PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

3.1.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 3.6.: 1 3.: 5 Revizia: Nr.2. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. 3. 3. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 . Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.7.O.de ex. dupa caz.5.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 3.3. 3. 01 Ediţia: 1 Nr.4.

01 Ediţia: 1 Nr. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor.O.1. de către personalul ORGANIZAŢIEI.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de ex. 4 . Scopul procedurii operationale 4.: 1 4. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.de ex.

5 .: 5 Revizia: Nr.de ex.1. 01 Ediţia: 1 Nr. Domeniul de aplicare 5. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.de ex.: 1 5. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.

946/2005 .de ex.de ex.2.4. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv.: 5 Revizia: Nr. .Legea nr.Ordin nr.3. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. republicat . Reglementari internationale 6.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 . 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern .Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6.O. Legislatie primara .Ordin nr.G. 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.: 1 6.Ordin nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Legislatia secundara 6. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. nr. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 .1. Alte documente. 1389/2006 pentru modificarea si completarea .O.

2... a unei proceduri operationale. n 7.. adaugare... 4.1. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. .: 5 Revizia: Nr..: 1 7... . E V A Ap. Nr.. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata. . Nr. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. 5. Ah. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. 1. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P.O. Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . . in scris. 1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 3.2. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . Crt..O. . dupa caz. suprimare sau altele asemenea.de ex. dupa caz. actiuni care au fost aprobate si difuzate . Crt. ... 01 Ediţia: 1 Nr. 6.. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. a tututor pasilor ce trebuie urmati. . 3... 2..de ex. Definitia si/sau daca este cazul.. n 7 ....

O.2. 8 . respectiv mediul de control. proceduri formalizate etc. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. cu precizarea ca. sau pot elabora proceduri de proces.: 5 Revizia: Nr. 946/04. se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. utilizare etc. performanta si managementul riscului. in forme completate si imbunatatite cu noi componente.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. auditarea si evaluarea. sa intocmeasca proceduri operationale. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. Descrierea procedurii operationale 8. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. Pentru o buna gestionare a elaborarii. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc. 8. Indiferent de activitatea la care se refera. 01 Ediţia: 1 Nr. Aceasta procedura operationala este un model. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic. 17 "Proceduri". Documente utilizate Entitatile publice. informarea si comunicarea. aprobare. avizare. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. de gradul de dotare.de ex. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. a procedurilor operationale. simple si specifice pentru fiecare activitate. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. difuzare.de ex. in functie de marimea entitatii.: 1 8. printre altele. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. Procedura operationala = prezentare formalizată.07. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. Procedurile trebuie elaborate. activitatile de control. indiferent de forma adoptata. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.1. operatiunile de elaborare. în scris. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces..

iar reviziile din cadrul acestora. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale. internet.4. Modul de lucru 8. Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat.4. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8.O. Resurse materiale: rechizite.: 1 8. calculatoare personale.– secretar .prof. : Pagina ____ din _____ Cod: P. cu modificarile cerute de rubrici.ec. organizatorica sau de alta natura. 8.de ex. linii telefonice.2.ec. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina.1. ___________.3.4.– bibliotecar .– contabil sef .3. acees la baza de date. acolo unde este cazul. 01 Ediţia: 1 Nr.3.de ex. cu cifre arabe. Resurse necesare 8.O.: Revizia: Nr.3.prof.de ex. Editiile se numeroteaza cu cifre romane.3.1. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr. dupa caz. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. ______ Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr. materiale informatice.de ex. 8. cu efect asupra activitatii procedurate. Orice modificare de reglementare.administrator 8. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: .director .: 9 . determina revizia sau.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. imprimanta.

cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. 1. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 .: 1 In masura in care este posibil. 8. verificare.2. precum si modalitatea reviziei. . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.O. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale. 01 Ediţia: 1 Nr. privind componenta revizuita. nu se completeaza. pentru fiecare operatiune (elaborare.coloana nr.1. dupa caz.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. Precizari specifice componentelor Pct.2. dupa caz. toate editiile si. Lista responsabililor cu elaborarea.de ex. verificarea si aprobarea editiei sau.4. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. aprobare).responsabilii se stabilesc. respectiv. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): .1. 2 si 3. conform deciziei.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1. adaugare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): .de ex. . in ordine cronologica.se cuprind.: 5 Revizia: Nr. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. suprimare sau altele asemenea. de catre un grup sau o comisie. 1. reviziile in cadrul editiilor. coloanele nr. . in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei.

3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau.: 5 Revizia: Nr. iar pe manager in luarea deciziei. 4. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . Spijina auditul. 2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.7. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.3. compartimentele si persoanele implicate.1. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii. evidentei. Informare 3.6. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate. 1 . Evidenta 3.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2. 4.2. Aplicare 3. Scopul procedurii operationale (componenta 4): . locul. tinand cont de rolul.3 2 x Pct. informarii. Arhivare 3.4. Alte scopuri Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.entitatea publica. precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. Scopul procedurii operationale: 1. Aplicare 3. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct. Stabileste modul de realizare a activitatii.de ex.coloana nr. Asigura continuitatea activitatii.O.1. dupa caz. 3. Scopul difuzarii 1 3.5. 01 Ediţia: 1 Nr.2. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. 2.de ex. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. importanta. Aplicare 3. 2.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): . inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara). listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata. 5. sunt mai putin cunoscuti. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. Pct.de ex. . alte documente.: 1 Pct.de ex. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. Reglementari internationale 2. a actului relevant care defineste termenul in cauza.. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste. acolo unde este cazul.O. 5. legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului. se refera la instructiuni. Legislatia secundara 4. 5. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. decizii. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct. in special.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5.2 si 5. precizari.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor. Domeniul de aplicare: 1.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. de suprapunere de atributii intre compartimente.se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate.se recomanda precizarea.: 5 Revizia: Nr.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor.1). Legislatie primara 3. 7.prezinta sensuri diferite. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. . ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate. Alte documente. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului.. 01 Ediţia: 1 Nr. 1 .

Abrevieri ale termenilor Nr.. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. .in tabelele 7. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare ..de ex. in urma acestei actiuni. sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat.: 5 Revizia: Nr.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care.. actiuni care au fost aprobate si difuzate . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. E V A Ap. 5. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte.1 si 7. a tututor pasilor ce trebuie urmati. dupa caz. 6.2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si. .se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. 01 Ediţia: 1 Nr.. Ah. in scris. Definitia si/sau daca este cazul. Pct. pentru exemplificare. suprimare sau altele asemenea.. . cat si abrevierile termenilor in tabelul 7.1.O. Crt. expresii... a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. termeni utilizati in model. respectiv.1.. . a unei proceduri operationale. . 1..2. 2. adaugare.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P... 1 . 3. ... denumiri de institutii etc. 3.. n Pct. .de ex. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii.. 7. 7. 2.. n Abrevierea P.. 1. dupa caz... Crt.2... .: 1 . 4. abreviati. . dupa caz. Definitii ale termenilor Nr.

la "Documente utilizate" (pct. de modul de organizare.2.2. precise. 8. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): .. 8. Valorificarea rezultatelor activitatii .2 si 8.2. disponibile si accesibile managerului.1.: 5 Revizia: Nr. .1. de gradul de dotare cu resurse materiale. Circuitul documentelor Pct. usor de examinat. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. 8. 8.2. 8. de gradul de subordonare.3.3. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. daca este cazul.4. 8. cele de natura formularelor. 8. salariatilor si tertilor. diversitatea si complexitatea documentelor respective.1. 8. 8.: 1 Pct. Componenta este dependenta. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control. 8. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. instructiuni operationale. 8.2. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Resurse financiare Pct..4. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6).4. Continutul si rolul documentelor Pct. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea. 8. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente.2. 8.la "Generalitati" (pct. Pct.2. 1 . esenta procedurii operationale.aceasta componenta reprezinta. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale. Resurse umaane Pct.2.2. volumul. in fapt. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala. Modul de lucru Pct. 01 Ediţia: 1 Nr. Subpct.3. Lista si provenienta documentelor Pct.4. 8. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii. in principal.3.3. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. utile.3.O. in mod direct. Resurse necesare Pct. nu in ultimul rand. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori. liste de verificare (check-lists) etc. financiare si umane. 8. Generalitati Pct. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice.de ex. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi. Resurse materiale Pct.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii.2) se cuprind.1.2. dar si manuale.3.1.de ex. Cele cateva puncte si subpuncte. 8. 8. Documente utilizate Pct.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2. prin colaborare.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor.O.). pe actiunile identificate. .3). la resursa materiala. 8. daca este cazul. 8. 8.: 5 Revizia: Nr. in realizarea activitatii procedurate.3. respectiv resurse materiale (subpct. cu deplasari auto frecvente.de ex. .3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora. pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice. activitatea de transport capata o conotatie distincta.2) si. rechizite. respectiv transpus in procedura operationala. pe de o parte. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. retea.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura. in situatia unei activitati de achizitie. instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor. . linii telefonice. 8. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv.subpct. acces la baza de date. materiale informatice.3. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr..3. 01 Ediţia: 1 Nr. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. a regimului informatiilor continute etc.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. 8. De exemplu. iar procedura operationala aferenta. fapt care. .3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii.subpct.3.2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 8. 11 "Managementul 1 . numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate. imprimanta. in comparatie cu resursa umana sau financiara.4.pct. resurse financiare (subpct. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula. iar pe de alta parte.2. posibilitati de stocare a informatiilor etc. calculatoare personale.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati.3.3.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. .2) pot fi redate in forma completa. .: 1 . a codurilor de identificare.1). iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. 8. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii. scaune. 8. va da greutate sporita acestui tip de resursa. in acest caz. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii". prin atributiile/sarcinile de serviciu. respectiv. De exemplu. 8.pct.subpct. 8. resurse umane (subpct. va trebui sa reflecte parcul auto. intre compartimentele entitatii publice.subpct. dar si pe elemente de alta natura. daca specificul activitatii o impune. anexand la procedura modele ale documentelor. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice.subpct. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa. . 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor.de ex. 8.

instrumentele utilizate in acest scop. A = aprobare.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii. operatiunea c este o operatiune de aprobare A.subpct. 1 III 4 IV 5 V .se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel.subpct.. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. in ordinea logica a desfasurarii lor. actiunile/prelucrarile.4. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): . a termenelor de realizare. Crt. a modului de operare. a conditiilor de eficienta si legalitate impuse.4. 9. pe cat posibil.).se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata. 8.: 1 riscului". iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. celor din instrumentul de planificare a activitatii.. Pct.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. . 01 Ediţia: 1 Nr. actiunile (operatiunile). Ah. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. . ce au loc fata de datele intrate.. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. iar a compartimentelor (posturilor). Observam.2. III. . precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E.. in special. Ah. ce revine compartimentului V etc. sub forma tabelara. completarile etc. unde: E = elaborare. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. . . in ordinea interventiei in proces. b. cu abrevierile regasite in tabelul 7. cu I. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc. V = verificare. raspunderile fata de acestea. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. compartimentele (posturile) au fost simbolizate. . Se recomanda cuprinderea in procedura operationala. dupa caz.. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. cu a. II. furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora.. de exemplu. 8.de ex. Ap. identificarea masurilor de imbunatatire etc..de ex.: 5 Revizia: Nr. c. ipotetic. = arhivare. care revine compartimentului I. in raspunderea postului III. = aplicare. iar responsabilitatile/raspunderile. Nr.O. operatiunile. in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si.

dupa. .O. 10. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.de ex. 7. arhivari Cuprins 9. 11. inregistrari. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. inregistrari. 9.: 1 Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. dupa.caz. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.: 5 Revizia: Nr. 2. 8. 3. 5. verificarea si aprobarea editiei sau.de ex. Responsabilităţi 1 . arhivari (componenta 10): . Nr.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. 4.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. 10 Anexe.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1. 01 Ediţia: 1 Nr. caz. 6.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. 11 Cuprins .

Anexe. 10.O. arhivari 1 .de ex.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. Crt.: 5 Revizia: Nr. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P. Ah. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. inregistrari.: 1 IV 5 V Ap.

: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11.: 5 Revizia: Nr.O.de ex. 01 Exemplar nr. : Pagina 20 din 20 Cod: P. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 .de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.

de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 4. 8. 01 Ediţia: 1 Nr.: 5 Revizia: Nr. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. inregistrari.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 11. verificarea si aprobarea editiei sau.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1.O. 5. Cod: P. arhivari Cuprins 2 . caz. 10. 3. 2. 7.de ex. dupa caz. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 9. dupa. 6.