PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

4. 3. 3. 3.: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex.6. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 3.: 1 3.5. 3.de ex. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3.2. 3.3. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. dupa caz._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.7.O.1.

: Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 5 Revizia: Nr. Scopul procedurii operationale 4. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor. 4 .de ex.: 1 4. 01 Ediţia: 1 Nr.1. de către personalul ORGANIZAŢIEI. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează.

Domeniul de aplicare 5. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.: 1 5.O.de ex.1. 5 .de ex.

Ordin nr. 1389/2006 pentru modificarea si completarea . Reglementari internationale 6.O.: 1 6. . nr.Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern . 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 . Legislatia secundara 6.O.Ordin nr.Ordin nr. Alte documente. 946/2005 .G. 01 Ediţia: 1 Nr. Legislatie primara .: 5 Revizia: Nr.1. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv.4.Legea nr.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 .de ex. republicat .de ex. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.3. 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.

. 2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii.. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. a unei proceduri operationale. 3.: 5 Revizia: Nr. E V A Ap. 4.: 1 7. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata... actiuni care au fost aprobate si difuzate . . Nr... in scris. ... n 7 . a tututor pasilor ce trebuie urmati. dupa caz. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P. Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . n 7. . ..de ex.. Definitia si/sau daca este cazul.O.de ex. 2.. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.... Ah. . Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. . 6. Crt. aprobata si difuzata Actiunile de modificare.... dupa caz. Crt. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . . 1.2. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. 5. 3.1. Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. suprimare sau altele asemenea.. adaugare.. 1.O.

a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. sa intocmeasca proceduri operationale. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic. informarea si comunicarea. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr. Procedurile trebuie elaborate. in functie de marimea entitatii.de ex.07. activitatile de control. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial.2. proceduri formalizate etc. Pentru o buna gestionare a elaborarii. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. utilizare etc. performanta si managementul riscului. 17 "Proceduri". 01 Ediţia: 1 Nr. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc..2005 cu modificarile si completarile ulterioare. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 8. operatiunile de elaborare. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. Procedura operationala = prezentare formalizată. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. sau pot elabora proceduri de proces. 8 . printre altele. a procedurilor operationale. Documente utilizate Entitatile publice. 946/04. aprobare. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. Aceasta procedura operationala este un model. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. Descrierea procedurii operationale 8.1. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. indiferent de forma adoptata. de gradul de dotare. respectiv mediul de control. simple si specifice pentru fiecare activitate.: 5 Revizia: Nr. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. Indiferent de activitatea la care se refera. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. în scris. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. difuzare. auditarea si evaluarea.de ex. avizare. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. cu precizarea ca.: 1 8.O.

4. Orice modificare de reglementare.director .O. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: .1.ec. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8. imprimanta. ___________. 8.: 5 Revizia: Nr. ______ Exemplar nr.– bibliotecar . 01 Ediţia: 1 Nr.– contabil sef . Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina.: 9 . acolo unde este cazul. Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat. : Pagina ____ din _____ Cod: P. organizatorica sau de alta natura. Resurse materiale: rechizite. acees la baza de date.3. materiale informatice. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale.: Revizia: Nr. determina revizia sau. cu cifre arabe.: 1 8. Resurse necesare 8.4.4.1.de ex. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.3. linii telefonice.ec.prof.3.prof. calculatoare personale.– secretar . Modul de lucru 8. 8.O. Editiile se numeroteaza cu cifre romane. cu modificarile cerute de rubrici.2. dupa caz. cu efect asupra activitatii procedurate. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex.3. iar reviziile din cadrul acestora.administrator 8.de ex.de ex. internet.3.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.

3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. privind componenta revizuita. . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.responsabilii se stabilesc. in ordine cronologica.: 5 Revizia: Nr.se cuprind. reviziile in cadrul editiilor. nu se completeaza. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): . verificarea si aprobarea editiei sau. toate editiile si. 2 si 3. in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale.O. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 . .2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): .1. dupa caz. verificare. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. Lista responsabililor cu elaborarea. conform deciziei. 01 Ediţia: 1 Nr. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. 8.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. 1. precum si modalitatea reviziei.de ex.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr.de ex.2.1. respectiv. suprimare sau altele asemenea. . adaugare. de catre un grup sau o comisie. Precizari specifice componentelor Pct. 1. pentru fiecare operatiune (elaborare.4. coloanele nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2. aprobare).coloana nr. dupa caz. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice.: 1 In masura in care este posibil.

4. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.6. Alte scopuri Exemplar nr.2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Aplicare 3. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii. 01 Ediţia: 1 Nr. Evidenta 3.3 2 x Pct.entitatea publica. Scopul difuzarii 1 3. 2.7. dupa caz. 3.5.3. precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . Aplicare 3.4.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2. compartimentele si persoanele implicate. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii. iar pe manager in luarea deciziei. Scopul procedurii operationale (componenta 4): . identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. 2. informarii. 1 .coloana nr. importanta.1. Stabileste modul de realizare a activitatii.O. Informare 3. 4. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument.1. evidentei.2. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Arhivare 3. tinand cont de rolul._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct.de ex. Asigura continuitatea activitatii. Aplicare 3. Spijina auditul. Scopul procedurii operationale: 1.de ex. 2.: 5 Revizia: Nr. locul.

2 si 5. legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului.1). .: 5 Revizia: Nr. acolo unde este cazul. de suprapunere de atributii intre compartimente. Legislatie primara 3.de ex.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice.de ex. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. Reglementari internationale 2. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): . 5. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor. listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5. . de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc.O.se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct. 1 . alte documente.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . sunt mai putin cunoscuti. Legislatia secundara 4. 01 Ediţia: 1 Nr. Alte documente. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste...: 1 Pct. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati. 5. 7. decizii. Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P. in special. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. Domeniul de aplicare: 1. 5. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara). Pct.prezinta sensuri diferite. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. se refera la instructiuni. a actului relevant care defineste termenul in cauza. precizari.se recomanda precizarea.

6. dupa caz. suprimare sau altele asemenea. 3. 4.in tabelele 7.1.: 5 Revizia: Nr. respectiv.de ex. 1..se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. 1 . . a tututor pasilor ce trebuie urmati. Definitia si/sau daca este cazul. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.1. .se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte.. termeni utilizati in model. expresii.de ex.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care.. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. pentru exemplificare...2... a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. Ah. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii.. 7... 2. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7. actiuni care au fost aprobate si difuzate . 5. in urma acestei actiuni.... 3. . 7. Crt.. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale.. Definitii ale termenilor Nr. denumiri de institutii etc. . Abrevieri ale termenilor Nr.2. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . Pct. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata..O... . adaugare. a unei proceduri operationale.. . actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. E V A Ap. 01 Ediţia: 1 Nr. in scris. n Pct. . abreviati. 2. n Abrevierea P. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .O.1 si 7. Crt. sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat.. 1. .. .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si. dupa caz.: 1 . dupa caz.

in fapt.2) se cuprind. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori. Lista si provenienta documentelor Pct. 8.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate.2.O. 8. Pct. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea.la "Documente utilizate" (pct.2. financiare si umane. Continutul si rolul documentelor Pct. instructiuni operationale.2. de gradul de dotare cu resurse materiale.4. dar si manuale. 8. 8.2. 8.aceasta componenta reprezinta. daca este cazul.. Resurse necesare Pct. de gradul de subordonare. Componenta este dependenta. Generalitati Pct. 8.2. utile.3. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.4. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente.1.1. 8.4. 8. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. 1 .2. Subpct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. disponibile si accesibile managerului.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii. Circuitul documentelor Pct. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . nu in ultimul rand.1. 8. in mod direct. de modul de organizare. 01 Ediţia: 1 Nr. salariatilor si tertilor.2.2.3. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct.: 1 Pct.de ex.4. Documente utilizate Pct. Resurse umaane Pct. liste de verificare (check-lists) etc. 8. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4).3. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6). Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale. precise. Resurse materiale Pct. diversitatea si complexitatea documentelor respective. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala.: 5 Revizia: Nr. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control.3. usor de examinat.de ex. 8. esenta procedurii operationale.3. Valorificarea rezultatelor activitatii .2. 8.3..3.la "Generalitati" (pct.2 si 8. Cele cateva puncte si subpuncte. 8. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate. Resurse financiare Pct. 8. .2. 8. volumul. Modul de lucru Pct. 8.1.1. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii. in principal. 8. cele de natura formularelor.

la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula. fapt care. 8. . a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. a codurilor de identificare. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati.3. 8. scaune.2) pot fi redate in forma completa. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor. daca este cazul. respectiv resurse materiale (subpct. imprimanta. va da greutate sporita acestui tip de resursa. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii".2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate. intre compartimentele entitatii publice.de ex. cu deplasari auto frecvente. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. De exemplu. in acest caz. calculatoare personale. a regimului informatiilor continute etc. va trebui sa reflecte parcul auto. De exemplu.3. resurse umane (subpct.: 1 . instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor.subpct.4. rechizite. 8. 8.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. dar si pe elemente de alta natura. 01 Ediţia: 1 Nr. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. materiale informatice. resurse financiare (subpct.3).pct.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. prin atributiile/sarcinile de serviciu. pe actiunile identificate. 8.subpct. iar pe de alta parte. anexand la procedura modele ale documentelor.3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii. 8.subpct.de ex.. respectiv transpus in procedura operationala.).1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor.O. .3. . : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. .1). 11 "Managementul 1 . pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. activitatea de transport capata o conotatie distincta. linii telefonice. . 8. respectiv.3.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. 8.3. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii. acces la baza de date. la resursa materiala.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2. daca specificul activitatii o impune.2. in realizarea activitatii procedurate. iar procedura operationala aferenta. posibilitati de stocare a informatiilor etc.subpct. .subpct. 8. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. in comparatie cu resursa umana sau financiara. 8. 8. retea. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice. pe de o parte.2. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. 8. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc.3. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice. in situatia unei activitati de achizitie. iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. .: 5 Revizia: Nr.pct.2) si.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. prin colaborare.

iar responsabilitatile/raspunderile. actiunile/prelucrarile. Crt. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. 8.: 1 riscului". compartimentele (posturile) au fost simbolizate. care revine compartimentului I. identificarea masurilor de imbunatatire etc. .4. de exemplu.: 5 Revizia: Nr. ce au loc fata de datele intrate. sub forma tabelara.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. . completarile etc.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. in ordinea interventiei in proces. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): . Pct. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc. a modului de operare. actiunile (operatiunile). Ap. iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). a conditiilor de eficienta si legalitate impuse.. 1 III 4 IV 5 V . a termenelor de realizare. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. ipotetic. = arhivare. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E. cu abrevierile regasite in tabelul 7. pe cat posibil..se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata.4. in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala. dupa caz. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. instrumentele utilizate in acest scop.se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel. in special. operatiunile.. II. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. cu I. . raspunderile fata de acestea. c. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile.). in ordinea logica a desfasurarii lor..subpct.2. 9. operatiunea c este o operatiune de aprobare A. b. unde: E = elaborare. furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora.. V = verificare. III. cu a. 01 Ediţia: 1 Nr. Observam. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. ce revine compartimentului V etc.. Ah.de ex. .. A = aprobare. . in raspunderea postului III. = aplicare.subpct.de ex.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala.O. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau. Nr. Ah.. 8. iar a compartimentelor (posturilor). celor din instrumentul de planificare a activitatii. .

11 Cuprins . inregistrari. 10 Anexe. dupa. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. arhivari (componenta 10): . verificarea si aprobarea editiei sau. 6. 4. arhivari Cuprins 9. 10.: 1 Pct. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. 01 Ediţia: 1 Nr.O. dupa. 8.de ex.caz.: 5 Revizia: Nr. 11. .de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 3. 9. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia.de ex. caz. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 2.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. inregistrari. 7. 5. Nr.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. Responsabilităţi 1 .

Anexe.: 5 Revizia: Nr.O. arhivari 1 .de ex.de ex. 10.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. Crt. 01 Ediţia: 1 Nr.: 1 IV 5 V Ap. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Ah. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P. inregistrari.

01 Exemplar nr.de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. : Pagina 20 din 20 Cod: P.: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11.de ex. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.: 5 Revizia: Nr.O.de ex.

O. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe.de ex. 2. 7. 6. verificarea si aprobarea editiei sau. arhivari Cuprins 2 .de ex. 01 Ediţia: 1 Nr. 9. dupa.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 8. 4. inregistrari. caz. 5.: 5 Revizia: Nr. dupa caz. 3. 11. 10.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. Cod: P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful