Sunteți pe pagina 1din 10

ROMANIA

(19) OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN'fII ~I MARCI Bueuresti(11) Nr. brevet: 108615 Bl (51) Int.Cl.S G 07 F 13/00;

G 07 F 11100

(12)

BREVET DE INVENTIE

Hotararea de aeordare a brevetului de inventie poate fi revocatit in tennen de 6 luni de la data publiearii

(11) Nr. cerere: ~1681

(61) Perfectionare la brevet:

Nr.

(11) Data de depozit: 13.12.93

(62) Divizati din cererea:

Nr.

(30) Prioritate:

(41) Data publicarii cererii:

BOPI nr.

(86) Cerere internatlonala PCT:

Nr.

(42) Data publiclirii hotararii de acordare a brevetului: 30.06.94 BOPI nr. 6/94

(87) Publicare internationala:

Nr.

(45) Data publicarii brevetului:

BOPI nr.

(56) Documente din stadiul tehnicii:

RO 106627, 77613

(71) Solicitant:

(72)

(73) Titular:

(72)

(72) Inventatori:

Neaqu lon, Censtanta, RO

(54) Dozator automat, cu comanda prin moneda, pentru bauturl neimbuteliate sub presiune

(57) Rezwnat: Dozatorul automat, cu comanda prin moneda, pentru bauturi neimbuteliate sub presiune, este alcatuit dintr-o sonda (S), un cadru metalic (em), un bloc comanda (be), un electroventil (Ev), niste relee temporizate (dt, dtl , dt2), releu comanda-executie (db), un recuperator de bani (rb), Dozatorul dozeaza bautura aflata in recipient, la presiune constants, la comanda prin moneda (e).

Revendicari: 2 Figuri: 11

o ~

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 , lIlll\ Imn lin IIIIl 111111 1m 111111111111111111111111111111111

108615

1

Inventia se refers la un dozator automat, cu comanda prin moneda, pentru bauturi neimbuteliate sub presiune.

Sunt cunoscute instalatii de produs bauturi racoritoare §i livrarea racoritoarelor la 5 comanda, prin moneda, in pahar de unica folosinta (RO 106627), care au blocul de comanda prin moneda prevazut cu cate un contact mobil separat §i un releu separat pentru fiecare moneda §i care nu dispun de 10 recuperator de bani, in cazul tn care livrarea bauturii nu se produce. Dozatoarele cunoscute

au rezervoare proprii pentru bauturi.

Problema pe care 0 rezolva inventia este dozarea automata, la comanda prin 15 moneda a bauturilor neimbuteliate sub presiune.

Dozatorul, conform inventiei, inlatura dezavantajele dozatoarelor cunoscute prin aceea ca are un singur contact electric mobil al 20 blocului de comanda prin moneda, chiar daca pretul unei doze de bautura este alcatuit din suma mai multor monede, este dotat cu un recuperator de bani pentru situatia in care livrarea bauturii nu s-a produs, se poate 25 racorda la recipiente existente.

Inventia prezinta urmatoarele avantaje: - simplitate constructiva;

- gabarit redus;

- posibilitatea de racordare la 30

recipiente diferite.

Se dau in continuare, doua exemple de realizare a inventiei in legatura §i cu fig. 1 ... 11, care reprezinta:

- fig. 1, ansamblul instalatiei cu care 35 functioneaza dozatorul;

- fig.2, schema electrica, in varianta A de executie a dozatorului;

- fig.3, schema electrica, in varianta B

de executie a dozatorului; 40

- fig.4, capac dozator, in varianta A;

- fig.5, vedere general a a dozatorului,

in varianta A de executie, dupa ce i s-a scos capacul, dinspre latura in care se aft! blocul de

comanda be §i recuperatorul de bani rb; 45

- fig.6, vedere general a a dozatorului,

in varianta A de executie, ftea capac, dinspre partea in care se afta electroventilul;

- fig. 7, vedere general! a dozatorului,

in varianta B de executie, ftc! capac. 50

- fig.8, placa-ecran, din material

2

transparent a blocului de comanda;

- fig. 9, capacul dozatorului, in varianta B de executie;

- fig. 10, sonda clasica cu care se scoate bautura din recipient;

- fig. 11, detaliu de sonda pentru scos bautura din recipient.

Dozatorul tn varianta A functioneaza astfel: se racordeaza tubul de CO2, 1 prin intermediul reductorului-regulator RR prevazut cu manometrele Ml tnalta presiune §i M2 joasa presiune §i supapa de siguranta SS la sonda S, reprezentata tn fig. 10, introdusa tn recipientul 2, sonda S se racordeaza prin furtunul f cu racitorul 3 §i din racitor se racordeaza prin furtunul f, dozatorul prin racordul furtun rf. Dozatorul se racordeaza la sursa de energie electric! (220 V, 50 Hz) prin fi§!, cablu §i priza cu protectie contra electrocutarii, se deschide robinetul tubului de CO2 1, se regleaza din reductorul-regulator RR presiunea tn recipientul 2, circa 4 bari, Regulatorul RR va mentine tn recipientul 2 0 presiune constanta, ceea ce va face ca bautura ce va curge prin electroventilul Ev tn timpul reglat de releul de timp dt sa fie tn doze egale la fiecare comanda. Pentru a comanda livrarea bauturii se introduc tn blocul de comanda be, prin fanta intrare bani ib, atatea monede, §i de valoarea pretului unei doze de bautura. Monedele introduse sunt oprite de tija ban tb metalica, situata tn partea inferioara a blocului de comanda be, care po ate culisa perpendicualar tn blocul de comanda be, aproximativ la jumatatea canalului de trecere a monedelor, pful! cand ultima moneda din pret atinge lamela ban lb. Tija culisanta tb, monedele din blocul de comanda be §i lamela ban Ib formeaza contactul electric e ban din schema electric! din figura 2, tija ban tb fiind legata electric la butonul bo, iar lamela ban Ib, metalica, fiind legata electric la contactul de comanda al releului de timp dt. La tnchiderea contactului e ban se tnchide contactul dt, nd, temporizat la revenire, care comanda concomitent deschiderea electroventilului Ev, permitand .curgerea bauturii din recipientul 2 aft at sub presiune constanta, §i tnchiderea releului de comanda-executie db de care este legata tija ban tb culisanta. Inchizandu-se, releul comanda-executie db, trage tija ban tb

108615

3

§i monedele cad printre placa fid pf2 §i placa mobila pm, in orificiul de colectare a banilor ocb. La terminarea timpului reglat de releul de timp dt, electroventilul Ev se tnchide, bautura

nu mai curge, releul de comanda-executie db 5 se deschide §i tija ban tb revine in pozitie initiall fiind tmpinsa de resortul rz care apasa

in gulerul tijei §i distantierul resort dr, izolant, dozatorul fiind pregatit pentru 0 noua

comanda, 10

Comandarea llvrari! bauturii se poate face §i din butonul bl, temporizata, sau din butonul bz directa.

In caz cl bautura nu a fost livrata

(neinchiderea unui contact electric, 15

tntreruperea alimentarii cu energie electrica), cumparatorul i§i recupereaza banii apasand butonul boo La apasarea usoara a butonului bo alimentarea cu energie electrica a dozatorului

se tntrerupe, deci nu se mai comanda bautura. 2 a Continuand apasarea butonului bo se recupereaza banii care cad in recuperatorul de bani rb.

Recuperatorul de bani rb este un spatiu delimitat de latura verticala a cadrului metalic 25 em al dozatorului, placa fixa pO paralela cu latura verticala a cadrului metalic em §i perpendiculara pe latura de baza a cadrului metalic em §i pe planul blocului de comanda

be, unindu-se in unghi drept cu placa 30 exterioara a blocului de comanda be la partea inferioara a acestuia. Placa mobila pm este pozitionata vertical pe baza cadrului metalic

em, de care este articulata prin balamalele bpm in unghi drept fall de latura verticala a 35 cadrului metalic em, §i in acelasi plan cu eel al canalului blocului de comanda be prin care cad monedele. In functionare normala placa mobila

pm este lipsita in unghi mai mic decat drept de placa fixl pO spre care este trasa de resprtul 40 rI, permitand caderea monedelor din canalul blocului de comanda be in spatiul dintre placa mobila pm §i placa fixa pf2 lipita de latura interioara a blocului de comanda be §i paralela

cu placa mobila pm, in orificiul col ector de 45 bani oeb. Placa mobila pm este legata printr-

un fir textil all ce trece prin orificiile placii fixe pf2 §i supotul ghidaj sgl care tl schimba direetia, de tija recuperator trb. Tija recuperator bani trb este mobila in articulatia 50 tija recuperator bani atrb fixata de latura

4

verticala a cadrului metalic em sub butonul de comanda oprire-rcuperare bo, putand fi actionata de butonul boo Tija ban tb care opreste monedele in partea inferioara a blocului de comanda be este §i ea legata printrun fir textil (ata), ce trece prin suportul ghidaj sg2 de tija recuperare bani trb. Firul textil (atl) ce leaga tija recuperare bani trb de placa mobila pm este mai tntins decat ata ce leaga tija recuperare bani trb de placa mobila pm este mai tntins decat ata ce leaga tija recuperare bani trb de tija ban tb, astfel ca la apasarea butonului bo intai se schimba pozitia placii mobile pm tnspre placa fixa pf2 tnchizand calea monedelor spre orificiul colectare bani oeb, §i deschizand calea monedelor spre recuperatorul bani rb. Monedele vor cadea la apasarea in continuare a lui bo §i deci tragerea tijei ban tb, in recuperatorul ban rb de unde sunt luate prin deschiderea usii recuperator ban urb, aflata pe capacul dozatorului ed in dreptul recuperatorului de bani rb de catre cumparator. La tncetarea apasaril butonului bo, resoartele rl §i r2 aduc placa mobila pm, respectiv tija ban tb, in pozitie initialll §i coamnda bauturii poate fi reluata.

Blocul de comanda be este alcatuit din doua placi electroizolante tntre care poate culisa, la partea de jos un distantier mobil dm functie de dimensiunile monedelor. in partea de sus blocul de comanda be are gaurl pentru pozitionarea lamelei ban Ib, metalica, mobila. in partea inferioara blocul de comanda be este strabatut perpendicular de tija ban tb, metalica, care opreste monedele introduse prin fanta intrare ban ib, panll se aduna numarul de monede ce formeaza pretul unei doze, moment in care se tnchide contactul electric e ban pe traseul buton oprire bo - tija ban tb - monedele din blocul de comanda be - lamela ban Ib - releul de timp dt. cand se inch ide contactul e ban se comanda livrarea bauturii §i eliberarea monedelor din blocul de comanda be. Blocul de comanda be este fix at de partea laterala a cadrului metalic em al dozatorului, in dreptul fantei de intrare bani ib, fiind tnclinat tnspre interiorul dozatorului, astfel tncat monedele sa se rostogoleasca in canalul blocului de comanda be.

Blocul de comanda be, executat din

108615

5

materiale electroizolante, tn varianta B a dozatorului, are distantierul din partea de jos dintre placile laterale fix ~i alcatuit din doua parti: distantier lung dl, tnspre fanta de intrare bani ib, ~i distantier scurt ds tn partea inferioara a blocului de comanda be. Inspre aceste doua p~i ale distantierului placilor blocului de comanda be este un spatiu tiber prin care pot cadea monedele in recuperatorul bani rb. Spatiul liber este acoperit de 0 placa 10 ban pb, metalica cu lungimea egala cu diametrul unei monede, care strabate placile blocului de comanda be, putand culisa tn plan perpendicular pe blocul de comanda be. Sub placa ban pb se afl~ recuperatorul ban rb. In 15 continuarea blocului de comanda be este oriftciul col ector bani ocb. Blocul de comanda

be este pozitionat la marginea laturii verticale

a cadrului metalic em al dozatorului, avand placa din exterior din material transparent 20 (sticla, plexiglas) (fig.B), ~i capacul dozatorului ed (ftg.9) avand 0 decupatura tn dreptul blocului de comanda be, permitand vizionarea monedelor tn timpul livrarii

bauturii, 25

Dozatorul, tn varianta B functioneaza astfel: se introduc monedele, conform pretului, tn blocul de comanda be, prin fanta de intrare bani ib, care permite doar intrarea monedelor

de marimea dorita, iar prin distanta la care 30 este pozitionata ~i greutatea lamelei ban lb face

o alta selectare a monedelor. Monedele sunt oprite de tija ban tb paD~ cand ultima moneda

din pret atinge lamela ban lb, ~i se tnchide contactul electric c ban din schema electrica 35 din ftg.3, pe traseul bobina releu intermediar

dl - tija ban tb - monede-lamela ban Ib

- contact normal tnchis al releului temporizat

la actionare dtl. La tnchiderea contactului ban

e ban se tnchide releul intermediar dl, 40 alimentand releul temporizat la actionare dtl ~i electroventilul Ev care se deschide permitand curgerea bauturii, Releul intermediar dl este alimentat atat timp cat ti permite contactul normal tnchis al releului temporizat la 45 actionare dtl. La terminarea timpului reglat de releul temporizat la actionare dtl contactul dtl normal tnchis se deschide, contactul dl normal deschis care fusese tnchis, se deschide ~i el, ~i

nu mai alimenteaza bob ina electroventilului Ev 50 care se inch ide ~i opreste curgerea bauturii. In

----- ~---~--~-~------

6

5

timpul cat bautura a curs, monedele au fost oprite tn blocul de comanda be de tija ban tb, putand fi vizualizate prin placa transparenta a blocului de comanda be ~i decupatura capotei. La terminarea timpului reglat, tnchiderea contactului normal deschis al releului temporizat la actionare dtl alimenteaza releul de comanda-executie db care tnchizandu-se trage tija ban tb de care este legat prin a~ §i elibereaza monedele care cad tn oriftciul col ector bani oeb. Releul de comanda-executie db este mentinut tnchis de catre releul temporizat la revenire dt2 atat timp cat este necesar s~ cada toate monedele din blocul de comanda be. Dupa caderea monedelor, releul temporizat la revenire dt2 nu mai alimenteaza releul de comanda-executie db, acesta se deschide, tija ban tb este eliberata §i tmpinsa de resortul r2 tn pozitie initiala, permitand comandarea unei doze de bautura.

Comandarea bauturii se poate realiza ~i temporizat prin butonul bl sau direct prin butonul b2.

Daca bautura nu a fost livrata, consumatorul apasa butonul bo, se anuleaza comenzile electrice tija recuperare bani trb legata cu ata trecuta prin suportul ghidaj sg3 trage placa tb de desupra spatiului liber dintre distantierul lung dl §i distantierul scurt ds §i monedele cad ln recuperatorul bani rb de unde sunt luate de consumator prin deschiderea usii recuperator bani urb. La tncetarea apasarll butonului bo, resortul r3 aduce placa ban pb tn pozitie initiala, schema electrica se alimenteaza ~i se poate efectua 0 noua comanda.

Dozatorul automat cu comanda prin moneda pentru bauturi netmbuteliate sub presiune, tn variantele de executie A §i B foloseste pentru dozarea berii aflata in butoi standard de bere (100 I), sonda reprezentata tn ftg.10 §i pentru producerea §i dozarea din butoi standard de bere (100 1) a apei gazoase, bauturi racoritoare acidulate, sprit de yin, sonda reprezentata ln fig. 1 0 prevazuta cu piesa tubulara 13 reprezentata tn fig.Ll ,

Prin atasarea la sonda reprezentata in fig.10 a piesei tubulare 13 reprezentata in ftg.11, bioxidul de carbon patrunde in tnteaga masa a bauturii aflata in recipientul (butoi), prin oriftciciile 14 realizand, dupa caz, apa ga-

108615

7

zoasa, bautura racorltoare acidulata, sprit de Yin.

Revendiear!

1. Dozator automat, eu comanda prin moneda, pentru bauturi neimbuteliate sub presiune, alcatuit dintr-o sonda (S) un cadru metalic (em), un capac (ed) , un bloc de 10 comanda (be), un electroventil (Ev), niste relee (dl), un releu comanda-executie (db), niste butoane de comanda (bo, bl §i b2), un recuperator bani (rb) , caracterizat prin aceea ca dozarea bauturilor aflate tntr-un 15 recipient (2) cu presiune constanta se face prin intermediul blocului de comanda (be) in care monedele introduse sunt oprite de 0 tijll ban

8

5

(tb) pfulll cand ultima moneda atinge 0 lamela ban(lb), contactul electric (e ban) fiind stabilit pe traseul tijll ban (tb) - monede - lamela ban (lb) comandandu-se dozarea, iar in cazul nerealizarii comenzii monedele ajung tn recuperatorul de bani (r) prin apasarea butonului (bo), actiunea tijei recuperatorului (trb) legata de tija ban (tb) §i a unei placi mobile (pm) sau prin actlunea unei placi ban (pb).

2. Dozator, conform revendicarii 1, caraeterizat prin aeeea ca soda (S) de scoatere a bauturii din recipientul (2) este prevazuta cu 0 piesa tubulara (13) avand niste orificii (14) ,real izeaza astfel patrunderea bioxidului de carbon in toata masa bauturii, de jos tn sus.

Presedintele comisiei de examinare: ing.Costineseu Petre Examinator: ing.Cojocaru Lavinia

108615

I

r:8' 1..

s

(4

(51) Int.Ct.S: G (Y1 F 13/00; G 07 F 11/00

3

it

Ev

108615

5. G fY1 F 13/00; (51) Int.Cl. • G 07 F 11/00

f3' 4.

EV

108615

(51) Int.CI.5: G 07 F 13100; G 07 F 11/00

108615

(51) Int. ci 5: G 07 F 13/00; G 07 F 11/00

'/----II-------t--__,z,

J

o

Grupa24

'--- -

108615

[Y1

(51) Int.CI. s: G 07 F 13/00; G 07 F 11/00

o •

.

....... ......

.

0'0

......

u,

Editare §i tehnoredactare computerizata: Editura OSIM Tiparit la: "Societatea Autonomll de Informatica SAl" SRL