Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ

(după Ioan Radu şi Olga Ciobanu)

I.. Date personale


1. Numele şi prenumele
2. Locul şi data naşterii
3. Domiciliul
4. Şcoala şi clasa în care învaţă
II. Date familiale
1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
tatăl……………………………………………………………………………….
mama……………………………………………………………………………...
2. Structura şi componenţa familiei
a) Tipul familiei
normală
tatăl (mama) decedat/ă
părinţi despărţiţi
părinţi vitregi (unul sau amîndoi)
alte situaţii…………………………………………………………………………
b) fraţi (surori ) mai mici, mai mari
Nr. crt. Vârsta Ocupaţia Nr. crt. Vârsta Ocupaţia
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

c) alte persoane (rude) apropiate în familie


…………………………………………………………………………………….
3. Atmosfera şi climatul educativ:
raporturi armonioase şi de înţelegere între părinţi şi între ei şi copii
conflicte mici şi trecătoare în familie
dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente
familie dezorganizată sau în curs de disociere.
4. Condiţii de viaţă şi muncă ale elevului
…………………………………………………………………………………….
5. Influenţe extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni, etc.)
…………………………………………………………………………………….
III. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii
1. Antecedente……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii……….................................
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………
IV. Rezultate în activităţile elevului
1. Rezultatele la învăţătură
a) Grafic global (pe clase)
b) Date selective
Clasa Materii cu rezultatele Materii cu rezultatele
cele mai bune cele mai slabe

2. Cercuri frecventate de elev


Clasa Cercul Rezultate

3. Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare


Clasa Cercul Rezultate

4. Activitatea independentă desfăşurată de elev


Lectura: Rezolvă probleme de: Alte activităţi:
neselectivă matematică arte plastice
selectivă fizică muzică
în ce domenii alte domenii sport
formaţii artistice
V. Procese intelectuale şi stilul de muncă independentă
1. Nivelul de inteligenţă al elevului
Foarte bun Bun Mediu Scăzut Sub limită

2. Memoria
Foarte bună Bună Medie Scăzută Foarte slabă

3. Limbajul
Vocabular bogat, Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular sărac,
exprimare frumoasă corectă exprimare greoaie exprimare incorectă

4. Stilul de muncă al elevului


a) cum lucrează:
sistematic, ritmic, organizat;
inegal, cu fluctuaţii, în salturi;
neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele, speculează nota,
învaţă în salturi, numai pentru a obţine o notă de trecere;
alte menţiuni

b) sârguinţa
foarte sârguincios sârguincios puţin sârguincios deloc sârguincios

c) creativitate, autonomie:
inventiv, cu manifestări de creativitate,
ocazional, cu manifestări de creativitate,
lucrează mai mult şablonar
dependent, fără iniţiativă,
alte menţiuni

VI. Conduita elevului în clasă şi la lecţii


1. Conduita la lecţie: 2. Purtarea în general:
atent, participă activ, cu interes; exemplară, ireproşabilă;
manifestă interes inegal, fluctuant; corectă, cuviincioasă;
pasiv, aşteaptă să fie solicitat; cu mici abateri comportamentale
prezent numai fizic. cu grave abateri comportamentale

VII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului


1. Participarea la viaţa de grup: 2. Cum este văzut de colegi:
mai mult retras, izolat, bun coleg, sensibil la
puţin comunicativ; problemele colegilor;
participă la activitatea de grup preocupat mai mult de sine,
numai dacă este solicitat; individualist, egoist;
se integrează în grup, dar preţuit pentru rezultatele
preferă sarcinile executive; la învăţătură;
sociabil, comunicativ, vine cu idei preţuit pentru poziţia în
şi propuneri; clasă;
activ, bun organizator şi animator preţuit pentru performanţele
al grupului. extraşcolare.

VIII. Trăsături de personalitate:


1.Temperamentul: 2. Emotivitatea:
puternic exteriorizat, impulsiv, foarte emotiv, timid, emoţiile
nestăpânit, dominant, activ; îi perturbă activitatea;
extravert, energic, vioi, mobil, emotiv, dar fără
adaptabil; reacţii dezadaptative;
calm, controlat, reţinut, lent; controlat, echilibrat,
îndrăzneţ;
hipersensibil, retras, nesigur,anxios;
tip combinat.

3. Trăsături dominante de caracter:


pozitive..................................................................................................................................
negative.................................................................................................................................

IX. Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice (carieră, eficienţă profesională etc.)


Recomandarea dirigintelui....................................................................................................
Recomandarea psihologului şcolar.......................................................................................
Recomandarea Dvs................................................................................................................

Întocmită de................................................

Semnătura................................................... Data.............................

Evaluare