Sunteți pe pagina 1din 3

Despre START YOU

Proiectul isi propune facilitarea insertiei pe piata muncii a elevilor si studentilor, printr-o serie
de actiuni care vor conduce la cresterea sanselor de ocupare si de dezvoltare a competentelor
personale si profesionale ale acestora in scopul imbunatatirii tranzitiei de la scoala la o viata
activa. 

Activitatile proiectului

A.1. Organizarea si implementarea unei campanii de informare, constientizare si


mediatizare, vizand popularizarea oportunitatilor de facilitare a tranzitiei de la statutul de
elev/ student la acela de angajat.

Mijloacele prin care se va realiza această activitate si prin care vor fi atinse obiectivele vizate de
aceasta vor fi: materiale de informare, editarea și publicarea revistei START YOU care va avea
4 aparitii anuale, Ghidul EU/RO STAT-UP, Platforma web START-UP, 7 dezbateri informative,
Forumul National „Tinerii – motor al dezvoltarii”, lobby la nivelul scolilor, universitatilor,
intreprinderilor si a altor institutii in vederea facilitarii tranziliei de la scoala la viata activa.

A.2. Organizarea si desfasurarea activitatii centrelor Start–up.

Cele 7 centre Start-up vor fi situate in urmatoarele localitati:  Bucuresti, Galati, Bistrita, Sibiu,
Iasi, Slatina, Ineu. Prin intermediul acestora se urmareste dezvoltarea competentelor personale si
profesionale ale membrilor grupului tinta, avand totodata rol de popularizare a oportunitatilor de
facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa si rol de facilitare a comunicarii si informarii atat
cu grupul tinta, cat si la nivelul scolilor, universitatilor, intreprinderilor si altor institutii.

A.3. Activitati de dezvoltare si implementare a metodelor interactive de invatare


„intreprinderea simulata”. Obiectivul acestei activitati il constituie oferirea unor serii de
ateliere de lucru in cadrul carora membrii grupului tinta sa dobandeasca abilitati antreprenoriale
si personale prin simularea proceselor interne desfasurate intr-o firma reala si a relatiilor sale cu
alte firme si institutii. In „intreprinderea simulata” vor fi exersate tranzactiile economice
existente in firmele reale, fiecare intreprindere simulata fiind structurata in conformitate cu
situatia din practica, in departamente: resurse umane, secretariat, marketing, desfacere, financiar-
contabilitate etc. La nivelul intregului proiect vor fi organizate 70 de ateliere de lucru.

A.4. Organizarea si implementarea evenimentelor MentorShip.

In cadrul acestei activitati vor fi organizate si implementate 42 de evenimente MentorShip, in


cadrul centrelor Start-up infiintate. Va fi organizata o serie de intalniri ale membrilor grupului
tinta cu tineri intreprinzatori, manageri, urmarindu-se astfel dezvoltarea abilitatilor de
comunicare si a celor de implicare a tinerilor la nivelul dezvoltarii competentelor personale si
profesionale, precum si transferul de bune practici in vederea dezvoltarii propriilor intreprinderi
simulate.

 
Centre START –UP pentru tineri

START-UP Centers for young people - START YOU

În cadrul Proiectului START YOU au fost create 7 centre Start-up în Bucureşti, Galaţi,
Bistriţa, Sibiu, Iaşi, Slatina şi Ineu, unde tinerii vor beneficia de programe gândite să
dezvolte abilităţile antreprenoriale şi personale.

Centrele Start-up sunt spaţii structurate şi dotate cu echipamente şi materiale necesare oferirii
de suport elevilor şi studenţilor în vederea dezvoltării competenţelor personale şi profesionale ale
acestora. În cadrul fiecărui centru îşi va desfăşura activitatea un Responsabil Centru, care va
asigura informarea tinerilor interesaţi de activităţile proiectului în cadrul programului de lucru
stabilit şi va participa la organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect.
Citeşte mai mult...
 

Dezbateri informative

Octombrie - Decembrie 2010


În cadrul poiectului Start You vor fi organizate 7 dezbateri informative, subiectul acestora fiind
problematica tranziţiei de la şcoală la viaţă activă a tinerilor.
Citeşte mai mult...
 

Activitate de lobby

Activitatea de lobby se va desfăşura pe toată durata proiectului, având ca obiectiv încheierea a 21


de parteneriate între universităţi, şcoli, întreprinderi şi alte instituţii în vederea facilitării
tranziţiei  de la şcoală la viaţa activă.

Organizarea activităţii de lobby va fi realizată de către fiecare centru Start-up. În vederea


implementării cu succes a acestei activităţi vor fi diseminate materiale de  informare,
conştientizare şi mediatizare la nivelul şcolilor, universităţilor, întreprinderilor şi altor instituţii în
vederea încheierii de parteneriate care să îmbunătăţească tranziţia elevilor şi studenţilor de la
şcoală la o viaţă activă; vor fi
 

Evenimente MENTORship

Ianuarie - Aprilie 2011


În cadrul centrelor Start-up vor fi organizate şi implementate 42 de evenimente MentorShip cu
un număr de 630 de participanţi.

Un mentor este un exemplu de initiaţivă, ambiţie şi curaj: o persoană cu succes personal şi


profesional; un lider de opinie în comunitate/breaslă/domeniu; o persoană deschisă, cu abilităţi
de comunicare si cu o abordare pozitivă asupra vietii; un potenţial angajator, manager sau
întreprinzător  afirmat după 1990, o persoană care are dorinţa de contribuţie la dezvoltarea
comunităţii şi voluntariat.
Mentorii selectaţi vor împătăşi tinerilor experienţa personală şi profesională, precum şi traseul
succesului lor, principii de viaţă şi de business.

Eventimentele MENTORship au ca obiectiv:


•    Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a celor de implicare a tinerilor la nivelul dezvoltării
competenţelor personale şi profesionale, precum şi transferul de bune practici în vederea
dezvoltării de către participanţi a propriilor întreprinderi simulate.
•    Stimularea educaţiei non-formale şi networkingul profesional, crearea unei legături mai
puternice între tineri şi profesionişti, între mediul educaţional şi cel profesional.