Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul este un act juridic adica o manifestare de vointa facuta cu scopul de a creea

de a modifica si de stinge raporturi juridice concrete.


Contractele mai sunt numite si conventi, un contract trebui sa aibe minim 2 subiecte
Clasificare :
Contracte numite adica cele reglementate de lege (vanzarea cumprarea, donatia,
locatiunea, schimbul, mandatul, comodatul, depozitul si imprumutul)
Contracte nenumite adica sunt creatia partilor conforme cu propriile interese (un
contract prin care o parte se obliga sa asigure paza unui imobil in schimbul locuiiri in
acel spatiu)
Contractele nenumite se impart la randul lor in doua :
- Contracte complexe adica au inserate unele elemente din contractele numite
exemplu contractul de hotelarie care imbina contractul de inchiriere cu
contractul de prestari servicii dar si cu un contract de depozit privind bunurile
persoanei care locuieste la hotel.
- Contracte sui-generisi care nu seamana cu contractele numite

In functie de continutul lor:


Contracte sinalagmatice adica bilaterale dar in care partile au obligatii reciproce, pot
fi contracte bilaterale dar partile sa nu aibe obligatii reciproce deci nu sunt
sinalagmatice, in cele sinalagmatice partile sunt pe rand creditori si debitori exemplu
in contractul de vanzare si cumparea vanzatorul este creditorul pretului dar este
debitor in ceea ce priveste bunul vandut si trebuie sa il apere pe cumparator pentru
evictiune si raspunde pentru viciile ascunse, cumparator este debitorul pretului dar
este si creditorul bunului cumparat
Contractele unilaterale adica obligatiile sunt in sarcina unei singure parti dar
contractul are doua subiecte nu trebuie confundat cu actul unilateral, actul unilateral
nu este contract este manifestarea de vointa a unei singure persoane cum ar fi
testamentul si legatul din aceasta categorie fac parte donatia, mandatul gratuit,
depozitul gratuit, imprumutul gratuit
D.p.v. al efectelor se pot naste datorita independentei obligatiei efecte speciale si
anume ambele parti se obliga sa .
Fiecare obligatie se justifica prin implinirea obligatiei de catre cealalta parte
Obligatiile sunt intr-un raport de reciprocitate.
In functie de modul de formare
Contracte consensuale adica este suficient simplu accord de vointa al partilor pentru
ca actul sa fie incheiat valabil, toate contractele sunt consensuale exemplu vanzare
cumparare schimb locatiune antrepriza.
Contractele care sunt numai consensuale nu trebui sa imbrace o forma anume dare le
pot fi intocmite in forma scrisa pentru a constitui proba in eventualitatea unui litigiu,
deci imbraca forma aprobatiune.
Contractele reale acestea sunt contracte consensuale adica partile s-au pus deacord dar
pentru a fi legal incheiate este necesar sa fie predat lucrul care face obiectul
contractului exemplu contractul de imprumut de depozit comodat gazul contractul de
transport.
Cotractele solemene pe langa consensul partilor este nevoie de o anumita forma
impusa de lege, forma acvaliditate adica fara ea actul este nul de drept exemplu
vanzarea cumpararea de imobile se face la notarul public sub sanctiunea nulitati
absolute.
In functie de scopul sau interesul material urmarit
Conracte cu titlu oneros adica partile urmaresc obtinerea unui folos material cum este
locatiunea schimbul se impart in doua :
- comutative adica partile cunosc intinderea prestatiilor la data incheieri
contractelor
- aleatori adica prestatiile au intindere incerta depind de hazard exemplu
contractul de asigurare de loterie prinsoarea
Contractele cu titlu gratuit adica numai o parte se obliga sa procure un avantaj
patrimonial fara sa primeasca ceva in schimb (donatia simpla comodatul depozitul
gratuit si imprumutul gratuit) si acestea sunt de doua feluri :
- liberalitati atunci cand cel ce se obliga transmite celeilalte parti elemente din
patrimoniul sau care se diminueaza exemplu donatia sponsorizarea
- contracte dezinteresate cand una din parti se obliga sa faca celeilalte parti un
serviciu fara sa primeasca ceva in schimb si fara sa isi diminueze patrimoniu
exemplu imprumutul fara dobanda, mandatul gratuit si comodatul
In functie de modul in care se executa prestaiile partilor sunt :
Contracte cu executare imediata cand executarea prestatiilor se face intr-un singur
moment o singura data adica vanzatorul preda bunul si cumparatorul plateste pretul
Contractele cu executare succesiva cu executare periodica sau in rate contractul de
vanzare cumparare in rate, contractul de inchiriere, contractul de furnizare energie
electrica, etc.
Importanta acestei clasificari priveste sanctiunile pe care le suporta partile pentru
executarea necorespunzatoare a contractului astfel rezolutiunea desfinteaza contractul
cu efect retroactiv si repune partile in starea initiala datorita culpei uneia din parti care
nu isi executa obligatia , rezolutiunea se pronunta de instanta numai in contractele
sinalagmatice cu executare dintr-o data nu si in cele cu executare sucesiva.
Sanctiunea pentru contractele cu executare sucesiva este rezilierea care se pronunta de
instanta cand din culpa uneia din parti contractul nu se mai deruleaza iar rezilierea
produce efecte numai pentru viitor
In functiie de calitatea partilor contractante sunt :
Contracte intuitum personae adica cele care forma sau executarea depinde de calitatea
persoanei care incheie contractul exemplu obligatia de intretinere un contract cu
clauza de intretinere este un contract intuitum personae obligatia de intretinere nu
poate fi cedata si nici nu poate fi transmisa prin mostenire.
Contracte incheiate pe baza calitati de consumator
In functie de corelatia dintre contracte
Contracte principale care au o existenta de sine statatoare si din care fac parte
majoritatea contractelor
Contracte accesori a caror existenta depinde de contractul principal gajul ipoteca si
fidejusiunea.
In functie de rolul vointei partilor la incheierea contractelor
Contracte negociate sau negociabile clasice sau traditionale cand partile sunt libere sa
incheie sau sa nu incheie un contract daca se decide sa incheie partile se gasesc pe
aceiasi pozitie de egalitate in ce priveste stabilirea clauzelor contractuale.
Contracte de adeziune adica o parte stabileste clauzele unui contract iar cealalta parte
adera sau poate refuza acestea sunt : contractul de furnizare energie electrica, gaze
naturale, apa.

Conditiile de fond ale contractelor.


Acestea sunt
- capacitatea de a contracta
- consimtamantul valabil al parti care se obliga
- un obiect determinat
- o cauza licita

S-ar putea să vă placă și