PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

01 Ediţia: 1 Nr. 3. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.O. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.3.: 1 3.7.de ex.4._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 . revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3.1. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 3. 3. 3.de ex.6.5.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 3. dupa caz.: 5 Revizia: Nr. 3.2.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 1 4. de către personalul ORGANIZAŢIEI.de ex.: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. Scopul procedurii operationale 4. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor. 4 .O. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex.1.

de ex.de ex. 5 .: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.1.: 1 5. Domeniul de aplicare 5. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.O.

Legislatia secundara 6. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern . . Reglementari internationale 6.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 946/2005 . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1 6.Ordin nr.4.G.Ordin nr.Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. nr. 01 Ediţia: 1 Nr. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 . Legislatie primara .3.2.Ordin nr.: 5 Revizia: Nr. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 . 1389/2006 pentru modificarea si completarea . 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv. 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.de ex.de ex. republicat .1. Alte documente.O.Legea nr. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6.O.

. 01 Ediţia: 1 Nr... cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata. n 7.. 2. 1. 5. 4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.. . dupa caz.de ex. Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii ... a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. a unei proceduri operationale.O. 1. n 7 . . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. dupa caz. 2. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. Nr.. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . .1..de ex. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P.. Crt. Crt.. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. a tututor pasilor ce trebuie urmati. 3.O. . 3.. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. adaugare. Definitia si/sau daca este cazul. actiuni care au fost aprobate si difuzate ..: 5 Revizia: Nr. . in scris.: 1 7... 6.. . E V A Ap..2... suprimare sau altele asemenea. Ah... Nr.

o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. performanta si managementul riscului. avizare.O. cu precizarea ca. 8 . aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. de gradul de dotare. 17 "Proceduri". activitatile de control. 8. Aceasta procedura operationala este un model. sa intocmeasca proceduri operationale. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. 01 Ediţia: 1 Nr..1. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc. proceduri formalizate etc. 946/04. Procedurile trebuie elaborate. difuzare.de ex.: 5 Revizia: Nr. informarea si comunicarea.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. operatiunile de elaborare. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr. in functie de marimea entitatii. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. aprobare. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. respectiv mediul de control. a procedurilor operationale. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati.de ex. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr.2.07. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. Indiferent de activitatea la care se refera. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc. sau pot elabora proceduri de proces. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. indiferent de forma adoptata. auditarea si evaluarea.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. Pentru o buna gestionare a elaborarii. printre altele. Documente utilizate Entitatile publice. Procedura operationala = prezentare formalizată. simple si specifice pentru fiecare activitate. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. utilizare etc. în scris. Descrierea procedurii operationale 8. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control.: 1 8.

de ex.administrator 8.1. cu efect asupra activitatii procedurate.: 9 . Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: .director . organizatorica sau de alta natura. 8.O. cu modificarile cerute de rubrici. : Pagina ____ din _____ Cod: P. dupa caz. Resurse necesare 8. acolo unde este cazul.3. ______ Exemplar nr. 01 Ediţia: 1 Nr. cu cifre arabe. 8.4.1.ec. ___________. Resurse materiale: rechizite.– contabil sef .O.4.– secretar . imprimanta. iar reviziile din cadrul acestora.de ex.4. internet.: 5 Revizia: Nr.ec.: 1 8. linii telefonice.2.3. Editiile se numeroteaza cu cifre romane.3. Orice modificare de reglementare. acees la baza de date.de ex.3.3.de ex.prof. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.– bibliotecar . Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8. materiale informatice. Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale. determina revizia sau. calculatoare personale.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.prof. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Modul de lucru 8.: Revizia: Nr.

de ex.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): . aprobare). .: 5 Revizia: Nr. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. toate editiile si. Lista responsabililor cu elaborarea. suprimare sau altele asemenea.coloana nr.se cuprind. respectiv. .2.4.de ex.1. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. precum si modalitatea reviziei. verificare.O. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): .responsabilii se stabilesc. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice. privind componenta revizuita. pentru fiecare operatiune (elaborare. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 . de catre un grup sau o comisie. 2 si 3. 01 Ediţia: 1 Nr. verificarea si aprobarea editiei sau. in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. 1.: 1 In masura in care este posibil.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1.1. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. nu se completeaza. dupa caz. conform deciziei. 8.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. dupa caz. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. .2. reviziile in cadrul editiilor. in ordine cronologica. coloanele nr. Precizari specifice componentelor Pct. adaugare. 1.

3.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Evidenta 3. Scopul procedurii operationale (componenta 4): .3 2 x Pct. Aplicare 3. compartimentele si persoanele implicate.6. Asigura continuitatea activitatii.2. Scopul procedurii operationale: 1._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. importanta. tinand cont de rolul.O. 4. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . dupa caz. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii.5. Spijina auditul. 4. 2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. iar pe manager in luarea deciziei. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. 1 .2.de ex. Aplicare 3.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2.de ex.: 5 Revizia: Nr. 2. 01 Ediţia: 1 Nr.3. Aplicare 3. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta.1. evidentei. Stabileste modul de realizare a activitatii.4. Arhivare 3. Scopul difuzarii 1 3.entitatea publica. precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate.1. locul. Informare 3. Alte scopuri Exemplar nr. 2.coloana nr. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument. informarii. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.7.

de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara). 1 . Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P. . Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata.: 1 Pct. 5.de ex. Legislatie primara 3.de ex.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. 5. a actului relevant care defineste termenul in cauza. Reglementari internationale 2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5. Domeniul de aplicare: 1. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor. 01 Ediţia: 1 Nr. Legislatia secundara 4. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct. precizari.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice. acolo unde este cazul. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.se recomanda precizarea. . la delimitarea acesteia de alte activitati (pct.. Pct.: 5 Revizia: Nr.1).prezinta sensuri diferite. alte documente.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati.. 5.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): . se refera la instructiuni. legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului. 7. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. Alte documente. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate.2 si 5.O. in special. sunt mai putin cunoscuti. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. de suprapunere de atributii intre compartimente. decizii.se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate.

.. Abrevieri ale termenilor Nr. in scris.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care.. abreviati. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7... ..de ex. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. denumiri de institutii etc. 6.. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata. dupa caz. Definitii ale termenilor Nr. actiuni care au fost aprobate si difuzate . E V A Ap.. 1 . .: 5 Revizia: Nr.. 1. .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si..de ex. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . 7... . expresii. dupa caz. pentru exemplificare.O. respectiv.. 2.O.. n Abrevierea P.. Crt. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. n Pct.se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte. . 3.. suprimare sau altele asemenea. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. 01 Ediţia: 1 Nr.1.in tabelele 7. a tututor pasilor ce trebuie urmati. .2. Definitia si/sau daca este cazul. 5. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. 2.. 7. in urma acestei actiuni.. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii. 4. Crt. adaugare. dupa caz.: 1 . 1. 3.. Pct. sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat.1. termeni utilizati in model.2. .1 si 7.. . aprobata si difuzata Actiunile de modificare. . a unei proceduri operationale. Ah..

Generalitati Pct.3.O. cele de natura formularelor.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Circuitul documentelor Pct. Pct. Documente utilizate Pct. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente. 8. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4). 8.1.: 5 Revizia: Nr. volumul. 8.. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6).2. instructiuni operationale. in principal. Modul de lucru Pct. 8. 8. Resurse materiale Pct. financiare si umane. 8. Cele cateva puncte si subpuncte. Valorificarea rezultatelor activitatii . 8. 8.2.3. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct.3. in fapt. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . . Subpct. 8. dar si manuale.2. diversitatea si complexitatea documentelor respective.1.de ex.2. de modul de organizare. daca este cazul.2. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale.: 1 Pct. in mod direct.3.2. nu in ultimul rand. 8. 8. Lista si provenienta documentelor Pct.2 si 8.la "Generalitati" (pct. 8.1. Resurse financiare Pct.1. precise. de gradul de subordonare. esenta procedurii operationale.2.de ex. disponibile si accesibile managerului. 8. de gradul de dotare cu resurse materiale. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori. 01 Ediţia: 1 Nr.aceasta componenta reprezinta.4. usor de examinat.3.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. liste de verificare (check-lists) etc. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala. Continutul si rolul documentelor Pct.4. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. Resurse umaane Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.4.2) se cuprind. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate.3. 8. 8.la "Documente utilizate" (pct.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii.2. 8. 8.3.4. 1 . utile.2. salariatilor si tertilor. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice. Resurse necesare Pct.2..1. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. Componenta este dependenta.

01 Ediţia: 1 Nr. 8.pct. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati. iar procedura operationala aferenta.subpct. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc. pe de o parte.subpct. 8. la resursa materiala.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate. 8.: 5 Revizia: Nr. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. a codurilor de identificare. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii. .3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice. . resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice.: 1 . prin colaborare. 11 "Managementul 1 . cu deplasari auto frecvente. 8.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. 8. scaune.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. in comparatie cu resursa umana sau financiara. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa.3. fapt care.subpct. acces la baza de date. intre compartimentele entitatii publice. materiale informatice.3. imprimanta. va da greutate sporita acestui tip de resursa.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. daca este cazul. 8.2. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. . va trebui sa reflecte parcul auto.4.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. posibilitati de stocare a informatiilor etc. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor.1). 8.3. anexand la procedura modele ale documentelor.2) si. .pct. . calculatoare personale.3). pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr.O. De exemplu. daca specificul activitatii o impune. respectiv. prin atributiile/sarcinile de serviciu.2) pot fi redate in forma completa. . dar si pe elemente de alta natura. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula. De exemplu. resurse umane (subpct.de ex. in realizarea activitatii procedurate.3. respectiv transpus in procedura operationala.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora.3. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. .3. a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii". a regimului informatiilor continute etc. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. resurse financiare (subpct. 8. 8. rechizite.). 8. 8. activitatea de transport capata o conotatie distincta.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. respectiv resurse materiale (subpct. linii telefonice.2.subpct. 8.. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate.de ex.subpct. pe actiunile identificate. retea. in situatia unei activitati de achizitie. in acest caz.2. instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor. iar pe de alta parte.

de exemplu. completarile etc. in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala.O. b. a conditiilor de eficienta si legalitate impuse.se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata. sub forma tabelara. actiunile (operatiunile). 9. a termenelor de realizare.2. iar responsabilitatile/raspunderile. Ah. .de ex.). 01 Ediţia: 1 Nr. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile.. in special. unde: E = elaborare.de ex.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii. furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora. actiunile/prelucrarile. celor din instrumentul de planificare a activitatii. 8.. ce revine compartimentului V etc. Nr. Observam.subpct. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc. 1 III 4 IV 5 V . actiunea e este o actiune de arhivare Ah. operatiunea c este o operatiune de aprobare A. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. . . Ap. pe cat posibil. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. Pct.. Ah. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau. = aplicare. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. identificarea masurilor de imbunatatire etc. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva.. care revine compartimentului I. iar a compartimentelor (posturilor).. a modului de operare. . c.. .subpct. iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). = arhivare.: 1 riscului". cu I. raspunderile fata de acestea.4. operatiunile..2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. in ordinea logica a desfasurarii lor. . II. ipotetic. instrumentele utilizate in acest scop. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. in ordinea interventiei in proces. dupa caz.. III.4. Crt. in raspunderea postului III.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): . cu abrevierile regasite in tabelul 7. ce au loc fata de datele intrate. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E. A = aprobare. V = verificare. 8. cu a. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. compartimentele (posturile) au fost simbolizate.: 5 Revizia: Nr.se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel.

dupa. 11 Cuprins .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 5 Revizia: Nr. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. 10. 5.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. 8. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. arhivari (componenta 10): . Responsabilităţi 1 .de ex. 4. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. caz.caz. 9. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.O. arhivari Cuprins 9. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1. inregistrari. 01 Ediţia: 1 Nr.: 1 Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 7. 2. dupa.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 11. . si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. inregistrari. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 3.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. 10 Anexe. verificarea si aprobarea editiei sau.de ex. Nr. 6.

: 1 IV 5 V Ap. arhivari 1 . Anexe. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. 10.: 5 Revizia: Nr.O. Ah. 01 Ediţia: 1 Nr. Crt.de ex. inregistrari. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P.de ex.

: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Cod: P.: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11. 01 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr.de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr.O. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 . anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.de ex.

11. dupa caz.: 5 Revizia: Nr. 2.de ex. 8. verificarea si aprobarea editiei sau. 9. 5. 4.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1.O. arhivari Cuprins 2 . 10. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. Cod: P. caz.de ex. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. inregistrari. 01 Ediţia: 1 Nr. 3. dupa. 6. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful