Sunteți pe pagina 1din 1

3.

Algoritm de analiză morfosintactică pentru clasele a VII-a şi a VIII-a


Părţi de vorbire Substantivul Articolul Adjectivul Numeralul Pronumele Verbul
Comun/ propriu hotărât cu două terminaţii Cardinal Cardinal Predicativ-nepredicativ
-fel Simplu/ compus (enclitic) la N. singular Colectiv De politeţe Personal-nepersonal
-locuţiuni substantivale nehotărât variabil Fracţionar Demonstrativ -fel impresional-unipersonal
copulativ
masculin (proclitic) -fel cu o terminaţie la fel distributiv Nehotătât
auxiliar
-gen feminin -fel posesiv N. singular adverbial -fel posesiv -locuţiuni verbale
neutru (genitival) invariabil multiplicativ reflexiv a I -a
-număr singular demonstrativ -locuţiuni adjectivale ordinal de întărire a II-a -ea
plural (adjectival) Ob! Poate avea diferite relativ/interogativ Conjugare a III-a -e
gen valor morfologice : negativ a IV-a -i,î
(sau cu formă numai pentru sin- Ob! Articolul are acele- -se acordă în număr cu Adjectivă I activă
gular, sau plural) aşi categorii gramati- caz Substantivală -persoană a II-a -diateză pasivă
nominativ cale ca şi substantivul Substantivul determinat Adverbială a III-a reflexivă
acuzativ pe care-l însoţeşte Pozitiv singular -mod personal
flexibile

- caz dativ _+prep. -grade de superioritate Subiect -număr plural nepersonal


genitiv de com- comparativ de egalitate -funcţie Atribut masculin prezent imperfect
vocativ paraţie de inferioritate sintactică Complement -gen feminin timp trecut perfect simplu
art. art. hot. de sup. Nume predi- nominativ viitor perfect compus
acuzativ
-felul cu art. nehot. relativ de inf. cativ mai mult ca perfectil
-caz dativ +-prep
articulării Superlativ genitiv
neart. Absolut vocativ I
Subiect Există şi adjective care nu au grade subiect -persoană a II-a
funcţie Atribut de comparaţie -funcţie atribut a III-a
sintactică complement
sintactică Complement -funcţie atribut nume predicativ
Nume predicativ sintactică nume predicativ singular
Adverbul Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia -număr plural
predicat
Părţi de vorbire neflexibile

de timp Simplă simple -funcţie subiect


-fel de loc simple/compuse -fel după sintactică atribut
de mod compusă formă compusă complement
locuţiuni adverbiale - locuţiuni prepoziţio- -locuţiuni conjuncţionale nume predicativ
-provine din alte părţi de nale -fel
vorbire din adjective coordonare
din substantive după
pozitiv raporturi
-grade de superioritate sintactice
de com.comparativ de egalitate subordonatoare -În mod obişnuit ,nu are
paraţie de inferioritate funcţie sintactică. Poate
superlativ relativ de sup. avea şi funcţie sintactică
absolut de inf. de predicat:
Subiect Ex: “ Pupăza zbârr! Pe o
funcţie Atribut dugheană.
sintactică Complement -nu are funcţie sintac- -nu are funcţie sintactică I. Creangă
Nume predicativ tică

S-ar putea să vă placă și