Sunteți pe pagina 1din 15

.

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA
RCFBII, FBA

S.C. ADMET S.A.


GALATI

MACOVEI LUIZA-ANDREEA
GRUPA 3

-2011-
CUPRINS

I DATE GENERALE 2

II EVOLUTIA PROFITULUI BRUT 2

III DATE ECONOMICE 3

IV ANALIZA SOCIETATII 4

1. Diagnostucul juridic 4

2. Diagnosticul tehnic 4

3. Diagnosticul resurselor umane 5

3.1. dimensiunea 5

3.2. structura 5

3.3. comportamentul organizational 6

3.4. eficienta utilizarii resurselor umane 6

4. Diagnosticul financiar 9

4.1. ratele de structura ale activului si pasivului 9

4.2. indicatori de echilibru financiar 10

4.3. analiza lichiditatii si solvabilitatii 11

4.4. analiza corelatiei creante-obligatii 11

4.5. analiza rentabilitatii si profitabilitatii 12

4.6. analiza riscului de faliment 12

1
S.C. ADMET S.A. Galati

I DATE GENERALE

Adresa:
●Judet: Galati
●Oras: Galati
●Adresa: Str. ALEXANDRU MORUZZI 130 Galati
●Cod Postal: 800064
●Telefon: 0236415521
●Fax: 0236460687
●Cod Unic de Identificare: RO 1628551
●Nr. Registrul Comertului: J17/18/1991
●Stare societate : INREGISTRAT din data 04 Decembrie 1992

Date generale:
●Anul infintarii : 1991
●Ultima Inregistrare la ANAF: 08 Mai 2008
●Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 08 Mai 2008
●Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01/01/2003
●Firma platitoare de TVA incepand cu data de 01/07/1993
●Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 31/01/2004
●Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 31/01/2004
●Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale
incepand cu data de 01/01/2007
●Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 31/01/2004
●Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
01/01/2007
●Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de
01/01/2003
●Numar mediu de salariati pentru anul 2009 : 48 angajati

II EVOLUTIA PROFITULUI BRUT

2
III DATE ECONOMICE

●Cifra de faceri: 1,644,035 Lei


●Profitul net: 0 Lei
●Pierdere net: 3,285,898 Lei
●Profit brut: 0 Lei
●Pierdere brut: 3,281,598 Lei
●Salariati: 48 angajati
●Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Comert cu ridicata al metalelor si
minereurilor metalice
●Pierderea neta: 0 Lei
●Datorii Total: 115,950 Lei
●Cheltuieli totale: 4,951,329 Lei
●Venituri totale: 1,669,731 Lei
●Active imobilizate TOTAL: 5,927,720 Lei
●Active circulante TOTAL: 1,313,865 Lei
●Stocuri: 40,668 Lei
●Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei
●Creante: 1,218,566 Lei
●Cheltuieli in avans 127 Lei
●Venituri in avans 0 Lei
●Capitaluri: 5,488,382 Lei
●Patrimoniul regiei: 0 Lei
●Patrimoniul public: 0 Lei
●Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 1,637,380 Lei
●Capital social subscris si varsat: 1,314,908 Lei
Informatii suplimentare pentru analiza diagnosticului :
- numar salariati: 2007 = 95
2008 =75
2009 = 48
- fondul de timp maxim lucrat: 203z/am
- durata medie a zilei de lucru: 8h
- timp efectiv lucrat: 2007 = 193z
2008 = 180z
2009 = 165z
- intrari de personal in 2008 comparativ cu 2007: 15pers
iesiri de personal in 2008 comparativ cu 2007: 20pers
- intrari de personal in 2009 comparativ cu 2008: 17pers
iesiri de personal in 2009 comparativ cu 2008: 27pers
- nu au avut loc greve si nu au existat litigii;
- ch. cu personalul: 2007 = 1.375.473,5
2008 = 986.783,24
2009 = 1.585.342,76

3
IV ANALIZA SOCIETATII

DIAGNOSTICUL JURIDIC
In cadrul acestui diagnostic se urmaresc aspectele legale privind activitatea
intreprinderii in domenii cum ar fi: dreptul civil, dreptul fiscal, dreptul muncii.

Constatari
Analizand statutul si modificarile ulterioare infiintarii societatii, AGA a hotarat ca este in
conformitatea cu prevederile legale. Societatea nu are litigii de munca, are relatii contractuale
care respecta prevederile dreptului civil si comercial. In ultimul an s-au constatat intarzieri de
plata a obligatiilor fiscale.

Puncte forte:
1. relatii contractuale conform prevederilor legale;
2. absenta litigiilor in munca;
3. statut corespunzator din punct de vedere juridic.

Puncte slabe:
1. tendinte de intarziere la plata obligatiilor fiscale.

Recomandari:
1. identificarea surselor de finantare pentru a efectua platile la termen.

DIAGNOSTICUL TEHNIC
In cadrul acestui diagnostic se au in vedere factorii tehnici de productie, tehnologiile
de fabricatie si organizarea productiei. Pentru caracterizarea sintetica a potentialului tehnic s-
au calculat urmatorii indicatori:

A) CA LA 1000LEI IN RAPORT CU IMOB. CORPORALE

Imob corp
CA1000 = x 1000
CA

B) REZ. EXPL. LA 1000LEI IN RAPORT CU IMOB. CORPORALE


Re1000 = x 1000
CA

Nr. INDICARORI VALORI


crt. 2007 2008 2009
1 CA1000 1.718,30 1.707,40 3.605,50
2 Re1000 233,98 170,17 -1.996,17

Constatari:
1. societatea nu detine in anul 2007 si 2008 echipamente cu un grad uzura fizica si morala
prea ridicat, insa in anul 2009 gradul de uzura al echipamentelor creste nesemnificativ;
2. societatea nu are investitii in curs de executie;
3. tehnologia de fabricatie este mare consumatoare de resurse.
Se observa ca anul 2009, este total opus anilor 2007 si 2008, inregistrandu-se diferente foarte
mari.

4
Puncte forte:
1. absenta neconcordantei intre faptic si scriptic pentru terenuri.

Puncte slabe:
1. se inregistreaza o scadere usoara a eficientei utilizarii potentialului tehnic;
2. lipsa investitiilor;
3. consum ridicat de investitii.

Recomandari:
1. studierea posibilitatilor de a accesa finantari nerambursabile destinate unor investitii de
modernizare si retehnologizare.

DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE


In cadrul acestui diagnostic se va urmari aprecierea gradului in care resursele umane
sunt adecvate obiectivelor strategice din punct de vedere al dimensiunii si structurii
personalului, comportamentului organizational si eficientei utilizatii.

1) Dimensiunea
- pentru a aprecia dimensiunea resurselor umane ale unei organizatii se va calcula dinamica
numarului de salariati cu dinamica volumului de activitate

A) INDICII CIFREI DE AFACERE

CA 2008 3.776 .591


ICA2008/2007= = = 0,9624= 96,24%
CA 2007 3.923.976

CA 2009 1.644 .035


ICA2009/2008= = = 0,4353= 43,53%
CA 2008 3.776 .591

CA 2009 1.644 .035


ICA2009/2007= =¿ = 0,419 = 41,9%
CA 2007 3.923.976

B) INDICII NUMARULUI DE SALARIATI

NS2008 75
INS2008/2007 = = = 0,7985 = 79,85%
NS 2007 95

NS 2009 48
INS2009/2008 = = = 0,64 = 64%
NS 2008 75

NS2009 48
INS2009/2007 = = = 0,5053 = 50,53%
NS 2007 95

2) Structura

A) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE VECHIME


- din punct de vedere al vechimii cea mai mare pondere se gaseste intre intervalele 10-13 ani
si 14-19ani.

5
B) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE VARSTA
- cea mai mare pondere a personalului dupa varsta o gasim: 35-45ani si 50-55ani;

C) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE CAT. PERS.


- structura personalului: 65% muncitori;
22% personal;
13% administratic si conducere;

3) Comportamentul Organizational

A) GRADUL DE UTILIZARE A FD. DE TIMP MAXIM DISPONIBIL

TIMP EFECTIV LUCRAT (zile )


Gu=
FD . DE TIMP MAXIM DISPONIBIL
193
Gu2007 = = 0,9507
203

180
Gu2008 = = 0,8867
203

165
Gu2009 = = 0,8128
203

B) INDICATORII FLUCTUATIEI

1) coeficientul intrarilor
intrarile de personal
Ci=
NUMAR MEDIU DE SALARIATI
15
Ci2008/2007 = = 0,18
85

17
Ci2009/2008 = = 0,27
62

2) coeficientul iesirilor
IESIRILE DE PERSONAL
Ce=
NUMAR MEDIU DE SALARIATI
20
Ce2008/2007 = = 0,24
85

27
Ce2009/2008 = = 0,44
62

3) coeficientul miscarii totale


INTRARI + IESIRI DE PERSONAL
Cmt=
NUMAR MEDIU DE SALARIATI
15+20
Cmt2008/2007 = = 0,41
85

6
17+27
Cmt2009/2008 = = 0,71
62

4) Eficienta Utilizarii Resurselor Umane

A) PRODUCTIVITATEA MEDIE ANUALA si dinamica

C. A. Ica
ẃ a=
N .S
; Iẃ a=
Ins

3.923.976
ẃ a2007 = = 41.305,01
95

3.776.591
ẃ a2008 = = 50.354,55
75

1.644 .035
ẃ a2009 = = 34.250,73
48

ẃ a 2008 50.354,55
Iẃ a2008/2007 = ẃ a 2007 = 41.305,01 = 1,2191

ẃ a 2009 34.250,73
Iẃ a2009/2008 = ẃ a 2008 = 50.354,55 = 0,6802

ẃ a 2009 34.250,73
Iẃ a2009/2007 = ẃ a 2007 = 41.305,01 = 0,8292

B) PRODUCTIVITATEA MEDIE ZILNICA si dinamica

C. A. Ica
ẃ z=
NUMAR LUCRAT ∈ZILE
; Iẃ z =
Inz

3.923.976
ẃ z2007 = = 20.331,48
193

3.776.591
ẃ z2008 = = 20.981,06
180

1.644 .035
ẃ z2009 = = 9.963,85
165

ẃ z 2008 20.981,06
Iẃ z2008/2007 = ẃ z 2007 = 20.331,48 = 1,031

ẃ z 2009 9.963,85
Iẃ z2009/2008 = ẃ z 2008 = 20.981,06 = 0,474

7
ẃ z 2009 9.963,85
Iẃ z2009/2007 = ẃ z 2007 = 20.331,48 = 0,4901

C) PRODUCTIVITATEA MEDIE PE ORA si dinamica

C .A. Ica
ẃ h=
NR . DE ORE LUCRAT INTR−UN AN
; Iẃ h =
Inh

3.923.976 3.923.976
ẃ h2007 = = = 26,75
8∗95∗193 146.680

3.776.591 3.776.591
ẃ h2008 = = = 34,97
8∗75∗180 108.000

1.644 .035 1.644 .035


ẃ h2009 = = = 25,95
8∗48∗165 63.360

ẃ h 2008 34,97
Iẃ h2008/2007 = ẃ h 2007 = 26,75 = 1,31

ẃ h 2009 25,95
Iẃ h2009/2008 = ẃ h 2008 = 34,97 = 0,74

ẃ h 2009 25,95
Iẃ h2009/2007 = ẃ h 2007 = 26,75 = 0,9701

D) SALARIUL MEDIU ANUAL si dinamica

Ch .cu personalul Ics


Ś a= ; I Ś a =
numar de salariati Ins

1.375.473,5
Ś a2007 = = 14.478,67
95

986.783,24
Ś a2008 = = 13.157,11
75

1.585.342,76
Ś a2009 = = 33.027,97
48

Ś a 2008 13.157,11
I Ś a2008/2007 = = = 0,9087
Ś a2007 14.478,67

Ś a 2009 33.027,97
I Ś a2009/2008 = = = 2,5103
Ś a2008 13.157,11

8
Ś a 2009 33.027,97
I Ś a2009/2007 = = = 2,2811
Ś a2007 14.478,67

E) CHELTUIELI CU SALARIILE LA 1000LEI C.A. si dinamica

Ś a I Ś a
Cs1000 = x 1000; ICs1000 =
ẃ a I ẃ a
14.478,67
Cs1000 2007 = x 1000 = 350,53
41.305,01

13.157,11
Cs1000 2008 = x 1000 = 261,29
50.354,55

33.027,97
Cs1000 2009 = x 1000 = 964,3
34.250,73

C s 10002008 261,29
ICs1000 2008/2007 = = = 0,7454
C s 10002007 350,53

C s 10002009 964,3
ICs1000 2009/2008 = = = 3,6905
C s 10002008 261,29

C s 10002009 964,3
ICs1000 2009/2007 = = = 2,751
C s 10002007 350,53

Constatari:
Singura perioada in care nu se justifica scaderea brusca a numarului de salariati este in
2009 fata de 2008. In orizontul de timp analizat, apreciem ca nejustificata scaderea numarului
de salariati in perioada 2009 fata de 2008. Contradictoriu cu aceasta situatie, de observa ca
indicele numarului de salariati 2009/2008 este mai mare decat indicele CA 2009/2008. Acest
lucru se datoreaza si felului in care este structurat personalul.
Puncte forte:
1. la structura: structura pe categorii de personal este adecvata obiectului de activitate al
firmei, atat din punct de vedere al vechimii, dar si al varstei,
2.comportament organizational: fenomenul conflictualitatii nu are un caracter sistematic si
colectiv.

Puncte slabe:
1. necorelarea dinamicii numarului de salariati cu dinamica volumului de activitate pe ultima
parte a orizontului de timp analizat (20009/2008), ceea ce se reflecta in eficienta utilizarii
resurselor umane.
2. comportament organizational: scaderea gradului de utilizare a fondului de timp maxim
disponibil in 2009/2008; cresterea fluctuatiei personalului avand ca sursa cresterea
coeficientului intrarilor in perioada 2009/2008 comparativ cu perioada 2008/2007, dar si
cresterea coeficientului iesirilor in aceeasi perioada
3. eficienta utilizarii resurselor umane: existenta unor diferente semnificative inregistrate in
defavoarea entitatii economice analizate intre dinamica productivitatii medii anuale
inregistrata de aceasta si dinamica productivitatii medii anuale de la nivelul sectorului de
activitate in care opereaza firma.

9
Recomandari:
1. o structura a personalului mult mai buna;
2. abordarea procesului de instruire astfel incat sa se asigure si la nivelul personalului un nivel
redus de vechime, un nivel de calificare adecvat nivelului de complexitate al lucrarilor
executate;
3. identificarea acelor directii de actiune care sa permita cresterea CA ca premiza esentiala a
cresterii eficientei utilizarii resurselor umane.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR
Formularea de catre echipa de experti evaluatori a unei opinii referitoare la
performantele economico-financiare a societatii analizate, evidientiindu-se factorii, causele si
conditiile care au dereminat-o, precum si directiile de actiune ce pot fi urmate in scopul
ameliorarii performantei.

1. ratele de structura ale activului si pasivului

ACTIV
Nr. INDICATORI VALORI RATE(%)
Crt 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 A. IMOBILIZATE 6.749.906 6.448.288 5.927.720 79,34 71,64 81,86
1.1 Imob. Necorp. 7.206 0 0 0,08 0,00 0,00
1.2 Imob. Corp. 6.742.550 6.448.138 5.927.720 79,26 71,64 81,86
1.3 Imob. Fin. 150 150 150 0,00 0,00 0,00
2 A. CIRCULANTE 1.757.334 2.553.595 1.313.992 20,66 28,36 18,14
2.1 Stocuri 128.678 113.745 40.668 1,5 1,26 0,56
2.2 Creante (+ch. avans) 1.377.325 2.353.963 1.218.693 16,19 26,1 16,83
2.3 Casa si C.B. 251.331 85.887 54.631 3 1 0,75
3 TOTAL ACTIV: 8.507.240 9.001.883 7.241.712 100 100 100

PASIV
Nr. INDICATORI VALORI RATE (%)
Crt 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 CAP. PROPRIU 8.081.848 8.774.281 5.488.382 95 97,47 75,79
2 DATORII 425.392 227.602 1.753.330 5 2,53 24,21
TOTALE(+proviz
)
2.1 D.T.M.L. 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2.2 D.T.S(+proviz) 425.392 227.602 1.753.330 5 2,53 24,21
2.2.1 O.T.S. (+proviz) 236.294 127.726 1.684.343 2,78 1,42 23,26
2.2.2 C.B.T.S. 189.098 99.876 68.987 2,22 1,11 0,95
3 TOTAL PASIV 8.507.240 9.001.883 7.241.712 100 100 100

C.b.t.s.: 2007= 189.098


2008= 99.876
2009= 68.987
O.t.s = D.t.s. – C.b.t.s.

10
2) indicatorii de echilibru financiar

A) FONDUL DE RULMENT

FR = K perm. – A. imob.
sau
FR = A. circ. – D.T.S.
K perm. = K proprii + D.T.M.L.

B) NEVOIA DE FOND DE RULMENT

NFR = (Stocuri + Creante + Inv. Fin. pe Term. Sc.) – O.T.S.

C) TREZORERIA NETA
TN= FR - NFR
sau
TN= Disponibil – C.B.T.S.

Nr. INDICATORI VALORI


crt 2007 2008 2009
.
1 Cap. Permanent 8.081.848 8.774.281 5.488.382
2 A.Imob. 6.749.906 6.448.288 5.927.720
* F.R. 14.831.754 15.222.569 11.416.102
3 Stocuri 128.678 113.745 40.668
4 Creante (+ch. avans) 1.377.325 2.353.963 1.218.693
5 O.T.S. (+proviz) 236.294 127.726 1.684.343
* N.F.R 1.742.297 2595434 2943704
6 Disponibil 251.331 85.887 54.631
7 C.b.t.s. 189.098 99.876 68.987
* T.N. 440429 185763 123618
3) analiza lichiditatii si solvalibilitatii

A) RATA LICHIDITATII GENERALE


A .CIRCUL .
RLG =
D .T . S .

B) RATA LICHIDITATII PARTIALE


A .∘.−STOCURI
RLP=
D.T .S.

C) RATA LICHIDITATII IMEDIATE


DISPONIBIL
RLI=
D. T . S .

D) RATA SOLVABILITATII GLOBALE

11
A .TOTALE
RSG=
DAT .TOTALE

Nr. INDICATORI VALOARE


Crt. 2007 2008 2009
1 RLG 4,13 11,22 0,75
2 RLP 3,83 10,72 0,73
3 RLI 0,59 0,38 0,03
4 RSG 20 40 4,13

4) analiza corelatiei creante-obligatii si dinamica

A) DURATA DE RECUPERARE A CREANTELOR

CR DR cr n
DR cr = x T ; IDR cr =
CA DR cr n−1

B) DURATA DE FOLOSIRE A SURSELOR ATRASE

O. T . S . DF s . a . n
DF s.a. = x T ; IDF s.a. =
CA DF s . a . n−1

C) RAPORTUL CREANTE-O.T.S
CR Rapcr /o .t . s n−1
Rap cr/o.t.s = x T ; IRap cr/o.t.s =
O. T . S . Rap cr/o . t . s

Nr. INDICATORI VALORI RATE


crt. 2007 2008 2009 08/07 09/08 09/07
1 DR cr 126,27 223,86 266,83 1,7729 1,192 2,1132
2 DF s.a. 21,68 12,17 51,74 0,5613 4,2514 2,3865
3 Rap cr/ o.t.s. 5,83 18,43 0,72 3,1612 0,0391 0,1235

5) analiza rentabilitatii si a profitabilitatii

A) RATA RENTABILITATII FINANCIARE

REZ . NET
RRF = x 100
K PR .

B) RATA RENTABILITATII ECONOMICE

REZ . BRUT
Rec. = x 100
A . TOTALE

C) RATA PROFITABILITATII NETE

12
REZ . NET
RPN =
V . TOTALE

D) RATA PROFITABILITATII DIN EXPLOATARE

REZ . EXPLOATARE
RPEx = x 100
V . EXPLOATARE

Nr. INDICATORI VALORI


crt. 2007 2008 2009
1 RRF 0,114 0,058 -0,599
2 Rec. 0,108 0,072 -0,453
3 RPN 0,23 0,13 -1,97
4 RPEx 0,226 0,17 -1,97

6) analiza riscului de faliment

A) FUNCTIA SCOR „Y”

Y = 5,667 + 6,3718* X1 + 5,3932* X2 – 5,1427* X3 – 0,0105* X4


X1= rata profitului net
disponibilul
X2= rata trezoreriei (rata de structura a activului= )
activ total
X3= rata indatorarii globale
X4= ponderea datoriilor totale in cifra de afaceri

Nr. INDICATOR VALORI


crt. 2007 2008 2009
1 X1 0,23 0,13 -1,97
2 X2 0,03 0,01 0,01
3 X3 0,05 0,025 0,242
4 X4 0,113 0,06 1,066
5 Y 7,03 6,42 -8,087

Constatari:
1. analizand functia scor, se constata ca in anii 2007 si 2008, societatea nu era in prag de
faliment dar nu prezenta nicio situatie incerta, insa in anul 2009 se vede clar ca societatea este
falimentata.

Puncte forte:
1. rata capitalului propriu peste limita de 66% (in toti cei trei ani analizati);
2. rata salvabilitatii generale si a lichiditatii generale au valori peste pragul minim.

Puncte slabe:

13
1.rata de lichiditatea imediate prezinta valoari foarte mici, mai ales in anul 2009, semnalandu-
se un deficit la nivelul activului de trezorerie;
2. evolutia indicatorilor de echilibru financiar ilustreaza incapacitatea societatii de a-si acoperi
din obligatii;
3. in prag de faliment.

Recomandari:
1. achizitionarea unor echipamente performante de calitate superioara;
2. dezvoltarea unui departament de marketing;
3. incheierea de noi contracte cu potentialii clienti.

14