Sunteți pe pagina 1din 645

Nr. Crt.

1 In determinarea cheltuielilor se foloseste metoda inventarului permanent


2 Activitatile de instruire a personalului privind normele de protectia muncii se desfasoara p
3 In cadrul activitatii de reclama si publicitate nu se ofera produse sub forma de mostre, dec
4 Activitatea de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete noi si existente se va derula
5 Castigul salarial mediu brut, utilizat pentru 2011, este de 2.022 lei conform Legii bugetulu
6 Salariul minim brut pe economie, in sectorul privat, este de 700 lei
In conformitate cu Legea 273/2006 privind finantele publice locale, impozitele pe venit/sal
7 Cota
local de impozit pe
al judetului, cladiri
22% se considera
intr-un 1,5%,
cont distinct cota maxima
si deschis prevazuta
pe seama in Codul
directiilor Fiscal
generale pentr
ale fina
8 Valoarea considerata ca baza de impozitare este valoarea construirii cladirii cu toate
In calculul deducerilor din salariul brut, pentru calcularea impozitului pe salariu, am tinut instal
c
9 ajungand
copii majorila si
valoarea
care nude 1,275%.
si-au continuat sau au terminat studiile, 22,2% au o persoana in intr
vom utiliza pentru a obtine o medie ponderata a deducerilor pe care o vom aplica tuturor s
Asigurarea complexa a intreprinderii cuprinde urmatoarele categorii de asigurari: asigurare
10
generate de intreruperea activitatii din riscuri asigurate, raspunderea civila a asiguratului
11 In determinarea calcularii sumelor asigurate pentru autovehicule s-a luat in calcul valoarea
12 In ceea ce priveste cladirile asigurate am luat in calcul valoarea de inlocuire, cu TVA inclus
Am considerat cheltuieli deductibile (combustibil, asigurari, taxe si impozite, materiale si m
13
cheltuieli nedeductibile.
14 Amortizarea activelor achizitionate prin prezentul proiect va incepe din primul an de dupa
15 Activitatea de protectia muncii si PSI va fi efectuata cu firme specializate, cheltuielile cu ac
16 Asigurarea complexa a intreprinderii sufera o reducere a valorii asigurate si implicit a prim
17 Cheltuielile de protocol se inscriu in suma de 2% din diferenta dintre veniturile realizate si
Suma onorariilor notariale, privind constituirea de garantii in vederea contractarii unui cred
19
120% din valoarea creditului acordat.
Referitor la comisioanele bancare privind plata/incasarea unor sume din/in contul bancar a
strict comisionul bancii pentru operatiunea respectiva. In cadrul sumelor platite se afla urm
20 angajatorului), sumele platite pentru impozitul pe profit si sumele platite pentru TVA-ul da
afla la aceeasi banca si acest transfer este gratuit. In componenta incasarilor gasim urmat
sumele reprezentand returnari de TVA.

21 Cheltuielile legate de serviciile bancare si asimilate nu sunt purtatoare de TVA, cu exceptia


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
IPOTEZE DE LUCRU
nent
uncii se desfasoara prin colaborarea cu firme specializate in acest domeniu, cheltuiala cu acestea fiind inregistr
orma de mostre, deci cheltuielile se rezuma in exclusivitate la sumele platite tertilor pentru aceste servicii, fiin
xistente se va derula prin intermediul firmelor specializate in acest domeniu, cheltuiala cu aceasta fiind in exclu
nform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

mpozitele pe venit/salarii vor avea urmatoarele destinatii: 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si mun
in Codul
iilor Fiscal
generale pentru
ale persoanele
finantelor publicejuridice,
judetene,se la
plateste in conformitate
trezoreria municipiuluicu dispozitiile
resedinta legale,
de judet de doua
pentru ori pe an bu
echilibrarea p
cladirii
pe salariu, am tinut cont de urmatoarele ipoteze: 30% din salariati nu au persoane in intretinere (persoane farai
cu toate instalatiile si utilitatile aferente. Prin reevaluare se considera ca imobilul isi pastreaza valoarea
au o persoana in intretinere, 26,9% 2 persoane, 10,2% 3 persoane si 10,7% 4 sau mai multe persoane. Am obt
o vom aplica tuturor salariilor angajatilor societatii.
de asigurari: asigurarea cladirilor si a continutului acestora, asigurarea echipamentelor electronice, asigurarea m
civila a asiguratului fata de terti, asigurarea integritatii corporale a angajatilor.
uat in calcul valoarea de nou, cu TVA inclus, si pentru fiecare an vechime s-a redus valoarea de nou cu 10%, co
ocuire, cu TVA inclus, adica valoarea necesara realizarii unei cladiri similare ca suprafete, materiale utilizate si
pozite, materiale si manopera pentru intretinere si reparatii, etc) pentru autoturismele aflate in proprietate, num

n primul an de dupa terminarea implementarii (primul an de functionare cu proiect implementat)


ate, cheltuielile cu aceste activitati fiind inregistrate la alte cheltuilei cu serviciile executate de terti.
rate si implicit a primei de asigurare, dupa cum urmeaza: cladire 5%/an, electronice 20%/an,…………………….
veniturile realizate si cheltuielile deductibile, deci sunt integral deductibile.
contractarii unui credit, a fost determinata conform Normei din 6 ianuarie 2011 privind tarifele de onorarii pent

din/in contul bancar al societatii precizam faptul ca sumele platite/incasate se incadreaza in intervalul dintre com
lor platite se afla urmatoarele categorii: sume platite pentru achizitiile efectuate de societate, sume platite pen
tite pentru TVA-ul datorat. Mentionam faptul ca sumele reprezentand salariile nete ale angajatilor nu sunt purta
asarilor gasim urmatoarele categorii: toate sumele incasate de societate provenind din vanzarea produselor/ser

e de TVA, cu exceptia comisionului de administrare al contractelor de leasing (acestea sunt purtatoare de TVA i
cestea fiind inregistrata la alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
u aceste servicii, fiind inregistrata la alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
aceasta fiind in exclusivitate inregistrata la alte cheltuieli executate de terti

nelor, oraselor si municipiilor pe al carui teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii, 13% la bugetul
, de doua
pentru ori pe an bugetelor
echilibrarea pana la 31locale
martie
alesicomunelor,
30 septembrie. Cladirile
oraselor, se reevalueaza
municipiilor la fiecare 3 ani.
si al judetului.
pastreaza valoarea initiala. In cazul cladirilor amortizate cota de impozitare scade
tinere (persoane fara copii, cu copii dar declarati in intretinere de partener/partenera, cu persoane
15%, cu
lte persoane. Am obtinut aceste procentaje din statisticile Institutului National de Statistica si le
ctronice, asigurarea masinilor industriale, a utilajelor si instalatiilor, asigurarea pierderilor financiare

ea de nou cu 10%, conform calculelor asiguratorilor.


materiale utilizate si coeficient de uzura
ate in proprietate, numai cheltuielile cu autoturimul destinat directorului general, restul fiind

mentat)
e de terti.
n,…………………….

ifele de onorarii pentru servicii pretate de notarii publici. S-a stabilit valoarea garantiilor ca fiind

n intervalul dintre comisionul minim si cel maxim, astfel incat sumelor platite/incasate li se aplica
ate, sume platite pentru impozitul si taxele aferente salariilor (atat partea angajatului cat si cea a
ajatilor nu sunt purtatoare de costuri deoarece sunt virate pe contul de card al angajatilor care se
nzarea produselor/serviciilor si marfurilor, sume reprezentand subventii acordate societatii si

t purtatoare de TVA in cota de 24%)


CURS EURO 4.2120 IMPOZIT PE PROFIT 16.00% AJUTOR NERAMBUR
COD CAEN 0150 SALARIUL MINIM GARANTAT 700.00
SAL CONDITII *CONDITII NORMALE=
CATEGORII ANGAJATI NR ANG BRUT/ANGAJ DE DEOSEBITE=D; C
AT/LUNA LUCRU* SPECIALE=
FOCHIST 2 1,500.00 N COTE CO
MASINIST 1 2,300.00 N CASS
FUTALAU 3 12,000.00 S 5.20%
GIGOLO 4 15,000.00 D IMPOZIT PE SALARII
5 2,800.00 S COTE CONTRIBUTII
5 N CAS
11 N 10.50%
23 N SUPRAFATA TERE
2 N AMPRENTA CONSTR
N 72,000.00
N VALOARE CREDI
N 1
N ###
N DOBA
N 1
N 12.00%
N MONEDA
N 1
N EUR
N COMISION CR 1
N 0.20%
N COMISION ACORD1
N 0.20%
N COM ANALIZA 1
N
N ALTE TAXE CR 1
N
N
N PENTRU RUBRICA S
SUSPENSIE SE COMP
N
PNEUMATICA PT SU
N PNEUMATICA SAU ALT
N VEHICULUL ARE ALT TIP
PENTRU RUBRICA TIP T
N COMPLETEAZA, FU
N DEPLASAREA VEHICULUL
N DACA SE DEPLASEAZA N
INTERNE SAU INTERNATI
N DEPLASEAZA SI P
ELECTRICIAN 4 2,200.00 N INTERNATION
CAMIOANE

VEHICULE CU DOUA AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT


Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t ALT SISTEM INTERNATIONAL
Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t PNEUMATICA INTERN
Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t
Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t
Masa de cel putin 18 t
VEHICULE CU TREI AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t
Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t
Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t
Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t
Masa de cel putin 26 t
VEHICULE CU PATRU AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t
Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t
Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t
Masa de cel putin 32 t

AUTOTRENURI

VEHICULE CU 2+1 AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT


Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t
Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t
Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t
Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t
Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t
Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t
Masa de cel putin 28 t
VEHICULE CU 2+2 AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t
Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t
Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t
Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t
Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
Masa de cel putin 38 t
VEHICULE CU 2+3 AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
Masa de cel putin 40 t
VEHICULE CU 3+2 AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t
Masa de cel putin 44 t
VEHICULE CU 3+3 AXE SISTEM SUSPENSIE TIP TRANSPORT
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t
Masa de cel putin 44 t

Masa totala maxima autorizata NR


Pana la 1 tona inclusiv 5
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 3
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 6
Peste 5 tone 8

Tipul mijlocului de transport cu tractiune mecanica


NR CAP CIL

Autoturisme, motorete, scutere si motociclete cu


2 1,450
capacitatea cilindrică 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi
2 2,000
2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi
3 2,099
2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
4
3000 cm3, inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 5

Autobuze, autocare, microbuze 6

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală


7
maximă autorizată <= 12 tone

Tractoare Inmatriculate 8
ROVINIETA
TIP VEHICUL NR
Autoturism, microbuz sub 9 locuri
Marfa sub 3,5 t
Marfa intre 3,5 si 7,5 t
Microbuz intre 9 si 23 locuri
Marfa intre 7,5 si 12 t
Autocar peste 23 locuri
Marfa peste 12 t si 3 axe
Marfa peste 12 t si 4 axe

R.C.A. AUTOTURISME *DEDUCTI


CAPACITATE CILINDRICA NR BILITATE
CAPACITATE
CAPACITATE CILINDRICA
CILINDRICA < 1.200
INTRE CMC SI
1.201 5 N
1.400 CMC CILINDRICA INTRE 1.401 SI
CAPACITATE 2 N
1.600 CMC CILINDRICA INTRE 1.601 SI
CAPACITATE 6 N
2.000 CMC 8 D
CAPACITATE CILINDRICA > 2.000 CMC 1 N

RCA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE


NR LOCURI NR
10-17 LOCURI (INCLUSIV
4
SOFER)
18 SAU MAI MULTE LOCURI 2

R.C.A TRACTOARE
INMATRICULATE
PUTERE NR
PANA LA 45 CP (INCL) 2
PESTE 45 CP 3

RCA CAMIOANE, AUTOUTILITARE, AUTOFURGONETE,


AUTOSPECIALE
MASA MAXIMA AUTORIZATA NR
PANA LA 2.300 KG 3
INTRE 2.301 SI 3.500 KG 4
INTRE 3.501 SI 7.500 KG 5
INTRE 7.501 SI 16.000 KG 6
PESTE 16.000 KG 7

RCA REMORCI SI SEMIREMORCI


MASA MAXIMA AUTORIZATA NR
PANA LA 750 KG 3
INTRE 751 SI 3.500 KG 4
INTRE 3.501 SI 7.500 KG 5
INTRE 7.501 SI 16.000 KG 6
PESTE 16.000 KG 7

CASCO AUTOTURISME
COTA
VALOARE VECHIME NR *DEDUCTIB
50,000 0 2 D 7.00%
10,000 2 1 N
100,000 1 4 D

1,000

CASCO MIJLOACE DE
TRANSPORT PERSOANE COTA
VALOARE VECHIME NR 5.20%
### 0 1
### 1 2
### 4 1
456.00

CASCO AUTOUTILITARE
COTA
VALOARE VECHIME NR 6.20%
100.00 0 1
### 1 4
### 1 4
345.00

CASCO REMORCI SI
SEMIREMORCI COTA
VALOARE VECHIME NR 3.50%
2.00 1 3

CASCO TRACTOARE RUTIERE


COTA
VALOARE VECHIME NR 3.00%
SUMA DEPRECE
TIPUL ASIGURARII COTATIE
ASIGURATA RE/AN
CLADIRI SI CONTINUT ### 0.20% 5.00%
ECHIPAMENTE ELECTRONICE 300,000.00 0.12% 15.00%
MASINI, UTILAJE SI INSTALATII ### 0.30% 10.00%
PIERDERI FINANCIARE DIN RISC ASIGURAT ### 0.10% 0.00%
RASPUNDEREA CIVILA FATA DE TERTI 500,000.00 0.05% 0.00%
INTEGRITATEA CORPORALA A ANGAJATILOR ### 0.30% 0.00%

CATEGORIE VEHICUL NR

AUTOTURISM BENZINA 5
AUTOTURISM MOTORINA SAU BENZINA+GPL 3
AUTOVEHICULE CU TRACTIUNE INTEGRALA 4X4 2
AUTOVEHICULE (MICROBUZE, AUTOUTILITARE, AUTOSPECIALE, ETC) 4
CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MICA DE 3,5 T
MICROBUZE CU MAI PUTIN DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER 1
MICROBUZE CU MAI MULT DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER 6
AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 T 3
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MICA DE 3,5 T 2
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MARE DE 3,5 T 5
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MICA DE 3,5 T 8
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MARE DE 3,5 T 1
AJUTOR NERAMBURSABIL (%) 70.00% PERIOADA DE IMPLEMENTARE (LUNI)
SALARIUL MEDIU BRUT 2,022.00 VALOARE T.V.A. 24.00%
*CONDITII NORMALE=N; CONDITII COTE CAS ANGAJATOR IN
**ANUITATI=AN; RATE
DEOSEBITE=D; CONDITII FUNCTIE DE CONDITIILE DE
EGALE=RE
SPECIALE=S MUNCA
COTE CONTRIBUTII ANGAJATOR N D S
SOMAJ CONCEDII FOND SAL PENS PRIV 20.80% 25.80% 30.80%
0.50% 0.85% 0.25% 3.00%
MPOZIT PE SALARII 16.00% ZONA TERENULUI IN RANGUL LOCALITATII (0, I, II,
COTE CONTRIBUTII ANGAJAT CADRUL LOCALITATII III, IV, V)
CASS SOMAJ (A, B, C, D)
5.50% 0.50% C V
SUPRAFATA TEREN MINUS VALOARE CLADIRI VALOARE CLADIRI
AMPRENTA CONSTRUCTII (MP) NEAMORTIZATE (LEI) AMORTIZATE (LEI)
72,000.00 1,560,987.00 234,000.00
VALOARE CREDIT (SOLD) EXISTENT PERIOADA CREDITULUI (LUNI) EXISTENT
2 3 4 1 2 3 4
12,000.00 24,000.00 36,000.00 60 60 60 60
DOBANDA (%) PERIOADA DE GRATIE (LUNI)
2 3 4 1 2 3 4
12.00% 12.00% 12.00% 12 12 12 12
MONEDA CREDITULUI RETURNARE: ANUITATI SAU RATE EGALE**
2 3 4 1 2 3 4
EUR EUR EUR AN AN AN AN
COMISION CR 1 COMISION CR 2 COMISION CR 3 COMISION CR 4
0.20% 0.10% 0.30% 0.40%
COMISION ACORD1 COMISION ACORD2 COMISION ACORD3 COMISION ACORD4
0.20% 0.50% 0.30% 0.25%
COM ANALIZA 1 COM ANALIZA 2 COM ANALIZA 3 COM ANALIZA 4

ALTE TAXE CR 1 ALTE TAXE CR 2 ALTE TAXE CR 3 ALTE TAXE CR 4

LEASING 1
PENTRU RUBRICA SISTEM DE VALOARE DOBANDA PERIOADA AVANS
SUSPENSIE SE COMPLETEAZA: MONEDA
LEASING (%) (LUNI) (%)
PNEUMATICA PT SUSPENSIE
PNEUMATICA SAU ALT SISTEM DACA 50,000.00 12.00% 50 EUR 20.00%
EHICULUL ARE ALT TIP DE SUSPENSIE. LEASING 2
PENTRU RUBRICA TIP TRANSPORT SE
COMPLETEAZA, FUNCTIE DE VALOARE DOBANDA PERIOADA AVANS
MONEDA
EPLASAREA VEHICULULUI CU: INTERN LEASING (%) (LUNI) (%)
DACA SE DEPLASEAZA NUMAI PE RUTE 25,000.00 12.00% 50 EUR 20.00%
NTERNE SAU INTERNATIONAL DACA SE
DEPLASEAZA SI PE RUTE
LEASING 3
INTERNATIONALE VALOARE DOBANDA PERIOADA AVANS
MONEDA
LEASING (%) (LUNI) (%)
### 12.00% 50 EUR 20.00%
LEASING 4
TIP TRANSPORT NR VEHICULE VALOARE DOBANDA PERIOADA AVANS
MONEDA
INTERNATIONAL 2 LEASING (%) (LUNI) (%)
INTERN 3 ### 12.00% 50 EUR 20.00%
0 LEASING 5
VALOARE DOBANDA PERIOADA AVANS
MONEDA
LEASING (%) (LUNI) (%)
TIP TRANSPORT NR VEHICULE ### 12.00% 50 EUR 20.00%
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ACTIVELOR EX

DENUMIREA ACTIVULUI VALOARE DE AMORTIZAT (RO

WEFN 35,000.00
IUHG 63,267.00
S 32,590.00
e 12,000.00
TIP TRANSPORT NR VEHICULE FFF 3,500.00

TIP TRANSPORT NR VEHICULE

TIP TRANSPORT NR VEHICULE

CHELTUIELI CU AM

DENUMIREA ACTIVULUI VALOARE DE AMORTIZAT (EUR


DENUMIREA ACTIVULUI VALOARE DE AMORTIZAT (EUR

AW 12,000.00
TIP TRANSPORT NR VEHICULE 10,000.00
50,000.00

TIP TRANSPORT NR VEHICULE


50,000.00

TIP TRANSPORT NR VEHICULE

KM/LUNA/ CONSUM PRET *DEDUCTIB INTRETINERE(REVIZII


AUTO (L/KM)/AUTO (RON/L) ILITATE +REPARATII, ETC)/AN/AUTO

123.00 6.00 4.03 D 200.00

300.00 5.00 4.00 D 300.00

200.00 5.00 4.00 D 400.00

400.00 6.00 4.00 D 500.00

500.00 7.00 4.00 N 600.00

600.00 8.00 4.00 D 700.00

700.00 9.00 4.00 D 800.00

800.00 10.00 4.00 D 900.00


CHELTUIELI CU INTRETINEREA
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI
SI REPARATIILE
REPARATIILE UTILAJELOR/AN
CLADIRILOR/AN

CHELTUIELI CU PROTECTIA
MEDIULUI/AN

CHELTUIELI CU
CHELTUIELI CU TAXE POSTALE/AN
TELECOMUNICATIILE/AN

CHELTUIELI CU TERTII/AN (RON)

TIPUL SERVICIULUI
MARKETING
PSI
PROTECTIA MUNCII
CONTABILITATE
PAZA SI SECURITATE
CURATENIE IGIENIZARE

CAPACITATEA MAXIMA/AN
DENUMIRE PRODUSE FARA PROIECT U.M.
(U.M./AN)

ASDFGH KG 6,000,000.00

A A 1,000.00

B B 2,000.00
B B 2,000.00

C C 3,000.00

D D 4,000.00

E E 5,000.00

F F 6,000.00

H G 7,000.00

G H 8,000.00

I I 9,000.00

J J 10,000.00

K KG 11,000.00

L L 12,000.00

M M 13,000.00

N N 14,000.00

CAPACITATEA MAXIMA/AN
DENUMIRE PRODUSE CU PROIECT U.M.
(U.M./AN)

A A 1.00
A A 1.00

B B 2.00

C C 3.00

D D 4.00

E E 5.00

F F 6.00

G G 7.00

H H 8.00

I I 9.00

J J 1.00

K K 2.00

L L 3.00

M M 4.00

N N 5.00

O O 6.00
O O 6.00

P P 7.00

Q Q 8.00

R R 9.00

S S 1.00

T T 2.00
FRECVENTA *DEDUCTIB
TARIF ITP
ITP (ANI) ILITATE
120 2.00 D
150 2.00 N
200 2.00 N

170 2.00 D

170 2.00 N
230 0.50 D
230 1.00 D
130 2.00 D
240 1.00 D
130 2.00 D
180 1.00 D
25

VAL
NR TICHETE
NOMINALA/
MASA/LUNA
TICHET
22 9.00

GRAD DE UT
AN1 AN2 AN3 AN4
50.00% 60.00% 70.00% 71.00%

COST/AN
CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE
(RON)
STUDII DE PIATA 10,000.00
STUDII DE PRODUS ###
SDFG
SDFGH
RTYU

CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI COST/AN


ONORARIILE (RON)
SERVICII JURIDICE 10,000.00
SERVICII NOTARIALE ###
SERVICII CONSULTANTA 34,500.00

TIP CREDIT (NOU/VECHI) 1 TIP CREDIT (NOU/VECHI) 2 TIP CREDIT (NOU/VECHI) 3

AN ACORDARE CREDIT 1 AN ACORDARE CREDIT 2 AN ACORDARE CREDIT 3

TAXE NOTARIALE 1 TAXE NOTARIALE 2 TAXE NOTARIALE 3

VALOARE CREDIT NOU


TAXA ADM 1 2 3 4
(%) 500,001.00 12,000.00 24,000.00 ###
2.00% DOBANDA (%)
1 2 3 4
TAXA ADM 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
(%) MONEDA CREDITULUI
2.00% 1 2 3 4
RON EUR EUR RON
TAXA ADM COMISION CR 1 COMISION CR 2
(%) 0.20% 0.10%
2.00% COMISION ACORD1 COMISION ACORD2
0.20% 0.50%
TAXA ADM COM ANALIZA 1 COM ANALIZA 2
(%) 100.00
2.00% ALTE TAXE CR 1 ALTE TAXE CR 2

TAXA ADM AN ACORDARE CREDIT 1 AN ACORDARE CREDIT 2


(%) AN 4 AN 4
2.00%
AREA ACTIVELOR EXISTENTE

DE AMORTIZAT (RON) PERIOADA (ANI)

35,000.00 11.50
63,267.00 7.00
32,590.00 8.25
12,000.00 5.50
3,500.00 1.50

CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ACTIVELOR ACHIZITIONATE PRIN PROIECT

DE AMORTIZAT (EURO) PERIOADA (ANI) CORP/NECORP


DE AMORTIZAT (EURO) PERIOADA (ANI) CORP/NECORP

12,000.00 2.50 C
10,000.00 5.00 N
50,000.00 8.50 N

50,000.00 0.50 C

CHELTUIELI TRANSPORT CHELTUIELI TRANSPORT


BUNURI/AN PERSOANE/AN

CHELTUIELI CHELTUIELI LOCATIE


REDEVENTE/AN GESTIUNE/AN

CHELTUIELI DE RECLAMA SI
PUBLICITATE/AN
CHELTUIELI CHIRIE/AN CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE

MAT BIROTICA PAPETARIE


CONSUMABILE TEHNICA CALCUL
CHELTUIELI DE CONSUMABILE CURATENIE IGIENA
PROTOCOL/AN

CHELTUIELI CU ALTE
TAXE LOCALE/AN

CHELTUIELI CU MARFURILE

ON)

RON/AN

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR

CONSUM MATERIE PRIMA/1.000 U.


DENUMIRE MATERIE PRIMA U.M.
PRODUS

SDFG L 500.00
HJK KG 300.00
WE M 150.00
A A 100.00
B A 200.00
C A 300.00
D A 400.00
E A 500.00
F A 600.00
G A 700.00
HJK A 800.00
I A 900.00
J A 1,000.00
K A 1,100.00
L A 1,200.00
M A 1,300.00
N A 1,400.00
O A 1,500.00
P A 1,600.00
Q A 1,700.00
R A 1,800.00
S A 1,900.00
T A 2,000.00
T A 2,100.00
U A 2,200.00
V A 2,300.00
X A 2,400.00
X A 2,500.00
X A 2,600.00
X A 2,700.00
X A 2,800.00
X A 2,900.00
X A 3,000.00
X A 3,100.00
X A 3,200.00
X A 3,300.00
X A 3,400.00
X A 3,500.00
X A 3,600.00
X A 3,700.00
X A 3,800.00
X A 3,900.00
X A 4,000.00
X A 4,100.00
X A 4,200.00

CONSUM MATERIE PRIMA/1.000 U.


DENUMIRE MATERIE PRIMA U.M.
PRODUS

A A
A A
A A
B A
B A
B AA
C A
C
C A
D A
D A
D A
E A
E A
E A
F A
F A
F A
G A
G AA
G A
H A
H A
H A
I A
I A
I A
J A
J A
J A
K A
K A
K A
L A
L A
L A
M A
M A
M A
N A
N A
N A
O A
O A
O A
P A
P A
P A
Q A
Q A
Q A
R A
R A
R A
S A
S A
S A
T A
T A
T A
GRAD DE UTILIZARE
AN5 AN6 AN7 AN8 AN9 AN10
72.00% 73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%

P CREDIT (NOU/VECHI) 3 TIP CREDIT (NOU/VECHI) 4

N ACORDARE CREDIT 3 AN ACORDARE CREDIT 4

TAXE NOTARIALE 3 TAXE NOTARIALE 4

PERIOADA CREDITULUI (LUNI) NOU


1 2 3 4
120 60 60 120
PERIOADA DE GRATIE (LUNI)
1 2 3 4
24 24 12 12
RETURNARE: ANUITATI SAU RATE EGALE **

1 2 3 4
AN AN AN AN
COMISION CR 3 COMISION CR 4
0.30% 0.40%
COMISION ACORD3 COMISION ACORD4
0.30% 0.25%
COM ANALIZA 3 COM ANALIZA 4

ALTE TAXE CR 3 ALTE TAXE CR 4

AN ACORDARE CREDIT 3 AN ACORDARE CREDIT 4


AN 3 AN 2

OIECT

ELIG/NEELIG CANT (NR. BUC)


ELIG/NEELIG CANT (NR. BUC)

N 1
N 1
N 2

E 2
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE
LTE MATERIALE CONSUMABILE COST/AN
PERSONAL EFECTUATE DE T
BIROTICA PAPETARIE
ABILE TEHNICA CALCUL
ABILE CURATENIE IGIENA

UIELI CU MARFURILE COST/AN CHELTUIELI CU COMISIOANELE BANC

COMISION INCASARE INTRABANCAR


COMISON INCASARE INTERBANCAR
COMISION INCASARE EXTERNA
COMISION PLATA INTRABANCARA
COMISION PLATA INTERBANCARA
COMISION PLATA EXTERNA

CU OBIECTE DE INVENTAR COST/AN CHELTUIELI UTILITATI FIXE

APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE

NSUM MATERIE PRIMA/1.000 U.M. PRET MATERIE DENUMIRE MATERIALE


PRODUS PRIMA/U.M. AUXILIARE

500.00 2.00
300.00 3.50
150.00 8.75
100.00 1.11
200.00 2.00
300.00 3.00
400.00 4.00
500.00 5.00
600.00 6.00
700.00 7.00
800.00 8.00
900.00 9.00
1,000.00 2.00
1,100.00 3.00
1,200.00 4.00
1,300.00 5.00
1,400.00 6.00
1,500.00 78.00
1,600.00 8.00
1,700.00 9.00
1,800.00 1.00
1,900.00 2.00
2,000.00 3.00
2,100.00 4.00
2,200.00 5.00
2,300.00 6.00
2,400.00 7.00
2,500.00 8.00
2,600.00 9.00
2,700.00 1.00
2,800.00 2.00
2,900.00 3.00
3,000.00 4.00
3,100.00 5.00
3,200.00 6.00
3,300.00 7.00
3,400.00 8.00
3,500.00 9.00
3,600.00 1.00
3,700.00 2.00
3,800.00 3.00
3,900.00 4.00
4,000.00 5.00
4,100.00 6.00
4,200.00 7.00

NSUM MATERIE PRIMA/1.000 U.M. PRET MATERIE DENUMIRE MATERIALE


PRODUS PRIMA/U.M. AUXILIARE
AN11 AN12
85.00% 90.00%
UIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI
COST/AN
ERSONAL EFECTUATE DE TERTI

PONDERE
I CU COMISIOANELE BANCARE COM (%)
(%)
N INCASARE INTRABANCARA 0.01% 30.00%
N INCASARE INTERBANCARA 0.01% 50.00%
SION INCASARE EXTERNA 0.50% 20.00%
ON PLATA INTRABANCARA 0.09% 30.00%
ON PLATA INTERBANCARA 0.06% 60.00%
MISION PLATA EXTERNA 0.10% 10.00%

CONSUM/
ELTUIELI UTILITATI FIXE UM PRET/UM
AN
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE

PRET
CONSUM MATERIALE
U.M. MATERIALE DENUMIRE COMBUSTIBILI
AUXILIARE/1.000 U.M. PRODUS
AUX/U.M.
PRET
CONSUM MATERIALE
U.M. MATERIALE DENUMIRE COMBUSTIBILI
AUXILIARE/1.000 U.M. PRODUS
AUX/U.M.
CONSUM PRET
DENUMIRE MATERIALE
E COMBUSTIBILI U.M. COMBUSTIBILI/1.000 U.M. COMB/U.
PENTRU AMBALAT
PRODUS M.
CONSUM PRET
DENUMIRE MATERIALE
E COMBUSTIBILI U.M. COMBUSTIBILI/1.000 U.M. COMB/U.
PENTRU AMBALAT
PRODUS M.
CONSUM MATERIALE PRET
RE MATERIALE
U.M. AMBALAT/1.000 U.M. MATERIALE DENUMIRE PIESE DE SCH
RU AMBALAT
PRODUS AMB/U.M.
CONSUM MATERIALE PRET
RE MATERIALE
U.M. AMBALAT/1.000 U.M. MATERIALE DENUMIRE PIESE DE SCH
RU AMBALAT
PRODUS AMB/U.M.
CONSUM PIESE SCHIMB/1.000 PRET PIESE
DENUMIRE PIESE DE SCHIMB U.M.
U.M. PRODUS SCHIMB/U.M.
CONSUM PIESE SCHIMB/1.000 PRET PIESE
DENUMIRE PIESE DE SCHIMB U.M.
U.M. PRODUS SCHIMB/U.M.
CONSUM ALTE MATERIALE
DENUMIRE ALTE MATERIALE
U.M. CONSUMABILE/1.000 U.M.
CONSUMABILE
PRODUS
CONSUM ALTE MATERIALE
DENUMIRE ALTE MATERIALE
U.M. CONSUMABILE/1.000 U.M.
CONSUMABILE
PRODUS
PRET ALTE
CONSUM AMBALAJE/1.000
MATERIALE DENUMIRE AMBALAJE U.M.
U.M. PRODUS
CONS/U.M.
PRET ALTE
CONSUM AMBALAJE/1.000
MATERIALE DENUMIRE AMBALAJE U.M.
U.M. PRODUS
CONS/U.M.
AMBALAJE/1.000 PRET CONSUM UTILITATI/1
DENUMIRE UTILITATI U.M.
M. PRODUS AMBALAJE/U.M. U.M. PRODUS

APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC
APA MC
ENERGIE ELECTRICA KWH
GAZE MC

AMBALAJE/1.000 PRET
M. PRODUS AMBALAJE/U.M.
PRET
CONSUM UTILITATI/1.000 U.M. COST OPERATIUN
UTILITATI DENUMIRE OPERATIUNE
U.M. PRODUS PRODUS U.M. PRODUS (
/U.M.
PRELUCRARE MECANICA BUC 1,234.00
GAURIRE KG 569.98
JBFDKGNL L
FYHDLSI M
ZXNCB MC
DFHGHJKLI
COST OPERATIUNE/1.000
U.M. PRODUS (RON)

1,234.00
569.98
COD CAEN 0150
TARIFUL DE RISC
TARIF (%) 0.270%
FUNCTIE DE CODUL CAEN
Salariul minim garantat 700.00

NR COD TARIF DE Salariul mediu brut 2,022.00


CRT CAEN RISC(%)
Baza de calcul CAS/angajat 10,110.00
NC CC TR Baza de calcul CASS 8,400.00
1 0111 0.242
2 0112 0.260
CATEGORII DE ANGAJATI FARA NR
3 0113 0.242
PROIECT ANGAJATI
4 0114 0.251
5 0115 0.251 FOCHIST 2
6 0116 0.251 MASINIST 1
7 0119 0.242 FUTALAU 3
8 0121 0.205 GIGOLO 4
9 0122 0.205 0 5
10 0123 0.205 0 5
11 0124 0.205 0 11
12 0125 0.214 0 23
13 0126 0.242 0 2
14 0127 0.205 0 0
15 0128 0.233 0 0
16 0129 0.279 0 0
17 0130 0.205 0 0
18 0141 0.279 0 0
19 0142 0.279 0 0
20 0143 0.233 0 0
21 0144 0.196 0 0
22 0145 0.233 0 0
23 0146 0.297 0 0
24 0147 0.224 0 0
25 0149 0.224 0 0
26 0150 0.270 0 0
27 0161 0.325 0 0
28 0162 0.205 0 0
29 0163 0.270 0 0
30 0164 0.260 0 0
31 0170 0.518 0 0
32 0210 0.270 0 0
33 0220 0.288 0 0
34 0230 0.242 0 0
35 0240 0.297 0 0
36 0311 0.178 0 0
37 0312 0.178 0 0
38 0321 0.159 0 0
39 0322 0.187 0 0
40 0510 0.638 0 0
41 0520 0.481 ELECTRICIAN 4
42 0610 0.279 TOTAL 60
43 0620 0.279
44 0710 0.536
TIPUL CONTRIBUTIEI ANGAJATILOR
45 0721 0.325
46 0729 0.582 CAS
47 0811 0.536 CASS
48 0812 0.343 SOMAJ
49 0891 0.417
50 0892 0.251 IMPOZIT PE SALARII/LUN
51 0893 0.270 BAZA DE CALCUL
52 0899 0.564 116,843.66
53 0910 0.435
54 0990 0.297
55 1011 0.297 COTA CAS ANGAJATOR IN FUNCTIE DE CONDITIILE DE MUNCA
56 1012 0.196
57 1013 0.306 NORMALE DEOSEBITE
58 1020 0.178 20.80% 25.80%
59 1031 0.251
60 1032 0.150 COTE CONTRIBUTII ANGAJATOR
61 1039 0.205 CASS SOMAJ CONCEDII FOND SAL
62 1041 0.233 5.20% 0.50% 0.85% 0.25%
63 1042 0.205
64 1051 0.297
TIPUL CONTRIBUTIEI ANGAJATORULUI
65 1052 0.150
66 1061 0.325 CAS
67 1062 0.224 CASS
68 1071 0.224 SOMAJ
69 1072 0.260 CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII
70 1073 0.362 FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE
71 1081 0.325 ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
72 1082 0.196 FOND PENSII PRIVATE
73 1083 0.196
74 1084 0.325 DERULARE CREDIT EX
75 1085 0.251 DOBANDA
LUNA SOLD
76 1086 0.150 (%)
77 1089 0.205 ### 12.00%
78 1091 0.224 1 ### 505.44
79 1092 0.150 2 ### 505.44
80 1101 0.196 3 ### 505.44
81 1102 0.214 4 ### 505.44
82 1103 0.150 5 ### 505.44
83 1104 0.270 6 ### 505.44
84 1105 0.343 7 ### 505.44
85 1106 0.150 8 ### 505.44
86 1107 0.187 9 ### 505.44
87 1200 0.242 10 ### 505.44
88 1310 0.408 11 ### 505.44
89 1320 0.444 12 ### 505.44
90 1330 0.168 13 ### 505.44
91 1391 0.214 14 ### 497.18
92 1392 0.270 15 ### 488.85
93 1393 0.536 16 ### 480.42
94 1394 0.150 17 ### 471.92
95 1395 0.270 18 ### 463.33
96 1396 0.260 19 ### 454.65
97 1399 0.270 20 ### 445.89
98 1411 0.150 21 ### 437.04
99 1412 0.196 22 ### 428.10
100 1413 0.196 23 ### 419.07
101 1414 0.178 24 ### 409.95
102 1419 0.159 25 ### 400.74
103 1420 0.168 26 ### 391.43
104 1431 0.168 27 ### 382.04
105 1439 0.233 28 ### 372.55
106 1511 0.463 29 ### 362.96
107 1512 0.288 30 ### 353.28
108 1520 0.205 31 ### 343.50
109 1610 0.371 32 ### 333.63
110 1621 0.444 33 ### 323.66
111 1622 0.270 34 ### 313.58
112 1623 0.270 35 ### 303.41
113 1624 0.325 36 ### 293.13
114 1629 0.334 37 ### 282.75
115 1711 0.536 38 ### 272.27
116 1712 0.352 39 ### 261.68
117 1721 0.380 40 ### 250.99
118 1722 0.325 41 ### 240.19
119 1723 0.270 42 ### 229.28
120 1724 0.150 43 ### 218.26
121 1729 0.343 44 ### 207.14
122 1811 0.168 45 ### 195.90
123 1812 0.352 46 ### 184.55
124 1813 0.168 47 ### 173.08
125 1814 0.224 48 ### 161.50
126 1820 0.150 49 ### 149.81
127 1910 0.316 50 ### 137.99
128 1920 0.490 51 ### 126.06
129 2011 0.316 52 ### 114.01
130 2012 0.454 53 8,955.23 101.84
131 2013 0.454 54 7,713.76 89.55
132 2014 0.260 55 6,459.88 77.14
133 2015 0.426 56 5,193.46 64.60
134 2016 0.316 57 3,914.37 51.93
135 2017 0.279 58 2,622.49 39.14
136 2020 0.454 59 1,317.69 26.22
137 2030 0.371 60 0.00 13.18
138 2041 0.288 61 0.00 0.00
139 2042 0.279 62 0.00 0.00
140 2051 0.601 63 0.00 0.00
141 2052 0.242 64 0.00 0.00
142 2053 0.316 65 0.00 0.00
143 2059 0.260 66 0.00 0.00
144 2060 0.279 67 0.00 0.00
145 2110 0.297 68 0.00 0.00
146 2120 0.426 69 0.00 0.00
147 2211 0.270 70 0.00 0.00
148 2219 0.279 71 0.00 0.00
149 2221 0.251 72 0.00 0.00
150 2222 0.260 73 0.00 0.00
151 2223 0.260 74 0.00 0.00
152 2229 0.288 75 0.00 0.00
153 2311 0.389 76 0.00 0.00
154 2312 0.463 77 0.00 0.00
155 2313 0.463 78 0.00 0.00
156 2314 0.417 79 0.00 0.00
157 2319 0.426 80 0.00 0.00
158 2320 0.306 81 0.00 0.00
159 2331 0.444 82 0.00 0.00
160 2332 0.380 83 0.00 0.00
161 2341 0.316 84 0.00 0.00
162 2342 0.481 85 0.00 0.00
163 2343 0.500 86 0.00 0.00
164 2344 0.242 87 0.00 0.00
165 2349 0.426 88 0.00 0.00
166 2351 0.371 89 0.00 0.00
167 2352 0.481 90 0.00 0.00
168 2361 0.352 91 0.00 0.00
169 2362 0.233 92 0.00 0.00
170 2363 0.270 93 0.00 0.00
171 2364 0.233 94 0.00 0.00
172 2365 0.500 95 0.00 0.00
173 2369 0.306 96 0.00 0.00
174 2370 0.251 97 0.00 0.00
175 2391 0.316 98 0.00 0.00
176 2399 0.398 99 0.00 0.00
177 2410 0.463 100 0.00 0.00
178 2420 0.564 101 0.00 0.00
179 2431 0.435 102 0.00 0.00
180 2432 0.297 103 0.00 0.00
181 2433 0.435 104 0.00 0.00
182 2434 0.454 105 0.00 0.00
183 2441 0.481 106 0.00 0.00
184 2442 0.619 107 0.00 0.00
185 2443 0.555 108 0.00 0.00
186 2444 0.564 109 0.00 0.00
187 2445 0.481 110 0.00 0.00
188 2446 0.325 111 0.00 0.00
189 2451 0.582 112 0.00 0.00
190 2452 0.647 113 0.00 0.00
191 2453 0.362 114 0.00 0.00
192 2454 0.555 115 0.00 0.00
193 2511 0.389 116 0.00 0.00
194 2512 0.325 117 0.00 0.00
195 2521 0.251 118 0.00 0.00
196 2529 0.343 119 0.00 0.00
197 2530 0.408 120 0.00 0.00
198 2540 0.343 19,410.09
199 2550 0.371
200 2561 0.288 COM ACORDARE 2 252.72
201 2562 0.426 COM ANALIZA 2 0.00
202 2571 0.279 ALTE TAXE CR 2 0.00
203 2572 0.481 TAXE NOTARIALE
0.00
204 2573 0.325 GARANTII 2
205 2591 0.426
206 2592 0.362 RCA REMORCI SI SEMIREMOR
207 2593 0.270 MASA MAXIMA AUTORIZATA
208 2594 0.260 PANA LA 750 KG
209 2599 0.279 INTRE 751 SI 3.500 KG
210 2611 0.205 INTRE 3.501 SI 7.500 KG
211 2612 0.178 INTRE 7.501 SI 16.000 KG
212 2620 0.325 PESTE 16.000 KG
213 2630 0.187 TOTAL TAXA RCA/AN
214 2640 0.168
215 2651 0.196 CASCO AUTOTURISME
216 2652 0.150 VALOARE VECHIME NR
217 2660 0.178 50,000.00 0 2
218 2670 0.178 10,000.00 2 1
219 2680 0.150 100,000.00 1 4
220 2711 0.334 0.00 0 0
221 2712 0.297 0.00 0 0
222 2720 0.233 0.00 0 0
223 2731 0.270 0.00 0 0
224 2732 0.279 0.00 0 0
225 2733 0.334 0.00 0 0
226 2740 0.214 0.00 0 0
227 2751 0.316 0.00 0 0
228 2752 0.224 0.00 0 0
229 2790 0.288 0.00 0 0
230 2811 0.389 0.00 0 0
231 2812 0.316 0.00 0 0
232 2813 0.316 0.00 0 0
233 2814 0.316 0.00 0 0
234 2815 0.343 0.00 0 0
235 2821 0.288 0.00 0 0
236 2822 0.288 0.00 0 0
237 2823 0.178 0.00 0 0
238 2824 0.242 0.00 0 0
239 2825 0.325 0.00 0 0
240 2829 0.242 0.00 0 0
241 2830 0.472 0.00 0 0
242 2841 0.426 0.00 0 0
243 2849 0.444 0.00 0 0
244 2891 0.426 0.00 0 0
245 2892 0.490 0.00 0 0
246 2893 0.444 1,000.00 0 0
247 2894 0.279 TOTAL CASCO/AN NEDEDUCTIBIL
248 2895 0.224 TOTAL CASCO/AN DEDUCTIBIL
249 2896 0.297
250 2899 0.224 CASCO MIJLOACE DE TRANSPORT
PERSOANE
CASCO MIJLOACE DE TRANSPORT
251 2910 0.509 PERSOANE
252 2920 0.316 VALOARE VECHIME NR
253 2931 0.214 10,000.00 0.00 1.00
254 2932 0.352 10,000.00 1.00 2.00
255 3011 0.371 20,000.00 4.00 1.00
256 3012 0.325 0.00 0.00 0.00
257 3020 0.306 0.00 0.00 0.00
258 3030 0.343 0.00 0.00 0.00
259 3040 0.343 0.00 0.00 0.00
260 3091 0.150 0.00 0.00 0.00
261 3092 0.251 0.00 0.00 0.00
262 3099 0.224 0.00 0.00 0.00
263 3101 0.251 0.00 0.00 0.00
264 3102 0.270 0.00 0.00 0.00
265 3103 0.297 0.00 0.00 0.00
266 3109 0.325 0.00 0.00 0.00
267 3211 0.178 0.00 0.00 0.00
268 3212 0.168 0.00 0.00 0.00
269 3213 0.168 0.00 0.00 0.00
270 3220 0.417 0.00 0.00 0.00
271 3230 0.214 0.00 0.00 0.00
272 3240 0.178 0.00 0.00 0.00
273 3250 0.205 0.00 0.00 0.00
274 3291 0.187 0.00 0.00 0.00
275 3299 0.178 0.00 0.00 0.00
276 3311 0.334 0.00 0.00 0.00
277 3312 0.389 0.00 0.00 0.00
278 3313 0.205 0.00 0.00 0.00
279 3314 0.297 0.00 0.00 0.00
280 3315 0.398 0.00 0.00 0.00
281 3316 0.316 456.00 0.00 0.00
282 3317 0.343 TOTAL CASCO/AN
283 3319 0.352
284 3320 0.352
285 3511 0.371
286 3512 0.251
287 3513 0.297
288 3514 0.297
289 3521 0.205
290 3522 0.260 ACTIVE EXISTEN
291 3523 0.260 DENUMIREA ACTIVULUI
292 3530 0.306 WEFN
293 3600 0.279 IUHG
294 3700 0.564 S
295 3811 0.260 e
296 3812 0.371 FFF
297 3821 0.352 0
298 3822 0.389 0
299 3831 0.334 0
300 3832 0.316 0
301 3900 0.233 0
302 4110 0.150 0
303 4120 0.279 0
304 4211 0.242 0
305 4212 0.279 0
306 4213 0.297 0
307 4221 0.306 0
308 4222 0.297 0
309 4291 0.334 0
310 4299 0.279 0
311 4311 0.463 0
312 4312 0.463 0
313 4313 0.251 0
314 4321 0.260 0
315 4322 0.279 0
316 4329 0.288 0
317 4331 0.224 0
318 4332 0.279 0
319 4333 0.178 0
320 4334 0.224 0
321 4339 0.233
322 4391 0.260
323 4399 0.288
324 4511 0.178
325 4519 0.178
DENUMIREA ACTIVULUI
326 4520 0.224
327 4531 0.196 AW
328 4532 0.196 0
329 4540 0.150 0
330 4611 0.168 0
331 4612 0.187 0
332 4613 0.260 0
333 4614 0.150 0
334 4615 0.150 0
335 4616 0.150 0
336 4617 0.187 0
337 4618 0.178 0
338 4619 0.168 0
339 4621 0.205 0
340 4622 0.150 0
341 4623 0.187 0
342 4624 0.205 0
343 4631 0.159 0
344 4632 0.159 0
345 4633 0.316 0
346 4634 0.168 0
347 4635 0.178 0
348 4636 0.150 0
349 4637 0.150
350 4638 0.159
351 4639 0.196
352 4641 0.150 AMORTIZARE TOTAL ACTIVE
353 4642 0.150 ELIGIBILE
354 4643 0.196
355 4644 0.150 AMORTIZARE ACTIVE ELIGIBILE
356 4645 0.168 CORPORALE
357 4646 0.159
358 4647 0.196 AMORTIZARE ACTIVE ELIGIBILE
359 4648 0.168 NECORPORALE
360 4649 0.159
361 4651 0.150 AMORTIZARE TOTAL ACTIVE
362 4652 0.187 NEELIGIBILE
363 4661 0.150
364 4662 0.150 AMORTIZARE ACTIVE NEELIGIBILE
365 4663 0.196 CORPORALE
366 4664 0.150
367 4665 0.150 AMORTIZARE ACTIVE NEELIGIBILE
368 4666 0.150 NECORPORALE
369 4669 0.270
370 4671 0.159 AMORTIZARE TOTAL ACTIVE
371 4672 0.196 CORPORALE
372 4673 0.196
373 4674 0.178 AMORTIZARE TOTAL ACTIVE
374 4675 0.178 NECORPORALE
375 4676 0.205
376 4677 0.187
377 4690 0.205
378 4711 0.168
379 4719 0.159
DENUMIRE PRODUSE FARA
PROIECT
DENUMIRE PRODUSE FARA
380 4721 0.168
PROIECT
381 4722 0.168
382 4723 0.150
383 4724 0.187 ASDFGH
384 4725 0.168
385 4726 0.150
386 4729 0.150 A
387 4730 0.178
388 4741 0.150
389 4742 0.150 B
390 4743 0.205
391 4751 0.150
392 4752 0.159 C
393 4753 0.150
394 4754 0.205
395 4759 0.178 D
396 4761 0.178
397 4762 0.178
398 4763 0.205 E
399 4764 0.150
400 4765 0.150
401 4771 0.159 F
402 4772 0.233
403 4773 0.150
404 4774 0.150 H
405 4775 0.168
406 4776 0.150
407 4777 0.150 G
408 4778 0.150
409 4779 0.159
410 4781 0.150 I
411 4782 0.150
412 4789 0.150
413 4791 0.159 J
414 4799 0.159
415 4910 0.371
416 4920 0.371 K
417 4931 0.325
418 4932 0.205
419 4939 0.325 L
420 4941 0.270
421 4942 0.270
422 4950 0.270 M
M
423 5010 0.325
424 5020 0.325
425 5030 0.224 N
426 5040 0.224
427 5110 0.279
428 5121 0.279
429 5210 0.408
430 5221 0.297 DENUMIRE PRODUSE CU PROIECT
431 5222 0.288
432 5223 0.242
433 5224 0.509 A
434 5229 0.168
435 5310 0.242
436 5320 0.196 B
437 5510 0.178
438 5520 0.150
439 5530 0.150 C
440 5590 0.150
441 5610 0.205
442 5621 0.168 D
443 5629 0.178
444 5630 0.168
445 5811 0.150 E
446 5812 0.150
447 5813 0.150
448 5814 0.159 F
449 5819 0.178
450 5821 0.187
451 5829 0.187 G
452 5911 0.205
453 5912 0.316
454 5913 0.150 H
455 5914 0.150
456 5920 0.178
457 6010 0.187 I
458 6020 0.187
459 6110 0.233
460 6120 0.233 J
461 6130 0.233
462 6190 0.233
463 6201 0.187 K
464 6202 0.168
465 6203 0.168
L
466 6209 0.178 L
467 6311 0.159
468 6312 0.150
469 6391 0.150 M
470 6399 0.159
471 6411 0.251
472 6419 0.159 N
473 6420 0.150
474 6430 0.150
475 6491 0.178 O
476 6492 0.150
477 6499 0.150
478 6511 0.178
479 6512 0.178
480 6520 0.178 DERULARE CR
481 6530 0.150 COMISION VALOARE
LUNA
482 6611 0.150 LA SOLD CREDIT
483 6612 0.150 0.20% 500,001.00
484 6619 0.150 1,000.00 1 500,001.00
485 6621 0.150 1,000.00 2 500,001.00
486 6622 0.150 1,000.00 3 500,001.00
487 6629 0.150 1,000.00 4 500,001.00
488 6630 0.150 1,000.00 5 500,001.00
489 6810 0.178 1,000.00 6 500,001.00
490 6820 0.205 1,000.00 7 500,001.00
491 6831 0.150 1,000.00 8 500,001.00
492 6832 0.159 1,000.00 9 500,001.00
493 6910 0.150 1,000.00 10 500,001.00
494 6920 0.150 1,000.00 11 500,001.00
495 7010 0.150 1,000.00 12 500,001.00
496 7021 0.224 1,000.00 13 500,001.00
497 7022 0.214 1,000.00 14 500,001.00
498 7111 0.196 1,000.00 15 500,001.00
499 7112 0.196 1,000.00 16 500,001.00
500 7120 0.233 1,000.00 17 500,001.00
501 7211 0.270 1,000.00 18 500,001.00
502 7219 0.270 1,000.00 19 500,001.00
503 7220 0.150 1,000.00 20 500,001.00
504 7311 0.159 1,000.00 21 500,001.00
505 7312 0.159 1,000.00 22 500,001.00
506 7320 0.251 1,000.00 23 500,001.00
507 7410 0.159 1,000.00 24 500,001.00
508 7420 0.159 993.75 25 496,874.57
509 7430 0.178 987.43 26 493,716.88
510 7490 0.205 981.06 27 490,527.61
511 7500 0.334 974.61 28 487,306.45
512 7711 0.150 968.11 29 484,053.07
513 7712 0.150 961.53 30 480,767.16
514 7721 0.150 954.90 31 477,448.39
515 7722 0.150 948.19 32 474,096.43
516 7729 0.150 941.42 33 470,710.95
517 7731 0.150 934.58 34 467,291.62
518 7732 0.150 927.68 35 463,838.10
519 7733 0.150 920.70 36 460,350.04
520 7734 0.150 913.65 37 456,827.10
521 7735 0.150 906.54 38 453,268.93
522 7739 0.150 899.35 39 449,675.18
523 7740 0.159 892.09 40 446,045.49
524 7810 0.168 884.76 41 442,379.50
525 7820 0.168 877.35 42 438,676.86
526 7830 0.168 869.87 43 434,937.19
527 7911 0.196 862.32 44 431,160.12
528 7912 0.196 854.69 45 427,345.28
529 7990 0.196 846.98 46 423,492.29
530 8010 0.196 839.20 47 419,600.77
531 8020 0.251 831.34 48 415,670.34
532 8030 0.196 823.40 49 411,700.60
533 8110 0.214 815.38 50 407,691.17
534 8121 0.159 807.28 51 403,641.64
535 8122 0.159 799.10 52 399,551.62
536 8129 0.205 790.84 53 395,420.70
537 8130 0.260 782.50 54 391,248.47
538 8211 0.178 774.07 55 387,034.51
539 8219 0.214 765.56 56 382,778.42
540 8220 0.150 756.96 57 378,479.76
541 8230 0.159 748.28 58 374,138.12
542 8291 0.159 739.51 59 369,753.06
543 8292 0.279 730.65 60 365,324.15
544 8299 0.168 721.70 61 360,850.95
545 8411 0.150 712.67 62 356,333.02
546 8412 0.214 703.54 63 351,769.91
547 8413 0.168 694.32 64 347,161.17
548 8421 0.150 685.01 65 342,506.34
549 8423 0.178 675.61 66 337,804.96
550 8424 0.288 666.11 67 333,056.57
551 8425 0.196 656.52 68 328,260.70
552 8430 0.168 646.83 69 323,416.87
553 8510 0.214 637.05 70 318,524.60
554 8520 0.214 627.17 71 313,583.41
555 8531 0.150 617.19 72 308,592.80
556 8532 0.297 607.10 73 303,552.29
557 8541 0.205 596.92 74 298,461.37
558 8542 0.205 586.64 75 293,319.54
559 8551 0.251 576.25 76 288,126.30
560 8552 0.205 565.76 77 282,881.12
561 8553 0.214 555.17 78 277,583.49
562 8559 0.279 544.47 79 272,232.88
563 8560 0.224 533.66 80 266,828.77
564 8610 0.279 522.74 81 261,370.62
565 8621 0.288 511.72 82 255,857.89
566 8622 0.288 500.58 83 250,290.03
567 8623 0.214 489.33 84 244,666.49
568 8690 0.306 477.97 85 238,986.71
569 8710 0.306 466.50 86 233,250.14
570 8720 0.297 454.91 87 227,456.20
571 8730 0.288 443.21 88 221,604.32
572 8790 0.233 431.39 89 215,693.92
573 8810 0.150 419.45 90 209,724.42
574 8891 0.150 407.39 91 203,695.22
575 8899 0.150 395.21 92 197,605.73
576 9001 0.288 382.91 93 191,455.35
577 9002 0.233 370.49 94 185,243.46
578 9003 0.168 357.94 95 178,969.45
579 9004 0.150 345.27 96 172,632.70
580 9101 0.325 332.47 97 166,232.59
581 9102 0.150 319.54 98 159,768.48
582 9103 0.150 306.48 99 153,239.72
583 9104 0.178 293.29 100 146,645.68
584 9200 0.159 279.97 101 139,985.70
585 9311 0.316 266.52 102 133,259.12
586 9312 0.150 252.93 103 126,465.27
587 9313 0.150 239.21 104 119,603.48
588 9319 0.150 225.35 105 112,673.07
589 9321 0.150 211.35 106 105,673.36
590 9329 0.214 197.21 107 98,603.65
591 9411 0.297 182.93 108 91,463.25
592 9412 0.150 168.50 109 84,251.44
593 9420 0.150 153.94 110 76,967.51
594 9491 0.178 139.22 111 69,610.75
595 9492 0.150 124.36 112 62,180.42
596 9499 0.168 109.35 113 54,675.78
597 9511 0.150 94.19 114 47,096.10
598 9512 0.168 78.88 115 39,440.62
599 9521 0.150 63.42 116 31,708.59
600 9522 0.187 47.80 117 23,899.24
601 9523 0.150 32.02 118 16,011.79
602 9524 0.260 16.09 119 8,045.47
603 9525 0.150 0.00 120 0.00
604 9529 0.214
605 9601 0.178
606 9602 0.159 AN 1 AN 2 AN 3
607 9603 0.325 12,000.00 ### 11,493.96
608 9604 0.150 REPARTIZAREA COSTURILOR NOTARIAL
609 9609 0.214 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIOANE
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00


REPARTIZAREA DOBAN
AN 1 AN 2 AN 3
60,000.12 ### 57,866.32
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00


REPARTIZAREA RATELOR D
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 39,650.96
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00


REPARTIZAREA COMISIONULU
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIONUL
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00

REPARTIZAREA COSTURILOR NOTARIALE


AN 1 AN 2 AN 3
0.00 1,705.00 963.18
REPARTIZAREA COMISIOANE
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 ### 26,800.02
REPARTIZAREA DOBA
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 ### 70,361.57
REPARTIZAREA RATELOR
AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 32,874.55
CELULE FOND GALBEN AU FORMULE SAU SE TRAG DIN FOAIA
CELULE FOND ROSU REPREZINTA CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

SAL SAL BAZA


DEDUCERE DEDUCERE/ COD
BRUT/ANG BRUT/CAT CAS/ANGAJ
/ANGAJAT CAT ANG DEDUCERE
AJAT ANG AT
1,500.00 3,000.00 246.67 493.34 46 1,500.00
2,300.00 2,300.00 116.91 116.91 120 2,300.00
12,000.00 36,000.00 0.00 0.00 186 10,110.00
15,000.00 60,000.00 0.00 0.00 186 10,110.00
2,800.00 14,000.00 35.94 179.70 167 2,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186 0.00
2,200.00 8,800.00 129.76 519.04 112 2,200.00
TOTAL 124,100.00 TOTAL 1,308.99 TOTAL 29,020.00

VALOARE/LUNA
BAZA DE CALCUL COTA
CONTRIBUTIE
98,870.00 10.50% 10,381.35 COMISION
124,100.00 5.50% 6,825.50 LA SOLD
124,100.00 0.50% 620.50 84.24
84.24
IMPOZIT PE SALARII/LUNA 84.24
COTA VALOARE/LUNA 84.24
16.00% 18,694.99 84.24
84.24
NR VAL 84.24
VAL TOTALA
IE DE CONDITIILE DE MUNCA TICHETE/A NOM/TICHE 84.24
TICH/LUNA
NG/LUNA T 84.24
SPECIALE 22 9.00 11,880.00 84.24
30.80% 84.24
84.24
II ANGAJATOR 82.86
ACC PENS PRIV 81.47
3.00% 80.07
78.65
VALOARE 77.22
CONTRIBUTIE/LUNA 75.78
33,812.80 74.31
6,453.20 72.84
620.50 71.35
1,054.85 69.84
310.25 68.32
335.07 66.79
3,723.00 65.24
63.67
DERULARE CREDIT EXISTENT 2 62.09
RATA PERIOADA GRATIE 60.49
PRINCIPAL MONEDA
TOTALA (LUNI) (LUNI) 58.88
60 12 EUR 57.25
0.00 505.44 55.61
MODALITATE DE RETURNARE
CREDIT: ANUITATI SAU RATE EGALE*
MODALITATE DE RETURNARE
0.00 505.44 53.94
CREDIT: ANUITATI SAU RATE EGALE*
0.00 505.44 52.26
0.00 505.44 AN 50.57
0.00 505.44 48.86
* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
0.00 505.44 47.13
0.00 505.44 50.54 45.38
0.00 505.44 50.54 43.61
0.00 505.44 50.54 41.83
0.00 505.44 50.54 40.03
0.00 505.44 50.54 38.21
0.00 505.44 50.54 36.38
825.58 1,331.02 50.54 34.52
833.84 1,331.02 50.54 32.65
842.17 1,331.02 50.54 30.76
850.60 1,331.02 50.54 COMISION 28.85
859.10 1,331.02 50.54 LA SOLD 26.92
867.69 1,331.02 50.54 606.48 24.97
876.37 1,331.02 49.72 23.00
885.13 1,331.02 48.88 21.01
893.98 1,331.02 48.04 19.00
902.92 1,331.02 47.19 16.97
911.95 1,331.02 46.33 14.93
921.07 1,331.02 45.47 12.86
930.28 1,331.02 44.59 10.77
939.59 1,331.02 43.70 8.66
948.98 1,331.02 42.81 6.52
958.47 1,331.02 41.91 COMISION 4.37
968.06 1,331.02 40.99 LA SOLD 2.20
977.74 1,331.02 40.07 539.70 0.00
987.52 1,331.02 39.14 0.00
997.39 1,331.02 38.20 0.00
1,007.36 1,331.02 37.25 0.00
1,017.44 1,331.02 36.30 0.00
1,027.61 1,331.02 35.33 0.00
1,037.89 1,331.02 34.35 0.00
1,048.27 1,331.02 33.36 0.00
1,058.75 1,331.02 32.37 0.00
1,069.34 1,331.02 31.36 0.00
1,080.03 1,331.02 30.34 COMISION 0.00
1,090.83 1,331.02 29.31 LA SOLD 0.00
1,101.74 1,331.02 28.28 405.59 0.00
1,112.76 1,331.02 27.23 0.00
1,123.88 1,331.02 26.17 0.00
1,135.12 1,331.02 25.10 0.00
1,146.47 1,331.02 24.02 0.00
1,157.94 1,331.02 22.93 0.00
1,169.52 1,331.02 21.83 0.00
1,181.21 1,331.02 20.71 0.00
1,193.03 1,331.02 19.59 0.00
1,204.96 1,331.02 18.45 0.00
1,217.01 1,331.02 17.31 COMISION 0.00
1,229.18 1,331.02 16.15 LA SOLD 0.00
1,241.47 1,331.02 14.98 254.47 0.00
1,253.88 1,331.02 13.80 0.00
1,266.42 1,331.02 12.61 0.00
1,279.09 1,331.02 11.40 0.00
1,291.88 1,331.02 10.18 0.00
1,304.80 1,331.02 8.96 0.00
1,317.69 1,331.02 7.71 0.00
0.00 0.00 6.46 0.00
0.00 0.00 5.19 0.00
0.00 0.00 3.91 0.00
0.00 0.00 2.62 COMISION 0.00
0.00 0.00 1.32 LA SOLD 0.00
0.00 0.00 0.00 84.16 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COMISION 0.00
0.00 0.00 0.00 LA SOLD 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COMISION 0.00
0.00 0.00 0.00 LA SOLD 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 COM ACORDARE 1
0.00 0.00 0.00 COM ANALIZA 1
0.00 0.00 0.00 ALTE TAXE CR 1
0.00 0.00 0.00 TAXE NOTARIALE
0.00 0.00 0.00 GARANTII 1
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 CAPACITATE CILIN
0.00 0.00 0.00 COMISION CAPACITATE
CAPACITATE CILINDRICA
CILINDRICA < 1.
INTR
0.00 0.00 0.00 LA SOLD CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTR
0.00 0.00 0.00 0.00 CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTR
0.00 0.00 0.00 CMC
0.00 0.00 0.00 CAPACITATE CILINDRICA > 2.
0.00 0.00 0.00 TOTAL TAX
0.00 0.00 0.00 TOTAL TA
0.00 0.00 0.00 RCA MIJLOACE
0.00 0.00 0.00 NR LOCURI
0.00 0.00 0.00 10-17 LOCURI (INCLUSIV SOF
0.00 0.00 0.00 18 SAU MAI MULTE LOCURI
0.00 0.00 0.00 TOTAL TA
0.00 0.00 0.00 COMISION
0.00 0.00 0.00 LA SOLD R.C.A TRACTOAR
0.00 0.00 0.00 0.00 PUTERE
0.00 0.00 0.00 PANA LA 45 CP (INCL)
0.00 0.00 0.00 PESTE 45 CP
0.00 0.00 0.00 TOTAL TAXA RC
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 RCA CAMIOANE, AUT
0.00 0.00 0.00 MASA MAXIMA AUT
50,544.00 0.00 PANA LA 2.300 KG
0.00 INTRE 2.301 SI 3.500 KG
0.00 INTRE 3.501 SI 7.500 KG
0.00 COMISION INTRE 7.501 SI 16.000 KG
0.00 LA SOLD PESTE 16.000 KG
0.00 0.00 TOT

CHELTUIELI CU STUDIILE
RCA REMORCI SI SEMIREMORCI CERCETARILE
UTORIZATA TARIF NR TAXA STUDII DE PIATA
146 3 438 STUDII DE PRODUS
219 4 876 SDFG
329 5 1,645 SDFGH
480 6 2,880 RTYU
558 7 3,906
OTAL TAXA RCA/AN 9,745

URISME COTA
CASCO AUTOUTILITARE
*DEDUCTIB 7.00%
D 3,500.00 3,500.00 VALOARE VECHIME
N 0.00 560.00 100.00 0.00
D 6,300.00 18,900.00 10,000.00 1.00
0 0.00 0.00 20,000.00 1.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 345.00 0.00
O/AN NEDEDUCTIBIL 22,960.00 TOTAL CASCO/AN
CO/AN DEDUCTIBIL 9,800.00

CASCO REMORCI SI SEMIREMORCI


CASCO REMORCI SI SEMIREMORCI
COTA COTA
5.20% VALOARE VECHIME NR 3.50%
520.00 2.00 1 3 0.19
936.00 0.00 0 0 0.00
624.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 TOTAL CASCO/AN 0.19
0.00
0.00
CASCO TRACTOARE RUTIERE
0.00 COTA
0.00 VALOARE VECHIME NR 3.00%
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0 0 0.00
2,080.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
0.00 0 0 0.00
TOTAL CASCO/AN 0.00

ACTIVE EXISTENTE
VALOARE DE AMORTIZAT PERIOADA (ANI)
35,000.00 11.50
63,267.00 7.00
32,590.00 8.25
12,000.00 5.50
3,500.00 1.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
146,357.00

ACTIVE ACHIZITIONATE PRIN PROIECT

VALOARE DE AMORTIZAT (RON) PERIOADA (ANI) CORP/NECORP

50,544.00 2.50 C
42,120.00 5.00 N
210,600.00 8.50 N
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
210,600.00 0.50 C
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
78,194.54 78,194.54 68,085.74 57,976.94 57,976.94 49,552.94

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
20,217.60 20,217.60 10,108.80 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
57,976.94 57,976.94 57,976.94 57,976.94 57,976.94 49,552.94

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
### 20,217.60 10,108.80 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
57,976.94 57,976.94 57,976.94 57,976.94 57,976.94 49,552.94

CAPACITATEA MAXIMA/AN
U.M. DENUMIRE MATERIE PRIMA
(U.M./AN)
CAPACITATEA MAXIMA/AN
U.M. DENUMIRE MATERIE PRIMA
(U.M./AN)

SDFG
KG 6,000,000.00 HJK
WE
A
A 1,000.00 B
C
D
B 2,000.00 E
F
G
C 3,000.00 HJK
I
J
D 4,000.00 K
L
M
E 5,000.00 N
O
P
F 6,000.00 Q
R
S
G 7,000.00 T
T
U
H 8,000.00 V
X
X
I 9,000.00 X
X
X
J 10,000.00 X
X
X
KG 11,000.00 X
X
X
L 12,000.00 X
X
X
M 13,000.00 X
M 13,000.00
X
X
N 14,000.00 X
X

CAPACITATEA MAXIMA/AN
U.M. DENUMIRE MATERIE PRIMA
(U.M./AN)

A
A 1.00 A
A
B
B 2.00 B
B
C
C 3.00 C
C
D
D 4.00 D
D
E
E 5.00 E
E
F
F 6.00 F
F
G
G 7.00 G
G
H
H 8.00 H
H
I
I 9.00 I
I
J
J 1.00 J
J
K
K 2.00 K
K
L
L 3.00
L 3.00 L
L
M
M 4.00 M
M
N
N 5.00 N
N
O
O 6.00 O
O

DERULARE CREDIT NOU 1


DOBANDA RATA PERIOADA GRATIE
PRINCIPAL MONEDA
(%) TOTALA (LUNI) (LUNI)
12.00% 120 24 RON
5,000.01 0.00 5,000.01
MODALITATE DE RETURNARE
5,000.01 0.00 5,000.01
CREDIT: ANUITATI SAU RATE EGALE*
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01 AN
5,000.01 0.00 5,000.01
* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01 COM ACORDARE 1 1,000.00
5,000.01 0.00 5,000.01 COM ANALIZA 1 100.00
5,000.01 0.00 5,000.01 ALTE TAXE CR 1 0.00
5,000.01 0.00 5,000.01 TAXE NOTARIALE
1,705.00
5,000.01 0.00 5,000.01 GARANTII 1
5,000.01 0.00 5,000.01 AN ACORDARE AN 4
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 3,126.43 8,126.44
4,968.75 3,157.69 8,126.44
4,937.17 3,189.27 8,126.44
4,905.28 3,221.16 8,126.44
4,873.06 3,253.38 8,126.44
4,840.53 3,285.91 8,126.44
4,807.67 3,318.77 8,126.44
4,774.48 3,351.96 8,126.44
4,740.96 3,385.48 8,126.44
4,707.11 3,419.33 8,126.44
4,672.92 3,453.52 8,126.44
4,638.38 3,488.06 8,126.44
4,603.50 3,522.94 8,126.44
4,568.27 3,558.17 8,126.44
4,532.69 3,593.75 8,126.44
4,496.75 3,629.69 8,126.44
4,460.45 3,665.99 8,126.44
4,423.80 3,702.64 8,126.44
4,386.77 3,739.67 8,126.44
4,349.37 3,777.07 8,126.44
4,311.60 3,814.84 8,126.44
4,273.45 3,852.99 8,126.44
4,234.92 3,891.52 8,126.44
4,196.01 3,930.43 8,126.44
4,156.70 3,969.74 8,126.44
4,117.01 4,009.43 8,126.44
4,076.91 4,049.53 8,126.44
4,036.42 4,090.02 8,126.44
3,995.52 4,130.92 8,126.44
3,954.21 4,172.23 8,126.44
3,912.48 4,213.96 8,126.44
3,870.35 4,256.09 8,126.44
3,827.78 4,298.66 8,126.44
3,784.80 4,341.64 8,126.44
3,741.38 4,385.06 8,126.44
3,697.53 4,428.91 8,126.44
3,653.24 4,473.20 8,126.44
3,608.51 4,517.93 8,126.44
3,563.33 4,563.11 8,126.44
3,517.70 4,608.74 8,126.44
3,471.61 4,654.83 8,126.44
3,425.06 4,701.38 8,126.44
3,378.05 4,748.39 8,126.44
3,330.57 4,795.87 8,126.44
3,282.61 4,843.83 8,126.44
3,234.17 4,892.27 8,126.44
3,185.25 4,941.19 8,126.44
3,135.83 4,990.61 8,126.44
3,085.93 5,040.51 8,126.44
3,035.52 5,090.92 8,126.44
2,984.61 5,141.83 8,126.44
2,933.20 5,193.24 8,126.44
2,881.26 5,245.18 8,126.44
2,828.81 5,297.63 8,126.44
2,775.83 5,350.61 8,126.44
2,722.33 5,404.11 8,126.44
2,668.29 5,458.15 8,126.44
2,613.71 5,512.73 8,126.44
2,558.58 5,567.86 8,126.44
2,502.90 5,623.54 8,126.44
2,446.66 5,679.78 8,126.44
2,389.87 5,736.57 8,126.44
2,332.50 5,793.94 8,126.44
2,274.56 5,851.88 8,126.44
2,216.04 5,910.40 8,126.44
2,156.94 5,969.50 8,126.44
2,097.24 6,029.20 8,126.44
2,036.95 6,089.49 8,126.44
1,976.06 6,150.38 8,126.44
1,914.55 6,211.89 8,126.44
1,852.43 6,274.01 8,126.44
1,789.69 6,336.75 8,126.44
1,726.33 6,400.11 8,126.44
1,662.33 6,464.11 8,126.44
1,597.68 6,528.76 8,126.44
1,532.40 6,594.04 8,126.44
1,466.46 6,659.98 8,126.44
1,399.86 6,726.58 8,126.44
1,332.59 6,793.85 8,126.44
1,264.65 6,861.79 8,126.44
1,196.03 6,930.41 8,126.44
1,126.73 6,999.71 8,126.44
1,056.73 7,069.71 8,126.44
986.04 7,140.40 8,126.44
914.63 7,211.81 8,126.44
842.51 7,283.93 8,126.44
769.68 7,356.76 8,126.44
696.11 7,430.33 8,126.44
621.80 7,504.64 8,126.44
546.76 7,579.68 8,126.44
470.96 7,655.48 8,126.44
394.41 7,732.03 8,126.44
317.09 7,809.35 8,126.44
238.99 7,887.45 8,126.44
160.12 7,966.32 8,126.44
80.45 8,045.47 8,126.44

CREDIT 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
10,478.14 9,333.53 8,043.72 6,590.34 4,952.64 3,107.25
REA COSTURILOR NOTARIALE PENTRU CONSTITUIRE GARANTIE CREDIT NOU 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
1,705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIOANELOR LA SOLD PENTRU CREDITUL NOU 1
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11,493.96 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,478.14 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9,333.53 0.00
0.00 0.00 0.00 8,043.72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

12,000.00 12,000.00 11,493.96 10,478.14 9,333.53 8,043.72


REPARTIZAREA DOBANZILOR PENTRU CREDITUL NOU 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
52,837.58 47,171.09 40,785.93 33,590.97 25,483.49 16,347.83
60,000.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60,000.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 57,866.32 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 52,837.58 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 47,171.09 0.00
0.00 0.00 0.00 40,785.93
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

60,000.12 60,000.12 57,866.32 52,837.58 47,171.09 40,785.93


REPARTIZAREA RATELOR DE CAPITAL PENTRU CREDITUL NOU 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
44,679.70 50,346.19 56,731.35 63,926.31 72,033.79 81,169.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39,650.96 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 44,679.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 50,346.19 0.00
0.00 0.00 0.00 56,731.35
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 39,650.96 44,679.70 50,346.19 56,731.35


EPARTIZAREA COMISIONULUI DE ACORDARE PENTRU CREDIT NOU 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIONULUI DE ANALIZA PENTRU CREDIT NOU 1
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REA COSTURILOR NOTARIALE PENTRU CONSTITUIRE GARANTIE TOTAL CREDITE


AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
2,333.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIOANELOR LA SOLD PENTRU TOTAL CREDITE
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
37,321.25 34,618.50 30,972.04 26,333.85 21,753.79 17,297.76
REPARTIZAREA DOBANZILOR PENTRU TOTAL CREDITE
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
### 123,776.86 ### 96,302.17 79,804.09 64,594.00
REPARTIZAREA RATELOR DE CAPITAL PENTRU TOTAL CREDITE
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9
57,984.61 65,338.46 ### 144,410.68 128,964.32 124,028.84
ULE SAU SE TRAG DIN FOAIA "INPUTURI FARA PROIECT
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE

BAZA BAZA CAS BAZA CAS BAZA CAS


CONDITII
CAS/CAT COND COND COND
DE LUCRU
ANG NORM DEOSEB SPECIALE
3,000.00 N 3,000.00 0.00 0.00
2,300.00 N 2,300.00 0.00 0.00
30,330.00 S 0.00 0.00 36,000.00
40,440.00 D 0.00 60,000.00 0.00
14,000.00 S 0.00 0.00 14,000.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
0.00 N 0.00 0.00 0.00
8,800.00 N 8,800.00 0.00 0.00
98,870.00 14,100.00 60,000.00 50,000.00

DERULARE CREDIT EXISTENT 1


DOBANDA RATA PERIOADA
LUNA SOLD PRINCIPAL
(%) TOTALA (LUNI)
42,120.00 12.00% 60
1 42,120.00 421.20 0.00 421.20 MODALITATE DE RETURNAR
2 42,120.00 421.20 0.00 421.20 CREDIT: ANUITATI SAU RAT
3 42,120.00 421.20 0.00 421.20 EGALE*
4 42,120.00 421.20 0.00 421.20 AN
5 42,120.00 421.20 0.00 421.20
* ANUITATI=AN RATE EGALE=
6 42,120.00 421.20 0.00 421.20
7 42,120.00 421.20 0.00 421.20
8 42,120.00 421.20 0.00 421.20
9 42,120.00 421.20 0.00 421.20
10 42,120.00 421.20 0.00 421.20
11 42,120.00 421.20 0.00 421.20
12 42,120.00 421.20 0.00 421.20
13 41,432.02 421.20 687.98 1,109.18
14 40,737.16 414.32 694.86 1,109.18
15 40,035.35 407.37 701.81 1,109.18
16 39,326.52 400.35 708.83 1,109.18
17 38,610.61 393.27 715.91 1,109.18
18 37,887.54 386.11 723.07 1,109.18
19 37,157.24 378.88 730.30 1,109.18
20 36,419.63 371.57 737.61 1,109.18
21 35,674.65 364.20 744.98 1,109.18
22 34,922.22 356.75 752.43 1,109.18
23 34,162.26 349.22 759.96 1,109.18
24 33,394.70 341.62 767.56 1,109.18
25 32,619.47 333.95 775.23 1,109.18
26 31,836.48 326.19 782.99 1,109.18
27 31,045.66 318.36 790.82 1,109.18
28 30,246.94 310.46 798.72 1,109.18
29 29,440.23 302.47 806.71 1,109.18
30 28,625.45 294.40 814.78 1,109.18
31 27,802.52 286.25 822.93 1,109.18
32 26,971.37 278.03 831.15 1,109.18
33 26,131.90 269.71 839.47 1,109.18
34 25,284.04 261.32 847.86 1,109.18
35 24,427.70 252.84 856.34 1,109.18
36 23,562.80 244.28 864.90 1,109.18
37 22,689.25 235.63 873.55 1,109.18
38 21,806.96 226.89 882.29 1,109.18
39 20,915.85 218.07 891.11 1,109.18
40 20,015.83 209.16 900.02 1,109.18
41 19,106.81 200.16 909.02 1,109.18
42 18,188.70 191.07 918.11 1,109.18
43 17,261.41 181.89 927.29 1,109.18
44 16,324.84 172.61 936.57 1,109.18
45 15,378.91 163.25 945.93 1,109.18
46 14,423.52 153.79 955.39 1,109.18
47 13,458.58 144.24 964.94 1,109.18
48 12,483.99 134.59 974.59 1,109.18
49 11,499.65 124.84 984.34 1,109.18
50 10,505.47 115.00 994.18 1,109.18
51 9,501.34 105.05 1,004.13 1,109.18
52 8,487.17 95.01 1,014.17 1,109.18
53 7,462.86 84.87 1,024.31 1,109.18
54 6,428.31 74.63 1,034.55 1,109.18
55 5,383.41 64.28 1,044.90 1,109.18
56 4,328.06 53.83 1,055.35 1,109.18
57 3,262.16 43.28 1,065.90 1,109.18
58 2,185.60 32.62 1,076.56 1,109.18
59 1,098.28 21.86 1,087.32 1,109.18
60 0.00 10.98 1,098.28 1,109.18
61 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.00 0.00
74 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 0.00 0.00
76 0.00 0.00 0.00 0.00
77 0.00 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00
116 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.00 0.00 0.00
118 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00
16,175.12 42,120.00

OM ACORDARE 1 84.24
COM ANALIZA 1 0.00
ALTE TAXE CR 1 0.00
TAXE NOTARIALE
0.00
GARANTII 1
R.C.A. AUTOTURISME
CAPACITATE CILINDRICA TARIF NR TAXA
PACITATE
PACITATE CILINDRICA
CILINDRICA < 1.200
INTRE CMC SI 1.400
1.201 907 5 4,535
C
PACITATE CILINDRICA INTRE 1.401 SI 1.600 903 2 1,806
C
PACITATE CILINDRICA INTRE 1.601 SI 2.000 1,054 6 6,324
C 1,087 8 8,696
PACITATE CILINDRICA > 2.000 CMC 1,350 1 1,350
TOTAL TAXA RCA/AN NEDEDUCTIBIL 21,624
TOTAL TAXA RCA/AN DEDUCTIBIL 1,087
RCA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE
NR LOCURI TARIF NR TAXA
17 LOCURI (INCLUSIV SOFER) 6,924 4 27,696
SAU MAI MULTE LOCURI 8,664 2 17,328
TOTAL TAXA RCA/AN 45,024

R.C.A TRACTOARE INMATRICULATE


PUTERE TARIF NR TAXA
NA LA 45 CP (INCL) 504 2 1,008
STE 45 CP 729 3 2,187
TOTAL TAXA RCA/AN 3,195

RCA CAMIOANE, AUTOUTILITARE, AUTOFURGONETE, AUTOSPECIALE


MASA MAXIMA AUTORIZATA TARIF NR TAXA
NA LA 2.300 KG 1,385 3 4,155
RE 2.301 SI 3.500 KG 1,722 4 6,888
RE 3.501 SI 7.500 KG 2,864 5 14,320
RE 7.501 SI 16.000 KG 3,781 6 22,686
STE 16.000 KG 5,410 7 37,870
TOTAL TAXA RCA/AN 85,919

CHELTUIELI CU STUDIILE SI COST/AN


CERCETARILE (RON)
STUDII DE PIATA 10,000.00
STUDII DE PRODUS 123,560.00
SDFG 0.00
SDFGH 0.00
RTYU 0.00

DOBANDA
TOUTILITARE LUNA SOLD
COTA (%)
NR 6.20% ### 12.00%
1.00 6.20 1 ### 1,684.80
4.00 2,232.00 2 ### 1,658.66
4.00 4,464.00 3 ### 1,632.27
0.00 0.00 4 ### 1,605.61
0.00 0.00 5 ### 1,578.68
0.00 0.00 6 ### 1,551.48
0.00 0.00 7 ### 1,524.01
0.00 0.00 8 ### 1,496.27
0.00 0.00 9 ### 1,468.25
0.00 0.00 10 ### 1,439.95
0.00 0.00 11 ### 1,411.36
0.00 0.00 12 ### 1,382.49
0.00 0.00 13 ### 1,353.33
0.00 0.00 14 ### 1,323.88
0.00 0.00 15 ### 1,294.14
0.00 0.00 16 ### 1,264.09
0.00 0.00 17 ### 1,233.75
0.00 0.00 18 ### 1,203.11
0.00 0.00 19 ### 1,172.15
0.00 0.00 20 ### 1,140.89
0.00 0.00 21 ### 1,109.32
0.00 0.00 22 ### 1,077.43
0.00 0.00 23 ### 1,045.22
0.00 0.00 24 97,982.70 1,012.68
0.00 0.00 25 94,664.15 979.83
0.00 0.00 26 91,312.41 946.64
0.00 0.00 27 87,927.15 913.12
0.00 0.00 28 84,508.04 879.27
0.00 0.00 29 81,054.74 845.08
CASCO/AN 6,702.20 30 77,566.91 810.55
31 74,044.20 775.67
32 70,486.26 740.44
33 66,892.74 704.86
34 63,263.29 668.93
35 59,597.54 632.63
36 55,895.14 595.98
37 52,155.71 558.95
38 48,378.89 521.56
39 44,564.30 483.79
40 40,711.56 445.64
41 36,820.30 407.12
42 32,890.12 368.20
43 28,920.64 328.90
44 24,911.47 289.21
45 20,862.20 249.11
46 16,772.44 208.62
47 12,641.78 167.72
48 8,469.82 126.42
49 4,256.14 84.70
50 0.00 42.56
51 0.00 0.00
52 0.00 0.00
53 0.00 0.00
54 0.00 0.00
55 0.00 0.00
56 0.00 0.00
57 0.00 0.00
58 0.00 0.00
59 0.00 0.00
60 0.00 0.00

CHELTUIELI CU ALTE MATERIALE CONSUMABILE

MAT BIROTICA PAPETARIE


CONSUMABILE TEHNICA CALCUL
CONSUMABILE CURATENIE IGIENA
0
0
0
0
TOTAL/AN
1 2 3 4 5 6
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
3,043.48 3,043.48 3,043.48 3,043.48 3,043.48 3,043.48
9,038.14 9,038.14 9,038.14 9,038.14 9,038.14 9,038.14
3,950.30 3,950.30 3,950.30 3,950.30 3,950.30 3,950.30
2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 2,181.82 1,090.90
2,333.33 1,166.67 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,547.07 19,380.41 18,213.74 18,213.74 18,213.74 17,122.82

AMORTI
CANT (NR. 1
CORP/NECORP ELIG/NEELIG
BUC) AN 1
C N 1 0.00
N N 1 0.00
N N 2 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
C E 2 421,200.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
421,200.00

AMORTIZ
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 1
0.00 0.00 0.00 0.00 AN 1
20,217.60
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
49,552.94 49,552.94 24,776.48 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
49,552.94 49,552.94 24,776.48 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 0.00
49,552.94 49,552.94 24,776.48 0.00 0.00
0.00
20,217.60

PRET
CONSUM MATERIE PRIMA/1.000
MATERIE PRIMA U.M. MATERIE
U.M. PRODUS
PRIMA/U.M.
PRET
CONSUM MATERIE PRIMA/1.000
MATERIE PRIMA U.M. MATERIE
U.M. PRODUS
PRIMA/U.M.
DFG L 500.00 2.00
HJK KG 300.00 3.50
WE M 150.00 8.75
A A 100.00 1.11
B A 200.00 2.00
C A 300.00 3.00
D A 400.00 4.00
E A 500.00 5.00
F A 600.00 6.00
G A 700.00 7.00
HJK A 800.00 8.00
I A 900.00 9.00
J A 1,000.00 2.00
K A 1,100.00 3.00
L A 1,200.00 4.00
M A 1,300.00 5.00
N A 1,400.00 6.00
O A 1,500.00 78.00
P A 1,600.00 8.00
Q A 1,700.00 9.00
R A 1,800.00 1.00
S A 1,900.00 2.00
T A 2,000.00 3.00
T A 2,100.00 4.00
U A 2,200.00 5.00
V A 2,300.00 6.00
X A 2,400.00 7.00
X A 2,500.00 8.00
X A 2,600.00 9.00
X A 2,700.00 1.00
X A 2,800.00 2.00
X A 2,900.00 3.00
X A 3,000.00 4.00
X A 3,100.00 5.00
X A 3,200.00 6.00
X A 3,300.00 7.00
X A 3,400.00 8.00
X A 3,500.00 9.00
X A 3,600.00 1.00
X A 3,700.00 2.00
X A 3,800.00 3.00
X A 3,900.00 4.00
X A 4,000.00 5.00
X A 4,100.00 6.00
X A 4,200.00 7.00

PRET
CONSUM MATERIE PRIMA/1.000
MATERIE PRIMA U.M. MATERIE
U.M. PRODUS
PRIMA/U.M.
A A 0.00 0.00
A A 0.00 0.00
A A 0.00 0.00
B A 0.00 0.00
B A 0.00 0.00
B AA 0.00 0.00
C A 0.00 0.00
C 0 0.00 0.00
C A 0.00 0.00
D A 0.00 0.00
D A 0.00 0.00
D A 0.00 0.00
E A 0.00 0.00
E A 0.00 0.00
E A 0.00 0.00
F A 0.00 0.00
F A 0.00 0.00
F A 0.00 0.00
G A 0.00 0.00
G AA 0.00 0.00
G A 0.00 0.00
H A 0.00 0.00
H A 0.00 0.00
H A 0.00 0.00
I A 0.00 0.00
I A 0.00 0.00
I A 0.00 0.00
J A 0.00 0.00
J A 0.00 0.00
J A 0.00 0.00
K A 0.00 0.00
K A 0.00 0.00
K A 0.00 0.00
L A 0.00 0.00
L A 0.00 0.00
L A 0.00 0.00
M A 0.00 0.00
M A 0.00 0.00
M A 0.00 0.00
N A 0.00 0.00
N A 0.00 0.00
N A 0.00 0.00
O A 0.00 0.00
O A 0.00 0.00
O A 0.00 0.00

DERULARE CREDIT NOU 2


COMISION VALOARE DOBANDA
LUNA PRINCIPAL
LA SOLD CREDIT (%)
0.10% 50,544.00 12.00%
50.54 1 50,544.00 505.44 0.00
50.54 2 50,544.00 505.44 0.00
50.54 3 50,544.00 505.44 0.00
50.54 4 50,544.00 505.44 0.00
50.54 5 50,544.00 505.44 0.00
50.54 6 50,544.00 505.44 0.00
50.54 7 50,544.00 505.44 0.00
50.54 8 50,544.00 505.44 0.00
50.54 9 50,544.00 505.44 0.00
50.54 10 50,544.00 505.44 0.00
50.54 11 50,544.00 505.44 0.00
50.54 12 50,544.00 505.44 0.00
50.54 13 50,544.00 505.44 0.00
50.54 14 50,544.00 505.44 0.00
50.54 15 50,544.00 505.44 0.00
50.54 16 50,544.00 505.44 0.00
50.54 17 50,544.00 505.44 0.00
50.54 18 50,544.00 505.44 0.00
50.54 19 50,544.00 505.44 0.00
50.54 20 50,544.00 505.44 0.00
50.54 21 50,544.00 505.44 0.00
50.54 22 50,544.00 505.44 0.00
50.54 23 50,544.00 505.44 0.00
50.54 24 50,544.00 505.44 0.00
49.37 25 49,370.66 505.44 1,173.34
48.19 26 48,185.59 493.71 1,185.07
46.99 27 46,988.67 481.86 1,196.92
45.78 28 45,779.78 469.89 1,208.89
44.56 29 44,558.80 457.80 1,220.98
43.33 30 43,325.61 445.59 1,233.19
42.08 31 42,080.09 433.26 1,245.52
40.82 32 40,822.11 420.80 1,257.98
39.55 33 39,551.55 408.22 1,270.56
38.27 34 38,268.29 395.52 1,283.26
36.97 35 36,972.19 382.68 1,296.10
35.66 36 35,663.13 369.72 1,309.06
34.34 37 34,340.98 356.63 1,322.15
33.01 38 33,005.61 343.41 1,335.37
31.66 39 31,656.89 330.06 1,348.72
30.29 40 30,294.68 316.57 1,362.21
28.92 41 28,918.85 302.95 1,375.83
27.53 42 27,529.26 289.19 1,389.59
26.13 43 26,125.77 275.29 1,403.49
24.71 44 24,708.25 261.26 1,417.52
23.28 45 23,276.55 247.08 1,431.70
21.83 46 21,830.54 232.77 1,446.01
20.37 47 20,370.07 218.31 1,460.47
18.89 48 18,894.99 203.70 1,475.08
17.41 49 17,405.16 188.95 1,489.83
15.90 50 15,900.43 174.05 1,504.73
14.38 51 14,380.65 159.00 1,519.78
12.85 52 12,845.68 143.81 1,534.97
11.30 53 11,295.36 128.46 1,550.32
9.73 54 9,729.53 112.95 1,565.83
8.15 55 8,148.05 97.30 1,581.48
6.55 56 6,550.75 81.48 1,597.30
4.94 57 4,937.48 65.51 1,613.27
3.31 58 3,308.07 49.37 1,629.41
1.66 59 1,662.37 33.08 1,645.70
0.00 60 0.00 16.62 1,662.37
0.00 61 0.00 0.00 0.00
0.00 62 0.00 0.00 0.00
0.00 63 0.00 0.00 0.00
0.00 64 0.00 0.00 0.00
0.00 65 0.00 0.00 0.00
0.00 66 0.00 0.00 0.00
0.00 67 0.00 0.00 0.00
0.00 68 0.00 0.00 0.00
0.00 69 0.00 0.00 0.00
0.00 70 0.00 0.00 0.00
0.00 71 0.00 0.00 0.00
0.00 72 0.00 0.00 0.00
0.00 73 0.00 0.00 0.00
0.00 74 0.00 0.00 0.00
0.00 75 0.00 0.00 0.00
0.00 76 0.00 0.00 0.00
0.00 77 0.00 0.00 0.00
0.00 78 0.00 0.00 0.00
0.00 79 0.00 0.00 0.00
0.00 80 0.00 0.00 0.00
0.00 81 0.00 0.00 0.00
0.00 82 0.00 0.00 0.00
0.00 83 0.00 0.00 0.00
0.00 84 0.00 0.00 0.00
0.00 85 0.00 0.00 0.00
0.00 86 0.00 0.00 0.00
0.00 87 0.00 0.00 0.00
0.00 88 0.00 0.00 0.00
0.00 89 0.00 0.00 0.00
0.00 90 0.00 0.00 0.00
0.00 91 0.00 0.00 0.00
0.00 92 0.00 0.00 0.00
0.00 93 0.00 0.00 0.00
0.00 94 0.00 0.00 0.00
0.00 95 0.00 0.00 0.00
0.00 96 0.00 0.00 0.00
0.00 97 0.00 0.00 0.00
0.00 98 0.00 0.00 0.00
0.00 99 0.00 0.00 0.00
0.00 100 0.00 0.00 0.00
0.00 101 0.00 0.00 0.00
0.00 102 0.00 0.00 0.00
0.00 103 0.00 0.00 0.00
0.00 104 0.00 0.00 0.00
0.00 105 0.00 0.00 0.00
0.00 106 0.00 0.00 0.00
0.00 107 0.00 0.00 0.00
0.00 108 0.00 0.00 0.00
0.00 109 0.00 0.00 0.00
0.00 110 0.00 0.00 0.00
0.00 111 0.00 0.00 0.00
0.00 112 0.00 0.00 0.00
0.00 113 0.00 0.00 0.00
0.00 114 0.00 0.00 0.00
0.00 115 0.00 0.00 0.00
0.00 116 0.00 0.00 0.00
0.00 117 0.00 0.00 0.00
0.00 118 0.00 0.00 0.00
0.00 119 0.00 0.00 0.00
0.00 120 0.00 0.00 0.00

CREDIT 2
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
1,027.77 606.48 606.48 511.57 320.96 106.18
OU 1 REPARTIZAREA COSTURILOR NOTARIALE PENTRU CONSTITUIRE
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
0.00 0.00 0.00 0.00 628.26 0.00
REPARTIZAREA COMISIOANELOR LA SOLD PENTRU CR
0.00 0.00 0.00 0.00 606.48 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606.48
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
6,590.34
0.00
0.00
0.00
6,590.34 0.00 0.00 0.00 606.48 606.48
REPARTIZAREA DOBANZILOR PENTRU CREDITU
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
6,053.51 6,065.28 6,065.28 5,264.49 3,377.22 1,250.58
0.00 0.00 0.00 0.00 6,065.28 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 6,065.28
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
33,590.97
0.00
0.00
0.00
33,590.97 0.00 0.00 0.00 6,065.28 6,065.28
REPARTIZAREA RATELOR DE CAPITAL PENTRU CRED
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
91,463.25 0.00 0.00 14,880.87 16,768.14 18,894.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
63,926.31
0.00
0.00
0.00
63,926.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIONULUI DE ACORDARE PENTRU
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
0.00 0.00 0.00 0.00 252.72 0.00
REPARTIZAREA COMISIONULUI DE ANALIZA PENTRU
AN 10 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DITE
AN 10
0.00

AN 10
12,396.22

AN 10
48,864.01

AN 10
###
IMPOZITE PE TEREN INTRAVILAN CU DESTINATIE TEREN CU CONSTRUCTII

NIVELURILE IMPOZITULUI, PE RANGURI DE LOCALITATI(LEI/HA)


ZONA IN CADRUL
LOCALITATII 0 I II III

A 8,885 7,378 6,481 5,617


B 7,378 5,578 4,522 3,816
C 5,578 3,816 2,862 1,813
D 3,816 1,813 1,513 1,056

ZONA IN CADRUL NIVELURILE IMPOZITULUI, PE RANGURI DE LOCALITATI(LEI/HA)


LOCALITATII 0 I II III
C 5,578 3,816 2,862 1,813

IMPOZITUL PE TEREN
SUPRAFATA TEREN MINUS AMPRENTA
RANGUL LOCALITATII FARA PROIECT
CONSTRUCTIE FARA PROIECT (MP)
(LEI/MP)
V 0.03050 72,000.00

IMPOZIT PE CLADIRI FARA PROIECT

TIP CLADIRE VALOARE CLADIRI FARA


COTA
(AMORTIZATA/NEAMORTIZATA) PROIECT
NEAMORTIZATA 1,560,987.00 1.50%
AMORTIZATA 234,000.00 1.275%
TOTAL

CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI


REPARATIILE UTILAJELOR/AN REPARATIILE CLADIRILOR/AN
0.00 0.00

CHELTUIELI CU PROTECTIA
MEDIULUI/AN
0.00

CHELTUIELI CU TAXE CHELTUIELI CU


POSTALE/AN TELECOMUNICATIILE/AN
0.00 0.00

CHELTUIELI CHELTUIELI LOCATIE CHELTUIELI DE RECLAMA SI


REDEVENTE/AN GESTIUNE/AN PUBLICITATE/AN
0.00 0.00 0.00
CHELTUIELI CHELTUIELI
TRANSPORT TRANSPORT
BUNURI/AN PERSOANE/AN
0.00 0.00

DERULARE CREDIT EXISTENT 3


GRATIE DOBANDA
MONEDA LUNA SOLD PRINCIPAL
(LUNI) (%)
12 EUR ### 12.00%
MODALITATE DE RETURNARE 1 ### 1,010.88 0.00
REDIT: ANUITATI SAU RATE 2 ### 1,010.88 0.00
EGALE* 3 ### 1,010.88 0.00
AN 4 ### 1,010.88 0.00
5 ### 1,010.88 0.00
NUITATI=AN RATE EGALE=RE
6 ### 1,010.88 0.00
303.26 7 ### 1,010.88 0.00
C 303.26 8 ### 1,010.88 0.00
O 303.26 9 ### 1,010.88 0.00
M
I 303.26 10 ### 1,010.88 0.00
S 303.26 11 ### 1,010.88 0.00
I 303.26 12 ### 1,010.88 0.00
O 303.26 13 99,436.85 1,010.88 1,651.15
N
303.26 14 97,769.19 994.37 1,667.66
L 303.26 15 96,084.85 977.69 1,684.34
A 303.26 16 94,383.67 960.85 1,701.18
303.26 17 92,665.48 943.84 1,718.19
S 303.26 18 90,930.10 926.65 1,735.38
O
L 298.31 19 89,177.37 909.30 1,752.73
D 293.31 20 87,407.11 891.77 1,770.26
288.25 21 85,619.15 874.07 1,787.96
283.15 22 83,813.31 856.19 1,805.84
278.00 23 81,989.41 838.13 1,823.90
272.79 24 80,147.27 819.89 1,842.14
267.53 25 78,286.71 801.47 1,860.56
262.22 26 76,407.55 782.87 1,879.16
256.86 27 74,509.60 764.08 1,897.95
251.44 28 72,592.67 745.10 1,916.93
245.97 29 70,656.57 725.93 1,936.10
240.44 30 68,701.11 706.57 1,955.46
234.86 31 66,726.09 687.01 1,975.02
229.22 32 64,731.32 667.26 1,994.77
223.53 33 62,716.60 647.31 2,014.72
217.78 34 60,681.74 627.17 2,034.86
211.97 35 58,626.53 606.82 2,055.21
206.10 36 56,550.77 586.27 2,075.76
200.18 37 54,454.25 565.51 2,096.52
194.19 38 52,336.76 544.54 2,117.49
188.15 39 50,198.10 523.37 2,138.66
182.05 40 48,038.05 501.98 2,160.05
175.88 41 45,856.40 480.38 2,181.65
169.65 42 43,652.93 458.56 2,203.47
163.36 43 41,427.43 436.53 2,225.50
157.01 44 39,179.67 414.27 2,247.76
150.59 45 36,909.44 391.80 2,270.23
144.11 46 34,616.50 369.09 2,292.94
137.57 47 32,300.64 346.17 2,315.86
130.96 48 29,961.62 323.01 2,339.02
124.28 49 27,599.21 299.62 2,362.41
117.54 50 25,213.17 275.99 2,386.04
110.73 51 22,803.27 252.13 2,409.90
103.85 52 20,369.27 228.03 2,434.00
96.90 53 17,910.93 203.69 2,458.34
89.88 54 15,428.01 179.11 2,482.92
82.80 55 12,920.26 154.28 2,507.75
75.64 56 10,387.43 129.20 2,532.83
68.41 57 7,829.27 103.87 2,558.16
61.11 58 5,245.53 78.29 2,583.74
53.73 59 2,635.96 52.46 2,609.57
46.28 60 0.00 26.36 2,635.96
38.76 61 0.00 0.00 0.00
31.16 62 0.00 0.00 0.00
23.49 63 0.00 0.00 0.00
15.74 64 0.00 0.00 0.00
7.91 65 0.00 0.00 0.00
0.00 66 0.00 0.00 0.00
0.00 67 0.00 0.00 0.00
0.00 68 0.00 0.00 0.00
0.00 69 0.00 0.00 0.00
0.00 70 0.00 0.00 0.00
0.00 71 0.00 0.00 0.00
0.00 72 0.00 0.00 0.00
0.00 73 0.00 0.00 0.00
0.00 74 0.00 0.00 0.00
0.00 75 0.00 0.00 0.00
0.00 76 0.00 0.00 0.00
0.00 77 0.00 0.00 0.00
0.00 78 0.00 0.00 0.00
0.00 79 0.00 0.00 0.00
0.00 80 0.00 0.00 0.00
0.00 81 0.00 0.00 0.00
0.00 82 0.00 0.00 0.00
0.00 83 0.00 0.00 0.00
0.00 84 0.00 0.00 0.00
0.00 85 0.00 0.00 0.00
0.00 86 0.00 0.00 0.00
0.00 87 0.00 0.00 0.00
0.00 88 0.00 0.00 0.00
0.00 89 0.00 0.00 0.00
0.00 90 0.00 0.00 0.00
0.00 91 0.00 0.00 0.00
0.00 92 0.00 0.00 0.00
0.00 93 0.00 0.00 0.00
0.00 94 0.00 0.00 0.00
0.00 95 0.00 0.00 0.00
0.00 96 0.00 0.00 0.00
0.00 97 0.00 0.00 0.00
0.00 98 0.00 0.00 0.00
0.00 99 0.00 0.00 0.00
0.00 100 0.00 0.00 0.00
0.00 101 0.00 0.00 0.00
0.00 102 0.00 0.00 0.00
0.00 103 0.00 0.00 0.00
0.00 104 0.00 0.00 0.00
0.00 105 0.00 0.00 0.00
0.00 106 0.00 0.00 0.00
0.00 107 0.00 0.00 0.00
0.00 108 0.00 0.00 0.00
0.00 109 0.00 0.00 0.00
0.00 110 0.00 0.00 0.00
0.00 111 0.00 0.00 0.00
0.00 112 0.00 0.00 0.00
0.00 113 0.00 0.00 0.00
0.00 114 0.00 0.00 0.00
0.00 115 0.00 0.00 0.00
0.00 116 0.00 0.00 0.00
0.00 117 0.00 0.00 0.00
0.00 118 0.00 0.00 0.00
0.00 119 0.00 0.00 0.00
0.00 120 0.00 0.00 0.00
0.00 38,820.29 101,088.00
0.00
0.00 COM ACORDARE 3 303.26
0.00 COM ANALIZA 3 0.00
0.00 ALTE TAXE CR 3 0.00
0.00 TAXE NOTARIALE
0.00
GARANTII 3
RCA
DEDUCTIB
DEDUCTIBI
ILITATE
L
N 0
N 0
N 0
D 1,087
N 0
1,087

SUMA
TIPUL ASIGURARII
ASIGURATA
CLADIRI SI CONTINUT ###
ECHIPAMENTE ELECTRONICE 300,000.00
MASINI, UTILAJE SI INSTALATII ###
PIERDERI FINANCIARE DIN RISC ASIGURAT ###
RASPUNDEREA CIVILA FATA DE TERTI 500,000.00
INTEGRITATEA CORPORALA A ANGAJATILOR ###
TOTAL PRIME PENTRU ASIGURAREA COMPLEXA A ASIGURATULUI/AN

CATEGORIE VEHICUL

AUTOTURISM BENZINA
AUTOTURISM MOTORINA SAU BENZINA+GPL
AUTOVEHICULE CU TRACTIUNE INTEGRALA 4X4
AUTOVEHICULE( AUTOUTILITARE, AUTOSPECIALE, ETC) CU MASA
TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MICA DE 3,5 T
MICROBUZE CU MAI PUTIN DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER
MICROBUZE CU MAI MULT DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER
AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 T
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MICA DE 3,5 T
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MARE DE 3,5 T
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MICA DE 3,5 T
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MARE DE 3,5 T
TOTAL PLATA ITP/AN

LEASING 1

RATA PERIOADA
PRINCIPAL MONEDA TVA TAXA ADM
TOTALA (LUNI)
50 EUR 2.00%
2,613.58 4,298.38 1,031.61 4,212.00
2,639.72 4,298.38 1,031.61
2,666.11 4,298.38 1,031.61
2,692.77 4,298.38 1,031.61
2,719.70 4,298.38 1,031.61
2,746.90 4,298.38 1,031.61
2,774.37 4,298.38 1,031.61
2,802.11 4,298.38 1,031.61
2,830.13 4,298.38 1,031.61
2,858.43 4,298.38 1,031.61
2,887.02 4,298.38 1,031.61
2,915.89 4,298.38 1,031.61
2,945.05 4,298.38 1,031.61
2,974.50 4,298.38 1,031.61
3,004.24 4,298.38 1,031.61
3,034.29 4,298.38 1,031.61
3,064.63 4,298.38 1,031.61
3,095.27 4,298.38 1,031.61
3,126.23 4,298.38 1,031.61
3,157.49 4,298.38 1,031.61
3,189.06 4,298.38 1,031.61
3,220.95 4,298.38 1,031.61
3,253.16 4,298.38 1,031.61
3,285.70 4,298.38 1,031.61
3,318.55 4,298.38 1,031.61
3,351.74 4,298.38 1,031.61
3,385.26 4,298.38 1,031.61
3,419.11 4,298.38 1,031.61
3,453.30 4,298.38 1,031.61
3,487.83 4,298.38 1,031.61
3,522.71 4,298.38 1,031.61
3,557.94 4,298.38 1,031.61
3,593.52 4,298.38 1,031.61
3,629.45 4,298.38 1,031.61
3,665.75 4,298.38 1,031.61
3,702.40 4,298.38 1,031.61
3,739.43 4,298.38 1,031.61
3,776.82 4,298.38 1,031.61
3,814.59 4,298.38 1,031.61
3,852.74 4,298.38 1,031.61
3,891.26 4,298.38 1,031.61
3,930.18 4,298.38 1,031.61
3,969.48 4,298.38 1,031.61
4,009.17 4,298.38 1,031.61
4,049.27 4,298.38 1,031.61
4,089.76 4,298.38 1,031.61
4,130.66 4,298.38 1,031.61
4,171.96 4,298.38 1,031.61
4,213.68 4,298.38 1,031.61
4,256.14 4,298.38 1,031.61
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CU MARFURILE
ALE CONSUMABILE COST/AN
0
PETARIE 0.00 0
ICA CALCUL 0.00 0
ENIE IGIENA 0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 TOTAL/AN
7 8 9 10 11 12
AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 11 AN 12
3,043.48 3,043.48 3,043.48 3,043.48 3,043.48 1,521.72
9,038.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,950.30 3,950.30 987.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,031.94 6,993.78 4,031.08 3,043.48 3,043.48 1,521.72

AMORTIZARE ACTIVE CORPORALE ELIGIBILE ACHIZITIONATE PRIN PROIECT


2 3 4 5 6 7
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZARE ACTIVE CORPORALE NEELIGIBILE ACHIZITIONATE PRIN PROIECT


2 3 4 5 6 7
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
20,217.60 10,108.80 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,217.60 10,108.80 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSUM MATERIE PRIMA LA CAP COST MATERIE PRIMA


DENUMIRE MATERIALE AUXILIA
MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)
CONSUM MATERIE PRIMA LA CAP COST MATERIE PRIMA
DENUMIRE MATERIALE AUXILIA
MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)

3,000,000.00 6,000,000.00 0
1,800,000.00 6,300,000.00 0
900,000.00 7,875,000.00 0
100.00 111.00 0
200.00 400.00 0
300.00 900.00 0
800.00 3,200.00 0
1,000.00 5,000.00 0
1,200.00 7,200.00 0
2,100.00 14,700.00 0
2,400.00 19,200.00 0
2,700.00 24,300.00 0
4,000.00 8,000.00 0
4,400.00 13,200.00 0
4,800.00 19,200.00 0
6,500.00 32,500.00 0
7,000.00 42,000.00 0
7,500.00 585,000.00 0
9,600.00 76,800.00 0
10,200.00 91,800.00 0
10,800.00 10,800.00 0
13,300.00 26,600.00 0
14,000.00 42,000.00 0
14,700.00 58,800.00 0
17,600.00 88,000.00 0
18,400.00 110,400.00 0
19,200.00 134,400.00 0
22,500.00 180,000.00 0
23,400.00 210,600.00 0
24,300.00 24,300.00 0
28,000.00 56,000.00 0
29,000.00 87,000.00 0
30,000.00 120,000.00 0
34,100.00 170,500.00 0
35,200.00 211,200.00 0
36,300.00 254,100.00 0
40,800.00 326,400.00 0
42,000.00 378,000.00 0
43,200.00 43,200.00 0
48,100.00 96,200.00 0
49,400.00 148,200.00 0
50,700.00 202,800.00 0
56,000.00 280,000.00 0
57,400.00 344,400.00 0
58,800.00 411,600.00 0
25,134,011.00

CONSUM MATERIE PRIMA LA CAP COST MATERIE PRIMA


DENUMIRE MATERIALE AUXILIA
MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)

0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00

REDIT NOU 2
RATA PERIOADA GRATIE COMISION
MONEDA
TOTALA (LUNI) (LUNI) LA SOLD
60 24 EUR 0.30%
505.44 MODALITATE DE RETURNARE 303.26
505.44 CREDIT: ANUITATI SAU RATE 303.26
505.44 EGALE* 303.26
505.44 AN 303.26
505.44 303.26
* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
505.44 303.26
505.44 COM ACORDARE 2 252.72 303.26
505.44 COM ANALIZA 2 0.00 303.26
505.44 ALTE TAXE CR 2 0.00 303.26
505.44 TAXE NOTARIALE 303.26
628.26
505.44 GARANTII 2 303.26
505.44 AN ACORDARE AN 4 303.26
505.44 298.31
505.44 293.31
505.44 288.25
505.44 283.15
505.44 278.00
505.44 272.79
505.44 267.53
505.44 262.22
505.44 256.86
505.44 251.44
505.44 245.97
505.44 240.44
1,678.78 234.86
1,678.78 229.22
1,678.78 223.53
1,678.78 217.78
1,678.78 211.97
1,678.78 206.10
1,678.78 200.18
1,678.78 194.19
1,678.78 188.15
1,678.78 182.05
1,678.78 175.88
1,678.78 169.65
1,678.78 163.36
1,678.78 157.01
1,678.78 150.59
1,678.78 144.11
1,678.78 137.57
1,678.78 130.96
1,678.78 124.28
1,678.78 117.54
1,678.78 110.73
1,678.78 103.85
1,678.78 96.90
1,678.78 89.88
1,678.78 82.80
1,678.78 75.64
1,678.78 68.41
1,678.78 61.11
1,678.78 53.73
1,678.78 46.28
1,678.78 38.76
1,678.78 31.16
1,678.78 23.49
1,678.78 15.74
1,678.78 7.91
1,678.78 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

CREDIT 2
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,639.12
ALE PENTRU CONSTITUIRE GARANTIE CREDIT NOU 2 REPARTIZAREA
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELOR LA SOLD PENTRU CREDITUL NOU 2 REPA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
511.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 320.96 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 106.18 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
511.57 320.96 106.18 0.00 0.00 0.00
ANZILOR PENTRU CREDITUL NOU 2
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,130.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,264.49 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,377.22 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,250.58 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
5,264.49 3,377.22 1,250.58 0.00 0.00 0.00
DE CAPITAL PENTRU CREDITUL NOU 2 REP
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,880.87 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 16,768.14 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 18,894.99 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
14,880.87 16,768.14 18,894.99 0.00 0.00 0.00
LUI DE ACORDARE PENTRU CREDIT NOU 2 REPAR
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ULUI DE ANALIZA PENTRU CREDIT NOU 2 REPA
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PONDERE ANGAJATI FARA
PERSOANE IN INTRETINERE
EN CU CONSTRUCTII
30.00%
URI DE LOCALITATI(LEI/HA)
PONDERE ANGAJATI CU 1
IV V PERSOANA IN INTRETINERE

763 611 22.20%


611 458 DEDUCERI PENTRU 1 PERSOANA IN
458 305 INTRETINERE
299 152 SALARIU BRUT (LEI)
DE LA LA
URI DE LOCALITATI(LEI/HA) 0.00 1,057.00
IV V 1,058.00 1,114.00
458 305 1,115.00 1,171.00
1,172.00 1,228.00
TEREN MINUS AMPRENTA IMPOZIT 1,229.00 1,285.00
TIE FARA PROIECT (MP) TEREN 1,286.00 1,342.00
72,000.00 2,196.00 1,343.00 1,399.00
1,400.00 1,457.00
1,458.00 1,514.00
T
1,515.00 1,571.00
1,572.00 1,628.00
VALOARE IMPOZIT
1,629.00 1,685.00
23,414.81 1,686.00 1,742.00
2,983.50 1,743.00 1,799.00
26,398.31 1,800.00 1,857.00
1,858.00 1,914.00
CHELTUIELI 1,915.00 1,971.00
CHIRIE/AN 1,972.00 2,028.00
0.00 2,029.00 2,085.00
2,086.00 2,142.00
CHELTUIELI DE 2,143.00 2,199.00
PROTOCOL/AN 2,200.00 2,257.00
0.00 2,258.00 2,314.00
2,315.00 2,371.00
CHELTUIELI CU ALTE 2,372.00 2,428.00
TAXE LOCALE/AN 2,429.00 2,485.00
0.00 2,486.00 2,542.00
2,543.00 2,599.00
CHELTUIELI DE RECLAMA SI 2,600.00 2,657.00
PUBLICITATE/AN 2,658.00 2,714.00
0.00 2,715.00 2,771.00
2,772.00 2,828.00
2,829.00 2,885.00
2,886.00 2,942.00
2,943.00 2,999.00

RE CREDIT EXISTENT 3
RATA PERIOADA GRATIE
MONEDA
TOTALA (LUNI) (LUNI)
60 12 EUR
1,010.88 MODALITATE DE RETURNARE
1,010.88 CREDIT: ANUITATI SAU RATE
1,010.88 EGALE*
1,010.88 AN
1,010.88
* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
1,010.88
1,010.88 DERULARE CREDIT EXISTENT 4
1,010.88 DOBANDA RATA
LUNA SOLD PRINCIPAL
1,010.88 (%) TOTALA
1,010.88 151,632.00 12.00%
1,010.88 1 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
1,010.88 2 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 3 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 4 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 5 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 6 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 7 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 8 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 9 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 10 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 11 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 12 151,632.00 1,516.32 0.00 1,516.32
2,662.03 13 149,155.27 1,516.32 2,476.73 3,993.05
2,662.03 14 146,653.77 1,491.55 2,501.50 3,993.05
2,662.03 15 144,127.26 1,466.54 2,526.51 3,993.05
2,662.03 16 141,575.48 1,441.27 2,551.78 3,993.05
2,662.03 17 138,998.18 1,415.75 2,577.30 3,993.05
2,662.03 18 136,395.11 1,389.98 2,603.07 3,993.05
2,662.03 19 133,766.01 1,363.95 2,629.10 3,993.05
2,662.03 20 131,110.62 1,337.66 2,655.39 3,993.05
2,662.03 21 128,428.68 1,311.11 2,681.94 3,993.05
2,662.03 22 125,719.92 1,284.29 2,708.76 3,993.05
2,662.03 23 122,984.07 1,257.20 2,735.85 3,993.05
2,662.03 24 120,220.86 1,229.84 2,763.21 3,993.05
2,662.03 25 117,430.02 1,202.21 2,790.84 3,993.05
2,662.03 26 114,611.27 1,174.30 2,818.75 3,993.05
2,662.03 27 111,764.33 1,146.11 2,846.94 3,993.05
2,662.03 28 108,888.92 1,117.64 2,875.41 3,993.05
2,662.03 29 105,984.76 1,088.89 2,904.16 3,993.05
2,662.03 30 103,051.56 1,059.85 2,933.20 3,993.05
2,662.03 31 100,089.03 1,030.52 2,962.53 3,993.05
2,662.03 32 97,096.87 1,000.89 2,992.16 3,993.05
2,662.03 33 94,074.79 970.97 3,022.08 3,993.05
2,662.03 34 91,022.49 940.75 3,052.30 3,993.05
2,662.03 35 87,939.66 910.22 3,082.83 3,993.05
2,662.03 36 84,826.01 879.40 3,113.65 3,993.05
2,662.03 37 81,681.22 848.26 3,144.79 3,993.05
2,662.03 38 78,504.98 816.81 3,176.24 3,993.05
2,662.03 39 75,296.98 785.05 3,208.00 3,993.05
2,662.03 40 72,056.90 752.97 3,240.08 3,993.05
2,662.03 41 68,784.42 720.57 3,272.48 3,993.05
2,662.03 42 65,479.21 687.84 3,305.21 3,993.05
2,662.03 43 62,140.95 654.79 3,338.26 3,993.05
2,662.03 44 58,769.31 621.41 3,371.64 3,993.05
2,662.03 45 55,363.95 587.69 3,405.36 3,993.05
2,662.03 46 51,924.54 553.64 3,439.41 3,993.05
2,662.03 47 48,450.74 519.25 3,473.80 3,993.05
2,662.03 48 44,942.20 484.51 3,508.54 3,993.05
2,662.03 49 41,398.57 449.42 3,543.63 3,993.05
2,662.03 50 37,819.51 413.99 3,579.06 3,993.05
0.00 51 34,204.66 378.20 3,614.85 3,993.05
0.00 52 30,553.66 342.05 3,651.00 3,993.05
0.00 53 26,866.15 305.54 3,687.51 3,993.05
0.00 54 23,141.76 268.66 3,724.39 3,993.05
0.00 55 19,380.13 231.42 3,761.63 3,993.05
0.00 56 15,580.88 193.80 3,799.25 3,993.05
0.00 57 11,743.64 155.81 3,837.24 3,993.05
0.00 58 7,868.03 117.44 3,875.61 3,993.05
0.00 59 3,953.66 78.68 3,914.37 3,993.05
0.00 60 0.00 39.54 3,953.66 3,993.05
0.00 61 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 66 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 67 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 68 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 70 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 71 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 72 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 74 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 75 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 76 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 77 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 78 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 79 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 80 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 81 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 82 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 83 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 84 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 85 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 86 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 87 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 88 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 89 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 91 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 92 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 93 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 94 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 95 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 96 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 97 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 98 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 101 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 102 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 103 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 104 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 105 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 106 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 107 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 108 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 109 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 110 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00
116 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.00 0.00 0.00
118 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00
58,230.39 ###

COM ACORDARE 4 379.08


COM ANALIZA 4 0.00
ALTE TAXE CR 4 0.00
TAXE NOTARIALE
0.00
GARANTII 4
PRIMA DEPRECIER
COTATIE
PLATITA E/AN
0.20% 2,000.00 5.00%
0.12% 360.00 15.00%
0.30% 27,000.00 10.00%
0.10% 1,000.00 0.00%
0.05% 250.00 0.00%
0.30% 4,500.00 0.00%
ASIGURATULUI/AN 35,110.00

FRECVENTA PLATA DEDUCTIBI


NR TARIF ITP
ITP (ANI) ITP/AN LITATE
5 120 2.0 300.00 D
3 150 2.0 225.00 N
2 200 2.0 200.00 N
C) CU MASA 4 170 2.0 340.00 D

FARA SOFER 1 170 2.0 85.00 N


FARA SOFER 6 230 0.5 2,760.00 D
ATA PESTE 3,5 T 3 230 1.0 690.00 D
5T 2 130 2.0 130.00 D
5T 5 240 1.0 1,200.00 D
8 130 2.0 520.00 D
1 180 1.0 180.00 D
LATA ITP/AN 6,630.00

AVANS VAL
AVANS (%) LUNA SOLD
(RON) LEASING
20.00% 42,120.00 210,600.00 84,240.00
1 82,933.21
2 81,613.35
3 80,280.29
4 78,933.90
5 77,574.05
6 76,200.60
7 74,813.42
8 73,412.36
9 71,997.29
10 70,568.07
11 69,124.56
12 67,666.62
13 66,194.10
14 64,706.85
15 63,204.73
16 61,687.59
17 60,155.28
18 58,607.64
19 57,044.53
20 55,465.79
21 53,871.26
22 52,260.78
23 50,634.20
24 48,991.35
25 47,332.07
26 45,656.20
27 43,963.57
28 42,254.02
29 40,527.37
30 38,783.45
31 37,022.09
32 35,243.12
33 33,446.36
34 31,631.63
35 29,798.76
36 27,947.56
37 26,077.85
38 24,189.44
39 22,282.14
40 20,355.77
41 18,410.14
42 16,445.05
43 14,460.31
44 12,455.72
45 10,431.09
46 8,386.21
47 6,320.88
48 4,234.90
49 2,128.06
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
55 0.00
56 0.00
57 0.00
58 0.00
59 0.00
60 0.00

RFURILE COST/AN CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 TOTAL/AN
0.00
13
CHELTUIELI CU TERTII/AN (RON)
AN 13
0.00 TIPUL SERVICIULUI
0.00 MARKETING
0.00 PSI
0.00 PROTECTIA MUNCII
0.00 CONTABILITATE
0.00 PAZA SI SECURITATE
0.00 CURATENIE IGIENIZARE
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ONATE PRIN PROIECT AMORTIZARE ACTIVE


8 9 10 1 2
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IONATE PRIN PROIECT AMORTIZARE ACTIVE N


8 9 10 1 2
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8,424.00 8,424.00
0.00 0.00 0.00 49,552.94 49,552.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 57,976.94 57,976.94

CONSUM MATERIALE
NUMIRE MATERIALE AUXILIARE U.M.
AUXILIARE/1.000 U.M. PRODUS
CONSUM MATERIALE
NUMIRE MATERIALE AUXILIARE U.M.
AUXILIARE/1.000 U.M. PRODUS

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

CONSUM MATERIALE
NUMIRE MATERIALE AUXILIARE U.M.
AUXILIARE/1.000 U.M. PRODUS

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

DERULARE CREDIT NOU 3


VALOARE DOBANDA RATA PERIOADA
LUNA PRINCIPAL
CREDIT (%) TOTALA (LUNI)
### 12.00% 60
1 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 MODALITATE DE RETURNARE
2 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 CREDIT: ANUITATI SAU RATE
3 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 EGALE*
4 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 AN
5 ### 1,010.88 0.00 1,010.88
* ANUITATI=AN RATE EGALE=R
6 ### 1,010.88 0.00 1,010.88
7 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 COM ACORDARE 3
8 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 COM ANALIZA 3
9 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 ALTE TAXE CR 3
10 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 TAXE NOTARIALE
11 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 GARANTII 3
12 ### 1,010.88 0.00 1,010.88 AN ACORDARE
13 99,436.85 1,010.88 1,651.15 2,662.03
14 97,769.19 994.37 1,667.66 2,662.03
15 96,084.85 977.69 1,684.34 2,662.03
16 94,383.67 960.85 1,701.18 2,662.03
17 92,665.48 943.84 1,718.19 2,662.03
18 90,930.10 926.65 1,735.38 2,662.03
19 89,177.37 909.30 1,752.73 2,662.03
20 87,407.11 891.77 1,770.26 2,662.03
21 85,619.15 874.07 1,787.96 2,662.03
22 83,813.31 856.19 1,805.84 2,662.03
23 81,989.41 838.13 1,823.90 2,662.03
24 80,147.27 819.89 1,842.14 2,662.03
25 78,286.71 801.47 1,860.56 2,662.03
26 76,407.55 782.87 1,879.16 2,662.03
27 74,509.60 764.08 1,897.95 2,662.03
28 72,592.67 745.10 1,916.93 2,662.03
29 70,656.57 725.93 1,936.10 2,662.03
30 68,701.11 706.57 1,955.46 2,662.03
31 66,726.09 687.01 1,975.02 2,662.03
32 64,731.32 667.26 1,994.77 2,662.03
33 62,716.60 647.31 2,014.72 2,662.03
34 60,681.74 627.17 2,034.86 2,662.03
35 58,626.53 606.82 2,055.21 2,662.03
36 56,550.77 586.27 2,075.76 2,662.03
37 54,454.25 565.51 2,096.52 2,662.03
38 52,336.76 544.54 2,117.49 2,662.03
39 50,198.10 523.37 2,138.66 2,662.03
40 48,038.05 501.98 2,160.05 2,662.03
41 45,856.40 480.38 2,181.65 2,662.03
42 43,652.93 458.56 2,203.47 2,662.03
43 41,427.43 436.53 2,225.50 2,662.03
44 39,179.67 414.27 2,247.76 2,662.03
45 36,909.44 391.80 2,270.23 2,662.03
46 34,616.50 369.09 2,292.94 2,662.03
47 32,300.64 346.17 2,315.86 2,662.03
48 29,961.62 323.01 2,339.02 2,662.03
49 27,599.21 299.62 2,362.41 2,662.03
50 25,213.17 275.99 2,386.04 2,662.03
51 22,803.27 252.13 2,409.90 2,662.03
52 20,369.27 228.03 2,434.00 2,662.03
53 17,910.93 203.69 2,458.34 2,662.03
54 15,428.01 179.11 2,482.92 2,662.03
55 12,920.26 154.28 2,507.75 2,662.03
56 10,387.43 129.20 2,532.83 2,662.03
57 7,829.27 103.87 2,558.16 2,662.03
58 5,245.53 78.29 2,583.74 2,662.03
59 2,635.96 52.46 2,609.57 2,662.03
60 0.00 26.36 2,635.96 2,662.03
61 0.00 0.00 0.00 0.00
62 0.00 0.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00
65 0.00 0.00 0.00 0.00
66 0.00 0.00 0.00 0.00
67 0.00 0.00 0.00 0.00
68 0.00 0.00 0.00 0.00
69 0.00 0.00 0.00 0.00
70 0.00 0.00 0.00 0.00
71 0.00 0.00 0.00 0.00
72 0.00 0.00 0.00 0.00
73 0.00 0.00 0.00 0.00
74 0.00 0.00 0.00 0.00
75 0.00 0.00 0.00 0.00
76 0.00 0.00 0.00 0.00
77 0.00 0.00 0.00 0.00
78 0.00 0.00 0.00 0.00
79 0.00 0.00 0.00 0.00
80 0.00 0.00 0.00 0.00
81 0.00 0.00 0.00 0.00
82 0.00 0.00 0.00 0.00
83 0.00 0.00 0.00 0.00
84 0.00 0.00 0.00 0.00
85 0.00 0.00 0.00 0.00
86 0.00 0.00 0.00 0.00
87 0.00 0.00 0.00 0.00
88 0.00 0.00 0.00 0.00
89 0.00 0.00 0.00 0.00
90 0.00 0.00 0.00 0.00
91 0.00 0.00 0.00 0.00
92 0.00 0.00 0.00 0.00
93 0.00 0.00 0.00 0.00
94 0.00 0.00 0.00 0.00
95 0.00 0.00 0.00 0.00
96 0.00 0.00 0.00 0.00
97 0.00 0.00 0.00 0.00
98 0.00 0.00 0.00 0.00
99 0.00 0.00 0.00 0.00
100 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00
111 0.00 0.00 0.00 0.00
112 0.00 0.00 0.00 0.00
113 0.00 0.00 0.00 0.00
114 0.00 0.00 0.00 0.00
115 0.00 0.00 0.00 0.00
116 0.00 0.00 0.00 0.00
117 0.00 0.00 0.00 0.00
118 0.00 0.00 0.00 0.00
119 0.00 0.00 0.00 0.00
120 0.00 0.00 0.00 0.00

CREDIT 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
3,238.27 2,433.56 1,526.78 505.03 0.00 0.00
REPARTIZAREA COSTURILOR NOTARIALE PENTRU CONSTITUIRE GARANTIE CREDIT NOU 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
0.00 963.18 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIOANELOR LA SOLD PENTRU CREDITUL NOU 3
0.00 3,639.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,238.27 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,433.56 0.00 0.00
0.00 0.00 1,526.78 0.00
0.00 0.00 505.03
0.00 0.00
0.00

0.00 3,639.12 3,238.27 2,433.56 1,526.78 505.03


REPARTIZAREA DOBANZILOR PENTRU CREDITUL NOU 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
11,003.63 8,347.86 5,355.21 1,983.03 0.00 0.00
0.00 12,130.56 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 11,003.63 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8,347.86 0.00 0.00
0.00 0.00 5,355.21 0.00
0.00 0.00 1,983.03
0.00 0.00
0.00

0.00 12,130.56 11,003.63 8,347.86 5,355.21 1,983.03


REPARTIZAREA RATELOR DE CAPITAL PENTRU CREDITUL NOU 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
20,940.73 23,596.50 26,589.15 29,961.62 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,940.73 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 23,596.50 0.00 0.00
0.00 0.00 26,589.15 0.00
0.00 0.00 29,961.62
0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 20,940.73 23,596.50 26,589.15 29,961.62


REPARTIZAREA COMISIONULUI DE ACORDARE PENTRU CREDIT NOU 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
0.00 303.26 0.00 0.00 0.00 0.00
REPARTIZAREA COMISIONULUI DE ANALIZA PENTRU CREDIT NOU 3
AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E ANGAJATI FARA
VERIFICARE TOTAL
E IN INTRETINERE
100.00% OK

E ANGAJATI CU 1 PONDERE ANGAJATI CU 2


A IN INTRETINERE PERSOANE IN INTRETINERE

26.90%
NTRU 1 PERSOANA IN DEDUCERI PENTRU 2 PERSOANE IN
TRETINERE INTRETINERE
DEDUCERE SALARIU BRUT (LEI) DEDUCERE
(LEI) DE LA LA (LEI)
350.00 77.70 0.00 1,044.00 450.00 121.05
340.00 75.48 1,045.00 1,088.00 440.00 118.36
330.00 73.26 1,089.00 1,133.00 430.00 115.67
320.00 71.04 1,134.00 1,177.00 420.00 112.98
310.00 68.82 1,178.00 1,222.00 410.00 110.29
300.00 66.60 1,223.00 1,266.00 400.00 107.60
290.00 64.38 1,267.00 1,311.00 390.00 104.91
280.00 62.16 1,312.00 1,355.00 380.00 102.22
270.00 59.94 1,356.00 1,399.00 370.00 99.53
260.00 57.72 1,400.00 1,444.00 360.00 96.84
250.00 55.50 1,445.00 1,488.00 350.00 94.15
240.00 53.28 1,489.00 1,533.00 340.00 91.46
230.00 51.06 1,534.00 1,577.00 330.00 88.77
220.00 48.84 1,578.00 1,622.00 320.00 86.08
210.00 46.62 1,623.00 1,666.00 310.00 83.39
200.00 44.40 1,667.00 1,711.00 300.00 80.70
190.00 42.18 1,712.00 1,755.00 290.00 78.01
180.00 39.96 1,756.00 1,799.00 280.00 75.32
170.00 37.74 1,800.00 1,844.00 270.00 72.63
160.00 35.52 1,845.00 1,888.00 260.00 69.94
150.00 33.30 1,889.00 1,933.00 250.00 67.25
140.00 31.08 1,934.00 1,977.00 240.00 64.56
130.00 28.86 1,978.00 2,022.00 230.00 61.87
120.00 26.64 2,023.00 2,066.00 220.00 59.18
110.00 24.42 2,067.00 2,111.00 210.00 56.49
100.00 22.20 2,112.00 2,155.00 200.00 53.80
90.00 19.98 2,156.00 2,199.00 190.00 51.11
80.00 17.76 2,200.00 2,244.00 180.00 48.42
70.00 15.54 2,245.00 2,288.00 170.00 45.73
60.00 13.32 2,289.00 2,333.00 160.00 43.04
50.00 11.10 2,334.00 2,377.00 150.00 40.35
40.00 8.88 2,378.00 2,422.00 140.00 37.66
30.00 6.66 2,423.00 2,466.00 130.00 34.97
20.00 4.44 2,467.00 2,511.00 120.00 32.28
10.00 2.22 2,512.00 2,555.00 110.00 29.59
2,556.00 2,599.00 100.00 26.90
2,600.00 2,644.00 90.00 24.21
2,645.00 2,688.00 80.00 21.52
2,689.00 2,733.00 70.00 18.83
2,734.00 2,777.00 60.00 16.14
2,778.00 2,822.00 50.00 13.45
2,823.00 2,866.00 40.00 10.76
2,867.00 2,911.00 30.00 8.07
2,912.00 2,955.00 20.00 5.38
2,956.00 2,999.00 10.00 2.69

T EXISTENT 4
PERIOADA GRATIE
MONEDA
(LUNI) (LUNI)
60 12 EUR

MODALITATE DE RETURNARE
CREDIT: ANUITATI SAU RATE EGALE*

AN

* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE

606.53
606.53 C
606.53 O
M
606.53 I
606.53 S
606.53 I
606.53 O
N
606.53
606.53 L
606.53 A
606.53
606.53 S
O
596.62 L
586.62 D
576.51
566.30
555.99
545.58
535.06
524.44
513.71
502.88
491.94
480.88
469.72
458.45
447.06
435.56
423.94
412.21
400.36
388.39
376.30
364.09
351.76
339.30
326.72
314.02
301.19
288.23
275.14
261.92
248.56
235.08
221.46
207.70
193.80
179.77
165.59
151.28
136.82
122.21
107.46
92.57
77.52
62.32
46.97
31.47
15.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LEASING 2

DOBANDA RATA PERIOADA


PRINCIPAL MONEDA TVA
(%) TOTALA (LUNI)
12.00% 50 EUR
842.40 1,306.79 2,149.19 515.81
829.33 1,319.86 2,149.19 515.81
816.13 1,333.06 2,149.19 515.81
802.80 1,346.39 2,149.19 515.81
789.34 1,359.85 2,149.19 515.81
775.74 1,373.45 2,149.19 515.81
762.01 1,387.18 2,149.19 515.81
748.13 1,401.06 2,149.19 515.81
734.12 1,415.07 2,149.19 515.81
719.97 1,429.22 2,149.19 515.81
705.68 1,443.51 2,149.19 515.81
691.25 1,457.94 2,149.19 515.81
676.67 1,472.52 2,149.19 515.81
661.94 1,487.25 2,149.19 515.81
647.07 1,502.12 2,149.19 515.81
632.05 1,517.14 2,149.19 515.81
616.88 1,532.31 2,149.19 515.81
601.55 1,547.64 2,149.19 515.81
586.08 1,563.11 2,149.19 515.81
570.45 1,578.74 2,149.19 515.81
554.66 1,594.53 2,149.19 515.81
538.71 1,610.48 2,149.19 515.81
522.61 1,626.58 2,149.19 515.81
506.34 1,642.85 2,149.19 515.81
489.91 1,659.28 2,149.19 515.81
473.32 1,675.87 2,149.19 515.81
456.56 1,692.63 2,149.19 515.81
439.64 1,709.55 2,149.19 515.81
422.54 1,726.65 2,149.19 515.81
405.27 1,743.92 2,149.19 515.81
387.83 1,761.36 2,149.19 515.81
370.22 1,778.97 2,149.19 515.81
352.43 1,796.76 2,149.19 515.81
334.46 1,814.73 2,149.19 515.81
316.32 1,832.87 2,149.19 515.81
297.99 1,851.20 2,149.19 515.81
279.48 1,869.71 2,149.19 515.81
260.78 1,888.41 2,149.19 515.81
241.89 1,907.30 2,149.19 515.81
222.82 1,926.37 2,149.19 515.81
203.56 1,945.63 2,149.19 515.81
184.10 1,965.09 2,149.19 515.81
164.45 1,984.74 2,149.19 515.81
144.60 2,004.59 2,149.19 515.81
124.56 2,024.63 2,149.19 515.81
104.31 2,044.88 2,149.19 515.81
83.86 2,065.33 2,149.19 515.81
63.21 2,085.98 2,149.19 515.81
42.35 2,106.84 2,149.19 515.81
21.28 2,128.06 2,149.19 515.81
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSO


TE DE INVENTAR COST/AN
EFECTUATE DE TERTI
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
AN 0.00 TOTAL/AN

UIELI CU TERTII/AN (RON) CHELTUIELI CU COMISIOAN

CIULUI RON/AN COMISION INCASARE INT


NG 0.00 COMISON INCASARE INT
0.00 COMISION INCASARE
MUNCII 0.00 COMISION PLATA INTRA
TATE 0.00 COMISION PLATA INTER
URITATE 0.00 COMISION PLATA EX
ENIZARE 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 CHELTUIELI PRIVIND COMISIO
SI ONORARIILE
SERVICII JURIDICE
SERVICII NOTARIALE
SERVICII CONSULTANTA

AMORTIZARE ACTIVE NECORPORALE ELIGIBILE ACHIZITIONATE PRIN PROIECT


3 4 5 6 7 8
AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZARE ACTIVE NECORPORALE NEELIGIBILE ACHIZITIONATE PRIN PROIECT


3 4 5 6 7 8
AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,424.00 8,424.00 8,424.00 0.00 0.00 0.00
49,552.94 49,552.94 49,552.94 49,552.94 49,552.94 49,552.94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57,976.94 57,976.94 57,976.94 49,552.94 49,552.94 49,552.94

PRET
CONSUM MATERIALE AUXILIARE LA COST MATERIALE AUX
MATERIALE
CAP MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)
AUX/U.M.
PRET
CONSUM MATERIALE AUXILIARE LA COST MATERIALE AUX
MATERIALE
CAP MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)
AUX/U.M.
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

PRET
CONSUM MATERIALE AUXILIARE LA COST MATERIALE AUX
MATERIALE
CAP MAX/AN (U.M.) LA CAP MAX/AN (RON)
AUX/U.M.
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

DERULARE CRE
GRATIE COMISION VALOARE
MONEDA LUNA
(LUNI) LA SOLD CREDIT
12 EUR 0.40% ###
MODALITATE DE RETURNARE 2,000.00 1 ###
CREDIT: ANUITATI SAU RATE 2,000.00 2 ###
EGALE* 2,000.00 3 ###
AN 2,000.00 4 ###
2,000.00 5 ###
ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
2,000.00 6 ###
COM ACORDARE 3 303.26 2,000.00 7 ###
COM ANALIZA 3 0.00 2,000.00 8 ###
ALTE TAXE CR 3 0.00 2,000.00 9 ###
TAXE NOTARIALE 2,000.00 10 ###
963.18
GARANTII 3 2,000.00 11 ###
AN ACORDARE AN 3 2,000.00 12 ###
1,989.64 13 ###
1,979.16 14 ###
1,968.59 15 ###
1,957.90 16 ###
1,947.11 17 ###
1,936.22 18 ###
1,925.21 19 ###
1,914.09 20 ###
1,902.87 21 ###
1,891.53 22 ###
1,880.07 23 ###
1,868.51 24 ###
1,856.82 25 ###
1,845.02 26 ###
1,833.10 27 ###
1,821.07 28 ###
1,808.91 29 ###
1,796.63 30 ###
1,784.23 31 ###
1,771.70 32 ###
1,759.05 33 ###
1,746.27 34 ###
1,733.37 35 ###
1,720.33 36 ###
1,707.17 37 ###
1,693.87 38 ###
1,680.44 39 ###
1,666.87 40 ###
1,653.17 41 ###
1,639.34 42 ###
1,625.36 43 ###
1,611.25 44 ###
1,596.99 45 ###
1,582.59 46 ###
1,568.05 47 ###
1,553.36 48 ###
1,538.53 49 ###
1,523.54 50 ###
1,508.41 51 ###
1,493.13 52 ###
1,477.69 53 ###
1,462.10 54 ###
1,446.35 55 ###
1,430.45 56 ###
1,414.38 57 ###
1,398.16 58 ###
1,381.77 59 ###
1,365.22 60 ###
1,348.50 61 ###
1,331.62 62 ###
1,314.57 63 ###
1,297.34 64 ###
1,279.95 65 ###
1,262.38 66 ###
1,244.64 67 ###
1,226.71 68 ###
1,208.61 69 ###
1,190.33 70 ###
1,171.86 71 ###
1,153.21 72 ###
1,134.38 73 ###
1,115.35 74 ###
1,096.14 75 ###
1,076.73 76 ###
1,057.13 77 ###
1,037.33 78 ###
1,017.34 79 ###
997.14 80 ###
976.74 81 ###
956.14 82 ###
935.34 83 ###
914.32 84 ###
893.10 85 ###
871.66 86 ###
850.01 87 ###
828.14 88 ###
806.05 89 ###
783.74 90 ###
761.21 91 ###
738.46 92 ###
715.47 93 ###
692.26 94 ###
668.81 95 ###
645.13 96 ###
621.21 97 ###
597.06 98 ###
572.66 99 ###
548.02 100 ###
523.13 101 ###
497.99 102 ###
472.60 103 ###
446.96 104 ###
421.06 105 ###
394.90 106 98,726.12
368.49 107 92,121.25
341.80 108 85,450.33
314.85 109 78,712.70
287.63 110 71,907.70
260.14 111 65,034.65
232.37 112 58,092.87
204.33 113 51,081.67
176.00 114 44,000.36
147.39 115 36,848.23
118.50 116 29,624.58
89.31 117 22,328.70
59.84 118 14,959.86
30.07 119 7,517.33
0.00 120 0.00

C
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 24,000.00 23,160.90 21,476.50
UIRE GARANTIE CREDIT NOU 3 REPARTIZAREA COSTURILOR NOTARIALE
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 0.00 1,705.00 0.00
RU CREDITUL NOU 3 REPARTIZAREA COMISIOANEL
0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,160.90
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 23,160.90
DITUL NOU 3 REPARTIZAREA DOBANZ
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 60,000.12 58,231.01 54,061.68
0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.12 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58,231.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.12 58,231.01
CREDITUL NOU 3 REPARTIZAREA RATELOR DE
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 0.00 32,874.55 37,043.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 32,874.55
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,874.55
NTRU CREDIT NOU 3 REPARTIZAREA COMISIONULUI
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00
TRU CREDIT NOU 3 REPARTIZAREA COMISIONULU
AN 8 AN 9 AN 10 AN 1 AN 2 AN 3
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PONDERE ANGAJATI CU 3 PERSOANE PONDERE ANGAJATI CU 4+
IN INTRETINERE PERSOANE IN INTRETINERE

10.20% 10.70%
DEDUCERI PENTRU 3 PERSOANE IN DEDUCERI PENTRU 4+
INTRETINERE PERSOANE IN INTRETINERE
SALARIU BRUT (LEI) DEDUCERE SALARIU BRUT (LEI) DEDUCERE
DE LA LA (LEI) DE LA LA (LEI)
0.00 1,036.00 550.00 56.10 0.00 1,030.00 650.00
1,037.00 1,072.00 540.00 55.08 1,031.00 1,061.00 640.00
1,073.00 1,109.00 530.00 54.06 1,062.00 1,092.00 630.00
1,110.00 1,145.00 520.00 53.04 1,093.00 1,123.00 620.00
1,146.00 1,181.00 510.00 52.02 1,124.00 1,153.00 610.00
1,182.00 1,218.00 500.00 51.00 1,154.00 1,184.00 600.00
1,219.00 1,254.00 490.00 49.98 1,185.00 1,215.00 590.00
1,255.00 1,290.00 480.00 48.96 1,216.00 1,246.00 580.00
1,291.00 1,327.00 470.00 47.94 1,247.00 1,276.00 570.00
1,328.00 1,363.00 460.00 46.92 1,277.00 1,307.00 560.00
1,364.00 1,399.00 450.00 45.90 1,308.00 1,338.00 550.00
1,400.00 1,436.00 440.00 44.88 1,339.00 1,369.00 540.00
1,437.00 1,472.00 430.00 43.86 1,370.00 1,399.00 530.00
1,473.00 1,509.00 420.00 42.84 1,400.00 1,430.00 520.00
1,510.00 1,545.00 410.00 41.82 1,431.00 1,461.00 510.00
1,546.00 1,581.00 400.00 40.80 1,462.00 1,492.00 500.00
1,582.00 1,618.00 390.00 39.78 1,493.00 1,523.00 490.00
1,619.00 1,654.00 380.00 38.76 1,524.00 1,553.00 480.00
1,655.00 1,690.00 370.00 37.74 1,554.00 1,584.00 470.00
1,691.00 1,727.00 360.00 36.72 1,585.00 1,615.00 460.00
1,728.00 1,763.00 350.00 35.70 1,616.00 1,646.00 450.00
1,764.00 1,799.00 340.00 34.68 1,647.00 1,676.00 440.00
1,800.00 1,836.00 330.00 33.66 1,677.00 1,707.00 430.00
1,837.00 1,872.00 320.00 32.64 1,708.00 1,738.00 420.00
1,873.00 1,909.00 310.00 31.62 1,739.00 1,769.00 410.00
1,910.00 1,945.00 300.00 30.60 1,770.00 1,799.00 400.00
1,946.00 1,981.00 290.00 29.58 1,800.00 1,830.00 390.00
1,982.00 2,018.00 280.00 28.56 1,831.00 1,861.00 380.00
2,019.00 2,054.00 270.00 27.54 1,862.00 1,892.00 370.00
2,055.00 2,090.00 260.00 26.52 1,893.00 1,923.00 360.00
2,091.00 2,127.00 250.00 25.50 1,924.00 1,953.00 350.00
2,128.00 2,163.00 240.00 24.48 1,954.00 1,984.00 340.00
2,164.00 2,199.00 230.00 23.46 1,985.00 2,015.00 330.00
2,200.00 2,236.00 220.00 22.44 2,016.00 2,046.00 320.00
2,237.00 2,272.00 210.00 21.42 2,047.00 2,076.00 310.00
2,273.00 2,309.00 200.00 20.40 2,077.00 2,107.00 300.00
2,310.00 2,345.00 190.00 19.38 2,108.00 2,138.00 290.00
2,346.00 2,381.00 180.00 18.36 2,139.00 2,169.00 280.00
2,382.00 2,418.00 170.00 17.34 2,170.00 2,199.00 270.00
2,419.00 2,454.00 160.00 16.32 2,200.00 2,230.00 260.00
2,455.00 2,490.00 150.00 15.30 2,231.00 2,261.00 250.00
2,491.00 2,527.00 140.00 14.28 2,262.00 2,292.00 240.00
2,528.00 2,563.00 130.00 13.26 2,293.00 2,323.00 230.00
2,564.00 2,599.00 120.00 12.24 2,324.00 2,353.00 220.00
2,600.00 2,636.00 110.00 11.22 2,354.00 2,384.00 210.00
2,637.00 2,672.00 100.00 10.20 2,385.00 2,415.00 200.00
2,673.00 2,709.00 90.00 9.18 2,416.00 2,446.00 190.00
2,710.00 2,745.00 80.00 8.16 2,447.00 2,476.00 180.00
2,746.00 2,781.00 70.00 7.14 2,477.00 2,507.00 170.00
2,782.00 2,818.00 60.00 6.12 2,508.00 2,538.00 160.00
2,819.00 2,854.00 50.00 5.10 2,539.00 2,569.00 150.00
2,855.00 2,890.00 40.00 4.08 2,570.00 2,599.00 140.00
2,891.00 2,927.00 30.00 3.06 2,600.00 2,630.00 130.00
2,928.00 2,963.00 20.00 2.04 2,631.00 2,661.00 120.00
2,964.00 2,999.00 10.00 1.02 2,662.00 2,692.00 110.00
2,693.00 2,723.00 100.00
2,724.00 2,753.00 90.00
2,754.00 2,784.00 80.00
2,785.00 2,815.00 70.00
2,816.00 2,846.00 60.00
2,847.00 2,876.00 50.00
2,877.00 2,907.00 40.00
2,908.00 2,938.00 30.00
2,939.00 2,969.00 20.00
2,970.00 2,999.00 10.00
AVANS VAL
TAXA ADM AVANS (%) LUNA SOLD
(RON) LEASING
2.00% 20.00% 21,060.00 ### ###
2,106.00 1 ###
2 ###
3 ###
4 ###
5 ###
6 ###
7 ###
8 ###
9 ###
10 ###
11 ###
12 ###
13 ###
14 ###
15 ###
16 ###
17 ###
18 ###
19 ###
20 ###
21 ###
22 ###
23 ###
24 ###
25 ###
26 ###
27 ###
28 ###
29 ###
30 ###
31 ###
32 ###
33 ###
34 ###
35 ###
36 ###
37 ###
38 96,757.28
39 89,128.08
40 81,422.59
41 73,640.05
42 65,779.68
43 57,840.71
44 49,822.35
45 41,723.80
46 33,544.27
47 25,282.94
48 16,939.00
49 8,511.62
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
55 0.00
56 0.00
57 0.00
58 0.00
59 0.00
60 0.00

ORTUL DE BUNURI SI PERSONAL


COST/AN CHELTUIELI UTILITATI FIXE
UATE DE TERTI
0 0.00 APA
0 0.00 ENERGIE ELECTRICA
0 0.00 GAZE
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
TOTAL/AN 0.00

PONDERE IN
CHELTUIELI CU COMISIOANELE BANCARE COM (%)
INCASARE/PLATA (%)
COMISION INCASARE INTRABANCARA 0.01% 30.00%
COMISON INCASARE INTERBANCARA 0.01% 50.00%
COMISION INCASARE EXTERNA 0.50% 20.00%
COMISION PLATA INTRABANCARA 0.09% 30.00%
COMISION PLATA INTERBANCARA 0.06% 60.00%
COMISION PLATA EXTERNA 0.10% 10.00%

HELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE COST/AN


SI ONORARIILE (RON)
SERVICII JURIDICE 10,000.00
SERVICII NOTARIALE ###
SERVICII CONSULTANTA 34,500.00

RIN PROIECT
9 10
AN 9 AN 10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

PRIN PROIECT
9 10
AN 9 AN 10
0.00 0.00
0.00 0.00
24,776.48 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
24,776.48 0.00

CONSUM COMBUSTIBILI/1.000
DENUMIRE COMBUSTIBILI U.M.
U.M. PRODUS
CONSUM COMBUSTIBILI/1.000
DENUMIRE COMBUSTIBILI U.M.
U.M. PRODUS

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

CONSUM COMBUSTIBILI/1.000
DENUMIRE COMBUSTIBILI U.M.
U.M. PRODUS

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

DERULARE CREDIT NOU 4


DOBANDA RATA PERIOADA GRATIE
PRINCIPAL MONEDA
(%) TOTALA (LUNI) (LUNI)
12.00% 120 12 RON
5,000.01 0.00 5,000.01 MODALITATE DE RETURNARE
5,000.01 0.00 5,000.01 CREDIT: ANUITATI SAU RATE
5,000.01 0.00 5,000.01 EGALE*
5,000.01 0.00 5,000.01 AN
5,000.01 0.00 5,000.01
* ANUITATI=AN RATE EGALE=RE
5,000.01 0.00 5,000.01
5,000.01 0.00 5,000.01 COM ACORDARE 4 1,250.00
5,000.01 0.00 5,000.01 COM ANALIZA 4 0.00
5,000.01 0.00 5,000.01 ALTE TAXE CR 4 0.00
5,000.01 0.00 5,000.01 TAXE NOTARIALE
1,705.00
5,000.01 0.00 5,000.01 GARANTII 4
5,000.01 0.00 5,000.01 AN ACORDARE AN 2
5,000.01 2,592.12 7,592.13
4,974.09 2,618.04 7,592.13
4,947.91 2,644.22 7,592.13
4,921.47 2,670.66 7,592.13
4,894.76 2,697.37 7,592.13
4,867.79 2,724.34 7,592.13
4,840.54 2,751.59 7,592.13
4,813.03 2,779.10 7,592.13
4,785.24 2,806.89 7,592.13
4,757.17 2,834.96 7,592.13
4,728.82 2,863.31 7,592.13
4,700.18 2,891.95 7,592.13
4,671.26 2,920.87 7,592.13
4,642.06 2,950.07 7,592.13
4,612.56 2,979.57 7,592.13
4,582.76 3,009.37 7,592.13
4,552.67 3,039.46 7,592.13
4,522.27 3,069.86 7,592.13
4,491.57 3,100.56 7,592.13
4,460.57 3,131.56 7,592.13
4,429.25 3,162.88 7,592.13
4,397.62 3,194.51 7,592.13
4,365.68 3,226.45 7,592.13
4,333.41 3,258.72 7,592.13
4,300.83 3,291.30 7,592.13
4,267.91 3,324.22 7,592.13
4,234.67 3,357.46 7,592.13
4,201.10 3,391.03 7,592.13
4,167.19 3,424.94 7,592.13
4,132.94 3,459.19 7,592.13
4,098.34 3,493.79 7,592.13
4,063.41 3,528.72 7,592.13
4,028.12 3,564.01 7,592.13
3,992.48 3,599.65 7,592.13
3,956.48 3,635.65 7,592.13
3,920.13 3,672.00 7,592.13
3,883.41 3,708.72 7,592.13
3,846.32 3,745.81 7,592.13
3,808.86 3,783.27 7,592.13
3,771.03 3,821.10 7,592.13
3,732.82 3,859.31 7,592.13
3,694.22 3,897.91 7,592.13
3,655.24 3,936.89 7,592.13
3,615.88 3,976.25 7,592.13
3,576.11 4,016.02 7,592.13
3,535.95 4,056.18 7,592.13
3,495.39 4,096.74 7,592.13
3,454.42 4,137.71 7,592.13
3,413.05 4,179.08 7,592.13
3,371.26 4,220.87 7,592.13
3,329.05 4,263.08 7,592.13
3,286.42 4,305.71 7,592.13
3,243.36 4,348.77 7,592.13
3,199.87 4,392.26 7,592.13
3,155.95 4,436.18 7,592.13
3,111.59 4,480.54 7,592.13
3,066.78 4,525.35 7,592.13
3,021.53 4,570.60 7,592.13
2,975.82 4,616.31 7,592.13
2,929.66 4,662.47 7,592.13
2,883.03 4,709.10 7,592.13
2,835.94 4,756.19 7,592.13
2,788.38 4,803.75 7,592.13
2,740.34 4,851.79 7,592.13
2,691.83 4,900.30 7,592.13
2,642.82 4,949.31 7,592.13
2,593.33 4,998.80 7,592.13
2,543.34 5,048.79 7,592.13
2,492.85 5,099.28 7,592.13
2,441.86 5,150.27 7,592.13
2,390.36 5,201.77 7,592.13
2,338.34 5,253.79 7,592.13
2,285.80 5,306.33 7,592.13
2,232.74 5,359.39 7,592.13
2,179.15 5,412.98 7,592.13
2,125.02 5,467.11 7,592.13
2,070.35 5,521.78 7,592.13
2,015.13 5,577.00 7,592.13
1,959.36 5,632.77 7,592.13
1,903.03 5,689.10 7,592.13
1,846.14 5,745.99 7,592.13
1,788.68 5,803.45 7,592.13
1,730.64 5,861.49 7,592.13
1,672.03 5,920.10 7,592.13
1,612.83 5,979.30 7,592.13
1,553.04 6,039.09 7,592.13
1,492.64 6,099.49 7,592.13
1,431.65 6,160.48 7,592.13
1,370.04 6,222.09 7,592.13
1,307.82 6,284.31 7,592.13
1,244.98 6,347.15 7,592.13
1,181.51 6,410.62 7,592.13
1,117.40 6,474.73 7,592.13
1,052.66 6,539.47 7,592.13
987.26 6,604.87 7,592.13
921.21 6,670.92 7,592.13
854.50 6,737.63 7,592.13
787.13 6,805.00 7,592.13
719.08 6,873.05 7,592.13
650.35 6,941.78 7,592.13
580.93 7,011.20 7,592.13
510.82 7,081.31 7,592.13
440.00 7,152.13 7,592.13
368.48 7,223.65 7,592.13
296.25 7,295.88 7,592.13
223.29 7,368.84 7,592.13
149.60 7,442.53 7,592.13
75.17 7,517.33 7,592.13

CREDIT 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
19,578.46 17,439.73 15,029.72 12,314.08 9,254.04 5,805.88 1,920.43
EA COSTURILOR NOTARIALE PENTRU CONSTITUIRE GARANTIE CREDIT NOU 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTIZAREA COMISIOANELOR LA SOLD PENTRU CREDITUL NOU 4
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,476.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 19,578.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 17,439.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 15,029.72 0.00 0.00 0.00
0.00 12,314.08 0.00 0.00
0.00 9,254.04 0.00
0.00 5,805.88
0.00
21,476.50 19,578.46 17,439.73 15,029.72 ### 9,254.04 5,805.88
REPARTIZAREA DOBANZILOR PENTRU CREDITUL NOU 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
49,363.60 44,069.65 38,104.34 31,382.42 ### ### 5,655.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54,061.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 49,363.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 44,069.65 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 38,104.34 0.00 0.00 0.00
0.00 31,382.42 0.00 0.00
0.00 23,808.07 0.00
0.00 15,273.04
0.00
54,061.68 49,363.60 44,069.65 38,104.34 ### ### 15,273.04
REPARTIZAREA RATELOR DE CAPITAL PENTRU CREDITUL NOU 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
41,741.96 47,035.91 53,001.22 59,723.14 ### ### 85,450.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37,043.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 41,741.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 47,035.91 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 53,001.22 0.00 0.00 0.00
0.00 59,723.14 0.00 0.00
0.00 67,297.49 0.00
0.00 75,832.52
0.00
37,043.88 41,741.96 47,035.91 53,001.22 ### ### 75,832.52
PARTIZAREA COMISIONULUI DE ACORDARE PENTRU CREDIT NOU 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EPARTIZAREA COMISIONULUI DE ANALIZA PENTRU CREDIT NOU 4
AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEDUCERI PONDERATE PT PERSOANE IN
INTRETINERE
SALARIU BRUT (LEI) COD
DEDUCERE
DEDUCER
DE LA LA (LEI)
E
69.55 0.00 1,030.00 1 324.40 1,500.00
68.48 1,031.00 1,036.00 2 323.33 2,300.00
67.41 1,037.00 1,044.00 3 322.31 ###
66.34 1,045.00 1,057.00 4 319.62 ###
65.27 1,058.00 1,061.00 5 317.40 2,800.00
64.20 1,062.00 1,072.00 6 316.33 0.00
63.13 1,073.00 1,088.00 7 315.31 0.00
62.06 1,089.00 1,092.00 8 312.62 0.00
60.99 1,093.00 1,109.00 9 311.55 0.00
59.92 1,110.00 1,114.00 10 310.53 0.00
58.85 1,115.00 1,123.00 11 308.31 0.00
57.78 1,124.00 1,133.00 12 307.24 0.00
56.71 1,134.00 1,145.00 13 304.55 0.00
55.64 1,146.00 1,153.00 14 303.53 0.00
54.57 1,154.00 1,171.00 15 302.46 0.00
53.50 1,172.00 1,177.00 16 300.24 0.00
52.43 1,178.00 1,181.00 17 297.55 0.00
51.36 1,182.00 1,184.00 18 296.53 0.00
50.29 1,185.00 1,215.00 19 295.46 0.00
49.22 1,216.00 1,218.00 20 294.39 0.00
48.15 1,219.00 1,222.00 21 293.37 0.00
47.08 1,223.00 1,228.00 22 290.68 0.00
46.01 1,229.00 1,246.00 23 288.46 0.00
44.94 1,247.00 1,254.00 24 287.39 0.00
43.87 1,255.00 1,266.00 25 286.37 0.00
42.80 1,267.00 1,276.00 26 283.68 0.00
41.73 1,277.00 1,285.00 27 282.61 0.00
40.66 1,286.00 1,290.00 28 280.39 0.00
39.59 1,291.00 1,307.00 29 279.37 0.00
38.52 1,308.00 1,311.00 30 278.30 0.00
37.45 1,312.00 1,327.00 31 275.61 0.00
36.38 1,328.00 1,338.00 32 274.59 0.00
35.31 1,339.00 1,342.00 33 273.52 0.00
34.24 1,343.00 1,355.00 34 271.30 0.00
33.17 1,356.00 1,363.00 35 268.61 0.00
32.10 1,364.00 1,369.00 36 267.59 0.00
31.03 1,370.00 1,399.00 37 266.52 2,200.00
29.96 1,400.00 1,430.00 38 259.52
28.89 1,431.00 1,436.00 39 258.45
27.82 1,437.00 1,444.00 40 257.43
26.75 1,445.00 1,457.00 41 254.74
25.68 1,458.00 1,461.00 42 252.52
24.61 1,462.00 1,472.00 43 251.45
23.54 1,473.00 1,488.00 44 250.43
22.47 1,489.00 1,492.00 45 247.74
21.40 1,493.00 1,509.00 46 246.67
20.33 1,510.00 1,514.00 47 245.65
19.26 1,515.00 1,523.00 48 243.43
18.19 1,524.00 1,533.00 49 242.36
17.12 1,534.00 1,545.00 50 239.67
16.05 1,546.00 1,553.00 51 238.65
14.98 1,554.00 1,571.00 52 237.58
13.91 1,572.00 1,577.00 53 235.36
12.84 1,578.00 1,581.00 54 232.67
11.77 1,582.00 1,584.00 55 231.65
10.70 1,585.00 1,615.00 56 230.58
9.63 1,616.00 1,618.00 57 229.51
8.56 1,619.00 1,622.00 58 228.49
7.49 1,623.00 1,628.00 59 225.80
6.42 1,629.00 1,646.00 60 223.58
5.35 1,647.00 1,654.00 61 222.51
4.28 1,655.00 1,666.00 62 221.49
3.21 1,667.00 1,676.00 63 218.80
2.14 1,677.00 1,685.00 64 217.73
1.07 1,686.00 1,690.00 65 215.51
1,691.00 1,707.00 66 214.49
1,708.00 1,711.00 67 213.42
1,712.00 1,727.00 68 210.73
1,728.00 1,738.00 69 209.71
1,739.00 1,742.00 70 208.64
1,743.00 1,755.00 71 206.42
1,756.00 1,763.00 72 203.73
1,764.00 1,769.00 73 202.71
1,770.00 1,799.00 74 201.64
1,800.00 1,830.00 75 194.64
1,831.00 1,836.00 76 193.57
1,837.00 1,844.00 77 192.55
1,845.00 1,857.00 78 189.86
1,858.00 1,861.00 79 187.64
1,862.00 1,872.00 80 186.57
1,873.00 1,888.00 81 185.55
1,889.00 1,892.00 82 182.86
1,893.00 1,909.00 83 181.79
1,910.00 1,914.00 84 180.77
1,915.00 1,923.00 85 178.55
1,924.00 1,933.00 86 177.48
1,934.00 1,945.00 87 174.79
1,946.00 1,953.00 88 173.77
1,954.00 1,971.00 89 172.70
1,972.00 1,977.00 90 170.48
1,978.00 1,981.00 91 167.79
1,982.00 1,984.00 92 166.77
1,985.00 2,015.00 93 165.70
2,016.00 2,018.00 94 164.63
2,019.00 2,022.00 95 163.61
2,023.00 2,028.00 96 160.92
2,029.00 2,046.00 97 158.70
2,047.00 2,054.00 98 157.63
2,055.00 2,066.00 99 156.61
2,067.00 2,076.00 100 153.92
2,077.00 2,085.00 101 152.85
2,086.00 2,090.00 102 150.63
2,091.00 2,107.00 103 149.61
2,108.00 2,111.00 104 148.54
2,112.00 2,127.00 105 145.85
2,128.00 2,138.00 106 144.83
2,139.00 2,142.00 107 143.76
2,143.00 2,155.00 108 141.54
2,156.00 2,163.00 109 138.85
2,164.00 2,169.00 110 137.83
2,170.00 2,199.00 111 136.76
2,200.00 2,230.00 112 129.76
2,231.00 2,236.00 113 128.69
2,237.00 2,244.00 114 127.67
2,245.00 2,257.00 115 124.98
2,258.00 2,261.00 116 122.76
2,262.00 2,272.00 117 121.69
2,273.00 2,288.00 118 120.67
2,289.00 2,292.00 119 117.98
2,293.00 2,309.00 120 116.91
2,310.00 2,314.00 121 115.89
2,315.00 2,323.00 122 113.67
2,324.00 2,333.00 123 112.60
2,334.00 2,345.00 124 109.91
2,346.00 2,353.00 125 108.89
2,354.00 2,371.00 126 107.82
2,372.00 2,377.00 127 105.60
2,378.00 2,381.00 128 102.91
2,382.00 2,384.00 129 101.89
2,385.00 2,415.00 130 100.82
2,416.00 2,418.00 131 99.75
2,419.00 2,422.00 132 98.73
2,423.00 2,428.00 133 96.04
2,429.00 2,446.00 134 93.82
2,447.00 2,454.00 135 92.75
2,455.00 2,466.00 136 91.73
2,467.00 2,476.00 137 89.04
2,477.00 2,485.00 138 87.97
2,486.00 2,490.00 139 85.75
2,491.00 2,507.00 140 84.73
2,508.00 2,511.00 141 83.66
2,512.00 2,527.00 142 80.97
2,528.00 2,538.00 143 79.95
2,539.00 2,542.00 144 78.88
2,543.00 2,555.00 145 76.66
2,556.00 2,563.00 146 73.97
2,564.00 2,569.00 147 72.95
2,570.00 2,599.00 148 71.88
2,600.00 2,630.00 149 64.88
2,631.00 2,636.00 150 63.81
2,637.00 2,644.00 151 62.79
2,645.00 2,657.00 152 60.10
2,658.00 2,661.00 153 57.88
2,662.00 2,672.00 154 56.81
2,673.00 2,688.00 155 55.79
2,689.00 2,692.00 156 53.10
2,693.00 2,709.00 157 52.03
2,710.00 2,714.00 158 51.01
2,715.00 2,723.00 159 48.79
2,724.00 2,733.00 160 47.72
2,734.00 2,745.00 161 45.03
2,746.00 2,753.00 162 44.01
2,754.00 2,771.00 163 42.94
2,772.00 2,777.00 164 40.72
2,778.00 2,781.00 165 38.03
2,782.00 2,784.00 166 37.01
2,785.00 2,815.00 167 35.94
2,816.00 2,818.00 168 34.87
2,819.00 2,822.00 169 33.85
2,823.00 2,828.00 170 31.16
2,829.00 2,846.00 171 28.94
2,847.00 2,854.00 172 27.87
2,855.00 2,866.00 173 26.85
2,867.00 2,876.00 174 24.16
2,877.00 2,885.00 175 23.09
2,886.00 2,890.00 176 20.87
2,891.00 2,907.00 177 19.85
2,908.00 2,911.00 178 18.78
2,912.00 2,927.00 179 16.09
2,928.00 2,938.00 180 15.07
2,939.00 2,942.00 181 14.00
2,943.00 2,955.00 182 11.78
2,956.00 2,963.00 183 9.09
2,964.00 2,969.00 184 8.07
2,970.00 2,999.00 185 7.00
3,000.00 1,000,000.00 186 0.00
LEASING 3

DOBANDA PERIOAD TAXA


PRINCIPAL RATA TOTALA MONEDA TVA
(%) A (LUNI) ADM
12.00% 50 EUR 2.00%
3,369.60 5,227.17 8,596.77 2,063.22 8,424.00
3,317.33 5,279.44 8,596.77 2,063.22
3,264.53 5,332.24 8,596.77 2,063.22
3,211.21 5,385.56 8,596.77 2,063.22
3,157.36 5,439.41 8,596.77 2,063.22
3,102.96 5,493.81 8,596.77 2,063.22
3,048.02 5,548.75 8,596.77 2,063.22
2,992.54 5,604.23 8,596.77 2,063.22
2,936.49 5,660.28 8,596.77 2,063.22
2,879.89 5,716.88 8,596.77 2,063.22
2,822.72 5,774.05 8,596.77 2,063.22
2,764.98 5,831.79 8,596.77 2,063.22
2,706.66 5,890.11 8,596.77 2,063.22
2,647.76 5,949.01 8,596.77 2,063.22
2,588.27 6,008.50 8,596.77 2,063.22
2,528.19 6,068.58 8,596.77 2,063.22
2,467.50 6,129.27 8,596.77 2,063.22
2,406.21 6,190.56 8,596.77 2,063.22
2,344.30 6,252.47 8,596.77 2,063.22
2,281.78 6,314.99 8,596.77 2,063.22
2,218.63 6,378.14 8,596.77 2,063.22
2,154.85 6,441.92 8,596.77 2,063.22
2,090.43 6,506.34 8,596.77 2,063.22
2,025.37 6,571.40 8,596.77 2,063.22
1,959.65 6,637.12 8,596.77 2,063.22
1,893.28 6,703.49 8,596.77 2,063.22
1,826.24 6,770.53 8,596.77 2,063.22
1,758.54 6,838.23 8,596.77 2,063.22
1,690.16 6,906.61 8,596.77 2,063.22
1,621.09 6,975.68 8,596.77 2,063.22
1,551.33 7,045.44 8,596.77 2,063.22
1,480.88 7,115.89 8,596.77 2,063.22
1,409.72 7,187.05 8,596.77 2,063.22
1,337.85 7,258.92 8,596.77 2,063.22
1,265.26 7,331.51 8,596.77 2,063.22
1,191.95 7,404.82 8,596.77 2,063.22
1,117.90 7,478.87 8,596.77 2,063.22
1,043.11 7,553.66 8,596.77 2,063.22
967.57 7,629.20 8,596.77 2,063.22
891.28 7,705.49 8,596.77 2,063.22
814.23 7,782.54 8,596.77 2,063.22
736.40 7,860.37 8,596.77 2,063.22
657.80 7,938.97 8,596.77 2,063.22
578.41 8,018.36 8,596.77 2,063.22
498.22 8,098.55 8,596.77 2,063.22
417.24 8,179.53 8,596.77 2,063.22
335.44 8,261.33 8,596.77 2,063.22
252.83 8,343.94 8,596.77 2,063.22
169.39 8,427.38 8,596.77 2,063.22
85.12 8,511.62 8,596.77 2,063.22
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

ILITATI FIXE UM CONSUM/AN PRET/UM COST/AN

A 0.00 0.00 0.00 0.00


ECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00

INCASARE
PLATA
PONDERE IN
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6
CASARE/PLATA (%)
30.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRET COST COMBUSTIBILI
CONSUM COMBUSTIBILI LA CAP DENUMIRE MATER
COMB/U.M LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) PENTRU AMBAL
. (RON)
PRET COST COMBUSTIBILI
CONSUM COMBUSTIBILI LA CAP DENUMIRE MATER
COMB/U.M LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) PENTRU AMBAL
. (RON)
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00

PRET COST COMBUSTIBILI


CONSUM COMBUSTIBILI LA CAP DENUMIRE MATER
COMB/U.M LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) PENTRU AMBAL
. (RON)
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0
0.00
1 2 3 4 5 6 7
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
AVANS AVANS VAL DOBANDA
LUNA SOLD
(%) (RON) LEASING (%)
20.00% 84,240.00 ### ### 12.00%
1 ### 4,212.00
2 ### 4,146.66
3 ### 4,080.67
4 ### 4,014.01
5 ### 3,946.70
6 ### 3,878.70
7 ### 3,810.03
8 ### 3,740.67
9 ### 3,670.62
10 ### 3,599.86
11 ### 3,528.40
12 ### 3,456.23
13 ### 3,383.33
14 ### 3,309.70
15 ### 3,235.34
16 ### 3,160.24
17 ### 3,084.38
18 ### 3,007.76
19 ### 2,930.38
20 ### 2,852.22
21 ### 2,773.29
22 ### 2,693.56
23 ### 2,613.04
24 ### 2,531.71
25 ### 2,449.56
26 ### 2,366.60
27 ### 2,282.81
28 ### 2,198.18
29 ### 2,112.70
30 ### 2,026.37
31 ### 1,939.17
32 ### 1,851.10
33 ### 1,762.15
34 ### 1,672.31
35 ### 1,581.58
36 ### 1,489.93
37 ### 1,397.37
38 ### 1,303.89
39 ### 1,209.47
40 ### 1,114.10
41 92,050.21 1,017.78
42 82,224.75 920.50
43 72,301.04 822.25
44 62,278.09 723.01
45 52,154.91 622.78
46 41,930.50 521.55
47 31,603.85 419.31
48 21,173.93 316.04
49 10,639.71 211.74
50 0.00 106.40
51 0.00 0.00
52 0.00 0.00
53 0.00 0.00
54 0.00 0.00
55 0.00 0.00
56 0.00 0.00
57 0.00 0.00
58 0.00 0.00
59 0.00 0.00
60 0.00 0.00

AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 11 AN 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRET
DENUMIRE MATERIALE CONSUM MATERIALE
U.M. MATERIALE
PENTRU AMBALAT AMBALAT/1.000 U.M. PRODUS
AMB/U.M.
PRET
DENUMIRE MATERIALE CONSUM MATERIALE
U.M. MATERIALE
PENTRU AMBALAT AMBALAT/1.000 U.M. PRODUS
AMB/U.M.
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00

PRET
DENUMIRE MATERIALE CONSUM MATERIALE
U.M. MATERIALE
PENTRU AMBALAT AMBALAT/1.000 U.M. PRODUS
AMB/U.M.
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
8 9 10 11 12 13 14
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
LEASING 4

RATA PERIOAD TAXA AVANS


PRINCIPAL MONEDA TVA
TOTALA A (LUNI) ADM (%)
50 EUR 2.00% 20.00%
6,533.96 10,745.96 2,579.03 ###
6,599.30 10,745.96 2,579.03
6,665.29 10,745.96 2,579.03
6,731.95 10,745.96 2,579.03
6,799.26 10,745.96 2,579.03
6,867.26 10,745.96 2,579.03
6,935.93 10,745.96 2,579.03
7,005.29 10,745.96 2,579.03
7,075.34 10,745.96 2,579.03
7,146.10 10,745.96 2,579.03
7,217.56 10,745.96 2,579.03
7,289.73 10,745.96 2,579.03
7,362.63 10,745.96 2,579.03
7,436.26 10,745.96 2,579.03
7,510.62 10,745.96 2,579.03
7,585.72 10,745.96 2,579.03
7,661.58 10,745.96 2,579.03
7,738.20 10,745.96 2,579.03
7,815.58 10,745.96 2,579.03
7,893.74 10,745.96 2,579.03
7,972.67 10,745.96 2,579.03
8,052.40 10,745.96 2,579.03
8,132.92 10,745.96 2,579.03
8,214.25 10,745.96 2,579.03
8,296.40 10,745.96 2,579.03
8,379.36 10,745.96 2,579.03
8,463.15 10,745.96 2,579.03
8,547.78 10,745.96 2,579.03
8,633.26 10,745.96 2,579.03
8,719.59 10,745.96 2,579.03
8,806.79 10,745.96 2,579.03
8,894.86 10,745.96 2,579.03
8,983.81 10,745.96 2,579.03
9,073.65 10,745.96 2,579.03
9,164.38 10,745.96 2,579.03
9,256.03 10,745.96 2,579.03
9,348.59 10,745.96 2,579.03
9,442.07 10,745.96 2,579.03
9,536.49 10,745.96 2,579.03
9,631.86 10,745.96 2,579.03
9,728.18 10,745.96 2,579.03
9,825.46 10,745.96 2,579.03
9,923.71 10,745.96 2,579.03
10,022.95 10,745.96 2,579.03
10,123.18 10,745.96 2,579.03
10,224.41 10,745.96 2,579.03
10,326.65 10,745.96 2,579.03
10,429.92 10,745.96 2,579.03
10,534.22 10,745.96 2,579.03
10,639.71 10,745.96 2,579.03
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
COST MATERIALE
CONSUM MATERIALE AMB LA CAP
AMB LA CAP MAX/AN DENUMIRE PIESE DE SCHIMB
MAX/AN (U.M.)
(RON)
COST MATERIALE
CONSUM MATERIALE AMB LA CAP
AMB LA CAP MAX/AN DENUMIRE PIESE DE SCHIMB
MAX/AN (U.M.)
(RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00

COST MATERIALE
CONSUM MATERIALE AMB LA CAP
AMB LA CAP MAX/AN DENUMIRE PIESE DE SCHIMB
MAX/AN (U.M.)
(RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00
15 16 17 18 19 20 21
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
AVANS VAL DOBANDA
LUNA SOLD PRINCIPAL
(RON) LEASING (%)
### ### ### 12.00%
1 ### 5,054.40 7,840.75
2 ### 4,975.99 7,919.16
3 ### 4,896.80 7,998.35
4 ### 4,816.82 8,078.33
5 ### 4,736.03 8,159.12
6 ### 4,654.44 8,240.71
7 ### 4,572.04 8,323.11
8 ### 4,488.80 8,406.35
9 ### 4,404.74 8,490.41
10 ### 4,319.84 8,575.31
11 ### 4,234.08 8,661.07
12 ### 4,147.47 8,747.68
13 ### 4,060.00 8,835.15
14 ### 3,971.65 8,923.50
15 ### 3,882.41 9,012.74
16 ### 3,792.28 9,102.87
17 ### 3,701.25 9,193.90
18 ### 3,609.31 9,285.84
19 ### 3,516.46 9,378.69
20 ### 3,422.67 9,472.48
21 ### 3,327.94 9,567.21
22 ### 3,232.27 9,662.88
23 ### 3,135.64 9,759.51
24 ### 3,038.05 9,857.10
25 ### 2,939.48 9,955.67
26 ### 2,839.92 10,055.23
27 ### 2,739.37 10,155.78
28 ### 2,637.81 10,257.34
29 ### 2,535.24 10,359.91
30 ### 2,431.64 10,463.51
31 ### 2,327.00 10,568.15
32 ### 2,221.32 10,673.83
33 ### 2,114.58 10,780.57
34 ### 2,006.78 10,888.37
35 ### 1,897.89 10,997.26
36 ### 1,787.92 11,107.23
37 ### 1,676.85 11,218.30
38 ### 1,564.67 11,330.48
39 ### 1,451.36 11,443.79
40 ### 1,336.92 11,558.23
41 ### 1,221.34 11,673.81
42 98,669.77 1,104.60 11,790.55
43 86,761.32 986.70 11,908.45
44 74,733.78 867.61 12,027.54
45 62,585.97 747.34 12,147.81
46 50,316.68 625.86 12,269.29
47 37,924.70 503.17 12,391.98
48 25,408.80 379.25 12,515.90
49 12,767.74 254.09 12,641.06
50 0.00 127.68 12,767.74
51 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00
PRET PIESE
CONSUM PIESE SCHIMB/1.000 CONSUM PIESE SCHIMB
PIESE DE SCHIMB U.M. SCHIMB/U.
U.M. PRODUS MAX/AN (U.M.)
M.
PRET PIESE
CONSUM PIESE SCHIMB/1.000 CONSUM PIESE SCHIMB
PIESE DE SCHIMB U.M. SCHIMB/U.
U.M. PRODUS MAX/AN (U.M.)
M.
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00

PRET PIESE
CONSUM PIESE SCHIMB/1.000 CONSUM PIESE SCHIMB
PIESE DE SCHIMB U.M. SCHIMB/U.
U.M. PRODUS MAX/AN (U.M.)
M.
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00
22 23 24 25 26 27 28
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
LEASING 5

RATA PERIOAD TAXA AVANS AVANS


MONEDA TVA
TOTALA A (LUNI) ADM (%) (RON)
50 EUR 2.00% 20.00% ###
12,895.15 3,094.84 ###
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
12,895.15 3,094.84
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
COST PIESE SCHIMB
ONSUM PIESE SCHIMB LA CAP DENUMIRE ALTE MATERIALE
LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) CONSUMABILE
(RON)
COST PIESE SCHIMB
ONSUM PIESE SCHIMB LA CAP DENUMIRE ALTE MATERIALE
LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) CONSUMABILE
(RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00

COST PIESE SCHIMB


ONSUM PIESE SCHIMB LA CAP DENUMIRE ALTE MATERIALE
LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) CONSUMABILE
(RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00
29 30 31 32 33 34 35
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
VAL
LEASING
###
CONSUM ALTE MATERIALE PRET ALTE
CONSUM ALTE MAT CONSUM
U.M. CONSUMABILE/1.000 U.M. MATERIALE
LA CAP MAX/AN (U.M.)
PRODUS CONS/U.M.
CONSUM ALTE MATERIALE PRET ALTE
CONSUM ALTE MAT CONSUM
U.M. CONSUMABILE/1.000 U.M. MATERIALE
LA CAP MAX/AN (U.M.)
PRODUS CONS/U.M.
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00

CONSUM ALTE MATERIALE PRET ALTE


CONSUM ALTE MAT CONSUM
U.M. CONSUMABILE/1.000 U.M. MATERIALE
LA CAP MAX/AN (U.M.)
PRODUS CONS/U.M.
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
36 37
TRUE FALSE 1
FALSE FALSE 2
FALSE FALSE 3
FALSE FALSE 4
FALSE FALSE 5
FALSE FALSE 6
FALSE FALSE 7
FALSE FALSE 8
FALSE FALSE 9
FALSE FALSE 10
FALSE FALSE 11
FALSE FALSE 12
FALSE FALSE 13
FALSE FALSE 14
FALSE FALSE 15
FALSE FALSE 16
FALSE FALSE 17
FALSE FALSE 18
FALSE FALSE 19
FALSE FALSE 20
FALSE FALSE 21
FALSE FALSE 22
FALSE FALSE 23
FALSE FALSE 24
FALSE FALSE 25
FALSE FALSE 26
FALSE FALSE 27
FALSE FALSE 28
FALSE FALSE 29
FALSE FALSE 30
FALSE FALSE 31
FALSE FALSE 32
FALSE FALSE 33
FALSE FALSE 34
FALSE FALSE 35
FALSE FALSE 36
FALSE FALSE 37
FALSE FALSE 38
FALSE FALSE 39
FALSE FALSE 40
FALSE FALSE 41
FALSE FALSE 42
FALSE FALSE 43
FALSE FALSE 44
FALSE FALSE 45
FALSE FALSE 46
FALSE FALSE 47
FALSE FALSE 48
FALSE FALSE 49
FALSE FALSE 50
FALSE FALSE 51
FALSE FALSE 52
FALSE FALSE 53
FALSE FALSE 54
FALSE FALSE 55
FALSE FALSE 56
FALSE FALSE 57
FALSE FALSE 58
FALSE FALSE 59
FALSE FALSE 60
FALSE FALSE 61
FALSE FALSE 62
FALSE FALSE 63
FALSE FALSE 64
FALSE FALSE 65
FALSE FALSE 66
FALSE FALSE 67
FALSE FALSE 68
FALSE FALSE 69
FALSE FALSE 70
FALSE FALSE 71
FALSE FALSE 72
FALSE FALSE 73
FALSE FALSE 74
FALSE FALSE 75
FALSE FALSE 76
FALSE FALSE 77
FALSE FALSE 78
FALSE FALSE 79
FALSE FALSE 80
FALSE FALSE 81
FALSE FALSE 82
FALSE FALSE 83
FALSE FALSE 84
FALSE FALSE 85
FALSE FALSE 86
FALSE FALSE 87
FALSE FALSE 88
FALSE FALSE 89
FALSE FALSE 90
FALSE FALSE 91
FALSE FALSE 92
FALSE FALSE 93
FALSE FALSE 94
FALSE FALSE 95
FALSE FALSE 96
FALSE FALSE 97
FALSE FALSE 98
FALSE FALSE 99
FALSE FALSE 100
FALSE FALSE 101
FALSE FALSE 102
FALSE FALSE 103
FALSE FALSE 104
FALSE FALSE 105
FALSE FALSE 106
FALSE FALSE 107
FALSE FALSE 108
FALSE FALSE 109
FALSE FALSE 110
FALSE FALSE 111
FALSE TRUE 112
FALSE FALSE 113
FALSE FALSE 114
FALSE FALSE 115
FALSE FALSE 116
FALSE FALSE 117
FALSE FALSE 118
FALSE FALSE 119
FALSE FALSE 120
FALSE FALSE 121
FALSE FALSE 122
FALSE FALSE 123
FALSE FALSE 124
FALSE FALSE 125
FALSE FALSE 126
FALSE FALSE 127
FALSE FALSE 128
FALSE FALSE 129
FALSE FALSE 130
FALSE FALSE 131
FALSE FALSE 132
FALSE FALSE 133
FALSE FALSE 134
FALSE FALSE 135
FALSE FALSE 136
FALSE FALSE 137
FALSE FALSE 138
FALSE FALSE 139
FALSE FALSE 140
FALSE FALSE 141
FALSE FALSE 142
FALSE FALSE 143
FALSE FALSE 144
FALSE FALSE 145
FALSE FALSE 146
FALSE FALSE 147
FALSE FALSE 148
FALSE FALSE 149
FALSE FALSE 150
FALSE FALSE 151
FALSE FALSE 152
FALSE FALSE 153
FALSE FALSE 154
FALSE FALSE 155
FALSE FALSE 156
FALSE FALSE 157
FALSE FALSE 158
FALSE FALSE 159
FALSE FALSE 160
FALSE FALSE 161
FALSE FALSE 162
FALSE FALSE 163
FALSE FALSE 164
FALSE FALSE 165
FALSE FALSE 166
FALSE FALSE 167
FALSE FALSE 168
FALSE FALSE 169
FALSE FALSE 170
FALSE FALSE 171
FALSE FALSE 172
FALSE FALSE 173
FALSE FALSE 174
FALSE FALSE 175
FALSE FALSE 176
FALSE FALSE 177
FALSE FALSE 178
FALSE FALSE 179
FALSE FALSE 180
FALSE FALSE 181
FALSE FALSE 182
FALSE FALSE 183
FALSE FALSE 184
FALSE FALSE 185
FALSE FALSE 186
COST ALTE MAT
LTE MAT CONSUM
CONSUM LA CAP DENUMIRE AMBALAJE
MAX/AN (U.M.)
MAX/AN (RON)
COST ALTE MAT
CONSUM LA CAP DENUMIRE AMBALAJE
MAX/AN (RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00

COST ALTE MAT


LTE MAT CONSUM
CONSUM LA CAP DENUMIRE AMBALAJE
MAX/AN (U.M.)
MAX/AN (RON)
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00 0.00 0
0.00
IMPOZIT CAMIOANE

Nivel taxa (lei)


Sistem de
Alt sistem de
suspensie
suspensie
pneumatica
Internati
Intern Intern
onal
Vehicule cu doua axe
Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 0.00 0.00 133.00
Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 133.00 133.00 367.00
Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 367.00 367.00 517.00
Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 517.00 517.00 1,169.00
Masa de cel putin 18 t 517.00 517.00 1,169.00
Vehicule cu trei axe
Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 133.00 133.00 231.00
Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 231.00 231.00 474.00
Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 474.00 474.00 615.00
Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 615.00 615.00 947.00
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 947.00 947.00 1,472.00
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 947.00 947.00 1,472.00
Masa de cel putin 26 t 947.00 947.00 1,472.00
Vehicule cu patru axe
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 615.00 615.00 623.00
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 623.00 623.00 973.00
Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 973.00 973.00 1,545.00
Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 1,545.00 1,545.00 2,291.00
Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 1,545.00 1,545.00 2,291.00
Masa de cel putin 32 t 1,545.00 1,545.00 2,291.00

IMPOZIT AUTOTRENURI

Vehicule cu 2 + 1 axe
Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 0.00 0.00 0.00
Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 0.00 0.00 0.00
Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 0.00 0.00 60.00
Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 60.00 60.00 137.00
Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 137.00 137.00 320.00
Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 320.00 320.00 414.00
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 414.00 414.00 747.00
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 747.00 747.00 1,310.00
Masa de cel putin 28 t 747.00 747.00 1,310.00
Vehicule cu 2 + 2 axe
Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 128.00 128.00 299.00
Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 299.00 299.00 491.00
Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 491.00 491.00 721.00
Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 721.00 721.00 871.00
Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 871.00 871.00 1,429.00
Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 1,429.00 1,429.00 1,984.00
Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 1,984.00 1,984.00 3,012.00
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 1,984.00 1,984.00 3,012.00
Masa de cel putin 38 t 1,984.00 1,984.00 3,012.00
Vehicule cu 2 + 3 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 1,579.00 1,579.00 2,197.00
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 2,197.00 2,197.00 2,986.00
Masa de cel putin 40 t 2,197.00 2,197.00 2,986.00
Vehicule cu 3 + 2 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 1,395.00 1,395.00 1,937.00
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 1,937.00 1,937.00 2,679.00
Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 2,679.00 2,679.00 3,963.00
Masa de cel putin 44 t 2,679.00 2,679.00 3,963.00
Vehicule cu 3 + 3 axe
Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 794.00 794.00 960.00
Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 960.00 960.00 1,434.00
Masa peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 1,434.00 1,434.00 2,283.00
Masa de cel putin 44 t 1,434.00 1,434.00 2,283.00
TOTAL TAXE/AN CAMIOANE SI

IMPOZIT REMORCI
Masa totala maxima autorizata
Pana la 1 tona inclusiv
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone
TOTAL TAXE/A

IMPOZIT AUTOTURISME SI VEHICULE TRANSPORT PERSOANE

Tipul mijlocului de transport cu tractiune mecanica


Autoturisme cu capacitatea cilindrică 1600 cm3 sau mai mica
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată <= 12 tone
Tractoare Inmatriculate
TOTAL TAXE
TAXA ROVINIETA

TIP VEHICUL NR TARIF TAXA


Autoturism, microbuz sub 9 locuri 0 114.76 0.00
Marfa sub 3,5 t 0 393.45 0.00
Marfa intre 3,5 si 7,5 t 0 1,311.49 0.00
Microbuz intre 9 si 23 locuri 0 1,311.49 0.00
Marfa intre 7,5 si 12 t 0 2,295.10 0.00
Autocar peste 23 locuri 0 2,295.10 0.00
Marfa peste 12 t si 3 axe 0 2,950.85 0.00
Marfa peste 12 t si 4 axe 0 4,959.06 0.00
TOTAL TAXA ROVINIETA/AN 0.00
CONSUM AMBALAJ
DENUMIRE AMBALAJE U.M.
PRODU
CONSUM AMBALAJ
DENUMIRE AMBALAJE U.M.
PRODU

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

CONSUM AMBALAJ
DENUMIRE AMBALAJE U.M.
PRODU

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
a (lei)
Alt sistem de
suspensie
Internati
onal VALOARE
TAXA
Nr vehicule
133.00 2 266.00 266.00
367.00 3 399.00 399.00
517.00 0 0.00 0.00
1,169.00 0 0.00 0.00
1,169.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
231.00 0 0.00 0.00
474.00 0 0.00 0.00
615.00 0 0.00 0.00
947.00 0 0.00 0.00
1,472.00 0 0.00 0.00
1,472.00 0 0.00 0.00
1,472.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
623.00 0 0.00 0.00
973.00 0 0.00 0.00
1,545.00 0 0.00 0.00
2,291.00 0 0.00 0.00
2,291.00 0 0.00 0.00
2,291.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00
60.00 0 0.00 0.00
137.00 0 0.00 0.00
320.00 0 0.00 0.00
414.00 0 0.00 0.00
747.00 0 0.00 0.00
1,310.00 0 0.00 0.00
1,310.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
299.00 0 0.00 0.00
491.00 0 0.00 0.00
721.00 0 0.00 0.00
871.00 0 0.00 0.00
1,429.00 0 0.00 0.00
1,984.00 0 0.00 0.00
3,012.00 0 0.00 0.00
3,012.00 0 0.00 0.00
3,012.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
2,197.00 0 0.00 0.00
2,986.00 0 0.00 0.00
2,986.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
1,937.00 0 0.00 0.00
2,679.00 0 0.00 0.00
3,963.00 0 0.00 0.00
3,963.00 0 0.00 0.00
Nr vehicule 0.00 0.00
960.00 0 0.00 0.00
1,434.00 0 0.00 0.00
2,283.00 0 0.00 0.00
2,283.00 0 0.00 0.00
/AN CAMIOANE SI AUTOTRACTOARE 665.00

NR TARIF TAXA
5 8.00 40.00
3 29.00 87.00
6 45.00 270.00
8 55.00 440.00
TOTAL TAXE/AN REMORCI 837.00

PORT PERSOANE

NR CAP CIL TARIF TAXA KM/LUNA CONSUM


2 1,450 8.00 64.00 123.00 6.00
iv 2 2,000 18.00 180.00 300.00 5.00
iv 3 2,099 72.00 792.00 200.00 5.00
iv 4 0 144.00 0.00 400.00 6.00
5 0 290.00 0.00 500.00 7.00
6 0 24.00 0.00 600.00 8.00
= 12 tone 7 0 30.00 0.00 700.00 9.00
8 0 18.00 0.00 800.00 10.00
TOTAL TAXE/AN AUTOTURISME 1,036.00 TOTAL COSTURI COMBUSTIBIL DE
TOTAL COSTURI COMBUSTIBIL
PRET
CONSUM AMBALAJE/1.000 U.M. CONSUM AMBALAJE LA CAP COST AMBALAJE LA
AMBALAJE/U.
PRODUS MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
M.
PRET
CONSUM AMBALAJE/1.000 U.M. CONSUM AMBALAJE LA CAP COST AMBALAJE LA
AMBALAJE/U.
PRODUS MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
M.
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

PRET
CONSUM AMBALAJE/1.000 U.M. CONSUM AMBALAJE LA CAP COST AMBALAJE LA
AMBALAJE/U.
PRODUS MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
M.
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
PRET DED COST D COST NEDCOST TOT INTR/AUTO INTR TOT
4.03 D 29.74 29.74 59.48 200.00 400.00
4.00 D 60.00 60.00 120.00 300.00 600.00
4.00 D 40.00 80.00 120.00 400.00 1,200.00
4.00 D 96.00 288.00 384.00 500.00 2,000.00
4.00 N 0.00 700.00 700.00 600.00 3,000.00
4.00 D 1,152.00 0.00 1,152.00 700.00 4,200.00
4.00 D 1,764.00 0.00 1,764.00 800.00 5,600.00
4.00 D 2,560.00 0.00 2,560.00 900.00 7,200.00
STURI COMBUSTIBIL DED/AN ### TOTAL COSTURI INTRETINERE DED/AN
COSTURI COMBUSTIBIL NEDED/AN ### TOTAL COSTURI INTRETINERE NEDED/AN
OST AMBALAJE LA CONSUM UTILITATI/1.000 U.M.
DENUMIRE UTILITATI U.M.
AP MAX/AN (RON) PRODUS
OST AMBALAJE LA CONSUM UTILITATI/1.000 U.M.
DENUMIRE UTILITATI U.M.
AP MAX/AN (RON) PRODUS

0.00 APA MC 0.00


0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00 APA MC 0.00
0.00 ENERGIE ELECTRICA KWH 0.00
0.00 GAZE MC 0.00
0.00

OST AMBALAJE LA
AP MAX/AN (RON)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTR DED INTR NED
200.00 200.00
300.00 300.00
400.00 800.00
500.00 1,500.00
0.00 3,000.00
4,200.00 0.00
5,600.00 0.00
7,200.00 0.00
18,400.00
TINERE NEDED/AN 5,800.00
PRET
LITATI/1.000 U.M. CONSUM UTILITATI LA CAP COST UTILITATI LA
UTILITATI/
RODUS MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
U.M.
PRET
CONSUM UTILITATI LA CAP COST UTILITATI LA
UTILITATI/
MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
U.M.
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00 0.00 0 0
0.00
COST OPERATIU
U.M. COST OPERATIUNE/1.000
DENUMIRE OPERATIUNE CAPACITATE MAX
PRODUS U.M. PRODUS (RON)
(RON)
COST OPERATIU
U.M. COST OPERATIUNE/1.000
DENUMIRE OPERATIUNE CAPACITATE MAX
PRODUS U.M. PRODUS (RON)
(RON)
PRELUCRARE MECANICA BUC 1,234.00 7,404,000.0
GAURIRE KG 569.98 3,419,880.0
JBFDKGNL L 0.00 0.00
FYHDLSI M 0.00 0.00
ZXNCB MC 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00
DFHGHJKLI 0 0.00 0.00
COST OPERATIUNE LA
CAPACITATE MAXIMA/AN
(RON)
COST OPERATIUNE LA
CAPACITATE MAXIMA/AN
(RON)
7,404,000.00
3,419,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DENUMIRE MATERIE PRIMA

SDFG
HJK
WE
A
B
C
D
E
F
G
HJK
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
T
U
V
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TOTAL CHELTUIELI MATERII PRIME/AN FA
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU M
TOTAL CHELTUIELI MATERII PRIME/AN C
TOTAL CHELTUIELI MATERII PRIME/AN FA
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU M
TOTAL CHELTUIELI MATERII PRIME/AN

CHELTUIELI CU MATERIALELE AU

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE/A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU MATE
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE/
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE/A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU MATE
TOTAL CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE/

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII UTILIZTI PENTRU UTIL

DENUMIRE COMBUSTIBILI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII/A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII/A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBUSTIBILII U

TIP AUTOTURISM
Autoturisme cu capacitatea cilindrică 1600 cm3 sau mai mica
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBUS
TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBU
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBUS
TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE PRIVIND COMBU

CHELTUIELI DEDUCTIBILE PRIVIND COMBUSTIBILII UTILIZTI PENTRU AUTOTURISME SI MI

TIP MIJLOC DE TRANSPORT

Autoturisme cu capacitatea cilindrică 1600 cm3 sau mai mica


Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Camioane
Tractoare Inmatriculate
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE PRIVIND COMBUST
TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR P
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE PRIVIND COMBUS
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE PRIVIND COMBUST
TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR P
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE PRIVIND COMBUS

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PEN

DENUMIRE MATERIALE PENTRU AMBALAT

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE PENTRU AMB
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND MATE
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU A
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AM
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND MATERI
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU A

CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB UTILAJE SI

DENUMIRE PIESE DE SCHIMB


DENUMIRE PIESE DE SCHIMB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND P
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIM
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND P
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIM

CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE

DENUMIRE ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUM
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND ALTE M
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSU
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSU
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND ALTE M
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONS

TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU MATERIALELE CONS


TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU MA
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU MATERIALELE CON
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU MATERIALELE CONS
TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU MA
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU MATERIALELE CON

TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU MATERIALELE CON


TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU M
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU MATERIALELE CO
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU MATERIALELE CON
TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU M
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU MATERIALELE CO

DESCRIERE OBIECTE DE INVENTAR

0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTEL
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND MATERIALELE DE N
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECT
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTE
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND MATERIALELE DE
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECT

CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL VARIABIL DE UT

DENUMIRE UTILITATI CONSUMURI VARIABILE

APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM V
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND UTILITAT
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM V
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND UTILITAT
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM

CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL FIX DE UTILIT

DENUMIRE UTILITATI CONSUMURI FIXE

APA
ENERGIE ELECTRICA
GAZE
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND UTILI
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONS
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONSU
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND UTILIT
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND UTILITATILE DE CONS

TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA/A


TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA
DENUMIRE MARFURI

0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE/AN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIN
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE/A
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE/AN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIN
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE/A

DENUMIRE AMBALAJE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE/AN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIN
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE/A
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE/A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIN
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE/

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU ITP A

TIP AUTOTURISM

AUTOTURISM BENZINA
AUTOTURISM MOTORINA SAU BENZINA+GPL
AUTOVEHICULE CU TRACTIUNE INTEGRALA 4X4
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU ITP A
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR NEDEDUCTIBIL
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU ITP AUTOTU
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU ITP AUTOTUR
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR NEDEDUCTIBIL
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU ITP AUTOTU

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI R

TIP AUTOTURISM

Autoturisme cu capacitatea cilindrică


1600 cm3 sau mai mica
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
peste 3001 cm3
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR NEDEDUCTIBILE CU INTRET
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARA
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARA
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR NEDEDUCTIBILE CU INTRET
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPAR

CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU ITP AU

TIP AUTOTURISM

AUTOTURISM BENZINA
AUTOTURISM MOTORINA SAU BENZINA+GPL
AUTOVEHICULE CU TRACTIUNE INTEGRALA 4X4
AUTOVEHICULE( AUTOUTILITARE, AUTOSPECIALE, ETC) CU MASA TOTALA MAXIMA
AUTORIZATA MAI MICA DE 3,5 T
MICROBUZE CU MAI PUTIN DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER
MICROBUZE CU MAI MULT DE 8 LOCURI (INCLUSIV), FARA SOFER
AUTOVEHICULE CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 T
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MICA DE 3,5 T
REMORCI SI SEMIREMORCI CU MASA MAI MARE DE 3,5 T
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MICA DE 3,5 T
TRACTOARE RUTIERE CU MASA MAI MARE DE 3,5 T
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU ITP AU
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DEDUCTIBILE
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU ITP AUTOTUR
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU ITP AUTOTURI
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DEDUCTIBILE
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU ITP AUTOTUR
CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI RE

TIP AUTOTURISM

Autoturisme cu capacitatea cilindrică 1600 cm3 sau mai mica


Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată <= 12 tone
Tractoare Inmatriculate
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI R
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DEDUCTIBILE CU INTRETIN
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARAT
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARAT
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DEDUCTIBILE CU INTRETI
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARA

CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE, ECHIP

TIP INTRETINERE

INTRETINERE SI REPARATII MASINI UNELTE, UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE


INTRETINERE SI REPARATII CLADIRI ADMINISTRATIVE, HALE SI ALTE IMOBILE
TOTAL CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE, ECHIP
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU INTRETINERE SI REPARATII UTIL
TOTAL CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE, ECHIPAMEN
TOTAL CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE, ECHIPAMENT
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU INTRETINERE SI REPARATII UTIL
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE, ECHI

TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI RE


TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU INT
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI R
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI RE
TOTAL T.V.A. DEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU INT
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI R

TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI R


TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU IN
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI R
TOTAL T.V.A. NEDEDUCTIBIL AFERENT CHETUIELILOR CU IN
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU INTRETINEREA SI

CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE

CHELTUIELI CU REDEVENTELE
CHELTUIELI CU LOCATIILE DE GESTIUNE
CHELTUIELI CU CHIRIILE
TOTAL CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU REDEVENTELE, LOCA
TOTAL CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIU
TOTAL CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU REDEVENTELE, LOC
TOTAL CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GESTIU

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU R.C.A.

TIP AUTOTURISM

CAPACITATE CILINDRICA < 1.200 CMC


CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.201 SI 1.400 CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.401 SI 1.600 CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.601 SI 2.000 CMC
CAPACITATE CILINDRICA > 2.000 CMC
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU R.C.A. A
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU R.C.A. A

CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU R.C.A. A

TIP AUTOTURISM

CAPACITATE CILINDRICA < 1.200 CMC


CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.201 SI 1.400 CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.401 SI 1.600 CMC
CAPACITATE CILINDRICA INTRE 1.601 SI 2.000 CMC
CAPACITATE CILINDRICA > 2.000 CMC
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU R.C.A. AU
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU R.C.A. AU

CHELTUIELI CU R.C.A. MIJLOACE DE TRAN

TIP MIJLOC DE TRANSPORT

10-17 LOCURI (INCLUSIV SOFER)


18 SAU MAI MULTE LOCURI
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. MIJLOACE DE TRANSP
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. MIJLOACE DE TRANS

CHELTUIELI CU R.C.A. TRACTOARE INM

TIP TRACTOR

PANA LA 45 CP (INCL)
PESTE 45 CP
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. TRACTOARE INM
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. TRACTOARE INM

CHELTUIELI CU R.C.A. AUTOCAMIOANE, AUTOUTILITARE, A

TIP AUTOVEHICUL

PANA LA 2.300 KG
INTRE 2.301 SI 3.500 KG
INTRE 3.501 SI 7.500 KG
INTRE 7.501 SI 16.000 KG
PESTE 16.000 KG
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. AUTOCAMIOANE, AUTOUTILITARE,AU
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. AUTOCAMIOANE, AUTOUTILITARE,AU

CHELTUIELI CU R.C.A. REMORCI SI S

TIP REMORCA/SEMIREMORCA

PANA LA 750 KG
INTRE 751 SI 3.500 KG
INTRE 3.501 SI 7.500 KG
INTRE 7.501 SI 16.000 KG
PESTE 16.000 KG
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. REMORCI/SEM
TOTAL CHELTUIELI CU R.C.A. REMORCI/SEM

CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU CASCO


CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU CASCO

COTATIE

AUTOTURISME DIN DOTARE

AUTOTURISM 1
AUTOTURISM 2
AUTOTURISM 3
AUTOTURISM 4
AUTOTURISM 5
AUTOTURISM 6
AUTOTURISM 7
AUTOTURISM 8
AUTOTURISM 9
AUTOTURISM 10
AUTOTURISM 11
AUTOTURISM 12
AUTOTURISM 13
AUTOTURISM 14
AUTOTURISM 15
AUTOTURISM 16
AUTOTURISM 17
AUTOTURISM 18
AUTOTURISM 19
AUTOTURISM 20
AUTOTURISM 21
AUTOTURISM 22
AUTOTURISM 23
AUTOTURISM 24
AUTOTURISM 25
AUTOTURISM 26
AUTOTURISM 27
AUTOTURISM 28
AUTOTURISM 29
AUTOTURISM 30
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU CASCO A
TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU CASCO A

CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU CASCO A

COTATIE

AUTOTURISME DIN DOTARE

AUTOTURISM 1
AUTOTURISM 2
AUTOTURISM 3
AUTOTURISM 4
AUTOTURISM 5
AUTOTURISM 6
AUTOTURISM 7
AUTOTURISM 8
AUTOTURISM 9
AUTOTURISM 10
AUTOTURISM 11
AUTOTURISM 12
AUTOTURISM 13
AUTOTURISM 14
AUTOTURISM 15
AUTOTURISM 16
AUTOTURISM 17
AUTOTURISM 18
AUTOTURISM 19
AUTOTURISM 20
AUTOTURISM 21
AUTOTURISM 22
AUTOTURISM 23
AUTOTURISM 24
AUTOTURISM 25
AUTOTURISM 26
AUTOTURISM 27
AUTOTURISM 28
AUTOTURISM 29
AUTOTURISM 30
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU CASCO AU
TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU CASCO AU

CHELTUIELI CU CASCO AUTOUT

COTATIE

AUTOUTILITARE DIN DOTARE

AUTOUTILITARA 1
AUTOUTILITARA 2
AUTOUTILITARA 3
AUTOUTILITARA 4
AUTOUTILITARA 5
AUTOUTILITARA 6
AUTOUTILITARA 7
AUTOUTILITARA 8
AUTOUTILITARA 9
AUTOUTILITARA 10
AUTOUTILITARA 11
AUTOUTILITARA 12
AUTOUTILITARA 13
AUTOUTILITARA 14
AUTOUTILITARA 15
AUTOUTILITARA 16
AUTOUTILITARA 17
AUTOUTILITARA 18
AUTOUTILITARA 19
AUTOUTILITARA 20
AUTOUTILITARA 21
AUTOUTILITARA 22
AUTOUTILITARA 23
AUTOUTILITARA 24
AUTOUTILITARA 25
AUTOUTILITARA 26
AUTOUTILITARA 27
AUTOUTILITARA 28
AUTOUTILITARA 29
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO AUTOUTIL
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO AUTOUTIL

CHELTUIELI CU CASCO MIJLOACE DE TRAN

COTATIE

MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE DIN DOTARE

MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 1


MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 2
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 3
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 4
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 5
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 6
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 7
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 8
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 9
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 10
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 11
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 12
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 13
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 14
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 15
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 16
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 17
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 18
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 19
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 20
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 21
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 22
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 23
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 24
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 25
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 26
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 27
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 28
MIJLOC DE TRANSPORT PERSOANE 29
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO MIJLOACE DE TRANS
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO MIJLOACE DE TRANS

CHELTUIELI CU CASCO REMORCI SI S

COTATIE

REMORCI/SEMIREMORCI DIN DOTARE

REMORCA/SEMIREMORCA 1
REMORCA/SEMIREMORCA 2
REMORCA/SEMIREMORCA 3
REMORCA/SEMIREMORCA 4
REMORCA/SEMIREMORCA 5
REMORCA/SEMIREMORCA 6
REMORCA/SEMIREMORCA 7
REMORCA/SEMIREMORCA 8
REMORCA/SEMIREMORCA 9
REMORCA/SEMIREMORCA 10
REMORCA/SEMIREMORCA 11
REMORCA/SEMIREMORCA 12
REMORCA/SEMIREMORCA 13
REMORCA/SEMIREMORCA 14
REMORCA/SEMIREMORCA 15
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO REMORCI SI SE
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO REMORCI SI SE

CHELTUIELI CU CASCO TRACTOARE IN

COTATIE

TRACTOARE INMATRICULATE DIN DOTARE

TRACTOR INMATRICULAT 1
TRACTOR INMATRICULAT 2
TRACTOR INMATRICULAT 3
TRACTOR INMATRICULAT 4
TRACTOR INMATRICULAT 5
TRACTOR INMATRICULAT 6
TRACTOR INMATRICULAT 7
TRACTOR INMATRICULAT 8
TRACTOR INMATRICULAT 9
TRACTOR INMATRICULAT 10
TRACTOR INMATRICULAT 11
TRACTOR INMATRICULAT 12
TRACTOR INMATRICULAT 13
TRACTOR INMATRICULAT 14
TRACTOR INMATRICULAT 15
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO TRACTOARE INM
TOTAL CHELTUIELI CU CASCO TRACTOARE INM

CHELTUIELI CU ASIGURAREA COMPLEX

TIP ASIGURARE

CLADIRI SI CONTINUT
ECHIPAMENTE ELECTRONICE
MASINI, UTILAJE SI INSTALATII
PIERDERI FINANCIARE DIN RISC ASIGURAT
RASPUNDEREA CIVILA FATA DE TERTI
INTEGRITATEA CORPORALA A ANGAJATILOR
TOTAL CHELTUIELI CU ASIGURAREA COMPLEXA
TOTAL CHELTUIELI CU ASIGURAREA COMPLEXA

TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU PRIMELE


TOTAL CHELTUIELI DEDUCTIBILE CU PRIMELE

TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU PRIMEL


TOTAL CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE CU PRIMEL

TIP CERCETARE/DEZVOLTARE

STUDII DE PIATA
STUDII DE PRODUS
SDFG
SDFGH
RTYU
TOTAL CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARIL
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU STUDII
TOTAL CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARI
TOTAL CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARIL
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU STUDII
TOTAL CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARI

TIP OPERATIUNE DERULATA PRIN COLABORATORI

PRELUCRARE MECANICA
GAURIRE
JBFDKGNL
FYHDLSI
ZXNCB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DFHGHJKLI
TOTAL CHELTUIELI CU COLABORATORII/AN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU CO
TOTAL CHELTUIELI CU COLABORATORII/A
TOTAL CHELTUIELI CU COLABORATORII/AN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU CO
TOTAL CHELTUIELI CU COLABORATORII/A

TIPURI DE SERVICII PRIVIND COMISIOANELE SI ONOR

SERVICII JURIDICE
SERVICII NOTARIALE (SERVICII CURENTE + SERVICII NOTARIALE PRIVIND CONSTITUIREA DE GARANTII
SERVICII DE CONSULTANTA (TEHNICA, MANAGEMENT, FINANCIARA)
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONOR
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND COMIS
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONO
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONOR
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR PRIVIND COMIS
TOTAL CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONO

TIPURI DE CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUB

PROTOCOL
RECLAMA SI PUBLICITATE
TOTAL CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLI
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DE PROTOCOL, R
TOTAL CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBL
TOTAL CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLI
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR DE PROTOCOL, R
TOTAL CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUB

TIPURI DE TRANSPORT

TRANSPORT DE BUNURI
TRANSPORT DE PERSONAL
TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PE
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU TRANSPORTUL
TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI P
TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PE
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR CU TRANSPORTUL
TOTAL CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI P

TIPURI DE CHELTUIELI

POSTALE
TELECOMUNICATII
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR POSTALE SI TAX
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMU
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR POSTALE SI TAX
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMU

TIPURI DE CHELTUIELI

COMISION INCASARE INTRABANCARA


COMISON INCASARE INTERBANCARA
COMISION INCASARE EXTERNA
COMISION PLATA INTRABANCARA
COMISION PLATA INTERBANCARA
COMISION PLATA EXTERNA

COMISION DE ADMINISTRARE LEASINGURI NOI


COMISION DE ACORDARE CREDITE NOI
COMISION DE ANALIZA CREDITE NOI
COMISION LA SOLD CREDITE NOI
ALTE TAXE SI COMISIOANE BANCARE CREDITE NOI
COMISION LA SOLD CREDITE EXISTENTE
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR POSTALE SI TAX
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMU
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUN
TOTAL T.V.A. AFERENT CHETUIELILOR POSTALE SI TAX
TOTAL CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMU
CHELTUIELI PRIVIND
CHELTUIELI CU MATERI
CONSUM MATERIE PRET MATERIE COST MATERIE
U.M. PRIMA LA CAP PRIMA/U.M. PRIMA LA CAP
MAX/AN (U.M.) (RON) MAX/AN (RON)
L 3,000,000.00 2.00 6,000,000.00
KG 1,800,000.00 3.50 6,300,000.00
M 900,000.00 8.75 7,875,000.00
A 100.00 1.11 111.00
A 200.00 2.00 400.00
A 300.00 3.00 900.00
A 800.00 4.00 3,200.00
A 1,000.00 5.00 5,000.00
A 1,200.00 6.00 7,200.00
A 2,100.00 7.00 14,700.00
A 2,400.00 8.00 19,200.00
A 2,700.00 9.00 24,300.00
A 4,000.00 2.00 8,000.00
A 4,400.00 3.00 13,200.00
A 4,800.00 4.00 19,200.00
A 6,500.00 5.00 32,500.00
A 7,000.00 6.00 42,000.00
A 7,500.00 78.00 585,000.00
A 9,600.00 8.00 76,800.00
A 10,200.00 9.00 91,800.00
A 10,800.00 1.00 10,800.00
A 13,300.00 2.00 26,600.00
A 14,000.00 3.00 42,000.00
A 14,700.00 4.00 58,800.00
A 17,600.00 5.00 88,000.00
A 18,400.00 6.00 110,400.00
A 19,200.00 7.00 134,400.00
A 22,500.00 8.00 180,000.00
A 23,400.00 9.00 210,600.00
A 24,300.00 1.00 24,300.00
A 28,000.00 2.00 56,000.00
A 29,000.00 3.00 87,000.00
A 30,000.00 4.00 120,000.00
A 34,100.00 5.00 170,500.00
A 35,200.00 6.00 211,200.00
A 36,300.00 7.00 254,100.00
A 40,800.00 8.00 326,400.00
A 42,000.00 9.00 378,000.00
A 43,200.00 1.00 43,200.00
A 48,100.00 2.00 96,200.00
A 49,400.00 3.00 148,200.00
A 50,700.00 4.00 202,800.00
A 56,000.00 5.00 280,000.00
A 57,400.00 6.00 344,400.00
A 58,800.00 7.00 411,600.00
II PRIME/AN FARA T.V.A. (RON)
UIELILOR CU MATERII PRIME (RON)
RII PRIME/AN CU T.V.A. (RON)
II PRIME/AN FARA T.V.A. (EUR)
UIELILOR CU MATERII PRIME (EUR)
RII PRIME/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU MATERIALELE
ATERIALELE AUXILIARE

CONSUM MATERIALE PRET MATERIALE COST MATERIALE


U.M. AUX LA CAP MAX/AN AUXILIARE/U.M. AUX LA CAP MAX/AN
(U.M.) (RON) (RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
E AUXILIARE/AN FARA T.V.A. (RON)
ILOR CU MATERIALE AUXILIARE (RON)
LE AUXILIARE/AN CU T.V.A. (RON)
E AUXILIARE/AN FARA T.V.A. (EUR)
ILOR CU MATERIALE AUXILIARE (EUR)
LE AUXILIARE/AN CU T.V.A. (EUR)

I PENTRU UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

CONSUM PRET COST COMBUSTIBILI


U.M. COMBUSTIBILI LA COMBUSTIBIL/U. LA CAP MAX/AN
CAP MAX/AN (U.M.) M. (RON) (RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
OMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (RON)
LILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (RON)
OMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (RON)
OMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (EUR)
LILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (EUR)
OMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (EUR)

MBUSTIBILII UTILIZTI PENTRU AUTOTURISME

CONSUM PRET DISTANTA


U.M. COMBUSTIBIL/100 COMBUSTIBIL/U. PARCURSA/LUNA
KM (U.M.) M. (RON) (KM)
L 6.00 4.03 123.00
L 5.00 4.00 300.00
L 5.00 4.00 400.00
L 6.00 4.00 1,200.00
L 7.00 4.00 2,500.00
VIND COMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (RON)
HETUIELILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (RON)
RIVIND COMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (RON)
VIND COMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (EUR)
HETUIELILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (EUR)
RIVIND COMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (EUR)

TURISME SI MIJLOACE SPECIALIZATE DE TRANSPORT MARFA SI/SAU PERSOANE

CONSUM PRET DISTANTA


U.M. COMBUSTIBIL/100 COMBUSTIBIL/U. PARCURSA/LUNA
KM (U.M.) M. (RON) (KM)
L 6.00 4.03 123.00
L 5.00 4.00 300.00
L 5.00 4.00 200.00
L 6.00 4.00 400.00
L 7.00 4.00 0.00
L 8.00 4.00 3,600.00
L 9.00 4.00 4,900.00
L 10.00 4.00 6,400.00
IND COMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (RON)
ETUIELILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (RON)
VIND COMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (RON)
VIND COMBUSTIBILII/AN FARA T.V.A. (EUR)
HETUIELILOR PRIVIND COMBUSTIBILII (EUR)
VIND COMBUSTIBILII/AN CU T.V.A. (EUR)

TERIALELE PENTRU AMBALAT

CONSUM MATERIALE PRET COST MATERIALE PT


U.M. PT AMB LA CAP MATERIALEPT AMB LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) AMB/U.M. (RON) (RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
E PENTRU AMBALAT/AN FARA T.V.A. (RON)
PRIVIND MATERIALELE PT AMBALAT (RON)
ELE PENTRU AMBALAT/AN CU T.V.A. (RON)
LE PENTRU AMBALAT/AN FARA T.V.A. (EUR)
IVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT (EUR)
LELE PENTRU AMBALAT/AN CU T.V.A. (EUR)

MB UTILAJE SI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

CONSUM PIESE PRET PIESE COST PIESE SCHIMB


U.M. SCHIMB LA CAP SCHIMB/U.M. LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) (RON) (RON)
CONSUM PIESE PRET PIESE COST PIESE SCHIMB
U.M. SCHIMB LA CAP SCHIMB/U.M. LA CAP MAX/AN
MAX/AN (U.M.) (RON) (RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
ELE DE SCHIMB/AN FARA T.V.A. (RON)
OR PRIVIND PIESELE DE SCHIMB (RON)
SELE DE SCHIMB/AN CU T.V.A. (RON)
ELE DE SCHIMB/AN FARA T.V.A. (EUR)
LOR PRIVIND PIESELE DE SCHIMB (EUR)
SELE DE SCHIMB/AN CU T.V.A. (EUR)

TE MATERIALE CONSUMABILE
PRET ALTE
CONSUM ALTE COST ALTE
MATERIALE
U.M. MATERIALE CONS LA MATERIALE CONS LA
CONS/U.M.
CAP MAX/AN (U.M.) CAP MAX/AN (RON)
(RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
RIALE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (RON)
IVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE (RON)
TERIALE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (RON)
ERIALE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
IVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE (EUR)
TERIALE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (EUR)

RIALELE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (RON)


IELILOR CU MATERIALELE CONSUMABILE (RON)
TERIALELE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (RON)
ERIALELE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
IELILOR CU MATERIALELE CONSUMABILE (EUR)
TERIALELE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (EUR)

TERIALELE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (RON)


UIELILOR CU MATERIALELE CONSUMABILE (RON)
ATERIALELE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (RON)
TERIALELE CONSUMABILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
UIELILOR CU MATERIALELE CONSUMABILE (EUR)
ATERIALELE CONSUMABILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATU


NVENTAR COST/AN (RON)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
URA OBIECTELOR DE INVENTAR/AN FARA T.V.A. (RON)
TERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR (RON)
ATURA OBIECTELOR DE INVENTAR/AN CU T.V.A. (RON)
TURA OBIECTELOR DE INVENTAR/AN FARA T.V.A. (EUR)
TERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR (EUR)
ATURA OBIECTELOR DE INVENTAR/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI PRIVIND ENE


ARIABIL DE UTILITATI (ENERGIE SI APA)

CONSUM UTILITATI PRET UTILITATI COST UTILITATI VAR


U.M. VAR LA CAP MAX/AN VARIABILE/U.M. LA CAP MAX/AN
(U.M.) (RON) (RON)
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
DE CONSUM VARIABIL/AN FARA T.V.A. (RON)
VIND UTILITATILE DE CONSUM VARIABIL (RON)
E DE CONSUM VARIABIL/AN CU T.V.A. (RON)
DE CONSUM VARIABIL/AN FARA T.V.A. (EUR)
VIND UTILITATILE DE CONSUM VARIABIL (EUR)
E DE CONSUM VARIABIL/AN CU T.V.A. (EUR)

L FIX DE UTILITATI (ENERGIE SI APA)

CONSUM UTILITATI PRET UTILITATI COST UTILITATI


U.M.
FIXE/AN (U.M.) FIXE/U.M. (RON) FIXE/AN (RON)

MC 0.00 0.00 0.00


KWH 0.00 0.00 0.00
MC 0.00 0.00 0.00
ILE DE CONSUM FIX/AN FARA T.V.A. (RON)
PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM FIX (RON)
TILE DE CONSUM FIX/AN CU T.V.A. (RON)
ILE DE CONSUM FIX/AN FARA T.V.A. (EUR)
PRIVIND UTILITATILE DE CONSUM FIX (EUR)
TILE DE CONSUM FIX/AN CU T.V.A. (EUR)

ERGIA SI APA/AN FARA T.V.A. (RON)


ILOR PRIVIND ENERGIA SI APA (RON)
NERGIA SI APA/AN CU T.V.A. (RON)
NERGIA SI APA/AN FARA T.V.A. (EUR)
ILOR PRIVIND ENERGIA SI APA (EUR)
NERGIA SI APA/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI PRIVIND M
RI COST/AN (RON)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MARFURILE/AN FARA T.V.A. (RON)
ELILOR PRIVIND MARFURILE (RON)
MARFURILE/AN CU T.V.A. (RON)
MARFURILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
ELILOR PRIVIND MARFURILE (EUR)
MARFURILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI PRIVIND AM
CONSUM AMBALAJE PRET
COST AMBALAJE LA
U.M. LA CAP MAX/AN AMBALAJE/U.M.
CAP MAX/AN (RON)
(U.M.) (RON)
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
MBALAJELE/AN FARA T.V.A. (RON)
ELILOR PRIVIND AMBALAJELE (RON)
AMBALAJELE/AN CU T.V.A. (RON)
AMBALAJELE/AN FARA T.V.A. (EUR)
ELILOR PRIVIND AMBALAJELE (EUR)
AMBALAJELE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU SERVICIILE EX
CHELTUIELI CU INTRETINEREA
IBILE CU ITP AUTOTURISME

PRET ITP/U.M. COST TOTAL ITP/AN


U.M. CANTITATEA (U.M.)
(RON) (RON)

BUC 4 60.00 240.00


BUC 3 75.00 225.00
BUC 2 100.00 200.00
TIBILE CU ITP AUTOTURISME (RON)
NEDEDUCTIBILE CU ITP AUTOTURISME (RON)
CU ITP AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (RON)
U ITP AUTOTURISME/AN FARA T.V.A. (EUR)
NEDEDUCTIBILE CU ITP AUTOTURISME (EUR)
CU ITP AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (EUR)

TRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME

PRET COST TOTAL


U.M. CANTITATEA (U.M.) INTRETINERE/U. INTRETINERE/AN
M. (RON) (RON)
BUC 1 200.00 200.00
BUC 1 300.00 300.00
BUC 2 400.00 800.00
BUC 3 500.00 1,500.00
BUC 5 600.00 3,000.00
TRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (RON)
ILE CU INTRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (RON)
ERE SI REPARATII AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (RON)
RE SI REPARATII AUTOTURISME/AN FARA T.V.A. (EUR)
ILE CU INTRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (EUR)
ERE SI REPARATII AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (EUR)

BILE CU ITP AUTOTURISME

PRET ITP/U.M. COST TOTAL ITP/AN


U.M. CANTITATEA (U.M.)
(RON) (RON)

BUC 1 60.00 60.00


BUC 0 75.00 0.00
BUC 0 100.00 0.00

BUC 4 85.00 340.00

BUC 1 85.00 85.00


BUC 6 460.00 2,760.00
BUC 3 230.00 690.00
BUC 2 65.00 130.00
BUC 5 240.00 1,200.00
BUC 8 65.00 520.00
BUC 1 180.00 180.00
BILE CU ITP AUTOTURISME (RON)
DEDUCTIBILE CU ITP AUTOTURISME (RON)
U ITP AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (RON)
ITP AUTOTURISME/AN FARA T.V.A. (EUR)
DEDUCTIBILE CU ITP AUTOTURISME (EUR)
U ITP AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (EUR)
RETINERE SI REPARATII AUTOTURISME

PRET COST TOTAL


U.M. CANTITATEA (U.M.) INTRETINERE/U. INTRETINERE/AN
M. (RON) (RON)
BUC 1 200.00 200.00
BUC 1 300.00 300.00
BUC 1 400.00 400.00
BUC 1 500.00 500.00
BUC 0 600.00 0.00
BUC 6 700.00 4,200.00
BUC 7 800.00 5,600.00
BUC 8 900.00 7,200.00
RETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (RON)
LE CU INTRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (RON)
RE SI REPARATII AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (RON)
E SI REPARATII AUTOTURISME/AN FARA T.V.A. (EUR)
LE CU INTRETINERE SI REPARATII AUTOTURISME (EUR)
RE SI REPARATII AUTOTURISME/AN CU T.V.A. (EUR)

UTILAJE, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI

COST/AN (RON)

0.00
0.00
UTILAJE, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI (RON)
EPARATII UTILAJE, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI (RON)
E, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI/AN CU T.V.A. (RON)
, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI/AN FARA T.V.A. (EUR)
EPARATII UTILAJE, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI (EUR)
UTILAJE, ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SI CLADIRI/AN CU T.V.A. (EUR)

TINEREA SI REPARATIILE/AN FARA T.V.A. (RON)


ELILOR CU INTRETINEREA SI REPARATIILE (RON)
ETINEREA SI REPARATIILE/AN CU T.V.A. (RON)
TINEREA SI REPARATIILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
ELILOR CU INTRETINEREA SI REPARATIILE (EUR)
ETINEREA SI REPARATIILE/AN CU T.V.A. (EUR)

ETINEREA SI REPARATIILE/AN FARA T.V.A. (RON)


UIELILOR CU INTRETINEREA SI REPARATIILE (RON)
RETINEREA SI REPARATIILE/AN CU T.V.A. (RON)
ETINEREA SI REPARATIILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
UIELILOR CU INTRETINEREA SI REPARATIILE (EUR)
RETINEREA SI REPARATIILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIIL


DE GESTIUNE SI CHIRIILE COST/AN (RON)

0.00
0.00
0.00
LE DE GESTIUNE SI CHIRIILE/AN FARA T.V.A. (RON)
VENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE (RON)
IILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE/AN CU T.V.A. (RON)
LE DE GESTIUNE SI CHIRIILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
VENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE (EUR)
IILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU PRIMELE D
BILE CU R.C.A. AUTOTURISME

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 5 907.00 4,535.00
BUC 2 903.00 1,806.00
BUC 6 1,054.00 6,324.00
BUC 7 1,087.00 7,609.00
BUC 1 1,350.00 1,350.00
LE CU R.C.A. AUTOTURISME/AN (RON)
LE CU R.C.A. AUTOTURISME/AN (EUR)

LE CU R.C.A. AUTOTURISME

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 0 907.00 0.00
BUC 0 903.00 0.00
BUC 0 1,054.00 0.00
BUC 1 1,087.00 1,087.00
BUC 0 1,350.00 0.00
E CU R.C.A. AUTOTURISME/AN (RON)
E CU R.C.A. AUTOTURISME/AN (EUR)

OACE DE TRANSPORT PERSOANE

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 4 6,924.00 27,696.00
BUC 2 8,664.00 17,328.00
ACE DE TRANSPORT PERSOANE/AN (RON)
ACE DE TRANSPORT PERSOANE/AN (EUR)

RACTOARE INMATRICULATE

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 2 504.00 1,008.00
BUC 3 729.00 2,187.00
ACTOARE INMATRICULATE/AN (RON)
ACTOARE INMATRICULATE/AN (EUR)

TOUTILITARE, AUTOFURGONETE, AUTOSPECIALE

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 3 1,385.00 4,155.00
BUC 4 1,722.00 6,888.00
BUC 5 2,864.00 14,320.00
BUC 6 3,781.00 22,686.00
BUC 7 5,410.00 37,870.00
OUTILITARE,AUTOFURGONETE, AUTOSPECIALE/AN (RON)
OUTILITARE,AUTOFURGONETE, AUTOSPECIALE/AN (EUR)

REMORCI SI SEMIREMORCI

TARIF
COST TOTAL
U.M. CANTITATEA (U.M.) R.C.A./U.M.
R.C.A./AN (RON)
(RON)
BUC 3 146.00 438.00
BUC 4 219.00 876.00
BUC 5 329.00 1,645.00
BUC 6 480.00 2,880.00
BUC 7 558.00 3,906.00
REMORCI/SEMIREMORCI/AN (RON)
REMORCI/SEMIREMORCI/AN (EUR)

BILE CU CASCO AUTOTURISME


BILE CU CASCO AUTOTURISME

7.00%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 1 0 50,000.00
BUC 1 2 10,000.00
BUC 3 1 100,000.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 1,000.00
LE CU CASCO AUTOTURISME/AN (RON)
LE CU CASCO AUTOTURISME/AN (EUR)

LE CU CASCO AUTOTURISME

7.00%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 1 0 50,000.00
BUC 0 2 10,000.00
BUC 1 1 100,000.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 1,000.00
E CU CASCO AUTOTURISME/AN (RON)
E CU CASCO AUTOTURISME/AN (EUR)

ASCO AUTOUTILITARE

6.20%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 1 0 100.00
BUC 4 1 10,000.00
BUC 4 1 20,000.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 345.00
SCO AUTOUTILITARE/AN (RON)
SCO AUTOUTILITARE/AN (EUR)

OACE DE TRANSPORT PERSOANE

5.20%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 1 0 10,000.00
BUC 2 1 10,000.00
BUC 1 4 20,000.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 456.00
ACE DE TRANSPORT PERSOANE/AN (RON)
ACE DE TRANSPORT PERSOANE/AN (EUR)

REMORCI SI SEMIREMORCI

3.50%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 3 1 2.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
EMORCI SI SEMIREMORCI/AN (RON)
REMORCI SI SEMIREMORCI/AN (EUR)

TRACTOARE INMATRICULATE

3.00%

VALOAREA DE NOU
U.M. CANTITATEA (U.M.) VECHIME (ANI)
(RON)

BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
BUC 0 0 0.00
RACTOARE INMATRICULATE/AN (RON)
RACTOARE INMATRICULATE/AN (EUR)

AREA COMPLEXA A AFACERII

VALOAREA DEPRECIERE/AN VALOAREA DE NOU


COTATIE (%)
ASIGURATA (%) (RON)

0.20% 1,000,000 5.00% 2,000.00


0.12% 300,000 15.00% 360.00
0.30% 9,000,000 10.00% 27,000.00
0.10% 1,000,000 0.00% 1,000.00
0.05% 500,000 0.00% 250.00
0.30% 1,500,000 0.00% 4,500.00
REA COMPLEXA A AFACERII/AN (RON)
REA COMPLEXA A AFACERII/AN (EUR)

E CU PRIMELE DE ASIGURARE (RON)


E CU PRIMELE DE ASIGURARE (EUR)

LE CU PRIMELE DE ASIGURARE (RON)


LE CU PRIMELE DE ASIGURARE (EUR)

CHELTUIELI CU STUDIILE SI
COST
LTARE CERCETARE/AN
(RON)
10,000.00
123,560.00
0.00
0.00
0.00
SI CERCETARILE/AN FARA T.V.A. (RON)
OR CU STUDIILE SI CERCETARILE (RON)
SI CERCETARILE/AN CU T.V.A. (RON)
SI CERCETARILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
LOR CU STUDIILE SI CERCETARILE (EUR)
SI CERCETARILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII


CHELTUIELI CU COLAB
CHELTUIELI
U.M. CHELTUIELI OPERATIUNE/1.000 U.M.
OPERATIUNE LA CAP
PRODUS PRODUS (RON)
MAX/AN (RON)
BUC 1,234.00 7,404,000.00
KG 569.98 3,419,880.00
L 0.00 0.00
M 0.00 0.00
MC 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
BORATORII/AN FARA T.V.A. (RON)
IELILOR CU COLABORATORII (RON)
ABORATORII/AN CU T.V.A. (RON)
BORATORII/AN FARA T.V.A. (EUR)
IELILOR CU COLABORATORII (EUR)
ABORATORII/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI PRIVIND COMISIOAN


ANELE SI ONORARIILE COST/AN (RON)

10,000.00
A DE GARANTII PENTRU CREDIT) 123,560.00
34,500.00
NELE SI ONORARIILE/AN FARA T.V.A. (RON)
RIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE (RON)
ANELE SI ONORARIILE/AN CU T.V.A. (RON)
NELE SI ONORARIILE/AN FARA T.V.A. (EUR)
RIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE (EUR)
ANELE SI ONORARIILE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLA


ECLAMA SI PUBLICITATE COST/AN (RON)

0.00
0.00
LAMA SI PUBLICITATE/AN FARA T.V.A. (RON)
E PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE (RON)
CLAMA SI PUBLICITATE/AN CU T.V.A. (RON)
LAMA SI PUBLICITATE/AN FARA T.V.A. (EUR)
E PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE (EUR)
CLAMA SI PUBLICITATE/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE
ORT COST/AN (RON)

0.00
0.00
BUNURI SI PERSONAL/AN FARA T.V.A. (RON)
TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL (RON)
E BUNURI SI PERSONAL/AN CU T.V.A. (RON)
BUNURI SI PERSONAL/AN FARA T.V.A. (EUR)
TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL (EUR)
DE BUNURI SI PERSONAL/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE


ELI COST/AN (RON)

0.00
0.00
E TELECOMUNICATII/AN FARA T.V.A. (RON)
OSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII (RON)
DE TELECOMUNICATII/AN CU T.V.A. (RON)
DE TELECOMUNICATII/AN FARA T.V.A. (EUR)
OSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII (EUR)
DE TELECOMUNICATII/AN CU T.V.A. (EUR)

CHELTUIELI CU SERVICIILE BANC


COMISION DIN
PONDERE IN INCASARE/PLATA DIN
INCASARE/PLATA
TOTAL INCASARI/PLATI (%)
(%)
30.00% 0.01%
50.00% 0.01%
20.00% 0.50%
30.00% 0.09%
60.00% 0.06%
10.00% 0.10%

E TELECOMUNICATII/AN FARA T.V.A. (RON)


OSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII (RON)
DE TELECOMUNICATII/AN CU T.V.A. (RON)
DE TELECOMUNICATII/AN FARA T.V.A. (EUR)
OSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII (EUR)
DE TELECOMUNICATII/AN CU T.V.A. (EUR)
LI PRIVIND STOCURILE
IELI CU MATERIILE PRIME
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


3,000,000.00 3,600,000.00 4,200,000.00 4,260,000.00 4,320,000.00
3,150,000.00 3,780,000.00 4,410,000.00 4,473,000.00 4,536,000.00
3,937,500.00 4,725,000.00 5,512,500.00 5,591,250.00 5,670,000.00
55.50 66.60 77.70 78.81 79.92
200.00 240.00 280.00 284.00 288.00
450.00 540.00 630.00 639.00 648.00
1,600.00 1,920.00 2,240.00 2,272.00 2,304.00
2,500.00 3,000.00 3,500.00 3,550.00 3,600.00
3,600.00 4,320.00 5,040.00 5,112.00 5,184.00
7,350.00 8,820.00 10,290.00 10,437.00 10,584.00
9,600.00 11,520.00 13,440.00 13,632.00 13,824.00
12,150.00 14,580.00 17,010.00 17,253.00 17,496.00
4,000.00 4,800.00 5,600.00 5,680.00 5,760.00
6,600.00 7,920.00 9,240.00 9,372.00 9,504.00
9,600.00 11,520.00 13,440.00 13,632.00 13,824.00
16,250.00 19,500.00 22,750.00 23,075.00 23,400.00
21,000.00 25,200.00 29,400.00 29,820.00 30,240.00
292,500.00 351,000.00 409,500.00 415,350.00 421,200.00
38,400.00 46,080.00 53,760.00 54,528.00 55,296.00
45,900.00 55,080.00 64,260.00 65,178.00 66,096.00
5,400.00 6,480.00 7,560.00 7,668.00 7,776.00
13,300.00 15,960.00 18,620.00 18,886.00 19,152.00
21,000.00 25,200.00 29,400.00 29,820.00 30,240.00
29,400.00 35,280.00 41,160.00 41,748.00 42,336.00
44,000.00 52,800.00 61,600.00 62,480.00 63,360.00
55,200.00 66,240.00 77,280.00 78,384.00 79,488.00
67,200.00 80,640.00 94,080.00 95,424.00 96,768.00
90,000.00 108,000.00 126,000.00 127,800.00 129,600.00
105,300.00 126,360.00 147,420.00 149,526.00 151,632.00
12,150.00 14,580.00 17,010.00 17,253.00 17,496.00
28,000.00 33,600.00 39,200.00 39,760.00 40,320.00
43,500.00 52,200.00 60,900.00 61,770.00 62,640.00
60,000.00 72,000.00 84,000.00 85,200.00 86,400.00
85,250.00 102,300.00 119,350.00 121,055.00 122,760.00
105,600.00 126,720.00 147,840.00 149,952.00 152,064.00
127,050.00 152,460.00 177,870.00 180,411.00 182,952.00
163,200.00 195,840.00 228,480.00 231,744.00 235,008.00
189,000.00 226,800.00 264,600.00 268,380.00 272,160.00
21,600.00 25,920.00 30,240.00 30,672.00 31,104.00
48,100.00 57,720.00 67,340.00 68,302.00 69,264.00
74,100.00 88,920.00 103,740.00 105,222.00 106,704.00
101,400.00 121,680.00 141,960.00 143,988.00 146,016.00
140,000.00 168,000.00 196,000.00 198,800.00 201,600.00
172,200.00 206,640.00 241,080.00 244,524.00 247,968.00
205,800.00 246,960.00 288,120.00 292,236.00 296,352.00
### ### ### ### ###
3,016,081.32 3,619,297.58 4,222,513.85 4,282,835.47 4,343,157.10
### ### ### ### ###
2,983,619.54 3,580,343.45 4,177,067.36 4,236,739.75 4,296,412.14
716,068.69 859,282.43 1,002,496.17 1,016,817.54 1,031,138.91
3,699,688.23 4,439,625.87 5,179,563.52 5,253,557.28 5,327,551.05

U MATERIALELE CONSUMABILE

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
356.88 356.88 356.88 356.88 356.88
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88
3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40
791.62 791.62 791.62 791.62 791.62
4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

356.88 356.88 356.88 356.88 356.88


720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00
21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00
30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00
124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14
29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14


29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35

13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88


3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40
791.62 791.62 791.62 791.62 791.62
4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02

ALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LI PRIVIND ENERGIA SI APA

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IELI PRIVIND MARFURILE


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELI PRIVIND AMBALAJELE


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RVICIILE EXECUTATE DE TERTI


INTRETINEREA SI REPARATIILE

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00


225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
665.00 665.00 665.00 665.00 665.00
159.60 159.60 159.60 159.60 159.60
824.60 824.60 824.60 824.60 824.60
157.88 157.88 157.88 157.88 157.88
37.89 37.89 37.89 37.89 37.89
195.77 195.77 195.77 195.77 195.77

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00


300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00
7,192.00 7,192.00 7,192.00 7,192.00 7,192.00
1,377.02 1,377.02 1,377.02 1,377.02 1,377.02
330.48 330.48 330.48 330.48 330.48
1,707.50 1,707.50 1,707.50 1,707.50 1,707.50

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

340.00 340.00 340.00 340.00 340.00

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00


2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
690.00 690.00 690.00 690.00 690.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
520.00 520.00 520.00 520.00 520.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
5,965.00 5,965.00 5,965.00 5,965.00 5,965.00
1,431.60 1,431.60 1,431.60 1,431.60 1,431.60
7,396.60 7,396.60 7,396.60 7,396.60 7,396.60
1,416.19 1,416.19 1,416.19 1,416.19 1,416.19
339.89 339.89 339.89 339.89 339.89
1,756.08 1,756.08 1,756.08 1,756.08 1,756.08
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00


300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00
4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00
22,816.00 22,816.00 22,816.00 22,816.00 22,816.00
4,368.47 4,368.47 4,368.47 4,368.47 4,368.47
1,048.43 1,048.43 1,048.43 1,048.43 1,048.43
5,416.90 5,416.90 5,416.90 5,416.90 5,416.90

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,365.00 24,365.00 24,365.00 24,365.00 24,365.00


5,847.60 5,847.60 5,847.60 5,847.60 5,847.60
30,212.60 30,212.60 30,212.60 30,212.60 30,212.60
5,784.66 5,784.66 5,784.66 5,784.66 5,784.66
1,388.32 1,388.32 1,388.32 1,388.32 1,388.32
7,172.98 7,172.98 7,172.98 7,172.98 7,172.98

6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00


1,551.60 1,551.60 1,551.60 1,551.60 1,551.60
8,016.60 8,016.60 8,016.60 8,016.60 8,016.60
1,534.90 1,534.90 1,534.90 1,534.90 1,534.90
368.37 368.37 368.37 368.37 368.37
1,903.27 1,903.27 1,903.27 1,903.27 1,903.27

TELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CU PRIMELE DE ASIGURARE

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

4,535.00 4,535.00 4,535.00 4,535.00 4,535.00


1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00
7,609.00 7,609.00 7,609.00 7,609.00 7,609.00
1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
21,624.00 21,624.00 21,624.00 21,624.00 21,624.00
5,133.90 5,133.90 5,133.90 5,133.90 5,133.90

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00
258.07 258.07 258.07 258.07 258.07

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

27,696.00 27,696.00 27,696.00 27,696.00 27,696.00


17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00
45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00
10,689.46 10,689.46 10,689.46 10,689.46 10,689.46

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00


2,187.00 2,187.00 2,187.00 2,187.00 2,187.00
3,195.00 3,195.00 3,195.00 3,195.00 3,195.00
758.55 758.55 758.55 758.55 758.55

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

4,155.00 4,155.00 4,155.00 4,155.00 4,155.00


6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00
14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00
22,686.00 22,686.00 22,686.00 22,686.00 22,686.00
37,870.00 37,870.00 37,870.00 37,870.00 37,870.00
85,919.00 85,919.00 85,919.00 85,919.00 85,919.00
20,398.62 20,398.62 20,398.62 20,398.62 20,398.62

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

438.00 438.00 438.00 438.00 438.00


876.00 876.00 876.00 876.00 876.00
1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
3,906.00 3,906.00 3,906.00 3,906.00 3,906.00
9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00
2,313.63 2,313.63 2,313.63 2,313.63 2,313.63
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

3,500.00 3,150.00 2,800.00 2,450.00 2,100.00


560.00 490.00 420.00 350.00 280.00
18,900.00 16,800.00 14,700.00 12,600.00 10,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,960.00 20,440.00 17,920.00 15,400.00 12,880.00
5,451.09 4,852.80 4,254.51 3,656.22 3,057.93

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

3,500.00 3,150.00 2,800.00 2,450.00 2,100.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,300.00 5,600.00 4,900.00 4,200.00 3,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,800.00 8,750.00 7,700.00 6,650.00 5,600.00
2,326.69 2,077.40 1,828.11 1,578.82 1,329.53

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

6.20 5.58 4.96 4.34 3.72


2,232.00 1,984.00 1,736.00 1,488.00 1,240.00
4,464.00 3,968.00 3,472.00 2,976.00 2,480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,702.20 5,957.58 5,212.96 4,468.34 3,723.72
1,591.22 1,414.43 1,237.64 1,060.86 884.07

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

520.00 468.00 416.00 364.00 312.00


936.00 832.00 728.00 624.00 520.00
624.00 520.00 416.00 312.00 208.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,080.00 1,820.00 1,560.00 1,300.00 1,040.00
493.83 432.10 370.37 308.64 246.91

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.19 0.17 0.15 0.13 0.11


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.19 0.17 0.15 0.13 0.11
0.05 0.04 0.04 0.03 0.03

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00


360.00 306.00 252.00 198.00 180.00
27,000.00 24,300.00 21,600.00 18,900.00 16,200.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
35,110.00 32,256.00 29,402.00 26,548.00 23,730.00
8,335.71 7,658.12 6,980.53 6,302.94 5,633.90

198,662.39 193,753.75 188,845.11 183,936.47 179,063.83


47,165.81 46,000.42 44,835.02 43,669.63 42,512.78

44,584.00 42,064.00 39,544.00 37,024.00 34,504.00


10,585.00 9,986.70 9,388.41 8,790.12 8,191.83

CU STUDIILE SI CERCETARILE
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133,560.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00
32,054.40 32,054.40 32,054.40 32,054.40 32,054.40
165,614.40 165,614.40 165,614.40 165,614.40 165,614.40
31,709.40 31,709.40 31,709.40 31,709.40 31,709.40
7,610.26 7,610.26 7,610.26 7,610.26 7,610.26
39,319.66 39,319.66 39,319.66 39,319.66 39,319.66

E SERVICII EXECUTATE DE TERTI


IELI CU COLABORATORII
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

50.00% 60.00% 70.00% 71.00% 72.00%


3,702,000.00 4,442,400.00 5,182,800.00 5,256,840.00 5,330,880.00
1,709,940.00 2,051,928.00 2,393,916.00 2,428,114.80 2,462,313.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,411,940.00 6,494,328.00 7,576,716.00 7,684,954.80 7,793,193.60
1,298,865.60 1,558,638.72 1,818,411.84 1,844,389.15 1,870,366.46
6,710,805.60 8,052,966.72 9,395,127.84 9,529,343.95 9,663,560.06
1,284,886.04 1,541,863.25 1,798,840.46 1,824,538.18 1,850,235.90
308,372.65 370,047.18 431,721.71 437,889.16 444,056.61
1,593,258.69 1,911,910.43 2,230,562.17 2,262,427.34 2,294,292.51

ND COMISIOANELE SI ONORARIILE
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


123,560.00 125,265.00 124,523.18 125,893.26 123,560.00
34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00
168,060.00 169,765.00 169,023.18 170,393.26 168,060.00
40,334.40 40,743.60 40,565.56 40,894.38 40,334.40
208,394.40 210,508.60 209,588.74 211,287.64 208,394.40
39,900.28 40,305.08 40,128.96 40,454.24 39,900.28
9,576.07 9,673.22 9,630.95 9,709.02 9,576.07
49,476.35 49,978.30 49,759.91 50,163.26 49,476.35

OTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE


AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


4,380,000.00 4,440,000.00 4,500,000.00 4,800,000.00 4,920,000.00
4,599,000.00 4,662,000.00 4,725,000.00 5,040,000.00 5,166,000.00
5,748,750.00 5,827,500.00 5,906,250.00 6,300,000.00 6,457,500.00
81.03 82.14 83.25 88.80 91.02
292.00 296.00 300.00 320.00 328.00
657.00 666.00 675.00 720.00 738.00
2,336.00 2,368.00 2,400.00 2,560.00 2,624.00
3,650.00 3,700.00 3,750.00 4,000.00 4,100.00
5,256.00 5,328.00 5,400.00 5,760.00 5,904.00
10,731.00 10,878.00 11,025.00 11,760.00 12,054.00
14,016.00 14,208.00 14,400.00 15,360.00 15,744.00
17,739.00 17,982.00 18,225.00 19,440.00 19,926.00
5,840.00 5,920.00 6,000.00 6,400.00 6,560.00
9,636.00 9,768.00 9,900.00 10,560.00 10,824.00
14,016.00 14,208.00 14,400.00 15,360.00 15,744.00
23,725.00 24,050.00 24,375.00 26,000.00 26,650.00
30,660.00 31,080.00 31,500.00 33,600.00 34,440.00
427,050.00 432,900.00 438,750.00 468,000.00 479,700.00
56,064.00 56,832.00 57,600.00 61,440.00 62,976.00
67,014.00 67,932.00 68,850.00 73,440.00 75,276.00
7,884.00 7,992.00 8,100.00 8,640.00 8,856.00
19,418.00 19,684.00 19,950.00 21,280.00 21,812.00
30,660.00 31,080.00 31,500.00 33,600.00 34,440.00
42,924.00 43,512.00 44,100.00 47,040.00 48,216.00
64,240.00 65,120.00 66,000.00 70,400.00 72,160.00
80,592.00 81,696.00 82,800.00 88,320.00 90,528.00
98,112.00 99,456.00 100,800.00 107,520.00 110,208.00
131,400.00 133,200.00 135,000.00 144,000.00 147,600.00
153,738.00 155,844.00 157,950.00 168,480.00 172,692.00
17,739.00 17,982.00 18,225.00 19,440.00 19,926.00
40,880.00 41,440.00 42,000.00 44,800.00 45,920.00
63,510.00 64,380.00 65,250.00 69,600.00 71,340.00
87,600.00 88,800.00 90,000.00 96,000.00 98,400.00
124,465.00 126,170.00 127,875.00 136,400.00 139,810.00
154,176.00 156,288.00 158,400.00 168,960.00 173,184.00
185,493.00 188,034.00 190,575.00 203,280.00 208,362.00
238,272.00 241,536.00 244,800.00 261,120.00 267,648.00
275,940.00 279,720.00 283,500.00 302,400.00 309,960.00
31,536.00 31,968.00 32,400.00 34,560.00 35,424.00
70,226.00 71,188.00 72,150.00 76,960.00 78,884.00
108,186.00 109,668.00 111,150.00 118,560.00 121,524.00
148,044.00 150,072.00 152,100.00 162,240.00 166,296.00
204,400.00 207,200.00 210,000.00 224,000.00 229,600.00
251,412.00 254,856.00 258,300.00 275,520.00 282,408.00
300,468.00 304,584.00 308,700.00 329,280.00 337,512.00
### ### ### ### ###
4,403,478.73 4,463,800.35 4,524,121.98 4,825,730.11 4,946,373.36
### ### ### ### ###
4,356,084.53 4,415,756.92 4,475,429.31 4,773,791.26 4,893,136.04
1,045,460.29 1,059,781.66 1,074,103.03 1,145,709.90 1,174,352.65
5,401,544.81 5,475,538.58 5,549,532.34 5,919,501.17 6,067,488.69

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
356.88 356.88 356.88 356.88 356.88
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88
3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40
791.62 791.62 791.62 791.62 791.62
4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

356.88 356.88 356.88 356.88 356.88


720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00 1,152.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00
21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00
30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00 30,720.00
124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14
29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14 124,948.14


29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35 36,784.35

13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88 13,892.88


3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40 3,298.40
791.62 791.62 791.62 791.62 791.62
4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02 4,090.02

ENTAR
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TI

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00


225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
665.00 665.00 665.00 665.00 665.00
159.60 159.60 159.60 159.60 159.60
824.60 824.60 824.60 824.60 824.60
157.88 157.88 157.88 157.88 157.88
37.89 37.89 37.89 37.89 37.89
195.77 195.77 195.77 195.77 195.77

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00


300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00 1,392.00
7,192.00 7,192.00 7,192.00 7,192.00 7,192.00
1,377.02 1,377.02 1,377.02 1,377.02 1,377.02
330.48 330.48 330.48 330.48 330.48
1,707.50 1,707.50 1,707.50 1,707.50 1,707.50

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

340.00 340.00 340.00 340.00 340.00

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00


2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00 2,760.00
690.00 690.00 690.00 690.00 690.00
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
520.00 520.00 520.00 520.00 520.00
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
5,965.00 5,965.00 5,965.00 5,965.00 5,965.00
1,431.60 1,431.60 1,431.60 1,431.60 1,431.60
7,396.60 7,396.60 7,396.60 7,396.60 7,396.60
1,416.19 1,416.19 1,416.19 1,416.19 1,416.19
339.89 339.89 339.89 339.89 339.89
1,756.08 1,756.08 1,756.08 1,756.08 1,756.08
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00


300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00 18,400.00
4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00 4,416.00
22,816.00 22,816.00 22,816.00 22,816.00 22,816.00
4,368.47 4,368.47 4,368.47 4,368.47 4,368.47
1,048.43 1,048.43 1,048.43 1,048.43 1,048.43
5,416.90 5,416.90 5,416.90 5,416.90 5,416.90

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,365.00 24,365.00 24,365.00 24,365.00 24,365.00


5,847.60 5,847.60 5,847.60 5,847.60 5,847.60
30,212.60 30,212.60 30,212.60 30,212.60 30,212.60
5,784.66 5,784.66 5,784.66 5,784.66 5,784.66
1,388.32 1,388.32 1,388.32 1,388.32 1,388.32
7,172.98 7,172.98 7,172.98 7,172.98 7,172.98

6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00 6,465.00


1,551.60 1,551.60 1,551.60 1,551.60 1,551.60
8,016.60 8,016.60 8,016.60 8,016.60 8,016.60
1,534.90 1,534.90 1,534.90 1,534.90 1,534.90
368.37 368.37 368.37 368.37 368.37
1,903.27 1,903.27 1,903.27 1,903.27 1,903.27

LE
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

4,535.00 4,535.00 4,535.00 4,535.00 4,535.00


1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00
6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00 6,324.00
7,609.00 7,609.00 7,609.00 7,609.00 7,609.00
1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
21,624.00 21,624.00 21,624.00 21,624.00 21,624.00
5,133.90 5,133.90 5,133.90 5,133.90 5,133.90

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00 1,087.00
258.07 258.07 258.07 258.07 258.07

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

27,696.00 27,696.00 27,696.00 27,696.00 27,696.00


17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00 17,328.00
45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00 45,024.00
10,689.46 10,689.46 10,689.46 10,689.46 10,689.46

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00


2,187.00 2,187.00 2,187.00 2,187.00 2,187.00
3,195.00 3,195.00 3,195.00 3,195.00 3,195.00
758.55 758.55 758.55 758.55 758.55

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

4,155.00 4,155.00 4,155.00 4,155.00 4,155.00


6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00 6,888.00
14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00
22,686.00 22,686.00 22,686.00 22,686.00 22,686.00
37,870.00 37,870.00 37,870.00 37,870.00 37,870.00
85,919.00 85,919.00 85,919.00 85,919.00 85,919.00
20,398.62 20,398.62 20,398.62 20,398.62 20,398.62

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

438.00 438.00 438.00 438.00 438.00


876.00 876.00 876.00 876.00 876.00
1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
3,906.00 3,906.00 3,906.00 3,906.00 3,906.00
9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00 9,745.00
2,313.63 2,313.63 2,313.63 2,313.63 2,313.63
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

1,750.00 1,400.00 1,050.00 700.00 700.00


210.00 140.00 140.00 140.00 140.00
8,400.00 6,300.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,360.00 7,840.00 5,390.00 5,040.00 5,040.00
2,459.64 1,861.35 1,279.68 1,196.58 1,196.58

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

1,750.00 1,400.00 1,050.00 700.00 700.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,800.00 2,100.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,550.00 3,500.00 2,450.00 2,100.00 2,100.00
1,080.25 830.96 581.67 498.58 498.58

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

3.10 2.48 1.86 1.24 1.24


992.00 744.00 496.00 496.00 496.00
1,984.00 1,488.00 992.00 992.00 992.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,979.10 2,234.48 1,489.86 1,489.24 1,489.24
707.29 530.50 353.72 353.57 353.57

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

260.00 208.00 156.00 104.00 104.00


416.00 312.00 208.00 208.00 208.00
208.00 208.00 208.00 208.00 208.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
884.00 728.00 572.00 520.00 520.00
209.88 172.84 135.80 123.46 123.46

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.08 0.06 0.04 0.04 0.04


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.08 0.06 0.04 0.04 0.04
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

1,500.00 1,400.00 1,300.00 1,200.00 1,100.00


180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
20,930.00 20,830.00 20,730.00 20,630.00 20,530.00
4,969.14 4,945.39 4,921.65 4,897.91 4,874.17

174,313.18 172,262.54 170,211.90 169,709.28 169,609.28


41,384.90 40,898.04 40,411.18 40,291.85 40,268.11

31,984.00 29,464.00 27,014.00 26,664.00 26,664.00


7,593.54 6,995.25 6,413.58 6,330.48 6,330.48

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
133,560.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00 133,560.00
32,054.40 32,054.40 32,054.40 32,054.40 32,054.40
165,614.40 165,614.40 165,614.40 165,614.40 165,614.40
31,709.40 31,709.40 31,709.40 31,709.40 31,709.40
7,610.26 7,610.26 7,610.26 7,610.26 7,610.26
39,319.66 39,319.66 39,319.66 39,319.66 39,319.66

ERTI

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

73.00% 74.00% 75.00% 80.00% 82.00%


5,404,920.00 5,478,960.00 5,553,000.00 5,923,200.00 6,071,280.00
2,496,512.40 2,530,711.20 2,564,910.00 2,735,904.00 2,804,301.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,901,432.40 8,009,671.20 8,117,910.00 8,659,104.00 8,875,581.60
1,896,343.78 1,922,321.09 1,948,298.40 2,078,184.96 2,130,139.58
9,797,776.18 9,931,992.29 ### ### ###
1,875,933.62 1,901,631.34 1,927,329.06 2,055,817.66 2,107,213.11
450,224.07 456,391.52 462,558.97 493,396.24 505,731.14
2,326,157.69 2,358,022.86 2,389,888.03 2,549,213.90 2,612,944.25

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00


123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00 123,560.00
34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00
168,060.00 168,060.00 168,060.00 168,060.00 168,060.00
40,334.40 40,334.40 40,334.40 40,334.40 40,334.40
208,394.40 208,394.40 208,394.40 208,394.40 208,394.40
39,900.28 39,900.28 39,900.28 39,900.28 39,900.28
9,576.07 9,576.07 9,576.07 9,576.07 9,576.07
49,476.35 49,476.35 49,476.35 49,476.35 49,476.35

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
5,100,000.00 5,400,000.00
5,355,000.00 5,670,000.00
6,693,750.00 7,087,500.00
94.35 99.90
340.00 360.00
765.00 810.00
2,720.00 2,880.00
4,250.00 4,500.00
6,120.00 6,480.00
12,495.00 13,230.00
16,320.00 17,280.00
20,655.00 21,870.00
6,800.00 7,200.00
11,220.00 11,880.00
16,320.00 17,280.00
27,625.00 29,250.00
35,700.00 37,800.00
497,250.00 526,500.00
65,280.00 69,120.00
78,030.00 82,620.00
9,180.00 9,720.00
22,610.00 23,940.00
35,700.00 37,800.00
49,980.00 52,920.00
74,800.00 79,200.00
93,840.00 99,360.00
114,240.00 120,960.00
153,000.00 162,000.00
179,010.00 189,540.00
20,655.00 21,870.00
47,600.00 50,400.00
73,950.00 78,300.00
102,000.00 108,000.00
144,925.00 153,450.00
179,520.00 190,080.00
215,985.00 228,690.00
277,440.00 293,760.00
321,300.00 340,200.00
36,720.00 38,880.00
81,770.00 86,580.00
125,970.00 133,380.00
172,380.00 182,520.00
238,000.00 252,000.00
292,740.00 309,960.00
349,860.00 370,440.00
### ###
5,127,338.24 5,428,946.38
### ###
5,072,153.22 5,370,515.17
1,217,316.77 1,288,923.64
6,289,469.99 6,659,438.81

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12
356.88 356.88
720.00 720.00
960.00 960.00
3,456.00 3,456.00
8,400.00 8,400.00
13,892.88 13,892.88
3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40
791.62 791.62
4,090.02 4,090.02

AN 11 AN 12

356.88 356.88
720.00 720.00
480.00 480.00
1,152.00 1,152.00
0.00 0.00
13,824.00 13,824.00
21,168.00 21,168.00
30,720.00 30,720.00
124,948.14 124,948.14
29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12
AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

124,948.14 124,948.14
29,987.55 29,987.55
154,935.69 154,935.69
29,664.80 29,664.80
7,119.55 7,119.55
36,784.35 36,784.35

13,892.88 13,892.88
3,334.29 3,334.29
17,227.17 17,227.17
3,298.40 3,298.40
791.62 791.62
4,090.02 4,090.02

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

240.00 240.00
225.00 225.00
200.00 200.00
665.00 665.00
159.60 159.60
824.60 824.60
157.88 157.88
37.89 37.89
195.77 195.77

AN 11 AN 12

200.00 200.00
300.00 300.00
800.00 800.00
1,500.00 1,500.00
3,000.00 3,000.00
5,800.00 5,800.00
1,392.00 1,392.00
7,192.00 7,192.00
1,377.02 1,377.02
330.48 330.48
1,707.50 1,707.50

AN 11 AN 12

60.00 60.00
0.00 0.00
0.00 0.00

340.00 340.00

85.00 85.00
2,760.00 2,760.00
690.00 690.00
130.00 130.00
1,200.00 1,200.00
520.00 520.00
180.00 180.00
5,965.00 5,965.00
1,431.60 1,431.60
7,396.60 7,396.60
1,416.19 1,416.19
339.89 339.89
1,756.08 1,756.08
AN 11 AN 12

200.00 200.00
300.00 300.00
400.00 400.00
500.00 500.00
0.00 0.00
4,200.00 4,200.00
5,600.00 5,600.00
7,200.00 7,200.00
18,400.00 18,400.00
4,416.00 4,416.00
22,816.00 22,816.00
4,368.47 4,368.47
1,048.43 1,048.43
5,416.90 5,416.90

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

24,365.00 24,365.00
5,847.60 5,847.60
30,212.60 30,212.60
5,784.66 5,784.66
1,388.32 1,388.32
7,172.98 7,172.98

6,465.00 6,465.00
1,551.60 1,551.60
8,016.60 8,016.60
1,534.90 1,534.90
368.37 368.37
1,903.27 1,903.27

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

4,535.00 4,535.00
1,806.00 1,806.00
6,324.00 6,324.00
7,609.00 7,609.00
1,350.00 1,350.00
21,624.00 21,624.00
5,133.90 5,133.90

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,087.00 1,087.00
0.00 0.00
1,087.00 1,087.00
258.07 258.07

AN 11 AN 12

27,696.00 27,696.00
17,328.00 17,328.00
45,024.00 45,024.00
10,689.46 10,689.46

AN 11 AN 12

1,008.00 1,008.00
2,187.00 2,187.00
3,195.00 3,195.00
758.55 758.55

AN 11 AN 12

4,155.00 4,155.00
6,888.00 6,888.00
14,320.00 14,320.00
22,686.00 22,686.00
37,870.00 37,870.00
85,919.00 85,919.00
20,398.62 20,398.62

AN 11 AN 12

438.00 438.00
876.00 876.00
1,645.00 1,645.00
2,880.00 2,880.00
3,906.00 3,906.00
9,745.00 9,745.00
2,313.63 2,313.63
AN 11 AN 12

700.00 700.00
140.00 140.00
4,200.00 4,200.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5,040.00 5,040.00
1,196.58 1,196.58

AN 11 AN 12

700.00 700.00
0.00 0.00
1,400.00 1,400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,100.00 2,100.00
498.58 498.58

AN 11 AN 12

1.24 1.24
496.00 496.00
992.00 992.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,489.24 1,489.24
353.57 353.57

AN 11 AN 12

104.00 104.00
208.00 208.00
208.00 208.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
520.00 520.00
123.46 123.46

AN 11 AN 12

0.04 0.04
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.04 0.04
0.01 0.01

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

1,000.00 1,000.00
180.00 180.00
13,500.00 13,500.00
1,000.00 1,000.00
250.00 250.00
4,500.00 4,500.00
20,430.00 20,430.00
4,850.43 4,850.43

169,509.28 169,509.28
40,244.37 40,244.37

26,664.00 26,664.00
6,330.48 6,330.48

AN 11 AN 12

10,000.00 10,000.00
123,560.00 123,560.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
133,560.00 133,560.00
32,054.40 32,054.40
165,614.40 165,614.40
31,709.40 31,709.40
7,610.26 7,610.26
39,319.66 39,319.66

AN 11 AN 12

85.00% 90.00%
6,293,400.00 6,663,600.00
2,906,898.00 3,077,892.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,200,298.00 9,741,492.00
2,208,071.52 2,337,958.08
### ###
2,184,306.27 2,312,794.87
524,233.50 555,070.77
2,708,539.77 2,867,865.64

AN 11 AN 12

10,000.00 10,000.00
123,560.00 123,560.00
34,500.00 34,500.00
168,060.00 168,060.00
40,334.40 40,334.40
208,394.40 208,394.40
39,900.28 39,900.28
9,576.07 9,576.07
49,476.35 49,476.35

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

AN 11 AN 12

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
VARIANTA FARA PROIE
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
SUME INCASATE
SUME PLATITE
FARA PROIECT
AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10 AN 11 AN 12
S.C.

SIMBOLUL SI DENUMIREA CONTURILOR

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI


10. CAPITAL SI REZERVE
101. Capital - in functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P) - Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale d
patrimoniului public.
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justa (P) - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
1065. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1067. Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P) - Acest cont a
anuale consolidate.
1068. Alte rezerve (P)
107. Rezerve din conversie (A/P) - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
108. interese care nu controleaza - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
1081. Interese care nu controleaza - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (A/P) - Acest cont apar
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pAnA la inchiderea soldului acestui cont.
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a
Europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU TITL
141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumente
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobanzi aferente Imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente Imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
TOTAL CLASA 1
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A) - Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
2075. Fond comercial negativ (P) - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
208. Alte imobilizari necorporale (A)
21. IMOBILIZARI CORPORALE
211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (A)
213. instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale si plantatii (A)

214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corpo
22. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE
223. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii in curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active cor
(A)
23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI
231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
233. Imobilizari necorporale in curs de executie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse in echivalenta (A) - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creante imobilizate
2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobanda aferenta Imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)
269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

2807. Amortizarea fondului comercial (P) - Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. AmortizAri privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor sim

2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P) - Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a Imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)
TOTAL CLASA 2
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)
32. STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE
321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)
326. Animale in curs de aprovizionare (A)
327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)
33. PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
331. Produse in curs de executie (A)
332. Servicii in curs de executie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti (A)
354. Produse aflate la terti (A)
356. Animale aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
36. ANIMALE
361. Animale si pasari (A)
368. Diferente de pret la animale si pasari (A/P)
37. MARFURI
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea mArfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)
TOTAL CLASA 3
CLASA 4 - CONTURI DE TERTI
40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti - facturi de intocmit (A)
419. Clienti - creditori (P)
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)

424. Prime reprezentand participarea personalului la profit (P) - Se utilizeazA atunci cand exista baza legala

425. Avansuri acordate personalului (A)


426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
43. AsiGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale
4311. contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj
4371. contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)

4418. Impozitul pe venit (P) - Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite co
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI
451. Decontari intre entitatile afiliate
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari privind interesele de participare
4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati - dobanzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatii in participatie
4581. Decontari din operatii in participatie - pasiv (P)
4582. Decontari din operatii in participatie - activ (A)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
47. CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)
475. Subventii pentru investitii
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII
481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)
482. Decontari intre subunitati (A/P)
49. Ajustari pentru deprecierea creantelor
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P)

495. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)


TOTAL CLASA 4
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
501. AcTiuni detinute la entitatile afiliate (A)
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit (P)
5187. Dobanzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei (A)
5412. Acreditive in valuta (A)

542. Avansuri de trezorerie (A) - in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)
TOTAL CLASA 5
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
643. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit
644. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6456. contributia unitatii la schemele de pensii facultative
6457. contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobanzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus - Se utili
legale.
TOTAL CLASA 6
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI NETA
701. Venituri din vanzarea produselor finite
702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri - Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobanzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
TOTAL CLASA 7
TOTAL BALANTA

PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (VENITURI TOTALE-CHELTUIELI TOTALE+CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE-


BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE
TOTAL SUME RULAJELE LUNII
RULAJE CUMULATE SOLDURI FINALE
PRECEDENTE CURENTE
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 0.00


1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
1,000,000.00 0.00
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

30,830.00 30,830.00
0.00
ULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### 30,830.00

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

38,229.20 38,229.20 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 13,246.80 5,847.60 7,399.20


0.00 0.00
5,847.60 5,847.60
5,847.60 5,847.60 0.00
0.00
1,551.60 1,551.60
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### 7,399.20

0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 38,229.20 961,770.80
1,000,000.00 38,229.20 961,770.80
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 ### 38,229.20 961,770.80

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,830.00 30,830.00 0.00


0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 30,830.00 30,830.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 ### ### ###

ILE -30,830.00
VERIFICARE OK
DE
SOLDURI FINALE
CREDIT

### ###
1,000,000.00
0.00 ###
1,000,000.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00 X NUMAI CELE DIN CONTRACTE COMERCIALE
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
Denumirea elementului

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorpo
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)
TOTAL (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 3
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +3
397 - 4428)
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 20 la 23)
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an treb
1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 41
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 +
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)
TOTAL (rd. 25 la 29)
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 519
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 16
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 45
5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 519
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 16
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 45
5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 55)
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
Fond comercial negativ (ct.2075)
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
TOTAL (rd. 67 la 69)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)
TOTAL (rd. 73 la 76)
Acţiuni proprii (ct. 109)
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele afere
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
Nr. Sold la
Rd. N-1 N
B 1 2

01 0.00
02 0.00
03 0.00
04 0.00
05 0.00
06 0.00

07 0.00
08 0.00
09 0.00
10 0.00
11 0.00

12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00

20 0.00
21 0.00

22 0.00

23 0.00
24 0.00
)
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 7,399.20
29 0.00
30 7,399.20
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 ###
35 ###
36 0.00

37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00

44 0.00

45 0.00
46 ###
47 ###

48 0.00
49 0.00
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00

55 0.00

56 0.00

57 0.00
58 0.00
59 0.00
60 0.00

61 0.00
62 0.00
63 0.00
64 0.00
65 0.00
66 0.00
67 ###
68 0.00
69 0.00
70 ###
71 0.00
72 0.00

73 0.00
74 0.00
75 0.00
76 0.00
77 0.00
78 0.00
79 0.00
80 0.00

81 0.00
82 0.00

83 0.00
84 30,830.00
85 0.00
86 ###
87 0.00
88 ###
Denumirea elementului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346+/-348+3
378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebu
(ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+4
1+473** -491-495-496+5187)
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN(ct.161+
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4
4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+
169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4
4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct.106)
Acţiuni proprii (ct. 109)
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contract
contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
Nr. Sold la
Rd. N-1 N
B 1 2
01
02
03
04

05

06

07
08
09
10

11

12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare c
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C
Sold D
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813)
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care ma
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)
- Cheltuieli (ct.6812)
- Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)
- Pierdere (rd. 35 - 12)
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circul
- Cheltuieli (ct.686)
- Venituri (ct.786)
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)
15. Venituri extraordinare (ct.771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)
- Pierdere (rd. 58 - 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)
- Pierdere (rd. 62 - 61)
18. Impozitul pe profit (ct.691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
Numele si prenumele Numele
Nr. Exercitiul financiar
Rd. N-1 N
B 1 2
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54

55
56
57
58

59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 1,000,000.00
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 1,000,000.00
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE
IMPOZIT PE PROFIT (%) 16.00%
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE 500.00 -30,830.00
IMPOZIT PE PROFIT (RON) 80.00
A AN 1 AN 2
OAD
PERI TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1

GRAD UTILIZARE 42.00% 48.00% 50.00% 52.00% 52.00%


CAP MAX

CONSU
Nr. CAPACITATEA MAX/AN
DENUMIRE PRODUS/SERVICIU U.M.
crt (U.M./AN)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AN 2
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4

54.00% 56.00% 58.00% 51.50% 55.00%

CONSUMURI VARIABILE
MATERII PRIME
CAPACITATEA MAX/AN
(U.M./AN) DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA
U.M.
PRODUSULUI 1

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 2

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 3

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 4

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 5

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 6
DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA
U.M.
PRODUSULUI 7

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 8

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 9

DENUMIRE MATERIE PRIMA AFERENTA


U.M.
PRODUSULUI 10

MATERIALE AUXILIAR

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 1

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 2

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 3
DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE
U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 4

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 5

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 6

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 7

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 8

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 9

DENUMIRE MATERIALE AUXILIARE


U.M.
AFERENTE PRODUSULUI 10

COMBUSTIBILI
DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT
U.M.
PRODUSULUI 1

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 2

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 3

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 4

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 5

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 6

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 7

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 8
DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT
U.M.
PRODUSULUI 8

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 9

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID

DENUMIRE COMBUSTIBIL AFERENT


U.M.
PRODUSULUI 10

COMBUSTIBIL SOLID
COMBUSTIBIL GAZOS
COMBUSTIBIL LICHID
MATERIALE PENTRU AMB

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 1

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 2

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 3

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 4

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 5
DENUMIRE MATERIAL PENTRU
U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 6

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 7

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 8

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 9

DENUMIRE MATERIAL PENTRU


U.M.
AMBALAT AFERENT PRODUSULUI 10
MATERII PRIME
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
ATERIALE AUXILIARE
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00 0.01
0.00 0.01
0.00 0.01
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00 0.01

COMBUSTIBILI
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
RIALE PENTRU AMBALAT
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
CONSUM LA
CONSUM LA CAPACITATEA PRET/
100 UM
MAX/AN (U.M./AN) U.M.
PROD FINIT
0.00
0.00
0.00
COD CAEN
1,030.00
1,031.00 1.00
1,036.00 5.00 1036 0 1036
1,037.00 1.00 1037 1044
1,044.00 7.00 1044 1045 1057
1,045.00 1.00 1058 1061
1,057.00 12.00 1057 1062 1072
1,058.00 1.00 1073 1088
1,061.00 3.00 1061 1089 1092
1,062.00 1.00 1093 1109
1,072.00 10.00 1072 1110 1114
1,073.00 1.00 1115 1123
1,088.00 15.00 1088 1124 1133
1,089.00 1.00 1134 1145
1,092.00 3.00 1092 1146 1153
1,093.00 1.00 1154 1171
1,109.00 16.00 1109 1172 1177
1,110.00 1.00 1178 1181
1,114.00 4.00 1114 1182 1184
1,115.00 1.00 1185 1215
1,123.00 8.00 1123 1216 1218
1,124.00 1.00 1219 1222
1,133.00 9.00 1133 1223 1228
1,134.00 1.00 1229 1246
1,145.00 11.00 1145 1247 1254
1,146.00 1.00 1255 1266
1,153.00 7.00 1153 1267 1276
1,154.00 1.00 1277 1285
1,171.00 17.00 1171 1286 1290
1,172.00 1.00 1291 1307
1,177.00 5.00 1177 1308 1311
1,178.00 1.00 1312 1327
1,181.00 3.00 1181 1328 1338
1,182.00 1.00 1339 1342
1,184.00 2.00 1184 1343 1355
1,185.00 1.00 1356 1363
1,215.00 30.00 1215 1364 1369
1,216.00 1.00 1370 1399
1,218.00 2.00 1218 1400 1430
1,219.00 1.00 1431 1436
1,222.00 3.00 1222 1437 1444
1,223.00 1.00 1445 1457
1,228.00 5.00 1228 1458 1461
1,229.00 1.00 1462 1472
1,246.00 17.00 1246 1473 1488
1,247.00 1.00 1489 1492
1,254.00 7.00 1254 1493 1509
1,255.00 1.00 1510 1514
1,266.00 11.00 1266 1515 1523
1,267.00 1.00 1524 1533
1,276.00 9.00 1276 1534 1545
1,277.00 1.00 1546 1553
1,285.00 8.00 1285 1554 1571
1,286.00 1.00 1572 1577
1,290.00 4.00 1290 1578 1581
1,291.00 1.00 1582 1584
1,307.00 16.00 1307 1585 1615
1,308.00 1.00 1616 1618
1,311.00 3.00 1311 1619 1622
1,312.00 1.00 1623 1628
1,327.00 15.00 1327 1629 1646
1,328.00 1.00 1647 1654
1,338.00 10.00 1338 1655 1666
1,339.00 1.00 1667 1676
1,342.00 3.00 1342 1677 1685
1,343.00 1.00 1686 1690
1,355.00 12.00 1355 1691 1707
1,356.00 1.00 1708 1711
1,363.00 7.00 1363 1712 1727
1,364.00 1.00 1728 1738
1,369.00 5.00 1369 1739 1742
1,370.00 1.00 1743 1755
1,399.00 29.00 1399 1756 1763
1,399.00 0.00 1399 1764 1769
1,399.00 0.00 1399 1770 1799
1,399.00 0.00 1399 1800 1836
1,400.00 1.00 1837 1844
1,400.00 0.00 1400 1845 1857
1,400.00 0.00 1400 1858 1861
1,400.00 0.00 1400 1862 1872
1,430.00 30.00 1430 1873 1888
1,431.00 1.00 1889 1892
1,436.00 5.00 1436 1893 1909
1,437.00 1.00 1910 1914
1,444.00 7.00 1444 1915 1923
1,445.00 1.00 1924 1933
1,457.00 12.00 1457 1934 1945
1,458.00 1.00 1946 1953
1,461.00 3.00 1461 1954 1971
1,462.00 1.00 1972 1977
1,472.00 10.00 1472 1978 1981
1,473.00 1.00 1982 1984
1,488.00 15.00 1488 1985 2015
1,489.00 1.00 2016 2018
1,492.00 3.00 1492 2019 2022
1,493.00 1.00 2023 2028
1,509.00 16.00 1509 2029 2046
1,510.00 1.00 2047 2054
1,514.00 4.00 1514 2055 2066
1,515.00 1.00 2067 2076
1,523.00 8.00 1523 2077 2085
1,524.00 1.00 2086 2090
1,533.00 9.00 1533 2091 2107
1,534.00 1.00 2108 2111
1,545.00 11.00 1545 2112 2127
1,546.00 1.00 2128 2138
1,553.00 7.00 1553 2139 2142
1,554.00 1.00 2143 2155
1,571.00 17.00 1571 2156 2163
1,572.00 1.00 2164 2169
1,577.00 5.00 1577 2170 2199
1,578.00 1.00 2200 2230
1,581.00 3.00 1581 2231 2236
1,582.00 1.00 2237 2244
1,584.00 2.00 1584 2245 2257
1,585.00 1.00 2258 2261
1,615.00 30.00 1615 2262 2272
1,616.00 1.00 2273 2288
1,618.00 2.00 1618 2289 2292
1,619.00 1.00 2293 2309
1,622.00 3.00 1622 2310 2314
1,623.00 1.00 2315 2323
1,628.00 5.00 1628 2324 2333
1,629.00 1.00 2334 2345
1,646.00 17.00 1646 2346 2353
1,647.00 1.00 2354 2371
1,654.00 7.00 1654 2372 2377
1,655.00 1.00 2378 2381
1,666.00 11.00 1666 2382 2384
1,667.00 1.00 2385 2415
1,676.00 9.00 1676 2416 2418
1,677.00 1.00 2419 2422
1,685.00 8.00 1685 2423 2428
1,686.00 1.00 2429 2446
1,690.00 4.00 1690 2447 2454
1,691.00 1.00 2455 2466
1,707.00 16.00 1707 2467 2476
1,708.00 1.00 2477 2485
1,711.00 3.00 1711 2486 2490
1,712.00 1.00 2491 2507
1,727.00 15.00 1727 2508 2511
1,728.00 1.00 2512 2527
1,738.00 10.00 1738 2528 2538
1,739.00 1.00 2539 2542
1,742.00 3.00 1742 2543 2555
1,743.00 1.00 2556 2563
1,755.00 12.00 1755 2564 2569
1,756.00 1.00 2570 2599
1,763.00 7.00 1763 2600 2630
1,764.00 1.00 2631 2636
1,769.00 5.00 1769 2637 2644
1,770.00 1.00 2645 2657
1,799.00 29.00 1799 2658 2661
1,799.00 0.00 1799 2662 2672
1,799.00 0.00 1799 2673 2688
1,799.00 0.00 1799 2689 2692
1,800.00 1.00 2693 2709
1,800.00 0.00 1800 2710 2714
1,800.00 0.00 1800 2715 2723
1,800.00 0.00 1800 2724 2733
1,830.00 30.00 1830 2734 2745
1,831.00 1.00 2746 2753
1,836.00 5.00 1836 2754 2771
1,837.00 1.00 2772 2777
1,844.00 7.00 1844 2778 2781
1,845.00 1.00 2782 2784
1,857.00 12.00 1857 2785 2815
1,858.00 1.00 2816 2818
1,861.00 3.00 1861 2819 2822
1,862.00 1.00 2823 2828
1,872.00 10.00 1872 2829 2846
1,873.00 1.00 2847 2854
1,888.00 15.00 1888 2855 2866
1,889.00 1.00 2867 2876
1,892.00 3.00 1892 2877 2885
1,893.00 1.00 2886 2890
1,909.00 16.00 1909 2891 2907
1,910.00 1.00 2908 2911
1,914.00 4.00 1914 2912 2927
1,915.00 1.00 2928 2938
1,923.00 8.00 1923 2939 2942
1,924.00 1.00 2943 2955
1,933.00 9.00 1933 2956 2963
1,934.00 1.00 2964 2969
1,945.00 11.00 1945 2970 2999
1,946.00 1.00
1,953.00 7.00 1953
1,954.00 1.00
1,971.00 17.00 1971
1,972.00 1.00
1,977.00 5.00 1977
1,978.00 1.00
1,981.00 3.00 1981
1,982.00 1.00
1,984.00 2.00 1984
1,985.00 1.00
2,015.00 30.00 2015
2,016.00 1.00
2,018.00 2.00 2018
2,019.00 1.00
2,022.00 3.00 2022
2,023.00 1.00
2,028.00 5.00 2028
2,029.00 1.00
2,046.00 17.00 2046
2,047.00 1.00
2,054.00 7.00 2054
2,055.00 1.00
2,066.00 11.00 2066
2,067.00 1.00
2,076.00 9.00 2076
2,077.00 1.00
2,085.00 8.00 2085
2,086.00 1.00
2,090.00 4.00 2090
2,091.00 1.00
2,107.00 16.00 2107
2,108.00 1.00
2,111.00 3.00 2111
2,112.00 1.00
2,127.00 15.00 2127
2,128.00 1.00
2,138.00 10.00 2138
2,139.00 1.00
2,142.00 3.00 2142
2,143.00 1.00
2,155.00 12.00 2155
2,156.00 1.00
2,163.00 7.00 2163
2,164.00 1.00
2,169.00 5.00 2169
2,170.00 1.00
2,199.00 29.00 2199
2,199.00 0.00 2199
2,199.00 0.00 2199
2,199.00 0.00 2199
2,200.00 1.00
2,200.00 0.00 2200
2,200.00 0.00 2200
2,200.00 0.00 2200
2,230.00 30.00 2230
2,231.00 1.00
2,236.00 5.00 2236
2,237.00 1.00
2,244.00 7.00 2244
2,245.00 1.00
2,257.00 12.00 2257
2,258.00 1.00
2,261.00 3.00 2261
2,262.00 1.00
2,272.00 10.00 2272
2,273.00 1.00
2,288.00 15.00 2288
2,289.00 1.00
2,292.00 3.00 2292
2,293.00 1.00
2,309.00 16.00 2309
2,310.00 1.00
2,314.00 4.00 2314
2,315.00 1.00
2,323.00 8.00 2323
2,324.00 1.00
2,333.00 9.00 2333
2,334.00 1.00
2,345.00 11.00 2345
2,346.00 1.00
2,353.00 7.00 2353
2,354.00 1.00
2,371.00 17.00 2371
2,372.00 1.00
2,377.00 5.00 2377
2,378.00 1.00
2,381.00 3.00 2381
2,382.00 1.00
2,384.00 2.00 2384
2,385.00 1.00
2,415.00 30.00 2415
2,416.00 1.00
2,418.00 2.00 2418
2,419.00 1.00
2,422.00 3.00 2422
2,423.00 1.00
2,428.00 5.00 2428
2,429.00 1.00
2,446.00 17.00 2446
2,447.00 1.00
2,454.00 7.00 2454
2,455.00 1.00
2,466.00 11.00 2466
2,467.00 1.00
2,476.00 9.00 2476
2,477.00 1.00
2,485.00 8.00 2485
2,486.00 1.00
2,490.00 4.00 2490
2,491.00 1.00
2,507.00 16.00 2507
2,508.00 1.00
2,511.00 3.00 2511
2,512.00 1.00
2,527.00 15.00 2527
2,528.00 1.00
2,538.00 10.00 2538
2,539.00 1.00
2,542.00 3.00 2542
2,543.00 1.00
2,555.00 12.00 2555
2,556.00 1.00
2,563.00 7.00 2563
2,564.00 1.00
2,569.00 5.00 2569
2,570.00 1.00
2,599.00 29.00 2599
2,599.00 0.00 2599
2,599.00 0.00 2599
2,599.00 0.00 2599
2,600.00 1.00
2,600.00 0.00 2600
2,600.00 0.00 2600
2,600.00 0.00 2600
2,630.00 30.00 2630
2,631.00 1.00
2,636.00 5.00 2636
2,637.00 1.00
2,644.00 7.00 2644
2,645.00 1.00
2,657.00 12.00 2657
2,658.00 1.00
2,661.00 3.00 2661
2,662.00 1.00
2,672.00 10.00 2672
2,673.00 1.00
2,688.00 15.00 2688
2,689.00 1.00
2,692.00 3.00 2692
2,693.00 1.00
2,709.00 16.00 2709
2,710.00 1.00
2,714.00 4.00 2714
2,715.00 1.00
2,723.00 8.00 2723
2,724.00 1.00
2,733.00 9.00 2733
2,734.00 1.00
2,745.00 11.00 2745
2,746.00 1.00
2,753.00 7.00 2753
2,754.00 1.00
2,771.00 17.00 2771
2,772.00 1.00
2,777.00 5.00 2777
2,778.00 1.00
2,781.00 3.00 2781
2,782.00 1.00
2,784.00 2.00 2784
2,785.00 1.00
2,815.00 30.00 2815
2,816.00 1.00
2,818.00 2.00 2818
2,819.00 1.00
2,822.00 3.00 2822
2,823.00 1.00
2,828.00 5.00 2828
2,829.00 1.00
2,846.00 17.00 2846
2,847.00 1.00
2,854.00 7.00 2854
2,855.00 1.00
2,866.00 11.00 2866
2,867.00 1.00
2,876.00 9.00 2876
2,877.00 1.00
2,885.00 8.00 2885
2,886.00 1.00
2,890.00 4.00 2890
2,891.00 1.00
2,907.00 16.00 2907
2,908.00 1.00
2,911.00 3.00 2911
2,912.00 1.00
2,927.00 15.00 2927
2,928.00 1.00
2,938.00 10.00 2938
2,939.00 1.00
2,942.00 3.00 2942
2,943.00 1.00
2,955.00 12.00 2955
2,956.00 1.00
2,963.00 7.00 2963
2,964.00 1.00
2,969.00 5.00 2969
2,970.00 1.00
2,999.00 29.00 2999
2,999.00 0.00 2999
2,999.00 0.00 2999
2,999.00 0.00 2999