Sunteți pe pagina 1din 10

UTILIZARE

Functionare CD
Comutarea fntre CD-player si E x t r a g e r e a CD-ului
magazia CD
Prin apasarea tastei © s e activeaza
Prin apasarea tastei ^ B e trece de la CD- extragerea CD-ului si CD-ul poate fi scos.
player-ul intern la magazia CD externa.

Indicatie
La temperaturi extrem de mari, de exemplu
la soare puternic in tari sudice, apare
comutarea pe protectee pentru protejarea
CD-ului $i cititorului (laser). Pe display
apare anuntul CD HOT.
In acest caz CD nu functioneaza.
Functionarea CD se activeaza automat De indata ce aparatul s-a racit putin, CD
cand se introduce un CD in sertarul de CD HOT dispare. Acum CD-ul poate fi redat.

Indicatie
Va rugam nu apasati cu putere in sertarul
CD. CD intra automat m CD-player-ul
intern.
Daca instalatia radio se gaseste pe radio
si Tn CD player se gaseste un CD, respectiv
magazia CD este pregatita, se poate
asculta Cd-ul prin apasarea tastei (CD) Q

21
UTILIZARE

A l e g e r e a unui t i t l u Derularea rapida inainte-inapoi


Prin rotirea butonului {§)la stanga sau • Prin apasarea tastei statie (4)activati
dreapta, se poate selecta manual titlul unui derulare rapida Tnapoi.
CD. • Prin apasarea tastei statie {5)activati
derulare rapida Tnainte.
Salt la titlul anterior
• Prin apasarea tastei statie {2) in decursul S e l e c t a r e a unui C D
primelor 5 secunde ale cantecului - se Prin apasarea tastelor statie { o ^ i lljDoste
alege titlul anterior. Daca de la Tnceputul fi ales orice CD din magazie.
cantecului s-au scurs mai mult de 5 • CD-: Apasati tasta @pentru a selecta
secunde, se sare la Tnceputul cantecului. CD anterior
Cu aceeasi functie este ocupata tasta de • CD+: Apasati tasta (T)pentru a selecta
Afisari pe display cautare (SEEK) (J), daca o apasati ?n CD urmator.
partea stanga.
Pe display se afiseaza la redarea unui CD CD selectat este afisat pe display. Pe
numarul titlului (TRACK) si durata. Salt la titlul urmator display apare anuntui: CDC1 pana la
Se afiseaza si cand instalatia radio se CDC6.
• Prin apasarea tastei statie (3), se alege
gaseste in modul de functionare CD-player urmatorul titlu. Indicatie
sau magazie CD. Cu aceeasi functie este ocupata tasta de Tastele statie @ s i (h)nu au functie la CD
• CD: CD-player cautare (SEEK) (4~)daca o apasati ?n partea player-ul intern.
• CDC: magazie CD dreapta.
Daca instalatia se afla in modul magazie
CD, pozitia CD ce este momentan ascul-
tata este indicata. Pe display apare CDC1,
CDC2, etc.

22
UTILIZARE

Reglarile la functionarea CD Functionare CD si programul


Prin apasarea tastei (MENU) {§)la modul trafic
de functionare CD, se apeleaza meniul CD. Daca inainte de a porni CD-ul, functia TP
Pe display este afisat: RANDOM. este activata (ledul din tasta (TP) 3*0)este
aprinsa), la anunturile de trafic, redarea
Reglare CD-MENU RANDOM
CD este mtrerupta si se aude anuntul de
Functia RANDOM permite redarea titiurilor trafic.
muzicale in succesiune Tntamplatoare. Daca se paraseste domeniul de emisie al
Rotiti butonul @spre stanga sau dreapta postului de anunturi de trafic, aparatul
pentru a efectua reglarea dorita. cauta automat un alt post.
• OFF: Functia RANDOM este dezactivata. Prin apasarea tastei (TP) @anuntul ce
• CD: Functia RANDOM este activata tocmai se aude poate fi Tntrerupt. Se
R e d a r e a u t o m a t a a titiurilor pentru CD-player. continua redarea CD, Insa noile anunturi
(SCAN) • CHANGER: Functia RANDOM este de trafic vor fi in continuare auzite.
activata pentru magazia CD. Pentru a putea asculta CD fara intrerupere,
Prin apasarea tastei (SCAN) {6)se acti-
dezactivati va rugam, Tnainte de a asculta
veaza redarea automata a titiurilor. Fiecare Dupa cca. 10 secunde pe display dispare
CD, functia TP prin apasarea tastei (TP)
cantec al unui CD este redat timp de 8 afisarea functiei. Reglarile dvs. se memo-
@)pana cand ledul din tasta se stinge.
secunde. reaza automat.
La o noua apasare a tastei se poate opri
scanarea si se poate asculta cantecul
existent.

23
UTILIZARE

Sfaturi la functionarea CD Masuri de precautie la aparate CD1 ERR2


Pentru a garanta o redare de inalta calitate - laser CD-ul prezinta fisuri. La functionarea
a CD-ului trebuie utilizate numai CD-uri Aparatele laser sunt impartite conform DIN magaziei CD se alege automat urmatorul
curate fara zgarieturi sau deteriorari. I EC 76 (CO) 6/VDE 0837 Tn clasele de CD.
Va rugam nu lipiti etichete pe CD. siguranta 1-4. CD1 ERR3
Pastrati CD-urile utilizate Tn caseta speciala CD-playerul si magazia CD corespund
din programul de accesorii originale Audi Dispozitivul mecanic al CD-playerului
clasei de siguranta 1.
sau in caseta originala. intern sau magaziei prezinta o defectiune.
Laserul utilizat la aparatele de clasa 1 este
CD-urile nu se expun direct la soare. atat de lipsit de energie, respectiv ecranat • Daca anuntul erorii apare la magazie,
scoateti magazia si verificati CD-urile daca
meat nu exista pericol Tn cazul utilizarii
Indicatii pentru curatarea CD-urilor prezinta deteriorari si au pozitie corecta Tn
conform normelor.
magazie.
Pentru curatarea CD-urilor se utilizeaza
un prosop moale, fara scame. CD-ul se Indicatie • Daca anuntul apare la CD-playerul intern
sterge din centru spre exterior. Murdariile Nu ridicati capacul aparatului. sau Audi CD changer, apasati tasta pentru
puternice pot fi indepartate cu un spray de AparatuI nu contine piese ce pot fi extragere CD (T)respectiv © p e n t r u a
curatare CD din comert sau alcool izo- Intretinute de c a t r e utilizator. scoate CD-ul respectiv. Verificati CD-ul
propil. daca prezinta deteriorari.
Indicatii de eroare Incercati sa continuati Tn modul de functi-
Va rugam sa nu utilizati lichide ca
b e n z i n a , diluanti d e vopsea s a u Pe display(3)pot fi afisate urmatoarele o n a l CD. Daca functia este Tn continuare
s u b s t a n t e de c u r a t a t discuri de erori: perturbata, adresati-va va rugam unui
pick-up deoarece suprafata CD-ului dealer Audi.
CD1 ERR1
s-ar putea deteriora!
CD-ul este murdar sau a fost introdus
invers.

24
UTILIZARE

CD C h a n g e r

Utilizarea CD Changer-ului
Acest radio auto ofera posibilitatea confor-
tabila de a comanda o magazie CD-Audi .
Din motive tehnice exista 2 tipuri diferite
de schimbatoare CD care nu exista la
dispozitie pentru toate modelele de vehi-
cul.
Diferentele la descrierea schimbatorului
CD se limiteaza la procedeele diferite de
incarcare a CD-ului Tn magazie.
© © © BR-516P
Indicatie
Pentru a evita defectiunile magaziei CD CD Changer Magazie CD
nu utilizati un film de protectie CD sau
CD Changer-ul se gaseste la majoritatea 1 - partea superioara
stabilizator (Tn comert se gaseste ca acce-
vehiculelor in spatiul de bagaje. La unele 2 - partea inferioara
soriu CD).
modele CD Changer-ul se afla Tntr-un
compartiment in spate sau Tn spatele Indicatie
scaunului soferului. In manualul de • Va rugam utilizati numai magazii CD din
utilizare al vehiculului gasiti locurile de programul original de livrare accesorii
montare respective. Audi.
1 - Capac al sertarului CD • Daca in magazia CD nu se gaseste nici
2 - Sertar magazie CD un CD pe display apare anunful NO CD.
3 - Tasta pentru extragere magazie

Se poate livra din fabrica. Echiparea ulterioaratrebuie


efectuata de un dealer Audi.

25
UTILIZARE

Scoaterea magaziei din changer


Puteti extrage magazia si cand radio-ul
este oprit.
• Deschideti capacul sertarului CD.
• Apasati tasta de impingere in exterior a
magaziei.
Magazia este automat impinsa fn pozitia
de extragere.
• Extragefi magazia.
Introducerea magaziei
• Cand capacul este deschis impingeti
magazia avand inscriptia „disk" in sus pana Incarcarea CD-urilor in magazie • Se tine magazia cu marcajul „disk" in
la oprire. • Se apuca CD-ul avand partea tiparita in sus.
Varful sagetii de pe magazie trebuie sa fie sus de gaura din mijloc si marginea • CD-urile cu partea tiparita Tn sus se
Tndreptat spre sertarul magaziei. exterioara. introduc individual in magazie pana se
Dupa Tmpingerea magaziei se aude un fixeaza cu un zgomot specific.
zgomot de functionare. Aparatul anali- Va rugam respectati ordinea CD-urilor de
zeaza acum, cate CD-uri se gasesc in pe partea dreapta a magaziei.
magazie.
• Impingeti complet capacul sertarului.

26
Indicatie
Capacul sertarului trebuie intotdeauna
tnchis dupa introducerea magaziei pentru
protectia Impotriva prafului si particulelor
de murdarie si pentru a evita astfel
defectarea.
Daca Tntr-o fanta a magaziei nu s-a introdus
nici un CD, Tn modul de functionare CD la
alegerea sertarului respectiv al magaziei
apare pe display: NO CD.

Scoaterea CD-urilor
• Rotiti magazia si tineti-o avand maneta
de eliberare CD mdreptata In sus.
• Rotiti maneta contra fortei arcului.
• Apasati usor CD-urile prin deschiderea
din spatele magaziei.
Atentie sa nu cada CD-urile!
• Extrageti CD-urile din magazie.
UTILIZARE

I n c a r c a r e a CD-urilor • Extrageti CD-ul Tmpins din sertarul CD.


• Pentru a incarca un CD, apasati tasta • Introduceti CD-ul pe care-l doriti in sertar.
JTOAD)(C)si introduceti CD-ul in sertarul Incarcarea tuturor CD-urilor
§)•
• Pentru a incarca 6 CD-uri succesiv fn
Sertarul de CD este liber pentru Incar-
CD-changer tineti apasata tasta (LOAD)
carea urmatorului CD daca lateral de (Q)ma\ mult de 2 secunde si introduceti toate
sertar clipe$te dioda rosie. CD-urile, unul dupa altul fn sertar.
CD-ul se incarca automat pe urmatoarea
pozitie libera (dioda din tasta (JlTblipeste). E x t r a g e r e a CD-urilor
I " © [ RC>046 j
Incarcarea CD-ului intr-o anumita
pozitie
• Pentru a extrage un CD, apasati tasta
(EJECT) ®
A u d i CD-changer 1 > • Apasati tasta (LOAD) © Acum se aprind diodele in toate pozitiile,
respectiv tastele (D)- in care se gaseste
Acest Cd-changer se gaseste la majori- Daca in magazie se gaseste CD-uri, se
cate un CD.
tatea modelelor de vehicule in torpedou. aprind pozitiile (diodele din tastele Q, la
care se afla cate un CD. • Prin apasarea tastei corespunzatoare
Indicatie (D), CD-ul este impins Tn exterior.
Pozitiile Tnca libere se recunosc dupa
Va rugam sa nu apasati niciodata cu diodele din tastele respective care clipesc. Extragerea tuturor CD-urilor
putere CD-urile in sertarul CD (ff) Intrarea • Pentru a incarca un CD intr-o pozitie • Pentru a extrage toate CD-urile, tineti
CD-ului in aparat se face automat. libera, apasati tasta corespunzatoare (5jSi apasata tasta (EJECT) ($) mai mult de 2
Dupa introducerea unui CD in CD Changer introduceti CD-ul in sertarul (^) secunde.
trebuie sa asteptati un moment pana ce Daca selectati o pozitie pe care se afla un Toate CD-urile care se gasesc Tn CD-
sertarul de CD este din nou liber pentru CD, CD-ul respectiv este ?mpins in exterior. changer vor fi impinse succesiv ?n exterior.
incarcarea urmatorului CD.

' Nu e disponibil pentru toate modelele.


28
UTIUZARE
Codificarea antifurt
Codificarea antifurt impiedica electronic Blocajul electronic • Cu ajutorul tastelor @, @, © s i <3)
repunerea Tn functionare a aparatului Daca s-a activat codificarea antifurt din introduceti codul lipit pe cartela radio.
demontat de cat're persoane neautorizate. motivele amintite, dupa pornirea radioului Astfel cu tasta 1 se va introduce prima
Bariera electronica se activeaza cand, apare pe display SAFE. pozitie a codului, cu tasta 2 a doua pozitie,
- radioul este separat de alimentarea cu etc. Tastele statie 5 si 6 pot sa nu fie
curent a vehiculului. utilizate.
Indepartarea blocajului electronic
- bateria este deconectata. • Apoi apasati iarasi simultan tastele
- siguranta electrica a radioului a fost arsa. Prin introducerea codului c o r e c t blocajul SCAN © s i RDS ©pentru a confirma co-
Daca dupa pornire aparatul indica SAFE, electronic se Tndeparteaza. Succesiunea dul introdus. Pe display apare anuntul
acesta poate fi pus Tn functionare numai pasilor trebuie neaparat respectata: SAFE.
dupa introducerea codului corect. • Pornire radio - pe display apare anuntul • Eliberati tastele! Pentru scurt timp se
Codul Tmpreuna cu numarul apara- SAFE. afiseaza automat o frecventa. Aparatul
tului se afla lipite pe „cartela-radio" este acum gata de functionare!
• Se apasa simultan tastele (SCAN) (6)
de sub cuprins la Tnceputul manua- si (RDS) @ pana cand pe display apare
lului. afisat 1000.
„Cartela radio" trebuie n e a p a r a t • Eliberati tastele! Nu se mai apasa
scoasa si pastrata in siguranta - in din nou t a s t e l e (SCAN) si (RDS),
nici un caz fn vehicul. Abia astfel altfel numarul 1000 va fi considerat
radioul devine neutilizabil de c a t r e ca o prima fncercare si trebuie sa
hoti! reluati procedeul!

29
UTILIZARE

Cod eronat Codificarea radio-contort* Inlaturarea blocarii electronice


Daca la Tnlaturarea barierei electronice se Sunt valabili aceeasi pa$i ca la codificarea
Codificarea radio contort nu este dispo-
introduce din greseala un cod eronat, pe obisnuita anti-furt.
nibila la toate modelele din motive tehnice.
display apare anuntul SAFE mai Tntai Pana acum, de fiecare data dupa demon- Cod eronat
clipind si apoi stabil. tarea radioului sau demontarea bateriei
Sunt valabili aceiasi pasi ca la codificarea
Acum Tntrgul procedeu poate fi reluat inca vehiculului trebuia sa faceti manual
obi$nuita.
o data. Numarul Tncercarilor se afiseaza codificarea antifurt.
pe display. Acest lucru se schimba cu noua codificare
Daca a fost iarasi introdus un cod eronat radio contort. Dupa prima introducere a
aparatul este blocat cam o ora, adica nu codului Tn radio, acesta fsi recunoaste
poate fi utilizat. vehiculul „sau"!
Dupa scurgerea unei ore - aparatul Daca s-a intrerupt alimentarea cu curent,
trebuie sa ramana pornit si cheia Tn contact radioul verifica automat dupa punerea
- se aprinde afisarea numarului Tncercarii contactului, daca se mai gaseste Tn
si bariera electronica poate fi Tnlaturata, vehiculul ,,sau". Daca da, instalatia radio
cum s-a descris inainte. Ciclul 2 -Tncercari, este gata de functionare ?n cateva secun-
o ora blocat - esta valabil in continuare. de.
Indicatie Nu mai este necesara inlaturarea manuala
a barierei electronice!
Daca s-a pierdut cartela cu codul, adresati-
Daca radioul se gaseste totusi Tntr-un alt
va va rugam unui dealer Audi.
vehicul, bariera electrica trebuie Tnlaturata
prin introducerea codului.

30