Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Prelucrări pe imagini multinivel


- Nuante de gri – grayscale
- Matrice de valori intre 0 0-255(1-256)
- Trasaturi statistice:
- Histograma nivelurilor de gri/ intensitate
nivel max. (8biti-
 Nivele de gri : g E [0 ..L], L-nivel (8biti
>L=255)

- Functia distributiei de probabilitate a nivelurilor de gri:


 P(g) – probabilitatea ca nivelul de
intensitate dintr-oo regiune sa fie mai mica
sau egala cu g: 0<=P(g)<=1
 P(g) – monoton crescatoare >=0
- Functia densitatii de probabilitate a nivelurilor de gri:
 p(g)Dg – probabilitatea ca nivelul de
intensitate dintr-oo regiune sa fie cuprins
intre g si g+delta g
- Media – masura a intensitatii medii dintr-o
dintr o imagine /ROI
- Ajustarea contrastului: determinarea nivelului maxim si minim de
tonuri de gri. Apoi pt fiecare pixel se „rescaleaza” nivelele
nivelele de gri astfel
incat cele cu nivel minim sa devina 1, iar cele cu nivel maxim sa devina
256.
- Algoritm: - se determina nivelele min si max
o pt fiecare pixel din imaginea sursa :
• se extrage componenta g a pixelului
• se calculeaza noul nivel g’ = (g(g-
n)*255/(m-n)
• se inlocuieste noul nivel in pixelul
destinatie
Transformari geometrice:
- nu au efect asupra culorilor, ci doar asupra coordonatelor pixelilor, si se
pot aplica si la grayscale si RGB
- Algoritmul generic: Pt fiecare pixel din imaginea destinatie:
- Fie (x,y) coordonatele pixelului destinatie
- Fie (x_s,y_s) = f((x,y))
o Se aplica o functie f asupra coord.dest. pt
aflareacoord. sursa
o Chiar daca datele de intrare sunt N iesirea poate
fi si din R
- Se inlocuieste culoarea pixelului din imaginea
destinatie avand coordonatele (x,y) cu culoarea
pixelului din imaginea sursa avand
coordonatele(x_s,y_s).
- Translatia:

- Rotatie:

- Oglindirea:

- Scalarea: