Sunteți pe pagina 1din 27

Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie

"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL”, situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2,
jud. Maramureş

Cuprins

I. MEMORIU TEHNIC PENTRU OBTINEREA NOTIFICARII DE INCEPERE A EXECUTIEI....................2


1.1 Date generale………………………………………………………………………………………………... 2
1.1.1.........................................................................................................................................D
enumirea proiectului de investitie:......................................................................................................2
1.1.2.........................................................................................................................................B
azin hidrografic...................................................................................................................................2
1.1.3.........................................................................................................................................A
mplasamentul obiectivului..................................................................................................................2
1.1.4.........................................................................................................................................El
aboratorul documentatiei...................................................................................................................2
1.1.5.........................................................................................................................................Ti
tularul proiectului de investitie............................................................................................................2
1.1.6.........................................................................................................................................Pr
oiectantul lucrarilor.............................................................................................................................3
1.1.7.........................................................................................................................................R
egimul de lucru...................................................................................................................................3
1.1.8.........................................................................................................................................P
ersonalul angajat................................................................................................................................3
1.2Date specifice obiectivului.............................................................................................................3
1.2.1.........................................................................................................................................S
copul investitiei, elemente de coordonare..........................................................................................3
1.2.2.........................................................................................................................................Al
imentarea cu apa...............................................................................................................................8
1.2.3.......................................................................................................................................Ev
acuarea apelor uzate.......................................................................................................................11
1.2.4.......................................................................................................................................Ev
acuarea apelor pluviale....................................................................................................................13
1.2.5.......................................................................................................................................Ge
stiunea deseurilor.............................................................................................................................13
1.2.6........................................................................................................................................Ge
stiunea substantelor si preparatelor periculoase...............................................................................16
1.2.7.......................................................................................................................................Ge
stiunea ambalajelor..........................................................................................................................16
1.3Capacitati care genereaza marimea parametrilor functionali...................................................16
1.3.1.......................................................................................................................................Ali
mentarea cu apa a obiectivului:.......................................................................................................16
1.3.2.......................................................................................................................................Ca
nalizarea apelor uzate......................................................................................................................17
1.3.3.......................................................................................................................................Ca
nalizarea apelor pluviale..................................................................................................................17
1.4..............................................................................................................................................Cla
sa de importanta................................................................................................................................18
1.5..............................................................................................................................................Infl
uenta obiectivului asupra zonei........................................................................................................18
1.6..............................................................................................................................................Mo
nitorizare.............................................................................................................................................18
1.7..............................................................................................................................................Lu
crari de refacere a axului cadastral..................................................................................................18
1.8..............................................................................................................................................Ob
servatii................................................................................................................................................18
I I . REGULAMENT DE EXPLOATARE...................................................................................................20
2.1.Exploatarea lucrarilor......................................................................................................................20

S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

2.2.Intretinere si reparatii......................................................................................................................20
2.3.Programul de efectuare a inspectiilor, reviziilor si reparatiilor……………………………………….20
2.4.Evidentele privind efectuarea inspectiilor, reviziilor si reparatiilor…………………………………….20
2.5.Prescriptii sanitare si de tehnica securitatii...................................................................................20
2.6.Dispozitii finale.................................................................................................................................21
I I I . BREVIAR DE CALCUL AL NECESARULUI DE APA.....................................................................21
IV. BREVIAR DE CALCUL AL CANTITATII DE APE UZATE................................................................24

I. MEMORIU TEHNIC PENTRU OBTINEREA NOTIFICARII DE INCEPERE A EXECUTIEI

1.1 Date generale

1.1.1 Denumirea proiectului de investitie:

"Modernizare ferma gaini ouatoare"

1.1.2 Bazin hidroqrafic

Somes, curs de apa rau Somes, cod cadastral.............................................

1.1.3 Amplasamentul obiectivului

Obiectivul pentru care se solicita eliberarea actului de reglementare, pe linie de gospodarire a


apelor, este situat in orasul Seini, str. Somes, nr. 2, jud Maramures.
Prin realizarea proiectului de investitie, titularul de proiect vizeaza retehnologizarea Halei nr. 1 de
crestere a pasarilor, din incinta actualei Ferme de pasari ouatoare AVIROM, prin achizitionarea si
montarea unor instalatii moderne de crestere a pasarilor, agreate in Uniunea Europeana, care vor
satisface si cerintele privind minimizarea consumurilor de materiale, materii prime si energie, in conditiile
minimizarii emisiilor in factorii de mediu.

Ferma de crestere a pasarilor este amplasata in incinta unei foste ferme de crestere a porcilor,
ferma care a apartinut S.C. SUINPROD S.A. Seini. Ferma de crestere a porcilor a fost construita in anii
1970.
S.C. AVIROM S.R.L. este proprietara terenului si a cladirilor din incinta unde se propune realizarea
proiectului de investitie.

Incinta Fermei de crestere a pasarilor, apartinand S.C. AVIROM S.R.L, se invecineaza in partea de
nord, est si vest, cu cladiri care au apartinut S.C. SUINPROD S.A. Seini.

In partea de sud a Fermei de pasari se gasesc terenuri agricole apartinand unor persoane
particulare.

SC ECOTERRAING SRL Baia Mare, tel/fax 0262 218075 2


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

In imediata vecinatate a incintei Fermei de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L. se afla:
-la nord- drum de acces in ferma, post de transformare
-la est- S.C. MORAR TRANS S.R.L., cu activitate de crestere a animalelor
-la vest-S.C. TOVIRA PROD COM S.R.L., cu activitate de crestere a pasarilor
-la sud - teren agricol

Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul apartine bazinului hidrografic al raului Somes, fiind
situat pe malul drept al raului Somes. De la incinta fermei, pana la albia raului Somes este o distanta de
cca 600 m.

Amplasarea in zona a Fermei de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L. este prezentata in Plansa
nr. 1 iar amplasarea fermei in incinta fostei ferme apartinand S.C. SUINPROD S.A. Seini este prezentata
in Plansa nr. 2.
1.1.4Elaboratorul documentatiei

S.C. ECOTERRA ING S.R.L., Atestat eliberat de MMGA, cod numeric R - EIM - 06 -152/04.07.2007

1.1.5Titularul proiectului de investitie

Titularul proiectului de investitie este S.C. AVIROM S.R.L., societate comerciala cu raspundere
limitata, cu capital integral privat, infiintata in baza Legii 31/1990.
S.C. AVIROM S.R.L. este reprezentata de D-l Mesesan Dan Grigore, in calitate de administrator.

S.C. AVIROM S.R.L. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Maramures, cu Codul Unic de Inregistrare 5379259.
Actuala activitate a SC AVIROM SRL, desfasurata in Hala nr. 2, este reglementata pe linie de
gospodarire a apelor prin Notificarea de punere in functiune Nr. 2/PIF - MM - 2009, comunicata cu Nr.
78/22.01.2009.

1.1.6Proiectantul lucrarilor

SC TRANSILVANIA PROIECT SRL, str. Nicolae lorga nr. 2/51, tel/fax 0362 801212

1.1.7Reqimul de lucru

In obiectivul de investitie activitatea se va desfasura in flux continu, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

1.1.8Personalul angajat

Pentru activitatea care se va desfasura in obiectivul de investitie se va pastra numarul actual de


persoane angajate, respectiv 7 persoane, din care: 6 muncitori si 1 persoana care supravegheaza si
coordoneaza activitatea.

1.2 Date specifice obiectivului

1.2.1 Scopul investitiei, elemente de coordonare

Obiectivul de investitie va avea ca profil de activitate Cresterea pasarilor pentru productia de oua cod
CAEN 0147 „Cresterea pasarilor".
Firma SC AVIROM SRL este specializata in cresterea de gaini ouatoare, prin realizarea proiectului
de investitie care vizeaza retehnologizarea unei hale de crestere a pasarilor cu instalatii moderne, agreate
in Uniunea Europeana, se vor satisface si actualele cerinte legislative privind minimizarea consumurilor de
apa si de energie.

Planul de situatie al Fermei de pasari apartinand S.C AVIROM S.R.L. este prezentat in Plansa nr. 3.

SC ECOTERRAING SRL Baia Mare, tel/fax 0262 218075 3


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Numarul maxim de pasari care pot fi crescute in prezent, in cadrul fermei S.C. AVIROM S.R.L.
este de 31000 (Hala nr. 1 -12000 pasari, Hala nr. 2 - 19000 pasari).
Prin proiectul de investitie, SC AVIROM SRL propune sa achizitioneze si sa monteze, in Hala
nr. 1, instalatii moderne de crestere a pasarilor pentru productia de oua, de tip Big Dutchman tip
EUROVENT EU, agreeata in UE conform Directivei EC nr. 74/1999, care vor permite o capacitate
maxima de crestere a pasarilor ouatoare de 19000 capete de pasari, in aceasta hala.
Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor lucrari de montare a partilor
componente ale instalatiei de crestere a pasarilor:
-echiparea Halei nr. 1 cu instalatie pentru cresterea pasarilor pentru productia de oua, de tip
EUROVENT EU, produsa de firma Big Dutchman, (agreata in UE conform Directivei EC nr.
74/1999), care va permite o capacitate maxima de populare de 19000 capete de pasari. Instalatia
este compusa din 4 randuri de baterii a cate 30 de tronsoane, pe 3 etaje si este prevazuta cu
instalatie de uscare a dejectiilor, care consta in conducte de aer amplasate in interiorul custilor de
pasari, prevazute cu 2 amestecatoare de aer, unul de 9000 mc/h iar celalalt de 11000 mc/h si
comanda electrica completa, pentru uscarea dejectiilor. De asemenea instalatia este prevazuta cu
instalatie de furajare, instalatie de adapare, instalatie de evacuare a dejectiilor uscate in depozitul
de dejectii, instalatie de control al microclimatului din hala (temperatura, umiditate), instalatie de
iluminat si instalatie de colectare a oualor.
-dotarea cu o camera frigorifica, cu suprafata de 97 mp, pentru pastrarea oualor, ce se va
amplasa in spatiul actualei magazii din Hala nr. 1
-dotarea cu un tractor
-dotarea cu o remorca pentru imprastierea dejectiilor de pasare in stare uscata, pe terenuri
agricole.

Agentul de racire care va fi utilizat in instalatia de frig va fi R 404 (hidrocarbura florurata fara clor,
care are o toxicitate redusa si un potential foarte redus de efect de sera). Utilizarea acestui agent de racire
este tolerata in UE.
Instalatia de frig este prevazuta cu sistem de detectie a pierderilor de freon, astfel ca orice scapare
de agent de racire va fi semnalizata si va avea ca urmare oprirea automata a functionarii instalatiei.

Tractorul care va fi achizitionat va fi parcat in garajul existent in Hala nr. 1 iar remorca pentru
imprastierea dejectiilor pe terenurile agricole va fi parcata pe marginea drumului de acces la ferma, in
zona de servitute comuna a actualilor proprietari din fosta ferma SUINPROD.

Instalatia de crestere a pasarilor propusa prin proiect este compusa din:


-instalatia propriu-zisa de crestere a pasarilor pentru oua (baterii)
-instalatie de colectare si evacuare a dejectiilor din hala
-instalatie de furajare a pasarilor
-instalatie de adapare a pasarilor
-instalatie de iluminat
-instalatie de colectare si marcare a oualor
-instalatie pentru asigurarea microclimatului in hala de crestere (care cuprinde instalatii de
ventilare si instalatii de racire a aerului admis in hala)

Proiectul de investitie prevede realizarea urmatoarelor lucrari de montare a partilor componente ale
instalatiei de crestere a pasarilor:
-montarea instalatiilor de adapare, climatizare, automatizare pentru hranirea pasarilor
-montarea bateriilor pentru cresterea pasarilor, 4 randuri de de baterii fiecare baterie avand cate 24
de tronsoane
-montarea instalatiei de colectare si evacuare a dejectiilor
-montarea instalatiei de uscare a dejectiilor
-montarea unitatii de comanda electrica pentru furajare
-montarea sistemului de colectare automata a oualor, prevazut cu sistem elevator pentru 3 etaje

SC ECOTERRAING SRL Baia Mare, tel/fax 0262 218075 4


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

-montarea conveiorului pentru transport oua


-montarea unitatii de racord la reteaua existenta de alimentare cu apa, prevazuta cu apometru,
manometru, filtru regulator de presiune central si dozator de medicamente

Toate operatiile de montare a instalatiei de crestere a pasarilor in Hala nr. 1 vor presupune doar
lucrari de asamblare mecanica a modulelor instalatiei.
Montarea noii instalatii nu va necesita modificari in actuala structura a halei in care instalatiile vor fi
montate (Hala nr.1).

Dupa realizarea proiectului de investitie, capacitatea maxima a fermei va fi de:


19000 capete pasari in Hala nr. 1
19000 capete de pasari in Hala nr. 2
Total ferma 38000 capete de pasari ouatoare

Din punct de vedere constructiv, Hala nr. 1 este realizata dupa cum urmeaza:
-fundatii din beton (fundatii izolate din beton pentru stalpi si din fundatii din beton
continue pentru pereti)
-structura de rezistenta din stalpi, grinzi si pane din beton armat
-peretii exteriori din zidarie din blocuri din beton
-peretii interiori (peretii de compartimentare) din zidarie de caramida
-pardoselile din beto
-invelitoarea din placi ondulate de azbociment

Suprafata totala a Halei nr. 1 este de 1445 mp, suprafata utila fiind de 1132,98 mp.

Destinatia incaperilor din Hala nr. 1 este prezentata in Plansa nr. 4.

Activitatea de crestere a pasarilor pentru productia de oua, este o activitate ciclica, durata unui ciclu de
crestere a pasarilor fiind de 76-80 de saptamani. Fazele activitatii de crestere a pasarilor ouatoare sunt:
-popularea halelor
-cresterea pasarilor, proces care presupune:
-hranirea pasarilor
-adaparea pasarilor
-mentinerea conditiilor de microclimat in hale
-iluminatul halelor
-colectarea oualor
-evacuarea dejectiilor
-depopularea halelor
-curatarea si dezinfectarea halelor, urmata de perioada de vid sanitar

Popularea halei de crestere se va face cu pasari in varsta de 16-18 saptamani, pasari care sunt
achizitionate de la terte firme.
Transportul pasarilor se va face in custi montate in mijloace de transport auto. Mijloacele de
transport cu care sunt aduse pasarile in ferma sunt inchiriate de la terte firme.
Din custile in care sunt transportate, pasarile vor fi transferate in bateriile din dotarea halei.
Transferul pasarilor din custile de transport in bateriile de crestere se va face manual, de personalul
angajat al fermei.

Hranirea pasarilor se va face cu instalatie automata de furajare a pasarilor.

Pentru hranirea pasarilor se va utiliza un furaj ale carui principale componente vor fi:
-porumbul boabe
-srotul de soia

SC ECOTERRAING SRL Baia Mare, tel/fax 0262 218075 5


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

-grasimea vegetala
-graul
-germenii de porumb
-srotul de floarea soarelui
-calciul furajer
-glutenul
-premixul vitaminic
Furajul cu care vor fi hranite pasarile este uscat, el nesuferind procesari (macinare, mixare,
respectiv dozare, a componentelor de baza) in incinta Fermei de pasari ouatoare apartinand S.C.
AVIROM S.R.L.
Furajul pentru pasari va fi achizitionat de la o terta firma (S.C. VIPROMIN 2000 S.R.L. Salonta).
Stocarea furajelor se va face in 2 silozuri metalice, fiecare cu capacitatea de stocare de 251, un siloz fiind
amplasat in vecinatatea Halei nr. 2 si celalalt siloz fiind amplasat in vecinatatea Halei nr. 1. Furajele se vor
descarca prin cate un alimentator carcasat, direct in silozul metalic aferent fiecarei hale de crestere a
pasarilor. Liniile de furajare a pasarilor vor fi alimentate direct din silozuri.
Adaparea pasarilor se va face cu apa prelevata din cele doua puturi, existente, proprii, de
alimentare cu apa, amplasate in incinta fermei.
Puturile sunt echipate cu instalatii hidrofor care asigura presiunea apei in circuitul de distribute.
La nivelul fiecarei baterii vor fi montate instalatii de adapare a pasarilor. Instalatiile de adapare
utilizate fiind instalatii cu niplu.
Fiecare pasare va dispune de 2 nipluri de adapare, asigurandu-se astfel accesul facil al pasarilor la
sursa de apa.
Cantitatea de apa pentru adapare nu este limitata, instalatia de adapare fiind permanent alimentata
cu apa.
Utilizarea instalatiilor de adapare cu niplu si cupe limiteaza pierderile de apa, asigurand astfel
minimizarea consumului de apa pentru adapare

SC ECOTERRAING SRL Baia Mare, tel/fax 0262 218075 6


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Consumul de apa pentru adaparea pasarilor in prezent si dupa realizarea proiectului de investitie,
este:
Numar de pasari Cantitate de apa consumata
[mc/an] [l/pasare/an]
la capacitate actuala de populare
hala nr. 1 12000 897,90 74,8
hala nr. 2 19000 1421,20
la capacitatea maxima viitoare de populare
hala nr. 1 19000 1421,20 74,8
hala nr. 2 19000 1421,20

Evacuarea dejectiilor de pasare, dupa modernizarea Halei nr. 1, se va face in stare uscata.
Dejectiile vor fi preluate de benzi transportoare, amplasate sub fiecare rand de baterii si vor fi
transportate spre o banda colectoare de dejectii.
Miscarea celor doua tipuri de benzi va fi corelata de un sistem de automatizare, astfel incat
durata de stationare a dejectiilor pe benzile transportoare de sub baterii si pe banda de colectare sa
fie de cca. 4 zile, perioada necesara pentru deshidratarea primara a dejectiilor, fara a se produce insa
supraincarcarea benzilor.
In zona de amplasare a benzii colectoare va fi montata o instalatie de deshidratare a dejectiilor
(prin trecerea lor prin curent de aer cald).
Banda colectoare va descarca dejectiile pe o banda transportoare cu care dejectiile vor fi
evacuate din hala. Banda transportoare cu care vor fi evacuate dejectiile din hala va fi carcasata.
Cantitatea de dejectii de pasare care va rezulta din Hala nr. 1, la capacitatea maxima de
populare a acesteia, va fi de 40 mc de dejectii uscate, respectiv 370000 kg/serie (cca. 696 kg/zi,
0,037 kg/pasare/zi). Dejectiile rezultate din Hala nr. 1 vor fi depozitate intr-un depozit de dejectii,
existent, care este amplasat la o distanta de 5 m de capatul sudic al Halei nr. 2, in partea sud-vestica
a incintei. Depozitul de dejectii uscate va deservi ambele hale de crestere a pasarilor.
Depozitul de dejectii uscate consta dintr-o cuva supraterana din beton, cu un volum total de 168
mc (L = 12 m, I = 7 m, h = 2 m), respectiv cu un volum util de 118 mc. Volumul util al depozitului
temporar de dejectii uscate satisface cerintele de depozitare a dejectiilor pentru cate o serie,
respectiv pentru cca 76-80 de saptamani, pentru ambele hale de crestere a pasarilor din ferma.
Depozitul de dejectii este fi acoperit, cu o invelitoare de tabla montata pe o structura de
rezistenta din metal.

Depopularea halei se va face la sfarsitul unui ciclu de productie de oua (dupa 76-80 saptamani
de la populare).
Depopularea se va face in decurs de maxim 2 zile si consta in evacuarea din hala a intregului
efectiv de pasari.
Cele doua hale de pasari, din componenta fermei, nu se vor depopula simultan, ci la un decalaj
de minim 3 saptamani.
Pasarile vor fi transferate din bateriile din hale in custi pentru transport, custi care vor fi
indepartate din ferma in mijloace de transport auto.
Pasarile evacuate din hala de crestere vor fi valorificate la abatoare de pasari din zona.

Curatarea si dezinfectarea halei se va face dupa depopulare.

In vederea curatarii halei modernizate, se vor indeparta, cu un aspirator de mare capacitate,


resturile de dejectiile de pasare si resturile de furaje de pe baterii si din canalele colectoare/benzile
transportoare, respectiv de pe pardoseala, dupa care se va face dezinfectia halei prin pulverizarea
instalatiilor de crestere, a peretilor si a pardoselii cu dezinfectant (solutie de VIRKON-S in concentratie
de 2-3%).
Cantitatea de substante dezinfectante utilizata va fi de maxim 3 kg/hala.

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Operatia de dezinfectie va fi efectuata de reprezentanti ai S.C. MARAVET S.R.L. Baia Mare, in


baza unui contract de prestari de servicii incheiat cu S.C.AVIROM S.R.L. (Contractul de prestare
servicii nr. 38/2006).
Dupa efectuarea operatiei de dezinfectie, din hala de productie vor fi prelevate, de catre
reprezentantii Agentiei Sanitar Veterinare sj pentru Siguranta Alimentelor a judetului Maramures,
probe care vor fi analizate in laboratoare specializate.
Repopularea cu pasari a halei se va face doar daca rezultatele analizelor denota ca operatia de
dezinfectie a avut eficienta scontata.

Dupa finalizarea operatiilor de dezinfectie a halei urmeaza o perioada de vid sanitar care
dureaza minim 2 saptamani, perioada in care in hala de crestere a pasarilor nu se desfasoara nici un
fel de activitate.

Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde menajere se va face utilizand un cazan de apa
calda (centrala termica de tip apartament) alimentat cu gaz metan.
Gazul metan va fi preluat din reteaua de distribute a gazului existenta in incinta fostei ferme a
S.C. SUINPROD S.A..
Vor fi incalzite doar spatiile aferente filtrului sanitar (existent in Hala nr. 1), spatiul administrativ
(existent in Hala nr. 1), spatiile halelor de crestere a pasarilor nefiind incalzite.

Ferma de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L. va avea in dotare:

-cladiri:
-2 hale pentru cresterea pasarilor

-instalatii, echipamente:
-instalatii pentru furajarea pasarilor
-instalatii pentru adaparea pasarilor
-instalatii interioare de iluminat
-instalatii de ventilare fortata a halelor de crestere a pasarilor
-aspirator de mare capacitate pentru curatarea halelor de pasari
-1 pompa pentru dezinfectie
-1 cazan de apa calda
-2 pompe cu hidrofor
-retele:
-retea de distribute a apei
-retea de canalizare
-retea de distribute a energiei electrice
-mijloace de transport si utilaje:
-1 autoutilitara DACIA
-1 tractor rutier U650
-1 remorca pentru imprastiere uniforma dejectii pe terenuri, pe o raza de 24 m
-1 remorca
-cisterna cu capacitatea de 4 t echipata cu pompa de vidanjare
-alte amenajari:
-cai de acces si platforme betonate
-1 bazin vidanjabil subteran pentru ape menajere uzate
-2 puturi de alimentare cu apa

1.2.2 Alimentarea cu apa

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Alimentarea cu apa a Fermei de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L se va face, si dupa
realizarea proiectului de modernizare, tot din cele doua puturi de alimentare cu apa existente in
incinta fermei.
Puturile de alimentare cu apa sunt sapate la o adancime de 8 m, au un diametru de 1 m si sunt
prevazute cu filtre pe intervalul de adancime cuprins intre 5 m si 8 m.
Extractia apei din puturi se va face cu o pompe echipate cu hidrofor. Pompele utilizate pentru
extractia apei sunt de tipul HWW POWER SILENT, au o inaltime de refulare de 9 m si un debit de
20l/minut. Rezervorul hidroforului are o capacitate de 20 I.
Din hidrofoarele cu care sunt echipate pompele, apa este distribuita direct la consumatori.
Din pompe apa este condusa spre consumatori prin conducte din PVC cu un diametru de 32 mm,
iar distributia apei se face prin conducte din PVC cu un diametru de 24 mm.

Apa extrasa din puturi va fi utilizata pentru:


-adaparea pasarilor
-spalarea halelor de crestere a pasarilor (doar daca este necesar, in general practicandu-se
curatarea cu un aspirator de mare capacitate)
-nevoile igienico-sanitare ale personalului care deserveste activitatea fermei

Din punct de vedere al timpului de utilizare al surselor de apa, in activitatea fermei se disting
doua tipuri de consumuri de apa si anume:
-consumuri de apa cvasiconstante pe tot parcursul anului (apa pentru nevoile igienico
sanitare ale personalului angajat si pentru adaparea pasarilor)
-consumuri de apa periodice (apa pentru spalarea haleior de crestere a pasarilor).

Calculul necesarului de apa si a debitelor caracteristice s-a efectuat conform STAS 1343/1 si
STAS 1478-90.

Necesarul de apa pentru activitatea din Ferma de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L. poate fi
calculat cu formula:

N = Nad + NSph + Nigs

in care:
-N - necesarul de apa pentru activitatea din ferma
-Nad - necesarul de apa pentru adaparea pasarilor
-N ph - necesarul de apa pentru spalarea halelor
s

-Nigs - necesarul de apa pentru activitatile igienico-sanitare ale personalului

Nad = np x qad x P

Nsph = q s p xS

Nigs = np X qpm +nps X q p s

unde:
-np - numarul de pasari adapate (38000 pasari pentru capacitatea maxima viitoare
de populare a fermei)
-Qad - consumul specific de apa pentru adaparea pasarilor (0,205 l/pasare/zi)
-P- numarul de zile dintr-un an in care sunt adapate pasarile
-Qsp - consum de apa pentru spalarea unei hale (5 mc/hala)
-S - numarul de spalari/hala/an (0,6 spalari/an)
-npm - numarul personalului muncitor care deserveste activitatea din ferma (3 persoane)

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

-qpm - consumul specific de apa pentru personalul care utilizeaza dusurile din filtrul
sanitar - 3 persoane - (60 l/persoana/zi)
-nps - numarul persoanelor de supraveghere care deserveste activitatea din ferma zilnic (1
persoana)
-qps - consumul specific de apa pentru personalul care nu utilizeaza dusurile - 3 persoane -
(20 l/persoana/zi)

In aceste conditii volumul anual de apa prelevat pentru activitatea Fermei de pasari
apartinand S.C. AVIROM S.R.L., la capacitatea maxima viitoare de populare a fermei, va fi:

V anual = 2843,35 mc/an + 10 mc/an + 87,6 mc/an = 2940,95 mc/an

Pentru calculul debitelor caracteristice trebuie facuta distinctie intre zilele in care are loc
cresterea pasarilor si ziua in care se face spalarea halei de pasari, in urma depopularii halei.

a) Necesarul de apa la consum curent va fi:

N = Nigs + Nad

in care:
-N - necesarul de apa
-Nigs - necesarul de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului
-Nad - necesarul de apa pentru adaparea pasarilor

=
Nigs npm x qpm + nps x q ps

Nad = n p x qad in care:


-np - numarul de pasari adapate (38000 pasari pentru capacitatea viitoare maxima de populare
a fermei)
-q - consumul specific de apa pentru adaparea pasarilor (0,205 l/pasare/zi)
ad

-npm - numarul personalului muncitor care va deservi activitatea din ferma (3 persoane)
-qpm - consumul specific de apa pentru personalul care utilizeaza dusurile din filtrul sanitar - 3
persoane - (60 l/persoana/zi)
-nps - numarul persoanelor de supraveghere care va deservesc activitatea din ferma (1
persoana)
-qps - consumul specific de apa pentru personalul care nu va utiliza dusurile - 3 persoane - (20
l/persoana/zi)

N = 3 pers x 60 l/pers/zi + 3 pers x 20 l/pers/zi + 38000 pasari x 0,205 l/pasare/zi

N = 8030 l/zi

Debitele caracteristice ale cerintei de apa, sunt:

Q zi med= N X KS X Kp

unde:
Ks = 1,07 alimentare din retea de distribute a apei

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Kp = 1,05 pierderi de apa tehnologica

Q zi max = Kz;X Qzi med


unde:
Kz = 1,15 coeficient de variatie a debitului zilnic

Q o max ~ K o X Q zi max

unde:
K 0 max= 1,2 coeficient de variatie orara a debitului

Q zi med = 1,07x 1,05 x 8,03 mc/zi = 9,02 mc/zi = 0,1 l/s


Qzimax= 1,15x9,02 mc/zi = 10,4 mc/zi = 0,12 l/s Q omax = 1,2 x
8,21 mc/24 h = 0,52 mc/h

b) Necesarul de apa in zilele de depopulare hale de pasari, (timp de 2 zile la un interval de 560
de zile), va fi:

N = qsp + Nigs

in care:
-N - necesarul de apa pentru activitatea din ferma
- Qsp - necesarul de apa pentru spalarea unei halei
-Nigs - necesarul de apa pentru activitatile igienico-sanitare ale personalului

Nsph = Qsp

Nigs = npm x qpm + nps x qps

unde:
-qs - consum de apa pentru spalarea unei hale (5 mc/hala)
p

-npm - numarul personalului muncitor care deserveste activitatea din ferma (3 persoane)
-Qpm - consumul specific de apa pentru personalul muncitor (60 l/persoana/zi)

-nps - numarul persoanelor de supraveghere care deserveste activitatea din ferma (3


persoane/zi)

-qps - consumul specific de apa pentru personalul de supraveghere (20 l/persoana/zi)

N = 5000 l/zi + 3 pers x 60 l/pers/zi + 3 pers x 20 l/pers/zi = 5240 l/zi = 0,06 l/s

Debitele caracteristice ale cerintei de apa in zilele de spalare a halelor, vor fi:

Qzimed= 1,07x 1,05x 5,24 mc/zi = 5,9 mc/zi = 0,07l/s


Qzimax = 1,15 x 5,9 mc/zi = 6,8 mc/zi = 0,08 l/s
Qomax =1,2x6,8mc/24 h = 0,34 mc/h

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Instalatia de alimentare cu apa din subteran freatic este prevazuta cu un apometru tip ZENNER,
pentru contorizarea cantitatii de apa prelevata.

1.2.3 Evacuarea apelor uzate

Din activitatea fermei de pasari vor rezulta doua categorii de apa uzata si anume:
-ape uzate rezultate in urma operatiilor de spalare a halelor
-ape menajere uzate provenite de la grupul sanitar utilizat de personalul care deserveste
activitatea fermei

Pierderile de apa provenite din activitatea de adapare a pasarilor sunt neglijabile.

Debitele de ape uzate ce vor rezultata din activitatea Fermei de pasari apartinand S.C. AVIROM
S.R.L. vor fi:
-apa menajera uzata - 240 l/zi
-apa uzata rezultata de la spalarea halelor - 10000 l/an, respectiv 5000 l/zi pentru o hala
de pasari in decurs de 2 zile intr-un an.

La spalarea fiecarei hale de crestere a pasarilor, apa uzata este colectata in canalul transversal
existent in pardoseala fiecarei hale. Aceste ape uzate se vor descarca in bazinul vidanjabil amplasat
subteran, care este situat in partea sud-estica a Halei nr. 1. In prezent acest bazin vidanjabil metalic,
subteran, cu capacitatea de 10 mc, este utilizat pentru colectarea dejectiilor in stare semilichida care
rezulta din activitatea de crestere a pasarilor din Hala nr. 1.

Apele uzate provenite de la filtrul sanitar amenajat in incinta fermei sunt colectate intr-un bazin
vidanjabil cu capacitatea de stocare de 4,5 mc, amplasat in partea de nord a Halei nr. 1.
Bazinul vidanjabil in care sunt colectate apele menajere uzate este o constructie subterana,
realizata din beton.

Apele uzate colectate in canalele din ciadirile celor doua hale/bazine vidanjabile din incinta
fermei vor fi vidanjate periodic, dupa cum urmeaza:
-bazinul vidanjabil in care se colectaza apele rezultate de la spalarea halelor de pasari, la
depopulare, va fi vidanjat la finalizarea operatiilor de spalare iar eliminarea apei uzate se va face prin
SC VITAL SA Baia Mare, agent economic autorizat, cu care SC AVIROM SA are incheiat contract de
prestari servicii de preluare a apelor uzate in vederea epurarii si eliminarii. Periodicitatea de
acumulare a apelor uzate rezultate de la spalare hale de pasari, respectiv de vidanjare a acestui
bazin, cu capacitatea de 10 mc, va fi la 1 an si 6 luni, in functie de durata ciclului de crestere a
pasarilor, care poate fi prelungit
-bazinul in care sunt colectate apele menajere uzate necesita vidanjare la cca 18 zile (T = 4,5
mc/0,24 mc = 18,75). Vidanjarea se va face de catre S.C. AVIROM S.R.L.. Pentru vidanjare va fi
utilizata vidanja din dotare. Apa menajera uzata va fi transportata si descarcata la statia de epurare a
SC VITAL SA Baia Mare.

Concentratiile estimate de poluanti din apele uzate rezultate din activitatea din Ferma de pasari
AVIROM, vor fi:

a) Pentu apele menajere uzate:


Poluant Concentratie estimata CMA*
[mg/l] [mg/l]
materii in suspensie 90-135 350
CB05 70+110 300

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

detergenti 1,7-1,8 25
substante extractibile 2,5+3,7 30
* - conform NTPA 002/2005

b) Pentru apele uzate rezultate la spalarea halelor de pasari, dupa depopulare (date
preluate din determinarile efectuate pentru alte ferme de pasari cu activitate similara celei
analizate):_____________________________________________________________________
Poluant Concentratie estimata CMA*
[mg/l] [mg/l]
materii in suspensie 300-7000 350
CB05 50-2800 300
CCO-Cr 500-9000 500
azot amoniacal 25-300 30
azotati 0,2-5 n
azotiti 0,4-2 n
pH 6,3-8,2 6,5-8,5
fosfati 17-38 n
* - conform NTPA 002/2005 si Contract nr. 3554c/19.09.2009 Tncheiat cu SC VITAL SA

Din incinta Fermei de pasari ouatoare apartinand S.C. AVIROM S.R.L. nu sunt evacuate in mod
direct in emisar ape uzate.
Apele menajere uzate si apele uzate provenite de la spalarea halelor de pasari vor fi transportate
la o statia de epurare a apelor uzate din municipiul Baia Mare, iar dupa epurare vor fi descarcate in
raul Sasar.

1.2.4 Evacuarea apelor pluviale

Debitul de apa pluviala evacuat prin rigolele pluviale din incinta fermei poate fi estimat cu
formula:

Q = S x Ǿ x m x I [l/s]
pl

in care:
-S = suprafata colectoare
- Ǿ = coeficient de scurgere
-m = coeficient de reducere
-I = intensitatea ploii

Valorile de calcul sunt:


S ~ Spc + Sa + Ssn
Spc - suprafata platformelor si a cailor de acces - 849 mp
Sa - suprafata acoperisurilor - 2964 mp
Ssn - suprafata spatiilor neamenajate (spatii verzi) - 2303 mp
Ǿ = 0,9 - coeficient de scurgere pentru acoperisuri
a

Ǿ pc = 0,85 - coeficient de scurgere pentru platforme betonate


Ǿ sn = 0,3 - coeficient de scurgere pentru spatii neamenajate
m = 0,8

I = 150 l/s/ha, pentru durata ploii mai mica de 10 minute

Q pl = m x I x (Spcx Ǿ pc + Sa x Ǿ a + Ss n x Ǿ s n ) =44,25l/s

1.2.5 Gestiunea deseurilor

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Din activitatea care se va desfasura in incinta Fermei de pasari apartinand S.C. AVIROM S.R.L. vor
rezulta in principal doua tipuri de deseuri:

-deseuri menajere

-deseuri industriale

1.2.5.1 Deseuri menajere


Corespunzator numarului de angajati care se va desfasura activitatea in cadrul fermei AVIROM,
cantitatea de deseuri menajere poate fi estimata la 0,602 t/an.
Intreaga cantitate de deseuri menajere ce va rezultata din activitate va fi colectata in recipienti
special destinati colectarii deseurilor, amplasati in proximitatea filtrului sanitar, pe platforma betonata.
Periodic, deseurile menajere vor fi transportate si depozitate la rampa de deseuri a orasului
Seini, prin grija SGCL Seini, cu care S.C. AVIROM S.R.L. are incheiat un contract de prestari de
servicii.

1.2.5.2 Deseuri industriale


Principalele categorii de deseuri industriale ce vor rezulta din activitatea de crestere a pasarilor, vor fi
reprezentate de:
-deseuri solide
-cadavre de pasare
-ambalaje
-medicamente
-metalice
-deseuri semisolide
-dejectii de pasare semilichide
-dejectii de pasare uscate
Cadavrele de pasare, vor fi colectate in halele in care sunt crescute pasarile, in cutii metalice.
Intreaga cantitate de cadavre este eliminata din incinta de catre S.C. PROTAN S.A., firma cu
care titularul de activitate are un contract de prestari de servicii.
La capacitatea maxima de populare a fermei (38000 pasari) cantitatea medie de cadavre
colectata in incinta fermei pe parcursul unui an va fi de cca. 2200 kg.

Deseurile din ambalaje vor fi reprezentate de:


-ambalaje de hartie, carton (inclusiv cofraje pentru oua) si material plastic provenite de la
diferitele materiale care sunt utilizate in activitatea fermei
-ambalaje de la substantele dezinfectante utilizate pentru dezinfectarea halelor de
crestere a animalelor
-ambalaje de la medicamente

Ambalajele comune din hartie, carton, material plastic, rezultate din activitatea fermei vor fi
colectate si eliminate impreuna cu deseurile menajere. Anual, in incinta fermei va fi colectata o
cantitate de cca. 100 kg de deseuri din hartie, carton si material plastic.

Ambalajele de la substantele dezinfectante vor fi indepartate din incinta fermei de firma care va
asigura operatiile de dezinfectare a halelor de crestere a pasarilor (S.C. MARAVET S.R.L. Baia
Mare).
Cantitatea de ambalaje de la substante dezinfectante care va fi colectata pe parcursul unui an
va fi de cca. 2,4 kg.

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitarea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Medicatia pasarilor va fi asigurata atat prin apa de adapare (vitamine) cat si in mod direct
(vaccinuri).
Deseurile reprezentate de resturile de medicamente si de ambalajele de medicamente vor fi
depozitate temporar la sediul firmei (dispensar veterinar situat in orasul Seini, str. N. Balcescu nr. 43),
in spatii special destinate, fiind periodic preluate din ferma de S.C. MARAVET S.R.L. Baia Mare, firma
cu care S.C.AVIROM S.R.L. are incheiat un contract de prestari de servicii.

Deseurile metalice vor rezulta din activitatea de intretinere si reparare a instalatiilor din dotarea
fermei.
Deseurile metalice vor fi eliminate din incinta prin unitati specializate in reciclarea deseurilor
metalice.
Cantitatea medie anuala de deseuri metalice generate de activitatea fermei este apreciata la 10
kg.

Daca se va aproba finantarea pentru proiectul de modernizare a Halei nr. 1, din dezafectarea
actualelor instalatii de crestere a pasarilor va rezulta o cantitate de 5 t de fier vechi, care se va
valorifica la agent economic specializat si autorizat pentru colectarea acestor tipuri d edeseuri.

Din Hala nr. 1 si din Hala nr. 2, din activitatea de crestere a pasarilor, vor rezulta dejectii in stare
uscata, care vor fi preluate de un sistem de benzi transportoare, aferente fiecarei hale de pasari, care
le vor dirija intr-un depozit de dejectii existent, amplasat in incinta fermei. Depozitul de dejectii este
astfel amenajat (cuva din beton, acoperis. metalic) incat asigura mentinerea dejectiilor la o umiditate
scazuta. Aceste dejectii vor fi periodic valorificate la SC ETA CONSTRUCT SRL ca si pat pentru
cultivarea ciupercilor si/sau la SC CARAINTERTRANS SRL Viile Apei pentru fertilizarea terenurilor cu
ingrasamant natural.
Cantitatea de dejectii de pasare care va rezulta din Hala nr. 1, la capacitatea maxima de
populare a halei, va fi de 40 mc/serie.
Din toata ferma de pasari ouatoare, la capacitatea maxima de 38.000 capete/serie va rezulta un
volum de 80 mc de dejectii uscate/serie.
Depozitul de dejectii uscate existent are capacitatea de 168 mc (L = 12 m, I = 7 m, h = 2 m),
volumul util fiind de 118 mc, deci el satisface necesitatile de depozitare a dejectiilor pentru o serie de
crestere (cca 76-80 de saptamani).

Tipul, cantitatile sj modul de eliminare a deseurilor rezultate din activitatea Fermei de crestere pasari
apartinand S.C. AVIROM S.R.L., pentru ambele hale de crestere a pasarilor, dupa implementarea
proiectului de modernizare a Halei nr. 1, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tip deseu Cod deseu* Cantitate Mod de eliminare a de§eurilor


[kg/luna]
deseuri menajere 20 03 01 50,1 preluate de SGCL Seini
deseuri din ambalaje 20 01 01 20 8,3 preluate de SGCL Seini (colectate neselectiv,
01 39 eliminate impreuna cu deseurile menajere)
cadavre pasare 02 01 99 180 preluate de PROTAN S.A.
dejectii de pasare 02 01 06 38947 valorificate la terte firme (SC ETA
CONSTRUCT SRL, SC
CARAINTERTRANS SRL)
ambalaje de la substante 15 01 10 0,2 preluate de S.C. MARAVET S.R.L.
dezinfectante
deseuri metalice 16 01 17 1 preluate de S.C. REMAT S.A.
* - conform HG 856/2002

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitor ea Notificdrii de incepere a execufiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

1.2.6 Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase

Singurele substante potential periculoase utilizate in activitatea fermei de pasari sunt substantele
dezinfectante.
Dezinfectia halelor de pasari se va face utilizand substante dezinfectante agreate de autoritatea
sanitar-veterinara, respectiv VIRKON-S.
Operative de dezinfectare a halelor de crestere a pasarilor vor fi efectuate de reprezentanti ai S.C.
MARAVET S.R.L. Baia Mare, care asigura atat echipamentul necesar dezinfectiei cat si substantele
dezinfectante.
Dezinfectia se face prin pulverizarea substantei dezinfectante diluate pe pardoseala, peretii si tavanul
halei.
Pentru dezinfectia prin pulverizare se utilizeaza VIRKON-S in dilutie de 1:200, cantitatea totala de
substanta dezinfectanta utilizata pentru dezinfectia unei hale fiind de maxim 5 I.
La terminarea operatiilor de dezinfectare a unei hale, firma care asigura operatiile de dezinfectie
preia si amblalajele ramase de la substantele dezinfectante.

VIRKON S este unui din cei mai testati si utilizati dezinfectanti. Compozitia lui consta intr-un amestec
echilibrat si stabil de compusi peroxidici, surfactant, acizi organici si un sistem tampon anorganic.
In privinta impactului asupra mediului este un produs nontoxic. In conformitate cu standardele UE,
pentru sol are o toxicitate acvatica mai scazuta decat a acidului peracetic si nu reprezinta un pericol in
procesarea apelor reziduale, prin utilizare directa.
In dilutii normale de lucru (1:100 - 1:800) toate ingredientele din compozitie sunt descompuse sj/sau
biodegradate, fiind comparativ nepericuloase. Principalul ingredient, sarea de monoperoxisulfat de potasiu,
se descompune in produsj de degradare inofensivi. In mediul acvatic produsul se degradeaza ulterior si nu
prezinta probleme in tratarea apei menajere. Surfactantul este o sare a unui lant de benzen sulfonat, in
concordanta cu Directiva EEC 82/243, suferind o biodegradabilitate mai mare de 90%, in conditiile aplicarii
testului OECD. Solutia de Virkon 1% este clasificata ca fiind ne-iritanta pentru piele si ochi, prin teste
conforme cu Directiva UE 67/548/EEC.
Pentru componentele produsului VIRKON nu sunt specificate limite de rise profesional conforme cu
cerintele enuntate in Decizia Cadru Executiva de Siguranta si Sanatate EH 40/95 cu privire la Normele si
Controlul Substantelor Periculoase pentru Sanatate, 1994.

Nici una din substantele active din componente substantelor dezinfectante utilizate nu este
cuprinsa in Tabelul cu substante prioritare/prioritar periculoase din Anexa 3 la HG 118/2002.

1.2.7 Gestiunea ambalaielor

Doar pentru livrarea oualor se vor utiliza ambalaje, reprezentate de cofrajele din caton. Cea mai mare parte
a ambalajelor pentru oua sunt reutilizate, cofrajele deteriorate fiind eliminate impreuna cu deseurile
menajere.
Cantitatea de deseuri din ambalaje rezultata din activitatea fermei va fi mica.

Ambalajele substantelor dezinfectante sunt eliminate din incinta fermei de firma care asigura
operatiile de dezinfectie a halelor de crestere a pasarilor.

1.3 Capacitati care genereaza marimea parametrilor functionali

1.3.1 Alimentarea cu apa a obiectivului:

Sursa de alimentare: 2 puturi sapate, existente, fiecare avand:


'H = 8m
Ǿ=1m

S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./ fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitor ea Notificdrii de incepere a execufiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

prevazute cu filtre pe intervalul de adancime intre 5 m si 8 m

Extractia apei din fiecare put se face cu cate o pompa echipata cu hidrofor, fiecare dintre cele doua
pompe avand urmatoarele caracteristici:
- tip pompa - HWW POWER SILENT
- debitul pompei - 20 l/min
- inaltimea de refulare - 9 m
- volumul rezervorului hidroforului - 20 I

Retea de distribute:
- conducta din PVC de alimentare cu apa, cu diametrul de 32 mm, montata
ingropat, L = 50 m
- conducte din PVC cu diametrul de 24 mm, montate aparent, in fiecare
din halele de cre§tere a pasarilor, L = 300 m

Aparate de masura si control a debitelor: Instalatia de alimentare cu apa din subteran freatic este
prevazuta cu un apometru tip ZENNER, pentru contorizarea cantitatii de apa prelevata.

Cantitatile de ape uzate evacuate si cantitatile de dejectii uscate depozitate si valorificate, sunt
inregistrate in Registrele de evidenta pe categorii.

1.3.2 Canalizarea apelor uzate

Categorii de ape uzate:


- ape menajere uzate
- ape uzate rezultate de la spalare hale de pasari (pentru o zi la un interval
de 80 de saptamani (cca 560 de zile)

Debitele de ape uzate:


-apa menajera uzata - 240 l/zi
-apa uzata rezultata de la spalarea halelor - 10000 l/an (o data la 560 de zile,
pe parcursul a 2 zile)

Retea de canalizare ape rezultate de la spalare hale: - canale subterane, din beton.

Retea de canalizare ape menajere uzate: - conducte PVC, montata ingropat, diametrul de 50 mm, L =
8 m.

Intreaga cantitate de ape uzate ce va rezulta din activitatea fermei este colectata in bazine
vidanjabile.

Apele menajere uzate provenite de la filtrul sanitar amenajat in incinta fermei sunt colectate intr-un
bazin vidanjabil cu capacitatea de stocare de 4,5 mc, amplasat in partea de nord a halei nr. 1.

Apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere a pasarilor (hala nr. 1 si hala nr. 2) sunt
colectate in canal transversal median. Apa din canal este descarcata intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea
de 10 mc, amplasat in partea de sud a Halei nr. 1.
La terminarea operatiei de spalare a halei, bazinul este vidanjat, apa fiind eliminate prin SC VITAL
SA Baia Mare.

Ferma nu dispune de instalatii pentru epurarea apelor uzate.

1.3.3 Canalizarea apelor pluviale

S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./ fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitor ea Notificdrii de incepere a execufiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Apele pluviale colectate pe suprafetele incintei fermei sunt preluate de rigole pluviale dalate si sunt
evacuate in santul pluvial din partea de sud a incintei fermei.
Apele pluviale evacuate din incinta fermei pot fi considerate ca fiind conventional curate. Debitul de
apa pluviala evacuat prin rigolele pluviale din incinta fermei este 44,25 l/s.

1.4Clasa de importanta

Alimentarea cu apa a fermei SC AVIROM SRL Seini este cuprinsa in clasa IV de importanta conform
STAS 4273-83 sicategoria de importanta C, conform HGR nr. 766/97.
Conform STAS 1343/0-89 gradul de asigurare pentru categoria de folosinta este de 85%.

1.5Influenta obiectivului asupra zonei


Constructiile din incinta fermei de pasari sunt situate pe teren aflat in proprietatea privata a titularului
de activitate.
Proiectul de modernizare a fermei se va realiza in incinta fermei.

1.6 Monitorizare

Pentru viitor, titularul de activitate isi propune sa aplice un program de monitorizare a calitatii factorilor de
mediu, dupa cum urmeaza:

Tip proba Loc prelevare Nr. probe Periodicitate Indicatori analizati


prelevare si
analizare
apa uzata bazin vidanjabil de 1 anual, la materii in suspensie, CB05, CCO-Cr, amoniu,
colectare a apelor rezultate depopulare fenoli, azotiti, azotati, fosfati, indicatori
de la spalarea halelor de microbiologici
crestere pasari
Apa bazin vidanjabil de 2 semestrial materii in suspensie, CB05, CCO-Cr, amoniu,
menajera uzata colectare a apelor detergenti
menajere uzate

Buletinele cu rezultatele analizelor efectuate se vor pastra intr-un Registru cu date de monitorizare.

1.7Lucrari de refacere a axului cadastral

Alimentarea cu apa a Fermei de pasari SC AVIROM SRL nu influenteaza si nu modifica axul


cadastral al raului Somes.

Nu este cazul de lucrari de refacere.

1.8Observatii
Pentru activitatea care se desfasoara in Ferma de pasari ouatoare AVIMAR la aceasta data este
emisa Notificarea de punere in functiune Nr. 2/PIF-MM-2009, eliberata cu Nr. 78/22.01.2009, anexata
prezentei documentatii.
Activitatea ce se desfasoara la aceasta data in Hala de pasari nr. 2 se va desfasura in continuare si in
perioada de realizare a proiectului de investitie in Hala nr. 1.
La aceasta data in Ferma de pasari ouatoare se desfasoara activitatea de crestere a pasarilor
conform celor prezentate in documentatia tehnica, prin care s-a solicitat Notificarea pentru punerea in
functiune Nr. 2/PIF-MM-2009, eliberata cu Nr. 78/22.01.2009.
SC AVIMAR SRL Seini doreste sa obtina fonduri FEADR de finantare pentru realizarea proiectului de
investitie.
In situatia in care vor fi obtinuta finantarea din fonduri FEADR a proiectului de investitie,
activitatea de crestere a pasarilor din Hala nr. 1 va inceta, totodata incetand si activitatea de
depozitare a dejectiilor de pasare in stare semilichida, pe patul de deshidratare, exterior fermei. In
aceasta situatie, titularul activitatii, pentru care s-a emis de catre AN APELE ROMANE, DAST Cluj-

S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./ fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitor ea Notificdrii de incepere a execufiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud. Maramures

Napoca, SGA Maramures Notificarea pentru punerea in functiune Nr. 2/PIF-MM-2009, eliberata cu Nr.
78/22.01.2009 va duce la indeplinire toate conditiile impuse prin acest act de reglementare.
In situatia in care nu se va obtine finantarea, activitatea in ferma de pasari ouatoare va continua fara
nici o modificare
Intocmit: ing. Manescu Sanda

S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./ fax. 0262218075


Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare fermd gdini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situatd in localitatea Seini, sir. Somes nr. 2, jud. Maramures

II. REGULAMENT DE EXPLOATARE

2.1 Exploatarea lucrarilor


Masuri necesare pentru exploatarea fiecarei parti componente a instalatiilor, in conditiile functionarii
acestora la parametri proiectati:
1. Se va evita aruncarea in canalizare a obiectelor sau materialelor care pot duce la obturarea
acestora
2. Curatirea conductelor de canalizare se va face dinspre amonte spre aval, prin spalare cu apa
si perii din sarma, ori de cate ori este necesar
3. La punerea in functiune a bazinului vidanjabil se vor arunca in bazin 3 - 4 kg de var nestins
4. Pe parcursul exploatarii se va verifica nivelul apei din bazinul vidanjabil, o data la 2 - 3 zile
5. Bazinul de stocare a apelor uzate se va goli prin vidanjare cu ajutorul cisternelor cu care se va
face si transport lor la statia de epurare a municipiului Baia Mare.
6. Bazinul de stocare a apelor uzate va fi verificat dupa fiecare vidanjare privind etanseitatea
peretilor
7. Nu se va admite umplerea bazinului vidanjabil peste capacitate sau baltirea apelor uzate in
jurul acestor instalatii
8. Rigolele de colectare a apelor pluviale vor fi mentinute permanent in buna stare

2.2 Intretinere si reparatii


Categoriile de lucrari de Intretinere pentru instalatiile de apa:
1. Inspectiile preventive - constau in parcurgerea tuturor partilor componente ale constructiilor sj
instalatiilor , vizitarea racordului de alimentare, distributiei si evacuarii, pentru constatarea eventualelor
defectiuni vizibile existente.
2. Revizia preventiva - include in plus fata de inspectia preventiva verificarea modului de
functionare a diverselor sisteme de actionare (vane, robineti) si efectuarea micilor remedieri necesare.
3. Reparatia curenta - se executa dupa plan si consta in remedierea defectiunilor in perioada dintre
doua revizii. Reparatia curenta nu duce la intreruperea imediata a functionarii alimentarii cu apa.
Reparatiile curente constau si in revizuirea si repararea mecanismelor, in scopul prelungirii duratei lor de
exploatare.

2.3 ProgramuI de efectuare a inspectiilor, reviziilor si reparatiilor

1. Inspectia preventiva - zilnic


2. Revizia preventiva - de 2 ori pe an (inainte si dupa inghet)
3. Reparatii curente - dupa plan, o data la 2 - 3 ani

2.4 Evidentele privind efectuarea inspectiilor, reviziilor si reparatiilor

Evidentele vor fi tinute de personalul de exploatare sj vor cuprinde:


1. Prima parte - releveele constructiilor si instalatiilor. Se vor lua masuri pentru reperarea pe teren,
prin tablite de identificare a diferitelor instalatii.
2. Partea a doua - evidentele lucrarilor de exploatare si intretinere care se efectueaza. Aceasta
evidenta se va tine pe obiecte sau tronsoane (retea de alimentare, retea de canalizare, bazin vidanjabil).
3. La controalele care se vor efectua de AN Apele Romane vor fi puse la dispozitie toate datele
solicitate.

2.5 Prescriptii sanitare si de tehnica securitatii

1. Se va cauta sa se evite situatia unui regim de exploatare discontinuu.


2. In timpul lucrarilor de reparatii, tronsonul avariat, va fi izolat de restul sistemului prin vanele de
linie. Dupa executarea reparatiilor tronsonul respectiv va fi dat in exploatare numai dupa
efectuarea operatiunilor de spalare si dezinfectare.

20
S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075
Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare fermd gdini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situatd in localitatea Seini, sir. Somes nr. 2, jud. Maramures

3. Se interzice depozitarea deseurilor sau altor surse de contaminare pe traseul conductei de


alimentare sau in imediata ei apropiere.

In scopul protectiei sanitare a apei se stabilesc urmatoarele obligatii privind personalul care
exploateaza instalatiile de alimentare cu apa:
1. Angajarea personalului de exploatare se va face numai in urma unui control medical
care sa cuprinda:
- examen medical general si radiologic pulmonar
- examen coprologic pentru cercetarea starii de purtator tific sau dezinteric
2. Periodic acest personal va fi supus unui control medical.
3. Nu este permis ca muncitorii care au taieturi, zgarieturi sau leziuni pe maini, sa vina in contact
cu apele uzate.
4. Dupa terminarea lucrului, muncitorii vor face obligatoriu dus si isi vor schimba hainele.
5. Patrunderea personalului in camine, bazine se va face numai dupa o buna aerisire a acestora si
cu echipament de protectie corespunzator.
6. Unitatea este obligata sa doteze personalul de exploatare cu echipament de protectie prevazut
de dispozitiile legale in vigoare.

2.6 Dispozitii finale

Dupa semnarea de catre conducerea SC AVIMAR SRL si aprobarea de catre A.N. Apele Romane,
prezentul "Regulament de exploatare" devine parte integranta din Regulamentul de Organizare si
Functionare al unitatii.
D-nul dr. Mesesan Dan-Grigore este raspunzator in fata organelor A.N. Apele Romane pentru
respectarea prevederilor legale privind combaterea poluarii apelor subterane si de suprafata.

III. BREVIAR DE CALCUL AL NECESARULUI DE APA

S.C. KARIN SRL S.C. ECOTERRA ING S.R.L.

Calculul necesarului de apa si a debitelor caracteristice s-a efectuat conform STAS 1343/1 si STAS
1478-90.

Necesarul de apa pentru activitatea din Ferma de pasari apartinand S.C. AVIMAR S.R.L. poate
fi calculat cu formula:

N = Nad + Nsph + Nigs

In care:
-N - necesarul de apa pentru activitatea din ferma
-Nad- necesarul de apa pentru adaparea pasarilor

-N - necesarul de apa pentru spalarea halelor


sph

-Nigs - necesarul de apa pentru activitatile igienico-sanitare ale personalului

Nad = n p xq a d xP

21
S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075
Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare fermd gdini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situatd in localitatea Seini, sir. Somes nr. 2, jud. Maramures

NSph = q s p xS

Nigs = n pm X Qpm + n psX qps

-np - numarul de pasari adapate (38000 pasari pentru capacitatea maxima viitoare de populare
a fermei)
-qad - consumul specific de apa pentru adaparea pasarilor (0,205 l/pasare/zi)
-P- numarul de zile dintr-un an in care sunt adapate pasarile
-qsp - consum de apa pentru spalarea unei hale (5 mc/hala)
-S - numarul de spalari/hala/an (0,6 spalari/an)
-npm - numarul personalului muncitor care deserveste activitatea din ferma (3 persoane)
-qpm - consumul specific de apa pentru personalul care utilizeaza dusurile din filtrul
sanitar - 3 persoane - (60 l/persoana7zi) -n s - numarul persoanelor de supraveghere care
P

deservesje activitatea din ferma zilnic (1 persoana)


-qps - consumul specific de apa pentru personalul care nu utilizeaza dusurile - 3 persoane - (20

l/persoana/zi)

In aceste conditii volumul anual de apa prelevat pentru activitatea Fermei de pasari
apartinand S.C. AVIROM S.R.L., la capacitatea maxima viitoare de populare a fermei, va fi:

V anual = 2843,35 mc/an + 10 mc/an + 87,6 mc/an = 2940,95 mc/an

Pentru calculul debitelor caracteristice trebuie facuta distinctie intre zilele in care are loc cresterea
pasarilor si ziua in care se face spalarea halei de pasari, in urma depopularii halei.

a) Necesarul de apa la consum curent va fi:


N = Nigs + Nad

In care:
-N - necesarul de apa

-Nigs - necesarul de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului

-Nad - necesarul de apa pentru adaparea pasarilor

Nigs = n pm X Qpm + n ps X QpS

Nad = n p x qad Tn care:


- n p - numarul de pasari adapate (38000 pasari pentru capacitatea viitoare maxima de populare a
fermei)
-Qad - consumul specific de apa pentru adaparea pasarilor (0,205 l/pasare/zi)
-npm - numarul personalului muncitor care va deservi activitatea din ferma (3 persoane)
-Qpm - consumul specific de apa pentru personalul care utilizeaza dusurile din filtrul
sanitar - 3 persoane - (60 l/persoana/zi)
-nps - numarul persoanelor de supraveghere care va deservesti activitatea din ferma (1 persoana)
-Qps - consumul specific de apa pentru personalul care nu va utiliza du§urile - 3 persoane - (20
l/persoana/zi)

N = 3 pers x 60 l/pers/zi + 3 pers x 20 l/pers/zi + 38000 pasarix 0,205 l/pasare/zi


N = 8030 l/zi

Debitele caracteristice ale cerintei de apa, sunt:

22
S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075
Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare fermd gdini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situatd in localitatea Seini, sir. Somes nr. 2, jud. Maramures

Q zi med= NxKsxKp
unde:
Ks = 1,07 alimentare din retea de distributie a apei Kp = 1,05
pierderi de apa tehnologica

Qzimax
=
KziX Qzi med

unde:
K zi = 1,15 coeficient de variatie a debitului zilnic

Qomax- K0 X Q zi max

unde:
K max= 1,2 coeficient de variatie orara a debitului
0

Qzimed= 1,07 x 1,05 x 8,03 mc/zi = 9,02 mc/zi = 0,1 l/s Qzimax= 1,15 x

9,02 mc/zi = 10,4 mc/zi = 0,12 l/s


Q o m a x =1,2x 8,21 mc/24 h = 0,52 mc/h

b) Necesarul de apa in zilele de depopulare hale de pasari, (timp de 2 zile la un interval de 560
de zile), va fi:

N= qsp + Nigs

In care:
-N - necesarul de apa pentru activitatea din ferma
- Qsp ~ necesarul de apa pentru spalarea unei halei
-Nigs - necesarul de apa pentru activitatile igienico-sanitare ale personalului

NSph ~ Qsp

Nigs =n p m X Qpm + rips X Qps

unde:
-qsp - consum de apa pentru spalarea unei hale (5 mc/hala)
-npm - numarul personalului muncitor care deserveste activitatea din ferma (3 persoane)
-Qpm - consumul specific de apa pentru personalul muncitor (60 l/persoana/zi)
-nps - numarul persoanelor de supraveghere care deserveste activitatea din ferma (3
persoane/zi)

-qps - consumul specific de apa pentru personalul de supraveghere (20 l/persoana/zi)

N = 5000 l/zi + 3 pers x 60 l/pers/zi + 3 pers x 20 l/pers/zi = 5240 l/zi = 0,06 l/s

Debitele caracteristice ale cerintei de apa in zlele de spalare a halelor, vor fi:

Q zi med = 1,07 x 1,05 x 5,24 mc/zi = 5,9 mc/zi = 0,07 l/s


Q zi max =1,15x5,9 mc/zi = 6,8 mc/zi = 0,08 l/s
Qomax = 1,2 x 6,8 mc/24 h = 0,34 mc/h

23
S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075
Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificarii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare fermd gdini ouatoare " SC AVIROM SRL,
_________________situatd in localitatea Seini, sir. Somes nr. 2, jud. Maramures

Instalatia de alimentare cu apa din subteran freatic este prevazuta cu un apometru tip
ZENNER, pentru contorizarea cantitatii de apa prelevata.

intocmit ing. Manescu Sanda

IV .BREVIAR DE CALCUL AL CANTITATII DE APE UZATE

Din activitatea fermei de pasari rezulta doua categorii de apa uzata si anume:
-ape uzate provenite de la spalarea halelor de crestere a pasarilor
-ape menajere uzate provenite de la grupul sanitar utilizat de personalul care deserveste activitatea
fermei

Calcului debitelor de debitelor de ape uzate

a) Debite de ape menajere uzate

Cantitatea apelor uzate se calculeaza conform STAS 1846/90:

Quz= 0,8 x Q zi med

Q zi med = 0,8x (3 pers x 60 l/pers/zi + 3 pers x 20 l/pers/zi)

Quz = 240 l/zi

Apele menajere uzate provenite de la filtrul sanitar, amenajat in incinta fermei, sunt colectate intr-un
bazin vidanjabil cu capacitatea de stocare de 4,5 mc, amplasat in partea de nord a Halei nr. 1.
Bazinul vidanjabil in care sunt colectate apele menajere uzate este o constructie subterana,
realizata din beton.

Bazinul in care sunt colectate apele menajere uzate necesita vidanjare la cca 18 zile (T = 4,5
mc/0,24 mc = 18,75). Vidanjarea se va face de catre S.C. AVIROM S.R.L.. Pentru vidanjare va fi utilizata
vidanja din dotare. Apa menajera uzata va fi transportata si descarcata la statia de epurare a SC VITAL
SA Baia Mare.

b) Debite de ape rezultate de la spalarea halelor de pasari

Spalarea halelor de pasari se face la depopulare. Un ciclu de crestere a pasarilor pentru


productia de oua dureaza cca 76 - 80 de saptamani.
Apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt in cantitate de 10000 l/an pentru ambele hale,
respectiv 5000 l/an o zi, o data la 560 de zile, pentru fiecare hala.

La spalarea fiecarei hale de crestere a pasarilor, apa uzata este colectata in canalul transversal
existent in pardoseala fiecarei hale. Aceste ape uzate se vor descarca intr-un bazin vidanjabil, metalic, cu
capacitatea de 10 mc, amplasat subteran.

Bazinul vidanjabil in care se colectaza apele rezultate de la spalarea halelor de pasari, la


depopulare, va fi vidanjat la finalizarea operatiilor de spalare iar eliminarea apei uzate se va face prin SC
VITAL SA Baia Mare, agent economic autorizat, cu care SC AVIROM SA are incheiat contract de prestari
servicii de preluare a apelor uzate in vederea epurarii sj eliminarii. Periodicitatea de acumulare a apelor
uzate rezultate de la spalare hale de pasari, respectiv de

24
S.C. ECOTERRA ING S.R.L. Baia Mare, tel./fax. 0262218075
Memoriu tehnic pentru solicitorea Notificdrii de incepere a executiei pentru proiectul de investitie
"Modernizare ferma gaini ouatoare " AVIROM SR”, situata in localitatea Seini, str. Somes nr. 2, jud.
Maramures

vidanjare a acestui bazin, cu capacitatea de 10 mc, va fi la 1 an si 6 luni, sau mai mult, in functie de
durata ciclului de crestere a pasarilor, care poate fi prelungit.

Ferma nu dispune de instalatii pentru epurarea apelor uzate.

intocmit: ing. Manescu Sanda

S.C. ECOTERRA ING S.R.L Baia Mare, tel./fax. 0262218075 25


OPIS - Planse

1. Plansa nr. 1 - Plan de incadrare in zona


2. Plansa nr. 2 - Plan de amplasare in ferma SUINPROD
3. Plansa nr. 3 - Plan de situatie
4. Plansa nr. 4 - Destinatia mcaperilor din Hala nr. 1 si Hala nr. 2
ty) fi i t C A „ J ^M, j 77,. ';,: X-a* r~