Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


Index încărcare: 1528647
Aţi depus o declaraţie D112 rectificativă,
cu numărul de înregistrare INTERNT-1528647-2011 din data: 11-05-2011
pentru perioada de raportare martie 2011, pentru CUI: 24882159

Nu există erori de validare.

ATENŢIONĂRI:
A: asigurat (10) [idAsig = 10] sectiune asiguratB2 (1)
Nu exista zile lucrate in conditii de munca normale si exista sume
atentionare regula: V69.2: daca B2_2 = 0 atunci B2_5 (1437) = 0

Signature Not Verified


Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2011.05.11 08:23:06 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

S-ar putea să vă placă și