Sunteți pe pagina 1din 1

4 tipuri de controlere

Controlerul presupune proiectarea unui


subsistem care va permite implementarea
obiectivelor impuse asupra sistemului care
face obiectul problemei de automatizare.
Acest subsistem poate fi clasificat în
următoarele două categorii:
-sisteme de control cu structură variabilă.
Sunt acele sisteme de control a căror funcţie
de transfer nu au o structură dată:
polinomul de la numitorul şi de
la numărătorul funcţiei de transfer sunt
diferite de la o problemă la alta;
- sisteme de control cu structură fixă. Sunt
sistemele de control pentru care structura
funcţiei de transfer nu se modifică: gradul
polinomului de la numitor şi a celui de la
numărător rămâne neschimbat indiferent
de obiectul sau obiectivul impus
Controlerele cu structură fixă sunt acele
controlere pentru care funcţia de transfer
este cunoscută deseori sub formă
parametrică și este aceeaşi indiferent de
partea fixă.