Sunteți pe pagina 1din 1

ARGUMENTUUM

Problema alimentaţiei este una din cele mai importante probleme ale lumii
contemporane.
Astăzi, mai mult ca oricând, se vizează atât calitatea produselor alimentare (asigurată
pe întreg fluxul tehnologic) căt şi proporţia acestora în raţiilr alimentare.
Preparatele din carne se situează pe locuri fruntaşe în cea ce priveşte necesarul
energetic din raţiile alimentare, ele având valoare energetică crescută.
Salamul BUCUREŞTI se încadrează în această categorie valoroasă de produse
alimentare, acest produs fiind şi foarte apreciat în rândul consumatorilor.
În cadrul industriei alimentare sectorul de industrializare a cărnii reprezintă o pondere
însemnată şi prezintă un set de particularităţi privind atât material primă cât şi utilajele
folosite.
Pentru o alimentaţie sănătoasă, calitatea materiei prime este hotărâtoare , deoarece
aceasta nu transferă produsului alimentar, în final, doar cloriile ci şi diverse substanţe, de
la proteine la vitamine, toate asigurând bunul mers al proceselor biologice ec au loc în
cadrul nutriţiei umane.
De asemenea, calitatea utilajelor şi a tehnologiilor folositeconferă produsului graniţa
utilităţi positive a produselor alimentare rezultate, fără teama unorr efecte contrarii,
deveniind agresive organismului omenesc, poate chiar înbolnăvindu-l.
Atitudinea furnizorilor şi prelucrătorilor de carne, faţă de de securitatea alimentelor,
este un veritabil indicator de civilizaţie, cu atât mai mult cu cât, aceasta poate asigura
omului necesităţile fiziologice, garantându-i o viaţă corespunzătoare, respectându-i astfel
dreptul fundamental.
În cadrul producţiei de preparate din carne se utilizează carnea preparată în prealabil
având forma unor semifabricate de tip bradt, şrot, prospături precumşi materii auxiliare,
cum ar fi apa potabilă, sarea, derivaţi proteici, amidon pregelatinizat, muştar boabe
măcinate, azotaţi si azoţi, membrane naturale şi artificiale.
Dezvoltarea industrializări cărnii cunoaşte, în prezent, o amploare dosebită, atât prin
diversificarea posibilităţilor tehnologice alimentare de valorificare a cărnii provenite din
diferite surse animale, cât şi prin procesul ethnic înregistrat în costrucţia utilajelor şi
echipamentelor care contribuie la calitatea produselor alimentare oferite consumului.
Sistemele tehnologice determinate în prelucrarea cărnii, cuprind întrgul ansamblu de
elemente dependente între ele, formând un tot organizat, care asigură respectarea unor
etape tehnologice de realizare, cu un consum energetic, a unor procese, metode,
procedee, operaţi, capabile să transforme carnea şi produsele din carne (eventual îtr-o
combinaţie şi cu alte materiale comestibile sau auxiliare), după reţete bine definite, pentru
obţinerea unui produs alimentar dorit.
Structurile productive din industria alimentară destinate prelucrării cărnii, reprezintă
acele configuraţi constructiv-funcţionale, care exprimă atât schemele de funcţionarecât şi
principile ce stau la baza coeziunii lor interne, realizate cu scopul obţinerii unor produse
alimentare, având carnea ca materie primă de bază, obţinută din surse animale.