PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

: 5 Revizia: Nr. 3. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. dupa caz. 3.3.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.4. 3.7. 3.5. 3.2. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3. 3.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr.6. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.1.de ex._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 .: 1 3.

de ex.O. 4 . Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează. Scopul procedurii operationale 4.: 5 Revizia: Nr.: 1 4. de către personalul ORGANIZAŢIEI. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex.

Domeniul de aplicare 5. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr.1.: 5 Revizia: Nr. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.de ex.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 5 .: 1 5.

Legislatie primara .O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de ex. Alte documente. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. republicat . Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6. Reglementari internationale 6. 01 Ediţia: 1 Nr. 1389/2006 pentru modificarea si completarea . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.Ordin nr.G.O.2.1. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 .de ex. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern . nr.3. 946/2005 .4.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 . Legislatia secundara 6. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv.Legea nr.Ordin nr.Prevederile referitoare la controlul financiar din cap.Ordin nr. .: 1 6.: 5 Revizia: Nr. 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.

2. Crt. 1... cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata. . . 2. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. . 5. Nr.: 1 7.de ex. dupa caz.. a tututor pasilor ce trebuie urmati.. dupa caz..de ex. E V A Ap.. adaugare. 1. 3.O. .1..O. n 7 ..: 5 Revizia: Nr. Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr..... n 7. Definitia si/sau daca este cazul. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. 01 Ediţia: 1 Nr. . .. Ah. actiuni care au fost aprobate si difuzate .. 6. Crt. Nr. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. . 4. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P... 2. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . in scris..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. a unei proceduri operationale.. 3.. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. suprimare sau altele asemenea.

dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. Indiferent de activitatea la care se refera. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex. sau pot elabora proceduri de proces. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. 17 "Proceduri". în scris. respectiv mediul de control. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr.. de gradul de dotare. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic.: 5 Revizia: Nr. indiferent de forma adoptata. Descrierea procedurii operationale 8.2. 946/04. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc. Procedura operationala = prezentare formalizată. aprobare. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr. avizare. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. cu precizarea ca. auditarea si evaluarea.: 1 8. se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. simple si specifice pentru fiecare activitate. activitatile de control. performanta si managementul riscului. difuzare. printre altele. informarea si comunicarea. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual.1. utilizare etc. operatiunile de elaborare. a procedurilor operationale. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. 8.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. Documente utilizate Entitatile publice.O. Aceasta procedura operationala este un model. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. proceduri formalizate etc. in functie de marimea entitatii. 8 . Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc.de ex. Pentru o buna gestionare a elaborarii.07. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. sa intocmeasca proceduri operationale. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. Procedurile trebuie elaborate.

ec. iar reviziile din cadrul acestora.1. Modul de lucru 8. cu efect asupra activitatii procedurate. Editiile se numeroteaza cu cifre romane.– contabil sef .: 9 . Orice modificare de reglementare.: 5 Revizia: Nr.de ex.4.prof. ___________.– bibliotecar . materiale informatice.de ex.de ex. cu modificarile cerute de rubrici. linii telefonice. cu cifre arabe. Resurse materiale: rechizite. acolo unde este cazul.prof.: Revizia: Nr.O. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.– secretar . ______ Exemplar nr.administrator 8. : Pagina ____ din _____ Cod: P. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: . 8.4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.3. imprimanta. 8. Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat.: 1 8.1.director .3. Resurse necesare 8.4. dupa caz. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8.2.de ex. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale.ec. internet. organizatorica sau de alta natura. 01 Ediţia: 1 Nr. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. determina revizia sau. acees la baza de date. calculatoare personale.3.3.3.

2 si 3.se cuprind. suprimare sau altele asemenea.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. Lista responsabililor cu elaborarea. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 8.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): . dupa caz. conform deciziei. dupa caz. reviziile in cadrul editiilor. Precizari specifice componentelor Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 . . . in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. .1. pentru fiecare operatiune (elaborare. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale. 1. precum si modalitatea reviziei. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1.2.O. toate editiile si.4. de catre un grup sau o comisie. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. privind componenta revizuita. 1.coloana nr.1. verificare.de ex. adaugare. in ordine cronologica. nu se completeaza. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): . coloanele nr. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. respectiv.: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. aprobare). verificarea si aprobarea editiei sau.2. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare.de ex.responsabilii se stabilesc.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr.: 1 In masura in care este posibil.

Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii. Evidenta 3. 4. 01 Ediţia: 1 Nr.1. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate. dupa caz. tinand cont de rolul. informarii. 1 . 2.7. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. Spijina auditul. 4.de ex.3. Aplicare 3. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. compartimentele si persoanele implicate.2.coloana nr. 3.4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de ex. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta. 2.6. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. Scopul procedurii operationale (componenta 4): .: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii. Stabileste modul de realizare a activitatii. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. Aplicare 3.entitatea publica. Scopul procedurii operationale: 1.: 5 Revizia: Nr. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument.5. Asigura continuitatea activitatii. iar pe manager in luarea deciziei.O. 2. locul.3 2 x Pct._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct.2. Scopul difuzarii 1 3.1. Aplicare 3. importanta. Informare 3. Alte scopuri Exemplar nr. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. evidentei. Arhivare 3.

in special.. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. . legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): . 1 . alte documente. Legislatia secundara 4. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct.. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. Reglementari internationale 2. 5. a actului relevant care defineste termenul in cauza. precizari. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. 01 Ediţia: 1 Nr.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste. se refera la instructiuni. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct.prezinta sensuri diferite.se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate.se recomanda precizarea.O. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara). listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata. sunt mai putin cunoscuti. Pct. 5.: 1 Pct.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P. Alte documente.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1.de ex. de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc. acolo unde este cazul. decizii. Legislatie primara 3. Domeniul de aplicare: 1.: 5 Revizia: Nr. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate.de ex. . gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor. 5. de suprapunere de atributii intre compartimente. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5.1).2 si 5. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. 7. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului.

. a unei proceduri operationale.. ..... . actiuni care au fost aprobate si difuzate . .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. . 01 Ediţia: 1 Nr. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii. Pct. in urma acestei actiuni. Definitia si/sau daca este cazul. 2. 7. 3. sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care. 3.. .2.se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte... a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii.. aprobata si difuzata Actiunile de modificare... dupa caz. 7. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. dupa caz. n Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.. 1. termeni utilizati in model. . Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . n Abrevierea P.. abreviati. Crt.O. in scris.. dupa caz. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.de ex..1.1.in tabelele 7. . Ah. 4.: 5 Revizia: Nr. Abrevieri ale termenilor Nr. . actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. a tututor pasilor ce trebuie urmati. 1 . suprimare sau altele asemenea.. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7.. 2.O. Definitii ale termenilor Nr.1 si 7. denumiri de institutii etc. Crt. expresii..2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si.: 1 . . E V A Ap.de ex. 1.. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . 5.2..se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. 6. adaugare. pentru exemplificare. respectiv.

2. Cele cateva puncte si subpuncte.2) se cuprind. 8. 8.2. disponibile si accesibile managerului. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala.2. de gradul de dotare cu resurse materiale. in fapt. 8. 1 . utile. volumul. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi.3. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale. 8. Generalitati Pct.3. usor de examinat. 8.3. dar si manuale. esenta procedurii operationale.4.2. Documente utilizate Pct.1. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex. salariatilor si tertilor. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. financiare si umane.4. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6).aceasta componenta reprezinta. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate.O. 8. 8. in mod direct.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Circuitul documentelor Pct. de modul de organizare. Resurse financiare Pct. instructiuni operationale. Modul de lucru Pct.1. 8. precise. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. Subpct.2. Resurse materiale Pct. Pct.3. 8.. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice.1.3. diversitatea si complexitatea documentelor respective. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii. Resurse necesare Pct.4..3.2 si 8. Resurse umaane Pct.: 5 Revizia: Nr.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . 8. .la "Documente utilizate" (pct.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii.2. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori. liste de verificare (check-lists) etc. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4). in principal. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. de gradul de subordonare. 8. Componenta este dependenta. nu in ultimul rand.3. 8.2. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct.2.2. Continutul si rolul documentelor Pct.1.de ex. cele de natura formularelor. 8. 8.1. 8. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control. Lista si provenienta documentelor Pct.2. daca este cazul.la "Generalitati" (pct. 8. 8. Valorificarea rezultatelor activitatii .4. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente.: 1 Pct.

pct. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor. 01 Ediţia: 1 Nr.2.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor. 8.O.pct. 8. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii".subpct. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 8.: 1 . in realizarea activitatii procedurate. De exemplu. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. intre compartimentele entitatii publice. instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. . 8. prin atributiile/sarcinile de serviciu. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr.). dar si pe elemente de alta natura.2) si.2. retea. daca este cazul. prin colaborare.3. rechizite. . scaune.3. in situatia unei activitati de achizitie. pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr.3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii.subpct. De exemplu. a codurilor de identificare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. cu deplasari auto frecvente. in comparatie cu resursa umana sau financiara. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula. . Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice.. resurse umane (subpct. activitatea de transport capata o conotatie distincta. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. . imprimanta.: 5 Revizia: Nr. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. la resursa materiala.3.3. iar procedura operationala aferenta. daca specificul activitatii o impune.2. respectiv transpus in procedura operationala. materiale informatice. pe de o parte. 8. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati. resurse financiare (subpct.3. fapt care. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate.3.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. calculatoare personale. 8.2) pot fi redate in forma completa. .1). a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. 8. iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. respectiv resurse materiale (subpct. 8.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct.de ex. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa.3). . va da greutate sporita acestui tip de resursa. anexand la procedura modele ale documentelor. 8. 11 "Managementul 1 . in acest caz.subpct.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat.subpct. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. acces la baza de date. respectiv. va trebui sa reflecte parcul auto. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice. iar pe de alta parte. pe actiunile identificate.4.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. a regimului informatiilor continute etc. . 8. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc. posibilitati de stocare a informatiilor etc.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora. 8. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala.subpct. linii telefonice. 8.

celor din instrumentul de planificare a activitatii.: 5 Revizia: Nr.. a termenelor de realizare.subpct. II. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. A = aprobare. = arhivare. a modului de operare. iar a compartimentelor (posturilor). V = verificare. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica.se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel.de ex. cu I.se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): .. unde: E = elaborare.. in raspunderea postului III. furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora. cu abrevierile regasite in tabelul 7. III. sub forma tabelara. . in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si. = aplicare. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala.de ex... iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). in ordinea interventiei in proces.4..2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. cu a. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. identificarea masurilor de imbunatatire etc. in ordinea logica a desfasurarii lor. pe cat posibil.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii. c. ce revine compartimentului V etc. 8.4.O. ce au loc fata de datele intrate. compartimentele (posturile) au fost simbolizate. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. Crt. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau. 1 III 4 IV 5 V . a conditiilor de eficienta si legalitate impuse. . 8. 9.: 1 riscului". unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva. iar responsabilitatile/raspunderile. Ap.. Ah. ipotetic.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. operatiunea c este o operatiune de aprobare A. Observam. completarile etc. Ah. in special. actiunile (operatiunile). Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. . b.subpct. operatiunile.. instrumentele utilizate in acest scop. . de exemplu. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. care revine compartimentului I.2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. dupa caz.). actiunile/prelucrarile. . raspunderile fata de acestea. . Pct.

4. inregistrari. 10.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 5 Revizia: Nr. 2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 01 Ediţia: 1 Nr.caz. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.de ex. 9. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. 6.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. . 5. 7. 11 Cuprins . 10 Anexe.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. arhivari (componenta 10): . 3. caz.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. Nr. verificarea si aprobarea editiei sau. arhivari Cuprins 9. Responsabilităţi 1 .O. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1. dupa. inregistrari. dupa. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 8.de ex.: 1 Pct. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. 11.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct.

: 5 Revizia: Nr. arhivari 1 . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.O. 01 Ediţia: 1 Nr. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. Ah. Anexe.: 1 IV 5 V Ap. inregistrari. Crt. 10.de ex.de ex.

: Pagina 20 din 20 Cod: P.de ex.: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 .de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr. 01 Exemplar nr.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr.: 5 Revizia: Nr.de ex.

: 5 Revizia: Nr. arhivari Cuprins 2 .O.de ex. 4. 7. 6.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. inregistrari. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. caz. 10. 2. 5.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1. 8. verificarea si aprobarea editiei sau. 11. 01 Ediţia: 1 Nr. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. dupa. dupa caz. Cod: P. 9. 3.de ex.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful