Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEMA BRAILLE INTEGRAL

*LECTURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
             
          

a b c d e f g h i j
             
          
         
k l m n o p q r s t
             
           
                   
u v x y z ll á é Ú
             
          
         

( ñ u w

             
          
. GRAD
; : ÷ ¿? ¡! * = “” X * O
,
   
 
        
.… - Í Ó )
   
   
   
@