P. 1
Cresterea Crapului

Cresterea Crapului

|Views: 6,168|Likes:

More info:

Published by: Ion_AlexandruGabriel on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

Proiect de diplomă

INTRODUCERE
1.1. BIOLOGIA ŞI ECOLOGIA CRAPULUI (CYPRINUS CARPIO-LINNE)

Din punct de vedere sistematic, specia Cyprinus carpio-Linne face parte din subîncrengătura Gnathostomate, supraclasa Pisces, clasa Osteichtyes, subclasa Actinopterygii, supraordinul Teleostei, ordinul Cypriniformes, familia Cyprinidae, genul Cyprinus (FEIDER. Şi colab., 1972) Istoria creşterii crapului se pierde în negura timpului. Unii autori consideră că încă înainte de anul 2000 î. Hr. creşterea acestei specii era dirijată de către om. În primul tratat de acvacultură ce datează din anul 475 îHr., Fan Li descrie pentru prima dată “bătaia “ crapului şi apreciază direct o afacere profitabilă creşterea acestei specii în captivitate. Din însemnările lui Aristotel şi Plinius reiese că atât grecii cât şi romanii cunoşteau bine crapul (BARDACH, 1972). În Europa crapul atrăit înaintea perioadei glaciare. Condiţiile naturale prielnice s-au limitat la zona temperată, între paralelele de 50-51O, însă s-a răspândit şi în alte zone ale globului, ajungând până în Indochina, iar mai recent şi în America de Nord. În Anglia a fost introdus şi aclimatizat în anul 1514. În Japonia a fost introdus în anul 1904, iar în SUA din anul 1877. Între timp a mai fost aclimatizat şi în Amerca de Sud, în Africa, iar mai recent şi în Australia. În ţara noastră, crapul este peştele cel mai răspândit. El trăieşte în faţa gurilor Dunării,în toate lacurile litorale, în Dunăre şi bălţile sale de inundaţie, din partea inferioară a tuturor râurilor noastre, în zona colinară, în lacuri, iazuri şi heleşteie. Acestă specie preferă apele dulci, stagnante sau slab curgătoare. Se poate întâlni şi în ape salmastre oligohaline (0,6-5 săruri / l apă). Apele neutre, uşor acide sau uşor alcaline sunt favorabile creşterii crapului (BURA şi colab. , 1995). Puţin pretenţios la conţinutul în oxigen al apei, crapul suportă un deficit de până la 3,5 mg O2 / l apă (POJOGA, 1977) Crapul se dezvoltă bine la temperaturi ale apei cuprinse între 18-28oC. Sub 10-12oC crapul nu se mai hrăneşte, iar peste 30oC se hrăneşte foarte puţin. Hrana crapului este foarte variată, fiind constituită din fitoplancton şi zooplancton pentru puiet; benton ( larve de insecte, virmi, moluşte mici), resturi vegetale, seminţe de plante acvatice, plante submerse şi chiar puiet de
1

Proiect de diplomă
peşte, pentru celelalte categorii de vârstă. Iarna crapul nu se hrăneşte, trecând în “somnul de iarnă”. Conform opiniei lui POJOGA (1977), în această perioadă, masa corporală scade cu 5-15%. În apele naturale, crapul sălbatic creşte relative repede (tabelul 2). Acesta atinge în medie 25-27 cm lungime, dar s-au pescuit şi exemplare de 1m. Tabelul 1 Ritmul de creştere al crapului sălbatic (după PAPADOPOL, citat de KASZONI, 1974) Vârsta (ani) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lungimea (cm) 15 22,6 29,9 37,1 43,6 48,0 52,3 57,1 61,8 65,3 Masa corpoarlă (kg) 0,088 0,286 0,640 1,190 1,893 2,495 3,192 4,108 5,156 6,042

Graficul 1 Reprezentarea grafică a ritmului de creştere a crapului sălbatic pe o perioadă de 10 ani (după KASZONI, 1974 - modificat)
7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lu im a (cm ng e ) M asa co oa rp rlă (kg)

2

Proiect de diplomă

Ritmul de creştere al crapului selecţionat, crescut în iazuri şi heleşteie, este mai mare, decât cel al celui sălbatic, datorită furajării suplimentare şi a condiţiilor de mediu favorabile. Maturitatea sexuală se instalează de obicei la 2-3 ani pentru masculi, respectiv la 3-4 ani pentru femele. Reproducerea crapului are loc succesiv în 3-4 etape între lunile maiseptembrie. Primăvara când apa are o temperatură de 18-20oC peştii depun prima pontă, cea mai importantă, reprezentând 75% din total. Reproducerea crapului, denumită şi “bătaie”, se realizează în zorii zilei, în locuri cu apă liniştită, puţin adâncă şi cu vagetaţie abundentă (BURA şi colab.,1995). Prolificitatea (numărul de icre / femelă) depinde de mai mulţi factori, printre care cei mai importanţi sunt vârsta şi masa corporală a peştelui. După KASZONI (1974), o femelă de crap de 5-8 ani depune între 600000-800000 icre. În general, se apreciează că numărul de icre raportat la 1 kg masă corporală variază între 120000-200000 bucăţi. Icrele sunt de formă sferică, cu diametrul intre 1,4-1,8 mm, de culoare galben-verzuie, transparente, aderente pe toată suprafaţa lor, proprietate ce la înlesneşte fixarea pe suportul vegetal. Fecundaţia este externă, iar dezvoltarea embrionară dureză între 3-6 zile, în funcţie de temperature apei (cea optimă fiind de 20-21oC) (BURA şi colab., 1995). Sacul vitelin al larvei de crap se resoarbe la vârsta de 10 zile, perioadă în care larva nu se hrăneşte activ. După primele 10 zile de viaţă larva începe să se hrănească activ şi devine alevin. Acest stadiu durează până la vârsta de 20 de zile când apar primii solzi. Intervalul dintre 20 şi 45 zile, corespunde perioadei de prepui, iar după 45 zile până la maturitatea sexuală crapul este în perioada de puiet (REBREANU şi colab., 1991). În economia piscicolă a ţării noastre,crapul joacă un rol important, fiind cea mai răspândită specie de peşte a apelor noastre. Pe baza crapului sălbatic, prin selecţie şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi hrană, s-a obţinut crapul de cultură. Acesta prezintă un ritm de creştere mult mai rapid decât crapul sălbatic. Astfel, la trei veri crapul sălbatic ajunge la 0,640 kg, iar cel de cultură poate depăşi 2 kg (BURA şi colab., 1995).

3

Proiect de diplomă

1.2.

DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND CONSTRUCŢIILE ŞI INSTALAŢIILE HIDROTEHNICE NECESARE PENTRU O CRESCĂTORIE CIPRINICOLĂ SISTEMATICĂ

Bazinul de apă sistematic poartă denumirea de heleşteu şi stă la baza complexelor sistematice, ciprinicole şi salmonicole. Heleşteul este construit prin îndiguirea unui teren plan, alimentat cu apă gravitaţional sau prin pompare. Alimentarea cu apă şi evacuarea sunt dirijate. Alimentarea bazinelor ciprinicole făcându-se nai mult gravitaţional, rezultă că terenurile supuse acestor amenajări trebuie să fie situate la o cotă inferioară nivelul apelor mici ale sursei la punctul de priză. Despre natura terenului se poate spune că terenurile proprii agriculturii sunt proprii şi pisciculturii ( BURA şi colab. ,1995 ). Pământul necesar construirii digurilor trebuie procurat din afara incintei indiguite, pentru a nu îndepărta stratul fertil de pe fundul bazinelor. Fiecare heleşteu are o gură de alimentare şi o gură de evacuare, iar pentru înlesnirea pescuitului, un bazin de pescuit, amplasat în interiorul sau exteriorul heleşteului, care face corp comun cu gura de evacuare, precum şi groapa pentru concentrarea peştelui, situată în faţa acesteia, în cazul bazinelor de pescuit exterioare. Pentru transportul hranei şi al peştelui în perioada pescuitului, digurile sunt amenajate cu drumuri carosabile. Amenajarea complexelor sistematice este condiţionată de factori biologici şi hidrotehnici care duc la următoarele principii: Principiul biologic urmăreşte asigurarea condiţiilor optime în perioada de dezvoltare a peştilor, în bazine cu suprafeţe şi adâncimi diferite de apă pentru fiecare vârstă. Principiul hidrotehnic urmăreşte realizarea principiului biologic, prin dirijarea apei pentru fiecare bazin în parte, ca debit, nivel de reţinere, reglare şi scurgere. Complexele sistematice au următoarele caracteristici: -sunt situate totdeauna în afara albiei minore a apelor curgătoare -reprezintă o grupare de bazine cu regim de alimentare şi evacuare independente pentru fiecare bazin -alimentarea cu apă se realizează prin derivaţie -este posibilă reglarea nivelului apei după nevoile piscicole ale fiecărui bazin -scurgerea completă a bazinului este posibilă şi necesară anual ( BÂRCĂ, 1962).

4

Canalele Canalele reprezintă construcţii hidrotehnice prin care apa este dirijată în interiorul unei amenajări piscicole.iar cele interioare.2.1. Canalele principale se construiesc de obicei între diguri. digurile se vor înierba fie cu brazde de iarbă. care vor alimenta fiecare heleşteu în parte.1. De la sursa de apă pleacă un canal de alimentare principal.2. Digurile în funcţie de poziţia lor în cadrul amenajării piscicole. Din punct de vedere constructiv.2. Digurile de centură încojoară amenajarea piscicolă de jur împrejur.utilizându-se pământul rezultat din săparea canalelor sau din gropi de împrumut. 1.2.1. Canalele de alimentare secundare. în rambleu.2. în funcţie de relieful terenului şi de rolul pe care să-l îndeplinească în cadrul amenajării. Canale de alimentare au rolul de a dirija apa de la sursă înspre compartimentele amenajării piscicole. Digurile trebuiesc construite în aşa fel încât să nu lase să treacă apa prin corpul lor şi să fie cât mai bine încastrate în subsolul impermeabil. Canalele deschise Canalele deschise constituie terasamente în rambleu sau debleu. terţiale. canalele pot fi de două tipuri: canale deschise. pot fi diguri de centură şi diguri interioare. deoarece transportă debite mari de apă. fie prin însămânţare cu anumite specii de plante. canale închise.2. Digurile se construiesc în rambleu. 5 . compartimentează amenajareaîn heleşteie.1 CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE SISTEMATICE 1. Digurile Digurile au rolul de a determina o anumită suprafaţă de teren şi de a reţine apa pe terenul îndiguit. Terenul pe care se execută trebuie să fie curăţat de stratul vegetal.1. iar pentru consolidare. 1.Proiect de diplomă 1. din care se desprind altele secundare.1.

amplasarea lor se face de obicei pe coronamentul digurilor interioare. 1. În general canalele de evacuare se construiesc în dembleu.1. Canale drenoare au rolul de a ajuta la evacuarea completă a apei din heleşteie. deoarece se construiesc în interiorul acestora prin săpătură. cota fundului canalelor de evacuare trebuie să fie mai joasă decât cea a heleşteielor.2. cum sunt cele alimentate prin pompare. Pentru ca acest lucru să fie posibil.Proiect de diplomă transportând debite relativ reduse. Canalele închise sunt folosite în amenajări piscicole care nu dispun de debite mari de apă. care au rolul de a dirija apa în interiorul unei amenajări piscicole cu un minim de pierderi. ceea ce favorizează căderea gravitaţională a apei în heleşteiele pe care le alimentează.2. la o cotă inferioară corpului orizontal al călugărului cu minim 0. 6 .5 m sub cea a fundului de heleşteu. Canale de evacuare au rolul de a capta apa rezultată din evacuarea debitelor de primire şi golire. Canalele închise Canalele închise sunt reprezentate de conducte.3 m.2. 1967). dirijând-o către colectorul situat în afara amenajării (BÂRCĂ şi SOILEANU. Ele au cota fundului situată cu minim 0.

ele trebuie astfel concepute. datorită posibilităţii de a stăpâni şi a dirija după nevoile producţiei factorul apă.Proiect de diplomă 1. după funcţiunile pe care le îndeplinesc în: -instalaţii de alimentare cu apă a bazinelor.2 INSTALAŢII HIDROTEHNICE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE SISTEMATICE Instalaţiile hidrotehnice întrebuinţate în amenajările piscicole servesc la reglementarea circulaţiei apei în bălţi.2. lemnul. iazuri şi heleşteie. Ele sunt încadrate în corpul digurilor şi barajelor sau în grindurile şi malurile bazinelor piscicole naturale. primenirea şi evacuarea apei din bazine. În cele ce urmează este dată o clasificare a instalaţiilor hidrotehnice după funcţiunile pe care le îndeplinesc: Instalaţii de alimentare : -guri cu acţiune orizontală :-de fund -de suprafaţă -guri cu acţiune verticală prin deversare Instalaţii de primenire şi evacuare : -călugăr simplu pentru heleşteie şi iazuri:-intern -marginal -central -extern -călugăr cu deversor -instalaţii pentru bazine nevidabile -stăvilar: -fix -demontabil 7 . Pentru ca instalaţiile hidrotehnice să poată contribui la sporirea producţiei piscicole. Instalaţiile hidrotehnice sunt grupate. ultimele sunt numai tubulare şi sunt întrebuinţate numai la amenajările sistematice. -instalaţii pentru traversarea obstacolelor. Instalaţiile de alimentare cuprind două tipuri: instalaţii de alimentare cu acţiune orizontală şi cu acţiune verticală. să aibă o durată cât mai mare de funcţionare şi să poată fi manipulate cu uşurinţă. Materialele întrebuinţate în instalaţiile amintite sunt betonul. precum şi la canale şi gârle care deservesc aceste bunuri. încât să corespundă tipului de amenajare. bazinele de apă naturale sau artificiale pot fi valorificate în mai bune condiţii. -instalaţii de pescuit. Cele dintâi pot fi închise (tubulare) sau deschise (canale). fierul. Prin intermediul acestor instalaţii. piatra şi cărămida. -instalaţii de reglare a nivelului.

ambarcaţiunilor şi utilajelor de exploatare. -fac posibilă reglarea debitului de apă necesar alimentării heleşteelor. stăvilare şi deversoare. 8 . apeducte. Aceste instalaţii cuprind: sifoane. Aceste lucrări îndeplinesc următoarele funcţiuni: -inlesnesc alimentarea cu apă a heleşteelor în bune condiţii. atât bazinelor artificiale cât şi bazinelor naturale de apă. Dintre acestea. în timp ce deversoarele se întrebuinşează numai în amenajările artificiale-semisistematice. *Instalaţii de primenire şi de evacuare sunt reprezentate prin călugăre. ecluze şi trecători pentru peşti şi bărci.1977) * Instalaţii de alimentare Instalaţiile de alimentare proprii amenajărilor sistematice acţionează orizontal sau vertical şi sunt construite din beton. *Instalaţii pentru traversarea obstacolelor sunt lucrări hidrotehnice întrebuinţate în mod special pentru înlesnirea trecerii apei. *Instalaţii de pescuit servesc pentru înlesnirea pescuitului la iazuri şi heleşteie. peştilor.Proiect de diplomă -deversor: -cu acţiune frontală -cu acţiune laterală Instalaţii pentru traversarea obstacolelor: -sifoane -apeducte -trecători pentru peşti -ecluze -trecători pentru bărci Instalaţii de pescuit: -bazine de pescuit. fac corp comun cu instalaţiile de evacuare şi sunt cunoscute sub denumirea de bazine de pescuit.(POJOGA. -înlesnesc aerisirea apei admisă. călugărul şi stăvilarul sunt proprii tuturor bazinelor de apă.

creştere.0 m. Tabelul 2 Ponderea pe care o deţin diferite tipuri de heleşteie în cadrul unei amenajări ciprinicole sistematice ( după KASZONI.Proiect de diplomă 1.3 TIPURI DE HELEŞTEIE DIN CRESCĂTORIILE CIPRINICOLE În raport cu destinaţia lor .2 Heleşteiele de reproducere În heleşteiele de reproducere se realizează reproducerea naturală (fecundarea icrelor. iar adâncimea poate varia între 0. predezvoltare. Există multe tipuri de heleşteie de reproducere: Dubisch. În aceste eleşteie se cresc timp de 3045 zile puieţi lansaţi din heleşteiele de reproducere. Dintre toate acestea. iar adâncimea între 0.2. Destinaţia eleşteului Reproducere Creştere vara întâi Creştere vara a doua Creştere vara a treia Iernat Carantină Ciclu de doi ani 0.5-1.5-0. incubarea icrelor.5-0. Suprafaţa procentuală a heleşteielor destinate creşterii crapului. fie din cele de predezvoltare.8 12-15 80-85 1 0. o prezentăm în tabelul următor ( KASZONI. dar au dimensiuni mai mari.1 10-12 20-25 55-60 2 0.5 m.1974).2-0. distingem următoarele tipuri de heleşteie: de reproducţie. Heleşteie de creştere Există heleşteie de creştere de vara I şi a II-a. Eleşteiele acestui tip au formă dreptunghiulară şi o suprafaţă între 300-1000 m2. iar adâncimea între 0. la noi se utilizează frecvent tipul Dubisch. Hoffer.1974).5-2 ha. Zorgenfrei etc. parcare şi carantină. suprafaţa lor fiind cuprinsă între 0. În heleşteiele din vara I se cresc puieţi pescuiţi fie din heleşteiele de reproducere. Suprafaţa acestor heleşteie poate varia între 2-25 ha. 9 . Kovalski.5 m.1 Ciclu de trei ani 0. ecloziunea şi creşterea alevinilor). Heleşteie de predezvoltare Heleşteiele din această categorie se aseamănă foarte mult cu precedentele. iernat.4-1.

până în perioada când vor fi lansaţi în heleşteiele de reproducere. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A CRAPULUI ÎN HELEŞTEIE Pentru crescătorul de peşti este important să cunoască pe lângă particularităţile biologice ale speciilor pretabile pisciculturii şi măsurile prin care se asigură creşterea raţională şi rentabilă a acestora. Popularea se efectuează când apa are temperatura de minimum 8ºC. (LIVIU REBREANU.3. iar adâncimea între 0. Trebuie evitată popularea iarna sau primăvara. iar adâncimea între 2. Heleşteie de parcare Se utilizează la parcarea temporară a reproducătorilor (separaţi pe sexe) din momentul scoaterii lor din heleşteiele de iernat.5-3 m. 1991). Suprafaţa unor astfel de eleşteie variază între 10-60 ha. Popularea bazinelor ciprinicole Popularea raţională a bazinelor piscicole joacă un rol important în creşterea crapului. La temperaturi mai mici de 8°C se înregistrează pierderi mari prin mortalitate. Suprafaţa lor variază între 0.5-1. Iazurile şi heleşteiele pot fi populate în monocultură (numai cu crap) sau în policultură (cu crap şi specii suplimentare) dependent de însuşirile 10 . Heleşteie de iernat Spre deosebire de celelalte heleşteie acestea se construiesc prin săpare.Proiect de diplomă Heleşteiele de vara a II-a şi a III-a se întrebuinţează la creşterea peştilor în cel de al 2-lea an şi respectiv al 3-lea an de viaţă. 1. imediat după recoltarea peştilor.5-2 m.2 ha.5 m. Suprafaţa lor variază între 500-5000 m2 . Heleşteie de carantină În aceste heleşteie se depozitează peştii cumpăraţi din alte unităţi piscicole sau exemplare suspecte de boală din propria fermă.3. 1. Suprafaţa lor variază între 2000-2500 m2. când timpul este rece (sub 8ºC). iar adâncimea între 1. iar adâncimea între 1. Popularea se poate face în luna martie sau toamna (în cazul în care bazinele rămân inundate în timpul iernii).5-2 m.1.1-0.

Pn = productivitatea piscicolă naturală medie a ultimilor 3 – 4 ani (kg/ha). G = greutatea peştelui în toamnă (kg/exemplar). Numărul de crapi (C1 sau C2) care pot fi introduşi la hectar poate fi stabilit cu ajutorul următoarei formule: N = S ⋅ Pn ⋅100 ( G − g ) ⋅ (100 − p ) în care: N = numărul de crapi (C1 sau C2) care se introduc în bazin. foarte multe unităţi piscicole practică creşterea separată a puietului şi a peştelui destinat consumului. p = pierderi (%).Proiect de diplomă hidrobiologice ale acestora. 100 = coeficient de corecţie. g = greutatea peştelui în primăvară (kg/exemplar). S = suprafaţa inundabilă a heleşteului (ha). (1981) recomandă următoarele densităţi: Tabelul 3 Densitatea peştilor de vârste diferite (exemplare/ha) Vârsta peştilor Bazin Nefurajat Furajat 1an 300-700 1500-1800 2ani 150-300 500-800 3ani 200-300 200-300 Cu toate că se valorifică doar parţial hrana naturală din heleşteie.. În cazul creşterii în monocultură popularea se poate face cu crapi de aceeaşi vârstă (populare simplă) sau de vârste diferite (populare mixtă). obosirea acestuia şi slăbirea rezistenţei la iernat. 11 . Neajunsurile populării mixte se rezumă la îngreunarea controlului si dirijării reproducerii crapului (au loc oscilaţii mari în producţia de puiet). cauzarea de traumatisme prin prinderea puietului în năvod alături de adult. În cazul populării mixte VOICAN şi colab.

Tabelul 4 Popularea suplimentară în crescătoriile cipricole (după VOICAN şi colab. Fiecare dintre aceste specii suplimentare valorifică o anumită hrană vegetală. linul valorifică hrana de pe fundurile nămoloase. În condiţiile specifice heleşteielor nefurajate nu este recomandabilă creşterea exclusivă a crapului. iar Hypophtalmichthys molitrix fito şi zooplanctonul. de 5 – 8% la crapii de două veri şi de 3 – 4% la cei de trei veri (POJOGA. plătica converteşte crustaceele superioare în carne de peşte. Numărul de exemplare cu care pot fi populate bazinele ciprinicole este prezentat în tabelul 4. În aceste situaţii se poate proceda la creşterea crapului (ca specie principală) alături de alte specii de peşti (ca specii suplimentare). plătică. 1981) Specia Suplimentară VÂRSTA Exemplare / ha (ani) Ctenopharyngodon idella Lin Văduviţă Plătică Şalău Somn 1–2 2–3 3–4 1 2 1 1 2 1 1 400 200 50 1800 – 2000 800 – 1000 50 – 100 300 – 500 100 – 150 60 – 100 48 – 80 12 . Astfel. carasul consumă planctonul şi diferitele organisme acvatice.Proiect de diplomă În timpul perioadei de creştere pierderile sunt de 10 – 15% la crapii de o vară. deoarece nu se valorifică complet resursele naturale de hrană. lin şi specii de peşti chinezeşti (Ctenopharyngodon idella şi Hypophtalmichthys molitrix). Ctenopharyngodon idella consumă vegetaţia în exces. 1977). Heleşteiele invadate de vegetaţie pot fi valorificate superior atunci când alături de crap (specie principală) se introduce caras. Alegerea speciei (speciilor) suplimentare se face în funcţie de potenţialul trofic natural al bazinului piscicol.

roşioara). 13 . precum şi procentele de supravieţuire până la diferite vârste. biban soare. Longevitatea reproductivă economică la crap este considerată a fi de 4 ani (între vârstele de 4-8 ani) cu un procent anual de reformă de 25%. obţinut în urma unei selecţii riguroase şi a unei creşteri raţionale. mai au importanţă prolificitatea şi procentul de supravieţuire. La populare răpitorii trebuie să fie mai mici decât crapii din bazin. Răpitorii pot reprezenta între 2 – 10% din cantitatea totală a peştilor din bazin. şalău).Proiect de diplomă În amestecurile de specii. La crap reproducătorii se notează simbolic cu CR. răpitorii nu pot depăşi 3% din populaţia de bază. posibilităţile de furajare suplimentară. Prin reproducători se înţelege masculii şi femelele unei specii. iar remonţii cu Cr. 1973). iar împreună cu crapii de doi ani se introduc răpitori de un an. pe când în cazul populării cu crap şi somn. Astfel. 1. În scopul dezvoltării bune a crapului şi a menţinerii condiţiilor sanitare optime în iazuri şi heleşteie se pot creşte alături de crap şi specii de răpitori (somn. suprafaţa heleşteielor de creştere. este format din familii de reproducători. La calcularea numărului de reproducători se are în vedere numărul de puieţi care se comercializează. porcuşor. ştiucă. deoarece o vor decima. În efectuarea acestui calcul.2. răpitorii pot reprezenta 6 – 8% din populaţia de bază. Tehnologia de creştere a reproducătorilor Creşterea şi selecţia nucleului de prăsilă se referă la asigurarea tuturor condiţiilor de viaţă şi de exploatare raţională a reproducătorilor şi remonţilor. crapul trebuie să reprezinte 50 – 70 % din totalul populaţiei piscicole (ALEXANDRESCU.3. baza trofică naturală. Şalăul se recomandă în bazinele în care abundă peştii inferiori. Prin remonţi se înţelege tineretul de crap în vârstă de 3-4 ani destinat reproducerii. maturi din punct de vedere sexual. În cazul când alături de crap se creşte şi şalău şi somn. Peştii răpitori au rolul de a consuma crapii slab dezvoltaţi. şalăul reprezintă 6 – 8%. Nu sunt lansaţi în heleştee răpitori mai mari ca vârstă şi dimensiuni ca populaţia de bază. iar somnul 2% din populaţia de bază. Vârsta lor (în cazul crapului) trebuie să fie cuprinsă între 4-10 ani. sau nucleul de prăsilă. aceştia constituind hrana lui predilectă. alături de crapii de un an se introduc răpitori în stadiul de larve. Reproducătorii şi remonţii alcătuiesc nucleul selecţionat pentru prăsilă. Somnul contribuie la rărirea broaştelor şi a mormolocilor. care se compun din 2 masculi şi o femelă (în cazul reproducerii naturale sau natural dirijate). Efectivul matcă. rase sau varietăţi de peşti. dependent de specia folosită. La popularea bazinului cu crap şi şalău. peştii bolnavi şi speciile lipsite de valoare (fufa.

14 . dar pentru aflarea numărului de peşti. care constituie hrana naturală a crapului şi numai la nevoie se intervine cu furajarea suplimentară. incubaţie. în general şi a aparatului genital. prin măsurile luate.5 sau 2). se asigură o dezvoltare maximă a organismelor acvatice. 9% făină de carne şi 1% calciu furajer. Numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă depinde de mai mulţi factori. de familii de reproducători. apoi a remonţilor şi anual cu cea a reproducătorilor. variind între 15-70 g. furnizând toate substanţele nutritive necesare dezvoltării armonioase a corpului. Producţia piscicolă se deduce după exploataţiile ciprinicole din zonă sau se cunoaşte din anii anteriori. 60%. în special. În consecinţă. în care: NR = nr. p = procentul de supravieţuire al puietului (între 35-40%). Furajarea raţională a reproducătorilor stimulează procesele de ovogeneză şi de spermatogeneză. din această valoare se scad pierderile posibile survenite la fecundaţie. variază în funcţie de condiţiile în care se realizează creşterea. este cea cu hrană naturală.Proiect de diplomă În acest scop se utilizează formula: NR = S xPx K x10 0 GxN x p . Se impune deci. populare.). Componentele proteice din această reţetă sunt în proporţie de cca. 30% şroturi de floarea soarelui. S = suprafaţa heleşteului de creştere în vara I (ha). N = numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă. 10% tărâţe de grâu. în total pot ajunge la 50%. Furajarea cea mai adecvată. Furajarea raţională a nucleului de prăsilă începe de fapt cu cea a puietului. însuşirile fizico-chimice ale apei. 10% făină de boabe de leguminoase cultivate (bob. Masa corporală a puietului. dintre care cei mai importanţi sunt: mărimea şi vârsta reproducătorilor. P = producţia piscicolă (kg/ha). având grijă ca raportul proteic al amestecurilor furajere să fie adecvat vârstei şi sezonului (de 1/3 în primăvară.000 icre/kg masă corporală. cantitatea şi calitatea hranei etc. G = masa corporală medie a puietului în toamnă(kg). Aşa se explică faptul că la crapul sălbatic prolificitatea este mai mare decât la cel de crescătorie. lupin etc. În perioada de pregătire a reproducerii se poate institui următoarea reţetă: 40% făină de orz. luarea de măsuri pentru asigurarea furajelor adecvate şi prelucrarea lor. care. Se apreciază că de la o femelă de crap se pot obţine cel puţin 120. K = coeficientul de rezervă (1. caz în care bentosul are cea mai mare importanţă. de 1/5 pe timpul verii şi de 1/10 spre toamnă). Practic se calculează 1-2 familii la fiecare hectar heleşteu de creştere (sau 3-6 reproducători).

pe faza de dezvoltare şi de producţie. în funcţie de temperatura mediului ambiant. Reproducerea naturală a crapului Rentabilitatea exploataţiilor ciprinicole este dependentă de un complex de factori. 1995). dirijată şi artificială (BURA şi colab. Kowalski. Toamna. cu spinarea cât mai gheboasă (indicele de profil cât mai mic). în care se asigură o suprafaţă minimă de 14-16 m2 pentru fiecare reproducător. În cazul unităţilor cu luciu de apă redus este bine să-şi achiziţioneze puiet de la cei ce dispun de condiţii corespunzătoare şi au un material de reproducere valoros. Cu această ocazie se reţin exemplarele cele mai dezvoltate din cadrul aceluiaşi lot. iar apoi se lansează separaţi pe sexe. Ulterior se face o a doua selecţie.3. se recurge la pescuirea reproducătorilor din heleşteiele de iernare. Sorgenfrei) în care se lansează la momentul potrivit reproducătorii. cultivarea vetrei heleşteielor. În ţara 15 . se controlează din punct de vedere sanitar.3. Chiar şi azi ea este folosită pe cale largă în multe ţări. cu capul mic (acesta fiind un semn de precocitate şi de schelet redus). Dintre aceşti factori un rol preponderent îl are asigurarea cantitativă şi calitativă a puietului necesar populării bazinelor acvatice. Hofer. În funcţie de specificul fiecărei crescătorii se pot utiliza următoarele metode de reproducere: naturală. într-un heleşteu de iernare separat.. fără răni şi cărora nu le lipsesc solzi. 2002) 1. fiind reţinuţi pentru reproducere crapii cu înotătoarele mici (denotă şi un schelet mic).Proiect de diplomă fertilizarea. Primăvara la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. În mod obişnuit reproducătorii se ţin separat pe sexe (câte 2-3 exemplare la 100 m2) doar 2-3 zile. Dacă nu dispunem de un heleşteu de iernare special pentru reproducători. ocazie cu care aceştia se sexează. această metodă a contribuit la revoluţionarea pisciculturii prin perfecţionarea ei continuă. normal dezvoltaţi. În aceste bazine reproducătorii vor fi furajaţi şi menţinuţi până când temperatura apei ajunge la 17-180C.(Grozea şi colab. Cunoscută încă din secolul XVI. naturală – dirijată. Practicarea acestei metode de reproducere presupune amenajarea unor bazine speciale (tip Dubisch. în timpul pescuitului se procedează la selecţia reproducătorilor. deoarece s-a constatat că prin separarea îndelungată este influenţat negativ procesul de reproducere. dacă este posibil. în heleşteiele de parcare. Reproducătorii selecţionaţi sunt introduşi.. aceştia pot fi ţinuţi în sezonul rece în heleşteiele de creştere.

având pe margine un canal periferic adânc de 60 – 80 cm. P = producţia piscicolă. fiind mai mult sau mai puţin proeminent şi de culoare roşie. Dacă nu dispunem de un heleşteu special pentru reproducători aceştia pot fi ţinuţi în heleştee de creştere. în %. 1977) Numărul de reproducători necesari unei crescătorii se poate calcula după următoarea formulă: R= în care: R = numărul de familii (o familie cuprinde doi masculi şi o femelă). Reproducătorii selecţionaţi sunt introduşi dacă este posibil într-un heleşteu separat. definitivă. În timpul pescuitului de toamnă se aleg reproducătorii. iar la 100% = 2). ocazie cu care se reţin exemplarele cele mai dezvoltate corporal din cadrul aceleiaşi vârste. în ha. normal dezvoltaţi. ocazie cu care aceştia se sexează se controlează din punct de vedere sanitar iar apoi se lansează separaţi pe sexe în bazinele de parcare. În aceste bazine. În mod obişnuit reproducătorii se ţin separaţi pe sexe (câte 2 – 3 exemplare la 100 m2) doar 2 – 3 zile deoarece s-a constatat că prin separarea îndelungată este influenţat negativ procesul de reproducere. În general femelele au abdomenul bombat iar orificiul papilei genitale are contur circular. S = suprafaţa inundată. G • N •V . cu o pantă puţin pronunţată. în funcţie de temperatura mediului ambiant se recurge la pescuirea reproducătorilor din heleşteiele de iernat. Când începe pescuitul platforma rămâne uscată. în care trebuie să se asigure o suprafaţă minimum de 14 – 16 m2 pentru fiecare reproducător. în kg / ha. se face o a doua selecţie. cu spinarea cât mai gheboasă (înălţimea maximă fiind apropiată de lungimea totală). peştii retrăgându-se în canalul periferic (POJOGA. În mijlocul heleşteului Dubisch se găseşte o platformă înierbată (cultivată cu lolium. Din exemplarele alese. G = greutatea medie a puietului de o vară.5. totuşi ea poate fi realizată cu mai multă precizie în perioada de reproducere. în g. cei fără răni şi cărora nu le lipsesc solzi.Proiect de diplomă noastră cel mai frecvent folosit tip de heleşteu de reproducţie este cel Dubisch care are formă dreptunghiulară. fiind reţinuţi pentru reproducere crapii cu înnotătoarele mici (denotă şi un schelet mic). V = supravieţuirea puietului în toamnă. Stabilirea sexelor la crap este dificil de realizat. Primăvara la sfârşitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. cu capul mic (acesta fiind un semn de precocitate şi de schelet redus). trifoi alb şi coada vulpii). reproducătorii vor fi furajaţi şi menţinuţi până când temperatura apei va ajunge la 17 – 18oC. La o uşoară apăsare pe 16 S • P • K • 100 . K = coeficient de rezervă (în cay de 50% = 1. N = numărul de puieţi obţinuţi de la o femelă.

invazia broaştelor şi pătrunderea organismelor dăunătoare. La 1 – 3 zile de la lansarea reproducătorilor în heleşteiele de reproducţie la temperaturi constante de peste 18oC. În condiţiile climatice ale ţării noastre. Când constatăm că masculii nu mai urmăresc femelele şi înoată lent la suprafaţa apei înseamnă că reproducerea a avut loc. În momentul în care temperatura apei se menţine timp de 5 – 7 zile la 17 – 18oC se poate proceda la inundarea bazinelor de reproducere. femelele elimină icrele pe care masculii le stropesc cu lapţi. papila genitală este înfundată. De obicei reproducerea are loc dimineaţa devreme sau seara şi rar în timpul zilei când temperatura apei este ridicată. Platforma centrală a heleşteielor trebuie să fie bine înierbată cu plante (graminee şi leguminoase) care rezistă sub apă fără a putrezi imediat după inundare. Spre deosebire de femele. proces numit la peşti „bătaie”. cu orificiul oval sau în forma literei Y. Atunci când platforma heleşteului de reproducere nu e bine înierbată şi nu există un substrat natural pentru depunerea icrelor în heleştee se pot introduce saltele sau cuiburi confecţionate din rădăcini adventive de salcie sau ramuri de ienupăr ancorate pe fund cu ţăruşi. masculii au abdomenul mai îngust. curg lapţi. Lansarea reproducătorilor în heleştee este precedată de îmbăierea lor (timp de 3 – 5 minute) într-o soluţie de clorură de sodiu 3 – 5% (în funcţie de vârstă) pentru înlăturarea paraziţilor de pe corp. Bazinele de reproducţie se inundă cu circa 24h înaintea lansării reproducătorilor pentru a preveni mâlirea plantelor. În cursul primăverilor reci poate avea loc un proces de resorbţie a icrelor la cap. având o adâncime maximă de un m lângă călugăr şi minimă de 20 cm spre gura de alimentare. crapul se reproduce pe cale naturală în lunile aprilie – mai. când temperatura apei este de 18 – 20oC. care va fi realizat doar după reproducere (bătaie).Proiect de diplomă abdomen se remarcă faptul că curgă icre. Transportul reproducătorilor între heleştee se face cu o roabă specială sau cu tărgi cu pânză de cort. familia fiind formată din doi masculi şi o femelă. asigurând un nivel cu 10 – 15 cm inferior nivelului de umplere totală. Dacă se apasă uşor pe abdomen. în acest moment nivelul 17 . Într-un heleşteu de reproducere de 200 + 1000 m2 se introduc 1 – 3 familii de reproducători. Trebuie avut în vedere faptul ca să nu se elimine forţat produsele sexuale deoarece se poate forma în interiorul papilei un cheag de sânge care ulterior împiedică mulgerea icrelor şi a lapţilor. peştii sălbatici şi animalele vătămătoare care se înlătură cu minciogul. Heleşteiele de reproducţie au suprafeţe mici (200 – 1000 m2) şi sunt puţin adânci. În cazul inundării bazinelor prin pompare la canalul de alimentare se pune un juvelnic de 2x2x2 m confecţionat din plasă metalică cu ochiuri mici prin care numai apa se strecoară rămânând impurităţile.

în alevin 25000 (mor 50%) şi în puiet de o lună 17000 exemplare. La sfârşitul lunii iulie se împrăştie pe fundul bazinului gunoi de grajd fermentat care prin efectul lui fertilizant favorizează dezvoltarea bazei trofice şi implicit a puietului. Conform determinărilor realizate de CERPAS de la o femelă de 5 kg care depune 500000 icre se fecundează 250000 (50%) din care se transformă în larve 50000 (pier 80%). ocazie cu care se observă ouăle fecundate. După pescuirea alevinilor şi transferarea lor în heleşteiele de predezvoltare sau de creştere vara I.5 kg gunoi la m2 de heleşteu). heleşteele de reproducţie se scurg. Pentru a asigura hrana naturală (organismele planctonice) necesare creşterii alevinelor la o zi de la reproducere se introduce în heleşteul de reproducere lângă mal. gunoi de grajd fermentat (1 – 1. de la 18 – 20 oC la 4 – 5oC. în timp ce cele nefecundate sunt opace. După ce reproducerea s-a terminat se pescuiesc reproducătorii din heleşteul de reproducere pentru a nu desprinde icrele de plante. Aceste determinări sunt extrem de importante în stabilirea numărului de reproducători necesari exploataţiei piscicole pentru asigurarea puietului. plante care vor servi ca suport pentru icre. albe. care începe din momentul resorbţiei sacului vitelin şi se încheie la apariţia primilor solzi. Terenul astfel pregătit se ară iar primăvara după discuire se însămânţează cu lolium şi trifoi alb. Perioada larvară. ce sunt transparente. Printr-o bună oxigenare a embrionul se dezvoltă normal şi nu apare riscul invaziei cu ciuperca Saprolegina (se instalează pe icre slab oxigenate). care se fixează pe suportul vegetal unde rămân imobile 2 – 3 zile. Realizarea procesului de reproducţie poate fi apreciată şi prin examinarea zilnică a plantelor. iar după zvântare (are loc în 30 – 40 zile) fundul se prelucrează cu grapa sau cu discul. În următoarele 10 zile crapul parcurge perioada de alevin. larvele devin mobile. 18 . gălbui. După parcurgerea fazei de imobilitate. cuprinsă între ecloziune şi resorbţia sacului vitelin durează la crap 10 – 15 zile. pentru ca icrele depuse pe mal să nu rămână pe uscat în urma retragerii valurilor. prinse de plante. se ridică nivelul apei în heleşteiele de reproducţie pentru a asigura o temperatură mai ridicată la fundul bazinului şi pentru a crea o mai bună oxigenare a icrelor embrionate. la o adâncime de până la 25 cm (în locuri în care nu au fost depuse icre. Din icrele embrionate eclozionează după 3 – 6 zile de la fecundare (dependent de temperatura apei) larvele de crap. În cazul în care în timpul sau după reproducere temperatura apei scade ca urmare a unei ploi.Proiect de diplomă apei se ridică cu 15 – 20 cm. Din acest moment începe stadiul de puiet (pui) care se termină la apariţia maturităţii sexuale. Coeficientul de supravieţuire de la stadiul de icră fecundată la puiet în vârstă de o lună este de circa 7%.

dacă temperatura este constantă iar conţinutul în oxigen şi ph-ul apei sunt în limite optime. iar morfologic ea poate fi delimitată de resorbţia sacului vitelin şi până la apariţia primilor solzi când începe perioada de puiet. crustacei. după care devine treptat bentonofag. 1. rotifere. În privinţa modului de hrănire a larvelor de crap. BREZEANU consemnează două etape distinct: etapa hrănirii viteline care este proprie primelor 2-3 zile de viaţă a larvelor.3. iar după resorbţia sacului vitelin alevin alevinii au la dispoziţie o bază trofică bogată. compusă din protozoare.4. se administrează direct în apă (pe toată suprafaţa) începând din ziua a 3-a sau a 4-a după reproducere 15 kg/ha de cainită sau silvinită (K2O) şi 30 kg superfosfat (P2O5).3. pentru a intensifica dezvoltarea hranei naturale. estimată a debuta în momentul epuizării rezervelor viteline.Tehnologia de creştere a larvelor de crap Perioada larvară la crap durează circa 10 zile. ea durând 2-3 zile (adică până ân ziua a patra sau a cincea de viaţă) şi etapa hrănirii exogene. Între vârsta de 8-20 de zile crapul realizează cel mai accentuat ritm de dezvoltare corporală. când larvele se hrănesc cu zooplancton.Proiect de diplomă După alte 2 zile. silind astfel larvele să se adune în canale. Pescuitul se face în zilele însorite şi se realizează cu plase de mână din tifon. etapa hrănirii mixte în care hrănirea se realizează pe seama rezervelor propri şi a organismelor din mediul acvatic (fitoplanton). se administrează must de grajd.. 1. Tehnologia creşterii alevinilor şi puietului de crap Perioada de alevin este cuprinsă între vârsta de 11-20 de zile. ce impune ca în 19 . În bazinele de predezvoltare larvele se obişnuiesc cu noul mediu de viaţă. Pentru a putea permite o bună circulaţie a apei în heleşteiele de reproducere. zilnic se curăţă sitele metalice de la gurile de alimentare şi de evacuare a apei (BURA şi colab. În primele 2-3 zile de viaţă larvele sunt imobile.5. BURA şi GROZEA. Î cazul în care nu dispunem de aceste îngrăşăminte se poate administra cenuşa rezultată în urma arderii lemnului. Pentru fiecare 10 m2 de eleşteu mustul de grajd se prepară adăugând la 6l apă 2 kg de gunoi de vite. În vederea reducerii pierderilor la pescuire se recurge la scurgerea parţială a bazinelor de reproducere. Dacă în continuare chimismul apei se menţine în limite optime. Crapul este preponderent zooplanctonofag până la vârsta de 30-40 zile. La vârsta de 4-5 zile larvele se pescuiesc din bazinele de reproducere şi se deversează în bazinele de predezvoltare. 1997). 1995.

În exploataţiile piscicole. peştii suspecţi de boală. În acest moment puietul se pescuieşte din heleşteiele de predezvoltare. sau din cele de reprducere şi se trece înheleşteie de creştere de vara I. În hrana puietului se pot administra furaje combinate de tip Prestarter. raţia zilnică de furaje reprezintă 2-3% din masa corporală a peştelui.3. din 15 în 15 zile se fac pescuiri de control cântărindu-se 50-100 exemplare. debili se izolează şi se comercializează. 1. alevinii şi puietul pot fi menţinuţi în acestea până la vârste de 40-45 de zile când se mută în heleşteiele de vara I.7. denumite mese. din categoria crapului de consum face parte puietul acestei specii de peşti în vârstă de două veri şi de trei veri. răniţi. predomină furajele bogate în proteine. iar calendaristic între luna mai şi octombrie. care dispun de heleşteie de reproducere mai mari de 0. Distribuirea furajelor se face la locuri fixe şi la ore regulate. Pentru aprecierea evoluţiei dezvoltării corporale a puietului de crap. Perioada de hrănire a crapului de consum pentru condiţiile climatice ale ţării noastre este cuprinsă între limitele de temperatură de 15-28 oC.5 ha şi posedă o bază trofică bogată. Tehnologia creşterii crapului pentru consum În ţara noastră. Tehnologia creşterii crapului de o vară Începând cu vârsta de 45 de zile.1-0. iar la cel de al doilea. 20 . să dispună de o biomasă bogată. permiţând administrarea de furaje suplimentare specifice vârstei. pe platforme special amenajate. pe când la cel mai în vârstă. Începând cu vârsta de 20-24 de zile puietul trebuie alimentat şi cu hrană suplimentară. sau de creştere vara I.3.6. În heleşteiele de vara a II a se introduc la populare pe fiecare metru pătrat circa 3-5 exemplare în vârstă de un an. atinge 3-5%. bogată în proteine. puietul evoluează în categoria crap de o vară. La crapul tânăr. 1. În heleşteiele de creştere vara a III a se introduc trei crapi de doi ani la metru pătrat. adecvată vârstei. La popularea de primăvară şi la pescuirea de toamnă este obligatorie sortarea crapilor. Cu această ocazie.Proiect de diplomă heleşteul de predezvoltare. Popularea heleşteielor de creştere vara I se face în funcţie de productivitatea lor naturală şi de cantitatea şi calitatea furajelor combinate administrate. Alimentaţia crapului de un an şi o vară diferă de cea a crapului de doi ani şi o vară prin faptul că în raţia primului predomină nutreţurile cu conţinut ridicat în proteină. valorile fiind consemnate în registre.

În heleşteiele de iernare crapii se introduc separaţi pe vârste şi categorii. care are temperatura corpului şi implicit intensitatea proceselor metabolice dependentă de temperatura mediului ambiant (apei). Pierderile în greutate. heleşteie de creştere sau iernare) joacă un rol determinant în supravieţuirea crapului şi în diminuarea pierderilor de iernare. În bazinele de iernat se pot introduce şi juvelnice în care se depozitează peştele de consum ce urmează să fie comercializat în perioada următoare. în luna octombrie şi se ţin până primăvara (în luna martie). precum şi de vârsta crapului. hrana naturală. În general pierderile prin mortalitate în timpul iernii sunt la Co+ de 7-8%. Iernarea crapului Crapul este o specie poichilotermă. iar peştii rămaşi (crapii de o vară remonţii şi reproducătorii) sunt lansaţi în bazinele de iernat special amenajate. realizate ca urmare a consumului de substanţe nutritive pe timpul hibernării.Proiect de diplomă Reproducătorii consumă cu predilecţie favorizează dezvoltarea organelor genitale. heleşteiele se golesc. În crescătoriile sistematice. Calitatea apei cu care sunt alimentate bazinele de iernat (iazuri. 1. care 21 .2oCşi că peştii cu depozite adipoase corespunzătoare sunt mai rezistenţi la boli. după pecuitul de toamnă şi valorificarea producţiei.3. Temperatura optimă de iernare a crapului este de 3-5oC.8. Numărul de crapi cu care se populează un heleşteu de iernat este dependent de calitatea şi calitatea apei. S-a constatat că pierderi prin mortalitate apar la crapul de un an (C1)sub 0. variază în funcţie de vârsta şi greutatea corporală a peştilor. iar la C1+ de 4-5% din efectivul iniţial.

ceea ce a făcut ca numărul lor să crească simţitor în ultima vreme. Analizele fizico-chimice ale apei şi terenului care va constitui vatra de bazin au fast realizate în laboratoarele OSPA Alba-Iulia.suprafaţa secţiunii udate. Pentru stabilirea debitului mediu lunar s-au utilizat date ale OSPA – Alba-Iulia. Dimensionarea digurilor. dar şi al pisciculturii. 22 . Scopul lucrării Sistemul semiintensiv de creştere a crapului constituie în prezent baza producţiei piscicole din ţara noastră. stabilirea normelor de populare şi hrănire s-au făcut în conformitate cu datele prezentate în Îndrumătorul de lucrări practice de Acvacultură. ca punct de plecare pentru înfiinţarea unei ferme private de creştere a crapului.Vm .1. Lucrarea de faţă are drept scop. 2. fermele piscicole private realizează profit. . Pe fondul scăderii producţiei piscicole în sectorul de stat din ţara noastră. Materialul şi metoda de lucru Pentru calculul debitului pârâului Balta în anii 2001-2002 s-a utilizat formula prezentată în Îndrumătorulde lucrări practice de Acvacultură: Q = Su · Vm Unde: .Su .2. prezentarea principalelor etape necesare pentrurealizarea şi exploatarea în parametrii normali ai unei amenajări piscicole ciprinicole sistematice.Proiect de diplomă Partea a II-a CERCETĂRI PROPRII 2.viteza medie de curgere. Pentru determinarea temperaturii medii lunare a apei s-au făcut determinări zilnice. Pentru proiectarea şi ulterior construirea şi exploatarea unei amenajări piscicole sistematice cu circuit închis (în care există crap de toate categoriile de vârstă) este necesar să-şi aducă aportul atât specialişti din domeniul construcţiilor hidrotehnice. cu ajutorul termometrului submersibil.

prevenind fenomenul de infiltraţie a apei şi în acelaşi timp poate asigura alimentarea şi scurgerea gravitaţională cu apă. Condiţii pedologice Terenul destinat înfiinţării pescăriei îndeplineşte condiţiile pedologice necesare unei pescării. Condiţii climatice Este bine de ştiut că producţia piscicolă nu este influenţată numai de structura şi calitatea solului. Caracteristici pedoclimatice ale zonei de amplasament 2.3 23 .2. Apa care va servi ca sursă de alimenatare a crescătoriei ciprinicole îndeplineşte condiţiile calitative. panta terenului fiind de 1/800. deci este ideal şi pentru piscicultură. Umiditatea medie anuală este de 83%. sursa de apă asigură alimentarea crescătoriei în tot timpil anului.-1.Proiect de diplomă 2.1 l/m2.0 Iul 20.7 Mar Apr 24. raportul precipitaţiilor pe anotimpuri fiind de 15% iarna.3.4 Iun 18.9 Mai 32. Debitul minim înregistrat în perioada de secetă este de 0.4 Dec 22. Tabelul 5 Media lunară de precipitaţii in ultimii 20 de ani LUNA DEBITUL (l/m2) Ian 14. astfel incât fundul viitorului heleşteu este impermeabil (argilos) şi uşor înclinat.52 are un debit mediu zilnic minim anual de 0. media anuală a precipitaţiilor de 499 l/m2 . Solul viitoarei pescării este un sol aluvionar tipic. 2.7 Oct 24.095m3/s.059m3/s.8 Noi 20.7 Sep 39.96. Din punct de vedere cantitativ. Conform Atlasului Cadastrului Apelor Române pârâul Balta. ci şi a apei.1. cât şi cele cantitative.7% vara şi 18.4 17.3% toamna.3.4 Feb 14.9 Aug 21. propice oricărui tip de cultură agricolă.3. cod IV. a avut valoarea cea mai ridicată în data de 18 iunie 1998 la un volum de 77. Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrate într-o zi. 28% primăvara 37.

66 dizolvat Sat. de adâncimea stratului impermeabil.06.27 24 Carcteristici RO I GM I RN I TS I GEN I 13.095 o Temperatură C 18 apă pH Unit. poziţia stratului acvifer. iar minimul pluviometric se înregistreză în ianuarie.p 8 H Oxigen Mg/l 7. constituţia litologică a rocilor.Proiect de diplomă Graficul 2 Reprezentarea grafică a mediei lunare de precipitaţii în ultimii 20 de ani 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ian Mar Mai Iul Sep Noi DEBITUL (l/m2) Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în luna septembrie. Tabelul 6 Conform STAS 4706/88 se stabileşte categoria de calitate a apei Unităţi Rezultate măsură obţinute debit m3/s 0. structura geologică a straturilor.0 1 I I I .08 KMnO4 CCO-Mn în Mg/l 4.5 oxigen CCO-MnMg/l 17. Apele subterane sunt influenţate ca debit de condiţiile climatice.în % 81.

052 0.004 0.Proiect de diplomă O2 CCO-Cr CBO5 Suspensii totale Reziduu fix Cloruri Sulfaţi bicarbonaţi Ca Mg K Na K Amoniu Azotiţi Azotaţi P Fenoli cianuri Fe Cu Zn Pb Cd Cr Mn Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l 14.0 602.25 0.TS toxice şi speciale .028 3.17 0.046 0.0004 0.0 191.26 30.45 96.GM grad de mineralizare .RO regim oxigen .018 Sub 0.0 183 40 36 199 5 0.GEN general 25 .0096 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Unde: .0001 0.RN regim de nutrienţi .101 Sub 0.001 0.0 1.005 Sub 0.

Luna cea mai călduroasă a anului este luna iulie. Direcţia vântului predominant este din N-V având o medie anuală de 1. 2. evaporarea.4oC în data de 3 august 1987.Temperatura maximă înregistrată în zonă a fost de 39. Canalul principal se construieşte pe digurile letarale. Canalele de evacuare au rolul de a capta apa rezultată din evacuarea debitelor de primire şi golire. Deci factorii de mediu sunt propice reproducerii şi dezvoltării crapului în bune condiţii .6oC.4. deoarece transportă debite relativ mari de apă.4m/s. Canalele de alimentare secundară vor fi amplasate pe coronamentul digurilor interioare. Pentru ca acest lucru să fie posibil.din plăci de beton . Luna cu cea mai scăzută temperatură din ultimii 20 de ani este luna ianuarie . îngheţul.Proiect de diplomă Conform analizelor fizico-chimice efectuate apei recoltate din pârâul Balta.5oC în data de 14 ianuarie 1985. De la sursa de apă pleacă un canal de alimentare principal din care se desprind altele secundare care vor alimenta fiecare heleşteu în parte. cu variaţii anuale de plus – minus 2oC faţă de această valoare.3m. Media multianuală a temperaturii aerului este de 9.1. 26 . cu o temperatură medie multianuală de -2. infiltraţiile. STUDIU PRIVIND CONSTRUIREA ŞI AMENAJAREA EXPLOATAŢIEI 2.6oC. cota fundului canalelor de evacuare se vor construi în debleu la o cotă inferioară corpului orizontal şi călugărului cu 0. în rambleu.4. temperatura minimă a avut valoarea de 26. acesta îndeplineşte condiţiile biologice necesare dezvoltării normale a crapului. Dimensionarea canalului de priză va fi făcut astfel încât să poată asigura debitul maxim de apă de care nevoie amenajarea piscicolă. CANALELE Canalele de alimentare au rolul de a dirija apa de la sursă înspre compartimentele amenajării.2oC.etc. dirijând-o către colectorul situat în afara amenajării. luînd în calcul panta. ceea ce va favoriza căderea gravitaţională a apei în heleşteele pe care le alimentează. cu o valoare medie de 20.

7 − 0.25 + 2.35 ⋅18 .4m Înălţimea valului necesară unui dig rezistent pentru lungimea bazinului de 350 de m este de 2.38 + 4. Calculul înălţimii digurilor l-am efectuat după formula lui STEVENSON: hv = 0. 27 .7 = 2.4 m.65 =11.1 ⋅ H în care: b = lăţimea coronamentului H = înălţimea barajului hv = 0.65 + 2.75 + 0.26 ⋅ 350 hg = hs + hv = 0.65 m H = h + hg = 2 + 2.26 ⋅18 . Înălţimea barajului se calculează după formula: H = h + hg în care : H = înălţimea barajului h = nivelul de retenţie al apei hg = garda globală Lăţimea coronamentului barajului se stabileşte după formula: b =1.1 ⋅ H = 1. DIGURILE Digurile vor fi construite din pământ argilo-nisipos preluat din dealul in apropiere.34 ⋅ L −0.4.34 ⋅ 350 − 0.65 m b = 1.Proiect de diplomă 2.4= 2.2. împreună cu înălţimea valului formează garda globală.75 +0.38 Lb = 4.65 = 4.68 m = 0.26 ⋅ L în care: hv = înălţimea valului L = lungimea luciului de apă în iaz Înălţimea de siguranţă.1 ⋅ 2.16 = 2.75 + 0.

38 m. HELEŞTEIELE În cadrul crescătoriei ciprinicole se vor construi următoarele categorii de heleştee: -de reproducere.. predezvoltare......Proiect de diplomă Dacă înăţimea de siguranţă este de 0.....5 m. Heleşteiele de creşere vara a-III-a În aceste heleşteie se creşte crapul de 2 ani........ atunci înălţimea totală a digului va fi de 4.. Lăţimea coronamentului obţinută este de 2....... de creştere a reproducătorilor... creştere.65 m....... 1500 peşti....... parcare............... iernat..2kg...1.....4% x= 1500 ⋅ 4 100 = 60 peşti (pierderi/ha) 28 ..............25 m şi înălţimea valului este de 2.... Greutatea crapului de doi ani şi o vară va fi de 1.... Se vor construi patru heleşteie.. iar lăţimea bazei mari va fi de 11.4....... garda globală va fi de 2. fiecare având o suprafaţă de 8..65 m...........65 m..2 = 1500 exemplare C2+/ha Având în vedere că pierderile în vara a-III-a sunt de 3-4%.......... 2....68 m la o înclinare a taluzului din amonte şi a taluzului din aval de 1/1.............4 m.........3..2kg x exemplare.200 kg...5-2.. 1 exemplar.......100% x peşti....... Pentru o producţie de 1800 kg de peşte/ha trebuie să se recolteze un număr de 1500 de exemplare cu greutatea de 1...1800kg x= 1800 ⋅1 1. care este introdus din heleşteiele de vara a-II-a în luna martie şi se creşte până toamna când se valorifică pe piaţă. primăvara norma de populare va fi de 1560 exemplare /ha....... carantină...75 ha şi o adâncime cuprinsă între 1........ Dacă înălţimea apei în heleşteiele de creştere este de 2 m şi garda globală este de 2....

....Proiect de diplomă Numărul de exemplare de crapi de doi ani necesari pentru popularea haleşteielor de vara a-III-a vor fi de 1560exemplare/ha.. Numărul total de exemplare necesare populării celor 35 de ha de heleşteie cu crap de doi ani şi o vară este de 54600 exemplare.... Aceste heleşteie intră în funcţiune începând cu luna martie.. astfel că bazinele cu crap de doi ani vor fi populate cu un număr de 59000 exemplare...... Pierderile în această perioadă sunt de 8%...x x = (1560 * 35) / 1 = 54600 exemplare C2 Heleşteiele de vara a-II-a Aceste heleşteie servesc pentru creşterea crapului de 1 an până primăvara următoare.. 29 . la distanţă de 10-20 zile....... când crapul de 1 an este pescuit din bazinele de iernat şi transferat în acestea. astfel că cantitatea totală recoltată toamna este de 63000 kg crap. când vor fi transferaţi în heleşteiele de vara a-III-a ( de îngrăşare)......... 1800 kg * 35 ha = 63000 kg crap Pentru cele 35 de ha cât necesită heleşteiele pentru creşterea crapului de doi ani şi o vară.. fiecare având o suprafaţă de 6 ha.....1500 . 1500 + 60 = 1560 exemplare C2 unde: ......1560 exemplare C2 35 ha........ această lucrare favorizând dezvoltarea şi valorificarea hranei naturale... Inundarea acestor heleşteie se va realiza treptat.60 – pierderile din vara a-III-a Suprafaţa totală a bazinelor cu crap de doi ani şi o vară este de 35 de hectare.......... Vor fi două heleşteie..........numărul de exemplare recolate necesare pentru o producţie de 1800kg/ha ....... norma de populare va fi de 54600 exemplare: 1 ha...

. 30 ........5-1...............................x x= 59000 0. Adâncimea heleşteului va varia între 0..................54600 pierderi 8 %. x x = 54600 ⋅ 8 100 = 4370 exemplare pirederi 546000 + 4370 ≈ 59000 exemplare Dacă densitatea / m2 la crapul de doi ani este de 0........ 0.........118000 m2 x = 11800 1000 = 11..1 m2 59000 exemplare .......................5 exemplare ............................ pentru a asigura reuşita pescuitului de toamnă...... sau predezvoltare până la pescuitul de toamnă când puietul..Proiect de diplomă 100 % ..............2m...................5 = 118000 m2 1 ha ..10000 m2 x .....8 ha ≈ 12ha Heleşteie de creştere de vara I În aceste heleşteie se creşte puietul de crap pescuit din haleşteiele de reproducere............................5 exemplare / m2 ................................. suprafaţa necesară creşterii celor 59000 exemplare de crap de doi ani este de 12 ha.. Inundarea heleşteielor de creştere de vara I se va face treptat cu scopul de a pune la dispoziţia puietului de crap noi zone de hrănire.............. Popularea acestor heleşteie se va face la mijlocul lunii iulie...... Fundul heleşteului este prevăzut cu o reţea de canale drenoare................. este transferat în bazinele de iernat. în urma sortării.....

............. atunci pentru cei 750000de alevini avem nevoie de heleşteie de predezzoltare cu suprafaţa de 0.. Pierderile în heleşteiele de vara I sunt de 10-15%........... astfel că.................75 ha... Alevinii de crap sunt pescuiţi din heleşteiele de reproducere după 6-7 zile de la ecloziune....... x exemplare pierderi x = (59000*15)/100 = 8850 exemplare pierderi 59000 + 8850 ≈ 68000 exemplare Dacă norma de populare pentru heleşteiele de vara I este de 100000 exemplare/ ha. De la cele 5 femele se obţin aproximativ 750000 alevini...........750000 alevini X = (750000*1)/1000000 = 0..68 ha.............. vor fi necesare 68000 de exemplare..........68 ha HELEŞTEIE DE PREDEZVOLTARE Heleşteiele de predezvoltare sunt destinate creşterii puietului până la vârsta de 30-40 de zile... Dacă densitatea în heleşteiele de dezvoltare variază între 500000-1000000 exemplare la hectar..............Proiect de diplomă Pentru popularea heleşteielor de vara a-II-a sunt necesare 59000 de exemplare.... 100........75 ha 31 ......................... la populare.. pentru creşterea celor 68000 de exemplare avem nevoie de un heleşteu cu o suprafaţă de 0.. 1 ha ..... 68000 : 100000 = 0....... caz în care se obţin de la o femelă 150000de alevini....59000 exemplare 15...1000000 alevini X ......

pentru o mai mare siguranţă în obţinerea celor 68000 de puieţi. de către dealurile din împrejurimi. Aceste canale au rolul de a cantona reproducătorii după fecundarea icrelor şi alevinii înainte de mutarea în bazinele de predezvoltare. Vara. ceea ce înseamnă că prolificitatea absolută este de aproximativ 200000 de icre / exemplar. Instalaţiile de alimentare şi de evacuare a apei vor fi astfel dimensionate încât vor permite umplerea şi vidarea heleşteului de reproducere în maxim 2-3 ore. ecloziunea şi creşterea alevinilor). Heleşteele de reproducere vor fi puse în funcţiune prin inundare primăvara. deci o supravieţuire medie de 10%. Dacă la popularea heleşteului de vara I avem nevoie de 68000 de exemplare. Vor avea o formă dreptunghiulară. fecundarea şi incubarea lor. vom avea nevoie de 340 m2 heleşteu de reproducere. Fundul bazinului va fi însămânţat cu Lollium perene în amestec cu Trifolium repens. La vârsta de 45 de zile.6-0. Se vor construi două heleşteie de reproducere. sau. fiecare având o suprafaţă de 200 m2. atunci când temperatura apei din canalul de alimentare ajunge la 18oC şi rămâne stabilă la această valoare timp de o săptămână.3m) limitrof digului aval. Dar.Proiect de diplomă HELEŞTEE DE REPRODUCERE În heleşteele de reproducere se va realiza reproducerea naturală (depunerea icrelor. sunt necesare 4 femele pentru producerea celor 68000 de puieţi necesari populării heleşteului de vara I. De la o femelă se poate obţine aproximativ 60000 de icre / kg masă corporală. apărate de vânturile dominante. Dacă de la o femelă se obţin 20000 de puieţi. Fiecărei femele i se va repartiza un numă de 2 masculi. fiecare cu o suprafaţă de 200 m2. Heleşteele de reproducere vor avea o suprafaţă de 400 m2 vor fi amplasate chiar la intrarea apei în crescătoria ciprinicolă. fiind situate departe de drum. favorizează o încălzire corespunzătoare a apei. ce comunică cu un canal (lat de 3m şi adânc de 1. Dacă pentru fiecare reproducător trebuie să se asigure o suprafaţă de 16 m .8m). Adâncimea lor fiind redusă (variind între 0. Pentru realizarea reproducţiei se vor folosi 10 masculi şi 5 femele. iar de-a lungul celor două diguri lungi vor prezenta un canal marginal de 0. în lipsa seminţelor acestor plante.8m adâncime. pentru reproducere vom avea nevoie de un număr de 5 femele.3-0. se poate însămânţa cu ovăz. heleşteul se va prezenta sub forma unei platforme înierbate. rolul lor fiind acela de a produce puietul necesar populării heleşteelor de creştere. vom folosi la reproducţie 5 femele. Se vor construi 2 bazine de reproducere tip Dubisch. 2 32 . se obţin 20000 de puieţi de la o femelă.

..59000 exemplare x ≈ 0......100000 exemplare x ha............... HELEŞTEIE DE IERNAT Spre deosebire de celelalte tipuri de helşteie................................ aceste heleşteie se construiesc în debleu..60 ha de heleşteu de iernat crap de vara I Se vor construi 3 heleşteie de iernat........ În primul lot de heleşteie se va ierna crapul de vara I. suprafaţa acestora fiind de 0.......................6 ha.0.. 1 heleşteu............ 1 ha..........16 m2 21 reproducători .. care se construiesc în rambleu... Se vor construi un număr de 3 heleşteie cu adâncime cuprinsă între 2-2.X 21 ⋅16 1 x= ≈ 340 m2 heleşteu de reproducere Pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a puietului necesar populări bazinelor voi utiliza ca metodă de reproducere cea natural-dirijată.....6 ha x = 3 heleşteie de iernat crap de vara I 33 ...Proiect de diplomă 1 reproducător.5 m....2 ha x.2 ha..........................0.. fiecare cu o suprafaţă de 0.............

......1.1 ha Se vor construi 4 heleşteie de iernat..54600 exemplare x = 1.........2 ha x ...003 ha heleşteu de iernare pentru reproducători 2....... care va avea o suprafaţă de 1.....0........5.......... fiecare cu o suprafaţă de 0. cu o suprafaţă de 0...... se va ierna reproducătorii. 1 heleşteu..................21 exemplare x = 0............... POPULAREA HELEŞTEIELOR 2.......... POPULAREA CU CRAP Popularea heleşteielor se va realiza cu crap din rasa Dumbrava-Sibiu.............. cu crapul de Olt.8-2.................. Este o rasă cu solzi..... care este o rasă adaptată la condiţiile din centrul ţării şi este rezistentă la boli..1.7000 exemplare x ha..003 ha..1.......... 34 ..... cu un ritm rapid de creştere şi capul foarte mic.3 ha............Proiect de diplomă În al doilea lot de heleşteie se va ierna crapul de vara a-II-a..1 ha x = 5.... Această rasă omologată în 1963 s-a obţinut prin încrucişarea raselor Lausitz şi Galiţian..... cu indice de profil cuprins între 1.....50000 exemplare x ha...5..... 1 ha. 1 ha....1 ha......5 heleşteie În cel de-al treilea lot de heleşteie...2 ha şi unul cu o suprafaţă de 0....

fapt care determină creşterea producţiei de peşte cu 15%. sunt înlăturaţi concurenţii la hrana crapului favorizând creşterea acestuia. Popularea crescătoriei cu peşti răpitori se face cu scopul de a transforma peştele sălbatic în carne de peşte cu valoare ridicată. Ca specie de peşti răpitori am ales pentru populare ştiuca. POPULAREA CU SPECII SUPLIMENTARE Pentru valorificarea superioară a resurselor naturale de hrană din bazinul piscicol şi mărirea producţiei la hectar crescătoria de crap se va mai popula şi cu alte specii de peşti. se obţine o producţie de carne de peşte mai mare cu 37% faţă de exploatarea crapului Lausitz (STAN. Tabelul 7 Numărul lor este exemplificat în tabelul următor Tipul heleşteului Numărul total de crapi Heleşteu de vara I 68000 Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a 59000 54600 Numărul de lini 22700 19700 18200 Mărirea producţiei de peşte se realizeaza si prin popularea cu o specie de peşti răpitori. Prezintă avantajul că are o carne foarte gustoasă. este rezistentă la boli şi condiţiile de mediu (rezistă la temperaturi de peste 300 C şi un conţinut de oxigen solvit în apă de 0. nevalorificată de crap. 2. Bazinele piscicole vor fi populate cu lin care deşii are dezavantajul că se dezvoltă lent.2.Proiect de diplomă Prin exploatarea crapului din această rasă. Canalele din cadrul crescătoriei vor fi populate cu ştiucă. 35 .8 mg/l ). În heleşteiele de creştere ştiuca va fi intrun procent de 8 %. Popularea bazinelor se va face cu ştiuci mai tinere cu un an ca şi crapul din bazinul respectiv. Linul consumă preponderent hrana de fund. Numărul de exemplare de lin care se vor introduce ca peşte suplimentar este de un lin la trei crapi. se menţine o stare sanitară corespunzătoare în crescătorie.5. are avantajul că este foarte rezistent (supravieţuieşte în ape complet stătătoare). 1986).

Proiect de diplomă Tabelul 8 Numărul de crapi şi ştiuci cu care se populează heleşteiele Tipul heleşteului Heleşteu de vara I Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a Numărul total de crapi 68000 59000 54600 Numărul de ştiuci 4720 4370 Graficul 3 Reprezentarea grafica a populaţiei de peşti din bazinele de creştere 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 CRAP STIUCĂ LIN Heleşteu de vara I Heleşteu de vara a II-a Heleşteu de vara a III-a 36 .

iar calendaristic. realizabilă pe baza unui raport proteic exogen ridicat. între luna mai şi octombrie. o dată cu apropierea de maturitate.6. iar la cel C2+ şi mai în vârstă predomină furajele bogate în glucide.Proiect de diplomă 2. iar în vara a-III-a. ALIMENTAŢIA CRAPULUI Alimentaţia crapului C1+ diferă de ce a crapului C2+ prin faptul că raţia crapului C1+ trebuie să predomine nutreţurile cu conţinut ridicat în proteine.. Aceste dispoziţii au ca bază faptul că în vara a-II-a se înregistrează creşterea maximă a ţesuturilor. 1991).) Luna Ponderea (%) 5 15 27 33 15 5 I 1 3 8 10 7 3 Decada II 2 5 9 11 5 2 III 2 7 10 12 3 - Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 37 . se acumulează mai mult grăsimi pentru care sunt necesari hidraţi de carbon (Rebreanu şi colab. Distribuirea furajelor la crapul de consum în cadrul crescătoriei ciprinicole se va face după următorul tabel: Tabelul 9 Distribuirea furajelor la crapul de consum pe luni şi decade (după Bura şi colab. Perioda de hrănire a crapului de consum pentru condiţiile climatice ale ţării noastre este cuprinsă între limirele de temperatură de 15-28oC.

după care devine treptat bentonofag. vârstă. 38 . În hrănirea larvelor. bogată în proteine. pentru satisfacerea funcţiilor vitale şi obţinerea producţiei planificate. care este proprie primelor 2-3 zile de viaţă a larvelor -etapa hrănirii mixte. care debutează o dată cu momentul epuizării rezervelor viteline. a levinilor şi puietului de crap se disting 3 etape: -etapa hrănirii viteline.Proiect de diplomă Distribuirea furajelor pe luni şi decade la puietul de crap se va face după următorul tabel: Tabelul 10 Distribuirea furajelor pe luni şi decade la puietul de crap (după Bura şi colab. Raţia de hrană Reprezintă cantitatea de substanţe nutritive. stare fiziologică etc. necesare pentru o perioadă dată (24 ore) care diferă în funcţie de : specie. în care nutriţia se realizează pe seama rezervelor viteline şi a organismelor din mediul acvatic (fitoplanton). destinaţie. crapul este o specie omnivoră care consumă hrană de origine vegetală şi animală.) Luna Ponderea lunară % 6 25 30 27 12 Puiet de crap Decada I II 1 6 10 11 6 2 8 10 10 6 III 3 11 10 6 - Mai Iunie Iulie August Septembrie octombrie Din punctde vedere al naturii hranei pe care o consumă. din diferite furaje. Începând cu vârsta de 20-24 de zile puietul trebuie alimentat şi cu hrană suplimentară. ea durând 2-3 zile -etapa hrănirii exogene. Crapul este preponderent zooplanctonofag până la vârsta de 30-40 de zile.sex. când larvele se hrănesc cu zooplancton. rasă.

+ n z1 z 2 z 3 zn K= 100 90 10 + 3 2 100 = 2.1991)..86 30 + 5 K = Întrucât o dată cu creşterea temperaturii apei. 39 .. raţia zilnică de furaje reprezintă 2-3% din masa corporală a peştelui... pe când la cel mai în vârstă. administrarea furajelor se va face după următorul tabel.4) – 700 x 35] x 2. necesarul de furaje se stabileşte cu ajutorul următoarei formule: H = N(G – g) – P * K H = cantitatea totală de furaje (kg) N = numărul exemplarelor de peşti care se furajează (buc.2 – 0. Necesarul de furaje În heleşteiele de vara a III-a. La crapul tânăr.. după care se vor amesteca cu unele componente.. creşte atât cantitatea de hrană consumată.Proiect de diplomă Cerealele folosite în raţiese vor măcina la mori cu ciocane. fapt ce impune fertilizarea sistematică a bazinelor în care se întreţin reproducătorii (Rebreanu şi colab.86 H = 19180 kg furaje K= 100 i i i1 i + 2 + 3 + . piscicolă care se poate obţine pe baza hranei naturale (kg) K = consumul mediu specific al amestecului de nutreţuri Rezultă: H = [ 54600(1. Reproducătorii consumă cu predilecţie hrană naturală.) G = greutatea individuală către care se tinde (kg) g = greutatea individuală la populare (kg) P = prod. care favorizează dezvoltarea organelor genitale. cât şi gradul ei de asimilaţie. atinge 3-5%.... conform reţetelor prestabilite.

87 H = 12250 kg furaje 100 35 32 31 2 + + + 5 4 3 4 100 = 3.05) – 700 x 12] x 3.87 25 .83 K = K = Tabelul 12 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara a-II-a Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Ponderea (%) 5 15 27 33 15 5 40 Cantitatea (kg) 612 1837 3307 4045 1837 612 .Proiect de diplomă Tabelul 11 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara a-III-a Luna Ponderea Cantitatea (%) (kg) Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 5 15 27 33 15 5 950 2877 5178 6328 2877 950 În heleşteiele de vara a-II-a necesarul de furaje este: H = [ 59000 (0.4 – 0.

33 K = K = Tabelul 13 Distribuirea pe luni a furajelor la crapul de vara I Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Ponderea (%) 6 25 30 27 12 Cantitatea (kg) 597 2488 2986 2687 1194 Necesarul de furaje pe zi se determină împărţind cantitatea lunară de hrană la numărul de zile de furajare din luna respectivă.05 – 0.a şaptea zi din săptămână nu se vor administra furaje.003) – 700 x 0.6 4 100 = 3.68 ] x 3. Pentru o mai bună valorificare a bazei trofice (fapt ce contribuie la scăderea preţului de cost pe unitatea de produs). Graficul 3 41 .66 27 .Proiect de diplomă În heleşteiele de vara I necesarul de furaje este: H = [ 68000 (0.66 H = 9955 kg furaje 100 38 33 15 10 3 + + + + 5 3 4 2.

Proiect de diplomă Reprezentarea grafică a necesarului de furaje pe luni în heleşteiele de creştere 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3 4 5 kg furaje administrate crapului de doi ani şi o v ară kg furaje administrate crapului de v a ara II-a kg de furaje administrate crapului de o v ară În hrana puietului se va administra furaje combinate de tip Prestarter: R1 pentru perioada de vârste cuprinsă între 5-21 de zile R2 pentru perioada 22-120 de zile Tabelul 14 Structura raţiilor Prestarter Componente Făina de peşte Făină de carne Drojdie furajeră Şrot soia Şrot floarea soarelui Grâu Porumb Fosfat dicalcic Premix vitamino-mineral Proteină brută (%) Proporţia de participare pentru reţetă (%) R1 R2 13 3 8 2 6 3 23 20 14 21 22 16 13 14 1 3 1 1 33.57 25.82 42 .

se reduce cantitatea de substanţe de natură proteică din raţie în favoarea celor care conţin cantităţi mai mari de hidraţi de carbon.1 mm şi se administrează în stare uscată. în zona malului.Proiect de diplomă Înainte de administrare. se trece prin site de 0. Tabelul 16 Crapul în vârstă de o vară se va furaja cu următoarea raţie: Specificare Şroturi Gozuri Porumb uruit Drojdie furjeră Proporţia de participare (%) 35 32 31 2 În cazul crapilor de 2-3 veri. Reţeta Prestarter R2 se distribuie în 2-4 tainuri / zi la 10 mese / ha Tabelul 15 Reţetă de furajare a puietului Specificare Şroturi de floarea soarelui Uruială de porumb Gozuri valoroase Uruială de orz Drojdie furajeră Proporţia de participare (%) 38 33 15 11 3 Pentru o bună dezvoltare în hrana puietului cea mai mare pondere o deţin substanţele proteice. în 6-8 tainuri / zi. 43 . furajul combinat din reţeta Prestarter R1 se macină.

amplasate sub nivelul apei. Scândurile care alcătuiesc masa se vor fixa pe 4 stâlpi ce sunt înfipţi pe fundul bazinului.68 Număr de mese 70 24 2 44 .7-4.25-4. Furajele se distribuie pe mese speciale. Înainte de a fi distribuite vor fi ţinute în apă cel puţin 2 ore. Mesele se vor confecţiona din scânduri (aşezate sub apă la o adâncime de 0. Tabel nr. În total se vor utiliza 96 de mese. în anumite puncte marcate prin pari. fie sub formă de urluială.Proiect de diplomă Tabelul 17 Crapul în vârstă de două şi trei vari se va furaja cu următoarea raţie: Specificare Proporţia de participare (%) Uruială de porumb Nutreţuri de origine animală 90 10 Pentru atingerea producţiei scontate de 1800 kg peşte / ha trebuie să se administreze 3. 2.5 m) în suprafaţă de 1.7. Prin acesta se va preântâmpina plutirea lor la suprafaţa apei şi se va ridica gradul de digestibilitate a hidraţilor de carbon.5 / 1 m. 4. Pentru fiecare ha de heleşteu se vor amplasa câte două asemenea mese.57 UN / kg spor (Alexandrescu 1983). PREGĂTIREA NUTREŢURILOR ŞI DISTRIBUIREA LOR Pentru o mai bună utilizare a nutreţurilor de către crapi.8 0.acestea se vor distribui după o prealabilă pregătire a lor. Leguminoasele se vor ditribui fie sub formă de făină.18 Numărul de mese necesare amenajării ciprinicole Heleşteu Suprafaţa (ha) Heleşteu vara I Heleşteu vara a-II-a Heleşteu vara a-III-a 35 11. conform tabelului numărul 16.2 kg furaj / kg spor. Distribuţia furajelor în heleşteie se va efectua cu lopata din barcă.

68 ha heleşteie de creştere vara I. În fiecare primăvară. În urma calculelor a rezultat că sunt necesare 7 familii de reproducători. la populare. 12250 kg amestec furajer în vara a II-a şi 9955 kg amestec furajer în vara I. 5. 2. iar prin creşterea ştiucii ca specie de răpitori. anual se poate obţine o cantitate de 2180 kg ştiucă. în fermă trebuie să existe heleşteie de creştere.Proiect de diplomă CONCLUZII 1. pentru asigurarea fluxului tehnologic în circuit închis. Într-o exploatare ciprinicolă sistematică cu circuit închis cu o suprafaţă a luciului de apă de 50 ha şi o producţie de 1800 kg crap/ha se poate recolta o producţie anuală de 63000 kg crap C2+. peştilor trebuie să li se administreze o cantitate de 19180 kg amestec furajer în vara a III-a.68 ha. care să totalizeze 47. pentru realizarea producţiei de 63000 kg crap. 12 ha heleşteie de creştere vara a II-a şi 0. anual se poate obţine o cantitate de 3180 kg lin. 59000 exemplare C1 şi 68000 exemplare C0 . din care 35 ha heleşteie de creştere vara a III-a. 6. Pentru realizarea producţiei scontate în circuit închis. Pentru a se obţine o productivitate piscicolă suplimentară de 1100 kg/ha. heleşteiele trebuiesc populate cu 54600 exemplare C2. 45 . 4. Prin creşterea linului ca specie suplimentară. 3.

BURA M. 4. BUD I. NEGRIU R. Timişoara. Zootehnie şi Biotehnologii. 9. An II. GROZEA. SOILEANU B. 1977 11..T. U... Ceres.B.B.. 5.. Ed. Ceres. BUTILCA G. 4. Ed. injectaţi cu suspensie hipofizară. – 1986 – Îndrumător de lucrări practice la piscicultură.A.. 2. Lito I. Piscicultura modernă în apele interioare.A. BURA. STAN T. nr. 46 . 7..REBREANU L. 12. NEGRIU R. 6. Ed.. Biblioteca Agricolă.1991 – Tehnologia producţiei piscicole (curs unic). Redacţia revistelor agricole.S. 13. Timişoara.A. Agricultura Banatului. Timişoara.T.1995 – Înfiinţarea unei crescătorii pentru crap (Cyprinus carpio). – 1973 – Călăuza crescătorului de peşti în iazuri şi heleşteie. Bucureşti. U. An II. GROZEA A..A.Proiect de diplomă BIBLIOGRAFIE: 1.. 14. Timişoara. 8.B. BURA M.. BURA M. BURA M. Agrosilvică. Şt. A. Agricultura Banatului. Lito I. De Vest.. 3. M. Creşterea crapului. Lucr.. Bucureşti.POJOGA. ALEXANDRESCU I.. 2002 7. -1995 – Amenajarea unui iaz pentru creşterea dirijată a peştilor. . VOICAN V.A.S. Bucureşti.. GROZEA A. Ed..REBREANU L. – 1973 – Valorificarea iazurilor prin creşterea crapului. edit. CORNEA I. – 1995 –Studiu privind maturarea produselor sexuale la reproducătorii de crap din rasele Lausitz şi Galiţian. I. – 1984 – Curs de piscicultură. . KASZONI Z. Ceres.1988 – Piscicultura practică. edit. U.A.. Lito I. POJOGA I.1982 – Metode şi tehnologii noi aplicate în piscicultură. POJOGA I.1976 – Amenajarea şi exploatarea apelor interioare piscicole. .T. – 1974 – Creşterea peştilor în iazuri şi heleşteie. . nr.. Vol 28.S.REBREANU L. Bucureşti. GROZEA A. .. Bucureşti. 10.. Bucureşti. BÂRCA Gh. Ceres.

Ed..VOICAN V. LUSTUN L. 47 . -1981..Proiect de diplomă 15.Călăuza piscicultorului. Ceres.. RĂDULESCU I. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->