P. 1
Marketing Suport de Curs

Marketing Suport de Curs

|Views: 5,191|Likes:
Published by raluca4me

More info:

Published by: raluca4me on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • CAP. 1. DEFINIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING
 • 1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING
 • 1.2. FUNCŢIILE DE MARKETING
 • 1.3. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI
 • CAP. 2. MEDIUL MARKETINGULUI
 • 2.1. CONCEPTUL DE MEDIU DE MARKETING
 • 2.2. MACROMEDIUL FIRMEI
 • 2.3. MICROMEDIUL FIRMEI
 • 2.4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING
 • CAP. 3. PIAŢA FIRMELOR
 • 3.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 • 3.2. DIMENSIUNILE PIEŢEI
 • 3.3. SEGMENTAREA PIEŢEI
 • CAP. 4. MIXUL DE MARKETING
 • 4.1. CONCEPTULUI DE MIXUL DE MARKETING
 • 4.2. POLITICA DE PRODUS
 • 4.3. POLITICA DE PREŢ
 • 4.4. POLITICA DE PROMOVARE
 • 5.2. CLIENŢII ORGANIZAŢIILOR

1

CURS DE MARKETING
(Sectia Publicitate/CRP)Dr. HORIA MIHAI RABOCA

2
CUPRINS

CAP. 1. DEFINIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING ............................. 3
1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING ............................................................... 3
1.2. FUNCŢIILE DE MARKETING ............................................................................................ 7
1.3. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ................................................................. 10

CAP. 2. MEDIUL MARKETINGULUI ...................................................................................... 16
2.1. CONCEPTUL DE MEDIU DE MARKETING ................................................................... 16
2.2. MACROMEDIUL FIRMEI .................................................................................................. 18
2.3. MICROMEDIUL FIRMEI .................................................................................................... 23
2.4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING ......................................................................... 28

CAP. 3. PIAŢA FIRMELOR ........................................................................................................ 39
3.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ................................................................................................. 39
3.2. DIMENSIUNILE PIEŢEI ...................................................................................................... 42
3.3. SEGMENTAREA PIEŢEI ..................................................................................................... 49

CAP. 4. MIXUL DE MARKETING ......................................................................................... 53
4.1. CONCEPTULUI DE MIX DE MARKETING .................................................................. 53
4.2. POLITICA DE PRODUS ....................................................................................................... 55
4.3. POLITICA DE PREŢ ............................................................................................................. 65
4.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE ............................................................................................. 77
4.4. POLITICA DE PROMOVARE ............................................................................................. 82

CAP.5 SATISFACŢIA CLIENŢILOR ....................................................................................... 95
5.1. DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR .................................. 102
5.2. CLIENŢII ORGANIZAŢIILOR ......................................................................................... 104
5.4. MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR ............................................................... 117

Bibliografie .................................................................................................................................... 127
3
CAP. 1. DEFINIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING

1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING

În literatura de specialitate, precum şi în practica economică, conceptul de marketing are mai
multe accepţiuni. În funcţie de unghiul de abordare, prin termenul de marketing se pot desemna,
deopotrivă, atât un domeniu al ştiinţei, o disciplină, un demers socio-economic, cât şi o activitate
practică sau o funcţie a unei organizaţii (privată sau publică).
Din punct de vedere etimologic, cuvântul "marketing" provine din limba engleză şi
desemnează "piaţă", "comercializare", "târguială", "vânzare/cumpărare". Prin urmare, deşi termenul
de marketing a apărut înaintea apariţiei ştiinţelor economice ca ştiinţe, consacrarea lui în literatura de
specialitate este indisolubil legat de evoluţia ştiinţelor economice (evoluţia gândirii şi curentelor din
domeniul ştiinţelor economice).
Din punctul de vedere al modului de definire a conceptului de marketing, de-a lungul
timpului s-au conturat două mari clase de definiţii:
1. Prima clasă de definiţii s-a conturat în prima jumătate a secolului XX şi este vizibil tributară
vechii orientări a activităţilor economice, în care punctul de pornire sau central îl constituia nu
clientul (consumatorul), ci produsele existente care trebuiau furnizate sau oferite (orientarea spre
vânzări). Astfel, conform acestei prime clase, prin marketing se înţelege "realizarea activităţilor
economice care dirijează fluxul bunurilor şi serviciilor de la producător la consumator sau utilizator".
De altfel una dintre caracteristicile de bază a acestei clase de definiţie îl constituie faptul că
marketingul este privit şi considerat exclusiv doar ca un mijloc de vânzare şi de promovare.
2. A doua clasă de definiţii, apare în cea de-a doua jumătate a secolului XX şi revizuieşte într-o
manieră destul de profundă termenul şi înţelesul de marketing. În accepţiunea celei de-a doua clase
de definiţii, marketingul apare legat de noţiunea de "client" sau "consumator", abordarea conceptuală
fiind mult mai largă, procesuală/sistemică şi interdisciplinară. De asemenea, drept caracteristică
generală, această clasă de definiţii lărgeşte sfera activităţilor legate de marketing, folosind acest
concept nu numai la activităţile economice, ci şi la activităţile sociale sau din sfera politicului
(activităţi şi partide politice). Totodată, această clasă de definiţii pune accent pe evidenţierea
procesului de tranzacţie/schimb valoric care apare în procesul de vânzare/cumpărare de bunuri sau
servicii.
Astfel, în cea de-a doua clasă de definiţii intră următoarele definiţii:
4
1. Marketingul este un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea, preţurile,
promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor
actuali şi potenţiali (Stanton, 1981);
2. Marketingul reprezintă o activitate umană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor
prin intermediul procesului schimbului(Kotler, 1999);
3. Marketingul este procesul managerial responsabil cu identificarea, anticiparea şi satisfacerea
cerinţelor clienţilor în condiţii de profitabilitate (Verstage, 2005).
4. "Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizii sau grupuri de indivizi obţin
ceea ce vor şi ce le sunt necesare prin intermediul creării şi schimbului între ei de produse şi
valori"(Kotler et al, 1999). Această din urmă definiţie evidenţiază pregnant legătura care există între
conceptul de marketing şi conceptul de tranzacţie/schimb a produselor/valorilor (proces care
presupune ca o organizaţie să ofere anumite produse şi servicii în schimbul banilor furnizaţi de
clienţii care au trebuinţă de astfel de produse/servicii).
Diferenţele şi deosebirile fundamentale dintre "orientarea către vânzări" şi "orientarea către
client" sunt prezentate în tabelul şi figura de mai jos (tabelul 1.1.; figura 1.1.).
Tabelul 1.1. Orientarea spre vânzări vs. orientarea spre client
Aspectele Orientarea către vânzări Orientarea spre client
Punctul de pornire Întreprinderea (organizaţia) Piaţa de bunuri/servicii
Punctul central Produsele/servicii Nevoile consumatorilor (clienţilor)
Obiectivul final Profit
- prin volumul de vânzări -
Profit
- prin satisfacerea nevoilor consumatorilor -
Mijloacele Vânzare şi promovare Coordonarea mixului de marketing
(Sursa: Paina, N., Lazăr, D., Vorzsak, A., Plăiaş, I, Pop, D.,M., şi alţii, Bazele Marketingului,
Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujană, 2002)

Fig. 1.1. Diferenţele dintre orientarea spre vânzări şi orientarea spre consumator (marketing)

(Sursa: Jobber D., şi Lancaster, G.A.,Selling and Sales Management, London: Prentice Hall, 2009)
Orientarea
către
vânzări
Orientarea
către
clienţi
Producţie Vânzări Consumator
Accentul pe nevoile vânzătorului
Nevoile
consumatorilor
Vânzări Producţie
Accentul pe nevoile consumatorului
5
Prin urmare, aşa cum se poate observa din tabelul şi figura de mai sus (fig.1 şi tabelul 1), în
cazul orientării spre vânzări, "preocuparea principală a organizaţiei este de "a scăpa" (a vinde) cât
mai repede de produse, prin transformarea acestora în bani, implicit pentru a obţine profit" (Paina, N.,
et al, 2002:22).
În schimb aşa cum am menţionat mai sus, orientarea către consumator presupune satisfacerea
nevoilor şi dorinţelor consumatorilor (clienţilor) prin crearea şi livrarea de mărfuri după dorinţele şi
"pofta" acestora. De asemenea, se urmăreşte crearea şi oferirea de produse şi servicii într-o formă
accesibilă consumatorilor, prin culegerea de informaţii asupra eforturilor şi acţiunilor de marketing.
Prin urmare, esenţa conceptului de marketing costă în identificarea, anticiparea şi
cuantificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt
şi mai eficient decât concurenţa de pe piaţă.
Pe de altă parte, orientarea către marketing poate fi identificată deopotrivă la nivel
macroeconomic şi la nivel microeconomic. Astfel, în viziunea macroeconomică, marketingul poate
fi considerat ca fiind " un instrument social şi economic graţie căruia produsele materiale şi cultura
unei societăţi sunt transmise membrilor săi" (Kelly, 1968:19). În acelaşi timp, la nivel
microeconomic, conceptul de marketing apare relaţionat cu activităţile concrete de la nivelul
agenţilor economici desemnând "ansamblul mijloacelor de care dispun organizaţiile în vederea
creării, menţinerii şi dezvoltării propriilor lor pieţe" (Lendrevie et al, 2006:2).
O notă aparte în definirea conceptului de marketing o constituie definiţia enunţată de Victor
P. Bell care, pornind de la constatarea faptului că există definiţii ale marketingului câte cărţi sunt pe
acest subiect, consideră că marketingul este un concept complex care poate fi definit în termeni
economici, juridici sau manageriali.
Din perspectiva unor anumiţi specialişti (C.Florescu et al., 1992), o definiţie cuprinzătoare a
marketingului ar trebui să includă următoarele elemente:
(1) o concepţie modernă legată de orientarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii economice -
potrivit acestor concepţii orice activitate trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor
consumatorilor cu maximă eficienţă;
(2) promovarea şi dezvoltarea unor activităţi specifice care materializează noile raporturi ale
organizaţiei cu mediul exterior, şi anume: investigarea pieţii consumatorului, testarea acceptabilităţii
produselor şi serviciilor, activităţi de promovare, studiul pieţei;
(3) utilizarea unor instrumente de marketing ştiinţific adecvate pentru cercetarea nevoilor de consum,
investigarea pieţei - necesare fundamentării corecte a deciziilor de marketing.
Tot legat de aspectele privind definirea conceptului de marketing, Jill Verstage (2005)
consideră că indiferent de tipul de organizaţie sau afacere, marketingul descrie, în fapt, 5 zone:
6
1. marketingul poate desemna şi descrie un concept - credinţa că clienţii (consumatorii) sunt
elementul cel mai important într-o afacere, privirea oricărui aspect al afacerii din perspectiva
clienţilor, anticiparea necesităţilor şi nevoilor consumatorilor şi livrarea a ceea ce vor şi cum vor
aceştia;
2. marketingul poate desemna şi descrie o funcţie formală (activităţi) a unei organizaţii sau afaceri -
acea funcţie a managementul care este responsabilă cu identificarea, anticiparea şi satisfacerea
dorinţelor clienţilor ( cu alte cuvinte procesele care conduc la implementarea conceptelor).
3. marketingul poate desemna termenul generic sub care se regăsesc o varietate de tehnici privitoare
la implementarea tuturor aspectelor pe care le presupune marketing - cercetări de piaţă, dezvoltarea
produselor, acţiuni promoţionale, stabilirea preţurilor, acţiuni de sampling şi merchandising;
4. marketingul poate desemna un proces continuu care asigură supravieţuirea organizaţiei în afacere
sau mediul exterior - procesul indispensabil supravieţuirii pe o piaţă de bunuri sau servicii.
5. marketingul poate desemna un sistem care operează sau interacţionează cu o varietate de factori
din mediul intern şi extern organizaţiei. In acest sens, sistemul de marketing relaţionează procesele
specifice marketingului cu mediul intern şi extern organizaţional, legând în acest fel organizaţia de
restul lumii.
În încheiere, voi amintii faptul că, după anumiţi autori, există azi 1600 de definiţii ale
marketingului. Prin urmare considerăm că este hazardat şi lipsit de semnificaţie a propune, în acest
curs, o definiţie "cât mai completă" şi "originală" a marketingului.7
1.2. FUNCŢIILE DE MARKETING

La modul general funcţiile de marketing pot fi definite ca fiind acele activităţi specifice
domeniului de marketing. Diferenţa dintre funcţiile de marketing şi alte activităţi rezidă, în general,
în următoarele:
- funcţiile de marketing se compun sau sunt alcătuite din sarcinile, activităţile şi procesele specifice
numai marketingului şi care nu se regăsesc pentru o altă categorie de funcţii sau domenii (de
exemplu funcţiile managementului);
- aceste funcţii se exercită în toate organizaţiile din domeniul privat, indiferent de specificul
organizaţiei;
Cei mai mulţi autori şi specialişti în domeniu consideră drept funcţii ale marketingului
activităţile economice legate de ajungerea produselor şi serviciilor la consumator (altele decât
producerea de produse sau bunuri). În acest sens, funcţiile de marketing se definesc ca fiind
totalitatea activităţilor din sfera sau domeniul: (1) furnizării; (2) transportului; (3) depozitării; (4)
vânzării şi (5) cumpărării de produse sau servicii.
O clasificare riguroasă a funcţiilor de marketing este aceea oferită de Ch.F. Phillips şi
Delbert.J.Duncan (1968) care împart funcţiile marketingului în:
a) Funcţii implicând transferul titlului de proprietare (cele legate activităţi de vânzare şi activităţi de
cumpărare);
b) Funcţii implicând distribuţia fizică (activităţile de transport, depozitare/stocare);
c) Funcţii care facilitează realizarea celor de mai sus (standardizare, dozare, informaţii asupra pieţei,
asumarea riscului).
O altă clasificare a funcţiilor de marketing este clasificarea propusă de M.C. Demetrescu
(1977), conform căreia, la nivelul unei organizaţii, se întâlnesc 2 mari categorii de funcţii şi anume:
1. atragerea cererii;
2. satisfacerea cererii.
Domeniile şi activităţile pentru realizarea primei funcţii se referă la produs, preţ şi acţiuni
promoţionale. Cea de-a 2 funcţie se referă la canalele de distribuţie şi activităţi de logistică.
Nu în ultimul rând, C. Florescu (Florescu et. al., 1992) consideră că funcţiile de marketing se
pot clasifica sau formula în următorul mod:
a) Investigarea pieţei, a necesităţilor de consum. Este de neconceput ca să vorbim de marketing
fără să ne referim la activităţi ce vizează investigarea pieţelor sau analiza informaţiilor cu privire la
piaţa de produse/servicii. Prin realizarea acestei funcţii se urmăreşte, în principal, obţinerea de
informaţii referitoare la pieţele potenţiale sau prezente, nivelul cererii şi al ofertei. De asemenea, aria
8
investigaţiei ar trebui să se extindă şi asupra celorlalte componente ale mediului la care se raportează
organizaţia (factorii care influenţează piaţa de bunuri şi servicii). Această funcţia ar trebui să aibă un
caracter permanent pentru majoritatea organizaţiilor din sectorul privat sau nonprofit. Într-un anumit
fel, această funcţie precede celelalte funcţii ale marketingului şi le pregăteşte condiţiile de realizare.
b) Conectarea dinamică a organizaţiei la mediul ei economico-social. Această funcţie reflectă
viziunea nouă a marketingului asupra relaţiei organizaţie-mediu, respectiv întreaga activitate a unei
întreprinderi trebuie axată sau orientată permanent la cerinţele şi rigorile mediului. Această funcţie
are un conţinut extrem de dinamic şi presupune activităţi de adaptare operativă la condiţiile
exterioare în continuă schimbare, precum şi fructificarea oportunităţilor.
c. Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum. Această funcţie asigură finalitatea
activităţii întreprinderii, recunoaşterea socială de factor a concordanţei dintre produsele (serviciile)
în care se materializează activitatea sa şi nevoile cărora le sunt destinate. Pe scurt, această funcţie se
concretizează într-un ansamblu de măsuri vizând producerea numai a acelor produse (servicii) care
sunt necesare pentru consum, distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unor posibilităţi largi de
alegere corespunzător tuturor gusturilor şi preferinţelor, informarea consumatorilor cu privire la
produse/servicii oferite. Nu în ultimul rând, realizarea acestei funcţii presupune şi educarea
gusturilor consumatorilor, crearea şi inducerea unui nivel cât mai exact al aşteptărilor consumatorilor
cu privire la produsele şi serviciile oferite.
d. Maximizarea profitului. Realizarea acestei funcţii implică, pe de o parte, o judicioasă alocare a
resurselor (fondurilor de investiţii, a capacităţilor de producţie, a specialiştilor), iar pe de altă parte,
optimizarea structurii producţiei şi al distribuţiei de mărfuri.
După părerea noastră, în mod sintetic, putem aprecia faptul că marketingul îndeplineşte 4
funcţii de bază şi anume:
1. Cercetarea pieţei şi al consumatorilor. Considerăm că informaţiile legate de piaţă constituie
elementele esenţiale pentru supravieţuirea sau adaptarea unei întreprinderi (organizaţii) la mediul
extern. Prin faptul că pe piaţă se validează de cele mai multe ori justeţea şi deciziilor economice,
putem afirma fără rezervă faptul că piaţa reprezintă un "barometru" a situaţiei economico-financiare
şi sociale a întreprinderilor (organizaţiilor);
2. Satisfacerea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. Realizarea acestei funcţii, după părerea
noastră, reprezintă însuşi filosofia marketingului, motivarea şi sensul economic şi social a existenţei
oricărei organizaţii;
3. Creşterea eficienţei economice. Realizarea unei activităţi rentabile, profitabile este condiţia
existenţei şi supravieţuirii oricărei organizaţii fie ea privată sau nonprofit. În concepţia marketingului
eficienţa economică se măsoară nu numai din perspectiva profitului dar şi din perspectiva gradului în
9
care organizaţia satisface nevoile consumatorilor. De altfel, în concepţia marketingului, profitul este
considerat ca o "recompensă" primită de organizaţie de la consumatori în urma satisfacţiei produsă
acestora în procesul utilizării produsului sau serviciului.
4. Racordarea promptă, rapidă, flexibilă şi elastică a firmei la dinamica mediului. După părerea
noastră, marketingul poate îndeplinii rolul unui radar şi prompt semnalizator a situaţiilor neprevăzute
ce pot intervenii pe piaţă, precum şi in comportamentul consumatorilor (nevoile şi cerinţele
consumatorilor faţă de produs/serviciu). În acest sens, marketingul nu numai că rupe şi elimină
tiparele ci, dimpotrivă, stimulează şi descătuşează imaginaţia, inventivitatea, intuiţia şi spiritul
creator al angajaţilor.
Prin urmare, cele 4 funcţii menţionate mai sus, acoperă atât scopul orientării de marketing a
activităţilor economice cât şi mijloacele atingerii acestui scop. În forme specifice şi cu intensitate
variabilă, toate aceste funcţii se pot regăsii în practica marketingului, indiferent de domeniul de
activitate al organizaţiei, nivelul sau scara aplicării lui; ele ţin de existenţa marketingului ca sistem.

10
1.3. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI

Legat de apariţia marketingului, trebuie remarcat faptul că, în literatura de specialitate, cum
era de aşteptat, părerile rămân împărţite în privinţa fixării perioadei de debut a acestuia şi, în
consecinţă, asupra fazelor de desfăşurării lui ulterioare. Este adevărat, că majoritatea specialiştilor
plasează începutul marketingului în secolul XX.
După anumiţi specialişti (N. Paina et al, 2002), primele acţiuni în care se regăsesc elemente
ale marketingului apar la sfârşitul secolului XVIII şi sunt cele legate de afacerea unui pălărier
american pe nume John Jacob Astor. Acesta, pentru a dezvolta afacerea lui cu pălării a angajat un
artist pentru a proiecta pălării destinate femeilor din lumea bogată. De asemenea, artistul era plătit să
facă demonstraţii practice pe străzile marilor oraşe. In urma acestor activităţi cifra de afacere a
domnului John Jacob Astor a crescut. Deşi încă marketingul nu era constituit ca o ştiinţă sau ca un
domeniu distinct, putem totuşi observa din exemplu de mai sus unele trăsături specifice
marketingului şi anume: încercările de proiectare şi design al produsului orientat spre un anumit
segment de clienţi şi activitatea de promovare.
De asemenea, tot legat de apariţia marketingului, specialiştii menţionaţi mai sus, dau ca
exemplu alegerile locale ţinute în oraşul american Harrisburg (statul Pennsylvania), la începutul
secolului XIX, la care au participat 4 candidaţi. Cu această ocazie un ziar ocal a organizat un sondaj
de opinie în rândul electoratului. Candidatul care a câştigat alegerile a fost chiar candidatul indicat în
urma sondajului de opinie. Prin urmare, acest sondaj poate fi considerat a fi unul dintre primele
cercetări de marketing.
Primele lucrări de marketing apar la începutul secolului XX, în perioada antebelică, în SUA,
ţară care de altfel se afla în plin având economic, social şi tehnic. Astfel, printre primele preocupări
scrise privind marketingul se numără lucrarea lui Ralph Starr Butler intitulată "Metodele de
marketing", apărută în anul 1916 şi reeditată în 1918 la editura Alexander Hamilton Institute (New
York) în volumui 5 al seriei "Modern Business"(http://www.archive.org/details/).
Totodată, în anul 1919, apare lucrarea intitulată "Cercetare comercială - o schită a principiilor
de lucru", lucrare scrisă de profesorul C.S.Duncan (profesor la universitatea americană Chicago
(http://www.flipkart.com/commercial-research-duncan-outline-working-book-0559934408).
De asemenea, în studiile sale Mary Ellen Zuckerman şi Mary L. Carsky (1990) remarca
faptul că în anul 1910, majoritatea universităţilor şi facultăţilor pe profil economic din S.U.A.
ofereau în curricula lor de învăţământ un curs legat de tehnici de vânzare. De altfel, Bartels Robert
(1988) remarcă şi el în studiile sale că primele cursuri de marketing oferite de colegiile americane
datează din anul 1902, primele universităţi americane fiind cele din Michigan, California şi Illinois.
11
Nu în ultimul rând, trebuie amintit profesorul american Percival White, care, in anul 1921, a
publicat lucrarea intitulată "Analiza pieţei - propriile principii şi metode"
(http://www.goodreads.com).
Legat de evoluţia marketingului, există o mare diversitate de opinii privitor la clasificarea
etapelor, curentelor şi gândirii în acest domeniu.
În general, vorbind despre evoluţia şi istoria marketingului trebuie făcută o distincţie între
istoria marketingului ca idei şi istoria marketingului ca disciplină. Dacă ne referim la istoria ideilor
de marketing, putem afirma că aceasta începe încă din Antichitate, odată cu apariţia comerţului şi
schimbului de produse (Dixon, 1979, Shaw, 1995), se dezvoltă de-a lungul epocii medievale şi
continuă până în prezent. Dacă ne referim la marketing ca disciplină, majoritatea specialiştilor sunt
de părere că începuturile se pot localiza cu aproximaţie la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX (Jones and Shaw, 2002).
Cea mai cunoscută schemă de evidenţiere a evoluţiei marketingului este a lui Bartels Robert
(1988). În opinia acestui specialist, evoluţia marketingului poate fi structurată astfel:
1900-1910 Perioada de Descoperiri: este perioada în care marketingul s-a cristalizat ca materie.
Iniţial, marketingul se baza pe observarea regulilor şi practicilor privind distribuţia şi vânzarea
produselor. Majoritatea teoriilor erau forme adaptate şi împrumutate din alte domenii ale ştiinţelor
economice. În această etapă apar primele studii şi lucrări privitoare la marketing.
1910-1920 Perioada de Conceptualizare: este perioada în care conceptele şi termenii de marketing
au început a fi conceptualizate, dezvoltate şi clasificate. În această etapă s-au conceput şi exprimat
abordările instituţionale şi funcţionale ale marketingului.
1920-1930 Perioada de Integrare: este perioada "de aur" al marketingului. În această perioadă se
cristalizează şi postulează principiile de marketing. De asemenea, în această etapă s-au integrat în
marketing o serie de cunoştinţe, metode şi abordări din alte domenii. Totodată, marketingul a început
să se dezvolte pe subdomenii ( subdomeniul: publicitate, vânzări, distribuţie).
1930-1940 Perioada de Dezvoltare: este perioada în care domeniile şi ariile de specializare a
marketingului au început să se dezvolte. Este perioada în care asumpţiile ipotetice legate de
marketing au început a fi verificate şi cuantificate. Tot în această perioadă apar abordări noi legate
de marketing. Nu în ultimul rând în această perioadă, în S.U.A, apar primele revistele şi jurnalele de
marketing pentru specialişti şi profesionişti, reviste şi jurnale care practic pun bazele literaturii de
specialitate din lume pe domeniul marketingului.
1940-1950 Perioada de Reevaluare: este perioada în care conceptele şi explicaţiile tradiţionale
legate de marketing au început a fi reevaluate în noi termeni şi cunoştinţe. De altfel, în această etapă
12
se cristalizează şi se dezvoltă incipient 2 mari şi noi abordări conceptuale legate de marketing: (1)
managementul marketingului şi (2) marketingul ca sistem.
1950-1960 Perioada de Reconceptualizare: este etapa în care pe lângă abordările tradiţionale ale
marketingului apar tot mai multe abordări noi. Aceste noi abordări sunt bazate pe evidenţierea atât a
procesului managerial de decizie cât şi a aspectele sociale ale marketingului. În această etapă apar şi
se folosesc tot mai mult analizele şi cercetările cantitative (care de altfel sunt specifice altor ştiinţe
exacte cum ar fi statistica şi sociologia) în studiile de marketing. De asemenea, în această etapă apar
noi concepte şi abordări preluate sau împrumutate din domeniile legate de management, ştiinţe
sociale, psihologie ( apar preocupă legate de comportamentul organizaţional şi al consumatorului).
1960-1970 Perioada de Diferenţiere: este etapa în care se continuă procesul de schimbare şi
înlocuire a gândirii şi abordărilor tradiţionale ale marketingului. Noile abordări şi curente pun accent
pe managementul marketingului, comportamentul consumatorului si sistemele de marketing. Practic,
domeniul marketingului începe să se diferenţieze pe arii şi subdomenii de specializare. În această
perioadă, apar diferite modele de marketing iar analizele şi cercetările cantitative devin extrem de
populare.
1970-Prezent Perioada Socializării: este etapa în care în gândirea şi abordarea marketingul apar
elemente legate de domeniul socialului. În acest sens, centrul de interes se mută în sfera în care
marketingul poate influenţa societatea şi nu cum societatea poate influenţa marketingul. In această
etapă apar preocupări legate de introducerea marketingul în sectorul administrativ sau nonprofit ca
element destinat a rezolva cauze sociale.
Deşi schema de prezentare a evoluţiei marketingului propusă de Bartels Robert a fost
criticată de anumiţi specialişti în domeniul marketingului, mai ales datorită faptului că nu face
referinţă clară la perioada dintre 1990-2000 - clasificarea evoluţiei oprindu-se practic la perioada de
după 1970, ea rămâne totuşi de actualitate prin modul sistematic şi coerent de abordare.
O altă încercare de a evidenţia evoluţia marketingului pe diferite perioade este schema
propusă de Philip Kotler (1999), schemă care distinge următoarele perioade de evoluţie a
marketingului:
1900 - 1920 orientarea spre conceptul de produs (produs)
1920 - 1950 orientarea spre conceptul de vânzări
1950 - 1970 orientarea spre conceptul de marketing
1970 - prezent orientarea spre conceptul de marketing social

De asemenea, mai jos sunt prezentate şi alte modalităţi de evidenţiere şi "periodicizare" a
evoluţiei conceptului de marketing (Hollander S., et. al, 2005).
13
Fig.1.2. Principalele etape în evoluţia marketingului
Autorul Evoluţia
Keith
(1960)
1860-1930
Orientarea
spre producţie
1930-1950
Orientarea
spre vânzări
1950-1960
Orientarea
spre marketing
1970 +
Orientarea spre controlul
marketingului
Morishita
(1959)
Începutul sec. XX
Naşterea
marketingului
Primul Război Mondial
Orientarea spre produs
Recesiunea
Orientarea spre
consumator
După al II Război Mondial
Managementul marketingului
Sheth
&Gross
(1988)
1900-1950
Marketingul
Clasic
1950-1970
Marketingul
managerial
1965 +
Marketingul
comportamental
1975 +
Marketingul
adaptativ
Lazer
(1979)
1800-1900
orientarea
spre
distribuţie
1900-1915
cristalizarea
disciplinei
1915-1930
conceptualizarea
disciplinei
1930-1950
instituţionalizarea
disciplinei
1950-1965
reconceptualizarea
disciplinei
1965+
extinderea
domeniului
disciplinei
Jackson
(1979)
1850-1900
etapa de
producţie
1900-1914
Etapa de
promovare
1915-1923
Etapa structural
funcţional
1924-1942
Etapa de
reevaluare
1942-1957
Etapa de
reconcepere
1957 +
Etapa
multidimensională
Bartles
(1976)
1900-1910
Descopere
1910-1920
Conceptualizare
1920-1930
Integrare
1930-1940
dezvoltare
1940-1950
reevaluare
1950-1960
Reconcepţie
1960-1970
Diferenţiere
Jones &
Monieson
(1990)
1930-1959
Inregistrare faptelor si
practicilor din marketing
1960-1968
Integrarea practicilor si al
gandirii de marketing
1969-1979
Extinderea scopului
marketingului
1980+
Emergenţa
marketingului
Kerin
(1996)
1936-1945
Etapa
economiei
aplicate
1946-1955
Etapa
activităţii
manageriale
1956-1965
Etapa
ştiinţelor
cantitative
1966-1975
Etapa ştiinţelor
beavioriste
1976-1985
Etapa
ştiinţelor
decizionale
1986 +
Etapa
ştiinţelor
integrate
Goodman
(1986)
1867-1911
Epoca
premergătoare
marketingului
1912-1945
Epoca conceptualizării
timpurii a
marketingului
1946-1966
Epoca dezvoltarii
teoriilor de
marketing
1967-1986
Epoca dezvoltării
mico-rmarketingului
ştiinţific
Pope
(1983)
1700-1970
Advertising-ul
rudimentară
1870-1915
Apariţia
agenţiilor de
advertising
1915-1925
Conceptualizarea
advertising-ului
19251955
Dezvoltarea
advertising-ului
1955+
Dezvoltarea segmentării
şi apariţia a agenţiilor de
advertising specializate
(Adaptare după Hollander, C., Rassuli, M., Jones, Brian, Dix , L.F., Periodization in Marketing
History, 2005, Journal of Macromarketing, Vol.25, no.1, p.32-41.)

Având în vedere multitudinea de scheme şi metode de "periodicizare" folosite în evidenţierea
evoluţiei marketingului, pentru uşurinţa înţelegerii procesului de evoluţie a marketingului, propunem
următoarea schemă care ţine cont în evidenţierea evoluţiei marketingului din perspectiva
principalelor abordări legate de conceptul de marketing şi conceptul de management. Astfel, în
concepţia noastră evoluţia marketingului poate fi descrisă pe următoarele etape:
1. 1900-1920 - etapa de cristalizare şi definire conceptuală a marketingului - etapa de început al
marketingului ca domeniu de ştiinţă şi care se caracterizează prin apariţia principalelor concepte,
explicaţii şi teme folosite de marketing.
14
2. 1920-1930 - etapa de orientare spre producţie - etapă care se caracterizează prin faptul că
majoritatea preocupărilor unei întreprinderi sau companii erau îndreptate spre a produce cât mai mult
produse destinate a satisface nevoile fundamentale ale omului. Obiectivele perioadei erau să se
producă produse cât mai multe cu costuri cât mai mici pe baza organizării manageriale a procesului
de producţie. De asemenea, concurenţa pe piaţă între firme era mică, majoritate consumatorilor nu
aveau posibilitatea de a alege un produs din o gamă prea variată de produse. Prin urmare,
marketingul nu presupunea eforturi şi preocupări majore pentru firme deoarece, majoritatea aveau
deja asigurată desfacerea produselor pe diferite pieţe sau segmente de populaţie.
3. 1930-1950 - etapa de orientare spre vânzări - etapa caracterizată prin creşterea importanţei
marketingului în preocupările firmelor. Astfel, preocuparea de bază a firmelor, pe lângă preocupările
manageriale de organizarea producţiei, este de a identifica cumpărători pentru produsele fabricate
prin intermediul procesului de promovare a vânzărilor şi produselor. Ca urmare a creşterii
concurenţei între diferitele firme, pe pieţele lor de desfacere a produselor, preocupările acestora (atât
cele de management cât şi cele de marketing) se îndreaptă din ce în ce mai mult spre procesul de
convingere a consumatorilor potenţiali să cumpere tot mai mult pentru ca firma să poată produce în
continuare mai mult şi mai rapid. De asemenea, în această etapă apar primele încercări (incipiente)
de personalizare a produselor în funcţie de preferinţele consumatorilor. Prin urmare, deşi
consumatorul sau cumpărătorul nu avea, în continuare, puterea de a decide real cu privire la
produsele oferite de firme, totuşi el era atras de produs şi se decidea cu privire la achiziţionarea lui în
funcţie de tipul şi intensitatea metodele şi tehnicile de promovare a produselor folosite de firme.
4. 1950-2000 - etapa legată de orientare spre marketing - etapa de cristalizare, dezvoltare şi
consolidare a principalelor aspectele legate de marketing. Datorită progresului tehnologic, economic
şi social pe care civilizaţia umană îl străbate, concurenţa pe pieţele de desfacere dintre firme a
crescut continuu. Această concurenţă acerbă dintre firme, apărută începând cu anii 1950, a făcut ca
preocupările managerilor legate de producerea de produse "cât mai mult şi cât mai ieftin" să nu mai
asigure succesul sau supravieţuirea firmelor. Prin urmare, pentru a putea produce firmele trebuie să
apeleze la metode şi tehnici tot mai sofisticate şi complexe de marketing. Firmele sunt din ce în ce
mai conştiente de rolul pe care îl joacă consumatorul sau cumpărătorul în procesul de vânare-
cumpărare de produse. Punctul central al acestei orientări, prin urmare, nu sunt nici producerea şi
nici vânzarea de produse, ci însuşi consumatorul sau clientul - satisfacerea nevoilor lui. În mod
evident, începând cu această etapă clientul sau consumatorul este cel care decide cu privire la
achiziţionarea produselor, iar acest lucru a condus la dezvoltarea marketingului (metodelor şi
tehnicilor folosite) ca ştiinţă. De asemenea, începând cu această etapă, firmele sunt nevoite să
apeleze din ce în ce mai mult la diferite şi sofisticate metode şi tehnici de marketing legate atât de
15
conceperea şi fabricarea produsului (satisfacerea cerinţelor şi specificaţiilor impuse de diferite
segmente de clienţi, cât şi de distribuţia şi vânzarea lor (mă refer aici la acele metode şi tehnici legate
de acţiunile mixului de marketing - politicile de produs, distribuţie, preţ, promovare). Practic,
începând cu anii 1950, orice firmă din zona privată, are sau trebuie să aibă, pe lângă un
compartiment de management, şi un compartiment de marketing pentru a putea supravieţui ca firmă
(datorită pretenţiilor ridicate ale consumatorilor dublată de oferta extrem de mare de produse -
concurenţa ridicată între firme). Prin urmare, în această perioadă, marketingul se dezvoltă, apărând
sub forma în care există zi - ca o disciplină complexă şi fundamentală a ştiinţelor economice,
indispensabilă pentru firmele atât din zona privată, cât şi din zona administraţiei publice.
5. 2000-prezent - etapa de dezvoltare şi integrare a marketingului - este etapa în care marketingul ca
ştiinţă se dezvoltă şi este integrată cu alte ştiinţe. În această etapă, practic, metodele şi tehnicile de
marketing devin din ce în ce mai complexe şi rafinate, ţinând cont de progresul şi dezvoltarea
domeniului tehnologiei informaţiilor şi al comunicării. Practic, teoriilor şi conceptelor de marketing
le-au fost integrate o serie de elemente din alte ştiinţe: matematică, psihologie, fizică, teoria
informaţională, ştiinţe militare (de exemplu - guerilla de marketing) etc. S-au conturat astfel diferite
modalităţi de abordare a problematicii de marketing ( privitor atât la produs cât şi al client) în care
abordarea, sistemică, socială este integrată cu tehnologia comunicaţiilor şi al informaţiilor. Începând
cu anul 2000, putem vorbii, în opinia mea, despre o teorie integratoare a marketingului (mai ales
legat de componenta de management) care să permită supravieţuirea firmelor în condiţii de
concurenţă estremă, respectiv orientare strategică a firmei pe diferite pieţe de desface. Fenomenul de
globalizare a economiilor naţionale şi de renunţarea la barierele protecţioniste a diferitelor ţări,
apărute ca fenomen al sfârşitul secolului XX, a făcut ca marketingul să devină unul dintre
principalele elemente decizionale legate de intrarea, consolidarea sau extinderea pe diferite pieţe de
desface de produse.


16
CAP. 2. MEDIUL MARKETINGULUI

2.1. CONCEPTUL DE MEDIU DE MARKETING

Într-un sens mai larg, mediul în cadrul căruia firmele îşi desfăşoară activitatea poate fi definit
ca fiind acele reţele de variabile exogene cărora firmele le opun proprii sale resurse - umane,
materiale şi financiare ( un set de variabile endogene).
Pornind de la constatarea că orice organizaţie economica funcţionează in condiţiile pe care i
le oferă mediul său extern, evident că între firme şi mediul său extern se creează astfel un sistem de
relaţii, care marchează întreaga activitate de marketing.
Astfel, la modul general, mediul de marketing se poate definii ca fiind ansamblu factorilor şi
variabilelor exogene firmelor (exterior firmei), care afectează sau au o influenţă asupra activităţii
economice desfăşurate de acestea.
De asemenea, Kotler în studiile sale (Kotler, 2001), defineşte mediul de marketing al
întreprinderilor ca fiind format din totalitatea oportunităţilor şi primejdiilor generate sau la care
trebuie să le facă faţă o firmă. Evident, punctul de vedere al lui Kotler presupune ca pentru a
valorifica oportunităţile, dar si pentru a se feri de primejdii, una dintre condiţiile principale este ca
firma sa cunoască componentele, fizionomia si mecanismul de funcţionare a mediului, factori care ii
influenţează activitatea de marketing si forţele ce afectează nivelul performantelor sale economice..
O altă definiţie legată de mediul de marketing este definiţia enunţată de specialiştii catedrei
de marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai (Paina N. et al., 2002). Astfel, în opina lor prin mediul de marketing se
înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează
menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili.
Tot legat de definirea conceptului de mediu de marketing, alţi specialişti definesc acest
concept ca fiind ansamblu de factori şi forţe externe firmei capabile să influenţeze menţinerea sau
dezvoltarea schimburilor pe pieţele pe care activează.
Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o
anumită piaţă, permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui, menţine
sau dezvolta pe acea piaţă. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează o firmă înseamnă, pe
de o parte, a identifica cerinţele pieţei, iar pe de altă parte, influenţa relaţiei cu clienţii acelei pieţe.
Trebuie remarcat şi menţionat faptul că, abilităţile firmei de a înţelege şi reacţiona rapid la
factorii de mediu, constituie elementul central şî vital pentru succesul sau eşecul firmei pe diferitele
pieţe de desfacere.
17
Prin urmare, putem afirma faptul că atât cunoaşterea, cât şi analiza mediului de marketing se
constituie ca o funcţie specifică şi specializată pentru o firmă, căreia îi stau la dispoziţie multe
instrumente şi tehnici specializate. Una dintre sarcinile fundamentale ale celor din cadrul
departamentelor de marketing este de a investiga şi analiza factorii şi forţele din mediul de marketing
şi să evalueze impactul lor asupra evoluţiei firmei.
Din punctul de vedere al modului şi natura acţiunii factorilor de mediu, majoritatea
specialiştilor clasifică mediul de marketing în 2 mari categorii şi anume:
(1) macromediul firmei;
(2) micromediul firmei.

18
2.2. MACROMEDIUL FIRMEI

Din punct de vedere conceptual, macromediul firmei reprezintă ansamblul factorilor şi
forţelor ce constituie climatul general în care firma îşi desfăşoară activitatea. Prin urmare,
macromediul firmei este reprezentat de ansamblul forţelor societale generale (demografice,
economice, naturale, tehnologice, politice, culturale) care acţionează asupra micromediului firmei.
În literatura de specialitate, principalele forţe care sunt recunoscute ca aparţinând
macromediului sunt cei: demografice, economice, tehnologice, politice, culturale, forţe specifice
mediului natural.
2.2.1. Mediul demografic
Acest mediu este reprezentat de populaţia unei ţări, precum şi de structura şi segmentele sale.
Principalele tendinţe demografice interesante pentru marketeri sunt:
1. tendinţele în evoluţia numărului populaţiei;
2. tendinţele în structura populaţiei pe grupe de vârstă;
3. tendinţe în structura familiei;
4. tendinţe în repartizarea geografică a populaţiei;
5. tendinţe ale diversităţii etno-culturale;
6. tendinţe ale trecerii de la pieţele de masă la micropieţe;
Prin analiza trendurilor şi tendinţelor demografice este posibilă anticiparea, din partea
firmelor, comportamentului consumatorilor pe o anumită piaţă, în măsura în care numărul mare de
nevoi şi dorinţe ale acelor indivizi sunt exprimate de trăsăturile demografice ( ca de exemplu; vârsta,
sexul, starea civilă)
2.2.2. Mediul economic
Este unanim acceptat de către specialişti că mediul economic condiţionează şi reprezintă, în
acelaşi timp, suportul puterii de cumpărare al clienţilor, fie ei agenţi economici, consumatori
individuali sau agenţii guvernamentale.
Factorii mediului economic influenţează comportamentul de cumpărare atât al firmelor cât şi
al consumatorilor. Tendinţa generală a consumatorilor de a cheltui este strâns legată de dezvoltarea
mediului economic, respectiv determinată de o serie de aspecte privitoare la mediul economic
(perspectiva obţinerii unui loc de muncă bine plătit şi stabil, stabilitatea valutară, nivelul producţiei
de produse indigene, nivelul preţurilor pe diferite produse şi utilităţi, rata inflaţiei şi al dobânzilor
bancare, politicile fiscale). Dintre aceşti factori, cei mai importanţi sunt:
A) Starea generală a economiei,
B) Veniturile şi puterea de cumpărare a oamenilor,
19
C) Dorinţa acestora de a cheltui
D) Structura cheltuielilor de consum.
A. Starea generală a economiei
Condiţiile economice generale sunt fluctuante în orice ţară, în funcţie de faza ciclului
economic (de afaceri) în care se află ţara respectivă. Sunt cunoscute cele patru faze clasice ale
acestui ciclu: avântul, criza, recesiune şi înviorarea.
În faza de avânt, consumatorii au cea mai mare putere de cumpărare şi sunt dornici să
cheltuiască, şomajul este redus, rata inflaţiei este mică, afacerile sunt prospere.
Când oferta depăşeşte cererea, economia intră în criză de supraproducţie: şomajul şi inflaţia
cresc, puterea de cumpărare şi consumul scad. În structura cheltuielilor de consum, cea mai mare
parte revine produselor şi serviciilor de bază; oamenii renunţă la produsele scumpe.
În faza de recesiune, şomajul este cel mai ridicat, salariile sunt foarte mici, consumatorii îşi
pierd încrederea în economie. Întreprinderile încep să dea faliment, iar cele care au supravieţuit se
restructurează şi încep să-şi înlocuiască vechiul sistem de fabricaţie.
În faza de înviorare, şomajul se reduce, treptat, salariile încep să crească şi, pe această bază,
sporeşte dorinţa consumatorilor de a cheltui. Cererea de bunuri de consum creşte. Afacerile redevin
prospere. Firmele trebuie să-şi redefinească strategiile de marketing în conformitate cu tendinţa
mediului economic de a înregistra o nouă fază de avânt.
B) Veniturile şi puterea de cumpărare
Modul în care veniturile sunt repartizate este extrem de important pentru cei din
departamentele de marketing, deoarece cei cu veniturile mari au alte interese, nevoi aspiraţi şi
preferinţe, faţă de cei cu venituri mici. Apariţia claselor sociale cu venituri mari şi mici conduce la
obligaţia firmelor de a adopta caracteristicile produselor şi serviciilor la necesităţile, aspiraţiile,
prefenţintele şi, nu în ultimul rând, la puterea de cumpărare a acestor clase. Trebui menţinut faptul că
studiile de specialitate evidenţiază faptul că vitalitatea economică a unei naţiuni este dată de numărul
de persoane din clasa de mijloc: middle şi upper middle class. Acestă clasă de mijloc consumă cele
mai multe produse şi plătesc cea mai mare parte din impozite, impozite cu ajutorul cărora guvernul
îşi finanţează activitatea şi asigură stabilitatea sistemului administrativ.
Cele mai importante surse ale puterii de cumpărare sunt: venitul, creditul şi averea.
Venitul global al unui individ este suma de bani obţinută de acesta din salarii sau pensie,
dividende, dobânzi etc., într-o anumită perioadă de timp – o lună, un an. Oamenii de marketing sunt
interesaţi de venitul disponibil, rămas după plata tuturor impozitelor. Rata fiscalităţii influenţează
puternic venitul disponibil. Venitul disponibil care rămâne după alocarea cheltuielilor pentru
alimente de bază, îmbrăcăminte-încălţăminte şi întreţinerea locuinţei, se numeşte venit discreţionar.
20
El este folosit pentru distracţii, vacanţe, cumpărarea de automobile şi alte produse durabile, educaţie,
etc. Cele mai mari venituri discreţionare revin membrilor clasei superioare, formată din consumatorii
produselor de lux. Consumatorii din clasa de mijloc îşi cheltuiesc banii mai chibzuit, dar îşi pot
permite, din când în când, să cumpere şi mărfuri şi servicii de lux. Clasa populară, de regulă, nu
dispune de venituri discreţionare. În majoritatea ţărilor există şi o clasă a defavorizaţilor, formată din
persoane care trăiesc permanent din ajutorul acordat de stat, nivelul lor de trai situându-se sub limita
sărăciei. Creditul permite persoanelor să cheltuiască, în prezent, un venit viitor. Utilizarea lui
depinde, în principal, de rata dobânzii şi de condiţiile (termene, rate, etc.) de restituire.
Averea este acumularea venitului trecut, sub formă de economii, terenuri, bijuterii, valori
mobiliare, antichităţi etc. O persoană poate avea un venit mare, dar o avere mică (invers este puţin
probabil). Ca şi venitul, averea este inegal distribuită, oamenii cei mai bogaţi fiind cei din clasa
superioară. Averea face din bogaţi mai bogaţi, deoarece, pe baza ei, bogaţii obţin credite mari, îşi
sporesc achiziţiile curente şi investesc. Oamenii de marketing trebuie să fie informaţi în legătură cu
puterea de cumpărare a consumatorilor şi tendinţele acesteia pe pieţele lor, deoarece aceasta
influenţează direct volumul afacerilor.
C) Dorinţa oamenilor de a cheltui
Specialiştii angajaţi în departamentele de marketing au fost şi sunt foarte interesaţi să ştie cât
cheltuiesc familiile pentru cumpărarea diferitelor categorii de produse şi cum variază structura
cheltuielilor pentru diferite niveluri ale venitului. Astfel, au apărut o serie de studii privind
modificările structurii cheltuielilor unei familii ca urmare a creşterii venitului. O parte dintre studii
evidenţiază faptul că: pe măsură ce venitul unei familii creşte, ponderea cheltuielilor pentru
procurarea hranei scade, cea a cheltuielilor gospodăreşti rămâne constantă (cu excepţia celor cu
încălzirea, energia şi alte servicii publice care scad) iar ponderea cheltuielilor cu altă destinaţie (în
special a celor cu petrecerea timpului liber) creşte.
2.2.3. Mediul tehnologic
Mediul tehnologic afectează deopotrivă producători şi consumatori. Orice nouă tehnologie
oferă şi creează eficienţă în termeni de timp şi calitate faţă de tehnologiile vechi. Tehnologiile noi
creează oportunităţi şi pieţe noi. Marketerii trebuie să conştientizeze importanţa tendinţelor mediului
tehnologic, precum:
- accelerarea ritmului schimbărilor tehnologice. Viaţa produselor este din ce în ce mai scurtă.
Firmele trebuie să urmărească schimbările din mediul tehnologic şi să stabilească dacă acestea vor
afecta sau nu capacitatea produselor lor de a satisface, în continuare, nevoile consumatorilor. Ele
trebuie să facă eforturi creative, pentru a lansa la momentul oportun noi produse şi a valorifica
ocaziile favorabile de piaţă.
21
- creşterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare. Bugetele de cercetare-dezvoltare ale firmelor
sunt din ce în ce mai mari. În bugetele industriilor de vârf – aeronautică, electronică, comunicaţii,
chimie etc. Bugetele de cercetare-dezvoltare se ridică la 5-10% din vânzări. La rândul lor, guvernele
alocă cercetării, sume din ce în ce mai mari.
- majoritatea inovaţiilor vizează ameliorări ale unor produse existente. Costurile înalte ale
cercetării determină multe firme să îmbunătăţească vechile produse, în loc să vină cu produse
complet noi. Unele dintre ele investesc în imitarea unor caracteristici ale produselor concurenţilor.
- înăsprirea reglementărilor legale privind tehnologiile şi produsele versus creşterea
fenomenului de piraterie tehnologică. Metodele de a imita, copia produse ale unor firme de
notorietate mondială sunt tot mai sofisticate, mai elaborate. Contrafacerea, pirateria tehnologică a
devenit o ameninţare, atât la adresa firmelor de prestigiu de pe piaţa mondială expunându-le
riscurilor de notorietate, imagine, financiare, etc., a consumatorilor – privaţi de produsele originale,
supuşi riscurilor financiare, fizice, morale, etc. dar şi la adresa mediului. Firmele trebuie să respecte
legislaţiile aferente relaţiilor din mediul concurenţial şi să conştientizeze nevoia imperativă de a
proteja mediul natural.
2.2.4. Mediul politic
Orice afacere se desfăşoară într-un anumit cadru legal şi sub influenţa unor agenţii
guvernamentale şi grupuri de interes public. Legislaţia şi aplicarea ei reflectă, în mare parte, o
anumită orientare politică. Politica influenţează puternic afacerile dintr-o ţară. În general, legile,
organismele guvernamentale şi grupurile politice de presiune (mă refer aici şi la grupurile formate,
atât din sindicate, cât şi grupuri patronale sau din jurul partidelor politice) au tendinţa de a influenţa
sau limita acţiunile şi deciziile de marketing. Legislaţia, în ceea ce priveşte protecţia consumatorului,
respectarea concurenţei, are un mare impact, atât asupra consumatorilor cât şi al firmelor. O bună
înţelegere a cadrul legislativ şi politic este vital pentru activitatea firmelor.
2.2.5. Mediul cultural
Nevoile şi dorinţele oamenilor, pieţele şi modul de consum sunt expresii ale culturii sociale,
organizaţionale şi ale unor grupuri de oameni. De aceia responsabilii de la marketing trebuie să
manifeste interes pentru identificarea schimbărilor culturale care ar putea semnala apariţia ocaziilor
favorabile, care să le permită să influenţeze comportamentul consumatorilor. Membrii unei
colectivităţi împărtăşesc anumite valori culturale: primare şi secundare. Valorile primare sunt relativ
stabile şi se transmit de la o generaţie la alta, în timp ce valorile secundare sunt mai dinamice. De
exemplu, credinţa în viaţa de familie este o valoare primară, în timp ce credinţa că este bine ca
oamenii să se căsătorească devreme este una secundară. Un specialist în marketing are mai multe
şanse de a modifica valorile secundare, decât pe cele primare. Totodată, orice cultură este o
22
structură de subculturi, culturi secundare, create de anumite grupuri sociale. Fenomene manifestate
în muzică, fanii unor vedete de cinema, din sport, etc. constituie subculturi care influenţează stilul de
viaţă al unor subsegmente de piaţă, îmbrăcămintea, coafura, etc. în general comportamentul acestora.
Specialiştii în marketing urmăresc să anticipeze aceste schimbări în scopul de a identifica noi
oportunităţi de piaţă. Cercetarea de marketing realizează previziuni ale unor valori culturale –
egoismul, altruismul, materialismul, voluptatea, sexualitatea etc. Valorile culturale majore ale unei
societăţi se referă la felul în care oamenii se raportează la ei înşişi, la alţii, la organizaţii, societate,
natură, univers. În cultura noastră, aceste valori sunt relativ asemănătoare cu cele europene şi nord-
americane. La nivel mondial, studiile evidenţiază faptul că diversitatea de culturi religioase,
modalităţile concrete în care se manifestă acestea, au repercusiuni şi influenţă în deciziile de
cumpărare şi consum ale indivizilor şi evident, în opţiunile firmelor de a satisface preferinţele
acestora mai mult sau mai puţin determinate de criteriul apartenenţă religioasă.
2.2.6. Mediul natural
Mediul natural reprezintă ansamblul resurselor naturale ale unei ţări. În general mediul
natural interacţionează cu acţiunile de marketing, în sensul că deciziile de marketing vor viza
specularea oportunităţilor oferite de mediul natural. Deteriorarea mediului natural este cea mai mare
provocare a ultimelor decenii. Ea se asociază cu mari ameninţări dar şi cu mari oportunităţi de
afaceri. De aceea, responsabili din marketing trebuie să cunoască foarte bine următoarele tendinţe în
legătură cu mediul natural.
Criza materiilor prime – în principal a resurselor epuizabile cum sunt cele minerale
(cărbune, metal, etc.) şi cele greu reînnoibile, cum sunt pădurile şi hrana.
Criza energetică
Această criză se manifestă tot sub forma costurilor, în principal, la petrol. Economiile
industrializate ale lumii depind covârşitor de această resursă neregenerabilă, care joacă un rol central
pe scena politică mondială. Afacerile din domeniul surselor alternative de energie, al tehnologiilor şi
produselor mici consumatoare de energie, vor fi foarte profitabile pe termen mediu şi lung.
Criza ecologică
Poluarea afectează calitatea vieţii oamenilor de aceea, se impune creşterea rolului statului şi
organizaţiilor de specialitate în direcţia protejării mediului înconjurător şi diminuării efectelor
negative ale vieţii economice şi sociale mondiale.
23
2.3. MICROMEDIUL FIRMEI

Micromediul marketingului, după unii specialişti, cuprinde acei factori interni si forţe externe
care influenţează în mod direct activitatea firmei şi asupra cărora se poate exercita un anumit control.
După alţi specialişti, micromediul de marketing cuprinde numai factorii externi care
influenţează activitate firmei, respectiv factorii de mediul extern apropiaţi firmelor. În această ultimă
abordare micromediul de marketing este format din: furnizori, clienţi, intermediari, concurenţi,
grupuri de interes şi presiune
Considerăm că este justificat ca în cadrul micromediului de marketing să fie incluse şi
factorii interni firmelor, respectiv factorii din cadrul sau din interiorul organizaţiilor care pot
influenţa buna desfăşurare a activităţilor economice a acestora.
Prin urmare, în opinia noastră, micromediul unui firme se delimitează în 2 mari dimensiuni şi
sfere de acţiune şi anume:
(1) mediul intern de marketing;
(2) micromediul extern firmei.
Indiferent de modul de clasificare şi definire a micromediului de marketing, trebui reţinut
faptul că acest mediu are o importanţă extrem de mare pentru specialiştii din domeniul marketingului,
schimbările survenite în acest mediu influenţând major deciziile, acţiunile şi strategiile de marketing.
2.3.1. Mediul intern de marketing
Mediul intern reprezintă ansamblu condiţiilor, activităţilor şi relaţiilor proprii acesteia. Ele,
de cele mai multe ori, se referă la : resursele umane, materiale, financiare, capacitatea şi structura
şi managementul activităţii etc.
Mediul intern al firmei are un rol deosebit asupra oportunităţilor, organizării şi eficienţei
mixului de marketing, reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerinţelor mediului extern şi totodată,
sistemul care aplică şi verifică orientările şi transformările impuse de activităţile de marketing.
Deşi firma poate exercita un control direct şi analitic asupra acestor variabile, prin
compartimentul de marketing, există şi limite ale controlului acesteia asupra unor componente cum
sunt: costurile, disponibilităţile de capital, tehnologia de producţie etc.
Factorii interni cu impact direct asupra activităţii de marketing sunt: resursele firmei,
managementul, organizarea, elementele de marketing.
Resursele firmei se regăsesc în combinaţii diferenţiate în funcţie de obiectul de activitate,
modul de desfăşurare a producţie, natura activităţii etc. Dintre acestea, rolul determinant în afirmarea
şi succesul firmei revine capitalului uman, competenţei profesionale a personalului.
24
De asemenea, resursele financiare sunt de importanţă centrală pentru aplicarea strategiilor
de marketing. Dotările materiale – clădiri, construcţii speciale, hale de producţie, echipamente de
producţie, maşini, depozite, pot determina limite ale aplicării strategiilor de marketing, prin
capacitatea şi calitatea lor.
Managementul, prin caracterul său atotcuprinzător, integrator şi decizional are o influenţă
majoră privitor la diferitele strategii pe care firma le are de urmat, orientarea spre o piaţă şi anumit
segment de clienţi, procesul de investiţii şi implementarea de noi tehnologii, strategia de marketing,
etc. De altfel, este unanim acceptat, printre specialiştii din marketing şi management, faptul că
activitatea şi procesul conducerii afectează în diferite moduri mixurile de marketing ale firmelor.
Organizarea internă a activităţilor de producţie, comerciale, administrative, financiare,
diferă de la o firmă la alta, în funcţie de mărime, obiectul de activitate, relaţiile cu mediul extern.
Elementele şi orientarea de marketing. Deciziile privind producţia diferitelor produse,
politica de preţ, distribuţie, promovare, sunt în mare parte controlabile în interiorul firmei, deşi pot fi
mult influenţate de mediul exterior.
2.3.2. Micromediul extern firmei
Micromediul extern firmei, după majoritatea specialiştilor în marketing, reprezintă ansamblul
forţelor şi factorilor care au o incidenţă directă cu capacitatea şi activitatea firmei de a satisface
nevoile clienţilor şi al consumatorilor. În cadrul micromediului exterm firmelor sunt incluşi
următorii factori:
A.Furnizorii
Furnizorii sunt consideraţi: firme, organizaţii, instituţii care asigură resursele materiale –
materii prime, materiale, energie, echipamente, şi serviciile – consultanţă, financiare, de publicitate,
necesare desfăşurării activităţii firmei.
Ei au oferte diferite de calitate, preţuri, termene de livrare, garanţii şi încredere. În general,
firmele caută să stabilească legături comerciale cu furnizorii care asigură atât cel mai mic preţ, cât şi
o calitate superioară materiei prime sau serviciilor necesare acesteia.
Există anumite probleme legate de furnizori şi anume:
a) Preţul de achiziţie al materiei prime, al materialelor, a energie, şi al dobânzi bancare se
poate modifica rapid în sus, lucru care conduce la o creştere nedorită a preţului de livrare a
produselor finite;
b) Calitatea materiei prime, al materialelor poate scădea, lucru care conduce evident la o
scădere nedorită a calităţii produselor finite.
Indiferent de posibilele probleme care pot să apară, nerespectarea prevederilor contractuale
de către furnizori poate provoca întreruperea procesului de producţie şi insatisfacţia clienţilor firmei.
25
De aceea, orice firmă este interesată în găsirea unor furnizori de încredere, cu care să
întreţină relaţii pe termen lung.
B. Intermediarii
Intermediarii sunt firme, organizaţii care ajută firma să distribuie, să vândă şi să promoveze
produsele. Marea lor diversitate poate fi delimitată în categoriile: comercianţi, întreprinderi de
distribuţie fizică, întreprinderi de prestări servicii de marketing şi intermediari financiari.
Comercianţii se grupează în:
­ Agenţii de intermediere, care negociază contracte dar nu comercializează, în schimbul
unui comision;
­ Firmele comerciale – grosiştii şi detailiştii – care cumpără şi revând produsele.
Întreprinderile de distribuţie fizică sunt cele specializate în depozitarea şi transportul
produselor
Întreprinderile de prestări de servcii de marketing oferă firmelor cercetări de marketing,
consultanţă de specialitate, reclamă, relaţii cu intermediarii.
Intermediarii financiari sunt băncile, companiile de asigurări, fondurile de investiţii, bursele,
etc. care finanţează firmele sau asigură riscul de afaceri ale acestora. Performanţele firmelor pot fi
influenţate mult de politicile intermediarilor financiari
C. Clienţii
Clienţii, drept concept, desemnează totalitatea persoanelor fizice şi juridice (agenţii
economici privaţi precum şi firmele sau instituţiile din sectorul administraţiei publice) cărora le sunt
destinate sau adresate produsele şi serviciile furnizate de alte firme sau persoane fizice.
După majoritatea specialiştilor, clienţii reprezintă cea mai importantă componentă a
micromediului extern.
Drept clasificare, clienţii unei firme se pot afla pe una sau câteva din următoarele pieţe
(locale/ naţionale/internaţionale):
­ Piaţa consumatorilor – formată din persoane şi gospodării care cumpără produse şi
servicii pentru consumul propriu
­ Piaţa utilizatorilor industriali – constituită din întreprinderi care cumpără produse şi
servicii în scopul prelucrării lor în procesul de producţie
­ Piaţa distribuitorilor – formată din comercianţi care cumpără pentru a revinde
­ Piaţa guvernamentală – reprezentată de instituţii de stat care achiziţionează produse şi
servicii cu scopul de a presta servicii publice – apărare, ordine publică, sănătate, etc.
­ Piaţa organizaţiilor nonguvernamentale – formată din organizaţii nonprofit care cumpără
mărfuri pentru a le pune la dispoziţia celor care au nevoie de ele, etc.
26
Legat de clienţi, sarcina fundamentală a specialiştilor din domeniul marketingului
dintr-o anumită firmă şi un anumit domeniu de activitate este de a maximiza cererea pentru
produsele şi serviciile destinate clienţilor, de a menţine clienţii existenţi şi de a atrage noi clienţi
din rândul persoanelor neconsumatoare sau care sunt clienţi ai firmelor concurente.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcat faptul că o firmă, prin profilul ei de activitate, prin
produsele oferite sau furnizate, se poate adresa fie unei singure categorii de clientelă, fie mai multora.
Cunoaşterea preferinţelor, nevoilor şi necesităţilor diferitelor categorii de clienţi constituie o
altă sarcină fundamentală pentru specialiştii din domeniul marketingului.
De altfel, orice lansare în fabricaţie de produse ar trebui să ţină cont de părerea specialiştilor
în marketing, specialişti care, la râdul lor, ar trebui să ţină cont de părerea clienţilor.
D.Concurenţii
Concurenţa, drept concept, reprezintă ansamblul agenţilor economici şi al personelor fizice
care oferă, la modul general, aceleaşi produse sau servicii unor segmente de populaţie care sunt
clienţi comuni acestora.
Poziţia şi procesul competitiv al unei firmei, conform unor anumiţi specialişti (Porter), este
determinat de interacţiune a 5 dimensiuni (forţe):
(1) nivelul rivalităţii existent între firmele de cu acelaşi profil de activitate;
(2) nivelul de ameninţare creat de pătrunderea pe o piaţă a unor noi concurenţi;
(3) nivelul de ameninţare creat de produsele sau serviciile de substitut;
(4) nivelul puterii de negociere a furnizorilor;
(5) nivelul puterii de negociere al cumpărătorilor (consumatorilor);
La cele 5 forţe menţionate mai sus, aş adăuga o nouă forţă, şi anume nivelul de influenţă a
grupurilor de presiune politice şi sociale ( partide, grupuri patronale şi sindicale).
Legat de domeniul concurenţei, în literatura de specialitate pentru a caracteriza produsele
unei firme în relaţie cu produsele similare ale concurenţei şi cu clienţii dintre firmă, se foloseşte
termenul de competitivitate. Competitivitatea, privită sub aspectul marketingului, înseamnă
capacitatea unei firme de a produce bunuri şi servicii care pot concura cu succes pe piaţă,respectiv
care satisfac mai bine necesităţile şi cerinţele clienţilor decât produsele firmelor concurente.
În general, pieţele sunt împărţite de firmele concurente.
Prin urmare, cunoaşterea concurenţei, respectiv a firmelor concurente constituie o sarcină
permanentă şi constantă atât pentru orice specialist în marketing dintr-o firmă, cât şi pentru
managerii acestei firme. Analizele specialiştilor în marketing privitor la firmele concurente ar trebui
efectuate în două mari direcţii, şi anume:
(1) cunoaşterea şi diagnosticarea concurenţelor şi determinarea poziţiei lor pe piaţă;
27
(2) identificarea modului în care concurenţa satisface nevoile clienţilor lor, care sunt
avantajele pe care le oferă în comparaţie cu alte firme.
Fiecare firmă, indiferent de mărime, dezvoltă, implicit sau explicit, pe piaţa ţintă, o strategie
concurenţială proprie, care constă în desfăşurarea unor campanii ofensive sau defensive pentru a-şi
crea o poziţie avantajoasă într-un anumit domeniu.
În principal, o strategie concurenţială este rezultatul analizei pieţei, deci a raportului cerere-
ofertă. În cazul limită – monopol – cererea este cea mai inelastică iar în alt caz limită – concurenţa
perfectă – cererea este cea mai elastică. În celelalte stări, aferente concurenţei imperfecte, vânzătorul
trebuie să ia în considerare, pe lângă macromediu şi acţiunile de marketing ale celorlalţi vânzători.
Studiul concurenţei pune acent pe opţiunile strategice ale jucătorilor dar şi pe impactul pe
care acestea le au atât asupra profiturilor concurenţilor cât şi asupra structurii pieţei.
Considerăm că, o strategie concurenţială este o combinaţie de scopuri şi mijloace pentru
atingerea acestora. Aceste elemente esenţiale ale strategiei concurenţiale a unei firme sunt cunoscute
sub denumirea de roata strategiei concurenţiale.
Obiectivele luptei concurenţiale sunt: profit, parte de piaţă, vânzări, inovare, responsabilitate
socială. Ele trebuie clar formulate, precis măsurate, logic ierarhizate.
Mijloacele luptei concurenţiale se află în toate compartimentele interne ale firmei şi sunt:
pieţele ţintă, marketingul, vânzările, distribuţia, tehnologia, calificarea forţei de muncă,
aprovizionarea, cercetarea-dezvoltarea, finanţele, gama de produse. Ele constituie spiţele roţii: dacă
una dintre ele se rupe, roata nu este funcţională.


28
2.4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING

Importanţa analizei mediului de marketing, rezidă în faptul că aceste analize şi previziuni de
mediu stau la baza planificării strategice din firme. Prin analizele şi previziunile mediului de
marketing, firma nu face altceva decât să analizeze, evalueze, prevadă şi să facă faţă modificărilor
care le vor afecta pieţele lor de desfacere, precum şi propria lor poziţie pe acele pieţe.
La modul conceptual, analiza mediului de marketing reprezintă studiul forţelor şi factorilor
de mediu, al relaţiilor dintre ele şi al potenţialului lor efect asupra firmelor.
În studiile sale, Diffenbach (1983) a identificat o serie de consecinţe şi beneficii care decurg
în urma efectuării analizei mediului de marketing (tabelul. 2.1).
Tabelul 2.1. Principalele beneficii ce decurg din analiza mediului de marketing

(Adaptare după Diffenbach, J. , Corporate environmental analysis in large US corporations,
Long Range Planning, 1983, Vol. 16, No. 3, pp. 107–116.)

Totodată, în studiile lor Graeme Drummond şi John Ensor (2005) consideră că orice analiză a
mediului de marketing necesită parcurgerea a 3 etape şi anume:
29
1. Etapa 1 - analiza influenţei macromediului firmei în care activează firma;
2. Etapa 2 - examinarea şi analiza micromediului firmei;
2. Etapa 3 - analiza competiţiei specifice (analiza concurenţei pe fiecare produs în parte).
De asemenea, recomandarea specialiştilor în marketing, la modul general, este ca explorarea
şi analiza mediului de marketing ar trebui efectuată în strânsă legătură cu scopurile urmărite de firmă
prin aceste analize. În acest sens, pentru firmele mici analizele de mediului de marketing ar trebui să
evidenţieze informaţiile actuale privind tendinţele economice locale cu potenţial de influenţă
imediată asupra activităţilor lor zilnice. Pentru firmele de mărime medie sau mijlocie, informaţia
rezultată în urma analizei, trebuie să fie mai diversificată şi să vizeze mai profund viitoarele orientări.
În schimb, pentru firmele de mai mari (de dimensiuni mari), analiza mediului de marketing
au o importanţă şi un impact mult mai mare în procesul managerial de decizie, acestea trebuind să
asigure inventarierea, interpretarea şi prognozarea tendinţelor care depăşesc cu mult analizele de
rutină a clienţilor, pieţelor şi a concurenţei.
Un loc aparte în analiza mediului de marketing îl au analiza concurenţei. De altfel, analiza
concurenţei ar trebui să joace un rol fundamental în deciziile manageriale din orice firmă, indiferent
de domeniul de activitate sau dimensiunea ei.
Scopul analizei concurenţilor este: identificarea strategiilor concurenţilor, a obiectivelor
acestora, a forţelor şi slăbiciunilor specifice, identificarea comportamentului concurenţial al
competitorilor. Identificarea grupurilor strategice uşurează analiza factorilor structurali ai industriei
respective şi ai concurenţei din cadrul ei – barierele de intrare şi de mişcare, diferenţierea produselor,
structura costurilor. Informaţiile despre strategiile concurenţilor trebuie să fie foarte amănunţite şi să
se refere la aprovizionare, producţie, creştere-dezvoltare, finanţe, resurse umane, tehnologie,
marketing – calitatea produselor, serviciile oferite consumatorilor, politica de preţ, canalele de
distribuţie, strategia de comunicare, forţa de vânzare, etc.
Firma care face analiza concurenţei trebuie să culeagă şi să prelucreze informaţii şi despre
punctele tari şi cele slabe ale concurenţilor.
Astfel de informaţii se referă, în special, la: vânzări, cote de piaţă, rata profitului, eficienţa
investiţiilor, utilizarea capacităţilor de producţie, planul investiţiilor noi, planul cash-flow (fluxul de
numerar), nivelul de reamintire şi nivelul preferinţelor consumatorilor. Analiştii trebuie să prelucreze
diferite date secundare sau să efectueze cercetări de marketing asupra furnizorilor, distribuitorilor şi
clienţilor concurenţilor.30
2.4.1. Tehnici de analiză a concurenţei

Pentru analiza concurenţei propune următoarele tehnici şi metode de analiză:
1. Analiza de tip "Benchmarking"
2. Modelul B.C.G. (Boston Consulting Group)
3. Modelul A.D.L.
4. Modelul Mc Kinsey

1. Analiza de tip "Benchmarking"
Metoda benchmarking, la modul general, presupune:
­ Stabilirea variabilelor de performanţă care vor fi analizate;
­ Ierarhizarea firmelor din industrie în funcţie de variabilele alese;
­ Compararea performanţelor firmei proprii cu performanţele celor mai bune firme din domeniu;
­ Elaborarea unor programe de acţiune pentru reducerea decalajelor firmei proprii faţă de cele mai
bune firme;
­ Implementarea programelor şi măsurarea rezultatelor.
În general, aceste metode nu dau informaţii exacte legate de poziţia concurenţială a firmelor,
ele fiind folosite mai mult pentru a evidenţia decalajele între firme.
2. Modelul B.C.G. (Boston Consulting Group)
Modelul B.C.G., în literatura de specialitate, se numeşte şi modelul curbei de experienţă.
Curba de experienţă (a costurilor faţă de producţia cumulată) semnifică faptul că odată cu dublarea
producţiei cumulate a unui bun, costurile scad cu 10-30%.
Variabilele analizate sunt:
- rata de creştere a pieţei analizate;
- partea (cota) relativă de piaţă a firmei.
Cota relativă de piaţă ridicată conduce la costuri mai scăzute, preţuri competitive şi
dominarea pieţei prin costuri.
Dacă rata de creştere a pieţei este mare, este posibilă scăderea costurilor şi crearea
avantajelor concurenţiale durabile.
Analiza corelată privind poziţia concurenţială a firmei şi dinamica sectorului se face cu
ajutorul matricei strategice B.C.G.
Pe abscisă se reprezintă cota relativă de piaţă a firmei, pe o scală cuprinsă între 0 şi 10. Mediana este
1. Pe ordonată – rata de creştere a pieţei, pe o scală de la 0 la 20%, valoarea medianei fiind 10%.
31
Se construiesc 4 cadrane, în care domeniile de activitate/produsele investigate sunt plasate
după caracteristicile lor.
Fig..2.1. Reprezentarea modelului B.C.G.

Vedetele:
- produse cu o poziţie solidă pe piaţă;
- acţionează într-un sector dinamic, cu o rată de creştere puternică;
- au cele mai bune costuri;
- au cea mai mare rentabilitate;
- pentru a ţine pasul cu ritmul rapid de creştere a pieţei şi a rezista concurenţei, firma trebuie să
investească mult.
Dilemele:
- sunt produse care operează pe pieţe cu creştere rapidă dar care au cote relative de piaţă reduse;
- necesită cheltuieli mari cu echipamentele, cu personalul, pentru a ţine pasul cu ritmul rapid de
creştere a pieţei şi pentru a depăşi liderul de piaţă;
"Vacile de muls":
- dacă rata de creştere a pieţei scade sub 10%, vedetele se transformă, figurativ, în vaci de muls.
Reprezintă principală sursă de venituri ale firmei, care nu este obligată să investească în extinderea
capacităţilor de producţie, deoarece rata de creştere a pieţei este scăzută. Dinamica slabă a sectorului
şi nevoile investiţionale reduse conduc la degajarea unor fluxuri financiare pozitive.
Pietrele de moară:
- produse care deţin cote relative de piaţă scăzute pe pieţe cu creştere lentă. Aduc profituri mici sau
chiar pierderi. Prezintă interes redus pe piaţă şi vor afecta în timp, performanţele firmei.
32
Din punctul de vedere al alternativelor strategice ale firmelor, faţă de poziţia deţinută de
produsele lor în cadrul gamei, acestea sunt:
- vedetele – menţinerea sau ameliorarea poziţiei şi investiţii în ritmul impus de piaţă;
- dilemele – selectarea unui segment şi consolidarea poziţiei sau ameliorarea poziţiei;
- vacile de muls – menţinerea productivităţii şi a rentabilităţii;
- pietrele de moară – menţinerea poziţiei fără investiţii. Dacă rentabilitatea este 0 sau negativă, se
indică abandonarea produsului.
Limitele modelului B.C.G. clasic sunt:
- nu are valoare operaţională în domeniile în care cererea nu este sensibilă la variaţia preţurilor;
- integrează doar funcţia comercială şi cea financiară;
- ia în considerare în special pieţele din amonte;
- o firmă poate fi rentabilă şi degaja fluxuri pozitive de trezorerie fără să deţină o parte de piaţă
mare.
3. Modelul A.D.L.
Investigarea strategică se bazează pe două variabile:
- maturitatea activităţii;
- poziţia concurenţială a firmei într-un anumit domeniu de activitate.
Maturitatea activităţii (extensie a ciclului de viaţă al produsului) se apreciază prin factori
cantitativi şi calitativi specifici celor 4 faze ale pieţei produsului, şi anume: lansare (demaraj),
creştere, maturitate, declin. Indicatorii de apreciere sunt:
- rata de creştere a sectorului (pieţei);
- gama de produse;
- numărul de concurenţi;
- distribuţia cotei de piaţă;
- stabilitatea clientelei;
- facilităţi de acces la sector;
- tehnologie;
- stabilitatea cotei de piaţă;
- barierele de intrare;
Poziţia concurenţială măsoară forţa relativă a întreprinderii faţă de concurenţi în cazul
funcţiei de producţie prin: capacitatea de producţie, flexibilitatea, competenţele tehnice, protecţia
mediului, nivelul de integrare, costul de producţie; în cazul funcţiei financiare: structura financiară,
independenţa financiară, rentabilitatea; în cazul funcţiei comerciale: cota de piaţă, calitatea, forţa de
vânzare, reţeaua de distribuţie, imaginea.
33
Poziţia concurenţială poate fi:
1.dominantă – firmele sunt capabile să controleze comportamentul concurenţial;
2.puternică – firmele pot duce o politică independentă pe termen lung;
3.favorabilă – firmele au atuuri strategice importante şi şanse de menţinere pe termen lung;
4.nefavorabilă – deţinută de produse cu performanţe satisfăcătoare, toleraţi de concurenţa principală.
Şansele de menţinere pe termen lung sunt medii sau sub medie;
5.marginală – specifică produselor cu performanţe slabe, puţin satisfăcătoare, rezistente pe termen
scurt.
Fig.2.2. Exemplu grafic al Matricei A.D.L.
pe abscisă–maturitatea sectorului; pe ordonat – poziţia concurenţială
Lansare Creştere Maturitate Declin
Poziţie dominantă Rentabilitate ridicată, investiţii mari
pentru menţinerea poziţiei
Rentabilitate ridicată, investiţii
foarte mici Poziţie puternică
Poziţie favorabilă Rentabilitate medie, investiţii mari
pentru ameliorarea poziţiei
Rentabilitate medie
Poziţie nefavorabilă Rentabilitate scăzută, investiţii mari
pentru ameliorarea poziţiei
Rentabilitate scăzută
Poziţie nefavorabilă

Orientări strategice ale modelului A.D.L.:
Lansare Creştere Maturitate Declin
Poziţie dominantă
Dezvoltare naturală
Dezvoltare naturală
Poziţie puternică Dezvoltare
naturală

Poziţie favorabilă
Dezvoltare
Poziţie nefavorabilă
Dezvoltare
naturală
selectivă
Abandon
Poziţie nefavorabilă

Dezvoltarea naturală presupune angajarea tuturor resurselor spre produsele (activităţile) în
care întreprinderea deţine o bună poziţie concurenţială.
Dezvoltarea selectivă presupune investirea selectivă pentru a reorienta activităţile sau a
ameliora poziţia concurenţială, respectiv rentabilitatea
34
Abandonul vizează activităţile (produsele) cu poziţie competitivă slabă sau produse noi, dar
cu risc concurenţial ridicat.
4. Modelul Mc Kinsey
Acest model reuneşte conceptual elementele abordării B.C.G. şi A.D.L. Coordonatele
modelului sunt: poziţia concurenţială şi atracţia sectorului
Sunt evaluate prin factori cum ar fi:
Poziţia concurenţială Atractivitatea sectorului
Partea de piaţă
Rata de creştere
Gama de produse
Eficacitatea forţei de vânzare
Capacitatea de producţie
Productivitatea
Efectul de experienţă
Calitatea relativă a produselor
Calitatea cercetării-dezvoltării
Calitatea personalului
Imaginea
Valoarea adăugată
Mărimea sectorului
Rata de creştere
Preţul
Structura concurenţei
Profitabilitatea
Maturitatea sectorului
Diferenţierea produselor
Solvabilitatea clientelei
Tendinţele sociale
Restricţii legale
Climatul social

Evaluarea poziţiei concurenţiale şi atractivităţii sectorului se face prin metoda grilelor de evaluare cu
variantele: puternic, mediu, slab (fig.2.3.).

Fig.2.3. Reprezentarea grafică a Modelului McKinsey - Atractivitatea sectorului
Mare Medie Slabă
P
o
z
i
ţ
i
a

c
o
n
c
u
r
e
n
ţ
i
a
l
ă

s
l
a
b
ă


m
e
d
i
ep
u
t
e
r
n
i
c
ă

Activităţi (1)
Activităţi (1) Activităţi (2)
Activităţi (2)
Activităţi (4)
Activităţi (3) Activităţi (3)


Activitatea:
1.Firma evoluează pe o piaţă atractivă, cu o poziţie concurenţială favorabilă. Se recomandă
strategia creşterii sau consolidării.
Atractivitatea sectorului
35
2.Deţine o poziţie concurenţială foarte bună într-un sector neinteresant. Nu se recomandă investiţii
suplimentare. Se recomandă strategia menţinerii.
3.Firma are o poziţie nefavorabilă într-un sector interesant, ceea ce implică eforturi investiţionale
mari pentru ameliorarea poziţiei concurenţiale.Se recomandă strategia menţinerii.
4. Nu este domeniu de perspectivă. Se recomandă fie strategia rentabilităţii, fie cea a
abandonului.


2.4.2. Modele de analiză a mediului

1. Modelul SWOT de analiză a mediului
Alegerea strategiei de marketing trebuie să se fundamenteze pe analiza mediului de afaceri al
organizaţiei. Modelul SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) – forţe, slăbiciuni,
oportunităţi, ameninţări, are două părţi:
Analiza mediului extern O/T – oportunităţi/ameninţări
Analiza mediului intern S/W – forţe/ slăbiciuni

A)Analiza oportunităţilor şi ameninţărilor
Prin monitorizarea mediului extern de marketing se poate pune la punct un sistem de
informaţii de marketing capabil să observe tendinţele acestuia.
O oportunitate de marketing este o circumstanţă, şansă, ocazie, care permite firmei să
găsească o piaţă-ţintă şi să obţină avantaje competitive. Ea se poate concretiza într-un nou produs
sau o nouă tehnologie, în modificarea unui produs existent, deschiderea unei noi pieţe, fuziunea cu o
altă întreprindere, cooperarea cu alţi producători, abandonarea unui produs pe care clienţii nu îl mai
doresc. Oportunităţile identificate de firmă se delimitează în funcţie de atractivitatea lor şi de
probabilitatea succesului lor. Această probabilitate depinde de potenţialul concurenţial al firmei (de
aprovizionare, producţie, distribuţie, imagine etc.).
O ameninţare, în general, este considerată a fi o piedică, o evoluţie nefavorabilă, care ar putea
diminua vânzările sau profiturile firmei şi ar genera dezavantaje concurenţiale. Ameninţările trebuie
analizate în funcţie de gravitatea şi de probabilitatea apariţiei lor. Întreprinderea trebuie să elaboreze
programe de reacţie la astfel de ameninţări, înainte de manifestarea lor.
Prin analiza comparată a matricilor realizate se poate determina gradul de interes pentru
activitatea analizată:
- o afacere ideală, foarte oportună şi cu puţine ameninţări;
36
- o afacere speculativă, caracterizată de oportunităţi majore dar şi de ameninţări grave;
- o afacere matură, săracă atât în oportunităţi, cât şi în ameninţări;
- o afacere încurcată, cu puţine oportunităţi dar cu multe ameninţări majore.

B) Analiza forţelor şi slăbiciunilor
O forţă, din anumite puncte de vedere, poate fi considerată ca o competenţă a firmei,
competenţă care oferă firmei un avantaj concurenţial. Ea se poate concretiza într-o capacitate
strategică, o poziţie geografică, calificarea personalului, reţeaua de marketing etc.
Pe de altă parte, o slăbiciune a firmei, la modul general, este o caracteristică, un factor, un
element al mixului care poate provoca un dezavantaj concurenţial. Ea se poate referi la calitatea
produsului, performanţa tehnologiei, acoperirea pieţei etc. Analiza S/W se poate desfăşura în
următoarele etape, completându-se un formular de tipul prezentat mai jos:
Factorul
Performanţa Importanţa
++ + 0 -- - +++ ++ +
Forţă
majoră
Forţă
minoră
neutră
Slăbiciune
Mică
Slăbiciune
mare
mare medie mică
Marketing
1.Reputaţia firmei
2.Cota de piaţă
3.Calitatea produsului
4.Calitatea serviciilor
5.Eficienţa politicii de preţ
6.Eficienţa distribuţiei
7.Eficienţa promovării
8.Eficienţa forţei de vânzare
9.Cercetare-dezvoltare-
inovare
10.Acoperirea geografică a
pieţei
Finanţe
11.Costul/capital
disponibil
12.Profitabilitatea
13.Stabilitatea financiară
Producţie
14.Mijloace
15.Economii de scară
16.Capacitate
17.Calificarea forţei de
muncă
18.Ritmicitatea producţiei
19.Aptitudini tehnice
Organizare
20.Conducere vizionară
21.Angajaţi motivaţi
22.Organizare flexibilă
23.Capacitate de orientare


Astfel, analiza SWOT presupune:
37
1.identificarea factorilor principali care influenţează afacerea în cele patru funcţii de bază ale
acesteia: marketing, producţie, finanţe, organizare;
2. analiza fiecare factor, stabilindu-se pe bază de puncta, dacă este o forţă, un factor neutru sau o
slăbiciune (mică, mare);
3. evaluarea cantitativă a importanţei fiecărui factor pentru succesul afacerii analizate.
Scopul major al acestei analize nu este cel de a inventaria punctele tari şi cele slabe ale firmei,
ci de a identifica oportunităţile necesare firmei pentru supravieţuirea în mediul extern.
De asemenea, analiza trebuie să se limiteze la acea oportunitate pentru a cărei fructificare are
sau trebuie să-şi dezvolte forţele necesare.
Utilizând modelul SWOT în mod calitativ se poate crea o matrice de tipul:
Analiza calitativă SWOT se desfăşoară în următoarele etape:
1. listarea factorilor interni - forţe pentru firmă
2. listarea factorilor interni – slăbiciuni pentru firmă
3. listarea factorilor externi – oportunităţi pentru firmă
4. listarea factorilor externi – ameninţări pentru firmă
5. combinarea forţe – oportunităţi şi generarea strategiilor SO
6. combinarea forţe – ameninţări şi generarea strategiilor ST
7. combinarea slăbiciuni – oportunităţi şi generarea strategiilor WO
8. combinarea slăbiciuni – ameninţări şi generarea strategiilor WT
Abordarea cantitativă SWOT presupune următoarele etape:
1. listarea factorilor interni principali
2. acordarea unor ponderi factorilor interni, suma lor fiind 1.
3. acordare aunor punctaje pe o scară ce are 0 ca punct median: punctajul cu – semnifică faptul că
factorul intern respectiv este o slăbiciune iar cel cu + o forţă

S
Lista forţelor principale
1.
2.
3.
W
Lista slăbiciunilor principale
1.
2.
3.
O
Lista oportunităţilor principale
1.
2.
3.
Strategii SO
Tip max-max
Strategii WO
Tip min-max
T
Lista ameninţărilor principale
1.
2.
3.
Strategii ST
Tip max-min
Strategii WT
Tip min-min
38
4. pentru factorii interni se calculează un scor, ca sumă a înmulţirilor dintre punctaje şi ponderi.
Cifra obţinută va fi coordonata pe axa SW (Ox)
5. listarea factorilor externi principali
6. se acordă ponderi a căror sumă este 1
7. se acordă punctaje pe o scală cu 0 ca punct median, - va însemna ameninţare, + oportunitate
8. se calculează scorul factorilor externi în mod similar punctului 4. cifra obţinută va fi coordonata
pe axa OT (Oy)
Cifrele rezultate la punctele 4 şi 8 vor poziţiona firma într-unul din cadranele din matricea
SWOT. Mărimea segmentului de dreaptă ce va uni originea cu punctul găsit şi înclinaţia acestuia vor
da o indicaţie asupra strategiei specifice.

2. Metoda focalizării succesive
Metoda presupune explorarea mediului în următoarele etape: monitorizarea indirectă,
monitorizarea directă, cercetarea informală, cercetarea formală, obţinerea de informaţii secundare,
obţinerea informaţiilor primare, analiza, decizia. Monitorizarea indirectă este o parte a activităţii
zilnice a managerului de marketing.

3. Metoda QUEST (Quick Environmental Scanning Technique) - tehnica de explorare rapidă a
mediului, este o şedinţă de schimb de opinii între managerii firmei, despre tendinţele mediului şi
implicaţiile lor potenţiale asupra strategiilor acesteia. Este un instrument eficient de a dezvolta o
înţelegere comună a problemelor prioritare ale firmei şi de a concentra rapid atenţia managementului
asupra zonelor strategice care se vor confrunta cu ele. Analiza QUEST se desfăşoară în următoarea
succesiune:
1. analiza condiţiilor curente ale mediului;
2. fixarea scopului şi modului de desfăşurare a şedinţei;
3. stabilirea orizontului şi limitelor discuţiilor;
4. identificarea evenimentelor potenţiale;
5. stabilirea importanţei evenimentelor;
6. evaluarea probabilităţii apariţiei evenimentelor;
7. analiza impactului evenimentelor asupra firmei;
8. dezvoltarea scenariilor de răspuns la mediu.39
CAP. 3. PIAŢA FIRMELOR

3.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Incontestabil, în structura mediului de marketing, faţă de care orice firmă se află în relaţii de
interdependenţă, piaţa deţine un loc principal.
În toate acţiunile lor, fie că vorbim de acţiuni strategice sau tactice, firmele folosesc piaţa ca
surse de oportunităţi şi inspiraţie, orice schimbare în configuraţia pieţei obligând firma să acţioneze.
Pe de altă parte, conducerea ştiinţifică a activităţii unei firme implică, la modul general, un
proces decizional neîntrerupt: amploarea şi frecvenţa deciziilor fiind strict dependente de
complexitatea activităţii, de dinamismul mediului la care urmează să se racordeze. Acesta înseamnă,
la rândul ei, că cercetarea şi analizarea pieţei nu trebuie să constituie o operaţiune ocazională şi
sporadică ci mai degrabă o preocupare constanţă şi permanentă pentru manageri.
Din punctul de vedere al marketingului, prin conceptul de "piaţă" se înţelege ansamblul
(totalitatea) persoanelor, fizice şi juridice, capabile şi doritoare să participe la un schimb care să le
satisfacă o anumită nevoie, dorinţă sau necesitate.
O altă definiţie, mai generală, priveşte piaţa ca fiind "totalitatea producătorilor, ofertanţilor,
vânzătorilor, cumpărătorilor, consumatorilor şi intermediarilor care participă la schimburi şi
tranzacţii de bunuri sau valori".
În sens mai restrâns, prin piaţă se înţelege "totalitatea mărfurilor schimbate sau tranzacţionate,
într-o anumită regiune geografică pe o anumită perioadă, şi care implică minim două părţi: ofertanţi
şi cumpărători".
Prin urmare, conceptul de piaţă presupune automat anumite elemente şi condiţii şi anume:
1. existenţa unor cumpărători cea ce însemnă existenţa unor anumite nevoi au dorinţe pentru un
anumit produs, bun sau serviciu;
2. existenţa unui producător care încercă să producă produsele cerute de consumatori sau
cumpărători;
3. existenţa unor vânzători sau ofertanţi, câte o dată aceştia sunt chiar producătorii, care încercă a
furniza şi oferii spre cumpărare cumpărătorilor bunurile şi serviciile produse de producători;
4. existenţa unor resurse necesare pentru a obţine bunul sau serviciul dorit, precum şi o voinţă de a
schimba aceste resurse cu acest produs sau serviciu;
5. existenţa unor mecanisme care facilitează schimbul şi tranzacţionarea de produse, servicii şi valori
- mă refer aici la existenţa mecanismelor reale, economice, sociale şi legislative ce ţin de existenţa şi
supravieţuirea unei pieţe ( existenţa mecanismelor care reglează cererea şi oferta - existenţa
40
concurenţei, existenţa unui grad scăzut de control a pieţei de către diferitele monopoluri, existenţa
unor bariere comerciale şi vamale, impactul politicilor şi intervenţiile sociale şi economice (fiscale)
ale statului, etc.);
6. câteodată, pe piaţă pot apărea încă două categorii de actori şi anume intermediarii şi speculanţii,
actori care folosesc procesul de vânzare şi revânzare speculativă pentru obţinerea profiturilor.
Din punctul de vedere al clasificării, pieţele pot fi clasificate după mai multe criterii şi anume:
1. după gradul de întindere a ariei geografice unde se efectuează procesul de tranzacţie. În acest sens,
pieţele pot fi :
a) pieţe locale, pieţe regionale;
b) pieţe interregionale;
c) naţionale;
d) continentale;
e) mondiale.
2. după natura sau tipul tranzacţiei. În acest sens, pieţele pot fi:
a) pieţe comerciale - unde obiectul tranzacţiei dintre ofertant şi cumpărător sunt produsele şi
serviciile;
b) pieţele de muncă - unde obiectul tranzacţiei sunt schimbul de forţe de muncă;
c) pieţe civile - unde obiectul tranzacţie implică o tranzacţie de natură civilă - primirea de produse şi
servicii publice de către cetăţeni sau o comunitate în schimbul unui impozitelor, taxelor sau
amenzilor percepute de către un stat.
3. după tipul de produse tranzacţionate, şi anume:
a) piaţa de produse - tranzacţia se referă la produse tangibile materiale. La rândul ei, pieţele de
produse se împarte în:
- pieţe de produse de larg consum;
- pieţe de produse industriale;
- pieţe de materii prime;
- piaţa titlurilor valorice - achiziţii de titluri de stat, acţiuni şi obligaţiuni alte valori corporatiste sau
necorporatiste.
b) piaţa de servicii - produsele tranzacţionate sunt nemateriale. Aici intră tranzacţiile legate de
diferite servicii: consultanţe, prestare de diferite lucrări, achiziţii.
Trebui să remarcăm faptul că, din punctul de vedere al pieţei, producţia de bunuri şi servicii
apare sub forma ofertei, iar nevoile şi dorinţele consumatorilor apar sub forma cererii, procesul legal
de tranzacţionare între cerere şi ofertă se face prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare.
41
De asemenea, trebuie remarcat faptul că întreprinderile sau firmele participă şi ele la actele şi
tranzacţiile de schimb atât în calitate de producător (ofertant), cât şi în calitate de consumator (fig.
3.1.)

Fig.3.1. Piaţa în amonte şi aval al unei firme


În calitatea lor de consumatori, toate firmele intră în relaţii de aprovizionare - logistic,
achiziţionând materii prime, materiale, accesorii, resurse financiare şi umane cu alte firme şi
organizaţii, pentru a produce alte produse şi servicii în scopul de a le vinde şi obţine profit.
În calitate de ofertant, toate firmele intră în relaţii cu diferiţi consumatori. În acest sens,
firmele intră în relaţii de vânzare şi desfacere (distribuţie) cu diferiţi beneficiari, clienţi sau
consumatori.
De asemenea, firmele pot intra în relaţii de colaborare atât cu alte firme, cât şi cu diferite
persoane fizice. În acest sens, relaţiile de colaborare privesc relaţii de consultanţă, informaţii sau
prestări de alte servicii care sunt indispensabile firmelor pentru achiziţia de materiale şi materii
prime, organizarea procesului şi al activităţilor sau vânzarea produselor finite clienţilor.
Prin urmare, reamintim faptul că studiul pieţei, cercetarea şi investigarea acesteia, analiza
factorilor de influenţă privitor la piaţă trebuie să aibă un caracter continuu şi sistematic pentru toate
firme care produc şi oferă bunuri şi servicii. Numai în felul acesta firmele pot supravieţui în mediul
extern ei, respectiv pot să îşi maximizeze profitul (profitul privit din perspectiva diferenţei dintre
preţul de vânzare a produselor şi serviciilor furnizate şi preţul cheltuielilor pricinuite de producerea
acestora).
FURNIZORI
- persoane fizice
- firme
- bănci
- instituţii publice

FIRMA
producerea
de
servicii şi bunuri
CLIENŢI
- persoane fizice
- alte firme
COLABORATORI
- persoane fizice
- firme
- bănci
- instituţii publice

cumpărare vânzare
relaţii de
colaborare
42
3.2. DIMENSIUNILE PIEŢEI

Din punctul de vedere al caracteristicilor şi parametrilor care definesc pieţele aceste sunt:
1. capacitatea pieţei;
2. dinamica pieţei;
3. Aria pieţei;

3.2.1. Capacitatea pieţei
Capacitatea pieţei se referă la acele aspecte privitoare la dimensiunile cantitative ale acesteia,
respectiv dimensiunile care caracterizează piaţa din punctul de vedere al interesului de marketing.
Din punctul de vedere al modului de caracterizare şi descriere a capacităţii pieţelor,
specialiştii în domeniu folosesc 2 mari grupe de indicatori şi anume:
(1) indicatorii globali;
(2) indicatorii parţiali.
Principalii indicatori globali ai pieţei sunt:
1. Volumul global al cererii - acest indicator înfăţişează dimensiunile globale ale pieţei din punctul
de vedere al cererii de produse şi servicii. Practic, acest indicator arată numărul de cumpărători sau
potenţiali cumpărători existenţi pe o piaţă ;
2. Volumul global al ofertei - acest indicator exprimă nivelul cererii de produse şi servicii oferite de
firme consumatorilor sau clienţilor;
3. Volumul global al vânzărilor - acest indicator caracterizează dimensiunea pieţei din punctul de
vedere al volumului efectiv de vânzări-cumpărări înregistrate de firmele aflate pe acea piaţă. Pe de
altă parte, acest indicator evidenţiază măsura (gradul) în care pe o piaţă cererea de produse şi servicii
se întâlneşte cu oferta existentă;
4. Gradul de saturaţie al pieţei - acest indicator măsoară gradul de absorbţie de produse şi servicii
ca urmare a confruntării cererii şi ofertei. Acest indicator ne arată cât de mult o piaţă mai poate
"înghiţii" noi produse şi servicii din punctul de vedere al volumului de vânzări. Ca formulă, gradul
de saturaţie al pieţei (S
i
) se prezintă în următorul mod:
C
V
S
i
i
i
= n i , 1 =
unde =
Si
gradul de saturaţie al pieţei
=
Vi
volumul vânzărilor pentru produsul sau serviciu i
=
Ci
volumul cererii pentru produsul sau serviciul i
43
In cazul în care
C V i i
= atunci =
Si
1 - spunem că piaţa este saturată
În cazul în care 1 <
Si
- spunem că piaţa este saturată şi presupune ca
C V i i
<

Indicii parţiali ai capacităţii pieţei sunt:

1. Piaţa produsului - acest indicator semnifică gradul de solicitare a unui produs. Estimarea pieţei
pentru un produs se face cu ajutorul următoarei formule:

I N P
i i pi
× = n i , 1 =
unde: =
Ni
numărul de consumatori ai produsului i
=
I i
intensitatea medie de consum a unui consumator al produsului i

2. Poziţia de piaţă (cota de piaţă) - reprezintă cota parte a vânzărilor unei firme din vânzările totale.
cota de piaţă se calculează cu următoarea formulă:
V
V
cp
ij
i
ij
=
unde: =
Vi
volumul total al vânzărilor pentru produsul sau serviciu i
=
Vij
volumul vânzărilor firmei j pentru produsul sau serviciu i
valorile lui
cp
ij
sunt între 0 şi 1, respectiv 1 0 s s
cp
ij

În general, toate firmele caută să aibă o cotă de piaţă cât mai ridicată iar în cazul în care pentru o
firmă 1 =
cp
ij
piaţa are un caracter monopolist

3. Poziţia concurenţială a firmei pe piaţă - reprezintă poziţia pe piaţă a firmei în raport cu poziţia
pe piaţă a concurentului principal. Acest indice măsoară cât de departe sau aproape este firma faţă de
concurentul principal de pe piaţă. Indicele aceste se măsoară folosind următoarea formulă:
cpp
cp
pc
ij
ij
ij
=
unde =
cp
ij
cota de piaţă a firmei j pentru produsul i
=
cpp
ij
cota de piaţă a concurentului principal pentru produsul i
Concurentul principal este firma cu poziţia cea mai mare pe piaţă, adică liderul de pe piaţă.
44
În cazul în care firma j este lider de piaţă, concurentul principal al acestuia este firma cu
poziţia imediat următoare firmei j.
Prin urmare:
1 >
pc
ij
în cazul în care firma este lider;
1 <
pc
ij
în cazul în care firma nu este lider;

3.2.2. Dinamica pieţei
În general, piaţa unei firme poate fi considerată ca fiind un sistem deschis şi nu o masă rigidă
şi amorfă.
Când ne referim la piaţă ca fiind un sistem deschis, ne referim la faptul că dimensiunile şi
structura ei sunt în continuă schimbare şi interacţiune, ca efect al acţiunii unor factori specifici pieţei
cum ar fi: cererea, oferta, preţurile produselor şi serviciilor, stocurile, lungimea canalelor de
distribuţie, etc.
Aceste schimbări şi interacţiuni ale structurii şi dimensiunii pieţei fac ca piaţa să aibă un
profund caracter dinamic. Astfel, pe o piaţă, în general, cererea satisfăcută nu se confruntă cu
cererea efectivă, iar aceasta din urmă nu este identică cu cererea reală. Cu alte cuvinte, vânzările
efective diferă de cele posibile.
Pe de altă parte, un produs pe piaţă este destinat unui număr mare de consumatori sau clienţi.
Cu toate acestea, nu toţi clienţii sunt interesaţi şi vor să cumpere produsul respectiv. Cei care
participă la o piaţă au 3 mari caracteristici sau însuşiri şi anume: interesul, accesul (puterea) şi voinţa
de a cumpăra. regula de bază pe o piaţă este următoarea: o persoană (fizică sau juridică) va cumpăra
şi utiliza un produs sau serviciu dacă cumulează simultan cele 3 atribute. Lipsa oricăruia dintre
acestea determină o anumită stare numită starea de nonconsumator al produsului.
Din punctul de vedere al clasificării nonconsumatorii pot fi:
a) nonconsumatori absoluţi - persoanele cărora le lipseşte interesul pentru produs sau serviciu,
respectiv se află în imposibilitatea absolută ( totală) de a cumpăra şi/sau utiliza produsul respectiv,
deoarece nu resimt nevoia sau dorinţa de a fi satisfăcut de acesta.
b) nonconsumatorii relativi - persoanele lipsite de accesul şi/sau voinţa de a cumpăra şi/sau utiliza
un anumit produs sau serviciu.
Pe baza celor 3 caracteristici (interes, acces şi voinţă) putem distinge 3 dimensiuni ale pieţei
aflate într-o continuă modificare şi schimbare ale pieţei şi anume:
a) Piaţa reală (efectivă) - formată din consumatorii efectivi;
b) Piaţa potenţială - care cuprinde piaţa reală şi nonconsumatorii relativi;
45
c) Piaţa teoretică - formată din piaţa potenţială şi nonconsumatorii absoluţi.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că gradul de dinamism şi mobilitate a diferitelor
dimensiuni şi factori ce acţionează pe piaţă justifică, motivează şi conturează majoritatea acţiunilor
şi eforturilor de marketing ale participanţilor, urmărindu-se, în general, extinderea pieţei reale către
piaţa potenţială şi chiar teoretică, adică transformarea nonconsumatorilor (relativi şi absoluţi) în
consumatori.
Privită sub această perspectivă, orice acţiune de marketing ar trebui să genereze, provoace şi
câştige atât interesul, cât şi accesul şi voinţa de a cumpăra.

3.2.3. Aria pieţei
Aria pieţei, în general, desemnează şi caracterizează dimensiunile spaţiale ale pieţei,
respectiv aria distribuţiei teritoriale ale actelor de vânzare-cumpărare, precum şi al centrelor în care
se realizează aceste procese. Aria pieţei, vizează în general următoarele aspecte:
- distribuţia geografică a vânzărilor de produse şi servicii;
- distribuţia geografică a diferitelor segmente de cumpărători;
- distribuţia geografică a canalelor de distribuţie a produselor şi serviciilor;
- alegerea formelor şi a reţelelor de transport şi distribuţie;
- dimensionarea şi amplasarea depozitelor şi reţelelor de distribuţie.
Pentru caracterizarea ariei pieţei se folosesc următorii indicatori:
a) Gradul de concentrare al pieţei;
b) Gravitaţia comercială;
c) Gradul de solicitare a reţelei comerciale.
a) Gradul de concentrare al pieţei: - reflectă distribuţia unor elemente ale pieţei (cerere, ofertă,
puncte de vânzare) şi densitatea lor în cadrul unor pieţe globale sau al unui teritoriu. Factorii care
influenţează gradul de concentrare a pieţei sunt:
(1) natura produsului sau serviciului - gradul de perisabilitate, destinaţia produselor, dimensiunile şi
caracteristicile produselor;
(2) natura pieţei - dezvoltarea reţelelor de distribuţie existenţe, a locurilor de depozitare;
(3) repartizarea teritorială a forţelor de producţie;
(4) dezvoltarea infastructurii - dezvoltarea căilor de acces rutier, feroviar şi aerian.
Gradul de concentrare a pieţii se poate calcula cu următoarea formulă:
c
1
2
1
2
÷
÷
=
¯
=
n
p n
n
i
i

46
unde:
n - numărul de puncte în care se realizează un anumit act de piaţă (de exemplu: puncte de distribuţie,
acte de vânzare - cumpărare)
p
i
- ponderea vânzărilor din un produs realizate în punctul de vânzare "i" în vânzările totale
Această pondere se calculează cu următoarea formulă:
D
Di
p
i
= , i = 1,n
unde: D
i
= vânzările produsului în punctul de vânzare "i"
n - numărul punctelor de vânzare unde se desface produsul
D - vânzările totale din produsul respectiv
¯
=
=
n
i
i D
D
1

În cazul în care D
1
=D
2
=...=...=D
n
=D/n atunci:
n n D
D
D D
p
i
i i
i
1
= = = ; i=1,n
şi prin urmare rezultă:
0
1
1
1
2
=
÷
÷
|
.
|

\
|
-
=
n
n
n n
c - distribuţia este uniformă iar gradul de concentrare al pieţei este minim.

În cazul în care în punctul "k" (D
k
) vânzările sunt egale cu vânzările totale (D), rezultă că există un
singur punct de desfacere "k".
Cum D
k
=D rezultă 1 = =
D
D
p
k
k
,
Prin urmare 1
1
1 1
=
÷
÷ ×
=
n
n
c - gradul de concentrare al pieţei este maxim
în consecinţă: 1 0 s s c

b) Gravitaţia comercială - semnifică forţa de atracţie exercitată de centrele urbane asupra
consumatorilor din zonele învecinate.
În general, forţa de atracţie comercială a centrelor urbane este influenţată de o serie de factori
cum ar fi:
- factori cu acţiune directă care măresc forţa de atracţie comercială - gradul de dezvoltare al
unităţilor comerciale
47
- factori cu acţiune inversă care micşorează forţa de atracţie comercială - distanţa şi durata de
transport
Legat de gravitaţia comercială se poate enunţa următoarea lege:
Forţa de atracţie comercială a unui oraş asupra unei localităţi învecinate este direct
proporţională cu populaţia acestuia şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre acesta
şi localitatea considerată.
Din punct de vedere matematic, dacă considerăm că între oraşele "A" şi "B" se află
localitatea "T", legea menţionată mai sus, privită ca raportul dintre forţele de atracţie comercială a
celor 2 oreaşe "A" şi "B", se poate formula în felul următor:
2
|
|
.
|

\
|
× =
D
D
P
P
C
C
a
b
b
a
b
a

unde:
C
a
, C
b
- forţa de atracţie a localităţii "A", respectiv al localităţii "B"
P
a
, P
b
- populaţia localităţii "A", respectiv "B"
D
a
, D
b
- distanţa de la "A" la "T", respectiv dintre"B" şi "T"

Între localităţile "A" şi 'B" există o zonă numită zona de indiferenţă (Z) în care forţa de atracţie
comercială a celor 2 oraşe este egală, respectiv 1 =
C
C
b
a

Această condiţie este echivalentă cu următorul sistem:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
= +
=
|
|
.
|

\
|
×
D D D
D
D
P
P
b a
a
b
b
a
1
2

¦
¹
¦
´
¦
÷ =
× = ×
D D D
D
P
D
P
a b
a
b
b
a
2 2

Rezultă:
P
P
D D
b
a
b a
× = respectiv
P
P
P
P
D
D
b
a
b
a
a
+
=
1

Implicit:
P
P
D
D D D
b
a
a b
+
= ÷ =
1

48

c) Gradul de solicitare al reţelei comerciale
Acest parametru analizează piaţa luându-se în considerare atracţia comercială pe spaţii mai
mici, din cadrul unui oraş, cum ar fi cartierele şi zonele oraşului.
Această atracţie comercială exercitată în cadrul unui oraş generează deplasări ale populaţiei
centrului oraşului în diferite zone ale acestuia.
Informaţiile obţinute prin analiza gradului de solicitare al reţelei comerciale sunt utile pentru
a analiza gradul de aglomerare al unităţilor comerciale, organizarea reţelei comerciale, frecvenţa
solicitării diferitelor produse.

49
3.3. SEGMENTAREA PIEŢEI

Prin segmentarea pieţei se înţelege procesul de divizare a unor pieţe de mărfuri şi servicii
heterogene în subgrupuri sau segmente de piaţă cu dimensiuni mai mici care au aceleaşi
caracteristici, respectiv au aceleaşi trăsături comune.
Scopul urmărit de procesul de segmentare a pieţei este de a ajusta şi optimiza mult mai atent
mixul de marketing la cerinţele şi necesităţile grupurile care formează şi definesc diferitele segmente
ale pieţei.
Cu alte cuvinte, segmentarea pieţei, are ca scop identificarea diferitelor grupuri care
formează sau acţionează pe anumită piaţă, după anumite criterii, astfel încât mărfurile să poată fi
vândute şi oferite mult mai eficient în funcţie de diferitele caracteristici ale acestor grupuri.
Anumiţi specialişti (Doyle, 1994) consideră că procesul de segmentare ar trebui efectuat de
firme din următoarele raţiuni:
1. Segmentarea pieţei ajută la satisfacerea mai bine a cerinţelor şi necesităţilor consumatorilor.
Datoită faptului că cererea de produse pe piaţă este extrem mare şi de diferită, dezvoltarea unui mix
de marketing destinat fiecărui segment de piaţă poate oferii consumatorilor o soluţie mai bună pentru
nevoile şi cerinţele şi nevoilor lor;
2. Segmentarea pieţei, conduce la creşterea profitului. În general, grupurile de consumatori sau de
clienţi reacţionează diferit privitor la preţurile produselor de pe piaţă - unele grupuri de consumatori
sunt mai puţin sensibile (reacţionează mai puţin) la modificarea preţurilor, în comparaţie cu alte
grupuri de clienţi. Prin urmare, segmentarea pieţei permite firmelor să îşi stabilească cel mai mare
preţ pe produse lor pe fiecare segment în parte, respectiv să şi maximizeze profitul în funcţie de
segmentele de piaţă.
3. Segmentarea pieţei permite "reţinerea" de consumatori sau clienţi. Furnizarea de produse şi
servicii destinate diferitelor segmente de consumatori permit firmelor să "reţină" mult mai bine
consumatorii sau clienţii pentru produsele lor, respectiv asigură un grad mare de loialitate din partea
acestora chiar dacă cerinţele şi necesităţile lor se schimbă.
Procesul de segmentare a pieţei este un proces complex şi destul de dificil, deoarece
segmentele de piaţă trebuie să comporte următoarele caracteristici :
1. Să fie omogene - segmentul de piaţă trebuie să aibă o cel puţin o variabilă comună a grupului
care defineşte segmentul;
2. Să poată fi măsurabil - segmentul de piaţă să fie bine determinat şi măsurabil din punctul de
vedere al mărimii, puterii de cumpărare şi al altor caracteristici;
50
3. Să fie substanţial profitabil - segmentul de piaţă să fie îndeajuns de mare pentru a putea fi
profitabil din punctul de vedere al vânzărilor
4. Să fie accesibil - segmentul de piaţă ar trebui să poate fi atins prin canale de distribuţie cât
mai uşoare;
5. Să fie diferenţiat (individualizat) - segmentul de piaţă să poată reacţiona diferit faţă de alte
segmente de piaţă din punctul de vedere al mixului de marketing
6. Să fie acţionabil - segmentul de piaţă trebuie să răspundă sau să reacţioneze pozitiv la
diferitele programe de marketing destinate acestui segment.
După majoritatea specialiştilor, procesul de segmentare a pieţei stă la baza procesului de
stabilire a strategiilor de marketing privitor la piaţă ( pe componentele mixului de marketing), şi
comportă parcurgerea următoarelor etape (Lancaster and Reynolds, 2005):
1. Selectarea criteriilor după care se va efectua segmentarea pieţei;
2. Identificarea segmentelor de piaţă;
3. Analizarea şi evaluarea segmentelor de piaţă rezultate din etapa 1;
4. Elaborarea unei strategii generale privitoare la segmentele pieţei - cele principale;
5. Selectarea unei strategii specifice pentru fiecare dintre segmentele ţină (segmentele profitabile sau
cele pe care prezintă interes pentru firmă);
6. Dezvoltarea şi elaborarea unei strategii privind "poziţionarea produsului" pentru fiecare segment
ţintă de piaţă;
7. Dezvoltarea unei politici ale mixului de marketing pentru fiecare segment ţintă de piaţă care să
susţină şi să faciliteze strategia de poziţionare a produselor pe aceste segment.
Prin urmare, pornind de la cele menţionate mai sus, putem concluziona că principele etape
privind procesul de segmentare a pieţii îl constituie:
(1) identificarea şi selectarea criteriilor după care se va derula procesul de segmentare;
(2) identificarea segmentelor de piaţă;
(3) Analizarea şi evaluarea segmentelor de piaţă;
(4) Alegerea (selecţia) segmentelor ţintă de piaţă.
În general, legat de criteriile de segmentare, există o multitudine de criterii după care se poate
face o segmentare de piaţă. În acest sens, recomandarea noastră este ca fiecare firmă să îşi
stabilească criteriile de segmentare a pieţei ţinând cont, atât de specificul de activitate al firmei, cât şi
de specificul clientelei pentru care produsele le sunt destinate.
Cele mai frecvente criterii de segmentare a pieţei, întâlnite în literatura de specialitate, sunt
cele legate de următoarele criterii (Kotler, 1999; Wind şi Rangaswamy, 200; Oreclin, 2002; Hooley
et al., 2003):
51
1. Criteriul geografic - segmentarea pieţei se face pe criteriu teritorial (ca de exemplu: regiunea de
Nord Vest, judeţul Cluj, ţări: Germania, Danemarca, continente: Europa, regiunea de Sud-Est al
Europei, etc);
2. Tipul de utilizare a produsului - segmentarea pieţei va ţine cont de modul în care este utilizat
produsul ( de exemplu fir de nylon utilizat pentru îmbrăcăminte, utilizare industrială sau utilizare
produse de agrement - aţă de pescuit);
3. Tipul de consumatori - segmentarea se va face în funcţie de tipul şi caracteristicile clienţilor (
vârstă, comportament, apartenenţa la diferite grupuri socio-profesionale, nivel de educaţie, tipul de
hobby, etc).
4. Dimensiunea clienţilor - segmentarea va ţine cont de mărimea cantitativă şi calitativă a unor
dimensiuni sau elemente legate de clienţi (ca de exemplu: nivelul de trai, nivelul veniturilor, nivelul
de dependenţă şi intensitatea unor hobby-uri, etc.);
5. Stilul de viaţă - segmentarea pieţei are la bază ideea că fiecare individ are anumite caracteristici ce
ţin de modul lui de viaţă ( anumite "pedanterii", şi "tipicuri" legate de felul cum trăieşte) şi care sunt
reflectate de produsele şi serviciile achiziţionate. Anumiţi indivizi preferă un stil de viaţă mai cazon,
în timp ce aţii preferă un stil de viaţă mai sofisticat sau extravagant ( Lord 2002; Oliver, 2002;
Jobber, 2004).
Evident că prima categorie de indivizi preferă o altă gama de produse şi servicii în
comparaţie cu cea de a 2 grupă de indivizi.
6. Nivelul de loialitate al consumatorilor - segmentarea va ţine cont de modul în care diferiţi clienţi
folosesc regulat şi constant numai un anumit produs sau serviciu (ca de exemplu: vânzarea de
produse cu o imagine personalizată (brand-uri) şi cu care clienţii se identifică);
7. Intensitatea folosirii produsului - segmentarea va ţine cont de frecvenţa cu care clienţii folosesc
produsele - frecvenţă ridicată, medie sau mică);
8. Calitatea produsului - segmentarea va ţine cont de nivelul de calitate pe care produsul sau serviciul
îl are - calitatea care satisface mai bine cerinţele şi nevoile consumatorilor;
9. Alte criterii: procedura de achiziţie, natura produsului (gradul de perisabilitate), nivelul
beneficiilor aduse de achiziţionarea produsului sau serviciului.
Un alt aspect legat de segmentarea pieţei, îl constituie procesul de evaluare şi selecţie a
segmentelor ţintă de piaţă.
Segmentele ţintă de piaţă pot fi definite ca fiind acele segmentele de piaţă care prezintă
interes pentru firme şi pentru care acestea trebuie să dezvolte strategii ale mixului de marketing.
Evident nu toate segmentele de piaţă sunt profitabile pentru firme, lucru care impune ca firma să îşi
52
concentreze atenţia asupra anumitor segmente (segmente ţintă) pentru a nu îşi irosii nejustificat
resursele.
Prin urmare, firmele trebuie să decidă care sunt segmentele de piaţă care servesc cel mai bine
intereselor şi dorinţelor lor (stabilirea segmentelor ţintă.
Pentru evaluarea şi selectarea segmentelor ţintă fiecare segment de piaţă va fi evaluat, de
către firmă, din punctul de vedere al potenţialului de vânzări şi profit pe care aceste segmente le
deţin. Acest lucru face ca fiecare segment de piaţă să fie analizat şi evaluat în legătură cu o serie de
factori cum ar fi: dimensiunile generale ale segmentului, potenţialul de creştere şi saturaţie a
segmentului, nivelul de competitori aflaţi pe segment, caracteristicile generale şi specifice ale
cerinţelor şi nevoilor venite clienţilor sau consumatorilor.
În opinia profesorilor Lancaster G. şi Reynolds P. (2005) decizia unei firme de alegere un
segmentelor ţintă de piaţă ar trebui astfel făcută încât aceste segmente să respecte cumulativ
următoarele cerinţe şi anume:
1. Segmentele ţintă de piaţă ar trebui să aibă suficient potenţial de profit şi vânzări, şi care să
satisfacă obiectivele firmei;
2. Segmentele ţintă de piaţă trebuie să aibă un potenţial de creştere viitor, respectiv pentru un orizont
mic şi mediu de timp;
3. Segmentele ţintă de piaţă nu sunt copleşite sau controlate total de concurenţă;
4. Segmentele ţintă de piaţă au un grad relativ de nesatisfacere a unor cerinţe şi nevoi ale clienţilor
pe care firma poate să le satisfacă.


53
CAP. 4. MIXUL DE MARKETING

4.1. CONCEPTULUI DE MIXUL DE MARKETING

Dezvoltarea conceptului de "mix de marketing" poate fi considerată una dintre ideile
dominante în practica şi teoria marketingului modern.
Din punct de vedere conceptual, termenul de "mix de marketing" a fost dezvoltat la bază de
către profesorul Neil H. Borden pentru a descrie combinaţia potrivită, pentru un set particular de
circumstanţe, a 4 elemente cheie, care constituie partea principală a oricărui program de marketing
dintr-o firmă (Wilmshurst şi Mackay, 2002).
În general, termenul de "mix de marketing" se referă la cele 4 elemente sau dimensiuni
principale în jurul cărora se axează activitatea de marketing şi anume: (1) produs (product); (2) preţ
(price); (3) promovare (promotion); (4) distribuţie (place). Evident că numărul elementelor care
compun mixul de marketing poate fi extins, putând ajunge după anumiţi specialişti la un număr de
12 elemente: produs, preţ, marcă, distribuţie, vânzare directă, publicitate, promovarea la locul
vânzării, condiţionare, expunere pe rafturi, servicii complementare produsului, logistică,procurarea
informaţiilor. Principala deficienţă a utilizării unui număr mare de elemente în abordarea mixului de
marketing, rezidă în dificultatea mare în a utiliza eficient şi concomitent aceste elemente.
O altă definiţie a conceptului de "mix de marketing" priveşte acest concept ca fiind
combinaţia factorilor endogeni, controlabili de firme, cu care se vor putea obţine pe piaţă efecte
maxime, avându-se în vedere condiţiile date (Verstage, 2005). Definiţia are la bază ideea că dacă
mixul de marketing este în fapt o compoziţie la care recurg firmele, acesta din urmă nu poate opera
decât cu variabile pe care le poate manevra, respectiv pe care le poate controla şi introduce în
alcătuirea mixului, în doze pe care le consideră necesare.
Profesorul Florescu, în studiile sale legate de marketing, defineşte mixul de marketing ca
fiind totalitatea instrumentelor aflate la dispoziţia firmelor, grupate în jurul celor 4 piloni ai activităţii
de marketing (si anume: produsul, preţul, distribuţia şi promovarea), destinate a furniza o opţiune de
succes pe piaţă (Florescu et al, 1992).
Prin urmare, drept o definiţie simplă şi cuprinzătoare, putem concluziona faptul că mixul de
marketing defineşte un ansamblu de instrumente tactice şi strategice controlabile de către o firmă,
grupate sau axate pe în jurul a minim 4 aspecte importante ale activităţii de marketing (produsul,
preţul, distribuţia şi promovarea), pe care aceasta le combină, într-un anumit dozaj, în funcţie de
condiţiile specifice ale pieţei, cu scopul de a produce o reacţie pozitivă pe pieţele ţină privitor la
cererea pentru produsele sale.
54
Pentru construirea unui mix de marketing adecvat şi eficient, firmele trebuie să aibă în vedere
următoarele aspecte:
1. Niciodată nu trebuie acţionat asupra pieţei şi al mediului cu ajutorul unui singur mijloc sau
instrument, ci cu o multitudine de mijloace şi instrumente care, în fapt constituie componentele sau
elementele mixului de marketing;
2.Gradul de integrare a mijloacelor, metodelor şi instrumentelor folosite trebuie să fie ridicat.
Utilizarea acestora într-un mod izolat, fără o relaţie de interdependenţă, reduce drastic eficienţa
mixului;
3. Alocarea de resurse şi investiţiile va ţine seama de specificul, mărimea şi puterea firmei şi se va
concentra pe distribuţia corectă şi judicioasă pe toate elementele mixului de marketing. Numai
printr-o dozare judicioasă a resurselor (materiale, financiare şi umane) pe fiecare element al mixului
de marketing, firmele pot evita consumul excesiv de resurse.
În concluzie, considerăm că este justificat să subliniem faptul că de modul în care se combină
şi se integrează a politicile firmei (politici privite ca mod de acţiune intervenţie) privitoare la produs,
preţ, distribuţie şi promovare depinde mai departe succesul sau insuccesul pe piaţă a acesteia.
De altfel, este uşor de observat, în cazul în care un element al mixului de marketing este
greşit implementat, de ce programele şi strategiile de marketing eşuează lamentabil, iar firma nu
poate genera profitul scontat.


55
4.2. POLITICA DE PRODUS

Prin politica de produs se înţelege conduita pe care o adoptă firma referitor la dimensiunile,
structura şi evoluţia gamei de produse şi servicii ce fac obiectul propriei sale activităţi, atitudini ce se
raportează permanent la cerinţele mediului de piaţă, la tendinţele manifestate de alţi concurenţi
(Florescu et al, 1992).
De asemenea, tot ca definiţie, politica de produs reprezintă totalitatea preocupărilor
(acţiunilor şi activităţilor) legate atât de "cum" produsele trebuie oferite şi prezentate consumatorilor,
cât şi de "cum" trebuie acestea percepute de clienţi.
Ca obiective generale, evident că politica de produs trebuie să servească scopurilor
activităţilor economice ale firmei, respectiv să ajute generarea de vânzări şi profit din partea firmei.
Din punctul de vedere al obiectivelor specifice, politica de produs ar trebui să aibă
următoarele scopuri:
1. să contribuie decisiv şi concret la alocarea de resurselor pentru dimensionarea adecvată a structurii
mărfurilor comercializate, precum şi al structurii de producţie a firmei;
2. să contribuie la creşterea capacităţii concurenţiale ale firmei, precum şi la consolidarea poziţiei
firmei în cadrul pieţei sau pe anumit segment de piaţă, cucerirea de noi pieţe sau de noi segmente de
piaţă;
3. să contribuie la o mai bună satisfacere a cerinţelor şi necesităţilor consumatorilor
4. să asigură o un grad ridicat de mobilizare şi folosire a potenţialului uman, material şi financiar
pentru realizarea performanţelor fixate de firmă ( performanţele economico-financiari fixaţi).
5. să contribuie la realizarea altor obiective de marketing, cum ar fi; stabilirea stocului de mărfuri,
creşterea vânzărilor şi al cifrei de afaceri, diminuarea riscurilol;
Din punctul de vedere al activităţilor, politica legată de produs cuprinde (Florescu et. al, 1992)
următoarele activităţi principale:
1. cercetarea produsului:
- analiza calităţii produselor aflate în fabricaţie;
- analiza şi urmărirea ciclului de viaţă a produsului - studiul învechirii produsului;
2. elaborarea strategiilor de produs:
- poziţionarea produsului sau a gamei de produse;
- strategii legate de ciclul de viaţă a produsului:
3. Proiectarea şi fabricarea de noi produse, respectiv reînoirea de produse:
- fabricare sau reînoirea produselor pe baza specificaţiilor clienţilor
4. Asigurarea legală a produsului ( acţiuni juridice de protejare împotriva contrafacerii)
56
4.2.1. Conceptul de produs şi mixul de produs
La modul general, un produs se caracterizează şi se defineşte prin caracteristicile şi atributele
lui specifice. Prin urmare, putem afirma faptul că produsul se poate definii ca fiind suma tuturor
atributelor tangibile, fizice şi chimice reunite într-o formă identificabilă.
Din punctul de vedere la Asociaţiei Americane de Marketing prin produs se înţelege "orice,
ce poate a fi oferit pe piaţă şi priveşte consumul sau achiziţia care include obiecte fizice, servicii,
indivizi, organizaţii şi dorinţe (Drummond şi Ensor, 2005).
Anumiţi specialişti, în studiile lor (Koltler et al., 1999) sugerează faptul că conceptul de
produs comportă 3 nivele, nivele care se adresează diferitelor tipuri de nevoi (fig. 4.1.)
Fig. 4.1. Reprezentarea grafică a celor 3 nivele ale produsului
(Adaptare după: Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. şi Wong, V.,
Principles of Marketing, Prentice Hall, 1999)

Astfel, legat de cele 3 nivele ale produsului, primul nivel (produsul de bază) se adresează
rezolvării nevoilor fundamentale ale clienţilor, respectiv nevoilor de bază ale acestora (de exemplu:
transport, înmagazinare şi stocare de date sau bunuri, plăceri personale, etc.)
Al doilea nivel (produsul propriu-zis) se adresează rezolvării unor necesităţi specifice (are
trăsături personalizate legate de stil, imagine, caracteristici performante, mod de ambalare).

produsul de
bază
Calitate
Imagine
Diferite
specificaţii
Mod de
ambalare
Garanţie
Instalare
Livrare
57
Al 3-lea nivel în constituie "produsul adăugat" care "măreşte" sau "depăşeşte" produsul
propriu-zis prin includerea unor servicii şi beneficii adiţionale la produs (cum ar fi: garanţia ridicată,
livrarea şi instalarea gratuită, perioada de mentenanţă şi post garanţie).
În esenţă, considerăm că indiferent de tipul şi modul de definire, conceptul de produs
comportă următoarele elementele:
1. elemente tangibile - alcătuite din totalitatea atributelor şi caracteristicilor fizice, chimice şi
funcţionate ale produsului;
2. elemente intangibile - alcătuite din totalitatea aspectelor nemateriale ce însoţesc produsului -
marca, servicii garanţie/postgaranţie;
3. informaţii legate de produs - instrucţiuni de utilizare şi specificaţii tehnice, orice altă informaţie
transmisă de producător odată cu produsul.
Legat de mixul de produse, denumit de unii specialişti sortimentul de produse, acesta
desemnează "ansamblu articolelor sau linilor de produse pe care un comerciant le oferă spre vânzare
cumpărătorilor" (Koltler , 1999:545).
Totodată, o linie de produse desemnează "un grup de produse strâns legate între ele deoarece
funcţionează într-o manieră asemănătoare, sunt vândute aceleaşi categorii de clienţi, sunt distribuite
prin acelaşi tip de canale de distribuţie şi variază între aceleaşi limite de preţ" (Koltler et al., 1999).

4.2.2. Ciclul de viaţă a produsului
La modul general, ciclul de viaţă a produsului reprezintă timpul cuprins între momentul
lansării produsului pe piaţă şi cel al retragerii lui definitive de pe piaţă.
Din alt punct de vedere, ciclul de viaţă a produsului reprezintă variaţia în timp a volumului de
vânzări şi profitului generat de punerea pe piaţă unui produs. Din acest punct de vedere, curba
vânzărilor şi al profitului înregistrat de un produs pus pe piaţă nu este liniară sau constantă, ea
variind într-un sens crescător şi descrescător de a lungul timpului.
Majoritatea specialiştilor în marketing consideră că curba de viaţă a produsului poate fi
delimitată în 4 mari faze şi anume (fig.4.2.):
(1) faza de lansare a produsului;
(2) faza de creştere;
(3) faza de maturizare;
(4) faza de declin a produsului.58
Fig. 4.2. Reprezentarea grafică a ciclului de viaţă a produsuluiMenţionăm că, din punctul de vedere al marketingului, fiecare fază din ciclul de viaţă a
produsului are anumite trăsături şi caracteristici, caracteristici şi trăsături care conferă fazei un aspect
distinct şi specific în comparaţie cu restul fazelor.
a) Faza de lansare a produsului
Faza sau etapa de lansare a produsului este caracterizează perioada de produce şi punere pe
piaţă a produsului. Caracteristic pentru această etapă este faptul că vânzările pentru acest produs
cresc într-un ritm relativ lent, acest lucru având o explicaţie în faptul că încă produsul fiind nou pe
piaţă nu este cunoscut de către toţi potenţialii consumatori sau clienţi.
Pe de altă parte, profitului înregistrat de produs în urma vânzării este mic, explicaţia ţinând
de faptul că pe de o parte volumul vânzărilor este relativ mic, iar pe de altă parte costurile cu
publicitatea şi promovarea sunt destul de mari. Cum încă nu este saturată piaţa, preţurile de lansare
pot fi ridicate.
De asemenea, în această fază, activităţile de promovare şi publicitate joacă important,
deoarece numai prin astfel de acţiuni se poate atrage atenţia potenţialilor clienţi de beneficiile pe care
noul produs le aduce consumatorilor. Prin urmare, în această fază, din punctul de vedere al
producţiei, vânzărilor şi al profitului, produsul încă nu este profitabil.

59
b) Faza de creştere
Caracteristic acestei faze sau etape, sunt creşterile relativ rapide ale volumului de vânzări şi
al profitului înregistrat de pe urma comercializării produsului. Dacă în prima etapă a fazei, vânzările
au un trend ascendent rapid, în cea de a 2 etapă creşterea este mai lentă. Acest lucru se datorează în
special faptului că produsul este încă nou pe piaţă iar cererea lui este ridicată, creşterea domolindu-se
odată cu creşterea gradului de saturaţi a pieţei.
Pe de altă parte, dacă la începutul fazei piaţa pentru acest produs poate fi considerată ca fiind
monopolistă, în etapa de sfârşit a fazei piaţa începe să capete un caracter de oligopol ( încurajaţi de
succesul produsului pe piaţă firmele concurente vor încerca şi ele să lanseze produse similare ). De
asemenea, datorită creşterii cererii pentru produs pe piaţă, volumul producţiei creşte, lucru care
generează o scădere a preţului unitar al produsului (prin urmare şi al preţului de vânzare), respectiv
generează o necesitate de dezvoltare a canalelor de distribuţie şi a unor reţele de desfacere.
Din punctul de vedere al promovării, această etapă se caracterizează prin o reducere a acestor
activităţi. Totodată, având în vedere faptul că piaţa începe să fie saturată, firmele încep a demara un
proces de dezvoltare şi perfecţionare a produsului iniţial (procesul de lărgire a gamei şi diferenţiere a
produsului iniţial).
Nu în ultimul rând, această fază poate fi considerată a fi cea mai profitabilă pentru firmă din
punctul de vedere al profitului şi volumului de vânzări.
c) Faza de maturizare
Această faza se caracterizează prin faptul că majoritatea consumatorilor şi clienţilor potenţiali
ai produsului se transformă în consumatori efectivi. Dacă la începutul fazei încă volumul vânzărilor
mai creşte lent, la sfârşitul fazei vânzările încep uşor să scadă. Scăderea vânzărilor este cauzată, în
principal, de fenomenul de saturaţie a pieţei precum şi de creşterea gradului de concurenţă pe piaţă.
Prin urmare, lupta concurenţială între firme creşte pentru păstrarea poziţiei sau cotei pe piaţă
iar piaţa are un caracter de polipol. Datorită luptei concurenţiale ridicate, respectiv al gradului de
saturaţie a pieţei, activitatea de marketing devine extrem de intensă, scopul acestor activităţi fiind
acela de a prelungii cât mai mult această fază. Din punctul de vedere al promovării produsului,
accentul se pune pe creşterea gradului de loialitate a clienţilor prin promovarea şi întărirea
prestigiului firmei şi al mărcii.
De asemenea, un rol important îl constituie ataşarea unor servicii conexe produsului - cum ar
fi dezvoltarea de noi servicii de garanţie şi post-garanţie, livrare şi instalare gratuită. Nu în ultimul
rând, pentru prelungirea acestei faza, firmele încep a diversifica produsul în funcţie de segmentele de
piaţă.
60
Prin urmare găsirea şi identificarea de noi nişe şi segmente de piaţă, ar trebui să constituie o
preocupare importantă pentru firme. Cum în această fază elasticitatea cererii în funcţie de preţul de
vânzare atinge valori maxime, preţul de vânzare devine unul dintre cele mai importante instrumente
şi strategii folosite în lupta concurenţială.
d) Faza de declin
Această fază se caracterizează, în principal, prin faptul că volumul, respectiv cererea pentru
produs scade destul de repede. Practic această fază constituie, în fapt, etapa de deces al produsului.
Cum practic cererea pentru produs scade şi vânzările şi profitul firmei pentru acest produs scad,
lucru care face ca la un moment dat fabricaţia produsului să fie nerentabilă.
Prin urmare, scopul firmei, legat de acest produs, este de a lichida cât mai rapid stocurile
existente şi de a scoate cât mai rapid produsul din fabricaţie (reorienta fluxul de producţie către alte
produse). In această fază, activitatea de marketing scade în cea ce priveşte promovare produsului,
reorientându-se spre identificarea unor alte produse cerute de piaţă.
În concluzie, legat de ciclul de viaţă a produsului putem afirma următoarele:
1. Indiferent de tipul sau modelul de produsul fabricat, acesta are o durată de viaţă limitată;
2. Volumul vânzărilor şi al profitului generat de un produs au un caracter variabil, respectiv variază
de-a lungul ciclului de viaţă;
3. De-a lungul ciclului de viaţă, se pot identifica minim 4 faze privitoare la apariţia, dezvoltarea şi
declinul produsului, fiecare fază având anumite trăsături şi caracteristici specifice;
4. Acţiunile de marketing presupun strategii şi tactici de marketing specifice fiecărei etape parcurse.

4.2.3. Strategii ale politicii de produs
Legat de ciclul de viaţă a produsului, anumiţi specialişti propun 4 seturi de strategii de
marketing, seturi de strategii specifice celor 4 faze ale produsului.
În acest sens, Kotler (1999) propune următoarele strategii de marketing:
1. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului;
2. Strategii de marketing legate de faza de creştere a produsului;
3. Strategii de marketing legate de faza de maturizare a produsului;
4. Strategii de marketing legate de faza de declin a produsului.

1. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului.
Aceste strategii se compun dintr-un set de 4 strategii de marketing care sunt potrivite a fi folosite în
faza de lansare a produsului (fig. 4.3). Cele 4 strategii se fundamentează pe 2 elemente şi anume:
(1) nivelul preţului de vânzare;
61
(2) intensitatea acţiunilor de promovare a produsului.
Fig. 4.3. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului

(Adaptare după: Paina et al., Bazele marketingului, Presa Universitară Clujeană, p.220)

1. Strategia de "smântânire rapidă" - presupune lansarea produsului pe piaţă la un preţ
ridicat şi cu o promovare intensă. Dacă promovare urmăreşte saturarea pieţei cât mai rapidă, preţul
ridicat urmăreşte satisfacerea segmentelor de clienţi cu venituri mari. În acest sens, încă pe perioada
de lansare produsul devine extrem de cunoscut şi generează un profit relativ ridicat.
2. Strategia de "smântânire lentă" - presupune lansarea produsului pe piaţă la un preţ
ridicat şi cu o promovare scăzută. Această strategie se pretează in cazul mărcilor şi firmelor cu un
renume extrem de pozitiv, renume care conferă o garanţie în cea ce priveşte calitatea şi gradul ridicat
de satisfacere a nevoilor (imagine pozitivă/loialitate). În acest caz, activitatea de promovare este
redusă, lucru care diminuează estrem de mult cheltuielile şi costurile aferente produsului.
3. Strategia de "penetrare rapidă" - această strategie se caracterizează prin preţuri scăzute
şi o intensă activitate de promovare. În acest sens, strategia bazată pe preţurile mici şi un grad mare
de promovare asigură penetrarea mult mai rapidă, pe mai multe segmente de piaţă, faţă de alte
strategii.
4. Strategia de "penetrare lentă" - această strategie se bazează pe o politică de preţuri mici
şi o scăzută activitate de promovare. In general, această strategie se aplică atunci când produsul este
cunoscut şi segmentul de clienţi este extrem de sensibil la preţ, iar concurenţa este mică spre
moderată.
Problema alegerii strategiei de marketing constă în adaptarea acestei strategii la
caracteristicile şi specificul produsului., respectiv la condiţiile şi specificul firmei. Aşa cum se poate
observa, o parte dintre strategii se bazează pe acţiuni agresive şi rapide, în timp ce restul strategiilor
au un caracter mai puţin agresiv.
62
De asemenea, acolo unde segmentele de clienţi au o "sensibilitate" ridicată faţă de preţ,
firmele vor căuta a aplica o strategie de lansare cu preţuri mici. În schimb, acolo unde marca şi
imaginea produsului şi al firmei sunt cunoscute şi remarcate ca fiind de calitate, firmele vor căuta a
folosii strategii bazate pe preţuri mari de vânzare şi promovare redusă. Trebuie, totuşi, să atragem
atenţia asupra faptului că, alegerea unei anumite strategii de marketing în faza de lansare poate
influenţa şi pune amprenta asupra modului ulterior de comportare a produsului pe piaţă. În acest sens,
există riscul ca folosirea unei strategii de "smântânire rapidă" să satureze prematur piaţa, lucru care
riscă a sacrifica vânzările şi profitul pe terme lung.

2. Strategii de marketing legate de faza creştere a produsului
Aceste strategii de marketing ţin cont de particularitatea fazei şi anume de creşterea rapidă a
vânzărilor şi al profitului. În acest sens, strategiile de marketing ar trebui să se bazeze pe următoarele
elemente:
a) Îmbunătăţirea treptată şi continuă a calităţii produsului, respectiv îmbunătăţirea tuturor
caracteristicilor şi al design-lui;
b) Penetrarea de noi pieţe şi segmente de piaţă;
c) Intensificarea acţiunilor de promovare - popularizarea produsului;
d) Diversificarea şi dezvoltarea canalelor de distribuţie;
e) Crearea şi dezvoltarea unei imagini pozitive pentru produs;
f) Acoperirea capacităţilor de producţie la maxim;
g) Demararea acţiunilor care contribui la creşterea loialităţii clienţilor faţă de produs;

3. Strategii de marketing legate de faza de maturizare a produsului
Orice strategie de marketing privind această fază de dezvoltare a produsului va trebui să ţină
cont de faptul că piaţa începe a fi saturată iar concurenţa să se manifeste mai pregnant.
În acest sens, Kotler (1999) propune 2 tipuri de strategii de marketing, strategii care vizează
următoarele:
1. Lărgirea pieţei de desface a produsului
- atragerea de nonconsumatori prin acţiuni de marketing specifice care au ca drept scop convingerea
lor despre avantajele utilizării produsului în comparaţie cu alte produse similare sau de substitut;
- pătrunderea sau penetrarea pe noi segmente de piaţă;
- atragerea şi cucerirea clienţilor concurenţei.
- convingerea consumatorilor efectiv de a utiliza mai frecvent produsul
2. Modificarea produsului
63
- sporirea calităţii caracteristicilor produsului
- dezvoltarea produsului pentru a fi utilizat şi în alte scopuri
La cele 2 tipuri de strategii de marketing mai putem adăuga încă o nouă strategie de
marketing şi anume consolidarea imaginii produsului şi creşterea gradului de loializare şi satisfacţie.
De altfel, un client extrem de satisfăcut se poate transforma rapid într-un client loial, evident
apelând la anumite acţiuni de marketing specifice. Un client loial are o certă valoare pentru o firmă
în sensul că un client loial produsului va aduce (va atrage) un număr de 5 clienţi potenţial în timp ce
un client neloial nu va atrage nici nu client ( de multe ori va îndepărta potenţialii clienţi).

4. Strategii de marketing legate de faza de declin a produsului
În general, strategiile de marketing pentru această fază privesc acţiuni care să prelungească
retragerea bruscă de pe piaţă a produsului, respectiv o "forţare" a producerii de venituri şi profituri
de pe urma unui produs care începe să nu se mai caută pe piaţă. Cu alte cuvinte, strategiile caută să
întreţină un declin lent al produsului.
Inevitabil, declinul pe piaţă a unui produs implică anumite probleme. Elaborarea unor
strategii optime pentru produs, aflat în această fază trebuie să ţină seama de anumite criterii,
respectiv presupune cunoaşterea exactă şi corectă a pragului ieşirii de pe piaţă (momentul în care
produsul nu mai poate fi vândut deloc), cunoaşterea şi previziunea cât mai corectă a declinului
produsului, cunoaşterea şi previziunea pieţei.
Pe de altă parte, strategia de marketing va trebui să ţină seama de poziţia firmei pe piaţă şi
evoluţia pieţei. În acest sens, dacă firma acţionează pe o piaţă aflată în declin, dar, în cadrul pieţei,
deţine o poziţie solidă, acesta va opta, probabil, pentru o strategie de retragere selectivă. În schimb,
dacă firma acţionează pe o piaţă în expansiune şi deţine o poziţie pe piaţă puternică, cu toate că
produsul este demodat, acesta va căuta pentru menţinerea investiţiilor pentru, să-şi consolideze şi
mai mult poziţia.
Legat de strategiile privind produsul în această fază, având în vedere faptul că produsul îşi va
înceta până la urmă ciclul lui de viaţă, propunem ca strategia să cuprindă următoarele aspecte:
1. Reducerea treptată a preţurilor şi profitului generat de produs;
2. Atacarea de noi pieţe şi segmente de piaţă cu consumatori extrem de sensibili la preţ;
3. Vânzarea altor firme a licenţei sau mărci privitor la fabricarea şi utilizarea produsului (drept de
fabricare şi folosire);
4. Retragerea treptată a produsului şi pregătirea încetării fabricaţiei;
5. Pregătirea şi reprofilarea capacităţilor de producţie pentru noile produse;
64
6. Analiza şi dimensionarea stocurilor pieselor de schimb şi a serviciile postgaranţie în strânsă
legătură cu volumul de produse aflate în utilizare pe piaţă;
7. Redimensionarea canalelor de distribuţie în funcţie de gradul de reducere a vânzărilor;
8. Informarea consumatorului cu privire la încetarea, începând cu o anumită dată, a fabricaţiei
produsului şi sfătuirea lor pentru identificarea posibilelor reprofilări.
Nu în ultimul rând, trebuie să subliniem faptul că orice activitate în această fază retragerea de
pe piaţă a produsului va trebui efectuată astfel încât să nu se afecteze interesele consumatorilor şi
clienţilor fideli firmei, respectiv în aşa fel încât\t să nu se afecteze în mod negativ imaginea firmei
producătoare şi a celei comerciale.

65
4.3. POLITICA DE PREŢ

În opinia majorităţii specialiştilor, preţul sau politica de preţ a firmelor, ocupă un loc
predominant. Deşi, în mod evident preţul poate fi considerat ca fiind o componentă a produsului
(fiecărui produs îi sunt ataşat un anumit preţ distinct faţă de alte produse), din punctul de vedere al
marketingului, preţul constituie un element distinct al mixului de marketing. Acest lucru se datorează,
după părerea noastră, şi faptului că preţul poate fi considerat ca elementul care face legătura şi
conexiunea cea mai clară dintre produs şi piaţă, respectiv între cerere şi ofertă. Este suficient ca unul
dintre variabilele menţionate mai sus să se modifice pentru ca preţul să varieze şi el semnificativ
(imprimându-se acestuia trăsături specifice).
Din punct de vedere conceptual, prin preţ se înţelege totalitatea valorilor materiale şi
nemateriale pe care suntem dispuşi să le dăm (plătim) în schimbul unor produse sau servicii.
Din punctul de vedere al marketingului, prin preţ se înţelege totalitatea mijloacelor de măsură
a gradului de valorificare a resurselor firmei şi a oportunităţilor exteriore, barometru al capacităţii de
adaptare la cerinţele mediului, instrument pentru recuperarea cheltuielilor efectuate şi, nu în ultimul
rând, modalitatea principală de generare a profitului.
Din punct de vedere economic şi social, preţul are o dublă valoare şi anume:
1. Pentru clienţi, preţul constituie cheltuiala/costul (valoare materială/nematerială) pe care aceştia
sunt dispuşi să îl suporte pentru satisfacerea unei dorinţe sau necesităţi 9uneori o poftă sau un
capriciu);
2. Pentru firme, preţul constituie principala metodă de obţinerea veniturilor şi implicit al profiturilor.
Ca implicaţie a preţului în structura mixului de marketing, putem afirma următoarele:
1. Preţul constituie elementul cel mai flexibil al mixului de marketing. În acest sens, dinamica
politicii de preţ, de cele mai multe ori, este mai mare decât dinamica restului de politici ale mixului
de marketing;
2. Aşa cum menţionam mai sus, preţul constituie elementul de legătură între produs şi piaţă,
respectiv între cerere şi ofertă;
3. Preţul este singurul element, din totalul celor 4 elemente ale mixului de marketing, care generează
efectiv şi direct venituri şi profituri. În acest sens, politicile de produs, distribuţie şi promovare, in
general, generează costuri sau cheltuieli;
4. Nivelul preţului poate fi considerat un criteriu de evaluare a produsului (de exemplu a calităţii),
respectiv criteriu decizional în strategia de penetrare pe diferite segmente de piaţă (în funcţie de
nivelul de atractivitate a pieţei);
66
5. Preţul constituie elementul de echilibrare a cererilor şi ofertei, respectiv elementul care
influenţează volumul producţiei de bunuri şi servicii.

4.3.1. Factorii care influenţează politica de preţ
Dacă indiscutabil, preţul constituie unul dintre elementele principale ale mixului de
marketing, comparativ cu restul componentelor mixului de marketing (produs, promovare,
distribuţie), acesta comportă aspecte şi situaţii extrem de complexe. Astfel, în comparaţie cu restul
elementelor mixului de marketing are un caracter extrem de dual privitor la factorii de influenţă.
Pe de o parte, preţul nu poate fi considerat pe deplin o variabilă controlabilă de firmă, iar pe
de alta parte nu constituie o variabilă care este străină de controlul firmei. Acest caracter dual este
imprimat, după opinia specialiştilor în marketing, de o serie de factori cum ar fi:
1. Cererea şi oferta;
2. Costul;
3. Alţi factori.

1. Cererea şi oferta
Din punct de vedere conceptual, cererea reprezintă cantitatea maximă dintr-un anumit produs
sau serviciu care poate a fi cumpărat de către un consumator într-o perioadă determinată de timp, la
un anumit preţ.
Din punctul de vedere al specialiştilor în marketing, problema care se pune este de a
prevedea cum va fi afectată cererea de produse de modificarea preţului şi unde se situează punctul de
echilibru între cantitatea dorită de consumator şi cea oferită de firmă, în scopul stabilirii preţului
optim de vânzare.
În general, cantitatea de produse cumpărate sau achiziţionate de către clienţi depinde
semnificativ, în primul rând, de preţul de vânzare. Cu alte cuvinte, cu cât preţul va fi mai mare, cu
atât cantitatea de produse care va fi cerută va fi mai mică. De asemenea, cu cât preţurile vor începe
să scadă cu atât volumul de vânzărilor va avea o tendinţă crescătoare.
Prin termenul de ofertă, se înţelege cantitatea maximă dintr-un anumit produs pe care
vânzătorul intenţionează să o vândă, într-o perioadă de timp, la un anumit preţ.
Spre deosebire de curba cererii (fig.4.4), care are un trend descrescător in funcţie de mărimea
preţului, curba ofertei are o pantă crescătoare. Prin urmare, dacă preţul pe piaţă scade sub un anumit
nivel (preţul cererii), pe piaţă vor rămâne numai acele firme care îşi pot permite să producă şi să
vândă la acest preţ, restul firmelor vor fi eliminate.
67
Prin urmare, una dintre problemele care trebuie rezolvate de către firmă este identificarea
corectă a echilibrului dintre cerere-ofertă (punctul în care la acest preţ cererea de pe piaţă este
satisfăcută în întregime de către oferta de produse, care se vinde în totalitate) , respectiv a analiza
dacă preţul de vânzare a produsului se situează peste punctul de echilibru(fig.4.4).
Fig. 4.4. Reprezentarea grafică a cererii şi ofertei de produse.


Elasticitate cererii
În general, cererea creşte atunci când venitul indivizilor creşte, când preţul produselor
substituibile creşte sau când preţul produselor complementare se reduce. Pentru a analiza
sensibilitatea cererii. la modificarea unuia dintre factorii săi de influenţă, se utilizează conceptul de
elasticitate a cererii.
La modul general, elasticitatea reprezintă măsura în care o variabilă oarecare „răspunde”
la modificarea unei alte variabile.
Particularizând, elasticitatea cererii exprimă măsura în care cantitatea cerută se modifică în
funcţie de modificarea unuia dintre factorii săi de influenţă. Coeficientul de elasticitate a cererii se
determină ca raport între modificarea procentuală a cantităţii cerute şi modificarea procentuală a unui
factor de influenţă a cererii.
Legat de elasticitate putem identifica următoarele tipuri de elasticităţi:

68
a) Elasticitatea cererii în funcţie de preţ
Elasticitatea cererii în funcţie de preţ exprimă modificarea cantităţii cerute determinată de
modificarea preţului.
Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ se determină raportând modificarea
procentuală a cantităţii cerute la modificarea procentuală a preţului:
0
0
0
0
%
%
Q
p
p
Q
p
p
Q
Q
p
Q
E
cp
·
A
A
=
A
A
=
A
A
=
unde, ∆Q % - modificarea procentuală a cantităţii cerute
∆p% - modificarea procentuală a preţului

P
Q
A
A
- (1/panta tangentei la curba cererii)
(P
0
, Q
0
) – punctul de pe curba cererii în care se calculează elasticitatea

Exemplu:
Presupunem că o creştere a preţului de la 200.000 lei la 220.000 lei determină o reducere a
cantităţii cerute de la 10 bucăţi la 8 bucăţi pe lună. În aceste condiţii:

% 20 100 10 / ) 8 10 ( % = × ÷ = AQ
% 10 100 000 . 200 / ) 000 . 200 000 . 220 ( % P = × ÷ = A
2
% 10
% 20
Ecp = =

În acest exemplu, un coeficient de elasticitate a cererii în funcţie de preţ egal cu 2, arată că
modificarea cantităţii cerute este de două ori mai mare decât modificarea preţului.
Trebuie amintit faptul că, pentru exemplu menţionat mai sus, modificarea procentuală a
preţului este de + 10% (reflectând o creştere), în timp ce modificarea procentuală a cantităţii cerute
este de – 20% (reflectând o scădere).
Din acest motiv, valoarea coeficientului de elasticitate al cererii în funcţie de preţ este un
număr negativ. Deoarece pentru intensitatea corelaţiei este importantă doar valoarea absolută a
coeficientului, nu şi semnul acestuia, de regulă se ia în considerare valoarea în modul.
Interpretarea coeficientului de elasticitate a cererii este următorul (fig.4.5):
- Cererea este elastică atunci când E
cp
>1, situaţie în care cantitatea cerută se modifică cu un procent
mai mare decât preţul.
69
- Cererea este inelastică atunci când E
cp
<1, situaţie în care cantitatea cerută se modifică cu un
procent mai mic decât preţul.
- Atunci când E
cp
=1, preţul şi cantitatea cerută se modifică cu acelaşi procent, situaţie în care cererea
este cu elasticitatea unitară.
- Atunci când E
cp
= 0, cererea este perfect inelastică (rigidă), situaţie în care curba cererii este o linie
verticală. În acest caz, indiferent de modificarea preţului, cantitatea cerută rămâne aceeaşi.
- Atunci când E
cp
= · , cererea este perfect elastică, situaţie în care curba cererii este o linie
orizontală, arătând că modificări foarte mici ale preţului vor conduce la o modificare foarte mare a
cantităţii cerute.
Fig4.5. Reprezentarea grafică a interpretări ale coeficientului de elasticitate a cererii

Atunci când curba cererii este reprezentată printr-o linie dreaptă, elasticitatea variază în funcţie de
zona sau punctul în care aceasta este măsurată.
PreţP
1

P
0
PreţP
1

P
0
PreţP
1

P
0
PreţP
1

P
0
Q
1
Q
0
Cantitate Q
1
Q
0
Cantitate
Cerere elastică Cerere perfect elastică
PreţP
1

P
0
Q Cantitate Q
1
Q
0
Cantitate Q
1
Q
0
Cantitate
Cerere perfect inelastică Cerere inelastică Cerere cu elasticitate unitară
70
În cazul unei curbe liniare a cererii, raportul
P
Q
A
A
din formula elasticităţii este constant
(1/panta curbei cererii), deci coeficientul de elasticitate depinde numai de raportul
Q
P
. Prin urmare,
atunci când preţul creşte, cantitatea cerută scade, deci raportul
Q
P
creşte.
În concluzie, pe măsură ce preţul creşte, elasticitatea cererii creşte şi ea, deci curba cererii are
un tronson inelastic şi unul elastic (fig.4.6.).


Fig.4.6. Variaţia elasticităţii de-a lungul unei curbe a cererii
reprezentată ca linie dreaptă

Principalul factor de care depinde elasticitatea cererii pentru un bun este existenţa (sau
inexistenţa) unor bunuri substituibile. Unele produse, cum ar fi portocalele, au mai multe produse
substituibile: mandarine, grapefruit etc. O creştere a preţului la portocale îi va determina pe
consumatori să cumpere o cantitate mai mare din posibilii substituenţi ai portocalelor şi o cantitate
mai mică de portocale.
În cazul produselor pentru care nu există substituenţi apropiaţi, o creştere a preţului va
determina o scădere mai mică a cantităţii cerute din acel produs. Cu alte cuvinte, un produs pentru
care există un număr mare de substituenţi tinde să aibă o cerere elastică, în timp ce un produs pentru
care nu există substituenţi tinde să aibă o cerere inelastică.
Un alt factor de care depinde elasticitatea cererii este accesul la bunuri complementare.
Dacă un bun este un complement minor al unui bun important, cererea pentru el tinde să fie
71
inelastică. De exemplu, cererea pentru uleiul de motor tinde să fie inelastică, deoarece acesta este un
complement al unui bun mult mai important – autoturismul.

b) Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ
Coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ se determină raportând modificarea
procentuală a cantităţii oferite la modificarea procentuală a preţului.
Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ =
% P
% Q
A
A

unde, % Q A - modificarea procentuală a cantităţii oferite
% P A - modificarea procentuală a preţului

De exemplu, să presupunem că o creştere a preţului unui pachet de cafea, de la 80000 lei la
100000 lei, determină o creştere a cantităţii oferite de cafea de la 1000 pachete/zi la 1500 pachete/zi.
Folosind metoda punctului de mijloc, modificarea procentuală a preţului este:
ΔP(%) = (100000 – 80000)/ 90000 = 22.22%
Modificarea procentuală a cantităţii cerute este:
ΔQ(%) = (1500 – 1000)/ 1250 = 40%
În această situaţie, coeficientul de elasticitate al ofertei în funcţie de preţ este:
0,4/ 0,22 = 1,81
În acest exemplu, valoarea coeficientului de elasticitate al ofertei în funcţie de preţ, arată că o
modificare a preţului determină o modificare de 1,81 ori mai mare a cantităţii oferite.

În general, specialiştii din domeniul marketingului, clasifică curbele ofertei în funcţie de
valorile coeficientului de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ astfel:

- Ofertǎ perfect inelasticǎ (rigidǎ), atunci când E
op
= 0: indiferent de modificarea preţului,
cantitatea oferitǎ rămâne la acelaşi nivel;

- Ofertă inelasticǎ, atunci când Eop < 1: modificarea procentualǎ a preţului determinǎ o
modificare procentuală mai mică a cantităţii oferite (Preţul şi cantitatea oferită se modifică în acelaşi
sens: preţul creşte, cantitatea oferită creşte; preţul scade, cantitatea oferită scade);

- Ofertă cu elasticitate unitarǎ, atunci când E
op
= 1: modificarea procentualǎ a preţului
determinǎ o modificare procentualǎ egalǎ a cantităţii oferite;
72

- Ofertă elasticǎ, atunci când E
op
> 1: modificarea procentualǎ a cantităţii oferite este mai
mare decât modificarea preţului;

- Ofertă perfect elastică, atunci când E
op
= ·: la o modificare oricât de mică a preţului nu
se mai oferă bunul respectiv.

Fig.4.7. Reprezentarea grafică a interpretări ale coeficientului de elasticitate a ofertei


Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ depinde de flexibilitatea vânzătorilor de a produce mai
mult sau mai puţin.
De exemplu, toate bunurile prelucrate – cum ar fi cărţile, televizoarele, autoturismele – tind
să aibă o ofertă elastică, deoarece firmele pot să-şi extindă capacitatea de producţie pe termen lung,
ca răspuns la creşterea preţului.
Pe majoritatea pieţelor, principalul factor de care depinde elasticitatea ofertei este orizontul
de timp.
73
În general, oferta este mai elastică pe termen lung decât pe termen scurt. Pe termen scurt,
firmele nu por să modifice cu uşurinţă volumul capacităţilor de producţie pentru a produce mai mult
sau mai puţin dintr-un bun. Astfel, pe termen scurt, oferta tinde să fie inelastică (cantitatea oferită nu
este foarte sensibilă la modificarea preţului). Pe termen lung însă, firmele pot să construiască noi
fabrici sau pot să le închidă pe cele vechi.
De asemenea, pe piaţă pot să intre noi firme, iar o parte din firmele deja existente se pot
închide. Astfel, pe termen lung, oferta tinde să devină elastică (cantitatea oferită este foarte sensibilă
la modificarea preţului).

2. Costuri
O altă metodă de stabilire a preţului unui produs sau serviciu este metoda de calcul al
costurilor. Această metodă porneşte de la premiza că indiferent de tipul de produs sau serviciu
furnizat sau oferit, acestea implică anumite costuri, preţul de vânzare neputând a fi sub nivelul
costurilor. Cu alte cuvinte, preţul de vânzare trebuie să acopere în totalitate costurile de producţie şi
desface la care se adaugă şi profitul scontat al firmei.
Prin urmare,metoda costuri presupune ca preţul de vânzare să se stabilească astfel încât firma,
prin vânzarea produsului, pe lângă acoperirea costurilor să obţină şi un anumit profit.
Această metodă, în general, ridică 2 mari probleme şi anume:
- analiza şi calcului riguros al costurilor;
- analiza rentabilităţii privitor la costuri, respectiv stabilirea volumului de vânzări care trebuie
realizat pentru ca firma să aibă o activitate rentabilă la un anumit preţ (nivelul veniturilor din vânzări
să fie mai ridicat decât nivelul costurilor.

a) Tipurile de cost
La modul general, costurile reprezintă sumele pe care le suportă fiecare producător pentru a-
şi acoperii sursele şi factorii de producţie necesari pentru desfăşurarea proceselor de producţie şi de
desfacere (vânzare) a produselor.
Pe de altă parte, costurile pot fi privite ca fiind indicatorii sintetici, rezultativi şi de eficienţă,
deoarece caracterizează calitatea muncii desfăşurate în cadrul firmelor prin compararea eforturilor
(cheltuielilor).
Din punctul de vedere al clasificării costurilor, avem două mari categorii, şi anume (Duran V.,
Duran I., Ilieş I., 2005):
a) costuri economice (C
e
), care reprezintă expresia bănească a tuturor intrărilor de resurse într-o
firmă în cursul perioadei de referinţă. Aceste costuri se împart în:
74
- costul implicite (C
i
), sunt cele ale intrărilor de resurse şi servicii neachiziţionate de către
întreprindere de pe piaţă, deoarece foloseşte resursele care le aparţin (pământul, infrastructura);
- costurile explicite (C
ex
), sunt cele ale intrărilor de resurse şi servicii achiziţionate de întreprindere
de pe piaţă;
b) costul contabil (C
c
), măsoară costuri explicite, deci numai o parte din costul economic.
Corespunzător celor 2 costuri se pot calcula 2 categorii de profit:
- profitul economic (P
e
), care reprezintă diferenţa dintre valoarea totală şi costul tuturor intrărilor de
resurse folosite în cursul perioadei de referinţă;
- profitul normal (P
n
), care reprezintă partea din costurile firmei care nu este cuprinsă în costul
contabil, fiind, deci, costul implicit al resurselor furnizate de proprietarul firmei.
Legătura şi corelaţia dintre diferitele costuri este prezentată mai jos în fig.4.8.

Fig. 4.8. Legătura dintre venit, costuri şi profit
V
C
e
P
e

C
ex
C
i

C
c
P
n

C
c
P
b
(P
n
+ P
e
)
(Sursa: Duran V., Duran I., Ilieş C., ECONOMIE - teorie şi practică, Edit. Eurostampa, 2005:116)
Din alt punct de vedere, costurile se pot structura după modul de individualizare a costurilor
de producţie. În acest sens, avem:
- Costuri directe (C
d
) - sunt costurile care se pot individualiza pe produs sau grupe de produse
omogene (materii prime, materiale directe, salarii directe, CAS, combustibil, energie, alte cheltuieli
directe);
- Costuri indirecte (C
i
) - sunt acele costuri ce nu se pot localiza, sunt comune mai multor produse
sau grupe de produse (cheltuieli cu regia, secţia, cheltuieli cu promovarea, salariile TESA - salariaţi
indirect productivi, cheltuieli generale ale firmei, cheltuieli de protocol). Aceste cheltuieli se
repartizează asupra produselor în raport cu: cheltuielile comune secţiei, ore funcţionare utilaj etc.);
Pe baza celor 2 tipuri de costuri se poate calcula costul total (C
t
) după relaţia:
C
t
= (C
d
+ C
i
) + C
d
= C
p
+ C
d

unde:
C
d
= costurile de desfacere produs pe piaţă (costurile de vânzare)
C
p
= costurile de producţie propriu-zise
75
b) Pragul de rentabilitate
Pragul de rentabilitate reprezintă punctul în care veniturile totale egalează costurile totale,
respectiv punctul de la care se poate genera profit. Pe baza pragului de rentabilitate se poate calcula
volumul minim de produse care trebuie fabricate pentru a acoperii costurile de producţie.
Astfel, condiţia pragului de rentabilitate este:
C V t t
= (1)
Cum:
P
Q
Vt
- =
C
C
C vt
ft t
+
=

C
Q
C
vu vf
- = , rezultă că
C
Q C
C vu
ft t
- +
=

atunci relaţia (1) devine:
C
Q
C P
Q
vu ft
- + = -
Prin urmare :
C P
C
Q
vu
ft
÷
=
min

unde: C
t
= cheltuieli totale cu fabricarea produsului
V
t
= venituri totale din urma vânzărilor de produs
P- preţul de vânzare
C
ft
şi C
vt
- costurile totale directe şi indirecte de producţie
Q - cantitatea de produse fabricate
C
vu
- costul variabil unitar (pentru fabricarea unei unităţi de produs)
Astfel, pe baza formulei de mai sus se poate observa ca Q
min
:
- variază direct proporţional cu C
ft

- variază invers proporţional cu preţul de vânzare şi costurile variabile unitare
- Cu cât diferenţa dintre preţul de vânzare (P) şi costurile variabile unitare (C
vu
) este mai mare cu atât
Q
min
este mai mic.

3. Alţi factori care pot influenţa preţul de vânzare
În această categorie se pot include o serie de factori, de loc de neglijat, cum ar fi:
1) Concurenţa
2) Ciclul de viaţă a produsului
3) Calitatea produsului76
4.3.2. Strategii privind politica de preţ
La modul general, orice strategie de preţ trebuie să ţină seama de factorii care afectează sau
influenţează preţul produsului.
În linii mari, strategiile de preţ se referă la modul de stabilire a preţului astfel încât produsul
să fie vândut la preţul cel mai optim posibil. De altfel, o politică şi o strategie de preţ bine aleasă şi
structurată conduce la asigurarea unui volum de producţie optim pentru firmă, respectiv la obţinerea
profitului scontat de către firmă.
Atragem atenţia că numai o politică de preţ coerentă neintegrată cu restul politicilor de
marketing ( politica de produs, promovare şi distribuţie) nu ajută prea mult firma pentru atingerea
dezideratelor menţionate mai sus ( asigurarea volumului de vânzări şi profit scontat).
O primă clasificare a strategiilor şi politicilor de preţ ia în considerare nivelul preţurilor
practicat pentru vânzarea produselor. În acest sens, în funcţie de obiectivele pe care le urmăreşte
strategia generală de marketing, strategiile de preţ pot fi:
a) strategii bazate pe preţ înalt - strategii folosite de exemplu de firmă pentru fructificarea
avantajelor noutăţii produselor;
b) strategii bazate pe preţ moderat - strategii folosite de exemplu de firmă pentru menţinerea
avantajului concurenţial pe piaţă;
c) strategii bazate pe preţ mic - strategii folosite de exemplu de firmă pentru pătrunderea pe o piaţă
sau pe anumite segmente de piaţă;
A 2 clasificare a strategiilor de preţ ţine cont de modul de calcul şi stabilire a preţului. în
acest sens, firma poate opta pentru următoarele tipuri de strategii:
a) Strategii de preţ fundamentate pe costurile produsului
Această strategie pleacă de la premiza că preţul de vânzare trebuie să acopere integral
costurile şi să permită obţinerea unui beneficiu net.
Această strategie pare, la prima vedere, cea mai raţională strategie. Practic strategia constă în
calculul tuturor costurilor aferente produsului, preţul de vânzare a produsului fiind egal cu valoarea
costurilor la care firma mai adaugă valoare profitului scontat.
Deşi acest tip de strategie şi politică este extrem de des folosită de către firme, pericolul
aplicării ei rezidă în faptul că:
- Preţul fundamentat pe costuri presupune, din anumite puncte de vedere, garantarea unui anumit
volum minim al vânzărilor, sub care preţul nu ar acoperii costurile - lucru care nu poate fi asigurat în
totalitate pe o piaţă în care cererea variază extrem de rapid, respectiv nivelul de saturaţie creşte sau
descreşte rapid.
77
- Pe de altă parte, schimbările relative ale componenţelor de cost luate în calcul pentru stabilirea
preţului de vânzare (de exemplu fluctuaţie preţurilor de achiziţie pe materii prime, materiale, energie,
curs valutar, utilităţi, resursă umană, etc.) face ca modul de calculaţie a costului să fie extrem de
instabilă, aspect care, la rândul ei, conduce ca preţul de vânzare să fie extrem de instabil.
Cu alte cuvinte, dacă la început ai un preţ de vânzare calculat la nivelul unor anumite costuri
după o anumită perioadă preţurile se vor modifica simţitor în sus, datorită creşterii preţurilor de
achiziţie la materii prime, materiale, energie, schimb valutar, rate bancare, etc..

b) Strategii de preţ fundamentate după cerere.
Această strategie presupune, în fapt, stabilirea preţului de vânzare în funcţie de valoarea
produsului cerută pe piaţă de către clienţi sau consumatori. În acest caz, la baza stabilirii preţul de
vânzare stă valoarea pe care sunt dispuşi clienţi sau consumatorii să o achite în schimbul
achiziţionării produsului sau serviciului.
Practic, prin această strategie firmele încercă a forţa nivelul preţurilor "atât cât suportă piaţa"
(Florescu et.al., 1992). În adoptarea unei astfel de strategii, firmele mizează pe elasticităţile diferite
ale cererii în funcţie de preturi, respectiv pe substituirea in comun a produselor.
Cel mai bun exemplu unde o astfel de strategie se pretează, este industria modei ( produsele
au preturile de vânzare in funcţie de cererea pentru un anumit produs si nu după o reala calculaţie de
preţ).
c) Strategii de preţ orientate spre concurenta.
Acesta strategie prevede ca pretul de vânzare pentru produs sau serviciu să se stabilească în
funcţie de preţurile practicate de concurenţi pe piaţă.
Practic, pe o piaţă liberă sau chiar de tip oligolop, firmele nu pot să îşi permită a ignora
preţurile concurenţei. În cazul firmelor care sunt nevoite să ţină seama de concurenţi mai puternici,
strategia de preţ poate fi una pur imitativă sau o strategie imitativă selectivă, după cum se are în
vedere imitarea miscărilor concurenţilor principali. În cazul unei strategii total imitative, există
pericolul ca imitarea totală să nu poată fi pusă în practică (în cazul competitorilor slabi aceştea,
uneori, vor fi nevoiţi a vinde sub costurile de producţie).
Strategia de imitare limitată este mult mai avantajoasă pentru firmele mici, dar reclamă o mai
mare abilitate, respectiv supravegherea atentă şi anticiparea acţiunilor concurenţei precum şi
evaluarea efectului acestor acţiuni. Prin urmare,78
4.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE

În general, atunci când ne referim la conceptul de distribuţie avem în vedre 3 aspecte pe care
le comportă acest concept şi anume:
1. ne putem referii la drumul, itinerariul sau calea pe care produsele/serviciile le parcurg de la
producător la client (consumator);
2. ne putem referii la operaţiunile care se desfăşoară sau care sunt implicate pe toată durata deplasării
mărfii de la producător la client (încărcare, manipulare, descărcare, depozitare).
3. ne putem referii la baza tehnico-materială necesare operaţiunilor specifice distribuţiei.
Prin urmare, rolul şi scopul principal al activităţilor de distribuţiei este de a găsi calea cea mai
potrivită (optimă) de a oferii o marfă (produs/serviciu), persoanei care are nevoile de ea, la
momentul şi locul potrivit. De asemenea, prin distribuţie se realizează atât transferul fizic al mărfii,
cât şi transferul juridic al dreptului de proprietate asupra acesteia.
Din punctul de vedere al modului de stabilire a structurii canalului de distribuţie, problema
care se pune vizează analiza şi găsirea persoanei (juridice sau fizice) care să îndeplinească cu succes
următoarele activităţi:
a) distribuţia fizică a mărfurilor (activităţi de logistică);
b) comunicarea informaţiilor
c) activităţi conexe distribuţiei ( facilitatea distribuţiei)
a) Distribuţia fizică - poate fi considerată una dintre cele mai importante activitate a unui canal de
distribuţie şi reprezintă totalitatea activităţilor legate de deplasarea mărfurilor (încărcarea
/descărcatul,depozitarea şi manipularea pe durata transportului, descărcatul/reîncărcarea) , stabilirea
unui itinerar optim de transport şi a unei modalităţi concrete de transport (camion, autoturism, avion,
şalupă, etc.), precum şi cele privind anumite activităţi conexe deplasării (recepţia, manipularea,
stocarea - depozitarea, sortarea, preambalarea, condiţionarea, etc.)
b) Comunicarea informaţiilor - aceste activităţi includ preponderent activităţi legate de realizarea
schimbului de proprietate a produselor (activităţi de vânzare - cumpărare), respectiv activităţi legate
de informarea producătorului şi al clientelei. În acest sens, persoana (fizică sau juridică) care se
ocupă cu distribuţie (fie ea angrosist sau detailist), trebuie să facă cunoscute produsele de piaţă
(activităţi de promovare/informare), să încheie contractele de vânzare - cumpărare cu consumatorii şi
cu producătorii, şi nu în ultimul rând, furnizarea de informaţii specifice legate de produs şi piaţă
( informarea producătorul despre reclamaţiile şi vicii de calitate semnalate de clienţi, informaţii cu
privire la comportamentul consumatorului, a nivelului concurenţei şi a gradului de saturaţie a pieţei).
De altfel, o parte dintre informaţiile importante şi esenţiale legate de piaţă provin prin intermediul
79
canalului de distribuţie. Prin urmare, intermediarii prin canalul de distribuţie nu oferă numai
informaţii ci şi culeg informaţii de la ceilalţi membrii ai canalului de distribuţie şi de la clientelă,
informaţii pe care trebuie să le transmită producătorului.
c) Activităţi conexe distribuţiei - aceste activităţi se referă la acele activităţi care facilitează şi
înlesnesc procesul de distribuţie. În această categorie de activităţi intră activităţi de întreţinere,
reglare şi reparaţie (punct de service în perioada de garanţie şi postgaranţie), activităţi de oferire a
pieselor de schimb şi consumabile, activităţi de instruire personal, activităţi de acordare sau facilitare
de credite, activităţi de negociere, activităţi de asumarea riscului (poliţe de asigurare).
4.3.1. Elementele canalului de distribuţie, Intermediarii
Evident că procesul de distribuţie a mărfurilor este un proces complex care presupune o
interacţiune între diferite persoane ( juridice şi fizice) şi care reclamă o a alocare mare de resurse
(materiale, umane, financiare şi informaţionale).
Ca elemente, un canal de distribuţie include următoarele:
1. un producător - firma care produce efectiv marfa destinată clienţilor sau consumatorilor;
2. un consumator - firmele sau persoanele care sunt dispuse a cumpăra o anumită marfă pentru
satisfacerea propriilor lor nevoilor;
3. de cele mai multe ori un anumit număr de intermediarii - firmele sau persoanele
specializare care facilitează transferul mărfii de la producător la consumator.
În general, din punct de vedere economic, obiectivul intermediarilor este de a genera profit
de pe urma comercializării şi tranzacţionării de mărfuri de la producător la consumator.
Din punctul de vedere al marketingului, intermediarii nu numai că reduc numărul de
tranzacţii comerciale, dar reduc şi distanţele dintre producător şi anumite segmente de consumatori
( mă refer aici la faptul că un consumator de banane din Europa nu este nevoit a se deplasa până în
Africa pentru a cumpăra un 1Kg de banane).
Drept clasificare, intermediarii se pot împărţii în multe categorii, cele mai importante
categorii de intermediari fiind: (1) Angrosiştii şi (2) Detailiştii.
1) Angrosiştii
La modul general, angrosiştii sunt persoane juridice, în general, specializate în cumpărarea de
produse, de la producător, în cantităţi foarte mari în scopul revinderii şi generării de profit.
În fapt, activitatea desfăşurată de angrosişti constă în cumpărarea în cantităţi mari a
produselor şi revinderea acestora în cantităţi mai mici. Prin urmare, pe lângă activitatea de
cumpărare-vânzare angrosistul mai efectuează şi o operaţiune de porţionare sau divizare cantitativă.
La baza apariţiei angrosiştilor stau două idei, şi anume:
80
- Consumatorul nu doreşte, în general, să cumpere în cantităţi mari care mai apoi trebuie depozitate
şi stocate în timp, respectiv, nu doreşte să îşi asume riscul deteriorării în timp a mărfii. Pe de altă
parte, este foarte greu pentru consumatori să cumpere de la producători direcţi mărfuri în cantităţi
mici (de exemplu, nu poţi cumpăra direct de la producător numai 1 litru de ulei comestibil).
- Prin cumpărarea în cantităţi mari şi revinderea în cantităţi mici, angrosistul poate reduce costurile
distribuţiei atât pentru producător cât şi pentru consumator.
2. Detailiştii
Detailiştii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează legătura directă cu consumatorul.
Cu alte cuvinte, detailiştii sunt firmele de unde în general consumatorii achiziţionează marfă.
Din punctul de vedere al procesului de cumpărare - revânzare, detailiştii cumpără cel mai des
de la angrosişti, deşi nu se poate exclude şi varianta directă de achiziţionare direct de la producător.
De asemenea, datorită faptului că detailişti sunt cei care au contactul direct cu clienţii,
respectiv achiziţionarea de mărfuri de către clienţi se face direct de la detailişti, activităţile
detailiştilor nu se rezumă numai la activităţi de vânzare-cumpărare, ci presupune şi activităţi de
informare client, promovare de produs, informare producător. În acest sens, detailistul trebuie să
informeze clienţii despre caracteristicile produselor vândute, preţul loc de vânzare, termenul de
garanţie, mod de utilizare şi nu în ultimul rând să facă cunoscut produsul în rândul clienţilor.
Pe de altă parte, detailişti trebuie să informeze producătorii despre plângerile existente în
legătură cu produsele vândute. Evident, o marfă stricată sau cu vicii de calitate trebuie schimbată pe
cheltuiala producătorului şi nu pe cheltuiala clienţilor.
În al 3-lea rând, detailişti sunt cei care culeg informaţiile cele mai exacte despre piaţa
produsului, informaţii care sunt estrem de utile firmelor producătoare.
Prin urmare, detailiştii ar trebui priviţi nu dor ca firme care încheie contracte de vânzare-
cumpărare, respectiv puncte de achiziţie produse, ci mai degrabă firme care au o activitate complexă
ce implică şi acţiuni de marketing.
4.3.2. Strategii de distribuţie
O strategie de distribuţie, la modul general, implică construirea canalelor de distribuţie,
alegerea intermediarilor, stabilirea formelor de distribuţie adecvate fiecărui tip de produse, stabilirea
logisticii şi al resurselor implicate, dimensionarea stocurilor pe fiecare canal de distribuţie.
Din punctul de vedere al strategiilor de distribuţie, acestea se pot clasificare după mai multe
criterii şi anume:
1. În funcţie de dimensiunea canalului de distribuţie avem:
- distribuţie directă ( producător - consumator)
- distribuţie prin canale scurte ( cu o singură verigă intermediară)
81
- distribuţie prin canale lungi ( cu mai multe verigi intermediară)
2. În funcţie de intensitatea distribuţiei avem:
- distribuţie intensivă - producătorul îşi distribuie marfa în cât mai multe puncte de desfacere,
în cât mai multe magazine.
- distribuţie selectivă - producătorul îşi distribuie marfa numai prin anumiţi intermediari,
intermediarii selectaţi după anumite criterii de performanţă, capacitate de vânzare, compatibili cu
imaginea firmei producătoare şi cu imaginea produsului în rândul clienţilor potenţiali.
- distribuţie exclusivă - producătorul îşi desface marfa prin intermediul unui singur
intermediar, sau un număr extrem de redus de intermediari, pentru o anumită zonă geografică. În
general, firmele producătoare mari care livrează produse de calitate destinate unui segment de client
extrem de exclusivişti folosesc 1 sau cel mult 2 intermediari pe o anumită zonă geografică. Firma sau
firmele selectate a fi intermediare vor avea exclusivitatea de vânzare pe o anumită zonă geografică.82
4.4. POLITICA DE PROMOVARE

Includerea, ca o dimensiune aparte, a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică
prin rolul important şi decisiv pe care acţiunile promoţionale le au în procesul de vânzare a
produselor, respectiv, impactul costurilor pe care le comportă aceste acţiuni. În condiţiile economice
contemporane, a concurenţei acerbe manifestată pe toate pieţe de desfacere, absenţa sau lipsa
acţiunilor şi a politicilor de promovare conduce la apariţia unor riscuri şi dificultăţi în asigurarea unei
vânzări eficiente şi eficace de produse/servicii.
Din punct de vedere conceptual, prin promovare se înţelege ansamblul activităţilor şi
proceselor menite a face un produs/serviciu cunoscut, cu scopul de a impulsiona pătrunderea lui pe
piaţă, respectiv a stimula vânzările.
Ca structură, mixul de promovare îmbracă mai multe forme, elementele din care este
construit acest mix fiind diferit de la autor la autor. În acest sens, după unii autori, întâlnim patru
instrumente promoţionale principale, şi anume: publicitatea, vânzarea personală, promovarea
vânzărilor, relaţii publice.
Totodată, Drăgan şi Demetrescu consideră că cele mai importate instrumente promoţionale
sunt: (1) reclama comercială; (2) activităţile specializate de promovare a vânzărilor; (3) relaţii
publice şi publicitatea neplătită; (4) vânzarea personală.
Ph. Kotler (1999) consideră mixul promoţional alcătuit din 5 componente, şi anume:
1) publicitatea: prezentarea impersonală a produselor;
2) publicitatea directă: folosirea unor mijloace impersonale (poştă, telefon) pentru prezentarea de
produse/servicii;
3) promovarea vânzărilor: stimularea pe termen scurt a încercării sau achiziţionării de
produse/servicii;
4) Relaţiile publice: activităţi destinate promovării şi protejării imaginii firmei şi/sau a produselor
sale;
5) Vânzarea personală: prezentarea nemijlocită a produsului/serviciului către unul sau mai mulţi
clienţi;
Una dintre schemele cele mai frecvent folosite, privitor la structura politicilor de promovare,
este schema activităţilor promoţionale, propusă de profesorul C. Florescu (1992). În acest sens, C.
Florescu consideră că activităţile promoţionale se pot grupa în funcţie de natura şi rolul lor în
următoarele acţiuni:
1. Acţiuni de publicitate (Publicitatea);
2. Acţiuni de promovarea vânzărilor (Promovarea vânzărilor);
83
3. Relaţii publice;
4. Utilizarea mărcilor;
5. Manifestări promoţionale;
6. Forţele de vânzare
În final, trebuie amintit faptul că, indiferent de instrumentul sau metoda de promovare
folosită, acestea trebuie să se bazeze pe un proces de comunicare eficient şi optim. De altfel, în lipsa
unui sistem de comunicare eficiet şi clar, clienţilor le este destul de greu să se înformeze singuri ce
produse şi servicii sunt oferite pe piaţă, când, unde şi în ce condiţii se pot procura, în ce măsură ele
corespund exigenţelor şi preferinţelor lor.
Prin urmare, pentru a sartisface cerinţele de informare ale clienţilor, firmele sunt obligate a
instituii un sistem de comunicare care să asigure o permanentă şi constantă comunicare între clienţi
şi firmă. Astfel, prin politica şi sistemul de comunicare, firmele urmăresc o difuzare cât mai amplă a
unor informaţii despre activitatea, produsele şi serviciile oferite, dar şi recepţionarea modului cum
acestea sunt primite şi apreciate de consumatori.
Pe de o parte, sistemul şi politica de comunicare a firmei, implică utilizarea unor forme
variate de informare şi stimulare a consumatorilor, menite să prezinte firma şi produsele sale,
respectiv să provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale
clienţilor.
Pe de altă parte, prin sistemul şi politica de comunicare, firma va asigura o comunicare
efectivă între proprii angajaţi, respectiv cu acţionarii firmei şi furnizorii ei şi nu în ultimul rând cu
mediile financiare şi cele ale puterii statale.

4.4.1. Publicitatea
În general, prin publicitate se înţelege totalitatea acţiunilor care au ca drept scop
prezentarea indirectă (nepersonală), verbal şi vizual, a unui mesaj în legătură cu un produs,
serviciu, brand sau firmă.
Pe termen scurt, prin publicitate se înţelege orice acţiune destinată informării publicului
(clienţilor) cu privire la activitatea unei firme, produsele/serviciile oferite de ele, precum şi
determinarea sau convingerea clienţilor să efectueze actul de cumpărare/achiziţie.
Pe termen lung, prin publicitate se înţelege orice demers efectuat de o firmă, care are ca drept
scop modificarea comportamentului diferitelor segmente de clienţilor, în aşa fel încât aceştia să aibă
un grad ridicat de loialitate şi fidelitate faţă de oferta firmei.
Atragem totuşi atenţia că, în general, specialiştii în marketing recomandă că acţiunile de
publicitate să fie conjugate cu acţiunea altor mijloace de comercializare sau promoţionale întrucât,
84
singure, deşi necesare şi chiar indispensabile, acestea nu pot fi niciodată suficiente pentru
promovarea intereselor comerciale ale firmei, respectiv creşterea eficienţei şi eficacităţii vânzărilor.
În concluzie, legat de obiectivele acţiunilor de publicitate, considerăm că aceste acţiuni au
drept scopuri specifice următoarele:
- susţinerea procesului de vânzare, prin crearea unei imagini favorabile în rândul clienţilor potenţiali
şi actuali faţă de firmă şi produsele/serviciile oferite;
- facilitarea pătrunderii pe o piaţă nouă sau atragerea de noi segmente de consumatori;
- lansarea pe piaţă a unui produs/serviciu;
- introducerea unui nou preţ pentru anumite produse/servicii;
- forţarea volumului de vânzări, în anumite cazuri, pentru anumite produse prin prelungirea duratei
de viaţă a acestora;
- modificarea comportamentului consumatorilor în favoarea cumpărării de anumite produse/servicii -
procesul de loializare şi fidelizare a clienţilor faţă firme şi produsele lor;
- educarea consumatorilor privitor la aspectele civice şi sociale de convieţuire în comunitate
( respectarea legilor, instruirea cu privire la ce ai voie legat să faci şi ce nu, informare ecologie,
prevenire a sănătăţii)
Publicitatea este considerată de mulţi specialişti în marketing ca fiind unul dintre mijoarcele
principale de comunicaţie de masă, având următoarele trăsături:
- mesajele publicităţii nu sunt transmise unui singur individ, ci unui întreg grup de indivizi - mai
mult sau mai puţin numeros;
- transmiterea mesajului de la producător/comerciant, în calitate de emiţător, la consumator ( în
calitate de receptor) nu se face direct, ci prin intermediul unui canal de comunicaţie de masă (presă,
televizor, radio, internet).
În funcţie de obiect, publicitatea îmbracă următoarele forme:
a) Publicitatea de produs - reprezintă forma cea mai familiară şi cea mai frecventă utilizată, şi în
esenţă urmăreşte stimularea cererii de consum, respectiv stimularea vânzărilor. În cadrul publicităţii
de produs cele mai frecvente forme sunt:
- publicitatea de informare - urmăreşte stimularea cererii prin informarea consumatorilor în legătură
cu produsele noi apărute pe piaţă;
- publicitatea de condiţionare - pune accentul pe condiţiile de prezentare ale produselor care pot
facilita identificarea lor în masa ofertei, respectiv a caracteristicilor şi trăsăturilor specifice
produsului (acest gen de publicitate se foloseşte în perioada de creştere şi maturizare a produsului,
precum şi pe pieţele unde există produse similare sau de substitut);
85
- publicitatea comparativă - stimularea vânzărilor se face prin evidenţierea caracteristicilor
superioare şi/sau a beneficiilor pe care un produs le aduce consumatorilor în comparaţie directă cu
un produs similar oferit de concurenţă.
- publicitatea de reamintire - folosită în scopul întăririi efectului unor acţiuni de publicitate anterioară,
respectiv, al păstrării interesului pentru un produs sau firmă în rândul consumatorilor.
b) Publicitatea de marcă - acest tip de publicitate se axează pe evidenţierea mărcii sau a brand-ului
de produs sau firmă.
c) Publicitatea instituţională - acest tip de publicitate are ca scop instaurarea în rândul publicului a
unei atitudini favorabile şi pozitivă faţă de firmă şi produsele oferite de ea. Cu alte cuvinte, prin acest
tip de publicitate se încercă creşterea gradului de loialitate şi fidelitate a consumatorilor pentru un
anumit produs sau firmă.
Legat de tehnici şi mijloace de publicitate folosite de publicitate, cele mai importante tehnici
sunt cele legate de:
(1) Presa;
(2) Radioul;
(3) Televiziune;
(4) Internetul.
1.Presa:
a)avantaje: - apare într-un număr mare de exemplare, lucru care determină vizualizarea de un număr
mare de cetăţeni;
- tehnică publicitară flexibilă cu o mare capacitate de adaptare la diferite condiţii;
- este mai puţin costisitoare în raport cu numărul de cititori sau alte tehnici de publicitate;
- unele ziare (periodice) se adresează unor segmente bine determinate asigurându-se o
selecţie ridicată.
- folosesc tehnici vizuale specifice (culori, reproduceri) care se atrag vizual clienţii.
b) dezavantaje: - impact relativ mic în comparaţie cu alte tehnici, presupunând o cultură din partea
consumatorilor orientată spre cititul presei;
- spaţii relativ limitate acordate pentru publicitate;
- spotul publicitar, câte o dată, are o viaţă scurtă - ziarul se citeşte o singură dată şi de
cele mai multe ori de o singură persoană;
- nu în toate cazurile se acoperă corespunzător segmentul căruia dorim să ne adresăm.
2. Radioul
a) avantaje - acoperă mai intens pieţele locale şi naţionale în comparaţie cu presa;
- prin anumite programe se adresează majorităţii covârşitoare a publicului;
86
- este selectivă, diferitele programe adresându-se, la diferite ore, unor segmente bine
determinate de ascultători;
- impact ridicat în rândul segmentelor de clienţi, tehnica fiind auditivă;
- se potriveşte pentru transmiterea de informaţii scurte;
- se pot utiliza tehnici care conferă spotului publicitar atractivitate, pe gustul diferitelor
segmente de cetăţeni - utilizarea în reclame a dialogului, umorului, muzică;
b) dezavantaje - costul relativ ridicat faţă de alte metode;
- tot mai mult audierea programelor radio, pentru anumite segmente de populaţie,
devine un fundal în timpul desfăşurării unor altor activităţi principale;
- fiind exclusiv pe tehnici auditive, ascultătorii adesea şi formează o imagine parţială
asupra conţinutului principal al mesajului, respectiv a produsului (imaginea nu poate fi aşa de
penetrantă ca şi în cazul altor tehnici de publicitate);
3. Televiziunea
a) avantaje - acţionând simultan şi concomitent asupra auditivului îşi vizualului, impactul asupra
consumatorilor este extrem de mare şi direct;
- acoperă intens toate segmentele de clienţi şi cetăţeni - majoritatea oamenilor se uită la
televizor;
- este extrem de flexibilă şi se poate jongla cu o mare diversitate de moduri de a
compune un spot publicitar - efecte vizuale şi auditive;
- prin alegerea zilelor, a orelor şi programelor, publicitatea prin televiziune asigură o
mare selectivitate.
b) dezavantaje: - costul relativ ridicat pe spot de publicitate;
- timpul rezervat unor astfel de programe este scurt, se formează cozi de aşteptare.
4. Internetul
a) avantaje - impact mare pe diferite segmente de populaţie, frecvenţa folosirii internetului şi al cutii
de e-mail este relativ ridicată;
- selectivitate mare;
- relativ ieftin fată de alte tehnici de publicitate;
- flexibilitate ridicată, spotul publicitar poate fi interactiv şi dinamic, respectiv poate
prezenta mai multe aspecte legate de produs şi serviciu;
- este repetitiv, în sensul că odată postat pe un site de tip host al firmei numai firma sau cel
care este administratorul site-ului poate modificare şi şterge reclama.
b) dezavantaje - necesită anumite cunoştinţe tehnice şi de informatică, lucru care sunt inaccesibile
anumitor categorii de clienţi şi populaţie.
87
- necesită anumite aparate şi tehnică informatică (în speţă PC, modem, placă de
reţea), respectiv o conexiune la internet (un abonament la internet)
Nu în ultimul rând, legat de publicitate, o notă aparte o face publicitatea directă. Această
formă de publicitate are ca drept scop, informarea directă a consumatorilor sau a publicului despre
produsele/serviciile oferite pe piaţă de către firme.
Din punctul de vedere al caracteristicilor, faţă de publicitatea clasică, acest tip de publicitate
presupune:
1. folosirea, în calitate de canal de transmisie a informaţiilor, altor canale decât canale clasice de tip
mass-media.
2. publicitatea este directă, în sensul că nu se foloseşte de tehnici intermediare care facilitează
ajungerea informaţiilor la consumatori sau clienţi. Dacă în cazul tehnicilor de publicitate clasică
avem nevoie de anumite aparate şi dispozitive de emisie şi recepţie, care să faciliteze transmiterea de
mesaje, în cazul publicităţii directe nu mai sunt necesare aceste dispozitive.
În categoria publicităţii directe intră:
- distribuirea prin poştă de pliante şi broşuri;
- distribuirea de pliante prin căsuţe poştale;
- publicitatea prin reclame în diferite cărţi de telefon;
- panourile de publicitate stradale;
- reclamă prin telefon.
4.4.2. Promovarea vânzărilor
În general, prin termenul de promovare a vânzărilor, se înţelege totalitatea tehnicilor şi
acţiunilor destinate a stimula, impulsiona şi creşte volumul vânzărilor de produse şi servicii. Cu alte
cuvinte, promovarea vânzărilor vizează sporirea desfacerilor pe anumite pieţe, în anumite perioade
de timp, alăturând sau adăugând, în acest scop, procesului de vânzare propriu-zis o serie de facilităţi
directe consumatorilor potenţiali.
Pe de altă parte, acţiunile de promovare a vânzărilor pot servii ca acţiuni complementare
acţiunilor de publicitate.
Din punctul de vedere al tehnicilor folosite, promovarea vânzărilor poate fi efectuată având la
dispoziţie o varietate ridicată de tehnici. Astfel, firmele în activităţile lor de promovare a vânzărilor
pot apela la următoarele tehnici şi metode:
1. reducerea de preţ - reprezintă o tehnică cu efect promoţional incontestabil. Folosirea acestei
tehnici se pretează atunci când se doreşte încercarea de diminuare a reţinerilor de la a cumpăra a
clienţilor, lichidarea de stocuri pentru anumite produse, stimularea vânzărilor de produse sezoniere .
88
2. vânzări grupate - această tehnică promoţională presupune vânzarea simultană sau în grup de 2 sau
mai multe produse la un preţ global inferior celui rezultat prin însumarea preţurilor individuale.
Vânzările grupate pot face obiectul unui singur tip de produs sau pot face obiectul unor produse
diferite. Tot in această categorie intră, de exemplu, serviciile turistice - pachetele care pe lângă
cazare, cuprind în acelaşi preţ transportul şi mesele aferent sejurului. Această modalitate are
avantajul, pentru producător, că menţine un anumit flux de vânzări, nu numai legat de produsul
principal (vandabil), dar şi legat de produsele mai puţin solicitate de consumatori.
3. publicitate la locul vânzărilor - această tehnică de promovare presupune în fapt o publicitate a
produselor la locul vânzărilor. În acest sens, această modalitate presupune semnalizarea, orientarea şi
dirijarea clienţilor potenţiali spre un anumit raion cu produse, folosind în acest scop mijloace
auditive sau vizuale pentru a readuce în memoria cumpărătorilor o anumită marcă, produs sau
serviciu. Această tehnică, este folosită, de asemenea, pentru informarea potenţialilor clienţi de o
anumită promoţie.
4. distribuire de mostre gratuite - această tehnică vizează distribuirea gratuită a unei cantităţi relativi
mici de produse potenţialilor clienţi. În acest sens, prin distribuirea de mostre, potenţialii clienţi pot
testa gratuit produsele pentru a-şi forma o impresie legată de caracteristicile produselor. În general,
această metodă se pretează pentru produse, care prin cantităţile distribuite gratuit potenţialilor clienţi,
nu constituie o cheltuială mare pentru producător, respectiv produse care pot fi testate rapid de
clienţi (produse alimentare, cosmetice, etc.).
5. merchandising - acestă tehnică presupune prezentarea în celemai bune condiţii (materiale şi
psihologice) a produselor şi serviciilor oferite consumatorilor. Tehnicile de merchandising privesc
următoarele:
a) modalităţile optime şi eficiente de amblasare a produselor în spaţiul de vânzare, pe suporturile lor
materiale;
b) acordarea importanţei deosebite factorului vizual în vânzare;
c) sprijinirea produselor între ele în procesul de vânzare.
În general, tehnicile de mechandising sunt utilizate în reţelele comerciale cu amănuntul, deşi
nu trebuie ingnorate nici efectele pe care acestea le pot produce în cazul manifestărilor promoţionale.
6. efectuarea de jocuri şi concursuri - această metodă constituie o modalitate extrem de ofensivă de
popularizare a ofertei de produse a unui producător. Prin organizarea de jocuri şi concursuri,
producătorul imprimă o atmosferă de interes în rândul publicului, care favorizează procesul de
vânzare. În general, la aceste jocuri şi concursuri sunt invitaţi (stimulaţi) a participa cât mai multă
populaţie potenţial consumatoare. Nu rareori la aceste manifestări participă personalităţi din lumea
artistică (actori, muzicanţi, comedianţi, desenatori, etc.)
89
7. distribuire de cupoane sau cadouri - aceste metodă se aseamănă cu metoda de distribuire de
mostre şi cea legată de vânzarea grupată de produse. Particularitatea acestei metode constă în
oferirea de facilităţi (favoruri) potenţialilor clienţi de către producător, favoruri sub formă bănească
sau în diverse produse. Practic, producătorul recompensează clienţii pentru cumpărarea de produse,
exprimându-şi astfel gratitudinea pentru aceştia.

4.4.3. Manifestări promoţionale
Una dintre intrumentele (tehinicile) frecvent folosite în promovarea produselor sunt cele
legate de participarea la manifestări cu caracter expoziţional - târguri şi expoziţii.
Participare la activităţi de tipul "târguri şi expoziţii", poate juca atât un rol promoţional cât şi
un rol de promovare a vânzărilor. În acest sens, prin participarea la târguri şi expoziţii producătorii,
pe lângă posibilitatea de prezentarea a produselor (informarea potenţialilor clienţi), se pot distribuii
direct potenţialilor clienţi produse la un preţ mai mic (punct de vânzare). Există situaţii în care,
pentru acoperirea costurile de transport şi participare la târguri firmele să vândă direct la un preţ
mult mai mic stocul de produse prezentate.
În fapt, prezenţa la o manifestare de tipul 'târguri şi expoziţii" oferă firmei posibilitatea
punerii în practică a unei diversităţi extrem de mari de acţiuni promoţionale. Astfel, la aceste
manifestări firma poate recurge concomintent la distribuire gratuită de monstre, distribuire de pliante
şi prospecte, organizare de demonstraţii, organizare deconferinţe, proiecţii de spoturi publicitare,
cadoruri promoţionale, acţiuni de testarea produsului (deexemplu în cazul industriei de autovehicule).

4.4.4. Utilizarea mărcilor
Utilizarea mărcilor ca instrumente promoţionale este extrem deeficient, şi se fundamentează
pe specularea aspectelor emoţionale ale consumatorilor. Mai precis, acestă tehnică se bazează pe
promovarea procesului de loializare a clienţilor pentru un anumit produs sau firmă care, prin anumite
caracteristici, se poate diferenţea de restul produselor.
În fapt, prin utilizarea mărcilor se urmăreşte ca diferite segemente de clienţi să se 'identifice"
cu diferite produse - individualizarea şi diferenţierea produselor pentru fiecare segment de clienţi în
parte, in funcţie de specificul segmentului. În felul acesta, fiecare dintre aceste segmente de clienţi
"simt' că produsele sunt destinate numai lor (să se regăsească în produse), aspect care va genera, în
timp, un proces de loializare faţă de produs.
Prin urmare, marca se poate definii ca un simbol legat de un produs sau firmă, simbol la care
aderă anumite segmente de clienţi, în funcţie de caracteristicile specifice şi distincte pecare le are
produsul.
90
La modul general, se pot distinge 2 mari tipuride mărci şi amune:
a) mărci patronimice, se caracterizează prin atribuirea de către producători a propriilor mune
produselor lor (De exemplu Ford, Honda, IBM);
b) mărci de produs - se caracterizează prin faptul că asigură diferenţierea şi individualitatea
produselor, respectiv asigură coincidenţa dintre produs şi aşteptările individualizate ale
consumatorilor.
Pentru ai confer forţă promoţională, orice marcă ar trebui să îndeplinească următoarele
calităţi:
a) să fie înzestrată cu o perceptibilitate ridicată - să aibe un profund caracterul lizibil şi estetic;
b) să fie distincă şi personală - să aibe un plus de originalitate şi să nu poate fi confundată cu alte
mărci de produse.;
c) să aibe o putere mare de evocare - să exprime foarte pregnant caracteristicile produsului;
d) să aibe o capacitate mare de memorare - să fie uşor de reprodus de către clienţi;
e) să deţină o notorietate mare - aspect asigurat de către firmă prin modul în care işi satisface
clientela.

4.4.5. Forţa de vânzare
Forţa de vânzare cuprinde un grup de reprezentanţi ai firmelor, investiţi cu competenţe în cea
ce priveşte vânzarea produselor.
Practic, grupul de angajaţi care compun forţa de vânare, prin întâlnirile directe (faţă în faţă)
cu potenţialii clienţi, încercă să îi determine pe aceştia să cumpere.
În general, forţa de vânzare nu se rezumă numai la "persoana de dună tejghea", ci cuprinde şi
persoanele care participă la diferitele prezentări comerciale, organizează manifestări de tip jocuri şi
concursuri.
Importanţa forţei de vânzare rezidă, prin urmare, în capacitatea de a determina potenţialii
clienţi de a cumpăra.
De altfel, comunicarea directă de tip "faţă în faţă" dintre reprezentantul firmei (forţei de
vânzare) şi potenţialii clienţi este, în multe cazuri, determinantă în iniţierea procesului de cumpărare.

4.4.6. Strategii promoţionale
Una dintre problemele care apar în cadrul politicii promoţionale vizează elaborarea sau
construirea strategiei promoţionale.
Prin strategie promoţională se înţelege, la modul general, stabilirea ansamblul de acţiuni
promoţionale fundamentate de către o firmă. Cu alte cuvinte, prin strategie promoţională firma îşi
91
stabileşte "CE" trebuie să facă, "CUM" trebuie să facă, "CÂND" trebuie să facă, "CÂT" trebuie să
facă în domeniul promovării produselor/serviciilor, a mărcilor şi al imaginii firmei.
Din punct de vedere tehnic, pornind de la definiţia pe care o dă profesorul Lazăr I. ( Lazăr et
al. 2004) privitor la conceptul de strategie, strategia promoţională înseamnă o perspectivă acţionabilă
precis şi specific conturată, care cuprinde calea de dezvoltare a totalităţilor resurselor de care dispune
firma, modalităţile şi direcţiile de concentrare a eforturilor materiale şi umane, precum şi limitele şi
termenele stabilite pentru realizarea obiectivelor stabilite din domeniul politicii de promovare a
firmei. Pe scurt, strategia promoţională înseamnă organizarea şi antrenarea tuturor mijloacelor şi
resurselor pentru a pune în practică obiectivele politicii promoţionale.
Problemele care se pun privitor la strategiile promoţionale vizează, în fapt, procesul luării
deciziei legat de:
1. stabilirea obiectivelor şi al resurselor necesare strategiei, respectiv integrarea şi alinierea
obiectivelor promoţionale la obiectivele politicii globale de marketing (concordanţa cu
obiectivele politicilor mixului de marketing);
2. modalităţile concrete de acţiune promoţională;
3. realizarea unei dozaj corespunzător ale diferitelor tehnici şi metode de promovare;
4. evaluarea acţiunilor şi strategiei de marketing.
Deşi, la prima vedere, elaborarea strategiei de marketing pare o activitate simplă, ea se
constituie ca un proces complex care implică cunoaşterea în detaliu, de către specialiştii în marketing
al firmei, a mediului economico-socio-cultural, a celui concurenţial, a pieţei şi a mecanismelor care o
guvernează, a comportamentului consumatorului, a modalităţilor de acţiune a firmelor partenere şi
concurente, precum şi anticiparea efectelor pe care le pot avea diferitele tehnici şi instrumente
promoţionale.
Din punctul de vedere al clasificării, strategiile promoţionale se pot clasifica după mai multe
criterii, şi anume (Florescu et al., 1992; Kotler, 1999):

1. Obiectivele globale ale activităţii promoţionale:
- strategii de promovare a imaginii globale a firmei;
- strategii de promovare exclusivă a produsului;

2. Modul de desfăşurare în timp:
- strategii de promovare prin activităţi permanente;
- strategii de promovare prin acţiuni intermitente ( de exemplu pentru produsele sezoniere);


92
3. Rolul activităţii promoţionale:
- strategii de promovare ofensivă (ce presupune utilizarea într-un mod agresiv a tuturor
tehnicilor şi instrumentelor promoţionale, scopul fiind creşterea volumului de vânzări şi creşterea
cotei de piaţă);

- strategii de promovare defensivă (eforturile de promovare fiind limitate numai la anumite
tehnici şi instrumente, scopul fiind menţinerea volumului de vânzări la cotele actuale şi apărarea
cotei de piaţă);

4. Poziţia faţă de structura pieţei:
- strategii de promovare concentrate (efortul de promovare fiind orientat spre un singur
segment de piaţă);
- strategii de promovare diferenţială (efortul şi acţiunile de promovare va fi adaptat potrivit
caracteristicilor diferitelor segmente de piaţă);
- strategii de promovare nediferenţiat (efortul şi acţiunile de promovare vizează întreaga piaţă,
respectiv se adresează tuturor potenţialilor consumatori existenţi pe piaţă);

5. Persoanele care participă la elaborarea şi implementarea strategiei promoţionale:
- strategii promoţionale elaborate şi implementate cu forţele proprii ale firmei;
- strategii promoţionale elaborate şi implementate de către firmele şi organizaţiile specializate;
- strategii promoţionale elaborate şi implementate mix (atât cu forţele proprii ale firmei, cât şi
de firmele de specialitate);
În concluzie, indiferent de tipul de strategie pentru care se optează, aceasta va orienta,
folosind întregul arsenal de tehnici şi instrumente specific activităţilor promoţionale, în perspectivă
întreaga activitate a firmei în domeniul politicii promoţionale.
Deşi nu ne propunem a prezenta un mod complex de elaborare a unei strategii promoţionale,
considerăm că orice construcţie de astfel de strategie implică parcurgerea următoarelor etape:

1. Stabilirea şi definirea obiectivelor strategiei promoţionale
Această etapă se constituie ca punctul de plecare pentru fundamentarea oricărei strategii
promoţionale şi urmăreşte stabilirea a ceea ce dorim prin această strategie.
De asemenea, în stabilirea şi definirea obiectivelor trebuie avut în vedere, pe de o parte,
alinierea obiectivelor strategice la obiectivele politicii generale de marketing, iar pe de altă parte,
asigurarea lor cu obiectivele celorlalte componente ale mixului de marketing. În general, se
recomandă ca aceste obiective să fie exprimate atât în termeni cantitativi (creşterea cifrei de afaceri
93
şi al volumului de vânzări), cât şi canlitativi ( crearea unei imagini favorabile privitor la produse,
mărci sau firmă). Nu în ultimul rând, obiectivele pot viza atât aspecte generale legate de dinamica ,
structura şi conjunctura pieţei, cât şi aspecte şi cerinţe concrete şi specifice cum ar fi; creşterea
vânzărilor în anumite reţele de distribuţie, consolidarea sau creşterea cotei de piaţă, penetrarea de noi
segmente de piaţă).

2. Analiza şi identificarea categoriilor de clienţi şi consumatori
Această etapă vizează identificare şi precizarea clară a categoriilor de consumatori vizaţi de
produsele/serviciile furnizate de firmă. În acest sens, pe baza unor criterii alese (caracteristicile
socio-demografice ale populaţiei de potenţiali şi actuali clienţi, comportamentul consumatorilor,
atitudinea lor faţă de produs), firma va analiza totalitatea categoriilor potenţiale şi actuale de
consumatori şi clienţi cu precizarea caracteristicilor lor definitorii, precum şi identificarea
importanţei acestor categorii pentru vânzările firmei. Această etapă, considerăm că este necesară,
deoarece în funcţie de caracteristicile şi tipul de client sau consumator putem, mai departe, selecta
tehnicile şi instrumentele promoţionale cele mai potrivite pentru acesta.

3. Elaborarea mixului promoţional
Această etapă constituie inima procesului de elaborare a strategiei, şi presupune alegerea,
selectarea şi combinarea mijloacelor, tehnicilor şi instrumentelor promoţionale.
Astfel, se cer analizate atent fiecare tehnică promoţională în parte, precum şi analizarea impactului şi
efectelor scontate pe care aceste le pot produce. Sistemul de criterii ce pot servii la analizarea
efectelor şi impactului scontat tehnicilor şi instrumentelor promoţionale pot avea în vedere: natura
mesajului, audienţa şi credibilitatea în rândul populaţiei, flexibilitatea şi durata de acţiune, bugetul
necesar controlul asupra rezultatelor (fig. 4.9).
Fig.4.9 Criterii de evaluare a impactului diferitelor tehnici promoţionale
Criteriu
Activitatea
promoţională
Mesajul Audienţa Credibilit. Flexibilit. Durata
acţiunii
Bugetul
necesar
Impactul
rezultatelor
I PUBLICITATEA
1.1. Presa Variat Ridicată Moderată Ridicată Permanentă Ridicat Moderat
1.2. Radioul Variat Ridicată Moderată Moderată Permanentă Ridicat Moderat
1.3. Televiziunea Variat Ridicată Moderată Ridicată Permanentă Ridicat Ridicat
1.3. Internet Variat Ridicată Moderată Ridicată Permanentă Ridicat Ridicat
1.5. Cinematograf Variat Ridicată Moderată Ridicată Permanentă Ridicat Ridicat
1.6. Publicitatea
exterioară
Variat Moderată Moderată Moderată Permanentă Moderat Moderat
94
1.6. Publicitatea
prin tipărituri
Variat Ridicată Moderată Moderată Permanentă Moderat Moderat
1.7.Publicitatea
directă
Variat Moderată Ridicată Moderată Ocazională Moderat Ridicat
II PROMOVAREA
VÂNZĂRILOR

2.1. Reduceri de
preţuri
Uniform Moderată Moderată Moderată Periodică Moderat Ridicat
2.2. Publicitate la
locul vânzării
Variat Ridicată Moderată Ridicată Permanentă Redus Ridicat
2.3. Vânzări
grupate
Specific Moderată Moderată Moderată Ocazională Redus Ridicat
2.4. Concursuri Specific Moderată Moderată Moderată Periodică Redus Moderat
2.5. Mostre Specific Moderată Moderată Moderată Periodică Redus Moderat
2.6. Târguri şi
Expoziţii
Specific Moderată Ridicată Moderată Periodică Ridicat Ridicat
III FORŢA DE
VÂNZARE

3.1. Forţele de
vânzare
Specific Ridicată Ridicată Ridicată Permanentă Ridicat Ridicat
IV RELAŢII
PUBLICE

4.1. Relaţii cu presa Variat Redusă Ridicată Redusă Permanentă Redus Moderat
(Adaptare: C. Florescu, V. Balaure, S. Boboc, I. Cătoiu, V. Oltean, N. Alex. Pop, MARKETING, 1992: 407)

Nu în ultimul rând, pornind de la anumite principii legate de acţiunile publicitare (Haas,
1984), recomandăm ca alegerea tehnicilor şi instrumentelor de promovare să aibă în vedere
următoarele principii:
a) Principiul selecţiei argumentelor -
Efectul unei acţiuni de publicitate este condiţionat de alegerea acelei caracteristici a produsului
care se estimează a fi cea mai evidentă sau frapantă, mai convingătoare, mai memorabilă şi, în
acelaşi timp, susceptibilă de a declanşa actul de cumpărare din partea consumatorului.
b) Principiul convergenţei mijloacelor -
Acţiunea de promovare impune o combinaţie armonioasă a tuturor mijloacelor posibile pentru
a asigura cea mai bună punere în valoare a argumentului publicitar, aspect care impune ca
modalităţile de expunere a argumentului publicitar ales să fie adaptate, atât fiecărui mijloc în
parte, cât şi publicului vizat de acţiune.
c) Principiul uniformităţii publicităţii.
Acest principul are la bază idea, pe de o parte, că publicitatea şi promovarea, în oricare din
formele ei, nu poate fi adaptată la specificul şi personalitatea fiecărui consumator (utilizator)
potenţial.
Pe de altă parte, piaţa unui produs/serviciu este formată atât din consumatori şi utilizatori tipici
(predictibili), cât şi din consumatori/utilizatori atipici (impredictibili). Î
95
n consecinţă, acţiunea publicitară sau de promovare trebuie concepută şi realizată în aşa fel
încât să acţioneze asupra tuturor categoriilor de consumatori tipici, neglijând pe cât se poate
categoria atipicilor.
4. Construirea bugetului promoţional
Analiza şi construirea bugetului promoţional se constituie, de asemenea, ca o etapă
importantă în procesul de elaborare a strategiei promoţionale.
Pe de o parte, raţiunea, pentru o analiza şi construirea bugetului promoţional, rezidă în faptul
că indiferent de tipul de acţiune şi instrument promoţional folosit de o firmă, acestea reclamă o
cheltuială mare de resurse materiale, financiare, umane, resurse care trebuie alocate în timp şi spaţiu.
Pe de altă parte, prin analiza şi construirea bugetului de promovare, firma vede şi analizează
în ce măsura deţine resursele necesare pentru implementarea tuturor obiectivelor strategiei
promoţionale, respectiv poate folosii una dintre tehnicile şi instrumentele promoţionale dorite.
De altfel, decizia de alocare a resurselor privitoare la o strategie promoţională este extrem de
dificilă şi riscantă (poţi aloca sume mari de bani în acţiuni promoţionale cu efecte extrem de reduse).
Prin urmare, putem afirma că atât dorinţa firmei de a aloca bani în acţiuni publicitate, cât şi
disponibilitatea de resurse avute la îndemână, influenţează alegerea acţiunilor, metodelor şi
instrumentelor publicitare.
5. Evaluarea strategiei promoţională
Această etapă are rolul de a evidenţia dacă acţiunile promoţionale au produs impactul scontat,
respectiv în ce măsură volumului de vânzări de produse s-a produs sau s-a datorat acţiunilor
promoţionale. Acest tip de analiză este, în general, o analiză de tip cost/beneficiu.

96
CAP.5 SATISFACŢIA CLIENŢILOR

5.1. DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

Conceptul de satisfacţie a clienţilor apare definit, în literatura de specialitate, sub o formă
variată de enunţuri şi definiţii.
În acest sens, anumiţi specialişti (Zeithaml, 1991) evidenţiază faptul că definiţiile enunţate cu
privire la satisfacţia clienţilor variază în funcţie de nivelul de specificitate. Astfel, în funcţie de acest
nivel de specificitate, definiţia satisfacţiei clienţilor se poate referi la:
1. Satisfacţia referitoare la produs;
2. Satisfacţia referitoare la experienţa decizională de a achiziţiona (cumpăra);
3. Satisfacţia referitoare la atributele de performanţă;
4. Satisfacţia referitoare la experienţa consumului;
5. Satisfacţia referitoare la instituţii sau magazine;
6. Satisfacţia legată de experienţa pre-achiziţionare.
Legat de definirea conceptului de satisfacţie a clienţilor, toate definiţiile enunţate în literatura de
specialitate converg către 2 mari abordări:
I. Definirea satisfacţiei ca rezultat;
II. Definirea satisfacţiei ca proces.

I. Definirea satisfacţiei ca rezultat
În general, această abordare defineşte şi caracterizează satisfacţia clienţilor ca fiind o stare de
evaluare finală rezultată din experienţele consumării.
În această abordare se pot enunţa următoarele definiţii ale satisfacţiei:
1) O stare a evaluării cognitivă a cumpărătorului privitor la adecvarea sau neadecvarea
câştigurilor sau beneficiile avute de pe urma sacrificiului pe care îl întreprinde prin cumpărarea
(Howard & Sheth, 1969: 145);
2) Un răspuns emoţional legat de experienţa câştigată în urma procesului de achiziţie de produse
specifice sau servicii furnizate sau datorită unui anumit model de comportament indus de vânzători
(Westbrook & Reilly, 1983:256);
3) Un rezultat al evaluării unei achiziţionări şi folosiri de produse sau servicii, construit prin
compararea între câştigurile aduse de respectivele servicii şi costurile lor, în relaţie cu consecvenţa
anticipată (Churchill & Surprenant, 1982:493).


97
II. Definirea satisfacţiei ca proces
Abordarea satisfacţiei clienţilor prin prisma satisfacţiei ca proces, consideră acest concept ca
fiind un proces evaluativ, psihologic şi perceptual.
În această abordare se pot enunţa următoarele definiţii ale satisfacţiei:
1) Un proces de evaluare bazat pe experienţa referitoare la calitatea efectivă a unui produs
care trebuia să aibă un nivel de calitate (Hunt, 1977: 459);
2) O evaluare în care alegerea alternativei este bazată pe o anumită credinţă apriorică sau
preconcepţie despre respectiva alegere alternativă (Engel & Blackwell, 1982: 501);
3) Un răspuns al consumatorului la o evaluare a percepţiei legate de discrepanţa dintre
aşteptările apriorice şi nivelul de performanţă actual al produsului sau serviciului, după
consumarea acestora (Tse & Wilton, 1988:24).
De asemenea, specialistul Yi (1990) este şi el de părere că definirea conceptului de satisfacţie a
clienţilor se poate face în diferite moduri, definiţiile enunţate pentru acest concept putând a fi
grupate în două mari categorii:
1) categoria definiţiilor care privesc satisfacţia ca o stare finală a consumatorului, şi care nu pune
accentul pe procesul care conduce la apariţia ei;
2) categoria definiţiilor care includ întregul proces de construire şi formare a satisfacţiei clienţilor,
definiţii care sunt mult mai precise şi analitice, surprinzând, în acelaşi timp, natura şi importanţa
diferitelor elemente (dimensiuni) de construcţie ale acestui concept precum şi legăturile dintre ele.
Anumiţi specialişti, consideră că conceptul de satisfacţie a clienţilor este legat de
comportamentul post-achiziţie a produselor sau serviciilor, fiind imposibil să judeci satisfacţia atâta
timp cât produsul sau serviciul nu a fost consumat .
În opinia acestora, satisfacţia clienţilor este o judecată globală care se referă la o experienţă a
consumului de produs sau serviciu specific influenţat la rândul său şi de caracteristicile personale ale
consumatorului. Alţi specialişti (Zeithaml, 1988), consideră conceptul de satisfacţie ca fiind o
evaluare generală a consumatorilor cu privire la utilitatea unui produs sau serviciu bazat pe percepţia
a "ce" a primit şi "cum" a fost furnizat.
Având în vedere cele menţionate mai sus, putem concluziona că satisfacţia clienţilor este un
concept ce defineşte gradul sau nivelul de satisfacere a necesităţilor şi dorinţelor consumatorilor.
De asemenea, conceptul de satisfacţie a clienţilor, poate fi explicat şi operaţionalizat din
perspectiva conceptului de calitate (Spreng, MacKenzie, Olshavsky, 1996). Astfel, majoritatea
specialiştilor sunt de acord că satisfacţia clienţilor poate fi definită ca o evaluare a diferitelor
dimensiuni ale calităţii produselor sau serviciilor. De altfel, conceptul de „satisfacţia” clienţilor este
98
cel mai des operaţionalizat, construit şi explicat prin intermediul calităţii percepute şi al aşteptărilor
legate de produs sau serviciu.
Pe plan mondial există o multitudine de studii şi analize care se concentrează asupra
dimensiunilor calităţii ca principalii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor. În acest sens, trebuie
amintite modelele derivate din modelul SERVQUAL al calităţii serviciilor, a lui Parasuraman, Berry
şi Zeithaml (1988), model care, fundamentat pe discuţiile şi analizele legăturilor dintre satisfacţia
clienţilor, calitatea percepută a serviciilor şi aşteptările acestora, încerca pentru prima dată să
operaţionalizeze conceptul de satisfacţie într-un context teoretic şi academic (Derek & Rao, 2000).
De asemenea, alte modele încercă să descrie şi să operaţionalizeze conceptul de satisfacţie a
clienţilor în funcţie şi de alte dimensiuni decât dimensiunile legate exclusiv de calitate.În acest sens,
Gordon McDougall şi Terrence Levesque (2000) consideră că satisfacţia clienţilor ar trebui
operaţionalizată şi construită nu numai pe seama dimensiunilor pe care le comportă calitatea
(dimensiunile calităţii), ci şi în funcţie de "valoarea percepută" de către clienţi. Astfel, pornind de la
definirea "valorii percepute" de către clienţi ca fiind rezultatul sau beneficiile primite de consumatori
raportat la costul sau preţul plătit de către aceştia, putem aprecia că studiile celor doi specialişti
evidenţiază faptul că atât calitatea percepută a serviciului, cât şi "valoarea percepută" influenţează
satisfacţia clienţilor. Indiscutabil, în acest început de secol satisfacţia clienţilor defineşte extrem de
clar atât înţelesul, cât şi însemnătatea reală a activităţilor economice din prezent. În acest sens,
producerea şi consumul pe scară largă de produse şi servicii nu mai constituie azi unicul scop al
activităţilor economice, principalul scop al firmelor.
Din anumit punct de vedere, scopul principal al firmelor este a "vinde" produse sau servicii,
respectiv de a produce şi livra acele produse sau servicii care satisfac, într-un grad extrem de ridicat,
cerinţele şi necesităţile consumatorilor sau ale utilizatorilor. Astfel, importanţa satisfacţiei clienţilor,
la modul general, rezidă în recunoaşterea modului şi felului în care organizaţiile, fie ele private, fie
din sectorul public, generează sau creează "plăceri" atât în rândul consumatorilor de produse sau
servicii, cât şi în rândul furnizorilor acestor servicii sau produse.
De altfel, tot la modul general, importanţa satisfacţiei clienţilor este evidenţiată, pe de o parte,
prin numărul mare de ţări care sunt preocupate de construirea şi introducerea unor indici de
satisfacţie a clienţilor ( ca de exemplu: SUA – indicele ACSI; Suedia, Spania, Danemarca, Germania,
Anglia – indicele ECSI; China şi Malaiezia, Tawan indicele HKCSI, Elveţia - indicele SWCSI), iar
pe de altă parte, de numeroasele premii de calitate, care încorporează drept criterii de acordare o
componentă de satisfacţie a clienţilor (de exemplu: satisfacţia clienţilor constituie o componentă
importantă în acordarea premiului calităţii M. Baldrige sau premiul european al calităţii ( 20% ca
importanţă a criteriului)).
99
În ceea ce priveşte organizaţiile private, numeroase studii au arătat importanţa satisfacţiei
clienţilor pentru aceste organizaţii prin evidenţierea legăturii între satisfacţia clienţilor şi rezultatele
financiare (Fornell et al, 1996; Anderson & Fornell, 2000; Su et al, 2001), satisfacţia clienţilor şi
menţinerea sau atragerea de clienţi (Niger Hill & Alexander Jim, 2001).
Cu privire la aplicarea conceptului de satisfacţie a clienţilor, specialiştii Wagenheim şi Reurink
(1991) sunt de părere că se pot identifica cel puţin 5 mari beneficii pe care le poate avea o
organizaţie prin măsurarea satisfacţiei clienţilor ei. În acest sens ei sunt de părere că măsurarea
satisfacţiei clienţilor aduce următoarele beneficii organizaţiilor:
1.Contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite;
2.Contribuie la reducerea costurilor şi a cheltuielilor;
3.Creşte şi stimulează moralul personalului angajat;
4.Ridică sau menţine moralul angajaţilor.
Referitor la rolul satisfacţiei clienţilor, considerăm că aceasta poate juca mai multe roluri
pentru o organizaţie, fie ea privată fie publică. În acest sens, putem aprecia că, în principal,
satisfacţia clienţilor poate servi ori ca o buclă de reglare de tip "feed-back", ori ca intrări (input-uri)
de sistem (organizaţia fiind, în fapt, un sistem deschis, ce interacţionează cu mediu - furnizori
materii prime, bănci şi organizaţii de credit financiar, şi nu în ultimul rând clienţi.
Pe de altă parte, în opinia noastră importanţa satisfacţiei clienţilor izvorăşte din faptul că
satisfacţia clienţilor face legătura dintre clienţii unei organizaţii şi respectiva organizaţie, evidenţiind,
printre altele, gradul de preocupare a organizaţiei pentru cerinţele şi nevoile clienţilor sau ale
consumatorilor.
Ca imagine generală şi de sinteză, satisfacţia clienţilor poate afecta multe procese
organizaţionale, fiind folosită în calitate de instrument în multiple domenii pe care le comportă o
organizaţie publică (fig.5.1.).


100
Fig.5.1. Rolul şi importanţa satisfacţiei clienţilor

(Adaptare după Derek R. Allen, 2004: 21)
Astfel, satisfacţia clienţilor pentru o organizaţie(privată sau publică) poate fi folosită ca:
1. Instrument de conducere (managerial) - atunci când este folosită corespunzător de către manageri,
satisfacţia clienţilor poate fi un instrument eficient de motivare a personalului, furnizând o buclă de
reglare de tip feed-back în procesul de motivare/demotivare a personalului (motivarea sau
demotivarea personalului în funcţie de gradul de satisfacere a clienţilor). De asemenea, multe
organizaţii folosesc măsurarea satisfacţiei clienţilor ca fundament atât pentru stabilirea şi
fundamentarea misiunii sau a obiectivelor (managementul spre obiective sau spre performanţe), cât
şi pentru creşterea responsabilităţii manageriale (modul de cheltuire a resurselor);
2. Instrument de îmbunătăţire a calităţii produselor sau serviciilor furnizate - având în vedere modul
în care se defineşte calitatea, este foarte clar că orice încercare de îmbunătăţire a calităţii produselor
sau serviciilor furnizate trebuie să ţină seama de clienţi, respectiv de satisfacţia acestora faţă de
calitatea furnizată. În acest sens, satisfacţia clienţilor furnizează informaţii privitoare la nivelul
calităţii produselor sau serviciilor furnizate şi reprezintă o buclă de răspuns de tip "feed-back" pentru
orice sistem de asigurare sau îmbunătăţire a calităţii;
3. Instrument de comparare de tip benchmarking - pentru multe organizaţii (private sau publice)
satisfacţia clienţilor este folosită ca parte a unei baze de comparare competiţională dintre organizaţii
de acelaşi fel. De altfel, folosirea satisfacţiei clienţilor ca bază de comparare dintre organizaţiile
rivale pe piaţă are o implicare strategică majoră. Cunoaşterea modului şi nivelului în care
101
organizaţiile rivale pe piaţă îşi satisfac clienţii poate ajuta la stabilirea, crearea şi edificarea
obiectivelor sau a strategiei organizaţiei;
4. Instrument de relaţii publice şi imagine - pentru multe organizaţii, un sistem de măsurare a
satisfacţiei este folosit pentru creşterea sau modificarea imaginii în rândul clienţilor, cetăţenilor sau
mass-media, prin specularea şi fructificarea relaţiei ce se stabileşte între organizaţie şi proprii
consumatori sau clienţi;
5. De altfel, folosirea de către organizaţiile publice, cu diferite prilejuri sau ocazii publice sau în
diferite rapoarte de activitate destinate publicului sau a mass-mediei, a datelor privitoare la gradul de
satisfacţie a cetăţeanului sau a consumatorului de servicii publice în raport cu serviciile sau
produsele furnizate poate ajuta aceste organizaţii la justificarea cheltuielilor de fonduri în interesul
public;
6. Instrument de compensare - multe organizaţii private folosesc măsurarea satisfacţiei ca element
de reglare de tip "feed-back" pentru planurile de acordare a stimulentelor pentru proprii angajaţi. În
acest sens, multe instituţii, private sau publice, au început să acorde stimulente materiale angajaţilor
în funcţie de gradul în care aceştia contribuie şi sunt implicaţi în creşterea modului de satisfacere a
cerinţelor şi nevoilor, clienţilor, cetăţenilor sau ale consumatorilor;
7. Ghid de alocare a resurselor - de multe ori rezultatele măsurării satisfacţiei clienţilor sunt folosite
pentru a distribui sau aloca resursele avute la dispoziţie. În acest sens, analizele şi rapoartele privind
factorii care contribuie la satisfacerea cerinţelor şi nevoilor clienţilor (factori care rezultă din
măsurarea satisfacţiei clienţilor) pot ajuta managerii să decidă care sunt serviciile şi produsele care
trebuie dezvoltate şi încurajate pentru a veni în întâmpinarea satisfacerii cerinţelor şi nevoilor
clienţilor sau a cetăţenilor. Totodată, măsurarea satisfacţiei clienţilor prin semnalarea şi evidenţierea
problemelor legate de calitatea furnizată, ajută la fundamentarea luării deciziilor de distribuire a
fondurilor pe criterii de creşterea calităţii sau reducerea problemelor legate de calitatea furnizată.
Pe de altă parte, pornind de la ideea că măsurarea satisfacţiei clienţilor poate fi privită ca o
măsurare a performanţei organizaţiei, şi cum pentru măsurarea performanţei se pot atribui anumite
scopuri, şi pentru măsurarea satisfacţiei clienţilor se pot identifica anumite scopuri. Astfel, pornind
de la cele menţionate mai sus, măsurarea satisfacţiei poate fi folosită în principal scopurilor
manageriale, aceste scopuri fiind exemplificate în tabelul 5.1. sub forma unor întrebări (Raboca
Horia, Dodu Marius, 2007).
102
Tabelul 5.1 Principalele scopuri pentru care se poate utiliza satisfacţia clienţilor

(Raboca Horia, Dodu Marius, 2007:213)
În opinia noastră, măsurarea satisfacţiei clienţilor nu comportă o importanţă sau o valoare în
sine, importanţa şi valoarea apare atunci când cineva se foloseşte de acest tip de măsurări, într-un
anumit mod, pentru a atinge şi realiza scopurile şi obiectivele propuse.
Tot referitor la satisfacţia clienţilor, specialiştii Jan A. Eklöf şi Anders Westlung (1998) sunt de
părere că importanţa satisfacţiei poate fi reflectată pe 3 componente şi anume:
1. La nivel naţional - ca instrument atât pentru formularea politicilor publice şi economice, cât
şi pentru analizarea competitivităţii generale ale economiei. De asemenea, satisfacţia clienţilor se
poate folosi ca analiză de evaluare a calităţii şi de ajustare macroeconomică (incluzând calculaţii de
dezvoltare şi predicţii ale preţurilor, estimare a produsului intern brut, estimări ale tendinţelor
productivităţii etc);
2. La nivelul organizaţiilor individuale sau a ramurilor industriale - ca instrument pentru
studierea profitabilităţii şi rentabilităţii economice a firmelor şi organizaţiilor din sectorul public. De
asemenea, tot la nivelul organizaţiilor, satisfacţia clienţilor poate juca un rol în analiza şi crearea
unor oportunităţi reale şi sustenabile de locuri de muncă, precum şi pentru comparări între firme
concurente - comparări de tip benchmarking;
103
3. La nivelul consumatorului - ca instrumente de studiere reală a cerinţelor şi necesităţilor
consumatorilor sau ale cetăţenilor, precum şi ca instrument de analiză a percepţiei acestora legat de
calitatea, preţul şi nivelul de utilitate a produselor şi serviciilor oferite.104
5.2. CLIENŢII ORGANIZAŢIILOR

La modul general, conceptul de "client" al unei organizaţii desemnează persoana sau un grup
de persoane (fizice sau juridice) care achiziţionează produsele sau serviciile oferite de organizaţie.
Dacă avem în vedere faptul că orice achiziţie de produse sau servicii are ca drept scop
satisfacerea unei nevoi sau trebuinţe, conceptul de "client" desemnează totalitatea consumatorilor de
produse sau servicii furnizate de o organizaţie (privată sau publică).
Pe de altă parte, dacă avem în vedere faptul că, în general, aproape toate produsele şi
serviciile sunt achiziţionate valoric de potenţialii consumatori, conceptul de client poate desemna
totalitatea persoanelor care, în schimbul unor transferuri de valori (în special bani) către firmă,
primesc în schimb anumite produse sau servicii din partea acesteia.
Prin urmare, conceptul de "clienţi", ca definiţie, desemnează totalitatea persoanelor care
achiziţionează sau în numele cărora sunt achiziţionate, pentru satisfacerea nevoilor lor sau al altor
persoane, produse şi servicii oferite de organizaţii.
Recunoaşterea progresivă a utilizatorului de produse şi servicii în postura de "client" se
datorează următorilor factori:
- aspiraţia tot mai mare a beneficiarilor (consumatorilor) în cea ce priveşte calitatea
produselor şi serviciilor achiziţionate;
- deschiderea spre concurenţă a fostelor servicii, care fuseseră aşezate în situaţia
monopolului şi care, în această nouă ipostază, au conduse spre modificarea
componentelor lor;
- dezvoltarea noilor produse care aşează produsele în medii concurenţiale;
- trecerea de la situaţia de ofertă deficitară, la o situaţie de ofertă excedentară.
Din punctul de vedere al valenţelor pe care le are în domeniul administraţiei publice, clientul
acestor instituţii poate fi (Raboca Horia, 2008):
1.Voluntar: utilizatorul (cetăţeanul) care are posibilitatea să aleagă un serviciu, cum
ar fi cei care aleg să folosească transportul public faţă de cei care apelează la
servicii private (taxiul, de exemplu) sau să îşi asigure singuri acest serviciu (mers pe
jos sau cu maşina personală);
2.Forţat: caracterului monopolist al unor servicii publice face ca utilizatorul
(cetăţeanul), în lipsa unor alte alternative, să fie "obligat" să apeleze la acestea.
Din punct de vedere al clasificării, clienţii unei organizaţii (private sau publice) pot fi împărţiţi
în următoarele categorii:

105
A) Clienţi direcţi
1. Clienţi voluntari - în această categorie intră tipul de clienţi care au libertatea şi posibilitatea
de a alege sau nu un anumit produs sau serviciu;
2. Clienţii „îndreptăţiţi” – această categorie de clienţi (consumatori) cuprinde clienţii cărora le
sunt destinate exclusiv anumite servicii sau produse, de exemplu: persoanele care beneficiază de
programele sociale de reabilitare sau ajutorare a persoanelor cu handicap, asistenţă socială;
1. Clienţii „forţaţi” sau „siliţi” – în această categorie intră persoanele "silite" sau "obligate" să
apeleze la un anumit gen de serviciu datorită caracterului monopolist al serviciului, ca de exemplu,
firmele care execută operaţiuni de import–export pot apela pentru plata taxelor vamale numai la
instituţiile sistemului vamal, singurele instituţii abilitate de a percepe taxele vamale.
B) Clienţi indirecţi
1. Beneficiarii indirecţi – categoria de clienţi care au un beneficiu direct, deşi nu intră în
categoria persoanelor care achiziţionează produse sau servicii. În această categorie de clienţi, de
exemplu, intră copii sau bătrânii pentru care alte persoane achiziţionează produse sau servicii;
2. Cetăţenii – cetăţenii pot fi consideraţi ca o categorie indirectă de clienţi, dacă se ia în calcul
faptul că multe dintre serviciile publice, pe lângă beneficiile generate clienţilor direcţi, generează şi
beneficii pentru întreaga populaţie. Cele mai elocvente exemple în acest sens sunt serviciile de
sănătate şi învăţământ, care pe lângă beneficiile directe pe care le aduc anumitor categoriilor de
clienţi (bolnavi, elevi sau studenţi) aduc şi beneficii întregii comunităţi sau populaţii.
Având în vedere cele menţionate mai sus, în opinia noastră se poate concluziona faptul că
clienţii serviciilor publice se pot clasifica, în mod sintetic, în următorul mod:
1. persoane sau consumatori ai unui produs serviciu care nu plătesc direct acel serviciu;
2. persoane care plătesc prestarea unui anumit produs sau serviciu public particular, deşi câte o
dată nu beneficiază direct de acestea.


106
5.3. MODELE ŞI TEORII ALE SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

Fenomenul şi procesul de satisfacţie a clienţilor este descris în literatura de specialitate în
diverse moduri şi modele. Multitudinea de teorii şi modele explicative ale satisfacţiei clienţilor nu
face altceva decât să evidenţieze caracterul complex al acestui concept. De altfel, caracterul complex
pe care îl comportă satisfacţia clienţilor, legătura cu alte concepte, în special cu conceptul de calitate,
face ca teoriile şi modelele referitoare la acest concept să depăşească sfera teoriilor pur economice,
multe dintre acestea încorporând elemente din domeniile psihologiei, studiului comportamental sau
al matematicii/statisticii (Raboca Horia, 2008).
Una dintre cele mai folosite teorii referitoare la satisfacţia clienţilor este teoria “procesului de
confirmare/neconfirmare a satisfacţiei”.
La modul general, teoria “procesului de confirmare/neconfirmare a satisfacţiei” se
fundamentează pe ideea că procesul de satisfacţie a clienţilor se bazează pe un proces de comparare
a ceea ce ai aşteptat de la un produs sau serviciu şi ceea ce ai primit de la acel produs sau serviciu. În
literatura de specialitate, conceptul de “aşteptările” clienţilor este definit de multe ori ca fiind “cele
cunoscute despre setul de atribute ale unor produse sau servicii specifice la un moment dat“ (Olson
& Dover, 1979 :179), ori ca “informaţii ante-consum, deţinute de un consumator legat de nivelul
general de satisfacţie şi care a fost dobândit fie din experienţa proprie, fie din informaţiile auzite,
reclamaţii specificaţii ale produsului sau serviciului” (Yi, 1991: p.35).
De asemenea, Oliver R. (1997), consideră că conceptul de “aşteptări” ale clienţilor este în fapt
un rezultat al experienţei trecute, în sensul că dacă experienţa trecută legată de un produs sau
serviciu a fost foarte satisfăcătoare aşteptările viitoare au să fie la un nivel ridicat. De remarcat faptul
că, în opinia lui, aceste aşteptări determină ca procesul de satisfacere a unui client, la modul general,
să fie extrem de greu, standardele legate de aşteptările referitoare la produse şi servicii să fie în
continuă creştere. De altfel, Oliver R. (1980) a fost primul specialist care a sugerat faptul că
aşteptările referitoare la un produs sau serviciu joacă un rol important în procesul de satisfacţie a
consumatorilor. În acest sens, el consideră că procesul de satisfacţie a clienţilor se poate explica în 3
etape (Terry Vavra, 1997), şi anume:
1. În prima etapă consumatorul îşi construieşte şi îşi formează un nivel de aşteptare cu
privire la produsul sau serviciul dorit, aşteptări care sunt formate ante consum sau achiziţie
(apriori) şi care, în cea mai mare parte, se bazează pe informaţiile deţinute (informaţii avute
în urma discuţiilor cu prieteni sau cei apropiaţi, discuţii din mijloacele de transport sau mass-
media);
107
2. În etapa 2, consumatorul consumă sau “experimentează” produsul sau serviciul oferit,
respectiv ia contact cu nivelul de calitate sau de performanţă efectiv, pe care îl are acesta;
3. În etapa 3, în urma “experienţei” câştigate referitor la nivelul de calitate sau
performanţă avut efectiv de produsul sau serviciul consumat, urmează un proces de
comparare a aşteptărilor avute a prior consumului şi nivelul efectiv de calitate sau de
performanţă experimentat.
În opinia adepţilor acestei teorii, percepţia nivelului de calitate sau a performanţei poate să fie
sub nivelul aşteptărilor sau poate fi la nivelul sau peste aşteptările avute. Pe baza celor 3 situaţii
menţionate mai sus, în mod logic, apariţia fenomenului de satisfacţie/insatisfacţie comportă
următoarele (fig.5.2.):
1. În situaţia în care nivelul de calitate sau de performanţă perceput de consumator, este sub nivelul
aşteptărilor sale apare insatisfacţia;
2. În situaţia în care nivelul de calitate sau performanţă perceput de consumator, este la nivelul
aşteptărilor sale apare satisfacţia propriu – zisă, prin transformarea insatisfacţiei în satisfacţie, cu
toate că această situaţie poate fi caracterizată ca fiind o situaţie de echilibru între satisfacţie şi
insatisfacţie (situaţie de tipul “nici satisfăcut nici nesatisfăcut”);
3. În situaţia în care nivelul de calitate sau performanţă perceput de consumator, este peste nivelul
aşteptărilor sale, apare satisfacţia propriu-zisă.
Fig.5.2. Modelul teoriei “procesului de confirmare/neconfirmare a satisfacţiei”

(Sursa: Sandor S., Raboca, H., 2007: 104)
108
Calitatea percepută a serviciilor este privită ca o atitudine, construcţia acestui concept fiind
bazată pe diferenţa dintre percepţia (P) şi aşteptări (E) legate de serviciu (Parasuraman, Zeithmal &
Berry, 1988). Unul dintre modele de bază, care se bazează pe teoria «procesului de
confirmare/neconfirmare a aşteptărilor», este modelul SERVQUAL, model propus de către
Parasuraman, Zeithaml şi Berry.
În fapt, modelul SERVQUAL este un model de operaţionalizare şi construcţie a calităţii
serviciilor, bazat pe măsurarea satisfacţiei cu privire la anumite dimensiuni ale calităţii, respectiv
bazat pe măsurarea diferenţei dintre „ceea ce vor clienţii” şi „ceea ce primesc clienţii”. De altfel, în
opinia autorilor modelului SERVQUAL, calitatea percepută a serviciului este definită ca "o judecată
de ansamblu sau o atitudine legată de superioritatea serviciului" (Parasuraman, Zeithmal & Berry,
1988 :16)
La modul general, modelul SERVQUAL porneşte de la ideea existenţei unei discrepanţe cu
privire la anumite aspecte, aspecte care afectează calitatea serviciului (fig.5.3.), considerând că
satisfacţia clienţilor este legată de mărimea şi direcţia neconfirmării experienţei personale vis-à-vis
de aşteptările iniţiale (Derek A. & Rao T., 2000).
Fig.5.3. Principalele discrepanţe care afectează calitatea serviciului

(Sursa: Derek A. & Rao T., 2000 : 12)
109
Diferenţa dintre aşteptările clienţilor şi percepţia asupra calităţii serviciilor este văzută de autori
ca variind într-un spectru continuu mărginit într-o parte de nivelul "calitatea ideală", la polul opus
fiind nivelul "calitate neacceptabil de proastă". Autorii consideră că atunci când percepţia legată de
un anumit serviciu este mai mică decât aşteptările legate de acel serviciu, respectivul serviciul va fi
etichetat de clienţi ca fiind mai puţin satisfăcător.
În schimb, dacă percepţia serviciului este mai mare decât aşteptările legate de acesta, acel
serviciu va fi etichetat de către clienţi ca fiind satisfăcător. În felul acesta, conform modelului, o
discrepanţă negativă dintre percepţia calităţii serviciului şi calitatea percepută - numită şi "diferenţa
performanţei" va conduce la un nivel de insatisfacţie a clienţilor.
Totodată, o discrepanţă pozitivă între percepţia şi calitatea percepută a serviciului va conduce
la un nivel de satisfacţie a clienţilor (încântarea lor).
Pe baza unor cercetări empirice, cercetătorii Parasuraman, Zeithaml şi Berry au identificat şi
construit un set de 22 de variabile, variabile care se pot reduce la 10 determinanţi (5 dimensiuni) ai
calităţii unui serviciu (tabelul 5.2.).

Tabelul 5.2. Determinaţii şi dimensiunile modelului SEVQUAL
Determinanţii Dimensiunea Definiţia
1 Competenţa
Asigurarea

Modul în care sunt inspirate
încrederea, securitatea şi
credibilitatea
2 Curtoazia
3 Securitatea
4 Credibilitatea
5 Încrederea Încrederea Acţionare conform celor
promise şi cu acurateţe
6 Responsabilitatea Responsabilitatea Ajutarea clienţilor şi servirea
lor promptă
7 Accesul Empatia Acordarea unui grad mare de
empatie clienţilor 8 Comunicarea
9 Înţelegerea clienţilor
10 Aspectele tangibile Tangibilitatea Modul în care se prezintă
facilităţile fizice şi
echipamentele, aspectul
personalului
(Sursa: Sandor & Raboca, 2007: 104)
110
Prin urmare, putem concluziona că modelul SERVQUAL constituie un model de
operaţionalizare a calităţii serviciului din perspectiva satisfacţiei clienţilor, pornind de la modelul
discrepanţei dintre percepţia şi aşteptările legate de un serviciu şi care, ca instrument, măsoară
această discrepanţă din perspectiva celor 5 dimensiuni menţionate mai sus.
Din punct de vedere matematic, modelul SERVQUAL poate fi descris în felul următor:
k
SQ
i
= ∑P
ij
- E
ij

j=1
unde:
SQ
i
= percepţia calităţii serviciului pentru individul i
k = numărul de atribute sau dimensiuni ale serviciului
P = percepţia individului i privitor la performanţa atributului j al serviciului
E = aşteptările individului i referitor la calităţile atributului j al serviciului
Importanţa modelului SERVQUAL, evidenţiată de numărul mare de studii şi cercetări care
folosesc acest model sau un model derivat din acesta, poate fi sintetizată în următorul mod:
1) modelul SERVQUAL se bazează pe un instrument extrem de simplu, flexibil şi uşor de
aplicat, instrumentul fiind structurat pe identificarea discrepanţei dintre "ce" aşteaptă clienţii
să primească şi "ce" le este oferit de organizaţii;
2) modelul este construit pe un instrument de măsurare multidimensional, atât a calităţii
serviciului, cât şi a satisfacţiei clienţilor, care evidenţiază clar şi simplu domeniile şi
aspectele principale care trebuie îmbunătăţite calitativ pentru a satisface clienţii într-un grad
ridicat;
3) pe baza dimensiunilor propuse de instrumentul folosit de modelul SERVQUAL, managerii
au posibilitatea de a "personaliza" sistemul de măsurare a calităţii şi a satisfacţiei clienţilor în
funcţie de specificul organizaţiei şi de condiţiile externe de mediu. În această privinţă,
pornind de la ideea că fiecare organizaţie are anumite aspecte specifice care o diferenţiază de
alte organizaţii, modelul poate fi privit ca un ghid de explicare, construcţie şi "personalizare"
a sistemelor de măsurare a calităţii şi a satisfacţiei.
Trebuie menţionat că modelul SERVQUAL a fost criticat de anumiţi specialişti cu privire la
faptul că modelul conceptualizează şi operaţionalizează calitatea percepută în funcţie de discrepanţa
dintre aşteptările şi percepţia calităţii.
În acest sens, trebuie amintite opiniile lui Cronin şi Taylor (1994), care consideră că modelul şi
instrumentul de măsurare a calităţii şi satisfacţiei clienţilor nu ar trebui să conţină dimensiunea de
aşteptări.
111
Astfel, modelul propus de ei operaţionalizează calitatea şi satisfacţia clienţilor în funcţie de o
singură componentă, componenta numită "performanţă".
Pe baza unor analize empirice precum şi pe dezbaterea anumitor aspecte teoretice, Cronin şi
Taylor (1994) consideră că modelul de măsurare a calităţii şi satisfacţiei clienţilor bazat pe un
instrumentul care măsoară numai performanţa (modelul SERVPREF), are o putere de explicare şi
validitate mult mai mare, decât modelele şi instrumentele bazate pe teoria disconfimării aşteptărilor
(modelele din clasa SERVQUAL).
De altfel, Cronin şi Taylor (1994) consideră că "percepţia unei înalte performanţe presupune de
fapt o calitate ridicată a serviciilor”.
Din punct de vedere matematic, modelul SRVPREF poate fi descris în felul următor:
k
SQ
i
= ∑P
ij

j=1
unde SQ
i
= percepţia calităţii serviciului pentru individul i
k = numărul de atribute sau dimensiuni ale serviciului
P = percepţia individului i privitor la performanţa atributului j al serviciului
Deşi modelul SERVQUAL, a fost criticat de mulţi autori cu privire la modalitatea de
construcţie şi operaţionalizare a conceptelor de calitate şi satisfacţie (Cronin & Tayler, 1994)
predictibilitatea, încrederea şi validitatea dimensiunilor de construire a instrumentului (Teas, 1994;
Dabholkar, Shepard & Thorpe, 2000), acesta rămâne în continuare un model de referinţă în analiza şi
măsurarea calităţii şi a satisfacţiei clienţilor.
Referitor la modul de construire a fenomenului de satisfacţie clienţilor, Terry G. Vavra (1997)
propune un model explicativ bazat, în principal, pe teoria procesului de confirmare/neconfirmare a
aşteptărilor.
De altfel, în opinia autorului, scopul acestui model, este nu numai de a explica modul în care se
construieşte satisfacţia clienţilor, dar şi de a identifica principalii factori care influenţează apariţia
acestui fenomen de satisfacţie.
Ca descriere generală, modelul lui T. Vavra presupune trei mari aspecte (componente) care
contribuie la formarea satisfacţiei clienţilor şi anume (fig.5.4.):
(1) aspectul ce se referă la factorii care generează şi influenţează apariţia satisfacţiei clienţilor
(antecedenţii satisfacţiei);
(2) procesul de formare a satisfacţiei clienţilor;
(3) aspectul ce este legat de consecinţele pe care le are satisfacţia clienţilor.


112
Fig. 5.4. Modelul explicativ al satisfacţiei clienţilor

(Sursa: Terry Vavra, 1997: 37)

În opinia lui T.Varva, atât componenta privind factorii de care depinde construcţia satisfacţiei
clienţilor, cât şi componenta privind consecinţele satisfacţiei, permit identificarea unor mediatori
care participă la formarea acestui fenomen.
I. Componenta referitoare la factorii care generează şi influenţează apariţia satisfacţiei clienţilor
(antecedenţii satisfacţiei). În opinia autorului acestui model, fenomenul de apariţie şi construcţie a
satisfacţiei clienţilor este influenţat şi determinat de anumiţi factori, numiţi "antecedenţi" ai
satisfacţiei. În acest sens, cel mai important antecedent (fig.5.4) al satisfacţiei clienţilor este
"experienţa anterioară". Această experienţă anterioară este legată de experienţa avută în trecut, în
diferite ocazii, în care am cumpărat sau experimentat diferite produse sau servicii, constituind o
anumită sursă sau bancă de informaţii interne. De asemenea, această experienţă anterioară este
determinată de o serie de factori şi anume (Raboca Horia, 2008):
113
(1) factori de influenţă personală în care intră factorii socio-demografici (vârsta, tipul de educaţie şi
cultură, venit, expertizele personale şi nu în ultimul rând informaţiile primite din mediul nostru
informal;
(2) factorii de influenţă situaţionali sau conjuncturali în care sunt incluşi factorii de evoluţie şi
nivelul tehnologic, natura competiţiei, tipul şi intensitatea reclamei şi a relaţiilor cu publicul.

II. Procesul de formare a satisfacţiei
Conform modelului, procesul de satisfacţie a clienţilor apare şi este construit pe baza teoriei
confirmării/neconfirmării aşteptărilor cu privire la produs sau serviciu.
Trebuie menţionat, că în opinia autorului, experienţa anterioară este considerată factorul
principal care influenţează atât aşteptările referitoare la produs sau serviciu cât şi percepţia
performanţei sau a calităţii acestora. De asemenea, autorul modelului sugerează că atât aşteptările,
cât şi performanţa percepută sunt influenţate şi de alţi factori decât cel privind aşteptările. În acest
sens, aşteptările pot fi influenţate şi de dorinţele noastre nu numai de experienţele anterioare,
percepţia performanţei sau a calităţii produselor sau serviciilor fiind influenţate în plus faţa de
experienţa trecută şi de "uşurinţa de a evalua "aceste performanţe sau calităţi".
Pe de altă parte, Anderson şi Sullivan (1993) consideră că "uşurinţa de evaluare" a
performanţelor unui produs sau serviciu are o influenţă majoră în determinarea satisfacţiei. In opinia
lor atunci când un produs sau serviciu este greu sau dificil de evaluat, clienţii au tendinţa de a
percepe performanţa din perspectiva aşteptărilor.
În schimb, în situaţia în care performanţele produselor sau serviciilor sunt uşor de evaluat,
clienţii îşi formează percepţia aşteptărilor în conformitate cu modul de evaluare şi, câteodată, în
contradicţie cu aşteptările lor.
De asemenea, cei 2 specialişti consideră că influenţa dată de uşurinţa de evaluare a
performanţelor faţă de aşteptări nu este egală şi de aceeaşi intensitate.
Referitor tot la modelele legate de formarea satisfacţiei clienţilor, respectiv de identificare a
determinanţilor care influenţează satisfacţia (antecedenţii satisfacţiei) K.Kristensen, Martensen A. şi
Grønholdt L. (1999), consideră că în literatura de specialitate se întâlnesc 5 mari modele explicative.
Astfel, în opinia acestor specialişti, modelele cele mai reprezentative pentru explicarea formării
satisfacţiei se pot sistematiza în după cum urmează:
114
I. Modelul 1
Acest model (fig.5.5.) se bazează în explicarea formării satisfacţiei clienţilor, preponderent, pe
teoria confirmării/neconfirmării aşteptărilor.

Fig. 5.5. Modelul teoretic 1 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor

(Sursa: K.Kristensen, Martensen A. şi Grønholdt L., 1999: 604)
Conceptul de neconfirmare nu apare în întregime ca o variabilă - ca în cazul teoriei
procesului de confirmare/neconfirmare a aşteptărilor, ci mai degrabă ca parte constituentă a
măsurării variabilelor legate de satisfacţie.
Această neconfirmare percepută, în opinia autorilor, este, în fapt, o evaluare subiectivă a
diferenţei dintre aşteptări şi calitatea percepută de consumatori.
În cazul acestui model aşteptările clienţilor influenţează direct, atât calitatea percepută, cât şi
satisfacţia.
Trebuie menţionat că acest model este bine descris în literatura de specialitate, o serie de
studii empirice validând acest tip de construcţie (Oliver, 1980, 1981; Anderson (1973); Oliver şi De
Sarbo (1988), Spreng şi Olshavsky (1993)).

II. Modelul 2
Acest model se bazează pe anumite studii empirice care evidenţiază faptul că nu există un
efect direct sau o influenţă directă a aşteptărilor asupra satisfacţiei (fig.5.6.). Astfel, modelul
consideră că aşteptările clienţilor au o influenţă indirectă asupra satisfacţiei prin intermediul calităţii
percepute şi al neconfirmării.115
Fig. 5.6. Modelul teoretic 2 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor


(Sursa: K.Kristensen, Martensen A. şi Grønholdt L., 1999: 604)
În acest sens, studiile lui Anderson şi Sullivan (1993) au evidenţiat empiric următoarele:
(1) satisfacţia clienţilor se modelează cel mai bine ca o funcţie în care apar, ca variabile,
calitatea percepută şi procesul de confirmare/neconfirmare;
(2) aşteptările clienţilor nu au un efect direct supra satisfacţiei clienţilor, ci un efect indirect,
prin intermediul calităţii percepute şi al neconfirmării;
(3) cu cât evaluarea calităţii este mai simplă, cu atât mai des apare procesul de
confirmare/neconfirmare.
Prin urmare, se poate concluziona că modelul 2 consideră că calitatea percepută (ca variabilă)
are rol (impact) extrem de ridicat asupra fenomenului de formare a satisfacţiei, rolul şi impactul fiind
mult peste nivelul normal presupus de teoria confirmării/neconfirmării. De asemenea, drept
concluzie, aşteptările clienţilor nu influenţează direct satisfacţia clienţilor, ci indirect prin
intermediul calităţii percepute şi al neconfirmării.

III. Modelul 3
Modelul 3 (fig.5.7.) de explicare a formării fenomenului de satisfacţie a clienţilor se bazează
pe studiile lui Churchill şi Suprenant (1982), studii care evidenţiază următoarele:
(1) aşteptările au un efect negativ asupra neconfirmării, în sensul că cu cât aşteptările sunt mai
înalte cu atât neconfirmarea percepută este mai mică;
(2) calitatea percepută are un efect pozitiv asupra confirmării/neconfirmării, în sensul că cu cât
percepţia calităţii este mai mare cu atât neconfirmarea percepută este mai mare;
(3) neconfirmarea percepută are un efect pozitiv asupra satisfacţiei clienţilor, în sensul că cu
cât percepţia calităţii depăşeşte aşteptările cu atât este mai ridicată satisfacţia clienţilor;
(4) atât aşteptările cât şi calitatea percepută de consumatori afectează direct fenomenul de
satisfacţie.

116
Fig. 5.7. Modelul teoretic 3 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor

(Sursa: K.Kristensen, Martensen A. şi Grønholdt L., 1999: 604)

Conform acestui model, aşteptările au o influenţă directă numai asupra satisfacţiei clienţilor şi
nu şi asupra percepţiei calităţii, satisfacţia clienţilor fiind influenţată direct şi de percepţia calităţii.

IV. Modelul 4
Acest model se bazează pe studiile efectuate de către Tse şi Wilson (1988) studii care au
evidenţiat următoarele aspecte legate de satisfacţia clienţilor (fig.5.8.):
(1) atât aşteptările cât şi procesul de neconfirmare nu au un efect direct asupra satisfacţiei
clienţilor;
(2) singurul factor (antecedent) care influenţează direct satisfacţia este calitatea percepută.
În opinia autorului atunci când calitatea percepută de client este ridicată şi satisfacţia lui
este ridicată.
De asemenea, în cazul în care nivelul calităţii percepute de client este mic şi gradul de
satisfacţie al acestuia este mic - nu contează cât de ridicat sau scăzut au fost aşteptările iniţiale ale
clientului.
Fig. 5.8. Modelul teoretic 4 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor

(Sursa: K.Kristensen, Martensen A. şi Grønholdt L., 1999: 604)
Conform acestui model (fig.6.8.), numai nivelul de calitate perceput de clienţi joacă un rol
direct în formarea fenomenului de satisfacţie a clienţilor, procesul de confirmare/neconfirmare a
aşteptărilor neavând nici un rol sau cel mult un rol nesemnificativ. De asemenea, aşteptările
clienţilor, conform acestui model, au un rol pasiv şi nu contribuie sau nu generează nici un proces de
confirmare/neconfirmare.
117
Conform adepţilor acestui model, pot exista cazuri sau situaţii în care aşteptările clienţilor, ca
urmare a folosirii sau experimentării pe o perioadă îndelungată a unui produs sau serviciu, să rămână
constante sau pasive, cazuri în care procesul de confirmare/neconfirmare să nu mai apară.
De asemenea, este evident că în multe cazuri clienţii nu evaluează de fiecare dată exact, clar şi
după un proces de confirmare/neconfirmare un produs sau serviciu atât timp cât ei au folosit sau
experimentat pe o durată îndelungată produse similare sau asemănătoare.
Legat de acest model de construcţie a satisfacţiei, studiile lui Johnson şi Fornell (1991) au
evidenţiat următoarele:
(1) există o relaţie pozitivă între experienţa cu privire la un produs sau serviciu şi satisfacţia
clienţilor - cu cât un client are o experienţă mai mare cu un anumit produs sau serviciu cu atât
este mai probabil ca acel client să fie mai satisfăcut;
(2) atunci când o categorie de produse este nouă, fundamentele formării aşteptărilor au să fie
vagi şi indirecte - satisfacţia clienţilor, în acest caz, fiind dependentă fundamental de necesităţile
şi cerinţele clientului, precum şi de experienţa avută cu acele categorii de produse;
(3) cu cât experienţa din trecut şi accesul la informaţii privitor la unele produse sau servicii este
mai mare, cu atât mai mult aşteptările au să se reflecte în experienţa actuală - aşteptările şi
experienţa putând a fi considerate identice şi reduse la o singură variabilă;
De asemenea, anumite studii a lui Oliver (1977), arată că există cazuri în care deşi procesul de
confirmare/neconfirmare este dominant, în acelaşi timp, aşteptările sunt vagi. În aceste cazuri
experienţa actuală este mult mai importantă şi contează definitoriu în formarea satisfacţiei, decât
aşteptările cu privire la produs. Totodată, în astfel de situaţii nu mai contează dacă există sau nu un
nivel de aşteptări.

V. Modelul 5
Acest model (fig.5.9.) porneşte de la asumpţia că clientul este ghidat mai mult de aşteptări
decât de experienţa actuală sau de calitatea percepută a calităţii.
Astfel, modelul consideră că numai aşteptările clienţilor contează ca antecedent al satisfacţiei,
iar calitatea percepută sau experienţa actuală poate fi eliminată.
Fig. 5.9. Modelul teoretic 5 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor

(Sursa: K.Kristensen, Martensen A. şi Grønholdt L., 1999: 604)
118
De altfel, studiile lui Yi (1991) evidenţiază faptul că pot exista situaţii în care satisfacţia să aibă
ca antecedent numai aşteptările clienţilor, situaţii caracterizate prin următoarele:
(1) este foarte greu să evaluezi un produs sau serviciu, atâta timp cât acesta nu poate fi
evaluat real şi obiectiv;
(2) necesită din partea clientului cunoştinţe de specialitate pentru evaluarea produselor sau
serviciilor;
(3) este imposibil sau foarte greu să monitorizezi şi să cuantifici calitatea.119
5.4. MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

La modul general, măsurarea satisfacţiei clienţilor se poate defini ca fiind procesul prin care o
organizaţie măsoară şi monitorizează satisfacţia clienţilor (Raboca Horia, 2008).
Dacă definirea conceptului de satisfacţie comportă anumite greutăţi care reclamă o diversitate
de definiţii, acelaşi lucru se poate spune şi despre termenul de „măsurarea satisfacţiei clienţilor”. De
altfel, în opinia noastră, măsurarea satisfacţiei clienţilor este o temă care, deşi este frecvent discutată
pe plan mondial, rareori este definită. În acest sens, considerăm că această temă a măsurării
satisfacţiei a devenit o obsesie atât pentru practicieni, cât şi pentru cei responsabili cu luarea deciziei,
obsesia materializându-se prin dorinţa exagerată pentru cuantificare şi monitorizare a satisfacţiei
clienţilor.
Din cele întâlnite în literatura de specialitate se poate concluziona că măsurarea satisfacţiei
clienţilor este privită şi definită prin prisma următoarelor perspective (Raboca Horia, 2008):
a) măsurarea satisfacţiei clienţilor descrisă la modul general, privită drept proces de măsurare a unor
rezultate;
b) măsurarea satisfacţiei clienţilor văzută din perspectiva asigurării şi îmbunătăţirii calităţii şi a
eficienţei şi eficacităţii;
c) măsurarea satisfacţiei clienţilor privită ca instrument necesar evidenţierii anumitor aspecte
economice;
Prima perspectivă cuprinde categoria de specialişti, care porneşte de la premisa că măsurarea
satisfacţiei este parte din măsurarea performanţelor unei organizaţii. În accepţiunea lor, măsurarea
performanţei este definită şi legată, la modul general, de ceea ce înseamnă practic a măsura
performanţa, respectiv legată de ideea de proces îndreptat spre evidenţierea rezultatelor, fără a intra
în aspectele specifice.
Astfel, din perspectiva proceselor, opinia noastră este că măsurarea satisfacţiei se poate defini
ca fiind un proces îndreptat a asigura periodic informaţii valide despre gradul de satisfacţie a
clienţilor sau consumatorilor, gradul de satisfacţie putând a fi considerat un indicator real al
rezultatelor de performanţă a organizaţiei.
Pornind de la definiţia enunţată mai sus, putem concluziona faptul că măsurarea satisfacţiei
clienţilor pentru sectorul public, la modul general, se poate descrie ca fiind un proces de definire,
evidenţiere şi monitorizare a gradului de satisfacţie a clienţilor sau a unor indicatori de satisfacţie a
clienţilor, grad şi indicatori care, în definitiv, ne arată nivelul de performanţă a organizaţiei sau a
programului.
120
Dacă luăm în calcul faptul că orice sistem de măsurare a performanţei are un caracter regulat, o
altă definiţie, care în opinia noastră surprinde esenţa măsurării satisfacţiei clienţilor, consideră că:
măsurarea satisfacţiei clienţilor este un proces de măsurare, cu caracter exact, frecvent, constant şi
regulat, a satisfacţiei clienţilor şi care se bazează pe folosirea sau utilizarea unui set
multidimensional de factori sau indicatori spre a evidenţia acest tip de satisfacţie.
Privită sub a doua perspectivă, măsurarea satisfacţiei clienţilor se leagă preponderent, atât de
conceptul de clienţi, cât şi de conceptul de calitate, eficienţă şi eficacitate a unei acţiuni. În acest sens,
putem concluziona că măsurarea satisfacţiei clienţilor se defineşte ca:
- un proces prin care se monitorizează nivelul de calitate a produselor şi serviciilor
oferite de către o organizaţie;
- un instrument de evidenţiere şi monitorizare a calităţii produselor şi serviciilor,
instrument necesar şi indispensabil pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor
oferite de către o organizaţie;
- un proces de cuantificare a eficienţei şi eficacităţii unei acţiuni din perspectiva
clienţilor;
- măsurătoare folosită pentru a evidenţia impactul unei acţiuni sau a unui program
asupra consumatorilor sau a clienţilor;
- un set de măsurători şi indicatori necesari cuantificării, atât a eficienţei, cât şi a
eficacităţii unei acţiuni.
Cea de-a treia categorie de specialişti, care se referă la măsurarea satisfacţiei clienţilor,
definesc acest termen din perspectiva diferitelor domenii specifice în care se foloseşte conceptul de
satisfacţie a clienţilor, respectiv din perspectiva scopurilor la care ajută măsurarea satisfacţiei
clienţilor, considerând această măsurare ca un instrument necesar furnizării de informaţii factorilor
de decizie.
Astfel, putem concluziona că măsurarea satisfacţiei, privită din perspectiva marketingului, este
un instrument îndreptat a cuantifica şi evalua nivelul de satisfacţie a clienţilor unei organizaţii
precum şi pentru a compara organizaţia cu organizaţii concurenţe, din perspectiva anumitor criterii
de piaţă.
De asemenea, se poate afirma că sub aspectul financiar-contabil, măsurarea satisfacţiei
clienţilor poate fi privită ca fiind un instrument al managementului financiar, îndreptat a asigura şi
monitoriza distribuţia de resurse financiare, umane sau materiale ale organizaţiei în funcţie de
cerinţele şi necesităţile clienţilor.
121
Din perspectiva managerială, considerăm că măsurarea satisfacţiei clienţilor constituie, de
asemenea, un instrument necesar şi util managerilor, destinat a furniza informaţii cât mai complete şi
de ansamblu, necesare evidenţierii, evaluării şi îmbunătăţirii calitative a diferitelor aspecte pe care le
comportă o organizaţie. În acest sens, se poate afirma că măsurarea satisfacţiei clienţilor poate fi
considerată un instrument destinat monitorizării, evaluării şi îmbunătăţirii calităţii proceselor şi
activităţilor interne, respectiv a evidenţierii gradului în care organizaţiile îşi ating obiectivele şi
scopurile propuse.
Drept concluzie, legată de măsurarea satisfacţiei ca instrument, opinia noastră este că:
măsurarea satisfacţiei clienţilor este cu certitudine un instrument, obiectiv şi formalizat, care
evaluează constant, periodic şi exact "cum" sunt trataţi clienţii, precum şi "care" le sunt doleanţele
şi cerinţele legate de produsele şi serviciile oferite.
Tot din perspectiva managerială, se poate concluziona că dezvoltarea şi implementarea unui
sistem de măsurare a satisfacţiei clienţilor constituie un lucru crucial pentru manageri, deoarece acest
sistem evidenţiază "ce" trebuie făcut şi executat, respectiv "ce" contează în procesele şi activităţile
interne ale unei organizaţii, pentru ca clienţii să fie mulţumiţi (pe de o parte calitatea produselor şi
serviciilor să fie ridicată, iar pe de altă, parte produsele şi serviciile oferite să ţină cont de necesităţile
şi cerinţele lor). Numai în felul acesta managerii vor putea şti ceea "ce" merge rău sau "ce" merge
bine în organizaţie, dacă procesele şi activităţile interne sunt aliniate şi corespund cu strategia şi
obiectivele organizaţiei.
În concluzie, având în vedere cele menţionate mai sus, putem concluziona că definirea
măsurării satisfacţiei clienţilor pentru organizaţiile din sectorul public, are conotaţie, preponderent,
din punct de vedere managerial, desemnând, în fapt, suma tuturor proceselor care conduc ca
managerii instituţiilor publice să întreprindă acţiuni potrivite şi necesare în interesul cetăţenilor sau
al consumatorilor de servicii publice.
De asemenea, o altă definiţie acordată măsurării satisfacţiei clienţilor pentru domeniul public,
din perspectiva cauzală şi temporală a efectele satisfacţiei, ar putea fi următoarea: măsurarea
satisfacţiei este suma tuturor proceselor şi acţiunilor întreprinse de către instituţiile publice în
prezent, care să creeze şi să conducă, în viitor, ca acestea să devină organizaţii active, respectiv
organizaţii care prin rezultate ridicate sau prin calitatea ridicată a produselor/serviciilor oferite să
satisfacă, într-un mod ridicat, cerinţele şi necesităţile consumatorilor de servicii publice.
Legat de modurile de măsurare a satisfacţiei clienţilor, literatura de specialitate relevă, sintetic,
mai multe moduri de a întreprinde aceste lucruri. În acest sens, considerăm că alegerea modului sau
felului de măsurare şi evidenţiere a satisfacţiei clienţilor depinde şi este influenţat de: opţiunile şi
122
interesele diferitelor grupuri de interes sau decizie, de resursele avute la dispoziţie precum şi în
funcţie de scopurile la care pot servi informaţiile şi rezultatele acestor măsurători.
În acest sens, ca imagine de ansamblu, satisfacţia clienţilor poate fi măsurată astfel:
I. Prin intermediul unei măsurători unidimensionale
Acest mod de măsurare presupune o singură măsurare, respectiv măsurarea numai a satisfacţiei
generale a clienţilor sau a consumatorilor. În acest caz, practic, organizaţiile sunt interesate în a
sonda şi evidenţia nivelul sau gradul general de satisfacţie a clienţilor fără a identifica şi atributele
sau dimensiunile care conduc sau contribuie la satisfacţia generală. Această abordare, la ora actuală,
este în mare măsură depăşită, deoarece rezultatele acestui tip de măsurători au o întrebuinţare
limitată.
În general, unii specialişti (Nigel Hill & Alexander Jim, 2000) recomandă ca pentru măsurarea
unidimensională a satisfacţiei clienţilor (satisfacţia generală) să se folosească preponderent scale
numerice, acest lucru ajutând la calcularea mediei răspunsurilor. De asemenea, acest tip de măsurare
se pretează numai pentru prelucrări şi analize statistice univariabile de tipul: frecvenţa răspunsurilor,
media răspunsurilor.
Dezavantajul acestui tip de măsurători constă în faptul că nu evidenţiază. în primul rând,
factorii sau determinanţii care influenţează satisfacţia generală a clienţilor. Prin urmare, această
măsurare nu este potrivită pentru scopuri privind îmbunătăţirea calităţii.
În schimb, avantajul acestei măsurători rezidă în simplitatea măsurării, fără să necesite o
implicare sau alocare de resurse financiare şi materiale mari sau de specialişti înalt calificaţi în
domeniu.
II. Prin intermediul unor măsurători multidimensionale
Acest mod de măsurare presupune, pe lângă măsurarea generală a satisfacţiei clienţilor şi
măsurători ale diferitelor dimensiuni sau factori care influenţează nivelul de satisfacţie. În acest sens,
folosind analizele statice multivariabile sau multinivel (analiza ecuaţiei de regresie, ecuaţiile
structurale, analizele de reduceri de factori) organizaţiile identifică acele dimensiuni ale satisfacţiei
care influenţează satisfacţia generală a clienţilor.
O dată identificaţi factorii sau dimensiunile specifice care contribuie la formarea satisfacţiei
generale, firmele pot trece la analizarea, identificarea şi implementarea măsurilor care să contribuie
la creşterea satisfacţiei pe fiecare dimensiune a satisfacţiei clienţilor.
Un exemplu de măsurare multidimensională a satisfacţiei clienţilor, este măsurarea satisfacţiei
clienţilor serviciilor vamale efectuată de autor cu ocazia unor cercetări exploratorii în acest domeniu.
În acest sens, satisfacţia serviciilor vamale a fost măsurată multidimensional, fiind măsurată atât
satisfacţia generală, cât şi satisfacţia principalelor dimensiuni ale calităţii (fig.5.10).
123
Fig. 5.10. Ecuaţia de regresie privind gradul de satisfacţie a clienţilor

(Raboca Horia, Lazăr Ioan, Solomon Adina, 2009:110)
În urma studiului exploratoriu privind satisfacţia clienţilor serviciilor vamale, a rezultat faptul
că nivelul de satisfacţie general al clienţilor serviciilor vamale (fig.5.10.) este influenţat de
următoarele dimensiuni (factori):
(1) Existenţa materialelor de informare cu privire la procedura de vămuire şi actele necesare vămuirii;
(2) Timpul de aşteptare legat de procesul de vămuire;
(3) Promptitudinea (rapiditatea) ajutorului acordat de lucrătorul vamal;
(4) Corectitudinea procesului de obţinere a autorizaţiilor sau a altor documente vamale.
Prin urmare, se poate concluziona faptul că prin măsurarea multidimensională a satisfacţiei
clienţilor serviciilor vamale, pe lângă evidenţierea nivelului de satisfacţie general al clienţilor am
identificat şi aspectele care influenţează satisfacţia (dimensiunile). În felul acesta, prin identificarea
domeniilor care contribuie la formarea satisfacţiei clienţilor, putem identifica şi măsurile care sunt
124
necesare pentru îmbunătăţirea satisfacţiei generale a clienţilor, evident prin intermediul îmbunătăţirii
dimensiunilor calităţii menţionate mai sus.
III. Prin intermediul construirii unui indice (index) de satisfacţie a clienţilor
La ora actuală, una dintre cele mai des folosite metode de calcul a satisfacţiei clienţilor este
prin intermediul indicelui de satisfacţie a clienţilor. Indicele de satisfacţie a clienţilor se poate defini
ca o construcţie matematică în care se regăseşte, pe lângă gradul de satisfacţie a diferitelor
dimensiuni principale ale calităţii, şi o componentă legată de importanţa şi ponderea dimensiunilor
de calitate în procesul de satisfacţie a clienţilor.
În studiile lor, Jan A. Eklöf, Anders Westlung (1998) definesc indicele de satisfacţie a
clienţilor ca un sistem care, pe de o parte, modelează, măsoară, estimează şi analizează legătura şi
interacţiunea dintre preferinţele consumatorilor, calitatea percepută şi consecinţele satisfacţiei, iar pe
de o parte, modelează şi analizează performanţele organizaţiei.
Calculul indicelui de satisfacţie poate avea la bază un calcul şi o formulă matematică simplă
sau poate fi bazat pe un calcul matematic complex şi laborios, care presupune un calcul şi o analiză
statistică avansată (aplicarea metodelor statistice privind ecuaţiile de regresie, ecuaţiile structurale
latente, reduceri factoriale).
Un indice de satisfacţie a clienţilor, care la bază foloseşte un calcul şi un model matematic
complex, are avantajul că, pe de o parte, evidenţiază şi surprinde extrem de clar, precis şi complet
fenomenul de satisfacţie a clienţilor, iar pe de altă parte, evidenţiază diferitele dimensiuni (factori)
care influenţează acest fenomen precum şi legătura dintre ele. Dezavantajul metodei constă în faptul
că este greu de aplicat practic pentru multe din organizaţiile publice, presupunând alocări de resurse
materiale mari, precum şi implicarea unor grupuri de specialişti din exteriorul acestor organizaţii.
În schimb, avantajul indicelui de satisfacţie calculat prin intermediu unei formule matematice
simple constă în faptul că este simplu şi uşor de aplicat şi implementat şi că presupune o alocare
mult mai mică de resurse decât în cazul menţionat mai sus, respectiv implicarea unor persoane cu
cunoştinţe matematice relativ reduse. Această ultimă metodă de calcul a indicelui de satisfacţie
reclamă, în fapt, calcularea ponderilor de satisfacţie ale fiecărui factor sau dimensiune specifică care
influenţează satisfacţia clienţilor.
Sub formă matematică, un calcul de indice de satisfacţie având la bază un calcul matematic,
relativ simplu, arată sub formă:
k
ISC = ∑P
ij
(1)
j=1
unde:
ISC = indicele de satisfacţie a clienţilor
125
P
ij
= ponderea de satisfacţie a individului i privitor la dimensiunea (atributul) j
k = numărul de atribute sau dimensiuni ale satisfacţiei
P
ij
= PI
ij
x NS
ij
(2)
unde:
PI
ij
= ponderea de importanţă a individului i pentru dimensiunea (atributul) j
NS
ij
= nivelul (scorul) de satisfacţie al individului i referitor la dimensiunea j
k

PI
ij
= (I
ij
/∑ I
ij
) (3)
j=1

unde: I
ij
= importanţa dată de individ legat de dimensiunea (atributul) j

Prin aplicarea formulelor (1) (2) şi (3) indicele de satisfacţie a clienţilor se prezintă astfel:
k k
ISC = ∑ {(I
ij
/ ∑ I
ij
) x NS
ij
} (4)
j=1 j=1
Un exemplu de indice de satisfacţie calculat după formula (4) este indicele de satisfacţie
calculat pentru serviciile vamale cu ocazia efectuării de către autor a unui studiu, în perioada 2006-
2007, privind satisfacţia clienţilor serviciilor vamale.
Cele mai multe construcţii de indici de satisfacţie a clienţilor, atât indicatorii de la nivelul
organizaţiei cât şi indicatorii de la nivelul naţional, se bazează sau se fundamentează, în general, pe
anumite modele - cadru. În fapt, modele cadru au rolul de a explica procesul şi fenomenul de
formare a satisfacţiei clienţilor, relevând în acelaşi timp atât principalele dimensiuni şi factori care
intervin în construcţia indicelui cât şi legătura dintre ele.
În esenţă, modelele - cadru (framework) ale indicilor de satisfacţie a clienţilor se pot defini ca
fiind modele structurale, bazate pe presupunerea că, pe de o parte, satisfacţia clienţilor este cauzată
de anumiţi factori sau dimensiuni (ca de exemplu: aşteptările clienţilor, calitatea percepută etc.), iar
pe de altă parte, această satisfacţie influenţează la rândul ei alţi factori sau aspecte (ca de exemplu:
nivelul de loialitate, plângeri sau contestaţii precum şi nivelul încrederea în organizaţie).
În multe cazuri, modelele - cadru de explicare a satisfacţiei clienţilor construiţi pentru diferite
ramuri industriale sau pentru nivelul economiei naţionale folosesc în construcţie factori
operaţionalizaţi pe baza construcţiilor de factori latenţi (ecuaţii structurale)
În general, deşi pe plan mondial există o multitudine de construcţii de indici ai satisfacţiei
clienţilor la nivel naţional, ca de exemplu indicele american de satisfacţie a clienţilor ACSI, indicele
european de satisfacţie a clienţilor (ECSI), barometrul suedez de satisfacţie a clienţilor (SCSB),
barometrul german de satisfacţie a clienţilor (DK - The Deutsche Kundenbarometer), indicele
elveţian de satisfacţie a clienţilor (SWICS), barometrul norvegian de satisfacţie a clienţilor (NCSB),
126
indicele Hong-Kong de satisfacţie a clienţilor (HKCSI), majoritatea folosesc drept model de
construcţie două tipuri de modele şi anume:
1. modelul indicelui american de satisfacţie a clienţilor - ACSI
2. modelul indicelui european de satisfacţie a clienţilor - ECSI
1. Modelul indicelui american de satisfacţie a clienţilor ACSI
Indicele american de satisfacţie a clienţilor (ACSI) este un indice de satisfacţie construit la
nivelul economiei naţionale americane (încorporând măsurări ale satisfacţiei clienţilor principalelor
firme şi organizaţii publice din SUA), obiectivul acestui indice fiind a genera informaţii exacte şi
comprehensive despre satisfacţia clienţilor servind, în acelaşi timp, ca un indicator de succes pentru
analizele şi evaluările economice cu privire la firme, organizaţii publice, ramuri industriale sau chiar
pentru evaluarea şi analiza globală a economiei naţionale.
De altfel, indicele ACSI se bazează pe studiile şi analizele colectivului de cercetători de la
universitatea Michigan State University (Michigan Business School) şi pe studiile lui Fornell C şi
Anderson E.W. (1992; 1996; 2000) şi este fundamentat, în cea mai mare parte, pe modelul de
construcţie al barometrului suedez de satisfacţie a clienţilor (SCSB).
Modelul ACSI se bazează pe un model structural format din 6 sau 5 variabile latente şi este
construit atât pentru varianta sectorului privat (fig. 5.11.)
Fig.5.11. Modelul structural al indicelui american de satisfacţie a clienţilor (ACSI)pentru
organizaţiile din domeniul privat

(Sursa: xxx, American Customer Satisfaction Index (ACSI) Methodology, 2005:10)
127
Trebuie remarcat faptul că, atât modelul de indice propus pentru organizaţiile private, cât şi
modelul de indice propus pentru sectorul administraţiei publice şi nonprofit pornesc de la teoria
confirmării/neconfirmării aşteptărilor clienţilor ca fundament al explicării fenomenului de satisfacţie
a clienţilor.
Pentru instituţiile private (fig.5.11.), modelul de indice de satisfacţie se bazează şi este
structurat pe ideea că aşteptările clienţilor şi calitatea percepută de către aceştia influenţează direct,
atât gradul de satisfacţie, cât şi valoarea adusă clienţilor de către produs sau serviciu (valoarea
percepută). La rândul ei valoarea percepută de clienţi influenţează direct gradul de satisfacţie a
clienţilor. În opinia autorilor, valoarea percepută a clienţilor este privită ca fiind beneficiu pe care
clienţii îl au de pe urma unui produs sau serviciu în raport cu preţul plătit şi calitatea acestora.

2. Modelul indicelui european de satisfacţie a clienţilor - ECSI
Modelul indicelui european al satisfacţiei ECSI este o adaptare modificare a modelului ACSI.
Drept caracteristici generale, modelul ECSI este un model analitic, structurat pe analiza şi
evidenţierea factorilor latenţi care generează şi contribuie la formarea satisfacţiei (fig.5.12.). În acest
sens, în modelul ECSI, construcţiile legate de aşteptările clienţilor, valoarea percepută, satisfacţia
clienţilor şi loialitatea clienţilor sunt modelate în acelaşi mod ca în modelul ACSI.

Fig. 5.12. Modelul indicelui european al satisfacţiei ECSI

(Sursa: Ali Türkyilmaz, Coşkun Özkan, 2007:674)
128
Există totuşi 2 diferenţe fundamentale între modelul ECSI şi modelul ACSI şi anume:
În primul rând, modelul ECSI, diferit faţă de modelul ACSI, nu include nici o variabilă de tipul
"contestaţii ale clienţilor", satisfacţia clienţilor influenţând numai variabila "loialitatea clienţilor".
În al doilea rând, modelul ECSI introduce ca antecedent al satisfacţiei variabila "imagine",
variabilă care nu se regăseşte în modelul ACSI.
Astfel, modelul ECSI (fig.5.12.) este construit pe 4 variabile latente (imaginea, aşteptările,
percepţia calităţii "hard ware", percepţia calităţii "human ware") care influenţează atât variabila
"valoare percepută" cât şi variabila "satisfacţia clienţilor".
Ca proces de proiectare a unui sistem de măsurare a satisfacţiei clienţilor pentru o instituţie
publică propunem o schemă de proiectare bazată pe 8 paşi (etape), conform figurii de mai jos
(fig.5.13.)
Fig.5.13. Etapele procesului de proiectare a unui sistem
de măsurare a satisfacţiei clienţilor serviciilor publice

129
Bibliografie
1. Ali, Türkyilmaz, şi Coşkun, Özkan, 'Development of a customer satisfaction index model - An
application to the Turkish mobile phone sector', 2007, Industrial management & Data Systems,
Vol.107, no.5, p.672-687;
2. Anderson, B., şi Fagerhaug, T., Performance Measurement Explained, Designing and
implementing Your State of the Art System, Milwaukee (WI): ASQ Quality Press, 2003;
3. Anderson, E., W., şi Fornell, C., 'Foundations of the American Customer Satisfaction Index', 2000,
Total Quality Management, Vol.11, no.7, p. S869-882;
4. Anderson, Eugene, W., şi Sullivan, Mary, M., 'The Antecedents and Consequences of Customer
Satisfactions for Firms', 1993, Marketing Science, Spring, p.125-143;
5. Baker, Michael, J., şi Hart, S., The Marketing Book, (6
th
edition), Oxford: Elsevier Ltd, 2008;
6. Balaban, Delia, Cristina, Publicitatea - de la planificarea strategică la implementarea media,
Bucureşti:Polirom, 2009;
7. Bartels, Robert, The History of Marketing Thought, (2
nd
edition), Columbus (Ohio):Grid, 1988;
8. Charles, F. Phillips, şi Delbert, J., Duncan, Marketing: principles and methods, (5
th
edition), New
York; R. D. Irwin, Homewood, Ill., 1968;
9. Churchill, A., şi Suprenant, C., 'An Investiogation into the Determinants of Customer Satisfaction',
1982, Journal of Marketing Research, Vol.19, p.491-504;
10. Cronin, J., şi Tayler, S.A., 'SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance –based
and Perceptions Minus Expectations Measurement od Service Quality', 1994, Journal of Marketing,
Vol.58 (January), p.125-131;
11. Dabholkar, P.A., Shepard, D.C., Thorpe, D.I., 'A Comprehensive Framework for Service Qualiy:
An Investigation of Critical, Conceptual and Measurement Issue through a Longitudinal Study', 2000,
Journal of Retailing, Vol72, No.2, p.139-173;
12. Demetrescu, M., C., Analiza Inter şi Intrafuncţională de Marketing, 1977, Buletinul de Marketing,
No.2, p.15-31;
13. Derek, A., Rao, Tanniru, R., Analysis of Customer Satisfaction Data, Milwaukee (Wisconsin):
ASQ Press, 2000;
14. Derek, A., Rao, Tanniru, R., Analysis of Customer Satisfaction Data, Milwaukee (Wisconsin):
ASQ Press, 2000;
15. Diffenbach, J., 'Corporate environmental analysis in large US corporations', Long Range
Planning, 1983, Vol. 16, No. 3, pp. 107–116;
16. Dixon, Donald, 'Prejudice vs. marketing? An examination of some historical source', 1979,
Akron Business and Economic Review, No.2, pp.37-42;
130
17. Doyle, P. (1994) Marketing Management and Strategy, New York: Prentice Hall, 1994;
18. Drummond, G., şi Ensor, J., Introduction to Marketing Concepts, Oxford: Elsevier Butterworth -
Heinemann, 2005;
19. Engle, J., şi Blackwell, R.D.,, Consumer behavior, New York: Holt, Rinehart and Wiston, 1982;
20. Florescu, C., Balaure, V., Boboc, St., Cătoiu, I., Olteanu, V., Pop, Al., N., Marketing, Bucureşti:
Garell Poligraphis, 1992;
21. Fornell, C. (1992), 'A national satisfaction barometer: The Swedish experience', 1992, Journal of
Marketing, Vol.56, p.6-21;
22. Fornell, C., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Bryant, B.E., 'The American Customer Satisfaction
Index: nature, purpose and findings', 1996, Journal of Marketing, Vol.60, No.4, p.7-18;
23. Fornell, C., Johson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., Bryant, B.E., 'The American customer
satisfaction index: nature, purpose and finding', 1996, Journal of Marketing, Vol.60, p.7-18;
24. Fornell, C., The Satisfied Customer, Winners and Losers in the battle for Buyer Preferance, New
York: Palgrave MacMillan, 2007;
25. Gordon, McDougall, şi Terrence, Levesque, 'Customer satisfaction with service, putting
perceived value into the ecuation', 2004, Journal of Services Marketing, Vol.14, no.5, p.392-410;
26. Hollander, C., Rassuli, M., Jones, Brian, Dix , L.F., 'Periodization in Marketing History', 2005,
Journal of Macromarketing, Vol.25, no.1, p.32-41;
27. Howard, J., şi Sheth, J., The Theory of Buyer behavior, New York: John Wiley and Sons Inc.,
1969;
28. Hunt, Keith, Conceptualization and measurement of Customer Satisfaction and Dissatisfaction ,
Cambridge: Marketing Science Institute, 1977;
29. Jan, A., Eklöf, şi Anders, Westlung, 'Customer satisfacţion index and its role in quality
management', 1998, Total Quality Management, Jul. Vo.9, No.4/5 p. S80-S85;
30. Jobber D., şi Lancaster, G.A., Selling and Sales Management, London: Prentice Hall, 2009;
31. Jones, D.G.Brian, şi Shaw, Eric, 'History of marketing thought', in Weitz Barton şi Wensley
Robin, Handbook of marketing, , London:Sage, 2002, p.39-62;
32. Karl Moore, şi Niketh, Pareek, Marketing - The Basics, New York: Routledge Taylor & Francis
Group, 2006;
33. Kelly, Eugene, J., Marketing: Stratégies et fonctions, Paris: Dunod, 1968;
34. Kotler Ph., Saunders, J., Amstrong, G., Wong, V., Principiile Marketingului, Bucureşti:Teora,
1999;
35. Kotler, Ph., Managementul Marketingului: Analiză, Planificare, Implementare, Control,
Bucureşti: Teora, 1999;
131
36. Kotler, Ph., Marketing Management, (11th Edition), New York: Prentice Hall, 2001;
37. Kristensen, K., Martensen, A., Grønholdt, L., 'Customer satisfaction measurement at Post
Denmark: Results of application of the European Customer Satisfaction Index Methodology', 2000,
Total Quality Management, Vol.11, no.7, p. S1007-S1015;
38. Lendrevie, J., Lindon, D., Laufer, R., Mercator, Paris: Dunod, 2006;
39. Mary Ellen Zuckerman şi Mary L. Carsky, 'Contribution of Women to U.S. Marketing Thought:
The Consumers' Perspective', Journal of the Academy of Marketing Science 1900-1940, Volume 18,
No. 4, pp. 313-318;
40. Niger, Hill, şi Alexander, Jim, Handbook of customer satisfaction measurement, Hampshire
(UK): Gower Publishing Ltd., 2001;
41. Oliver, R.L., 'A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction
Decizions', 1980, Journal of Marketing Research November Vol.17, p.460-469;
42. Oliver, R.L., Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer, New York: McGraw-Hill
Companies, Inc, 1997;
43. Olson, J.C., şi Dover P., 'Disconfirmation of consumer expectations through product trail', 1979,
Journal of Applied Psychology, Vol.64, p.179-189;
44. Paina, N., Lazăr, D., Vorzsak, A., Plăiaş, I, Pop, D.,M., şi alţii, Bazele Marketingului, Cluj-
Napoca: Presa Universitară Clujană, 2002;
45. Parasuraman, A., Berry, L., Zeithaml, V.A., 'SERVQUAL: A multiple-idem scale for measuring
customer perceptions of service quality', 1988, Journal of Retailing, Vol.16, p.12-40;
46. Raboca H., Lazăr I., Solomon Adina, 'Exploratory Analysis of Customer Satisfaction in case of
Cluj-Napoca, City Hall Social Canteen', 2009, Transylvanian Review of Administrative Sciences,
No.25E/January, p.111-131;
47. Raboca H., Lazăr I., Solomon Adina, 'Exploratory Analysis of Customer Satisfaction in case of
Cluj-Napoca, City Hall Social Canteen', 2009, Transylvanian Review of Administrative Sciences,
No.25E/January, p.111-131;
48. Raboca Horia şi Dodu, Marius (2007), 2007, volumul conferinţei internaţionale
"Competitiveness and European Integration" UBB-FSEGA, Cluj-Napoca: Alma Mater, p.212-221;
49. Raboca, Horia, 'Determinants of Customer Satisfaction and Service Quality - The case of
Romanian Public Service', 2006, Transylvanian Review of Administrative Sciences,
No.16E/February, p. 124-135;
50. Raboca, Horia, MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOE SERVICIILOR PUBLICE, Cluj-
Napoca: Accent, 2008;
132
51. Sandor, S. D., şi Raboca, H., 'Determinants And Outcomes Of Citizens’ Satisfaction With Public
Services In Cluj-Napoca', 2007, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 21 E/2007, p.
103-112;
52. Sandor, Sorin, Dan, 'Cadrul de Autoevaluare a Funcţionării Instituţiilor Publice - Stimulent
pentru o calitate sporită a serviciilor publice sau formalitate?', 2005, Revista Transilvană de Ştiinţe
Administrative,Vol.3 no.15, p.118-125;
53. Shaw, Eric, 'The first dialogue on macro marketing', 1995, Journal of Micromarketing, No.15,
pp.7-20;
54. Spreng, R.A., MacKenzie, Scott, B., Olshavsky, R.W., 'A Reexamination of the Determinants of
Consumer Satisfacţion', 1996, Journal of Marketing, Vol.60 no.3, p.15-32;
55. Stanton, W., J., Fundamentals of Marketing, (6
th
edition), New York: McGraw- Hill,1981;
56. Su, C.T., Chen, M.C., Cheng, G.C., 'TQM in Taiwan’s computer and its peripheral industry',
2001, Industrial Management & Data Systems, Vo.101, no.7, p.357-362;
57. Teas, K.R., 'Expectations Performance Evaluation and Consumer’s Perception of Quality', 1994,
Journal of Marketing, Vol.57 (October), p.18-34;
58. Tse, D., şi Wilton, P.C., 'Models of Consumer Satisfaction: An extension', 1988, Journal of
Marketing Research, Vol.25, no.2, p.204-212;
59. Vavra, Terry, G., Improving Your Measurement Of Customer Satisfaction, Milwaukee
(Wisconsin): ASQ Quality Press, 1997;
60. Verstage, Jill, Marketing, London: ICSA Publishing Ltd., 2005;
61. Wagenheim, G.D, şi Reurink, John H., 'Customer Service in Public Administration', 1991,
Public Administration Review, Vol.51, no.3, p.263-270;
62. Weitz, Barton, şi Wensley, Robin, Handbook of marketing, London:Sage, 2002;
63. Westbrook, R.A., Reilly, M.D., 'Value-Percept Disparity: An Alternative to the Discorfirmation
of Expectations Theory of Consumer Satisfaction', 1983, Association for Consumer Research,
Vol.12, no.4, p.256-260;
64. xxx, http://www.archive.org/details/;
65.xxx,http://www.flipkart.com/commercial-research-duncan-outline-working-book-0559934408;
66. xxx, ACSI Methodology Report, , Milwaukee (Wisconsin): ASQ Press, 2005;
67. Yi ,Y., 'A critical review of consumer satisfaction' in V.Zeithaml (Ed.), Review of Marketing,
1991, Chicago: American Marketing Association, p.35-42;
68. Zeithaml, V.A., 'Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and
synthesis of evidence', 1988, Journal of Marketing, Vol.52, p.2-22;

CUPRINS CAP. 1. DEFINIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING ............................. 3 1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING ............................................................... 3 1.2. FUNCŢIILE DE MARKETING ............................................................................................ 7 1.3. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI ................................................................. 10

CAP. 2. MEDIUL MARKETINGULUI ...................................................................................... 16 2.1. CONCEPTUL DE MEDIU DE MARKETING ................................................................... 16 2.2. MACROMEDIUL FIRMEI .................................................................................................. 18 2.3. MICROMEDIUL FIRMEI .................................................................................................... 23 2.4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING ......................................................................... 28 CAP. 3. PIAŢA FIRMELOR ........................................................................................................ 39 3.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ................................................................................................. 39 3.2. DIMENSIUNILE PIEŢEI ...................................................................................................... 42 3.3. SEGMENTAREA PIEŢEI ..................................................................................................... 49

CAP. 4. MIXUL DE MARKETING ......................................................................................... 53 4.1. CONCEPTULUI DE MIX DE MARKETING .................................................................. 53 4.2. POLITICA DE PRODUS ....................................................................................................... 55 4.3. POLITICA DE PREŢ ............................................................................................................. 65 4.3. POLITICA DE DISTRIBUŢIE ............................................................................................. 77 4.4. POLITICA DE PROMOVARE ............................................................................................. 82 CAP.5 SATISFACŢIA CLIENŢILOR ....................................................................................... 95 5.1. DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR .................................. 102 5.2. CLIENŢII ORGANIZAŢIILOR ......................................................................................... 104 5.4. MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR ............................................................... 117

Bibliografie .................................................................................................................................... 127

2

CAP. 1. DEFINIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING 1.1. DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE MARKETING În literatura de specialitate, precum şi în practica economică, conceptul de marketing are mai multe accepţiuni. În funcţie de unghiul de abordare, prin termenul de marketing se pot desemna, deopotrivă, atât un domeniu al ştiinţei, o disciplină, un demers socio-economic, cât şi o activitate practică sau o funcţie a unei organizaţii (privată sau publică). Din punct de vedere etimologic, cuvântul "marketing" provine din limba engleză şi desemnează "piaţă", "comercializare", "târguială", "vânzare/cumpărare". Prin urmare, deşi termenul de marketing a apărut înaintea apariţiei ştiinţelor economice ca ştiinţe, consacrarea lui în literatura de specialitate este indisolubil legat de evoluţia ştiinţelor economice (evoluţia gândirii şi curentelor din domeniul ştiinţelor economice). Din punctul de vedere al modului de definire a conceptului de marketing, de-a lungul timpului s-au conturat două mari clase de definiţii: 1. Prima clasă de definiţii s-a conturat în prima jumătate a secolului XX şi este vizibil tributară vechii orientări a activităţilor economice, în care punctul de pornire sau central îl constituia nu clientul (consumatorul), ci produsele existente care trebuiau furnizate sau oferite (orientarea spre vânzări). Astfel, conform acestei prime clase, prin marketing se înţelege "realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul bunurilor şi serviciilor de la producător la consumator sau utilizator". De altfel una dintre caracteristicile de bază a acestei clase de definiţie îl constituie faptul că marketingul este privit şi considerat exclusiv doar ca un mijloc de vânzare şi de promovare. 2. A doua clasă de definiţii, apare în cea de-a doua jumătate a secolului XX şi revizuieşte într-o manieră destul de profundă termenul şi înţelesul de marketing. În accepţiunea celei de-a doua clase de definiţii, marketingul apare legat de noţiunea de "client" sau "consumator", abordarea conceptuală fiind mult mai largă, procesuală/sistemică şi interdisciplinară. De asemenea, drept caracteristică generală, această clasă de definiţii lărgeşte sfera activităţilor legate de marketing, folosind acest concept nu numai la activităţile economice, ci şi la activităţile sociale sau din sfera politicului (activităţi şi partide politice). Totodată, această clasă de definiţii pune accent pe evidenţierea procesului de tranzacţie/schimb valoric care apare în procesul de vânzare/cumpărare de bunuri sau servicii. Astfel, în cea de-a doua clasă de definiţii intră următoarele definiţii:

3

orientarea spre client Orientarea către vânzări Orientarea spre client Întreprinderea (organizaţia) Piaţa de bunuri/servicii Produsele/servicii Nevoile consumatorilor (clienţilor) Profit Profit . Diferenţele şi deosebirile fundamentale dintre "orientarea către vânzări" şi "orientarea către client" sunt prezentate în tabelul şi figura de mai jos (tabelul 1.1. Tabelul 1. Lazăr. 3. 2009) 4 . Bazele Marketingului. 1981). I. şi Lancaster. Orientarea spre vânzări vs.A. Diferenţele dintre orientarea spre vânzări şi orientarea spre consumator (marketing) Orientarea către vânzări Accentul pe nevoile vânzătorului Producţie Vânzări Consumator Orientarea către clienţi Nevoile consumatorilor Producţie Vânzări Accentul pe nevoile consumatorului (Sursa: Jobber D. 2002) Aspectele Punctul de pornire Punctul central Obiectivul final Fig. 4.. Marketingul reprezintă o activitate umană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor prin intermediul procesului schimbului(Kotler.. figura 1. D. preţurile. N. 1.1. A..prin satisfacerea nevoilor consumatorilor Mijloacele Vânzare şi promovare Coordonarea mixului de marketing (Sursa: Paina. Vorzsak. şi alţii.prin volumul de vânzări .. London: Prentice Hall. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujană. 2005). G.1.1.1. promovarea şi distribuirea produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali (Stanton.). "Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizii sau grupuri de indivizi obţin ceea ce vor şi ce le sunt necesare prin intermediul creării şi schimbului între ei de produse şi valori"(Kotler et al... Pop. 1999).M.. D. 2.Selling and Sales Management. Marketingul este procesul managerial responsabil cu identificarea. Plăiaş. Această din urmă definiţie evidenţiază pregnant legătura care există între conceptul de marketing şi conceptul de tranzacţie/schimb a produselor/valorilor (proces care presupune ca o organizaţie să ofere anumite produse şi servicii în schimbul banilor furnizaţi de clienţii care au trebuinţă de astfel de produse/servicii). anticiparea şi satisfacerea cerinţelor clienţilor în condiţii de profitabilitate (Verstage. Marketingul este un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea.. 1999).

activităţi de promovare. la nivel microeconomic. se urmăreşte crearea şi oferirea de produse şi servicii într-o formă accesibilă consumatorilor.1 şi tabelul 1). menţinerii şi dezvoltării propriilor lor pieţe" (Lendrevie et al. 1968:19). O notă aparte în definirea conceptului de marketing o constituie definiţia enunţată de Victor P. implicit pentru a obţine profit" (Paina.. investigarea pieţei .necesare fundamentării corecte a deciziilor de marketing. în fapt. în cazul orientării spre vânzări. (2) promovarea şi dezvoltarea unor activităţi specifice care materializează noile raporturi ale organizaţiei cu mediul exterior. În schimb aşa cum am menţionat mai sus. N.Prin urmare. prin culegerea de informaţii asupra eforturilor şi acţiunilor de marketing. Jill Verstage (2005) consideră că indiferent de tipul de organizaţie sau afacere. Pe de altă parte. Din perspectiva unor anumiţi specialişti (C.. şi anume: investigarea pieţii consumatorului. marketingul descrie. orientarea către marketing poate fi identificată deopotrivă la nivel macroeconomic şi la nivel microeconomic. "preocuparea principală a organizaţiei este de "a scăpa" (a vinde) cât mai repede de produse.Florescu et al. anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt şi mai eficient decât concurenţa de pe piaţă. juridici sau manageriali. organizarea şi desfăşurarea activităţii economice potrivit acestor concepţii orice activitate trebuie îndreptată în direcţia satisfacerii cerinţelor consumatorilor cu maximă eficienţă. et al. 2006:2). o definiţie cuprinzătoare a marketingului ar trebui să includă următoarele elemente: (1) o concepţie modernă legată de orientarea. esenţa conceptului de marketing costă în identificarea. conceptul de marketing apare relaţionat cu activităţile concrete de la nivelul agenţilor economici desemnând "ansamblul mijloacelor de care dispun organizaţiile în vederea creării. Astfel. studiul pieţei. (3) utilizarea unor instrumente de marketing ştiinţific adecvate pentru cercetarea nevoilor de consum. consideră că marketingul este un concept complex care poate fi definit în termeni economici. Bell care. Prin urmare. În acelaşi timp. 5 zone: 5 . prin transformarea acestora în bani. Tot legat de aspectele privind definirea conceptului de marketing. 1992). testarea acceptabilităţii produselor şi serviciilor. marketingul poate fi considerat ca fiind " un instrument social şi economic graţie căruia produsele materiale şi cultura unei societăţi sunt transmise membrilor săi" (Kelly. pornind de la constatarea faptului că există definiţii ale marketingului câte cărţi sunt pe acest subiect. De asemenea. aşa cum se poate observa din tabelul şi figura de mai sus (fig. orientarea către consumator presupune satisfacerea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor (clienţilor) prin crearea şi livrarea de mărfuri după dorinţele şi "pofta" acestora. 2002:22). în viziunea macroeconomică.

marketingul poate desemna un proces continuu care asigură supravieţuirea organizaţiei în afacere sau mediul exterior . acţiuni de sampling şi merchandising. există azi 1600 de definiţii ale marketingului. 4. stabilirea preţurilor. în acest curs. 2. In acest sens. anticiparea necesităţilor şi nevoilor consumatorilor şi livrarea a ceea ce vor şi cum vor aceştia.1. voi amintii faptul că. marketingul poate desemna termenul generic sub care se regăsesc o varietate de tehnici privitoare la implementarea tuturor aspectelor pe care le presupune marketing . după anumiţi autori. acţiuni promoţionale. o definiţie "cât mai completă" şi "originală" a marketingului. sistemul de marketing relaţionează procesele specifice marketingului cu mediul intern şi extern organizaţional.credinţa că clienţii (consumatorii) sunt elementul cel mai important într-o afacere. dezvoltarea produselor. În încheiere. legând în acest fel organizaţia de restul lumii. 5. marketingul poate desemna şi descrie un concept . anticiparea şi satisfacerea dorinţelor clienţilor ( cu alte cuvinte procesele care conduc la implementarea conceptelor). Prin urmare considerăm că este hazardat şi lipsit de semnificaţie a propune. privirea oricărui aspect al afacerii din perspectiva clienţilor. marketingul poate desemna un sistem care operează sau interacţionează cu o varietate de factori din mediul intern şi extern organizaţiei.procesul indispensabil supravieţuirii pe o piaţă de bunuri sau servicii. 6 . marketingul poate desemna şi descrie o funcţie formală (activităţi) a unei organizaţii sau afaceri acea funcţie a managementul care este responsabilă cu identificarea.cercetări de piaţă. 3.

funcţiile de marketing se definesc ca fiind totalitatea activităţilor din sfera sau domeniul: (1) furnizării.C. indiferent de specificul organizaţiei. nivelul cererii şi al ofertei..2. Nu în ultimul rând. C. obţinerea de informaţii referitoare la pieţele potenţiale sau prezente. informaţii asupra pieţei. b) Funcţii implicând distribuţia fizică (activităţile de transport. FUNCŢIILE DE MARKETING La modul general funcţiile de marketing pot fi definite ca fiind acele activităţi specifice domeniului de marketing. preţ şi acţiuni promoţionale. Diferenţa dintre funcţiile de marketing şi alte activităţi rezidă.Duncan (1968) care împart funcţiile marketingului în: a) Funcţii implicând transferul titlului de proprietare (cele legate activităţi de vânzare şi activităţi de cumpărare). aria 7 . Demetrescu (1977). O clasificare riguroasă a funcţiilor de marketing este aceea oferită de Ch. se întâlnesc 2 mari categorii de funcţii şi anume: 1. în următoarele: .F. Phillips şi Delbert. Cea de-a 2 funcţie se referă la canalele de distribuţie şi activităţi de logistică. al.1. (3) depozitării. atragerea cererii.J. depozitare/stocare). O altă clasificare a funcţiilor de marketing este clasificarea propusă de M.funcţiile de marketing se compun sau sunt alcătuite din sarcinile. la nivelul unei organizaţii. De asemenea. Este de neconceput ca să vorbim de marketing fără să ne referim la activităţi ce vizează investigarea pieţelor sau analiza informaţiilor cu privire la piaţa de produse/servicii. activităţile şi procesele specifice numai marketingului şi care nu se regăsesc pentru o altă categorie de funcţii sau domenii (de exemplu funcţiile managementului). Domeniile şi activităţile pentru realizarea primei funcţii se referă la produs. conform căreia. asumarea riscului). a necesităţilor de consum. Cei mai mulţi autori şi specialişti în domeniu consideră drept funcţii ale marketingului activităţile economice legate de ajungerea produselor şi serviciilor la consumator (altele decât producerea de produse sau bunuri). satisfacerea cererii. în principal. 2. Florescu (Florescu et. 1992) consideră că funcţiile de marketing se pot clasifica sau formula în următorul mod: a) Investigarea pieţei. c) Funcţii care facilitează realizarea celor de mai sus (standardizare. Prin realizarea acestei funcţii se urmăreşte. (4) vânzării şi (5) cumpărării de produse sau servicii. (2) transportului.aceste funcţii se exercită în toate organizaţiile din domeniul privat. În acest sens. dozare. . în general.

precum şi fructificarea oportunităţilor. 2. Satisfacerea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor.investigaţiei ar trebui să se extindă şi asupra celorlalte componente ale mediului la care se raportează organizaţia (factorii care influenţează piaţa de bunuri şi servicii). recunoaşterea socială de factor a concordanţei dintre produsele (serviciile) în care se materializează activitatea sa şi nevoile cărora le sunt destinate. optimizarea structurii producţiei şi al distribuţiei de mărfuri. Această funcţie are un conţinut extrem de dinamic şi presupune activităţi de adaptare operativă la condiţiile exterioare în continuă schimbare. asigurarea unor posibilităţi largi de alegere corespunzător tuturor gusturilor şi preferinţelor. crearea şi inducerea unui nivel cât mai exact al aşteptărilor consumatorilor cu privire la produsele şi serviciile oferite. Realizarea unei activităţi rentabile. După părerea noastră. motivarea şi sensul economic şi social a existenţei oricărei organizaţii. putem aprecia faptul că marketingul îndeplineşte 4 funcţii de bază şi anume: 1. această funcţie se concretizează într-un ansamblu de măsuri vizând producerea numai a acelor produse (servicii) care sunt necesare pentru consum. Nu în ultimul rând. respectiv întreaga activitate a unei întreprinderi trebuie axată sau orientată permanent la cerinţele şi rigorile mediului. în mod sintetic. a specialiştilor). o judicioasă alocare a resurselor (fondurilor de investiţii. Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum. Cercetarea pieţei şi al consumatorilor. pe de o parte. 3. Maximizarea profitului. d. Într-un anumit fel. iar pe de altă parte. Realizarea acestei funcţii. realizarea acestei funcţii presupune şi educarea gusturilor consumatorilor. profitabile este condiţia existenţei şi supravieţuirii oricărei organizaţii fie ea privată sau nonprofit. b) Conectarea dinamică a organizaţiei la mediul ei economico-social. putem afirma fără rezervă faptul că piaţa reprezintă un "barometru" a situaţiei economico-financiare şi sociale a întreprinderilor (organizaţiilor). Considerăm că informaţiile legate de piaţă constituie elementele esenţiale pentru supravieţuirea sau adaptarea unei întreprinderi (organizaţii) la mediul extern. această funcţie precede celelalte funcţii ale marketingului şi le pregăteşte condiţiile de realizare. distribuirea lor în condiţii optime. În concepţia marketingului eficienţa economică se măsoară nu numai din perspectiva profitului dar şi din perspectiva gradului în 8 . Pe scurt. reprezintă însuşi filosofia marketingului. a capacităţilor de producţie. Creşterea eficienţei economice. Această funcţie reflectă viziunea nouă a marketingului asupra relaţiei organizaţie-mediu. informarea consumatorilor cu privire la produse/servicii oferite. Această funcţia ar trebui să aibă un caracter permanent pentru majoritatea organizaţiilor din sectorul privat sau nonprofit. Realizarea acestei funcţii implică. c. după părerea noastră. Prin faptul că pe piaţă se validează de cele mai multe ori justeţea şi deciziilor economice. Această funcţie asigură finalitatea activităţii întreprinderii.

în concepţia marketingului. flexibilă şi elastică a firmei la dinamica mediului. De altfel. acoperă atât scopul orientării de marketing a activităţilor economice cât şi mijloacele atingerii acestui scop. dimpotrivă. După părerea noastră.care organizaţia satisface nevoile consumatorilor. inventivitatea. 4. precum şi in comportamentul consumatorilor (nevoile şi cerinţele consumatorilor faţă de produs/serviciu). nivelul sau scara aplicării lui. toate aceste funcţii se pot regăsii în practica marketingului. intuiţia şi spiritul creator al angajaţilor. În acest sens. rapidă. cele 4 funcţii menţionate mai sus. Racordarea promptă. profitul este considerat ca o "recompensă" primită de organizaţie de la consumatori în urma satisfacţiei produsă acestora în procesul utilizării produsului sau serviciului. ele ţin de existenţa marketingului ca sistem. În forme specifice şi cu intensitate variabilă. indiferent de domeniul de activitate al organizaţiei. marketingul nu numai că rupe şi elimină tiparele ci. 9 . stimulează şi descătuşează imaginaţia. Prin urmare. marketingul poate îndeplinii rolul unui radar şi prompt semnalizator a situaţiilor neprevăzute ce pot intervenii pe piaţă.

acest sondaj poate fi considerat a fi unul dintre primele cercetări de marketing. Primele lucrări de marketing apar la începutul secolului XX. la începutul secolului XIX. lucrare scrisă de profesorul C. De asemenea. Cu această ocazie un ziar ocal a organizat un sondaj de opinie în rândul electoratului. California şi Illinois. că majoritatea specialiştilor plasează începutul marketingului în secolul XX.flipkart. După anumiţi specialişti (N. Astfel. De asemenea. Totodată.U.A. în perioada antebelică. 2002). în consecinţă. cum era de aşteptat. printre primele preocupări scrise privind marketingul se numără lucrarea lui Ralph Starr Butler intitulată "Metodele de marketing". artistul era plătit să facă demonstraţii practice pe străzile marilor oraşe. In urma acestor activităţi cifra de afacere a domnului John Jacob Astor a crescut. în anul 1919.archive.com/commercial-research-duncan-outline-working-book-0559934408). asupra fazelor de desfăşurării lui ulterioare. în SUA. la care au participat 4 candidaţi. dau ca exemplu alegerile locale ţinute în oraşul american Harrisburg (statul Pennsylvania). social şi tehnic.org/details/). părerile rămân împărţite în privinţa fixării perioadei de debut a acestuia şi. ofereau în curricula lor de învăţământ un curs legat de tehnici de vânzare. trebuie remarcat faptul că. Acesta. Carsky (1990) remarca faptul că în anul 1910.1. Paina et al. De altfel. specialiştii menţionaţi mai sus. 10 . Deşi încă marketingul nu era constituit ca o ştiinţă sau ca un domeniu distinct.3. apare lucrarea intitulată "Cercetare comercială . Bartels Robert (1988) remarcă şi el în studiile sale că primele cursuri de marketing oferite de colegiile americane datează din anul 1902. pentru a dezvolta afacerea lui cu pălării a angajat un artist pentru a proiecta pălării destinate femeilor din lumea bogată. în literatura de specialitate. tot legat de apariţia marketingului. primele universităţi americane fiind cele din Michigan. apărută în anul 1916 şi reeditată în 1918 la editura Alexander Hamilton Institute (New York) în volumui 5 al seriei "Modern Business"(http://www. putem totuşi observa din exemplu de mai sus unele trăsături specifice marketingului şi anume: încercările de proiectare şi design al produsului orientat spre un anumit segment de clienţi şi activitatea de promovare. majoritatea universităţilor şi facultăţilor pe profil economic din S.Duncan (profesor la universitatea americană Chicago (http://www.S. Candidatul care a câştigat alegerile a fost chiar candidatul indicat în urma sondajului de opinie. Prin urmare. De asemenea. Este adevărat. în studiile sale Mary Ellen Zuckerman şi Mary L.o schită a principiilor de lucru". ISTORIA ŞI EVOLUŢIA MARKETINGULUI Legat de apariţia marketingului. primele acţiuni în care se regăsesc elemente ale marketingului apar la sfârşitul secolului XVIII şi sunt cele legate de afacerea unui pălărier american pe nume John Jacob Astor. ţară care de altfel se afla în plin având economic.

1910-1920 Perioada de Conceptualizare: este perioada în care conceptele şi termenii de marketing au început a fi conceptualizate. curentelor şi gândirii în acest domeniu. 1920-1930 Perioada de Integrare: este perioada "de aur" al marketingului. Este perioada în care asumpţiile ipotetice legate de marketing au început a fi verificate şi cuantificate. marketingul a început să se dezvolte pe subdomenii ( subdomeniul: publicitate. 2002). evoluţia marketingului poate fi structurată astfel: 1900-1910 Perioada de Descoperiri: este perioada în care marketingul s-a cristalizat ca materie. 1930-1940 Perioada de Dezvoltare: este perioada în care domeniile şi ariile de specializare a marketingului au început să se dezvolte. 1979. trebuie amintit profesorul american Percival White. metode şi abordări din alte domenii. Shaw. Cea mai cunoscută schemă de evidenţiere a evoluţiei marketingului este a lui Bartels Robert (1988). În această etapă s-au conceput şi exprimat abordările instituţionale şi funcţionale ale marketingului. în S. marketingul se baza pe observarea regulilor şi practicilor privind distribuţia şi vânzarea produselor. în această etapă 11 . De asemenea. vânzări. 1940-1950 Perioada de Reevaluare: este perioada în care conceptele şi explicaţiile tradiţionale legate de marketing au început a fi reevaluate în noi termeni şi cunoştinţe. se dezvoltă de-a lungul epocii medievale şi continuă până în prezent. reviste şi jurnale care practic pun bazele literaturii de specialitate din lume pe domeniul marketingului. 1995). În opinia acestui specialist.goodreads. apar primele revistele şi jurnalele de marketing pentru specialişti şi profesionişti. În această etapă apar primele studii şi lucrări privitoare la marketing. În general. De altfel. Totodată.com). vorbind despre evoluţia şi istoria marketingului trebuie făcută o distincţie între istoria marketingului ca idei şi istoria marketingului ca disciplină. putem afirma că aceasta începe încă din Antichitate.Nu în ultimul rând. Tot în această perioadă apar abordări noi legate de marketing. in anul 1921.A. în această etapă s-au integrat în marketing o serie de cunoştinţe. dezvoltate şi clasificate.U. distribuţie). există o mare diversitate de opinii privitor la clasificarea etapelor. Dacă ne referim la istoria ideilor de marketing. Iniţial. Nu în ultimul rând în această perioadă. odată cu apariţia comerţului şi schimbului de produse (Dixon. majoritatea specialiştilor sunt de părere că începuturile se pot localiza cu aproximaţie la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX (Jones and Shaw. În această perioadă se cristalizează şi postulează principiile de marketing. Legat de evoluţia marketingului. care. Dacă ne referim la marketing ca disciplină. a publicat lucrarea intitulată "Analiza pieţei propriile principii şi metode" (http://www. Majoritatea teoriilor erau forme adaptate şi împrumutate din alte domenii ale ştiinţelor economice.

De asemenea. In această etapă apar preocupări legate de introducerea marketingul în sectorul administrativ sau nonprofit ca element destinat a rezolva cauze sociale. 2005). În acest sens.prezent orientarea spre conceptul de marketing social De asemenea.clasificarea evoluţiei oprindu-se practic la perioada de după 1970. psihologie ( apar preocupă legate de comportamentul organizaţional şi al consumatorului). 1970-Prezent Perioada Socializării: este etapa în care în gândirea şi abordarea marketingul apar elemente legate de domeniul socialului. comportamentul consumatorului si sistemele de marketing.1920 orientarea spre conceptul de produs (produs) 1920 . O altă încercare de a evidenţia evoluţia marketingului pe diferite perioade este schema propusă de Philip Kotler (1999). Practic. ea rămâne totuşi de actualitate prin modul sistematic şi coerent de abordare. Noile abordări şi curente pun accent pe managementul marketingului. Deşi schema de prezentare a evoluţiei marketingului propusă de Bartels Robert a fost criticată de anumiţi specialişti în domeniul marketingului. 12 . centrul de interes se mută în sfera în care marketingul poate influenţa societatea şi nu cum societatea poate influenţa marketingul.se cristalizează şi se dezvoltă incipient 2 mari şi noi abordări conceptuale legate de marketing: (1) managementul marketingului şi (2) marketingul ca sistem.. Aceste noi abordări sunt bazate pe evidenţierea atât a procesului managerial de decizie cât şi a aspectele sociale ale marketingului. apar diferite modele de marketing iar analizele şi cercetările cantitative devin extrem de populare. În această etapă apar şi se folosesc tot mai mult analizele şi cercetările cantitative (care de altfel sunt specifice altor ştiinţe exacte cum ar fi statistica şi sociologia) în studiile de marketing. ştiinţe sociale. În această perioadă.1970 orientarea spre conceptul de marketing 1970 .1950 orientarea spre conceptul de vânzări 1950 . mai ales datorită faptului că nu face referinţă clară la perioada dintre 1990-2000 . 1950-1960 Perioada de Reconceptualizare: este etapa în care pe lângă abordările tradiţionale ale marketingului apar tot mai multe abordări noi. domeniul marketingului începe să se diferenţieze pe arii şi subdomenii de specializare. et. în această etapă apar noi concepte şi abordări preluate sau împrumutate din domeniile legate de management. al. 1960-1970 Perioada de Diferenţiere: este etapa în care se continuă procesul de schimbare şi înlocuire a gândirii şi abordărilor tradiţionale ale marketingului. schemă care distinge următoarele perioade de evoluţie a marketingului: 1900 . mai jos sunt prezentate şi alte modalităţi de evidenţiere şi "periodicizare" a evoluţiei conceptului de marketing (Hollander S.

p. Astfel. propunem următoarea schemă care ţine cont în evidenţierea evoluţiei marketingului din perspectiva principalelor abordări legate de conceptul de marketing şi conceptul de management. XX Primul Război Mondial Recesiunea După al II Război Mondial (1959) Naşterea Orientarea spre produs Orientarea spre Managementul marketingului marketingului consumator Sheth 1900-1950 1950-1970 1965 + 1975 + &Gross Marketingul Marketingul Marketingul Marketingul (1988) Clasic managerial comportamental adaptativ Lazer 1800-1900 1900-1915 1915-1930 1930-1950 1950-1965 1965+ (1979) orientarea cristalizarea conceptualizarea instituţionalizarea reconceptualizarea extinderea spre disciplinei disciplinei disciplinei disciplinei domeniului distribuţie disciplinei Jackson 1850-1900 1900-1914 1915-1923 1924-1942 1942-1957 1957 + (1979) etapa de Etapa de Etapa structural Etapa de Etapa de Etapa producţie promovare funcţional reevaluare reconcepere multidimensională Bartles 1900-1910 1910-1920 1920-1930 1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 (1976) Descopere Conceptualizare Integrare dezvoltare reevaluare Reconcepţie Diferenţiere Jones & 1930-1959 1960-1968 1969-1979 1980+ Monieson Inregistrare faptelor si Integrarea practicilor si al Extinderea scopului Emergenţa (1990) practicilor din marketing gandirii de marketing marketingului marketingului Kerin 1936-1945 1946-1955 1956-1965 cantitative 1976-1985 1986 + (1996) Etapa Etapa Etapa 1966-1975 Etapa Etapa economiei activităţii ştiinţelor Etapa ştiinţelor ştiinţelor ştiinţelor aplicate manageriale beavioriste decizionale integrate Goodman 1867-1911 1912-1945 1946-1966 1967-1986 (1986) Epoca Epoca conceptualizării Epoca dezvoltarii Epoca dezvoltării premergătoare timpurii a teoriilor de mico-rmarketingului marketingului marketingului marketing ştiinţific Pope 1700-1970 1870-1915 1915-1925 19251955 1955+ (1983) Advertising-ul Apariţia Conceptualizarea Dezvoltarea Dezvoltarea segmentării rudimentară agenţiilor de advertising-ului advertising-ului şi apariţia a agenţiilor de advertising advertising specializate Autorul Keith (1960) (Adaptare după Hollander.etapa de început al marketingului ca domeniu de ştiinţă şi care se caracterizează prin apariţia principalelor concepte.. L.25. Vol.etapa de cristalizare şi definire conceptuală a marketingului .. Dix . 13 . M.F..2. Brian. C. no. Periodization in Marketing History.Fig. explicaţii şi teme folosite de marketing. 1900-1920 .1. Rassuli. 2005.32-41. în concepţia noastră evoluţia marketingului poate fi descrisă pe următoarele etape: 1. Principalele etape în evoluţia marketingului Evoluţia 1860-1930 1930-1950 1950-1960 1970 + Orientarea Orientarea Orientarea Orientarea spre controlul spre producţie spre vânzări spre marketing marketingului Morishita Începutul sec.1. Jones.) Având în vedere multitudinea de scheme şi metode de "periodicizare" folosite în evidenţierea evoluţiei marketingului. Journal of Macromarketing. pentru uşurinţa înţelegerii procesului de evoluţie a marketingului.

în această etapă apar primele încercări (incipiente) de personalizare a produselor în funcţie de preferinţele consumatorilor. totuşi el era atras de produs şi se decidea cu privire la achiziţionarea lui în funcţie de tipul şi intensitatea metodele şi tehnicile de promovare a produselor folosite de firme. începând cu această etapă. pe lângă preocupările manageriale de organizarea producţiei. nu sunt nici producerea şi nici vânzarea de produse. firmele sunt nevoite să apeleze din ce în ce mai mult la diferite şi sofisticate metode şi tehnici de marketing legate atât de 14 .etapă care se caracterizează prin faptul că majoritatea preocupărilor unei întreprinderi sau companii erau îndreptate spre a produce cât mai mult produse destinate a satisface nevoile fundamentale ale omului.etapa de cristalizare. preocupările acestora (atât cele de management cât şi cele de marketing) se îndreaptă din ce în ce mai mult spre procesul de convingere a consumatorilor potenţiali să cumpere tot mai mult pentru ca firma să poată produce în continuare mai mult şi mai rapid. a făcut ca preocupările managerilor legate de producerea de produse "cât mai mult şi cât mai ieftin" să nu mai asigure succesul sau supravieţuirea firmelor. este de a identifica cumpărători pentru produsele fabricate prin intermediul procesului de promovare a vânzărilor şi produselor. prin urmare. Firmele sunt din ce în ce mai conştiente de rolul pe care îl joacă consumatorul sau cumpărătorul în procesul de vânarecumpărare de produse. Ca urmare a creşterii concurenţei între diferitele firme. economic şi social pe care civilizaţia umană îl străbate. 1930-1950 .etapa de orientare spre producţie . Prin urmare.etapa legată de orientare spre marketing . concurenţa pe piaţă între firme era mică. Această concurenţă acerbă dintre firme.2. începând cu această etapă clientul sau consumatorul este cel care decide cu privire la achiziţionarea produselor. concurenţa pe pieţele de desfacere dintre firme a crescut continuu. ci însuşi consumatorul sau clientul .satisfacerea nevoilor lui.etapa de orientare spre vânzări . în continuare. Prin urmare. De asemenea. Obiectivele perioadei erau să se producă produse cât mai multe cu costuri cât mai mici pe baza organizării manageriale a procesului de producţie. preocuparea de bază a firmelor. puterea de a decide real cu privire la produsele oferite de firme. De asemenea. iar acest lucru a condus la dezvoltarea marketingului (metodelor şi tehnicilor folosite) ca ştiinţă. dezvoltare şi consolidare a principalelor aspectele legate de marketing. De asemenea. pe pieţele lor de desfacere a produselor.etapa caracterizată prin creşterea importanţei marketingului în preocupările firmelor. 1950-2000 . Punctul central al acestei orientări. Prin urmare. apărută începând cu anii 1950. deşi consumatorul sau cumpărătorul nu avea. 1920-1930 . majoritate consumatorilor nu aveau posibilitatea de a alege un produs din o gamă prea variată de produse. Datorită progresului tehnologic. majoritatea aveau deja asigurată desfacerea produselor pe diferite pieţe sau segmente de populaţie. marketingul nu presupunea eforturi şi preocupări majore pentru firme deoarece. În mod evident. pentru a putea produce firmele trebuie să apeleze la metode şi tehnici tot mai sofisticate şi complexe de marketing. 4. 3. Astfel.

sistemică. începând cu anii 1950. practic. promovare). 5. distribuţie. Prin urmare. consolidarea sau extinderea pe diferite pieţe de desface de produse. orice firmă din zona privată. teoria informaţională. 2000-prezent . Începând cu anul 2000.conceperea şi fabricarea produsului (satisfacerea cerinţelor şi specificaţiilor impuse de diferite segmente de clienţi. în această perioadă. Practic. a făcut ca marketingul să devină unul dintre principalele elemente decizionale legate de intrarea. marketingul se dezvoltă. şi un compartiment de marketing pentru a putea supravieţui ca firmă (datorită pretenţiilor ridicate ale consumatorilor dublată de oferta extrem de mare de produse concurenţa ridicată între firme). respectiv orientare strategică a firmei pe diferite pieţe de desface. despre o teorie integratoare a marketingului (mai ales legat de componenta de management) care să permită supravieţuirea firmelor în condiţii de concurenţă estremă. putem vorbii. Fenomenul de globalizare a economiilor naţionale şi de renunţarea la barierele protecţioniste a diferitelor ţări. 15 . S-au conturat astfel diferite modalităţi de abordare a problematicii de marketing ( privitor atât la produs cât şi al client) în care abordarea. În această etapă.etapa de dezvoltare şi integrare a marketingului . teoriilor şi conceptelor de marketing le-au fost integrate o serie de elemente din alte ştiinţe: matematică. în opinia mea. ştiinţe militare (de exemplu .ca o disciplină complexă şi fundamentală a ştiinţelor economice.guerilla de marketing) etc. fizică.politicile de produs. psihologie. cât şi de distribuţia şi vânzarea lor (mă refer aici la acele metode şi tehnici legate de acţiunile mixului de marketing . apărute ca fenomen al sfârşitul secolului XX.este etapa în care marketingul ca ştiinţă se dezvoltă şi este integrată cu alte ştiinţe. socială este integrată cu tehnologia comunicaţiilor şi al informaţiilor. are sau trebuie să aibă. ţinând cont de progresul şi dezvoltarea domeniului tehnologiei informaţiilor şi al comunicării. cât şi din zona administraţiei publice. preţ. metodele şi tehnicile de marketing devin din ce în ce mai complexe şi rafinate. indispensabilă pentru firmele atât din zona privată. apărând sub forma în care există zi . Practic. pe lângă un compartiment de management.

Pornind de la constatarea că orice organizaţie economica funcţionează in condiţiile pe care i le oferă mediul său extern. 16 . iar pe de altă parte. Tot legat de definirea conceptului de mediu de marketing. Kotler în studiile sale (Kotler. punctul de vedere al lui Kotler presupune ca pentru a valorifica oportunităţile. care marchează întreaga activitate de marketing. Cunoaşterea şi separarea influenţei fiecăruia dintre factorii importanţi ce activează pe o anumită piaţă. fizionomia si mecanismul de funcţionare a mediului. 2001). pe de o parte.CAP. factori care ii influenţează activitatea de marketing si forţele ce afectează nivelul performantelor sale economice. Trebuie remarcat şi menţionat faptul că. permite luarea unor decizii de acţiune pentru ca firma să poată supravieţui. Astfel. MEDIUL MARKETINGULUI 2. 2002).. A cunoaşte mediul de marketing în care acţionează o firmă înseamnă. De asemenea. et al. abilităţile firmei de a înţelege şi reacţiona rapid la factorii de mediu.umane.. CONCEPTUL DE MEDIU DE MARKETING Într-un sens mai larg. la modul general. dar si pentru a se feri de primejdii. mediul în cadrul căruia firmele îşi desfăşoară activitatea poate fi definit ca fiind acele reţele de variabile exogene cărora firmele le opun proprii sale resurse . Evident. menţine sau dezvolta pe acea piaţă. materiale şi financiare ( un set de variabile endogene). evident că între firme şi mediul său extern se creează astfel un sistem de relaţii. O altă definiţie legată de mediul de marketing este definiţia enunţată de specialiştii catedrei de marketing din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerii din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (Paina N.1. una dintre condiţiile principale este ca firma sa cunoască componentele. 2. influenţa relaţiei cu clienţii acelei pieţe. alţi specialişti definesc acest concept ca fiind ansamblu de factori şi forţe externe firmei capabile să influenţeze menţinerea sau dezvoltarea schimburilor pe pieţele pe care activează. care afectează sau au o influenţă asupra activităţii economice desfăşurate de acestea. a identifica cerinţele pieţei. Astfel. în opina lor prin mediul de marketing se înţelege ansamblu de factori şi forţe care scapă controlului imediat al firmei şi care influenţează menţinerea sau dezvoltarea relaţiei sale cu clienţii profitabili. defineşte mediul de marketing al întreprinderilor ca fiind format din totalitatea oportunităţilor şi primejdiilor generate sau la care trebuie să le facă faţă o firmă. mediul de marketing se poate definii ca fiind ansamblu factorilor şi variabilelor exogene firmelor (exterior firmei). constituie elementul central şî vital pentru succesul sau eşecul firmei pe diferitele pieţe de desfacere.

Una dintre sarcinile fundamentale ale celor din cadrul departamentelor de marketing este de a investiga şi analiza factorii şi forţele din mediul de marketing şi să evalueze impactul lor asupra evoluţiei firmei. căreia îi stau la dispoziţie multe instrumente şi tehnici specializate. (2) micromediul firmei. Din punctul de vedere al modului şi natura acţiunii factorilor de mediu. 17 .Prin urmare. cât şi analiza mediului de marketing se constituie ca o funcţie specifică şi specializată pentru o firmă. majoritatea specialiştilor clasifică mediul de marketing în 2 mari categorii şi anume: (1) macromediul firmei. putem afirma faptul că atât cunoaşterea.

4. tendinţe ale diversităţii etno-culturale. economice. sexul. Mediul economic Este unanim acceptat de către specialişti că mediul economic condiţionează şi reprezintă. forţe specifice mediului natural. respectiv determinată de o serie de aspecte privitoare la mediul economic (perspectiva obţinerii unui loc de muncă bine plătit şi stabil. suportul puterii de cumpărare al clienţilor. Prin analiza trendurilor şi tendinţelor demografice este posibilă anticiparea. Tendinţa generală a consumatorilor de a cheltui este strâns legată de dezvoltarea mediului economic.2. starea civilă) 2. Mediul demografic Acest mediu este reprezentat de populaţia unei ţări. macromediul firmei este reprezentat de ansamblul forţelor societale generale (demografice. 2. fie ei agenţi economici. politice. politicile fiscale). 3. naturale. nivelul producţiei de produse indigene. culturale) care acţionează asupra micromediului firmei.1. Principalele tendinţe demografice interesante pentru marketeri sunt: 1. tendinţe ale trecerii de la pieţele de masă la micropieţe. economice. din partea firmelor. stabilitatea valutară. 6. rata inflaţiei şi al dobânzilor bancare. precum şi de structura şi segmentele sale. 18 . nivelul preţurilor pe diferite produse şi utilităţi. tendinţe în repartizarea geografică a populaţiei. Prin urmare. tehnologice. politice.2. tendinţele în structura populaţiei pe grupe de vârstă.2. în măsura în care numărul mare de nevoi şi dorinţe ale acelor indivizi sunt exprimate de trăsăturile demografice ( ca de exemplu. Dintre aceşti factori. În literatura de specialitate. Factorii mediului economic influenţează comportamentul de cumpărare atât al firmelor cât şi al consumatorilor.2. principalele forţe care sunt recunoscute ca aparţinând macromediului sunt cei: demografice.2. comportamentului consumatorilor pe o anumită piaţă. tehnologice. tendinţele în evoluţia numărului populaţiei. MACROMEDIUL FIRMEI Din punct de vedere conceptual. macromediul firmei reprezintă ansamblul factorilor şi forţelor ce constituie climatul general în care firma îşi desfăşoară activitatea. tendinţe în structura familiei. vârsta. B) Veniturile şi puterea de cumpărare a oamenilor. în acelaşi timp. cei mai importanţi sunt: A) Starea generală a economiei. consumatori individuali sau agenţii guvernamentale. 5. 2. culturale.

pe această bază. Rata fiscalităţii influenţează puternic venitul disponibil. oamenii renunţă la produsele scumpe. un an. rămas după plata tuturor impozitelor. În faza de avânt. În structura cheltuielilor de consum. Oamenii de marketing sunt interesaţi de venitul disponibil.. faţă de cei cu venituri mici. A. şomajul se reduce. puterea de cumpărare şi consumul scad. Sunt cunoscute cele patru faze clasice ale acestui ciclu: avântul. afacerile sunt prospere. şomajul este redus. salariile încep să crească şi. dividende. şomajul este cel mai ridicat.C) Dorinţa acestora de a cheltui D) Structura cheltuielilor de consum. impozite cu ajutorul cărora guvernul îşi finanţează activitatea şi asigură stabilitatea sistemului administrativ. se numeşte venit discreţionar. într-o anumită perioadă de timp – o lună. Întreprinderile încep să dea faliment. aspiraţiile. Cererea de bunuri de consum creşte. îmbrăcăminte-încălţăminte şi întreţinerea locuinţei. Firmele trebuie să-şi redefinească strategiile de marketing în conformitate cu tendinţa mediului economic de a înregistra o nouă fază de avânt. deoarece cei cu veniturile mari au alte interese. Acestă clasă de mijloc consumă cele mai multe produse şi plătesc cea mai mare parte din impozite. la puterea de cumpărare a acestor clase. sporeşte dorinţa consumatorilor de a cheltui. 19 . În faza de recesiune. treptat. Când oferta depăşeşte cererea. B) Veniturile şi puterea de cumpărare Modul în care veniturile sunt repartizate este extrem de important pentru cei din departamentele de marketing. nevoi aspiraţi şi preferinţe. consumatorii îşi pierd încrederea în economie. Cele mai importante surse ale puterii de cumpărare sunt: venitul. economia intră în criză de supraproducţie: şomajul şi inflaţia cresc. Afacerile redevin prospere. salariile sunt foarte mici. criza. dobânzi etc. În faza de înviorare. în funcţie de faza ciclului economic (de afaceri) în care se află ţara respectivă. Starea generală a economiei Condiţiile economice generale sunt fluctuante în orice ţară. Trebui menţinut faptul că studiile de specialitate evidenţiază faptul că vitalitatea economică a unei naţiuni este dată de numărul de persoane din clasa de mijloc: middle şi upper middle class. Venitul disponibil care rămâne după alocarea cheltuielilor pentru alimente de bază. recesiune şi înviorarea. prefenţintele şi. cea mai mare parte revine produselor şi serviciilor de bază. iar cele care au supravieţuit se restructurează şi încep să-şi înlocuiască vechiul sistem de fabricaţie. nu în ultimul rând. Venitul global al unui individ este suma de bani obţinută de acesta din salarii sau pensie. consumatorii au cea mai mare putere de cumpărare şi sunt dornici să cheltuiască. creditul şi averea. rata inflaţiei este mică. Apariţia claselor sociale cu venituri mari şi mici conduce la obligaţia firmelor de a adopta caracteristicile produselor şi serviciilor la necesităţile.

energia şi alte servicii publice care scad) iar ponderea cheltuielilor cu altă destinaţie (în special a celor cu petrecerea timpului liber) creşte. îşi sporesc achiziţiile curente şi investesc. educaţie. O parte dintre studii evidenţiază faptul că: pe măsură ce venitul unei familii creşte. un venit viitor. 2. nu dispune de venituri discreţionare. În majoritatea ţărilor există şi o clasă a defavorizaţilor.El este folosit pentru distracţii. au apărut o serie de studii privind modificările structurii cheltuielilor unei familii ca urmare a creşterii venitului. Viaţa produselor este din ce în ce mai scurtă. Averea face din bogaţi mai bogaţi.accelerarea ritmului schimbărilor tehnologice.) de restituire. valori mobiliare. etc. rate. precum: . nevoile consumatorilor. din când în când. Firmele trebuie să urmărească schimbările din mediul tehnologic şi să stabilească dacă acestea vor afecta sau nu capacitatea produselor lor de a satisface. Tehnologiile noi creează oportunităţi şi pieţe noi. bijuterii. cumpărarea de automobile şi alte produse durabile. de regulă. vacanţe. Mediul tehnologic Mediul tehnologic afectează deopotrivă producători şi consumatori. de rata dobânzii şi de condiţiile (termene. în continuare. pentru a lansa la momentul oportun noi produse şi a valorifica ocaziile favorabile de piaţă.3. O persoană poate avea un venit mare. în principal. Ca şi venitul. Orice nouă tehnologie oferă şi creează eficienţă în termeni de timp şi calitate faţă de tehnologiile vechi. C) Dorinţa oamenilor de a cheltui Specialiştii angajaţi în departamentele de marketing au fost şi sunt foarte interesaţi să ştie cât cheltuiesc familiile pentru cumpărarea diferitelor categorii de produse şi cum variază structura cheltuielilor pentru diferite niveluri ale venitului. formată din persoane care trăiesc permanent din ajutorul acordat de stat. deoarece. Marketerii trebuie să conştientizeze importanţa tendinţelor mediului tehnologic. în prezent. sub formă de economii. averea este inegal distribuită. dar îşi pot permite. dar o avere mică (invers este puţin probabil). cea a cheltuielilor gospodăreşti rămâne constantă (cu excepţia celor cu încălzirea. etc. 20 . Ele trebuie să facă eforturi creative. deoarece aceasta influenţează direct volumul afacerilor. nivelul lor de trai situându-se sub limita sărăciei. Clasa populară.2. formată din consumatorii produselor de lux. Utilizarea lui depinde. să cumpere şi mărfuri şi servicii de lux. ponderea cheltuielilor pentru procurarea hranei scade. oamenii cei mai bogaţi fiind cei din clasa superioară. Astfel. Creditul permite persoanelor să cheltuiască. Oamenii de marketing trebuie să fie informaţi în legătură cu puterea de cumpărare a consumatorilor şi tendinţele acesteia pe pieţele lor. pe baza ei. terenuri. antichităţi etc. Consumatorii din clasa de mijloc îşi cheltuiesc banii mai chibzuit. Cele mai mari venituri discreţionare revin membrilor clasei superioare. bogaţii obţin credite mari. Averea este acumularea venitului trecut.

Bugetele de cercetare-dezvoltare ale firmelor sunt din ce în ce mai mari. decât pe cele primare. 21 Totodată. atât asupra consumatorilor cât şi al firmelor.. atât din sindicate. 2. Metodele de a imita. orice cultură este o . fizice. Unele dintre ele investesc în imitarea unor caracteristici ale produselor concurenţilor. . De aceia responsabilii de la marketing trebuie să manifeste interes pentru identificarea schimbărilor culturale care ar putea semnala apariţia ocaziilor favorabile. copia produse ale unor firme de notorietate mondială sunt tot mai sofisticate.majoritatea inovaţiilor vizează ameliorări ale unor produse existente.4. sume din ce în ce mai mari. La rândul lor. etc. care să le permită să influenţeze comportamentul consumatorilor. comunicaţii. în loc să vină cu produse complet noi.înăsprirea reglementărilor legale privind tehnologiile şi produsele versus creşterea fenomenului de piraterie tehnologică. are un mare impact. organizaţionale şi ale unor grupuri de oameni. Mediul politic Orice afacere se desfăşoară într-un anumit cadru legal şi sub influenţa unor agenţii guvernamentale şi grupuri de interes public. . Valorile primare sunt relativ stabile şi se transmit de la o generaţie la alta. imagine. în timp ce credinţa că este bine ca oamenii să se căsătorească devreme este una secundară. Politica influenţează puternic afacerile dintr-o ţară. În bugetele industriilor de vârf – aeronautică. pieţele şi modul de consum sunt expresii ale culturii sociale.. respectarea concurenţei. chimie etc. o anumită orientare politică. morale. cât şi grupuri patronale sau din jurul partidelor politice) au tendinţa de a influenţa sau limita acţiunile şi deciziile de marketing.2. financiare. electronică. 2. organismele guvernamentale şi grupurile politice de presiune (mă refer aici şi la grupurile formate. legile. De exemplu. supuşi riscurilor financiare. Mediul cultural Nevoile şi dorinţele oamenilor. pirateria tehnologică a devenit o ameninţare. dar şi la adresa mediului.2. În general. a consumatorilor – privaţi de produsele originale. Membrii unei colectivităţi împărtăşesc anumite valori culturale: primare şi secundare. Firmele trebuie să respecte legislaţiile aferente relaţiilor din mediul concurenţial şi să conştientizeze nevoia imperativă de a proteja mediul natural. Contrafacerea. atât la adresa firmelor de prestigiu de pe piaţa mondială expunându-le riscurilor de notorietate. în mare parte. Costurile înalte ale cercetării determină multe firme să îmbunătăţească vechile produse. mai elaborate. în ceea ce priveşte protecţia consumatorului. Legislaţia şi aplicarea ei reflectă. Bugetele de cercetare-dezvoltare se ridică la 5-10% din vânzări.creşterea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare. Legislaţia. O bună înţelegere a cadrul legislativ şi politic este vital pentru activitatea firmelor.5. Un specialist în marketing are mai multe şanse de a modifica valorile secundare. etc. în timp ce valorile secundare sunt mai dinamice. credinţa în viaţa de familie este o valoare primară. guvernele alocă cercetării.

din sport. cum sunt pădurile şi hrana.6. Mediul natural Mediul natural reprezintă ansamblul resurselor naturale ale unei ţări. aceste valori sunt relativ asemănătoare cu cele europene şi nordamericane. Fenomene manifestate în muzică. voluptatea. create de anumite grupuri sociale. etc. În cultura noastră. au repercusiuni şi influenţă în deciziile de cumpărare şi consum ale indivizilor şi evident.2. etc. responsabili din marketing trebuie să cunoască foarte bine următoarele tendinţe în legătură cu mediul natural. metal. în opţiunile firmelor de a satisface preferinţele acestora mai mult sau mai puţin determinate de criteriul apartenenţă religioasă. în principal. al tehnologiilor şi produselor mici consumatoare de energie. natură. sexualitatea etc. în general comportamentul acestora. Cercetarea de marketing realizează previziuni ale unor valori culturale – egoismul.) şi cele greu reînnoibile. la petrol. se impune creşterea rolului statului şi organizaţiilor de specialitate în direcţia protejării mediului înconjurător şi diminuării efectelor negative ale vieţii economice şi sociale mondiale. în sensul că deciziile de marketing vor viza specularea oportunităţilor oferite de mediul natural. univers. Criza materiilor prime – în principal a resurselor epuizabile cum sunt cele minerale (cărbune. vor fi foarte profitabile pe termen mediu şi lung. materialismul. care joacă un rol central pe scena politică mondială. 22 . la alţii. etc. De aceea. În general mediul natural interacţionează cu acţiunile de marketing. 2. societate. fanii unor vedete de cinema. Specialiştii în marketing urmăresc să anticipeze aceste schimbări în scopul de a identifica noi oportunităţi de piaţă. Afacerile din domeniul surselor alternative de energie.structură de subculturi. constituie subculturi care influenţează stilul de viaţă al unor subsegmente de piaţă. Criza energetică Această criză se manifestă tot sub forma costurilor. modalităţile concrete în care se manifestă acestea. Deteriorarea mediului natural este cea mai mare provocare a ultimelor decenii. altruismul. coafura. Criza ecologică Poluarea afectează calitatea vieţii oamenilor de aceea. Economiile industrializate ale lumii depind covârşitor de această resursă neregenerabilă. culturi secundare. Valorile culturale majore ale unei societăţi se referă la felul în care oamenii se raportează la ei înşişi. La nivel mondial. îmbrăcămintea. Ea se asociază cu mari ameninţări dar şi cu mari oportunităţi de afaceri. studiile evidenţiază faptul că diversitatea de culturi religioase. la organizaţii.

managementul. disponibilităţile de capital. Mediul intern al firmei are un rol deosebit asupra oportunităţilor. micromediul unui firme se delimitează în 2 mari dimensiuni şi sfere de acţiune şi anume: (1) mediul intern de marketing. în opinia noastră. natura activităţii etc. respectiv factorii de mediul extern apropiaţi firmelor. cuprinde acei factori interni si forţe externe care influenţează în mod direct activitatea firmei şi asupra cărora se poate exercita un anumit control. respectiv factorii din cadrul sau din interiorul organizaţiilor care pot influenţa buna desfăşurare a activităţilor economice a acestora. financiare. prin compartimentul de marketing. trebui reţinut faptul că acest mediu are o importanţă extrem de mare pentru specialiştii din domeniul marketingului. MICROMEDIUL FIRMEI Micromediul marketingului. există şi limite ale controlului acesteia asupra unor componente cum sunt: costurile. se referă la : resursele umane. acţiunile şi strategiile de marketing. Indiferent de modul de clasificare şi definire a micromediului de marketing. intermediari. Dintre acestea. schimbările survenite în acest mediu influenţând major deciziile. 2. după unii specialişti.1. reprezentând cadrul ce trebuie adaptat cerinţelor mediului extern şi totodată. Resursele firmei se regăsesc în combinaţii diferenţiate în funcţie de obiectul de activitate. organizarea. sistemul care aplică şi verifică orientările şi transformările impuse de activităţile de marketing. Prin urmare.3. elementele de marketing.3. Mediul intern de marketing Mediul intern reprezintă ansamblu condiţiilor. materiale. Deşi firma poate exercita un control direct şi analitic asupra acestor variabile. organizării şi eficienţei mixului de marketing.2. În această ultimă abordare micromediul de marketing este format din: furnizori. modul de desfăşurare a producţie. capacitatea şi structura şi managementul activităţii etc. rolul determinant în afirmarea şi succesul firmei revine capitalului uman. concurenţi. clienţi. 23 . micromediul de marketing cuprinde numai factorii externi care influenţează activitate firmei. tehnologia de producţie etc. competenţei profesionale a personalului. activităţilor şi relaţiilor proprii acesteia. După alţi specialişti. de cele mai multe ori. Ele. grupuri de interes şi presiune Considerăm că este justificat ca în cadrul micromediului de marketing să fie incluse şi factorii interni firmelor. Factorii interni cu impact direct asupra activităţii de marketing sunt: resursele firmei. (2) micromediul extern firmei.

al materialelor. Micromediul extern firmei Micromediul extern firmei. instituţii care asigură resursele materiale – materii prime.Furnizorii Furnizorii sunt consideraţi: firme. etc. integrator şi decizional are o influenţă majoră privitor la diferitele strategii pe care firma le are de urmat. sunt în mare parte controlabile în interiorul firmei. garanţii şi încredere. reprezintă ansamblul forţelor şi factorilor care au o incidenţă directă cu capacitatea şi activitatea firmei de a satisface nevoile clienţilor şi al consumatorilor. lucru care conduce evident la o scădere nedorită a calităţii produselor finite. 2. cât şi o calitate superioară materiei prime sau serviciilor necesare acesteia. preţuri. diferă de la o firmă la alta. Dotările materiale – clădiri. organizaţii. a energie. 24 . prin capacitatea şi calitatea lor. pot determina limite ale aplicării strategiilor de marketing. comerciale. nerespectarea prevederilor contractuale de către furnizori poate provoca întreruperea procesului de producţie şi insatisfacţia clienţilor firmei. faptul că activitatea şi procesul conducerii afectează în diferite moduri mixurile de marketing ale firmelor. distribuţie. Indiferent de posibilele probleme care pot să apară. firmele caută să stabilească legături comerciale cu furnizorii care asigură atât cel mai mic preţ. De altfel. echipamente de producţie. materiale.3. şi serviciile – consultanţă. În cadrul micromediului exterm firmelor sunt incluşi următorii factori: A.De asemenea. maşini. financiare. prin caracterul său atotcuprinzător. energie. construcţii speciale. obiectul de activitate. termene de livrare. Elementele şi orientarea de marketing. echipamente. administrative. Managementul. relaţiile cu mediul extern. promovare. lucru care conduce la o creştere nedorită a preţului de livrare a produselor finite. în funcţie de mărime. necesare desfăşurării activităţii firmei.2. Deciziile privind producţia diferitelor produse. deşi pot fi mult influenţate de mediul exterior. de publicitate. financiare. În general. b) Calitatea materiei prime. Organizarea internă a activităţilor de producţie. strategia de marketing. este unanim acceptat. după majoritatea specialiştilor în marketing. hale de producţie. orientarea spre o piaţă şi anumit segment de clienţi. procesul de investiţii şi implementarea de noi tehnologii. resursele financiare sunt de importanţă centrală pentru aplicarea strategiilor de marketing. Există anumite probleme legate de furnizori şi anume: a) Preţul de achiziţie al materiei prime. şi al dobânzi bancare se poate modifica rapid în sus. Ei au oferte diferite de calitate. printre specialiştii din marketing şi management. politica de preţ. al materialelor poate scădea. depozite.

etc. care negociază contracte dar nu comercializează. să vândă şi să promoveze produsele. drept concept. Intermediarii Intermediarii sunt firme. etc. B. ­ Firmele comerciale – grosiştii şi detailiştii – care cumpără şi revând produsele. cu care să întreţină relaţii pe termen lung. Clienţii Clienţii. ­ Piaţa organizaţiilor nonguvernamentale – formată din organizaţii nonprofit care cumpără mărfuri pentru a le pune la dispoziţia celor care au nevoie de ele. sănătate. clienţii reprezintă cea mai importantă componentă a micromediului extern. Drept clasificare. Intermediarii financiari sunt băncile. ordine publică. clienţii unei firme se pot afla pe una sau câteva din următoarele pieţe (locale/ naţionale/internaţionale): ­ Piaţa consumatorilor – formată din persoane şi gospodării care cumpără produse şi servicii pentru consumul propriu ­ Piaţa utilizatorilor industriali – constituită din întreprinderi care cumpără produse şi servicii în scopul prelucrării lor în procesul de producţie ­ Piaţa distribuitorilor – formată din comercianţi care cumpără pentru a revinde ­ Piaţa guvernamentală – reprezentată de instituţii de stat care achiziţionează produse şi servicii cu scopul de a presta servicii publice – apărare. Întreprinderile de distribuţie fizică sunt cele specializate în depozitarea şi transportul produselor Întreprinderile de prestări de servcii de marketing oferă firmelor cercetări de marketing. relaţii cu intermediarii. întreprinderi de prestări servicii de marketing şi intermediari financiari. După majoritatea specialiştilor. Performanţele firmelor pot fi influenţate mult de politicile intermediarilor financiari C. companiile de asigurări. întreprinderi de distribuţie fizică. reclamă. 25 . în schimbul unui comision. organizaţii care ajută firma să distribuie. etc. consultanţă de specialitate. desemnează totalitatea persoanelor fizice şi juridice (agenţii economici privaţi precum şi firmele sau instituţiile din sectorul administraţiei publice) cărora le sunt destinate sau adresate produsele şi serviciile furnizate de alte firme sau persoane fizice. bursele.De aceea. orice firmă este interesată în găsirea unor furnizori de încredere. care finanţează firmele sau asigură riscul de afaceri ale acestora. Comercianţii se grupează în: ­ Agenţii de intermediere. Marea lor diversitate poate fi delimitată în categoriile: comercianţi. fondurile de investiţii.

la râdul lor. De altfel. Competitivitatea. se foloseşte termenul de competitivitate. este determinat de interacţiune a 5 dimensiuni (forţe): (1) nivelul rivalităţii existent între firmele de cu acelaşi profil de activitate. prin produsele oferite sau furnizate. la modul general. nevoilor şi necesităţilor diferitelor categorii de clienţi constituie o altă sarcină fundamentală pentru specialiştii din domeniul marketingului. privită sub aspectul marketingului. Nu în ultimul rând.Concurenţii Concurenţa. se poate adresa fie unei singure categorii de clientelă. (5) nivelul puterii de negociere al cumpărătorilor (consumatorilor). 26 . fie mai multora. ar trebui să ţină cont de părerea clienţilor.Legat de clienţi. Prin urmare. şi anume nivelul de influenţă a grupurilor de presiune politice şi sociale ( partide. cât şi pentru managerii acestei firme. Cunoaşterea preferinţelor. înseamnă capacitatea unei firme de a produce bunuri şi servicii care pot concura cu succes pe piaţă. Analizele specialiştilor în marketing privitor la firmele concurente ar trebui efectuate în două mari direcţii. respectiv a firmelor concurente constituie o sarcină permanentă şi constantă atât pentru orice specialist în marketing dintr-o firmă. La cele 5 forţe menţionate mai sus. grupuri patronale şi sindicale).respectiv care satisfac mai bine necesităţile şi cerinţele clienţilor decât produsele firmelor concurente. specialişti care. şi anume: (1) cunoaşterea şi diagnosticarea concurenţelor şi determinarea poziţiei lor pe piaţă. aş adăuga o nouă forţă. (4) nivelul puterii de negociere a furnizorilor. pieţele sunt împărţite de firmele concurente. de a menţine clienţii existenţi şi de a atrage noi clienţi din rândul persoanelor neconsumatoare sau care sunt clienţi ai firmelor concurente. drept concept. (2) nivelul de ameninţare creat de pătrunderea pe o piaţă a unor noi concurenţi. trebuie remarcat faptul că o firmă. Legat de domeniul concurenţei. conform unor anumiţi specialişti (Porter). D. sarcina fundamentală a specialiştilor din domeniul marketingului dintr-o anumită firmă şi un anumit domeniu de activitate este de a maximiza cererea pentru produsele şi serviciile destinate clienţilor. cunoaşterea concurenţei. în literatura de specialitate pentru a caracteriza produsele unei firme în relaţie cu produsele similare ale concurenţei şi cu clienţii dintre firmă. prin profilul ei de activitate. aceleaşi produse sau servicii unor segmente de populaţie care sunt clienţi comuni acestora. În general. Poziţia şi procesul competitiv al unei firmei. (3) nivelul de ameninţare creat de produsele sau serviciile de substitut. reprezintă ansamblul agenţilor economici şi al personelor fizice care oferă. orice lansare în fabricaţie de produse ar trebui să ţină cont de părerea specialiştilor în marketing.

vânzări. Fiecare firmă. vânzările. marketingul. cercetarea-dezvoltarea. gama de produse. Aceste elemente esenţiale ale strategiei concurenţiale a unei firme sunt cunoscute sub denumirea de roata strategiei concurenţiale. Mijloacele luptei concurenţiale se află în toate compartimentele interne ale firmei şi sunt: pieţele ţintă. În cazul limită – monopol – cererea este cea mai inelastică iar în alt caz limită – concurenţa perfectă – cererea este cea mai elastică. Ele trebuie clar formulate. care sunt avantajele pe care le oferă în comparaţie cu alte firme. distribuţia. parte de piaţă. aprovizionarea. care constă în desfăşurarea unor campanii ofensive sau defensive pentru a-şi crea o poziţie avantajoasă într-un anumit domeniu. În principal. finanţele. 27 . calificarea forţei de muncă. inovare. Studiul concurenţei pune acent pe opţiunile strategice ale jucătorilor dar şi pe impactul pe care acestea le au atât asupra profiturilor concurenţilor cât şi asupra structurii pieţei. În celelalte stări. Ele constituie spiţele roţii: dacă una dintre ele se rupe. Obiectivele luptei concurenţiale sunt: profit. tehnologia. o strategie concurenţială proprie. aferente concurenţei imperfecte.(2) identificarea modului în care concurenţa satisface nevoile clienţilor lor. logic ierarhizate. o strategie concurenţială este o combinaţie de scopuri şi mijloace pentru atingerea acestora. responsabilitate socială. indiferent de mărime. roata nu este funcţională. pe lângă macromediu şi acţiunile de marketing ale celorlalţi vânzători. Considerăm că. implicit sau explicit. dezvoltă. o strategie concurenţială este rezultatul analizei pieţei. pe piaţa ţintă. deci a raportului cerereofertă. precis măsurate. vânzătorul trebuie să ia în considerare.

Vol. precum şi propria lor poziţie pe acele pieţe. evalueze. 3. al relaţiilor dintre ele şi al potenţialului lor efect asupra firmelor. 16. pp. 2. Prin analizele şi previziunile mediului de marketing. analiza mediului de marketing reprezintă studiul forţelor şi factorilor de mediu. La modul conceptual. J. Long Range Planning. prevadă şi să facă faţă modificărilor care le vor afecta pieţele lor de desfacere.2.1.4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING Importanţa analizei mediului de marketing. Corporate environmental analysis in large US corporations.1). 1983. . Diffenbach (1983) a identificat o serie de consecinţe şi beneficii care decurg în urma efectuării analizei mediului de marketing (tabelul.) Totodată. firma nu face altceva decât să analizeze. Tabelul 2. în studiile lor Graeme Drummond şi John Ensor (2005) consideră că orice analiză a mediului de marketing necesită parcurgerea a 3 etape şi anume: 28 . Principalele beneficii ce decurg din analiza mediului de marketing (Adaptare după Diffenbach. În studiile sale. 107–116. No. rezidă în faptul că aceste analize şi previziuni de mediu stau la baza planificării strategice din firme.

tehnologie. la modul general. Astfel de informaţii se referă. pentru firmele mici analizele de mediului de marketing ar trebui să evidenţieze informaţiile actuale privind tendinţele economice locale cu potenţial de influenţă imediată asupra activităţilor lor zilnice. resurse umane. rata profitului. De altfel. analiza mediului de marketing au o importanţă şi un impact mult mai mare în procesul managerial de decizie. etc. interpretarea şi prognozarea tendinţelor care depăşesc cu mult analizele de rutină a clienţilor. în special. Identificarea grupurilor strategice uşurează analiza factorilor structurali ai industriei respective şi ai concurenţei din cadrul ei – barierele de intrare şi de mişcare. Scopul analizei concurenţilor este: identificarea strategiilor concurenţilor. diferenţierea produselor. De asemenea. analiza concurenţei ar trebui să joace un rol fundamental în deciziile manageriale din orice firmă. identificarea comportamentului concurenţial al competitorilor. 2. distribuitorilor şi clienţilor concurenţilor. Etapa 2 . la: vânzări. producţie. forţa de vânzare. finanţe. Firma care face analiza concurenţei trebuie să culeagă şi să prelucreze informaţii şi despre punctele tari şi cele slabe ale concurenţilor. politica de preţ.examinarea şi analiza micromediului firmei. Etapa 1 . Analiştii trebuie să prelucreze diferite date secundare sau să efectueze cercetări de marketing asupra furnizorilor. 29 . acestea trebuind să asigure inventarierea. indiferent de domeniul de activitate sau dimensiunea ei. a forţelor şi slăbiciunilor specifice. planul investiţiilor noi. structura costurilor. marketing – calitatea produselor. creştere-dezvoltare.1. 2. recomandarea specialiştilor în marketing.analiza competiţiei specifice (analiza concurenţei pe fiecare produs în parte). cote de piaţă. a obiectivelor acestora. Pentru firmele de mărime medie sau mijlocie. serviciile oferite consumatorilor. canalele de distribuţie. nivelul de reamintire şi nivelul preferinţelor consumatorilor.analiza influenţei macromediului firmei în care activează firma. pieţelor şi a concurenţei. informaţia rezultată în urma analizei. În schimb. trebuie să fie mai diversificată şi să vizeze mai profund viitoarele orientări. Un loc aparte în analiza mediului de marketing îl au analiza concurenţei. Etapa 3 . strategia de comunicare. planul cash-flow (fluxul de numerar). pentru firmele de mai mari (de dimensiuni mari). Informaţiile despre strategiile concurenţilor trebuie să fie foarte amănunţite şi să se refere la aprovizionare. este ca explorarea şi analiza mediului de marketing ar trebui efectuată în strânsă legătură cu scopurile urmărite de firmă prin aceste analize. eficienţa investiţiilor. utilizarea capacităţilor de producţie. În acest sens.

la modul general. ­ Implementarea programelor şi măsurarea rezultatelor.G. pe o scală cuprinsă între 0 şi 10.4. Mediana este 1. Analiza de tip "Benchmarking" 2. Dacă rata de creştere a pieţei este mare. 30 . Cota relativă de piaţă ridicată conduce la costuri mai scăzute. este posibilă scăderea costurilor şi crearea avantajelor concurenţiale durabile. 4. Pe ordonată – rata de creştere a pieţei. în literatura de specialitate.L. Modelul A. Curba de experienţă (a costurilor faţă de producţia cumulată) semnifică faptul că odată cu dublarea producţiei cumulate a unui bun.G. presupune: ­ Stabilirea variabilelor de performanţă care vor fi analizate. valoarea medianei fiind 10%. Analiza de tip "Benchmarking" Metoda benchmarking. partea (cota) relativă de piaţă a firmei.. (Boston Consulting Group) 3. Analiza corelată privind poziţia concurenţială a firmei şi dinamica sectorului se face cu ajutorul matricei strategice B. Modelul B.D.C. Modelul Mc Kinsey 1. se numeşte şi modelul curbei de experienţă. preţuri competitive şi dominarea pieţei prin costuri.G.C. Pe abscisă se reprezintă cota relativă de piaţă a firmei. ­ Compararea performanţelor firmei proprii cu performanţele celor mai bune firme din domeniu.1. Tehnici de analiză a concurenţei Pentru analiza concurenţei propune următoarele tehnici şi metode de analiză: 1. ele fiind folosite mai mult pentru a evidenţia decalajele între firme. ­ Ierarhizarea firmelor din industrie în funcţie de variabilele alese.C. (Boston Consulting Group) Modelul B. costurile scad cu 10-30%. În general. 2.C.G. Variabilele analizate sunt: rata de creştere a pieţei analizate. ­ Elaborarea unor programe de acţiune pentru reducerea decalajelor firmei proprii faţă de cele mai bune firme. pe o scală de la 0 la 20%. Modelul B.2. aceste metode nu dau informaţii exacte legate de poziţia concurenţială a firmelor.

în care domeniile de activitate/produsele investigate sunt plasate după caracteristicile lor. Reprezintă principală sursă de venituri ale firmei. acţionează într-un sector dinamic.produse care deţin cote relative de piaţă scăzute pe pieţe cu creştere lentă. 31 . firma trebuie să investească mult. Fig.1. pentru a ţine pasul cu ritmul rapid de creştere a pieţei şi pentru a depăşi liderul de piaţă. figurativ.Se construiesc 4 cadrane. cu o rată de creştere puternică. au cea mai mare rentabilitate. "Vacile de muls": . Reprezentarea modelului B.dacă rata de creştere a pieţei scade sub 10%.2. pentru a ţine pasul cu ritmul rapid de creştere a pieţei şi a rezista concurenţei. în vaci de muls. vedetele se transformă. Prezintă interes redus pe piaţă şi vor afecta în timp. Dilemele: sunt produse care operează pe pieţe cu creştere rapidă dar care au cote relative de piaţă reduse. au cele mai bune costuri. cu personalul.C. Vedetele: produse cu o poziţie solidă pe piaţă. care nu este obligată să investească în extinderea capacităţilor de producţie. Pietrele de moară: .. necesită cheltuieli mari cu echipamentele.G. Aduc profituri mici sau chiar pierderi. Dinamica slabă a sectorului şi nevoile investiţionale reduse conduc la degajarea unor fluxuri financiare pozitive. performanţele firmei. deoarece rata de creştere a pieţei este scăzută.

rentabilitatea. calitatea. costul de producţie. flexibilitatea. Modelul A. maturitate. acestea sunt: vedetele – menţinerea sau ameliorarea poziţiei şi investiţii în ritmul impus de piaţă. competenţele tehnice. în cazul funcţiei comerciale: cota de piaţă. se indică abandonarea produsului. creştere. stabilitatea clientelei. independenţa financiară. barierele de intrare. în cazul funcţiei financiare: structura financiară.Din punctul de vedere al alternativelor strategice ale firmelor. Maturitatea activităţii (extensie a ciclului de viaţă al produsului) se apreciază prin factori cantitativi şi calitativi specifici celor 4 faze ale pieţei produsului.G. gama de produse. Limitele modelului B. Indicatorii de apreciere sunt: rata de creştere a sectorului (pieţei).D. faţă de poziţia deţinută de produsele lor în cadrul gamei. reţeaua de distribuţie.C. vacile de muls – menţinerea productivităţii şi a rentabilităţii. clasic sunt: nu are valoare operaţională în domeniile în care cererea nu este sensibilă la variaţia preţurilor. şi anume: lansare (demaraj).L. dilemele – selectarea unui segment şi consolidarea poziţiei sau ameliorarea poziţiei. o firmă poate fi rentabilă şi degaja fluxuri pozitive de trezorerie fără să deţină o parte de piaţă mare. tehnologie. distribuţia cotei de piaţă. forţa de vânzare. stabilitatea cotei de piaţă. Dacă rentabilitatea este 0 sau negativă. pietrele de moară – menţinerea poziţiei fără investiţii. nivelul de integrare. declin. facilităţi de acces la sector. protecţia mediului. Investigarea strategică se bazează pe două variabile: maturitatea activităţii. ia în considerare în special pieţele din amonte. numărul de concurenţi. poziţia concurenţială a firmei într-un anumit domeniu de activitate. integrează doar funcţia comercială şi cea financiară. Poziţia concurenţială măsoară forţa relativă a întreprinderii faţă de concurenţi în cazul funcţiei de producţie prin: capacitatea de producţie. 32 . 3. imaginea.

Poziţia concurenţială poate fi: 1. 5. Exemplu grafic al Matricei A. puţin satisfăcătoare.2. 2. investiţii foarte mici Rentabilitate medie Rentabilitate scăzută Orientări strategice ale modelului A.puternică – firmele pot duce o politică independentă pe termen lung. Şansele de menţinere pe termen lung sunt medii sau sub medie.L. 4. Fig.: Lansare Poziţie dominantă Poziţie puternică Dezvoltare naturală Poziţie favorabilă Dezvoltare Poziţie nefavorabilă Poziţie nefavorabilă Dezvoltare naturală selectivă Abandon Creştere Maturitate Declin Dezvoltare naturală Dezvoltare naturală Dezvoltarea naturală presupune angajarea tuturor resurselor spre produsele (activităţile) în care întreprinderea deţine o bună poziţie concurenţială.nefavorabilă – deţinută de produse cu performanţe satisfăcătoare. 3.2.dominantă – firmele sunt capabile să controleze comportamentul concurenţial.marginală – specifică produselor cu performanţe slabe. toleraţi de concurenţa principală. respectiv rentabilitatea 33 .D.L. pe ordonat – poziţia concurenţială Lansare Creştere Maturitate Declin Poziţie dominantă Poziţie puternică Poziţie favorabilă Poziţie nefavorabilă Poziţie nefavorabilă Rentabilitate ridicată. investiţii mari pentru ameliorarea poziţiei Rentabilitate ridicată. pe abscisă–maturitatea sectorului.D. Dezvoltarea selectivă presupune investirea selectivă pentru a reorienta activităţile sau a ameliora poziţia concurenţială. rezistente pe termen scurt. investiţii mari pentru ameliorarea poziţiei Rentabilitate scăzută. investiţii mari pentru menţinerea poziţiei Rentabilitate medie.favorabilă – firmele au atuuri strategice importante şi şanse de menţinere pe termen lung.

). slab (fig. cu o poziţie concurenţială favorabilă.G.C. dar cu risc concurenţial ridicat.Atractivitatea sectorului Mare medie puternică Poziţia concurenţială Medie Activităţi (1) Activităţi (1) Activităţi (2) Activităţi (4) Activităţi (3) Activităţi (3) Slabă Activităţi (2) slabă Atractivitatea sectorului Activitatea: 1.2. 34 . Coordonatele modelului sunt: poziţia concurenţială şi atracţia sectorului Sunt evaluate prin factori cum ar fi: Poziţia concurenţială Partea de piaţă Rata de creştere Gama de produse Eficacitatea forţei de vânzare Capacitatea de producţie Productivitatea Efectul de experienţă Calitatea relativă a produselor Calitatea cercetării-dezvoltării Calitatea personalului Imaginea Valoarea adăugată Atractivitatea sectorului Mărimea sectorului Rata de creştere Preţul Structura concurenţei Profitabilitatea Maturitatea sectorului Diferenţierea produselor Solvabilitatea clientelei Tendinţele sociale Restricţii legale Climatul social Evaluarea poziţiei concurenţiale şi atractivităţii sectorului se face prin metoda grilelor de evaluare cu variantele: puternic. mediu. 4. Reprezentarea grafică a Modelului McKinsey . Se recomandă strategia creşterii sau consolidării.L.D. şi A.2.Firma evoluează pe o piaţă atractivă. Modelul Mc Kinsey Acest model reuneşte conceptual elementele abordării B.Abandonul vizează activităţile (produsele) cu poziţie competitivă slabă sau produse noi.3.3. Fig.

Se recomandă strategia menţinerii. fuziunea cu o altă întreprindere. Ea se poate concretiza într-un nou produs sau o nouă tehnologie. Prin analiza comparată a matricilor realizate se poate determina gradul de interes pentru activitatea analizată: o afacere ideală. abandonarea unui produs pe care clienţii nu îl mai doresc. Oportunităţile identificate de firmă se delimitează în funcţie de atractivitatea lor şi de probabilitatea succesului lor. imagine etc. Această probabilitate depinde de potenţialul concurenţial al firmei (de aprovizionare. care permite firmei să găsească o piaţă-ţintă şi să obţină avantaje competitive. care ar putea diminua vânzările sau profiturile firmei şi ar genera dezavantaje concurenţiale.2. Nu este domeniu de perspectivă. cooperarea cu alţi producători. slăbiciuni. în general. distribuţie. 2.Deţine o poziţie concurenţială foarte bună într-un sector neinteresant. ceea ce implică eforturi investiţionale mari pentru ameliorarea poziţiei concurenţiale. 4. O ameninţare.2. ocazie. deschiderea unei noi pieţe.Firma are o poziţie nefavorabilă într-un sector interesant. Întreprinderea trebuie să elaboreze programe de reacţie la astfel de ameninţări. Threats) – forţe. Nu se recomandă investiţii suplimentare. în modificarea unui produs existent.). 35 . şansă. Modele de analiză a mediului 1. producţie. ameninţări. Modelul SWOT (Strenghts. Weaknesses. fie cea a abandonului.Se recomandă strategia menţinerii. Ameninţările trebuie analizate în funcţie de gravitatea şi de probabilitatea apariţiei lor. este considerată a fi o piedică. Modelul SWOT de analiză a mediului Alegerea strategiei de marketing trebuie să se fundamenteze pe analiza mediului de afaceri al organizaţiei. O oportunitate de marketing este o circumstanţă. Opportunities. 3. înainte de manifestarea lor. foarte oportună şi cu puţine ameninţări.4. o evoluţie nefavorabilă. oportunităţi. are două părţi: Analiza mediului extern O/T – oportunităţi/ameninţări Analiza mediului intern S/W – forţe/ slăbiciuni A)Analiza oportunităţilor şi ameninţărilor Prin monitorizarea mediului extern de marketing se poate pune la punct un sistem de informaţii de marketing capabil să observe tendinţele acestuia. Se recomandă fie strategia rentabilităţii.

o afacere încurcată. o afacere matură. un factor.Conducere vizionară 21.Calificarea forţei de muncă 18. acoperirea pieţei etc. Ea se poate concretiza într-o capacitate strategică.Mijloace 15.Organizare flexibilă 23. un element al mixului care poate provoca un dezavantaj concurenţial. săracă atât în oportunităţi. la modul general.Reputaţia firmei 2. completându-se un formular de tipul prezentat mai jos: Performanţa Factorul ++ Forţă majoră Marketing 1.Eficienţa politicii de preţ 6.Costul/capital disponibil 12. Pe de altă parte.Capacitate de orientare + Forţă minoră 0 neutră -Slăbiciune Mică Slăbiciune mare +++ mare Importanţa ++ medie + mică Astfel.Calitatea serviciilor 5. competenţă care oferă firmei un avantaj concurenţial. analiza SWOT presupune: 36 . reţeaua de marketing etc.Economii de scară 16.Stabilitatea financiară Producţie 14. poate fi considerată ca o competenţă a firmei.Aptitudini tehnice Organizare 20.Capacitate 17. o slăbiciune a firmei.Eficienţa promovării 8. calificarea personalului.Cota de piaţă 3. performanţa tehnologiei.- o afacere speculativă.Eficienţa forţei de vânzare 9. B) Analiza forţelor şi slăbiciunilor O forţă. cu puţine oportunităţi dar cu multe ameninţări majore. din anumite puncte de vedere.Ritmicitatea producţiei 19. Analiza S/W se poate desfăşura în următoarele etape. cât şi în ameninţări.Angajaţi motivaţi 22. Ea se poate referi la calitatea produsului. o poziţie geografică. este o caracteristică.Calitatea produsului 4. caracterizată de oportunităţi majore dar şi de ameninţări grave.Cercetare-dezvoltareinovare 10.Profitabilitatea 13.Acoperirea geografică a pieţei Finanţe 11.Eficienţa distribuţiei 7.

Scopul major al acestei analize nu este cel de a inventaria punctele tari şi cele slabe ale firmei. listarea factorilor externi – oportunităţi pentru firmă 4. 2. organizare. 2.1.forţe pentru firmă 2. listarea factorilor interni principali 2. 3. mare). 3. un factor neutru sau o slăbiciune (mică. T Lista ameninţărilor principale 1. Strategii WO Tip min-max Strategii ST Tip max-min Strategii WT Tip min-min Analiza calitativă SWOT se desfăşoară în următoarele etape: 1. analiza fiecare factor. 3. analiza trebuie să se limiteze la acea oportunitate pentru a cărei fructificare are sau trebuie să-şi dezvolte forţele necesare.identificarea factorilor principali care influenţează afacerea în cele patru funcţii de bază ale acesteia: marketing. producţie. combinarea slăbiciuni – oportunităţi şi generarea strategiilor WO 8. 3. 3. combinarea forţe – ameninţări şi generarea strategiilor ST 7. listarea factorilor interni . 2. 2. acordare aunor punctaje pe o scară ce are 0 ca punct median: punctajul cu – semnifică faptul că factorul intern respectiv este o slăbiciune iar cel cu + o forţă 37 . listarea factorilor interni – slăbiciuni pentru firmă 3. ci de a identifica oportunităţile necesare firmei pentru supravieţuirea în mediul extern. O Lista oportunităţilor principale 1. 3. dacă este o forţă. 2. De asemenea. combinarea forţe – oportunităţi şi generarea strategiilor SO 6. Utilizând modelul SWOT în mod calitativ se poate crea o matrice de tipul: S Lista forţelor principale 1. listarea factorilor externi – ameninţări pentru firmă 5. acordarea unor ponderi factorilor interni. stabilindu-se pe bază de puncta. finanţe. evaluarea cantitativă a importanţei fiecărui factor pentru succesul afacerii analizate. suma lor fiind 1. Strategii SO Tip max-max W Lista slăbiciunilor principale 1. combinarea slăbiciuni – ameninţări şi generarea strategiilor WT Abordarea cantitativă SWOT presupune următoarele etape: 1.

6. analiza impactului evenimentelor asupra firmei. 3. Este un instrument eficient de a dezvolta o înţelegere comună a problemelor prioritare ale firmei şi de a concentra rapid atenţia managementului asupra zonelor strategice care se vor confrunta cu ele. se acordă punctaje pe o scală cu 0 ca punct median. Metoda QUEST (Quick Environmental Scanning Technique) . evaluarea probabilităţii apariţiei evenimentelor. 5. 4. stabilirea importanţei evenimentelor. analiza. Monitorizarea indirectă este o parte a activităţii zilnice a managerului de marketing. 8.4. Mărimea segmentului de dreaptă ce va uni originea cu punctul găsit şi înclinaţia acestuia vor da o indicaţie asupra strategiei specifice. obţinerea informaţiilor primare.tehnica de explorare rapidă a mediului. Analiza QUEST se desfăşoară în următoarea succesiune: 1. 3. analiza condiţiilor curente ale mediului. 2. fixarea scopului şi modului de desfăşurare a şedinţei. cifra obţinută va fi coordonata pe axa OT (Oy) Cifrele rezultate la punctele 4 şi 8 vor poziţiona firma într-unul din cadranele din matricea SWOT. 38 . . se calculează scorul factorilor externi în mod similar punctului 4. Metoda focalizării succesive Metoda presupune explorarea mediului în următoarele etape: monitorizarea indirectă. ca sumă a înmulţirilor dintre punctaje şi ponderi. listarea factorilor externi principali 6. monitorizarea directă. Cifra obţinută va fi coordonata pe axa SW (Ox) 5. cercetarea formală. dezvoltarea scenariilor de răspuns la mediu. 7. 2. stabilirea orizontului şi limitelor discuţiilor. cercetarea informală. obţinerea de informaţii secundare. despre tendinţele mediului şi implicaţiile lor potenţiale asupra strategiilor acesteia. se acordă ponderi a căror sumă este 1 7. + oportunitate 8. identificarea evenimentelor potenţiale. este o şedinţă de schimb de opinii între managerii firmei.va însemna ameninţare. decizia. pentru factorii interni se calculează un scor.

un proces decizional neîntrerupt: amploarea şi frecvenţa deciziilor fiind strict dependente de complexitatea activităţii.mă refer aici la existenţa mecanismelor reale. la rândul ei. prin conceptul de "piaţă" se înţelege ansamblul (totalitatea) persoanelor. Prin urmare. existenţa unor cumpărători cea ce însemnă existenţa unor anumite nevoi au dorinţe pentru un anumit produs. Din punctul de vedere al marketingului. ofertanţilor. 2. fizice şi juridice. dorinţă sau necesitate. câte o dată aceştia sunt chiar producătorii.CAP. consumatorilor şi intermediarilor care participă la schimburi şi tranzacţii de bunuri sau valori". PIAŢA FIRMELOR 3. şi care implică minim două părţi: ofertanţi şi cumpărători". în structura mediului de marketing. prin piaţă se înţelege "totalitatea mărfurilor schimbate sau tranzacţionate. care încercă a furniza şi oferii spre cumpărare cumpărătorilor bunurile şi serviciile produse de producători. capabile şi doritoare să participe la un schimb care să le satisfacă o anumită nevoie. În sens mai restrâns. servicii şi valori . cumpărătorilor. sociale şi legislative ce ţin de existenţa şi supravieţuirea unei pieţe ( existenţa mecanismelor care reglează cererea şi oferta . că cercetarea şi analizarea pieţei nu trebuie să constituie o operaţiune ocazională şi sporadică ci mai degrabă o preocupare constanţă şi permanentă pentru manageri. faţă de care orice firmă se află în relaţii de interdependenţă. firmele folosesc piaţa ca surse de oportunităţi şi inspiraţie. 5. într-o anumită regiune geografică pe o anumită perioadă. existenţa unui producător care încercă să producă produsele cerute de consumatori sau cumpărători. Pe de altă parte. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Incontestabil. la modul general. piaţa deţine un loc principal. precum şi o voinţă de a schimba aceste resurse cu acest produs sau serviciu.1.existenţa 39 . conceptul de piaţă presupune automat anumite elemente şi condiţii şi anume: 1. existenţa unor mecanisme care facilitează schimbul şi tranzacţionarea de produse. În toate acţiunile lor. existenţa unor resurse necesare pentru a obţine bunul sau serviciul dorit. conducerea ştiinţifică a activităţii unei firme implică. de dinamismul mediului la care urmează să se racordeze. vânzătorilor. 3. O altă definiţie. bun sau serviciu. existenţa unor vânzători sau ofertanţi. Acesta înseamnă. priveşte piaţa ca fiind "totalitatea producătorilor. 4. fie că vorbim de acţiuni strategice sau tactice. mai generală. economice. orice schimbare în configuraţia pieţei obligând firma să acţioneze. 3.

pieţele pot fi: a) pieţe comerciale .). 40 . pieţele de produse se împarte în: . după gradul de întindere a ariei geografice unde se efectuează procesul de tranzacţie. achiziţii.concurenţei. În acest sens. actori care folosesc procesul de vânzare şi revânzare speculativă pentru obţinerea profiturilor. Trebui să remarcăm faptul că. pe piaţă pot apărea încă două categorii de actori şi anume intermediarii şi speculanţii.unde obiectul tranzacţiei sunt schimbul de forţe de muncă.primirea de produse şi servicii publice de către cetăţeni sau o comunitate în schimbul unui impozitelor. după tipul de produse tranzacţionate. din punctul de vedere al pieţei. câteodată.pieţe de produse de larg consum.piaţa titlurilor valorice . pieţele pot fi clasificate după mai multe criterii şi anume: 1. impactul politicilor şi intervenţiile sociale şi economice (fiscale) ale statului. b) pieţele de muncă . existenţa unor bariere comerciale şi vamale. d) continentale. La rândul ei. 2. taxelor sau amenzilor percepute de către un stat. pieţe regionale. c) pieţe civile . prestare de diferite lucrări. 6.achiziţii de titluri de stat. după natura sau tipul tranzacţiei. şi anume: a) piaţa de produse . iar nevoile şi dorinţele consumatorilor apar sub forma cererii. b) piaţa de servicii . Aici intră tranzacţiile legate de diferite servicii: consultanţe. existenţa unui grad scăzut de control a pieţei de către diferitele monopoluri.tranzacţia se referă la produse tangibile materiale. c) naţionale.pieţe de produse industriale. acţiuni şi obligaţiuni alte valori corporatiste sau necorporatiste. În acest sens. Din punctul de vedere al clasificării.pieţe de materii prime. etc. . b) pieţe interregionale. .unde obiectul tranzacţiei dintre ofertant şi cumpărător sunt produsele şi serviciile.unde obiectul tranzacţie implică o tranzacţie de natură civilă . pieţele pot fi : a) pieţe locale. e) mondiale. 3. . producţia de bunuri şi servicii apare sub forma ofertei. procesul legal de tranzacţionare între cerere şi ofertă se face prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare.produsele tranzacţionate sunt nemateriale.

relaţiile de colaborare privesc relaţii de consultanţă. informaţii sau prestări de alte servicii care sunt indispensabile firmelor pentru achiziţia de materiale şi materii prime. materiale.instituţii publice În calitatea lor de consumatori. organizarea procesului şi al activităţilor sau vânzarea produselor finite clienţilor. achiziţionând materii prime.bănci . cât şi în calitate de consumator (fig. Prin urmare. trebuie remarcat faptul că întreprinderile sau firmele participă şi ele la actele şi tranzacţiile de schimb atât în calitate de producător (ofertant).persoane fizice . toate firmele intră în relaţii cu diferiţi consumatori. respectiv pot să îşi maximizeze profitul (profitul privit din perspectiva diferenţei dintre preţul de vânzare a produselor şi serviciilor furnizate şi preţul cheltuielilor pricinuite de producerea acestora). firmele pot intra în relaţii de colaborare atât cu alte firme. clienţi sau consumatori.1.) Fig. cât şi cu diferite persoane fizice. În acest sens. firmele intră în relaţii de vânzare şi desfacere (distribuţie) cu diferiţi beneficiari.persoane fizice . cercetarea şi investigarea acesteia.alte firme relaţii de colaborare COLABORATORI .bănci . 41 . toate firmele intră în relaţii de aprovizionare .firme .logistic.instituţii publice FIRMA producerea de servicii şi bunuri cumpărare vânzare CLIENŢI . Piaţa în amonte şi aval al unei firme FURNIZORI .firme . Numai în felul acesta firmele pot supravieţui în mediul extern ei.3.persoane fizice . În acest sens.1. reamintim faptul că studiul pieţei. 3. pentru a produce alte produse şi servicii în scopul de a le vinde şi obţine profit.De asemenea. resurse financiare şi umane cu alte firme şi organizaţii. De asemenea. analiza factorilor de influenţă privitor la piaţă trebuie să aibă un caracter continuu şi sistematic pentru toate firme care produc şi oferă bunuri şi servicii. În calitate de ofertant. accesorii.

Pe de altă parte.acest indicator exprimă nivelul cererii de produse şi servicii oferite de firme consumatorilor sau clienţilor. respectiv dimensiunile care caracterizează piaţa din punctul de vedere al interesului de marketing. 4. Ca formulă. 2.acest indicator caracterizează dimensiunea pieţei din punctul de vedere al volumului efectiv de vânzări-cumpărări înregistrate de firmele aflate pe acea piaţă.2.3. 3.2. capacitatea pieţei. (2) indicatorii parţiali. Volumul global al ofertei . acest indicator arată numărul de cumpărători sau potenţiali cumpărători existenţi pe o piaţă . Acest indicator ne arată cât de mult o piaţă mai poate "înghiţii" noi produse şi servicii din punctul de vedere al volumului de vânzări. gradul de saturaţie al pieţei (Si) se prezintă în următorul mod: S unde i i Vi C i  1. Volumul global al cererii . 3. Aria pieţei. n i S  gradul de saturaţie al pieţei V  volumul vânzărilor pentru produsul sau serviciu i C  volumul cererii pentru produsul sau serviciul i i i 42 .acest indicator înfăţişează dimensiunile globale ale pieţei din punctul de vedere al cererii de produse şi servicii. dinamica pieţei. DIMENSIUNILE PIEŢEI Din punctul de vedere al caracteristicilor şi parametrilor care definesc pieţele aceste sunt: 1. Practic. specialiştii în domeniu folosesc 2 mari grupe de indicatori şi anume: (1) indicatorii globali. Din punctul de vedere al modului de caracterizare şi descriere a capacităţii pieţelor. Principalii indicatori globali ai pieţei sunt: 1. 3.acest indicator măsoară gradul de absorbţie de produse şi servicii ca urmare a confruntării cererii şi ofertei. acest indicator evidenţiază măsura (gradul) în care pe o piaţă cererea de produse şi servicii se întâlneşte cu oferta existentă. 2. Capacitatea pieţei Capacitatea pieţei se referă la acele aspecte privitoare la dimensiunile cantitative ale acesteia. Volumul global al vânzărilor .1. Gradul de saturaţie al pieţei .

Poziţia concurenţială a firmei pe piaţă . respectiv 0  cp  1 ij În general.reprezintă poziţia pe piaţă a firmei în raport cu poziţia pe piaţă a concurentului principal.reprezintă cota parte a vânzărilor unei firme din vânzările totale. Poziţia de piaţă (cota de piaţă) .In cazul în care V i  C i atunci S i  1 .spunem că piaţa este saturată În cazul în care S i  1 . 43 . Estimarea pieţei pentru un produs se face cu ajutorul următoarei formule: P unde: pi  N I i i i  1. Indicele aceste se măsoară folosind următoarea formulă: pc unde ij  cp cpp ij ij cp ij  cota de piaţă a firmei j pentru produsul i ij cpp  cota de piaţă a concurentului principal pentru produsul i Concurentul principal este firma cu poziţia cea mai mare pe piaţă. adică liderul de pe piaţă. n N I i  numărul de consumatori ai produsului i  intensitatea medie de consum a unui consumator al produsului i i 2. Acest indice măsoară cât de departe sau aproape este firma faţă de concurentul principal de pe piaţă. Piaţa produsului .acest indicator semnifică gradul de solicitare a unui produs.spunem că piaţa este saturată şi presupune ca V i  C i Indicii parţiali ai capacităţii pieţei sunt: 1. cota de piaţă se calculează cu următoarea formulă: cp  V V ij i ij unde: V i  volumul total al vânzărilor pentru produsul sau serviciu i V ij  volumul vânzărilor firmei j pentru produsul sau serviciu i valorile lui cp ij sunt între 0 şi 1. toate firmele caută să aibă o cotă de piaţă cât mai ridicată iar în cazul în care pentru o firmă cp ij  1 piaţa are un caracter monopolist 3.

iar aceasta din urmă nu este identică cu cererea reală. Pe de altă parte.persoanele cărora le lipseşte interesul pentru produs sau serviciu. piaţa unei firme poate fi considerată ca fiind un sistem deschis şi nu o masă rigidă şi amorfă.care cuprinde piaţa reală şi nonconsumatorii relativi. Astfel. Cu alte cuvinte. în general. Când ne referim la piaţă ca fiind un sistem deschis. un produs pe piaţă este destinat unui număr mare de consumatori sau clienţi. cererea satisfăcută nu se confruntă cu cererea efectivă. Lipsa oricăruia dintre acestea determină o anumită stare numită starea de nonconsumator al produsului. ca efect al acţiunii unor factori specifici pieţei cum ar fi: cererea.persoanele lipsite de accesul şi/sau voinţa de a cumpăra şi/sau utiliza un anumit produs sau serviciu.formată din consumatorii efectivi. 44 . respectiv se află în imposibilitatea absolută ( totală) de a cumpăra şi/sau utiliza produsul respectiv. b) Piaţa potenţială .2.În cazul în care firma j este lider de piaţă. Cei care participă la o piaţă au 3 mari caracteristici sau însuşiri şi anume: interesul. Pe baza celor 3 caracteristici (interes. lungimea canalelor de distribuţie. concurentul principal al acestuia este firma cu poziţia imediat următoare firmei j. vânzările efective diferă de cele posibile. acces şi voinţă) putem distinge 3 dimensiuni ale pieţei aflate într-o continuă modificare şi schimbare ale pieţei şi anume: a) Piaţa reală (efectivă) . Dinamica pieţei În general. b) nonconsumatorii relativi .  1 în cazul în care firma nu este lider. regula de bază pe o piaţă este următoarea: o persoană (fizică sau juridică) va cumpăra şi utiliza un produs sau serviciu dacă cumulează simultan cele 3 atribute. oferta. etc. stocurile. ij 3. Din punctul de vedere al clasificării nonconsumatorii pot fi: a) nonconsumatori absoluţi . Prin urmare: pc pc ij  1 în cazul în care firma este lider. Aceste schimbări şi interacţiuni ale structurii şi dimensiunii pieţei fac ca piaţa să aibă un profund caracter dinamic. deoarece nu resimt nevoia sau dorinţa de a fi satisfăcut de acesta. pe o piaţă.2. nu toţi clienţii sunt interesaţi şi vor să cumpere produsul respectiv. accesul (puterea) şi voinţa de a cumpăra. Cu toate acestea. ne referim la faptul că dimensiunile şi structura ei sunt în continuă schimbare şi interacţiune. preţurile produselor şi serviciilor.

a locurilor de depozitare. adică transformarea nonconsumatorilor (relativi şi absoluţi) în consumatori.formată din piaţa potenţială şi nonconsumatorii absoluţi. vizează în general următoarele aspecte: . . dimensiunile şi caracteristicile produselor. urmărindu-se. Pentru caracterizarea ariei pieţei se folosesc următorii indicatori: a) Gradul de concentrare al pieţei. destinaţia produselor. b) Gravitaţia comercială.reflectă distribuţia unor elemente ale pieţei (cerere. (4) dezvoltarea infastructurii . . puncte de vânzare) şi densitatea lor în cadrul unor pieţe globale sau al unui teritoriu.distribuţia geografică a canalelor de distribuţie a produselor şi serviciilor. Aria pieţei Aria pieţei. (2) natura pieţei . Factorii care influenţează gradul de concentrare a pieţei sunt: (1) natura produsului sau serviciului . trebuie amintit faptul că gradul de dinamism şi mobilitate a diferitelor dimensiuni şi factori ce acţionează pe piaţă justifică. . (3) repartizarea teritorială a forţelor de producţie. extinderea pieţei reale către piaţa potenţială şi chiar teoretică. Aria pieţei. feroviar şi aerian. . în general.distribuţia geografică a vânzărilor de produse şi servicii. motivează şi conturează majoritatea acţiunilor şi eforturilor de marketing ale participanţilor.distribuţia geografică a diferitelor segmente de cumpărători.dezvoltarea reţelelor de distribuţie existenţe.2. Privită sub această perspectivă.dezvoltarea căilor de acces rutier. în general. c) Gradul de solicitare a reţelei comerciale.gradul de perisabilitate.dimensionarea şi amplasarea depozitelor şi reţelelor de distribuţie. orice acţiune de marketing ar trebui să genereze. ofertă. desemnează şi caracterizează dimensiunile spaţiale ale pieţei. precum şi al centrelor în care se realizează aceste procese.3. a) Gradul de concentrare al pieţei: . 3. Gradul de concentrare a pieţii se poate calcula cu următoarea formulă: n pi2  2 i 1 n c n 1 45 . respectiv aria distribuţiei teritoriale ale actelor de vânzare-cumpărare. Nu în ultimul rând.c) Piaţa teoretică .alegerea formelor şi a reţelelor de transport şi distribuţie. cât şi accesul şi voinţa de a cumpăra. provoace şi câştige atât interesul.

.vânzările totale din produsul respectiv D   Di i 1 n În cazul în care D1=D2=.=Dn=D/n atunci: pD D i i  D nD i  i 1 .n unde: Di= vânzările produsului în punctul de vânzare "i" n ..cumpărare) pi .. acte de vânzare . n 1  1  1 . rezultă că există un singur punct de desfacere "k".numărul punctelor de vânzare unde se desface produsul D ..=. Cum Dk=D rezultă Prin urmare c  p k  D D k  1.numărul de puncte în care se realizează un anumit act de piaţă (de exemplu: puncte de distribuţie.n şi prin urmare rezultă: 1 n  n   1 n  0 . n i=1. forţa de atracţie comercială a centrelor urbane este influenţată de o serie de factori cum ar fi: .ponderea vânzărilor din un produs realizate în punctul de vânzare "i" în vânzările totale Această pondere se calculează cu următoarea formulă: p i  Di .distribuţia este uniformă iar gradul de concentrare al pieţei este minim.semnifică forţa de atracţie exercitată de centrele urbane asupra consumatorilor din zonele învecinate. n 1 2 c În cazul în care în punctul "k" (Dk) vânzările sunt egale cu vânzările totale (D).gradul de dezvoltare al unităţilor comerciale 46 . În general. D i = 1.unde: n .gradul de concentrare al pieţei este maxim n 1 în consecinţă: 0  c  1 b) Gravitaţia comercială .factori cu acţiune directă care măresc forţa de atracţie comercială .

se poate formula în felul următor: C C unde: a b P P     Db    b  Da  a 2 Ca. Pb . legea menţionată mai sus.factori cu acţiune inversă care micşorează forţa de atracţie comercială . dacă considerăm că între oraşele "A" şi "B" se află localitatea "T".forţa de atracţie a localităţii "A". respectiv al localităţii "B" Pa. respectiv dintre"B" şi "T" Între localităţile "A" şi 'B" există o zonă numită zona de indiferenţă (Z) în care forţa de atracţie comercială a celor 2 oraşe este egală.populaţia localităţii "A". Cb .. respectiv "B" Da. Din punct de vedere matematic.distanţa şi durata de transport Legat de gravitaţia comercială se poate enunţa următoarea lege: Forţa de atracţie comercială a unui oraş asupra unei localităţi învecinate este direct proporţională cu populaţia acestuia şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre acesta şi localitatea considerată. privită ca raportul dintre forţele de atracţie comercială a celor 2 oreaşe "A" şi "B". Db . respectiv C C a b 1 Această condiţie este echivalentă cu următorul sistem: 2  P a   Db   1      Pb  D a      Db  D  Da  P  2  P  2  a D b b D a   D  Da  Db  Rezultă: D D  a b P P a b respectiv D a  D 1 P P P P a b a b Implicit: D D D b a  D 1 P P a b 47 .distanţa de la "A" la "T".

Informaţiile obţinute prin analiza gradului de solicitare al reţelei comerciale sunt utile pentru a analiza gradul de aglomerare al unităţilor comerciale. Această atracţie comercială exercitată în cadrul unui oraş generează deplasări ale populaţiei centrului oraşului în diferite zone ale acestuia. organizarea reţelei comerciale.c) Gradul de solicitare al reţelei comerciale Acest parametru analizează piaţa luându-se în considerare atracţia comercială pe spaţii mai mici. din cadrul unui oraş. cum ar fi cartierele şi zonele oraşului. 48 . frecvenţa solicitării diferitelor produse.

49 . Cu alte cuvinte. Furnizarea de produse şi servicii destinate diferitelor segmente de consumatori permit firmelor să "reţină" mult mai bine consumatorii sau clienţii pentru produsele lor.segmentul de piaţă trebuie să aibă o cel puţin o variabilă comună a grupului care defineşte segmentul. 2. segmentarea pieţei. Prin urmare. Segmentarea pieţei. conduce la creşterea profitului. 1994) consideră că procesul de segmentare ar trebui efectuat de firme din următoarele raţiuni: 1. Să poată fi măsurabil . respectiv să şi maximizeze profitul în funcţie de segmentele de piaţă. 3. în comparaţie cu alte grupuri de clienţi. 2. Procesul de segmentare a pieţei este un proces complex şi destul de dificil. după anumite criterii.segmentul de piaţă să fie bine determinat şi măsurabil din punctul de vedere al mărimii. În general. respectiv asigură un grad mare de loialitate din partea acestora chiar dacă cerinţele şi necesităţile lor se schimbă.unele grupuri de consumatori sunt mai puţin sensibile (reacţionează mai puţin) la modificarea preţurilor. Să fie omogene . respectiv au aceleaşi trăsături comune. deoarece segmentele de piaţă trebuie să comporte următoarele caracteristici : 1. Segmentarea pieţei permite "reţinerea" de consumatori sau clienţi. grupurile de consumatori sau de clienţi reacţionează diferit privitor la preţurile produselor de pe piaţă . segmentarea pieţei permite firmelor să îşi stabilească cel mai mare preţ pe produse lor pe fiecare segment în parte. SEGMENTAREA PIEŢEI Prin segmentarea pieţei se înţelege procesul de divizare a unor pieţe de mărfuri şi servicii heterogene în subgrupuri sau segmente de piaţă cu dimensiuni mai mici care au aceleaşi caracteristici. Scopul urmărit de procesul de segmentare a pieţei este de a ajusta şi optimiza mult mai atent mixul de marketing la cerinţele şi necesităţile grupurile care formează şi definesc diferitele segmente ale pieţei.3.3. Anumiţi specialişti (Doyle. astfel încât mărfurile să poată fi vândute şi oferite mult mai eficient în funcţie de diferitele caracteristici ale acestor grupuri. dezvoltarea unui mix de marketing destinat fiecărui segment de piaţă poate oferii consumatorilor o soluţie mai bună pentru nevoile şi cerinţele şi nevoilor lor. are ca scop identificarea diferitelor grupuri care formează sau acţionează pe anumită piaţă. Segmentarea pieţei ajută la satisfacerea mai bine a cerinţelor şi necesităţilor consumatorilor. Datoită faptului că cererea de produse pe piaţă este extrem mare şi de diferită. puterii de cumpărare şi al altor caracteristici.

200. 3. sunt cele legate de următoarele criterii (Kotler. (3) Analizarea şi evaluarea segmentelor de piaţă. legat de criteriile de segmentare. În acest sens. Să fie acţionabil . Hooley et al..3. Selectarea criteriilor după care se va efectua segmentarea pieţei. pornind de la cele menţionate mai sus. putem concluziona că principele etape privind procesul de segmentare a pieţii îl constituie: (1) identificarea şi selectarea criteriilor după care se va derula procesul de segmentare. recomandarea noastră este ca fiecare firmă să îşi stabilească criteriile de segmentare a pieţei ţinând cont. Dezvoltarea unei politici ale mixului de marketing pentru fiecare segment ţintă de piaţă care să susţină şi să faciliteze strategia de poziţionare a produselor pe aceste segment. cât şi de specificul clientelei pentru care produsele le sunt destinate. 2. 2002. şi comportă parcurgerea următoarelor etape (Lancaster and Reynolds. Cele mai frecvente criterii de segmentare a pieţei.segmentul de piaţă ar trebui să poate fi atins prin canale de distribuţie cât mai uşoare. Wind şi Rangaswamy. 2003): 50 . Oreclin. (4) Alegerea (selecţia) segmentelor ţintă de piaţă. 6.cele principale. 5. Dezvoltarea şi elaborarea unei strategii privind "poziţionarea produsului" pentru fiecare segment ţintă de piaţă. Să fie substanţial profitabil . Să fie accesibil . Analizarea şi evaluarea segmentelor de piaţă rezultate din etapa 1. 7. 2005): 1. Identificarea segmentelor de piaţă. 1999. există o multitudine de criterii după care se poate face o segmentare de piaţă. Selectarea unei strategii specifice pentru fiecare dintre segmentele ţină (segmentele profitabile sau cele pe care prezintă interes pentru firmă). După majoritatea specialiştilor. atât de specificul de activitate al firmei.segmentul de piaţă să poată reacţiona diferit faţă de alte segmente de piaţă din punctul de vedere al mixului de marketing 6. procesul de segmentare a pieţei stă la baza procesului de stabilire a strategiilor de marketing privitor la piaţă ( pe componentele mixului de marketing). 5. Prin urmare. 4.segmentul de piaţă să fie îndeajuns de mare pentru a putea fi profitabil din punctul de vedere al vânzărilor 4. Elaborarea unei strategii generale privitoare la segmentele pieţei . Să fie diferenţiat (individualizat) .segmentul de piaţă trebuie să răspundă sau să reacţioneze pozitiv la diferitele programe de marketing destinate acestui segment. întâlnite în literatura de specialitate. (2) identificarea segmentelor de piaţă. În general.

segmentarea va ţine cont de frecvenţa cu care clienţii folosesc produsele .aţă de pescuit).1. Oliver. Tipul de utilizare a produsului . şi "tipicuri" legate de felul cum trăieşte) şi care sunt reflectate de produsele şi serviciile achiziţionate. 2004). comportament. ţări: Germania. Calitatea produsului . continente: Europa. Tipul de consumatori . 9.segmentarea se va face în funcţie de tipul şi caracteristicile clienţilor ( vârstă. Evident că prima categorie de indivizi preferă o altă gama de produse şi servicii în comparaţie cu cea de a 2 grupă de indivizi. Alte criterii: procedura de achiziţie. Jobber. lucru care impune ca firma să îşi 51 . în timp ce aţii preferă un stil de viaţă mai sofisticat sau extravagant ( Lord 2002. nivel de educaţie.segmentarea pieţei se face pe criteriu teritorial (ca de exemplu: regiunea de Nord Vest.). utilizare industrială sau utilizare produse de agrement .segmentarea pieţei are la bază ideea că fiecare individ are anumite caracteristici ce ţin de modul lui de viaţă ( anumite "pedanterii". Danemarca. etc).calitatea care satisface mai bine cerinţele şi nevoile consumatorilor. medie sau mică). 7. Segmentele ţintă de piaţă pot fi definite ca fiind acele segmentele de piaţă care prezintă interes pentru firme şi pentru care acestea trebuie să dezvolte strategii ale mixului de marketing. judeţul Cluj. 2. 3. tipul de hobby.segmentarea va ţine cont de mărimea cantitativă şi calitativă a unor dimensiuni sau elemente legate de clienţi (ca de exemplu: nivelul de trai.segmentarea va ţine cont de nivelul de calitate pe care produsul sau serviciul îl are . îl constituie procesul de evaluare şi selecţie a segmentelor ţintă de piaţă. 2002. Un alt aspect legat de segmentarea pieţei. 5. Anumiţi indivizi preferă un stil de viaţă mai cazon. Intensitatea folosirii produsului . nivelul veniturilor. regiunea de Sud-Est al Europei.frecvenţă ridicată. 4.segmentarea va ţine cont de modul în care diferiţi clienţi folosesc regulat şi constant numai un anumit produs sau serviciu (ca de exemplu: vânzarea de produse cu o imagine personalizată (brand-uri) şi cu care clienţii se identifică). Nivelul de loialitate al consumatorilor . natura produsului (gradul de perisabilitate).segmentarea pieţei va ţine cont de modul în care este utilizat produsul ( de exemplu fir de nylon utilizat pentru îmbrăcăminte. Evident nu toate segmentele de piaţă sunt profitabile pentru firme. 6. etc). Stilul de viaţă . Dimensiunea clienţilor . nivelul beneficiilor aduse de achiziţionarea produsului sau serviciului. Criteriul geografic . etc. nivelul de dependenţă şi intensitatea unor hobby-uri. 8. apartenenţa la diferite grupuri socio-profesionale.

potenţialul de creştere şi saturaţie a segmentului. de către firmă. Segmentele ţintă de piaţă au un grad relativ de nesatisfacere a unor cerinţe şi nevoi ale clienţilor pe care firma poate să le satisfacă. 2.concentreze atenţia asupra anumitor segmente (segmente ţintă) pentru a nu îşi irosii nejustificat resursele. caracteristicile generale şi specifice ale cerinţelor şi nevoilor venite clienţilor sau consumatorilor. Prin urmare. Segmentele ţintă de piaţă ar trebui să aibă suficient potenţial de profit şi vânzări. şi Reynolds P. Segmentele ţintă de piaţă trebuie să aibă un potenţial de creştere viitor. În opinia profesorilor Lancaster G. Acest lucru face ca fiecare segment de piaţă să fie analizat şi evaluat în legătură cu o serie de factori cum ar fi: dimensiunile generale ale segmentului. respectiv pentru un orizont mic şi mediu de timp. nivelul de competitori aflaţi pe segment. 3. şi care să satisfacă obiectivele firmei. Segmentele ţintă de piaţă nu sunt copleşite sau controlate total de concurenţă. Pentru evaluarea şi selectarea segmentelor ţintă fiecare segment de piaţă va fi evaluat. (2005) decizia unei firme de alegere un segmentelor ţintă de piaţă ar trebui astfel făcută încât aceste segmente să respecte cumulativ următoarele cerinţe şi anume: 1. din punctul de vedere al potenţialului de vânzări şi profit pe care aceste segmente le deţin. firmele trebuie să decidă care sunt segmentele de piaţă care servesc cel mai bine intereselor şi dorinţelor lor (stabilirea segmentelor ţintă. 52 . 4.

distribuţia şi promovarea). Prin urmare. În general.procurarea informaţiilor. în doze pe care le consideră necesare. termenul de "mix de marketing" a fost dezvoltat la bază de către profesorul Neil H. 2002). preţul. (3) promovare (promotion). respectiv pe care le poate controla şi introduce în alcătuirea mixului. preţul. putem concluziona faptul că mixul de marketing defineşte un ansamblu de instrumente tactice şi strategice controlabile de către o firmă. rezidă în dificultatea mare în a utiliza eficient şi concomitent aceste elemente. termenul de "mix de marketing" se referă la cele 4 elemente sau dimensiuni principale în jurul cărora se axează activitatea de marketing şi anume: (1) produs (product). CONCEPTULUI DE MIXUL DE MARKETING Dezvoltarea conceptului de "mix de marketing" poate fi considerată una dintre ideile dominante în practica şi teoria marketingului modern. 1992). care constituie partea principală a oricărui program de marketing dintr-o firmă (Wilmshurst şi Mackay. condiţionare. marcă. Definiţia are la bază ideea că dacă mixul de marketing este în fapt o compoziţie la care recurg firmele. acesta din urmă nu poate opera decât cu variabile pe care le poate manevra. MIXUL DE MARKETING 4. servicii complementare produsului. defineşte mixul de marketing ca fiind totalitatea instrumentelor aflate la dispoziţia firmelor. Din punct de vedere conceptual. pentru un set particular de circumstanţe. promovarea la locul vânzării. grupate în jurul celor 4 piloni ai activităţii de marketing (si anume: produsul. Borden pentru a descrie combinaţia potrivită. O altă definiţie a conceptului de "mix de marketing" priveşte acest concept ca fiind combinaţia factorilor endogeni. a 4 elemente cheie. (4) distribuţie (place). controlabili de firme. preţ. în studiile sale legate de marketing. Principala deficienţă a utilizării unui număr mare de elemente în abordarea mixului de marketing. distribuţia şi promovarea). (2) preţ (price). pe care aceasta le combină. într-un anumit dozaj. Profesorul Florescu. expunere pe rafturi. cu scopul de a produce o reacţie pozitivă pe pieţele ţină privitor la cererea pentru produsele sale. publicitate.CAP. 53 . 4. logistică. vânzare directă. grupate sau axate pe în jurul a minim 4 aspecte importante ale activităţii de marketing (produsul. avându-se în vedere condiţiile date (Verstage.1. Evident că numărul elementelor care compun mixul de marketing poate fi extins. distribuţie. putând ajunge după anumiţi specialişti la un număr de 12 elemente: produs. în funcţie de condiţiile specifice ale pieţei. 2005). destinate a furniza o opţiune de succes pe piaţă (Florescu et al. cu care se vor putea obţine pe piaţă efecte maxime. drept o definiţie simplă şi cuprinzătoare.

ci cu o multitudine de mijloace şi instrumente care. În concluzie. Utilizarea acestora într-un mod izolat. iar firma nu poate genera profitul scontat. firmele trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 1.Pentru construirea unui mix de marketing adecvat şi eficient. în cazul în care un element al mixului de marketing este greşit implementat. financiare şi umane) pe fiecare element al mixului de marketing. fără o relaţie de interdependenţă. distribuţie şi promovare depinde mai departe succesul sau insuccesul pe piaţă a acesteia. reduce drastic eficienţa mixului. firmele pot evita consumul excesiv de resurse.Gradul de integrare a mijloacelor. este uşor de observat. în fapt constituie componentele sau elementele mixului de marketing. preţ. metodelor şi instrumentelor folosite trebuie să fie ridicat. considerăm că este justificat să subliniem faptul că de modul în care se combină şi se integrează a politicile firmei (politici privite ca mod de acţiune intervenţie) privitoare la produs. Numai printr-o dozare judicioasă a resurselor (materiale. mărimea şi puterea firmei şi se va concentra pe distribuţia corectă şi judicioasă pe toate elementele mixului de marketing. 2. 3. De altfel. Niciodată nu trebuie acţionat asupra pieţei şi al mediului cu ajutorul unui singur mijloc sau instrument. Alocarea de resurse şi investiţiile va ţine seama de specificul. de ce programele şi strategiile de marketing eşuează lamentabil. 54 .

fabricare sau reînoirea produselor pe baza specificaţiilor clienţilor 4. cucerirea de noi pieţe sau de noi segmente de piaţă. material şi financiar pentru realizarea performanţelor fixate de firmă ( performanţele economico-financiari fixaţi).strategii legate de ciclul de viaţă a produsului: 3. să contribuie la creşterea capacităţii concurenţiale ale firmei. cum ar fi. atitudini ce se raportează permanent la cerinţele mediului de piaţă. precum şi al structurii de producţie a firmei. cercetarea produsului: . creşterea vânzărilor şi al cifrei de afaceri. al. . Din punctul de vedere al activităţilor. 5. De asemenea.2.analiza şi urmărirea ciclului de viaţă a produsului . la tendinţele manifestate de alţi concurenţi (Florescu et al. 1992) următoarele activităţi principale: 1. elaborarea strategiilor de produs: . politica de produs reprezintă totalitatea preocupărilor (acţiunilor şi activităţilor) legate atât de "cum" produsele trebuie oferite şi prezentate consumatorilor. 1992). precum şi la consolidarea poziţiei firmei în cadrul pieţei sau pe anumit segment de piaţă.studiul învechirii produsului. politica de produs ar trebui să aibă următoarele scopuri: 1. Din punctul de vedere al obiectivelor specifice.analiza calităţii produselor aflate în fabricaţie. politica legată de produs cuprinde (Florescu et.poziţionarea produsului sau a gamei de produse. Ca obiective generale. 2. stabilirea stocului de mărfuri. respectiv reînoirea de produse: . respectiv să ajute generarea de vânzări şi profit din partea firmei. cât şi de "cum" trebuie acestea percepute de clienţi. diminuarea riscurilol. tot ca definiţie. să contribuie la o mai bună satisfacere a cerinţelor şi necesităţilor consumatorilor 4. 3. . să contribuie decisiv şi concret la alocarea de resurselor pentru dimensionarea adecvată a structurii mărfurilor comercializate. 2. Asigurarea legală a produsului ( acţiuni juridice de protejare împotriva contrafacerii) 55 . Proiectarea şi fabricarea de noi produse. să asigură o un grad ridicat de mobilizare şi folosire a potenţialului uman.4. evident că politica de produs trebuie să servească scopurilor activităţilor economice ale firmei. POLITICA DE PRODUS Prin politica de produs se înţelege conduita pe care o adoptă firma referitor la dimensiunile. să contribuie la realizarea altor obiective de marketing. structura şi evoluţia gamei de produse şi servicii ce fac obiectul propriei sale activităţi.

V. caracteristici performante. un produs se caracterizează şi se defineşte prin caracteristicile şi atributele lui specifice. Conceptul de produs şi mixul de produs La modul general.1.1. 2005). primul nivel (produsul de bază) se adresează rezolvării nevoilor fundamentale ale clienţilor. 4.. organizaţii şi dorinţe (Drummond şi Ensor. etc.4. plăceri personale. nivele care se adresează diferitelor tipuri de nevoi (fig. putem afirma faptul că produsul se poate definii ca fiind suma tuturor atributelor tangibile. Anumiţi specialişti. Reprezentarea grafică a celor 3 nivele ale produsului Instalare Mod de ambalare Calitate produsul de bază Diferite specificaţii Imagine Garanţie Livrare (Adaptare după: Kotler. indivizi..) Fig. Saunders. P. înmagazinare şi stocare de date sau bunuri. mod de ambalare). în studiile lor (Koltler et al. 56 . 1999) sugerează faptul că conceptul de produs comportă 3 nivele. 4.) Al doilea nivel (produsul propriu-zis) se adresează rezolvării unor necesităţi specifice (are trăsături personalizate legate de stil. şi Wong.2. Prin urmare. servicii. fizice şi chimice reunite într-o formă identificabilă.1. Din punctul de vedere la Asociaţiei Americane de Marketing prin produs se înţelege "orice. 1999) Astfel. respectiv nevoilor de bază ale acestora (de exemplu: transport. Armstrong. imagine. J. Prentice Hall. ce poate a fi oferit pe piaţă şi priveşte consumul sau achiziţia care include obiecte fizice. legat de cele 3 nivele ale produsului... G. Principles of Marketing.

elemente tangibile . servicii garanţie/postgaranţie. livrarea şi instalarea gratuită.alcătuite din totalitatea atributelor şi caracteristicilor fizice.4.2. sunt vândute aceleaşi categorii de clienţi. curba vânzărilor şi al profitului înregistrat de un produs pus pe piaţă nu este liniară sau constantă. 2. ciclul de viaţă a produsului reprezintă variaţia în timp a volumului de vânzări şi profitului generat de punerea pe piaţă unui produs. elemente intangibile . 4. Majoritatea specialiştilor în marketing consideră că curba de viaţă a produsului poate fi delimitată în 4 mari faze şi anume (fig.. 1999).): (1) faza de lansare a produsului.2. Ciclul de viaţă a produsului La modul general.alcătuite din totalitatea aspectelor nemateriale ce însoţesc produsului marca.2. perioada de mentenanţă şi post garanţie). (3) faza de maturizare. informaţii legate de produs . acesta desemnează "ansamblu articolelor sau linilor de produse pe care un comerciant le oferă spre vânzare cumpărătorilor" (Koltler . chimice şi funcţionate ale produsului. ciclul de viaţă a produsului reprezintă timpul cuprins între momentul lansării produsului pe piaţă şi cel al retragerii lui definitive de pe piaţă. Totodată. ea variind într-un sens crescător şi descrescător de a lungul timpului. conceptul de produs comportă următoarele elementele: 1. (4) faza de declin a produsului.Al 3-lea nivel în constituie "produsul adăugat" care "măreşte" sau "depăşeşte" produsul propriu-zis prin includerea unor servicii şi beneficii adiţionale la produs (cum ar fi: garanţia ridicată. 57 . (2) faza de creştere. considerăm că indiferent de tipul şi modul de definire. În esenţă. Legat de mixul de produse.instrucţiuni de utilizare şi specificaţii tehnice. 1999:545). Din alt punct de vedere. o linie de produse desemnează "un grup de produse strâns legate între ele deoarece funcţionează într-o manieră asemănătoare. Din acest punct de vedere. 3. sunt distribuite prin acelaşi tip de canale de distribuţie şi variază între aceleaşi limite de preţ" (Koltler et al. denumit de unii specialişti sortimentul de produse. orice altă informaţie transmisă de producător odată cu produsul.

Prin urmare.Fig. 58 .2. Pe de altă parte. din punctul de vedere al producţiei. fiecare fază din ciclul de viaţă a produsului are anumite trăsături şi caracteristici. preţurile de lansare pot fi ridicate. explicaţia ţinând de faptul că pe de o parte volumul vânzărilor este relativ mic. a) Faza de lansare a produsului Faza sau etapa de lansare a produsului este caracterizează perioada de produce şi punere pe piaţă a produsului. profitului înregistrat de produs în urma vânzării este mic. produsul încă nu este profitabil. din punctul de vedere al marketingului. Cum încă nu este saturată piaţa. Caracteristic pentru această etapă este faptul că vânzările pentru acest produs cresc într-un ritm relativ lent. iar pe de altă parte costurile cu publicitatea şi promovarea sunt destul de mari. 4. în această fază. caracteristici şi trăsături care conferă fazei un aspect distinct şi specific în comparaţie cu restul fazelor. De asemenea. acest lucru având o explicaţie în faptul că încă produsul fiind nou pe piaţă nu este cunoscut de către toţi potenţialii consumatori sau clienţi. activităţile de promovare şi publicitate joacă important. Reprezentarea grafică a ciclului de viaţă a produsului Menţionăm că. în această fază. deoarece numai prin astfel de acţiuni se poate atrage atenţia potenţialilor clienţi de beneficiile pe care noul produs le aduce consumatorilor. vânzărilor şi al profitului.

livrare şi instalare gratuită. pentru prelungirea acestei faza. Datorită luptei concurenţiale ridicate. respectiv generează o necesitate de dezvoltare a canalelor de distribuţie şi a unor reţele de desfacere. la sfârşitul fazei vânzările încep uşor să scadă. Pe de altă parte. De asemenea. Acest lucru se datorează în special faptului că produsul este încă nou pe piaţă iar cererea lui este ridicată.b) Faza de creştere Caracteristic acestei faze sau etape. datorită creşterii cererii pentru produs pe piaţă. Prin urmare. dacă la începutul fazei piaţa pentru acest produs poate fi considerată ca fiind monopolistă. de fenomenul de saturaţie a pieţei precum şi de creşterea gradului de concurenţă pe piaţă.cum ar fi dezvoltarea de noi servicii de garanţie şi post-garanţie. Dacă în prima etapă a fazei. firmele încep a demara un proces de dezvoltare şi perfecţionare a produsului iniţial (procesul de lărgire a gamei şi diferenţiere a produsului iniţial). Nu în ultimul rând. De asemenea. un rol important îl constituie ataşarea unor servicii conexe produsului . lucru care generează o scădere a preţului unitar al produsului (prin urmare şi al preţului de vânzare). c) Faza de maturizare Această faza se caracterizează prin faptul că majoritatea consumatorilor şi clienţilor potenţiali ai produsului se transformă în consumatori efectivi. volumul producţiei creşte. lupta concurenţială între firme creşte pentru păstrarea poziţiei sau cotei pe piaţă iar piaţa are un caracter de polipol. scopul acestor activităţi fiind acela de a prelungii cât mai mult această fază. Nu în ultimul rând. Dacă la începutul fazei încă volumul vânzărilor mai creşte lent. în etapa de sfârşit a fazei piaţa începe să capete un caracter de oligopol ( încurajaţi de succesul produsului pe piaţă firmele concurente vor încerca şi ele să lanseze produse similare ). având în vedere faptul că piaţa începe să fie saturată. Totodată. firmele încep a diversifica produsul în funcţie de segmentele de piaţă. activitatea de marketing devine extrem de intensă. respectiv al gradului de saturaţie a pieţei. vânzările au un trend ascendent rapid. această fază poate fi considerată a fi cea mai profitabilă pentru firmă din punctul de vedere al profitului şi volumului de vânzări. sunt creşterile relativ rapide ale volumului de vânzări şi al profitului înregistrat de pe urma comercializării produsului. în principal. 59 . această etapă se caracterizează prin o reducere a acestor activităţi. Din punctul de vedere al promovării. creşterea domolindu-se odată cu creşterea gradului de saturaţi a pieţei. în cea de a 2 etapă creşterea este mai lentă. Scăderea vânzărilor este cauzată. accentul se pune pe creşterea gradului de loialitate a clienţilor prin promovarea şi întărirea prestigiului firmei şi al mărcii. Din punctul de vedere al promovării produsului.

Kotler (1999) propune următoarele strategii de marketing: 1. Acţiunile de marketing presupun strategii şi tactici de marketing specifice fiecărei etape parcurse. În concluzie. În acest sens. scopul firmei. ar trebui să constituie o preocupare importantă pentru firme. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului. seturi de strategii specifice celor 4 faze ale produsului. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului. 3. lucru care face ca la un moment dat fabricaţia produsului să fie nerentabilă. 3. De-a lungul ciclului de viaţă. este de a lichida cât mai rapid stocurile existente şi de a scoate cât mai rapid produsul din fabricaţie (reorienta fluxul de producţie către alte produse). Practic această fază constituie. acesta are o durată de viaţă limitată.3). Strategii ale politicii de produs Legat de ciclul de viaţă a produsului.Prin urmare găsirea şi identificarea de noi nişe şi segmente de piaţă. respectiv cererea pentru produs scade destul de repede. d) Faza de declin Această fază se caracterizează. Cum practic cererea pentru produs scade şi vânzările şi profitul firmei pentru acest produs scad. 4. dezvoltarea şi declinul produsului. 4. Strategii de marketing legate de faza de declin a produsului. 2. 60 . legat de ciclul de viaţă a produsului putem afirma următoarele: 1.2. 2. în principal. 1. Prin urmare. în fapt. se pot identifica minim 4 faze privitoare la apariţia. fiecare fază având anumite trăsături şi caracteristici specifice. Indiferent de tipul sau modelul de produsul fabricat. Strategii de marketing legate de faza de creştere a produsului. Cele 4 strategii se fundamentează pe 2 elemente şi anume: (1) nivelul preţului de vânzare. Strategii de marketing legate de faza de maturizare a produsului. Cum în această fază elasticitatea cererii în funcţie de preţul de vânzare atinge valori maxime. respectiv variază de-a lungul ciclului de viaţă. activitatea de marketing scade în cea ce priveşte promovare produsului. etapa de deces al produsului. legat de acest produs. Aceste strategii se compun dintr-un set de 4 strategii de marketing care sunt potrivite a fi folosite în faza de lansare a produsului (fig. reorientându-se spre identificarea unor alte produse cerute de piaţă.3. prin faptul că volumul. 4. preţul de vânzare devine unul dintre cele mai importante instrumente şi strategii folosite în lupta concurenţială. Volumul vânzărilor şi al profitului generat de un produs au un caracter variabil. In această fază. 4. anumiţi specialişti propun 4 seturi de strategii de marketing.

Fig.. Strategia de "penetrare rapidă" . 2. renume care conferă o garanţie în cea ce priveşte calitatea şi gradul ridicat de satisfacere a nevoilor (imagine pozitivă/loialitate). Bazele marketingului. 4. Strategii de marketing legate de faza de lansare a produsului (Adaptare după: Paina et al.presupune lansarea produsului pe piaţă la un preţ ridicat şi cu o promovare scăzută. Strategia de "penetrare lentă" . activitatea de promovare este redusă. În acest sens. În acest caz. Strategia de "smântânire rapidă" .presupune lansarea produsului pe piaţă la un preţ ridicat şi cu o promovare intensă. Aşa cum se poate observa. iar concurenţa este mică spre moderată. 3. o parte dintre strategii se bazează pe acţiuni agresive şi rapide. respectiv la condiţiile şi specificul firmei.(2) intensitatea acţiunilor de promovare a produsului. Presa Universitară Clujeană. În acest sens. Dacă promovare urmăreşte saturarea pieţei cât mai rapidă. p. In general. faţă de alte strategii. Strategia de "smântânire lentă" .3.220) 1. Această strategie se pretează in cazul mărcilor şi firmelor cu un renume extrem de pozitiv. Problema alegerii strategiei de marketing constă în adaptarea acestei strategii la caracteristicile şi specificul produsului. lucru care diminuează estrem de mult cheltuielile şi costurile aferente produsului. 61 .această strategie se caracterizează prin preţuri scăzute şi o intensă activitate de promovare. această strategie se aplică atunci când produsul este cunoscut şi segmentul de clienţi este extrem de sensibil la preţ. strategia bazată pe preţurile mici şi un grad mare de promovare asigură penetrarea mult mai rapidă. pe mai multe segmente de piaţă.. încă pe perioada de lansare produsul devine extrem de cunoscut şi generează un profit relativ ridicat. 4. preţul ridicat urmăreşte satisfacerea segmentelor de clienţi cu venituri mari.această strategie se bazează pe o politică de preţuri mici şi o scăzută activitate de promovare. în timp ce restul strategiilor au un caracter mai puţin agresiv.

De asemenea, acolo unde segmentele de clienţi au o "sensibilitate" ridicată faţă de preţ, firmele vor căuta a aplica o strategie de lansare cu preţuri mici. În schimb, acolo unde marca şi imaginea produsului şi al firmei sunt cunoscute şi remarcate ca fiind de calitate, firmele vor căuta a folosii strategii bazate pe preţuri mari de vânzare şi promovare redusă. Trebuie, totuşi, să atragem atenţia asupra faptului că, alegerea unei anumite strategii de marketing în faza de lansare poate influenţa şi pune amprenta asupra modului ulterior de comportare a produsului pe piaţă. În acest sens, există riscul ca folosirea unei strategii de "smântânire rapidă" să satureze prematur piaţa, lucru care riscă a sacrifica vânzările şi profitul pe terme lung. 2. Strategii de marketing legate de faza creştere a produsului Aceste strategii de marketing ţin cont de particularitatea fazei şi anume de creşterea rapidă a vânzărilor şi al profitului. În acest sens, strategiile de marketing ar trebui să se bazeze pe următoarele elemente: a) Îmbunătăţirea treptată şi continuă a calităţii produsului, respectiv îmbunătăţirea tuturor caracteristicilor şi al design-lui; b) Penetrarea de noi pieţe şi segmente de piaţă; c) Intensificarea acţiunilor de promovare - popularizarea produsului; d) Diversificarea şi dezvoltarea canalelor de distribuţie; e) Crearea şi dezvoltarea unei imagini pozitive pentru produs; f) Acoperirea capacităţilor de producţie la maxim; g) Demararea acţiunilor care contribui la creşterea loialităţii clienţilor faţă de produs; 3. Strategii de marketing legate de faza de maturizare a produsului Orice strategie de marketing privind această fază de dezvoltare a produsului va trebui să ţină cont de faptul că piaţa începe a fi saturată iar concurenţa să se manifeste mai pregnant. În acest sens, Kotler (1999) propune 2 tipuri de strategii de marketing, strategii care vizează următoarele: 1. Lărgirea pieţei de desface a produsului - atragerea de nonconsumatori prin acţiuni de marketing specifice care au ca drept scop convingerea lor despre avantajele utilizării produsului în comparaţie cu alte produse similare sau de substitut; - pătrunderea sau penetrarea pe noi segmente de piaţă; - atragerea şi cucerirea clienţilor concurenţei. - convingerea consumatorilor efectiv de a utiliza mai frecvent produsul 2. Modificarea produsului

62

- sporirea calităţii caracteristicilor produsului - dezvoltarea produsului pentru a fi utilizat şi în alte scopuri La cele 2 tipuri de strategii de marketing mai putem adăuga încă o nouă strategie de marketing şi anume consolidarea imaginii produsului şi creşterea gradului de loializare şi satisfacţie. De altfel, un client extrem de satisfăcut se poate transforma rapid într-un client loial, evident apelând la anumite acţiuni de marketing specifice. Un client loial are o certă valoare pentru o firmă în sensul că un client loial produsului va aduce (va atrage) un număr de 5 clienţi potenţial în timp ce un client neloial nu va atrage nici nu client ( de multe ori va îndepărta potenţialii clienţi). 4. Strategii de marketing legate de faza de declin a produsului În general, strategiile de marketing pentru această fază privesc acţiuni care să prelungească retragerea bruscă de pe piaţă a produsului, respectiv o "forţare" a producerii de venituri şi profituri de pe urma unui produs care începe să nu se mai caută pe piaţă. Cu alte cuvinte, strategiile caută să întreţină un declin lent al produsului. Inevitabil, declinul pe piaţă a unui produs implică anumite probleme. Elaborarea unor strategii optime pentru produs, aflat în această fază trebuie să ţină seama de anumite criterii, respectiv presupune cunoaşterea exactă şi corectă a pragului ieşirii de pe piaţă (momentul în care produsul nu mai poate fi vândut deloc), cunoaşterea şi previziunea cât mai corectă a declinului produsului, cunoaşterea şi previziunea pieţei. Pe de altă parte, strategia de marketing va trebui să ţină seama de poziţia firmei pe piaţă şi evoluţia pieţei. În acest sens, dacă firma acţionează pe o piaţă aflată în declin, dar, în cadrul pieţei, deţine o poziţie solidă, acesta va opta, probabil, pentru o strategie de retragere selectivă. În schimb, dacă firma acţionează pe o piaţă în expansiune şi deţine o poziţie pe piaţă puternică, cu toate că produsul este demodat, acesta va căuta pentru menţinerea investiţiilor pentru, să-şi consolideze şi mai mult poziţia. Legat de strategiile privind produsul în această fază, având în vedere faptul că produsul îşi va înceta până la urmă ciclul lui de viaţă, propunem ca strategia să cuprindă următoarele aspecte: 1. Reducerea treptată a preţurilor şi profitului generat de produs; 2. Atacarea de noi pieţe şi segmente de piaţă cu consumatori extrem de sensibili la preţ; 3. Vânzarea altor firme a licenţei sau mărci privitor la fabricarea şi utilizarea produsului (drept de fabricare şi folosire); 4. Retragerea treptată a produsului şi pregătirea încetării fabricaţiei; 5. Pregătirea şi reprofilarea capacităţilor de producţie pentru noile produse;

63

6. Analiza şi dimensionarea stocurilor pieselor de schimb şi a serviciile postgaranţie în strânsă legătură cu volumul de produse aflate în utilizare pe piaţă; 7. Redimensionarea canalelor de distribuţie în funcţie de gradul de reducere a vânzărilor; 8. Informarea consumatorului cu privire la încetarea, începând cu o anumită dată, a fabricaţiei produsului şi sfătuirea lor pentru identificarea posibilelor reprofilări. Nu în ultimul rând, trebuie să subliniem faptul că orice activitate în această fază retragerea de pe piaţă a produsului va trebui efectuată astfel încât să nu se afecteze interesele consumatorilor şi clienţilor fideli firmei, respectiv în aşa fel încât\t să nu se afecteze în mod negativ imaginea firmei producătoare şi a celei comerciale.

64

3. În acest sens. Este suficient ca unul dintre variabilele menţionate mai sus să se modifice pentru ca preţul să varieze şi el semnificativ (imprimându-se acestuia trăsături specifice). Din punctul de vedere al marketingului. din punctul de vedere al marketingului. Preţul este singurul element. de cele mai multe ori. prin preţ se înţelege totalitatea valorilor materiale şi nemateriale pe care suntem dispuşi să le dăm (plătim) în schimbul unor produse sau servicii. modalitatea principală de generare a profitului. politicile de produs. preţul constituie cheltuiala/costul (valoare materială/nematerială) pe care aceştia sunt dispuşi să îl suporte pentru satisfacerea unei dorinţe sau necesităţi 9uneori o poftă sau un capriciu). preţul constituie principala metodă de obţinerea veniturilor şi implicit al profiturilor. respectiv între cerere şi ofertă. Din punct de vedere economic şi social. putem afirma următoarele: 1. Ca implicaţie a preţului în structura mixului de marketing. Pentru clienţi. prin preţ se înţelege totalitatea mijloacelor de măsură a gradului de valorificare a resurselor firmei şi a oportunităţilor exteriore. în mod evident preţul poate fi considerat ca fiind o componentă a produsului (fiecărui produs îi sunt ataşat un anumit preţ distinct faţă de alte produse). respectiv între cerere şi ofertă. 65 . instrument pentru recuperarea cheltuielilor efectuate şi. 2. Acest lucru se datorează. barometru al capacităţii de adaptare la cerinţele mediului. preţul sau politica de preţ a firmelor. generează costuri sau cheltuieli. 3. ocupă un loc predominant.4. distribuţie şi promovare. după părerea noastră. nu în ultimul rând. şi faptului că preţul poate fi considerat ca elementul care face legătura şi conexiunea cea mai clară dintre produs şi piaţă. Deşi. Din punct de vedere conceptual. din totalul celor 4 elemente ale mixului de marketing. În acest sens. preţul are o dublă valoare şi anume: 1. Pentru firme. POLITICA DE PREŢ În opinia majorităţii specialiştilor. este mai mare decât dinamica restului de politici ale mixului de marketing. preţul constituie un element distinct al mixului de marketing. Preţul constituie elementul cel mai flexibil al mixului de marketing. in general. Aşa cum menţionam mai sus. respectiv criteriu decizional în strategia de penetrare pe diferite segmente de piaţă (în funcţie de nivelul de atractivitate a pieţei). dinamica politicii de preţ. 4. preţul constituie elementul de legătură între produs şi piaţă. Nivelul preţului poate fi considerat un criteriu de evaluare a produsului (de exemplu a calităţii). care generează efectiv şi direct venituri şi profituri. 2.

3. acesta comportă aspecte şi situaţii extrem de complexe. 3. cu cât preţurile vor începe să scadă cu atât volumul de vânzărilor va avea o tendinţă crescătoare. Costul. Spre deosebire de curba cererii (fig. în scopul stabilirii preţului optim de vânzare. Cu alte cuvinte. care are un trend descrescător in funcţie de mărimea preţului. cantitatea de produse cumpărate sau achiziţionate de către clienţi depinde semnificativ. de o serie de factori cum ar fi: 1.4). cu atât cantitatea de produse care va fi cerută va fi mai mică. Preţul constituie elementul de echilibrare a cererilor şi ofertei. în comparaţie cu restul elementelor mixului de marketing are un caracter extrem de dual privitor la factorii de influenţă. cererea reprezintă cantitatea maximă dintr-un anumit produs sau serviciu care poate a fi cumpărat de către un consumator într-o perioadă determinată de timp. restul firmelor vor fi eliminate. problema care se pune este de a prevedea cum va fi afectată cererea de produse de modificarea preţului şi unde se situează punctul de echilibru între cantitatea dorită de consumator şi cea oferită de firmă. De asemenea. iar pe de alta parte nu constituie o variabilă care este străină de controlul firmei. la un anumit preţ. preţul constituie unul dintre elementele principale ale mixului de marketing. de preţul de vânzare. cu cât preţul va fi mai mare. 4. Acest caracter dual este imprimat. la un anumit preţ. Factorii care influenţează politica de preţ Dacă indiscutabil. Prin termenul de ofertă.1. Astfel. în primul rând. 66 . se înţelege cantitatea maximă dintr-un anumit produs pe care vânzătorul intenţionează să o vândă. după opinia specialiştilor în marketing. Alţi factori. Din punctul de vedere al specialiştilor în marketing. dacă preţul pe piaţă scade sub un anumit nivel (preţul cererii). Cererea şi oferta. promovare. 1. Prin urmare. Cererea şi oferta Din punct de vedere conceptual.5. pe piaţă vor rămâne numai acele firme care îşi pot permite să producă şi să vândă la acest preţ. 2. Pe de o parte. comparativ cu restul componentelor mixului de marketing (produs. distribuţie). respectiv elementul care influenţează volumul producţiei de bunuri şi servicii. curba ofertei are o pantă crescătoare. În general. preţul nu poate fi considerat pe deplin o variabilă controlabilă de firmă.4. într-o perioadă de timp.

Reprezentarea grafică a cererii şi ofertei de produse. Fig. elasticitatea cererii exprimă măsura în care cantitatea cerută se modifică în funcţie de modificarea unuia dintre factorii săi de influenţă. se utilizează conceptul de elasticitate a cererii. când preţul produselor substituibile creşte sau când preţul produselor complementare se reduce. cererea creşte atunci când venitul indivizilor creşte. Coeficientul de elasticitate a cererii se determină ca raport între modificarea procentuală a cantităţii cerute şi modificarea procentuală a unui factor de influenţă a cererii. Elasticitate cererii În general. Particularizând. 4. La modul general. la modificarea unuia dintre factorii săi de influenţă. Legat de elasticitate putem identifica următoarele tipuri de elasticităţi: 67 .4. care se vinde în totalitate) . Pentru a analiza sensibilitatea cererii. respectiv a analiza dacă preţul de vânzare a produsului se situează peste punctul de echilibru(fig. una dintre problemele care trebuie rezolvate de către firmă este identificarea corectă a echilibrului dintre cerere-ofertă (punctul în care la acest preţ cererea de pe piaţă este satisfăcută în întregime de către oferta de produse. elasticitatea reprezintă măsura în care o variabilă oarecare „răspunde” la modificarea unei alte variabile.4.Prin urmare.4).

000 lei la 220.a) Elasticitatea cererii în funcţie de preţ Elasticitatea cererii în funcţie de preţ exprimă modificarea cantităţii cerute determinată de modificarea preţului. modificarea procentuală a preţului este de + 10% (reflectând o creştere). valoarea coeficientului de elasticitate al cererii în funcţie de preţ este un număr negativ.000  200. Q0) – punctul de pe curba cererii în care se calculează elasticitatea Exemplu: Presupunem că o creştere a preţului de la 200. În aceste condiţii: Q%  (10  8) /10 100  20% P%  (220. arată că modificarea cantităţii cerute este de două ori mai mare decât modificarea preţului. pentru exemplu menţionat mai sus.modificarea procentuală a cantităţii cerute ∆p% . în timp ce modificarea procentuală a cantităţii cerute este de – 20% (reflectând o scădere).Cererea este elastică atunci când Ecp>1. 68 . Interpretarea coeficientului de elasticitate a cererii este următorul (fig. Trebuie amintit faptul că. ∆Q % . de regulă se ia în considerare valoarea în modul. nu şi semnul acestuia.4. Din acest motiv.000  100  10% Ecp  20% 2 10% În acest exemplu.000) / 200.modificarea procentuală a preţului Q . situaţie în care cantitatea cerută se modifică cu un procent mai mare decât preţul.000 lei determină o reducere a cantităţii cerute de la 10 bucăţi la 8 bucăţi pe lună.5): . Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ se determină raportând modificarea procentuală a cantităţii cerute la modificarea procentuală a preţului: Q Q% Q0 Q p0 Ecp     p% p p Q0 p0 unde. Deoarece pentru intensitatea corelaţiei este importantă doar valoarea absolută a coeficientului.(1/panta tangentei la curba cererii) P (P0. un coeficient de elasticitate a cererii în funcţie de preţ egal cu 2.

indiferent de modificarea preţului. preţul şi cantitatea cerută se modifică cu acelaşi procent.5. .Atunci când Ecp=  . . elasticitatea variază în funcţie de zona sau punctul în care aceasta este măsurată. situaţie în care curba cererii este o linie orizontală. 69 ..Atunci când Ecp= 0. cererea este perfect inelastică (rigidă).Atunci când Ecp=1. arătând că modificări foarte mici ale preţului vor conduce la o modificare foarte mare a cantităţii cerute. situaţie în care cererea este cu elasticitatea unitară. Reprezentarea grafică a interpretări ale coeficientului de elasticitate a cererii Preţ Preţ Preţ P1 P0 P1 P0 P1 P0 Q Preţ Cantitate Preţ Cerere perfect inelastică Cerere inelastică Q1Q0 Cantitate Q1Q0 Cantitate Cerere cu elasticitate unitară P1 P0 P1 P0 Q1 Q0 Cantitate Q1 Q0 Cantitate Cerere elastică Cerere perfect elastică Atunci când curba cererii este reprezentată printr-o linie dreaptă. cantitatea cerută rămâne aceeaşi.Cererea este inelastică atunci când Ecp<1. Fig4. situaţie în care cantitatea cerută se modifică cu un procent mai mic decât preţul. cererea este perfect elastică. . situaţie în care curba cererii este o linie verticală. În acest caz.

6.). în timp ce un produs pentru care nu există substituenţi tinde să aibă o cerere inelastică. În cazul produselor pentru care nu există substituenţi apropiaţi. raportul Q din formula elasticităţii este constant P (1/panta curbei cererii).6. deci curba cererii are un tronson inelastic şi unul elastic (fig. pe măsură ce preţul creşte.În cazul unei curbe liniare a cererii. deci raportul P creşte. au mai multe produse substituibile: mandarine. Fig.4. grapefruit etc. deci coeficientul de elasticitate depinde numai de raportul atunci când preţul creşte. Prin urmare. cererea pentru el tinde să fie 70 . Unele produse. cum ar fi portocalele. Q P . Cu alte cuvinte. un produs pentru care există un număr mare de substituenţi tinde să aibă o cerere elastică. Q În concluzie. cantitatea cerută scade. O creştere a preţului la portocale îi va determina pe consumatori să cumpere o cantitate mai mare din posibilii substituenţi ai portocalelor şi o cantitate mai mică de portocale. Variaţia elasticităţii de-a lungul unei curbe a cererii reprezentată ca linie dreaptă Principalul factor de care depinde elasticitatea cererii pentru un bun este existenţa (sau inexistenţa) unor bunuri substituibile. Dacă un bun este un complement minor al unui bun important. o creştere a preţului va determina o scădere mai mică a cantităţii cerute din acel produs.4. Un alt factor de care depinde elasticitatea cererii este accesul la bunuri complementare. elasticitatea cererii creşte şi ea.

modificarea procentuală a preţului De exemplu. atunci când Eop = 1: modificarea procentualǎ a preţului determinǎ o modificare procentualǎ egalǎ a cantităţii oferite. să presupunem că o creştere a preţului unui pachet de cafea. Folosind metoda punctului de mijloc.Ofertă inelasticǎ. modificarea procentuală a preţului este: ΔP(%) = (100000 – 80000)/ 90000 = 22.22% Modificarea procentuală a cantităţii cerute este: ΔQ(%) = (1500 – 1000)/ 1250 = 40% În această situaţie. cererea pentru uleiul de motor tinde să fie inelastică. clasifică curbele ofertei în funcţie de valorile coeficientului de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ astfel: . determină o creştere a cantităţii oferite de cafea de la 1000 pachete/zi la 1500 pachete/zi. 71 . Q% . În general. De exemplu. Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ = unde.modificarea procentuală a cantităţii oferite Q% P% P% . b) Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ Coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ se determină raportând modificarea procentuală a cantităţii oferite la modificarea procentuală a preţului.4/ 0.Ofertă cu elasticitate unitarǎ. specialiştii din domeniul marketingului. deoarece acesta este un complement al unui bun mult mai important – autoturismul. atunci când Eop = 0: indiferent de modificarea preţului.81 În acest exemplu. coeficientul de elasticitate al ofertei în funcţie de preţ este: 0.inelastică. cantitatea oferită scade). valoarea coeficientului de elasticitate al ofertei în funcţie de preţ. .81 ori mai mare a cantităţii oferite. de la 80000 lei la 100000 lei.22 = 1. cantitatea oferită creşte.Ofertǎ perfect inelasticǎ (rigidǎ). cantitatea oferitǎ rămâne la acelaşi nivel. . preţul scade. atunci când Eop < 1: modificarea procentualǎ a preţului determinǎ o modificare procentuală mai mică a cantităţii oferite (Preţul şi cantitatea oferită se modifică în acelaşi sens: preţul creşte. arată că o modificare a preţului determină o modificare de 1.

Ofertă elasticǎ. 72 . Pe majoritatea pieţelor. autoturismele – tind să aibă o ofertă elastică. toate bunurile prelucrate – cum ar fi cărţile. atunci când Eop > 1: modificarea procentualǎ a cantităţii oferite este mai mare decât modificarea preţului.4. . televizoarele. Fig. De exemplu.7. atunci când Eop =  : la o modificare oricât de mică a preţului nu se mai oferă bunul respectiv. deoarece firmele pot să-şi extindă capacitatea de producţie pe termen lung. principalul factor de care depinde elasticitatea ofertei este orizontul de timp. ca răspuns la creşterea preţului. Reprezentarea grafică a interpretări ale coeficientului de elasticitate a ofertei Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ depinde de flexibilitatea vânzătorilor de a produce mai mult sau mai puţin.Ofertă perfect elastică..

avem două mari categorii. Pe termen lung însă.metoda costuri presupune ca preţul de vânzare să se stabilească astfel încât firma. care reprezintă expresia bănească a tuturor intrărilor de resurse într-o firmă în cursul perioadei de referinţă. 2005): a) costuri economice (Ce). Această metodă. iar o parte din firmele deja existente se pot închide.. Prin urmare. acestea implică anumite costuri. pe lângă acoperirea costurilor să obţină şi un anumit profit. Aceste costuri se împart în: 73 . firmele nu por să modifice cu uşurinţă volumul capacităţilor de producţie pentru a produce mai mult sau mai puţin dintr-un bun. Ilieş I. Pe de altă parte. De asemenea. pe piaţă pot să intre noi firme.analiza rentabilităţii privitor la costuri. oferta este mai elastică pe termen lung decât pe termen scurt. Pe termen scurt.analiza şi calcului riguros al costurilor. a) Tipurile de cost La modul general. costurile pot fi privite ca fiind indicatorii sintetici. firmele pot să construiască noi fabrici sau pot să le închidă pe cele vechi. Astfel. rezultativi şi de eficienţă. deoarece caracterizează calitatea muncii desfăşurate în cadrul firmelor prin compararea eforturilor (cheltuielilor). oferta tinde să fie inelastică (cantitatea oferită nu este foarte sensibilă la modificarea preţului). pe termen scurt.În general... Astfel. şi anume (Duran V. . Costuri O altă metodă de stabilire a preţului unui produs sau serviciu este metoda de calcul al costurilor. preţul de vânzare trebuie să acopere în totalitate costurile de producţie şi desface la care se adaugă şi profitul scontat al firmei. oferta tinde să devină elastică (cantitatea oferită este foarte sensibilă la modificarea preţului). respectiv stabilirea volumului de vânzări care trebuie realizat pentru ca firma să aibă o activitate rentabilă la un anumit preţ (nivelul veniturilor din vânzări să fie mai ridicat decât nivelul costurilor. pe termen lung. costurile reprezintă sumele pe care le suportă fiecare producător pentru aşi acoperii sursele şi factorii de producţie necesari pentru desfăşurarea proceselor de producţie şi de desfacere (vânzare) a produselor. preţul de vânzare neputând a fi sub nivelul costurilor. prin vânzarea produsului. Duran I. Cu alte cuvinte. în general. ridică 2 mari probleme şi anume: . Din punctul de vedere al clasificării costurilor. Această metodă porneşte de la premiza că indiferent de tipul de produs sau serviciu furnizat sau oferit. 2.

energie.. Fig.sunt costurile care se pot individualiza pe produs sau grupe de produse omogene (materii prime. Aceste cheltuieli se repartizează asupra produselor în raport cu: cheltuielile comune secţiei. Edit. Duran I. Legătura şi corelaţia dintre diferitele costuri este prezentată mai jos în fig. avem: . cheltuieli cu promovarea.teorie şi practică. infrastructura). fiind. costurile se pot structura după modul de individualizare a costurilor de producţie. Pe baza celor 2 tipuri de costuri se poate calcula costul total (Ct) după relaţia: Ct = (Cd + Ci ) + Cd = Cp + Cd unde: Cd = costurile de desfacere produs pe piaţă (costurile de vânzare) Cp = costurile de producţie propriu-zise 74 . CAS. materiale directe. salariile TESA . deci numai o parte din costul economic. cheltuieli generale ale firmei. sunt cele ale intrărilor de resurse şi servicii achiziţionate de întreprindere de pe piaţă. Ilieş C. deoarece foloseşte resursele care le aparţin (pământul.4. 4.Costuri indirecte (Ci) ..sunt acele costuri ce nu se pot localiza.Costuri directe (Cd) . În acest sens. ore funcţionare utilaj etc.salariaţi indirect productivi. b) costul contabil (Cc). secţia.8. deci. Eurostampa.. Legătura dintre venit.profitul economic (Pe). . salarii directe.8.). combustibil. 2005:116) Din alt punct de vedere. măsoară costuri explicite..costul implicite (Ci). alte cheltuieli directe).profitul normal (Pn). Corespunzător celor 2 costuri se pot calcula 2 categorii de profit: . care reprezintă partea din costurile firmei care nu este cuprinsă în costul contabil. costuri şi profit V Ce Cex Cc Cc Ci Pn Pb (Pn + Pe) Pe (Sursa: Duran V. . . sunt comune mai multor produse sau grupe de produse (cheltuieli cu regia. sunt cele ale intrărilor de resurse şi servicii neachiziţionate de către întreprindere de pe piaţă. costul implicit al resurselor furnizate de proprietarul firmei. cheltuieli de protocol). ECONOMIE .costurile explicite (Cex). care reprezintă diferenţa dintre valoarea totală şi costul tuturor intrărilor de resurse folosite în cursul perioadei de referinţă.

rezultă că C t C  Q  C ft ft vu atunci relaţia (1) devine: Q  P  C Q C vu Prin urmare : Q min  C ft vu P C unde: Ct = cheltuieli totale cu fabricarea produsului Vt = venituri totale din urma vânzărilor de produs P. Alţi factori care pot influenţa preţul de vânzare În această categorie se pot include o serie de factori.costurile totale directe şi indirecte de producţie Q . de loc de neglijat. 3. pe baza formulei de mai sus se poate observa ca Qmin: . cum ar fi: 1) Concurenţa 2) Ciclul de viaţă a produsului 3) Calitatea produsului 75 .variază direct proporţional cu Cft .costul variabil unitar (pentru fabricarea unei unităţi de produs) Astfel.cantitatea de produse fabricate Cvu .preţul de vânzare Cft şi Cvt . Pe baza pragului de rentabilitate se poate calcula volumul minim de produse care trebuie fabricate pentru a acoperii costurile de producţie.b) Pragul de rentabilitate Pragul de rentabilitate reprezintă punctul în care veniturile totale egalează costurile totale. Astfel. respectiv punctul de la care se poate genera profit.Cu cât diferenţa dintre preţul de vânzare (P) şi costurile variabile unitare (Cvu) este mai mare cu atât Qmin este mai mic.variază invers proporţional cu preţul de vânzare şi costurile variabile unitare . condiţia pragului de rentabilitate este: V t  C t (1) Cum: V Q P t C t C  C ft vt C vf Q  C vu .

76 . sub care preţul nu ar acoperii costurile . promovare şi distribuţie) nu ajută prea mult firma pentru atingerea dezideratelor menţionate mai sus ( asigurarea volumului de vânzări şi profit scontat).2. firma poate opta pentru următoarele tipuri de strategii: a) Strategii de preţ fundamentate pe costurile produsului Această strategie pleacă de la premiza că preţul de vânzare trebuie să acopere integral costurile şi să permită obţinerea unui beneficiu net. b) strategii bazate pe preţ moderat . din anumite puncte de vedere. O primă clasificare a strategiilor şi politicilor de preţ ia în considerare nivelul preţurilor practicat pentru vânzarea produselor. la prima vedere.strategii folosite de exemplu de firmă pentru fructificarea avantajelor noutăţii produselor. În acest sens. De altfel. Strategii privind politica de preţ La modul general. Deşi acest tip de strategie şi politică este extrem de des folosită de către firme. orice strategie de preţ trebuie să ţină seama de factorii care afectează sau influenţează preţul produsului. garantarea unui anumit volum minim al vânzărilor.4. Atragem atenţia că numai o politică de preţ coerentă neintegrată cu restul politicilor de marketing ( politica de produs. preţul de vânzare a produsului fiind egal cu valoarea costurilor la care firma mai adaugă valoare profitului scontat.strategii folosite de exemplu de firmă pentru menţinerea avantajului concurenţial pe piaţă. A 2 clasificare a strategiilor de preţ ţine cont de modul de calcul şi stabilire a preţului.lucru care nu poate fi asigurat în totalitate pe o piaţă în care cererea variază extrem de rapid. în funcţie de obiectivele pe care le urmăreşte strategia generală de marketing. strategiile de preţ pot fi: a) strategii bazate pe preţ înalt . În linii mari. Practic strategia constă în calculul tuturor costurilor aferente produsului. Această strategie pare. c) strategii bazate pe preţ mic . strategiile de preţ se referă la modul de stabilire a preţului astfel încât produsul să fie vândut la preţul cel mai optim posibil. cea mai raţională strategie. respectiv la obţinerea profitului scontat de către firmă.strategii folosite de exemplu de firmă pentru pătrunderea pe o piaţă sau pe anumite segmente de piaţă.Preţul fundamentat pe costuri presupune. în acest sens. respectiv nivelul de saturaţie creşte sau descreşte rapid.3. pericolul aplicării ei rezidă în faptul că: . o politică şi o strategie de preţ bine aleasă şi structurată conduce la asigurarea unui volum de producţie optim pentru firmă.

Pe de altă parte. Acesta strategie prevede ca pretul de vânzare pentru produs sau serviciu să se stabilească în funcţie de preţurile practicate de concurenţi pe piaţă. există pericolul ca imitarea totală să nu poată fi pusă în practică (în cazul competitorilor slabi aceştea. firmele mizează pe elasticităţile diferite ale cererii în funcţie de preturi. schimb valutar. În cazul firmelor care sunt nevoite să ţină seama de concurenţi mai puternici. la baza stabilirii preţul de vânzare stă valoarea pe care sunt dispuşi clienţi sau consumatorii să o achite în schimbul achiziţionării produsului sau serviciului. Cel mai bun exemplu unde o astfel de strategie se pretează. utilităţi. materiale. respectiv pe substituirea in comun a produselor. 1992).) face ca modul de calculaţie a costului să fie extrem de instabilă. În cazul unei strategii total imitative. energie. în fapt. etc. etc. strategia de preţ poate fi una pur imitativă sau o strategie imitativă selectivă. energie. Strategia de imitare limitată este mult mai avantajoasă pentru firmele mici.. aspect care.. schimbările relative ale componenţelor de cost luate în calcul pentru stabilirea preţului de vânzare (de exemplu fluctuaţie preţurilor de achiziţie pe materii prime. c) Strategii de preţ orientate spre concurenta. vor fi nevoiţi a vinde sub costurile de producţie). uneori. dar reclamă o mai mare abilitate. conduce ca preţul de vânzare să fie extrem de instabil. dacă la început ai un preţ de vânzare calculat la nivelul unor anumite costuri după o anumită perioadă preţurile se vor modifica simţitor în sus. materiale. respectiv supravegherea atentă şi anticiparea acţiunilor concurenţei precum şi evaluarea efectului acestor acţiuni.. resursă umană. Această strategie presupune. după cum se are în vedere imitarea miscărilor concurenţilor principali. datorită creşterii preţurilor de achiziţie la materii prime. prin această strategie firmele încercă a forţa nivelul preţurilor "atât cât suportă piaţa" (Florescu et. Practic.al. b) Strategii de preţ fundamentate după cerere. Practic. stabilirea preţului de vânzare în funcţie de valoarea produsului cerută pe piaţă de către clienţi sau consumatori. curs valutar. Prin urmare. rate bancare. În adoptarea unei astfel de strategii. Cu alte cuvinte. În acest caz. pe o piaţă liberă sau chiar de tip oligolop. 77 . la rândul ei. este industria modei ( produsele au preturile de vânzare in funcţie de cererea pentru un anumit produs si nu după o reala calculaţie de preţ). firmele nu pot să îşi permită a ignora preţurile concurenţei.

4.cumpărare). precum şi cele privind anumite activităţi conexe deplasării (recepţia. avion.) b) Comunicarea informaţiilor . ne putem referii la drumul. POLITICA DE DISTRIBUŢIE În general. manipularea. descărcare.poate fi considerată una dintre cele mai importante activitate a unui canal de distribuţie şi reprezintă totalitatea activităţilor legate de deplasarea mărfurilor (încărcarea /descărcatul. atunci când ne referim la conceptul de distribuţie avem în vedre 3 aspecte pe care le comportă acest concept şi anume: 1. respectiv activităţi legate de informarea producătorului şi al clientelei. trebuie să facă cunoscute produsele de piaţă (activităţi de promovare/informare). De asemenea. b) comunicarea informaţiilor c) activităţi conexe distribuţiei ( facilitatea distribuţiei) a) Distribuţia fizică . cât şi transferul juridic al dreptului de proprietate asupra acesteia. o parte dintre informaţiile importante şi esenţiale legate de piaţă provin prin intermediul 78 . stabilirea unui itinerar optim de transport şi a unei modalităţi concrete de transport (camion.aceste activităţi includ preponderent activităţi legate de realizarea schimbului de proprietate a produselor (activităţi de vânzare .cumpărare cu consumatorii şi cu producătorii. stocarea . etc. Prin urmare. la momentul şi locul potrivit. informaţii cu privire la comportamentul consumatorului. şi nu în ultimul rând. În acest sens. furnizarea de informaţii specifice legate de produs şi piaţă ( informarea producătorul despre reclamaţiile şi vicii de calitate semnalate de clienţi. sortarea.). ne putem referii la operaţiunile care se desfăşoară sau care sunt implicate pe toată durata deplasării mărfii de la producător la client (încărcare. manipulare. să încheie contractele de vânzare . şalupă. persoana (fizică sau juridică) care se ocupă cu distribuţie (fie ea angrosist sau detailist). condiţionarea. ne putem referii la baza tehnico-materială necesare operaţiunilor specifice distribuţiei.depozitarea. problema care se pune vizează analiza şi găsirea persoanei (juridice sau fizice) care să îndeplinească cu succes următoarele activităţi: a) distribuţia fizică a mărfurilor (activităţi de logistică). persoanei care are nevoile de ea. 3. 2. prin distribuţie se realizează atât transferul fizic al mărfii.depozitarea şi manipularea pe durata transportului. depozitare). Din punctul de vedere al modului de stabilire a structurii canalului de distribuţie. preambalarea. itinerariul sau calea pe care produsele/serviciile le parcurg de la producător la client (consumator). rolul şi scopul principal al activităţilor de distribuţiei este de a găsi calea cea mai potrivită (optimă) de a oferii o marfă (produs/serviciu). De altfel. autoturism. descărcatul/reîncărcarea) .3. etc. a nivelului concurenţei şi a gradului de saturaţie a pieţei).

Din punctul de vedere al marketingului. activităţi de instruire personal. În fapt. în general. intermediarii prin canalul de distribuţie nu oferă numai informaţii ci şi culeg informaţii de la ceilalţi membrii ai canalului de distribuţie şi de la clientelă. un consumator . activităţi de negociere. cele mai importante categorii de intermediari fiind: (1) Angrosiştii şi (2) Detailiştii. angrosiştii sunt persoane juridice. 4. un canal de distribuţie include următoarele: 1. c) Activităţi conexe distribuţiei .1. 3. Elementele canalului de distribuţie.firmele sau persoanele care sunt dispuse a cumpăra o anumită marfă pentru satisfacerea propriilor lor nevoilor. În general. intermediarii se pot împărţii în multe categorii. umane. informaţii pe care trebuie să le transmită producătorului. În această categorie de activităţi intră activităţi de întreţinere. Prin urmare. La baza apariţiei angrosiştilor stau două idei.3. dar reduc şi distanţele dintre producător şi anumite segmente de consumatori ( mă refer aici la faptul că un consumator de banane din Europa nu este nevoit a se deplasa până în Africa pentru a cumpăra un 1Kg de banane). din punct de vedere economic. intermediarii nu numai că reduc numărul de tranzacţii comerciale. 1) Angrosiştii La modul general. activităţi de acordare sau facilitare de credite. în cantităţi foarte mari în scopul revinderii şi generării de profit.firmele sau persoanele specializare care facilitează transferul mărfii de la producător la consumator. Ca elemente. Drept clasificare. activităţi de asumarea riscului (poliţe de asigurare). activităţi de oferire a pieselor de schimb şi consumabile.aceste activităţi se referă la acele activităţi care facilitează şi înlesnesc procesul de distribuţie.firma care produce efectiv marfa destinată clienţilor sau consumatorilor. 2. specializate în cumpărarea de produse. de cele mai multe ori un anumit număr de intermediarii . Intermediarii Evident că procesul de distribuţie a mărfurilor este un proces complex care presupune o interacţiune între diferite persoane ( juridice şi fizice) şi care reclamă o a alocare mare de resurse (materiale. şi anume: 79 . pe lângă activitatea de cumpărare-vânzare angrosistul mai efectuează şi o operaţiune de porţionare sau divizare cantitativă. activitatea desfăşurată de angrosişti constă în cumpărarea în cantităţi mari a produselor şi revinderea acestora în cantităţi mai mici. un producător .canalului de distribuţie. reglare şi reparaţie (punct de service în perioada de garanţie şi postgaranţie). obiectivul intermediarilor este de a genera profit de pe urma comercializării şi tranzacţionării de mărfuri de la producător la consumator. Prin urmare. financiare şi informaţionale). de la producător.

o marfă stricată sau cu vicii de calitate trebuie schimbată pe cheltuiala producătorului şi nu pe cheltuiala clienţilor. detailişti sunt cei care culeg informaţiile cele mai exacte despre piaţa produsului. acestea se pot clasificare după mai multe criterii şi anume: 1. Strategii de distribuţie O strategie de distribuţie. implică construirea canalelor de distribuţie.. ci mai degrabă firme care au o activitate complexă ce implică şi acţiuni de marketing. stabilirea formelor de distribuţie adecvate fiecărui tip de produse.Consumatorul nu doreşte.2. De asemenea. să cumpere în cantităţi mari care mai apoi trebuie depozitate şi stocate în timp. preţul loc de vânzare. Prin urmare. mod de utilizare şi nu în ultimul rând să facă cunoscut produsul în rândul clienţilor. dimensionarea stocurilor pe fiecare canal de distribuţie. 4. detailistul trebuie să informeze clienţii despre caracteristicile produselor vândute. este foarte greu pentru consumatori să cumpere de la producători direcţi mărfuri în cantităţi mici (de exemplu. datorită faptului că detailişti sunt cei care au contactul direct cu clienţii. Evident.revânzare. . Pe de altă parte.3. nu doreşte să îşi asume riscul deteriorării în timp a mărfii. În funcţie de dimensiunea canalului de distribuţie avem: . detailişti trebuie să informeze producătorii despre plângerile existente în legătură cu produsele vândute. respectiv puncte de achiziţie produse. termenul de garanţie. detailiştii sunt firmele de unde în general consumatorii achiziţionează marfă. Din punctul de vedere al strategiilor de distribuţie.Prin cumpărarea în cantităţi mari şi revinderea în cantităţi mici. respectiv achiziţionarea de mărfuri de către clienţi se face direct de la detailişti. informaţii care sunt estrem de utile firmelor producătoare. promovare de produs. în general. 2. ci presupune şi activităţi de informare client. respectiv. Detailiştii Detailiştii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează legătura directă cu consumatorul. angrosistul poate reduce costurile distribuţiei atât pentru producător cât şi pentru consumator. informare producător.consumator) . nu poţi cumpăra direct de la producător numai 1 litru de ulei comestibil). Pe de altă parte.distribuţie prin canale scurte ( cu o singură verigă intermediară) 80 . detailiştii ar trebui priviţi nu dor ca firme care încheie contracte de vânzarecumpărare. În acest sens. detailiştii cumpără cel mai des de la angrosişti. Din punctul de vedere al procesului de cumpărare . Cu alte cuvinte. deşi nu se poate exclude şi varianta directă de achiziţionare direct de la producător. la modul general. În al 3-lea rând. stabilirea logisticii şi al resurselor implicate.distribuţie directă ( producător . alegerea intermediarilor. activităţile detailiştilor nu se rezumă numai la activităţi de vânzare-cumpărare.

Firma sau firmele selectate a fi intermediare vor avea exclusivitatea de vânzare pe o anumită zonă geografică.distribuţie prin canale lungi ( cu mai multe verigi intermediară) 2.. În funcţie de intensitatea distribuţiei avem: . pentru o anumită zonă geografică.distribuţie selectivă . în cât mai multe magazine.producătorul îşi distribuie marfa în cât mai multe puncte de desfacere. firmele producătoare mari care livrează produse de calitate destinate unui segment de client extrem de exclusivişti folosesc 1 sau cel mult 2 intermediari pe o anumită zonă geografică. . În general. 81 . sau un număr extrem de redus de intermediari. compatibili cu imaginea firmei producătoare şi cu imaginea produsului în rândul clienţilor potenţiali.distribuţie intensivă .producătorul îşi distribuie marfa numai prin anumiţi intermediari. capacitate de vânzare. .producătorul îşi desface marfa prin intermediul unui singur intermediar. intermediarii selectaţi după anumite criterii de performanţă.distribuţie exclusivă .

Din punct de vedere conceptual. ca o dimensiune aparte. respectiv.4. Ph. după unii autori. Acţiuni de promovarea vânzărilor (Promovarea vânzărilor). şi anume: publicitatea. 5) Vânzarea personală: prezentarea nemijlocită a produsului/serviciului către unul sau mai mulţi clienţi. Florescu (1992). absenţa sau lipsa acţiunilor şi a politicilor de promovare conduce la apariţia unor riscuri şi dificultăţi în asigurarea unei vânzări eficiente şi eficace de produse/servicii. promovarea vânzărilor. este schema activităţilor promoţionale. 82 . elementele din care este construit acest mix fiind diferit de la autor la autor. propusă de profesorul C. impactul costurilor pe care le comportă aceste acţiuni. privitor la structura politicilor de promovare. şi anume: 1) publicitatea: prezentarea impersonală a produselor. întâlnim patru instrumente promoţionale principale. vânzarea personală. Acţiuni de publicitate (Publicitatea). POLITICA DE PROMOVARE Includerea. Una dintre schemele cele mai frecvent folosite. 2. (4) vânzarea personală. a concurenţei acerbe manifestată pe toate pieţe de desfacere. În acest sens. (3) relaţii publice şi publicitatea neplătită. relaţii publice. telefon) pentru prezentarea de produse/servicii. Totodată. mixul de promovare îmbracă mai multe forme. În acest sens. Kotler (1999) consideră mixul promoţional alcătuit din 5 componente. (2) activităţile specializate de promovare a vânzărilor. Florescu consideră că activităţile promoţionale se pot grupa în funcţie de natura şi rolul lor în următoarele acţiuni: 1. a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică prin rolul important şi decisiv pe care acţiunile promoţionale le au în procesul de vânzare a produselor. 3) promovarea vânzărilor: stimularea pe termen scurt a încercării sau achiziţionării de produse/servicii. cu scopul de a impulsiona pătrunderea lui pe piaţă. Drăgan şi Demetrescu consideră că cele mai importate instrumente promoţionale sunt: (1) reclama comercială. 2) publicitatea directă: folosirea unor mijloace impersonale (poştă. În condiţiile economice contemporane. 4) Relaţiile publice: activităţi destinate promovării şi protejării imaginii firmei şi/sau a produselor sale. C. respectiv a stimula vânzările. prin promovare se înţelege ansamblul activităţilor şi proceselor menite a face un produs/serviciu cunoscut. Ca structură.4.

De altfel. respectiv cu acţionarii firmei şi furnizorii ei şi nu în ultimul rând cu mediile financiare şi cele ale puterii statale. Prin urmare. acestea trebuie să se bazeze pe un proces de comunicare eficient şi optim. Relaţii publice. Manifestări promoţionale.1. 83 . prin publicitate se înţelege orice demers efectuat de o firmă. verbal şi vizual. firmele sunt obligate a instituii un sistem de comunicare care să asigure o permanentă şi constantă comunicare între clienţi şi firmă. când. Pe termen lung. 5. care are ca drept scop modificarea comportamentului diferitelor segmente de clienţilor.4. precum şi determinarea sau convingerea clienţilor să efectueze actul de cumpărare/achiziţie. în lipsa unui sistem de comunicare eficiet şi clar. Pe de o parte. prin politica şi sistemul de comunicare. prin sistemul şi politica de comunicare. Astfel. pentru a sartisface cerinţele de informare ale clienţilor. clienţilor le este destul de greu să se înformeze singuri ce produse şi servicii sunt oferite pe piaţă. prin publicitate se înţelege orice acţiune destinată informării publicului (clienţilor) cu privire la activitatea unei firme. 4. prin publicitate se înţelege totalitatea acţiunilor care au ca drept scop prezentarea indirectă (nepersonală). în ce măsură ele corespund exigenţelor şi preferinţelor lor. Pe de altă parte. sistemul şi politica de comunicare a firmei. 6. Atragem totuşi atenţia că. unde şi în ce condiţii se pot procura. 4. firma va asigura o comunicare efectivă între proprii angajaţi. menite să prezinte firma şi produsele sale. Publicitatea În general.3. firmele urmăresc o difuzare cât mai amplă a unor informaţii despre activitatea. în aşa fel încât aceştia să aibă un grad ridicat de loialitate şi fidelitate faţă de oferta firmei. dar şi recepţionarea modului cum acestea sunt primite şi apreciate de consumatori. trebuie amintit faptul că. indiferent de instrumentul sau metoda de promovare folosită. brand sau firmă. respectiv să provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale clienţilor. implică utilizarea unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor. Pe termen scurt. Utilizarea mărcilor. specialiştii în marketing recomandă că acţiunile de publicitate să fie conjugate cu acţiunea altor mijloace de comercializare sau promoţionale întrucât. în general. Forţele de vânzare În final. produsele şi serviciile oferite. a unui mesaj în legătură cu un produs. produsele/serviciile oferite de ele. serviciu.

modificarea comportamentului consumatorilor în favoarea cumpărării de anumite produse/servicii procesul de loializare şi fidelizare a clienţilor faţă firme şi produsele lor. deşi necesare şi chiar indispensabile. precum şi pe pieţele unde există produse similare sau de substitut).pune accentul pe condiţiile de prezentare ale produselor care pot facilita identificarea lor în masa ofertei. . în anumite cazuri. televizor. . . pentru anumite produse prin prelungirea duratei de viaţă a acestora. acestea nu pot fi niciodată suficiente pentru promovarea intereselor comerciale ale firmei. prin crearea unei imagini favorabile în rândul clienţilor potenţiali şi actuali faţă de firmă şi produsele/serviciile oferite.educarea consumatorilor privitor la aspectele civice şi sociale de convieţuire în comunitate ( respectarea legilor. În funcţie de obiect.publicitatea de informare .reprezintă forma cea mai familiară şi cea mai frecventă utilizată. radio. respectiv a caracteristicilor şi trăsăturilor specifice produsului (acest gen de publicitate se foloseşte în perioada de creştere şi maturizare a produsului.singure. .publicitatea de condiţionare .facilitarea pătrunderii pe o piaţă nouă sau atragerea de noi segmente de consumatori.introducerea unui nou preţ pentru anumite produse/servicii. internet). ci unui întreg grup de indivizi . . publicitatea îmbracă următoarele forme: a) Publicitatea de produs . în calitate de emiţător. respectiv stimularea vânzărilor.susţinerea procesului de vânzare.lansarea pe piaţă a unui produs/serviciu.mesajele publicităţii nu sunt transmise unui singur individ. 84 .urmăreşte stimularea cererii prin informarea consumatorilor în legătură cu produsele noi apărute pe piaţă. ci prin intermediul unui canal de comunicaţie de masă (presă. şi în esenţă urmăreşte stimularea cererii de consum. . având următoarele trăsături: .mai mult sau mai puţin numeros. instruirea cu privire la ce ai voie legat să faci şi ce nu. respectiv creşterea eficienţei şi eficacităţii vânzărilor. la consumator ( în calitate de receptor) nu se face direct. legat de obiectivele acţiunilor de publicitate.transmiterea mesajului de la producător/comerciant. În cadrul publicităţii de produs cele mai frecvente forme sunt: . considerăm că aceste acţiuni au drept scopuri specifice următoarele: . informare ecologie. . .forţarea volumului de vânzări. În concluzie. prevenire a sănătăţii) Publicitatea este considerată de mulţi specialişti în marketing ca fiind unul dintre mijoarcele principale de comunicaţie de masă.

- publicitatea comparativă - stimularea vânzărilor se face prin evidenţierea caracteristicilor superioare şi/sau a beneficiilor pe care un produs le aduce consumatorilor în comparaţie directă cu un produs similar oferit de concurenţă. - publicitatea de reamintire - folosită în scopul întăririi efectului unor acţiuni de publicitate anterioară, respectiv, al păstrării interesului pentru un produs sau firmă în rândul consumatorilor. b) Publicitatea de marcă - acest tip de publicitate se axează pe evidenţierea mărcii sau a brand-ului de produs sau firmă. c) Publicitatea instituţională - acest tip de publicitate are ca scop instaurarea în rândul publicului a unei atitudini favorabile şi pozitivă faţă de firmă şi produsele oferite de ea. Cu alte cuvinte, prin acest tip de publicitate se încercă creşterea gradului de loialitate şi fidelitate a consumatorilor pentru un anumit produs sau firmă. Legat de tehnici şi mijloace de publicitate folosite de publicitate, cele mai importante tehnici sunt cele legate de: (1) Presa; (2) Radioul; (3) Televiziune; (4) Internetul. 1.Presa: a)avantaje: - apare într-un număr mare de exemplare, lucru care determină vizualizarea de un număr mare de cetăţeni; - tehnică publicitară flexibilă cu o mare capacitate de adaptare la diferite condiţii; - este mai puţin costisitoare în raport cu numărul de cititori sau alte tehnici de publicitate; - unele ziare (periodice) se adresează unor segmente bine determinate asigurându-se o selecţie ridicată. - folosesc tehnici vizuale specifice (culori, reproduceri) care se atrag vizual clienţii. b) dezavantaje: - impact relativ mic în comparaţie cu alte tehnici, presupunând o cultură din partea consumatorilor orientată spre cititul presei; - spaţii relativ limitate acordate pentru publicitate; - spotul publicitar, câte o dată, are o viaţă scurtă - ziarul se citeşte o singură dată şi de cele mai multe ori de o singură persoană; - nu în toate cazurile se acoperă corespunzător segmentul căruia dorim să ne adresăm. 2. Radioul a) avantaje - acoperă mai intens pieţele locale şi naţionale în comparaţie cu presa; - prin anumite programe se adresează majorităţii covârşitoare a publicului; 85

- este selectivă, diferitele programe adresându-se, la diferite ore, unor segmente bine determinate de ascultători; - impact ridicat în rândul segmentelor de clienţi, tehnica fiind auditivă; - se potriveşte pentru transmiterea de informaţii scurte; - se pot utiliza tehnici care conferă spotului publicitar atractivitate, pe gustul diferitelor segmente de cetăţeni - utilizarea în reclame a dialogului, umorului, muzică; b) dezavantaje - costul relativ ridicat faţă de alte metode; - tot mai mult audierea programelor radio, pentru anumite segmente de populaţie, devine un fundal în timpul desfăşurării unor altor activităţi principale; - fiind exclusiv pe tehnici auditive, ascultătorii adesea şi formează o imagine parţială asupra conţinutului principal al mesajului, respectiv a produsului (imaginea nu poate fi aşa de penetrantă ca şi în cazul altor tehnici de publicitate); 3. Televiziunea a) avantaje - acţionând simultan şi concomitent asupra auditivului îşi vizualului, impactul asupra consumatorilor este extrem de mare şi direct; - acoperă intens toate segmentele de clienţi şi cetăţeni - majoritatea oamenilor se uită la televizor; - este extrem de flexibilă şi se poate jongla cu o mare diversitate de moduri de a compune un spot publicitar - efecte vizuale şi auditive; - prin alegerea zilelor, a orelor şi programelor, publicitatea prin televiziune asigură o mare selectivitate. b) dezavantaje: - costul relativ ridicat pe spot de publicitate; - timpul rezervat unor astfel de programe este scurt, se formează cozi de aşteptare. 4. Internetul a) avantaje - impact mare pe diferite segmente de populaţie, frecvenţa folosirii internetului şi al cutii de e-mail este relativ ridicată; - selectivitate mare; - relativ ieftin fată de alte tehnici de publicitate; - flexibilitate ridicată, spotul publicitar poate fi interactiv şi dinamic, respectiv poate prezenta mai multe aspecte legate de produs şi serviciu; - este repetitiv, în sensul că odată postat pe un site de tip host al firmei numai firma sau cel care este administratorul site-ului poate modificare şi şterge reclama. b) dezavantaje - necesită anumite cunoştinţe tehnice şi de informatică, lucru care sunt inaccesibile anumitor categorii de clienţi şi populaţie. 86

- necesită anumite aparate şi tehnică informatică (în speţă PC, modem, placă de reţea), respectiv o conexiune la internet (un abonament la internet) Nu în ultimul rând, legat de publicitate, o notă aparte o face publicitatea directă. Această formă de publicitate are ca drept scop, informarea directă a consumatorilor sau a publicului despre produsele/serviciile oferite pe piaţă de către firme. Din punctul de vedere al caracteristicilor, faţă de publicitatea clasică, acest tip de publicitate presupune: 1. folosirea, în calitate de canal de transmisie a informaţiilor, altor canale decât canale clasice de tip mass-media. 2. publicitatea este directă, în sensul că nu se foloseşte de tehnici intermediare care facilitează ajungerea informaţiilor la consumatori sau clienţi. Dacă în cazul tehnicilor de publicitate clasică avem nevoie de anumite aparate şi dispozitive de emisie şi recepţie, care să faciliteze transmiterea de mesaje, în cazul publicităţii directe nu mai sunt necesare aceste dispozitive. În categoria publicităţii directe intră: - distribuirea prin poştă de pliante şi broşuri; - distribuirea de pliante prin căsuţe poştale; - publicitatea prin reclame în diferite cărţi de telefon; - panourile de publicitate stradale; - reclamă prin telefon. 4.4.2. Promovarea vânzărilor În general, prin termenul de promovare a vânzărilor, se înţelege totalitatea tehnicilor şi acţiunilor destinate a stimula, impulsiona şi creşte volumul vânzărilor de produse şi servicii. Cu alte cuvinte, promovarea vânzărilor vizează sporirea desfacerilor pe anumite pieţe, în anumite perioade de timp, alăturând sau adăugând, în acest scop, procesului de vânzare propriu-zis o serie de facilităţi directe consumatorilor potenţiali. Pe de altă parte, acţiunile de promovare a vânzărilor pot servii ca acţiuni complementare acţiunilor de publicitate. Din punctul de vedere al tehnicilor folosite, promovarea vânzărilor poate fi efectuată având la dispoziţie o varietate ridicată de tehnici. Astfel, firmele în activităţile lor de promovare a vânzărilor pot apela la următoarele tehnici şi metode: 1. reducerea de preţ - reprezintă o tehnică cu efect promoţional incontestabil. Folosirea acestei tehnici se pretează atunci când se doreşte încercarea de diminuare a reţinerilor de la a cumpăra a clienţilor, lichidarea de stocuri pentru anumite produse, stimularea vânzărilor de produse sezoniere .

87

Această tehnică. produs sau serviciu. potenţialii clienţi pot testa gratuit produsele pentru a-şi forma o impresie legată de caracteristicile produselor. respectiv produse care pot fi testate rapid de clienţi (produse alimentare. etc. este folosită. efectuarea de jocuri şi concursuri . nu constituie o cheltuială mare pentru producător. care prin cantităţile distribuite gratuit potenţialilor clienţi.2. Nu rareori la aceste manifestări participă personalităţi din lumea artistică (actori. deşi nu trebuie ingnorate nici efectele pe care acestea le pot produce în cazul manifestărilor promoţionale. serviciile turistice .).această tehnică promoţională presupune vânzarea simultană sau în grup de 2 sau mai multe produse la un preţ global inferior celui rezultat prin însumarea preţurilor individuale. această metodă se pretează pentru produse. Tehnicile de merchandising privesc următoarele: a) modalităţile optime şi eficiente de amblasare a produselor în spaţiul de vânzare. vânzări grupate . În general.această tehnică de promovare presupune în fapt o publicitate a produselor la locul vânzărilor. pentru informarea potenţialilor clienţi de o anumită promoţie. prin distribuirea de mostre. pentru producător. nu numai legat de produsul principal (vandabil). comedianţi. muzicanţi. pe suporturile lor materiale. cuprind în acelaşi preţ transportul şi mesele aferent sejurului. Această modalitate are avantajul. la aceste jocuri şi concursuri sunt invitaţi (stimulaţi) a participa cât mai multă populaţie potenţial consumatoare.acestă tehnică presupune prezentarea în celemai bune condiţii (materiale şi psihologice) a produselor şi serviciilor oferite consumatorilor. În general. cosmetice. În general.) 88 . merchandising . care favorizează procesul de vânzare. dar şi legat de produsele mai puţin solicitate de consumatori. Prin organizarea de jocuri şi concursuri. distribuire de mostre gratuite . c) sprijinirea produselor între ele în procesul de vânzare. orientarea şi dirijarea clienţilor potenţiali spre un anumit raion cu produse. de exemplu. tehnicile de mechandising sunt utilizate în reţelele comerciale cu amănuntul. folosind în acest scop mijloace auditive sau vizuale pentru a readuce în memoria cumpărătorilor o anumită marcă. această modalitate presupune semnalizarea. În acest sens. 4. În acest sens. Tot in această categorie intră. etc. Vânzările grupate pot face obiectul unui singur tip de produs sau pot face obiectul unor produse diferite. publicitate la locul vânzărilor . de asemenea.această tehnică vizează distribuirea gratuită a unei cantităţi relativi mici de produse potenţialilor clienţi.pachetele care pe lângă cazare. 5. 6. desenatori. 3. b) acordarea importanţei deosebite factorului vizual în vânzare. că menţine un anumit flux de vânzări.această metodă constituie o modalitate extrem de ofensivă de popularizare a ofertei de produse a unui producător. producătorul imprimă o atmosferă de interes în rândul publicului.

89 . Utilizarea mărcilor Utilizarea mărcilor ca instrumente promoţionale este extrem deeficient.4. in funcţie de specificul segmentului.7.3. proiecţii de spoturi publicitare. 4. 4. Manifestări promoţionale Una dintre intrumentele (tehinicile) frecvent folosite în promovarea produselor sunt cele legate de participarea la manifestări cu caracter expoziţional . acestă tehnică se bazează pe promovarea procesului de loializare a clienţilor pentru un anumit produs sau firmă care. pe lângă posibilitatea de prezentarea a produselor (informarea potenţialilor clienţi). Există situaţii în care. Astfel. marca se poate definii ca un simbol legat de un produs sau firmă. şi se fundamentează pe specularea aspectelor emoţionale ale consumatorilor.târguri şi expoziţii. organizare de demonstraţii. prin participarea la târguri şi expoziţii producătorii. prin utilizarea mărcilor se urmăreşte ca diferite segemente de clienţi să se 'identifice" cu diferite produse . Mai precis. În fapt. la aceste manifestări firma poate recurge concomintent la distribuire gratuită de monstre. favoruri sub formă bănească sau în diverse produse. se pot distribuii direct potenţialilor clienţi produse la un preţ mai mic (punct de vânzare). distribuire de cupoane sau cadouri .4. Participare la activităţi de tipul "târguri şi expoziţii". în timp.individualizarea şi diferenţierea produselor pentru fiecare segment de clienţi în parte. Particularitatea acestei metode constă în oferirea de facilităţi (favoruri) potenţialilor clienţi de către producător. cadoruri promoţionale. Practic. prin anumite caracteristici. În fapt. exprimându-şi astfel gratitudinea pentru aceştia. poate juca atât un rol promoţional cât şi un rol de promovare a vânzărilor. în funcţie de caracteristicile specifice şi distincte pecare le are produsul. organizare deconferinţe. producătorul recompensează clienţii pentru cumpărarea de produse. se poate diferenţea de restul produselor. prezenţa la o manifestare de tipul 'târguri şi expoziţii" oferă firmei posibilitatea punerii în practică a unei diversităţi extrem de mari de acţiuni promoţionale. fiecare dintre aceste segmente de clienţi "simt' că produsele sunt destinate numai lor (să se regăsească în produse). distribuire de pliante şi prospecte.4. simbol la care aderă anumite segmente de clienţi.aceste metodă se aseamănă cu metoda de distribuire de mostre şi cea legată de vânzarea grupată de produse. aspect care va genera. Prin urmare. În felul acesta. acţiuni de testarea produsului (deexemplu în cazul industriei de autovehicule). pentru acoperirea costurile de transport şi participare la târguri firmele să vândă direct la un preţ mult mai mic stocul de produse prezentate. un proces de loializare faţă de produs. În acest sens.

La modul general. Honda. determinantă în iniţierea procesului de cumpărare.. 4.să aibe un plus de originalitate şi să nu poate fi confundată cu alte mărci de produse. stabilirea ansamblul de acţiuni promoţionale fundamentate de către o firmă. Importanţa forţei de vânzare rezidă. organizează manifestări de tip jocuri şi concursuri. IBM).4. prin strategie promoţională firma îşi 90 . în capacitatea de a determina potenţialii clienţi de a cumpăra. Pentru ai confer forţă promoţională. d) să aibe o capacitate mare de memorare . b) mărci de produs .să exprime foarte pregnant caracteristicile produsului. se pot distinge 2 mari tipuride mărci şi amune: a) mărci patronimice.aspect asigurat de către firmă prin modul în care işi satisface clientela. b) să fie distincă şi personală . grupul de angajaţi care compun forţa de vânare. se caracterizează prin atribuirea de către producători a propriilor mune produselor lor (De exemplu Ford.5.se caracterizează prin faptul că asigură diferenţierea şi individualitatea produselor. Prin strategie promoţională se înţelege. 4. prin întâlnirile directe (faţă în faţă) cu potenţialii clienţi. De altfel.să aibe un profund caracterul lizibil şi estetic. Cu alte cuvinte. forţa de vânzare nu se rezumă numai la "persoana de dună tejghea".4. Forţa de vânzare Forţa de vânzare cuprinde un grup de reprezentanţi ai firmelor. ci cuprinde şi persoanele care participă la diferitele prezentări comerciale. Practic. prin urmare. în multe cazuri. respectiv asigură coincidenţa dintre produs şi aşteptările individualizate ale consumatorilor. e) să deţină o notorietate mare . orice marcă ar trebui să îndeplinească următoarele calităţi: a) să fie înzestrată cu o perceptibilitate ridicată . comunicarea directă de tip "faţă în faţă" dintre reprezentantul firmei (forţei de vânzare) şi potenţialii clienţi este. investiţi cu competenţe în cea ce priveşte vânzarea produselor. la modul general. Strategii promoţionale Una dintre problemele care apar în cadrul politicii promoţionale vizează elaborarea sau construirea strategiei promoţionale. În general. c) să aibe o putere mare de evocare .6. încercă să îi determine pe aceştia să cumpere.să fie uşor de reprodus de către clienţi.

strategiile promoţionale se pot clasifica după mai multe criterii. . stabilirea obiectivelor şi al resurselor necesare strategiei. 2. Problemele care se pun privitor la strategiile promoţionale vizează. Kotler. modalităţile concrete de acţiune promoţională. elaborarea strategiei de marketing pare o activitate simplă. 2.stabileşte "CE" trebuie să facă.strategii de promovare exclusivă a produsului. strategia promoţională înseamnă o perspectivă acţionabilă precis şi specific conturată. 2004) privitor la conceptul de strategie. Obiectivele globale ale activităţii promoţionale: . a modalităţilor de acţiune a firmelor partenere şi concurente. "CÂND" trebuie să facă. şi anume (Florescu et al. Pe scurt. a mediului economico-socio-cultural. Deşi.strategii de promovare a imaginii globale a firmei. . respectiv integrarea şi alinierea obiectivelor promoţionale la obiectivele politicii globale de marketing (concordanţa cu obiectivele politicilor mixului de marketing). pornind de la definiţia pe care o dă profesorul Lazăr I. procesul luării deciziei legat de: 1. precum şi anticiparea efectelor pe care le pot avea diferitele tehnici şi instrumente promoţionale. evaluarea acţiunilor şi strategiei de marketing. precum şi limitele şi termenele stabilite pentru realizarea obiectivelor stabilite din domeniul politicii de promovare a firmei. Din punct de vedere tehnic. a comportamentului consumatorului. 1999): 1.. Modul de desfăşurare în timp: . care cuprinde calea de dezvoltare a totalităţilor resurselor de care dispune firma. ea se constituie ca un proces complex care implică cunoaşterea în detaliu. de către specialiştii în marketing al firmei. realizarea unei dozaj corespunzător ale diferitelor tehnici şi metode de promovare. "CUM" trebuie să facă. 3.strategii de promovare prin activităţi permanente. la prima vedere. a celui concurenţial. a pieţei şi a mecanismelor care o guvernează.strategii de promovare prin acţiuni intermitente ( de exemplu pentru produsele sezoniere). "CÂT" trebuie să facă în domeniul promovării produselor/serviciilor. ( Lazăr et al. în fapt. modalităţile şi direcţiile de concentrare a eforturilor materiale şi umane. Din punctul de vedere al clasificării. 91 . strategia promoţională înseamnă organizarea şi antrenarea tuturor mijloacelor şi resurselor pentru a pune în practică obiectivele politicii promoţionale. 1992. 4. a mărcilor şi al imaginii firmei.

scopul fiind menţinerea volumului de vânzări la cotele actuale şi apărarea cotei de piaţă). considerăm că orice construcţie de astfel de strategie implică parcurgerea următoarelor etape: 1. 5. De asemenea. pe de o parte. asigurarea lor cu obiectivele celorlalte componente ale mixului de marketing. aceasta va orienta. . În general. Persoanele care participă la elaborarea şi implementarea strategiei promoţionale: . 4. Stabilirea şi definirea obiectivelor strategiei promoţionale Această etapă se constituie ca punctul de plecare pentru fundamentarea oricărei strategii promoţionale şi urmăreşte stabilirea a ceea ce dorim prin această strategie. se recomandă ca aceste obiective să fie exprimate atât în termeni cantitativi (creşterea cifrei de afaceri 92 . .strategii promoţionale elaborate şi implementate de către firmele şi organizaţiile specializate. cât şi de firmele de specialitate).strategii promoţionale elaborate şi implementate mix (atât cu forţele proprii ale firmei.strategii promoţionale elaborate şi implementate cu forţele proprii ale firmei. respectiv se adresează tuturor potenţialilor consumatori existenţi pe piaţă). . Deşi nu ne propunem a prezenta un mod complex de elaborare a unei strategii promoţionale. alinierea obiectivelor strategice la obiectivele politicii generale de marketing. Rolul activităţii promoţionale: .3. Poziţia faţă de structura pieţei: .strategii de promovare diferenţială (efortul şi acţiunile de promovare va fi adaptat potrivit caracteristicilor diferitelor segmente de piaţă). indiferent de tipul de strategie pentru care se optează. .strategii de promovare ofensivă (ce presupune utilizarea într-un mod agresiv a tuturor tehnicilor şi instrumentelor promoţionale. iar pe de altă parte. în perspectivă întreaga activitate a firmei în domeniul politicii promoţionale. în stabilirea şi definirea obiectivelor trebuie avut în vedere. . scopul fiind creşterea volumului de vânzări şi creşterea cotei de piaţă).strategii de promovare nediferenţiat (efortul şi acţiunile de promovare vizează întreaga piaţă.strategii de promovare concentrate (efortul de promovare fiind orientat spre un singur segment de piaţă). folosind întregul arsenal de tehnici şi instrumente specific activităţilor promoţionale. În concluzie.strategii de promovare defensivă (eforturile de promovare fiind limitate numai la anumite tehnici şi instrumente.

2. se cer analizate atent fiecare tehnică promoţională în parte. Analiza şi identificarea categoriilor de clienţi şi consumatori Această etapă vizează identificare şi precizarea clară a categoriilor de consumatori vizaţi de produsele/serviciile furnizate de firmă. Radioul 1. deoarece în funcţie de caracteristicile şi tipul de client sau consumator putem. obiectivele pot viza atât aspecte generale legate de dinamica . precum şi identificarea importanţei acestor categorii pentru vânzările firmei. pe baza unor criterii alese (caracteristicile socio-demografice ale populaţiei de potenţiali şi actuali clienţi. cât şi aspecte şi cerinţe concrete şi specifice cum ar fi. Presa 1.6.3. mai departe. atitudinea lor faţă de produs). selecta tehnicile şi instrumentele promoţionale cele mai potrivite pentru acesta. Cinematograf 1. şi presupune alegerea. firma va analiza totalitatea categoriilor potenţiale şi actuale de consumatori şi clienţi cu precizarea caracteristicilor lor definitorii. mărci sau firmă). Nu în ultimul rând. tehnicilor şi instrumentelor promoţionale. audienţa şi credibilitatea în rândul populaţiei.2. penetrarea de noi segmente de piaţă). consolidarea sau creşterea cotei de piaţă. cât şi canlitativi ( crearea unei imagini favorabile privitor la produse.9). Televiziunea 1. Această etapă. Durata acţiunii Bugetul necesar Impactul rezultatelor Permanentă Permanentă Permanentă Permanentă Permanentă Permanentă Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Moderat Moderat Moderat Ridicat Ridicat Ridicat Moderat 93 . Internet 1.3. structura şi conjunctura pieţei.şi al volumului de vânzări). Fig.5. Elaborarea mixului promoţional Această etapă constituie inima procesului de elaborare a strategiei.1.9 Criterii de evaluare a impactului diferitelor tehnici promoţionale Criteriu Activitatea promoţională I PUBLICITATEA 1. flexibilitatea şi durata de acţiune. Astfel. bugetul necesar controlul asupra rezultatelor (fig. selectarea şi combinarea mijloacelor. precum şi analizarea impactului şi efectelor scontate pe care aceste le pot produce. creşterea vânzărilor în anumite reţele de distribuţie.4. Flexibilit. Publicitatea exterioară Variat Variat Variat Variat Variat Variat Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Ridicată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Ridicată Moderată Ridicată Ridicată Ridicată Moderată Mesajul Audienţa Credibilit. comportamentul consumatorilor. 3. considerăm că este necesară. 4. În acest sens. Sistemul de criterii ce pot servii la analizarea efectelor şi impactului scontat tehnicilor şi instrumentelor promoţionale pot avea în vedere: natura mesajului.

Reduceri de preţuri 2. Pe de altă parte. Relaţii cu presa Variat Variat Ridicată Moderată Moderată Ridicată Moderată Moderată Permanentă Ocazională Moderat Moderat Moderat Ridicat Uniform Variat Specific Specific Specific Specific Moderată Ridicată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Moderată Ridicată Moderată Ridicată Moderată Moderată Moderată Moderată Periodică Permanentă Ocazională Periodică Periodică Periodică Moderat Redus Redus Redus Redus Ridicat Ridicat Ridicat Ridicat Moderat Moderat Ridicat Specific Ridicată Ridicată Ridicată Permanentă Ridicat Ridicat Variat Redusă Ridicată Redusă Permanentă Redus Moderat (Adaptare: C. 1992: 407) Nu în ultimul rând.3.7. I. cât şi din consumatori/utilizatori atipici (impredictibili). Acest principul are la bază idea. Vânzări grupate 2. Alex. S.5. atât fiecărui mijloc în parte.2. Publicitate la locul vânzării 2. mai memorabilă şi. Mostre 2. în oricare din formele ei. pe de o parte. b) Principiul convergenţei mijloacelor Acţiunea de promovare impune o combinaţie armonioasă a tuturor mijloacelor posibile pentru a asigura cea mai bună punere în valoare a argumentului publicitar.1. Publicitatea prin tipărituri 1. N. mai convingătoare. Florescu. Oltean. Târguri şi Expoziţii III FORŢA DE VÂNZARE 3. aspect care impune ca modalităţile de expunere a argumentului publicitar ales să fie adaptate. Balaure.6.6. V. pornind de la anumite principii legate de acţiunile publicitare (Haas.Publicitatea directă II PROMOVAREA VÂNZĂRILOR 2. susceptibilă de a declanşa actul de cumpărare din partea consumatorului. Boboc.1. că publicitatea şi promovarea. Î 94 . cât şi publicului vizat de acţiune. c) Principiul uniformităţii publicităţii. piaţa unui produs/serviciu este formată atât din consumatori şi utilizatori tipici (predictibili). 1984). Cătoiu. recomandăm ca alegerea tehnicilor şi instrumentelor de promovare să aibă în vedere următoarele principii: a) Principiul selecţiei argumentelor Efectul unei acţiuni de publicitate este condiţionat de alegerea acelei caracteristici a produsului care se estimează a fi cea mai evidentă sau frapantă. V. nu poate fi adaptată la specificul şi personalitatea fiecărui consumator (utilizator) potenţial.4. Forţele de vânzare IV RELAŢII PUBLICE 4. Pop.1. în acelaşi timp.1. Concursuri 2. MARKETING.

acţiunea publicitară sau de promovare trebuie concepută şi realizată în aşa fel încât să acţioneze asupra tuturor categoriilor de consumatori tipici. raţiunea. Prin urmare. Pe de altă parte. influenţează alegerea acţiunilor. 5. prin analiza şi construirea bugetului de promovare. De altfel. firma vede şi analizează în ce măsura deţine resursele necesare pentru implementarea tuturor obiectivelor strategiei promoţionale. ca o etapă importantă în procesul de elaborare a strategiei promoţionale. umane. Pe de o parte. metodelor şi instrumentelor publicitare. decizia de alocare a resurselor privitoare la o strategie promoţională este extrem de dificilă şi riscantă (poţi aloca sume mari de bani în acţiuni promoţionale cu efecte extrem de reduse). 4. Evaluarea strategiei promoţională Această etapă are rolul de a evidenţia dacă acţiunile promoţionale au produs impactul scontat. neglijând pe cât se poate categoria atipicilor. respectiv în ce măsură volumului de vânzări de produse s-a produs sau s-a datorat acţiunilor promoţionale. Construirea bugetului promoţional Analiza şi construirea bugetului promoţional se constituie. de asemenea. Acest tip de analiză este. o analiză de tip cost/beneficiu. financiare. rezidă în faptul că indiferent de tipul de acţiune şi instrument promoţional folosit de o firmă. putem afirma că atât dorinţa firmei de a aloca bani în acţiuni publicitate. cât şi disponibilitatea de resurse avute la îndemână. acestea reclamă o cheltuială mare de resurse materiale. pentru o analiza şi construirea bugetului promoţional.n consecinţă. respectiv poate folosii una dintre tehnicile şi instrumentele promoţionale dorite. în general. 95 . resurse care trebuie alocate în timp şi spaţiu.

Satisfacţia referitoare la produs. 96 . DEFINIREA ŞI IMPORTANŢA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR Conceptul de satisfacţie a clienţilor apare definit. 1969: 145). Definirea satisfacţiei ca rezultat. În această abordare se pot enunţa următoarele definiţii ale satisfacţiei: 1) O stare a evaluării cognitivă a cumpărătorului privitor la adecvarea sau neadecvarea câştigurilor sau beneficiile avute de pe urma sacrificiului pe care îl întreprinde prin cumpărarea (Howard & Sheth. Legat de definirea conceptului de satisfacţie a clienţilor. II. această abordare defineşte şi caracterizează satisfacţia clienţilor ca fiind o stare de evaluare finală rezultată din experienţele consumării. Definirea satisfacţiei ca proces. 1983:256). Definirea satisfacţiei ca rezultat În general. 3) Un rezultat al evaluării unei achiziţionări şi folosiri de produse sau servicii. 1991) evidenţiază faptul că definiţiile enunţate cu privire la satisfacţia clienţilor variază în funcţie de nivelul de specificitate. Satisfacţia referitoare la experienţa decizională de a achiziţiona (cumpăra).1. 3. în funcţie de acest nivel de specificitate.5 SATISFACŢIA CLIENŢILOR 5. Astfel. toate definiţiile enunţate în literatura de specialitate converg către 2 mari abordări: I. în relaţie cu consecvenţa anticipată (Churchill & Surprenant. 2) Un răspuns emoţional legat de experienţa câştigată în urma procesului de achiziţie de produse specifice sau servicii furnizate sau datorită unui anumit model de comportament indus de vânzători (Westbrook & Reilly. Satisfacţia referitoare la instituţii sau magazine. 4. definiţia satisfacţiei clienţilor se poate referi la: 1. Satisfacţia referitoare la atributele de performanţă. I. sub o formă variată de enunţuri şi definiţii. 6. în literatura de specialitate. construit prin compararea între câştigurile aduse de respectivele servicii şi costurile lor. În acest sens.CAP. Satisfacţia referitoare la experienţa consumului. Satisfacţia legată de experienţa pre-achiziţionare. 5. 2. anumiţi specialişti (Zeithaml. 1982:493).

De asemenea. 3) aşteptările apriorice şi nivelul de performanţă actual al produsului sau serviciului. consideră conceptul de satisfacţie ca fiind o evaluare generală a consumatorilor cu privire la utilitatea unui produs sau serviciu bazat pe percepţia a "ce" a primit şi "cum" a fost furnizat. Olshavsky. satisfacţia clienţilor este o judecată globală care se referă la o experienţă a consumului de produs sau serviciu specific influenţat la rândul său şi de caracteristicile personale ale consumatorului. fiind imposibil să judeci satisfacţia atâta timp cât produsul sau serviciul nu a fost consumat . consideră că conceptul de satisfacţie a clienţilor este legat de comportamentul post-achiziţie a produselor sau serviciilor. conceptul de satisfacţie a clienţilor. 1988:24).II. definiţii care sunt mult mai precise şi analitice. Anumiţi specialişti. 1977: 459). surprinzând. MacKenzie. De asemenea. 1988). poate fi explicat şi operaţionalizat din perspectiva conceptului de calitate (Spreng. 1996). definiţiile enunţate pentru acest concept putând a fi grupate în două mari categorii: 1) categoria definiţiilor care privesc satisfacţia ca o stare finală a consumatorului. psihologic şi perceptual. majoritatea specialiştilor sunt de acord că satisfacţia clienţilor poate fi definită ca o evaluare a diferitelor dimensiuni ale calităţii produselor sau serviciilor. 2) preconcepţie despre respectiva alegere alternativă (Engel & Blackwell. În această abordare se pot enunţa următoarele definiţii ale satisfacţiei: 1) Un proces de evaluare bazat pe experienţa referitoare la calitatea efectivă a unui produs O evaluare în care alegerea alternativei este bazată pe o anumită credinţă apriorică sau Un răspuns al consumatorului la o evaluare a percepţiei legate de discrepanţa dintre care trebuia să aibă un nivel de calitate (Hunt. şi care nu pune accentul pe procesul care conduce la apariţia ei. Alţi specialişti (Zeithaml. natura şi importanţa diferitelor elemente (dimensiuni) de construcţie ale acestui concept precum şi legăturile dintre ele. în acelaşi timp. consideră acest concept ca fiind un proces evaluativ. după consumarea acestora (Tse & Wilton. putem concluziona că satisfacţia clienţilor este un concept ce defineşte gradul sau nivelul de satisfacere a necesităţilor şi dorinţelor consumatorilor. 1982: 501). De altfel. specialistul Yi (1990) este şi el de părere că definirea conceptului de satisfacţie a clienţilor se poate face în diferite moduri. Astfel. Având în vedere cele menţionate mai sus. Definirea satisfacţiei ca proces Abordarea satisfacţiei clienţilor prin prisma satisfacţiei ca proces. În opinia acestora. 2) categoria definiţiilor care includ întregul proces de construire şi formare a satisfacţiei clienţilor. conceptul de „satisfacţia” clienţilor este 97 .

Elveţia . încerca pentru prima dată să operaţionalizeze conceptul de satisfacţie într-un context teoretic şi academic (Derek & Rao.indicele SWCSI). Din anumit punct de vedere. importanţa satisfacţiei clienţilor. prin numărul mare de ţări care sunt preocupate de construirea şi introducerea unor indici de satisfacţie a clienţilor ( ca de exemplu: SUA – indicele ACSI. Suedia. fie ele private. în acest început de secol satisfacţia clienţilor defineşte extrem de clar atât înţelesul. În acest sens. Germania. într-un grad extrem de ridicat. putem aprecia că studiile celor doi specialişti evidenţiază faptul că atât calitatea percepută a serviciului. principalul scop al firmelor. Gordon McDougall şi Terrence Levesque (2000) consideră că satisfacţia clienţilor ar trebui operaţionalizată şi construită nu numai pe seama dimensiunilor pe care le comportă calitatea (dimensiunile calităţii). iar pe de altă parte. Pe plan mondial există o multitudine de studii şi analize care se concentrează asupra dimensiunilor calităţii ca principalii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor. scopul principal al firmelor este a "vinde" produse sau servicii. alte modele încercă să descrie şi să operaţionalizeze conceptul de satisfacţie a clienţilor în funcţie şi de alte dimensiuni decât dimensiunile legate exclusiv de calitate.cel mai des operaţionalizat. generează sau creează "plăceri" atât în rândul consumatorilor de produse sau servicii. De asemenea. cerinţele şi necesităţile consumatorilor sau ale utilizatorilor. fie din sectorul public. de numeroasele premii de calitate. pornind de la definirea "valorii percepute" de către clienţi ca fiind rezultatul sau beneficiile primite de consumatori raportat la costul sau preţul plătit de către aceştia. a lui Parasuraman. la modul general. calitatea percepută a serviciilor şi aşteptările acestora. 2000). 98 . producerea şi consumul pe scară largă de produse şi servicii nu mai constituie azi unicul scop al activităţilor economice.În acest sens. pe de o parte. De altfel. tot la modul general. Tawan indicele HKCSI. Astfel. Anglia – indicele ECSI. Berry şi Zeithaml (1988). cât şi însemnătatea reală a activităţilor economice din prezent. construit şi explicat prin intermediul calităţii percepute şi al aşteptărilor legate de produs sau serviciu. Baldrige sau premiul european al calităţii ( 20% ca importanţă a criteriului)). model care. fundamentat pe discuţiile şi analizele legăturilor dintre satisfacţia clienţilor. Spania. ci şi în funcţie de "valoarea percepută" de către clienţi. Astfel. care încorporează drept criterii de acordare o componentă de satisfacţie a clienţilor (de exemplu: satisfacţia clienţilor constituie o componentă importantă în acordarea premiului calităţii M. În acest sens. China şi Malaiezia. Danemarca. respectiv de a produce şi livra acele produse sau servicii care satisfac. importanţa satisfacţiei clienţilor este evidenţiată. trebuie amintite modelele derivate din modelul SERVQUAL al calităţii serviciilor. rezidă în recunoaşterea modului şi felului în care organizaţiile. cât şi "valoarea percepută" influenţează satisfacţia clienţilor. cât şi în rândul furnizorilor acestor servicii sau produse. Indiscutabil.

Su et al.Creşte şi stimulează moralul personalului angajat. Referitor la rolul satisfacţiei clienţilor. fiind folosită în calitate de instrument în multiple domenii pe care le comportă o organizaţie publică (fig. 4. în principal.1. fie ea privată fie publică.Contribuie la reducerea costurilor şi a cheltuielilor. considerăm că aceasta poate juca mai multe roluri pentru o organizaţie. 2. 3. şi nu în ultimul rând clienţi. ce interacţionează cu mediu . Pe de altă parte. 2001). Ca imagine generală şi de sinteză. putem aprecia că. în fapt.În ceea ce priveşte organizaţiile private.Contribuie la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite. un sistem deschis. Cu privire la aplicarea conceptului de satisfacţie a clienţilor. 2000. numeroase studii au arătat importanţa satisfacţiei clienţilor pentru aceste organizaţii prin evidenţierea legăturii între satisfacţia clienţilor şi rezultatele financiare (Fornell et al. specialiştii Wagenheim şi Reurink (1991) sunt de părere că se pot identifica cel puţin 5 mari beneficii pe care le poate avea o organizaţie prin măsurarea satisfacţiei clienţilor ei. În acest sens.).5. 2001). gradul de preocupare a organizaţiei pentru cerinţele şi nevoile clienţilor sau ale consumatorilor.furnizori materii prime. În acest sens ei sunt de părere că măsurarea satisfacţiei clienţilor aduce următoarele beneficii organizaţiilor: 1. evidenţiind. în opinia noastră importanţa satisfacţiei clienţilor izvorăşte din faptul că satisfacţia clienţilor face legătura dintre clienţii unei organizaţii şi respectiva organizaţie. Anderson & Fornell.Ridică sau menţine moralul angajaţilor. 1996. satisfacţia clienţilor şi menţinerea sau atragerea de clienţi (Niger Hill & Alexander Jim. satisfacţia clienţilor poate afecta multe procese organizaţionale. printre altele. bănci şi organizaţii de credit financiar. satisfacţia clienţilor poate servi ori ca o buclă de reglare de tip "feed-back". ori ca intrări (input-uri) de sistem (organizaţia fiind. 99 .

folosirea satisfacţiei clienţilor ca bază de comparare dintre organizaţiile rivale pe piaţă are o implicare strategică majoră. Instrument de comparare de tip benchmarking . Instrument de îmbunătăţire a calităţii produselor sau serviciilor furnizate . De altfel. satisfacţia clienţilor furnizează informaţii privitoare la nivelul calităţii produselor sau serviciilor furnizate şi reprezintă o buclă de răspuns de tip "feed-back" pentru orice sistem de asigurare sau îmbunătăţire a calităţii. multe organizaţii folosesc măsurarea satisfacţiei clienţilor ca fundament atât pentru stabilirea şi fundamentarea misiunii sau a obiectivelor (managementul spre obiective sau spre performanţe). este foarte clar că orice încercare de îmbunătăţire a calităţii produselor sau serviciilor furnizate trebuie să ţină seama de clienţi. Allen. 3.Fig.5.1. satisfacţia clienţilor pentru o organizaţie(privată sau publică) poate fi folosită ca: 1. Rolul şi importanţa satisfacţiei clienţilor (Adaptare după Derek R.pentru multe organizaţii (private sau publice) satisfacţia clienţilor este folosită ca parte a unei baze de comparare competiţională dintre organizaţii de acelaşi fel. De asemenea. respectiv de satisfacţia acestora faţă de calitatea furnizată. 2004: 21) Astfel. Cunoaşterea modului şi nivelului în care 100 . Instrument de conducere (managerial) .având în vedere modul în care se defineşte calitatea. În acest sens. 2. cât şi pentru creşterea responsabilităţii manageriale (modul de cheltuire a resurselor). furnizând o buclă de reglare de tip feed-back în procesul de motivare/demotivare a personalului (motivarea sau demotivarea personalului în funcţie de gradul de satisfacere a clienţilor). satisfacţia clienţilor poate fi un instrument eficient de motivare a personalului.atunci când este folosită corespunzător de către manageri.

organizaţiile rivale pe piaţă îşi satisfac clienţii poate ajuta la stabilirea, crearea şi edificarea obiectivelor sau a strategiei organizaţiei; 4. Instrument de relaţii publice şi imagine - pentru multe organizaţii, un sistem de măsurare a satisfacţiei este folosit pentru creşterea sau modificarea imaginii în rândul clienţilor, cetăţenilor sau mass-media, prin specularea şi fructificarea relaţiei ce se stabileşte între organizaţie şi proprii consumatori sau clienţi; 5. De altfel, folosirea de către organizaţiile publice, cu diferite prilejuri sau ocazii publice sau în diferite rapoarte de activitate destinate publicului sau a mass-mediei, a datelor privitoare la gradul de satisfacţie a cetăţeanului sau a consumatorului de servicii publice în raport cu serviciile sau produsele furnizate poate ajuta aceste organizaţii la justificarea cheltuielilor de fonduri în interesul public; 6. Instrument de compensare - multe organizaţii private folosesc măsurarea satisfacţiei ca element de reglare de tip "feed-back" pentru planurile de acordare a stimulentelor pentru proprii angajaţi. În acest sens, multe instituţii, private sau publice, au început să acorde stimulente materiale angajaţilor în funcţie de gradul în care aceştia contribuie şi sunt implicaţi în creşterea modului de satisfacere a cerinţelor şi nevoilor, clienţilor, cetăţenilor sau ale consumatorilor; 7. Ghid de alocare a resurselor - de multe ori rezultatele măsurării satisfacţiei clienţilor sunt folosite pentru a distribui sau aloca resursele avute la dispoziţie. În acest sens, analizele şi rapoartele privind factorii care contribuie la satisfacerea cerinţelor şi nevoilor clienţilor (factori care rezultă din măsurarea satisfacţiei clienţilor) pot ajuta managerii să decidă care sunt serviciile şi produsele care trebuie dezvoltate şi încurajate pentru a veni în întâmpinarea satisfacerii cerinţelor şi nevoilor clienţilor sau a cetăţenilor. Totodată, măsurarea satisfacţiei clienţilor prin semnalarea şi evidenţierea problemelor legate de calitatea furnizată, ajută la fundamentarea luării deciziilor de distribuire a fondurilor pe criterii de creşterea calităţii sau reducerea problemelor legate de calitatea furnizată. Pe de altă parte, pornind de la ideea că măsurarea satisfacţiei clienţilor poate fi privită ca o măsurare a performanţei organizaţiei, şi cum pentru măsurarea performanţei se pot atribui anumite scopuri, şi pentru măsurarea satisfacţiei clienţilor se pot identifica anumite scopuri. Astfel, pornind de la cele menţionate mai sus, măsurarea satisfacţiei poate fi folosită în principal scopurilor manageriale, aceste scopuri fiind exemplificate în tabelul 5.1. sub forma unor întrebări (Raboca Horia, Dodu Marius, 2007).

101

Tabelul 5.1 Principalele scopuri pentru care se poate utiliza satisfacţia clienţilor

(Raboca Horia, Dodu Marius, 2007:213) În opinia noastră, măsurarea satisfacţiei clienţilor nu comportă o importanţă sau o valoare în sine, importanţa şi valoarea apare atunci când cineva se foloseşte de acest tip de măsurări, într-un anumit mod, pentru a atinge şi realiza scopurile şi obiectivele propuse. Tot referitor la satisfacţia clienţilor, specialiştii Jan A. Eklöf şi Anders Westlung (1998) sunt de părere că importanţa satisfacţiei poate fi reflectată pe 3 componente şi anume: 1. La nivel naţional - ca instrument atât pentru formularea politicilor publice şi economice, cât şi pentru analizarea competitivităţii generale ale economiei. De asemenea, satisfacţia clienţilor se poate folosi ca analiză de evaluare a calităţii şi de ajustare macroeconomică (incluzând calculaţii de dezvoltare şi predicţii ale preţurilor, estimare a produsului intern brut, estimări ale tendinţelor productivităţii etc); 2. La nivelul organizaţiilor individuale sau a ramurilor industriale - ca instrument pentru studierea profitabilităţii şi rentabilităţii economice a firmelor şi organizaţiilor din sectorul public. De asemenea, tot la nivelul organizaţiilor, satisfacţia clienţilor poate juca un rol în analiza şi crearea unor oportunităţi reale şi sustenabile de locuri de muncă, precum şi pentru comparări între firme concurente - comparări de tip benchmarking;

102

3.

La nivelul consumatorului - ca instrumente de studiere reală a cerinţelor şi necesităţilor

consumatorilor sau ale cetăţenilor, precum şi ca instrument de analiză a percepţiei acestora legat de calitatea, preţul şi nivelul de utilitate a produselor şi serviciilor oferite.

103

în această nouă ipostază. trecerea de la situaţia de ofertă deficitară. Din punct de vedere al clasificării. clientul acestor instituţii poate fi (Raboca Horia. cum ar fi cei care aleg să folosească transportul public faţă de cei care apelează la servicii private (taxiul. în general. conceptul de "client" desemnează totalitatea consumatorilor de produse sau servicii furnizate de o organizaţie (privată sau publică). de exemplu) sau să îşi asigure singuri acest serviciu (mers pe jos sau cu maşina personală). Din punctul de vedere al valenţelor pe care le are în domeniul administraţiei publice.Forţat: caracterului monopolist al unor servicii publice face ca utilizatorul (cetăţeanul). primesc în schimb anumite produse sau servicii din partea acesteia. Recunoaşterea progresivă a utilizatorului de produse şi servicii în postura de "client" se datorează următorilor factori:   aspiraţia tot mai mare a beneficiarilor (consumatorilor) în cea ce priveşte calitatea deschiderea spre concurenţă a fostelor servicii. Prin urmare. în schimbul unor transferuri de valori (în special bani) către firmă. 2008): 1. ca definiţie.5.2.Voluntar: utilizatorul (cetăţeanul) care are posibilitatea să aleagă un serviciu. 2. să fie "obligat" să apeleze la acestea. pentru satisfacerea nevoilor lor sau al altor persoane. CLIENŢII ORGANIZAŢIILOR La modul general. conceptul de "client" al unei organizaţii desemnează persoana sau un grup de persoane (fizice sau juridice) care achiziţionează produsele sau serviciile oferite de organizaţie. dacă avem în vedere faptul că. conceptul de "clienţi". Pe de altă parte.   dezvoltarea noilor produse care aşează produsele în medii concurenţiale. în lipsa unor alte alternative. Dacă avem în vedere faptul că orice achiziţie de produse sau servicii are ca drept scop satisfacerea unei nevoi sau trebuinţe. clienţii unei organizaţii (private sau publice) pot fi împărţiţi în următoarele categorii: 104 . care fuseseră aşezate în situaţia produselor şi serviciilor achiziţionate. produse şi servicii oferite de organizaţii. conceptul de client poate desemna totalitatea persoanelor care. desemnează totalitatea persoanelor care achiziţionează sau în numele cărora sunt achiziţionate. au conduse spre modificarea componentelor lor. aproape toate produsele şi serviciile sunt achiziţionate valoric de potenţialii consumatori. monopolului şi care. la o situaţie de ofertă excedentară.

Având în vedere cele menţionate mai sus. pe lângă beneficiile generate clienţilor direcţi. asistenţă socială. 2. 1. firmele care execută operaţiuni de import–export pot apela pentru plata taxelor vamale numai la instituţiile sistemului vamal. Cele mai elocvente exemple în acest sens sunt serviciile de sănătate şi învăţământ. persoane care plătesc prestarea unui anumit produs sau serviciu public particular.în această categorie intră tipul de clienţi care au libertatea şi posibilitatea Clienţii „îndreptăţiţi” – această categorie de clienţi (consumatori) cuprinde clienţii cărora le de a alege sau nu un anumit produs sau serviciu. singurele instituţii abilitate de a percepe taxele vamale. Cetăţenii – cetăţenii pot fi consideraţi ca o categorie indirectă de clienţi. persoane sau consumatori ai unui produs serviciu care nu plătesc direct acel serviciu. în mod sintetic. de exemplu. deşi câte o dată nu beneficiază direct de acestea. ca de exemplu. 2. deşi nu intră în categoria persoanelor care achiziţionează produse sau servicii.A) Clienţi direcţi 1. elevi sau studenţi) aduc şi beneficii întregii comunităţi sau populaţii. intră copii sau bătrânii pentru care alte persoane achiziţionează produse sau servicii. de exemplu: persoanele care beneficiază de programele sociale de reabilitare sau ajutorare a persoanelor cu handicap. sunt destinate exclusiv anumite servicii sau produse. în următorul mod: 1. Beneficiarii indirecţi – categoria de clienţi care au un beneficiu direct. în opinia noastră se poate concluziona faptul că clienţii serviciilor publice se pot clasifica. Clienţi voluntari . 2. generează şi beneficii pentru întreaga populaţie. Clienţii „forţaţi” sau „siliţi” – în această categorie intră persoanele "silite" sau "obligate" să apeleze la un anumit gen de serviciu datorită caracterului monopolist al serviciului. B) Clienţi indirecţi 1. care pe lângă beneficiile directe pe care le aduc anumitor categoriilor de clienţi (bolnavi. În această categorie de clienţi. dacă se ia în calcul faptul că multe dintre serviciile publice. 105 .

face ca teoriile şi modelele referitoare la acest concept să depăşească sfera teoriilor pur economice. aşteptări care sunt formate ante consum sau achiziţie (apriori) şi care. 1997). să fie extrem de greu. 2008). ori ca “informaţii ante-consum. se bazează pe informaţiile deţinute (informaţii avute în urma discuţiilor cu prieteni sau cei apropiaţi. De remarcat faptul că. el consideră că procesul de satisfacţie a clienţilor se poate explica în 3 etape (Terry Vavra. caracterul complex pe care îl comportă satisfacţia clienţilor. De altfel. (1997). în special cu conceptul de calitate.5.3. 1991: p. Una dintre cele mai folosite teorii referitoare la satisfacţia clienţilor este teoria “procesului de confirmare/neconfirmare a satisfacţiei”. şi anume: 1. Multitudinea de teorii şi modele explicative ale satisfacţiei clienţilor nu face altceva decât să evidenţieze caracterul complex al acestui concept. Oliver R. Oliver R. studiului comportamental sau al matematicii/statisticii (Raboca Horia. conceptul de “aşteptările” clienţilor este definit de multe ori ca fiind “cele cunoscute despre setul de atribute ale unor produse sau servicii specifice la un moment dat“ (Olson & Dover. În literatura de specialitate. teoria “procesului de confirmare/neconfirmare a satisfacţiei” se fundamentează pe ideea că procesul de satisfacţie a clienţilor se bazează pe un proces de comparare a ceea ce ai aşteptat de la un produs sau serviciu şi ceea ce ai primit de la acel produs sau serviciu. în sensul că dacă experienţa trecută legată de un produs sau serviciu a fost foarte satisfăcătoare aşteptările viitoare au să fie la un nivel ridicat.35). legătura cu alte concepte. deţinute de un consumator legat de nivelul general de satisfacţie şi care a fost dobândit fie din experienţa proprie. În acest sens. MODELE ŞI TEORII ALE SATISFACŢIEI CLIENŢILOR Fenomenul şi procesul de satisfacţie a clienţilor este descris în literatura de specialitate în diverse moduri şi modele. la modul general. discuţii din mijloacele de transport sau massmedia). reclamaţii specificaţii ale produsului sau serviciului” (Yi. De altfel. De asemenea. în cea mai mare parte. în opinia lui. (1980) a fost primul specialist care a sugerat faptul că aşteptările referitoare la un produs sau serviciu joacă un rol important în procesul de satisfacţie a consumatorilor. consideră că conceptul de “aşteptări” ale clienţilor este în fapt un rezultat al experienţei trecute. standardele legate de aşteptările referitoare la produse şi servicii să fie în continuă creştere. multe dintre acestea încorporând elemente din domeniile psihologiei. fie din informaţiile auzite. 106 . La modul general. În prima etapă consumatorul îşi construieşte şi îşi formează un nivel de aşteptare cu privire la produsul sau serviciul dorit. aceste aşteptări determină ca procesul de satisfacere a unui client. 1979 :179).

2. în mod logic. este la nivelul aşteptărilor sale apare satisfacţia propriu – zisă. este sub nivelul aşteptărilor sale apare insatisfacţia.): 1.5. urmează un proces de comparare a aşteptărilor avute a prior consumului şi nivelul efectiv de calitate sau de performanţă experimentat. În etapa 2. În opinia adepţilor acestei teorii. este peste nivelul aşteptărilor sale. Modelul teoriei “procesului de confirmare/neconfirmare a satisfacţiei” (Sursa: Sandor S. În situaţia în care nivelul de calitate sau performanţă perceput de consumator. 3. apariţia fenomenului de satisfacţie/insatisfacţie comportă următoarele (fig. 3. Fig.2.. În situaţia în care nivelul de calitate sau de performanţă perceput de consumator. performanţă avut efectiv de produsul sau serviciul consumat. În situaţia în care nivelul de calitate sau performanţă perceput de consumator. Raboca.2. prin transformarea insatisfacţiei în satisfacţie. În etapa 3.5. Pe baza celor 3 situaţii menţionate mai sus. pe care îl are acesta.2.. apare satisfacţia propriu-zisă. consumatorul consumă sau “experimentează” produsul sau serviciul oferit. 2007: 104) 107 . în urma “experienţei” câştigate referitor la nivelul de calitate sau respectiv ia contact cu nivelul de calitate sau de performanţă efectiv. cu toate că această situaţie poate fi caracterizată ca fiind o situaţie de echilibru între satisfacţie şi insatisfacţie (situaţie de tipul “nici satisfăcut nici nesatisfăcut”). H. percepţia nivelului de calitate sau a performanţei poate să fie sub nivelul aşteptărilor sau poate fi la nivelul sau peste aşteptările avute.

este modelul SERVQUAL. & Rao T. calitatea percepută a serviciului este definită ca "o judecată de ansamblu sau o atitudine legată de superioritatea serviciului" (Parasuraman.5.. modelul SERVQUAL este un model de operaţionalizare şi construcţie a calităţii serviciilor.3. model propus de către Parasuraman. bazat pe măsurarea satisfacţiei cu privire la anumite dimensiuni ale calităţii. 1988 :16) La modul general. în opinia autorilor modelului SERVQUAL. modelul SERVQUAL porneşte de la ideea existenţei unei discrepanţe cu privire la anumite aspecte. Zeithmal & Berry. considerând că satisfacţia clienţilor este legată de mărimea şi direcţia neconfirmării experienţei personale vis-à-vis de aşteptările iniţiale (Derek A. Fig. Unul dintre modele de bază. care se bazează pe teoria «procesului de confirmare/neconfirmare a aşteptărilor».3. construcţia acestui concept fiind bazată pe diferenţa dintre percepţia (P) şi aşteptări (E) legate de serviciu (Parasuraman. 2000 : 12) 108 . Zeithmal & Berry. De altfel. 2000). aspecte care afectează calitatea serviciului (fig. În fapt. & Rao T.Calitatea percepută a serviciilor este privită ca o atitudine. respectiv bazat pe măsurarea diferenţei dintre „ceea ce vor clienţii” şi „ceea ce primesc clienţii”. Principalele discrepanţe care afectează calitatea serviciului (Sursa: Derek A.).. 1988).5. Zeithaml şi Berry.

2. aspectul personalului (Sursa: Sandor & Raboca. Tabelul 5.2. Pe baza unor cercetări empirice. În felul acesta. securitatea şi credibilitatea 109 .Diferenţa dintre aşteptările clienţilor şi percepţia asupra calităţii serviciilor este văzută de autori ca variind într-un spectru continuu mărginit într-o parte de nivelul "calitatea ideală".numită şi "diferenţa performanţei" va conduce la un nivel de insatisfacţie a clienţilor. Totodată. dacă percepţia serviciului este mai mare decât aşteptările legate de acesta. o discrepanţă negativă dintre percepţia calităţii serviciului şi calitatea percepută . respectivul serviciul va fi etichetat de clienţi ca fiind mai puţin satisfăcător. conform modelului. la polul opus fiind nivelul "calitate neacceptabil de proastă". cercetătorii Parasuraman. Autorii consideră că atunci când percepţia legată de un anumit serviciu este mai mică decât aşteptările legate de acel serviciu. Determinaţii şi dimensiunile modelului SEVQUAL Determinanţii 1 2 3 4 5 Competenţa Curtoazia Securitatea Credibilitatea Încrederea Încrederea Acţionare conform celor promise şi cu acurateţe 6 Responsabilitatea Responsabilitatea Ajutarea clienţilor şi servirea lor promptă 7 8 9 10 Accesul Comunicarea Înţelegerea clienţilor Aspectele tangibile Tangibilitatea Modul în care se prezintă facilităţile fizice şi echipamentele. Zeithaml şi Berry au identificat şi construit un set de 22 de variabile.). În schimb. variabile care se pot reduce la 10 determinanţi (5 dimensiuni) ai calităţii unui serviciu (tabelul 5. o discrepanţă pozitivă între percepţia şi calitatea percepută a serviciului va conduce la un nivel de satisfacţie a clienţilor (încântarea lor). acel serviciu va fi etichetat de către clienţi ca fiind satisfăcător. 2007: 104) Empatia Acordarea unui grad mare de empatie clienţilor Asigurarea Dimensiunea Definiţia Modul în care sunt inspirate încrederea.

construcţie şi "personalizare" a sistemelor de măsurare a calităţii şi a satisfacţiei. 2) modelul este construit pe un instrument de măsurare multidimensional. managerii au posibilitatea de a "personaliza" sistemul de măsurare a calităţii şi a satisfacţiei clienţilor în funcţie de specificul organizaţiei şi de condiţiile externe de mediu. măsoară această discrepanţă din perspectiva celor 5 dimensiuni menţionate mai sus.Prin urmare. Din punct de vedere matematic. flexibil şi uşor de aplicat. În această privinţă. modelul SERVQUAL poate fi descris în felul următor: SQi = ∑Pij .E ij j=1 k unde: SQi = percepţia calităţii serviciului pentru individul i k = numărul de atribute sau dimensiuni ale serviciului P = percepţia individului i privitor la performanţa atributului j al serviciului E = aşteptările individului i referitor la calităţile atributului j al serviciului Importanţa modelului SERVQUAL. pornind de la modelul discrepanţei dintre percepţia şi aşteptările legate de un serviciu şi care. cât şi a satisfacţiei clienţilor. În acest sens. atât a calităţii serviciului. care consideră că modelul şi instrumentul de măsurare a calităţii şi satisfacţiei clienţilor nu ar trebui să conţină dimensiunea de aşteptări. putem concluziona că modelul SERVQUAL constituie un model de operaţionalizare a calităţii serviciului din perspectiva satisfacţiei clienţilor. Trebuie menţionat că modelul SERVQUAL a fost criticat de anumiţi specialişti cu privire la faptul că modelul conceptualizează şi operaţionalizează calitatea percepută în funcţie de discrepanţa dintre aşteptările şi percepţia calităţii. poate fi sintetizată în următorul mod: 1) modelul SERVQUAL se bazează pe un instrument extrem de simplu. 110 . ca instrument. evidenţiată de numărul mare de studii şi cercetări care folosesc acest model sau un model derivat din acesta. pornind de la ideea că fiecare organizaţie are anumite aspecte specifice care o diferenţiază de alte organizaţii. modelul poate fi privit ca un ghid de explicare. trebuie amintite opiniile lui Cronin şi Taylor (1994). instrumentul fiind structurat pe identificarea discrepanţei dintre "ce" aşteaptă clienţii să primească şi "ce" le este oferit de organizaţii. 3) pe baza dimensiunilor propuse de instrumentul folosit de modelul SERVQUAL. care evidenţiază clar şi simplu domeniile şi aspectele principale care trebuie îmbunătăţite calitativ pentru a satisface clienţii într-un grad ridicat.

decât modelele şi instrumentele bazate pe teoria disconfimării aşteptărilor (modelele din clasa SERVQUAL). 2000). dar şi de a identifica principalii factori care influenţează apariţia acestui fenomen de satisfacţie. are o putere de explicare şi validitate mult mai mare. Din punct de vedere matematic.): (1) aspectul ce se referă la factorii care generează şi influenţează apariţia satisfacţiei clienţilor (antecedenţii satisfacţiei). 1994. în opinia autorului. Referitor la modul de construire a fenomenului de satisfacţie clienţilor. (2) procesul de formare a satisfacţiei clienţilor.5. Vavra (1997) propune un model explicativ bazat. pe teoria procesului de confirmare/neconfirmare a aşteptărilor. 111 . Vavra presupune trei mari aspecte (componente) care contribuie la formarea satisfacţiei clienţilor şi anume (fig. Ca descriere generală. modelul SRVPREF poate fi descris în felul următor: SQi = ∑Pij j=1 k unde SQi = percepţia calităţii serviciului pentru individul i k = numărul de atribute sau dimensiuni ale serviciului P = percepţia individului i privitor la performanţa atributului j al serviciului Deşi modelul SERVQUAL. Cronin şi Taylor (1994) consideră că modelul de măsurare a calităţii şi satisfacţiei clienţilor bazat pe un instrumentul care măsoară numai performanţa (modelul SERVPREF). în principal. Shepard & Thorpe. Terry G. (3) aspectul ce este legat de consecinţele pe care le are satisfacţia clienţilor. încrederea şi validitatea dimensiunilor de construire a instrumentului (Teas. a fost criticat de mulţi autori cu privire la modalitatea de construcţie şi operaţionalizare a conceptelor de calitate şi satisfacţie (Cronin & Tayler. acesta rămâne în continuare un model de referinţă în analiza şi măsurarea calităţii şi a satisfacţiei clienţilor. scopul acestui model.4. De altfel. De altfel. 1994) predictibilitatea.Astfel. modelul lui T. componenta numită "performanţă". Cronin şi Taylor (1994) consideră că "percepţia unei înalte performanţe presupune de fapt o calitate ridicată a serviciilor”. Pe baza unor analize empirice precum şi pe dezbaterea anumitor aspecte teoretice. Dabholkar. este nu numai de a explica modul în care se construieşte satisfacţia clienţilor. modelul propus de ei operaţionalizează calitatea şi satisfacţia clienţilor în funcţie de o singură componentă.

numiţi "antecedenţi" ai satisfacţiei. această experienţă anterioară este determinată de o serie de factori şi anume (Raboca Horia.Fig. atât componenta privind factorii de care depinde construcţia satisfacţiei clienţilor. permit identificarea unor mediatori care participă la formarea acestui fenomen.5. De asemenea. cât şi componenta privind consecinţele satisfacţiei. În acest sens. Modelul explicativ al satisfacţiei clienţilor (Sursa: Terry Vavra. fenomenul de apariţie şi construcţie a satisfacţiei clienţilor este influenţat şi determinat de anumiţi factori. 1997: 37) În opinia lui T.4.Varva. în care am cumpărat sau experimentat diferite produse sau servicii. 2008): 112 . cel mai important antecedent (fig. În opinia autorului acestui model. Această experienţă anterioară este legată de experienţa avută în trecut. Componenta referitoare la factorii care generează şi influenţează apariţia satisfacţiei clienţilor (antecedenţii satisfacţiei). I. 5.4) al satisfacţiei clienţilor este "experienţa anterioară". constituind o anumită sursă sau bancă de informaţii interne. în diferite ocazii.

clienţii au tendinţa de a percepe performanţa din perspectiva aşteptărilor. venit. în situaţia în care performanţele produselor sau serviciilor sunt uşor de evaluat. De asemenea. natura competiţiei. cât şi performanţa percepută sunt influenţate şi de alţi factori decât cel privind aşteptările. (2) factorii de influenţă situaţionali sau conjuncturali în care sunt incluşi factorii de evoluţie şi nivelul tehnologic. Trebuie menţionat. In opinia lor atunci când un produs sau serviciu este greu sau dificil de evaluat. percepţia performanţei sau a calităţii produselor sau serviciilor fiind influenţate în plus faţa de experienţa trecută şi de "uşurinţa de a evalua "aceste performanţe sau calităţi". tipul şi intensitatea reclamei şi a relaţiilor cu publicul. Martensen A. în opinia acestor specialişti. Astfel. cei 2 specialişti consideră că influenţa dată de uşurinţa de evaluare a performanţelor faţă de aşteptări nu este egală şi de aceeaşi intensitate. respectiv de identificare a determinanţilor care influenţează satisfacţia (antecedenţii satisfacţiei) K. tipul de educaţie şi cultură. câteodată. Anderson şi Sullivan (1993) consideră că "uşurinţa de evaluare" a performanţelor unui produs sau serviciu are o influenţă majoră în determinarea satisfacţiei. Referitor tot la modelele legate de formarea satisfacţiei clienţilor.(1) factori de influenţă personală în care intră factorii socio-demografici (vârsta. Pe de altă parte.Kristensen. modelele cele mai reprezentative pentru explicarea formării satisfacţiei se pot sistematiza în după cum urmează: 113 . că în opinia autorului. procesul de satisfacţie a clienţilor apare şi este construit pe baza teoriei confirmării/neconfirmării aşteptărilor cu privire la produs sau serviciu. consideră că în literatura de specialitate se întâlnesc 5 mari modele explicative. În schimb. (1999). expertizele personale şi nu în ultimul rând informaţiile primite din mediul nostru informal. II. experienţa anterioară este considerată factorul principal care influenţează atât aşteptările referitoare la produs sau serviciu cât şi percepţia performanţei sau a calităţii acestora. în contradicţie cu aşteptările lor. Procesul de formare a satisfacţiei Conform modelului. În acest sens. clienţii îşi formează percepţia aşteptărilor în conformitate cu modul de evaluare şi. De asemenea. şi Grønholdt L. autorul modelului sugerează că atât aşteptările. aşteptările pot fi influenţate şi de dorinţele noastre nu numai de experienţele anterioare.

).5.6. 1980. Această neconfirmare percepută.5. Martensen A. Fig. pe teoria confirmării/neconfirmării aşteptărilor.5. În cazul acestui model aşteptările clienţilor influenţează direct. în opinia autorilor. Astfel. Anderson (1973). este.I. Oliver şi De Sarbo (1988). o evaluare subiectivă a diferenţei dintre aşteptări şi calitatea percepută de consumatori. 1999: 604) Conceptul de neconfirmare nu apare în întregime ca o variabilă . în fapt. o serie de studii empirice validând acest tip de construcţie (Oliver. atât calitatea percepută. şi Grønholdt L. Trebuie menţionat că acest model este bine descris în literatura de specialitate.. 1981. modelul consideră că aşteptările clienţilor au o influenţă indirectă asupra satisfacţiei prin intermediul calităţii percepute şi al neconfirmării. Modelul teoretic 1 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor (Sursa: K. 5.ca în cazul teoriei procesului de confirmare/neconfirmare a aşteptărilor. ci mai degrabă ca parte constituentă a măsurării variabilelor legate de satisfacţie.5. Modelul 2 Acest model se bazează pe anumite studii empirice care evidenţiază faptul că nu există un efect direct sau o influenţă directă a aşteptărilor asupra satisfacţiei (fig.Kristensen. II.) se bazează în explicarea formării satisfacţiei clienţilor. Modelul 1 Acest model (fig. cât şi satisfacţia. Spreng şi Olshavsky (1993)). preponderent. 114 .

(2) calitatea percepută are un efect pozitiv asupra confirmării/neconfirmării.Kristensen. 1999: 604) În acest sens. în sensul că cu cât percepţia calităţii depăşeşte aşteptările cu atât este mai ridicată satisfacţia clienţilor. studiile lui Anderson şi Sullivan (1993) au evidenţiat empiric următoarele: (1) satisfacţia clienţilor se modelează cel mai bine ca o funcţie în care apar. Martensen A. Modelul 3 Modelul 3 (fig. în sensul că cu cât percepţia calităţii este mai mare cu atât neconfirmarea percepută este mai mare. prin intermediul calităţii percepute şi al neconfirmării.7. studii care evidenţiază următoarele: (1) aşteptările au un efect negativ asupra neconfirmării.. cu atât mai des apare procesul de confirmare/neconfirmare. ca variabile.) de explicare a formării fenomenului de satisfacţie a clienţilor se bazează pe studiile lui Churchill şi Suprenant (1982). ci un efect indirect. Prin urmare. (4) atât aşteptările cât şi calitatea percepută de consumatori afectează direct fenomenul de satisfacţie. De asemenea. 115 . (3) neconfirmarea percepută are un efect pozitiv asupra satisfacţiei clienţilor. III. 5. rolul şi impactul fiind mult peste nivelul normal presupus de teoria confirmării/neconfirmării. în sensul că cu cât aşteptările sunt mai înalte cu atât neconfirmarea percepută este mai mică. (3) cu cât evaluarea calităţii este mai simplă. calitatea percepută şi procesul de confirmare/neconfirmare.5. drept concluzie. ci indirect prin intermediul calităţii percepute şi al neconfirmării. se poate concluziona că modelul 2 consideră că calitatea percepută (ca variabilă) are rol (impact) extrem de ridicat asupra fenomenului de formare a satisfacţiei. Modelul teoretic 2 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor (Sursa: K. şi Grønholdt L. (2) aşteptările clienţilor nu au un efect direct supra satisfacţiei clienţilor.Fig. aşteptările clienţilor nu influenţează direct satisfacţia clienţilor.6.

5. satisfacţia clienţilor fiind influenţată direct şi de percepţia calităţii.8. 1999: 604) Conform acestui model.).Kristensen. 1999: 604) Conform acestui model (fig. 5. aşteptările au o influenţă directă numai asupra satisfacţiei clienţilor şi nu şi asupra percepţiei calităţii.. au un rol pasiv şi nu contribuie sau nu generează nici un proces de confirmare/neconfirmare. IV. şi Grønholdt L. 116 . numai nivelul de calitate perceput de clienţi joacă un rol direct în formarea fenomenului de satisfacţie a clienţilor. aşteptările clienţilor.Kristensen. (2) singurul factor (antecedent) care influenţează direct satisfacţia este calitatea percepută.. Modelul teoretic 4 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor (Sursa: K.5. Martensen A.8.8. în cazul în care nivelul calităţii percepute de client este mic şi gradul de satisfacţie al acestuia este mic . Martensen A. şi Grønholdt L. conform acestui model.6. De asemenea.nu contează cât de ridicat sau scăzut au fost aşteptările iniţiale ale clientului. Modelul teoretic 3 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor (Sursa: K.7.Fig. Modelul 4 Acest model se bazează pe studiile efectuate de către Tse şi Wilson (1988) studii care au evidenţiat următoarele aspecte legate de satisfacţia clienţilor (fig. De asemenea. În opinia autorului atunci când calitatea percepută de client este ridicată şi satisfacţia lui este ridicată.): (1) atât aşteptările cât şi procesul de neconfirmare nu au un efect direct asupra satisfacţiei clienţilor. procesul de confirmare/neconfirmare a aşteptărilor neavând nici un rol sau cel mult un rol nesemnificativ. Fig.

aşteptările sunt vagi. modelul consideră că numai aşteptările clienţilor contează ca antecedent al satisfacţiei. 5. este evident că în multe cazuri clienţii nu evaluează de fiecare dată exact. studiile lui Johnson şi Fornell (1991) au evidenţiat următoarele: (1) există o relaţie pozitivă între experienţa cu privire la un produs sau serviciu şi satisfacţia clienţilor . cazuri în care procesul de confirmare/neconfirmare să nu mai apară.aşteptările şi experienţa putând a fi considerate identice şi reduse la o singură variabilă.Kristensen. Modelul teoretic 5 de explicare a formării satisfacţiei clienţilor (Sursa: K. clar şi după un proces de confirmare/neconfirmare un produs sau serviciu atât timp cât ei au folosit sau experimentat pe o durată îndelungată produse similare sau asemănătoare. Totodată. Astfel.. şi Grønholdt L. (3) cu cât experienţa din trecut şi accesul la informaţii privitor la unele produse sau servicii este mai mare. cu atât mai mult aşteptările au să se reflecte în experienţa actuală . (2) atunci când o categorie de produse este nouă. anumite studii a lui Oliver (1977). să rămână constante sau pasive.Conform adepţilor acestui model.cu cât un client are o experienţă mai mare cu un anumit produs sau serviciu cu atât este mai probabil ca acel client să fie mai satisfăcut. Modelul 5 Acest model (fig. fundamentele formării aşteptărilor au să fie vagi şi indirecte . V. 1999: 604) 117 . în astfel de situaţii nu mai contează dacă există sau nu un nivel de aşteptări. în acest caz. arată că există cazuri în care deşi procesul de confirmare/neconfirmare este dominant.satisfacţia clienţilor. în acelaşi timp.) porneşte de la asumpţia că clientul este ghidat mai mult de aşteptări decât de experienţa actuală sau de calitatea percepută a calităţii. În aceste cazuri experienţa actuală este mult mai importantă şi contează definitoriu în formarea satisfacţiei.9. De asemenea. pot exista cazuri sau situaţii în care aşteptările clienţilor. Fig.9. fiind dependentă fundamental de necesităţile şi cerinţele clientului. Legat de acest model de construcţie a satisfacţiei. De asemenea. ca urmare a folosirii sau experimentării pe o perioadă îndelungată a unui produs sau serviciu. iar calitatea percepută sau experienţa actuală poate fi eliminată. precum şi de experienţa avută cu acele categorii de produse.5. Martensen A. decât aşteptările cu privire la produs.

situaţii caracterizate prin următoarele: (1) este foarte greu să evaluezi un produs sau serviciu. 118 . studiile lui Yi (1991) evidenţiază faptul că pot exista situaţii în care satisfacţia să aibă ca antecedent numai aşteptările clienţilor.De altfel. (2) necesită din partea clientului cunoştinţe de specialitate pentru evaluarea produselor sau serviciilor. (3) este imposibil sau foarte greu să monitorizezi şi să cuantifici calitatea. atâta timp cât acesta nu poate fi evaluat real şi obiectiv.

se poate descrie ca fiind un proces de definire. 2008): a) măsurarea satisfacţiei clienţilor descrisă la modul general. respectiv legată de ideea de proces îndreptat spre evidenţierea rezultatelor.4. de ceea ce înseamnă practic a măsura performanţa. În accepţiunea lor. De altfel.5. MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR La modul general. 119 . fără a intra în aspectele specifice. acelaşi lucru se poate spune şi despre termenul de „măsurarea satisfacţiei clienţilor”. măsurarea performanţei este definită şi legată. măsurarea satisfacţiei clienţilor se poate defini ca fiind procesul prin care o organizaţie măsoară şi monitorizează satisfacţia clienţilor (Raboca Horia. privită drept proces de măsurare a unor rezultate. care porneşte de la premisa că măsurarea satisfacţiei este parte din măsurarea performanţelor unei organizaţii. obsesia materializându-se prin dorinţa exagerată pentru cuantificare şi monitorizare a satisfacţiei clienţilor. În acest sens. Astfel. b) măsurarea satisfacţiei clienţilor văzută din perspectiva asigurării şi îmbunătăţirii calităţii şi a eficienţei şi eficacităţii. Prima perspectivă cuprinde categoria de specialişti. măsurarea satisfacţiei clienţilor este o temă care. la modul general. din perspectiva proceselor. putem concluziona faptul că măsurarea satisfacţiei clienţilor pentru sectorul public. opinia noastră este că măsurarea satisfacţiei se poate defini ca fiind un proces îndreptat a asigura periodic informaţii valide despre gradul de satisfacţie a clienţilor sau consumatorilor. ne arată nivelul de performanţă a organizaţiei sau a programului. considerăm că această temă a măsurării satisfacţiei a devenit o obsesie atât pentru practicieni. grad şi indicatori care. Din cele întâlnite în literatura de specialitate se poate concluziona că măsurarea satisfacţiei clienţilor este privită şi definită prin prisma următoarelor perspective (Raboca Horia. 2008). evidenţiere şi monitorizare a gradului de satisfacţie a clienţilor sau a unor indicatori de satisfacţie a clienţilor. în opinia noastră. Dacă definirea conceptului de satisfacţie comportă anumite greutăţi care reclamă o diversitate de definiţii. deşi este frecvent discutată pe plan mondial. în definitiv. c) măsurarea satisfacţiei clienţilor privită ca instrument necesar evidenţierii anumitor aspecte economice. rareori este definită. Pornind de la definiţia enunţată mai sus. gradul de satisfacţie putând a fi considerat un indicator real al rezultatelor de performanţă a organizaţiei. cât şi pentru cei responsabili cu luarea deciziei. la modul general.

considerând această măsurare ca un instrument necesar furnizării de informaţii factorilor de decizie. cu caracter exact. măsurarea satisfacţiei clienţilor se leagă preponderent. oferite de către o organizaţie. definesc acest termen din perspectiva diferitelor domenii specifice în care se foloseşte conceptul de satisfacţie a clienţilor. măsurarea satisfacţiei clienţilor poate fi privită ca fiind un instrument al managementului financiar. eficienţă şi eficacitate a unei acţiuni. o altă definiţie. 120 . instrument necesar şi indispensabil pentru îmbunătăţirea calităţii produselor sau serviciilor oferite de către o organizaţie. îndreptat a asigura şi monitoriza distribuţia de resurse financiare. Astfel. asupra consumatorilor sau a clienţilor. din perspectiva anumitor criterii de piaţă.    un proces de cuantificare a eficienţei şi eficacităţii unei acţiuni din perspectiva măsurătoare folosită pentru a evidenţia impactul unei acţiuni sau a unui program un set de măsurători şi indicatori necesari cuantificării. care se referă la măsurarea satisfacţiei clienţilor. În acest sens. se poate afirma că sub aspectul financiar-contabil. consideră că: măsurarea satisfacţiei clienţilor este un proces de măsurare. umane sau materiale ale organizaţiei în funcţie de cerinţele şi necesităţile clienţilor. care în opinia noastră surprinde esenţa măsurării satisfacţiei clienţilor. respectiv din perspectiva scopurilor la care ajută măsurarea satisfacţiei clienţilor. De asemenea. putem concluziona că măsurarea satisfacţiei clienţilor se defineşte ca:   un proces prin care se monitorizează nivelul de calitate a produselor şi serviciilor un instrument de evidenţiere şi monitorizare a calităţii produselor şi serviciilor. cât şi de conceptul de calitate. Cea de-a treia categorie de specialişti. cât şi a clienţilor.Dacă luăm în calcul faptul că orice sistem de măsurare a performanţei are un caracter regulat. a satisfacţiei clienţilor şi care se bazează pe folosirea sau utilizarea unui set multidimensional de factori sau indicatori spre a evidenţia acest tip de satisfacţie. Privită sub a doua perspectivă. este un instrument îndreptat a cuantifica şi evalua nivelul de satisfacţie a clienţilor unei organizaţii precum şi pentru a compara organizaţia cu organizaţii concurenţe. frecvent. eficacităţii unei acţiuni. atât a eficienţei. putem concluziona că măsurarea satisfacţiei. atât de conceptul de clienţi. privită din perspectiva marketingului. constant şi regulat.

respectiv "ce" contează în procesele şi activităţile interne ale unei organizaţii. într-un mod ridicat. pentru ca clienţii să fie mulţumiţi (pe de o parte calitatea produselor şi serviciilor să fie ridicată. având în vedere cele menţionate mai sus. considerăm că alegerea modului sau felului de măsurare şi evidenţiere a satisfacţiei clienţilor depinde şi este influenţat de: opţiunile şi 121 . are conotaţie. ar putea fi următoarea: măsurarea satisfacţiei este suma tuturor proceselor şi acţiunilor întreprinse de către instituţiile publice în prezent. În acest sens. un instrument necesar şi util managerilor. obiectiv şi formalizat. din punct de vedere managerial. respectiv a evidenţierii gradului în care organizaţiile îşi ating obiectivele şi scopurile propuse. iar pe de altă. respectiv organizaţii care prin rezultate ridicate sau prin calitatea ridicată a produselor/serviciilor oferite să satisfacă. în fapt. putem concluziona că definirea măsurării satisfacţiei clienţilor pentru organizaţiile din sectorul public.Din perspectiva managerială. legată de măsurarea satisfacţiei ca instrument. dacă procesele şi activităţile interne sunt aliniate şi corespund cu strategia şi obiectivele organizaţiei. literatura de specialitate relevă. evaluării şi îmbunătăţirii calitative a diferitelor aspecte pe care le comportă o organizaţie. În acest sens. evaluării şi îmbunătăţirii calităţii proceselor şi activităţilor interne. mai multe moduri de a întreprinde aceste lucruri. care să creeze şi să conducă. parte produsele şi serviciile oferite să ţină cont de necesităţile şi cerinţele lor). Legat de modurile de măsurare a satisfacţiei clienţilor. desemnând. deoarece acest sistem evidenţiază "ce" trebuie făcut şi executat. din perspectiva cauzală şi temporală a efectele satisfacţiei. sintetic. periodic şi exact "cum" sunt trataţi clienţii. De asemenea. se poate afirma că măsurarea satisfacţiei clienţilor poate fi considerată un instrument destinat monitorizării. Numai în felul acesta managerii vor putea şti ceea "ce" merge rău sau "ce" merge bine în organizaţie. În concluzie. destinat a furniza informaţii cât mai complete şi de ansamblu. Drept concluzie. se poate concluziona că dezvoltarea şi implementarea unui sistem de măsurare a satisfacţiei clienţilor constituie un lucru crucial pentru manageri. în viitor. precum şi "care" le sunt doleanţele şi cerinţele legate de produsele şi serviciile oferite. cerinţele şi necesităţile consumatorilor de servicii publice. preponderent. suma tuturor proceselor care conduc ca managerii instituţiilor publice să întreprindă acţiuni potrivite şi necesare în interesul cetăţenilor sau al consumatorilor de servicii publice. ca acestea să devină organizaţii active. o altă definiţie acordată măsurării satisfacţiei clienţilor pentru domeniul public. de asemenea. Tot din perspectiva managerială. necesare evidenţierii. considerăm că măsurarea satisfacţiei clienţilor constituie. opinia noastră este că: măsurarea satisfacţiei clienţilor este cu certitudine un instrument. care evaluează constant.

identificarea şi implementarea măsurilor care să contribuie la creşterea satisfacţiei pe fiecare dimensiune a satisfacţiei clienţilor. De asemenea. în primul rând. fără să necesite o implicare sau alocare de resurse financiare şi materiale mari sau de specialişti înalt calificaţi în domeniu. O dată identificaţi factorii sau dimensiunile specifice care contribuie la formarea satisfacţiei generale. este măsurarea satisfacţiei clienţilor serviciilor vamale efectuată de autor cu ocazia unor cercetări exploratorii în acest domeniu. acest tip de măsurare se pretează numai pentru prelucrări şi analize statistice univariabile de tipul: frecvenţa răspunsurilor. Prin intermediul unor măsurători multidimensionale Acest mod de măsurare presupune. analizele de reduceri de factori) organizaţiile identifică acele dimensiuni ale satisfacţiei care influenţează satisfacţia generală a clienţilor. respectiv măsurarea numai a satisfacţiei generale a clienţilor sau a consumatorilor. Dezavantajul acestui tip de măsurători constă în faptul că nu evidenţiază.10). În acest sens. avantajul acestei măsurători rezidă în simplitatea măsurării. satisfacţia clienţilor poate fi măsurată astfel: I. organizaţiile sunt interesate în a sonda şi evidenţia nivelul sau gradul general de satisfacţie a clienţilor fără a identifica şi atributele sau dimensiunile care conduc sau contribuie la satisfacţia generală. la ora actuală. Prin intermediul unei măsurători unidimensionale Acest mod de măsurare presupune o singură măsurare. 2000) recomandă ca pentru măsurarea unidimensională a satisfacţiei clienţilor (satisfacţia generală) să se folosească preponderent scale numerice. 122 . practic. de resursele avute la dispoziţie precum şi în funcţie de scopurile la care pot servi informaţiile şi rezultatele acestor măsurători. această măsurare nu este potrivită pentru scopuri privind îmbunătăţirea calităţii. În acest caz.interesele diferitelor grupuri de interes sau decizie. pe lângă măsurarea generală a satisfacţiei clienţilor şi măsurători ale diferitelor dimensiuni sau factori care influenţează nivelul de satisfacţie. În schimb. ca imagine de ansamblu. În general. unii specialişti (Nigel Hill & Alexander Jim. Un exemplu de măsurare multidimensională a satisfacţiei clienţilor. II. factorii sau determinanţii care influenţează satisfacţia generală a clienţilor. În acest sens. este în mare măsură depăşită. folosind analizele statice multivariabile sau multinivel (analiza ecuaţiei de regresie.5. satisfacţia serviciilor vamale a fost măsurată multidimensional. deoarece rezultatele acestui tip de măsurători au o întrebuinţare limitată. firmele pot trece la analizarea. ecuaţiile structurale. În acest sens. cât şi satisfacţia principalelor dimensiuni ale calităţii (fig. fiind măsurată atât satisfacţia generală. Această abordare. media răspunsurilor. acest lucru ajutând la calcularea mediei răspunsurilor. Prin urmare.

putem identifica şi măsurile care sunt 123 . Ecuaţia de regresie privind gradul de satisfacţie a clienţilor (Raboca Horia. se poate concluziona faptul că prin măsurarea multidimensională a satisfacţiei clienţilor serviciilor vamale. În felul acesta.5. (3) Promptitudinea (rapiditatea) ajutorului acordat de lucrătorul vamal. 5. pe lângă evidenţierea nivelului de satisfacţie general al clienţilor am identificat şi aspectele care influenţează satisfacţia (dimensiunile).) este influenţat de următoarele dimensiuni (factori): (1) Existenţa materialelor de informare cu privire la procedura de vămuire şi actele necesare vămuirii.Fig. (4) Corectitudinea procesului de obţinere a autorizaţiilor sau a altor documente vamale. Lazăr Ioan.10. prin identificarea domeniilor care contribuie la formarea satisfacţiei clienţilor.10. (2) Timpul de aşteptare legat de procesul de vămuire. 2009:110) În urma studiului exploratoriu privind satisfacţia clienţilor serviciilor vamale. Prin urmare. a rezultat faptul că nivelul de satisfacţie general al clienţilor serviciilor vamale (fig. Solomon Adina.

iar pe de o parte. şi o componentă legată de importanţa şi ponderea dimensiunilor de calitate în procesul de satisfacţie a clienţilor. care la bază foloseşte un calcul şi un model matematic complex. ecuaţiile structurale latente. calcularea ponderilor de satisfacţie ale fiecărui factor sau dimensiune specifică care influenţează satisfacţia clienţilor. În studiile lor. Prin intermediul construirii unui indice (index) de satisfacţie a clienţilor La ora actuală. precis şi complet fenomenul de satisfacţie a clienţilor. modelează şi analizează performanţele organizaţiei. În schimb. III. modelează. Calculul indicelui de satisfacţie poate avea la bază un calcul şi o formulă matematică simplă sau poate fi bazat pe un calcul matematic complex şi laborios. evident prin intermediul îmbunătăţirii dimensiunilor calităţii menţionate mai sus. Dezavantajul metodei constă în faptul că este greu de aplicat practic pentru multe din organizaţiile publice. respectiv implicarea unor persoane cu cunoştinţe matematice relativ reduse. Această ultimă metodă de calcul a indicelui de satisfacţie reclamă. precum şi implicarea unor grupuri de specialişti din exteriorul acestor organizaţii. evidenţiază diferitele dimensiuni (factori) care influenţează acest fenomen precum şi legătura dintre ele. Indicele de satisfacţie a clienţilor se poate defini ca o construcţie matematică în care se regăseşte. Jan A. care presupune un calcul şi o analiză statistică avansată (aplicarea metodelor statistice privind ecuaţiile de regresie. în fapt. Eklöf. presupunând alocări de resurse materiale mari. un calcul de indice de satisfacţie având la bază un calcul matematic. Un indice de satisfacţie a clienţilor. relativ simplu. una dintre cele mai des folosite metode de calcul a satisfacţiei clienţilor este prin intermediul indicelui de satisfacţie a clienţilor. pe lângă gradul de satisfacţie a diferitelor dimensiuni principale ale calităţii. Sub formă matematică. evidenţiază şi surprinde extrem de clar. estimează şi analizează legătura şi interacţiunea dintre preferinţele consumatorilor. avantajul indicelui de satisfacţie calculat prin intermediu unei formule matematice simple constă în faptul că este simplu şi uşor de aplicat şi implementat şi că presupune o alocare mult mai mică de resurse decât în cazul menţionat mai sus. iar pe de altă parte. are avantajul că. calitatea percepută şi consecinţele satisfacţiei. pe de o parte. arată sub formă: ISC = ∑Pij j=1 k (1) unde: ISC = indicele de satisfacţie a clienţilor 124 . pe de o parte. Anders Westlung (1998) definesc indicele de satisfacţie a clienţilor ca un sistem care.necesare pentru îmbunătăţirea satisfacţiei generale a clienţilor. reduceri factoriale). măsoară.

ca de exemplu indicele american de satisfacţie a clienţilor ACSI.Pij = ponderea de satisfacţie a individului i privitor la dimensiunea (atributul) j k = numărul de atribute sau dimensiuni ale satisfacţiei Pij = PIij x NSij unde: PIij = ponderea de importanţă a individului i pentru dimensiunea (atributul) j NSij = nivelul (scorul) de satisfacţie al individului i referitor la dimensiunea j (2) PIij = (Iij/∑ Iij) j=1 k (3) unde: Iij = importanţa dată de individ legat de dimensiunea (atributul) j Prin aplicarea formulelor (1) (2) şi (3) indicele de satisfacţie a clienţilor se prezintă astfel: ISC = ∑ {(Iij / ∑ Iij) x NSij} j=1 j=1 k k (4) Un exemplu de indice de satisfacţie calculat după formula (4) este indicele de satisfacţie calculat pentru serviciile vamale cu ocazia efectuării de către autor a unui studiu.cadru. Cele mai multe construcţii de indici de satisfacţie a clienţilor. pe de o parte. barometrul suedez de satisfacţie a clienţilor (SCSB). În esenţă.cadru de explicare a satisfacţiei clienţilor construiţi pentru diferite ramuri industriale sau pentru nivelul economiei naţionale folosesc în construcţie factori operaţionalizaţi pe baza construcţiilor de factori latenţi (ecuaţii structurale) În general. plângeri sau contestaţii precum şi nivelul încrederea în organizaţie).The Deutsche Kundenbarometer). satisfacţia clienţilor este cauzată de anumiţi factori sau dimensiuni (ca de exemplu: aşteptările clienţilor. relevând în acelaşi timp atât principalele dimensiuni şi factori care intervin în construcţia indicelui cât şi legătura dintre ele. privind satisfacţia clienţilor serviciilor vamale. indicele european de satisfacţie a clienţilor (ECSI). în general. 125 . În multe cazuri. pe anumite modele . modele cadru au rolul de a explica procesul şi fenomenul de formare a satisfacţiei clienţilor. barometrul german de satisfacţie a clienţilor (DK . iar pe de altă parte. barometrul norvegian de satisfacţie a clienţilor (NCSB). atât indicatorii de la nivelul organizaţiei cât şi indicatorii de la nivelul naţional. modelele . această satisfacţie influenţează la rândul ei alţi factori sau aspecte (ca de exemplu: nivelul de loialitate. indicele elveţian de satisfacţie a clienţilor (SWICS).cadru (framework) ale indicilor de satisfacţie a clienţilor se pot defini ca fiind modele structurale. deşi pe plan mondial există o multitudine de construcţii de indici ai satisfacţiei clienţilor la nivel naţional.). În fapt. modelele . se bazează sau se fundamentează. în perioada 20062007. bazate pe presupunerea că. calitatea percepută etc.

modelul indicelui american de satisfacţie a clienţilor . obiectivul acestui indice fiind a genera informaţii exacte şi comprehensive despre satisfacţia clienţilor servind.indicele Hong-Kong de satisfacţie a clienţilor (HKCSI). 5. 2005:10) 126 . Modelul indicelui american de satisfacţie a clienţilor ACSI Indicele american de satisfacţie a clienţilor (ACSI) este un indice de satisfacţie construit la nivelul economiei naţionale americane (încorporând măsurări ale satisfacţiei clienţilor principalelor firme şi organizaţii publice din SUA). American Customer Satisfaction Index (ACSI) Methodology. 2000) şi este fundamentat. în acelaşi timp. (1992.11. organizaţii publice.W.) Fig. majoritatea folosesc drept model de construcţie două tipuri de modele şi anume: 1.5. pe modelul de construcţie al barometrului suedez de satisfacţie a clienţilor (SCSB).ACSI modelul indicelui european de satisfacţie a clienţilor . De altfel.ECSI 1. indicele ACSI se bazează pe studiile şi analizele colectivului de cercetători de la universitatea Michigan State University (Michigan Business School) şi pe studiile lui Fornell C şi Anderson E. Modelul structural al indicelui american de satisfacţie a clienţilor (ACSI)pentru organizaţiile din domeniul privat (Sursa: xxx. 1996. 2.11. ca un indicator de succes pentru analizele şi evaluările economice cu privire la firme. Modelul ACSI se bazează pe un model structural format din 6 sau 5 variabile latente şi este construit atât pentru varianta sectorului privat (fig. ramuri industriale sau chiar pentru evaluarea şi analiza globală a economiei naţionale. în cea mai mare parte.

2.). modelul ECSI este un model analitic. În opinia autorilor. Drept caracteristici generale.5. în modelul ECSI. 2007:674) 127 . Modelul indicelui european de satisfacţie a clienţilor . cât şi valoarea adusă clienţilor de către produs sau serviciu (valoarea percepută). construcţiile legate de aşteptările clienţilor.ECSI Modelul indicelui european al satisfacţiei ECSI este o adaptare modificare a modelului ACSI. La rândul ei valoarea percepută de clienţi influenţează direct gradul de satisfacţie a clienţilor.12. structurat pe analiza şi evidenţierea factorilor latenţi care generează şi contribuie la formarea satisfacţiei (fig. Modelul indicelui european al satisfacţiei ECSI (Sursa: Ali Türkyilmaz.Trebuie remarcat faptul că. valoarea percepută. Coşkun Özkan. modelul de indice de satisfacţie se bazează şi este structurat pe ideea că aşteptările clienţilor şi calitatea percepută de către aceştia influenţează direct. atât modelul de indice propus pentru organizaţiile private. valoarea percepută a clienţilor este privită ca fiind beneficiu pe care clienţii îl au de pe urma unui produs sau serviciu în raport cu preţul plătit şi calitatea acestora.12. 5.11. Fig.5. În acest sens.). cât şi modelul de indice propus pentru sectorul administraţiei publice şi nonprofit pornesc de la teoria confirmării/neconfirmării aşteptărilor clienţilor ca fundament al explicării fenomenului de satisfacţie a clienţilor. atât gradul de satisfacţie. Pentru instituţiile private (fig. satisfacţia clienţilor şi loialitatea clienţilor sunt modelate în acelaşi mod ca în modelul ACSI.

5. Astfel. Ca proces de proiectare a unui sistem de măsurare a satisfacţiei clienţilor pentru o instituţie publică propunem o schemă de proiectare bazată pe 8 paşi (etape). nu include nici o variabilă de tipul "contestaţii ale clienţilor". variabilă care nu se regăseşte în modelul ACSI. percepţia calităţii "hard ware". aşteptările. modelul ECSI. diferit faţă de modelul ACSI. satisfacţia clienţilor influenţând numai variabila "loialitatea clienţilor". Etapele procesului de proiectare a unui sistem de măsurare a satisfacţiei clienţilor serviciilor publice 128 .) Fig. În al doilea rând.Există totuşi 2 diferenţe fundamentale între modelul ECSI şi modelul ACSI şi anume: În primul rând. conform figurii de mai jos (fig.13.5.12.13. modelul ECSI (fig. percepţia calităţii "human ware") care influenţează atât variabila "valoare percepută" cât şi variabila "satisfacţia clienţilor".5. modelul ECSI introduce ca antecedent al satisfacţiei variabila "imagine".) este construit pe 4 variabile latente (imaginea.

. marketing? An examination of some historical source'. 'Development of a customer satisfaction index model ... Vol. Phillips. 11.Bibliografie 1. Columbus (Ohio):Grid. Cronin. 14..A.. Derek. Anderson. şi Coşkun. C.. şi Sullivan. (2nd edition). Journal of Marketing.. J.. Ill.de la planificarea strategică la implementarea media.A.125-143. 10. 1968. şi Tayler. W. Anderson. Türkyilmaz. M. 1993. Özkan. 1977. D. R. Dixon. 2000. Designing and implementing Your State of the Art System. Oxford: Elsevier Ltd. F. 'SERVPERF versus SERVQUAL: Reconciling Performance –based and Perceptions Minus Expectations Measurement od Service Quality'.491-504.I. 'Prejudice vs. 'Corporate environmental analysis in large US corporations'.. p. Publicitatea . Derek.58 (January). No. Bartels.139-173.11. Vol... Journal of Retailing. şi Fornell.107. p. Analysis of Customer Satisfaction Data.. Robert.. 'Foundations of the American Customer Satisfaction Index'.15-31. 4.2. D. R. Analysis of Customer Satisfaction Data. p. S. No. p. Tanniru. 1994. A. J. Buletinul de Marketing.. M. Industrial management & Data Systems. Tanniru. 1988. Long Range Planning. Rao. Akron Business and Economic Review. S869-882. Duncan. 15. no. şi Delbert. R. 2000.672-687. 5. 3. 16. Thorpe. 2008. şi Hart. 2003. Total Quality Management. T.5. Mary. 13. Charles.. 7. Spring. pp. Demetrescu. Balaban. 16. Journal of Marketing Research.37-42. D.. Shepard. şi Fagerhaug. 2. Milwaukee (Wisconsin): ASQ Press. J. Vol. Diffenbach. 107–116. Vol. A.An application to the Turkish mobile phone sector'.2. Anderson. 2007. 8. 'The Antecedents and Consequences of Customer Satisfactions for Firms'. B.. Baker.. 1979. S. (5th edition).. 'A Comprehensive Framework for Service Qualiy: An Investigation of Critical. C. Dabholkar. 9. 129 .. The Marketing Book. Delia.. 1983. Ali. E. Milwaukee (WI): ASQ Quality Press. 2000. pp. p. Eugene. Michael.. Conceptual and Measurement Issue through a Longitudinal Study'. Vol72. The History of Marketing Thought... Homewood. p. (6th edition). Performance Measurement Explained. 12. 2000. W. A.7. şi Suprenant.2.125-131. Rao. Marketing: principles and methods. 6. Vol. no. P. 1982. Donald. No. Bucureşti:Polirom. 'An Investiogation into the Determinants of Customer Satisfaction'. Irwin. Churchill. Cristina. 2009. New York. J. Milwaukee (Wisconsin): ASQ Press.19.. C.C. p. Marketing Science. Analiza Inter şi Intrafuncţională de Marketing. No. 3.

V. (1992). R.. Introduction to Marketing Concepts. Balaure. Rassuli. 1998. putting perceived value into the ecuation'.. Keith. Eric. Pop. New York: John Wiley and Sons Inc. 35. N. P.. Saunders. 1992. Journal of Services Marketing. 26. Ph. 21. J. C. The Theory of Buyer behavior. 1999. Anderson... S80-S85. Karl Moore. no. Hollander. J. Journal of Marketing. No. Marketing. 1969. Winners and Losers in the battle for Buyer Preferance. A. B. 28. Paris: Dunod.9. Kotler. Vol. G. p... şi Anders. 1992. Consumer behavior. Vol. C. Kotler Ph. purpose and findings'. 23. 2006.. Planificare. Rinehart and Wiston. 24. Cambridge: Marketing Science Institute.6-21. Bucureşti: Garell Poligraphis. New York: Palgrave MacMillan. G. V.. 'The American Customer Satisfaction Index: nature. Pareek. Fornell. p. şi Sheth. J... 2007. 2004.56. şi Terrence.4. Wong. E. Managementul Marketingului: Analiză. şi Shaw. Johnson. V. Implementare. McDougall. 'A national satisfaction barometer: The Swedish experience'. in Weitz Barton şi Wensley Robin. Dix .. p. No.... Engle. I. 'Periodization in Marketing History'. Cătoiu.The Basics. 29. 27. C. 30.14. Fornell. M. 19. p.D.. 1982. Hunt.. M. 2005. 1977.W. Bucureşti:Teora. J.. Drummond. New York: Routledge Taylor & Francis Group. Doyle. 1996. 'History of marketing thought'. Jones..4/5 p.5. Kelly.. 34. London:Sage.A. 18. J. Florescu. Boboc. St. M. B.7-18. Anderson.7-18. 22.. 2005. Selling and Sales Management.60.. şi Ensor..D. Vol. Principiile Marketingului. 1968. J.. Journal of Marketing.E.25.32-41. 1996. C. 33.. 32. şi Niketh. G. Eklöf. New York: Prentice Hall. Amstrong.. L. Fornell.1.D. Westlung.. Olteanu. Howard. C. J.. 1999.. Johson.60. Brian. 1994. Vol. Eugene. 'Customer satisfaction with service.. 31. Jones. 'Customer satisfacţion index and its role in quality management'. New York: Holt.W.F. Gordon.. D. 130 . şi Blackwell. (1994) Marketing Management and Strategy. Handbook of marketing.. p. Levesque. 25. Vo.. The Satisfied Customer. Total Quality Management. Conceptualization and measurement of Customer Satisfaction and Dissatisfaction . Marketing: Stratégies et fonctions.. Fornell. Vol.392-410. no. şi Lancaster.. London: Prentice Hall. Jul. E.Brian. 2002. Bryant. 2009.17. . Cha.. Jan. Journal of Marketing. Marketing .39-62.E. Bryant. C. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann. Al. 'The American customer satisfaction index: nature.G. Journal of Macromarketing. 20. Bucureşti: Teora. Jobber D. p. purpose and finding'. Control..

ClujNapoca: Presa Universitară Clujană. p.A. Pop. Kristensen. 'Contribution of Women to U. p. 2006.12-40.S. p. Marketing Management. 131 . 37. D. 1980. Cluj-Napoca: Alma Mater.. Hill. p. Hampshire (UK): Gower Publishing Ltd. Martensen.. Vol. N. Parasuraman. Kotler... 'Customer satisfaction measurement at Post Denmark: Results of application of the European Customer Satisfaction Index Methodology'. 313-318. Raboca. 1979. No. Lendrevie. şi Dover P. No.460-469. Handbook of customer satisfaction measurement. Marketing Thought: The Consumers' Perspective'. Lazăr. A.179-189. Olson. New York: McGraw-Hill Companies. Grønholdt. Raboca H.C. Lindon. Solomon Adina. 1988. Journal of the Academy of Marketing Science 1900-1940. Bazele Marketingului. Mercator. şi alţii. 'Determinants of Customer Satisfaction and Service Quality .212-221. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2000. A. 2007. Paina. Zeithaml. şi Alexander. 'Exploratory Analysis of Customer Satisfaction in case of Cluj-Napoca..17.. D. City Hall Social Canteen'.M. Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. City Hall Social Canteen'. 124-135. 40.16. Journal of Applied Psychology.16E/February. Solomon Adina... no. 50. 46. Oliver. Transylvanian Review of Administrative Sciences. p. Laufer. 41. S1007-S1015. Vol..25E/January.. Raboca Horia şi Dodu. Lazăr I... Horia..7. 4. R.. Total Quality Management. Paris: Dunod. 2001... 2001. 1997. K. Raboca. p. New York: Prentice Hall.The case of Romanian Public Service'. ClujNapoca: Accent. 'Exploratory Analysis of Customer Satisfaction in case of Cluj-Napoca.. Vorzsak. p. p. 'SERVQUAL: A multiple-idem scale for measuring customer perceptions of service quality'. 42. R. (11th Edition).111-131.11.. Lazăr I. No. L. 44.L. 45. Jim. J. I. 2002. D.. 'A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decizions'. 43.. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Mary Ellen Zuckerman şi Mary L.. V. 47. Journal of Retailing. 'Disconfirmation of consumer expectations through product trail'.L. 2009. 2006. Berry. L. R. Inc. Ph. A. MĂSURAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOE SERVICIILOR PUBLICE. Plăiaş. Marius (2007). J. Raboca H.. Niger. 48. Carsky.25E/January. No. Oliver. 38. 2008. Volume 18. Vol.111-131.. 2009. pp. volumul conferinţei internaţionale "Competitiveness and European Integration" UBB-FSEGA. Journal of Marketing Research November Vol.. 49.64. Horia. 39.36.

şi Wensley. Westbrook. M.. 1994. p.. Industrial Management & Data Systems. M. Chicago: American Marketing Association. şi Reurink. Barton.. 1991.263-270.Y. Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative. Scott. Journal of Marketing. Handbook of marketing.Vol.archive.C. G. 'Determinants And Outcomes Of Citizens’ Satisfaction With Public Services In Cluj-Napoca'. p. no. H. Sorin..... 58.256-260. Reilly.3. p.51. Vol. 64. 68. 63.W. Yi . 55. D.. Vavra. 'Consumer perceptions of price. Vol. Association for Consumer Research.1981.Hill. p.. Journal of Marketing Research. (6th edition).52.http://www. 'Expectations Performance Evaluation and Consumer’s Perception of Quality'. Milwaukee (Wisconsin): ASQ Quality Press.. London:Sage. 'A critical review of consumer satisfaction' in V. Improving Your Measurement Of Customer Satisfaction. 'A Reexamination of the Determinants of Consumer Satisfacţion'. R.D.. 1988. ACSI Methodology Report. Robin. http://www. p.25.35-42.118-125. Teas. 56. J.Stimulent pentru o calitate sporită a serviciilor publice sau formalitate?'. p.. P. Chen. no. Stanton.. Review of Marketing. 'Models of Consumer Satisfaction: An extension'.com/commercial-research-duncan-outline-working-book-0559934408.flipkart. K. G. 21 E/2007. B. Journal of Marketing. p.. Tse. Wagenheim.. 54. Spreng. 2002.357-362. 57. no. 60. no. quality and value: a means-end model and synthesis of evidence'. 2007. Vo.7-20. p. 'Value-Percept Disparity: An Alternative to the Discorfirmation of Expectations Theory of Consumer Satisfaction'. p. Eric. 1997. 'Customer Service in Public Administration'. p.15-32.15. Vol.3 no.D. 66. 59. 61.. 2005. Olshavsky.7. S. 52.51. Vol.101. 65. . 1983. 1988. 2005. 62. 'Cadrul de Autoevaluare a Funcţionării Instituţiilor Publice .18-34. Vol. John H. 'The first dialogue on macro marketing'.2-22..A.org/details/. xxx.A.57 (October). MacKenzie. Journal of Micromarketing. Zeithaml. Verstage. 2001.12.. Jill. Dan.60 no. No.15.204-212. Weitz. 1996. Sandor. Terry.. 103-112. 132 . 'TQM in Taiwan’s computer and its peripheral industry'. Cheng. 2005.4.C. Sandor. Public Administration Review. Fundamentals of Marketing. Milwaukee (Wisconsin): ASQ Press. New York: McGraw. London: ICSA Publishing Ltd. pp. xxx. Vol. Shaw.). C. R. Su. 67.2. 53. şi Wilton.. V.Zeithaml (Ed. 1991. R.T. 1995.C. şi Raboca.A.3.xxx. Journal of Marketing.R. Transylvanian Review of Administrative Sciences. G. Marketing. D. W.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->