Sunteți pe pagina 1din 1

Orice combinatie alcatuita din k elemente ale multimii A se numeste aranjamente

de n elemente luate cate k


conditii: n apartine numerelor naturale//// n mai mare sau egal cu K
Daca n si k sunte numere naturaleastfel incat 0 < k <n, atunci: A n luate cate k
= n(n-1)(n-2)....(n-k+1)
A de n luate cate 2= n(n-1), A n luate cate 3 = n ( n-1) (n-2); An luate cate k
= n(n-1)(n-2)...(n-k+1)
A de 25 luate cate 4 = 25 ori 24 ori 23 ori 22 =303 600
A de 5 luate cate 5 - aranjamente de 4 luate cate 4 = 5 ori 4 ori 3 ori 2 ori 1
- 4 ori 3 ori 2 ori 1 = 96
Sa se calculeze: A de x-2 luate cate 2 = 42 // (x-2)! supra (x-2-2)! =42 // (x-
2! supra (x-4)!=42 // (x-4)!
Daca A este o multime cu n elemente, atunci submultimile ordonate ale lui A , a
vând fiecare câte k elemente cu 0 mai mic sau egal cu k mai mic sau egal cu n, se
numesc aranjamente de n luate câte k . Se observa ca doua aranjamente de N luate cât
e K se deosebesc prin 'natura' elementelor lor sau prin ordinea elementelor.