PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

O. 3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 01 Ediţia: 1 Nr.: 1 3.2.7. 3. 3. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex.5.de ex. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. 3.6.1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 5 Revizia: Nr.3._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 . dupa caz. 3.4. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3. 3.

de ex. 4 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de ex.: 5 Revizia: Nr. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor. 01 Ediţia: 1 Nr. Scopul procedurii operationale 4. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează.1.O. de către personalul ORGANIZAŢIEI.: 1 4.

1.: 5 Revizia: Nr.: 1 5. Domeniul de aplicare 5. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 5 .de ex. 01 Ediţia: 1 Nr.O.de ex.

Ordin nr. . nr. Legislatia secundara 6.: 1 6.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 .de ex.G. republicat . 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.: 5 Revizia: Nr.3.1. 1389/2006 pentru modificarea si completarea .Ordin nr. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern .Legea nr. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.Ordin nr.de ex. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6.O. Legislatie primara . 946/2005 .Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv. Alte documente.O.4. 01 Ediţia: 1 Nr. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Reglementari internationale 6.2.

Nr. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. 5.2.. E V A Ap. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.de ex. . n 7. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. dupa caz. in scris... a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. 3. n 7 . dupa caz.. actiuni care au fost aprobate si difuzate ... a tututor pasilor ce trebuie urmati. 01 Ediţia: 1 Nr. . Crt.. 2.1. Definitia si/sau daca este cazul. 1. 6. . Nr. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. . 3. . Ah. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.. suprimare sau altele asemenea... Abrevieri ale termenilor Abrevierea P.. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . 2. adaugare..O..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7.O.. a unei proceduri operationale..: 5 Revizia: Nr. Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii .. 1.. Crt. .: 1 7. 4. .de ex...

8. indiferent de forma adoptata. printre altele.de ex. Indiferent de activitatea la care se refera. Documente utilizate Entitatile publice.O. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. avizare. 17 "Proceduri". ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic.07. în scris. in functie de marimea entitatii. simple si specifice pentru fiecare activitate. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex.2. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc. 8 . se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr. Procedurile trebuie elaborate. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc. informarea si comunicarea.1.: 1 8. cu precizarea ca. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. proceduri formalizate etc. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. 946/04. auditarea si evaluarea. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. a procedurilor operationale. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. performanta si managementul riscului. sa intocmeasca proceduri operationale. respectiv mediul de control.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control. sau pot elabora proceduri de proces.. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. activitatile de control.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. operatiunile de elaborare. aprobare. difuzare. Pentru o buna gestionare a elaborarii. utilizare etc. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. de gradul de dotare. Descrierea procedurii operationale 8. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. Aceasta procedura operationala este un model. Procedura operationala = prezentare formalizată.: 5 Revizia: Nr.

Resurse necesare 8.1.O. imprimanta.de ex.: 1 8.3.1.4. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: . cu efect asupra activitatii procedurate. ______ Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Resurse materiale: rechizite.prof. 8.3.4.: 9 . linii telefonice. ___________. calculatoare personale. acolo unde este cazul.administrator 8.de ex. dupa caz. Orice modificare de reglementare. 01 Ediţia: 1 Nr.– bibliotecar . 8.– contabil sef .3. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. acees la baza de date.O. cu modificarile cerute de rubrici.de ex. organizatorica sau de alta natura. materiale informatice.– secretar . determina revizia sau.ec. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8. iar reviziile din cadrul acestora. cu cifre arabe. Editiile se numeroteaza cu cifre romane.prof. : Pagina ____ din _____ Cod: P. internet.3. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.3.: 5 Revizia: Nr.de ex.: Revizia: Nr.4.director . Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat.2.ec. Modul de lucru 8.

precum si modalitatea reviziei. 8.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. Precizari specifice componentelor Pct. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice.de ex. dupa caz. dupa caz.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. coloanele nr.1. nu se completeaza.2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. adaugare.2. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale. . privind componenta revizuita.coloana nr. toate editiile si. 1. 2 si 3. verificare.4.: 1 In masura in care este posibil. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1. . 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 . suprimare sau altele asemenea. 1.1. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): . pentru fiecare operatiune (elaborare. 01 Ediţia: 1 Nr. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. conform deciziei. respectiv. aprobare).se cuprind.de ex.responsabilii se stabilesc. reviziile in cadrul editiilor.: 5 Revizia: Nr. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. in ordine cronologica. .O. de catre un grup sau o comisie.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. Lista responsabililor cu elaborarea. verificarea si aprobarea editiei sau.

inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. iar pe manager in luarea deciziei. 3.2. informarii. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii.1. 2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2. Alte scopuri Exemplar nr.5. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta. Stabileste modul de realizare a activitatii. Aplicare 3.6. 4. 1 . arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument. Scopul procedurii operationale: 1. 4.1.2. 2. compartimentele si persoanele implicate. dupa caz.entitatea publica.de ex. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate.3.3 2 x Pct. Scopul procedurii operationale (componenta 4): . locul.: 5 Revizia: Nr. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. Aplicare 3. evidentei. Asigura continuitatea activitatii.coloana nr.7. tinand cont de rolul. Arhivare 3.de ex.O. precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. Spijina auditul. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 01 Ediţia: 1 Nr._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct. Aplicare 3. Scopul difuzarii 1 3.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.4. Evidenta 3. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii. 2. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . Informare 3. importanta.

6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste. listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. Domeniul de aplicare: 1. Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct. acolo unde este cazul.de ex.: 1 Pct. .se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc. 01 Ediţia: 1 Nr. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. de suprapunere de atributii intre compartimente. alte documente. Reglementari internationale 2. se refera la instructiuni.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct. Pct..: 5 Revizia: Nr. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. decizii. 5.1).prezinta sensuri diferite. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. 5. in special. Legislatia secundara 4. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.se recomanda precizarea. sunt mai putin cunoscuti. Legislatie primara 3. 1 . Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): .O.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): .. Alte documente. . precizari.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice.2 si 5. a actului relevant care defineste termenul in cauza. 5. legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului.de ex. 7.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara).

dupa caz. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat... 5. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. denumiri de institutii etc. . E V A Ap. . 1. 2. abreviati.de ex...O. n Abrevierea P. in urma acestei actiuni. a unei proceduri operationale. 4.. expresii. 1. 01 Ediţia: 1 Nr. n Pct. termeni utilizati in model. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 7. in scris.in tabelele 7. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii .2... 7.2. Ah. Definitii ale termenilor Nr. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata..se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii. . respectiv.. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. . 6. 3. dupa caz. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. pentru exemplificare. Crt.. Definitia si/sau daca este cazul. .1.. ..se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. 1 .1.de ex.: 1 . actiuni care au fost aprobate si difuzate .. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7.: 5 Revizia: Nr. Pct. a tututor pasilor ce trebuie urmati. Abrevieri ale termenilor Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.1 si 7....O. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.. 3. adaugare.2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si. 2. dupa caz... . ... Crt. . suprimare sau altele asemenea.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care.

Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. 8. 8. cele de natura formularelor.aceasta componenta reprezinta. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi.2. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6). 8.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate.de ex.. Lista si provenienta documentelor Pct. daca este cazul. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori.3. 8.O.4.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii. 8.1. liste de verificare (check-lists) etc.2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 8.3. 8. 8. 8. Subpct. 8. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. de gradul de subordonare. in fapt.3. 01 Ediţia: 1 Nr.3. precise. 8. 8. Resurse materiale Pct. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala. dar si manuale. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate. Resurse financiare Pct. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control.la "Generalitati" (pct.4. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct.: 1 Pct. usor de examinat.1.3.2. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice.4. nu in ultimul rand.2.2 si 8. Documente utilizate Pct. Cele cateva puncte si subpuncte.2. esenta procedurii operationale. 8. 8. Modul de lucru Pct. Componenta este dependenta. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente. in mod direct.la "Documente utilizate" (pct. Valorificarea rezultatelor activitatii . financiare si umane. in principal. Generalitati Pct. 1 .3. 8.2. 8. salariatilor si tertilor.2.2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex. de gradul de dotare cu resurse materiale.2. Resurse necesare Pct.1. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4). . Resurse umaane Pct. de modul de organizare. Pct. volumul.4.: 5 Revizia: Nr. Circuitul documentelor Pct.2) se cuprind.1. diversitatea si complexitatea documentelor respective.2. 8.1. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . disponibile si accesibile managerului. utile. instructiuni operationale.3. Continutul si rolul documentelor Pct..

imprimanta. a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. in realizarea activitatii procedurate.pct. respectiv. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. respectiv resurse materiale (subpct. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. a codurilor de identificare. . 8.3).. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. cu deplasari auto frecvente.3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura.subpct.subpct. 8. 8. .4.).pct. resurse financiare (subpct. instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor.2) pot fi redate in forma completa.O. 8. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa.: 5 Revizia: Nr.subpct. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate. daca este cazul.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora. dar si pe elemente de alta natura. iar pe de alta parte. 11 "Managementul 1 . emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau.subpct. calculatoare personale. prin atributiile/sarcinile de serviciu. daca specificul activitatii o impune. 01 Ediţia: 1 Nr. iar procedura operationala aferenta. scaune. resurse umane (subpct. 8. pe de o parte. acces la baza de date.2. anexand la procedura modele ale documentelor. .de ex. respectiv transpus in procedura operationala. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor. . pe actiunile identificate. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. linii telefonice.2) si. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii. va da greutate sporita acestui tip de resursa. 8.3. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. intre compartimentele entitatii publice. a regimului informatiilor continute etc.2. activitatea de transport capata o conotatie distincta. retea. pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8.de ex.: 1 .3. in situatia unei activitati de achizitie. . . . 8. iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. posibilitati de stocare a informatiilor etc.3. prin colaborare.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate. fapt care. materiale informatice.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. rechizite. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii". precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. 8. va trebui sa reflecte parcul auto.1). in acest caz. 8. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati. De exemplu.3.subpct. in comparatie cu resursa umana sau financiara. 8.3.2.3. la resursa materiala. De exemplu.

.subpct. . de exemplu.. A = aprobare. in ordinea logica a desfasurarii lor. iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). a termenelor de realizare.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii.4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Observam.. completarile etc. compartimentele (posturile) au fost simbolizate.: 1 riscului". furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora.se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. 01 Ediţia: 1 Nr. V = verificare.se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala. III. 8. a conditiilor de eficienta si legalitate impuse. = arhivare.. dupa caz.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. . in raspunderea postului III. operatiunile. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): . Nr.subpct.de ex.. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. sub forma tabelara. care revine compartimentului I. 9. in special. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. Ah. Crt. 1 III 4 IV 5 V . actiunile (operatiunile). Ah.). operatiunea c este o operatiune de aprobare A.4. instrumentele utilizate in acest scop. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. in ordinea interventiei in proces. = aplicare. . pe cat posibil.. a modului de operare.. celor din instrumentul de planificare a activitatii. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. Pct. . constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. Ap. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. 8. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E. iar a compartimentelor (posturilor). ce au loc fata de datele intrate. cu I..: 5 Revizia: Nr. cu abrevierile regasite in tabelul 7.2. ipotetic. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva. unde: E = elaborare. II. identificarea masurilor de imbunatatire etc. . in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc.O. raspunderile fata de acestea. b. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. ce revine compartimentului V etc. c. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. iar responsabilitatile/raspunderile. cu a. . actiunile/prelucrarile.de ex. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau.

inregistrari. .O. Nr. 2. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. arhivari (componenta 10): . caz.de ex.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. dupa. 8. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. 3. verificarea si aprobarea editiei sau. 11 Cuprins . 9. inregistrari. Responsabilităţi 1 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 1 Pct. 10.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 6. arhivari Cuprins 9.: 5 Revizia: Nr.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante.caz. dupa. 5. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. 10 Anexe. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 11.de ex. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. 4. 7.

Anexe.: 1 IV 5 V Ap.de ex. inregistrari. arhivari 1 . 10.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. Ah.O.: 5 Revizia: Nr.de ex. Crt. 01 Ediţia: 1 Nr. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.

de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 .de ex.de ex. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 20 din 20 Cod: P. 01 Exemplar nr.: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11.

revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 10. caz.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 2. verificarea si aprobarea editiei sau. 01 Ediţia: 1 Nr. 11. arhivari Cuprins 2 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1. dupa caz.: 5 Revizia: Nr. 9. Cod: P.de ex. 5. 3. 8. 7. dupa.de ex. 6.O. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. inregistrari. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful