P. 1
Testul de Aperceptie Vasile Preda

Testul de Aperceptie Vasile Preda

|Views: 181|Likes:
Published by papadelaroma

More info:

Published by: papadelaroma on May 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2015

pdf

text

original

VASILE PREDA

TESTUL TEMATIC DE APERCEPTIE
(studiu monografic)

FUNDAŢIA CULTURALA FORUM
Cluj-Napoca- 1997

CUPRINS
1.ISTORIC 2.MATERIALUL T-A.T.-ULL1 ŞI MODUL DE EXAMINARE 3.FUNDAMENTAREA TEORETICA A T.A.T.-ULUI 4.ANALIZA ŞI INTERPRETAREA POVESTIRILOR T.A.T. DUPĂ H.A. MURRAY 41.Condiţii ale analizei şi interpretării povestirilor T.A.T. 42.Analiza conţinutului şi analiza formei povestirilor T.A.T. 5. ALTE INTERPRETĂRI ALE T.A.T.-ULUI 5.1. Interpretarea T.A.T.-ului după S. Tomkins 52. Interpretarea T.A.T.-ului după B. Aron 53.Interpretarea T.A.T.-ului după Z. Piotrowski 54.Interpretarea T.A.T.-ului după L. Bellak 55.Interpretarea T.A.T.-ului după D. Rapaport şi R. Schafer 56.Interpretarea T.A.T.-ului în concepţia lui R. Hoit 57.Interpretarea psiholingvistică a T.A.T.-ului 58.Interpretarea T.A.T.-ului după A. Ombredane 59.Interpretarea T.A.T.-ului după V. Shentoub 5.10. Sistemul de cotare şi de interpretare a T.A.T.-ului ' propus de J. Csirszka 6.DIRECŢII NOI ÎN INTERPRETAREA T.A.T.-ULUI 7.ANALIZA DE CAZURI 7.1. Analiza unor cazuri prezentate in literatura de specialitate 72. Analiza unor cazuri din investigaţiile proprii 8.CAUT AŢI ŞI LIMITE ALE T.A.T.-ULUI 9.ANEXE BIBLIOGRAFIE 5 13 23 29 29 31 43 43 43 44 46 47 49 50 51 52 57 65 79 79 88 107 115 125

Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic/

1. ISTORIC Testul tematic de apercepţie (T.A.T.) este - alături de testul Rorschach, Szondi, arborelui, satului ş.a. - una din tehnicile proiective cu largă utilizare, mai ales clinică. în cazul testelor proiective, termenul te*t trebuie luat în sensul său mai general, pe care. îl are în limba engleză, de proba (examinare, tehnica de lucru) şi nu în sens riguros psiho-metric, deoarece standardizarea şi etalonarea nu se pretează întotdeauna iar sensibilitatea, fidelitatea şi validitatea lor sunt dificil de estimat. Dar aceste probe aduc în practica efectivă a cunoaşterii personalităţii o fineţe clinică menită să compenseze redusa lor rigoare statistică. Testele proiective se disting de testele de aptitudini în special prin ambiguitatea materialului prezentat subiectului şi prin libertatea de răspuns care i se lasă. Prin aceste două caracteristici, tehnicile proiective se situează în liniile generale ale psihologiei configuraţioniste şi psihanalizei. Testele proiective reprezintă unul dintre instrumentele cele mai preţioase ale metodei clinice îri psihologie şi una din aplicaţiile practice cele mai fecunde ale psihologiei dinamice, ale teoriei psihodinamice a personalităţii. Prima formă a Testului tematic de apercepţie („Thematic Apperception Test") a fost elaborată în 1935 de H.A. Murray şi D.C. Morgan, care au utilizat — alături de alte teste — imagini cu scene umane, pe baza cărora subiecţii realizau povestiri, ca instrument de studiu clinic şi experimental al personalităţii normale. Spre deosebire de alte teste,proiective, T.A.T.-ul nu a fost conceput iniţial ca instrument de reliefare a manifestărilor patologice ale personalităţii. Elaborarea povestirilor pe baza unor imagini a servit iniţial psihologilor pentru studiul imaginaţiei. Primul care utilizează acest gen de studiere a imaginaţiei a fost F. Galton (1880). Apoi, în 1907, Brittain a publicat o probă pentru studierea imaginaţiei, care — prin materialul utilizat — anticipa T.A.T.-ul: un număr de 9 imagini erau prezentate

Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic)

adolescenţilor, care trebuiau să povestească istorioarele sugerate de acestea. în 1908, Libby foloseşte aceeaşi metodă la şcolari. In 1925, la al IX-lea Congres internaţional de psihanaliză, H. Clark prezintă o variantă a metodei, în care se cere subiectului să se imagineze copil şi să redea subiectele şi atitudinea acestuia. Tehnica lui Brittain a fost reluată în 1932 de M. Schwartz (Detroit), care imaginează un test asemănător pentru expertiza delincvenţilor minori. Este vorba de „Testul situaţiei sociale în imagini" („The Social Situation Picture Test"), format din 8 imagini cu copii, în care erau prezentate situaţiile cele mai frecvente întâlnite în povestirile prealabile ale delincvenţilor. Subiectul trebuia să descrie ce gândeşte copilul prezentat în imagine. Deşi, ca şi pentru probele precursoare apariţiei testului Rorschach (1920), interpretarea era centrată la început asupra imaginaţiei, şi numai mai târziu asupra unor trăsături ale personalităţii. Constatându-se că elaborarea povestirilor pe baza imaginilor este o situaţie-test care dă numeroase informaţi: asupra personalităţii normale şi mai ales asupra manifestărilor patologice ale personalităţii, s-a trecut la perfecţionarea succesivă a acestei metode. Astfel, în 1938, Murray integrează rezultatele obţinute în urma aplicării T.A.T.-ului şi a altor probe, în doctrina sa despre personalitate, expusă în lucrarea „Explorări în personalitate" („Explorations in Personality"), elaborată de pe principii psihanalitice. H.A. Murray, medic şi biochimist, a descoperit perspectiva psihanalitică graţie lui C. Jung şi F. Alexander. . ■ -tul său poartă pecetea acestei duble formaţii, căutând să realizeze o experimentare provocată a inconştientului. Ca director al Clinicii psihologice Harvard, H.A. Murray organizează, împreună cu colaboratorii săi, o amplă cercetare destinată să valideze un inventar exhaustiv al variabilelor personalităţii şi să furnizeze, astfel, o bază ştiinţifică interpretării T.A.T.-ului. Subiecţii voluntari (studenţi) s-au supus timp de mai multe luni la circa 20 de tehnici de investigaţie psihologică, administrate şi interpretate de diferiţi examinatori: convorbire dirijată, şedinţe de asociaţii libere vizând amintirile din perioada copilăriei şi viaţa sexuală,

conversaţii improvizate, chestionare, testul Rorschach, testul Rosenzweig, probe vizând nivelul de aspiraţie, interacţiunea socială, aprecierea estetică, interesele etc. Prelucrarea şi generalizarea datelor individuale a permis elaborarea a 3 liste de variabile fundamentale ale personalităţii, utilizate de H.A. Murray în interpretarea istorioarelor obţinute prin T.A.T. în 1943, H.A. Murray publică forma definitivă a T.A.T.-ului (a treia formă) şi manualul de aplicare a acestui test proiectiv, utilizat şi astăzi. Denumirea de metode proiective — dată aproximativ în acelaşi timp de L.K. Frank şi H.A. Murray — este rezultatul unei analogii cu un fenomen observat de S. Freud. Prin proiecţie, Freud desemnează o acţiune psihică din paranoia, care constă în expulzarea din conştiinţă a sentimentelor blamabile, criticabile, pentru a le atribui altora. Ar fi vorba, după părerea lui S. Freud, de un mecanism de apărare al •paranoicilor, care constă în a atribui altor persoane ideile, intenţiile proprii, pe care eul nu le poate accepta, cu alte cuvinte, ideile a căror existenţă o persoană nu o admite în mod conştient, sau ideile care-i produc o anumită anxietate. în acest sens, testele proiective ar favoriza „descărcarea", prin materialul prezentat subiectului, a tot ceea ce acesta refuză să fie, a ceea ce simte în el ca fiind puncte vulnerabile. Ulterior, Freud şi alţi autori constată că fenomenul de proiecţie apare nu numai ca mecanism de autoapărare şi nu apare numai la paranoici, ci are un caracter mai general. în ultimul capitol din „Psihopatologia vieţii cotidiene", S. Freud arată că proiecţia constă şi în simpla necunoaştere (şi nu numai expulzare) de către subiect a dorinţelor şi emoţiilor pe care nu le acceptă ca fiind ale sale, de care el este parţial inconştient şi pe care el le atribuie realităţilor exterioare. Freud spune: „Eu cred într-adevăr că, în bună parte, concepţia mitologică a lumii... nu este altceva decât o psihologie (citeşte: conţinuturi psihice — n.n.) proiectată în lumea exterioară...". Acest text indică filiaţia celor două sensuri ale cuvântului proiecţie şi ne face să căutăm esenţa proiecţiei în mecanismul „deplasării". Proiecţia conservă conţinutul unui sentiment inconştient şi deplasează obiectul acestui sentiment. Fundamentul ultim al proiecţiei — arată Freud — se găseşte în tendinţa la antropomorfism şi într-o

b)în proiecţia catartici subiectul atribuie imaginii altuia mi numai caracteristicile care îi sunt proprii sau care ar dori să fie ale sale.A. la planşa I a T. Interpretările semnificative se situează între cele două: copilul este perceput ca trist sau vesel. pur cognitivă. Apercepţia este o interpretare: ea dă un sens experienţei. al experienţei anterioare a persoanei. crescută de o femeie morocănoasă şi ostilă. . o scenă de tandreţe între o mamă şi copiii săi). Bellak propune să se distingă patru nivele în distorsiunea aperceptivi: 1. neconştientizat sau neacceptat. o apercepţie pur obiectivă. deplasându-le asupra altuia.A.T. afectivităţii. mai ascuns. Exteriorizarea: subiectul recunoaşte că apercepţia este subiectivă. monografic) Cu toate precizările aduse de Ombredane şi a extinderii sensului termenului de proiecţie. căci el are nevoie. exteriorizându-1 prin mijloacele de expresie verbale sau grafice. c)în proiecţia complementari subiectul atribuie altora sentimente sau atitudini care le justifică pe ale sale (de exemplu. „apercepţia" este cunoscută ca procesul prin care experienţa nouă este asimilată şi transformată prin prisma experienţei trecute a fiecăruia. Proiecţia este un proces psihic. în imaginea altuia. caracteristicile pe care le pretinde să fie ale lui însuşi. Ea se efectuează la modul indicativ sau la modul optativ (de exemplu. de asemenea. de a se proiecta în afară asupra fiinţelor umane şi asupra lucrurilor. De exemplu. pe care refuză să le considere ca fiind ale sale şi de care se eliberează („catarzis"). L. ci şi al motivaţiei. se produc distorsiuni aperceptive.T. o preferă pe cea de „teste de apercepţie". căci este furnizat de majoritatea subiecţilor. De exemplu. A.T. constituind o modalitate de descărcare a tensiunii psihice (având efect catartic). aceasta din urmă constituie un eşantion fidel şi valid al percepţiilor obişnuite ale figurilor paternale de către subiect.A. arată D. Abt). asociaţiile. uneori foarte vechi. Percepţia lumii exterioare depinde de amintirile personale. Orice interpretare a imaginilor este în parte subiectivă. Considerăm că proiecţia este un mecanism prin care subiectul se eliberează de o parte a conţinutului său psihic cognitiv şi motivaţional-afectiv. O distorsiune completă ar fi un răspuns de tipul: „un copil înaintea unui lac". ce intră în denumirea probelor care vizează descoperirea a ceea ce este mai profund. Termenul de apercepţie este luat în sensul utilizat de Herbart. atunci când o istorioară pe care o inventează redă un episod din propria viaţă. mecanism care s-ar realiza inconştient.-ului se consideră că răspunsul „un copil cânţi la vioara" este obiectiv. modul indicativ şi optativ.A. atitudini. Dacă perceperea şi interpretarea imaginii sunt esenţialmente subiective. ca şi realizarea halucinatorie a dorinţei în vis sau transferul psihoanalitic. interese). ci şi caracteristicile pe care pretinde că nu le are.E.Testul Tematic de Apercepţie (studiu caracteristică proprie inconştientului de a se exprima.. care a contribuit la fixarea acestei denumiri. însuşi Muifay. să-i simtă pe alţii ca fiind nedrepţi cu el). şi anume de întărire a noului conţinut perceptiv de către conţinutul anterior. gândirea sunt rezultatul nu numai al prelucrării impresiilor externe. înaintea lecţiei de vioară sau a devenirii sale ca violonist. nu poate exista. Ombredane a distins diverse forme de proiecţie puse în acţiune în testele proiective: a)prin proiecţie speculativi subiectul regăseşte. o fetiţă orfană. într-adevăr. a ceea ce uneori nu este accesibil nici conştiinţei subiectului examinat. denumindu-şi testul pe care 1-a elaborat „test de apercepţie tematică" (T. Această proiecţie utilizează. descrie personaje severe şi injuste faţă de erou. de exemplu. Deci subiectul îşi „proiectează" nu numai conţinutul său ideo-afectiv penibil. percepţia anterioară a tatălui influenţează percepţia figurilor paternale din T. se referă la faptul că percepţiile. al stimulărilor externe.T. unii autori consideră că denumirea de tehnici proiective este inadecvată deoarece în reacţiile ce au loc în timpul executării unei astfel de probe nu intră în acţiune un mecanism de proiecţie în sensul utilizat de psihanalişti. mai mult sau mai puţin conştientizate (L. abătut etc. Bellak) şi de nivelul actual de anxietate al subiectului (L. ambiţios. neacceptat sau acceptat de sine. un adult revoltat împotriva conduitei pf edelincvente. Sensul termenului de proiecţie.). ci şi ceea ce este acceptat sau dorit (trebuinţe. povesteşte la o planşă din T. un mecanism psihic „primar". Anzieu. pentru a se revolta.

După H. 12 cuvinte cu semnificaţie agresivă. Primul nivel este conştient sau mai ales preconştient. a dorinţelor. S-a analizat conţinutul agresiv al celor două serii de povestiri. Percepţia unui individ se găseşte astfel colorată prin elementele propriei sale personalităţi.complementare". Testul tematic de apercepţie scoate la lumină trebuinţe.A. Realitatea fizică şi socială este investită cu trebuinţele. Există — după Murray — percepţii care determină un comportament ce ţine seama de dificultăţile realităţii (eul).A. emoţii. subiectul se aşteaptă la refuzul brutal şi are tendinţa de a percepe orice nou partener ca răuvoitor (cf. înainte de frustrare au fost. de noi valenţe sau schimbarea valenţelor obiectelor. Apoi s-a dat o nouă serie de imagini şi li s-a cerut să compună povestirile adecvate.B..Proiecţia simpla sau transferul prin învăţare: când suportă refuzuri brutale succesive din partea mai multor persoane. iar după frustrare. valorile. Subiecţilor li s-a dat o serie de imagini T. fantasmele subiectului care percepe. dorinţele. o astfel de apercepţie aduce subiectului nu numai o informaţie asupra lumii exterioare. a conflictelor proprii.T.VasHe Preda Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografici 2.-uhii este că o persoană care interpretează o situaţie socială ambiguă o face prin prisma experienţei sale anterioare. neconştientizate. percepţii care sunt legate de scopuri ideale îndepărtate (idealul eului). după care li s-a spus că povestirile compuse de ei sunt cele mai 10 nereuşite din câte a auzit examinatorul. sentimente. arată că de la primul la al patrulea nivel. în funcţie de dinamica factorilor interni—cognitivi.A. prin prisma teoriei psihanalitice. ea efectuează discriminări aperceptive mai fine în domeniile care corespund trebuinţelor sale sau emoţiilor suscitate de tensiune.Sensibilitatea: atunci când personalitatea este sub tensiune. ci în acelaşi timp satisfacerea unei dorinţe. în medie. 4.T. proiecţiei . 3. după A. procesele psihice primare (având ca obiectiv descărcarea imediată a tensiunii psihice şi realizarea dorinţelor sau trebuinţelor) diminuează din ce in ce mai mult forţa proceselor psihice secundare (care au ca scop o bună adaptare reflexivă la realitate). conflicte şi are ca valoare particulară evidenţierea tendinţelor refulate. Ipoteza că interpretarea imaginilor T.A. . L. Ipoteza care stă la baza T.T. CatteLL). Bellak a urmărit în ce măsură o experienţă recentă de frustrare influenţează conţinutul povestirilor create. 23 de cuvinte. Proiecţia cu inversiune reprezintă mecanismul descris de Freud în paranoia. motivaţionali şi afectivi — are loc acordarea de noi valori semnalizatoare. Murray. De exemplu. percepţii care guvernează conduita morală (supra-eul). se face prin prisma experienţei personale a fost verificată experimental. Această clasificare a lui Bellak. Ombredane şi R.

Acţiunile în care sunt angajate personajele. 10. 9 GF. 17 GF. Imaginile sunt constituite din desene. Simbolurile B.imagini destinate băieţilor până la 14 ani. MATERIALUL TESTULUI TEMATIC DE APERCEPTIE ŞI MODUL DE EXAMINARE Materialul T. G . 3 GF. 13 MF. 12 13 . aceleiaşi perioade de vârstă ca şi subiectul. reproduceri de tablouri sau gravuri. 17 BM. 5. 11. MF au următoarele semnificaţii: B . imaginile conţin personaje de diferite etăţi. 9 BM. 6 GF.A. emoţiilor.Testid Tematic de Aperceptie (studii 2. BM. de sex masculin şi feminin. 19.15. intereselor. Din cele 30 de imagini (plus planşa albă) care constituie garnitura completă. 14. 8 BM. în acest mod se alcătuiesc seturi de câte 19 ilustraţii (la care se adaugă în plus planşa albă) ce se utilizează în examinarea băieţilor. imaginile seriei a Ii-a — în număr de 9. 16 (albă). 7 GF. G. conflictelor caracteristice perioadei de vârstă a subiecţilor şi experienţei lor de viaţă. Imaginile sunt notate cu: 1. M. astfel încât imaginile să poată fi interpretate prin prisma trebuinţelor. M .imagini destinate fetelor până la 14 ani. Considerându-se că proiecţia se realizează mai uşor şi mai complet atunci când personajul este de acelaşi sex şi aparţine. 3 BM. şi o planşă complet albă. în negru şi alb. aceştia din urmă având vârsta de peste de 14 ani. plus planşa albă — sunt mai ambigue. a fetelor şi a indivizilor de sex masculin şi a celor de sex feminin. 8 GF. 7 BM. 2. mai confuze. iar celelalte au un caracter mai specific. 10 sunt valabile pentru toate categoriile de subiecţi. 20. în linii mari. 4. mai dramatice decât cele din prima serie. 18 GF.12 F. 13 G. 18 BM. Fiecare set este divizat în două serii de câte 10 planşe. 13 B.-ului constă din 30 de imagini. 6 BM. F.T. 12 GB.imagini destinate persoanelor de sex masculin peste 14 ani. expresiile feţelor sunt redate întrun mod ambiguu. GF. fotografii.

desigur. a trebuinţei de realizare şi a nivelului de aspiraţii.T. şi subiecţilor de sex feminin peste 14 ani.imagini destinate fetelor sub 14 ani.imagini destinate persoanelor de sex feminin peste 14 ani. alături de alte probe psihologice. MF . . Unii cercetători susţin că fiecare examinator ar trebui să se familiarizeze doar cu un set de 10 planşe. pornind de la ipotezele şi scopurile investigaţiei în care utilizează T. pornind de la informaţiile desprinse pe baza datelor anamnestice şi clinice (M. Simbolurile provin de la cuvintele englezeşti: boy = băiat. după Murray). psihologul care are o bogată experienţă alege imaginile ce i se par mai adecvate pentru realizarea scopului investigaţiei psihologice. Tabelul I prezintă planşele sugerate de diverşi cercetători. cel mai ambiguu. în practica psihodiagnostică. De exemplu.-ui se aplică de la 7.T. a relaţiilor socio-afective dintre copii şi părinţi sau pentru descifrarea ideaţiei suicidare etc. Deşi H. A doua şedinţă are loc după minimum o zi şi maximum 15 zile de la prima. Roşea. 1972).T. female = femeie. pe care examinatorul doreşte să le releve prin T. GF . 14 Testul Tematic de Aperceptie (studiu monografic) Din tabelul I rezultă că anumite planşe sunt utile pentru relevarea trebuinţei de performanţă.F .imagini pentru persoanele de sex masculin şi pentru persoanele de sex feminin peste 14 ani. Fiecărei şedinţe i se acordă câte o oră. După alţi autori. Dana (1985) a demonstrat că planşele cu un ridicat nivel de ambiguitate sunt mai folositoare în surprinderea unor trăsături relevante de personalitate. Dar. Imaginile notate doar cu cifre arabe sunt destinate ambelor sexe şi tuturor vârstelor (de la 4 ani în sus. în mod curent T. în procedura originali se recomandă ca examinarea să se facă in două şedinţe. male = bărbat. Nu există însă un consens general referitor la planşele care să fie utilizate. care au caracterul cel mai dramatic. examinatorul poate alege seturi de planşe diferite.A.A. H.R. respectiv pentru relevarea problemelor psihosociale ale subiectului.-ul este folosit doar cu 10 planşe. şi indivizilor de sex masculin peste 14 ani. pe care să le utilizeze în mod exclusiv.-ul.A. T. pentru anumite intervale de vârstă şi în funcţie de anumite aspecte psihologice particulare. Alţii susţin că alegerea planşelor trebuie să fie în funcţie de situaţia concretă a fiecărui caz investigat.imagini destinate băieţilor sub 14 ani. pentru cea de-a doua utilizându-se imaginile seriei a Ii-a.8 sau de la 10 ani în sus. Murray a prevăzut utilizarea a 20 de planşe pentru examinarea unui subiect. girl = fată. altele sunt potrivite pentru investigarea agresivităţii. BM .A. materialul testului se poate utiliza într-un mod mai flexibil.T.

6GF. vârsta între 7 şi 11 ani: agresivitate 17BM 3BM. care se va dovedi cea mai adecvată declanşării şi bunei funcţionări a procesului imaginativ.-ului este aceea de neutralitatebine voitoare. sau cu intelect redus. 1 1 . b) Desfăşurarea examinării cu T. 20 UTILIZAREA Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic/ SURSA Bellak (1971 Bellak (1971 Karon (1981 Rabin & Haw (1960 Obrzut & Bol (1986 Obrzut & Bol (1986 administrare standard: bărbaţi administrare standard: femei administrare standard 1. Dupree.-ul să fie precedat de alte examinări. Subiectul este aşezat comod pe un scaun. Planşele sunt prezentate una câte una. sau este întins pe o canapea de preferinţă cu spatele la examinator (cu excepţia uncr copii sau psihotici foarte susceptibili. neîncrezători. 13MF 1. 7GF. 8BM. cu ajutorul unor păpuşi sau jucării. 13MF 1. 6BM. situaţia-test le este prezentată ca o probă de imaginaţie. 14. 14. 12F a) Ambianţa şi pregătirea subiectului pentru examinare Se încearcă să se stabilească o atmosferă cât mai destinsă. Karon (1981 Karon (1981 7GF 18GF.A. 4. adolescenţi 18GF i. cazuri în care examinatorul va sta în faţa subiectului). Subiectul trebuie să găsească un mediu simpatic.L. şi în special cu proba proiectivă a petelor de cerneală Rorschach.T. 13MF. 3GF. 4. 16 . refractari.F. pentru familiarizare.T. 6BM. 7.A. Subiecţii trebuie să aibă impresia că se urmăreşte numai aptitudine? li'-r^ră si ereati r 'itr. 12M. cu teste de aptitudini. 12M. 3BM. 1 PLANŞELE 1. 6. bunăvoinţă. în funcţie de grupa de vârstă. 3BM. 6.A. 12M. administrare standard: 15. 13B. J. 17BM vârsta între 7 şi 11 ani: trebuinţa de performanţă. receptivitate şi consideraţie.T. 2. 8GF : 1.\e r lor Cea mai mare parte a subiecţilor nu au nevoie de nici o pregătire specială. ci doar li se cere să inventeze câte o poveste pentru fiecare imagine. 3BM. într-o ordine determinată. Adolescenţilor şi adulţilor ce au inteligenţă şi cultură peste medie. 18BM. PROPUSE PENTRU DIFERITE EXAMINĂRI PSIHOLOGICE (dupăF. 12M. 4. adulţilor cu inteligenţă si cu instrucţie redusă. în cazul copiilor o astfel de pregătire se realizează în câteva şedinţe. 7. 16 12M. de inteligenţă. 7GF. o atmosferă de prietenie. Copiilor.Tabef PLANŞELE T. Examinatorul trebuie să ajungă la standardizarea unei atitudini. 7GF. 12M. 7GF.T. 14 vârsta între 7 şi 11 ani: Obrzut & Bol preocuparea pentru îngrijirea (1986 parentală sau problematica respingerii vârsta între 7 şi 11 ani: pedeapsa Obrzut & Bol parentală şi atitudinea faţă de (1986 părinţi vârsta între 5 şi 10 ani ideaţia suicidară reacţia subiectului la terapie sau la terapeut Gerver(1946. 10. fiind alese în funcţie de vârstă şi sex. 3. care nu au fost niciodată supuşi unor teste.A. Dar în cazul unor subiecţi indiferenţi. 17BM. 3GF. Cea mai bună linie de conduită a examinatorului în timpul aplicării T. Worchel. a procesului creativ al subiectului. 14. nivelul intelectual şi de şedinţă. 2. realizare şi nivelul de aspiraţie 3BM. 16. 3BM.5. iar instrupţia este diferenţiată şi ea. de confort fizic si psihic. 9. 1 1 . 7BM. 14. 1 1. precum şi psihoticilor nu li se dă nicî o explicaţie. în care sunt încurajaţi să inventeze „scene vorbite". 12F.2. se recomanda ca examenul cu T. 14 j i .

Veţi spune ce a provocat evenimentul reprezentat în imagine. de exemplu: „Ce a pricinuit ' această situaţie?". într-un anumit caz. examinatorul le poate spune: „Dacă îmi vei povesti o istorioară destul de lungă îţi voi da ceva". -pentru a încuraja din când în când subiecţii care nu au cea mai adecvată dispoziţie imaginativă. sau prea în întârziere în privinţa timpului. Forma B (aplicabilă copiilor. examinatorul nu trebuie să se lase antrenat în discuţii cu subiectul. inteligenţă. trebuie să i se spună să-şi concentreze eforturile asupra unei singure povestiri mai lungi. O asemenea suspectare poate duce la un eşec al spontaneităţii gândirii şi imaginaţiei subiectului. .pentru a i se spune subiectului să se concentreze asupra intrigii şi nu asupra detaliilor. „Dacă vei povesti bine.Vasiie Preda - Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) Prima şedinţă Subiectului i se spune lent şi clar instructajul. eu am aici imagini pe care vi le voi arăta şi pentru fiecare imagine doresc ca dumeavoastră să inventaţi o povestire. Aţi înţeles?. Psihoticii şi unii copii au nevoie de multă încurajare. apoi veţi spune deznodământul. după aprecierea povestirii. dar aţi uitat să spuneţi cum s-a comportat copilul când mama sa 1-a bătut şi aţi lăsat povestirea în suspensie. ce simt şi ce gândesc personajele. Dispuneţi de cincizeci de minute pentru 10 planşe. pentru a se evita — mai ales în cazul subiecţilor care înainte au fost supuşi psihanalizei — ca subiectul să creadă că examinatorul ar vrea să interpreteze conţinutul asociaţiilor sale libere. căci este important ca subiectul să termine în cincizeci de minute toate cele zece istorioare consacrând pentru fiecare aproximativ acelaşi timp.". personalitate şi dispoziţiile >mentane ale subiectului. Veţi putea inventa istorioara care vă place. Spuneţi ce s-a petrecut înainte. întrebând: „Cum se va termina aceasta?*... examinatorul îi va răspunde: „Veţi putea povesti ceea ce veţi vrea. după ce vei termina îţi voi spune şi eu o poveste frumoasă". că este vorba de o probă de imaginaţie. în general. Aţi înţeles?. în nici un caz. în timpul aplicării probei. încercaţi să faceţi mai bine la celelalte imagini". ■ .pentru a întrerupe o povestire care devine prea lungă sau incoerentă. în restul timpului examinatorul nu mai intervine decât în cazuri excepţionale. imaginaţia este o formă a inteligenţei. Termenii exacţi ai instructajului pot fi modificaţi în funcţie de vârstă. iar dacă instrucţia nu a fost respectată în întregime. Dacă manifestă veleităţi în acest sens. examinatorul poate spune: „Istorioara dumneavoastră este în mod cert interesantă. ce simt şi ce gândesc personajele şi cum se va termina. cum ar fi: -pentru a avertiza subiectul de fiecare dată când se găseşte prea în avans. veţi povesti ce se petrece în acest moment. cât se poate de vie. Bine. veţi inventa pentru fiecare câte o istorioară. Aţi consacrat trei minute şi jumătate acestei istorioare. subiectul este invitat să completeze lacuna. „Există o recompensă pentru cel care va face cele mai frumoase istorii"). adolescenţilor şi adulţilor cu inteligenţă şi cultură peste medie): „Vom face o probă care se bazează pe imaginaţie. deci veţi putea consacra aproximativ cinci minute pentru fiecare istorioară.. -pentru a relua. care poate îmbrăca forma laudei povestirilor create.. dacă subiectul omite unele secvenţe importante ale povestirii (circumstanţele anterioare acţiunii sau deznodământului) întrebând. sub una din formulele următoare: Forma A (aplicabilă. -subiectul nu trebuie lăsat să povestească mai multe istorioare scurte pe baza unei singure imagini. -dacă subiectul se informează despre un detaliu care nu este clar. Exprimaţi-vă gândurile aşa cum vă vin în minte. Vă voi arăta câteva imagini. Celelalte povestiri ale dumneavoastră pot fi mai lungi. cu tact. 19 . una după alta. ce se întâmplă acum. După compunerea primei istorii examinatorul va lăuda subiectul. 18 Nu există un deznodământ real. Copiilor extrem de reticenţi şi inhibaţi li se poate promite o recompensă (de exemplu. -subiecţiilor care se complac să facă descrieri ale imaginilor. încercaţi să o faceţi cât mai bine". De exemplu. Veţi avea cinci minute pentru a inventa o istorioară. li se ya reaminti. adulţilor cu inteligenţă şi cu instruire scăzută şi psihoticilor): „Această probă constă în povestirea unor istorioare. Dar este contraindicat să se a de la început: „Veţi avea ocazia să faceţi o relatare pe maginaţiei libere". atunci iată prima imagine. Iată prima imagine".

la sfârşit. i se prezintă subiectului. 16. de către o persoană aşezată în camera vecină. 1943). se diminuează caracterul proiectiv al probei. pentru a nu se pregăti prin rememorarea unor intrigi din cărţi sau filme.T.-ului.R. asupra productivităţii şi caracteristicilor istorioarelor. Majoritatea examinatorilor consideră că în cazul copiilor este contraindicat să li se ceară să-şi scrie propriile povestiri. Ei ajung la concluzia că. începând de la 10 ani.A. Forma B: „Vă voi arăta astăzi alte imagini. Dacă înregistrarea povestirilor se face grafic. precum şi timpul acordat de subiect fiecărei povestiri. în această şedinţă. ca într-o ficţiune. basm sau alegorie. compoziţii de câte 300 cuvinte. A.R. examinatorul adaugă: . Murray. După ce subiectul a făcut o descriere completă a ceea ce el şi-a imaginat. dar magnetofonul şi microfonul să fie mascate. subiecţii au fost studenţi. se prezintă şi planşa albă (din acelaşi material şi de aceleaşi dimensiuni ca şi cele cu imagini). sub aspectul nivelului de formulare a cerinţelor Forma A: . 21 .T. apare o preferinţă pentru exprimarea în acestea a unei tonalităţi distimice. Examinatorul va nota timpul de latenţă (de la prezentarea imaginii până la începerea povestirii). întocmirea protocolului înregistrarea completă a povestirilor. Eu doresc acum să văd cât sunteţi de capabil atunci când încetaţi să luaţi în considerare realităţile banale şi lăsaţi frâu liber imaginaţiei. nr. în ambele studii. De asemenea. de aproximativ 150 de cuvinte (H.M. Instructajul este şi în acest caz diferenţiat pentru cele două categorii de subiecţi. ar influenţa productivitatea povestirilor. Cele 10 istorioare pe care le-aţi făcut au fost excelente dar v-aţi fixat mai ales asupra faptelor din viaţa cotidiană. Dana (1985) a demonstrat că planşele cu un ridicat nivel de ambiguitate sunt mai utile pentru surprinderea unor trăsături relevante de personalitate. dar de data aceasta veţi putea da frâu libe^ imaginaţiei dumneavoastră.Vasăe Preda —— Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) Şedinţa • doua Subiectului nu trebuie să i se spună că se fixează şi o a doua şedinţă in care i se va cere să inventeze din nou istorioare. H. în raport cu creşterea numărului de întrebări. pentru a reda expresivitatea limbajului subiectului. decât în sensul că în instructaj se insistă asupra libertăţii complete a imaginaţiei.A. în raport cu administrarea testului. Pe de altă parte.A. Menţionăm faptul că. Imaginaţi-vă că există o gravură şi descrieţi-mi-o detaliat. se vor utiliza semnele de punctuaţie adecvate.închideţi ochii şi reprezentaţi-vă ceva". încercaţi să inventaţi istorioare mult mai pasionante decât ultima dată — ca un vis sau un basm. căci imaginile pe care le am sunt mult mai bune şi mai interesante. Boliek (1986) ridică problema oportunităţii ca prin intermediul unor întrebări să se clarifice situaţii ambigue. Baty şi M.A. procedura nu diferă de cea din prima. în şedinţa a doua." în cazul în care subiectul nu reuşeşte.T. Iată prima imagine". Dreger (1975) nu •au găsit nici o diferenţă semnificativă între înregistrarea povestirilor şi scrierea lor. examinatorul spune: „Acum imediat. transmiterea fiind asigurată cu ajutorul unui microfon disimulat. Obrzut şi AC. povesteşte-mi o istorioară despre aceasta". Data trecută mi-aţi poves1 + câteva isiorioare frumoase. Se poate recurge la notarea stenograficâ. având în vedere că adulţii dau 20 în medie. Planşa albă. eu doresc să văd dac^ sunteţi capabili să faceţi mai bine. gradul de empatie al acestuia în timpul povestirii istorioarelor pe baza planşelor T. Dana (1986) susţine că atunci când examinatorul părăseşte camera şi îi cere subiectului să-şi înregistreze povestirile T. Examinatorul trebuie să facă tot posibilul pentru a transcrie cuvintele exacte ale subiectului. Acum. Unele cercetări au avertizat asupra factorilor care. ceea ce împiedică inventarea unor istorii doar sub impulsul momentului. de către examinator este relativ dificilă. dânduse următorul instructaj special: «încercaţi să vedeţi ceva pe această planşă albă. J. De asemenea. E.R. în situaţia în care examinatorul rămâne în cameră comparativ cu situaţia în care acesta părăseşte încăperea.Procedeul de azi este la fel ca cel precedent. de data aceasta va fi mult mai uşor. H. iar copiii. se poate face înregistrarea pe bandă magnetică. s-a pus problema influenţei modului de întocmire a protocolului T. Iată prima imagine".

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A T.T.A.A. complexe şi conflicte. 1943) integrează rezultatele obţinute prin aplicarea şi interpretarea T.. se direcţioneazâ. îndeosebi trebuinţele. Prin analiza conţinuturilor motivationale putem afla ce „lucruri" specifice motivează oamenii. evidenţiind. Interrelaţia dinamică a „forţelor interne* ia pulsiunilor. pe^care subiectul refuză să le recunoască sau este incapabil 22 23 . emoţii si sentimente.Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) 3. 1981). tar în manualul formei finale a acestei probe de personalitate (1943) arată că testul relevă trebuinţe. Teoria trebuinţelor elaborată de Murray poate fi inclusă în categoria teoriilor motivationale care se focalizează asupra conţinutului motivatioual (C.-ului şi ale altor probe psihologice în concepţia sa despre personalitate. Murray distinge două categorii de trebuinţe care dinamizează şi direcţioneazâ acţiunile omului.A. Murray ia în studiu dinamica moţivationaiâ care se proiectează în povestirile realizate de subiect la T. Mamali. Este vorba de trebuinţele primare sau viscerogene şi de trebuinţele secundare sau psihogene. Aceste teorii analizează specificul elementelor constitutive ale structurii motivationale a individului („forţele interne" sau trebuinţele. H.A. totodată. Murray (1938. Trebuinţele sunt consideiate drept factori interni dinamogeni pe baza cărora se declanşează. se susţine activitatea şi in general comportamentul uman.T.T. în cadrul acestei concepţii.-ULUI H. tendinţe refulate. care include şi elemente analitice. a trebuinţelor) şi a „presiunilor externe* — aşa cum a conceput-o Murray — este susţinută de idee?.A. în concepţia lui Murray: în interacţiune cu elementele din structura motivaţională a mediului socio-uman în cadru! căruia trăieşte şi acţionează o anumită persoană („presiunile externe"). un loc aparte îl ocupă structura motivaţională a personalităţii. că evoluţia individului uman şi a sistemului său de trebuinţe riu poate fi înţeleasă şi explicată în afara interacţiunii acestuia cu mediul social şi cu mediul fizic. clasificate astfel în funcţie de apariţia lor în ontogenezâ. elaborată de pe principiile psihologiei dinamice.

Pornind de la această concepţie de nuanţă psihanalitică. a evenimentelor externe in general.T. se ÎL zr. fenomenelor. 1969). fenomenelor.A. Astfel. Mc.T. care influenţează selectiv comportamentul. este concepută ca o sinteză de trăsături în care se structurează şi un sistem complex al apercepţiilor şi al percepţiilor de natură diversă. unde accentul cade pe maniera în care eul este integrat sau este pe cale de integrare.T. uneori foarte vechi. de Uc-bumtele acute ale subiectului (Atkinson. Postman. Materialul testului reprezintă 10 planşe cu scene antropomorfizate din viaţa animalelor. Ca şiT. T A. Testul de apercepţie pentru copii — după opinia lui Bellak — trebuie utilizat într-o perspectivă a psihologiei dinamice.T. mecanismele de apărare.£ellak Testul monografic) Tematic de Apercepţie (studiu şi S. evenimentelor. Există „percepţii" care determină un anumit comportament ce ţine seama de dificultăţile realităţii (eul).T. influenţa primelor apercepţii asupra apercepţiei stimulilor noi (sub această influenţă formându-se şi mecanismele de apărare). Amintim în acest sens varianta pentru copii „Children Apperceptlon Test" (C. precum şi de starea „aperceptivă". depinde.) elaborată de L. De-a lungul timpului s-a îmbogăţit continuu validitatea conceptuală a Testului tematic de apercepţie.-ul. formarea trăsăturilor de caracter etc). angoasa. de stările de frustrare prezente sau trecute (Abt. în viziunea lui L. cu cât creşte ambiguitatea stimulativă. identificare. Fundamentarea teoretică şi interpretarea C. 1966). stările de anxietate. Rodrigues. adică de conţinutul imagistic aperceptiv şi de haloul afectiv corespunzător. Apercepţia este tocmai procesul prin care experienţa nouă este asimila1 â şi transformată prin prisma experienţei trecute a fiecăruia. s-a demonstrat că percepţia şi interpretarea acestor imagini.A.A. situaţia din familie — aşa cum se proiectează în povestiri — prin prisma relaţiilor pe verticală (adulţi copil) şi pe orizontală (între fraţi). Shentoub.T. idiosincretic al individului (Bruner. prin prisma experienţei personale anterioare a fost verificaţi experimental. căutându-se identificările sale. cu atât este mai mare posibilitatea ca evaluarea şi interpretarea respectivei situaţii-stimul să reflecte proiectarea cadrului de referinţă personală. în funcţie de dinamica factorilor interni — îndeosebi a celor motivaţionali şi afectivi — are loc si acordarea de noi „valori semnalizatoare" sau are loc schimbarea valenţelor obiectelor. Bellak (1949). fapt ce se poate analiza prin interpretarea povestirilor realizate de subiect pe baza imaginilor ambigue ale acestei probe proiective. Personalitatea. dar cu nuanţe noi în raport cu ideile susţinute de Freud. Bellak.-ui. formarea simptomelor în tulburările psihice. L. ae nivelul de anxietate actual al subiectului. 1973). interacţiunea apercepţiilor (acte „uitate". tot de pe poziţii psihanalitice.A.-ul pune accentul pe maniera in care eul evită sau rezolvă conflictele şi transformă tensiunile care decurg din ele (V. Testul de apercepţie pentru copii poate fi analizat şi interpretat aproximativ la fel ca şi T. apercepţia este. raportate la psihologia 25 . Ipoteza că interpretarea de către subiect a imaginilor T. 1966. Real i atea fizică şi socială este investită cu trăsături fantasmele subiectului. Se pot face investigaţii în zonele de conflict ale subiectului. deci. considerându-se că la aceste vârste copiii se proiectează mai uşor în acest mod. 1970).A. mai mult sau mai puţin conştientizate. identificându-se cu uşurinţă cu animalele. „percepţii" care sunt legate de scopuri ideale îndepărtate (idealul eului) şi „percepţii" care guvernează conduita morală (supra-eul).Vasie Preda să le conştientizeze. evitând sau rezolvând conflictele şi transformând tensiunile care decurg din ele. a cercetărilor din domeniul lingvisticii structuraliste şi ale psiholingvisticii. integrarea eului. ca de aitfel şi percepţia şi interpretarea obiectelor. odată cu apariţia de noi variante si de noi modalităţi de interpretare. Oie^and. gradul de maturizare afectivă. discriminare şi interpretare) — este influenţată de factorii motivaţionali şi afectivi ai personalităţii. L.-ului se poate însă îmbogăţi pe baza cercetărilor mai noi de psihanaliză infantilă. de amintirile personale. Bellak a destinat proba C. Bellak. nivelul de dezvoltare al supra-eului (Anzieu.T. într-adevăr. Percepţia — în diferitele ei faze (detectare. pulsiunile. Bellak (1954) consideră psihanaliza ca o teorie a învăţării în raport cu viaţa subiectului: achiziţia de apercepţii. Elaborat dintr-o perspectivă a psihologiei dinamice şi a psihanalizei. printre altele. 1950). Debray. investigării personalităţii copiilor între 3 şi 10 ani.A. descoperindu-se temerile. o interpretare care dă un sens particular experienţei personale. R.

Aceste infrastructuri determină condiţiile în care. ţu<"" catile morale devin mai autonome şi mai raţionale.A.-ului.T.. în acest sens. caracterizate succesiv r ai i«diferenţiere si participare.T. b) morala de con--. c) morala de cooperare şi de schimburi ~e iu tare m lezvoltarea-ontogenetică. Haynal. acest proces desemnează capacitatea unei persoane de a reconstrui şi de a opera cu „constructele personale" ale altei persoane.. De Saussure ^iJ~rq s el că supra-eul poate fi definit în termeni „ i . L. deci. mecanismele operaţionale ale supra-eului se îmbogăţesc şi primesc noi trăsături. Takala şi colaboratorii reliefează o dezvoltare stadială a capacităţii copiilor de a percepe şi interpreta componentele motivaţionale şi afective ale comportamentului persoanelor aflate în interacţiune. 1966).genetică (Odier. = blac ale formarii supra-eului (identificarea primara. cf. Armonia crescută între standardele morale şi standardele etice ale supra-eului si scopurile eului dirijate spre realitate va facilita colaborarea dezirabilâ intre supra-eu şi funcţiile corespunzătoare ale eului (Jakobson. cu care se identifică subiectul şi celelalte personaje implicate in acţiune.-ului.T. ni se pare util să amintim şi câteva concluzii ale cercetărilor întreprinse de M. orice datorie sau cerinţă morală pot deveni pentru o personalitate în formare. De asemenea. întrucât este vorba de o „morală j n îstrang-re" fundată pe respectul unilateral.-. s-a constatat că.:: :tu«ix^ . 1977). 1955). A.ir^ntere c«re este bazată pe respectul unilateral şi definită _ i u „realisrr al moral". Seve (1974) consideră că ceea ce freudismul vizează prin conceptul 26 Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) supra-eu ar trebui regândit pe baza a ceea ce se înţelege prin infrastructurile sociale. Iată. ambivalenţă afectivă si mecanisme de apărare. precum şi a cercetărilor privind conceptele psihosociale din vocabularul activ al copiilor (Takala.. trecerea de la explicarea comportamentului exterior la explicarea stărilor şi reacţiilor psihice ale persoanei permite înţelegerea intenţiilor. De Saussure. un element pertinent. Green semnalează interesul pe care îl reprezintă ideile rezultate din cercetările asupra dezvoltării cognitive şi afective (idei ale şcolii piagetiene respectiv.i" ii c i reziduu ai „gândirii realiste* si egocentrice pe " . în acest sens. pe de o pare euî devine tot mai capabil să stăpânească i x siunile s lumea externă. De asemenea. iar pe de altă parte ajută la \~ ut erai ea „supra-eului iraţional". respectiv pentru copil. 1966). copilul descriind şi evaluând în primul rând interacţiunea în care este implicată o persoană. în interpretarea C. cf. care releva elementele din aspectul dinamic al personalităţii şi al comportamentului. Astfel.A. care îmbogăţesc şi fundamentarea teoretică a C. Pe măsură ce procesele <*ului câştigă o influenţă mai mare în viaţa psihică a copilului. psihologul va ţine seama de constatările experimentale ale lui Takala privind evoluţia limbajului la copil din punctul de vedere al conţinutului psihosocial şi al implicaţiilor sale morale. 1969). Jakobson. Sub innuenţa eului. sentimentelor. ^a dn sens freudian).T. pe măsura . i d. extinderea considerabilă a psihanalizei copiilor pare a fi fructuoasă mai ales prin referire la noţiunile: conflict. Astfel.A. orice lege. Green. în concepţia psihanalitică actuală. Takala şi colaboratorii (1977) privind conceptele psihosociale şi dezvoltarea capacităţii de interpretare a situaţiilor interpersonale în ontogeneză.-ului şi a T. Legat de aceasta. Aceste consideraţii teoretice trebuie să ne stea în atenţie atunci când analizăm interacţiunile dintre eroul povestirilor C.:. Haynal. . acest control fiind un fenomen care derivă din supra-eu (Haynal.A.. doar câteva încercări de a regândi conceptele psihanalitice care au fost incluse în fundamentarea teoretică a T. aspiraţiilor celuilalt.i ) r lora .:a. pulsiunile şi acţiunile impulsive sunt controlate prin intermediul valorilor.ci..T. A. ale psihanaliştilor). familiale şi personale. Odier consideră „^alismul moral" (în sens piagetian) ar corespunde noţiunii -. kic.. reziduu tipic al fixaţiilor la o anumită autoritate.^ikaj. si ulterior se dezvoltă capacitatea de a-1 percepe sub unghi psihosocial pe celălalt. Privit prin prisma teoriei „constructelor personale" (Kelly.■. încercări de care trebuie să ţinem seama şi în interpretarea acestor probe proiective.. după vârsta de 5-6 ani.. sau T.V^ară t ur ri zarea agresivităţii) corespund :elor trei stadii u -ne alt: dezvoltării morale la copil. respectiv.A.T. de fapt.A. Cercetările au demonstrat şi faptul — ce poate părea paradoxal — că în dezvoltarea psihogeneticâ mai întâi se structurează mecanismele de percepere a relaţiilor interperscnale. pentru a-i înţelege şi prevedea comportamentul.-ului. o flexibilitate si o variabilitate de care este lipsit supra-eul infantil.T.-ului şi a C. De asemenea. ^. Astfel.

care se manifestă în viaţa sa interioară şi în comportame nt cu o frecvenţă şi cu o forţă deosebită. analiza limbajului povestirilor C. creşte frecvenţa utilizării de către copii a cuvintelor de tip „distructiv" şi „agresiv" (ceartă. poate fi utilizată în aproximarea tendinţelor latente de agresivitate şi în precizarea funcţiilor specifice pe care le au anumite medii de socializare şi anumite relaţii interpersonal e în stimularea sau inhibarea comportamen tului psihosocial agresogen. motivaţional ă şi atitudinală. Pe baza integrării acestor date în fundamentare a teoretică a T. ca şi asociaţiile de idei sau gândurile subiectului. precizează şi îmbogăţesc validitatea conceptuală a acestei probe proiective. în acest sens. . egoism. precum şi al elementelor active din structura motivaţionalâ şi afectivă.-ului se relevă mai pregnant sensul termenului apercepţie şi sensul termenului proiecţie.A.Testul Tematic de Ap aficf inaintării in vârsta. al atitudinilor si aspiraţiilor acesteia.T.T. invidie etc. indezirabil. sunt nu numai rezultatul prelucrării stimulărilor externe actuale. şi T. afectivă.A.T:.A. care cuprind un număr egal de stimuli pozitivi şi negativi (stenici şi distimici).A. apercepţia se referă la faptul că percepţiile. mai ascuns în structura personalităţii subiectului. Pe această bază. preluate din diverse teorii despre motivaţie şi din unele exprimente psihologice. îndeosebi a ceea ce nu este accesibil uneori nici conştiinţei celui examinat. subiectul îşi proiectează nu numai conţinutul său ideo-afectiv şi motivaţional penibil. ci şi ceea ce este acceptat sau ceea ce este dorit (trebuinţe. ci şi al experienţei anterioare a persoanei. şi în povestirile T. Consi derăm că datele pe care le-am adăugat până aici fundamentăr ii teoretice iniţiale a Testului tematic de apercepţie. această probă psihologică urmărind descoperirea a ceea ce este mai profund.) în explicarea unor situaţii psihosociale prezentate în imagini. Deci.T. Proiecţia poate fi considerară ca un mecanism prin care subiectul „se eliberează" de o parte a conţinutului său psihic (dezirabil sau cel mai adesea indezirabil). exteriorizându -1 prin mijloacele şi formele de expresie verbală. neconştientiz at sau neacceptat de conştiinţă. de natură cognitivă.

T.A.A. 4. este doar în mică măsură standardizat ă.A.T.A.A. Interpretul povestirilor T.1. Condiţii ale analizei şi interpretării povestirilor T. aspiraţii. emoţii. fapt pentru care judecata clinică şi experienţa examinatoru lui au un mare rol. MURR AY 4. DUPÂ H. ANALI ZA ŞI INTERP RETAR EA POVES TIRILO R T.A. De mare utilitate pentru începători este confruntarea concluziilor desprinse pe baza aplicării şi interpretării T. cu datele obţinute despre subiectul examinat pe alte căi: prin metoda . Anali za şi interpretarea datelor obţinute prin T.interese. dorinţe. atitudini). se bazează pe un bagaj de cunoştinţe de psihologie clinică dobândit inclusiv prin observarea şi testarea bolnavilor psihici de toate categoriile şi a unui mare număr de persoane normale iar dacă vrea să ajungă „la profunzimea lucrurilor* are nevoie şi de cunoştinţe de psihanaliză validate de cercetările psihologice contemporan e. sentimente.T.T.T.-ului cu faptele de viaţă.

biografică. oferă şi multe prilejuri de proiectare a propriilor complexe sau conflicte ale interpretului sau de utilizare în interpretare a ideilor izvorâte din teoriile psihologice favorite ale acestuia. în unele aspecte. De aceea. Anzieu (1973) atrage atenţia asupra faptului că dacă se refuză opinia după care examinatorul se poate proiecta în interpretarea povestirilor T. D. La rândul său.ecuaţiei sale personale". supusă structurii personalităţii examinatorul ui. la fel cum subiectul se proiectează în timpul administrării probei.T. Murray (1943) avertizează că istorioarele T.T.A. «Psihanalistu l amator" — care nu ţine seama de realitatea şi complexitate a faptelor — nu face decât să se înşele pe el însuşi dacă în interpretarea acestui test proiectiv dă curs liber imaginaţiei sale.A. conştientizar ea relaţiei interpersonal e pe care 29 . totuşi trebuie să admitem că interpretarea acestui test rămâne. cunoaşterea de către examinator a . prin convorbirea clinică şi prin alte probe de personalitate.

:::_. din lecturi. 4. este. eroul tinde să fie: •personajul de care persoana testată este cea mai interesată.-ului sunt necesare şi câteva date de bază despre subiect şi despre persoanele apropiate acestuia: vârsta. care apare de la început în acţiune. Rapaport. 4. profesia. se poate proceda imediat după examinare.A.a. Fără ele interpretarea poate fi mai dificilă. în care.1. fie din cauza lipsei efortului si dispoziţiei imaginative. 1946 ş. afective şi axiologice a '.-ului este legat de posibilitatea de perfecţionare a interpretului (a psihologului — n. dacă sunt decedaţi sau divorţaţi. c)Subiectul poate povesti o istorioară care conţine altă istorioară. Asemenea situaţii pot apare şi în cazul unei „ambivalenţe afective". în funcţie de circumstanţe.A. de exemplu. majoritatea povestirilor au un erou unic — uşor de recunoscut după criteriile de mai sus — se pot ivi şi situaţii mai complexe cum sunt cele de mai jos: a) Identificarea subiectului cu un personaj se schimbă uneori în cursul povestirii. pentru a incita subiectul să-şi rememoreze sursele ideilor sale. sexului. fie de sex feminin — este persoana sau una dintre persoanele care figurează în planşe.2. de aceea ea nu îşi găseşte locul. reţinerea şi reproducerea unora sau altora dintre episoadele Ulmului vizionat sau ale cărţii citite s-au făcut prin prisma unor trăsături de personalitate ale subiectului. mobilurile şi sentimentele.T.A. Examinatorul poate justifica întrebările sale explicând subiectului că studiază factorii implicaţi in elaborarea temelor literare. stări afective. în interpretarea T. Şi în ultimele două cazuri are loc o anumită proiectare a subiectului. fără raportare la astfel de date.T. Cu toate că. din experienţa prietenilor sau a cunoscuţilor săi.T.jprsonaiitatii acestuia. •eroul — fie de sex masculin.) subliniază faptul că punctul de plecare în interpretarea T. care împărtăşeşte unele sentimente ale subiectului şi urmăreşte aceleaşi scopuri ca şi el. Analiza conţinutului povestirilor T. După Murray (1950). De exemplu. ale unor „constructe personale" care relevă diferite aspecte ale substructurii motivaţionale. O astfel de situaţie este denumită de Murray „temă endopsihicâ" (situaţie de conflict intim) a două „componente erou".1.T. de asemenea.A. joacă rolul principal şi este implicată în deznodământ. atitudini. din filme etc. este o „acrobaţie care poate reuşi sau poate eşua.1. dacă tema a derivat din experienţa sa proprie de viaţă. 8) după care „viitorul T. Pentru a interpreta datele obţinute prin T. de „descifrare* a personalităţii.A. O analiză „oarbă". dacă părinţii trăiesc. existând mai multe „secvenţe ale eroului*. deoarece însăşi selecţia.'/. b) „Forţele psihice" care provin din personalitatea subiectului pot fi „încarnate" în două personaje diferite. spune Murray. la :':. :^ : C':V:T Ir. p. o conduită antisocială este exprimată printr-un infractor. Murray (1943) şi alţi autori (Kotrowski. iar conştiinţa morală — printr-un agent al ordinii publice. în practica clinică". Bellak. Subiectul este rugat să spună. sexul. aspiraţii.-ului. Cele de mai sus ne arată că este permanent actuală opinia lui Murray (1950.2.T.2. adoptându-i punctul de vedere. autoanaliza contratransferului său asupra subiectului examinat sunt elemente necesare pentru o interpretare adecvată a povestirilor. Uneori istorioarele sunt create pe baza elementelor preluate din lecturi sau din filme fie datorită rezistenţei eului la acţiunea de „sondare". sau după câteva zile.) — instrument uitat al psihologiei — mai mult decât de perfecţionarea materialului testului". 1954. dorinţe. de obicei.n.Testul Tematic de Apertxpţe (studiu monografic) subiectul o dezvolta cu el pe parcursul administrării T. •personajul care seamănă cel mai mult cu subiectul sub unghiul vârstei. in cazul fiecărei povestiri. statutului social. descriindu-i cu cele mai multe detalii acţiunile.A.fbnritii.T.A.T. starea civilă a subiectului etc. " 4.-ului fl constituie elementele de conţinut şi apoi cele de formă. adică a personajului (personajelor) cu care subiectul se identifică prin proiectarea unor trebuinţe. sau poate apela şi la alte pretexte plauzibile.T. constituie prima sarcină în analiza şi interpretarea povestirilor T.A. Descoperirea eroului sau a eroilor. eroul este martor al 31 . Analiza conţinutului şl analiza formei povestirilor T. util să cunoaştem sursele povestirilor elaborate de subiect. 1950.

După Piotrowski. în acest caz este vorba de „erou principal" şi „erou secundar". şi pune ia îndoială principiul lui Murray după care eroul ar reprezenta întotdeauna subiectul.G. adică tendinţele acceptate de către conştiinţa sa. A. mai puţin acceptate sau neacceptate. iar celelalte personaje ar reprezenta anturajul real. In acest caz ave m indic ii ale unei puter nice com pone nte psihi ce femi nine (.T. iar un personaj secundar care-1 simpatizează joacă rolul principal. se poat e să nu apar ă un pers onaj centr al în istor ioare le elab orate de subi ect. Jung ) şi ale unei pute rnice com pone nte psihi ce masc uline („An imus ") la o feme ie. atrib utele erou lui fiind repar tizat e apro xima tiv egal unor eroi parţi ali sau unui grup de pers onaj e. eroul arată ceea CT subiectul crede că este sau ceea ce vrea sâ fie. Piotr . d)Su biect ul poat e să se ident ifice şi cu un pers onaj de sex opus şi săşi expri me în acest mod o parte a trăsă turil or pers onali tăţii sale. Piotrowski (1950) priveşte mai nuanţat problema desprinderii şi analizei eroului (eroilor) din povestirile T.A. râu integrate sau conflictuale ale subiectului. A.Z.Ani ma" — în conc epţia lui C.TestuJ Tematic de Ap eptie (studiu grafic evenimentel or. e)în sfârş it. fiecare dintre eroii menţionaţi exprimă tendinţele inacceptate . celelalte personaje exprimă alte tendinţe ale subiectului.Z. După Murray.

De exe mpl u. adic ă atrib uită unui alt pers onaj . Dori nţele subi ectul ui tind sâ fie atrib uite unor pers onaj e ale căro r trăs ături le justi fică cel mai bine.A. cu atât mai mar e este ase măn area dintr e subi ect şi pers onaj ul din pove stiril e T. un adult îşi expr imă dori nţele infa ntile atrib uind u-le unui copi l. O acţiu ne inac cept abilă este „dep lasat ă". c)C u cât o moti vaţi e este mai acce ptab ilă pent ru con ştiin ţa mor ală a subi ectu lui. sufe ră mai puţi ne disto rsiu ni decâ t pers onaj ele. T. T.a conf lictu lui ideo afect iv de care subi ectul este stăp ânit. cărui ai se . b)Fi ecar e pers onaj al unei pove stiri expri mă un aspe ct al pers onal ităţii subi ectul ui.ows ki stabi leşte urm ătoar ele regu li: a)Ac ţiuni le pove stiril or T.A. iar acţiu nile cont rare ale dive rsel or pers onaj e din acee aşi pov estir e repr ezint ă alter nativ a dile mei inter ioare .

tendinţele şi sentimentel e celorlalte personaje) şi din deznodămân tul fiecărei istorioare elaborate de subiect. emoţiile.2. apoi de sex şi de vârsta diferita. apoi de sex opus şi de aceeaşi vârsta. 4.T. ne permite să discernem dacă este vorba de sentimente refulate de subiect şi atribuite unor personaje ale povestirilor T. iar în cele din urmă în mişcarea unui obiect inanimat.. Trebuinţel e. Murray a utilizat în primul rând o listă de 28 de trebuinţe („need") psihogene. Această regulă.2. tendinţele şi sentimentele acestora. sentimente le şi atitudinile eroilor Pentr u a explica reacţiile comportame ntale ale eroilor. menţionată de Piotrowski. 1. aşa cum se desprind ele din acţiunile povestirilor prin raportare la „presiunile externe" (la mobilurile.A. .T.A. rezidă în mobilurile.atrib uie acea stă moti vaţie . Ele mentele esenţiale care stau la baza caracterizări i eroilor din povestirile T.O moti vaţie din ce în ce mai puţi n acce ptată este proi ectat ă mai întâi întrun pers onaj 32 de acelaşi sex şi de vârstă diferita. diferite de erou şi fără raporturi cu persoanele reale din anturajul subiectului.

psihologul va desprinde şi altele. prin analiza povestirilor T. trebuinţa de informare şi interpretare etc. cum ar fi: trebuinţa de achiziţie. solicitudinea . 33 .T.A.explicându-le mai pe larg pe următoarele: supunerea. trebuinţa de consideraţi e. Aceste trebuinţe — sub unghiul vectorial — pot fi pozitive şi negative. dominarea.. trebuinţa de sprijin. trebuinţa de apărare (reacţie defensivă). trebuinţa de organizare. trebuinţa ludică. trebuinţa de superioritat e. trebuinţa de conservare. pasivitatea. materială şi antisocială. materială şi socială. trebuinţa de hipercomp ensare. trebuinţa de autonomie (independen ţă). trebuinţa de protecţie (simpatie). trebuinţa de realizare. trebuinţa de cunoaştere şi de curiozitate. trebuinţa de evitare a inferiorităţii şi a eşecului. Trebuinţele pozitive sunt la rândul lor atractive (apropiere de obiectul preferat. care se pot manifesta la eroi în cadrul interrelaţiil or cu „presiunea externă". Trebuinţele negative sunt toate repulsive (Murray. trebuinţa de ordine. sexualitatea. distrucţia). în măsura în care ele duc la apropierea sau la depărtarea de obiect. agresivitatea şi agresiunea (emoţională şi verbală. trebuinţa de exhibiţie. Pe lângă aceste trebuinţe. iubit) sau coercitive (apropiere agresivă cu scop de dominare). 1938). agresivitatea şi agresiunea contra proprieipersoane.

Totodată se extrag atitudinile şi trasaturile caracteriale care îl definesc pe eroul fiecărei povestiri T.) în funcţie de intensitatea. morale şi estetice). sentimentel or.A. anxietatea.T. inclusiv emoţiile şi sentimentele superioare (cognitive. pe baza trebuinţelor. sentimente etc. emoţii. respectiv 5. Murray indică să se noteze forţa fiecărei variabile cu ajutorul unei scări cu cinci valori: de la 1 la 5. care îşi .A.T. psihologul analizează şi extrage din povestirile T.T. ce se manifestă cel mai frecvent şi cel mai intens în cele douăzeci de istorioare realizate prin aplicarea T. emoţiilor.A.T. in acţiunea povestirilor. Alături de stările afective menţionate de Murray— conflictele. aceasta din urmă fiind cota maximă. descurajarea. psihologul trebuie să posede o serioasă experienţă în aplicarea şi în interpretarea T. gelozia — trebuie extrase şi alte emoţii şi sentimente care se degajă din conduita eroilor.A. Dato rită faptului că nu sunt elaborate norme de frecvenţă şi intensitate a trebuinţelor.-ului la un anumit subiect. emoţiile şi sentimentel e eroilor. De exemplu. neîncrederea . frecvenţa manifestării şi de importanţa pe care o are în intrigă. atitudinilor caracteriale etc. instabilitatea emotivă). versatilitatea emoţională (labiiitatea. respectiv factorii emotiv-activi ai diferitelor acţiuni comportamentale manifestate de eroi.testul Tematic de i ografic lângă trebuinţe. Psiho logul notează forţa fiecărei variabile (trebuinţe. acordată în cazul unei forţe deosebite a Pe unei variabile. a conilictslor cu alte persoane se acorda cota maximă. când apar însă scene de mânie violentă sau de căutare permanentă a certurilor.-ului. Desi gur. emoţiilor şi sentimentelor eroilor cu care se identifica diferite categorii de subiecţi. respectiv nu există note standard la care să se facă referiri pentru a fi în măsură să consemneze diferenţieri ale forţei de manifestare a variabilelor menţionate. pentru caracterizar ea eroilor va realiza profilul psihologic al acestora. dacă eroul manifestă o uşoară iritabilitate se acordă cota 1 pentru variabila agresivitate emoţională şi verbală. durata. entuziasmul. să posede un fel de „etalon intern".

agresivitatea. în opinia lui Murray. Murray consideră că. abilitatea eroului de aşi duce la bun sfârşit acţiunile. în strânsă legătură cu trebuinţele. sentimen te de culpablitate. trebuinţa de realizare. în declanşarea şi menţinerea conduitei intervin: idealul eului (idealul realizării de sine). dintre acestea multe nefiind conştientizat e.T. abilitatea eroului de a-şi determina şi conduce impulsurile. narcisismul (dragostea pentru sineînsuşi). Adep t al psihanalizei.A. Legat de aceste aspecte.-ul pentru a studia funcţia adaptativa a eului. 1966) au utilizat T. acestea trebuie analizate şi menţionate pentru fiecare povestire. depresie). autonomia. în acest sens. pe baza estimării următorilor parametri: dominarea. menţionăm că unii autori (Whiteley. supra-eul integrat (eul se poate conforma supraeului) şi supra-eul în conflict (manife sta t prin criză de conştiin ţă.proiectează propriile trăsături psihice şi trebuinţe. funcţia adaptativa a eului se evaluează în raport cu capacitatea subiectului de a utiliza adecvat experienţa sa anterioară. acceptarea de către erou a responsabilit ăţii pentru acţiunile sale. de a percepe nuanţele emoţiilor şi de a conduce acţiunea povestirii în . iar pe baza unei scări de la -3 la +3 se evaluează maniera în care eul este structurat şi opinia pe care eroul fiecărei povestiri o are despre el însuşi.

presiunile externe". şi anume cu . 35 . subiectivitate a („proiectivita tea" — în limbajul lui Murray) sau obiectivitate a în aprecierea altora. după Murray). respectiv. ale subiectului care se proiectează ). emoţii. respectiv.A. emotivitatea. spre uniformitate sau spre schimbare. extraversiunea („exocathexi a" şi „extrocepţia " în concepţia lui Murray. introversiun ea („endocathexia" şi „introcepţia" . cu Din analiza povestirilor T. angoasa.trăsături generale" ale eroilor (respectiv. care se referă la investirea energiei în viaţa practică şi. tendinţa spre radicalism sau spre conservatori sm. în analiza şi interpretarea datelor se ţine seama nu numai de frecvenţa şi intensitatea fiecărei variabile psihice a eroilor (trebuinţe. dominarea faptelor).T. impulsivitate a sau deliberarea înainte de a acţiona. trăsături generale) luate izolat.raport tema. coordonarea sau lipsa de coordonare a gândirii şi acţiunii („conjunctiv itatea" sau „disjunctivita tea". adică investirea energiei în viaţa interioară şi. intensitatea efortului. sentimente. persistenţa efortului. dintre care menţionăm: creativitatea . se pot desprinde şi câteva . precum şi de raporturile pe care le au cu o altă categorie de variabile. ci şi de modul cum se combină între ele aceste variabile. dominarea emoţiilor şi sentimentelor ).

Adesea.A. doar gândite sau sunt realizate în fapt. mutilări provocate de un animal. care poate fi: impulsiv sau controlat. a trebuinţelor. apreciindu-se: dacă sunt în majoritatea cazurilor binevoitoare sau ostile. prezente sau viitoare? •Deznodământul — sub forma soluţiilor sau a con cluziilor — are o tonalitate afectivă pozitivă. Dintre „presiunile externe" menţionăm: afiliaţia (asociativă şi emoţională). suferinţă fizică. este conform efortului acestuia. este un compromis? • Absenţa deznodământului (Rapaport. trebuinţe ale personajelor cu care eroii au de-a face in cadrul acţiunilor din povestirile realizate de subiect. se notează trăsăturile psihice ale personajelor cu care au de-a face eroii. pierderea. un delict). deosebită. „presiunile externe*" se cotează pe o icara de ia 1 la 5. agresivitatea şi agresiunea (emoţională şi verbală.presiunilor externe" implicate în acţiunile acestuia. restricţia.T.. de fapt. tenace. fiinţe sau obiecte materiale introduse de subiect din imaginaţie în cadrul povestirilor realizate pe baza planşelor T. total sau este îndoielnic? Reuşita se datoreşte mijloacelor proprii ale eroului? Eşecul se datoreşte forţelor externe? •Gradul de frustrare.A. dominarea (constrângerea. o forţă externă unică rezultă din fuzionarea a două sau mai multe . ' •Dacă eroul a săvârşit un lucru indezirabil din punct de vedere social (de exemplu. durata şi gradul de semnificaţie în intrigă a fiecărei forţe ce provine din mediu. Forţele care provin din mediu („presiunile externe") Analiza forţelor externe începe prin a se stabili care dintre elementele obişnuite aie mediului extern lipsesc şi care dintre aceste forţe se manifestă cu o frecvenţă şi cu o intensitate mare.VasSe Preda- Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) 4. 1958). 4. 36 frecvenţa. Shentoub si Shentoub. deposedare). din punctul de vedere al eroului. Analiza desfăşurării şi a deznodământului povestirilor T. sentimentul de neplăcere al eroului în cazul eşecului.1. persuasiunea. criteriile de apreciere fiind intensitatea. are sentimente de culpabilitate. ele sunt trecute. psihologul evaluează suma pedepselor şi frustrărilor suferit? 37 . a .T.A. îşi recunoaşte Vina. dacă personajele de un anumit sex sunt mai binevoitoare sau mai ostile decât celelalte. distrugerea bunurilor eroului).presiuni exterioare' diferite. sentimentelor şi atitudinilor eroului. Noţiunea „presiune externă" cuprinde însă şi absenţa sit laţiilor favorabile externe (lipsă. chiar dacă legătura nu este direct formulată) şi se notează caracteristicile lor. precum şi tulburările corporale sau leziunile corporale pe care le suferă eroii şi la care trebuie să se adapteze (boală. energic sau slab.T. in schema dinamicii personalităţii. emoţiilor şi sentimentelor eroului. La fel ca si în cazul trebuinţelor. este pedepsit? •Deznodământul este în întregime în raport cu mo tivaţia eroului.)? •în ce măsură şi cu ce vigoare luptă eroul împotriva forţelor ce i se opun? •Cum face eroul pentru ca situaţia să progreseze spre un deznodământ favorabil? După Ombredane (1949) esie vorba de „stilul conduitei". coordonat sau necoordonat. cu iniţiativă sau inert. în afară de analiza întreprinsă cu scopul de a desprinde eroul cu care se identifică subiectul.4. De asemenea. emoţiilor.1. răniri.A. Psihologul va reţine pentru interpretare şi alte persoane.2. pe care le-a clasat după efectul pe care-i au sau pe care l-ar putea avea asupra eroului (eroilor) din povestirile T. seducţia). solicitudinea. materială si antisocială. fiecare dintre interacţiunile trebuinţe presiuni externe.T. privarea. pierdere. 1946. desfigurare etc).3.2. pericolul material (ce provine de la forţe naturale). triumf etc. Murray utilizează o listă de pe?te 30 de „presiuni externe" (tipuri de forţe din mediu sau Tipuri de situaţii). suplu sau rigid. respingerea. Trecând în revistă. materială şi socială. dacă se face referire mai frecventă la personaje de o anumită etate (care ar putea reprezenta mama sau tatăl subiectului. o mare importanţă se acordă analizei desfăşurării şi deznodământului povestirilor T. negativă sau neutră? •Reuşita sau eşecul este parţial. •Acţiunile povestirilor sunt doar verbale. disimulare. considerate forţe externe cu semnificaţie deosebită în sistemul relaţional al subiectului (eroului). Pentru fiecare povestire se notează: •Eroul provoacă evenimentele sau le suferă? •Cum reacţionează eroul la presiunile mediului (agitaţie. privare. Mai mult de jumătate din presiunile exterioare sunt. abandon.

A. emoţiilor şi sentimentelor eroilor şi a forţelor din mediu ("presiunilor externe"). chiar dacă tema nu atinge o frecvenţă suficientă pentru a da o notă crescută trebuinţei sau „presiunii externe" implicate. a deznodământului şi a formei povestirilor duce la desprinderea aşa-numiţilor factori „de degajare". trebuie raportate la narator şi la situaţia sa psihosocială. în filme etc. o temă este o unitate dramatică în care se proiectează subiectul examinat.A. In sens larg. Interacţiunea dintre o trebuinţă proprie eroului (sau mai multe trebuinţe fuzionate) şi o „presiune externă" (sau mai multe . în aprecierea caracterului personal sau impersonal al povestirilor nu este întotdeauna indicat să ne conducem doar după declaraţiile subiectului vizând sursa acestora. psihologul adaugă la această listă orice temă care apare drept semnificativă prin caracterul ei excepţional. în sens restrâns. dar şi dintre acestea. Pentru a trece la o interpretare adecvată a povestirilor T. absenţa unor faze ale povestirii. gradul de cooperare a subiectului la probă. bogăţia de detalii. în acest caz prezenţa unei tr -ebuinţe. incluzând aici şi temele obţinute de Shentoub şi Shentoub (1961) prin aplicarea acestei probe proiective. sunt numite teme complexe. problemele majore şi. o temi simpli.2. Chiar şi acele povestiri a căror sursă subiectul o plasează în cărţi. Analiza corelată a conţinutului. gradul de realism al povestirilor.T. psihologul obţine o listă a temelor care se manifestă predominant la un subiect. Repetarea aceleiaşi teme (dorinţa de afirmare. De asemenea. ci mascat. într-o încercare de validare a T. exactitatea perceperii fiecărei planşe. Combinaţiile temelor simple. realizate de subiecţi normali şi de subiecţi nevrozaţi. conflictele subiectului. După Murray. Este posibil să se facă şi o analiză tematică de ansamblu. întrucât orientarea selectivă spre anumite teme. se constată că şi la planşe puternic sugestive se obţin povestiri foarte diferite. problemele minore ale subiectului. 146-149) prezintă o sinteză a temelor întâlnite în povestirile T. deci şi varietatea temelor va fi mai mare.. limbajul folosit (bogăţia sau sărăcia limbajului. 30% din povestiri sunt impersonale. corectitudinea sintactică a exprimării). în mod obişnuit. a unei . lungimea povestirilor etc. Imaginile T. Shentoub şi Shentoub (1958) dau o mare atenţie analizei formei povestirilor. Dar esenţialul nu se poate desprinde dintr-o analiză simplistă. iar in raport cu creşterea gradului de ambiguitate al planşelor libertatea şi posibilitatea de interpretare sunt mai mari. intercalate sau formând o secvenţă. care permit progresul povestirii şi elaborarea deznodământului. iar apoi in urma analizei interacţiunilor dintre trebuinţele 38 eroului (eroilor) şi „presiunile externe". De asemenea.->l interacţiunilor dintre eroi şi forţele din mediu. la analiza conţinutului acestora psihologul va mai adăuga „analiza formală".T. ' reflectând trebuinţe acute. păstrarea în memorie şi proiectarea lor sunt semnificative. impun subiectului anumite elemente de interpretare. emoţiile. trăsătura dramatică principală a istorioarei. agresivitatea etc.__. care vizează înţelegerea instructajului. sentimentele. în fond. se desprind şi factorii „de eşec".-ului. deci.T.A. fără a cota separat variabilele.) în povestirile create pe baza unor imagini diferite are o valoare diagnostică mare. insă.. împreună cu deznodământul.. care reflectă. în acest caz se consideră că fiecare povestire reprezintă un tot unitar şi se extrag temele majore şi temele minore. care frânează 39 .T. coerenţa lor. conflicte de durată.5. Anzieu (1973.Vasăe Preda Testai Tematic Om Apentpţie (studiu monografic) de erou (eroi). O temă este constituită din interacţiunea dintre motivele eroului şi forţele mediului extern care îşi exercită influenţa asupra acestuia. se poate extrage un oarecare număr de informaţii semnificative privind trebuinţele. pp. stilul. a temelor. respectiv.presiuni externe" se poate deduce din configuraţia asociaţiilor de idei relevate în mod implicit in -v>H?i. Pentru analiza adecvată a temelor trebuie diferenţiate povestirile impersonale şi povestirile in care într-adevăr subiectul se proiectează.A. De asemenea.presiuni externe" fuzionate) constituite. proporţia deznodămiiitelor fericite şi a celor nefericite. sub unghiul intensităţii variabilelor pe care le conţine. cu toate acestea. dragostea.A. Uneori tema nu se repetă aidoma. concluzia. acest termen desemnează structura dinamică distinctă a unui episod.T. '.T. tendinţa de a descrie sau de a face mai degrabă alegorii decât de a povesti acţiuni. Analiza formei povestirilor T. rivalitatea. semnifica intriga. al valorii explicative etc. construirea povestirilor. Analiza tematicii povestirilor T. 4.1. acţiunea.A. gradul relativ de succes sau de eşec. în urma analizei trebuinţelor. tonalitatea afectivă.

A. Pentru analiza formei povestirilor T. maniacale sau depresive.putem spune ca nu totdeauna a stăpânim şi că prin limbaj nu doar vorbim. cu absenţa deznodământului etc). în general. în realizarea povestirilor T.T. despre perturbările afective şi motivaţionale. ci adesea „suntem vorbiţi" de limbaj. Inexactităţile percepţiei relevă alterarea funcţiei paradigmatice. printre altele. ţinând seama de măsura în care în verb transpare inconştientul .T.A. de rezonanţă. deoarece prin verbe se enunţă acţiunile eroilor. slăbindu-i cenzura conştiinţei. când este „parazitat" de emoţii. se pune în evidenţă „o organizare normală" a povestirilor la subiecţii care prezintă o mare varietate de mecanisme de apărare şi o „organizare patologică" la subiecţii la care mecanismele de apărare sunt sărace (organizări ale povestirilor care reflectă fobii şi obsesii sau organizări care reliefează un tablou de inhibiţie extensivă). aflăm date interesante despre aptitudinile literare ale subiecţilor. .T.desfăşurarea povestirilor. în medie. prin distanţa dintre povestirea subiectului şi temă obişnuită a unei planşe şi după perturbările apărute în structura povestirii (Shentoub. Pornind de aici. împiedicând construcţia lor logică. 1963). vădind măsura în care individul poate să nu mai fie stăpân pe el în diferite momente şi în diferite contexte disfuncţionale. în cadrul povestirilor T. coerenţa gândirii. cazuri în care şi povestirile au o s:rucrurâ deficitară (cu teme multiple în cadrul aceleiaşi povestiri. este nu Testul Tematic de Apenepţie (studiu monopafic) numai un act de imaginaţie. intuiţia psihologică şi simţul realităţii. A analiza această organizare înseamnă a testa şi a evalua autonomia relativă a eului. care în bolile psihice este alterată. i 961.T. în general. adică să structureze uii mesaj (în urma identificării şi interpretării perceptive). despre aptitudinile verbale. analizându-se funcţia paradigmatică (codul) şi funcţia sintagmatica (mesajul) ale limbajului utilizat de subiect.. Astfel.A. în acest sens. Aceasta. totuşi noi credem că şi protocoalele cu povestiri scurte merită sâ fie interpretate.A. Deşi Murray (1943. limbajul descarcă violenţe nedorite. ci şi un act de organizare a discursului verbal. Instructajul dat în aplicarea T\A. jiupună o povestire. accentul cade pe verb.T. sunt utile şi unele elemente de psiholingvistică (Gori şi Poinso. după Shenioub (1963). de 140 de cuvinte dovedesc o lipsă de cooperare. alterarea funcţiei sintagmatice precum şi alterarea funcţiei paradigmatice se întâlnesc îndeosebi la persoanele care suferă de nevroze. După cum subliniază mulţi psihiatri şi psihoterapeuţi. susceptibil de a fi interpretat de psiholog. Or. 1968). 1950) consideră că la adultul normal povestirile mai scurte.fie şi mascat . Această analiză ne dezvăluie uneori tendinţe patologice obsesionale. precum şi despre maturitatea emouonală. funcţia sa de sinteză şi de integrare.T. subiectul este invitat să . izbucnirea fantasmelor inconştiente în fantezia conştientă indusă se reperează. de psihopatii sau de psihoze. perturbându-le cursul.A. construirea unei povestiri T. deoarece şi indivizii care vorbesc puţin şi greu pot releva un conţinut psihic interesant şi complicat. să fie cotate şi analizate. şi că asemenea povestiri nu merită. din analiza formei povestirilor T.-ului insistă asupra sarcinii sintagmatice: cu elementele lexicale care desemnează componentele fiecărei imagini.

Henri. B. sociale în care se găseşte eroul şi care îl condiţionează negativ sau pozitiv.T. Stern. Anzieu.T: • tendinţe distructive: agresiune spre exterior. b)Dragoste. funcţia în fiecare propoziţie.a „__«_M_ Apercepfr (studiu monografic) 5. Ch. A. Tomkins trece la analixa povestirilor.-ului. Aron B.. Z. Fiecare propoziţie este analizată din patru unghiuri: a)Vectorul. psihice.-ului. c)Relaţii sociale (comportamentul eroului în raport cu regulile sociale. Tomkins. câtorva dintre aceste metode de interpretare a T. adică funcţia psihică implicată în propoziţie. atitudinile antisociale). Aron. J.T. 5. W. d)Relaţii profesionale şi atitudini faţă de munca. sexualitate. Shentoub ş. 43 . autoagresiune. obiect material sau instituţie este izolat şi i se precizează.A.T. 5. M. R.B.A. E. Hoit. Ombredane. Balken şi J.-ului dup* S.-ubii dup* B.a. c)Condiţiile: stările de fapt. Aron a încercat o altă clasificare a trebuinţelor şi a presiunilor externe pentru interpretarea povestirilor T.1. Rapaport şi R. D. Dintre cei care au elaborat metode proprii de interpretare. Piotrowski. Apoi. Interpretare* T. ALTE INTERPRETĂRI ALE T.2.T. D. pentru a degaja zonele problemelor subiectului.A.Al. b)Nivelul. Tomkins Fiecare istorioară este descompusă în propoziţii fundamentale şi fiecare personaj.V a sâe P reda — „__.T. D. îi amintim pe: S. în continuare ne vom opri asupra . J.A. E.R. El distinge 4 zone: a)Familie (relaţii părinţi copii). Bellak. Anzieu arăta că de la crearea sa în 1935 şi până în 1952 a apărut în fiecare an câte un nou sistem de interpretare a T. Messaerman. V. viaţă conjugală. fizice. Bert.-ULUI Proliferarea sistemelor de interpretare ale T.A.H. d) Caracteristicile. Schafer. adică tendinţa spre un comportament oarecare.-ului a atins proporţii foarte mari. adică precizările complementare. Lyon.A. Interpretarea TJLT. Stein.

de exemplu un adult îşi va exprima dorinţele infantile atribuindu-le unui copil etc. adică tendinţe acceptabile de către conştiinţa sa. Această evoluţie se va întări la -cetătorii care utilizează în interpretarea povestirilor T. superiorităţii. 2)Ca si in vise. * manipularea de obiecte: trebuinţa de achiziţie. a căror istorii ajung la un deznodământ după o serie de dificultăţi.A.* tendinţe conttructire: căutarea dependenţei. de • presiunile mediului nonuman: negative şi pozitive. *căutarea realizării: trebuinţa de cunoaştere. ci mai mult că subiectul urăşte pe cineva din anturajul său sau doreşte să fie separat de el. 5. *tendinţe provenind din eu: trebuinţa de a evita suferinţa. o motivaţie din ce în ce mai puţin acceptabilă este proiectata mai întâi într-un personaj de acelaşi sex şi de vârstă diferită. PiotrawsJd stabileşte următoarele ssgoB: 1) Acţiunile conţinute de povestirile T. opoziţia ntre erou şi anturaj se substituie cu cea dintre trebuinţe şi canismele de apărare. 6)Povestirile T. pot reflecta ceea ce gândeşte subiectul şi ceea ce resimte faţă de persoanele reale din anturajul său. fiecare personaj al unei povestiri exprimă un aspect al personalităţii subiectului. de ordine etc.A. adică atribuită unui alt personaj. dorinţele subiectului tind sa fie atribuite unor personaje ale căror caracteristici le justifică cel mai bine. -recurgerea la imaginar: subiectul deplasează variabila pe un plan imaginar: reverie. Regula 3 ne permite să discernem dacă este vorba. din contra.T. aceste trebuinţe şi presiuni întâlnesc mecanisme de apărare care alterează expresia lor in discurs: -respingerea: subiectul respinge explicit variabila după ce a exprimat-o. dorinţă..-clui dup* Z. 3)Cu cât o motivaţie este mai acceptabilă pentru conştiinţa morală a subiectului." cu atât mai mare este asemănarea dintre subiect şi personajul din T. Piotrowski ZJL Piotrowftld pune la îndoiala principiul lui Murray. iar acţiunile contrare ale diverselor personaje din aceeaşi povestire reprezintă alternativele dilemei interioare in care subiectul este închis. proiect. Dar nu putem conchide asupra frecvenţei cu care această motivaţie determină comportamentul manifest al subiectului. ale căror povestiri la planşa albă sunt cam de acelaşi tip cu celelalte. suferă mai puţine distorsiuni decât personajele. iceptele psihanalitice şi/sau cognitiviste vizând i.-ul căruia i se atribuie această motivaţie. 5)Povestirile T.T.A. cu atât suntem mai siguri că motivaţia corespunzătoare acestei atitudini este puternică şi spontană la subiect. sub influenţa gândirii psihanalitice. apoi de sex diferit şi de aceeaşi vârstă. Kp. evitarea blamului etc. pentru a ascunde trăsăturile specifice ale personalităţii. ecanismele de apărare.3. Interpretarea TJLT. Putem spune doar că această trebuinţă fundamentală îi va provoca angoasă şi tensiune dacă nu va fi satisfăcută. reflectă uneori atitudinile stereotipe şi superficial dezvoltate de subiect. -tăgăduirea: subiectul anulează ceea ce tocmai a exprimat. de sentimente refulate de subiect si atribuite . *tendinţe care provin din supra-eu si din idealul eului: trebuinţe de reuşita. apoi de sex şi de vârstă diferite şi în cele din urmă în mişcarea unui obiect inanimat (a se face paralelă cu seria K. — anturajul său real. după care eroul ar reprezenta subiectul. 4)Dintr-o singură povestire nu se poate extrage o interpretare unică şi precisă. o acţiune inacceptabilă este deplasata.T. reprezentate prin personaje similare in povestire. ale căror motivaţii exprimate sunt conform normelor sociale. relaţiilor de egalitate. Cu cât sunt mai diverse personajele care-şi asumă o anumită atitudine.A.T. Kan. O povestire despre sinucidere poate semnifica doar teama de a rămâne singur. Prin suscitarea temelor. Piotrowski adopta punctul de vedere exprimat de Wyatt (1946): eroul arată ceea ce subiectul crede că este sau ceea ce vrea să fie. Kob din Rorschach). celelalte personaje reprezintă alte tendinţe ale subiectului. Este cazul subiecţilor care mai mult descriu planşele decât le interpretează. iar celelalte personaje . O povestire despre un omor permite nu atât să inferăm existenţa unei dorinţe de moarte la subiect. Astfel. inferioritatea etc. independenţei.T.A.

. 1)Tema principală. Izbucnirea fantasmelor inconştiente în fantezia conştientă indusă.4.-ului sprijinindu-se pe a doua topică freudiană.) este recunoscută ca fiind diferită de fantezia inconştientă spontană (fantasmele fundamentale ale subiectului care transpar în simptomele şi în visele sale): cu certitudine. 2)Eroul principal.-ului după D. b)de aceeaşi vârstă.T.T. LeopoM Bellak.-ului trebuie să i se aplice criteriile formale referitoare la cursul imaginaţiei creatoare şi la asociaţiile de idei şi care sunt utilizate în alte teste proiective pentru a detecta ariile conflictuale ale personalităţii (randament scăzut. L. frecvenţa problemelor sale nerezolvate.T. 1968): Labilitate afectivă (de tip isteric şi uneori depresiv): interpretări. pauze. 8) Probabilitatea ca o temă a T. 7)Natura anxietâţilor: durere psihică sau frică. se reperează după distanţa între povestirea subiectului şi tema banală (obişnuită) a acelei planşe şi după perturbările apărute în structurarea povestirii. izolare. p. opunerea afectelor fericite şi triste ale 47 . 10) Integrarea eului. b)personaje. Accentul este pus. Schafer D. exclamaţii asupra caracterului dezagreabil al planşelor. lipsa sau pierderea afecţiunii. cu atât mâi mari sunt indecizia şi angoasa subiectului.-ului după L. Interpretarea T. In opinia lor. distrugere. obligând examinatorul la multe încurajări şi întrebări. 46 Testul Tematic de Ap 9) Severitate privind propria persoană. Fantezia indusă şi conştientă (povestirile T. tulburări care pot merge până la lacrimi.A. cu deznodământ nefericit. pe de altă parte.-ului este. au dezvoltat interpretarea T. în coerenţa sa cu ansamblul protocolului (absenţa temelor incompatibile) şi cu intensitatea emoţională care însoţeşte această temă. privat. apropiat de elaborarea din vise. Noţiunile de autonomie sau heteronomie a eului în raport cu alte instanţe ale aparatului psihic (mecanisme de apărare şi mecanisme de degajare) sunt luate în considerare de L. dezaprobare. c)personaje.). Bellak urmăreşte 10 factori. Bellak şi V.personajelor T. A analiza această organizare înseamnă a «testai autonomia relativă a eului.T.U.••„. Bellak într-un ghid pentru interpretarea i . şi pulsiunile şi afectele subiectului. în S.A. insatisfacţia de sine. 3)Trebuinţele principale ale eroului: a)trebuinţele comportamentale. obiecte sau circumstanţe omise.încărcate afectiv. Stări depresive: restricţia temelor.T.A.A.A. ca laAron. Rapaport şi R. pe conflictul între mecanismele de apărare a eului. regresiune.un act de organizare mai mult decât un act de imaginaţi.A.-ului diferite de el şi fără raport cu persoanele reale din anturajul său. subiectul se miră că i se arată imagini atât de triste. 1990. 4)Conceptul de mediu (lume).A. 5. remarci critice. uneori povestiri fericite. bizarerii. blocaje. dificultatea sa de a urmări cu perseverenţă realizarea scopurilor vitale şi adaptarea.-u_Lui. insistare asupra stării sufleteşti a personajelor şi exagerarea arbitrară a emoţiilor acestora.T. abandonat. obiecte sau circumstanţe introduse. în Franţa. boală sau rănire. blândeţe.5.A. 5. 154). Rapaport şi R. conţinutul istoriilor elaborate de subiect este. «Construirea unei istorii a T. prima ne permite să ajungem la a doua. Schafer au stabilit următoarea listă de semne psihopatologice (Rapaport şi Schafer. funcţia sa de sinteză şi de integrare" (Shentoub. A . 9) T. decăzut şi fără ajutor etc. introjecţie. pe de o parte.T. 5)Personaje: a)părinţi. 6) Conflicte semnificative.A. La nevrozat: istorioare triste. istorii doar schiţate. cu condiţia de a face mai întâi analiza formală a istoriilor şi ape' analiza conţinutului lor manifest.T. descrieri. Interpretarea T. Shentoub. c)mai tinere. de dragoste. adiţionarea unor detalii imaginarei schimbarea stilului etc. 7) Cu cât este mai mare diversitatea şi incompatibilitatea motivaţiilor într-o povestire. şi Vie* Shentoub. ca şi la Piotrowski. 8)Principalele apărări împotriva conflictelor şi a anxietăţii: represiune.-ului să se manifeste în comportamentul subiectului constă în frecvenţa de apariţie a temei. raţionalizare etc.

R. El subliniază că o dată cu lucrările lui Rapaport. indecizie). Prin teoria sa referitoare la interrelatiile dintre acţiune şi limbaj.-ntul în concepţia Ini R.Ho& R. planşa 14: „gardian într-un turn izolat şi obscur.-ului.Ego-psychology". printre alţii. bizarerii ale limbajului. a făcut ca istorioarele T. noua interpretare a povestirilor T. aceasta este un semn de psihoză.T. conştiinţa de a proiecta şi mai ales incapacitatea de a se menţine la o singură posibilitate.A. interpretate ca . 1965). critici moralizatoare în povestiri.T. renovează maniera de interpretare a T-A-T. Pe aceşti autori îi întâlnim în numeroase publicaţii psihanalitice cu studii care abordează: •creativitatea şi procesele de gândire (Rapaport. divergenţe între planşă şi istorie.alături de alţi teoreticieni ai psihanalizei prin studiile sale elaborate în S. deafmbatrâni. Planşa 18 este percepuţi şi resimţită ca depresivă şi nu ca agresivă.A.T. negare puternică a tendinţelor agresive. în sfârşit. un produs cognitiv.-uliii . de afi singur. 1951. istorioarele T. R. soarele fiind viaţa şi apa fiind moartea. rigiditate. podul din planşa 17 GF: „linia care separa viaţa de moarte.A. dea fi incapabil. permiţând diferenţierea interpretării T A.A. Atitudinea lui Hoit.n. noţiunea de stil (Shapiro. mai multe teme diferite venind în mintea subiectului pentru aceeaşi planşă (ambivalenţa.n. Este evidentă.A. Astfel. Shapiro. Schafer (1967. reacţii bizare faţă de examinator sau examinare. să nu fie concepute doar ca un rod al fanteziei strict individuale a subiectului şi nici să fie privite prin analogie cu visul."). deci. conţinut arbitrar. apartenenţa lui Hoit la şcoala psihanalitică hartmaniană. R. planşelor. pot fi considerate şi un „produs social* (citeşte: „cu determinări psihosociale* . dar al cărei deznodământ nu este prea crud.T. aşa cum s-a petrecut în multe interpretări psihanalitice clasice.produse cognitive* ar fi o mărturie a eficacităţii . R.-ului în domeniul clinic.n.A. de exemplu. autoacuzare şi reproş. Această linie de cercetări a fost stimulativă. El introduce. Pentru aceasta.'). şi lui R.T. transferul (Gill. Iatorptetana TJLT.eului liber de conflict* . Gill. respectivul răspuns (în cazul T. perseverarea sentimente de culpabilitate. spionaj. într-o manieră 5.).U. 114) scrie: .-mănător. p. După Hoit. care îşi petrece timpul filosofând.-ului. cu îndoieli.T. şi Piotrowsld s-a străduit sa-1 depăşească prin contribuţiile sate privind utilizarea TA. printr-o declaraţie de principiu. înainte de toate.A.T. D. Hoit propune pentru prima dată o metodologie de interpretare a istorioarelor T. 1960).. şi mai ales insistenţa sa asupra faptului că istorioarele T.) este. interpretarea simbolică a detaliilor (de exemplu. intelectualiz pedanterie în vocabular.A. dar refulată.T. teama de a fi bolnav. este faptul că între povestiri normale apare dintr-o dată o povestire foarte agresiva.Acest ansamblu de articole este rodul efortului meu de aplicare a teoriei psihanalitice freudiene contemporane la date particulare. Hoit introduce..-ului. a avut un puternic impact asupra interpretării T. fragmentarea povestirilor. Knight. criticarea planşelor.T*^Tmmatxd*Ap€rcepfr(*tudki monografic) experienţei La psQiottci: reprezentări delirante. Hoit porneşte de la premisa că producerea unui răspuns la o cerinţă a examinatorului şi la prezentarea unui material figurativ precis (standard . numită .istorioarele).-ului.A. ceea ce permite depăşirea unui posiba impas metodologic pe care. care marchează distanţarea faţă de interpretarea tui Ifurray şi a succesorilor apropiaţi ai creatorului T. Dacă este asasinat un membru al familiei sau cruzimile sunt descrise cu lux de amănunte. concluzii bizare referitoare la . teme de izolare de lume (de exemplu.T.A. 1983). pr»hft^"«1 o serie de articole pe această temă. fapt datorat.6. la planşa 17 BM: „un om tânăr se antrenează pentru a traversa Canalul Mânecii*). White. M.T. psihologia clinica americană operează o conversie definitivă în modalităţile de abordare a probelor proiective. câţiva parametri de interpretare pertinenţi situaţiei T. generalităţi foarte vagi. 8t*rl ebseskmaie: descriere g minuţioasă şi chiar bizara a detaliilor siva. Agresivitate: un semn important de agresivitate. este o expresie a capacităţii adaptative a subiectului şi a «neutralizării pulsionale".T.n.-uhii de psihanaliza clasica. Trăsături paranoice: teme de bănuială. incoerenţă a povestirii. Tânăra fată este nedecisă. fără să mai facă apel la conceptele de iev«ie şi vis. R. de a fi nebun. Schafer . Trăsături schizoide: teme extravagante (de exemplu. Hoit.

Jakobson ş. 5.8. 6. Schimbarea calitativă a pulsiunilor în orientări instinctuale. 3. ideativ. De altfel. familie etc.a. Interpretarea psiholingvistică a T. ei ajung să perceapă în locul viorii un revolver cu care copilul vrea să se sinucidă). care este mai structurat decât cel al Rorschach-ului. a eului (eul ideal. 2. Dintre cei ■ x ■ . ea stabileşte contiguitatea termenilor după regulile compatibili taţilor lingvistice. supraversive (fiinţe umane superioare eroului) sau infraversive (fiinţe inferioare eroului). represie.-ului insistă asupra sarcinii sintagmatice.T. narcisism sau controlul de sine).T. în general personaje.A.-ului. Sistemul Ego: sistemul sau modul de integrare a personalităţii (cu schiţarea tendinţelor sale patologice). De exemplu. perversiune.T. precizându-se dacă ele sunt principale sau subsidiare. a sinelui. ci şi instrumente gramaticale. 5. sexuale şi agresive este abandonată când această schimbare se realizează în structura funcţionala a eului (V. 5.-ului Lingviştii (de Saussure. 4. subiectul este invitat să compună o povestire.Analiza formală. Shentoub.-ului pune accentul pe verb. După cum a rezultat încă din dezbaterile simpozionului „Psiholingvistica şi tehnicile proiective" (Strasbourg. nevroză etc. în condiţiile de examinare psihologica.Situaţia erou-anturaj. adjective. la planşa I. Interpretarea T. Ombredane A. compromisuri. T.A. la planşa I toată lumea vede un băiat şi o vioară. 50 răspunsurile în T.-utai după A. satisfăcute sau nesatisfăcute. Ombredane a încercat să facă o sinteză a lucrărilor lui Murray şi Tomkins şi a propus un sistem de despuiere pentru fiecare istorie.Comportament: a) tip de conduită: afectiv euforic. afectiv disforic.A. inferioritate. Inexactităţile percepţiilor relevă la aceştia alterarea funcţiei paradigmatice.) şi modul legăturilor. conflicte. activ. Interpretarea constă în studierea fiecăreia dintre aceste coloane pentru a degaja caracteristicile principale.T. ea dezvăluie lanţul vorbirii în dimensiunea temporară.T. sentimente conexe. contrar Rorschach-ului.T. uşor de perceput de către aproape toţi subiecţii. Instrucţiunile T.A. secundare sau pe cele absente. apoi efectuarea sintezei acestor caracteristici mai ales în două direcţii în care T. absenţa deznodământului.Motivaţia: este vorba de cea mai mare parte a variabilelor lui Murray: trebuinţele eroului.A.T.-ul aduce unele lucruri noi în raport cu Rorschach-ul: originea problemelor nerezolvate ale subiectului în istoria trăită şi gradul său de adaptare la diversele tipuri de situaţii interpersonale. Interpretarea T. 585). Personalităţile nevrotice se recunosc mai ales prin alterarea funcţiei sintagmatice: teme multiple. eficacitatea capacităţii subiectului de «neutralizare a conflictelor". refulare. a se preciza: a) eroii şi personajele anturajului care exercită o influenţă asupra lui. cu elemente lexicale care desemnează componentele fiecărei imagini.A.şi a „autonomiei secundare a eului*. Gori şi Y. adică să structureze un mesaj (în urma identificării şi interpretării . •" S S). De asemenea se va preciza obiectul de care sunt legate aceste trebuinţe: fiinţă umană. ea permite alegerea unui termen din stocul lexical. de exemplu. predominanţa supra-eului (cu integrare sau cu conflict).A. un studiu sistematic al ♦estpW r>rcv»ctive din activă psiholingvistică se anuuţâ interesant.T. Materialul T. au încercat să interpreteze T. în sensul lui Tomkins.A. Poinso.7. verbal. îi putem aminti pe R. 1972-1973. ei confundă paradigmele (astfel.perceptive).T. ţinând seama de termenii care au sensuri opuse sau sensuri apropiate.Teme şl desfăşurare: rezumate. verbe). lucru. idee (bani. b) condiţiile. în această optică. Prima este o funcţie a selecţiei şi a substituţiei prin similitudine. c) stil (conform indicaţiilor lui Murray privind stilul din punct de vedere al analizei formale).A.) au distins două axe ale limbajului: funcţia paradigmatica (codul) şi funcţia sintagmatică (mesajul).-ul devine o modalitate dea pune la încercare. structurare deficitară a povestirii. fugă. în şase coloane: 1. deoarece prin verbe se enunţă acţiunea eroului. pentru fiecare. A doua este o funcţie de combinare şi organizare a mesajului. p. culpabilitate. 51 . Numai psihoticii fac excepţie. constă în imagini ce conţin elemente. cuprind nu numai cuvinte lexicale (substantive. b) vector (după Tomkins).-u 1 prin prisma psiholingvisticii.

evocarea unor zgomote. având aceeaşi t valoare ca factorul precedent. d) „conduite amestecate". h) teme de persecuţie. opoziţia „trebuinţelor" şi a „presiunilor* externe. «MStov» Vlca Shentoub utilizează TA. B. Rezultate ale factorilor precedenţi: A. dar utilizat de copii mai mici (8-9 ani). „brutale". 2. b)ataşare de detalii (în planşă sau în povestire). f)tendinţă generală de restricţie (încercare de control sau şoc fobie).T. simbolismul sexual). c)labilitate în identificări. teme „crude".a căror tonalitate anxioasă este mai evidentă la planşele mai puţin structurate. Plecând de la aceşti factori.-ahd dvpft V. încercări de anulare. cf. b)utilizarea „clişeelor" sociale şi ale vieţii cotidiene (banalizare-socializare). c) alterări ale expresiei verbale. — poves tire „l ipit ă" de planşă (descrieri . de tip „puzzHngfonn". la subiecţii al căror arsenal defensiv este sărac.T. 3. d)„transparenţa" fantasmelor subiacente (de exemplu. permiţând o distanţare eficace. c)raţionalizări. perturbându-i cursul. Procedee folosite: A. Factori de rigiditate : a)descriere. b)existenţa liniştei (a pauzelor) intra-planşâ. fiind restrâns la una sau două modalităţi principale 53 . e) teme anxioase. mirosuri etc). cu coerenţă şi stabilitate a limbajului. alterând logica discursului (povestirii). introducerea de personaje care nu figurează ia imagine. a)prezenţa fanteziilor elaborate. d)natura istoriilor: —istorii infantile. curăţenie. incapacitate (reacţie depresivă).A.Vaste Pnda — ■ —— : — — — -TtMii Tematic <UApen*pţie(Xudiumonorufic) Utilizarea schemei lui Om bredane pretinde ca sa se păstreze postulatele lui M urray: distincţia eroului şi a anturajului. cu teatraiisme. Factori de degajare: sunt factori care permit progresul povestirii şi deznodământul său. c)evocarea relaţiilor de tip „prostie (greşeală)-pedeapsă" care par a corespunde unei distanţări. —istorii construite. dus şi întors. g)teme de reuşită megalomanică. Oricare dintre aceste rubrici poate presupune noţiunile următoare: —povestire depărtată de planşă (tendinţa la fabulaţie). —povestire confuză. —povestire la limita unei istorioare. a) fantezii rău structurate. bani). stângace. e)tematică de tip obsesional (aranjare. de tip „ttnrvoc-bianrvoc". d)recurgerea la un „happy end". dezorganizată. —refuz categoric. de teamă de catastrofe. Dd. care cuprinde următoarele rubrici: 1 Caracteristici manifeste ale producţiilor a)timp de latenţă iniţial. Factori de eşec: aceştia frânează desfăşurarea povestirii. e)„acting out": subiectul îşi trăieşte istoria relatată şi face gesturi corespunzătoare. împiedecând construcţia ei logică. la un sfârşit fericit. d) percepţii „senzoriale" (remarci asupra culorii planşelor.-ul într-o perspectivă a psihologiei clinice şi dinamice. Factori de labilitate : a) istorii cu salturi. 5.9.la subiecţii care prezintă o mare varietate de mecanisme defensive (de „amenajări" defensive) şi o organizare patologica. detalii rare. Shentoub pune în evidenţă o organizare normatt. c)necesitatea (sau nu) a chestionării. „rotunde". în raport cu stimulul. Interpretare TJLT. în Rorschach). —istorii bogate şi elaborate. percepţii ale unor obiecte deteriorate. care apar într-un context de hipomanie. Shentoub elaborează o fişă de analiză şi interpretare a istoriilor T.. gust de dramă.b). f)teme de sărăcie. V. abandon. 52 b)valorificarea detaliilor (câştig narcisic). f) refuz care poate avea valoarea unei fugi (reacţia de catastrofă). B. în 1969 V. Accentul este pus pe maniera în care eul se pune în faţa conflictelor şi în care rezolvă sau nu rezolvă tensiunile care decurg de aici.

Shentoub. După cum scrie F. Brelet (1986). Acest conflict poate să apară ca rezultat al contradicţiei între „a lăsa imaginaţia să se deruleze" şi „control" (autocenzură) în elaborarea unei povestiri.şi a colaboratorilor săi (R. în opinia exprimată de F. Conform teoriei interpretative a T. în anexă. de suportare a tensiunii şi neplăcerea pe care această reţinere o declanşează. Shentoub propune. Rausch de Traubenberg. de exemplu.raţionalului" din vis: condensarea şi deplasarea. care vizează descărcarea sa imediată şi reîntoarcerea la o stare prealabilă mai puţin tensionată.experienţele mintale care pun în lucru diferite căi de satisfacere" (J. Aprecierea calităţii oscilaţiei între procesul primar şi procesul secundar în construirea istorioarelor T.T. Debray. 1986. De asemenea poate să apară ca rezultat al contradicţiei. inhibă investirea halucinatorie a reprezentării fantasmatice. oricare ar fi existenţa lor sau nonexistenţa în realitatea externă. p. Pontalis.T. Laplanche.A.A. fidel exigenţelor de elaborare secundara şi principiului realităţii.B.A. după ce ele au fost . Redăm.T. Shentoub .-ul. Procesul secundar se grefează pe această realizare primară a dorinţei.-ul relevă posibilitatea subiectului de a tolera angoasa.-ului .chei conceptuale utilizate în interpretarea T. Reprezentările lucrurilor sunt elemente constitutive ale unor activităţi dorite. de-a lungul succesiunii temporale. ca şi în completitudinea lor. De asemenea. fără îndoiala. trece de la o reprezentare la alta după modul pe care Freud 1-a pus in evidenţă prin descoperirea . 28). uneori şi în trecerea la act.T. respectându-se necesitatea comunicării şi legile limbajului. totodată. După cum se ştie. neplăcerea sau.n. Fişa de *fM»* a povestirilor TJLT.-ul este un instrument apt să releve funcţionarea psihică a individului în fluctuaţiile sale. că interpretarea T. în mod extensiv. propusă de V. noţiunea de „bună distanţă" (distanţare adecvată — n. Brelet. rămânând. T. Rausch de Traubenberg 55 . Reprezentările astfel reinvestite sunt . dar poate apare.A. dimpotrivă.n.A. permite înţelegerea manierei în care subiectul trăieşte stimularea (imaginativă şi proiectivă . Brelet (1986). fixistă" (F. Energia este în parte utilizată de .alimenta" povestirile T. devenit capabil să reţină câteva momente această cerinţă de descărcare. N.halucinante". El nu apare în activitatea conştientă. Shentoub". manifestată la unii subiecţi. p. T.T. respectiv. Se ştie că descărcările afective funcţionează în mare parte în procesul primar. Procesul primar este postulat ca fiind primul sub unghi psihogenetic şi caracterizează definitiv activitatea inconştientului. In acest sens.Tietapsihologia freudianâ. dragoste/ură etc. r\ . 1986). decât sporadic. instrucţia. examinatorul şi materialul testului pot fi înţelese. care descrie runcţionarea icului după două moduri antagoniste dar complementare.luate în grijă de limbaj şi de procesele gândirii. 341). procesul primar rezidă într-o investire a energiei pulsionale. care nu se supune decât principiului plăcerii. Brelet şi alţii) rezultă. în trăiri de plăcere/neplăcere. Referinţele teoretice sunt împrumutate de V.-ului după metoda elaborată de V. permite psihologului care utilizează T. Apare mai ales în vis. Shentoub. Shentoub . în timpul perceperii acesteia. prin instructaj.T. stresânte. să evite o atitudine euristică şi clasificatoare.-ului permite relevarea capacităţilor adaptative ale subiectului aflat în condiţii conflictuale. între solicitarea legată de conţinutul manifest şi conţinutul latent ai planşei. şi solicitarea. organizarea unei istorioare care intră în rezonanţă cu afectele şi reprezentările provocate de planşele-stimuli. în cantitate mare. obişnuită. Ele nu primesc „calitate" decât legate de reprezentările induse prin cuvinte. Noţiunile proces primar şi proces secundar sunt. şi.A.T.A.T. Această energie. Brelet. J.A.(oiganizâri de tip fobo-obsesionale sau un tablou de inhibiţie extensivă). Shentoub şi N. V. dificultăţile sale de a le face faţă. deci. printre altele.T.ihiţiatoarea şcolii franceze de interpretare psihanalitică a T.) pentru a evoca posibilitatea subiectului testat de a se situa în curentul fantasmaticii sale şi de a se servi de aceasta pentru a . de reprezentare a scopului. F. Această capacitate de a sesiza o trăire în însăşi mişcarea ce o constituie.n. aşa-zis liberă. Conflictul apare între presiunea pulsională. Din lucrările elaborate de V. ale procesului primar şi ale procesului secundar. a cărei expresie fantasmatică este reînviată prin prezentarea planşei. resimţite de subiect ca „purtătoare de conflict* (F.-ului elaborată de V. . 1967. V. Aparatul psihic.A. ca şi Rorschach-ul.) prin planşele T.A.T.

-ul furnizează date ce par să convină perfect acestui tip de analiză diferenţială".] nu devine semnificativa pentru conflictele neintegrate. Pe axa teoretică. a unei structuri psihotice (schizofrene. Rausch de Traubenberg (1982. după opinia exprimată de F. după oum ele pot să nu apară decât sporadic. un asemenea material reprezin că reţeaua unei «distanţe» care permite o bună secundarizare. fiind utilizată şi la noi în ţară de L. Schema sistemului de înregistrare.T. prin impactul cu fantasma -şi apărările.]. Rolul activităţii în integrarea socială este evidentă.A. care conţine notele indicative şi totodată contraindicative ale integrării este prezentă în tabelul II.n. social-neutre sau.]. pe baza unei „nosografii psihanalitice" racordată la o optică interdiscipîinarâ. Shentoub şi N.n.T. Wass (1973) sub coordonarea prof. în care fantasmele şi realitatea planşei se conjugă. decât dacă povestirea este ea însăşi perturbata. 56 Testul Tematic de Aptnxpţte (studiu monografic) 5.-ului propus de J. aceleaşi organizări mintale (. cedând imediat locul modalităţilor nevrotice [. Csirszka a fost concepută pe baza „construct system'-ului elaborat de Crombach-Meehl. Brelet (1986).T.-ului elaborat de V. p. Sociabilitatea adecvată este condiţia de bază a integrării.. Această schemă cuprinde zona de 57 . ale subiectului. pe lângă funcţia de indice cantitativ. să emitem ipoteza unei structuri nevrotice (obsesionale sau isterice. mai ales în faptul că permite o analiză diferenţială a structurilor şi organizărilor mintale. Aceste note. Zârgâ. inclusiv reacţiile anormale. p. cele 3 axe cuprinzând următorii factori importanţi ai integrării: —sociabilitatea. de exemplu). Este o construcţie teoretică tridimensională. iar afectivitatea corespunzătoare este ceea ce influenţează calitativ integrarea socială.. pertinent atât exigenţelor cercetării cât şi unei practici cu inserţii plurivalente. social-negative. Relevarea notelor care vizează activitatea şi funcţiile adaptative ale personalităţii are o importanţă deosebită din punctul de vedere al cunoaşterii integrării subiectului. a stărilor afective . 44) .Vaste Preda (1982. dimpotrivă. 6): Jn referinţă cu această nosografie (psihanalitică — n. —afectivitatea.T. p. chiar V. prin sintagme diferite. Pe axa teoretică notele afectivităţii includ diferite grade ale stărilor stenice sau astenice. Această particularizare conduce la luarea în seamă a locului relativ pe care îl deţin aceste structuri parţiale in economia generală a funcţionării mintale.10. Nu este indiferent în ce zonă a sociabilităţii şi cu ce . paranoide) sau a unei organizări de tip «Stare Limită» [. Csirsska Această modalitate de interpretare propusa de J. Valoarea sistemului interpretativ al T. în funcţie de caz.oferă psihologului un instrument comprehensiv ai trăirii umane. Indicele de integrare socială este determinat de saturaţia zonei pozitive a axei.]. Iată ce scriu. —activitatea. Sistemul d« cotare şi de interpretare a T.. 6) scriu: «Punerea în scena a unui conflict j. Dacă.-ul permit.n. atunci suntem în prezenţa unei stăpâniri (a situaţiei. Acesta trebuie corelată cu calitatea şi frecvenţa notelor ce apar în zona negativă şi neutră. altă componentă de bază a integrării sociale este afectivitatea.colorit" afectiv se manifestă activitatea efectuată în formă concretă sau pe plan mintal.A. în acest sens.. din aceste puncte de vedere. au o mai mare semnificaţie în semnalarea calităţilor integrării. B. Notele caracteristice ale manifestării activităţii în unele povestiri trebuie să fie interpretate împreună cu manifestările sociabilităţii şi afectivităţii. perturbante.A. notele sociabilităţii se întind de la «Agresivitate* până la „Manifestarea dragostei".) care atestă integrarea satisfăcătoare a subiectului şi nonexistenţa la un astfel de subiect a unei problematici perturbante".. După cum am amintit.subliniază F. Brelet 1 ' 986.. mecanismele problematicii stilului psihotic pot primi 0 valoare preponderentă. Această analiză diferenţială .. în acest sistem diferenţiem manifestări ce pot fi ' evaluate ca: social-pozitive. Shentoub rezidă..). chiar crearea unei mici opere originale. Principiul complexităţii organizărilor mintale nu scapă autorilor contemporani care evocă. Astfel. chiar dezorganizata. datele culese cu T. melancolice. neevaluabile.A. T.

prezentată în tabelul III. Tot aici se notează. povestirile şi celelalte reacţii speciale ce apar în cazul examinării cu metode proiective. c)activitate. Pentru a decide unde vor fi notate manifestările este utilă definirea lor. Deseori s-a întâmplat ca o manifestare să cuprindă mai multe noteconstruct. La fiecare notâ-construct prezentă în istorioară se notează numărul planşei la rubrica notei-construct în coloana N (a eroului principal). b)afectivitate. manifestare a factorilor de bază. clişeele. Dacă lipseşte forma de -cavitate. Csirszka.Neutralitate" şi «linişte afectivă". împreuna cu manifestările lor specifice. afectivităţii şi activităţii. respectiv P (a mediului). Notarea se face în „Foaia de evaluare". dată de J. De fapt. în cazul unei istorioare (deci nu descriere) este neapărat nevoie ca măcar o singură notă să poată fi introdusă în zona sociabilităţii.. descrierile.TeshJ Tematic de. atunci nu se consideră cele povti J^ a. de asemenea. Notarea In cadrul studierii fiecărei istorioare se relevă atât manifestările eroului principal cât şi cele ale mediului său. . Aceste manifestări sunt urmărite din punctul de vedere al celor trei factori ai integrării sociale: a)sociabilitate. Isiorioară şi se notează la „Reacţii speciale". în asemenea cazuri se notează toate notele relevate. Dacă nu este posibilă stabilirea acestor note se notează în rubrica . pe care o redăm în tabelul următor: Zonele de maalfefttaie a notelor-constrnct MANIFESTĂRI ZONE DE MANIFESTARE (note-con*™*) SOCIABILITATE Social-pozitiv ■ Manifestarea dragostei Conştiinţă Iubire Neutralitate Singurătate Opoziţie Antisocialitate Agresivitate Suicid AFECTIVITATE Social-neutru Social-negativ Afectivitate aptă pentru integrare Afectivitate nesigură pentru integrare Afectivitate nefavorabilă pentru integrare ACTIVITATE Euforie Armonie Compensare Linişte afectivă Disforie Sensibilitate Labilitate Supărare Anormalitate Se poate manifesta în: 58 faptă atitudine cuvânt intenţii gând interes pasivitate .

61 Noto 60 . şi mai rar drept conştientizarea acţiunilor morale pozitive sau atitudini etc. amabilitatea. îngrijirea. VÂRSTA________________ DIMENSIUNI ALE PERSONALITĂŢII N P EI EU Tabelai IV. a da daruri etc. Neutralitatea în relaţiile sociale poate semnifica lipsa relaţiilor sociale. In acele cazuri când reacţia verbală semnifică pluralul (ex. manifestările neutralităţii în privinţa sociabilităţii. printre altele. de exemplu.Vasi* Pnda- ra. FOAIE DE EVALUARE NUMELE ŞI PRENUMELE. . politeţea etc. • Singurătate: Este rubrica dezolării. se iubesc) se notează ambele părţi. Bineînţeles. mţelegerea. totodată şi acel caz când personajul principal nu face nimic şi nici nu are intenţia să facă ceva. Neutralitate: La rubrica N se notează indiferenţa. vindecarea. în primul rând. dar. răsplătirea. în sens larg aici aparţin şi acţiunile cu caracter uman . Tot la această categorie se notează şi manifestările cu caracter sexual. N şi P. avertizarea cu intenţia bună. Aici se notează.caritabile. o relaţie afectivă pozitivă. Evidenţierea caracterului de relaţie face ca să figureze în zona sociabilităţii. Mai rar se întâlneşte ca o cumpănire morală şi decizie luată în urma acesteia. dar poate fi şi semnul pru denţei exagerate şi a apărării eului. consilierea. Reacţii speciale legate d< REACŢII SPECIALE n: n+zn N+P s + 0 SOCIABILITATE MANIFESTAREA DRAGOSTEI CONŞTIINŢĂ IUBIRE NEUTRA] LITATE LTATE OPOZIŢII ANTISOCIAIiTATE AGRESIVITATE SUICID AFECTIV] EUFORIE ARMONIE COMPENSARE LINIŞTE AFECTIVA DISFORIE SENSIBILITATE LABILITATE SUPĂRARE ANORMALITATE ACTIVII ÎN FAPTĂ N ATITUDINE N CUVÂNT N INTENŢII ÎN GÂND ÎN INTERES PASIVITATE A TAT K PATE «truct ale sociabilităţii dragostei: In sens restrâns este locul de notare a bunăvoinţei şi simpatiei. cum sunt prietenia. nu se notează singurătatea atunci când este ur-t unui deces. Iubire: în cazul de faţă prin iubire înţelegem. caracterul ei afectiv se notează şi în zona afectivităţii la rubrica respectivă. solitudinii. Conştiinţa: In majoritatea cazurilor apare ca o mustrare de conştiinţă sau regret. La coloana P se notează numai indiferenţa şi neutralitatea care este exclusivă din partea mediului. diferitele servicii.

planurile. nehotărâre. atitudine nemiloasă. „a vrut să creeze ceva măreţ şi frumos". reacţii verbale. obişnuinţa. Disforie: în sensul larg al cuvântului disforia înseamnă o stare afectivă nefavorabilă. Păgubire materială sau morală. hotărârile. Se notează toate notele de compen sare.Vasăe Preda Opoziţie: Este vorba de opoziţia deschisă sau latenta a personajului principal. stabilitatea afectivă şi emoţională. în intenţii: Se notează scopurile. ca şi neexecutarea acţiunii. Armonie: Organizarea. Agresivitate: Lezarea. dorinţe. Compensare: Când o aspiraţie sau pretenţie este împiedicata şi reuşita se face pe altă cale sau se face o activitate complementară. In general se manifesta ca o reacţie directa. Labilitate: Aici se notează acele cazuri ale schimbărilor si variaţiilor care au exprimat nesiguranţă. vitregă. suportarea acesteia (indiferent de deznodământ). Aici se include minciuna opoziţionala. Exemplu: „Băieţelului i-a plăcut foarte mult să cânte la vioară". care poate fi luarea unei poziţii sau atitudini. în coloana P se notează neutralitatea afectivă exprimată şi indiferenţa. învingerea greutăţilor. revolta. Dar tot în această rubrică sunt cuprinse şi formele pasivităţii. deşi nu obligatoriu şi nu în fiecare caz. incapacitatea de a acţiona. atitudini. comiterea nedreptăţii. ce merg de la fapte şi acţiuni săvârşite. Dacă în ceartă ia parte activ atât personajul principal cât şi mediul său se notează în ambele părţi. de a alege. dorinţele. Lipsa manifestărilor afective poate fi semnul izolării şi disimulării. „Tot timpul a petrecut exersând". în cuvânt: Aici se includ manifestările verbale. Notele-construct ale activităţii Aceste note-construct includ o gamă largă de manifestare a unor forme ale activităţii. convorbirea. Dar se notează atunci când gândirea nu a dus la fapte. nostalgia. Antisociabilitate: Sentiment duşmănos. respectiv „Armonie". injurie. Anormalitate: Toate simptomele patologice şi de anormalitate. emoţia şi reacţiile înduioşării. Dacă o tristeţe sau o altă dispoziţie afectivă nefavorabilă s-a schimbat în favorabilă şi istorioara s-a terminat bine. labilitatea morală (de exemplu. Notele-construct ale afectivităţii Euforie: Aici se notează manifestările bucuriei. protest. de exemplu: respectul reciproc. tortură etc. în gând: Formele de activitate anterioare includ implicit şi activitatea în gând. aprecierea. Pasivitate: La această rubrică se notează: a) „pasivitatea" demonstrativă. care a provenit din opoziţie. Exemplu: „Băieţelul a meditat asupra situaţiei lui triste". echilibrul. Tot aici se notează ajungerea într-o situaţie periculoasă şi critică. chiar dacă a fost adecvată sau nu. neglijenţa. lupta etc. problematizarea. dialogul. rezolvarea problemelor în unele cazuri presupune o opoziţie. rafinamentul afectiv. în faptă: Toate formele acţionării. aici se notează excesul de compensare. şi neutralitatea afectivă. bunei dispoziţii. discuţia. Deci. precum şi refularea. de a decide. opunerea în faţa voinţei unei persoane cu prestigiu. tocirea . cea a curiozităţii. jignire. 63 . acţionarea contrar convingerii). Supărare: Manifestările de mânie şi ură. în interes: Interesul se prezintă sub forma lui obişnuită. surpriza. aceasta se notează la „Disforie" şi „Euforie". 62 Labilitatea a fost considerată schimbarea în sens negativ (de exemplu. corporală sau morală. fericirii. ajutorul. atentat. îndărătnicie. dacă acesteaau apărut în mod general. „Plăcerea lui a fost să urmărească toată noaptea stelele". ceartă. Linişte afectiva: lipsa manifestărilor afective. ucidere. acces de furie direcţionat spre cineva. în primele trei cazuri nici nu este nevoie să o notăm. depravarea) şi regresia la un nivel scăzut. De exemplu. până la exprimarea dorinţei şi intenţiei de a acţiona. în afară de aceasta se notează acordarea de atenţie şi orientarea fermă spre unele teme. Aici se notează hipersensibilitatea. exigenţa mărită a dragostei. neînţelegerea etc. entuziasmul. recidiva unei greşeli vechi etc. Suicid: Notarea este univocă (sinucidere). în atitudine: Este rubrica la care se notează „set"-ui. la N şi P. Sensibilitate: Cuprinderea diferitelor manifestări de sensibilitate.

Primul postulat. pe care însă le proiectează în povestirile T. 1973).T. 6. De asemenea. 1950. DIRECŢII NOI ÎN INTERPRETAREA T. dimpotrivă.T. moleşelii. 1)Cunoaşterea aprofundată a unor aspecte din viaţa subiectului (pe baza anamnezei. procedeu care permite alcătuirea unui etalon pentru analize clinice (L. trecute sau viitoare).construct system'.este necesară o anumită cunoaştere a trecutului subiectului şi a situaţiei sale prezente. pot reprezenta energii potenţiale care temporar sunt latente.T. formulat de Murray. . 9). prin urmare.un aspect al situaţiei actuale 65 . ci şi simbolic . Subiectul poate să nu fi conştientizat aceste tendinţe (actuale. atunci când persoana a primit apel la acţiune. p. povestirile pot releva . emoţiile şi sentimentele eroilor ar reprezenta tendinţe ale personalităţii subiectului. în cele ce urmează.T. Vass. dar pentru aceasta este necesară stabilirea frecvenţei globale a unor manifestări. corespund realmente vieţii psihice. Aceste tendinţe pot fi actualizate în prezent. principalele direcţii care au dus la ameliorarea Interpretării T. . prezentului sau viitorului său anticipat* (Murray.b) absenţa reacţiei datorata lipsei de putere.A. proiectivă. 8chema sistemului de evaluare se poate utiliza ca şi . 2)în interpretarea TJLT. după cum am mai menţionat.T.A. precum şi puţină intuiţie pentru a aprecia dacă un element dat aparţine trecutului subiectului.A. Redăm. Deci.-ULUI Din paginile anterioare. comportamentului manifest şi problemelor esenţiale pe care i le pune subiectului mediul său real. emoţiile şi sentimentele proiectate de subiect în povestirile T.) pentru a determina mai uşor în ce măsură trebuinţele neconştientizate sau cele conştientizate. fizic şi social. a metodei biografice. în modul de a fi şi de a acţiona al eroului cu care se identifică. slăbiciunii etc. ele pot aparţine trecutului sau viitorului anticipat şi. Deci. care ulterior pot fi modificate. la luarea unei atitudini şi la acest apel nu manifestă nici o reacţie din simplă neglijenţă.. se referă la faptul că trebuinţele. a convorbirii etc.A.-ului este indicat să se plece de la două postulate.nu numai prin demersul literar ca atare. numeroşi psihologi au încercat să îmbunătăţească modalităţile de interpretare a povestirilor elaborate de subiecţii examinaţi cu această probă.-ului nu este indicată.-uhii.A. ci.interpretarea oarbă" a T. rezultă că de la data elaborării Testului tematic de apercepţie (1943) şi până în prezent. după caz.

Snyders. catarticâ. căci el are nevoie. Al doilea postulat rezidă în faptul că «presiunile externe* sunt variabile care reprezintă forţe din mediul fizic şi social al subiectului (din trecut.A. în general. în proiecţia complementara subiectul atribuie -l'^ra sentimente sau atitudini care le justifică pe ale sale. deplasându-le ăstora altuia. a fost tentat să le facă sau la situaţii de care i-a fost sau îi este teamă. Impresiile pe care le va proiecta în povestirile T. le doreşte să fie ale lui. pentru a se revolta. spune Snyders (1966). (De exemplu. Ele se raportează la situaţii pe care subiectul le-a întâlnit efectiv. de a le pune alături. pluralitatea eroilor relevând chiar şi un 67 . pe care refuză să le considere ca fiind ale sale. referindu-se la existenţa mai multor eroi în povestirile T. neacceptate de conştiinţa sa. şi haloul afectiv corespunzător sunt verosimile pentru interpretarea unei situaţii existente sau pentru anticiparea unei anumite situaţii din viitor. Acest tip de proiecţie se efectuează prin exprimări la modul indicativ sau la modul optativ.maginea altuia caracteristicile pe care le pretinde. 1966). în interpretarea T. modul indicativ sau optativ. ca urmare a trebuinţelor. la situaţii pe care doreşte şi speră să le întâlnească sau la situaţii de care se teme şi nu ar dori să le întâlnească. Acţiunile povestirilor pot fi raportate la lucruri pe care subiectul le-a făcut. proiectându-le. Deci. de exemplu.T. susţine că această proiecţie divizată poate fi semnul unui eu insuficient integrat. Interpretarea acestor tipuri de proiecţie ne ajuta să deducem dacă nu cumva în eroii povestirilor T. chiar în jurul unor personaje şi al unor tendinţe esenţiale. S-ar putea ca aceste tendinţe să se manifeste mai des la persoanele paranoice. Dar uneori trebuinţele neconştientizate şi conflictele subiectului nu se exprima în mod deschis în povestiri. ci şi caracteristicile pe care pretinde că nu le are.T.T.a subiectului.uneori chiar ezitând . de a alege dintre ele . un adult revoltat împotriva conduitei predelincvente.T.A. In schimb. dar care se află în stare latenta în subconştientul sau în inconştientul acestuia (Piotrowski. aşa cum sunt ele percepute sau imaginate de acesta.T. dorinţelor. mai întâi nu trebuie să se considere că s-ar putea stabili raporturi simple şi nete între eroi.A. ar fi dorit să le facă. dinamică a unor trăsături ale personalităţii subiectului. 3) Pentru nuanţarea acestor postulate. -ului este necesar să se ţină seama de întreaga bogăţie a protocolului subiectului examinat. despre lumea înconjurătoare. în general. o fetiţă orfană. descrie personaje severe şi injuste faţă de erou.pe cea considerată mai bună. într-adevăr. psihologul ^. povesteşte la o planşă din T. de asemenea.-iar în celelalte personaje se proiectează alte tendinţe ale subiectului. Prin această proiecţie catartica subiectul „se eliberează" (catharsis) de trăsăturile indezirabile. sentimentelor şi atitudinilor sale în raport cu „presiunile externe" ale mediului fizic şi social.T. al unei situaţii trecute sau al unei situaţii în care s-ar putea găsi subiectul în viitor. De asemenea.presiunea externă" poate fi interpretată ca viziunea pe care o are subiectul despre mediul său de viaţă şi. admiţând de la început posibilitatea existenţei mai multor eroi.. din prezent sau din viitor). Ombredane (1962). are loc proiectarea a ceea ce subiectul crede că este sau proiectarea • ceea ce ar vrea st fie (respectiv. cu atât el este mai capabil să facă ample variaţii. In acest tip de proiecţie se utilizează. crescută de o femeie morocănoasă şi ostilă. să-i simtă pe alţii ca 66 Testtâ Tematic de Ai fiind nedrepţi cu el). ntâinesc în povestirile T. analizează şî interpretează diferitele tipuri de proiecţie (speculativă. 1950). Aceasta are mai multe semnificaţii posibile (Ombredane. o scenă de tandreţe între o mamă şi copiii săi).. tendinţele acceptate de conştiinţa subiectului). . 4) Testul tematic de apercepţie este una dintre probele care permit să se descopere mai ales tendinţele nemanifeste ale subiectului. cu cât are mai multe amintiri şi cunoştinţe mai bogate. (De exemplu. ceea ce se proiectează este tocmai unitatea structurală. capacitatea de a vedea mai multe soluţii în desfăşurarea şi deznodământul povestirilor. 19^9). trebuinţele neconştientizate ale acestuia. 1949. ci simbolic.. Prin proiecţia speculativă subiectul regăseşte în . realizate de subiect (Ombredane. Astfel. echilibrul adaptativ de-a lungul unor conflicte pe care le rezolvă.A.A. complementari) care se . şi trebuie descifrate printr-un procedeu similar cu cel utilizat în psihanaliză. sunt caracteristici ale unei persoane integrate.A. în proiecţia catartica subiectul atribuie imaginii altuia nu numai caracteristicile care îi sunt proprii sau care ar dori să fie ale sale. Pluralitatea eroilor relevă tocmai bogăţia psihică a unui individ care îşi caută.

5. mergând spre o „confidenţă" aproape transparentă. în schimb. într-un protocol al unui adult. aceleaşi cu ale subiectului.T. întrucât persoana normală are posibilitatea de a se „masca".T.A. într-adevăr. în raport cu alte elemente psihopatologice reieşite din analiza conţinutului şi formei povestirilor T. nu poate constitui în nici un caz modelul general de interpretare. Ei au introdus în povestiri şi alte elemente pe lângă cele existente în planşe. iar în situaţia în care se descoperă âstfei de semne psihopatologice la subiecţi care nu au consultat încă un psihiatru. au procedat mai des la proiecţii directe si 69 . cei care au simţit nevoia să consulte un psihiatru. Cu cât personalitatea subiectului este mai bogata şi mai echilibrată. cu atât subiectul examinat cu T. mai armonioasă şi mai flexibilă sub unghiul adaptării creatoare la situaţii noi. în măsura în care avem de-a face cu o persoană cu o structură psihică mai dezvoltată. în acest caz raportul dintre subiect şi povestirile sale trebuie interpretat într-un mod mai nuanţat. datorită căreia au reuşit să povestească fără a se confesa. proiecţia „termen cu termen" este cazul particular al secătuirii patologice a personalităţii. în schimb. ale unor subiecţi este foptul că nicidecum ele nu sunt patognomonice şi deci nu putem pune un diagnostic psihiatric doar pe baza acestei probe proiective. în alt caz. emoţiile şi sentimentele sau conflictele eroului sunt. prin proiectarea stării sale psihice. a două grupe de subiecţi: subiecţi care nu manifestau nici o tulburare şi subiecţi care. căutăm să ne îndepărtăm de schema interpretării apropiată copiei. într-un studiu. inteligent şi echilibrat. de a se apăra.Vasăe Preda Testul Tematic de Ap afic) eu patologic. dar nu se poate abţine să nu fie aşa. Ceea ce trebuie reţinut legat de aceste semne psihopatologice care pot apare în protocoalele T. 7) tn interpretarea trăsăturilor psihice ale eroului povestirilor T.A. de a rezista proiecţiei. 5) Considerăm însă câ nu pluralitatea eroilor în sine este un semn patologic. mai complex.-ului prin corespondenţă simplă „termen cu termen". fiind foarte variat şi bogat în semnificaţii. Din analiza şi interpretarea datelor a reieşit că subiecţii primei grupe au ştiut să menţină între ei şi planşe o „distanţă" adecvată. în acest sens. întâlnite de noi. ar fi o naivitate să atribui unui subiect normal. ca aparţinându-le doar lor. de fapt. Acest tip de interpretare „termen cu termen" nu este adf cvat decât unora dintre cazurile patologice. care şi-a pierdut unitatea.A. Deci. povestirea unei crime poate corespunde unei simple dorinţe de a fi separat de cineva). această evaluare facându-se doar în raport cu intensitatea şi frecvenţa unor trebuinţe şi stări afective de nuanţe patogene. Cu cât un subiect va prezenta o perturbare mai profundă a personalităţii sale. au simţit nevoia să consulte unpsihiatru. îndeosebi a sferei afective şi motivationaie a subiectului. pe care şi le-au putut apropia fără a le trata ca „obiecte individuale". cu atât mai mult este insuficientă şi neadecvată interpretarea T. aceştia trebuie trimişi urgent pentru examinare clinică. La capitolul „Analiză de cazuri" vom prezenta asemenea situaţii. dar. pentru unele tulburări şi boli psihice (pe care le-am menţionat în subcapitolul 5.A. Sau. 1952). Deci. se va proiecta mai uşor şi mai deplin într-un personaj unic.A. ceea ce ar vrea să nu fie.T. Rapaport şi Schafer au stabilit o lista de semne psihopatologice. sunt utile pentru completarea datelor clinice la bolnavii deja diagnosticaţi sau la cei cu un diagnostic prezumtiv. de fapt.. deşi trăiau şi lucrau în condiţii normale. iar alt personaj poate evoca ceea ce subiectul pretinde că nu este. relevate prin T. în acelaşi timp. un personaj poate reprezenta subiectul aşa cum simte el câ este. echivalentul povestirilor pe care le-a construit. care constă în a considera că un singur erou corespunde subiectului şi că trebuinţele. mai ales teme şi valori comune.T.T. deşi s-ar putea menţine ideea posibilităţii de a exista şi o relaţie relativ directă între o parte a unor povestiri şi un anumit aspect al personalităţii subiectului. poate semnifica doar eforturile sale de disimulare. deoarece intensităţile diferite ale unor pulsiuni sunt suficiente pentru a le transforma profund (de exemplu. unul dintre eroi este un copil care poate reprezenta aproape direct dorinţele infantile ale subiectului.T.T.T.A. Astfel.A.A. de exemplu. După Snyders (1950). trebuie să fim prudenţi atunci când le considerăm ca aparţinând. informaţiile obţinute prin T. 6) Interpretarea apropiată copiei. traiectul dintre eroi şi subiect este uneori dificil de stabilit. Shentoub (1973) a comparat protocoalele T. subiectului. deci cu cât cazul va fi mai patologic. „uitând" de situaţia de examinare (Snyders. subiecţii grupei a doua.).

Această idee are un oarecare fundament.A. Dacă protocolul T. chiar Murray (1943. în acest mod. prezent sau viitor al subiectului. dar fermă. planşa devenea pentru ei un pretext ca sa facă povestiri autobiografice şi sa se confeseze. amintim cercetarea efectuată de Boulanger-Balleyguier (1960). De acest aspect trebuie să ţinem seama în interpretarea Testului tematic de «percepţie. luând în seamă „universul" complex al eroilor din povestirile T. şi comportamentul manifest. Dar dacă se analizează povestirile în integralitatea lor. cu un psihism patologic.T.A.T. 9) în interpretarea T.-ui permite să se descopere mai ales tendinţele nemanifeste ale subiectului.A. în timp ce proiecţia simplă „termen cu termen" presupune un subiect a cărui personalitate este perturbată. cenzurându-şi proiectarea. în fiecare situaţie. cu toţi factorii care se întrepătrund. fără să exagereze şi fără să sărăcească mulţimea informaţiilor posibil de obţinut prin aplicarea acestei probe proiective. Prin studierea şi interpretarea întregului „univers" ce se degajă din povestirile T. al unui subiect este studiat ca . 1966). Heuyer şi Shentoub consideră că este simptomatică pentru o disfuncţie intelectuală şi/sau afectivă. şi creativitatea îşi pot găsi locul. prin care s-a constatat câ.. gradată. bine „mascat" în cadrul examinării cu T. cu atât este mai sigur că motivaţia corespunzătoare acestei atitudini este puternică şi spontană la subiect. prin intrarea în „scena dramatica" a povestirii. uitând faptul că istorioarele realizate prin aplicarea acestui test proiectiv sunt mai mult povestiri construite imaginar decât „documente" ale comportamentului real. şi subiectul cel mai dezechilibrat.T. insatisfacţia de sine. emoţiile şi sentimentele eroilor şi „presiunile externe". în sensul câ unele studii statistice au arătat câ. frecvenţa problemelor nerezolvate. este acela în care se renunţi la ideea de „copie". când să apeleze la interpretarea „termen cu termen" şi când nu. şi motivaţia. tind să considere că variabilele care sunt slabe în povestirile subiectului ar fi la fel şi în personalitatea sa. în sensul câ subiectul nu se poate abţine să nu facă povestiri în care vorbeşte despre el Însuşi. care corespunde cel mai bine populaţiei normale.A.-ului o problema complexă este aceea a relaţiilor dintre proiectarea unor stări psihice ale subiectului în eroul (eroii) povestirilor şi în acţiunile acestora. de corespondenţa „termen cu termen". în cadrul liniei care uneşte subiectul perfect echilibrat. autoritatea binevoitoare.fizionomie" de ansamblu a universului psihic al eroului (eroilor) cu care se identifică. care posedă o fizionomie de ansamblu caracteristică: este un univers din care lipsesc cadrele stabile. Putem spune doar că această trebuinţă fundamentală îi va provoca subiectului tensiune psihică şi anxietate dacă nu va fi satisfăcută (Snyders. de exemplu. şi echilibrul afectiv. De asemenea. atingând diverse grade ale patologicului. in general.T. Pentru a ilustra necesitatea luării în considerare a întregului „univers" de factori. îndeosebi neconştientizate. Unii psihologi..T. regulile de conduită. ale copiilor agresivi (caracteriali) nu sunt mai „agresive" decât la copiii normali. fără rupturi. deci cele latente.T.A. pe de o parte. cu cât sunt mai diverse personajele care îşi asumă o anumită atitudine. aşa cum se manifestă în viaţa cotidiană.T. surprindem mai birie întrepătrunderea dintre trebuinţele. atunci şi inteligenţa. pe de altă parte. Desigur. In acord cu Snyders (1966) putem considera câ există o trecere lentă. Subliniem că T. care nu au neapărat o valoare predictivă în privinţa conduitei prezente sau viitoare a acestuia. crede câ viitorul aparţine celui ce se va impune în mod agresiv. cu atât mai mari sunt indecizia şi anxietatea subiectului. De fapt. Subiectul îşi simte viitorul nesigur. In privinţa absenţei rezistenţei la proiecţia de tip confesiune după vârsta de 12-13 ani. 1950) spune că T.A. şi pornind de aici este tentat să se impună prin propriile sale forţe de nuanţă agresivă. în favoarea analizei şi interpretării „universului" povestirilor. cu cât sunt mai mari diversitatea şi incompatibilitatea motivaţiilor într-o povestire. nu putem preciza care este frecvenţa cu care această motivaţie determină comportamentul manifest al subiectului. se degajă un „univers al copilului agresiv".Testul Tematic de A imediate. relevat şi prin proiectarea directă. alături de emoţii şi sentimente ale subiectului examinat. protocoalele C.-U1 este o probă proiectivă pe baza căreia descoperim mai ales trebuinţe şi conflicte. dificultatea de a urmări şi realiza adaptarea şi de a-şi atinge scopurile. 8) Modul de interpretare cel mai profund.A. 70 coerente şi constante. ştiinţa şi arta psihodiagnosticianului n vor ajuta pe acesta să evalueze. în schimb.A.T. 71 p (studiu monografic) .

îndeosebi a celor refulate. deoarece nu numai că s-a constatat existenţa a numeroase excepţii individuale. şi intensitatea manifestării acestora în comportamen tul subiecţilor. în cazul majorităţii variabilelor.A. Pentru < ^reciane. rfic) într-adevăr. Gândurile sunt mai puternic influenţate de trebuinţele acute inhibate sau latente de mai mult timp.A. Probabilitatea ca o temă a T. şi povestiri „antitetice". reflectă uneori atitudini stereotipe şi superficiale care nu sunt caracteristice subiectului. pentru că el işi ascunde trăsăturile specifice ale personalităţii sale. al celor ale căror istorioare T. fără a face adevărate povestiri. Este cazul subiecţilor care mai mult descriu planşele decât le interpretează. povestirile T.T. spune Murray.T. şi in raport cu intensitatea emoţională care însoţeşte tema. Totuşi. precum şi al subiecţilor în povestirile cărora motivaţiile sunt exprimate conform dezirabilităţii sociale şi a căror povestiri la planşa albă sunt cam de acelaşi tip cu celeialte. decât de trebuinţele recent satisfăcute sau pe care o anumită acţiune a subiectului le-a atenuat. dar in cazul unor trebuinţe şi emoţii importante. Se întâmplă uneori ca Testul tematic de apercepţie să releve chiar contrariul a ceea ce subiectul face sau a ceea ce spune voluntar şi conştient în viaţa sa de zi cu zi. Or. De asemenea. se manifestă exact contrariul a ceea ce este considerat „general valabil". în sensul absenţei temelor incompatibile. recompensat de evenimente. conform cărora subiectul are toate şansele să se poarte ca eroul. ajung la deznodământ după o serie de dificultăţi.A.-ului să se manifeste in comportament ul subiectului este în funcţie de frecvenţa de apariţie a temei respective. în funcţie de coerenţa de ansamblu a protocolului.A. simpatic. dacă crr-ui îsi propune un scop realist. o povestire este „omotetica" atunci când eroul J ae aceiaşi sex si aproximativ aceeaşi vârstă cu subiectul. există o corelaţie pozitivă. nu putem acorda întotdeauna o încredere prea mare acestei concluzii. în privinţa raportului dintre proiecţie şi comportament . intre puterea de expresie imaginară prin T. .T.T. toate acestea influenţează proiecţia în cadrul povestirilor T. Ombredane (1962) distinge povestiri „omotetice".Testul Tematic de. caz în care subiectul are toate şansele sa nu facâ nici unul dintre actele atribuite eroului.T. descurcăreţ..A. pe care doreşte să îl .

Astfel. «— Al dracului bandit. de la care subiectul a învăţat tehnicile delictogene şi atitudinile antisociale. întreprinzătoa re şi tenace. spre recompensă. Frecvenţa mare şi intensitatea deosebită a scenelor agresogene din povestirile subiectului ne fac să tragem concluzia că şi in . îl calcă cu călcâiul şi pleacă. provenit dintr-o familie fără garanţii morale. îl bate pe omul acela care a pus mâna pe el. dacă o conduită delincventă lasă eroul nepedepsit. în vârstă de 14 ani. că te omor!» îi rupe cravata. la planşa 18 BM subiectul face următoarea povestire. parcă s-ar fi distrat. scot cuţitele. îi dă şi el. îţi dau eu ţie. şi nu sunt vise compensatorii. când o conduită lăudabilă Q duce spre succes.«— Ce vrei măi?» •— întoarce-te!» ăsta îi dă o palmă. se bat. acasă. Temele antisociale pe care le expune sunt teme care apar datorită învăţării sociale. Putem exemplifica acest ultim aspect cu o istorioară din protocolul unui delincvent minor. «— Să nu mă enervezi. să mai pui mâna pe mine!»". în care sunt adulţi infractori recidivişti.atingă pnmr-o conduită adecvată. intrând direct in „scena dramatică" şi proiectându-şi agresivitatea emoţionalverbală şi manifestă: „Pe umerii omului pune mâna unul. caz în care subiectul este sau riscă să devină un delincvent care nu se dă înapoi de la acte antisociale.

După A. care-i stimulează conduita antisocială. diferenţa dintre subiect şi erou este un mijloc prin care persoana examinată arată că nu se pune în locul eroului. tendinţele. sunt indicate întrebările propuse de Ombredane pentru a fi puse subiectului după terminarea probei. sentimentele . în al doilea caz. că nu se identifică cu eroul. lată câteva întrebări de acest fel: „Cum ai imaginat această istorioară?". mai ales că datele biografice ale minorului ne arată că în familia sa există factori disfuncţionali agresogeni. „Dacă ai fi fost în locul personajului ce-ai fi făcut?". ?3 . Ombredane (1^62). în acest mod. „Ce te-a determinat să imaginezi această povestire?". povestirea este „antitetici" dacă în ea se prezintă un comportament care ajunge la un deznodământ defavorabil sau dacă comportamentul blamabil apare la un erou profund diferit de subiect. psihologul poate relativ mai uşor să stabilească legăturile dintre trebuinţele. Pentru a ne lămuri mai bine dacă povestirile sunt sau nu „omotetice". emoţiile. în primul caz este vorba de cenzură şi refulare. „Cunoşti oameni cărora li s-a întâmplat asta?*.comportament ul manifest sau produs şi se mai pot produce acte de acest fel.

Vasie Preda

Testul Tematic de Apenepţie (stmdm monografic)

conflictele şi reacţiile voluntare ale subiectului în raport cu Deci, în interpretarea T.A.T.-ului se ţine seama de ten dinţele şi trebuinţele refulate, de gândurile şi comportamentul eroului (eroilor), care într-o oarecare măsura pot reprezenta trebuinţele, gândurile şi actele comportamentale prezente sau viitoare ale subiectului, ori acte săvârşite in trecut. Dar se impune cu necesitate ca psihologul să manifeste prudenţă în interpretarea datelor, îndeosebi sub unghiul predicţiei comportamentului persoanei examinate. Tocmai de aceea, pentru validitatea interpretării, experienţa sa ca psihodiagnostician, care a utilizat mult probele proiective, inclusiv Testul tematic de apercepţie, precum şi întreaga pregătire psihologică şi în domeniul psihiatriei, constituie factori deosebit de importanţi. 10) O posibilA interpretare cognitivi a T.A.T.-ului Pornind de la opiniile lui R. Hoit, noi considerăm că este posibilă o interpretare cognitivă a povestirilor T.A.T., mai ales dacă admitem posibilitatea proiectării în aceste istorioare a unor situaţii/stări stresante trăite sau posibil de a fi trăite de subiect. în acest demers de interpretare cognitivă a T.A.T.-ului, pe care noi îl sugerăm pentru a fi aprofundat prin cercetări ulterioare, ne sprijinim pe teoriile actuale referitoare la mecanismele de coping (S.R. Lazarus, S. Folkman, 1991). Emitem ipoteza posibilităţii de a deduce, prin interpretarea povestirilor T.A.T., unele mecanisme de ajustare la stres, proiectate de subiectul examinat. în acest demers de interpretare cognitivă a T.A.T.-ului este posibil să pornim şi de la schimbarea de paradigmă în cercetarea inconştientului, propusă de mai mulţi psihologi cognitivişti, printre care şi M. Miclea (1995). Este vorba de trecerea de la inconştientul energetic şi dezadaptativ la paradigma inconştientului informaţional şi adaptativ, ceea ce dă posibilitatea recuperării şi reinterpretării acelor mecanisme de apărare analizate de psihanalişti, care au contigenţe cu procesarea informaţiei traumatizante. Păstrând doar denumirea psihanalitică a mecanis. .or de apărare, M. Miclea (1995, p. 63) propune ca negarea defensivă, represia, proiecţia, raţionalizarea, intelectualrzarea si izolarea să ii? ronscerate mecanisme cognitive de apărare Acestea ;u:v ; ;:.i :-.-rate „proceduri cognitive* şi

nu .formaţiuni psihodinamice", deoarece reprezint* .diverse modalităţi de prelucrare a informaţiei cu valenţa negativă, vizând diminuarea reacţiei de stres (distres)". In interpretarea T.A.T.-ului, prin aceasta prisma cognitiva, pentru fiecare istorioara se va nota indicele de frecvenţă a mecanismelor de coping confruntative şi a mecanismelor de coping evitative. Acest lucru este posibil prin interrelarea analizei şi interpretării conţinutului povestirilor T.A.T. cu analiza formală, a expresiei psiholingvistice a acestora. Se va pune accent pe «scenariul" povestirii în derularea ei spre un anume deznodământ, în raport cu natura interrelaţiilor dintre erou (eroi) şi mediu («presiunile externe"). Se va lua, desigur, în seamă şi lipsa deznodământului, câutându-se explicarea acestui curs al povestirilor subiectului. Pornind de la mecanismele de coping cognitiv, printr-o astfel de analiză şi interpretare a T.A.T.-ului se va degaja ponderea apelării de către subiect (erou) la «stilurile adaptative confruntative* sau „evitative*. în categoria mecanismelor confruntative de coping cognitiv, M. Miclea (1995) include, de exemplu, planificarea rezolvării situaţiei traumatice, căutarea de informaţii pentru cunoaşterea exactă a parametrilor situaţiei stresante şi construirea unor strategii alternative de adaptare la stres. în cadrul mecanismelor cognitive evitative, M. Miclea (1995, p. 66-72) le reţine pe următoarele, pe care le redăm în mod sintetic: a)Negarea defensivi înglobează toate procedurile cognitive de contracarare a formării unei reprezentări interne a traumei. Acestea se activează imediat după evaluarea primară a stimulului stresant şi -vizează, eludarea reprezentării lui mintale ca stimul traumatic. La nivel perceptiv, negarea poate perturba recepţia corectă a stimulului traumatic, producând, de exemplu, «scotomizări parţiale ale imaginii vizuale a scenei traumatice*. b)Represia desemnează toate procedurile care concură la o reactualizare selectivă a informaţiei din memorie, în sensul că reactualizarea informaţiei traumatice este parţial sau integral blocată. în cazul represiei, reprezentarea internă a traumei a avut loc dar este stopat accesul ei în conştiinţă. Or, T.A.T.-ui - prin planşele stimul - considerăm că poate de clanşa mecanismul cognitiv al represiei. 75

c) Protecţia este procesul cognitiv de atribuire externă a unei caracterizări negative proprii sau a cauzei respon sabilităţii traumei. Proiecţia presupune că trauma sau caracteristica negativă este asumată conştient, dar este pusă' pe seama unui factor extern, care poate fi o persoană sau o situaţie vag definită. In cazul povestirilor T.A.T. este interesant să analizăm proiecţia şi sub acest unghi cognitiv, pe lângă înţelesul dat proiecţiei, în mod clasic, de psihologii clinicieni şi de autorii testelor proiective. d) Raţionalizarea include procedurile de justificare a comportamentului dezadaptativ pe care 1-a avut un individ şi de reevaluare a situaţiei traumatice, astfel încât impactul său emoţional să fie redus. Prin raţionalizare se substituie lanţul cauzal real sau semnificaţia reală cu un şir de .argumente" doar aparent valide, cu funcţie defensivă. e) Intelectualizarea/izolarea desemnează un ansamblu de strategii cognitive care vizează analiza informaţiei traumatice în condiţiile disocierii (izolării) acesteia de consecinţele ei emoţionale. Notarea indicilor de frecvenţă a apariţiei mecanismelor cognitive evitative de coping în povestirile T.A.T. se poate face pe scala „continuumului cognitiv defensiv* propusă de M. Miclea (1995, p. 72), pe care o redăm, adaptată, în tabelul V. Tabelul V. i de coping cognitive evitative utilizate de eroul/eroii din povestirile T.A.T. Indici de frecvenţă a apariţiei în povestirile T.A.T. a mecanismelor de coping cognitive evitative Intelectuali- zarc/izolare Raţionali zare Proiecţie

Testiâ Tematic de Apeneptie (studiu monografic)

Considerăm că în interpretarea povestirilor T.A.T., pentru a releva mecanismele cognitive de apărare enunţate mai sus, ne putem sprijini şi pe unii factori prezentaţi de Vica Shentoub (factori de .degajare" şi factori de „eşec", factori de rigiditate - conflictualizare intrapersonală, factori de labilitate - conflictualizare interpersonală, factori de inhibiţie, factori care denotă emergenţa în procesele primare). De asemenea, se poate apela şi la sistemul de interpretare a povestirilor T.A.T. elaborat de B. Aron, care propune să se analizeze mecanismele de apărare utilizate de subiect (respingerea, tăgăduirea, recurgerea la imaginar).

Represie

Negare defensivă

Din analiza datelor condensate într-un astfel de tabel, putem deduce şi apartenenţa subiectului la un stil de coping cognitiv evitativ sau confruntativ.
76

77

Testul Tematic de Aperceptiv (studiu monografic)

7. ANALIZA DE CAZURI 7.1. Analiza unor caşuri prezentate in literatura de specialitate Prezentăm două cazuri clinice ilustrative, după C. Chambert (1987), care se bazează în interpretarea T.A.T.-ului pe sistemul elaborat de V. Shentoub. Cu scopul unei mai bune Înţelegeri a interpretării realizate de C. Chambert, vom reda şi protocoalele T.A.T. ale subiecţilor examinaţi. a) M., 18 ani, sex feminin, diagnostic: nevroză isterică. Vine la consult pentru crize de angoasă şi conflict familial accentuat, ca urmare a decesului tatălui său. Tânăra îşi pune, de asemenea, problema orientării sale şcolare şi profesionale, datorată eşecului la bacalaureat. Ezită in permanenţă în ceea ce priveşte căile de urmat: continuarea studiilor sau. angajarea într-o muncă oarecare. Este cea mai mare dintre cei trei copii ai familiei. Tânăra este foarte sociabilă, iar în cadrul familiei s-a cultivat angajamentul pe plan social şi politic. M. a simţit întotdeauna un mare ataşament pentru tatăl său şi este în conflict permanent cu mama sa. în general.se simte inferioară părinţilor săi. Anterior a manifestat dorinţa să devină etnolog, dar în prezent se gândeşte şi la o viaţă familială fără activitate profesională. Redăm mai jos protocolul T.A.T. al acestui subiect. Planşa 1: „Este un mic copil care a dorit neapărat să aibă o vioară, deoarece iubea mult muzica. Apoi, într-o zi, a primit una; el o admiră, dar în acelaşi timp este intrigat pentru că nu ştie prea bine să o utilizeze. Apoi începe să se joace, ceea ce-1 plictiseşte, şi uită complet de vioară." Planşa 2: „Este o fată tânără care locuieşte într-un oraş şi cai -visează mereu să meargă la ţară, să cunoască viaţa din câmpii, şi apoi, în sfârşit, ea ajunge să meargă, apoi este intrigată, mirată. Puţin câte puţin, ea se obişnuieşte acolo ... Apoi ea ajunge să trăiască mult mai bine la ţară decât în oraş, să

Vaste Preda

Testul Tematic de Apercepţie (studii monograf*}

înţeleagă mai bine singurătatea de la sat. Aceşti oameni lucrează, sunt ţărani care se cunosc. Ei sunt căsătoriţi.* Planşa 3 BM: „Este un copil ... Acest copil este necăjit, plânge, se simte complet abandonat. într-o zi, în sfârşit, el va descoperi că nu este aşa, că s-a înşelat, că este suficient să se deschidă şi totul va fi mult mai simplu." Planşa 4: „Se poate spune că sunt actori de cinema care sunt pe cale să toarne un film de dragoste, apoi un film de aventuri, apoi ei se separă şi îşi vor continua fiecare viaţa sa." Planşa 5: „Este o doamnă care intră într-o cameră, ea pare să fie surprinsă, mirată de ceva, dar ea nu are o expresie foarte mulţumită ... După aceea ea se va înfuria contra persoanei care este în cameră. Ea a auzit un zgomot. Persoane (?). Ea nu se aşteaptă să le vadă în cameră. Copiii săi trebuiau să fie culcaţi sau ea este geloasă pe soţul ei cu care eu nu ştiu ... nu ştiu * Planşa 6 GF: „Este un domn plecat în voiaj şi care revine, apoi, , i un timp şi el o regăseşte fie pe logodnica, ac pe soţie, ev nu ştiu, mai mult cred că pe logodnică, dar ea nu are o expresie :^ ^r fi fericită de a-1 revedea; ea este surprinsă, ea nu-1 mai recunoaşte ... Apoi, după un timp oarecare, ei reînnoadă relaţia, ca înainte, şi totul se va aranja. Timpul separării. El s-a schimbat, şi ea însăşi s-a schimbat şi ea se face o imagine a lui şi găseşte totul obişnuit." Planşa 7 GF: „Este o mamă cu fiica sa. Fiica era pe cale să se joace cu o păpuşă şi mama a chemat-o să-i povestească o istorioară. Mica fetiţă nu are chef să asculte, ea visează la... călătorii, la viaţa sa de mai târziu, şi în final ea va reveni cu picioarele pe pământ şi va fi obigată să asculte istorioara mamei.* Planşa 9 GF: .... (perplexă) A fost un bal şi apoi o tânără fată (cea de jos) a avut o decepţie, eu nu ştiu, ea s-a supărat pe ceva, atunci ea a fugit, şi după ea este următoarea care încearcă .ia o ajungă din urmă, poate pentru a discuta ... Apoi, în final, ea va reuşi să o ajungă, şi cealaltă se va înfuria. Aceasta-i va cere să o lase să fie singură, şi atunci va avea loc o dispută între ele. Ea ar putea fi geloasă sau ..." 80

Planşa 10: „Este un cuplu care se regăseşte după mult timp, p ->ate nu după mult timp (râde). După aceea ei se vor căsători ... Apoi vor avea mulţi copii. Nu au expresia că ar fi tineri, dar cuplul e tânăr deoarece aşa îmi place." Planşa 11: „Este un copil care merge printr-o pădure singur, el descoperă că există o prăpastie. în faţă este un munte, apoi, din munte este o mare cascadă care cade foarte puternic şi este totul minunat înaintea sa; apoi el are dorinţa de a intra în acel loc, fiind foarte atras de necunoscut. Apoi el doreşte să rămână tot timpul aici deoarece simte o legătură între pământ şi el. în sfârşit, el trebuie să se întoarcă deoarece îl cheamă părinţii săi." Planşa 13 MF: „Un om care are o tentaţie faţă de o femeie. Ea este cea care-1 ispiteşte. După aceea, el încearcă să se apere şi apoi, în sfârşit, el va sucomba. Asta-i." Planşa 19: „Aceasta este în munţi, o cabană acoperită cu zăpadă; este un peisaj puţin feeric. Poate fi noapte, există lumină la ferestre şi se vede dincolo de ele lume la căldură. Poate fi o familie foarte unită care trăieşte foarte bine. Aceasta este văzută de o persoană străină care este afară şi care doreşte foarte mult să intre. în sfârşit, ea se reîntoarce şi ţinând seama că este bine acolo ea este fericită, dar preferă totuşi singurătatea, căci nu a fost obişnuită să trăiască aşa. Apoi ea se obişnuieşte puţin câte puţin cu mediul exterior, în orice caz, căci în interior se simţea destul de singură. Apoi ea va pleca, deoarece preferă să nu rămână." Planşa 16 (albă): „Iată o mică veveriţă care trăieşte în pădure. Există multă zăpadă. Apoi ea sare dintr-o ramură în alta pentru că nu se opreşte din a căuta mâncare. Apoi ea întâlneşte oameni care se plimbă şi care o iau cu ei. Veveriţa este foarte fericită acolo jos, toată lumea se ocupă de ea, toată lumea o iubeşte mult. Apoi ea a uitat viaţa pe care a dus-o înainte, fiind bine aprovizionată. Apoi, într-o zi, ea îşi termină promenada şi se reîntoarce în pădure cu oamenii. De fiecare dată, în timp ce ea fuge, îşi aminteşte de toate, iar oamenii foarte nefericiţi nu pot înţelege acesta hotărâre." 81

" 83 Testul Tematic de ApercepQe (studiu «fie) s: . Când eu i-am spus să lucreze cu instrumentul său pentru a se pregăti pentru curs. traversând un simbolism ' insparent. mai Jos. Aceasta rămâne tributară unei scheme modulate prin reprezentările relaţiilor precoce cu obiectul. care au fost strălucite până la îmbolnăvire. pentru diagnosticul de nevroză isterica. acestea sunt procedee care reievâ inhibiţia. in cele ce urmează. ei-oti^r^ relaţiilor \ y. înfruntarea cu imaginea matemală pare posibilă în mod superficial. p. conduitele narcisice. eu nu ştiu dacă dumneavoastră a-ţi înţeles ceea ce am dorit eu să spun. fără ca o veritabilă satisfacţie să poată aduce o bucurie liniştitoare. ce îngreunează funcţionarea psihică: ele pun in evidenţă existenţa apărărilor fobice. despre care se poate crede că sunt. dezvoltând dimensiunea intrapsihicâ a conflictului şi diferenţierea clară a unui spaţiu intern constituit ca atare.-ului este realizata de C. Protocolul T. se mobilizează.T. a renunţat în mod progresiv la orice activitate şi în special la studiile sale. în urma acestei spitalizări. Vine la consult pentru conduite obsesionale foarte grave care nu au fost înlăturate. oricât de descriptive ar fi planşele. într-adevăr. restricţia intervine în inhibarea plăcerii şi trezirea excitaţiei cu pomirearevenirea permanentă a dorinţei la apărare şi a apărării la dorinţă. precum întreruperea (scotomul). Se observă. Totuşi. Shentoub şi R.vgnează toate povestirile. afectate în cadrul unei căutări masochiste a excitaţiei şi în cadrul frustrării. al «cestui subiect (după C. în măsura în care ea permite exprimarea ranchiunii asociată revendicărilor clar formulate. 84-87).n. 22 ani. al subiectului ML. b) F. dramatizând situaţiile sau conferindu-le un aer teatral. El a pus instrumentul şi de oboseală a aţipit. diagnostic: nevroza isterică. Redăm. Chabert (1987. diagnostic: nevroză obsesivă. Punerea în scene relaţionale ţine seama de intensitatea conflictelor intrapsihice. se descoperă câteva conduite rigide.n).. bazată pe libidou. 1987. 18 ani.->ive. sex masculin.T. mai profund. sunt reprezentate toate procedeele de tip labil: afectele sunt masiv exprimate şi puse în lucru. imaginea matemală nu poate fi cu adevărat atacată. punând în evidenţă importanţa angoaselor de separare şi indispensabila lor provocare. ca parte a exacerbării dorinţei şi realizării ei magice. Foarte repede. faţă de acestea. în sfârşit.. de vioara sa. imaginative.T. de altfel. înainte de a se decide o psihoterapie analitică. calitatea povestirilor. p.A. Redăm. ca mărturie a mecanismelor de refulare. părinţii decid să ceară un consult psihologic. totuşi. Examenul psihologic a fost cerut pentru confirmarea diagnosticului de nevroză obsesivă. în pofida unei spitalizări îndelungate în serviciul de psihiatrie unde a urmat un tratament cu neuroleptice. Practic. deoarece F.Int. cu un deosebit spirit de fineţe. pe baza grilelor de nuanţă psihanalitică propuse de V. care subliniază în plus caracterul nevrotic al funcţionării (mintale . Dacă retragerea narcisică este posibilă. în confruntare permanentă a dorinţelor contradictorii şi necesitatea „happy-end"-ului permit realizarea magică a dorinţei. Ea este protejată printr-o idealizare solidă. i protocolului T. fiind sătul până în gât de instrument. a cuplului: aceasta reînvie reprezentări insuportabile. Dar.A. cu o concordanţă şi cu o omogenitate rară. şi printre ele. Problematica povestirilor urmează îndeaproape modalităţile configuraţiilor defensive: — Registrul oedipian este clar abordat într-o conflictuaiizare vivace. este incontestabil de factură nevrotică.A. 73-74). care garantează în acelaşi timp narcisismul subiectului. — Registrul preoedipian rămâne foarte activ în elaborarea unor povestiri. protocolul T. uzând de mecanisme de apărare . Dramatizarea este accentuată prin centrarea pe act ^ r>f salturile povestirilor. Chambert. repetiţia aproape inevitabilă a unui lanţ asociativ. Registrul problematicii. El sade şi a adormit de oboseală. Asociate la aceste procedee. interpretarea protocolului T.A. pentru a evita o cuairuntare foarte dureroasă cu apropierea. interpretarea T.T. investind orice abordare a materialului.:-A. se asigură o funcţie pozitivă de releu în relansarea dinamicii dorinţei. configuraţiile defensive stau mărturie. Planşa 1: „Poate fi vorba de un băiat care a adormit în timp ce lucra cu vioara sa.T. Debray.A. utilizate în special pentru a lupta contra angoaselor de tip pregenital. ce părea indicată din punct de vedere clinic. mai ales idealizarea. După cum va rezulta din cele de mai jos.

mai precis anii '50. se disting chei pe pământ. Aşa pare după coafura femeii. nu se ştie. vorba de un prizonier în celula sa. Aceasta se petrece dimineaţa. în prim plan. Ar putea fi.. şi care este pe punctul de a interveni. se va supăra. iar femeia îl aşteaptă. Două posibilităţi: fie un copil care plânge cu capul aplecat pe o bancă. Scena sar situa prin anii '50-'60. la fel. Bărbatul este pe cale să înceapă lucrul cu calul său. de exemplu. aşteptând trecerea a nu se ştie ce. este vorba de o femeie care iscodeşte ceva. pământul şi mai departe la malul mării peisaj din Bretania.. de doi soţi. Ceea ce mă face să mă gândesc la o legătură telefonică este decorul ■■■-. studenta care are cărţi sub braţ şi care pare a fi la marginea unei şosele. de care mama nu are cunoştinţă la ora aceea Moartea cuiva sau un eşec pe care ea 1-a suferit. Poate fi o mama care-şi surprinde fiul sau o femeie care îşi surprinde soţul pe cale să aibă o legătură telefonică. şi soţia lui îi spune: tla revederei. deoarece el pare foarte decis. de exemplu. autocar sau autobuz. şi apoi din primul plan fata care pare o orâşeancâ. lui îi spune la revedere şi în acelaşi timp este tentată puţin sâ-1 reţină. de exemplu." Planş a 4: „Este vorba de un cuplu." Planşa 3 BM: „Aceas ta reprezintă un copil care plânge . până acum stând în spatele uşii." . Ea nu va reuşi." Planşa 6 BM: „Incâ o dată este vorba de o mamă şi un fiu.Testul Tematic de Ai ific) Planşa 2: „în această planşă este un contrast între cele două personaje din planul secund . probabil.* Planş a S: „Se pot imagina două lucruri: ceea ce se vede şi ceea ce nu se vede. fie un personaj care pare a adormi lângă o poartă pe care nu a apucat să o deschidă.merei: birou sau salon. câmpul cu calul. pare destul de decis. ascultând. poate fi un automobil. Mama : nveste pe fereastră şi fiul său vine pe urmă şi va anunţa o veste destul de tristă. de exemplu. soţul se pregăteşte să plece. Pe de altă parte. după alură.bărbatul şi femeia care sunt pe câmp. cu o metresă. în ceea ce priveşte fotografia. Cele două personaje se integrează în gravură. şi această femeie va interveni pentru a pune capăt acestei iegături şi.

O lume populată de animale uriaşe. dinozauri. Pânze de păianjen uriaşe între cei doi pereţi ai muntelui. copilului: răzbunare contra unui profesor. Ambianţă destul de morbidă. relaţia. beubatul pare mai tânăr în raport cu femeia şi este dificil să ne imaginăm că este un cuplu. reptile gigante. pe de altă parte. Sau poate fi un cuplu pe punctul de a se separa şi care-şi spune adio. de exemplu.Planşa 7 BM: „De această dată este vorba de un tata şi un fiu şi tatăl spune câteva lucruri la ureche fiului său." Planş a 13 MF: „Este vorba de un om în faţa unei muribunde. Care ar fi raportul. Se disting. Poate fi a unui fiu. deci este vorba de un fiu in raport cu mama sa." 85 . de o răzbunare la care visează tânărul. fie o tortură aplicată cuiva." Planş a 11: „Veder e aproape de coşmar." Planşa 8 BM: „Este vorba de un vis. cu această muribundă? Nu ştiu. imediat. şoptit. un vis cu ochii deschişi. în ipoteza autopsiei: student în medicină care învaţă prima sa autopsie şi-şi imaginează ceea ce se va petrece legat de aceasta. cu roci. de o parte şi de cealaltă a muntelui. pe un pod. care va muri. şi aceasta în timpul unei reuniuni la care sunt prezente mai multe persoane. Acesta este motivul pentru care ei vorbesc încet. dar. Totul depinde de vârsta tânărului. în ipoteza torturii. fie o autopsie. de altfel. al unui băiat. un fel de păsări preistorice. caz în care ţinuta femeii este şocantă. Dar ce visează el? Ar putea fi vorba de doua lucruri. El face o remarcă asupra a ceea ce ar putea să fi spus alte persoane prezente. poate fi vorba. Moartă după o boală. care era la căpătâiul muribundei. în raport cu mama sa. roman de Conan Doyle. de altfel." Planş a 10: „Ne putem gândi la doi părinţi care se vor uni în durerea lor după pierderea unui copil. Un om care fuge. Un peisaj de munte foarte dezolant. Vedere care mă face să mă gândesc la «Lumea pierdutât. pare destul de slăbită. Am impresia că podul se termină întrun perete stâncos abrupt şi în consecinţă omul va fi înghesuit în această închidere şi va fi devorat de animalele care-1 urmăresc. urmărit de păsări gigantice.

erotizarea relaţiilor şi simbolismul transparent stau mărturie impactului sexual al problematicii* şi posibila sa traducere prin activitatea de simbolizare. presiunea lor antrenând uneori slăbiciuni în capacităţile atitudinale ale eului. redând cu dificultate integrarea genitalităţii în intricarea puternică a plăcerii şi a morţii. Recursul iterativ la procedeele susţinute de îndoială. global. atunci canid se anunţă mişcările depresive. realizată de 87 . se vede o biserică şi un personaj alături. foarte invalidantă.T. crude. cum făceau indienii. eu am avut o ciudată senzaţie dezagreabilă şi m-am trezit în acel moment. susţinute prin mecanismele nevrotice de tip obsesional: descrierile. demonstrând aceeaşi dezbinare între exprrsia puisionaiă si culpabilitatea care i se ataşează. ci relevă debordări fantasmatice şi pulsicnale care inunda. Când m-am trezit am avut impresia că mi s-a micşorat talia.siderabile. e expresiei de dorinţă şi a celei de apărare. coroborează şi completează pe cele degajate prin analiza protocolului Rorschach al acestui subiect. încât orice investire susceptibilă' să aducă o primă plăcere este supusa unei frământări drastice. in mod tranzitoriu. mărturie a unei activităţi fantasmatice intense şi a unei lupte importante pentru a încerca sa includă producţia într-un sistem de funcţionare în care mentalizarea este dominantă. mişcările vieţii rămânând până acum prevalente. Cele două ferestre sunt luminate. Izolarea r-istituie unul din mecanismele majore ale funcţionării psir„ t. strategiile defensive. Ele nu releva niciodată apariţia proceselor arbitrare de gândire. Recurgerea la inhibiţie este mai discreta: se găseşte în trasee atunci când conflictele sunt puternic exprimate şi se ajunge într-un impas care nu permite formarea unui compromis. care ţese elaborarea povestirilor într-o dinamică vie. la fel. se pot vedea câteva lucruri care sunt luminate şi această luminozitate se detaşează pe un peisaj destul de sumbru.. Ansamblul elementelor aduse prin analiza protocolului T. la! Este un peisaj de iama. aceste fotografii diferite îmi inspiră mai ales imagini extrase din vise. la luarea în seamă a realităţii obiective sare vine să facă o contrapondere presiunilor fantasmatice particulare active. triste. aceste situaţii de criză sunt temporare. Eu mă găseam lângă o biserică. Recurgerea la inhibiţie oferă un releu posibil. Astfel. După o asemenea sentinţă. perspectiva temporo-spaţialâ. Pregnanţa dorinţelor incestuoase fragilizează mecanismele de refulare. Intensitatea scenariilor incestuoase generează o culpabilitate pe măsura sa.VasOe Preda Tesbâ monografia Tematic de Aperctppt (studiu Planşa 19: „O. dar blocat o dată cu realizarea dorinţei şi a gândului. este foarte bogat. în special pe parcursul temelor brutale.A. Organizarea defensivă pune mai întâi în evidenţă utilizarea privilegiată a procedeelor rigide. în general. care după ce m-au urmărit în jurul acestei biserici au reuşit să mă încercuiască. al subiectului F.A. în această împrejurare." Planşa 16 fatbă): „Este uşor . de altfel.A.T. de fiecare dată. în sfârşit. sau. Eu am ales acest vis deoarece este morbid. Extrema erotizare a agresivităţii subliniază incidenţa majoră a sadismului în sexualitate. Totuşi. şi mai precis o casă acoperită de zăpada." Interpretarea protocolului T. conduitele narcisice încearcă si. după cum am resimţit imaginile sumbre. şi formaţiunile reactive care încearcă să le cerească. Chabert. în vis ar fi Vorba de mine şi de alte personaje. Poate fi un vis de-al meu. în sfârşit. Ambivalenţa apare în alternanţa i r :tre reprezentările bogate. procesele primase apar regulat în acest protocol.pozitivă şi negativă . ca extrase din vise sau coşmaruri.. (după C. Se poate reprezenta această scenă întrun mediu destul de sumbru. dezvăluită prin fantasme de castrare atât de active. Prezenţa foarte importanta a procedeeJpr labile se dezvăluie mai ales în extrema dramatizare a situaţiilor. 1987. 87-89) Protocolul T. hrănite de forţe pulsionaîe ■-?■ . permit exprimarea.T. ataşarea de detalii. umple breşele. Ele au început să-mi micşoreze capul la mărimea unei portocale. la. care se referă. să mă ţintuiască într-un colţ. şi mai ales a reprezentărilor bogate. 86 procedeele rigide subliniază caracterul intrapsihic al conflictului şi funcţionarea efectivă a primei şi celei de a doua topici. p. Problematica degajată din protocol ţine seama de acuitatea conflictului oedipian în dubla sa valenţă .punând în lumină dificultăţile alegerii identificării.

mai leneşă. prin aceleaşi argumente: natura intrapsihică a conflictului. în aceste analize de cazuri.T. ne ameninţă că se sinucide. Rapaport. Anali** unor cazuri din investigaţiile proprii Pentru ca cititorul să poată face o paralelă între interpretarea T. îîî.. Diagnosticul de nevroză obsesivi este întărit prin tipul de organizare defensivi pus la punct.. de unde ei nu ia trimis nici o veste.. Este mirată de ceea ce găseşte acolo.. este adusă la consult psihologic de mama sa. că nu va reuşi la şcoală. inclusiv de fizicul ei . redăm.-ului prin prismă predominant psihanalitică cu alte modalităţi de interpretare. Pentru primele două cazuri..T. afacerea se încheie cum vrea ea. ." Pentru a înţelege drama actuală a părinţilor. înscriindu-se însă întotdeauna într-o dialectică vie a libidoului.. păstrând. şi ea nu este de acord cu ceea ce propune el şi ajung să se certe. un nucleu isteric foarte puternic.T. Deci. rebelă. Să zicem că cei doi s-au certat! El a venit de la o călătorie lungă. îşi doreşte societate. . îndoială). doar exemple ilustrative pentru diversele simptome degajate prin analiza povestirilor T. sex feminin... protocolul T..T. Mecanismele de apărare sunt cele analizate clasic în termenii mecanismelor de apărare obsesionali (izolare. relevă. crescut la bunici până la vârsta de 3 ani.. 88 t (studiu monografic) ceea ce o supără. îşi dă seama că nu poate. datorită unor conflicte în relaţiile dintre această elevă şi părinţi." 89 .T.. elevă. are deficit de compasiune . rezultă că Murray nu avea dreptate atunci când spunea că povestirile sub 150 de cuvinte nu merită să fie interpretate. Redăm.-ul.. este mai lentă. ce fac ăştia aici? ... Serial Planşa 1: Ji primit o vioară. şi nu poate." Planşa 2: Jista ce face aici? . eu nu mai ştiu. în cele ce urmează..." Planşa 3 GF: „într-un beci.T.. Schafer..2.. Acum o contemplă şi în viitor să zicem că va cânta... precum şi prin particularităţile sale. este neascultătoare. dar mai ales datorită ameninţărilor verbale că se va sinucide.. din universul povestirilor subiecţilor examinaţi cu T-A. şi care descoperă nişte persoane total dezagreabile şi care continuă totuşi să rămână aici. ale subiecţilor examinaţi. prin registrul problematicii.. Acest protocol este ilustrativ şi pentru faptul că chiar şi din povestirile scurte realizate de un subiect.Testul Tematic dm Ai C. tot ce-i spunem nu este bine . dar nu şi-o poate asigura . face crize de nervi. Ea nu mai vrea să-1 primească înapoi. nu finalizează nimic . precum şi apelarea la elemente ale interpretării cognitive a povestirilor T. este complexată. redăm în întregime şi protocoalele T A. simbolizarea. Conflictul oedipian rămâne deschis în privinţa unei alegeri identificatoare primejdioase şi se manifestă o mânuire pulsională a cărei gestiune este uneori precară. Altceva o priveşte pe ea. a) M. dramatizarea.T. unde nu reuşeşte să pătrundă până la urmă.. menţionăm doar faptul că M... Nu ştiu .A. formaţie reacţională. Piotrowski. îi place foarte mult la ţară.....vrea să iasă. Chabert.. al subiectului M.A. totuşi.. şi motivele examinării: .T.A.T.. de nuanţă relativ eclectică. nu a fost niciodată sociabilă. iar pentru celelalte două cazuri. se pot desprinde simptome relevante pentru profilul psihic şi conduita acestuia.A. 7. este singurul lor copii. acolo îşi poate valida mai mult calităţile." Planşa 4: . e o persoană care a fost închisă într-un beci..T.." Planşa 5: „O persoană care descoperă într-o casă o cameră închisă. în final ea câştiga. 16 ani. prezentăm în continuare câteva cazuri analizate de noi. am încercat o întrepătrundere a principalelor criterii de interpretare elaborate de Murray. funcţionarea efectivă a primei topici. Bellak.. să zicem că-i o profesoară care vine într-un sat . Câmpul nevrotic al funcţionării psihice se relevă clar.." Planşa 6 GF: „Două persoane care discută. Opinia mamei despre conduita şi activitatea elevei M. Au avut de încheiat o afacere.Asta-i Sofia Loren? Cam aşa. Shentoub.. El se pregăteşte să plece şi atunci ea nu mai vrea să-1 lase. de fapt.. la învăţătură se află mai la coadă.

Idei obsesive legate de moarte. dându-şi seama de greşeala făcută." Profilul psihic al subiectului M.. Agresivitate verbală şi emoţională.T. în mijlocul căruia e un castel." . Decise să se urce pe gard şi sâ vadă ce este. şeful lor. gelos pe tânăra lui soţie şi crezând că £1 înşeală cu altul." Planşa 14: . Cu verde-n sus!».Singurul om ce-a mai rămas pe lume când totul e numai un cimitir. căzută pe scara şi moarta. întrucât subiectul M. în detrimentul desăvârşirii acţiunilor începute sau proiectate. Nu ştiu." Planşa 19: „Un vapor îngheţat în mijlocul unor aizberguri." Planşa 12 GF: „Moartea. Manifestă ambivalenţă afectivă. se gândeşte la cum era înainte acolo. Nu văd ce face! O persoană care fuge. Opoziţia faţă de părinţi pare a se generaliza şi în raporturile cu alte persoane." Planşa 13 GF: „Soţul." „A fost o servitoare pe moşia unui conte. La un moment dat auzi: «Cu verde-n sus! Cu verde-n sus!». Deschizând fereastra observă că în jurul lui nu era nimic. In momentul m care se lăsa înserarea şi conteniră lucrul." Seria «n-a Planşa 8 GF: Planşa 7 OF: Planşa 10: „Doi care au fost despărţiţi mult timp şi se întâlnesc. Mai merse puţin şi auzi acelaşi lucru. Fire demonstrativă-isterică." Planşa 15: . sfârşit de efort. S. sub razele aceluiaşi soare. ea priveşte o pâpuşâ şi se gândeşte la persoana care i-a adus-o. precum şi o indecizie foarte accentuată în raport cu acţiunile pe care trebuie sâ le facă. a fost examinat şi cu alte probe psihologice de către specialişti experimentaţi în utilizarea acestora (H. : Testut Tematic de AperctpQe (atudm monografia Planşa 18 GF: 90 . îndeosebi faţă de persoane de sex feminin (mama?). In timp ce dormea. se înapoia spre casa pe strada neluminată. a fost dată afara odată cu ceilalţi servitori şi momentan se gândeşte ce să facă. iar apoi. labilitate afectivă. pătrunde în el şi se învârteşte o zi întreagă acolo şi într-un sfârşit ajunge într-o încăpere mare. Se pare că agresivitatea emoţional-verbalâ rezultă dintr-un spirit de opoziţie. Tendinţă spre fabulaţie şi reverie. cu mâinile în buzunar şi chipiul picat pe un ochi. în timp ce şeful lor dădea indicaţii: «Cu verde-n sus!..Stăpânul unui conac înnebuneşte şi dă foc pădurii ce înconjura moşia lui.Curioasă treabă. în care lumina venea printr-o singură fereastră. Ajuns acasă se culcă. agresivitate materiala şi fizică. ţelurile de viitor sunt neconturate." Planşa 17 GF: „O tânăra. pentru a atrage în mrejele sale un tânăr. nevasta îl auzi strigând cu disperare: «Cu verde-n sus!». Fiind obişnuit cu misterele. fiica ei.Marna îşi găseşte ultimul sprijin." Planşa 11: ." Planşa 20: „Un om trecea pe lângâ gard. Discuţiile şi relaţiile afective cu mama par a fi reci. Tăciulescu).T. după ce uriaşe o zi întreaga. regretă. liniştit." „începutul a orice porneşte de la 0. rătăcindu-se printr-o pădure. văzând focul. Imaginaţie stranie. în timp ce maică-sa se chinuie sâ-i citească ceva. să fie independentă. Pitariu. Nişte drumeţi.A. glaciale. singură. undeva.T.Un aventurier ajunge. parcă ar fi plutit.: Inteligenţă verbală dezvoltată. In general vrea sâ scape de sub influenţa părinţilor. Pur şi simplu din greşeală se întâlnesc şi sunt tare bucuroşi. Dorinţă puternică de a câştiga duelurile verbale din cadrul certurilor purtate.. rămasă singură în urma unui accident.Vaste Preda „O fetiţa cu mama ei. într-un loc pustiu. stând lângâ casa locuită astăzi numai de ea. Simte o stare conflictuală (ideo-afectivă) din care nu ştie cum să iasă. In spatele gardului se afla o trupă de miliţieni ce plantau brăduţi. se grăbesc să ajute la stingerea focului. pătrunde în iatacul ei şi o omoară. elaborat pe baca Interpretării povestirilor T.." Planşa 9 GF: . pe un nor. ia înfăţişarea unei tinere frumoase. redăm în continuare Planşa 16 (albă): . de tip obsesiv.

CPî şi Ac-ref. totuşi nu se poate stăpâni să încalce unele dintre ele. sensibilitate.de inferioritate. labilă. elabora t pe baxa CPI: Perso nalitate contradictori e. are puţine contacte sociale. elaborat pe but probei Ac-ref (creată de B. ci aşa cum ar dori să fie aceasta. Autopercepţia ei este delormată: se vrea cu toate calităţile specific feminine. iritabilitate. sâ-şi demonstreze inteligenţa. Nevoia de performanţă. Voit sau nu.T. dar puternic afectată de dezechilibrur emoţional. Profil ul psihic al subiectului M. timidă. şi pe de altă parte prin excitabilitate . agresiva. este \fiti . care-şi exagerează problemele personale.Tcataâ Tematic de. comoditate. sarcastică.T. agresiva. sperăm să fie interesantă compararea trăsăturilor profilului psihic al subiectului M. Tendinţa puternică de a savura.T. Are un complex. Dă foarte mare importanţă opiniilor exprimate de alţii despre ea. manifestând adesea accese de furie. se explică prin timiditate. dominantă. dar este convinsă că dispune de resursele necesare pentru a-1 depăşi. este o fire supărâcioasâ. Zârgâ. Dezechilibrul ei psihic. încăpăţânată. ceea ce se explică prin {aptul că deşi cunoaşte normele sociale. dar doreşte să pară energică. vioiciune.T. . de autorealizare . capacitate de a se impresiona. interpretările realizate de aceşti psihologi la probele: CPI şi Ac-ref. dezordonată. Activitate intelectuală superficială. Are un autocontrol slab. pesimistă. Profihil p«ibJca l«ub*ec tuluiMT. lipsă de conştiinciozit ate şi de perseverenţă. retrasă. M. deschisă. vj-stă critică. Pentru cititor. Este sensibilă. Intelig enţă normală (confirmată şi de CI-Raven =115). 1978): Subie ctul manifestă o reactivitate psihică mare. In activitate manifestă capriciozitate şi comoditate. de a simţi plinătatea vieţii reduce capacitatea subiectului de a renunţa la satisfacerea imediată a unor trebuinţe. tensiunile) pe o cale argumentativâ . manifestată pe de o parte prin receptivitate. dar. de altfel nu prea grav. reacţii de „scurtcircuit". subiectul percepe realitatea nu aşa cum este. încearcă sâ-şi rezolve problemele (conflictele. nonconformist â. relevate pe' baza probei T. revendicativă. simţul datoriei şi al responsabilit ăţii sunt reduse. nehotărâtă (eu slab). nevoie de autoafirmare neînplinită. de fapt..A.

agresivitate. Virtual. cu o mare capacitate de a iubi. o afirmare reactivă de sine. sau cu greu renunţă la interesele şi la comoditatea ei. Nu renunţă. Dorinţa ei are ca obiect atributele de suprafaţă ale autonomiei. dar această capacitate în prezent este dominată de un egocentrism puternic. In relaţiile interpersonale.cochetă. Dorinţa de emancipare şi nevoia de independenţă sunt trăite mai mult pe plan imaginarverbal decât pe cel acţionai. Aceeaşi constatare se impune şi în privinţa tendinţei sale spre valori. labilitate afectivă. Reflecta viaţa şi 92 se raportează la ea într-un mod foarte feminin. foarte preocupată de sine. prezintă o lipsă de compasiune şi o capacitate scăzută de dăruire. Nu depune efortul necesar pentru a-1 înţelege pe altul. nu şi cele de conţinut. este o fire caldă. Discrepanţa dintre planul dorinţei şi planul realizării. spirit de opoziţie. generează la M. Are o accentuată nevoie de dragoste. dar încearcă chiar să-i convingă pe cei din jur de indiferenţa ei afectivă. ale căror dobândire necesită efort voluntar susţinut. Toleranţă redusă la frustrare. tendinţă de neacceptare a normei şi a . nevoii sale de a avea succes şi de a fi apreciată. deficit de voinţă.T. susceptibilitat e. pe care nu numai că o maschează.

CPI. a fost atins: sursa tensiunilor. Din cele de mai sus rezultă că trăsăturile de personalitate relevate prin administrarea celor trei probe se suprapun. de afecţiune.A. sursa inadaptârii familial* şi şcolare.autorităţii. b) R.T. Pe baza consilierii psihologice a familiei şi a psihoterapiei urmate de subiectul M. vine la consult psihologic însoţit de o rudă. mergând chiar şi în alte oraşe.. Confruntarea profilelor psihice obţinute pledează pentru validitatea de conţinut a celor trei instrumente de investigare a personalităţii (T.a trebuinţelor sale de afiliere. nestăpânită.C. scopul examinării psihologice a subiectului M. Ac-ref). în ultimul an a simţit o stare tensională şi o tendinţă imperioasă. întrucât. de a fi admirată... ceea ce a şi făcut de mai multe ori. precum şi a trebuinţei sale de independenţă. 18 ani. insatisfacţiile emoţionale şi cortegiul lor negativ de simptome adiacente s-au atenuat în mare măsură. unde stătea pentru câteva zile la rude 93 . elev. se găseşte în insatisfacţiile emoţionale şi frica provocată de conştiinţa incapacităţii de satisfacere . Prin intermediul celor trei probe. de a pleca de acasă. de succes. în mare măsură.la nivelul dorit . clasa a Xl-a.T.T. a conflictelor.

Se vor trezi şi vor munci din nou. Nu. Iarbă pe jos.C. Par obosiţi. Femeia culcată. El le cere frecvent părinţilor: „Să mă acceptaţi aşa cum sunt. dacă e tatăl." Planşa 8 BM: „Un om trântit pe jos. S-ar putea să fie tatăl şi fiul.. nu la umbră. probabil învaţă. priveşte spre el. Parcă stau în soare. S-ar putea să. O veioză şi o vază pusă pe masă. Cam absurd. Poate fi altcineva. Una pare studentă.Testul Tematic de Ai şi prieteni." Seria a Ii-a Planşa 11: „Doi alpinişti în lumină urcă pe o stâncă.. Sau amândoi au nevoie de ajutor. mi se fac prea multe observaţii şi critici.. Din moment în moment pare că ea se întoarce spre el. deci rămân. nu-mi sunteţi indiferenţi. el este concentrat. O cascadă. Femeie parcă." Planşa 10: „Un bărbat şi o femeie. şi totodată se ocupă de problemele casnice. Parcă i-a 95 . Ceva liniştitor. Acest comportament se datorează." Planşa 6 BM: „Un fiu şi o mamă. nu!. unde ocupă o poziţie sociometrică periferică în cadrul grupului şcolar.. Pare dintr-un. ceva liniştit. distant şi rece. Sunt unii peste alţii. Femeia parcă vede ceva înăuntru care o miră. dar mai ales faptului că soţul o neglijează. istoviţi. în extenso. parcă. Tandreţe.. interesele mele nu au ecou. în cele ce urmează redăm. fizic nu pare să sufere. subiectul nu-şi mai ascultă mama. nu se mai poate concentra la activităţile şcolare. Operaţie? Omor? Ce rost mai are tânărul din primul plan? Ciudat!" Planşa 9 BM: „Nişte ţărani se odihnesc. tatăl deţine o funcţie de conducere. E aplecată şi-i atinge cu un obiect abdomenul.. Nu-i disting gura. în parte. El ţină pălăria în mână.. Părinţii s*i sunt intelectuali. cred că sunt căsătoriţi. Bătrâna ţine ceva în mână." Planşa 5: „O femeie deschide uşa. Nici o impresie nu degajă." Planşa 12 M: „Un bărbat şi o femeie... Nu cred câ-s.. un lac.pădure ecuatorială drept în faţă. petrece puţin timp in familie. Nu disting. este transferat la un alt liceu." Planşa 2: „Ciudaţi Două femei. Nu prea disting nimic pe chipurile lor. o. Mama este mirată. Pare dărâmat. a fost singur la părinţi până la vârsta de 15 ani. repetă clasa a Xl-a. Acasă este autoritar.. Nu ştiu ce-1 aşteaptă." Pianşa4: „O imagine dintr-un film romantic. Mama lucrează. gen sportiv..A. labilităţii sale neuro-vegetative şi vieţii sale lipsite de bucurii.. (pauză mai mare). Tatăl. altul tânăr. Au o durere mare.C.: Serial Planşa 1: „Un copil stă la masa de lucru. Relaţiile dintre ei. altfel plec. nu găsesc sprijin. devine un elev dificil. nu se respectă dorinţele mele. Tânăra parcă suferă. cu tendinţe nevrotice . Parcă-i. nu simt că sunt un membru al familiei". Probabil sunt doi exploratori... Ar putea să fie. mult soare. Unul în vârstă.'. protocolul cu povestirile T. nu sunt ascultat şi înţeles. nu cred că-s biologi.. Subiectul R. Se iubesc! Cred că sunt soţ şi soţie. Nu e înaltă cascada pentru că apa nu are stropi." Planşa 7BM:' „Doi bărbaţi. să-i observ. Iată cum percepe el mediul familial: „Viaţa în familie e nedreaptă. probabil. nu mă solicită cu nimica.. totuşi. De la acesta vârstă. parcă sunt şi nişte piramide în zare. Dungile albe nu ştiu ce reprezintă. când mama sa a născut o fetiţă.... Imaginea 94 mi-e puţin cunoscută. Un cap de cal. Dânsa e o bătrânică simpatică şi bună... probabil că nu este acasă. e seară. Parcă se uită la un tablou. El priveşte înainte. Pare obosit. pare din filmul «Felix şi Otilia». cocoşat. nu mă respectă. El vrea să facă ceva şi ea nu-1 lasă. El are necazuri.T. Ea stă foarte liniştită. nu sunt deloc prieten cu tata.. rămân dacă ma ajutaţi şi mă iubiţi".. Nu!. Un tânăr în prim plan şi o bătrână şi un copil mai departe. Foarte ciudat sunt îmbrăcate. Au muncit la câmp şi acum se odihnesc.. Pare că a venit să-i ceară ajutor mamei.este iritabilă şi inegală in relaţiile cu băiatul. Dar nu ştiu cum. Pare o mamă. nu-mi dau seama. Mama este' hipersensibilă. realizate de subiectul R." Planşa 3 BM: „Un om care suferă. Ciudat! nu-mi place cum e aranjată camera.. El vrea s-o mângâie. El pare un om inteligent. este mereu ocupat.

Opoziţia sa faţă de mediu. atât mama cât şi băiatul suferă. Este ceva între ei.. de fapt. valuri.C. Subiectul R. El.. Cred că o să se predea justiţiei. se simte obosit.. Ea parcă-i spune ceva şi el ascultă încântat. Da!. Curios! Jos e întunecat. Paie atici Sau la circ. Ambianţa este sărăcăcioasă. nelinişte şi încordare.." Planşa 15: „Un dictator! Un fanatic! O răutate! O bestie! Un ipocrit! Un prefăcut! E ceva simbolic în crucile astea. O femeie eventual. o fi avut un eşec sau o deziluzie puternică. Parcâ-i un scriitor care şi-a ucis amanta. nici ei nu ştie unde.. parcâ-i părăsit. i-o acorda mama sa. trebuinţa de sprijin şi dorinţa de a fi iubit. Se uită spre soare.. îmi sugerează o imagine dintr-un film. Pare nebun. Casă foarte curioasă.. manifestă insatisfacţii. lipsit de elan şi de bucurii. exprimă în mod întortocheat şi neconştient sentimentul de singurătate. un soare.: Elevul R. Ultimul său refugiu este reveria. de a fi neînţeles.. El e cuprins de un sentiment de iubire." Planşa 19: „O casă înconjurată de zăpadă.C.. Clădire veche. Parcă are mâna murdară cu sânge. El e înrăit.. Ba nu! Din ultimul deceniu. nu se potriveşte cu figura unui actor de circ.. multă tandreţe. Modalitatea sa de comunicare cu mediul este fie retragerea pe un plan imaginar. este nesatisfăcută de mediul său actual (familial şi şcolar). Este distimic. mai ales faţă de cel familial. Atâta. Parcâ-i o pictură de copil mic.. R." Planşa 13 MF: „O femeie stă jos.A.C. o apâ. îmi dă o stare de tristeţe. am realizat următorul profil psihic al subiectului R.Testul Tematic de Ap surprins cineva când voia să o mângâie. Forme pe cer. totul îi provoacă tristeţe. Merge." Planşa 1 7BM: „Un om care urcă pe frânghie. Se simte nefericit. artişti . pe umerii lui. Pare o femeie foarte inteligentă şi sensibilă. Nu-i normală. pădurea. Sigur nu e un criminal pentru că criminalii merg cu capul sus. Fantezie ciudată. nu-mi dau seama. spre lumină. este deziluzionat. unele tendinţe agresive şi egocentrismul său. fapt explicabil prin personalitatea sa contradictorie. în fapt amândoi au nevoie de ajutor. impulsivitatea.. şi-n planul doi marea. Firesc spus. ceea ce explică şi susceptibilitatea. îl detest! Atât. mai ales în tatăl său. Ceva ce. fum. O pădure de stejari. Singur nu-şi poate rezolva conflictele. şi nisip la orizont. Comunicarea afectivă cu tatăl era imposibilă datorită firii 97 Planşa 16 (albă): 96 . după ^um este îmbrăcat. dărâmat. Parcă-şi sprijină capul de ceva. Din datele biografice rezultă. extaz. animalele. că aceste simptome au apărut şi apoi s-au accentuat în perioada în care. oin spate. Atât " ." Planşa 20: „Un străin părăsit de toţi. în stânga e pădurea. istovit. Intervenţia mamei în ajutarea băiatului este ineficientă... Are o figură de . Nu. problematizează totul îndeosebi problemele legate de dragoste şi de familie. E foarte cald. se caracterizează prin: trebuinţa de afecţiune. Oameni nu sunt. probabil. fie revolta. „dărâmat".. Un miros sărat. Parcâ-i ceva din veacul trecut . şi o mare. tensionată la maximum." Planşa 14: „Un bărbat stă la fereastră. Nu-i vine să creadă. Am impresia că e sugrumată.Vâd nişte dealuri. Este hipersensibil şi manifestă labilitate afectivă. prin venirea pe lume a surioarei (când subiectul avea 15 ani). faţă de care manifestă revoltă şi agresivitate verbalemoţională.. Urcă... cu umerii căzuţi.. Parcă a pierdut contactul cu cei din jur. Cerul e senin." Pe baza analizei şi interpretării povestirilor T. Sunt multe animale. Nişte mâini.. nu aşa. mai ales datorită nerezolvării conflictelor ideoafective.. ţine ochii închişi. urcă pe frânghie. până atunci.T.. nu-mi dau seama. Nu este nici un om. are un sentiment de abandon. Atât. Simte plăcere. Ea pare foarte distrusă. în orice caz! Ea probabil va izbucni în plâns. El multă grijă arată.. în pofida inteligenţei sale superioare (CIRaven =122). de fapt.. în prim plan e lumină. ceva roşu. care adesea este mascată şi care. este un inadaptat în mediul familial şi în cel şcolar. de . Pare un imobil foarte vechi. Şi-a pierdut încrederea atât în forţele proprii cât şi în părinţi. el s-a simţit frustrat de dragostea maternă şi de atenţia pe care.C. lac sau." Planşa 18 BM: „Un om din perioada de după război.

pornind de la relevarea în unele istorioare T. ne-a relatat apoi că tatăl este mai brutal.-ului şi la convorbiri cu subiectul şi cu mama sa.Vâsle Preda autoritare.. Analiza şi interpretarea „universului" povestirilor... de aproximativ 5 luni.C. emoţiile. a devenit brutal şi 1-a bătut pe băiat cu palmele. înainte s-au certat.C. prin cura psihoterapeutică la care a fost supus subiectul R. cu scopul de a evita un conflict între tată şi fiu din cauza notelor slabe.C. iar pe de altă parte agresivitatea emoţional-verbali şi agresivitatea fizici este trăsătura cu cea mai mare frecvenţă şi intensitate în cadrul „forţelor externe". am considerat că ar putea fi vorba de o logonevrozi declanşată de conflicte şi perturbări afective. vorbeşte foarte încet. 98 neagă şi ea existenţa vreunui conflict între băiat fi membrii familiei sau alte persoane.la rude şi prieteni . Având în vedere faptul că. Convorbirea cu mama subiectului a avut loc atât înaintea aplicării probei proiective. stâiile afective negative (tristeţe. de colegi şi de profesori şi neagă orice conflict cu părinţii sau cu alte persoane. V: hiperemotiv. se izolează. tatăl cu fiul. că povestirile T. pe de o parte. îngemănată cu psihoterapia familiei. rugând-o să ne răspundă sincer. se observă că acesta . a fost adus la o examinare psihologică de către mama sa datorită randamentului şcolar slab. poate că 99 . La rândul lor. s-au atenuat conflictele ideo-afective ale subiectului.. Putem deduce. în urmă cu vreo 6 luni de la data examinării. ceea ce ar fi fost mai dificil în lipsa acestor informaţii complementare. c) B. Indicele de frecvenţă şi de intensitate cel mai mare Q au trebuinţa de afectivitate (care nu îi este satisfăcută eroului povestirilor. care a înrăutăţit şi mai mult situaţia şcolară a subiectului.A.visează cu ochii deschişi".C. neîncredere în forţele proprii. s-a ajuns la reechilibrarea personalităţii sale. într-o zi tatăl a cerut carnetul de note. mama acestuia a fost întrebată: „când 1-a bătut ultima dată tatăl pe băiat?"... prin plecările de acasă .C. Surprinsă la început de această întrebare. problemele existenţiale care sunt trăite cel mai acut: „Este o familie. evită privirea interlocutorului.T. La început.ari de limbaj. conflictele eroilor şi „presiunile externe" ne arată că nota dominantă a acestora este distimicâ. un «surogat" pentru satisfacerea puternicei sale trebuinţe de afectivitate. vorbeşte urât cu băiatul şi îl bate destul de des pentru că nu-i place „firea lui"(!). bâlbâindu-se mai ales la începutul propoziţiilor. având de grijă să nu inducem părinţilor un sentiment de culpabilitate. desprins pe baza interacţiunilor dintre trebuinţele. iar pe de altă parte. de fapt. Mama elevului nu-şi poate da seama de cauza bâlbâielii. mai ales că la un examen neurologic efectuat înaintea examinării psihologice nu s-au evidenţiat modificări patologice care să explice apariţia acestei grave ^.T.C. Subiectul declară că este mulţumit de familie.. De exemplu. deocamdată. S-au certat de mai multe ori din cauza notelor slabe obţinute de băiat. la planşa 4 subiectul îşi proiectează conflictele. s-a înfuriat pe fiul lui. vrea să-1 bată. plângându-se doar de faptul ca fiul ei este foarte închis în sine. respectiv subiectului)..A.. şi dumnealui are o privire de furie. Subiectul R. Pentru a găsi sursa acestor conflicte şi perturbări afective am procedat la aplicarea T.T. dezamăgire. datele culese prin convorbirea cu mama lui B. Prin consilierea familiei.căuta. a unor posibile conflicte de nuanţă agresogenâ tată-fiu (certuri.. survenit în urmă cu un an.A. elev". Tatăl s-a enervat. trebuinţa de sprtyin. mama lui B. prezintă o apatie şi o lentoare generală. distante şi reci a acestuia. Totodată. anxietate).T. stă mult singur în cameră şi citeşte sau .. pe care ea 1-a ascuns. subiectul nu prezintă nici un semn patologic care să explice apariţia bâlbâielii. ţinând seama de hiperemotivitatea acestuia.. şi apariţiei unei bâlbâieli. acesta reuşind să absolve liceul şi să devină student. 17 ani.C. In convorbirea purtată după examinarea subiectului. ne-au fost utile în analiza şi interpretarea unora dintre istorioarele T. toate având o puternică încărcătură emoţională negativă... cu poticniri în exprimare..A. neurologic. având „o foame afectivă mare". Subiectul stă aproape tot timpul cu capul îndreptat spre pământ.. bătăi). ne-au ajutat să întrevedem şi să ni se confirme adevăratele relaţii socio-afective dintre subiect şi tatăl său. s-a sugerat reclădirea unor relaţii socio-afective stenice cu băiatul. descurajare. Femeia cred că vrea să-1 oprească.. care nu i-a mai fost satisfăcuta. sentimentele.. cât şi după examinarea acesteia. care au dus şi la „blocarea" inteligenţei şcolare a elevului B. De la primul contact cu B.

care să-1 consoleze..... crede că starea sa afectivă depinde mai ales de relaţiile cu tatăl său. de asemenea.A.în momentul în care tatăl îşi va schimba comportamentul (ceea ce este exprimat simbolic în povestire: „medicul îl va vindeca pe bolnav. eroul (subiectul) trăieşte uneori sentimente de culpabilitate. subiectul.. In general.."). Medicul e concentrat asupra bolnavului. Fiul caută sâ-şi ascundă sentimentele faţă de cei din jur. Raportând conţinutul acestei istorioare la relatările mamei lui B.. e o femeie. să spun tot ce gândesc?. şi slabele sale mecanisme de apărare.. Subiectul 101 .. în partea finală a ei nu ne putem permite o «naiira „termen cu termen". dar tânărului nu-i ajunge.. Se vor linişti"... a avut o dezamăgire tatăl hai în viaţă şi fiul a încercat să-i amintească. deci. fiul suferă mult pentru tatăl bolnav. Din această istorioară rezultă clar proiecţia aproape directă a subiectului în eroul povestirii (fiul. sau. subiectul pare că şi-a dat seama că de fapt relatează despre propria sa situaţie familiala..C.. simte acut necesitatea de a fi ajutat pentru a-şi resohm necazurile reiese. de felul cum vor evolua ele. descurajare. In raport cu personajul feminin (respectiv. observăm că... satisfăcută. maică-sa îl va ierta. de o prietenă. In prim plan fiul lui. pentru a nu-1 bate...C. într-adevăr. apariţia în cadrul povestirii a „femeii" (respectiv. Eventual e lângă el fratele sau vecinul. nu va repeta povestea aceea şi se va ţine de cuvânt.ne arată câ temele predominante sunt cele distimice.... conflicte afective.poate câ n-am spus bine.T.. şi din următoarea povestire.:.. o povestire cu o tonalitate afectiva negativa: „Dezamăgire.".. care relevă dorinţa subiectului de a se termina aceste conflicte. şi pe faţa ei se vede supărarea.A. care adesea este disfuncţională. dumnealui în poză a făcut o faptă care.... comportament din cauza căruia subiectul are de suferit.". Analiza povestirilor T.. simţită puternic de suhiwct nu este. încercând să anuleze printr-o firava cenzură a conştiinţei cele relatate (.după cum reiese şi din exemplele date . o dezamăgire în căsnicie poate.. să spun precis?. cred că..... De exemplu. caracterizate prin tristeţe.. mama era mai supărăcioasă.â Tematic de AL n-am spus bine... ceea ce ne indică labilitatea afectiv* a lui B. la planşa 6 BM subiectul spune: „Mama şi fiul ei.C. încercarea sa de a-şi explica agresivitatea tatălui şi deznodământul relativ optimist („se vor linişti").. Va reveni veselia pentru fiu. Faptul că subiectul B... ale acestui subiect ..arată că subiectul doreşte si speră să se schimbe în bine relaţiile dintre membrii familiei.. anxietate.. Desprindem doar zbuciumul subiectului (eroului povestirii).*. ... Din această istorioară rezultă şi faptul că trebuinţa de sprţjin. a venit el cu nişte prieteni poate. care „caută să-şi ascundă sentimentele faţă de cei din jur")... Cel mai în vârstă încearcă să-1 consoleze.. dar n-a putut-o preîntâmpina. pentru asta s-a înfuriat tatăl.. Sesizam." 100 Observăm.. relaţiile conflictuale dintre subiect şi tatăl său. In pofida caracterului de proiecţie directă a acestei povestiri T. cred că va reuşi. cred că dumnealui a făcut o faptă pe care mama s-a gândit... toate acestea generate îndeosebi de relaţiile neadecvate cu tatăl.C.. medicul îl va vindeca pe bolnav..T..C. Ii pune termometrul. iar deznodămintele povestirilor .. a mamei subiectului) care vrea să-1 «oprească" pe tatăl băiatului. s-a întâmplat un lucru care 1-a necăjit... pe care am prezentat-o). necăjit „Veselia va reveni" . Acest lucru reiese din analiza mai multor povestiri (cum a fost şi cea de la planşa 4.. printre altele. La un moment dat.deşi incerte . va încerca să-şi învingă dezamăgirea.. realizată la planşa 7 BM: „Tânărul cere sfatul unui om mai în vârstă. Mare necaz. tristeţe) ale personajului feminin (ale mamei).. care trăieşte probabil o stare de ambivalenţă afectivă faţă de tatăl său. că n-are expresie de. Iată şi altă istorioară care confirmă afirmaţia de mai sus: „Medicul la căpătâiul unui bolnav.. Şi la alte planşe personajul feminin are rol pozitjv.. iar alteori în povestiri eroul (subiectul) trăieşte empatic şi stările afective negative (supărare. bătaia.. legat de un prieten.... continuă povestirea printr-o încercare de explicaţie a conflictelor dintre erou şi tată. El este preocupat de comportamentul agresogen al tatălui. aici se reflectă direct unele probleme din viaţa familiala a subiectului: cearta. dar nu este întotdeauna capabil să rezolve diferitele situaţii conflictuale ale familiei.. într-adevăr. de asemenea. că multe povestiri reflectă preocuparea subiectului pentru atmosfera familială. Totuşi. Subiectul B.. nu mă pricep la povestiri. aproape nedeghizatâ.. fiind trist.. conflictuală. îşi ascunde sentimentele faţă de cei din jur.. neîncredere in propriile forţe şi în posibilitatea de a fi sprijinit. mama). va reveni veselia pentru fiu").după cum spune B.. La planşa 3 BM subiectul realizează.... Proiecţia în această istorioară este directă.

. precum şi deznodâmintele incerte sunt semne ale unei stări depresive pe fondul unei nevroze (respectiv. s-au înmulţit şi s-au exacerbat. Subiectul a fost îndrumat spre tratament logopedic şi psihoterapeutic. Adesea. care nu-1 înţelege şi căruia uu-i place „firea" băiatuiui(!).A. 102 Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) d) S. instabilitatea emotivă.A. se caracterizează prin proiecţii directe şi imediate. pentru confesiuni abia deghizate sau chiar nedeghizate. bolnava spune: „O femeie şi un om. sentimentelor şi conflictelor eroilor. Restricţia temelor. fac mâncare. să vorbească direct despre ea însăşi în unele istorioare . ce are el. dificil de precizat. Analiza datelor ne arată că istorioarele realizate de S. necăsătorită. De asemenea. aşa simt şi nu mai ştiu ce-i cu mine".T.C. în cadrul cărora s-a produs.. şi care au evoluat sinuos spre un sindrom schizoid şi apoi spre schizofrenie. Eu nu mai stau în spital.E. conţinutul arbitrar al istorioarei. haloul afectiv negativ al acestora având o frecvenţă şi o intensitate mare. totuşi nu erau conturate simptomele (semnele psihopatologice) care să ne fi îndreptăţit să ne gândim la o asemenea evoluţie spre psihoză. a unei labilităţi si fragilităţi afective pronunţate.E. se retrage în sine. Deşi unele perturbări afective s-au relevat deja cu prilejul examinării cu Testul tematic de apercepţie. precum şi a „presiunilor externe" ne arată că nota predominantă a proiecţiei este cea distimicâ.. i s-a recomandat mamei să încerce să modifice climatul socio-afectiv al familiei. a trebuinţelor. cu ajutorul T. pentru că sigur nici unul dintre eroii acestor istorioare nu găseşte soluţia optimă. iar la majoritatea lor apar blocaje.. La internare bolnava prezenta o uşoară stare de agitaţie.manifesta o pronunţata fragilitate ai labilitate afectiv*. De exemplu. dintre tulburările ideo-afective care au o mare frecvenţă în povestirile 103 . marea frecvenţă a istorioarelor triste şi intensitatea deosebită a notei distimice. mai ales că diagnosticul de schizofrenie este.A. O iubire de dragoste. dificultatea de a povesti în raport cu o singură temă legată de planşa-stimul.A. De asemenea. este internată în clinica de psihiatrie cu diagnosticul: schizofrenie cronicizată cu disociatrie şi delir incoerent. trăindu-şi drama existenţială.ca de altfel şi în alte istorioare . iar interpretările imaginilor sunt puternic încărcate afectiv. logonevroza) în urma examinării subiectului B. Analiza „universului" povestirilor. Absenţa rezistenţei la sugestiile unor planşe. dar şi din cauza particularităţilor sale afective şi puternicei introversiuni). trâindu-le cu resemnare şi cu o vagă speranţă în ajutorul cuiva. era destul de pregnantă şi de dramatică. Din datele anamnestice rezultă că la instalarea simptomatologiei sila cronicizarea bolii ar fi putut contribui. Planşele devin pretext pentru povestiri cu elemente autobiografice. adesea. întrucât după doi ani de la data examinării psihologice cu T. la familie. reacţiile depresive.C. emoţiilor. remarcăm evocările senzoriale de tip halucinatoriu. o ajut pe mama şi sunt şi extrem de nervoasă. Multe dintre aceste caracteristiciale povestirilor T. fac ca bolnava să intre direct în „scena dramatică a povestirilor".A. remarci critice.T. sâ-şi facă o situaţie şi dacă nu. în marea lor majoritate. în faţa dificultăţilor. având 2 copii. îndeosebi relaţiile dintre băiat şi tatăl săi" Totuşi.C. Ce are el.semn al psihozei grave. poate rămâne păcălită de el.-ul s-a îmbolnăvit de schizofrenie. alterarea expresiei verbale. nu s-au atenuat. pronunţate modificări afective. Astfel.C. De altfel. pe care o proiectează adesea in eroii povestirilor.. ca urmare a irecventelor siifiicte. şi familia. Această ipoteză am dorit să o verificăm prin aplicarea T.incoerenţa vorbirii.T. Sesizăm aici . respectiv subiectul. dificultatea sau chiar imposibilitatea detaşării de imaginile-stimul. Se gândeşte la casa ei. cu tatăl său. dimpotrivă. putem spune că lcgonevroza de care suferea B. într-o oarecare măsură. şi ale proiecţiei reprezintă „factori de eşec" (după Shentoub) sau semne patolo^e întâlnite în schizofrenie (după Rapaport şi Schafer). „mascând" perturbările afective subiacente. 43 ani. eroul povestirii.T. unele istorioare sunt doar schiţate. fiind declanşată de acu-: . pensionată de boală. care se „pierd" în faţa situaţiilor dificile. Uneori parcă se duce patul cu mine.T. tendinţă la verbigeratrie. are dificultăţi în povestire (în parte şi din cauza bâlbâielii.i-iarea unor stări distimice. la planşa 4.-ului. s-a tras concluzia că logonevroza de care suferea a apărut pe fondul unei firi profund introvertite.-ului. prin lipsa de înţelegere faţă de bolnavă. ne arată că subiectul B. ci. uneori dure. Analiza formală a povestirilor T. pe fondul cărora a apărut şi bâlbâială. acasă pot să mă recuperez. uneori incoerenţă. tulburările afective ale subiectului B. îndeosebi din punct de vedere sintactic.. a discursului verbal.

„. întâlnim proiectarea unor asemenea semne psihopatologice în povestiri. .".. ne arată că acestea sunt la limita unor istorioare . cum sunt: — Teme de bănuială.. proiectându-şi stările afective.aşa cura nu ştiu eu ce se întâmplă acuma dacă nu-i corect omul. sesizăm printre factorii de eşec adaptativ fanteziile nestructurate. ca. De exemplu... „. Toate povestirile sunt stângace.. Are vreun duşman de aproape..E. Mai târziu s-or desparţi dacă nu se împacă... „.A. Tipul de organizare a povestirilor T. conţinutul psihic al personalităţii psihotice a subiectului S.. Analiza formei povestirilor. la bolnava S. n-am vrut omul altuia. De exemplu: „O femeie şi un om.va putea învăţa dacă îl ajută părinţii şi e sănătos. Poate o caută cineva între timp şi ea se uită cum mă uit eu. expresia: „nu ştiu ce se va întâmpla". — Lipsa deznodământului povestirii sau deznodă mânt incert." (planşa 3 GF). din această povestire că trasaturile paranoide sunt împletite cu factorii de labilitate afectivă şi cu factorii de eşec adaptativ menţionaţi mai sus. Stă mirată.au nevoie unul de altul....u . Totodată. ideile de persecuţie.un om stă cu mâinile.A.E. Observam şi în cazul proiecţiei directe.. că eu nu m-am băgat în familia altuia.T.. să-i dea cineva un sfat. ţine ceva în mână.. ' . precum şi factori de labilitate afectiva.E. sunt realizate de multe ori „pe sărite". subiectul intrând direct în scena dramatică a povestirii. la planşa 5: O femeie vine să se uite ia camera ei şi vede aranjată propria r '■-i r. poate că o nenorocire o să se întâmple. se sfarmă. si nu face un rău? ?ni greşesc în z.A. Rezultatele obţinute prin T. Astfel... . cum sunt tristeţea.. n-am 104 '■ monografic) Test* Tematic de Apercepfr (studiu vrut omul altuia. priveşte după copilul ei. Toate acestea sunt semne grave ale perturbării personalităţii subiectului.E.unele fiind abia schiţate. ca de altfel şi în cadrul altora pe care le-a imaginat bolnava. Alte semne caracteristice psihozei întâlnite în istorioarele bolnavei 8. Nu se întâmplă nimic". dezorganizate.A. la morala. „. L-a dat la şcoală şi el s-a dus să înveţe. Poate nu au fost mulţumiţi. în cadrul diverselor povestiri T.. Pe lângă ideile şi temele de persecuţie. „. Nu ştiu ce se va întâmpla".. E disperată..bolnavei amintim: delirul de influenţi şi de relaţie. sunt: —Perseverarea unor fraze stereotipe referitoare la dragoste.. nedeghizată. anxietatea. . incoerente. ale bolnavei S.. din analiza şi interpretarea istorioarelor T. ideile de persecuţie. se gândeşte la iubire. conflictele. în cadrul acestei povestiri cu o temă anxiogenă.. labilitatea afectivă. Cele de mai sus pot fi exemplificate prin povestirea realizată de bolnavă la planşa 9 GF: „O femeie stă prin pădure şi fuge după alta ca să o scape de la un rău ce i-a venit din lipsa cuiva. semne ale psihozei grave care este schizofrenia.că eu nu m-am băgat in familia altuia.". Astfel. E copilul ei. —Critici moralizatoare. . Este un semn psihopatologic întâlnit în toate povestirile T.".iobilă. „. Analiza deznodămintelor povestirilor imaginate de bolnavă ne relevă lipsa de încredere în sine. dar şi a intelectului.l-uiu* ei o ■bă că art r'teţr cu cirevs.. dovedind caracterul sărac al arsenalului defensiv al bolnavei S. Nu ştiu ce o să se întâmple". exemplificate mai sus..".." Iar la numeroase planşe apare în mod stereotip în locul deznodământului. de exemplu: „. se confirmă ipoteza că disfuncţiile socio-afective din familia bolnavei au contribuit la cronicizarea 105 . — Sentimente de culpabilitate cu reacţii depresive. nesiguranţa bolnavei. iar mecanismele utilizate în construirea lor se bazează frecvent pe proiecţia directă.. Iată câteva exemple de deznodăminte: „. Fata a făcut un râu şi plânge.azi. fragmentând tema acesteia şi pierzând firul logic. înainte a avut greutăţi ca mine. cu un stil confuz... este „univoc-biunivoc". disperarea care generează anxietatea. la a 7 GF întâlnim o asemenea r .. aşa cum nu ştiu eu ce se întâmplă acuma dacă nu-i corect omul. nedeghizate.T.T... deci. iar din punct de vedere formal. sentimentul de insecuritate. îmbogăţind datele examenului psihiatric. trebuinţa acută de sprijin. îndeosebi în sfera afectivităţii.. realizarea „pe mărite" a istorioarei şi introducerea altor personaje. un copil învelit în ceva.T..".T. care relevă incertitudinea.A. mi-am făcut de rând. relevă.. care se pot generaliza în cadrul unor teme de persecuţie. ţi...". după cum rezultă şi din exemplele date.. şi confirma diagnosticul de schizofrenie.o s-o ajute... A fost copilul unei femei.E. ale acstei bolnave mai desprindem şi alte trăsături paranoide menţionate si de Rapaport şi Schafer). imposibilitatea de a-şi coordona existenţa singură. mi-am văzut de rând. o iubire de dragoste. de neîncredere." (planşa 1). Simte necaz.

de asemenea. E. Acest test ne permite să ne apropiem de înţelegerea problemelor subiectului. De multe ori. T. ca şi a altora . Roşea (1971. cu stări de anxietate. probleme relaţionale. Testul tematic de apercepţie este mai mult decât necesar pentru relevarea cauzelor acestora. Astfel. de relaţiile neadecvate din familie şi cu individul cu care a avut cei doi copii şi care.T.T. stări psihice şi conţinuturi psihice neconştientizate de subiect. de altfel.A. 102) . Anzieu (1973) consideră Testul tematic de «percepţie ca fiind util în studierea motivaţiei.T. în multe povestiri.-ul este nu numai „un auxiliar ştiinţific" preţios.-ULUI "în general . pentru a se evita exacerbarea delirului paranoid şi instalarea inversiunii afective 8. W. Atkinson şi McClelland (1953) au 107 . Aceasta probă proiectivă relevă. ci şi un mijloc diagnostic de primă importanţă tn psihologia aplicată şi mai ales în psihologia clinică.A.-ul dă în scurt timp mai multe informaţii despre personalitatea subiectului decât poate da observarea comportamentului acestuia timp de mai multe ore sau chiar zile (M. atitudinilor faţă de persoanele apropiate sau faţa de alte persoane. experimental.T. Acolo unde apar tulburări afective. a intereselor şi a trebuinţei de realizare. întrucât ne dă informaţii utile privind personalitatea şi experienţa sa de viaţă şi ne arată în ce direcţie trebuie să ne îndreptăm investigaţiile. D. 1972). Stern (1950) arată că T. sentimentelor. dorinţelor.există la nespecialişti părerea că aplicarea testelor . de tristeţe şi reacţii depresive accentuate legate. a intensităţii lor şi pentru luarea unor măsuri profilactice cu scopul evitării exacerbării tulburărilor. conflictelor. prin utilizarea şi a altor teste psihologice sau a altor metode. Datele obţinute prin Testul tematic de apercepţie ne dau indicaţii asupra necesităţii unei psihoterapii individuale şi a psihoterapiei familiei bolnavei. CALITĂŢI ŞI LIMITE ALE T.scrie M. Testul tematic de apercepţie este un instrument util pentru studierea trebuinţelor.Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) schizofreniei. de insecuritate. a părăsit-o. Cristescu. ceea ce s-a demonstrat. tulburări de comportament etc. Acest lucru se sprijină pe faptul că T. p.A. emoţiilor. precum şi pentru indicarea unor măsuri terapeutice (îndeosebi psihoterapeutice).Â.J.-ul a pus in evidentă trăirea exacerbată de către bolnavă a unor insatisfacţii afective. conform anchetei sociale.ar aduce soluţia multora din problemele critice ale practicii. Onestitatea profesională a psihologului cere o prezentare cât mai exactă şi mai obiectivă a posibilităţilor şi a limitelor metodelor standardizate de cunoaştere a psihicului uman".a celor de personalitate.

de exemplu. respectiv în lista . fiecare om încearcă să-i cunoască pe cei din jur. relevă dinamica motivaţional ă a individului.A.Ţ. schimbările TiOtiveior în sensul unei mai bune integrări sociocultural e au mai multe şanse să se producă întro atmosferă în care individul (respectiv. la ace-t a anumite o^/ucuiaritâţi care să constituie mijloace de satisfacere a trebuinţelor sale.T. şi care. se poate surprinde tocmai datorită interpretării relaţiilor dintre trebuinţele eroului (eroilor) şi „presiunile externe".recţioneze propriul comportame nt viitor" (McClelland. prin interrelaţiile cu „presiunile externe". 75).) „se simte în mod călduros şi sincer sprijinit şi respectat de ceilalţi deci se simte ca o persoană capabilă să se autocunoasc ă şi să-şi u. 1969.A.A. şi în interpretarea a ceea ce simt şi gândesc acestea.-ului a trei motive specifice diferite: motivaţia succesului determinată de nevoia de realizare (n Ach). omul caută sâ stabilească anumite relaţii interpersonal e. Acest lucru se petrece şi în „perceperea" personajelor din istorioarele T.T. Legat de dinamica motivaţională trebuie subliniat rolul relaţiilor interpersonal e în procesul producerii sau susţinerii unor schimbări ale motivelor persoanelor participante la interacţiune. eroul din povestirile T.T. acestea din urmă fiind de fapt trebuinţele persoanelor din anturajul în care se găseşte eroul povestirilor (subiectul care se proiectează). W inter.forţelor interne" surprinse prin T. format în experienţa anterioară în funcţie de structura propriei personalităţi şi de istoria sa de viaţă. ceea ce prin T. în viaţa cotidiană. motivaţia afilierii determinată de nevoia de afiliere (n Aff) şi motivaţia puterii determinată de nevoia de putere (n Pow).T.A. precum şi în imaginarea acţiunilor acestor personaje de către subiectul . în cadrul cărora doreşte sâ primească de la cei din jur un anumit .Testul Tematic de Ai ografic) procedat la investigarea cu ajutorul T. p. Tocmai de aceea. sâ-i „descifreze" cu un sistem propriu de evaluare. Confor m trebuinţelor.i o reacţie si să recunoască.A. intereselor şi scopurilor proprii. toate trei găsinduse în lista trebuinţelor elaborată de Murray.

Argyle. deschi dere spre relaţii social e şi dorinţ ă de împărt ăşire a experi enţei perso nale de viaţă.T. manif estând dorinţ ă de aderar e la grup. pot fi surprinse în câteva caracteristici ale lor şi prin interpretarea T-A. b)stil ul depe ndent . prin tendin ţa de a se lăsa îndru mat şi condu s perma nent. Se ştie că fiecare persoană are un stil al sau de a-i percepe pe cei din jur. perso .-ului. Aceste stiluri. de a lăsa hotărâ rile şi acţiun ile pe seama altora . 1967). 108 care. prin depen denţa de alte perso ane. In domeniul relaţiilor interpersonal e.examinat. indivi dul fiind caract erizat printro trebui nţă de afilier e putern ică. stilurile sunt forme de fixare a acestor relaţii în funcţie de motivaţie şi rol (M. de a fi ocroti t. c)stil ul domi nant. caract erizat printr -o puter nică trebui nţă de spriji n. după opinia noastră. sunt: a)stilu l afiliat iv.

diferenţiatoru l semantic al lui Osgood etc. Conceperea comportame ntului motivat ca funcţie a variabilelor reprezentăril or şi ideilor a condus la problema modalităţilor de relevare a gândurilor individuale determinate de anumite trebuinţe şi a posibilităţii de corelare a acestora cu comportamen tul previzibil. cât şi de intensitatea reprezentăril or. după fotografii. Cătina. Testul tematic de apercepţie ne oferă alături de alte probe ana caract erizân du-se prin tendin ţa de a condu ce.şi informaţii utile privind stilul apreciativ al subiectului. Marcus. Inten sitatea motivelor unei persoane este reflectată atât de frecvenţa cu care ea se gândeşte la categoria particulară de stimuli care îi definesc motivul. emoţiile. stilul apreciativ reprezintă o expresie a intersectării dinamice a vectorilor afectivi. Stilul apreciativ cuprinde într-o unitate funcţională emoţiacogniţiaatitudinea. înţelegere şi evaluare a evenimentelo r (S.inţele. sentimentele şi atitudinile individului influenţează şi stilul apreciativ al acestuia. precum şi a acelor determinări care conferă semnificaţii în raport cu ce se aşteaptă şi ce poate primi subiectul în registrul său motivaţionalafectiv. A. de a lua hotărâ ri. Deci. cognitivi şi atitudinal aoţioriali în comportamen tul curent de percepere. reprezentând o manieră personală de evaluare şi de interpretare a evenimentelo r realităţii care prezintă aspecte divergente. Aceasta. de a organi za.) . Trebu consacrate (proba recunoaşterii emoţiei după film.A. Or. decizi i şi de a avea iniţiat ive. Testul tematic de apercepţie este considerat un instrument care poate fi utilizat 109 . deci printr -o puter nică trebui nţă de domin are şi de realiz are. se pot realiza proiectarea şi dezimplicare a acelor calităţi ce pun obiectul percepţiei în sens larg în relaţie cu subiectul.T. 1981). deoarece şi prin T.

între altele.n. care însă nu este statistic semnificativă.A. ci descriu o persoană în termenii unei scheme dinamice de variabile. 1) Fidelitatea unui test de personalei = •>* r< are defini ■ _L 'ntâi prin acord între diferiţi examinatori care analizează *. fiecare sistem de interpretare a Testului tematic de apercepţie se bazează pe un sistem de clasificare a răspunsurilor care. ele însele în intercorelaţie. De altfel. Anzieu.D. 1936. problema predicţiei comportamentului real al subiectului pe baza informaţiilor obţinute cu această probă proiectivă trebuie privită cu rezervele cuvenite. Murray apreciază că „răspunsurile la T.T. lucrând separat. Anzieu. Definită în acest mod. ului trebuie privite în contextul particularităţilor validării testelor proiective.T. dar cercetările experimentale au dovedit că tematica şi conţinutul istorioarelor sunt simţitor influenţate de experienţe recente. 110 noi nu putem deci aştepta de la acest test un înalt grad de fideUtate.46 în cazul adolescenţilor aflaţi în plină dezvoltare afectivă.. De asemenea. In această perspectivă au fost făcute cercetări experimentale. S-a presupus că din analiza povestirilor T. La rândul său. terminând apoi aplicarea T. evident. nu capătă valoare decât prin interpretarea pe care o suscită. în cazurile patologice metoda testării-retestării este valabilă în mai mică măsură din cauza modificărilor care au loc în sfera personalităţii odată cu progresul bolii.89. competenţa . în consens cu teoria psihologică. fidelitatea poate atinge coeficienţi de 0. p. fără repercusiuni de durată asupra personalităţii. obţinându-se coeficienţi de la 0.A. Pentru un test proiectiv sensibilitatea rezidă în capacitatea testului de a releva.A. sau datorită reechilibrărilor care apar sub influenţa terapiei medicamentoase şi a psihoterapiei. interpretările date de mai mulţi clinicieni au fost concordante doar la 50-75% dintre povestiri (după Freeman.VasSe Preda Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) în acest scop. M. fidelitatea testelor proiective nu poate fi distinsă de sensibilitatea lor. 1973. Limitele psihometrice ale T A. protocolul testului relevă o structură intactă a personalităţii. la rândul său.T. înainte de a le putea nota cantitativ trebuie să se distingă categoriile fundamentale după care ele sunt cotate. interpretează protocoalele. Această definiţie presupune. este influenţat de insuficienta standardizare a sistemului de analiză şi de interpretare. după cum am văzut când am vorbit despre interpretarea rezultatelor obţinute prin T. Ceea ce variază de la un subiect 111 . 1950. schimbările fundamentale care survin în personalitate odată cu vârsta.A.A. de fapt. s. cu excepţia . valoarea unei clasificări ţine mai mult de fidelitate decât de validitate (D. Dar.T. variază. 1973) arată că. Compararea celor două jumătăţi ale testului arată persistenţa caracteristicilor principale ale personalităţii subiecţilor şi o creştere a tendinţelor agresive.T.39 la 0. Ainsworth (1951) a enunţat câteva reguli fundamentale în acest domeniu. cât şi situaţia de viaţă prezentă a subiectului.interpreţilor". deşi marea mas» a conţinutului pune in relief tendinţe şi trăsături relativ constante* (H. desigur. "reflectă dispoziţia schimbătoare. Un test proiectiv impiică transformarea unei mase de date calitative (răspunsuri libere ale subiectului în raport cu stimulii-standard) într-o formă manipulabilâ.T. Astfel.90. cu boala sau cu circum stanţele excepţionale. stabile ale personalităţii (în primul rând trebuinţele şi atitudinile). Tomkins (1947. s-ar deduce aspecte esenţiale. în funcţie de importanţa în structura personalităţii. Or. Referindu-se la acest înţeles al fidelităţii.). gradul de experienţă necesar şi simţul clinic al psihologului care examinează cu acest test. Murray. Or. diversele trăsături care o caracterizează. 239). L. respectiv.A. şi mult mai jos în cazul nevroticilor — înainte şi după psihoterapie.a unu sau două aspecte. Dacă schimbarea indusă în personalitate nu este decât temporară sau parţială. într-adevăr. 23. p. citat de D. în cursul examinării cu Testul tematic de apercepţie. Dar acordul diferiţilor cercetători privind semnificaţia datelor obţinute prin T. Fidelitatea interexaminatori este extrem de diferită. Fidelitatea unui test se mai defineşte prin stabilitatea răspunsurilor subiectului la două examinări succesive. 2) Sensibilitatea. Testele proiective nu explorează o variabilă unică. Anzieu. dar scade la 0. se ştie că un mijloc de a verifica dacă un test proiectiv posedă o sensibilitate bună ar fi să se vadă dacă el reflectă. Bellak (1947) a dat subiecţilor aflaţi sub hipnoză ordinul de a se simţi agresivi când se vor deştepta.T.-ului începută înainte de hipnoza şi întreruptă la mijlocul aplicării. în ftoncţie de stabilitatea personalităţii subiecţilor.în unele cazuri . concordanţa între două protocoale succesive la T. factorul „învăţare" fiind eliminat. 1973). citat de D.

Deci.A. tonul emoţional. A considera câ acesta oferă în mod invariabil osatura întregii personalităţi este un optimism nejustificat". care vor fi verificate prin alte metode.A. subiecţii fiind omologaţi sub aspectul vârstei. stabilite cu T.A. şi datele clinice (după P. Ritter şi D. T. Harrison găseşte o corespondenţă în 75% din cazuri între datele obţinute prin T.T.-ului informaţii importante despre impulsurile. 113 . a devenit clasică. p. ale unor polynezieni şi ale unor i-dieni din America de Nord (Navaho şi Hopi). Validitatea predictivă a T. Oberholzer (după Anzieu. autobiografice. trebuie să manifestam prudenţă.T. Este vorba de aplicarea T_A. scrie Murray (1950.L. „concluziile la care analiza povestirilor T A. deoarece cu ajutorul acestei metode proiective nu putem sesiza totalitatea personalităţii în dinamica sa.T..-ul nu oferă decât 20 de mici eşantioane ale gândirii subiectului. 1950). Din toate acestea rezultă că probarea sensibilităţii testelor proiective se poate face şi prin testarea gradului de influenţă pe care un eveniment sau o anumită situaţie deosebită o exercită asupra personalităţii. amintim existenţa unor cercetări care relevă corelaţii negative între predicţia făcută cu T.-ului trebuie privită cu prudenţă. De altfel însuşi Murray a sintetizat cel mai bine valoarea şi limitele Testului tematic de apercepţie. O altă cercetare a lui Bellak a fost realizată într-o situaţie excepţionala. Genest (1968) apreciază câ validitatea metodelor proiective în raport cu conduita profesională nu a putut fi niciodată stabilită în afara cazurilor anormale. trebuinţele. unor schizofreni spitalizaţi şi unui grup de control.A. precum şi cu o bogată experienţă clinică. nivelul de interpretare. trebuie privită cu prudenţă. şi reuşita şcolară şi profesională. reuşita la examene. El a subliniat faptul câ un interpret serios antrenat.T.T.-ului este satisfăcătoare.A. temele. Diferenţierea cea mai semnificativă din 112 T l tem estu atic d «p e ercep ţie unui grup de punct de vedere statistic între grupul normal şi grupele de anormali s-a obţinut atunci când s-au combinat toate aspectele enumerate mai sus.-ului.T. iar pe de altă parte un număr mare de factori care reprezentau. raporturile cu profesorii.T.oarba" a protocoalelor T.T. ca ipoteze de lucru. într-adevăr. 18-19). sentimente de eşec în obiectivele majore ale vieţii şi angoasă în faţa sfârşitului iminent. Compararea rezultatelor obţinute prin testele proiective cu datele anamnestice. şi nu ca lucruri dovedite. complexele şi conflictele subiectului.T. A. au relevat.. nivelului intelectual şi al situaţiei familiale.T. 1973). cu examenul psihiatric etc. Eron (1952) au ap licat psihonevrotici spitalizaţi. In acest sens.personalitatea de bază" a acestor popoare cu aceeaşi precizie ca şi etnologii care au efectuat observaţii şi anchete la faţa locului. descriind . fie pe baza predicţiei comportamentului. Urmărind aspectele diferenţiatoare pentru normali şi mai multe grupuri psihiatrice. întrucât semnele care la acest test proiectiv diferenţiază subiecţii nevrotici de cei sănătoşi pot apărea şi la indivizii cu "un statut socio-economic scăzut care nu sunt nevrozaţi (Anzieu. Pichot. deznodământul. Unii autori arata însă câ. altul încearcă mai ales un sentiment de culpabilitate etc. trăsături caracteristice personalităţii acestor nazişti.T.T. raporturile cu superiorii etc. pe de o parte. ca de altfel şi a altor probe proiective. Dintre subiecţii grupei de control 40% au răspuns la o anumită imagine cu aceaşi temă.A. cu o bună pregătire psihologică şi cu cunoştinţe psihanalitice. permite să se ajungă trebuie considerate doar ca bune «ghiduri». poate obţine cu ajutorul T. Astfel.-ului unor nazişti condamnaţi la moarte în procesul de la Nurnberg. Alţi autori au ajuns de asemenea la concluzia că validitatea T.A. cu acelaşi ton emoţional şi au elaborat acelaşi deznodământ.A. predicţia comportamentului subiectului pe baza T. emoţiile.A.A. 1973) face o interpretare . 3) Validitate* testelor proiective poate fi vizată fie prin metoda corelaţiei cu un criteriu extern. Dar.Vasie Preda— TestU Tematic de Apenxpţh (studiu monografici la altul este mai ales mânuirea agresivităţii: unul o exteriorizează.. nivelului educativ. Sau comparat următoarele aspecte (fiecare în parte şi în diferite combinaţii): distorsiunea perceptivă. Istorioarele T. în privinţa unor criterii care ar releva nevroze.

ANEXE FIŞA DE COTARE I IDENTITICAREA CU EROUL (EROII) (dupăH.Murray) Numele şi prenumele subiectului. Vârsta________Profesiunea____ Numărul] Eroul (eroii) cu care se identifică subiectul____ Criterii de bază pentru caracterizarea eroului: Superioritate □ Inferioritate □ Criminalitate □ Anomalie mentală □ însingurare Q Izolare Q Dependenţă □ Calităţi de şef □ Dispoziţie spre ceartă □ Observaţii: Serial__________________________ Seria all-a didentttk 115 .Vasie Preda - 9.

Fuga de durere ■ Trebuinţa de cunoaştere Trebuinţa de creaţie Trebuinţa de exhibiţie Trebuinţa de respingere (persoane f. Vârsta_________Profesiunea_____ Numărul planşei Mobilurile. tendinţele şi sentimenteleeroilor (stările interioare şi emoţiile): Supunerea Trebuinţa de realizare Agresiune emoţională şi verbală Agresiune materială şi socială Agresiune materială şi antisocială Distrucţie Dominare Agresiune contra propriei persoane Solicitudine Pasivitate Sexualitate Trebuinţa de sprijin Trebuinţa de achiziţie Trebuinţa de afiliaţie Trebuinţa de autonomie Fuga de blan.FIŞA DE COTARE II MOBILURILE. □ Pierdere □ Pericol material activ □ Pericol material prin absenţa susţinerii □ Rănire prin agresiune □ Rănire prin accident □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 117 . izolate) Conflictul Versatilitate (instabilitate) emoţională Descurajare Anxietate Entuziasm Neîncredere Gelozie Concluzii 116 □ CU □ □ O □ □ Q Numele şi prenumele subiectului. Murray) Teshd Tematic de Ap FIŞA DE COTARE III FORŢELE CE PROVIN DIN MEDIU (PRESIUNILE EXTERNE) (după H. Vârsta_________Profesiunea_____ Numărul planşei. TENDINŢELE ŞI SENTIMENTELE EROILOR (STĂRILE INTERIOARE ŞI EMOŢIILE) (după H. Murray) Numele şi prenumele subiectului. Forţele ce provin din mediu (presiunile externe): Afiliaţie asociativă □ Afiliaţie emoţională □ Agresiune emoţională şi verbală □ Agesiune materială şi socială □ Agresiune materială şi antisocială □ Distrugerea bunurilor eroului □ Dominare prin constrângere □ Q Dominare prin restricţie Dominare prin seducţie. persuasiune □ Solicitudine □ Respingere a Privatie .

simbolizare. 8.p. p.Elemente de tipul formaţiei reacţionale (curăţenie. = mijloace exterioare p = parţială. 2. culturale. 3. 17. 1987) Numele şi prenumele. inclusiv a expresiilor şi posturilor).e. 1981. ___ ____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ .e. 10.Precauţii verbale. ordine.Insistare pe fictiv. 11.Izolarea elementelor sau a personajelor. Shentoub.Verbale: -trecute -prezente -viitoare Fără acţiune (simplă descriere).Ezitări între interpretări diferite. (dupâ V./ M. 3. î = îndoielnică 1 1 .Schimbare bruscă a direcţiei în cursul istorioarei (însoţita sau nu de pauză în discurs)._ 18. p. 13.Recurge la referinţe literare./M. e. ajutor.Justificarea interpretărilor prin aceste Dd. 1.) Soluţii -reuşite: -eşecuri: (P /t/ î) ( M. = mijloace proprii. Numele şi prenumele subiectului. Refuz __• _______ ________________ ________________ Deznodământul: -Concluzii (+/-/ o) -Concluzii (M. 12./ M.p.PIŞA DE COTARE IV CONŢINUTUL POVESTIRILOR TJLT.) (P /t/ î) ( M. la vis.(V J -/O Pari deznodământ Legendă: + = pozitivă.Intelectualizare (abstracţie.) PIŞA DB ANALIZA A TJLT.îndepărtare temporo-spaţială. o = neutră M.(+ ) /-/O . datorie.O. 5.Descrieri detaliate cu acroşaj (sprijin) pe Dd şi Ban (sau mai rar evocate. 1. 9. Vârsta ______________ Profesiunea ____ Numărul planşei _________ Numărul istorioarelor ________' Rezumatul (tema) istoriei (istorioarelor) Acţiuni: • Realizate: -trecute -prezente -viitoare • Gândite: -trecute -prezente -viitoare . Istorii construite aproape de tema banală. 7. 4.Afecte exprimate prin mimică.Accent pus pe conflictele intrapersonaie. 6. 16. Data examinării ______ Profesia ____________ Nivel de şcolarizare ________________ Vârsta _________ FACTORII SERIEI A (RIGIDITATE) (A. titlul dat istorioarei în raport cu conţinutul manifest). CONFUCTUALIZAREINTRAPERSONALA) A. e.Precizii cifrice.Dd evocat şi neintegrat.Meditare.(+ ) /-/O .2. economie etc).Anulare. 14. .Integrarea referinţelor sociale şi de simţ comun. 15. A. M.= negativă.Oscilaţii între expresii de agresivitate şi de apărare. 1.Tăgăduire. t = totală. 2.

Prezenţa temelor de frică (teamă). Inadecvarea temelor la stimul: Fabulaţii în afară 12! | Pj. 1.Necesitatea de a pune întrebări. (F). flexibile şi difuze.Relaţii speculative.Afecte de circumstanţă. 1. 3. 1. Fabulaţie îndepărtată de imagine. 7.Confuzii de identitate („telescopage" des roles). vertij etc. 3. 2.Schimbări bruşte.Accent pus pe calităţile senzoriale.Gust pentru dramă. Ezitare asupra s xului personajelor. Istorioară construită în jurul unei fantezii personale. Accent pus pe încercări subiective (non-relaţionale). a spune..Postură semnificativă a afectelor. Sprijinirea strânsă de conţinutul manifest.Anonimatul personajelor. (N).Percepţii senzoriale. 2. modulate prin stimuli. concret. 2.Povestiri banalizate excesiv. 6. 1. cerinţe exprimate examinatorului. 10. 9. 4. 1. alternanţă între stări emoţionale opuse. 2.Percepţii de obiecte dezmembrate. 8. 6. actual. 7.Accent pus pe „a face".Instabilitatea obiectelor. digresiuni./sau de simbolism transparent. FACTORIISERIEIE(EMERGENŢAÎNPROCESELEPRIMARE) E.Istorioară pe sărite. Mimică şi/sau expresii corporale. Perceperea de Dd rare sau bizare. pe factual.Conflicte neexprimate. 5. 11. într-un context dramatizat. 2. 1. 3. 3.Referinţe personale sau autobiografice.Dezorganizarea secvenţelor temporale.Dus şi întors între dorinţe contradictorii. 8. 5.Critica materialului şi/sau a situaţiilor. 4. a evita etc. 2.întrebări.Identificări suple. FACTORII SERIEI D (COMPORTAMENT) D. Refuz. FACTORII SERIEI C (INHIBIŢIE) 7. nuanţate.Exclamaţii. B. 4. CONFLICTUAUZAREINTER-PERSONALĂ) B. impersonale. Povestire în dialog. Intrare directă în povestire. 2 Tendinţă generală la restricţie. 6.Ataşament pe Dd narcisice (valenţe pozitive sau negative.Accent pus pe relaţiile interpersonale. 3.2. derâdere. Justificări arbitrare plecând de la aceste Dd. 5. 8. 9.Instabilitate în indicaţii.Insistenţă pe repetarea limitelor şi a contururilor.Accent pus pe cotidian. (M). a alerga. 1. 6. de sprijin. Perseverare. catastrofa. 1. 4. 4. Timp de reacţie lung şi/ sau pauze în timpul povestirii. comentarii. 5. 4. îmbueâtăţite (şi/sau de obiecte deteriorate sau de personaje bolnave.Reprezentări contrastante. 3.Punerea în imagine.False percepţii. 13.O. 2.Afect titlu.Erotizarea relaţiilor. 5. 3. 7. Tendinţa spre refuz. 1.Trage cu ochiul examinatorului.„Scotomizarea" obiectelor manifeste. de suport.Expresii verbalizate ale afectelor. teatralism.Introducerea unor personaje care nu figurează în imagine.Accent pui pe o tematică a stilului: a merge.Ironie. 10.Idealizarea obiectului (valenţe pozitive sau negative).Apel la normele exterioare. 120 . 11. pregnanta tematicii sexuale ş. 12. 3. cu malformaţii). aprecieri personale. Accent pus pe o tematică de peirdere. 5. Agitaţie motricâ. Sfârşitul povestirii relevă realizarea magică a dorinţei. Evocarea de elemente anxiogene urmate sau precedate de opriri ale discursului.FACTORII SERIEI B (LABILITATE) (B. 4.Expresii verbalizate ale unor afecte puternice sau exagerate.

12. simbolism ermetic. (Lizibilitate +) •Procedee suple. 20. 16. stadiul de fixări-regresii dominante. flexibile şi variate •Prezenţa factorilor A1 .Suprapunerea obiectului.Percepţia greşită a obiectelor. 1. megalomania.Expresii .Asociaţii scurte. 14. nedeterminat.Tulburări verbale. IPOTEZA PRIVIND ORGANIZAREA STRUCTURALA Luarea în seamă a elementelor diferenţiale următoare: -natura conflictului. 21. frica. destrucţia. (Lizibilitate ±) ■Predominanţa factorilor A2 ş i / s a u B 2 ş i / s a u C ş i / s a u D •Producţia alterată prin mecanismele puse în lucru. 19. moartea. Cn 2. -tipul de relaţii ale obiectului dominant. 15. -natura angoasei. 17.Căutarea arbitrară a intenţionalităţii imaginii şi/sau a fizionomiei sau atitudinilor. legate de tematici sexuale sau agresive. reuşita.B1 •Afecte nuanţate •Istorii structurate ■Rezonanţă fantasmatică Tip 2. 18.crude".Discurs vag.Proiecţie. care permit o degajare parţială (impact fantasmatic subiacent) 122 123 . persecuţia etc). imprecis.Asocieri prin consonanţă sau contiguitate. vorbire incoerentă. EVALUAREA MODALITĂŢILOR DE FUNCŢIONARE MINTALA Tip 1. PROCEDEE PREZENTE Cf Tip 3. 13.de ii :ţii.Expresii ale afectelor şi/sau ale reprezentărilor masiv legate de o oarecare problematică (ca incapacitatea. deznodământul.MU 1) Predominanţa factorilor ■ Apărări masive. -modalităţi defensiv-dominante. brutale. (Lizibilitate . afecte fantasme subiacente) şiC E şiD masive (pline de 3. de expresie sintactică (tulburări ale sintaxei).

L. L'emploi du T.W'.A. A Me t h o d o f A ss e s e m e n t a n d S t u d y " . 1951. BELLAK.W. "Personality Assessment"..). ANZIELCD.T. 1981.. Some proUems ofvalidation of projective techmques. Psychoi.U. E.D. • BELLAK. 1951. The T. 1952. A Manual for Analysis of the T. în P Semeor. A comparison ofthree methods of record T. în J..W. L. G. C.151-161.P. Ann. The Psychology of Interpersonal Behaviour. Guidcpour l 'interpretation du T. Bul. 19~0. BELIAK. 1949. 1967. I cndon..E. M. Centre de Psychologie Appliquee. ARGYLE. Paris. Action and So c i e t y . Willis E. BELLAK. 1954... B:.Testul Tematic de Apercepţie (studiu monografic) BIBLIOGRAFIE ABT. Brit. Knopf. A.. Motivatwnal determinants of risk-laking behaviour. 1973.. van Nostrand Company Inc. T. 1950. Ne w Yo r k . New York.. Penguin Books. The T.. L... BATY. J. Psychoi. DREGER.cff (rd.. M. A Guide to the Interpretation ofTA. Î 24 125 . R. Atkinson (ed. BENASSY-CHAUFFARD. "Motives in Fantasy. 348..A. D.A. S.F. New York. 1949.P. and CA. Les methodes projectives. Grune and Stratton. AR ON.T. ALLFORT. protocols. New York. TheChildren's Apperception Test. Fields of Applied Psychology.T. ANASTASI. Bucureşti. M. Berg. Penguin BOOKS.T. Problemes poses par la validation des techniques . Projective Psychology...A.C. en psychologie differentielle.A. Nouvelle methode de correction. ATKINSON. 1975. M. BELLACK. p..24. Paris. L. 1964. numero special. T. 603-618. 1947. C. L. Structura şi dezvoltarea personalităţii.. 63-79. • ANZIEU. McGraw-Hill.. 1966. ARNOLD. D. P.31. L. 50. New York. New York. BELLAK...T. in Clinical Use. as a Projective Method. 1954. New York.S. T. D..). J. AINSWORTH.. Psychological Corporation.A. A.. Journal of Clinical Psychology. Berkeley.6.B. Psychoi.M. Med.projectives..

T. BRELET.. a neglected resource. Rorschach et T.S. Lazarus. MAMALI. Prentice Hali. ENĂCHESCU. • HOLT. Sur le probleme de points de contact entre la i ^ d P i l h r i gg^ de l'enfant.I. 1970. "Metode pentru cunoaşterea personalităţii . R. Fantasme et situation projective. F.. T. 1987. ?.. Ed.U.Vasăe Preda BOULANGER-BALLEYGUIER. numero special "Techniques Projectives II". FREUD. Thomas Publ. 1949. HAYNAL. în Kagan & Lesser.)..) "Major Psychological Assessment Instruments". New York. DANA.P.537HARRISON. New York. Petite Bibliotheque Payot. Stilun apreciative.. A.S. DANA. 1991. Formal Aspect of the T. 1985. The Stress and Coping Paradigm. în A. Paris. }.T. T. TheThernaiicApperception Tcs*. Paris. Bull.187-194. The nature ofT..1983.A. R. 1960.". 3..). FREUD.12-15. voi.R.2. FARLEY. CHABERT. KAGAN. "Projective Techniques with Children". Boston. The Psychology of Personal Constructs. La psychopatologie ă l'epreuve du Rorschach. Approche psychdhupiistique du TJL.. J. 1965. stories as a cognitive product. Paris. R.A. W. perspectives dynamiques et economiques. 24-38.. S. FREUU S. 2.221-275. HOLT. Testul T.141-144.R. New York..B. G. 1959... T. PONTALIS. New \ urk.A. voi.T.119-123 • BRELET. 1978. 26. numero special "Cinquantenaire du T. McGraw-Hill. Psychologie francaise. "Con temporar ies Issues in Apperceptive Methods". 1986.U... Bucureşti. R. CĂTINA. Implicaţii metodologice în prelucrarea datelor obţinute prin intermediul testului T. New Jersey. 1968. POINSO.). privire specială la elevi".. Pulsions et destin des pulsions.713-717. Essential of Psychological Testing. Rabin & M. CRISTESCU.S. v ^osmovici (coord. Bucureşti. CRONBACH. C. R.A.).. Psychologie francaise. R. Ştiinţifică şi Enciclopedică.A..înRabia Al (ed. Psychological Monographs.B... Psychologie' francaise..1981. ştiinţifică. Projective Assessment. 126 127 .S.A. în A.). CHABERT.. CHABERT. A beUleszkedes diagnosztikcd vizşgMata a Thematic Apperception Test modositott ertekelesevel.. în B. Eisdorfer (ed. numero special "Techniques Projectives II". P. P.. Y.. Paris. Le Moi et Ies mecanismes de defense.. Elemente de psihologie proiectivă. LAZARUS.189-207. Thematic Apperceptive Techniques xvith Children.S. Paris. Ed. Vocabulaire de psychanalyse. MTA. "Assessment with projective techniques"... "Handbook of Clinical Psychology". M. New York. Springer. G.A. Dunod. 1986. Newmark (ed. I. 1973.17. 163-172. Paris. Pszirhol6giai Tanulmânyot.. Le T. 32.105-129. Columbia University Press. Rabin (ed.. HENRY. 28. şi tulburările de comportament. Academiei R. Plenum Press.. LAZARUS. Wolman (ed. Bucureşti. Modalites du fonctionnement psychique des adolescents ă travers le Rorschach et le T. Balanţă motivaţională şt coevotufie.A. GORI..P. 1981. The validity of the Thematic Apperception Test in study of adolescent personality. S. Ch. A propos du nartissisme dans le T. S.J. C. LAPLANCHE.. R.F. în C. 1972.F. Thematic Apperception Test. Psychol.T. C. et narcissisme.R. Allyn &Bacon.. C. 1967.T... T. Paris. 1969. Monat.1983. Petite Bibliotheque Payot.). CSIRSZKA. 28.D. FOLKMAN S.A. 1981... 1981. "Stress and Coping: An Anthology". F. 1980. • CRISTESCU. Bucureşti.14-36. Thematic Aperception Methods. R.22 (2). 1960. C. BRELET. T. "Models for Clinical Psychopathology".1987.: antinomie et complemen-tarite. A. Psychologie francaise. New York. în "Metapsvchologie".H. A.N.2.. KELLY.A. XI 1970. 1%1. Englewood Cliffc. Gallimard (coli Idees). Bucureşti. Dunod. Introduction ă la psychanalyse. edit. J. — Testul Tematic de Apercepţie (studiu monopvfic) FREUD.89-134. Paris. Springer. "ProjectiveTechniques for Adolescents and Children".A. HOLT R. 1968. E. Journal of Projective Techniques.R. în A. The Concept of Coping. New York. R. T..).H.73.R. Haworth (ed.11-44. New York. ].24. New York. Harper & Row.. C..B. L. Thematic Apperception Test Used with Adolescents. Methods in Clinical Psychology.. în C. Norton. Lapersonalitedes enfants normaux et caracteriels a travers le test d'aperception C. 1965. T. 1955. 1958. 1970-1971.1. M. Comunicări la Conferinţa Naţională de Psihologie. Grune & Stratton.E. Le Moi etla&M "Essais de psychanah/se".. Ed.T. 1981 MARCUS. KARON.

Paris.. . Univers itatea "Babeş Bofyai" . Meunier "Manu el du Themat ic Aperce ption Test". J . C . C L A R K . Archive . Harvard Universi ty Press. (ed.34 . S LOVVE LL. M URRA Y.).. H. . în Knoff H. New York.. Psychol. The Free Press.. CA. .. A methodj br imestiga ting phantesi es: The Themati c Apperce ption Test. 1950. Oxford Univer sity Press. M pe (studiu s of Neurob gy and PSychia try. J. Expiora tton of Person ality. ClujNapoca . 1969.A. Tradus în Ib. CD.A.3. 1943. 1938. Teză de doctora t. 1935. "The Assess ment of Child and M C C L E L L A N D . AppUqu ee.M« anisme psihice demdor tglanm coiutita destres. A. Thema tic Approa ches to Person ality Assess ment vrith CMdre n and Adolesc ent. O BRZU T. Joum. • MURR AY. TheAchi evement Motive.E. Cambri dge. franceză de G. Techniq ues for a systemat ic investig atori of fantasy. EL..Testul Tematic de Ai K^£A.1 15-120. Ed.A. New York. A T K I N S O N . D . 1937. R . . MURR AY. Themati c Apperce ption Test.. H. BOLIE K.. H. • MURR AY. H. Centre de Psychol. W . M. 1995.289306. MORG AN.

U . voi.. School Psycho logy Review . P...). 173198. Les method es d'inves tigatio n de la person alite. The projecH ve approac h to persona lity assessm ents: An analysis of themati c picture techniq ues. J. P a r i s . 1976. XXXVII (2). Univer sitatea "Babeş Bolyai ". Paris. în H. Guilfor d Press. Testul Temati c de Aperce pţie. 2. Yearbo ok. P REDA. n.. P . voi.Adoles cent person ality". Chicag o. Project ives techniq ues and ion et mise en place des aspects de la project ion.. D. 1962..F.U. Bull. Diagn ostic Psycho logical Testin g. • PIOTR OWSKI .A. MBRE DANE.A.6. New York. 1983. O P ICHO T.10 1-127. numer o special. 1950. 55-62. "Trăit ă de psycho logie appliq uee". în "îndru mător psihodi agnosti c'.1 2. J. F .T.198 6.. 1950.. Z. R APAP ORT. Psychoanalytic al Review. de Psycho l.. A. A . CUMM INGS.E. O M B R E D A N E . ClujNapoc a.414420. tome 2. 1 9 4 9 . Distinct .. L e d i a g n o s t i c d u c a r a c t e r e . Pieron (red. V. P..A. R APAP ORT. O BRZU T. 1946. A new evaluati on ofthe T. D. . .

Interna tional Univers ity Press. 99-102 R O Ş C A . Abn. ERON. 128 R OŞCA.... 1968. Avantpropos .. 1983.the theory of thinkin g.. 1 9 7 2 S CHAF ER.. M.D. M. . 269275. GILL. Journ. M . N. Soc. R TITER. New York. Psych ologie franca ise. The use of the Themati c Apperce ption Test to differe ntiate normal from abnorm al groups. R AUSC H DE TRAU BENB ERG. R.47 . 1952.147154. SCHA FER.. D . Interna tiona] Univer sity Press. Psvchol . S H A P I R O . . P . Journal of Projecti ve Techni que. A-. Revista de psiholo gie. .9 8-99. 16 (3). 1971. Projecti ve Testing and Psycho analysis . R APAP ORT. Diagn ostic Psycho logical Testing . Techni ques projec tives II. R. 28 (2). Valoare a şi limitele metodel or de diagnos tic al persona lităţii. M e t o d e d e p s i h o d i a g n o s t i c . New York. D. B u c u r e ş t i . 1967. E D ..1. L.

S HENTO UB. 1958. La psychia trie de l'enfant . 4.1.A.T.. Rev. Introdu ction theoriq ueala method e du T. N e u r o t i c S t y l e s .A. SHENT OUB. Approc he psycha nalytiq ue. V. DEBR AY. Fonda ments theoriq ue du process us T. V. appll.897908...56. V. N e w Y o r k .-.T. Dunod. 1961..58 2-602 S HENTO UB.. G.A.. S HENT OUB.305310. 19701971.. S.275341.fewi le dedepo uilleme nt. Bulleti n de Psycho logie.. Contrib ution ă la recherch e de la validati on du T. Psychol . R..1215. Bull psychol .. La psichiat rie de l'enfant.305. Rev. V. 1969. A. 1990. V. V.11 .405424. DEBR AY. 26. A. Paris.T. 1963..A. 1 9 6 5 . V. B a s i c B o o k s . au diagnos tic diffbren tiel entre normal et patholo gique chez l'enfant . Manud d'utilisa tion du TA T.. Recherc he experim entale et clinique du theme "Banal " dans le T.. Contrib . S HENT OUB. et all. • SNYDE RS. Contrib ution du T.T... neurops ychiatri e Enf.24 .1972 1973...12 .A. S HENT OUB.8. S HENT OUB. 1011. S. R.T.. SHENT OUB.23. S HENT OUB. T..Conf licts et structu re dans le TA. chez l'enfant .

. 76-89. DUPR EE. ofjyvas kylă. Psychos odal concepts and the interpret ation ofinterp ersonal situatio ns.). ■ Y a-til un bon usage du TA.3. 1952. • TAKAL A. Neucha tel. V ASS. Delach aux et Niestle.T.. ? '. A methodj br assessin g adaplati ve ego function ing using the Themati c Apperce ption Test. Univer sitatea din Clu]Napoca . 129 . Journal of Experimenta l Educati on. L.34 . New York.. F. 1973. J. S NYDE RS. R. Reynol ds.L. Lucrar e de diplom ă coordo nator B. Some develop mental studies. în CR. Projecti ve Storytel ling Techni ques. (ed.Utes tdAper ceptim Themat iquede Murray -TA.. Studiul diagnost ic al integrăr ii socialel a dan cu T.T.ution ă une etude critique des testes de projecti on.F. Zorgo. G.. 1966.).19 77.M. The Guilfor d Press.1-21. Enfanc e.. Jyvasky lă. "Hand book of Psycho logical and Educaţ ional Assess ment of Childr en". 1990.A T.1. Kamph aus (ed. London .5. J. W ORCH EL. M. Enf ance. 49-69.. 1966.W. Univ. W HITEL EY. E. S TERN. 1950.

LS.N. 973-9074-34-0 .B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->