Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicatie

O societate fabica un produs .Vanzarile bugetate pentru perioada decembrie N-1, mai N
sunt:
-14.000 lei - decembrie
-16.000 lei – ianuarie
-22.000 lei – februarie
-17.000 lei – martie
-20.000 lei – aprilie
-24.000 lei - mai

Stocul de siguranta inseamna un procent de 25% din vanzarile bugetate ale lunii
urmatoare,iar la materia prime inseamna 10 % din necesarul de consum al lunii
umatoare.
Un exista pierderi.
Politica de plata a furnizorilor de materia prime este urmatoarea: 40% in luma achizitiei
si 60%bin luna urmatoare.Conditiile de incasare a clientilor sunt: 50% in luna vanzarii
si 50% in luna urmaoare.
Celelalte cumparari se platesc in luna achizitiei.
Pentru inventarierea stocurilor se foloseste metoda FIFO ,si este cunoscut stocul la1
ianuarie
40.000 lei um/buc, iar pretul de vanzare este de 58 um/buc.
Cheltuieli estimate :
• Cheltuieli cu meterii prime 10um/ buc
• Alte cheltuieli directe de productie 16 um/buc
• Cheltuieli cu chiria 210 um/ buc
• Chltuieli de distributie : salarii 7 um/bun
Amortizare 164.000 lei /luna
Elaborati bugetul de productie si bugetul de cumparari pentru perioada ianuarie-martie
N.
Bugetul de Productie

Elemente Ianuarie Februarie Martie

1.Qif 17.500 20.750 17.750

2.Cheltuieli directe de
productie
-materiale 175.000 207.500 177.500
-alte cheltuieli 220.000 332.000 284.000
-chiria 210.000 210.000 210.000

3.Cheltuieliindirecte - - -

Cost de productie 665.000 744.500 671.500


Stoc de siguranta = 25%Qiesita

Q vanduta

Elemente Ianuarie Februarie Martie

Stoc siguranta 4.000 lei 5500 lei 4250 lei

Intrari 17.500 lei 20.750 lei 17.750 lei

Iesiri 16.000 lei 22.000 lei 17.000 lei

Stoc final 5.500 lei 4250 lei 5.0000 lei


Buget de achizitii

Elemente Ianuarie Februarie Martie

Qcumparata de mat .p. 17.285 lei 20.450 lei 18.075 lei

Cost achizitie unitar 10 lei 10 lei 10 lei

Valoar achizitie 173.250 lei 204.500 lei 180.750 lei


Branzaru Raluca

Grupa 652
Serie A , An II