Sunteți pe pagina 1din 93
i ARYANA HAVAH De acelayi autor INUAKI | . Reptilianul din mine | Cristofor Magul din Carpati ® ORFEU 2000 BUCURESTI ‘Coperta: Femeie cu od de ANNA RAVLIUC a Descrierea CIP a Biblioteeli Nationale a Romnict HAVAH, ARYANA, Cristofor - magul din Carpati / Aryana Havah, Bucuresti: Orfeu 2000, 2008 ISBN 978.973. 1086-04.3 821.135.1.31 (© Eeditura Orfeu 2000, Bucuresti ISBN 978-973 - 1986-043 Dedic aceasta carte tuturorcelorce av gist sau se afl in clutarea Adevaeului Aceasta se vrea a fi povestea unui om pe eare I-am ‘cunoscut in cel mai crunt moment al viefi mele, Persona} ‘enigmatic, ssit paret din negura veacurilor, el a intat in viaja mea si mi-a adus o raz de speranfa, de lumind. El na cuts injeleg c8 dincolo de flinja uman& muritoae, se ascunde ceva, mult mai amplu si mai profund, un ceva, ‘are nu poste fi nfeles cu minta g nici cuprins eu suet Pate i pentru multi dintre voi el nici nu exist, s-ar putea si nu fl fntlnipiniciodat, poate nici nu vreti s& il cunoasteti Insiel est aici, acum, a venit pentra noi El s-a ndseut om. ‘ns luptat sii deptgeasce propria umanitat, sa nascut ‘muito, Insd a devenit etern. Acum este mai presus de ‘moarte, deoarece a ineles-o $i a pst calea de a 0 supune El este pistritorul cheilor alchimiei a transmutatilor. a Pietei flozofale. El are puteres de a wanscende spatul $i ‘impal, de @ uri muni in loc, este aici si pretutindeni, este ‘mae, dar totusi att de modest. Numele li este Cristofor ‘Acesta este omul despre care as vrea s8 vA vorbese, inst tu gliv de unde vine gi nict incotro se duce, nu stv unde Sa ndscut gi nici cli ani are. Pare bitin ca ipl gi totus slat de tindr, Flindeviafa li este o enigma si pentru mine, am si vA spun povestea mea, aga cum s-a intémplat in realitate ‘Vous, cititorilor, v8 dorese s8-1 intAlnii pe propriul vostru Cristofor, sau mBcar sil constientizai pe Cristofor, cel din inimile voastre gi astfel 8 deveniti mai buni, mai ‘Ingaduitor, 8 fjeleget c8 viata are multe fefete sic noi am trait multe dintreacestea Fie ca voi si gsi gist scoatet a lumina patra filozo- fala, care st ascunst in sufetele voastre. ‘Sunt frustat. Sunt ate de frustratfne8t imi vine <8 vis [Ente 0 senzafe cidatt pe care am mai incerea-o in prea ‘examenelor. Este aceasenzate de neputinf, de gol ca aunes nd simi percolul, dar nu Tl po localiza, MA elindese 8 aceasta este soarta mea, aga fmi este sis & mor. Imi adue aminte de cuvintcle bunicii mele: .Poji da copilului orice Este adevarat cf am avuttntotdeauna tt eeea ce mi-am dri. Am Intns ména gi am uat sau mi-a fost pus la picioare. ‘Toate micile mele succese a fost extrapolate 5 transformate fn imense tiumfur. Eu sunt singurul care stiu 8 am fost un medioera. Sunt cea ce sunt datortl minciuni, a ngeliciunii, a fraudei, a iudSrogeniei si de ce no, datorit fizicului meu. Am sivarsit toate plcatle acest lumi, ar act s-arcontailiza, cu sigu- ‘anf ar umple eéteva cet. Sunt un farseur, un scamator, un ‘magician de doi bani. Nimic din ceea ce reflect mu este real Sunt o mase8, o plpust pe care eu-I meu interior 9 mane- vreara, 0 conduce, 0 faces reationeze la stimuli ‘Asta sunt eu: 0 marionett 0 ciudaifenie.o creatie a acestet Jum hidoase. un Tmax, ce se hrdneste cu slbiciunile oame: nilr, cu doringa de inavutire, eu iubirea lor pentru bani ‘Simt nevoia sf vorbese ev cineva. Ese pentn prima ‘art cind imi pare riu e& sunt singur pe lume, Dac pirini ‘mei nv ar fi murit fn acel stupid accident! Da, dar daca at fi fost in viol, mu as fi putut vinde case si mu as fi pura sca totl la burs, gi deci mu as fi ajuns unde sunt asta Dar unde sunt astzi? ‘Am 33 ani si locuiese pe Rue Saint-Germain, tn Paris. Sunt in Oragul Luminior, oragul care mu doarme, orapul 10 care feamita de lume, oragu ude poi leg priteni pent © via, dar eo sunt singur. Att de singur fet md doe ima, Sunt singrfinima Prisuli, SUu cd este o conte dice, st acum pe mine sceast salitudine ma stinge Jimi doreses8 am unumdr pe cae st pot plénge Exist care Dumsezeu? $i dac exist eed ed sedis tweazd copos privindu-ms. Im imagines e& ne prvese ca ta televizor. Sunt ea, Paul, gi te salut din tmensul meu patament, ce valoeaz aproape te milioane de eu, te salut din aceasé cx8 ina cei amenajare am invest 500000 de euro ini vin in eapcuvintele abies: Garantie pe via Care vith nenoroctle? Cele iteva huni? I mulhumese Doamne, ef mai IAS sac avee timp de 33 dean, 8 se bucuresiraci cfrd vot mun! Pofifi frit, dacd to gi Inseam asta, rulumese cf tei hota sb ma eh la tine, asta in caz Bi exit, Dac est cu adevrat real vino si infratama, fi baba, folosexte-curajl pent ami spune in fa. Fi tu ce eave senting Ji apare n mine figura doctorui Richerd. Am simi de a ncepute& ceva neste in regula. Freamtal veel Stinjenela toate acestea mau facut sh cred ef am nevoie de opera HIV, litere hei, here cae i arta srg, semiga definitva. Ce eindal sum oament, descopers nol i no ‘euvinte pentru a defi mouren. Majscule eae I sata incoto te ineepi sca vreme mai a de pierdut pe acest plant. De laeitea lun la cdjiva ani. $i pot? Apot neantl,nimicul. stingerea, dizolvarea propre fnte eva, un ceva ee nineni ni Tl poate defini. Sar putea cx lumea de apo 8 fe envi abiserii, 0 scores meni S8i determine pe oanen sie mai bun, ma nga Poatee8 dincolo nu exist nic, nu ne asleat ime " Poate es tinge Beals gat noma ver mom uz nimi, etn bend sid mi ste acolo veptri ca 6 leguk. Asta tn anil in care paste conga de Sie, dar dal ea no mei exist, ph aceea? Daca fm wie tl eaflrget i cseta ete ists? Aone nimi pu va amin de treoerea ta prin vial. Ese eas cum ma exit Privesc pe feeasi, Pictur mari i gree ea boabee de strugur se Yostoglese pe gear. Plnge cen. Oar pent tine? MB pufhete raul Sal, Dotmne, sunt eu, unl inte ganda i prefer ctu ai dat dewoate pe care iat init sh triaech Tox, spe jbl ind Aeposmder Dach ast mes pot fer! Dac es te implor,s exd In prune 0 0) foe, m0 tt Trane tte vo} plo, vor ping eve rugs, Pate Bia este stati ns vers ovina avn ctl pan flat n icone. Pt, a regi! Fi mina Ehnimen no ponte tree de ne de hott ua rept de veto peste vija mea, O'ia8 care ie car mi Hi pare [ey cli este a men Eu a eb sf pun de dup unui mev plac. Bu af tebul sh hottie ind BlAtexe sce, lee ssemni unui fvineto,e capil Sus, ella pe un eal all. Dar mi tsa hott ed not Sumem credits poate ali au spus at, mrp. cet este ch no} ms per lege nmi, ns pute Bok nimi. Incest joc nse dhs se up buna plc a inert cae neni car bun it partie fctv: Navel st iotdesuna fn ub. Este inva 9 Irvine Punta uneot dat nama din uramen Gin plctseal Mat pune pest Ta puree, mena sur lure ef spre a face jal tml complet Cfndvede ct aropi de final. de reuse spar 3 israel sal tot ans spre arta ‘lel et supreml, nicl, singurul ere pote citi. Rn MA trintese pe canafea. Pe peretele din fata mea se ala tabloul, Minunea mea, sufletul meu, Danaide. Privese spa tele femeii ce st in picoare pe o snes, la marginea unei ‘mari involburate. MB ut Ia mine ei ridicatéedtre ce. in care fine 0 tort. Panza alba ce © acopert pe jumtate, ma ‘mult o dezgoleste. Privse perfectiunes mini, solduri- lor, a tale a paruui lung ce Hi futuré in vnt Ce eiudat este ste indrigostesti ceo femeie al cArui chip niei mlcar ru Lai vizut, Aceasta este 0 capodopert a picturi italiene din secolul XVII. As fluc pentru ea, Ag f ingelat, mi-ay fi vandut sufletal ca s&.0 am. Imi amintese satisfectia pe care am avuto la licitaie, atunci cind am cagtigat. Eram invinebil,eram 0 far, $00 000 de euro pentrs numarul 28. Eram eu, Jubita mea dragosten mea, 0 site iau acas, 0 ste ador!™ Cu cine vei ramane cdind eu nu vot mai fi? La un ‘uzeu? Sa fit pangiritt de privirea vulgului? S@ fi atinsd ‘de mainile expenior? Ai edlatorit in timp spre a ajunge la mine. Suntem doar noi doi deparce de muritor, De fapt tu tet, aren sunt trecator, Vei pata depune tu miturie ch am existat? Cd am peteecut zile tn sit impreund? Ca ‘e-am iubit asa cum pu am iubit pe nimeni? fi résund in ‘ap cuvintele expertuli. Femeia care imineazi caleasufle- telor pierdote, Da, sunt un suflet pierdet! Lumineaza-mi calea, te rog! Dact ag gic dincolo, in nimic esti tu, a3 dori si mor tn aceast clip, m-ag sinucide, Inst dacd mor 110 nu ma agtepfi, te vo pietde definitiv. Simca timplele tmi zvcnese. MA sufoe, Am nevoie de ar. les in poste ‘Merg cam de vreo ort . Sunt ud pant Ia piele, sé asta md face si’m& simt viv, fy jural mew sunt oameni. Vad ‘oumeni, rst abi, buzurosi, 2imbiton. Ini vine 4 ip ~ Idioilor. voi sti et eu © s8 mor? Sub o umbrelé doi tine se saruta, Merg a i inte = Voi ited os4 mais? “Amindot wit pmlc aol se ndeptieazt in gab Paves fn wince magazinelor. Vid costume de mare, cu pel eho pte rn familie citeva uni. Cindva tma'mandream cu ele, Acurn mit ca i cind ar apartine te um In eflexia geal imi vd ep. Pali ab. dar totic cists. Sub och me alas mini ea, se ivesc cearcne negr,cercine ce prevstose pac Inl- nirea mea eu imea specter TMA ntore cu satel avn mat I forfoe str Este sera dar parc org anima din en ce ma mle ‘Vad fete, mist. imaginal trrlor. Nimeni nu este cees ce ven spark. Sun In-n ory anima de fantom, ora ‘veto, org mort, oral himiilr 9 al umbrlor, Mi puc8 un hhot ders, Tresor se inte curio E beat! Se ade 0 voce = Lisa! Sunt beat! Beat de eric ck voi muri! M-am ima co dolcele nectar al terial anion. al dorinflor i stslor impli i acum trbuie sm rezese. Sina wre [Ay vrea sh rimin in dolees mea smefealt. Sh mi simt Inchipui la mine Ie birou rugin-

S-ar putea să vă placă și