Sunteți pe pagina 1din 3

ADITIVI

1. DIRECTIVA 2008/60/CE A COMISIEI din 17 iunie 2008 de stabilire a criteriilor


specifice de puritate privind îndulcitorii autorizați pentru utilizare în produsele alimentare
2. DIRECTIVA 2008/84/CE A COMISIEI din 27 august 2008 de stabilire a unor criterii
specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii
3. DIRECTIVA 2008/128/CE A COMISIEI din 22 decembrie 2008 de stabilire a unor
criterii de puritate specifice pentru coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele
alimentare
4. DIRECTIVA 2009/10/CE A COMISIEI din 13 februarie 2009 de modificare a Directivei
2008/84/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții
decât coloranții și îndulcitorii
5. DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor
membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare
destinate consumului uman (89/107/CEE)
6. DIRECTIVA 94/35/CEE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din
30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare
7. DIRECTIVA 95/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din
20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii
8. DIRECTIVA CONSILIULUI din 25 iulie 1978 de stabilire a criteriilor specifice de
puritate pentru emulsificatori, stabilizatori, agenți de îngroșare șI agenți de coagulare
pentru utilizarea în produse alimentare
9. DIRECTIVA 94/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din
30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare
ETICHETARE
10. DIRECTIVA CONSILIULUI din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor
membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (80/777/CEE)
11. DIRECTIVA 2009/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18
iunie 2009 privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
12. DIRECTIVA CONSILIULUI din 25 iulie 1983 de apropiere a legislațiilor statelor
membre privind anumite lactoproteine (cazeină și cazeinați) destinate consumului uman
13. REGULAMENTUL (CE) NR. 1332/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S, I AL
CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare s,i de modificare a
Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al
Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr. 258/97
14. DIRECTIVA CONSILIULUI din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre
privind produsele alimentare destinate unei alimentații special (89/398/CEE)
15. DIRECTIVA 2009/39/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A
CONSILIULUI din 6 mai 2009 privind produsele alimentare cu destinație nutrițională
specială
16. DIRECTIVA 2001/112/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind sucurile de
fructe și anumite produse similare destinate consumului uman
17. REGULAMENTUL (CE) NR. 1182/2007 AL CONSILIULUI din 26 septembrie 2007 de
stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor şi de
modificare a Directivelor 2001/112/CE şi 2001/113/CE şi a Regulamentelor (CEE) nr.
827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 şi
(CE) nr. 318/2006 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96
18. REGULAMENTUL (CE) NR. 1332/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN S, I AL
CONSILIULUI din 16 decembrie 2008privind enzimele alimentare s,i de modificare a
Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al
Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a
Regulamentului (CE) nr. 258/97
19. DIRECTIVA 2001/113/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind gemurile,
jeleurile și marmeladele de fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate
alimentației umane
20. DIRECTIVA 2001/114/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind anumite
tipuri de lapte conservat, parțial sau integral deshidratat și destinat consumului uman
21. REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea,
etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
22. REGULAMENTUL CEE NR. 1576/89 AL CONSILIULUI din 29 mai 1989 de stabilire
a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea şi prezentarea băuturilor spirtoase
23. Regulamentul (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 privind unele standarde
de comercializare a oualor
24. REGULAMENTUL (CE) NR. 1028/2006 AL CONSILIULUI din 19 iunie 2006 privind
standardele de comercializare aplicabile ouălor
25. REGULAMENTUL (CE) NR. 1234/2007 AL CONSILIULUI din 22 octombrie 2007 de
instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice
referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”)
26. REGULAMENTUL (CE) NR. 1334/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind aromele şi anumite ingrediente alimentare
cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare şi de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 2232/96 şi (CE) nr. 110/2008 şi a Directivei 2000/13/CE
27. REGULAMENTUL (CEE) NR. 1601/91 AL CONSILIULUI din 10 iunie 1991 de
stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor
aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din
produse vitivinicole
28. REGULAMENTUL (CE) NR. 1825/2000 AL COMISIEI din 25 august 2000 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European
și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de
vită și mânzat
29. DIRECTIVA 1999/4/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din
22 februarie 1999 privind extractele de cafea şi de cicoare
30. DIRECTIVA 2000/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman
31. DIRECTIVA 2001/110/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind mierea
32. DIRECTIVA 2001/111/CE A CONSILIULUI din 20 decembrie 2001 privind anumite
tipuri de zahăr destinate consumului uman
33. REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI ȘI AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de
identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat și a
produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al
Consiliului