Sunteți pe pagina 1din 4

Nr.

1
Numele și prenumele
TEST DE EVALUARE

1. Determinarea unghiului de rotație se face cu ajutorul ………………………


2. Dacă rotația are loc în sensul acelor de ceasornic substanța se numește ………….
3. La rotația în sens opus a acelor de ceasornic substanța se numește ……………..
4. Cum este unghiul la rotația în sens opus a acelor de ceasornic?
5. ………… specifică se notează cu .
6. Mitscherlichc cuprinde : polarizator, celulă și …………
7. Se mai numește și chirală . (2 cuvinte)
8. Valoarea α pentru o soluție optic activă este legată de concentrație printr-o ……….
9. Se notează cu ,,c” și înseamnă ………. Optică.
10. 11. 12. Unele substanțe optic active au proprietatea de a ……… sau …….. planul de
…………….. a luminii la trecerea luminii prin acestea.

1. Se pune în celula de analiză a refractometrului.


2. Amestec omogen de două sau mai multe substanțe.
3. Componentă a refractometrului ce ajută la determinarea câmpului limită.
4. Se folosesc la prepararea soluțiilor în laborator.
5. Proprietatea unei substanțe tulburi atunci când trece un fascicul de lumină.
6. Ajută la determinarea concentrațiilor necunoscute.
7. Se determină indicele de refracție cu el.
8. Tipul de lumină în care operează refractometrul.
9. Specie chimică de analizat.
10. Se pune soluția de analizat pe ea.
11. Necesar pentru a se produce reflexia totală.
12. Are loc la trecerea luminii dintr-un mediu în altul.
Nr.1
Numele și prenumele
TEST DE EVALUARE

1. este caracteristică lichidelor și solidelor …… aflate în soluție.


2. Dacă rotația are loc în sensul acelor de ceasornic substanța se numește ………….
3. Se utilizează ca mijloc de analiză cantitativă a substanțelor optic activă.
4. Studiul fenomenelor opice în …….. polarizată poartă numele de polarimetrie.
5. Substanțele optic active au proprietatea de a …….. sau de a modifica planul luminii
polarizate. .
6. Polarimetria se utilizrază ca mijloc de ………… cantitativă.
7. Activitatea optică a unei substanțe este legată de structura lor …………
8. Componentele polarimetrului Mitscherlich sunt: polarizator, ………, analizator.
9. Studiul fenomenelor ………. În lumina polarizată poartă numele de polarimetrie.
10. Activitatea optică a substanțelor optice este legată de structura lor ………….
11. Se notează cu d.
12. Prin ………….. sau dizolvare se distruge structura cristalină.

1. Se pune în celula de analiză a refractometrului.


2. Amestec omogen de două sau mai multe substanțe.
3. Componentă a refractometrului ce ajută la determinarea câmpului limită.
4. Se folosesc la prepararea soluțiilor în laborator.
5. Proprietatea unei substanțe tulburi atunci când trece un fascicul de lumină.
6. Ajută la determinarea concentrațiilor necunoscute.
7. Se determină indicele de refracție cu el.
8. Tipul de lumină în care operează refractometrul.
9. Specie chimică de analizat.
10. Se pune soluția de analizat pe ea.
11. Necesar pentru a se produce reflexia totală.
12. Are loc la trecerea luminii dintr-un mediu în altul.