Sunteți pe pagina 1din 5

FERESTRE DIN LEMN

Ferestrele sint elemente de constructii in farma de rama, care se


monteaza in golurile peretilor exteriori ai cladirilor. Ele constituie , in
ansamblul cladirilor, elemente inseparabile ale acestora, apartinind atat
elementelor de arhitectura exterioara cat si celor de arhitectura interioara.
Importanta pe care o au ferestrele ca elemente de arhitectura
exterioara, cpnsta in asigurarea esteticii fatadei, care se realizeaza atat prin
coloritul lor cit si prin alternanta dintre plinurile si golurile fatadei (ritm),
pentru a da cladirilor, in exterior, un efect de liniste si de echilibru. Ca
elemente de arhitectura interioara, ferestrele au o imprtanta mai mare
deorece asigura, prin functionalitatea lor, lumina necesara si schimbul de aer
din exterior si interior, ca si protectia impotriva intempriilor din eterior si
zgomotele din ambee sensuri.
Din punct de vedere consructiv, ferstrele trebuie sa fie rezistente,
durabile si sa-si pastreze stabilitatea formei. Productia ferestrelor este
regementata si pusa de acord cu dimensiunile golurilor din peretii cladirior,
stabilite prin standarde de stat. Realizarea acestor cerinte pentru executarea
ferestrelor impune proectantului si constructorului necesitatea de a alege
solutiile constructive si arhitectonice cele mai corespunzatoare, pentru a
asigura cladirilor estetica necesara, dar mai ales interioarelor, un mediu
sanatos si confortabil.
In tara noastra productia ferestrelor se realizeaza pe cale industriala si
se bazeaza inca pe elemente de lemn masiv din cherestea de rasinoase sau
foioase tari (stejar, fag etc.). pentru executarea tocurilor de ferestre si usi se
foloseste intro oarecare masura si sistemul elementelor lamelate, pentru a se
realiza astfel sortimente de lemn din cherestea de rasinoase de dimensiuni
reduse si de calitate inferioara. Pe plan mondial exista insa tendinta de a se
folosi materiale care sa inlocuiasca lemnul, cum ar fi, de exemplu,
cercevelele din din profiluri din metale usoare (aluminiu), materiale plastice
realizate prin extrudare sau presare, precum si elemente din aschii de emn
aglomerat cu rasini fenolice sau fibre sintetice aglomerate.
Elementele componente ale ferestrelor. Ferestrele sunt alcatuite din
urmatoarele elemente : tocul 1, cerceveaua 2, glaful 3, pervazu 4, sipca de
acoperire 5, traversa intermediara 6, ochiul de geam mobil 7, balamalele 8,
cremonul 9 si lacrimarul.
Ferestre simple

Ferestrele simple sunt acatuite dintr-un singur rand de cercevele, intr-


un cant sau mai multe canturi, cu sau fara supralumina. Acest tip de ferestre
sete folosit mai ales in tarie cu o clima cada, iar in tara noastra, la cadirile
din statiunile de vara, la constructiile agrozootehnice, la halee si atelereor
cladirior industriale la casa scarii din cinstructiie obsnuite.
Dupa sistemul lor constructiv si de deschidere, ferestrele simple pot
fi : fixe cu deschidere exterioara, cu deschidere interioara.
Ferestele simple fixe. Aceste ferestre sunt alcatuite dintro rama-cadru
care se ficseaza in golul zidariei, prin intermediul ghermeelor indepinind
astfel si functiile tocului, asigurand o buna etansietate. Montanti, traversele
si sprosurileale ramei sunt prelucrate cu profiluri bisnuite ca la cercevele,
fiind prevazute cu falt pentru montarea geamurior.
La constructiilee industriale sau agrozootehnice, ferestrele fixe pot fi
prevazute pentru aerisire cu ochiuri mobile, montate intre sprosurile ramei
ferestrei sau intre rama si sprosuri. De asemenea, pentru realizarea unor
suprafete mai mari de umina ferestrele fixe se pot alatura sau suprapune. In
acest scop, pentru alaturare, se folosesc doua sipci de acoperire (la exterior si
interior), prevazute cu falturi in care se asambleaza montantii alaturati ai
cerceveleleor, strangandu-se in suruburi cu piulite. Pentru suprapunerea
cerceveleor se utilizeazao traversa din lemn de stejar, prevazuta la mijloc cu
faturi pe ambele partipentru asamblarea cu traverasele cercevelei. Ea este
profilata la exterior pentru a forma un lacrimar.
Ferestre simple cu deschidere exterioara. Constructia acestor
ferestre se realizeaza printr-un toc pe care se monteaza, la exteriorul lui, un
singur rand de cercevele intr-un canat, doua sau mai multe canaturi,
prevazute dupa caz si cu supralumina.
Cercevelele ferestrelor intr-un canat, doua sau mai multe canaturi se
asambleaza si se inchid direct pe toc, prin suprapunerea or pe falturie
obisnuite de inchidere, in unghi drept. Inchiderea ferestrelor in doua canaturi
se poate reaiza prin mai multe sisteme consecutive, dintre care cele mai
utilizate sunt cele prin falturi obisnuite de inchidere pe toc, falturi duble
drepte sau prin falturi semirotunde, sistem denumit gura de lup, eecutate
numai la montantii alaturati ai cerceveleor. La montantii laterai si la
traversele cercevelelor se executa falturi drepte de suprapunere pe toc.
Pentru prevenirea infitrarii apei de ploae printre faturi se monteaza
lacrimare pe traversa superioara a tocului sau pe cea inferioarade
supralumina, precum si pe traversa inferioara a cercevelelor sau a tocului.in
acelasi scop se poate proceda la montarea tocului ferestrei mai spre interiorul
golului zidariei.
Aceste tipuri de ferestre desi asigura o buna etansietate la actiunea
vintului, presind cercevelele pe faltul tocului, au totusi o utilizare mai
restransa, deoarece prezinta greutati in manipularea si stergerea geamurilor.
De asemenea, nu asigura o suficienta etansietate la infiltratea ape si prezinta
pericolul unei degradari inainte de vreme, fiind expuse direct intemperiilor
atmosferice.
Ferestre simple cu deschidere interioara. Un astfel de sistem
constructiv de ferestre are o mare utilizare, deoarece cercevelele sunt
asamblate pe partea dinspre interior a tocului, ceea ce permite o deschidere
spre interiorul incaperii. Datorita unei asemenea asamblari, cercevelele sunt
expuse mai putin apei de ploae, asigurand totodata, manevrarea lor si
intretinerea geamurilor in cinditii mai bune.
Ferestrele simple cu deschidere interioara au aceeasi constructie casi
cele cu deschidere eteriolara, cu deosebirea ca tocul este prevazut cu un falt
pe partea din interior, pe care se suprapun cercevelele.
Sistemul de inchidere a ferstrelor intr-un canat sau trei canaturi sete
cel pe toc cu falturi drepte, iar pt cele doua canaturi, cel prin falturi duble la
maontantii alaturati ai canaturilor si faltuiri obisnuite la montanti laterali si
traverse. Daca fereastra sete prevazuta cu supraumina, se monteaza cate un
lacrimar pe fiecare traversa superioara a tocuui si pe cea intermadiara, cat si
pe traversa inferioara a cercevelelor. Pentru indepartarea spre exterior a
perdelei de apa care se scurge de pe cercevele, traversa inferioara a tocuui
este prevazuta cu un falt oblic.

Ferestre duble

Ferestrele duble sunt alcatuite din doua rinduri de cercevele,


asamblate la exterior si interior pe un toc de lemn masiv sau din rame cu
captuseli. Latimea elementelor care alcatuiesc tocul este determinata de
grosimea peretelui, distanta dintre cele doua randuri de cercevele fiind
cuprinsa intre 10 si 15 cm, asigurand un gol de aer pentru izolarea termica si
fonica.
Ferestrele duble sunt utilizate la constructiile de locuinte, institutii
publice si scial-culturale, asigurand in suficienta masura etansietatea la apa
si aer, ca si o buna izolare termica si fonica.
Dupa sistemul lor de deschidere, ferestrele duble pot fi : ferestre cu
deschidere exterioara-interioara, ferestre cu deschidere interioara, ferestre
cuplate.
Ferestrele duble cu deschidere exterioara-interioara. Aceste
ferestre mai sunt denumite si ferestre duble cu deschdere obisnuita, deoarece
rezulta dintr-o combinatie dintre ferestre simple cu deschidere exterioara si
ferestre simple cu deschidere interioara, astfel ca cele doua randuri de
cercevele sunt identice, atit constructiv cat si asamblare pe toc, cu cele de
ferestre simple. Cercevelele, avand dimensiuni egale, asigura incaperilor o
mare suprafata de iluminare.
Ferestrele dudle cu deschidere obisnuita se pot cnstrui in unul, doua
sau mai multe canaturi, cu sau fara supralumina. In cazu ferestrelor cu patru
canaturi, montantul interrmediar de la mijlocul tocului trebuie sa aiba o
latime de 10 mm mai mare ca ceilanti mantanti intermediari, pentru a
permite fixarea balamalelor pentru cele daua cercevele alaturate.
Montarea glafului din lemn (uneori mozaic sau piatra) are rolul de a
acoperi zidaria sau de separa nisa de calorifer de sub tocul ferestrei. Pe
traversa inferioara a cercevelelor exterioare si a celor de supralumina se
monteaza cate un lacrimar, iar traversa infeerioara a tocului este prevazuta in
exterior cu un falt oblic, pentru a impedica patrunderea apei intre toc si
zidarie.
Asamblarea cercevelelor la ferestrele in unul, trei sau mai multe
canaturi se realizeaza pe fatuirile drepte exterioare si interioare ale tocuui si
prin falturi dube obisnuite sau gura de up a cercevelelor alaturae a ferestrelor
in doua canaturi.
Ferestre duble cu deschidere interioara. Aceste ferestre prezinta,
fata decee cu deschidere obisnuita, dezavantajul ca nu asigura o buna
etansietate la vant si au o suprafata mai nica de lumina, datorita cercevelelor
exterioare care sunt mai mici. Cu toate acestea sunt utilizate mai mult,
deoarece se incadreaza mai bine in estetica generala a fatadelor cladirilor, nu
sunt atit de expuse intemperiior si se pot manevra mai usor etc.
Sistemele constructive folosite la ferestrele duble cu deschidere
inteerioara pot fi : pe toc cu rama exterioara, cu rame pe captuseala, in doua
sau mai nulte canaturi.
Tocu cu rama exterioara este sistemul ce mai utilizat si se construieste
din elemente din lemn masiv pe care se monteaza o rama exterioara.
Tocul cu rama pe captuseala este mai putin intrebuintat, fiind alcatuit
dintr-o captuseaa din PAL, pe care se monteraza o rama interioara si una
exterioara pe care se asambleazacercevelele.traversa interioara a captuselii
este executata din lemn masiv.
Ferestre duble cupate. Ferestrele cuplate au deschidere, de obicei,
interioara cand sunt utilizate la cladirile de locuit, institutiile publice sau
social-culturale si exterioare, cand sunt folosite la unele aboratoare sau sectii
de productie, unde exista pericol de incendiu.
Ferestrele duble cuplaate se caracterizeaza prin legarea
(cuplarea)celor doua randuri de cercevele, care se deschid concomitent,
executanu-se urmatoarele sisteme : prin cuplaare rigida, prin cuplare
alaturata, prin cuplare cu distanta intre cercevele.
Cuplare rigida a cercevelelor se realizeaza prin suprapunerea pe falt,
executat pe fetele interioare a ambelor randuri de cercevele si astfel ele se
cupleaza (leaga). Rigidizarea lor se realizeaza prin balamale.
Cuplarea alaturata a cercevelelor se utilizeaza mai mult ca primul
sistem, deoarece ne asigura o buna izolare termica si fonica, dar, mai ales, se
simplifica operatiile de executi si se obtine o manevrare mai usoara.
Ferestre cupate cu distanta intre cercevele sunt frecvent utilizate.
Acest sistem consta in cuplarea cu ajutorul accesoriilor de cupare a ceor
doua randuri de cercevele cu deschidere interioara, care se monteaza pe toc
la o mica distanta intre ele.stratul de aer dintre cele doua cercevele asigura o
buna izolare termica si fonica. Extinderea fabricarii acestui tip de ferestre
este justificata prin folosirea elementelor lamelate a cercevelelor.
Ferestre duble basculante. Aceste ferestre cu deschidere speciala au
constructie identica cu a ferestreor duble cu descidere obisnuita, cu
deschidere interioara sau cuplate. Deschiderea lor insaa se realizeaza : pe
orizontala, de jos in sus, de sus in jos sau combinat.
Pentru asamblarea cerceveleor pe toc se folosesc balamale obisuite,
iar pentru balansarea lor, accesorii speciale. Astfel, lacercevele de
supralumina, bascularea lor se asigura printrun sistem de parghie, destul de
complex, pentru manevrarea de la distanta (de jos) ceea ce creaza dificultati
la manevrarea si exploatarea ferestrelor. Din aceasta cauza, la constructiile
socio-culturale si locuinte se construiesc ferestre duble basculante cu
deschidere interioara, de sus in jos, a cercevelelor inferioare.

Executarea tocului si a cercevelelor