P. 1
caragiale

caragiale

|Views: 254|Likes:
Published by Claudia Chelariu

More info:

Published by: Claudia Chelariu on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2015

pdf

text

original

I. L. CARAGIALE

Mare dramaturg român

Cuprins VIA A OPERA CRITICA ARBORE .

cu oameni r t ci i pe acele locuri.de unde vine i numele c tunului. Haimanale din jude ul Caragiale. s tie unde se afl localitatea în sa. desigur. Caragiale. Acolo în umbra principal).Date bibliografice Fiecare cititor care dore te s tie mai multe de Caragiale cite te cât mai multe lucruri despre via a i opera sa. . zidurilor cet ii m n stire ti. pe un deal (la mijlocul veacului al XIX-lea) se XIXg sea casa unde locuia Caragiale. El este curios. era o adun tur de c su e s r c cioase. tunului. afl undeva la mijlocul oselei i c ii ferate dintre Ploie ti i Târgovi te. L. se scut. Prahova. . Haimanale ast zi numit I. care s-a n scut. pe lâng vestita M n stire M rgineni (care este reper principal).

Primul n scut al familiei.viitorul scriitor µNenea Iancu µ. în alaiul lui Caragea . . cumplit. so ia lui Luca. Afar era o foarte friguroas iarna ningea i viscolea cumplit. a fost botezat pe 7 februarie 1852 în biserica m n stireasc . Na i-a fost bunica Maria. de la Constantinopol. grecoaic ce venise cu bunicul tefan. cu 40 de ani în urm . Ecaterina. a n scut un b iat s n tos i voinic. pe care familia îl alinta µIancu¶ sau µIancu u¶ . care era gr m ticul M n stirii M rgineni. Constantinopol.Scriitorul a venit pe lume pe 29 spre 30 ianuarie 1852.Vod . 1852.

avut 5 copii: Luca. aproape de Atena.Bunicii lui Caragiale dup tat .Caragiale a devenit ional. Anastasia i Iorgu. Ei au domnitorului. buc tarul lui Caragea. copii: Iorgu. lui Maria au r mas în ar dup plecarea domnitorului. un mare scriitor clasic român. i nevasta 1812. Costache i Iorgu ) i-au înscris inumele în istoria teatrului na ional. Luca Costache Caragiale Caragiale Ion Caragiale (poet de factur simbolic ). au Atena. iar feciorii i-au continuat talentul : Iorgu Mateiu Caragiale (prozator). tefan. Costache. Ei. ceilal i s-au n scut i au crescut aici . tefan i Maria. Cei trei fra i ( Luca. având graiul i credin a noastr .L. i adus în pl pimioar în ara Româneasc . Ecaterina. În afar de Luca. golful Egina. erau greci din Insula Idra. venit în ar în 1812. ). n scut la Constantinopol. I. .

n scuta în 1815 la Bra ov. 1850. La 1852 i se na te. (1812-1870) Se desparte de Caliopi deoarece nu se înteleg. a tr it cu Luca Caragiale din 1848. în 1838. m n stiri´. Ecaterina Chiriac Caraboa. Dup ce se las de teatru filarmonice´. viitor scriitor. e copist ( gr m tic). ³a Societ ii filarmonice´. dintr-o dintrfamilie de negustori aromâni . primul tic). b iat. stiri´. Luca ( Luca sin Stefan) a fost mai întâi actor. înteleg. el î i va g si o slujb în administra ia M n stirii Tat l Luca M rgineni . de i leg tura lor nu era 1848. legalizat . la Haimanale. actor. Mama Ecaterina (1815-1885) .Tat l lui Caragiale. Mama lui Caragiale. Luca se c s torise. cu ´madam ³Caliopi. În 1850. o actri 1838. În câ iva ani el devine ³secretarul sfintei scriitor.

avocat.L. s bat drumurile satului. Lui îi pl cea s asculte pove ti. Lecca.Ea î i zicea Catti Caragiale. I. Va urma clasele primare la coala Domneasc Nr. pictorul Constantin Lecca. ani. p rintele Marinache . Dar Nr. Raiul copil riei lui Caragiale s-a sfâr it când b iatul avea 7 ani. (l859-1864) mai întâi el a studiat slova chirilic la dasc lul Haralambie de la biserica Sf. unde deveni avocat. . Mihai Eminescu.1 din Ploie ti (l859-1864). Luca se mut cu familia la Ploiesti. Gheorghe i de la Sf. f cea multe n zbâtii.Caragiale a avut o copil rie neîngr dit (avea libertate) ca i prietenul s u de mai târziu. pictat de ruda ei. Tat l s u. Eminescu. Frumuse ea ei a fost Caragiale. se r zboia cu p s rile i pisicile din ograd .

Antinescu. El î i aminte te de nuielu a înv ales la ortografie. Îl avea ca înv tor pe Zaharia Antinescu. El Sf. El a fost impresionat de acest înv tor care l-a 1861-1862) înv at ³cu litere str bune româneasca toat cât o tia´. cu cunun . torului pe care o folosea mai . La 8 ani el avea capul mare. a ie it al treilea din clas . ortografie. nes tul dup cire ele m tu ii M riuca. ochii scormonitori. scria frumos. În clasa a treia îl avea ca institutor pe Basile Dr go escu (1861-1862). perele i vi inile de peste gardul gr dinii ca i Nic riuca. Înv a foarte bine. fura prunele.Gheorghe. tuns scurt.La Ploie ti.Gheorghe. familia (format din Luca i Cati Caragiale i cei doi fii-Iancu i sora sa Lenci de 3 ani) locuiau cu chirie în fiicasa lui Hagi Ilie lumân rarul de la biserica Sf. frunte înalt i era îmbr cat în uniform . tia´. 5 din Humule ti.

Mihail Georgescu. inteligent i vioi. Se pare c a urmat zbenguit. adolescentul era ca un spiridu .În clasa a IV -a (1862-1863) a înv at cu directorul 1862-1863) colii. înv a la umor. era foarte zbenguit. 5 PAVEL´ din Ploie ti. Eminescu. Acum îl cunoa te pe Mihai Caragiale. ti. încheie ciclul de patru clase la Gimnaziul ³SF. În 1868-1870. La purtare avea nota 6. latina. Conservatorul din Bucure ti la clasa de mimic i declara ie a unchiului s u Costache Caragiale. cu limba t ioas i cu mult umor. Unchii lui Caragiale s-au dedicat teatrului . clasa a V-a la Bucure ti unde familia s-a mutat. franceza i latina. . mutat. În 1867 gimnaziu.PETRU I ³SF. La 16 ani. 1863particular. foarte bine preg tit pentru gimnaziu. Eminescu. 1868-1870. În 1863-1864 a urmat clasa a V -a în Georgescu. Îi pl cea româna.

În stagiunea 1871Pascaly. i-a folosit teatrului. lui lui Caragiale. scriitorul urma calea teatrului. 6 . cu leaf bun i existen sigur . Pascaly. s u nu dorea ca I.L. luni. La 18 ani el este încadrat de tat l s u la Tribunalul din Prahova în func ia de copist.Costache i Iorgu Caragiale (actori i autori dramatici) aveau patima teatrului. literaturii. Luca (tat l) moare de indropizie în 1870 la 58 de ani. Tatal sale. Dup moartea p rintelui s u. în scrierea comediilor i scrierilor sale. 18711872 este sufleor al doilea i copist al Teatrului Na ional din Bucure ti. ti. ani. gazet riei i literaturii.Caragiale s se fac actor ci dorea s devin func ionar al statului. doar pentru câteva luni. Ca i Eminescu. c l tore te cu trupele teatru ale unchiului Iorgu Caragiale i M . Ucenicia de actor.

ten oache . Cu rubric de umor coloreaz la ziarul ³ TELEGRAFUL´. Cu F. ³NA IUNEA ROMÂN ´ i colaboreaz la ³ TIMPUL´. înalt. Dame. El avea umor. Se semna CAR i PALICAR. verv .La 20 de ani avea p r mare. inteligent. GHIMPELE´. 6 . Caragiale debuteaza în 1873 în revista umoritic s pt mânal ³ GHIMPELE´. I. aranjat cu briciul. era suplu i nu prea înalt. Este ³girant responsabil´ la gazeta ³ALEG TORUL LIBER´ i redactor al CLAPONULUI. must cioar sub ire. Al turi de actori i gazetari tr ia în lumea ber riilor bucure tene unde va cunoa te multe tipuri de oameni.editeaz CLAPONULUI.L. PALICAR. sarcasm i era foarte inteligent. oameni. frunte înalt . TELEGRAFUL´.

Public la ³ALBINA Slavici. Dame 1879. ³revist spiritist na ional ´. Scrie foiletoane de critic teatral la Plevnei. care era ´. mai are rubric de Curiozit i 1877. suspendat curând din pricina unei tiri care anun ase prematur c derea Plevnei. prim -redactor. Împreun cu A.Mihai Eminescu Ion Slavici unde este coleg cu Eminescu i Slavici. a scos în 1893 ³MOFTUL ROMÂN´. Balcalba a. ³ROMÂNIA LIBER ´. dirijeaz efemera foaie ³NA IUNEA ROMÂN ´ în 1877. la revista ´BOBÂRNACUL´ in 1879. ap rut în cea de-a doua de6 . 1877. CARPA ILOR³ în anul 1877. Împreun cu F.

revista ³VATRA´. avându-l ca secretar de redac ie pe t. Este redactor în 1895. la organul liberal ³VATRA´.Serie în 1901. ´LUMEA ILUSTRAT ´. ´ROMÂNIA JUN ´. ³GAZETA POPORULUI´. ´GAZETA S TEANULUI´.O. Colabor rile lui Caragiale la revistele i ziarele epocii. ³OPINIA´. ´FOAIA INTERESANT ´. ³ZIUA´. ´PAGINI LITERARE´. ´SARA´. . 1895. avândut. supliment al ziarului ³EPOCA´. Cu Slavici i Co buc a înfiin at în 1894 1901. ´SARA´. ´ASMODEU´. o dispozi ie câtu i de pu in statornic . numeroase. Caragiale conduce în anul urm tor ³EPOCA LITERAR ´. ´LUMEA VECHE´. A mai colaborat la ´VOIN A NA IONAL ´. ³POVESTEA VORBEI´. înapoi. Iosif. ³DRAPELUL´. scriitorul trecând cu dezinvoltur din tab ra liberal în cea conservatoare i înapoi. ³ADEV RUL´. ´LITERATUR I ART ROMÂN ´. ³LUMEA NOU ´. tr deaz o neangajare politic . ´EVENIMENTUL´. Iosif.

LUCEAF RUL´. cu numele mic (LUCA. FALSTAFF. LUCA). RAC . ´. . 1874. ´PROTESTAREA´.´LUPTA´. O bun parte din operele sale reprezentative.NOI).În prima parte a activit ii sale a semnat o singur dat cu numele s u întreg . ´FLAC RA´. ³TRIBUNA´ i ³ROMÂNUL´ dinArad.în revista ³CONTIMPORANUL´ în 1874. HANS.IOAN.I. FARSOR. GRI- . ´CONSTITU IONALUL´. (LUCA. ´UNIVERSUL´. altele mai transparente sunt: sunt: CARACUDI.IOAN. ´CONVORBIRI´ denumit mai apoi ³CONVORBIRI LITERARE´. GRI-GRI.NOI). ´UNIVERSUL LITERAR´. ´VIA A ROMÂNEASC ´.în forme abreviate i r sucite ( CAR.unele mai fanteziste.Pseudonimele lui Caragiale . Caragiale le-a publicat în ³CONVORBIRI LITERARE´ (între 1879le18791885) 1885). În rest cu ini iale . ³NOUA REVIST ROMÂN ´ .

În 1888. A. OBLIVIUS. PICCOLINO. În pofida erorilor de administra ie. statornici. TIMON. VANNASTRATIN. director instaurase un climat de disciplin i ordine. PINCENEZ. succedând lui C. QUODLIBET. noul divertisment.ST NESCU. MUSEUS. care avea s fac din el un satiric de temut. propunând câteva inova ii primite atunci cu iritare. ZOE Sunt în cozeria doar aparent cordial a ranului Caragiale inflexiunile vervei sarcastice. mu c toare. temut. L. dar care se vor statornici. Cu o trup alc tuit prioritar din actori de NESCU.I. VALENTIN. . Caragiale e nevoit s promoveze un repertoriu mai ales de divertisment. PALICAR. VAN-TYN. numit director general al teatrelor. în timpul guvern rii junimiste. MEZELIC. este 1888.INTIM. comedie.

Maiorescu e vizat . care îi acuz scrierile de imoralitate i de denigrare a valorilor na ionale. La 5 mai 1889 cânduItalia. viitor poet. poet. În 1891. În 1890 e din nou teatrelor. În acela i an . 1891.în urma raportului net defavorabil al lui B. în care Maiorescu e învinuit de falsificarea textelor eminesciene. Luca. Sturdza. fiica unui arhitect. .se na te cel de-al doilea 1893.a interven iei dure a lui D. dup conferin a de la Ateneul Român. rostit la clubul muncitorilor din 9 mai 1893.´ Gâ te i gâ te literare´ i în urma nedreptului articol ³Dou note´. defiu. Anul 1892 consfin e te ionale. Ha deu i mai ales . volumele Teatru i N pasta îi sunt respinse de la premiere în edin a plenar a Academiei Române. în materiale. desp r irea definitiv de Junimea.de asemenea . conferin a Prostie i inteligen . profesor de istorie la liceul ³SF GHEORGHE´.A. la 2 iulie. GHEORGHE´. f cându.În 1889 se c s tore te cu Alexandra Burelly. de pe urma c rora ar fi ob inut foloase materiale.i voiajul de nunt în Italia. nu mai era director general al teatrelor. P.

este refuzat de primarul ora ului. Barbu tef nescu Delavrancea conferen iaz la Ateneul Român. i. Caragiale. În 1896. Între timp mai Gane. direc ia Teatrului Na ional din Ia i .Al. Severin. stârne te nenum rate reac ii (A.dar poate i cu inten ia de a scandaliza.ca i în Craiova.Gane. pentru a i redresa situa ia material .În toamn . Du ulescu Du u.T. Ia i.Al.în combina ie cu Mihalache o ber rie.Constan a. a. Craiova.T. Raicu Ionescu Rion) Caragiale mai conduce. împreun cu cumnatul lui T. . N. solicitând 1895) 1896. restaurantul g rii Buz u (1895). (A.deschide . Macedonski. Faptul rie.Bacalba a. pe rând ³Ber ria Academic Bene Bibe ti´ i.

în cinstea c ruia Take Ionescu i B. primar fiind B. Ca delegat al Statului. ional. pasta. Delavrancea rostesc discursuri. În 1901 i se serbeaz 25 de ani de activitate literar . apoi ber ria ³Gambrinus´. a c rui pies Caragiale ar fi plagiatplagiat-o în N pasta. dramaturgul proasp t s rb torit deschide ³Ber ria cooperativ ´. Ionescu Caion. . i se înmâneaz o pan de aur. iar scriitorului. Este tip rit un num r unic de revist ³Caragiale´.Din 1899 este numit registrator în administra ia central a Regiei Monopolurilor Statului. materialice te. psihopat care n scocise un autor maghiar. ³Gambrinus´. Caragiale face parte din comitetul Teatrului Na ional. prim riei din Bucure ti. Istvan Kemeny. Delavrancea. Strâmtorat aur. un Al. Este epoca procesului de calomnie intentat lui Constantin Al.

dar Caion. nou respins (1903) de la un premiu academic pentru volumul 1903) Momente. Macedonski în ³ For a moral ´. un periplu Al. care î i va desf ura campania de def imare invocând i numele lui L. pentru ca în martie. publicând i o bro ur agresiv (Originalitatea d-lui CaragileCaragile-Dou plagiate). dorul de cas nu-i d pace. se stabileasc definitiv la Berlin. Caragiale. Leonescuprin Italia. 1905. cu tot confortul burghez i Berlin. s 1904). va fi în cele din urm achitat. Fran a. 1905.Dramaturgul este ap rat cu str lucire de Delavrancea. Manevrele sale achitat. nupace.Tolstoi. Dar. Din Luciliu. Leonescu-Vampiru. sunt sus inute de Al. Al. dup un turneu prin ar (1903) cu actorul 1903) nomad Al. Germania (1904). B. face. tihna care i se ofer acolo. Exilatul de bun voie caut s i-l astâmpere între inând o vast i- . sub pseudonimul Luciliu. cu familia.

român. În 1908. precum i recompensa na ional care se pl nuiau în România. acum un comic alert. socotind desigur c toate acestea vin prea târziu. folosindu-se de procedee verificate. sub semn tura -Un patriot român. scrie 1907.coresponden cu numero ii s i amici i venind. 1908. când împline te 60 de ani. a 1907c rui prim parte (Rumanien wie es ist ) apare în ziarul vienez ´ Die Zeit´. nu o avea. respinge proiectul de s rb torire. articolul pamflet ³1907. târziu. Zguduit de evenimentele din 1907. El practic vremii. crezând c d curs unei chem ri politice pe care. 1912. uneltele. În perioada când scria la mai multe reviste.Din Prim var pân în toamn ´. scriitorul î i caut cu înfrigurare. de fapt. din când în când în ar . folosindude gazetele umoristice ale vremii. el Ionescu. În 1912. compunând . Caragiale se înscrie în partidul conservator democrat al lui Take Ionescu. u or.

felurite ³gogo i´, ³curiozit i´, ³zigzaguri´, debitând cu deliciu anecdote, uneori pip rate, chiar licen ioase, ironii sub iri sau pline de echivocuri, glume hazlii, mai cu perdea mai f r . De la zeflemea la caricatur i burlesc i pân la sarcasmele distrug toare, repertoriul s u se îmbog e te. te. Satiricul ia în deriziune- uzând uneori de alegorie, hiperbols, i deriziunecel mai adesea, de anecdota piperat cu tâlc- moravuri de tâlcpres , limbajul administrativ sau g zet resc (surs de comic i mai târziu), maniera epistolar neevaluat , periferic . Caragiale pare c se amuz , f cându- i cititorii p rta i la cândudistrac ia sa, dar sub masca jovial i pu in cabotin se ad poste te un rictus sarcastic, r ut cios. Predispoizi ia e ,în cios. fond, agresiv i nu-i de mirare c scriitorul nuajunge la parodie i pamflet, batjocorind, fie i pe nedrept, pe venerabilul C. Boliac, pe junele Al. Macedonski ori pe Al. poligraful N.D. Popescu. Popescu.

Toate acestea sunt f r îndoial , ebo e, exers ri pentru opera maturit ii. ii. O fiziologie ca ³Broa te« destulete« destulenuvel pesimist ´ este socotit astfel, prima schi Caragialian de tinere e. e. În Smotocea i Cotocea se prefigureaz acele sec turi simpatice care aveau s fie Lache i Mache, în vreme ce b canul Ghi Calup, gardist civic i un credul încornorat, îl anun pe Jupân Dumitrache. Dac nu inventivitatea comic Dumitrache. impresioneaz în toate aceste încerc ri, în schimb se simte înc de pe acum scrupulul stilistic, care avea s devin teribil, torturant. torturant. E v dit sl biciunea scriitorului pentru o expresie cât mai precis , plastic i dens , mig lit cu me te ugul unui orfevrier. orfevrier. Scriitorul cu o atât de puternic vâna realist , satiric , se las , o vreme, ademenit de poezie. poezie.

El traduce în versuri piesa ³Roma învins ´ ajunge ca form aproape de perfec iune, dar structura nu e deloc liric . Caragiale mimeaz de fapt poezia. poezia. Dup câteva poeme cu un timbru elegiac, unde deplânge z d rniciile omene ti, el î i d în vileag aptitudinea de parodist. parodist. Derâde tot ce ine de simbolism, parnasinism (Ab irato) i ironizeaz tan ele macedonskiene. Caragiale care macedonskiene. avea s -l prefere pe Co buc lui Eminescu, v de te o receptivitate cam îngust fa de lirism. Fondul lui Caragiale lirism. este acela al unui conservator. Pasti ele (dup conservator. Gr. Gr.Alexandrescu, Eminescu, Co buc, D. Bolintineanu) fac dovada virtuozit ii sale. În ciclul de parodii simboliste sale. (Cameleon(Cameleon- femeie, sonet decadent, simbolist- vizual- colorist, simbolist- vizualAmiaz maur ) sunt pasaje care vizeaz instrumentalismul ori maniera macedonskian . În versuri, în afara unor epigrame i a unor i a unor atacuri repetate la adresa

prin articole. un limbaj estropiat. cu fabule inspirate de r scoalele r ne ti din 1907. articole. Bro ura din 1907 ³Din prim var pân -n toamn ´ înseamn apogeul activit ii sale gazet re ti politice. plin de formule i ticuri care le divulg scleroza l untric i g uno enia. Caragiale va reveni cu o poezie antidinastic (Mare farsor. 1907. de o vulgaritate colorat . politice. diform. arjat pân la refuz. mari gogomani) i în Convorbiri critice. Despre art i literatur repetate rânduri. Caragiale s-a pronun at în El se refugiaz în limbaj. . provenien a regional . ocupa ia. Numele personajelor sugereaz caracterul. social . etnic . enia. condi ia material .spiritismului ha dean.

³O balerc de Amontillado´ de E. ³Sistema doctorului Catran i a profesorului Pan ´. Baudelaire). A. ³Curiosul Ch. ). Minciun ). Poe (dup versiunea lui Ch. Ch. sunt ³Broasca minunat ´ dup Mark Twain. A tradus basmul ³F t frumos cu mo în frunte³ (dup Riquet a la Hauppe de Ch. Alte t lm ciri Cervantes. F r noroc. . ³R zbunarea ³ de Carmen Sylva. pedepsit´pedepsit´-o repovestire dup Cervantes. snoave (Norocul i mintea. Perrault). ³Masc ´. Sylva.Caragiale a scris în manier popular .

e.³Noaptea învierii´ e o autopasti . amator de trai comod i civilizat. Îl imit i pe prietenul s u Delavrancea. mici povestiri. s l sluie te un alt Caragiale. momente i schi e. scriitori). Dobrogeanu Gherea. dup o ³F clie de Pa ti´. 1912). s mai pun ara la cale sau s fac vreun chef. interesat s .i alc tuiasc un cerc de prieteni (printre care C. descrieri. ³ D -d mult« mai d -d mult´ e o parodie a nuvelei mult« ³St pânea odat «´ a lui Delavrancea. chiar s bârfeasc . Coresponden a sa ine de literatur . necontenit de taifasuri. În coresponden . grijuliu cu familia. Delavrancea. prietenos i cordial. E un taifasuri. Lui Caragiale îi pl cea s fac glume. îi place s converseze. burghez. bucure tean. împreun cu care s asculte muzic (neap rat clasic ). din anii exilului berlinez (190419041912). sentimental i duios. s îi imite pe chef. încorporând dialoguri. Zarifopol). Ca un Mitic Delavrancea. scriitori). mai cald. P. unii oameni din acea vreme (politicieni. .

turcisme i grecisme cu neologisme mai ales fran uze ti.Limba. stil telegramelor. ti. . E o limb în care se amestec personajelor. în comedii. timp. degradarea limbajului profesional (juridic sau administrativ). telegramelor. etimologiile populare. schi e i momente exprim comicul imens al gândirii aberante a personajelor. Modelele limbii lui Caragiale ar fi maniera latinizat . Limba e un mijloc de caracterizare psihologic i social . tipizare i fixare în timp. de localizare. construc iile gramaticale gre ite.

prostia preten ioas . amicii s i care veneau la Berlin. divulgând falsul democratism. Caragiale inea leg tura cu ara Gherea. Caragiale a fost nevoit s se refugieze un timp la Berlin. vulgaritatea. unde a i r mas tot restul vie ii. la Bucuresti st tea la Vlahu . În 1910 avea un apartament în Schoneberb care a fost i ultima sa locuin berlinez .Ea exercit i o func ie critic . El era o gazd foarte bun pentru scrisori. este un instrument miraculos. vulgaritatea. demagogic. Rosettila Ploiesti tr gea la Gherea. prin vizite i scrisori. Berlin. . Venea foarte des în ar unde st tea pe la prieteni: la prieteni: Ia i locuia la Rosetti-Roman. în opera lui Caragiale. miraculos. Limba.

Sicriul. În toamn . A doua zi . El este îngropat la Cimitirul Belu. so ia Alexandrina. Gheorghe. dar l-a l sat s doarm . tu ind (vechea lui bron it tabacic ). tit. Didina. între m su a de noapte i patul s u. ziar. Eminescu . expus mai întâi la Biserica Sf. g sit cu ziarul în mân . Caragiale st la taifas cu fiul s u Luca (Luki) pân tîrziu. l-a auzit diminea . nu departe de Eminescu. r mâne în birou citind un ziar. tiind c noaptea a lucrat la masa de scris. La prânz. a fost Sf. în ar . trupul i-a fost adus Schoneberg-Berlin. l-a scris. Inima lui nu mai b tea i avea obrazul lini tit. u. înhumat la 22 noiembrie.Seara de 8 Iunie 1912 era f r nici o prevestire trist . Scriitorul a fost înmormântat provizoriu în cimitirul protestant din Schoneberg-Berlin. El tîrziu. pe 9 Iunie. pe o zi ploioas .

. A treia. Aceast oper întreag se poate clasifica. Ca satiric. aceasta ne arat atitudinea sa politic antiliberal . un pictor de moravuri. categorii: în perioada a doua e un scriitor tragic. ca tragic. Dup 1890 a cochetat pu in cu socialismul. El a fost mai întâi junimist. socialist din Bucure ti. tragedia sa e psihologic . Cariera literar a lui Caragiale se împarte în 3 perioade: perioade: întâia e a Comediilor. un pictor de st ri suflete ti. satira sa e social . în 2 categorii: în perioada întâia i a treia e un scriitor satiric. cat. Caragiale e tragic. a Momentelor i schi elor. în care atac liberalismul. când satirizeaz mahalaua.Caragiale n-a avut vreo activitate politic prea pronun at . produs al liberalismului. doua e a N pastei. ti. A liberalismul. a F cliei de Pa ti i a nuvelei P cat. liberalismului. Se pare c a inut i o conferin la clubul socialismul. apoi.

serioase. Demascândetic de a scoate în lumin vicii pe care nu le aprob . mi cat de suferin ele i nevoile claselor de jos . Timpul a trecut peste teatrul lui Caragiale f r a-i altera cu nimic viabilitatea uman i artistic . grave. se poate spune c junimistul Caragiale a satirizat. la un loc. i. . î i face datoria inferioare. Demascând-o. Din operele sale. chiar când sunt r i. niciodat nu a crezut c mahalaua merit onoarea de a servi ca material pentru tragedie.Caragiale nu i-a b tut joc iniciodat de r nime. superior. Desigur Caragiale nu idealizeaz ranii. iar când a scris tragedii. nimii. sunt oameni adev ra i. pentru sentimente puternice. Nu to i sunt ranii. buni. noua stare de lucruri. Caragiale are intui ia unei structuri sociale inferioare. mai ales ale r nimii. serioase. Indiferentismul lui este semnul artistului superior. dar. în opera sa.

Comedia de moravuri se împlete te cu cea de caracter.În judecata operei lui a introdus câteva elemente str ine artei. a categorie lui sociale i suflete ti. pe mahalagiu. Observa ia satiric i-a rezervati. Aceast sintez constituie rezisten a operei lui. . caracter. S-a remarcat prin viziunea tragic sub care a privit lumea rural . Valoarea simbolic a personajelor m rturise te obiectivitatea în contempla ie a tendin elor lui satirice. lui. În acest lot. satirice. Clasicismul lui Caragiale a sintetizat în aceste tipuri i categorii morale nu numai fiin e de tranzi ie social . ti. El are o viziune realist a societ ii române într-un întrmoment de criz evolutiv .rezervato numai pentru or eni. Scriitorul are o dubl intui ie a individului. i pe intelectualii demagogi ie i i din aceast p tur . a trecut prin acizii satirei eni. Crearea de tipuri ne duce la concluzia clasicismului lui Caragiale. artei. pe micul burghez. Caragiale.

cele mai satirizate personaje din piese sunt jupân Dumitrache i Ric Venturiano. noastre. . Eminescu. (Zoe Dumitrescu Bu uleanca) Venturiano. s-a ridicat ca o barier împotriva operei sale. Publicul biciuit de critica lui Caragiale. Comicul izvor te din nepotrivirea dintre esen a personajelor i aparen ele pe care acestea le între in. De aceea in. dramaturgului a fost suspectat ca o oglind deformatoare a societ ii noastre.P trunderea în coal a operei lui Caragiale sa efectuat tot atât de tardiv ca i recunoa terea oficial a lui Eminescu. Crea ia sale.

Scrierile sale O NOAPTE FURTUNOAS Pe 21 mai 1878. jucat cu mare succes tragedia ³Roma învins ´. tradus excelent în versuri de I. Particip peste câteva zile la Caragiale. întrdistribu ie actoriceasc str lucit . în revista c reia ³Convorbiri literare³ î i va publica principalele opere. Caragiale. Piesa s-a bucurat de . la Teatrul Na ional din Bucure ti s1878. întrunirea bucure tean a Societ ii literare ³Junimea´. de scriitorul francez Alexandre Parodi. Premiera la piesa ³O noapte furtunoas ´ a avut loc la Teatrul Na ional din Bucure ti. pe 18 ianuarie 1879. într-o 1879.L. opere.

care î i b tea joc de prostia i incultura unor personaje din lumea burghez . unde a fost adus de actorii Aristizza Romanescu i tefan Iulian. Era o acidulat satir social i politic . Iulian.³un succes complex i meritat´. Unora nu le convenea comedia. nevasta lui Jupân Dumitrache. au scos la ramp pe emo ionatul scriitor. cel care era în amor cu Veta. din care f cea parte i Chiriac. Dumitrache. . Se aducea o critic aspr la adresa ³g rzii civile´. Aplauzele spectatorilor lmeritat´.

la 13 noiembrie 1884 în regia actorului C. Micle.Vâlcea. În aceast comedie î i alege personajele din or elele de munte unde fusese revizor colar. Caragiale avea 32 de ani.Suceava. Titu Maiorescu acord Alecsandri. legat de Veronica Micle. 1885. în urma unui conflict cu prietenul Eminescu. Nottara. calificativul ³excelent´. Teatrului Na ional din Bucure ti. ani. apoi în jude ele Arge . A fost reprezentat pe scena piesei. 1 februarie -1 martie 1885. .I. A ap rut tot în ³Convorbiri literare ³ în Nottara. colar. La edin a din 6 octombrie 1884 a Societ ii Junimea cite te piesa în prezen a lui Vasile Alecsandri.O SCRISOARE PIERDUT Este capodopera dramaturgiei noastre . piesei. Scriitorul a fost între anii 1881-1883 1881revizor colar în jude ele Neam .

avocat demagog. felonia. unde st pâne te ipocrizia. alesul va fi Agami a Dandanache. Prefectul sfundat. arivismul cel mai sfundat. pierdut de Zoe. Tip tescu. e un arivist înr it. c ci Ca avencu.Ac iunea se petrece în preajma noilor alegeri. de care depind multe afaceri politice din or el. o ambi ie care ia forme agresive. avencu. Eforturile lui se dovedesc zadarnice deoarece. Ca avencu. nevasta lui Zaharia Trahanache. public. personajul cel mai lucid din oper . între ine o veche rela ie adulter cu Zoe. Rela ia lor e pe cale de a deveni un scandal el. vanitos i la . favoritismul. venalitatea. candidatul din opozi ie. mai imbecil chiar decât Farfuridi i mai canalie decât Ca avencu. Zoe. femeie voluntar . e gata s publice o scrisoare de amor al lui Tip tescu. autoritar . imoralitatea. . În aceast oper alegeri. se întâlne te o lume corupt .

manifestate îns aici cu o cot specific adic sub formele unei ³spoiele de civiliza ie occidental ³. Caragiale ne arat realitatea din partea ei comic . cu depinderile lor. autor. în situa iile anume alese de autor. În acest caleidoscop de figuri. înl n uite în vorbele i faptele lor spre efectele de seam cu mult cuno tin a artei dramatice. cu expresiile lor caracteristice. Statutul social pe care îl înf i eaz mai cu deosebire aceste comedii este luat de jos i ne arat aspectul unor sim minte omene ti de astfel acela i la toat lumea. cu tot aparatul înf i rii lor. structurat în mod precipitat pân în acel stat i transformat aici într-o întradev rat caricatur a culturii moderne. moderne.Câteva tipuri din via a noastr social de ieri i le dezvolt cu semnele lor caracteristice. .

D-ale Carnavalului Autorul î i ia personajele sale din partea ei comic . Orice concep ie artistic este în esen a ei ideal . ³Comediile d-lui Caragiale. fie fire de iarb i dac cu via a lor organic . Maiorescu a spus c dramaturgul î i ia personajele sale din societatea contemporan cum este pus în eviden partea comic a a cum o g se te i acela i Caragiale care ast zi î i bate joc de fraza demagogic . vor avea i puterea de a tr i ³. . c ci ne prezint reflexul unei lumi închipuite. Maiorescu pune în discu ie dou probleme: raportul probleme: dintre art i realitate i condi ia moralit ii în art . fie tufi . dup p rerea noastr sunt plante adev rate. închipuite.

Cet eanul turmentat Pristanda v zu i de Aurel Jiquide . Ca avencu.Trahananache.

amorul e totdeuna nelegiuit. tipurile sunt toate alese. situa iile sunt adeseori scabroase. nic ieri nu se vede pedepsirea celor r i i r spl tirea celor buni. . i ³D-ale carnavalului ³ a fost ³Dfluierat . sau vi io i sau pro ti.Publicul primelor reprezent ri a judecat astfel : ³ O scrisoare pierdut ³ a avut un succes mare. jucat pe o scen de a doua mân nu a pl cut. buni. Comediile d-lui Caragiale se zice c sunt imorale i triviale. parc s-ar întrîn elege de la sine c nu poate fi «« Altfel. i înc aceste figuri i situa ii se prezint într-un mod firesc. dintre oameni. i ³ O noapte furtunoas ´ a avut un succes mare dar ³ Conul Leonida ³.

Conul Leonida e un mare sperios. cea de Medicis este nud de tot. în muzeele din Paris i din Floren a i cine g se te c sunt imorale?´ CONUL LEONIDA FA CU REAC IUNEA Sunt numai dou personaje-pensionarul Leonida i so ia lui personajeEfimi a . se teme i tremur de ³furia poporului´. Amândou sunt expuse vederii tot.dar un univers întreg. ahtiat dup c p tuial . Omul este un atot tiutor important în fa a nevestei. . al burghezului m rginit i fricos.³Venera aflat la Milano este jum tate nud . care îl ascult uimit . poporului´. tuturor.

de remu carea pentru crima f cut ca i de aceast patim pentru Anca. aducând în scen pu ine personaje i respectând cu stricte e unit ile de timp i de loc. Atmosfera este ap s toare. . sentiment. obsesiv. prevestind un sfâr it funest. cu asasinul pentru ca acesta demascat s . dar neconsubstan ial înzestr rii dramaturgului. Drama este conceput sub imperiul unor extreme rigori clasicizante. sumbr .i primeasc pedeapsa. Dragomir. Ea a convie uit zece ani demult. vremii. e o creatur ale c rei tr iri s-au concentrat într-un întrunic. Dragomir este r v it i chinuit de spasme. Anca. pedeapsa. Anca. Ea este obsedat de pedepsirea celui sentiment. dramaturgului. vinovat de moartea iubitului ucis demult. într-o compunere concis i întrîncordat . aproape insuportabil .N PASTA Drama N pasta (decembrie 1889) reprezentat pe scen în 1889) seara zilei de 3 februarie 1890 a dezl n uit o dezbatere aprins în presa vremii. so ia crâ marului funest.

Adic el. Caion a fost un tân r publicist. Al. Caragiale îl Const. Caion. Al. jignitoare la adresa lui Caragiale. El sus ine c scriitorul a copiat ³N pasta ³ dup copiat´. Kemeny. cronici dramatice violente. Acesta public cap). PROCES CAION. Ionescu-Caion. calomniante: a copiat´. a g sit la Bra ov i posed un exemplar rar. pe care l-a plagiat Caragiale. A început a a numitul Caragiale. El zice c N pasta se aseam n cu ³Nenorocul´ care îi apar ine autorului maghiar Istvan Kemeny. cu litere chirilice. luase în râs în ³Moftul român´ din 6 mai 1901 (Un frizer poet i o dam care trebuie s se scarpine în cap). un autor ungur . numai articole calomniante: ³Domnul Caragiale n-a plagiat . Caragiale.Adversarii s i politici au publicat. . întârziat cu numele de Const. student CAION. Ionescu-Caion.

Caragiale´. titlu. era o lucr tur politic . condamnat la 3 luni închisoare corec ional . 500 lei amend i 10000 daune interese în favoarea ³p r ii civile I. Caragiale îi d în judecat pe Caion.L. Totul era o înscenare a lui Caion. 19 . nici o pies cu acest titlu. Caion. Ap rare de avocatul i scriitorul Delavrancea. pentru a-l ponegri. în literatura maghiar . achitat. Caragiale´. Caion a fost Delavrancea. Dar studentul face apel i la 10 iunie 1902 este achitat. nici un dramaturg cu acest nume.Caragiale se informeaz i afl c nu exist .

Familia burghez e un cui de pretutindeni. actele devin gesturi reflexe. înc nedezbarat de tabieturi i iner ii patriarhale. falsit i i imoralitate( Mici economii. dedat brusc unui mod de via care mimeaz . pe strad sau ber rie. automatisme. 19 . Mahalaua timpul. E o societate pestri . tr c neala lor. rizibile. Eroii. poate cuprinde i mica dar i marea burghezie. mai ales pe teme politice. Un pedagog de coal nou . iar coala. Bacalaureat). c ci necinstea i vulgaritatea se g sesc pretutindeni. o nou civiliza ie. tipuri i automatisme. p l vr gesc cu voluptate.i piard sensul. s . unde se practic intens favoritismul (Lan ul sl biciunile. stângaci i adesea caraghios. folosesc metode anacronice. Cuvintele încep ie. fiind un mod de a trece timpul.MOMENTE I SCHI E În momente i schi e se agit acela i umanitate grotesc . rizibile. Diploma ie). cu mare mânc rime de limb .

În ultimii ani ai vie ii. i la coal i acas . . i dizolvant e înlocuit treptat de o predispozi ie calm . vânt dup petreceri mondene. dispus s contemple firea omului i spectacolul vie ii. se d în (D). ele subzist mai ales în dialog. fiind de o savoare inegalabil . ortografic. satiricul s-a mai potolit. Scriitorul introduce vorbirea dialog. High-life). Existen a personajelor. vulgar i snoab . e mai senin i în eleg tor cu moravurile i n ravurile. se consum în deosebi în limbaj. High-life). Femeia. momente au un caracter dramatic. z p cit de frazeologia oficial delirant .Vizit ). analitic . Umorul batjocoritor ii.Prost crescu i. stricat. copiii sunt r zgâia i i obraznici (D-l Goe. Caragiale surprinde i cele mai fine inflexiuni i intona ii. tautologic. aspirând spre ´societatea înalt ´ (Five o¶clock. umorul s u lexical . ca i în comedii. Schi e . indirect liber . inert.

Caragiale e atras acum de st rile mai obscure. i arat tr s turi reânvietoare. ale subcon tientului. clipe. de reac ia psihic a individului într-un întrmoment de como ie. de suprem încordare. n ravurile sau sl biciunile lor prinse în acele tr ite clipe. Momentele sunt scrise cu o vesel dar mu c toare ironie. . încordare. ele dau o vie i caracteristic întrupare fiin ei ce se mi c în interiorul lor .

creeaz impresia supranaturalului cu determinare logic . eroul fiind tulburat i de farmecele unei hangi e dr coase. tipul func ionarului m runt. de traumele morale suferite în copil rie i mai târziu (O f clie de Pa ti). Frica îngrozitoare. ie. realist . echilibru i a a avariat de boal . nebunie pricinuit de o ancsietate prelungit i de spaim .În vreme de r zboi evoc un caz de dependen . La hanul lui Mânjoal mizeaz tocmai pe acest joc între real i ireal. . apoi teribila decep ie. fireasc pe o vreme întunecoas . a cârciumarului Stavrache. într-o zon incert i stranie. (Doua Loturi). Nici Lefter Popescu ti). nu suport ocul pe care i-l provoac mai întâi iluzia câ tigului la loterie. paroxist frânge în cele din urm i echilibrul nervos al hangiului Leiba Zibal. în care mi c rile întrsubcon tientului dar mai ales confuzia.

adaptare dup Ianulea.Kir Ianulea. pitoresc i secol. motivul folosit este cel al dracului p c lit de femeie. E vorba de un Bucure ti fanariot. nuvela ³Belfagor arcidiavolo´ a lui Machiavelli. femeie. veridicitatea psihologic a caracterelor nu ar conferi pove tii i cofigura ia unei nuvele istorice. În Calul dracului fantasticul se amestec cu realitatea. istorice. precizia detaliului istoric i social i sugestia fin a atmosferei. dac poezie. degajând o ciudat . Ar fi un basm. tulbur toare poezie. . evoc intens o atmosfer de început de secol.

care încercau s invadeze o literatur tân r . document ridicat la rangul de art .L. de pa ti . ( Victor Felea) ie. Articolele sale despre literatur i art fac parte din vasta sa polemic i sunt îndreptate împotriva imposturii literare i a produc iilor f r valoare.I. consecvent i riguroas a principiilor artistice care îl c l uzesc. uzesc.L. o secven plin de spirit i de umor decupat din societatea vremii. no tri n-a fost atât de angajat în inextricabila complexitate a vie ii. Este o aplicare vremii. atât cea literar cât i cea publicistic . s-a ivit dint-o continu pornire polemic fa de dintreac iile i problemele epocii lui. . Fiecare pagin a sa e un Momentelor. Poate nici unul din scriitorii lui.CaragialeI.Caragiale. de prompt la solicit rile actualit ii ca autorul Momentelor. nici unul n-a r spuns atât de viu.idei despre art Întreaga oper a lui Caragiale . în plin forma ie.

comediei. cu o concep ie i o dinamic scenic pe m sur . încât nu-i rezist nudecât regizorii i actorii talenta i.Secretul artei lui Caragiale nu st în ³ilustrare³. mozaical . ( George Iva cu) . E atât de dialectic textul academismul. ci i în m iestria cu care el pe viu în anatomia social . Lui Caragiale îi repugna arta compozit . i l-ar fi oripilat academismul. rite. selectând i individualizând elementele pe care el nu le ³red ´. neavând nimic din teatrul ³narativ´. Prin excelen teatrul de imagine verbal . momentului sau schi ei comice. decorul i costumele la Caragiale sunt cu necesitate accesorii i de aceea ele impun o exigen artistic maxim . ci le pune în scen i le joac potrivit finalit ii artistice urm rite. cu atât mai pu in în simpla ³reflectare´ a realit ii.

într-un întrmoment de criz evolutiv . Tip tescu. Trahanache. Brânzoveneanu. Teatru caragialian este o mare sec iune t iat în corpul societ ii române. scara social i moral a personajelor. a c rei ac iune se petrece ³în capitala unui jude de munte´. pseudo-intelectualul. ieni.to i Zoedin piesa ³ O scrisoare pierdut ´. i Zoe. Farfuride. S-a remarcat de mult viziunea tragic sub care a privit lumea rural .L.I. în comedii se poate urm ri o ascensiune. zon moral care este un compromis între mentalitatea de mahala i cea burghez . Pentru înver unata lui observare satiric i-a rezervat numai or eni. pe române.Caragiale Caragiale are o viziune realist a societ ii române. . Ca avencu. de la mahalagiul pur la pseudo-intelectualul. sunt intelectuali de provincie.

Trahanache. de valoare universal . . ar fi creat câteva figuri aproape atemporale.ilustreaz ³minciuna vital ´ tescu. ional. Dac ar fi burgheziei. dovada unei intui ii sociologice. Integrarea psihologiilor individuale în fresca unei societ i este semnul realismului s u. pe care nu-l reg sim nula nici un altul scriitor na ional. m ritoare.ChiriacChiriac-Tip tescu. procedat ca un clasic francez. Caragiale a surprins într-o oglind întrrece.Trahanachece st la baza vie ii de familie a mahalagiului înst rit i a provincialului cu prestigiu de conduc tor în mica lui lume. redus la scena pur a psihologiei. Cu o mare intui ie . lume. tarele esen iale ale burgheziei. sim ul unei adev rate ³comedii umane´. dar de o atenuant semnifica ie social .

superficial privire. Aceast sintez constituie rezisten a operei ti. comicul fizic al Cet eanului turmentat. s-ar p rea c scriitorul se repet . Caragiale este creator de tipuri. altele mai profilate. sale.Ca orice scriitor clasic. La o secaracter. sale. Caragiale are o dubl intui ie a individului: a categoriei lui individului: sociale i suflete ti. prin asem narea con inutului moral al unor tipuri. dar toate de un omenesc autentic. i c numai starea social . nu i psihologia specific a personajelor. Comedia de moravuri se-mplete te cu cea de caracter. autentic. Scriitorul a folosit toate mijloacele tehnice de a exprima comicul: comicul: comicul verbal al lui Conu Leonida. decorul mediului se schimb . care nu. i care provoac . personajelor.i nupoate men ine echilibrul. unele mai adânci. din cauza ebriet ii. altele mai schematice. Pristanda sau Farfuride.

râsul prin mijlocul elementar al sughi ului (un comic de repeti ie fizic ). pierdute. în istoria neamului nostru. . nostru. apoi comicul psihologic al lui Trahanache i Ca avencu i comicul de compozi ie. în visul metafizic i visul unui românism idilic i rural. într-o infinitate de nuan e. Dintre junimi ti numai Caragiale reprezint spiritul citadin.el însu i rieiun univers legendar. c ci Eminescu s-a refugiat în evul mediu patriotic i sentimental. dintre basmul popular i universul primitiv al copil riei. Creang a stabilit punctele de contact rural. Caragiale a reconstituit cu o neegalat intui ie psihologia unei epoci i chiar a unor categorii suflete ti specific urbane. Caragiale a observat. în feeria naturii. din actul al patrulea al Scrisorii pierdute. Filimon a v zut tragedia urbane. În comedii i în schi e umoristice. mascarada hilar a unei întrmahalale care s-a luptat s ajung la rangul de metropol . proceselor psihologice i sociale ale ora ului.

parodii. cronici teatrale. manier . concizie. Caragiale dezaprob retorismul unui Schiller ori Hugo. unde î i exprim p rerile cu o candoare bonom i amuzant . Literare ³Câteva p reri´ i politice. în scrisori. la întruniri publice. nici în eles f r art ´). F când distinc ie între stil i ii). cu arta lui smerinduatât de plin de adev rul vie ii.Caragiale este istoricul umorist al dezl n uirii instinctelor de parvenire a tuturor acestor or eni. în pres . pe care i-a întâlnit în via a de toate zilele. în fabule. smerindu-se îns dinaintea lui Shakespear. . muzicale. Concep ia scriitorului este net realist . schi e. Dintre toate felurile de a scrie. plastice. Caragiale alege stilul ³potrivit´ adic m sur . ii. creatorului. în fruntea conducerii administrative. de talentul i me te ugul creatorului. claritate (care nu trebuie sacrificat de dragul originalit ii). iar viabilitatea ei e e. asigurat de ´în elesul omenesc´ pe care îl exprim (³nici art f r în eles.

petrecere . muzic . el z bove te asupra ideii de compatibilitate a literaturii cu politica. Ironie. decât de literatur . are o recep ie lent a inova iilor-fie ele în literatur iilor(simbolismul. literatur ). articolele sale. impermeabil la noua poezie. Anti-romantic.). parnasianismul etc. distrac ie. Între clasic. Caragiale Antiera. în care se evoc patetic. .În scrisorile lui Caragiale c tre Al. prin temperament i orientare literar . cu har ag. toare. Vlahu (Politic i Al. care se declar el însu i. aproape liric figura lui Eminescu. deopotriv binef c toare. mai aproape de oratorie i întrîntrun sens de arhitectur . se mai re in În Nirvana. înrâurire reciproc de astfel. pictur (impresionismul) sau etc.o art reflexiv (Oare teatrul este literatur ?). Caragiale a socotit teatrul ca o autonom . un ³om vechi´. Pentru el teatrul este mai ales ?).un clasic. o art constructiv . Eminescu. Dou note. de sine st t toare. Scriitorul.

Scribe. condamnând de la bun început lipsa de probabilitatea criticii dramatice curente (el însu i a f cut critic dramatic .Labiche. au încremenit într-o m rginire definitiv . E. parvin în ierarhia social . de parveni i. concerte simfonice). cu unii autori francezi (E. vorbind despre ³Apus de soare´soare´Delavrancea. vanito i i amorali. Sardou). care pot s mahala.Sardou).În seria de articole ³Cercetare critic asupra teatrului românesc´ (România liber ). operele lui Caragiale se întâlne te o lume pestri de arivi ti. În (E. într- . Personajele. pe care autorul îi fixeaz laolalt în mahala. S-au mai descoperit asem n ri cu Alecsandri. mitocani i fandosi i. despre spectacolele teatrului italian. V. simfonice). sunt inap i de devenire sufleteasc . Conul Leonida fa cu reac iunea se apropie de ³Ia ii în carnaval´ a lui Alecsandri.

Ion Luca Caragiale .

nu este prea vechi în literatura noastr . cu unele schi e ale lui Negruzzi. considerându-l dintr-o sfer deosebit de via considerându.Limba i stilul în operele lui Caragiale Limba i stilul personajelor lui Caragiale alc tuiesc un moment al dezvolt rii realismului în literatura noastr . Procedeul care permite unui autor dramatic i unui povestitor s fac astfel încât în dialogurile i nara iunile lui s se aud felul de a vorbi a personajelor sale. au adus procedeul la perfec iune. Creang i Caragiale Ghica.dintri cultur . . A ap rut odat cu primul roman istoric. cu Ciocoii vechi i noi al lui Filimon. Caragiale a notat limbajul iune. cu scrisorile lui Ghica. cu comediile lui Alecsandri. prin notarea particularit ilor de vocabular sau de construc ie ale acestora. oamenilor lui.

Întreaga structur spiritual a lui Caragiale era impregnat de un dezgust puternic fa de expresia tendin elor ³generoase´ i ³umanitare³ ale ideologiei liberalliberaldemocratice. Una din constantele fundamentale ale publicisticii politice i ideologice a lui Caragiale a format-o tocmai formatdenun area vanit ii iremediabile a acestui liberalism. sociale.Concep iile estetice ale lui Caragiale Estetica lui Caragiale se afl într-o leg tur subtil i întrprofund cu ansamblul conforma ie spirituale a scriitorului i cu totalitatea reprezent rilor sale asupra direc iilor de dezvoltare ale vie ii sociale. exterior. de o repulsie acut fa de diversele forme de locvacitate ³idealist ´ sau sau de revolu ionarism exterior. i a .

.. afi at de doctrinarii liberalismului românesc.´ El mai spune c timp de mai de jum tate de veac ne-a nest pânit numai tirania vorbei ( vorba umflat i seac ). individuale. ..caracterului profund mistificator al ³revolu ionarismului´ de parad . de fraze i formule de senza ie. filantropi nesocoti i. ). Caragiale scria într-un articol din Timpul: ´Liberalii întrTimpul: pretutindeni sunt iubitori de forme frumoase.´.. Cu o luciditate remarcabil Caragiale a supus unui radical proces de demistificare ³nobila ³ i ³sublima´ frazeologie retoric a democra iei liberale-dezv luind în liberaletransparen a ei rapacitatea i abjec ia interese de clas ale unei burghezii mizerabile. considerând progresul omenirii ca o fapt a voin ei individuale. românesc. mizerabile.

S-ar putea stabili pân la un punct o anumit similitudine între orientarea gândirii estetice a lui Caragiale i cea a unui scriitor de tipul lui Flaubert.în fa a invaziei diverselor ideologii sau tendin e estetice cu caracter alienant i mistificator (³talent´ veritabil fiind sinonim pentru Caragiale cu realismul superior. În cazul lui Flaubert. meritul excep ional al scriitorului st în a surprinde cu intui ie admirabil . fraternit ii´.Nu stigmatizarea himericelor ³forme f r fond´ formeaz a adar temeiul veritabil al criticii caragialiene. Caragiale ca i în cazul lui Flaubert . egalit ii. anti-retorism). ii´. cu antianti-conven ionalism i anti-retorism). de a fi contrapus agita iei de suprafa a lozincilor ³libert ii. contradic iile reale ale regimului democra iei burgheze. .afirmarea drepturilor autonome i suverane ale ³talentului´ în art . apare în primul rând ca un act simultan de ap rare i de apologie a realismuluirealismului.

epocii. ³poza´ poetului damnat. Sentimentalismul. Exotismul afectat. Caragiale a intuit admirabil i diversele cli ee dintr-o dintranumit literatur minor a simbolismului epocii. etc. ( N. falsele mistere. edulcorarea. a esoterismului sau colorismului i-au g sit în pasti ele caragialiene un critic ilucid executându. scriitorul. ³poporanist´. simbolismului minor etc. artificioasa figura ie mitologic . unui scriitor se verific înainte de toate în imanen a operei. Estetica realism. s m n torismului. Tertulian) . ieftina idealizare a unui ³altruism´ i a unei ³generozit i´ factice formau obiectul zeflemelei lui Caragiale în fa a spectacolului prozei de tip ³poporanist´. iar opera lui Caragiale se afl într-o consonan des vâr it întrcu realismul ideilor estetice ale scriitorul.i necru tor victimele de pe platforma executânducelui mai intratabil i mai lipsit de iluzii realism.Principalul obiectiv al ironiei i sarcasmului caragialian l-a constituit tocmai factura estetic i stilistic a a unor produc ii literare descinse din curente de tipul poporanismului.

El va scrie atunci articolul ³În Nirvana´ în care va povesti cum la cunoscut. atunci când prietenul s u Eminescu. v rsase lacrimi i atunci când a aflat c ³d-l Eminescu a ³dînnebunit´. C t lin. Caragiale. Veronic i Micle. dup ochelarii s i de miop. aventura lor la sup rat pe Eminescu care o iubea pe poet . El mai brad. viclean RUL´. pe care îl jignise suflete te doar o singur dat în viat .Eminescu i Caragiale Caragiale. st tea întins pe catafalc. Prietenia lor se stricase din cauza cunoscut. n-ar fi altul decât Caragiale. Se spune c de pe urma acestui episod . în cetin de brad. ca un om sentimental ce era. ani). a plâns. marele nostru poet na ional ar fi creat ³LUCEAF RUL´. înnebunit´. El a fost atras de frumuse ea ei (avea 31 de Micle. copil de cas . .

Eminescu era foarte înv at. Mai târziu. Eminescu a fost pentru Caragiale un« excelent un« profesor. ´culcat în fân´. aveau amândoi s lucreze la ziarul ³Timpul´. Adusese i la Bucure ti fân´. Iancu. profesor. Atunci la întâlnit Iancu. ³Timpul´. . ti. geamantanul cu c r i nem e ti. tia nem e te i citea în gura mare pe Schiller.

ale majorit ii colegilor s i de breasl . caragialian. plecare idealul unui stil de urbanizare. improviza ia i scrisul spontan. foarte la pre i în plin ofensiv . Ironia începe s se desemneze limpede pentru acela care tie cât dispre uia Caragiale publicitatea literar contemporan . uzau de arma foarte insult toare a vehemen ei agresive. necontrolate. pân la anularea iluziei creatoare obi nuite. . Se poate itor. La romanticii germani. într-o vreme când revistele întrumoristice. afirma c ironia e principala coordonat a umorului caragialian. La Caragiale. agresive. ironia ia caracterul unei atitudini deta ate a artistului fa de propria sa oper . ironia are poate ca punct de nuite.Ironia la Caragiale Rolul ironiei în opera lui Caragiale este covâr itor.

foarte la pre i în plin ofensiv . într-o vreme când revistele întrumoristice. pân la anularea iluziei creatoare obi nuite.Rolul ironiei în opera lui Caragiale este covâr itor. La romanticii germani. plecare idealul unui stil de urbanizare. afirma c ironia e principala coordonat a umorului caragialian. Ironia începe s se desemneze limpede pentru acela care tie cât dispre uia Caragiale publicitatea literar contemporan . improviza ia i scrisul spontan. caragialian. . necontrolate. ironia are poate ca punct de nuite. Se poate itor. ale majorit ii colegilor s i de breasl . uzau de arma foarte insult toare a vehemen ei agresive. agresive. ironia ia caracterul unei atitudini deta ate a artistului fa de propria sa oper . La Caragiale.

care se d dea urma al con ilor polonezi de Geniadevki. la nr. i fumurile lui nobiliare. 9. ar fi stilul normal al ironiei caragialiene (ce bine pentru ce r u) . contradic ia fundamental dintre demagogul politic. retractare a unei cronici precedente.El îl ironizeaz pe Macedonski. . nobiliare. mod ironic . în care poetul fusese prezentat transparent sub numele de Aasky. dac paragraful n-ar începe cu ³Uf ³ prin care autorul se elibereaz de co marul retr irii în povestire. poezie. În paragraful ³Niciodat n-am s uit ce bine m-am odihnit o noapte în ora ul meu natal. Caragiale rezolva în Aasky. cu simulacrul în elegerii aprobative. GrandRomân ´. afi at de tân rul poet . Grand-Hotel ³Victoria nr. povestire. Ironia joac în satira social a lui Caragiale rolul sugestiei în poezie. Articolul se prezint ca o Geniadevki.

Întrfolosirea acestui procedeu deoarece o pies de teatru este scurt . personajele. ³Farfuridi´ i ³Brînzoveneanu´ edinte. La prima lectur sau reprezentare a unei comedii a lui Caragiale. . Ibr ileanu spunea c numele din opera comic a lui Caragiale ne dau impresia c fac parte din personajele pe care le denumesc. prin aluzia culinar a numelor lor. personagiu´. sim im c personajele nu puteau avea alt nume. Numele seam n .Numele din opera comic G. ³Zaharia Trahanache´ i prin nume dar mai ales prin prenume sugereaz b trâne ea i decrepitudinea i tot ce are greoi i tic it venerabilul pre edinte. sugereaz inferioritatea. prin ele însele. în orice caz c au numele lor. denumesc. cu personajele. i nu e timp s se fac ³acea sudare între nume i personagiu´. Într-o pies de teatru e necesar lor.

aceste nume fiind nume de mahalau . ³Didina´. imbecilitate. este un personaj fricos i ³tradus´ de toate femeile. femeile. Numele de ³Veta´. e comic.vulgaritatea i lichelism. cuvântul dandana se potrive te cu rolul lui în pies : schimbarea candidatului la deput ie . ³Cr c nel ³ e o comic. ³Agami Dandanache´. desperarea Zoei din cauza scrisorii amoroase etc. ca i prin combina ia lor. ³Ric Venturiano´ evoc dezinvoltura june . nu au nimic comic. ³Nae Ipingescu´ prin sonoritatea lichelism. ocupa ie de rând i imbecilitate. imbecil. latrans. chiar f r nici o asocia ie cu croitoria inferioar (ipingea) i cu ciubot ria ( pingea). ³Mi a´. sugereaz extrac ie inferioar . prin sonoritatea numelui i prenumelui . porecl i evoc un om cu o configura ie fizic ubred . poate aventur (prin pronume) i. . no ional sau acustic. ³Zi a´. ³Ca avencu´ red pe demagogul latrans. dar au comicul categoriei sociale. etc.

L.CARAGIALE (înainta ii i urma ii scriitorului) .ARBORELE GENEALOGIC AL LUI I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->