Sunteți pe pagina 1din 2

Test

Gândire abstractă

Citiţi cu atenţie fiecare şir de cifre, litere sau cuvinte.


Încercaţi să descoperiţi criteriul în raport de care a fost construit fiecare şir în parte.
Completaţi şirul folosind acelaşi criteriu. Numărul liniuţelor indică numărul de cifre sau
litere necesare pentru răspunsul corect.

1. 3,6,9,12,15, --
2. înainte, înapoi gras, slab, înalt -----
3. LM, MN, NO, OP, P-
4. 12321, 23432, 34543, 456- -
5. ON,ML,KJ, L-
6. escară, scară, cară, ---
7. iz,zi, rac, car, mor, ---
8. AZBYCXD -
9. bob, bob, bard, drob, 573 ---
10. nord, or, parc, ar, mint, in, banc, --
11. 57236,73265,32657,26573, -----
12. zdup, ud, smoc, om, mer, re, vals, --
13. acar, carat, atac, - - - tic
14. bariton, 1234567, tiran, 54327, -----
notar,
15. tom, ton, dop, dor, poc, pod, cor, ---
16. doi, o, patru, r, trei, e, un, -
17. sac, sec, ger, gir, dig, dog, rog, ---
18. dar, ard, sur, urs, car, arc, roz --
19. 1,7,8,15,23, --
20. NE/SV, SE/NV, EV/N -
1. 18
2. scund – micuţ
3. r
4. 54
5. K
6. ară
7. rom
8. v
9. 735
10. an
11. 65732
12. la
13. tac
14. 76523
15. cos
16. u
17. rug
18. orz
19. 38
20. S

Etalon (studii superioare)

Clase normalizate:
9 19+
8 18
7 16, 17
6 13 – 15
5 11, 12
4 8,9
3 5–7
2 3, 4
1 -2