Sunteți pe pagina 1din 14

ANATOMIE I – II

CURS

VASCULARIZAŢIA TORACELUI

A. VENELE BRAHIOCEFALICE

I. Vena brahiocefalică dreaptă: aproximativ 2-2,5 cm lungime;

1. Origine: -începe posterior de articulaţia sternoclaviculară dreaptă, prin


unirea venei jugulare interne drepte cu vena subclaviculară dreaptă;
2. Traiect: -coboară vertical până posterior de prima articulaţie
sternocostală dreaptă şi se uneşte cu vena brahiocefalică stângă formând
vena cavă superioară;
3. Raporturi:
· Posteromedial: -trunchiul arterial brahiocefalic;
· Posterolateral: -pleura şi plămânul drept;
· Anterior: -articulaţiile sterniclaviculară dreaptă şi sternocostală 1
dreaptă;

II. Vena brahiocefalică stângă: aproximativ 6 cm lungime;


1. Origine: -se formează posterio de articulaţia sternoclaviculară stângă,
prin unirea venei jugulare interne stângi în vena subclaviculară stângă;
2. Traiect: -coboară oblic la dreapta, până posterior de articulaţia
sternocostală 1 dreaptă, se uneşte cu vena brahiocefalică dreaptă formând
vena cavă superioară;
3. Raporturi:
· Posterior: trunchiul arterial brahiocefalic, traheea, artera carotidă
comunp stângă, nervul frenic stâng;
· Anterior: timusul la copil sau vestigiile lui la adult, manubrium sternal;
· Inferior: arcul aortic;
B. VENA CAVĂ SUPERIOARĂ
1. Origine: -se formează posterior de prima articulaţie sternocostală dreaptă,
prin unirea celor două vene brahiocefalice (dreaptă şi stângă);
2. Traiect: -coboară vertical până posterior de a treia articulaţie sternocostală
dreaptă, unde se termină pe peretele supreior al atrilui drept. Are două
segmente: intrapericardic şi extrapericardic.

3. Raporturi:
· Anterior: -cartilajele costale 1, 2, 3, timusul sau rămăşiţele lui,
urechiuşa dreaptă;
· Posterior: -pediculul pulmonar drept;
· La dreapta: -pleura şi plămânul drept;
· La stânga: aorta ascendentă;
4. Afluenţi: -vena azygos;

C. VENA AZYGOS
1. Origine: -începe în abdomen prin unirea a două rădăcini:
· Medială numită vena lombară azygos dreaptă (provine din vena cavă
inferioară sau vena renală dreaptă);
· Laterală formată prin unirea venei lombare ascendente drepte cu vena
subcostală dreaptă;
2. Traiect: -urcă vertical şi pătrunde în torace prin diafragm . în torace urcă
până la nivelul T4, unde face o curvă spre înainte (arcul venei) şi se termină
în vena cavă superioară;
3. Raporturi în torace:
· Segmentul vertical:
§ Posterior e coloana vertebrala (T4-T12);
§ Anterior e esofagul;
§ Dreapta sunt pleura şi plămânul drept;
§ La stânga sunt ductul toracic şi aorta descendentă toracică;
· Arcul venei azygos:
§ Inferior e pediculul pulmonar drept;
§ Dreapta sunt pleura şi plămânul drept;
§ Stânga sunt esofagul şi traheea
4. Afluenţi:
· Venele intercostale posterioare drepte (ultimele şapte);
· Vena intercostală superioaă dreaptă (formată prin unirea venelor
intercostale posterioare drepte 2, 3, 4);
· Vena hemiazygos;
· Vena hemiazygos accesorie;
· Vene esofagiene;
· Vene pericardice;
· Vene bronhice drepte (în număr de două);

D.VENA HEMIAZYGOS
1. Origine: -începe în abdomen (stânga faţă de vena azygos) prin unirea a
două rădăcini:
· Medială numită vena lombarp azygos stângă care provine din vena
renală stângă;
· Laterală – formată prin unirea venei cave lombare acendente stângi cu
vena subcostală stângă;
2. Traiect: -urcă vertical şi pătrunde în torace prin diafragm. În torace urcă
până la nivelul T8 unde merge spre dreapta (posterior de esofag) şi se termină
în vena azygos;
3. Raporturi în torace:
· Posterior dreapta: -coloana vertebrală;
· Anterior stânga: -aorta descendentă toracică;
4. Afluenţi: venele intercostale posterioare stângi (ultimele trei); venele
esofagiene, vena hemiazygos accesorie (uneori);

E. VENA HEMIAZYGOS ACCESORIE


1. Origine şi Traiect: se formează prin unirea venelor intercostale
posterioare stângi (5, 6, 7, 8 şi uneori 4); -coboară la stânga coloanei
vertebrale până la nivelul vertebrei T7, unde merge spre dreapta şi se termină
în vena azygos (uneori se termină în vena hemiazygos);
2. Afluenţi: -venele intercostale posterioare stângi (vena 4 uneori, si 5, ,6, 7,
8 în mod constant); -venele bronhice stângi;
SISTEMUL ARTERIAL TORACIC

A. AORTA ASCENDENTĂ
1. Origine: -începe la baza ventriculului stâng, merge în sus, înainte şi la
dreapta şi se termină posterior de mijlocul manubriului sternal, la nivelul
marginii superioare a cartilajului costal 2; -de aici se continuă cu arcul aortic;

2. Aspect:
· La origine are trei dilataţii numite sinusurile aortei, care corespund
cuspidelor semilunare ale aortei;
· La terminare, pe peretele drept, prezintă o dilataţie numită bulbul aortei
(datorită sângelui care îşi schimbă direcţia);
· Este acoperită complet de pericard;

3. Raporturi:
· Anterior: -truchiul pulmonar; -timusul la copii sau grăsimea care îl
substituie la adult; -sternul;
· Posterior: -atriul stâng; -artera pulmonară dreaptă;
· La dreapta: -urechiuşa dreaptă şi vena cavă superioară;
· La stânga: -trunchiul arterial pulmonar;
4. Ramuri colaterale: -arterele coronare (dreaptă şi stângă);

B ARCUL AORTIC
1. Origine: -continuarea aortei ascendente;
2. Limite: -începe posterior de mijlocul manubriumului sternal la nivelul
marginii inferioare a cartilajului costal 2, merge înapoi şi la stânga, făcând o
curbă cu concavitatea în jos până la stânga vertebrei T4, de unde se continuă
cu aorta descendentă toracică;
3. Raporturi:
· Anterio şi la stânga: -nervul frenic stâng, nervul vag stâng, pleura şi
plămânul stâng;
· Posterior şi la dreapta: -traheea, esofagul, ductul toracic şi coloana
vertebrala (T4);
· Superior: -vena brahiocefalică stângă; -de aici pleacă cele trei ramuri
colaterale;
· Inferior: -pediculul pulmonar stâng;
4. Ramuri colaterale:
· Trunchiul arterial brahiocefalic ce se bifurcă în artera carotidă comună
dreaptă şi artera subclaviculară dreaptă;
· Artera carotidă comună stângă;
· Artera subclaviculară stângă;

C. AORTA DESCENDENTĂ TORACICĂ


1. Originie: -continuă arcul aortic; -începe la stânga de T4;
2. Traiect: -merge oblic, în jos şi spre dreapta, la stânga coloadei vertebrale,
apoi coboară vertical înaintea coloanei (la stânga liniei mediene) până la
orificul ortic al diafragmei (la nivelul T12) unde se continuă cu aorta
descendentă abdominală; -coboară oblic până la nivelul T7;

3. Raporturile sunt diferite pentru cele două segmente:


· Segmentul oblic (T4-T7):
§ Anterior: -pediculul pulmonar stâng;
§ Posterior: -vena hemiazygos accesorie;
§ La dreapta: -corpii vertebrali; -esofagul;
§ La stânga: -pleura şi plămânul stâng;
· Segmentul vertical (T7-T12):
§ Anterior: -esofagul;
§ Posterior: -vena hemiazygos; -coloana vertebrală;
§ La dreapta: -ductul toracic; -vena azygos;
§ La stânga: -pleura şi plămânul stâng;

4. Ramuri colaterale:
· Arterele bronhice/bronsice (una la plămânul drept şi două la cel stâng);
· Arterele esofagiene;
· Ramuri pericardice;
· Ramuri mediastinale;
· Ramuri frenice (diafragmatice) superioare;
· Arterele intercostale superioare (ultimele nouă perechi);
· Arterele subcostale (dreaptă şi stângă);
D. TRUNCHIUL ARTERIAL PULMONAR
1. Origine: -începe de la nivelul bazei ventriculului drept; -duce la plămâni
sânge încărcat cu CO2;
2. Traiect: -merge în sus şi înapoi, descriind o curbă în jurul aortei
ascendente şi se termină sub arcul aortei (la nivelul T5 şi la stânga liniei
mediene) unde se împarte în două ramuri: artera pulmonară dreapă şi artera
pulmonară stângă; -este acoperit complet de pericard;

3. Raporturi:
· Anterior: -pleura şi plămânul stâng; -spaţiul 2 intercostal stâng;
· Posterior: -aorta ascendentă şi atriul stâng;
· La dreapta: -urechiuşa dreaptă şi aorta ascendentă;
· La stânga: -urechiuşa stângă;

VENELE PULMONARE
Sunt în număr de patru, câte două pentru fiecare plămân. Se deschid în atriul stâng.
Aduc de la plămâni sânge încărcat cu O2.

SISTEMUL LIMFATIC TORACIC


DUCTUL TORACIC
Origine: -începe în partea superioară a abdomenului din confluenţa trunchiurilor
limfatice abdominale sau din cisterna Chyli, la nivelul vertebrei T12 sau discului
dintre T12 şi L1, la dreapta aortei abdominale;

Traiect şi raporturi:
§ Merge în sus, trece prin orificiul aortic al muşchiului diafragm, apoi urcă prin
mediastin până la nivelul T5 şi are raporturile:
o La stânga: aorta descendentă toracică;
o La dreapta: vena azygos;
o Anterior: esofagul;
o Posterior: coloana vertebrală;
§ Merge în sus şi la stânga, trecâng posterior de arcul aortei şi începutul arterei
subclaviculare stângi, până la nivelul procesului transvers stâng al C7;
§ Face o curbă spre stânga, trecând posterior de vena jugulară internă stângă;
§ Coboară înainte de artera subclaviculară stângă (segmentul prescalenic) şi se
termină în confluentul venos jugulo-subclavicular stâng sau în venele
corespunzătoare (vena jugulară stângă, vena suclaviculară stângă, vena brahiocefalică
stângă);
§ Traiectul este sinuos, iar diametrul nu este constant (prezintă porţiuni dilatate
şi porţiuni îngustate), prezintă valve;

Afluenţi:
§ Trunchiurile limfatice: două intestinale, două lombare, două descendente,
două ascendente; -acestea colectează limfa subdiafragmatică;
§ Trunchiurile limfatice: intercostal superior stâng (de la primii nodului
intercostali stângi), subclavicular stâng (ductul limfatic stâng), jugular stâng,
bronhomediastinal stâng; -toate sunt pe parte stângă şi colectează limfa
supradiafragmatică;
Traduzione da Rumeno verso Italiano
ANATOMIA I - II
CORSO

Sistema vascolare toracico

A. Vene BRAHIOCEFALICE

I. Vena diritto brahiocefalică: circa 2-2,5 cm di lunghezza;

1. Origine:-start, la parte posteriore congiunta sternoclaviculară vena giugulare


interna destra entrando subito a destra vena subclaviculară;

2.Traiect: discesa ritornare al primo comune vena sternocostală unisce destra e


sinistra brahiocefalică vena cava superiore formando;

3. Relazioni:

· Posteromedial:-brahiocefalic tronco arterioso;


· Posterolaterale:-pleura e del polmone destro;
· Precedente:-sterniclaviculară giunti destra e da destra sternocostală 1;

II. Vena brahiocefalică sinistra: circa 6 cm di lunghezza;

1. Origine: posterio forma di sternoclaviculară comune sinistra, aderendo alla


sinistra la vena giugulare interna in subclaviculară vena di sinistra;
2. Traiettoria:-scende obliquamente verso destra per ritornare al comune
sternocostală 1 destra vena brahiocefalică unisce la vena cava superiore destra
formando;

3. Relazioni:

· Back: arteria tronco brahiocefalic, trachea, comunp carotide sinistra, a sinistra del
nervo frenico;
· Precedente: timo durante l'infanzia o rimane adulto, manubrio sternale;
· Inferiore: arco aortico;
Vena Cava B. FINE

1. Origine: sternocostală formando il primo comune schiena dritta attraverso


l'unione di due vene brahiocefalice (destra e sinistra);
2. Traiettoria: su-giù-giù per la schiena diritta sternocostală terzo comune in cui
il muro finisce supreior del diritto atrilui. Ha due segmenti: intrapericardic e
extrapericardic.

3. Reports:

· Precedente: cartilagine costale-1, 2, 3, timo o resti del suo lug diritto;


· Back:-pediculate polmone destro;
· Destro:-pleura e del polmone destro;
· Rimasto: aorta ascendente;
Wikipedia:-azygos vein;

Vena azygos C.

1. Origine:-start nell'addome dall'unione di due radici:

· Media chiamato azygos lombare destra vena (proveniente dalla vena cava inferiore
o destro della vena renale);
· Vena lombare laterale formata da entrare dritto dritto verso l'alto con vena
subcostală;

Percorsi 2.:-Scende ed entra nel torace attraverso il diaframma. il torace raggiunge


fino al T4, che è una puttana in avanti (vena di prua) e la vena cava superiore si
conclude;

3. Relazioni nel petto:


· Segmento verticale:
§ è tornato alla colonna vertebrale (T4-T12);
§ del Priore, l'esofago;
§ is Right pleura e del polmone destro;
§ Sulla sinistra sono aorta toracica discendente e dotto toracico;
· Azygos Arch vena:
§ Bassa è pediculate polmone destro;
§ is Right pleura e del polmone destro;
§ sinistra sono l'esofago e trachea
4. Wikipedia:
· Posteriore destro vene intercostali (sette);
· Vena superioaă diritto intercostali (posteriore vene intercostali formato dall'unione
solo 2, 3, 4);
· Vena emiazygos;
· Vena emiazygos accessorio;
· Vene esofago;
· Vene pericardico;
· Vene bronchiali dritto (il numero due);

Emiazygos D. Vena
1. Origine:-start nell'addome (da sinistra a vena azygos), attraverso l'unione delle due
radici:
· Media chiamati a sinistra della vena azygos lombarp provenienti dalla vena renale
sinistra;
· Tardi - costituito dalla grotta dell'Unione vena vena lombare acendente sinistra con
subcostală sinistra;

Percorsi 2.:-Scende ed entra nel torace attraverso il diaframma. Il torace raggiunge


fino al T8 che va a destra (posteriore dell'esofago) e la vena azygos finisce;

3. Relazioni nel petto:


· Posteriore destro:-backbone;
· Sinistra Precedente:-aorta toracica discendente;
4. Wikipedia: posteriore sinistro vene intercostali (ultimi tre anni), vene esofagee,
accessorio emiazygos vena (a volte);

Vena E. emiazygos accessori


1. Origine e traiettoria: si è costituito, aderendo alla sinistra posteriore vene
intercostali (5, 6, 7, 8 e, talvolta, 4); a sinistra della colonna vertebrale fino al T7
vertebra, che va a destra e finisce in vena azygos ( e spesso si traduce in emiazygos
vena);
2. Wikipedia: posteriore sinistro vene intercostali (4 volte vena, e 5, 6, 7, 8 sotto
costante);-sinistra vene bronchiali;
Thorax SISTEMA ARTERIOSA

A. Ascending aorta
1. Origine: riparte il ventricolo sinistro, va su, prima e destra e finisce posteriore del
mezzo manubriului sternale al bordo superiore della cartilagine costale 2,-qui ci sono
ancora con arco aortico;

2. Aspetto:

La casa ha tre · espansione chiamati seni aortici, che corrispondono mezzaluna


cuspidelor di aorta;
· Al termine, la parete destra, è una lampadina chiamato dilatazione aortica (a causa di
sangue che cambia direzione);
· È completamente coperto da pericardio;

3. Reports:
· Precedente:-lung truchiul;-timo nei bambini o grassi di sostituzione in adult-sterno;
· Back:-atrio sinistro, destro dell'arteria polmonare;
· Destro:-lug vena cava superiore e la destra;
· A sinistra: tronco-polmonare arteriosa;
4. Rami laterali:-arterie coronarie (destra e sinistra);

B Arch aorta

1. Origine: l'aorta ascendente e continuazione;


Limiti 2.:-Start back verso il centro al bordo inferiore dello sterno manubriumului
cartilagine costale 2, tornare indietro e di sinistra, facendo una curva con concavitatea
fino alla vertebra sinistra T4, dove si continua con l'aorta toracica discendente;

3. Reports:

· Anterio e sinistra: a sinistra del nervo frenico, il nervo vago di sinistra pleura e del
polmone sinistro;
· Indietro e diritto:-trachea, esofago, dotto toracico e il midollo spinale (T4);

· Superiore: brahiocefalică sinistra vena;-qui va tre i rami laterali;

· Bassa:-pediculate polmone sinistro;


4. Rami laterali:
Arteria Trunk · che brahiocefalic forcella in comune e l'arteria carotide destra
subclaviculară;
· Carotide comune di sinistra;
· Subclaviculară sinistra arteria;

C. Descending aorta Thorax


1. Origine:-continua arco aortico;-start sulla sinistra di T4;
Percorsi 2.:-Corre obliquamente verso il basso e verso destra, a sinistra coloadei
colonna vertebrale e scende verticalmente prima (a sinistra la linea Medien) per
orificul gonna ortic (a T12), di un ulteriore ribasso, con l'aorta addominale -- scende
in diagonale verso T7;

3. Relazioni sono diverse per i due segmenti:


· Segmento Oblique (T4-T7):
§ precedente:-pediculate polmone sinistro;
§ indietro:-emiazygos vena accessorio;
§ A destra:-spinale corpus;-esofago;
§ A sinistra:-pleura e del polmone sinistro;
· Segmento verticale (T7-T12):
§ precedente:-esofago;
§ indietro:-emiazygos vena;-backbone;
§ A destra:-dotto toracico, azygos-vena;
§ A sinistra:-pleura e del polmone sinistro;

4. Rami laterali:

Arterie bronchiali · / bronchiale (polmone destro e uno o due a sinistra);


· Esofagea arterie;
· Industries pericardico;
· Industries del mediastino;
Industrie · frenico (diaframma) di cui sopra;
· Arterie intercostali Superiore (gli ultimi nove paia);
· Arterie Subcostale (destra e sinistra);
D. tronco arterioso polmonare

1. Origine: ripartire dalla base del ventricolo destro, di piombo nel sangue a carico di
CO2 ai polmoni;
Percorsi 2.:-Andare avanti e indietro, descrivendo una curva attorno alla aorta
ascendente e arco aortico alla fine (al T5 e la linea di sinistra Medien), che si divide
in due rami: dreapă arteria polmonare e l'arteria polmonare sinistra -- è coperto
completamente dal pericardio;

3. Reports:

Pleura · precedente: e-polmone sinistro;-spazio intercostale sinistro 2;


· Back:-aorta ascendente e l'atrio sinistro;
· Destro:-lug dritto e l'aorta ascendente;
· Left: sinistra-lug;

Vene POLMONE
Ci sono in numero di quattro, due per ogni polmone. Si è aperto nell'atrio
sinistro. Porta sangue ai polmoni carichi di O2.

Thorax sistema linfatico


DUCT Thorax
Origine:-start nella parte superiore dell'addome in confluenza addominale di tronchi
linfa o serbatoio Chyli alla vertebra T12 o il disco tra T12 e L1, destra aorta
addominale;

Traiettoria e relazioni:
§ passa attraverso l'orifizio aortico del muscolo diaframma, poi si arrampica fino
alla T5 con mediastino e ha rapporti:
- una sinistra: aorta toracica discendente;
- uno a destra: vena azygos;
- in precedenza: esofago;
- uno indietro: il midollo spinale;
§ salire e sinistra trecâng posteriore dell'arco aortico e sinistra arteria primi
subclaviculare alla sinistra del processo trasverso C7;
§ è una curva a sinistra, passando indietro a sinistra la vena giugulare interna;
§ Get subclaviculară arteria, prima a sinistra (segmento prescalenic) e
termina in jugulo confluenza venosa-sinistra subclavicular o le vene del caso (a
sinistra della vena giugulare, suclaviculară vena sinistra vena brahiocefalică a
sinistra);
§ il percorso è tortuoso, e il diametro è costante (presenti porzioni allargata e
porzioni stretto), presenti valvole;

Wikipedia:

§ tronchi linfatici: due disturbi, due indietro, due in basso, due verso l'alto;
subdiafragmatică linfa-raccolta;
§ tronchi linfatici: in alto a sinistra intercostali (dal primo nodo di sinistra
intercostali), subclavicular sinistra (sinistra dotto linfatico), la giugulare sinistra, a
sinistra bronhomediastinal, sono tutti a sinistra e raccogliere supradiafragmatică linfa;

S-ar putea să vă placă și