P. 1
Radio 1

Radio 1

|Views: 158|Likes:
Published by tiegeorge27

More info:

Published by: tiegeorge27 on May 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

Prof. Dr. GHEORGHE CIOBANU Dr. Drd.

CĂLIN GHEORGHE CIOBAN

RADIODIAGNOSTIC CLINIC

Ediþia a II-a

INTRODUCERE
În anul 2001 s-a produs un eveniment deosebit în RADIOLOGIA şi IMAGISTICA MEDICALĂ din România. Prin garanţia guvernamentală s-a procurat aparate de RADIODIAGNOSTIC PERFORMANTE, DISPOZITIVE PACS, TOMOGRAFIE COMPUTERIZATĂ, APARATE pentru IMAGISTICĂ PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ ŞI ECOGRAFE. Aceste aparate au fost repartizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în primul rând Clinicilor de radiologie şi Imagistică Medicală, dar şi Laboratoarelor de radiologie şi Imagistică Medicală din aproape toate Spitalele judeţene. Apariţia centrelor medicale de Radiologie şi Imagistică medicală private dotate cu aparatură performantă sunt de asemenea elemente favorabile înbunătăţirii calităţii diagnosticului. Dotarea cu aparatură performantă a Laboratorului de radiologie şi Imagistică medicală a Spitalul Clinic Judeţean Arad, Spitalului Clinic Municipal, laboratoarele de radiodiagnostic şi Imagistică medicală performante privată în special Centrul de excelentă EUROMEDIC, a creat posibilitatea populaţiei judeţului Arad şi a celei din vestul ţării de a beneficia de cele mai performante metode de diagnostic. Dotarea cu aparatură medicală performantă a dus la o largă solicitare pentru investigaţii din partea medicilor clinicieni. Lărgirea informaţiei medicale a clinicienilor privind amploarea diagnosticului imagistic a devenit o necesitate. Examenul radiologic îşi păstrează însă importanţa în diagnosticul unor afecţiuni. În această idee am hotărât să îmbunătăţesc textul volumului RADIODIAGNOSTIC CLINIC cu noţiuni de Imagistică medicală, necesare medicilor clinicieni, studenţilor de medicină, radiologilor pentru utilizarea mai intensă a diagnosticului radiologic şi imagistic performant. Am fost încurajat pentru reeditarea volumului de studenţii mei, care au apreciat prima ediţie a volumului pentru stilul concis, sistematizat, redactat modern. Schemele prezentate sunt sugestive, clare, ajutând la înţelegerea imaginii. Am avut în vedere la îmbunătăţirea textului noului volum, sugestiile colegilor clinicieni, a studenţilor medicinişti cărora le mulţumesc pentru ajutor. 1 XI 2003 Prof. Dr. GHEORGHE CIOBANU Prof.Dr.Gh. Ciobanu CĂLIN GHEORGHE CIOBANU
3

Culegere, tehnoredactare computerizată şi tipar S.C. MEDIAGRAF S.A. ARAD

DE ACELAŞI AUTOR:
G.Ciobanu, Liliana Anca Mihailoviciu - GHID PRACTIC DE TEHNICĂ RADIOGRAFICĂ CRANIO-FACIALĂ - 1986 G. Ciobanu - RADIOLOGIE STOMATOLOGICĂ - 1994 G. Ciobanu - RADIOLOGIE STOMATOLOGICĂ - 1998 G. Ciobanu - RADIODIAGNOSTIC CLINIC - 1999 G. Ciobanu - ECOGRAFIE ABDOMINALĂ - 1999

CUVÂNT ÎNAINTE Ideea Apariţiei acestei lucrări s-a datorat necesităţii de a pune la dispoziţia studenţilor facultăţii de medicină, şi medicilor cunoştinţele necesare interpretării în bune condiţii a buletinelor radiologice elaborate de radiologi dar mai ales pentru solicitarea corectă a examinărilor radiologice studiindu-se pericolul de radiere pe care-l poate realiza. Dotarea centrelor de sănătate cu aparate de roentgen-diagnostic şi posibilitatea de-a se efectua radiografii la aceste unităţi sanitare, obligă medicii de medicină generală a-şi însuşi suficiente cunoştinţe de radiodiagnostic pentru a se orienta asupra diagnosticului radiologic în cazuri simple şi de a recunoaşte imaginile dificil de interpretat care necesită a fi trimise specialistului radiolog pentru interpretare. Materialul ştiinţific utilizat în lucrare a fost elaborat în ultimii ani şi îmbunătăţit permanent pentru a fi cât mai substanţial şi util celui interesat de a-l studia. Bogăţia de imagini sugestive vine în sprijinul înţelegerii mai bune a noţiunii teoretice din lucrare. Suntem conştienţi că lucrarea are imperfecţiuni, motiv pentru care orice sugestie de îmbunătăţire va fi bine apreciată de noi. Mulţumesc în mod deosebit soţiei mele Jeni şi băiatului meu Călin pentru ajutorul acordat pentru realizarea acestei lucrări. Aduc mulţumiri d-nei Gaşpar Veronica, d-nei Dr. Manta Claudia, tipografiei S.C. „Mediagraf” S.A. Arad precum şi tuturor celor care au ajutat la elaborarea acestei lucrări. Sunt profund îndatorat d-lui Zăvoianu Dorel directorul Cotidianului Adevărul Arad, pentru sprijinul deosebit care a făcut posibila apariţie a acestei lucrări. Mulţumesc rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad pentru bunăvoinţa şi sprijinul acordat. Conf. Dr. Ciobanu Gheorghe Arad, Ianuarie 1999
4

ISTORIC

VALOAREA ŞTIINŢIFICĂ A DESCOPERIRII RADIAŢIILOR X. Ca şi orice alte descoperiri epocale şi descoperirea radiaţiilor X, este rodul efortului comun dintr-o anumită perioadă istorică, a unor oameni de ştiinţă care au reprezentat quintesenţa emulaţiei ştiinţifice deosebite care a caracterizat sfirşitul secolului trecut. Printre premergătorii acestei adevărate revoluţii în ştiinţă au fost savanţi care şi-au adus o contribuţie deosebită în domeniul electricităţii cum au fost: James Watt, Crookes, Edison, Rumkorph, Maxvell. Dar cel care a reuşit să observe şi să fundamenteze unele fenomene foarte deosebite a fost Wilhelm Conrad Roentgen descoperitorul razelor X. W.K. Roentgen s-a născut la 27 martie 1845 într-un mic orăşel german Lennep. Părinţii, mici comercianţi, s-au mutat în 1846 în Olanda. Tânărul Conrad şi-a petrecut copilăria în oraşul Apeldoorn, iar studiile le-a făcut la şcoala tehnică din Utrecht. A fost o fire dârză şi voluntară. În 1863 este eliminat de la şcoală deoarece nu a divulgat numele unui coleg care a ironizat un profesor, şi a fost obligat să-şi dea bacalaureatul particular. Începe Universitatea din Utrecht dar renunţă şi se transferă la Şcoala Politehnică din Zurich, după terminarea căreia în 1866 devine inginer mecanic. Îl aşteaptă o carieră ştiinţifică deosebită. În 1867 şi-a susţinut teza de doctorat „Studii asupra gazelor”, şi a devenit preparator la prof. Kundt de la Institutul de Fizică a Universităţii din Wurtzburg. După căsătoria cu Bertha Ludwig din Zurich s-a mutat ca asistent şi apoi ca profesor la Strasburg. În perioada 1879 - 1888 a fost şeful Institutului de Fizică de la Universitatea din Giesen-Germania şi apoi s-a reîntors ca profesor la Facultatea de Fizică din Wurtzburg. Este perioada când şi-a dedicat întreaga activitate studierii razelor catodice. Au fost studiile care au clădit temelia descoperirii razelor X.
5

La 8 noiembrie 1895 Roentgen sesizează apariţia unei lumini slabe verzui pe un carton îmbibat cu soluţii fluorescente, aflat într-o încăpere unde nu pătrundea nici o rază de lumină. Experienţa a constat din excitarea de către o bobină de inducţie a unui tub Crockes care era acoperit etanş de un carton, deasupra căruia se găsea ecranul fluorescent. Roentgen a ajuns la legendara concluzie că tubul Crooke produce nişte emanaţii care influenţează cartonul fluorescent. A constatat că aceste radiaţii aveau o penetrabilitate nemaiîntâlnită pănă atunci străbătând: ţesuturi umane, lemn. hârtie, dar care nu străbat oasele, metalele şi plumbul care este unul dintre cele mai opace metale. A reuşit să vadă conturul propriei mâini, efectuând prima radioscopie şi una dintre cele mai mari descoperiri ale omenirii. La 28 decembrie 1895 prezintă la Societatea de Fizică, Medicală din Wurtzburg, lucrarea „Despre un nou gen de radiaţii” însoţită de două radiografii - mîna soţiei şi o plasă de zinc - simbolizând aportul razelor X în medicină şi defectoscopie. La 13 ianuarie 1896 prezintă descoperirea împăratului Wilhelm al II-alea, iar la 23 ianuarie 1896 prezintă comunicarea în faţa Societăţii Fizico-Medicale din Wurzburg cînd efectuează şi o radiografie a mîinii profesorului de anatomie Koelliker. La propunerea acestuia noile raze descoperite vor purta numele Rontgen. În 1901 W.C. Roentgen primeşte premiul Nobel pentru fizică. Colaborează cu intreprinderile electrotehnice Reiniger, Gabert, Siemens şi perfecţionează tuburile realizând în 1910 primul tub de 60.000 V. În 1931 se construieşte primul aparat modern de radiologie stomatologică. Aportul conjugat al fizicienilor, inginerilor, medicilor a dus la perfecţionarea continuă a aparatelor de radiodiagnostic şi radioterapie. Chiar după 15 zile de la descoperirea razelor Roentgen, Otto Walkoff face radiografii dentare. Printre premierii acestei tehnici mai amintim pe H. Konig 1896, Coutremoulius, Cambes, Saussine în Franţa, Rollins, Iacobi în Anglia. Fiecare popor, şi-a adus contribuţia în domeniul radiologiei. Sunt remarcabile contribuţiile Germaniei, Angliei, Franţei, Suediei, Elveţiei, Belgiei, Italiei, Statelor Unite în progresul aparaturii radiologice. Trebuiesc amintite numele marilor radiologi, care în cursul a 80
6

de ani au contribuit la progresul radiologiei şi imagisticii medicaleAlbers Schönberg, Henry Becquerel, G. Holzknecht, J.J. Thomson, Perre şi Marie Curie, Antoine Beclere, Joliot Curie, M. Abreu, Van der Plaats, C. Akerlund, A. Haudek etc. În Romania radiologia a fost introdusă la scurt timp după descoperirea radiaţiilor Roentgen şi progresat permanent. La o lună după apariţia comunicării lui Roentgen, savantul roman S.D. Hurmuzescu, care lucra în laboratorul de cercetări de la Sorbona împreună cu profesorul Benoit, au improvizat o instalaţie pentru producerea razelor X. Profesorul Gh. Marinescu a utilizat această instalaţie pentru radiografierea unor cazuri neurologice. În ţară primul aparat roentgen a fost improvizat dintr-o bobină Ruhmkorf, acumulatori şi un tub Croakes, la şcoala de Poduri şi Şosele Bucureşti, de către profesorul Many în 1896. Sunt apoi achiziţionate instalaţii radiologice la Spitalul Militar Central Bucureşti şi la Clinica Chirurgicală de la Colţea, condusă de profesorul C. Severeanu. Doctorul Gerota care s-a specializat în radiologie la Paris a condus serviciul de radiologie a Ministerului de Război. Din iniţiativa profesorului Hurmuzescu, se instalează un aparat radiologic la Liceul Internat din Iaşi, şi la Facultatea ieşană. Au fost de asemenea dotate cu aparatură radiologică, Clinicile Medicale din Cluj, o contribuţie deosebită avînd marele radiolog Dimitrie Negru. După anul 1946 sunt dotate cu instalaţii de radiologie Clinicile şi Spitalele din oraşele mari, capitale de judeţ. Învăţamîntul de radiologie se efectuează pe lîngă Clinicile Universitare din Bucureşti, Cluj şi Iaşi. În perioada modernă, toate facultăţile de medicină au clinici de radiologie, care sunt în acelaşi timp şi baza de studiu şi perfecţionare a medicilor radiologi, la aceasta contribuind regretaţii profesori de radiologie- Gheorghe Schmitzer, I. Bîrzu, Gh. Chisleag. Istoria radiologiei este marcată şi de numeroşi martiri, care în special în perioda experimentală au plătit cu viaţa aportul lor în progresul radiologiei. În memoria lor s-a ridicat în 1936 la Hamburg un monument. Ultimele decenii au adus progrese deosebite în tehnica radiologiei. Marele producătoare de aparatură radiologică SIEMENS,
7

PHILIPS, TOSHIBA, HITACHI, GENERAL ELECTRIC, şi altele, au perfecţionat aparatura de radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară, tomografie computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, au creat posibilităţi excepţionale de diagnostic şi în acelaşi timp de protecţie nucleară pentru personalul din radiologie şi pacienţi. În Spitalul Judeţean Arad primul aparat roentgen a fost montat în 1930, iar primul radiolog al spitalului a fost Dr. Bologa I.Valer medic primar. Aparatul era Siemens Poliphos cu patru ventile şi trei posturi. În Spitalul de Pediatrie au fost achiziţionate în 1926 două aparate tip Kochstersel. Policlinica de adulţi a fost dotată în 1939 cu un aparat performant în acel timp, tip Siemens Ergofos. Au existat de asemenea aparate de mică capacitate în cabinetele medicale private. În anii 1974-1980, în Judeţul Arad majoritatea laboratoarelor de radiologie au fost dotate cu aparate ELTEX 400 de producţie romanească, care funcţionează şi astăzi. Dintre medicii radiologi care au lucrat în cabinetele de radiologie, amintim pe Dr. Moga Cornelia, prima femeie radiolog din Romania, Dr. Bologa Virgil, Dr. Petrişor Viorel, Dr. Angelescu Grigore, Dr. Romanu Pavel, Dr. Glasser Wilhelm, Dr. Brătuianu Romulus, Dr. Tomescu Doina, Dr. Greceanu Coriolan Dr. Pop Cornel, Dr. Dinulescu Ion, Dr. Ardevan Ştefan care a condus destinele radiologiei arădene pînă în 1974. Toţi aceşti medici sunt decedaţi. Colectivele de radiologi arădeni au participat cu lucrări apreciate la Consfătuiri şi Congrese Radiologice în ţară şi străinătate.

CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE DESPRE RADIAŢIILE X PRODUCEREA RAZELOR X. Razele X sunt radiaţii electroma11gnetice care au un dublu aspect: ondulatoriu şi cvantic. Ele se deosebesc între ele după frecvenţă (număr de vibraţii a unei unde într-o secundă), lungime de undă (distanţa minimă între două puncte consecutive, situate pe direcţie de propagare) şi perioada, (intervalul de timp minim după care unda reproduce în aceaşi ordine, aceleaşi stări caracteristice ale unei mărimi periodice). Cea mai utilizată caracteristică este lungimea de unde cuprinsă între 8-0,006 A° fiind situată între razele ultraviolete ( 3900A° - 136A°) şi radiaţiile gamma ( 6,06A° - 0,001A°). Pentru radiodiagnostic este important că razele X sunt formate din fotoni care se deplasează în linie dreaptă cu 300000 Km/sec. Radiaţiile electromagnetice sunt modalităţi ale aceleiaşi energii şi se deosebesc între ele prin lungimea de undă şi frecvenţă. Radiaţiile X se deosebesc de radiaţiile gamma deoarece primele sunt radiaţii electromagnetice emise la nivelul electronic, iar celelalte sunt emise în nucleu. Radiaţiile X se produc atunci când electronii cu energie mare plecaţi de la catod sunt opriţi de un obstacol material, cum este la tuburile Roentgen anticatodul, care are pe suprafaţa tungsten. Numai o parte din electroni porniţi de la catod, se transformă în urma coliziunii cu anticatodul în raze X, ale căror frecvenţă şi lungime de unda depind de energia elec9

8

tronilor. O altă parte din electroni produc fluorescenţă şi căldură. Aceste raze moi, sunt oprite în foarte mare măsură de a intra în fascicolul radiant prin filtrare la fanta cupolei. Producerea razelor X se face prin coliziune şi frânare. Prin coliziunea electronului incident cu alt electron orbital din placa de tungstran se produce o respingere electrostatică, urmată de punerea ultimului electron în mişcare şi transferarea unei părţi din energie. Transferul de energie. Când energia transferată de electronul incident este mai mare decât cea de legătură, se produce dislocarea electronului de pe orbită producându-se fenomenul de ionizare - iar razele X sunt urmarea acestui fenomen. Radiaţiile de frânare apar atunci când electronii incidenţi sunt opriţi de anodul tubului. Energia cvantică pe care o cedează electronul prin fenomenul de frânare se manifestă prin foton de raze X. Fascicolul de radiaţii X de frânare va conţine un spectru continuu chiar neomogen deoarece conţine factori diferiţi rezultaţi în urma interacţiunii între electroni şi atom cu devierea traiectoriei electronului şi reducerii diferită a energiei lui cvantice. Numai fotonii cu energia foarte mare alcătuiesc fascicolul de raze X utilizat în roentegndiagnostic.

EFECTE FIZICE
Interacţiunea energiei radiante cu materia modifică cantitativ şi calitativ calităţile razelor X. Cele mai multe interacţiuni sunt la nivel sub molecular. Urmările acestui impact sunt determinate de energia fotonilor incidenţi. Modificările suferite de energia radiantă la diverse nivele ale corpului omenesc alcătuiesc un ansamblu de elemente utile pe care fascicolul de raze X le transmite examinatorului ca imagini radiologice. Diferite ţesuturi străbătute de razele X acţionează diferit asupra acestora prin forţa datorată învelişului electronic sau numărului atomic al nucleelor ţesuturilor străbătute. Energia radiantă absorbită în ecranul
10

radioscopic sau în filmul radiologic, transformă imaginea radiologică imperceptibilă într-o imagine vizibilă. Cele mai importante interacţiuni între fotoni şi particulele materiale de nivel subcelular sunt EFECTUL COMPTON, EFECTUL THOMPSON, EFECTUL FOTOELECTRIC, şi FORMAREA DE PERECHI DE ELECTRONI. Efectul Compton - are loc la nivelul straturilor periferice ale atomului. El se produce când un foton incident cu energie mare intră în coliziune cu un electron fixat slab căruia îi transferă o parte din energia iniţială prin care electronul părăseşte atomul şi primeşte o direcţie diferită de a fotonului incident. El s-a transformat în electon Compton sau electron de recul dar şi fotonul incident va avea direcţie deviată devenind foton difuzat. Efectul Thompson - constă în abaterea fotonului incident de la direcţia iniţială fără a ceda energia atomului el îşi conservă energia. Efectul fotoelectric - se produce cînd un foton incident expulzează un electron din învelişurile atomului cedându-i toată energia. Acestea devin un fotoelectron. Frecvenţa efectului fotoelectric este cu atât mai mare cu cât interacţiunea are loc în medii cu număr atomic ridicat deci radiaţiile vor avea energii mici. Dislocarea unui electron duce la ionizarea atomului lăsând pe orbită un loc liber. Revenirea din această stare se face prin completare cu electroni din starturile periferice şi cu eliberarea de energie care determină emisiunea de fotoni de fluorescenţă. Un astfel de electron dislocat de pe un înveliş cu energie de legătură joasă se numeşte electron Auger.
11

O parte din fotoni care nu au dispărut prin interacţiuni colizionale traversează materia. La interacţiunea cu mediul material o parte din fotoni incidenţi ai fascicolului de raze X rămân în regiunea examinată prin efect Compton. impresionarea emulsiei radiografice. După cum am văzut prin efectul Compton se produce o difuziune cu schimbarea de frecvenţă. Razele X nu au toate aceiaşi calitate. Din cele spuse se poate reţine următoarele: A. necesitând filtrarea lui. este un efect de absorbţie. Razele X se produc în urma coliziunii electronilor incidenţi cu anticatodul. Razele X sunt constituite din fotoni. electronic sau nuclear. 13 . Fracţiunea de energie incidentă transferată electronilor secundari adică fotoelectronilor. Efectul fotoelectric însoţindu-se de cedarea de energie modulului. luminiscenţa. Filtrele de cupru se folosesc pentru energii de 100-200KV. Fotonii dispăruţi din fasciculul de radiaţii X formează COEFICIENTUL DE ATENUARE. 12 PROPRIETĂŢILE RAZELOR X. Se măsoară în KV. formând un fascicol policromatic. 2.nivelul molecular. Fasciculul are forma unui mănunchi de drepte în formă de con cu vârful la focarul tubului şi baza la planul de proiecţie. Penetrabilitatea (Duritatea) Razele X trec cu uşurinţă prin corpuri materiale. În centrul fascicolului se găseşte raza centrală .Formarea de perechi. Penetrabilitatea este determinată de tensiunea la capetele tubului. 3. La energii mici va fi preponderent efectul fotoelectric iar la energii mijlocii efectul COMPTON. Cu cât creşte tensiunea tubului creşte puterea de pătrundere a Rx. atomic. Explorarea radiologică se bazează pe o serie de proprietăţi importante ale razelor X . D. Înclinarea acestuia permite devierea fascicolului de radiaţii X la 90 grade faţă de axul tubului. Constă în transformarea energiei fotonilor incidenţi în materie. filtrarea adiţională făcută prin filtre de aluminiu sau cupru interpuse între tub şi pacient. Penetrabilitatea este direct proporţională cu puterea a treia a lungimii de undă. Razele X datorită naturii lor corpusculare sunt alcătuite din fotoni. Interacţiunea dintre razele X şi materie poate avea loc separat sau concomitent la. filtrarea la nivelul regiunii examinate. Filtrele de aluminiu atenuează energiile sub 50 KV prin efect fotoelectric. Sunt cunoscute trei sisteme de filtrare: 1. atenuarea. Acest efect are loc la energii peste 1000 Kv. La efectul Thompson electronul difuzat păstrează aceeaşi lungime de undă ca fotonul incident. Se formează perechi de particule compuse din electron pozitiv (pozitron) şi un electron negativ (negatron). Prin construcţia tubului se utilizează doar un fascicul îngust de raze care trece prin fereastra tubului şi este ajustat cu ajutorul diafragmului şi localizatoarelor. C.dreapta care pleacă din centrul fascicolului ajunge în centrul focarului şi în centrul planului de proiecţie. efect Thompson şi efect fotoelectric. filtrarea inerentă formată de parametrii tubului. electronilor Compton sau celor proveniţi în urma formării de perechi constituie COEFICIENTUL DE ABSORBŢIE. iar cantitatea sau intensitatea energiei se măsoară în mA. B.penetrabilitatea. atenuarea efectuându-se prin efect Compton.

tungstatul de calciu.s. Când utilizăm un fascicol de raze X penetrant. Fotoni difuzaţi prejudiciază calitatea imaginii radiologice şi sunt un pericol pentru personalul din radiologie. Atenuarea fotoelectrică se produce prin fenomenele cunoscute ca absorbţia şi difuziune. grosimea corpului examinat şi lungimea de undă a fascicolului de radiaţii X. furnizează o cantitate mică de radiaţii de difuziune care se absorb în apropierea locului unde s-au format. Diferenţa de absorbţie între diferitele structuri anatomice au importanţă în vizualizarea imaginii radiologice. Absorbţia se exprimă prin relaţia I1= I0emd I1= intensitatea radiaţiei emergente I0= intensitatea radiaţiei incidente m= coeficientul de atenuare al structurii examinate. Fotonii difuzaţi au diferite direcţii devenind chiar retrodifuzaţi. fasciculul va fi format din fotoni primari şi fotoni difuzaţi. Cantitatea de raze de difuziune creşte şi cu difuziunea structurilor anatomice examinate. Luminiscenţa are două forme distincte: 1.92. Ei scad contrastul şi şterg detaliile. radiaţiile de difuziune sunt în cantitate mare. Aceleaşi structuri vor determina o atenuare diferită în funcţie de grosimea lor. atenuarea fiind dată în totalitate de absorbţie. densitate. Coeficientul de absorbţie indică fracţiunea dintr-o radiaţie absorbită într-un cm grosime. fenomenul purtând numele de radiaţie luminiscentă. 15 . d= grosimea e =baza logaritmului natural =2. Luminiscenţa Sub influenţa razelor X unele săruri cum sunt: platinocianura de bariu. Se nasc radiaţii secundare cu lungime de undă mai mare ca cea iniţială. Cauzele acestor modificări sunt: efectul fotoelectric.71828 Vander Platz 14 Reacţia dintre absorbţia şi calitatea energiei radiante arată că numai razele X cu o anumită penetrabilitate vor traversa corpurile întâlnite în cale.radiaţia mai dură reduce contrastul. dar intensitatea fotonilor difuzaţi nu este omogenă. devin luminoase. Grosimea structurilor anatomice influenţează absorbţia. Radiaţia de difuziune este maximă în axul de propagare a fascicolului emergent şi diminuă proporţional cu pătratul distanţei pe măsură ce se îndepărtează de ax. Calitatea radiaţiei influenţează contrastul imaginii . După traversarea corpului. Acest fenomen permite detectarea razelor X de către ochiul examinatorului. deci intensitatea lor este invers proporţională cu lungimea de undă. dând fenomene de iradiere care determină utilizarea mijloacelor de antidifuziune cum sunt: diafragma secundară şi localizatoare. Densitatea osului fiind de 1.este fenomenul de luminiscenţă care persistă un timp şi după încetarea acţiunii razelor X. Difuziunea După locul fascicolului de raze X în drumul dintre focar şi planul de proiecţie se deosebeşte fasciculul incident şi fasciculul emergent. Un fascicol incident puţin penetrant. Fosforescenţa . Absorţia Absorbţia este determinată de puterea a patra a numărului atomic Z. sulfura de zinc.efectul Compton şi de materializare.Atenuarea Atenuarea este efectul fizic prin care un corp material diminuă sau atenuează intensitatea unei radiaţii ajunsă la nivelul său.85 va absorbi mai multe raze X decât ţesutul grăsos cu densitatea de 0.

continuând să emită lumină câteva momente. CAPITOLUL II FORMAREA IMAGINII RADIOLOGICE Imaginea radiologică este de două feluri: radioscopică şi radiografică. cum ar fi filmul cu dublă emulsie. motiv pentru care remanenţa este astfel calculată încât să nu depăşească timpul între două imagini succesive. În fascicolul emergent imaginea radiologică nu este perceptibilă. albastru-violetă impresionează emulsia de bromură de argint de pe filmul radiografic. Imaginea de pe filmul radiografic are o tentă inversă faţă de imaginea radioscopică. Impresionarea emulsiei radiografice. Pentru a contracara acest neajuns. În funcţie de cantitatea energiei radiante care impresionează bromura de argint imaginea emulsiei radiografice este diferită. Emulsia radiografică care nu a fost impresionată de energia radiantă este înlăturată sub acţiunea fixatorului. proprietate care stă la baza formării imaginii radiografice.2. dar prin acţiunea lor. adăugarea unor săruri de plumb sau toriu în startul sensibil. Atunci când atenuarea fascicolului de raze X este diferită prin numărul atomic. fenomen denumit Van der Plaatz. Relieful fascicolului emergent traducând contrastul imaginilor examinate este contrast natural. Imaginea pe ecranul radioscopic este pozitivă. Sulfura de zinc şi cadmiu. cu o anumită greutate atomică. 17 . ea fiind o imagine radiologică negativă. aceasta devine sensibilă la acţiunea substanţelor reductoare. filmul rămânând alb. o imagine de intensitate uniformă. Numai o parte din energia radiantă acţionează asupra emulsiei radiografice. sărurilor fluorescente convertesc lungimile de undă mici de A° ca să devină perceptibile de către ochiul omenesc. Energia radiantă are lungimea de undă mică şi nu este perceptibilă de ochi. ecran sau film radiologic. este sarea cea mai utilizată pentru ecranul radioscopic. Ecranele întăritoare sunt utilizate la executarea radiografiilor pentru a înlocui acest neajuns. Sub influenţa razelor X nu toate moleculele substanţei fluorescente intră în excitaţie în acelaşi timp şi deci stabilitatea iniţială se produce treptat. Imaginea radiologică prezintă aspecte diferite după cum corpul plasat în fascicolul de radiaţii are o constituţie omogenă sau nu. fenomen denumit remanenţă. dar devine perceptibilă pe un plan de proiecţie. La baza fenomenului stă transformarea energiei roentgeniene în energie luminoasă prin eliberare de fotoelectroni şi electroni Compton. Fluorescenţa produsă. Tungstatul de calciu este util la fabricarea foliilor întăritoare. Razele X ca şi lumina impresionează emulsia de bromură de argint de pe filmul radiografic. densitate şi grosimea regiunii examinate pe planul de protecţie se obţine o imagine neuniformă. Pentru a diferenţia pe un plan de proiecţie două imagini diferite. realizează pe ecran sau film. în aceste condiţii revelatorul transformă bromura de argint în argint metalic. încărcătura cu substanţă activă mai mare.este luminiscenţa care durează numai atât timp cât acţionează fascicolul de raze X asupra sărurilor fluorescente. Fenomenul este util pentru foliile întăritoare din casetele pentru radiografii dar deranjează la radioscopie. În practică este utilizată la iluminarea ecranului fluorescent. constructorul a luat o serie de măsuri. densitate şi grosime . 16 Un corp cu structură unitară. Razele X supun particulele de bromură de argint unui proces de ionizare. acestea trebuie să aibă un indice de atenuare diferit. Fluorescenţa .

În situaţia când fascicolul de raze X este proiectat oblic pe planul de proiecţie. Prin traversarea unui obiect de examinat de către fascicolul de radiaţii X. Razele X emise de un focar punctiform se propagă în linia dreaptă şi divergent. Se consideră că la distanţă de 2 m tubul emite raze X paralele. Particularităţile imaginii radiologice privesc dimensiunile şi forma acesteia care poate fi mai apropiată sau îndepărtată de mărimea şi forma reală a elementelor examinate. imaginea va fi eliptică deformată. Fenomenul paralaxei apare atunci când călătorind cu trenul avem iluzia optică. Părţile componente ale obiectului de examinat cu trepte diferite de absorbţie se suprapun formând o imagine nouă. trebuie mărită distanţa focar . Un astfel de exemplu este utilizarea radiografiei de contact.direcţia de propagare a fascicolului de radiaţie pe planul de proiecţie. În radiodiagnostic atunci când tubul roentgen execută o deplasare între două puncte. Legea sumaţiei planurilor. apare mărit. Acesta este motivul pentru care s-au stabilit incidenţe speciale pentru evidenţierea unor suprafeţe ale organismului. devine evident profilul radiografic al acestuia . Uneori recurgem intenţionat la deformarea imaginii radiografice pentru a scoate mai bine în evidenţă unele detalii. care uneori poate fi mai opacă decât cea normală sau din contră mai transparentă. în timp ce obiecte asemănătoare aflate la distanţă se deplasează mai încet. redusă la două dimensiuni prin însumarea planurilor de examinat. că stâlpii de telegraf se deplasează rapid în faţa ferestrelor vagonului. are o importanţă covârşitoare pentru claritatea imaginii. Unghiul sub care cad radiaţiile pe suprafaţa unor formaţiuni diferite. Imaginea radiologică care se formează la baza fascicolului reprezintă proiecţia perpendiculară a fascicolului de raze X. Paralaxa. Imaginile elementelor situate mai departe de planul de 18 proiecţie apar mai mari decât imaginile elementelor care se găsesc la o distanţă mai mică. MĂRIREA ŞI DEFORMAREA IMAGINII Legea proiecţiei conice. Legea incidenţelor tangenţiale. (B) Imaginea este cu atât mai mare cu cât distanţa dintre focarul tubului de raze X şi film este mai mică (C) sau cu cât distanţa dintre obiectul de examinat şi planul de proiecţie este mai mare. 1.cazul radiografiilor dentare. Însumarea imaginilor dau o imagine nouă. -dispoziţia regiunii sau elementelor anatomice în fascicolul de raze X.PARTICULARITĂŢILE IMAGINII RADIOLOGICE Particularităţile imaginii radiologice sunt influenţate de următoarele elemente: . (A) Imaginea radiologică a unui obiect aflat la o distanţă oarecare de planul de proiecţie. Suprafeţele sunt bine delimitate atunci când radiaţiile cad tangenţial la suprafaţa acestora. imaginea celor două corpuri se 19 .plan de proiecţie sau să aşezăm obiectul de examinat cît mai aproape de planul de proiecţie. iar în fascicolul de radiaţii sunt două corpuri situate la distanţe diferite.(D) . -distanţa dintre focarul termic şi planul de proiecţie -distanţa dintre regiunea pe care o examinăm şi planul de proiecţie. (D) Pentru a obţine o imagine radiologică cât mai aproape de realitate.

redă fidel modificările suferite de razele X la nivelul regiunii examinate. Conform legii Daunne . El este influenţat de gradul de absorbţie sau de atenuare a energiei radiante în regiunea examinată şi tensiunea utilizată în timpul expunerii. fiind influenţat favorabil de diferenţele de absorbţie între elementele luate în consideraţie. Intensitatea fascicolului de radiaţii Alegerea distanţei dintre tubul roentgen şi film se face după două criterii: proiecţie conică şi tensiunea fascicolului de radiaţii care determină densitatea acestuia. Contrastul imaginii radiologice exprimă diferenţa între două imagini cu densităţi radiologice diferite în caz că vorbim de contrast vizibil. Prin aplicarea fenomenului de paralaxa se poate stabili cu precizie poziţia vestibulară sau palatinală a unui dinte inclus.CALITĂŢILE IMAGINII RADIOLOGICE Se consideră că o imagine radiologică este de calitate atunci când: . .Hunt. Contrastul este mai evident la imaginea efectuată cu folosirea de folii întăritoare. El variază direct proporţional cu absorbţia. Tensiunile mici se însoţesc de contraste puternice. timpul fiind variabil distanţa tub . intensitatea fascicolului de radiaţii scade cu patratul distanţei.detaliile care traduc aceste modificări conţin elemente utile diagnosticului. Calitatea imaginii radiografice se poate aprecia prin cele trei componente contrast. El urmăreşte evidenţierea detaliilor cu structura cât mai fină ale imaginilor examinate. Ele nu pot forma imagine radiologică dar formează voalul de fond al filmului. Cel mai apropiat de sursa de radiaţii se deplasează cu amplitudinea cea mai mare în direcţia inversă decât a tubului. Diferenţa maximă înregistrată pe o radiografie între zonele cele mai înegrite şi cele mai puţin înegrite se numeşte latitudinea filmului. netitate şi estompare. Fascicolul emergent exprimă diferenţa de intensitate existentă în fascicolul de raze X după ce a străbătut regiunea examinată. Contrastul Poate fi împărţit în contrastul fasciculului emergent imperceptibil ochiului şi contrastul imaginii vizibile. La aparatele de radiodiagnostic dentar.dinte este de asemenea fixă. deasemenea de grosimea obiectului examinat şi invers proporţional cu tensiunea. Contrastul este influenţat de materialul radiografic utilizat şi condiţiile în care se execută radiografia. Energia primită pe unitatea de suprafaţă este de patru ori mai mică în cazul creşterii la dublu a distanţei tub-film. tensiunea şi intensitatea sunt fixe. Contrastul depinde de: 21 proiectează separat. Alt factor care trebuie luat în considerare sunt radiaţiile de difuziune. 20 . Practic contrastul defineşte relaţia dintre albul şi negrul unei imagini. înţelegând prin aceasta diferenţa de luminozitate existentă între imaginile examinate şi structurile lor. Ele sunt cu atât mai mari cu cât avem de examinat obiecte cu număr atomic redus.

distanţă obiect-film -distanţă focar-film mare -cea mai bună netitate -fixarea regiunii de radio-grafiat se obţine fără ecrane -timp de expunere scurt mică întăritoare obţinut prin: -cu ecrane întăritoare -material radiografic care nu au fosforescen. Netitatea Netitatea sau fineţea imaginii radiografice traduce reprezentarea distinctă a liniilor care definesc limitele de separare a detaliilor evidenţiate pe radiografie.calitatea materialului radiografic . La acestea se adaugă estomparea din cauza filmelor. estomparea datorată ecranelor întăritoare. ==================================================== Materialul radiografic Condiţiile în care se utilizat execută radiografia ==================================================== Proprietăţi şi tratareEliminarea estompării de mişcare prin Eliminarea estompării geometrice prin factori de optică radiolo gică __________________________________________ -frecare termică mică .estomparea de mişcare.condiţiile în care se execută radiografia Estomparea Estomparea este imposibilitatea de a reproduce în mod fidel limita detaliilor radiologice. Cauzale lipsei netităţii perfecte sunt focarul nepunctiform a tubului de raze X estomparea geometrică şi deplasarea în timpul expunerii a regiunii examinate .sensibil ţă -tub de mare putere -distanţa focar-film mică -raze dure ==================================================== 22 23 .Pentru a obţine radiografii cu netitate bună se iau în considerare: .

În acest mod tubul este protejat iar instalaţia cu o putere mică funcţionează cu 1/2 unda.tipul mic cu posibilităţi de lucru limitate la un număr redus de radiografii dentare având 5 mA şi 50 KV . Amplasarea compartimentelor tubului este diferită. c. poate închide circuitul spre anod. Aparatele Rontgen dentare funcţionează pe baza schemei instalaţiei Rontgen în 1/2 undă. se încălzeşte la incandescenţă şi pune în libertate electroni.este amplasat pe unitul dentar. Se întrebuinţează numai un fascicol conic limitat de fereastra radiotransparentă a tubului. Tubul are un anod la polul pozitiv şi un catod la polul negativ. Anodul este o tijă de cupru distanţat de filament la 20-30 mm. Monoblocul produce radiaţii X pe perioade scurte de timp comandate de releul de timp. Acesta crează o diferenţă de potenţial în interiorul tubului pentru aparatele mici . Tubul roentgen este un tub Coolidge perfecţionat format dintr-un balon de sticlă cu un indice de dilatare ca al cuprului în care este vid avansat 10-7mmHg. Există şi dispozitiv de protecţie împotriva dilatărilor excesive ale uleiului. care umple cupola. 25 . Unda în sens invers. Aparatul este constituit dintr-un monobloc situat într-o cupolă metalică care are şi rolul de autoprotejare împotriva radiaţiilor X şi este izolată împotriva curentului de înaltă tensiune prin uleiul dielectric 2004. curentul va circula în două sensuri. În timpul funcţionării filamentul de cupru de la transformatorul coborâtor de tensiune.CAPITOLUL III APARATURĂ PENTRU RADIODIAGNOSTIC APARATUL RADIOLOGIC DENTAR Aparatele radiologice dentare sunt de trei tipuri: a. ambalate într-un montaj anumit. Când tubul este montat în partea opusă ferestrei. patul bolnavului. transformatorul ridicător de tensiune. Pentru protejarea tubului şi evitarea încălzirii excesive a anodului se introduce în circuitul tubului un ventil sau Kenotron prin care pătrunde în tub doar unda în sensul dorit. transformatorul coborâtor de tensiune. pătrunzând prin anod nu găseşte electroni liberi şi curentul se întrerupe.tipul mare cu monoblocul montat pe un stativ mobil putând fi utilizat în săli de operaţii. Pe faţa anodului spre catod se află o placă de Wolfram. Catodul este o piesă de concentrare fără focalizare electrostatică. Monoblocul conţine tubul roentgen.de 50. Curentul electric de la reţea fiind alternativ (50Hz) în instalaţia tubului Rx.000 V şi pentru cele mari de 80. Producerea razelor X descrisă mai sus este valabilă pentru unda care ajunge la tub pe calea catodului. este montaj cu distanţă lungă unde fascicolul care ajunge la pacient are o divergenţă foarte redusă.montaj cu distanţă scurtă. Acest tip este preferat în ultimul timp.000 V care atrage electroni spre plăcuţa de Wolfram numită anticatod. având posibilităţi de efectuare a unui volum mare de lucru.000 V. Viteza de deplasare a electronilor este mare datorită atât diferenţei de potenţial cât şi a vidului din tub. fascicolul de electroni format de un filament de tungsten este plasat în mijlocul ei. pentru mijlociu de 60. Capacitatea aparatului este de 25 mA şi 90 KV. 24 În această fază se cuplează curentul de înaltă tensiune. Căldura este preluată de uleiul dielectric. Razele X răspândite în întregul tub sunt oprite de carcasa tubului. unde. b-tipul mijlociu este montat pe un stativ propriu având 10 mA 60 KV. Absorbţia electronilor de către anticatod şi frânarea lor produce radiaţii X şi căldură. De obicei tubul este situat lângă fereastra radiotransparentă . găsind electroni mobilizabili. Radiaţiile X ies din monobloc prin fereastra radiotransparentă şi prin conul localizator.

angiograful cu schimbător de casete. -potenţiometru cu variaţii între + şi . Ele sunt obţinute prin perfecţionări tehnice ale tubului Coolidge construit prima dată în 1913. fenomen extrem de important pentru calitatea radiologică în timpul funcţiunii. tuburile au cunoscut repetate îmbunătăţiri. Dacă la primele tuburi denumite “cu gaze” obţinerea razelor X se baza pe fenomenul de ionizare. localizatoarele. Tubul Roentgen este constituit dintr-un balon de sticlă specială. ANODUL Instalaţia de roentgendiagnostic este formată din tubul de raze X. instalaţiile de roentgendiagnostic sunt dotate cu accesorii între care amintim : stativele diferenţiate după tipul examinării. masa de comandă. TUBUL RADIOGEN Pregătirea aparatului pentru lucru constă în verificarea componentelor aparatelor şi introducerea fişei de alimentare în priză de 220 V.Stativul are şi un sistem de arcuri sau greutăţi care contrabalansează greutatea monoblocului al cărui greutate variază între 6-25 kg. acoperit cu un strat subţire de thoriu. -transformator care produce curent de 50 Kv şi 6 mA FUNCŢIONAREA APARATULUI sorii pentru combaterea radiaţilor secundare cum sunt diafragma. Ea are rol şi de focar optic.Între două expuneri se realizează o pauză de cel puţin 5 sec. utilizarea întăritorului electronic de imagine. anodul fix este format dintr-un bloc cilindric masiv de cupru. care are o mare duritate. Acum indicatorul comutatorului se pune pe poziţia I.C. Locul de producere a razelor X va deveni punctiform.1 sec şi buton declanşator conectat la pupitrul de comandă .Se fixează timpul de expunere 1-3 sec la rozeta casetei . . 27 . Caseta se găseşte într-un loc protejat de radiaţii X. denumită “dispozitiv de focalizare” menită de a concentra fasciculul de electroni asupra anodului. Manipularea aparatului se realizează în urmatoarea ordine. În tub există un vid de 10-6 . etc.2 mm.60 expuneri se face o pauză de 30’ . În completarea examinării radiografice se mai pot utiliza kimograful. Acest filament are temperatura de topire de 3370° C şi are o mare durabilitate. Pentru asigurarea condiţiilor de examinare diversificată şi a protecţiei personalului şi pacienţilor.care va corecta tensiunea de la reţea. INSTALAŢIA DE ROENTGENDIAGNOSTIC Tubul radiogen denumit în mod curent Tub Roentgen reprezintă componenta principală a instalaţiei de radiodiagnostic. Pupitrul de comandă conţine: . acce26 La tuburile Roentgen clasice. redresorii de înaltă tensiune şi încălzire. Planul anodului este înclinat faţă de diametrul tubului. cablul de înaltă tensiune. care are incorporată o pastilă de tungsten ovoidală sau dreptunghiulară denumită focarul termic al tubului. CATODUL Catodul este format dintr-un filament spiralat de tungsten cu grosimea de 0. După 50 . care are două prelungiri tubulare la care sunt adaptaţi cei doi electrozi şi sistemul de răcire. diafragmele. Pe pereţii laterali sunt două raportoare cu punctul 0 la orizontală. diferite tipuri de stative. ecranul radioscopic.caseta de comandă care conţine o rozetă marcată în secunde de la 0 la 5 cu fracţiuni de 0. astfel suprafaţa sa de proiecţie este de 6 ori mai mică decât a focarului termic. grilele antidifuzoare. . unghiul de înclinaţie fiind cuprins între 16-20 de grade.fisă de alimentare la reţea cu priză pentru pământare şi un cablu de cel puţin 2 m.Roentgen. Catodul tubului are în jurul lui o piesă metalică semicilindrică din molibden. generatorul de tensiune.Cu un semnal distinct este marcată valoarea 220 V. precum şi dispozitive de centrare. operatorul având caseta în mână apasă pe butonul de declanşare. Tuburile pentru roentgenterapie au înclinarea gradului la 45°.un comutator cu două părţi 0 şi I . seriograful.o oră. care este punctiform pentru a forma o imagine netă. tomografia convenţională.10-7 mm Hg. De la descoperirea lui în 1895 de către W.STATIVUL .un voltmetru cu gradaţii între 0 şi 250 V . compresorul. tuburile moderne sunt bazate pe fenomenul termoelectric.este cu articulaţii care permite dirijarea fascicolului de radiaţii în direcţii diferite. .După poziţionarea filmului.

Anodul tubului se numeşte ANTICATOD. Aceştia transformă curentul reţelei electrice de 220 V în curent alternativ de 150 000 V. Generatorul de tensiune sau transformatorul realizează transformarea curentului alternativ de tensiune joasă şi intensitate mare. O altă îmbunătăţire adusă acestui tip de tuburi este accelerarea vitezei imprimată anodei de la 3000 la 9000 rotaţii / minut. care asigură izolarea şi răcirea lui. În această fază se cuplează curentul de înaltă tensiune care poate ajunge până la câteva sute de KV între cei doi poli ai tubului. Acest complex realizează un curent magnetic. şi altul pentru focarul mare cu putere de 10 KW. În timpul funcţionării prin filamentul catodului trece un curent de 6-18 Volţi şi 5-9 A. iar capacitatea de răcire atribuită este crescută. Utilizarea în radiodiagnostic este redusă.Puterea tubului variază între 1. Puterea lui variază între 6-12 Volţi şi intensitatea 3-5 Amperi. Pentru a le îmbunătăţi calităţile s-au construit tuburi cu două filamente. în curent alternativ de tensiune înaltă şi intensitate mică. iar bobina secundară are spire multe din cupru subţire. În ultimul timp s-au construit 28 tuburi cu două focare termice.5 şi 50 KW. Această diferenţă de potenţial şi vidul din tub. Transformatorul funcţionează în ulei special. TUBURILE CU ANODĂ ROTATIVĂ permit mărirea evidentă a puterii aparatului care le utilizează. Este montat împreună cu transformatorul de tensiune sau separat. produs de transformatorul de coborâre a tensiunii. TRANSFORMATORUL DE ÎNCĂLZIRE – este de asemenea indispensabil funcţionării tubului roentgen. focarul mic de 0. bobina principală şi bobina secundară. TRANSFORMATORUL DE ÎNALTĂ TENSIUNE – este constituit dintr-un miez de oţel în jurul căruia sunt dispuse două bobine. Tuburile moderne permit realizarea unor expuneri de până la 300 mA/s şi putere de 50 Kw/secundă. Se produce astfel încălzirea filamentului până la incadescenţă cu eliberarea de electroni. Cu 29 . Aceste tuburi au o suprafaţă reală a focarului tubului datorită amplasării acestuia pe un anod în mişcare de rotaţie. Tuburile pentru radiodiagnostic au putere cuprinsă între 1.5-6 KW. permiţând efectuarea de radiografii cu netitate foarte bună şi timp extrem de scurt de expunere. iar anodul este construit din grafit. Ei realizează diferenţe de tensiune necesară funcţionării tubului. Deoarece aceste tuburi au utilizări diferite ele se împart în tuburi cu anodă fixă şi tuburi cu anodă rotativă. care în bobina secundară devine curent de inducţie alternativ. având de obicei 150 Kv.3 mm2 şi focarul mare de 2 x 2 mm 2. La trecerea curentului alternativ prin bobina primară se realizează în curentul magnetic al transformatorului cu flux magnetic variabil. unul corespunde focarului mic şi are putere de 1. Absorbţia electronilor de către anticatod şi frânarea lor produce căldură în proporţie de 99% şi doar 1% din energie quantică este transferată fotonilor X.2 x 0. doar pentru examinări care nu impun cantităţi mari de energie în interval scurt. dar numărul de spire al bobinei secundare este foarte mic şi reduce tensiunea curentului. Bobina primară are spire puţine de cupru cu diametrul mai gros.sunt puternice cu focar termic mare. el furnizând curentul necesar filamentului tubului şi kenotroanelor pentru a le asigura incandescenţa. TUBURILE CU ANODĂ FIXĂ . Prin această mişcare de rotaţie continuă fasciculul de electroni bombardează mereu alte suprafeţe ale anodului. Ele nu oferă o bună netitate imaginilor. Transformatorul este legat de reţeaua electrică. ANEXELE APARATULUI ROENTGEN GENERATORI DE TENSIUNE Generatorii de tensiune sunt conectaţi cu tubul roentgen.5 Kw şi 10 Kw. face ca electronii eliberaţi de la catod să fie atraşi cu o viteză extrem de mare către anticatod.

Masa de comandă a postului de radiografie mai conţine în sistem de măsurarea timpului de expunere. INSTRUMENTE DE MĂSURĂ Sistemele de comandă digitală cu care este dotată. curentul alternativ fiind transformat în curent continuu. Voltmetrul măsoară în volţi tensiunea de la bobina primară şi în KV tensiunea de la bobina secundară. iar un ampermetru montat în circuit permite reglarea corectă a încălzirii filamentului. Complexitatea masei de comandă variază cu tipul aparatului. care permit potrivirea reglajului distinct necesităţii examinării dar şi trecerea de la examinarea radioscopică la cea radiografică. fie redresoare uscate cu elemente de seleniu.În general masa de comandă conţine un autotransformator. Comenzile şi procesul de examinare este comandată de la distanţă. Tubul utilizează numai acea alternanţă a curentului electric la care faţă de anticatod filamentul tubului este încărcat negativ. dar şi pentru reglarea tensiunii secundare prin comutatoare a transformatorului de înaltă tensiune. El asigură o tensiune constantă a curentului primar. Masa de comandă are în componenţă comutatoare. care alimentează transformatorul de înaltă tensiune. Instrumentele de reglaj din masa de comandă servesc pentru fixarea curentului de încălzire a filamentului tubului şi a sistemelor de redresare a curentului electric. Durata de funcţionare mai scurtă. culcarea stativului vertical.Pentru obţinerea constantelor corecte de expunere este necesară o modulare corectă a tensiunii. care conţine dispozitivele cu instrumentele necesare asigurării comenzilor de funcţionare. cu un singur sistem de comandă la aparatele cu un post şi două sisteme de comandă separate. Există aparate de radiodiagnostic cu întăritor de imagine a căror masă de comandă şi monitorul întăritorului de imagini se găseşte în altă încăpere. La montajele cu unul sau două ventile legate în serie cu tubul aparatului radiaţiile X sunt produse numai de una din alternanţele curentului de înaltă tensiune.ajutorul unei rezistenţe se reglează curentul de încălzire. 30 Puterea tubului necesită un sistem adecvat de redresare a curentului electric. cealaltă alternanţă fiind oprită de ventil. La masa de comandă mai sunt incorporate butoane care comandă diferitele facilităţi pe care le realizează aparatele moderne cum ar fi: mişcarea automată a mesei de radiografii. Aparatele moderne au reglat un sistem de elaborare a comenzii în miliamperi secunde. El este intercalat în circuitul primar al transformatorului de înaltă tensiune. fie prin supape cu catod incandescent ( Ventile sau kenotroane). intensităţii şi timpului. funcţionează utilizînd un sistem de autoredresare creată prin diferenţa de potenţial între bornele tubului de raze X. Este un transformator în trepte al cărui circuit secundar este legat la contactele separate. care necesită a fii utilizată în timpul examinării. SISTEME DE REDRESARE A CURENTULUI ELECTRIC Voltmetrul este instrumentul de măsură a tensiunii. instrumente de reglaj şi instrumente de măsură. Au putere limitată şi 2. Autotransformatorul reglează tensiunea curentului primar din transformatorul de înaltă tensiune. masa de comandă permite o perfectă sincronizare a acestor entităţi. care alimentează diferitele reţele de curent ale aparatului. În radiodiagnostic se utilizează instalaţii prevăzute cu redresori de înaltă tensiune. Ventilele au cei doi electrozi de capuri ca şi tubul roentgen dar anodul nu este înclinat. Aceste instalaţii prezintă două inconveniente faţă de montajele la care redresarea permite utilizarea ambelor alternanţe ale curentului electric: 1. Miliampermetrul este cel care măsoară intensitatea curentului de înaltă tensiune care trece prin tub. unul pentru radioscopie şi altul pentru radiografie pentru aparatele cu două posturi. MASA DE COMANDĂ Este acea componentă a aparatului de radiodiagnostic. În acest fel autotransformatorul permite stabilirea tensiunii adecvate. 31 . sisteme de ventilaţie etc. Tuburile cu putere mică şi medie. nefiind necesară prezenţa examinatorului în faţa aparatului de fluoroscopie şi implicit protejarea acestuia de iradiere. Montajele cu patru ventile utilizează ambele alternanţe ale curentului de înaltă tensiune.

Imaginea radioscopică se formeză pe ecranul fluorescent. Examinarea Imagistică radiologică se realizează prin mai multe metode. pe o faţă a acesteia fiind fixat cu ajutorul unei soluţii adezive. Aceste ecrane sunt constituite dintr-un suport de carton pe o faţă a căruia este întins cu ajutorul unui adeziv. datorită impresionării inegale sărurilor fluorescente pe foile ecranului de către fasciculul de radiaţii X. Folia ecranului fixată într-o ramă metalică este acoperită de o sticlă cu un conţinut de 1. Ea pune la dispoziţia examinatorului suficiente date pentru a stabili un diagnostic pozitiv şi diferenţial. materialul fluorescent. de asemenea pentru stabilirea prognosticului bolii. -dispozitive de diafragmare a fascicolului. -dispozitive de susţinere şi fixare a casetelor.Montajele cu şase ventile permit o redresare trifazică creind posibilitatea ca tubul să emită radiaţii tot timpul funcţionării lor. -stativul orizontal şi vertical de radiografii de care este adaptat sistemul Bucky.5 mm Pb. şorţuri plumbate). transformând-o dintr-o imagine virtuală într-o imagine optică vizibilă. devenit neomogen în urma străbaterii corpului omenesc examinat. RADIOGRAFIA .Este o imagine fixă accesibilă de a fi examinată de către mai mulţi specialişti şi în acelaşi timp este un document de comparaţie pentru o examinare ulterioară. -dispozitive de centrare. Radiografia este metodă de elecţie în examinarea radiologică. -materiale de protecţie (mănuşi. -cabluri de înaltă tensiune. În spatele foliei există o placă de material plastic pentru protejarea ecranului. Radioscopia se realizează la întuneric după o acomodare prealabilă a radiologului. Ecranele întăritoare (foliile) sunt accesorii foarte importante pentru obţinerea imaginii radiografice. -grila antidifuzoare. -dispozitive de compresie. Ecranul radioscopic este utilizat pentru a materializa informaţia conţinută de fasciculul de raze X. radiografia fiind cea mai importantă. Substanţa fluorescentă este proteajată de un strat de celuloid subţire şi transparent. Ecranul este alcătuit dintr-o folie de carton. un strat foto-sensibil de tungstat de calciu. Acest ecran se utilizează până la 100 Kv. Acest strat este acoperit de 33 32 . Utilizarea lor realizează o reducere a timpului de expunere.5 mm plumb metalic.150 Kv sticla are un echivalent de 2. de 10-20 minute la lumina roşie. Alte metode de examinare sunt : RADIOSCOPIA . Pentru energiile între 100 . Examinarea este indicată în special pentru studiul dinamicii organului examinat. ACCESORII ALE APARATULUI DE RADIODIAGNOSTIC CAPITOLUL IV TEHNICILE RADIODIAGNOSTICULUI ŞI ALE IMAGISTICII MEDICALE Cele mai importante accesorii de adaptabilitate ale aparatului de Roentgendiagnostic sunt: -stativele de susţinere a ecranului şi alte tipuri de stative.

placa se deplasează uniform pe distanţa a două deschizături.liniar. 35 . KIMOGRAFIA . ytriu). Dimensiunile casetelor sunt corespunzătoare celor ale filmelor radiografice. terbiu. utilizată foarte rar. TOMOGRAFIA . Filmele utilizate sunt speciale în role de lungimi diferite. . Această tehnică permite evidenţierea unor structuri de opacitate intensă sau transparenţă crescută marcată de o opacitate întinsă. Efectuarea radiografiei se efectuează cu aparate de mare putere şi tub cu focar fin. Radiografia se efectuează de la distanţa de 2 metri. La executarea radiografiei se folosesc două ecrane întăritoare care au densitatea particulelor fluorescente diferită. reprezentând expresia radiografică a mişcării. Foliile întăritoare sunt amplasate cu stratul sensibil spre interior pe cele două feţe ale casetelor metalice sau din material plastic. Cu cât unghiul de baleiaj este mai mare. În prezent se utilizează "camera Odelca" care dispune de un dispozitiv optic special prin care se obiectivizează imaginea pe filme 7 / 7 cm sau 10 / 10 cm.Radiofotografia medicală este utilizată în special pentru depistarea în masă a afecţiunilor pulmonare (tuberculoza pulmonară) şi a bolilor cordului.se efectuează pentru explorarea organelor toracale în inspir şi expir. PANTOMOGRAFIA . helicoidal sau hipocicloidal.sursa de radiaţii se află în cavitatea bucală iar caseta se află în exterior. RADIOGRAFIA CU RAZE DURE. Sub influenţa radiaţiilor X stratul sensibil devine luminiscent şi impresionează filmul radiografic în proporţie de 90% faţă de 10 % cât este influenţat de radiaţiile X. RADIOCINEMATOGRAFIA . DIGRAFIA . Metoda este depăşită. eurochiu.dacă grila rămâne fixă şi se mişcă filmul se înregistrează punctele din conturul organului aflate în dreptul deschizăturilor grilei. 20 mg/cm2 pe folia anterioară şi 150 mg/cm2 pe cea posterioară. RADIOGRAFIA MĂRITĂ este un procedeu care realizează mărirea imaginii radiografice ca o aplicaţie a legii "proiecţiei conice".este o metodă radiologică care permite evidenţierea imaginilor radiografice de pe un singur strat de ţesut care este examinat.este metoda care permite înregistrarea amplitu34 dinii mişcărilor organelor din cavitatea toracică şi în special ale cordului. Radioscopia televizată constă în preluarea imaginii de pe ecranul secundar al amplificatorului şi introducerea în releul televiziunii. Explorarea se realizează prin două moduri : sursa de radiaţii situată în exterior iar caseta curbă specială se găseşte de asemenea în afara craniului. Imaginile sunt de "trepte de scară".o peliculă fină radiotransparentă şi impermeabilă.este tehnica utilizată în stomatologie prin care se obţine pe o singură radiografie imaginea panoramică a maxilarelor. eliptic.Este o tehniocă de efectuare a radiografiilor pulmonare pentru a se obţine imagini de dimensiuni apropiate normalului. Iniţial metoda constă în fotografierea pe un film de 36 / 24 mm sau 100 / 100 mm a imaginii radiologice de pe ecranul radioscopic. Prin acest procedeu se măreşte substanţial distanţa dintre obiectul de radiografiat şi casetă. Baleiajul tubului poate fi . ORTODIAGRAMA . care se proiectează pe conturul organului de examinat. IMAGINEA RADIOGRAFICĂ TELEVIZATĂ . Pentru asigurarea protecţiei de radiaţii. Pentru efectuarea acestor înregistrări se utilizează două tehnici : . RADIOGRAFIA CU DUBLĂ EXPUNERE .Este cea mai importantă aplicare a amplificatorului de luminozitate.Nu a corespuns aşteptărilor în special prin calitatea imaginilor şi costul ridicat. Radiografia în culori necesită utilizarea de filme speciale şi developarea cu revelator cromogen special. faţa posterioară a casetelor este radioopacă. Pentru efectuarea acestei examinări se utilizează o placă cu mai multe deschizături de 0. pentru a echilibra cantitatea de radiaţii absorbită în urma străbaterii filmului radiografic.5 cm situate la intervale de 11. circular. . TELERADIOGRAFIA . grosimea stratului de examinat este mai mică. Imaginea se obţine prin baleajul sincron şi în sens invers între tubul roentgen şi casetă. RADIOFOTOGRAFIA MEDICALĂ (RFM) . În ultimul timp se utilizează substanţe fluorescente din seria lantanului şi lantanidelor (gadoliniu.Constă în utilizarea unei fascicul îngust de raze X. situaţie în care marginile organelor prezintă croşete.5 cm. Printr-un dispozitiv se poate fixa adâncimea la care dorim să efectuăm examinarea. Celelalte metode imagistice completează elementele de diagnostic necesare.utilizarea unei plăci speciale de plumb împărţită cu lamele şi efetuarea unei duble expuneri permite explorarea mişcării organelor cavităţii toracice.

vibrează şi emite ultrasunete care se propagă în mediul biologic. Când acestea întâlnesc pe traiectul lor interfeţe. MODUL A-reprezintă explorarea cu ultrasunete pe o singură direcţie. Frecvenţa ultrasunetelor folosită în medicină este cuprinsă între 2 MHz şi 20 MHz. Se utilizează pentru aprecierea ecografică a consistenţei tisulare. ECOGRAFIA ULTRASUNETELE sunt oscilaţii mecanice care au vibraţii între 20Khz şi 100Mhz. Cu ajutorul sistemului de detectare realizat de SCINTIGRAF se pot obţine informaţii utile asupra localizării temporo-spaţiale a sursei de radiaţii. Obţinerea imaginilor sugestive implică utilizarea unor aparate variate. care se bazează pe utilizarea radiaţiei emise de nucleii unor atomi în timpul dezintegrării lor. Are avantajul unei largi utilizări în practica clinică fiind în acelaşi timp o metodă neinvazivă. Ele sunt prelucrate în sistem analog digital. ele se reflectă sub formă de ecouri şi sunt recepţionate de cristal căruia îi produce vibraţii. ECOGRAFIA realizează mai multe MODURI de informaţie diferenţiate prin tehnici diferite de reprezentare a ecourilor. Ele se propagă printr-o succesiune de comprimări şi 36 destinderi corespunzătoare frecvenţei undei. Pentru a transmite ultrasunete. primele experimente realizându-se în anul 1951. MODUL B. ECOGRAFIA DOPPLER-Efectul Doppler reprezintă frecvenţa sonoră când sursa sonoră şi recptorul sunt în mişcare unul faţă de 37 . Se obţine o singură linie de informaţie cu intensitatea strălucirii variabile. Un impuls de ultrasunete în traectul său întâlneşte interfeţe distanţate între ele în timp şi spaţiu şi va produce mai multe ecouri care realizează prin prelucrare diferite nuanţe a imaginii ecografice. nemişcat orientat spre o structură aflată în mişcare. au loc procese de interacţiune între particulele din fasciculul de radiaţii şi atomii materiei străbătute cu pierdere de energie şi realizarea de IONIZĂRI DIRECTE sau IONIZĂRI INDIRECTE produse de fotoni gamma. IMAGINEA ECOGRAFICĂ UNIDIMENSIONALĂ este asemănătoare unui grafic. care este de fapt o TOMOGRAMĂ. Principiul piezoelectric constă în faptul că deformarea mecanică într-o anumită direcţie dă naştere unui potenţial electric pe faţa opusă a cristalului sau o tensiune electrică aplicată în aceaşi direcţie îl deformează în partea opusă producând ultrasunetele. Ultrasunetele sunt produse de un TRADUCTOR conectat la un sistem care produce semnale electrice de înaltă frecvenţă transformate de un cristal piezoelectric în ultrasunete. Cristalul piezoelectric când este supus unor diferenţe de potenţial electric. imaginea fiind alcătuită din linii de informaţie ultrasonoră în timp real. Cu ajutorul calculatorului semnalele electrice sunt prelucrate şi prin reconstrucţie se obţin imagini scintigrafice STATICE sau DINAMICE. SCINTIGRAFIA este cel mai vechi procedeu imagistic de evidenţiere a organelor interne. Detectarea de cele mai multe ori a radiaţiei gamma emise în urma injectării unui radio-farmaceutic cu tropism pentru un anumit organ se realizează convertirea fotonilor gamma în semnale electrice. Scintigrafia statică dă informaţii cu caracter morfologic. MODUL M-transductorul este ţintit. se aplică cristalului o tensiune electrică. Principiul pe care se bazează utilizarea radionuclizilor în diagnostic este administrarea lor pe cale orală sau intravenoasă şi detectarea sau măsurarea radioactivităţii lor la nivelul corpului sau unui organ printr-un sistem de aparate incluse în categoria SCINTIGRAFE. SCINTIGRAFUL LINIAR are o utilizare mai restrânsă fiind unul dintre primele aparate utilizate în scintigrafie. Se obţine o ECOGRAFIE BIDIMENSIONALĂ. care la rândul lor produc diferenţe de potenţial electric la extremităţile cristalului.Prin efectuarea unui baleaj pe tegumente şi fixarea imaginii pe un ecran cu memorie. SCINTIGRAFIA DINAMICĂ sau SECVENŢIALĂ realizată prin prelucrarea datelor prin calculator permite prelucrarea şi stocarea informaţiilor în DINAMICĂ. Este modul cel mai des folosit. SCINTIGRAFIA STATICĂ realizează imaginea obţinută atunci când PRODUSUL RADIO-FARMACEUTIC realizează acumularea maximă în ORGANUL DE EXAMINAT. MODUL M-este utilizat în cardiologie pentru studiul mişcărilor rapide ale structurilor cardiace. În urma pătrunderii radiaţiilor nucleare în organul de examinat. Transductorul realizat din cristale de cuarţ sau metale ceramice realizează emisia cât şi recepţia ultrasunetelor.MEDICINA NUCLEARĂ Este o metodă imagistică de diagnostic.

Restul compartimentelor intensifică. 38 . deoarece semnalul pe baza căruia se constituie imaginea depinde densitatea protonilor T1 şi T2 şi nu doar de densitatea de atenuare a radiaţiei X. La baza acestui fenomen stă comportarea nucleului de hidrogen ca un mic magnet. Intensitatea semnalului rezonanţei magnetice depinde de 4 factori. APARATURA ECOGRAFICĂ Ecograful este alcătuit din mai multe compartimente între care TRANSDUCTORUL conţinând ceramica emiţătoare şi receptoare este cel mai important. Afişarea imaginii ecografice codificată în nuanţe de gri în funcţie de intensitatea lor se realizează pe ecranul ecografului sau pe substrat termosensibil. Ecografia bidimensională Doppler poate fi codificată color. deoarece contrastul în ţesuturile moi este superior cu această tehnică. Când pacientul este plasat în aparat. T1 şi T2 sunt principalele proprietăţi ale rezonanţei magnetice ale ţesutului. Este metoda care nu utilizează raze roentgen pentru explorarea imagistică în general a sistemului osteoarticular şi alte segmente ale organismului. Rezonanţa magnetică nucleară funcţionează pe principiul nucleelor atomice care emit un semnal radio când sunt plasate într-un câmp magnetic şi impuse unei radiofrecvenţe precise situaţie în care se produce rezonanţa nucleilor. Pentru înlăturarea limitei lui Wyquist există aparate performante care depăşesc această limită.densitatea hidrogenului. Proporţional cu această scădere. recepţionează.celălalt. Contrastul. clare. SECTORIALE mecanice sau electronice MONOSONDE COMBINATE ENDOCAVITARE. uşor de diagnosticat.ECOGRAFIA DOPPLER CU EMISIE CONTINUĂ-când se utilizează un transductor constituit din două cristale piezoelectrice alăturate. T1 (spin spin relaxtion time) T2 (spin lattice relaxtion time) şi mărimea hidrogenului.35. În funcţie de diferenţa celor 4 factori se produc şi diferenţele în imaginea rezonanţei magnetice nucleare ale ţesuturilor. Fluxul sanguin devine sursă sonoră dacă este supus unui fascicul de ultrasunete incident. . Rezonanţa magnetică utilizează un puternic câmp magnetic cu pulsaţii de mică frecvenţă care produce secţionarea corpului. Variaţia de frecvenţă care este informaţia obţinută prin efectul Doppler este diferenţa între frecvenţa emisă şi cea reflectată şi este înregistrată. . TRANSDUCTOARELE pot fi de mai multe tipuri: LINEARE mecanice sau electronice. substrat magnetic. Imaginea de rezonanţă magnetică nucleară este superioară celei produsă de tomografia computerizată. în ţesutul moale este superior prin această tehnică. video memorie digitală şi compact disc. protonii de hidrogen reemit o parte a radiofrecvenţei pulsaţiilor. care emit şi recepţionează continuu ecouri care nu permite individualizarea fluxului sanguin la o anumită adâncime. TEHNICILE DE EXAMINARE-folosind EFECTUL DOPPLER sunt: .15 Mhz. diferenţele de potenţial electric realizate de transductorul. Imaginile RMN sunt revelatoare în diagnosticul următoarelor structuri morfologice : 39 În funcţie de regiunea examinată se utilizează transductoare 3. Structurile anatomice reprezentate în imagine sunt bine evidenţiate. Prin calitatea ei este cea mai perfecţionată şi eficientă metodă imagistică. nucleul de hidrogen se aliniează paralel cu puternicul câmp magnetic al scanerului. Noul semnal este detectat de scaner şi redat de un computer digital. Ulterior se produce o scădere gradată a nucleelor din aliniamentul câmpului magnetic. Rezonanţa magnetică nucleară. absorbite de nucleii de hidrogen.ECOGRAFIA DOPPLER CU EMISIE PULSATORIE-transductorul emite şi recepţionează ultrasunetele în mod pulsator. Această tehnică poate fi efectuată concomitent cu MODUL M şi realizează studiul fluxului sanguin într-o zonă limitată în profunzime. Aceştia vor fi deviaţi din aliniamentele câmpului magnetic. apoi serii de pulsaţii de radiofrecvenţe de rezonanţă sunt emise de scaner şi. Această radiofrecvenţă de rezonanţă este dependentă de forţa câmpului magnetic folosit şi de un coeficient special al nucleului utilizat. Acest tip de ecografie este utilizat pentru studiul fluxului sanguin din cord şi vase caracterizat prin sens şi viteză de mişcare.5-7.

care se produc la interfaţa între cele două structuri cum ar fi : afecţiunile demineralizante. Scara de nuanţe realizată se întinde de la negru (aerul) până la alb (compacta osoasă). Mişcarea mecanică a tubului este circulară în jurul axului central cranio-caudal al corpului. Aceasta este ulterior transformată în microcurent electric care apoi este amplificat şi transmis ca informaţie numerică unui calculator. însumate şi convertite în nuanţe gri. tumorile cerebrale. edemul. Pentru înmulţirea numărului de valori de densităţi necesare unei reconstrucţii de imagine pe calculator s-au conceput 2 artificii tehnice: utilizarea unui număr cât mai mare de cristale de scintilaţie şi schimbarea permanentă a raporturilor între tub şi corpul de radiografiat. Sângele care pătrunde în ţesuturile patologice crează o imagine mult mai puternică decât ţesuturile din jur. (aparate generaţia a treia). După traversarea corpului. fascicolul are o grosime între 2 şi 10 mm iar unghiul de deschidere a fascicolului este variabil în jurul a 45 grade. Dacă în faţa razei. Ele reprezintă proiecţia plană a unei felii „Slice” din corpul de radiografiat de 1 până la 10 mm . exprimată în unităţi convenţionale de densitate.diferenţa dintre timpii de relaxare între conţinutul în apă a substanţei albe şi cenuşii a creierului. parţial atenuate. a formelor ischemice. Valoarea medie este valoarea zero a apei. Slice are un aspect de secţiune tomografică în plan axial. Acest fenomen este utilizat şi pentru separarea structurilor mediastinului.diagnosticul patologiei cordului şi apartului circulator Prin tehnica de "îngheţare" a mişcărilor corelate prin EKG cu ciclul cardiac se poate crea un contrast clar între sângele intracardiac. Acesta afişează imaginea pe un ecran TV sub forma unei pete de culoare gri de dimensiunea punctului imaginar care ia dat naştere. Sporirea datelor de măsura prin înmulţirea detectorilor şi mişcarea fascicolului crează 350000 de valori de densitate. Detectorii se mişcă sincron cu tubul şi culeg valori de densitate la fiecare grad sau jumătate de grad a cursei complete. Din aceste motive cel care interpretează imaginea. Imaginea video pe care o utilizăm ca material de lucru este şi ea un mozaic prin însumarea pe suprafaţa monitorului a unui număr de puncte separate care pot fi între 128/128 şi 512/512. iar când sângele iese din secţiunea examinată. reprezentând cea mai mică unitate structurală. care pot culege cca. energia fotonică restantă este transformată în cuantă de lumină. hemoragiile cerebrale. care devine o substanţă de contrast. . infarctul. Viteza de circulaţie a sângelui crează aspecte particulare în reprezentarea prin imagine RMN. facilitează în mod deosebit calitatea diagnosticului. Este o metodă radiologică care utilizează pentru analiza structurilor anatomice un fascicol de raze X emis de un tub de fabricaţie specială. grosime.diagnosticul creierului şi structurilor nervoase. care necesită o acoperire cu o multitudine de cristale de scintilaţii sub forma unor detectori dispuşi în coroana. Imaginea obţinută pe monitorul TV reprezintă realitatea din segmentul explorat.500 de valori de densitate. a formaţiunilor canaliculare a ficatului. miocard şi pericard. prin efectul de scintilaţie. semnalul va fi nul. 40 Într-un corp de radiografiat diversitatea de densităţi posibile se întinde de la densitatea aerului până la a compactei osoase. Valorificarea tuturor radiaţiilor segmentului de cerc reprezentată de marginea evantaiului.. din care unitatea de calcul poate reconstitui o hartă a Slicelui obţinut. Utilizarea gadoliniumului legat de o moleculă organică (OTPA). La intrarea în corpul de radiografiat. Se realizează posibilitatea evaluării pereţilor ventriculari. Raza centrală a fascicolului traversează corpul de radiografiat reprezentând o infinitate de puncte înşirate pe traiectul său. permite evidenţierea unor procese patologice discrete. . TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ Tomografia computerizată CT face parte din familia de metode imagistice care operează prin diferenţierea structurilor anatomice pe baza criteriilor densimetrice. Nuanţa de gri reprezintă o valoare matematică exactă. Dintre cele minimum 2000 de nuanţe gri cu care operează calculatorul. 500 detectori. Efectul de paralaxa departajează între ele punctele înşirate pe traiectul razei centrale. se aşează un cristal ionizabil. ochiul omenesc nu poate percepe mai mult de 18-20. Fiecare nuanţă de gri caracterizează o anumită densitate. trebuie să 41 . cantitatea de radiaţii restante se materializează pe planul imaginar de proiecţie a imaginii sub forma unui punct. Se utilizează cca. . Cantitatea de radiaţii din acest punct este direct proporţională cu puterea fascicolului şi invers proporţională cu grosimea corpului şi cu densitatea structurilor traversate.Aparatele de tip rotativ staţionar au detectorii dispuşi în coroana continuă pe toată circumferinţa şi preiau măsurătorile din aproape în aproape pe măsura că sunt excitaţi de fascicolul care se roteşte.

artrografie precum şi UROGRAFIN 60-70%. angio-cardiografie. datorată iodului şi în special moleculei de suport a mediului de contrast. Cel mai utilizat este LIPIODOLUL în concentraţie de 10-40%. Razebil sau injectabil Pobilan. Printre substanţele de contrast cu eliminare renală. ENOBIL . ECHOVIST 200 şi 300. MAGNEVIST. De obicei capacitatea de stocare este de 50 . acid iopanoic şi ENDOCISTOBIL fiole a 20 ml IV. Nu există până în prezent nici o experienţă clinică care să prevină un accident anafilactic. arteriografie. Produsele firmei Schering cum ar fi ULTRAVIST . Utilizarea prioritară a examinării cu ultrasunete în patologia hepatică şi biliară a redus enorm utilizarea substanţelor de contrast cu eliminare biliară. SUBSTANŢE DE CONTRAST Utilizarea substanţelor de contrast artificial au adus îmbunătăţiri substanţiale examenului radiologic. Substanţele de contrast iodate pot avea şi eliminare biliară.4-10 sec. denumite ferestre de densitate. În corpul omenesc densităţile ţesuturilor variază de la densitatea grăsimii până la cea a osului. CISTOBIL . CT au nevoie de o densitate de min. 43 . angiografii. permiţând evidenţierea unor organe cavitare sau a sistemului vascular. sielografii. a defini anumite organe sau ţesuturi. Toxicitatea acestor produse este mai mică. După constituţia chimică.fiole a 20 ml. substanţele iodate hidrosolubile se împart în monoiodate. În ultimul timp se utilizează prioritar substanţele de contrast non ionice cu putere de contrast mult mărită. Posibilitatea efectuării operaţiunilor de bază de densitate fac din CT cea mai perfectă metodă densimetrică cunoscută. şi automat cu cât timpul este mai larg. În prezent se utilizează doar substanţele hidrosolubile triiodate.folosit la tomografia computerizată. utilizate pentru colecisto-colangiografii. În sprijinul optimizării interpretării imaginii. 42 Substanţele de contrast pozitiv sunt specifice organului care este examinat. sau prin fotografierea cu sistem polaroid.70% fiole de 20 ml utilizate pentru urografii. limfografii. toxicitate foarte redusă asimilaritate redusă şi în special o reducere însemnată a reacţiilor anafilactice. Amintim printre acestea produsele firmelor BRACCO (Elveţia) cum sunt IOPAMIRO fiole de 10 ml şi flacoane de 30-50-100 ml sol. Radiaţiile X de mare putere se utilizează cu efect terapeutic. ale leziunii. măsurătorile sunt mai numeroase. angiografia cerebrală. utilizarea terapiei specifice înlătură simptomatologia.4 mm care este limita inferioară la care imagini heterodense pot fi percepute separat. nu este încă suficientă ptr. are o concentraţie de 30-60-70 % iod şi se găseşte în fiole de 20 ml.selecteze cele mai caracteristice 18 . se utilizează stocarea imaginilor. Pentru a percepe limita între 2 ţesuturi. urografii. utilizată pentru mielografii. Rezoluţia geometrică reprezintă cota de 2 . Doza utilizată este de la 1-4 ml/Kg corp. Timpul de scan (cursa în jurul bolnavului) variează între 1.tablete a 0.46 unităţi UH (unităţi Hounsfield = 1/1000 a diferenţei dintre aer şi apă) = rezoluţie de densitate. Accidentele mai frecvente care apar după administrare sunt de natură anafilactică. ULEIURI IODATE Sunt substanţe de contrast cu utilizare limitată. Pentru tubul digestiv se utilizează sulfatul de bariu chimic pur şi în mod excepţional substanţe iodate hidrosolubile. histero-salpingografie. Puterea de rezoluţie a CT moderne. În acelaşi timp mişcările deteriorizează calitatea imaginilor. UROMIRO .5 gr.datorat unor substanţe cu transparenţă la razele X mai mare decât a ţesutului şi pozitiv când se folosesc substanţe de contrast cu număr atomic ridicat. care se utilizează explorarea cu substanţe de contrast. Pentru rezolvarea problemelor de urmărire în timp a bolnavului.20 nuanţe. ROENTGENTERAPIA. flebografie. delimitează conturul acesteia.60 imagini care pot fi transferate pe discuri magnetice suple (Floppy discuri sau banda magnetică). aparatele CT sunt dotate cu dispozitive de selecţie a benzilor optimale de densitate. diiodate şi triiodate. dar în situaţia declanşării şocului anafilactic.Acid iopanoic. Motiv ptr. angiocardiografii.60% . urografie. Contrastul artificial este de două feluri : Negativ . mg. Ele pot fi administrate per oral . Grăsimea învelind practic toate viscerele. produsul Odiston similar soluţiei Urografin şi Uromiro.

Pe unul din colţuri . Gazele degajate de substanţele de contrast sunt dăunătoare. Aceste operaţii chimice constituie developarea filmului. Developarea este deosebit de importantă. neapărat să depăşească 9 mp. Filmele radiografice utilizate astăzi au emulsie sensibilă de ambele părţi. Filmele dentare sunt de 3 tipuri: – periapicale – cu aripioare (Bitewing) – ocluzale Dimensiunile filmelor dentare sunt standardizate astfel: Nr. 35/35. În camera obscură sunt necesare cel puţin 2 lămpi roşii fixate deasupra mesei pentru manipulaţii uscate şi în sectorul manipulaţiilor umede.6 cm ptr. La mijloc este suportul filmului din celuloză acetil acetată neinflamabilă. utilizat atunci când nu se developează filmele. 30/40. Iluminarea se face cu mare atenţie. sau uşi capitonate cu plăci de Pb.CAPITOLUL V DEVELOPAREA ŞI FILMUL RADIOGRAFIC Constituie cel mai util detector al imaginii radiografice.bromură de argint reprezintă stratul sensibil al filmului care va fi impresionat de razele Rontgen. Ele sunt ambalate la exterior cu hârtie neagră şi folie de staniol. de 0. emulsie. 4 şi 5 sunt ocluzale.filme cu 2/3 cm pentru radiografia retroalveolare şi filme 4/5 sau 5. 24/30. Developarea filmului . Aceasta trebuie să aibă un spaţiu corespunzător. Încăperea în care se află camera obscură necesită să aibă pereţii care o separă de încăperile de radiodiagnostic. filme ocluzale. Partea principală a filmului o constituie emulsia de gelatină cu granule microscopice de bromură de argint. Grosimea suportului nu trebuie să depăşească mai mult de un sfert de mm. Dacă îl developăm în obscuritate completă nu este voie să existe diferenţe între cele două jumătăţi. startul de emulsie sensibil şi un strat protector deasupra acestuia. Pe lângă lumina roşie în camera obscură se găseşte şi o lumină albă situată pe tavan.7/7. Dimensiunile obişnuite ale filmelor radiografice sunt de 13/18. Accesul în camera obscură se face astfel încât să nu pătrundă lumina zilei. iar pe spate există în plus o foiţă de staniol care protejează filmul de razele secundare emanate de la ţesuturile iradiate – la unul din colţuri filmul are compostat o ancoşă care ajută la poziţionare. Camera obscură trebuie să aibă aerisire şi ventilaţie bună. formatului 0 1 2 3 4 5 44 Dimensiuni în mm 22 x 35 24 x 40 31 x 41 37 x 54 57 x 76 40 x 50 Cele mai utilizate sunt cu formatul nr. protejate cu mortar cu barită. dacă aşezăm pe masă un film acoperit pe jumătate cu folie de Pb. 18/24. Emulsia de gelatină .După ce filmul radiografic a fost impresionat de razele X acesta va fi supus unor operaţii chimice efectuate în camera obscură pentru ca imaginea radiografică să devină evidentă. pentru că developarea se face la lumina roşie produsă de lanterne speciale rotative sistem AGFA cu filtru rubiniu 104 şi becuri de 15 sau 25 W. s Camera obscură este încăperea în care se developează filmele. Lampa se fixează la 80 cm. În radiologia stomatologică se utilizează filme cu următoarele mărimi . filmul radiologic este necesar să fie mult mai sensibil pentru a avea un contrast mai bun.2 mm. iar filmele nr. Se poate verifica inactivismul lumini la care se lucrează filmele. În camera obscură se 45 . pe faţă este protejat printr-o hârtie roşie cerată şi una neagră de efectul razelor luminoase şi al umidităţii. 2. filmul are o perforaţie sau o ancoşă care o ajută la poziţionarea lui. ea având o mare importanţă în obţinerea unor radiografii de calitate. Întotdeauna se face fără a avea accesibilitate la lumină. şi îl lăsăm la lumina roşie 20 min. Filmul dentar prezintă următoarele caracteristici: – are un suport transparent mai subţire cu rol benefic în îmbunătăţirea netităţii inaginii – ambalajul filmului este diferit. 15/40 cm. Pe ambele părţi ale suportului se găseşte un strat adeziv ptr. deasupra locului de lucru. Faţă de filmul fotografic obişnuit. Astfel privite în secţiune prezintă 7 straturi.

o substanţă revelatoare .o subst. Aceste dispozitive reuşesc performanţa de a preda în două .o subt.sulfit de sodiu .5 g.40 g .spălarea intermediară . Spălarea filmelor după revelare şi după fixare se face în tancuri. Oxidarea reductoare în contact cu aerul este împiedicată prin folosirea unui conservant şi anume sulfitul de sodiu care se transformă în sulfat de sodiu. Procesul lucrării filmelor cuprinde următorii timpi: . Substanţele reductoare utilizate sunt: hidrochinona care operează mai lent şi metolul mai rapid. La bazinele de developare. neutralizantă .o subst. Tancurile de developare au dimensiuni diferite în funcţie de gradul de utilizare a laboratorului. Neutralizantul utilizat în revelator este carbonatul de sodiu. Revelatorului i se mai adaugă bromura de potasiu care încetineşte acţiunea substanţelor reductoare contribuind la reducerea apariţiei vălului de developare şi astfel îmbunătăţind contrastul. ramele de developare şi portfilmele dentare. Sunt confecţionate din material plastic. dar întotdeauna o substanţă se introduce după ce precedenta s-a dizolvat. Aceste accesorii sunt: Masa pentru manipulaţiile uscate utilizată pentru încărcarea şi descărcarea filmului din casete.uscarea . apa intră prin porţiunea declivă şi iese la marginea superioară a bazinului. Alte anexe necesare sunt clamele.află amplasate unele accesorii necesare developării. care prelungeşte timpul de developare . Toate acestea sunt confecţionate din oţel inoxidabil ca să prindă filmele printr-un sistem de gheară. apă.carbonat de sodiu anhidru . Există dispozitive de încălzire a revelatorului. Developarea se face la lumina roşie şi se va desfăşura în 5 minute.60 g -hidrochinonă 9 g . Tăvile întrebuinţate sunt de dimensiuni în funcţie de mărimea filmului şi sunt confecţionate de obicei din tablă smălţuită. necesită a fi neutralizat pentru a nu ataca argintul metalic. Revelatorul are eficienţa maximă la 18 ° C. care conţin un dispozitiv de încălzire deasupra căruia se află amplasat un ventilator care suflă aerul cald peste filme. Camera obscură trebuie să conţină instalaţie curentă de apă. iar în laboratoarele mari în bazine tapetate cu faianţă.primii trei timpi se efectuează la lumină roşie 46 REVELAREA .spălarea finală . din emulsie de gelatină. Hidrogenul împreună cu bromul rezultat din bromura de argint înfluenţate de razele X formează acid bromhidric.este operaţia prin care imaginea latentă de pe filmul radiografic expus la razele Roentgen devine evidentă. Tehnicile noi au permis efectuarea de dispozitive automate de developare a filmelor. Sectorul pentru manipulaţii umede este constituit din tancurile de developare sau din tăvile respective. suferă modificări latente pe care le putem face evidente sub influenţa unor reductoare. Acidul bromhidric. Substanţele revelatoare fac posibilă scoaterea clorului sau bromului din halogenurile de argint.metolul şi hidrochinona .bromură de potasiu 3. Acestea iau oxigenul din apa existentă în revelator şi pun în libertate hidrogenul.53 g . Revelatorul conţine: . Pentru un litru de apă. Se complectează până la 1000 ml.bromura de potasiu. precum şi pentru păstrarea casetelor şi a ramelor. Procesul developării filmelor . Modul de preparare . În laboratoarele mari tancul care conţine revelatorul are deobicei 20 litri iar cel pentru fixator 30 l. Încălzirea sau răcirea revelatorului este importantă. Developarea se realizează la 45°. iar argintul persistă ca un depozit din grăunţe microscopice de argint oxidat. Uscarea filmelor se realizează prin aparatul special denumit dulap uscător de filme.fixarea .trei minute un film developat şi uscat. de conservare .sulfit de sodiu anhidru . Un exemplu de formulă pentru revelator este: .substanţele enumerate se dizolvă în 800 ml apă călduţă în ordinea enumerată. 47 .metol 3. Revelatorul trebuie să aibă o temperatură constantă în jur de 18 grade.carbonat de sodiu .Sub influenţa razelor Roentgen clorura sau bromura de argint. Prelungirea developării mult peste 5’ la filmele subexpuse dă o imagine ştearsă fără contraste. Pot avea dimensiuni între 9 litri şi 30 l. Ramele conţin diferite sisteme de susţinere a filmului. clemelor etc.revelarea . iar soluţiile utilizate sunt speciale.

Persoanele care acumulează doze excesive de radiaţii pot suferi efecte dăunătoare sănătăţii cum ar fi: 1. poate apare cataracta precoce. 5 l soluţie. Tehnica de preparare impune dizolvarea la început a hiposulfitului de sodiu în apă caldă. Această operaţie se face sub influenţa hiposulfitului de sodiu. filmul se spală repede în tancul de spălare intermediară şi este introdus în fixator. . Leziuni ale organelor hematopoietice în special interesând seria albă. CAPITOLUL VI ASPECTE ALE PROTECŢIEI FAŢĂ DE RADIAŢIILE X Radiaţiile primare şi secundare Roentgen produc alterări ale ţesuturilor vii care uneori pot fi periculoase chiar pentru viaţă.metabisulfit de potasiu 50 gr. sub formă de argint metalic. Când apare neutropenia sunt deja modificări grave. USCAREA FILMELOR Se efectuează cu dulapuri uscătoare de film. Leziuni ale oului fecundat în primele luni ale sarcinii. alterează substanţa.Pentru ca sub influenţa căldurii să nu se topească gelatina. Se constată deasemenea îmbătrânire precoce a subiecţilor iradiaţi cronic. şi se poate recupera prin electroliză. poate deveni dăunătoare. Pericolul trebuie cunoscut la justa lui valoare şi diminuat prin măsuri adecvate de protecţie. deci pericolul iradierii trebuie privit cu discernământ. Leziunile gonadelor . distrugerea glandelor sudoripare. O parte din argintul din particulele de bromură de argint se adună după developare şi fixare în fixator. argint metalic la 13. Revelarea se face în mediu alcalin. 49 48 . SPĂLAREA FINALĂ Are scopul de a curăţa stratul sensibil de unele produse chimice care l-au impregnat.hiposulfit de sodiu 399 gr. extinderea examinărilor radiologice poate fi periculoasă. . 4. FIXAREA Are rolul de a îndepărta particulele de bromură de argint nereduse. Acum când fondul natural de iradiere al atmosferei este crescut. iar după ce s-a răcit se introduce al doilea ingredient. Dar ştim că radiaţiile moi cu penetrabilitate mică sunt oprite chiar de hainele care le purtăm. Acumularea dozelor de iradiere în special la personalul expus profesional. O baie de fixaj utilizată conţine 100 gr. este obligatoriu ca aerul suflat pe film să nu depăşească 30° C. O formulă bună de fixator este . Prin fenomenul de ionizare cu producerea de radiaţii cu lungime de undă mare. modificări de pigmentaţie. deci sensibile la radiaţii.interesează spermatogoniile şi foliculii maturi ovarieni. Pentru developarea filmelor stomatologice se utilizează dispozitive automate sau manuale mici care nu mai necesită cameră obscură. Pentru prevenirea bolii de iradiere s-au intreprins studii şi s-au luat măsuri obligatorii de protecţie cuprinse în ţara noastră în legea 110/1996 şi Normele republicane de protecţie nucleară.apă 1000 ml. 3. 2.radiodermită cronică a feţei. Metabisulfitul de potasiu din fixator are rolul de a opri brusc procesul de revelare. Operaţiunea se realizează la 18°. apariţia de ulceraţii trofice care se pot maligniza. Dar şi populaţia neexpusă profesional în unele situaţii poate suferi din cauza iradierii excesive. se împiedică oxidarea hiposulfitului de sodiu. teleangiectazii.SPĂLAREA INTERMEDIARĂ După developare. Leziuni ale pielii . Introducerea de revelator în fixator sau invers. iar prin introducerea metabisulfitului de potasiu care este acid. leucopenie cu uşoară euzinofilie şi limfocitoză. Ea se efectuează în 30 minute. Fixarea se face tot la lumină roşie şi durează în medie 10’. cu tulburări ale organogenezei care duce la malformaţii. 5. dar se poate ajunge şi la anemii aplastice sau leucemii. mâinilor şi gambelor care se recunoaşte prin piele uscată.

Dozele maxime admise pentru iradierea neprofesională sunt de 10 ori mai mici decât la iradierea profesională. Tubul trebuie să fie protejat cu o cupolă de tip diagnostic. iar diaframele şi limitatoarele piramidale utilizate la colimarea fascicolului util trebuie să asigure o protecţie echivalentă cu cea asigurată de 51 Roentgen 1R 1mR 1mR Coulomb/Kg/C/Kg 2. Această doză se consideră primită pe suprafaţa corpului lucrând 6 ore pe zi în mediu de radiaţii şi reprezintă maximum admisibil fără ca organismul să sufere un efect radiobiologic în viaţă.40 radiografii dinţi frontali .258 m C/Kg 2.58. producând câte o unitate electrostatică de sarcină la fiecare semn.7 3.258 mC/Kg 1 m C/Kg = 3.01 Gy 1 J/Kg = 1Gy = 100 rad rem 1 rem = 0.10-7 C/Kg = 0.11 ergi la pozitiv şi negativ în condiţii de 0o şi 760 mm.radiografia a ATM în incidenţă Parma .8 r . Normele republicane de protecţie nucleară impun următoarele măsuri.1 rem pe săptămână. canin şi premolar 2. În ultima perioadă s-au produs modificări în ceea ce priveşte unităţile de măsură a dozei de iradiere prin izotopi sau radiaţii X.40 radiografii ale SAF.01 Sv 1 J/Kg = 1 SV = 100 rem Tot cu prilejul Congresului din 1956 de la Mexic. fiind afectată mai ales pielea.radiografie la incisiv.001293 g aer.radiografie SAF semiaxială 2. Unitatea de măsură a dozei a fost stabilit roentgenul „r” care este egal cu energia radiantă care poate determina ionizarea unei cantităţi de 0.258 n C/Kg Joule/Kg (J/Kg = GRAJ/Gy radiation absorbed doze (rad) 1 rad 1 m rad 1 m rad 10-2 Gy = 10 m Gy 10-5 Gy = 10 m Gy 10-8 Gy = 10 n Gy 50 . Curie (Ci) 1 1 1 1 Ci m Ci m Ci n Ci Bequerel (B) 3.01 J/Kg = 0.Hg presiune atmosferică Remul este unitatea de măsură a energiei absorbită în organismul viu.20 radiografii a molarilor superior .258 m/C/Kg 2. 50 rem până la 30 ani şi maximum 200 rem pe viaţă.10-10 C/Kg = 0. În vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare în desfăşurarea activităţii de radiografie stomatologică.01 J/Kg = 0. Această categorie de populaţie suferă de obicei iradieri pe mici suprafeţe ale corpului.„Comisia internaţională de protecţie în radiologie” la Congresul din Mexic în 1956. la poarta de intrare a fascicolului de radiaţii este de 100 r.7 1010 Bq 107 Bq 104 Bq 101 Bq = 37 G Bq = 37 M Bq = 37 K Bq = 37 Bq radiation equivalent Joule (Kg J/K .3 r Sumând dozele primite.7 3. Doza maximă la tegument. Produce scurgerea unei energii de 0. . Dozele primite cu ocazia efectuării radiografiilor dentare sunt: . Comisia internaţională de protecţie în radiologie a stabilit dozele maxime admise pentru populaţia neexpusă profesional.5 r .876 R rad 1 rad = 0.radiografia axială cu film ocluzal al maxilarului şi palatului 6 r.16 radiografii ale ATM .radiografie la molar superior 3 r .58.58. constatăm că sunt admise doar un număr limitat de radiografii: . 5 rem pe an.radiografia axială cu film ocluzal al mandibulei 4 r .10-4 C/Kg = 0.7 3. Raportul este 100 r = 83 remi. a stabilit Doza maximă admisă compatibilă cu starea de sănătate după cum urmează: 0.Sievert Sv mon (rem) 1 rem 10-2 Sv = 10 m Sv 1 m rem 10-5 Sv = 10 m Sv 1 m rem 10-8 Sv = 10 n Sv Pentru radiodiagnostic se utilizează următoarele: Roentgen 1 R = 0.

2 mm PB. Examenul radioscopic are avantajul că poate evidenţia excursiile diafragmului. cardiofrenice. iar radiografiile de profil incidenţa laterală (LL) sau radiografii în incidenţe oblice. precum şi pulsaţiile cordului. iar analiza imaginilor radiografice se interpretează în lumina datelor clinice. CAPITOLUL VII EXAMENUL RADIOLOGIC AL APARATULUI RESPIRATOR Metode de bază pentru examinarea aparatului respirator În mod practic. rezonanţa magnetică nucleară.5 mm Al. Fascicolul de radiaţii va fi filtrat cu filtru de 2. Releul de timp utilizat nu este voie să permită efectuarea de radiografii cu durata mai mare de 10 sec. fiziologice şi patologice. Se consideră o radiografie corectă. necesită utilizarea unui focar fin. examinarea radiologică a aparatului respirator se realizează prin : radiografie şi radioscopie. Nici o radiografie nu se efectuează fără prezenţa conului localizator de la tubul aparatului care va fi în contact cu tegumentele. Examenul radiologic standard al toracelui se realizează prin radiografii de faţă incident. Realizarea unei radiografii pulmonare bune. Vasomotricitatea arterelor pulmonare se studiază prin angiografie. Pacientului i se va asigura protecţia cu un şort de cauciuc cu plumb. Aparatul va fi dotat cu instrumente care vor indica tensiunea înaltă aplicată.cupolă.12 mp având pereţii şi uşile protejate ptr. radiografii cu raze dure. intensitatea fascicolului de radiaţii. a nu fi străbătute de radiaţii. Examenul radiologic evidenţiază caracterele funcţionale majore. antero . postero . Aceste metode au avantaje şi lipsuri. Se mai utilizează: . ale pereţilor toracici. De asemenea.anterioară (PA). atunci când prin opacitatea mediastinului superior se observă la nivelul transparenţei traheei primele trei vertebre toracale. sinusurile costodiafragmatice. curentul de încălzire a filamentului. se efectuează tomografii computerizate. iar atunci când acestea nu pot da lămuriri. developarea este esenţială în obţinerea unei radiografii corecte. caracterele anatomice ale distribuţiei sanguine şi raporturile între zonele perfuzate şi cele ventilate. scintigrafii pulmonare.radiografia ţintită . Operatorul va expune din altă încăpere. tomografii cu emisie de pozitroni. La manipularea aparatelor de radiografii dentare se vor lua următoarele măsuri: Aparatul va fi amplasat într-o încăpere de min. şi anume : debitul sanguin. Filmul va fi ţinut de pacient sau de altă persoană neexpusă profesional.radiografia cu raze dure 53 52 . echivalent cu 0. Imaginea radiologică pulmonară stochează informaţii anatomice.posterioară (AP). Examenele clasice se completează cu tomografii. a distanţei focale fiind de cel puţin 180 cm şi constantele radiografice corespunzătoare.

descrisă de Schwartz. câmpul pulmonar drept şi stâng. Conţinutul este compus din plămâni. Omoplatul. La vârful pulmonului se găseşte linia curbă a vârfului sau V-ul vârfului format de proiecţia cutanată a marginii sterno . Fiecare câmp pulmonar are formă triunghiulară. dintre care două convexe şi cel mijlociu concav. sinusul costodiafragmatic şi cardiodiafragmatic sau cardiofrenic. cu vârful superior şi baza la diafragm. La femei. cu concavitatea în jos şi cel anterior. în special marele pectoral. tegumentele ţesutului adipos. muşchii. iar median de conturul mediastinului. Coloana vertebrală se evidenţiază doar la nivelul primelor trei vertebre toracale. Cartilajele costale nu se evidenţiază decât atunci când încep depuneri calcare. La vârful cordului se află o voalare triunghiulară datorită panicului adipos. Cutia toracică este constituită din două componente: Conţinătorul . Plămânul drept este format din trei lobi: superior. părţile moi ale toracelui şi cupolele diafragmatice. ţesutul conjunctiv din spaţiul peribronhovascular şi din diferitele septuri. ganglioni. datorită tehnicii corecte de radiografie se proiectează în afara ariei pulmonare.cleido . Cunoaşterea imaginii normale ajută la descoperirea modificărilor patologice. 54 Conţinutul Este constituit din plămânul propriu . supra şi subclaviculară. Plămânul stâng conţine doi lobi: superior şi inferior separaţi prin scizura interlobară. toracele prezintă două porţiuni transparente simetrice de o parte şi de alta a opacităţii mediastinale. Imaginea radiologică normală a toracelui de faţă. pleure şi organele mediastinale. Examenul de profil evidenţiază unele suprapuneri care pot a) Muşchiul sternocleidomastoidian b) Tegumentul care acoperă clavicula fi normale sau patologice.acesta fiind mai scurt).format din imaginile produse de scheletul cavităţii toracelui. Părţile moi ale peretelui toracic dau imagini pe radiografie. Sinusul cardiofragmatic drept este parţial marcat de cava inferioară. Radiologic. La baza hemitoracelui sunt două unghiuri de o parte şi de alta. Conţinătorul Conturul lateral al ariilor pulmonare este realizat de succesiunea arcurilor costale la bază de către diafragm. Ea este delimitată de două arcuri curbe pe dreapta şi trei în stânga. Umbra mediastinală este mai îngustă cranial şi mai largă pe diafragm. În regiunea axilară se evidenţiază musculatura.SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A TORACELUI ŞI PLĂMÂNULUI NORMAL Imaginea radiologică se datoreşte contrastelor naturale create între organele toracice cu structuri şi densităţi diferite. Clavicula se proiectează în totalitate şi împarte cavitatea toracică în două regiuni. care împreună cu coastele şi piesele scheletice constituie cutia toracică.La structura radiologică a imaginii toracice normale contribuie: părţile moi ale peretelui toracic. c) Musculatura laterală toracală Componentele osoase ale d) Muşchiul pectoral imaginii toracice . mijlociu şi inferior separaţi prin scizurile orizontală şi oblică. pleure etc.mastoidianului şi a tegumentelor de deasupra claviculei. baza pulmonară poate fi umbrită de imaginea sânilor. Sternul se vede numai pe radiografiile de profil sau incidenţă oblică. cu concavitatea în sus .acestea dau forma e) Imaginea sânului şi mamelonului şi configuraţia toracelui şi constau în: imaginea coastelor constituită din două arcuri ( arcul posterior. 55 .zis cu arborele vascular bronşic.

vasele limfatice. Din arterele pulmonare iau naştere trunchiurile lobare. date de vasele situate în planul frontal. Reţeaua secundară se depărtează de hili şi se împart în ramuri secundare. epuizându-se în arterele lobulare. Etajul superior este împărţit de claviculă în în regiunea apicală şi regiunea subclaviculară. Se realizează umbra hilurilor şi desenul vascular pulmonar. Împărţirea ariilor pulmonare. Se observă astfel benzi opace. unde aspectul este de arc de cerc. câmpul pulmonar se împarte în trei etaje: superior.stânga şi dreapta care merg la plămân. ovoide sau cu alte figuri geometrice. Artera pulmonară este situată anterior bronşiei principale şi are forma de arc de cerc cu convexitatea în afară. Artera pulmonară se împarte în mediastin în două ramuri principale . Din acest ram se detaşează trunchiul arterial pentru lobul superior. Reţeaua secundară. În stânga nu este detaşat 56 de mediastin. a) Reţeaua vasculară a etaDesenul pulmonar în raport cu locul studiat jului superior în formă de Y b) Reţeaua vasculară axilară sunt trei teritorii principale : areolară . Imaginea radiologică variază în diferite porţiuni ale ariei pulmonare. terminale. Etajul mijlociu conţine median parmediastinal.desenul magistral cu vase proporţionate împărţite dicotomic şi 57 . TIPURILE DE DESEN PULMONAR Tipurile de desen pulmonar . iar la stânga pentru lobul superior şi inferior. Artera pulmonară dreaptă mai largă şi mai lungă proemină mai adânc în aria pulmonară. Reţeaua pricipală. peribronhovasculare nu dau imagine radiologică. 3 cm. situată la periferie. rezultă din proiecţia arterei pulmonare cu ramificaţiile şi conţinutul sanguin.SEMIOLOGIA PLĂMÂNULUI NORMAL LA ADULŢI Plămânul este transparent la razele X datorită conţinutului mare de aer. ganglionii. Bronhiile sunt alături de ramurile arteriale şi se împart identic cu acestea dar nu se observă radiologic. Din trunchiurile arterelor lobare iau naştere vase care dau imagini radiologice care iradiază divergent de la hili. Desenul principal. Etajul inferior este compus din regiunea infrahilară situată median şi regiunea sinusului costodiafragmatic. Prin întretăietura acestora.regiunea hilului . În dreapta trunchiul arterei pulmonare este despărţit de mediastin prin spaţiul clar intercardiovascular a lui Delhern şi Chaperon. cităţi verticale care pleacă . În ochiurile reţelei se găsesc noduli opaci.variază de la individ la individ. regiunea intercleidohilară şi lateral regiunea axilară. inversat..regiunea reţelei secundare cu structură de la hil foarte fină. În dreapta artera pulmonară în formă de aripă de fluture. Imaginea radiologică a plămânului. Hilurile .regiunea desenului principal . de asemenea opacităţi rombice. Convenţional. care formează hilurile. Etajul inferior este compus din regiunea infrahilară situată în median şi regiunea sinusului costodiafragmatic situat lateral.sunt regiunile pe unde vasele şi nervii ies din mediastin şi pătrund în parenchimul pulmonar.reprezentând nucleul c) Reţeaua vasculară a etajului inferior în formă de Y opac al plămânului . terţiale. medial sunt opa. Restul componentelor anatomice : venele. nervii şi ţesutul conjunctiv din spaţiile interstiţiale. mijlociu şi inferior care sunt separate prin linii orizontale care trec prin extremitatea anterioară coastelor a II-a şi a IV-a sau polul superior şi inferior al hilului. mai jos situată decât stânga. O altă clasificare este cea care foloseşte în practică şi anume: etajul superior este despărţit de claviculă în regiunea apicală şi subclaviculară. reiese o imagine în reţea. mijlociu şi inferior în dreapta. d) Desenul hilar La periferie. chiar lângă marginile costale se găseşte mantaua sau mantia costală groasă de cca. atâta timp cât sunt sănătoase. Se descriu următoarele tipuri: . Etajul mijlociu conţine median paramediastinal regiunea intercleidohilară iar lateral regiunea axilară.

Este imaginea cea mai importantă.OAD şi OAS . În incidenţă OAS se evidenţiază conturul posterior şi anterior al cordului. Când se evidenţaiză scizurile este foarte uşor de delimitat lobii sau segmenţele pulmonare. La nivelul mediastinului posterior există o zonă transparentă între coloană şi silueta cardio . Mai deosebim uneori scizura infracardiacă care izolează în dreapta un lob supranumerar. Scizura orizontală se detaşează din scizura oblică în dreptul hilului şi este orientată spre stern. Este evidenţiată radiologic doar când este văzută tangenţial. ca un fir de păr.subţiate la periferie. Imaginea toracelui în poziţii oblice În poziţii oblice se pot disocia imaginile diferitelor organe. pentru studiul segmentelor de ventilaţie pulmonară. 58 Pleura Pleura este constituită din două foiţe . desenul vascular este mai sărac. denumită şi umbra de însoţire a celei de-a II-a coaste . . Se vede la vârful pulmonului sub forma unei benzi opace de 2 mm. Este o unitate fiziologică pentru că are bronşii şi vase aparte şi poate fi extirpat chirurgical. Imaginea toracelui de profil Examenul radiologic are o importanţă deosebită pentru că ajută la situarea în spaţiul diferitelor regiuni pulmonare. Cele patru poziţii oblice sunt : oblic anterior drept . Scizurile supranumerare sunt rare în stânga. În dreapta există scizura interlobară orizontală şi scizura oblică. delimitând lobul supranumerar paramediastinal.desenul vascular bogat cu vase numeroase şi lumen lat.care se continuă la nivelul hilurilor. sau spaţiul retrosssternal a lui Grawitz. c) Scizura supranumerară ori. La nou născuţi în primele zile există focare opace în pulmon datorită atelectaziei. segmentul este o unitate fiziopatologică. TOPOGRAFIA SEGMENTARĂ A PLĂMÂNULUI Cunoaşterea planurilor sciziunilor permite delimitarea lobilor şi ulterior a segmentelor pulmonare. În spate este coloana vertebrală în faţa căreia este cordul cu pediculul vascular.OPD.semnul lui Schonberg. care pleacă de la corpul vertebral D3 şi ajunge până la diafragm.oblic anterior stâng şi cele complementare oblic posterior stâng . . pentru ca ulterior să se instaleze transparenţa normală. Are formă de ogivă. Când copilul este mic. Se observă a) Scizura oblică dreaptă b) Scizura orizontală dreaptă imaginea traheii şi a bronşilor principale. Trauma pulmonară constituie conjunctivul şi ţesutul limfatic întâlnite în spaţiile vasculare interstiţiale şi sub pleură.vasculară şi o lată zonă transparentă între stern şi faţa anterioară a pedicului vascular.desenul vascular sărac. Prin segment de ventilaţie se înţelege o porţiune dintr-un lob care este unitatea anatomică izolată de restul pulmonului prin septuri conjunctive sau pleurale.Bifurcarea traheii constituie hilul aerian.la nou născuţi. Scizura orizontală dreaptă se poate vedea uneori la copii sănătoşi. Aceste aspecte nu au semnificaţie patologică.OPS şi oblic posterior drept . Desenul vascular la copil . Acestea ajută la o mai bună colaborare cu internistul sau chirurgul. anterior sternul şi cartilajele costale.viscerală şi parietală . De asemenea. În dreapta la 20% din cazuri există o scizură supranumerară care separă vârful lobului superior. 59 . În zontală posterioară dreaptă faţa hilul aerian sau locul de bifurcare a traheii se află hilul vascular. toracele are aspect de clopot. Cele mai multe afecţiuni au tendinţa de a se localiza la un segment. Mezoul venei Azigos se proictează ca o linie subţite care pleacă de la vârful plămânului drept şi se întinde până la lobul venei Azigos. mergând paralel cu coasta IV-a.

are aspect triunghiular.intern. care se împarte în 3 sau 4 bronhii segmentare. faţa inferioară corespunde la 2/3 a marii scizuri şi pe 1/3 din întindere se sprijină pe diafragm. În lordoză sau în incidenţa Fleischner este bine evidenţiat. este situat în cea mai mare parte pe partea posterioară a toracelui sub scizura oblică.unul postero extern şi un ram antero . Trunchiul lobar inferior stâng se împarte în 4 ramuri bronşice. Segmentul anterior 3. fiind numit şi rădăcină şi este ocupat cu ramificaţiile bronşice şi vasculare. cu baza la peretele toracelui şi vârful orientat posterior spre hil. apoi se răspândesc în nucleul segmentului de ventilaţie. Bronhia principală dreaptă. posterior. Vârful segmentului este ascuţit şi orientat spre hil. De profil. Segmentul de ventilaţie posterior 2. sau vârful lui Fawler. Trunchiul lobar mijlociu se naşte de pe faţa anterioară a bronşiei principale. are aspect triunghiular. are formă triunghiulară cu baza la peretele posterior al toracelui şi vârful spre hil. De profil.laterală şi posterioară a pulmonului. cu sediul median situat în acelaşi plan cu hilul aerian.de profil se proiectează la peretele toracic anterior drept. de faţă are formă triunghiulară şi vârful situat mediastinal. anterior şi axial. lipsind ramul infracardiac. care sunt grupate iniţial. De profil. se împarte în două ramuri . La 2. Fiecare bronşie principală se împarte în trunchiuri lobare. are aspect de imagine rombică situată desupra hilului în faţa coloanei. Trunchiul lobar inferior se termină în 3 ramuri segmentare : posterior.ocupă partea infero . Lobul inferior conţine 5 segmente de ventilaţie. cu baza la peretele toracic. Segmentele sunt constituite din lobuli. Antero . Toate. ajung la segmentele cu acelaşi nume. cu baza la peretele axial şi vârful la hil. are aspectul unei imagini care ocupă 1/2 inferioară a toracelui. de-a lungul scizurii orizontale. se proiectează triunghiular. De profil. Segmentul apical 1. care de faţă este situat în 1/2 mediană şi inferioară a hemitoracelui. una dreaptă şi una stângă. Lobul mijlociu . Bronhia principală stângă .80 grade. până la segmentul antero intern. 6.intern sau axiliar mijlociu . apical. Lobul inferior. are uneori sediul variabil. baza la peretele axial şi vârful spre hil. El conţine două segmente: 5. Este alcătuit din patru segmente de ventilaţie.de faţă are formă triunghiulară.5 cm de la bifurcaţia traheei apare trunchiul lobar superior. care dă naştere la două trunchiuri bronhice.de faţă se situează între peretele axial al toracelui şi hil.se împarte în două trunchiuri lobare unul superior stâng. De profil.bronhia lui Nelson merge posterior şi ventilează segmentul apical al lobului inferior. care merg la lobul superior şi lobul mijlociu. de la hil la diafragm. Realizează o umbră triunghiulară. anterior şi vârful orientat posterior spre hil. de faţă se proiectează ca un triunghi situat între peretele axial al toracelui şi hil. iar de profil imaginea se situează spre hil între cele două nişe.ocupă porţiunea anterioară a jumătăţii superioare a hemitoracelui. între cartilajele costale IV şi VI. 60 Lobul superior drept . Ambele laturi ale imaginii sunt constituite din scizuri.Arborele traheo-bronşic . De profil. 61 . Între bronşiile principale se află pintenul traheal sau carena. putânduse naşte şi din trunchiul lobar superior. Segmentul axial 4. Segmentul postero . De faţă.Traheea se împarte la nivelul vertebrei D5 în două bronşii principale. are aspect triunghiular delimitat de scizuri cu vârful posterior la hil. Faţa superioară corespunde scizurii mici. De faţă. Bronhia segmentului de ventilaţie axial are o origine variabilă. Ramul infracardiac ventilează segmentul cu acelaşi nume. Trunchiul lobar inferior se împarte în 5 ramuri . între care există un unghi de 70 . din care se desprind btonhiile segmentare echivalente cu cele din dreapta. Segmentele de ventilaţie pulmonară Au formă de piramidă cu baza orientată spre periferia toracelui sau spre diafragm. are formă de piramidă. anterior şi lateral. se proiectează pe conturul median al regiunii apicale.intern sau ventral mijlociu. De profil. cu limita superioară netă şi bine delimitată de scizura mică. sau ventral superior .

În lobul superior. Este joasă în inspir şi înaltă în expir. care lipseşte. bazal .în cursul inspiraţiei se modifică dimensiunile toracelui şi tonalitatea. Segmentele lingulei corespunzătoare lobului mijlociu din dreapta fac parte din lobul superior.lateral 9. iar lobii inferiori pe cel ale diafragmului. şi bazal . La baza lobului inferior sunt 4 segmente : Bazal intern (?) bazal anterior 8. transparenţa pulmonară sporeşte. cu baza spre peretele posterior al toracelui şi vârful spre hil. datorită bulei de aer a stomacului. 62 63 . În inspir cavitatea toracică se măreşte. Numai diafragmul drept este mai ridicat decât cel stâng cu 2 cm. cu excepţia segmentului infracardiac. se situează în apropierea hilului iar de profil are aspect triunghiular. FIZIOLOGIA ACTULUI RESPIRATOR . mai precis în porţiunea Culmen. Segmentele de ventilaţie ale plămânului stâng .în cursul respiraţiei urmează mişcările peretelui toracic. sunt situate segmentele echivalente ale segmentului lobului superior drept. dar trebuie ţinut seama de faptul că în stânga lipseşte scizura orizontală. Dreapta Stânga 7.sunt asemănătoare cu acelea de la dreapta.se prezintă sub forma unui arc convex şi se vede mai bine în stânga.. diafragmul coboară.DIAFRAGMUL NORMAL Segmentaţie pulmonară . iar în expir fenomenele se inversează. Poziţia diafragmului variază cu actul respirator. Segmentul posterior mijlociu sau vârful lui Fawler .superioară delimitată de marea scizură.posterior 10. Lobul inferior conţine aceleaşi segmente ca în cel dreapta. cu latura antero .de faţă. Lobii pulmonari superiori .

cu diametrul transversal mai mare ca cel vertical. La brevilini există toracele hiperstenic. torace astenico . Modificarea transparenţei pulmonare se evidenţiază radiologic. La longevivi. torace în pâlnie. Opacitatea toracică în contact cu o margine a cordului dacă este situată anterior. deci transparenţă crescută. lichid. şterge conturul cordului. Deformaţii toracice constituţionale . cu diametrul vertical şi transversal aproape egale. cu verticalizarea arcurilor anterioare ale coastelor. opacităţi liniare. opacităţi masive. Examenul radiologic evidenţiază modificările transparenţei pulmonare normale datorată unor procese patologice pleuro-pulmonare. atelectazie. De ex. tumoră pulmonară.în mod obişnuit. chist hidatic. sunt 3 tipuri de configuraţie toracică . pneumotorax. 64 Modificările radiologice elementare sunt opacităţile patologice datorită scăderii transparenţei pulmonare. Dacă opacitatea este posterioară. opacităţi întinse. umbra cordului este aproape verticală. este bine evidenţiat conturul cardiac. cu sternul înfundat şi torace în carenă. procese interstiţiale. transparenţă crescută şi imagini mixte. presupune cunoaşterea detaliilor imaginii cel puţin din două incidenţe. : în cavernă chist golit. Principalele caracteristici ale opacităţilor pulmonare sunt : I . O deosebită valoare are imaginea toracică de profil care permite localizarea imaginii patologice în lobii sau segmentele pulmonare afectate. MODIFICĂRILE TRANSPARENŢEI PULMONARE Procesele patologice ale plămânului şi pleurei se evidenţiază prin opacitate crescută. transparenţelor pulmonaropatologice şi imaginile mixte. Toracele obişnuit sau normostenic. Imaginea mixtă apare atunci când într-o regiune se găseşte atât o opacitate crescută cât şi redusă. tumori pulmonare. Transparenţa crescută se realizează atunci când într-o anumită zonă a toracelui cantitatea de aer este crescută. iar cordul are tendinţă de verticalizare. cu sternul proeminent. OPACITĂŢILE PATOLOGICE Sunt leziuni radiologice elementare datorate înlocuirii aerului alveolar cu structuri diferite.astmatic. Stabilirea precisă a sediului opacităţii. mărimea leziunii şi fenomenul simetriei cu alte 65 . III . cu coaste îndoite în jos spre unghiul costovertebral.se pot descrie următoarele tipuri : toracele paralitic. toracele este de tip astenic. presupune diminuarea sau înlocuirea aerului alveolar în zona bolnavă şi se evidenţiază în pneumonie. Opacitatea crescută. II -forma şi dimensiunile opacităţii permit definirea următoarelor entităţi patologice: opacităţi circumscrise. alungit. realizând imaginea hidroaerică. întâlnită în abcesul pulmonar.Intensitatea opacităţii este influenţată de substratul leziunii patologice cauzatoare.sediul opacităţii este variat putând interesa oricare structură a cutiei toracice. iar axul cordului obilc formează cu verticala un unghi de 45 grade.CAPITOLUL VIII SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A TORACELUI ŞI PLĂMÂNULUI PATOLOGIC Configuraţia toracelui normal .

opacităţile întinse sunt date de afecţiuni care cuprind un segment de ventilaţie. Ţesutul interstiţial este bogat.opacităţi interstiţiale . Imagini sugestive sunt cele din chistul hidatic.opacităţi nodulare cu diametrul între 3-5 mm. Ele se evidenţiază doar pe radiografiile de bună calitate. . . ţesutul interstiţial interlobular. atunci când opacitatea se delimitează de un perete propriu sau scizură ca în chistul hidatic.opacităţi micronodulare au limita între 1. Se întâlnesc mai frecvent în bronhopneumonia banală. imprecis în pneumonia segmentară. IV . aceste opacităţi au două laturi constituite din contur toracic. revărsări-lichidiene. cancerul pulmonar rotund. Sunt datoraţi diseminărilor hematogene. poate şă aibă mai multe nuanţe: intensitate slabă. Imaginile de acest tip pot fi găsite şi în mediastin sau pleură.: pneumonia segmentară. sau tulburări ale ventilaţiei pulmonare cum este în atelectazie sau enfizem. De obicei au centrul mai opac şi periferia palidă. Caracteristic este infiltratul tuberculos Assman. Opacitatea întinsă care produce tracţiunea pereţilor toracici este opacitatea retractilă iar cea care împinge aceste formaţiuni este opacitate expansivă. alcătuind o reţea de susţinere pentru elementele structurale din plămâni. pneumonia sau contur difuz. De ex. bine delimitate de intensitate mare. un lob.opacităţi macronodulare au 5 până la 10 mm. grosime. Ţesutul interstiţial este distribuit în următoarele compartimente: ţesutul interstiţial peribronhoarterial care înconjoară arterele şi bronşile intrapulmonare. . au contur bine delimitat şi se întâlnesc în bronhopneumonia nodulară.noduli miliari de 1.5 . metastoza pulmonară recentă. care 67 .se întâlnesc în afecţiunile care reduc transparenţa unui hemitorace în totalitate.Structura opacităţii absorţia diferită a radiaţilor roentgen.. . Aceste modificări pot produce împingerea sau retracţia pereţilor toracici sau a mediastinului. 6. hemotorax. VI . dimensiuni. pleurezia interlobară. metastazele pulmonare. infarctul pulmonar. După dimensiunile şi forma opacităţilor circumscrise se împart în: 1.În unele tratate se defineşte în intensitate costală subcostală şi supracostală.imagini suprapuse.. 5. sunt simetrici şi au dimensiuni egale. Apar în tuberculoza miliară sau carcinomatoza miliară.3 mm. În mediastin pot fi localizate pe imaginea de faţă prin „Semnul siluetei”.5 mm.opacităţi nodulare mari cu dimensiuni între 3 şi 5 cm. b .Modificările ţesutului vecin sau la distanţă în cazul modificărilor patologice intense. de ex. atelectazia lobară. În tuberculoză deosebim macronoduli exudativi cu centrul opac şi periferia de mai mică intensitate şi noduli productivi cu contur precis şi prelungiri în formă de stea. V .noduli gradul II. . OPACITĂŢILE PULMONARE PATOLOGICE CIRCUMSCRISE NODULII Acestea reprezintă imaginea radiologică a unor focare patologice limitate cu structură anatomică densă. bronhopneumonia tuberculoasă. 1-3 cm. O ALTĂ CATEGORIE SUNT OPACITĂŢILE LINIARE ŞI TRABECULARE . 4. 3. 66 c . 2. medie şi mare. intensitate mijlocie şi intensitate mare. determină definirea de opacitate omogenă sau neomogenă. având forme rotunde sau geometrice. Când interesează un lob sau un segment. Sunt omogene.Conturul opacităţii deosebim contur net.opacităţile masive .Intensitatea opacităţii se compară cu opacitatea arcului costal şi se clasifică în intensitate mică. reprezentat la nivelul plămânului din fibre colagene şi fibre elastice.5 -10 mm. Intensitatea imaginii variază. Ele se împart în: a . datoraţi unor procese patologice inflamatorii sau tumorale. pleurezia serofibrinoasă în faza de început. Ele sunt caracteristice pentru pneumoconioze.: în pleurezie. apar imagini radiologice care au semnificaţie deosebită în elucidarea diagnosticului radilogic. De obicei sunt grupaţi. .care de asemenea au sediu. atelectazie întinsă. contur.opacităţi punctiforme cu diametrul sub 1.

alveolar. Acestea realizează o multitudine de zone aerolare rotunjite sau poligonale cu diametrul de câţiva mm. perilobular şi parieto . mai bine zis a parenchimului pulmonar au loc schimburi de gaze respiratorii.capilară.pleurală hidropneumotorax .afectarea conscomitentă a ţesutului interstiţial perilobular duce la îngroşarea fibroasă a bronhiolelor. cavernă tuberculoasă.bronhiilor cavernă bronşiectatic . Sunt la . Într-o cavitate se întâlneşte o opacitate la bază cu nivel orizontal. parenchimal. Întâlnim aceste aspecte patologice în : -emfizem pulmonar cu alveole destinse pline cu aer. HIPERTRANSPARENŢLE PULMONARE . Întretăierea acestor linii realizează imaginile reticulare. iar deasupra o bulă aerică. Pot fi unice sau multiple. chist hidatic după vomică. atunci când pereţii alveolari se îngroaşă. Imaginile poliareolare .: începutul afectării interstiţiului pulmonar sau o fază de debut a unor pneumoconioze. De ex. Imagini pulmonare mixte sistematizate se împart în : -a) imagini hidroaerice.digestivă leziuni diafragmatice. Opacităţile pulmonare interstiţiale sunt urmarea îngroşării ţesutului interstiţial normal. IMAGINI PULMONARE MIXTE Sunt sistematizate şi nesistematizate. Putem deosebi următoarele imagini : reducerea uniformă a transparenţei când pereţii alveolari se îngroaşe destul de evident şi cuprind un teritoriu mai vast.abces pulmonar.nivelul plămânului : cavernă tuberculoasă parţial evacuată. canalelor alveolare care realizeză aspectul poliarolar. bulă gigantă de emfizem. duce la estomparea imaginilor peribronhovasculare şi apar modificări radiologice. Clarităţile au arii egale şi pereţii net delimitaţi. Transparenţa pulmonară întinsă la un hemitorace este întâlnită în pneumotorax. Ţesutul interstiţial perivascular îngroşat. ţesut pulmonar atrofic şi vascularizaţie săracă. La nivelul ţesutului pulmonar. Opacităţile interstiţiale parenchimale . În general elementele ţesutului interstiţial peribronhoarterial.Imagini prin exces de transparenţă pulmonară. abces pulmonar. chist aerian.ţesutul interstiţial devine evidente radiologic. Opacităţile liniare sunt fine sau grosiere. Prezenţa în cantitate sporită a exudantului în ţesutul perivascular şi interstiţial. Hipertransparenţa pulmonară circumscrisă poate fi: -tubulară în bronşiectazii -liniară în pneumotorax lamelar -sferică . Ţesutul interstiţial subpleural în contact cu foiţa viscerală a pleurei şi ţesutul interstiţial parieto . examinat de faţă are aspectul unor linii opace de intensitate redusă.alcătuieşte o teacă de ţesut conjunctiv în jurul venelor. 68 Hipertransparenţele pulmonare generalizate se traduc prin creşterea transparenţei ambelor arii pulmonare. omogene cu contururi nete. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Cavernă tuberculoasă Chiste aerice Bulă de emfizem Bronhie de drenaj Bronhogramă aerică Abces pulmonar Chist hidatic Hidropnemotorax 69 . -embolia pulmonară în faze incipiente -hipertensiune pulmonară. . Hipertransparenţele pulmonare pot fi generalizate (difuze) sau circumscrise (localizate). b) imagini "în miez de pâine" în cazul existenţei zonelor de ramolisment din tuberculoza pulmonară. Hipertransparenţa pulmonară se realizează prin exces de aer în ţesutul pulmonar care substituie structura pulmonară normală. A. cu pereţii formaţi din opacităţi liniare fine sau mai groase. imaginile sunt bilaterale şi difuze mai ales subpleurale periferice. Imagini reticulare.alveolar sunt afectate împreună. dispus între epiteliul alveolar şi membrana alvelo .

Afecţiuni parazitare şi micotice. Tulburări circulatorii. Afecţiuni respiratorii specifice: TBC pulmonar.pneumopatii acute tipice cu agenţi bacterieni cunoscuţi şi bronhopneumonia . CAPITOLUL IX CLASIFICAREA AFECŢIUNILOR APARATULUI RESPIRATOR Deosebim următoarele categorii de afecţiuni ale aparatului respirator: . nesupurate şi supurate. emfizem. Imagini radiologice mixte difsuze din asociaţiile complexe de opacităţi şi transparenţă din tuberculoza pulmonară. atelectazie. se împart în: 1.pneumopatii atipice. Pneumopatiile acute pot fi: primitive.afecţiuni pulmonare . Tumori benigne şi maligne. virotice. Imaginea radiologică este caracteristică formelor clinice şi stadiilor de evoluţie. Afecţiuni post traumatice şi operatorii DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL AFECŢIUNILOR ACUTE PULMONARE Afecţiunile acute pulmonare se caracterizează prin sindrom infecţios care constă în : temperatură ridicată. secundare. Procesele inflamatorii pulmonare pot fi: acute şi cronice. . uneori spută caracteristică. Afecţiuni pleurale.afecţiuni bronhice .afecţiuni pleurale.c) imagini "în fagure" specifice fibrozelor interstiţiale difuze sau "în bule de săpun" din plămânul polichistic. Afecţiunile traheei şi bronhiilor: tulburări ventilatorii. Sifilisul. Pneumoconiozele.pneumonii prin inhalare de substanţe chimice 70 71 . rickectsiene . Sclerozele pulmonare. leucocitoză şi polinucleoză. Pneumopatti acute primitive nesupurate. B. Etiologic.

cu manifestări radiologice caracteristice şi evoluţie normală spre vindecare. se descriu 4 stadii : .50%.4 . de asemenea.25 zile. serozitatea este înlocuită de fibrină care coagulează în reţea.2 . Se asociază bronhograma aeriană şi emfizemul compensator în ceilalţi lobi. Aerul lipseşte complet. stafilococul. Din punct de vedere anatomo -patologic. slăbirea organismului. . Suprasolicitarea cordului se poate manifesta prin mărirea siluetei acestuia.în alveole. poate apare o decompensare cardio vasculară cu edem pulmonar. ajunge pe calea aeriană la plămân. febra se reduce.Faza de hepatizare cenuşie . însoţit de simptomatologie clinică tipică. micşorând neuniform cantitatea de aer din alveole. dispare emfizemul compensator şi modificarea siluetei cardiace. Examenul radiologic . dar se menţin raluri crepitante. Clinic. care dispare ultima . . care este mărit cu bombarea scizurii. Se cunosc 4 modalităţi de rezorbţie a focarului pneumonic: . bacilul Friedlander. se grefează pe un plămân cu tulburări de circulaţie sau ventilaţie.2.10 . Imaginea radiologică evidenţiază reducerea suprafeţei afectate şi a intensităţii acesteia. pe măsură ce lichidul dispare. Clinic există submatitate şi raluri crepitante fine. Aspectul radiologic .o zi . iritaţiile aparatului respirator. PNEUMONII ACUTE NESUPURATE PNEUMONIA LOBARĂ Pneumonia lobară clasică . În jurul zilei a 10 -a.Faza de congestie alveolară şi exudaţie .reducerea transparenţei pulmonare. segmentul posterior al lobului superior .focarul pneumonic se rezoarbe inegal. dispariţia globulelor roşii din exudatul alveolar şi apariţia polinucleilor. devierea mediastinului. .20%.atenuare lentă omogenă . .Faza de rezorbţie . unde se cu persistenţa unui constată o opacitate mai mult sau mai puţin nodul opac central rotundă.stadiul de hepatizare cenuşie . Imaginea radiologică : scăderea treptată a intensităţii şi micşorarea întinderii opacităţii anterioare. abcesul pulmonar. şah . în care sunt înglobate polinucleare şi globule roşii. îngroşarea peretelui alveolar şi exudaţie lichidiană seroasă în alveole. Masa reticulată de fibrină alveolară se lichefiază şi începe să se golească prin rezorbţie. rămânând 73 .în această fază se produce lichefierea maselor de fibrină din alveole. fazele clinice şi evoluţia radiologică există concordanţă.evidenţiază o opacitate intensă. Pneumopatii acute supurate.sub influenţa unor factori favorizanţi : frigul. mai rar de streptococ.stadiul de rezorbţie . unde declanşează un proces alveolar nesupurativ.rezorbţia în "tablă de şah".6 zile . . iar cele secundare. gangrena pulmonară şi supuraţii pulmonare difuze. Între leziunile anatomo . Clinic se percepe matitate.stadiul de hepatizare roşie . care se umplu din nou cu aer. 3) Resorbţie în tablă de mai intens la centru . produsă de pneumococ (90%). de obicei pe întinderea unui segment de ventilaţie. Interesarea mai multor segmente de ventilaţie este în proporţie de 15% şi localizarea bilaterală tot de 15%.este o afecţiune acută a plămânului. având forma segmentului afectat. suflu tubar şi expectoraţie cu spută ruginie. reducerea volumului pulmonar afectat şi retracţia scizurii.cu reducerea hiperemiei vasculare. Clinic : apare submatitate.5 zile . În ordinea frecvenţei sunt interesate segmentele : vârful lui Fowler .Faza de hepatizare roşie .stadiul de congestie alveolară şi exudaţie .patologice. se aud din nou raluri umede.rezorbţia începe la periferia focarului 1) Resorbţie periferică pneumonic şi progresează spre centru. Segmentul pulmonar creşte în volum. 2) Resorbţie centrală . Pneumoniile acute primitive apar pe un plămân sănătos. Pneumococul patogen .cu dilatarea capilarelor. 72 . . etc.

pereţii alveolari sunt distruşi prin necroză cu infiltraţie purulentă a segmentului respectiv. într-un singur nodul.pneumonia în cască . la care se produce un proces de alveolită. are aspect de "fagure de miere" . adenopatie hilară şi leziuni interstiţiale.3 ani apar pneumonii cu focare unice. atelectaziile prin obstrucţie bronşică. Radiologic apar opacităţi hilare întinse şi difuze cu trabecule care pleacă de la hil spre periferie. . . devenind un desen pulmonar reticulat.boala se manifestă prin următoarele modificări radiologice : semne de bronşită cu accentuarea desenlui peribronhovascular şi a hilurilor. Clinic : debutul este insidios. apariţia de noi focare. cu modificarea imaginii radiografice.pneumonia centrală .la copii şi persoane debilitate.întârzierea rezorbţiei în formele grave la cei taraţi . putem descrie bronhopneumonii cu noduli miliari sau cu macronoduli.bronhopneumonia cu noduli miliari. situaţi în jurul hilurilor: .cu opacifiere rotundă sau ovoidă. gripă. timp de câteva săptămâni. .forme etiologice : imagini caracteristice în pneumonia cu stafilococ.în unele cazuri. Forme după întindere : .întâlnită la sugari şi copii mici. streptococ. . prezenţa de noduli de la 0. în care procesul inflamator apare sub formă de focare multiple şi izolate la nivelul bronhiolei şi se extinde la ţesutul conjunctiv peribronhovascular şi la acinii pulmonari din jur. 2 -3 cm.recidiva focarului după câteva zile. iar în perioada de stare există febră. diseminaţi în jurul hilurilor şi spre baze .bronşiolita ( rugeolă. cu menţinerea imaginii opace. bacilul Friedlander şi bacilul Pfeipfer .lobară. formaţiuni fibroase de-a lungul trabeculilor bronhovascilari şi retracţia parenchimului . .pneumonia bilaterală . Diagnostic diferenţial . care apoi dispar. pneumonie cu evoluţie lentă . produsă prin confluenţa nodulilor . Complicaţiile pneumoniei lobare: . cu numeroşi noduli de 0.bronhopneumonia cu leziuni interstiţiale în gripă. BRONHOPNEUMONIA Pneumococul patogen produce la copii sau persoane tarate.5 mm. Radiologic se deosebesc următoarele forme : . 75 . .hepatizaţia galbenă .pleurezia para sau metapneumonică. condensate.bronhopneumonia cu macronoduli. . febra Q. tuse convulsivă ) cu desen hilar accentuat şi emfizem pulmonar la bază . afectând succesiv mai multe segmente. Astfel. care uneori pot conflua. în acelaşi loc . proiectată 74 în hil . la ambii plămâni. . faza incipientă din abcesul pulmonar.5 mm în jurul hilurilor. . submatitate şi salve de raluri subcrepitante. în special la lobul superior sau mijlociu drept. După rezorbţia focarului pneumonic. . bronhopneumonia. . Forme de pneumonie : .forme evolutive : pneumonie abortivă. .cu prezenţa unui focar în centrul unui segment de ventilaţie . stare generală alterată.forme topografice : după segmentul de ventilaţie afectat .bronhopneumonia pseudo . poliomelită.cu o opacitate nodulară de cca. cu focarul pneumonic migrator.pneumonia recurentă după o anumită perioadă .pneumonia sugarului. Pneumonia minimală. focarul bronhopneumonic reprezintă toate fazele procesului pneumonic. mononucleaoză infecţioasă. pneumopatiile cu alţi microbi.cu afectarea concomitentă a mai multor segmente. Evoluţia bolii este prelungită. pneumonia din tuberculoză. Imaginea radiologică . La copii. Pneumonia migratorie .pneumonia hilară .pneumonia cronică.2 .Focarul pneumonic cuprinde concomitent segmentul apical şi posterior al lobului superior .forme în raport cu vârsta . dispnee.pneumonia totală . progresiv. .noduli opaci nerezorbiţi.se face cu pneumopatiile virotice. Boala debutează în porţiunea juxtă vertebrală a lobului superior. . în cursul rezorbţiei pot apare bule de emfizem. În jurul vârstei de 2 . desenul pulmonar.cu afectarea lobilor unui singur plămân . . ducând la abces sau gangrenă . de natură atelectatică.

uneori exudate pleurale. BRONHOPNEUMONII SPECIFICE BACTERIENE 1. tusă conjunctivă. silueta cardiacă modificată. de obicei secundară unei infecţii virotice sau secundar pe cale hematogenă de la o infecţie cutanată. Evoluţia poate fi spre vindecare sau spre deces. de răceală."cord în flacără" .etapa buloasă. hilar şi în ambele câmpuri pulmonare. Radiologic prezintă : voalare difuză a bazelor pulmonare cu contur superior şters.la cei care stau în decubit dorsal. atipice Bronhopneumonia primitive. opacităţi interstiţiale. . Bronhopneumonia cu streptococ sau stafilococ auriu. Asocierea bacilului Pfeipfer. Bronhopneumonia hipostatică .forme specifice : stafilococ. diagnostic diferenţial cu plămânul de stază. cu bacil Friedlander Forme etiologice Se deosebesc : . . ocupând întregul lob.Bronhopneumonia 1) Cu noduli miliari 2) Cu macronoduli 3) Formă pseudolobară Complicaţii : reacţii pleurale. Prezintă două etape: . "triunghiul gripal juxta cardiac". Bronhopneumonia cu bacili Friedlander. dă forma francă lobară sau edem pulmonar acut hemoragic la baza ariei pulmonare.reducerea transparenţei pulmonare neomogenă la nivelul lobului mijlociu şi inferior drept. emfizem acut şi opacităţi nodulare. 77 76 . hili măriţi. supuraţii şi erupţii buloase. Bronhopneumonia prin inhalare de substanţe chimice. reumatism poliarticular acut.alte forme BRONHOPNEUMONII NESPECIFICE 1. Bronhopneumonia în tuse convulsivă. este rară.apar noduli multiplii în lobul superior drept. Bronhopneumonia virotică.etapa infecţioasă. Radiologic . sau în mai mulţi lobi care apoi confluează. 3. cu opacităţi nodulare izolate. . persistente.forme cu caracteristici anatomice specifice . rotunde sau ovoide. rugeola. 2. în etape. 3. febra Q. Bronhopneumonia a frigore . gripa. Bronhopneumonia gripală prezintă radiologic desen bronhovascular accentuat. Radiologic sunt modificări asemănătoare cu cele din edemul pulmonar acut. cu imagini transparente.radiologic există accentuarea desenului bronhovascular şi opacităţi nodulare multiple cu contur şters. Bronhopneumonia stafilococică 2. Pneumoniile inframicrobiene. Evidenţiază desen hilar accentuat. virale.forme nespecifice : hipostatică. ricketsiene. care înconjoară cordul . Radiologic se evidenţiază : accentuarea desenului pulmonar în hiluri şi perhilar. de aspiraţie. Bronhopneumonie prin aspiraţie . adenovirale.infiltrarea cu colesterină . uneori cu noduli atelectactici. apoi confluente. reprezentate de transparenţe suflate. prognostic grav. Ulterior. prin confluenţa nodulilor mari. inelare. iniţial lobulare. uneori cu nivel de lichid care apare exploziv. apar ramoliri. bule de emfizem.

boala polichistică.este secundară pătrunderii de ulei de parafină în alveole. care colectează într-o cavitate. . 5) Abces în fază chirurgi. Muscoviscidoza pulmonară. cu noduli fibroşi în jur. Imaginea radiologică : desen peribronhic.Ulterior. în care după vomică apar multiple cavităţi anfractuoase cu nivel hidroaeric.anomalii mixte : sechestraţia pulmonară ( caracterizată prin separarea unei porţiuni pulmonare lobare sau segmentare de conecţiunile sale bronşice şi vasculare ) . pleurezia interlobară. Imaginea radiologică cu benzi opace care traversează o zonă de transparenţă redusă. Pneumonii cronice de cauze diferite : . pioscleroză . Infiltratul cu eozinofile Löfler. care se pot contopi. Anatomo . Evoluţia poate fi favorabilă spre vindecare. care rezultă din modifi79 .chiste aeriene izolate uni sau bilaterale . .PLĂMÂNUL POLICHISTIC Chistul aerian este o malformaţie bronhică care se dezvoltă în parenchimul pulmonar. Poate fi: primitiv sau secundar. când poate rămâne o cavitate reziduală. Imaginea radiologică constă dintr-un focar pneumonic.malformaţii pulmonare : agenezia. lobul sau plămân supranumerar . interesează un singur lob 1) Chist aerian unic 2) Chist aerian gigant sau un plămân . Abces pulmonar Abcesul pulmonar poate fi explorat radiolog1) Aspect pneumonic ic. neomogenă. Diagnosticul diferenţial al abcesului pulmonar în faza de debut se face cu : pneumonia. Imaginea radiologică evidenţiază o imagine de tip pneumonic sau bronhopneumonic. uneori interesarea pleurei şi tulburări de ventilaţie. Este o boală ereditară în care datorită tulburării enzimatice care compromite fluidificarea secreţiilor din organism.Pneumonia lipoidică .chistul aerian unic. Afectarea se produce în urma unui proces inflamator acut.în perioada de consti3) Aspect după vomică tuire prezintă o opacitate de tip pneumonic. Abcesul pulmonar . Se manifestă ca o voalare în lobul mijlociu sau segmentul bazal posterior al lobului inferior drept. 4) Chiste aeriene multiple . accentuat perihilar şi în lobii superiori. cu multiple imagini hidroaerice. sau complicată.patologic prezintă succesiv : inflamaţie.Pneumonia cronică primitivă. radiologic : prezintă opacifieri unice sau multiple sub formă de macronoduli de intensitate mică.opacitate întinsă neomogenă. necroză şi scleroză. . sau abcese drenate în bronhii iar în jur se instalează un proces de fibroză şi ulterior. omogeni cu contur şters. Asocierea tulburărilor circulatorii cu acţiunea fermenţilor proteolitici şi a bacteriilor produce necroza ţesutului pulmonar. 2) Faza de supuraţie Imaginea radiologică . hipoplazia. datorită tulburărilor circulatorii şi adenopatie hilară. bronşectazii congenitale . supuraţie. chistul hidatic supurat. Se clasifică în : . ulterior. Afectează sugarii şi copii.este un focar de supuraţie localizat în parenchim. să apară o ima78 gine hidroaerică şi rezorbţie incipientă a focarului pneumonic. tomografic sau bronhografic.3 luni de dezvoltare intrauterină.se datoreşte infecţiei anaerobe cu fusospirili. CHIST AERIAN . infiltratele gripale. hili accentuaţi.malformaţii bronhice : chiste aeriene. imagine de cord "în flacără". aplazia. după vomică. În jurul abcesului pot să existe voalări.sunt afecţiuni la care procesul de necroză nu este delimitat de o membrană piogenă.boala chistică. 3) Pneumotorax . 4) Necroza infiltratului pneumonic omogenă. complicate cu bronşectazie şi emfizem. într-o anumită zonă. Dă miros fetid insuportabil. triunghiulară sau uneori rotundă. Anatomo . tuberculoase. .patologic se descriu : . iar după vomică cu caverna tuberculoasă. eventual şi prinderea scizurilor. intensitatea creşte cală pentru ca. MALFORMAŢII BRONHOPULMONARE Sunt congenitale sau apar în primele 2 . Supuraţii difuze .Bronhopneumoniile alergice. după naştere afectează ambii plămâni . care dispar rapid şi pot recidiva. Gangrena pulmonară . PNEUMONII ACUTE SUPURATE Sunt afecţiuni acute sau subacute care prezintă un proces inflamator supurativ pulmonar.

La jumătate din bolnavi. caverna bronşectatică şi supuraţia bronşiectatică se face bronhografic. bazal şi emfizem. cilindrice. pleurezia şi pahipleurita mediastinală. pneumonia buloasă extensivă.parenchimul unui lob este înlocuit cu formaţiuni transparente multiple cu pereţii subţiri de forme deferite. transparenţa pulmonară creşte iar hilii devin mari. Bronhografia elucidează diagnosticul.pietre bronhice sau grunji de cazeum. Radiologic. uneori goale. Pot exista şi chiste aeriene multiple.este o transparenţă omogenă de formă sferică. examenul radiologic constată emfizem sau aspect de bronhopneumonie miliară. Diagnosticul diferenţial între abcesul pulmonar. fasole etc. sau triunghi bronşiectatic. Uneori se pot infecta. moniliforme. În stenozele uşoare.boabe de porumb.bronşici . Examenul radiologic uneori este negativ. Examenul bronhografic evidenţiază transparenţe rotunde sau ovalare şi dilataţi bronhice. mai intră în discuţie chistul hidatic supurat. Uneori apare mărirea hilurilor. devenind util doar după cointeresarea parenchimului pulmonar. BRONŞIECTAZIILE Sunt afecţiuni câştigate. Examenul radiologic evidenţiază corpii străini şi uneori complicaţiile prin semne de bronhostenoză cu ventil sau obstrucţie bronşică completă. Deosebim dilataţii bronhice. cînd apar imagini rotunde cu nivel hidroaeric. sindromul de lob mediu.carea aberantă a unei bronhii. În bronşiolită întâlnită în rujeolă şi gripă. Se deosebeşte de pneumotorax. uni sau bilaterale. plămânul cu desen şters sau pneumonie stafilococică. examenul radiologic este negativ.pot fi de natură exogenă . examenul radiologic este negativ. În bronşita acută spasmodică a copiilor mici. survenite în urma unor procese inflamatorii bronhopulmonare sau pleurale. şi corpi străini endogeni . Bronşita acută 80 81 . divergente care pleacă de la hil spre bază. iniţial pline cu lichid. care apoi se goleşte. alteori se observă cordoane opace. TULBURĂRILE VENTILAŢIEI BRONHOPULMONARE BRONHOSTENOZA Bronhostenoza . Diagnosticul diferenţial se face cu bronşectaziile congenitale. când lumenul este redus la 1/3 prin poziţia înaltă a diafragmului pe o singură parte. În faza iniţială. cu contur foarte subţire şi precis. BRONŞITELE Sunt procese inflamatorii care afectează difuz mucoasa bronhiilor. BRONŞITA CRONICĂ Predomină fenomenele spasmodice. situată în plin parenchim pulmonar. acesta având plămânul colabat la hil.BRONşICI Corpii străini traheo . alteori pline cu lichid. evidenţaite mai bine de tomografie. ampulare şi sacciforme. Cordul poate prezenta modificări de cord pulmonar. manifestată radiologic.este o îngustare incompletă a unei bronhii mari. uneori prin mecanismul de ventil expirator poate deveni gigant. Examenul bronhografic arată tipul dilataţiei bronhice. În stadiile avansate se realizează bronhopneumopatia cronică obstructivă. în inspir mediastinul se deplasează spre partea afectată şi în inspir în partea opusă. scăderea transparenţei hemitoracelui respectiv. accentuarea desenului bronhovascular parahilar. de dimensiuni variate. imagine de lemn găurit de carii sau chiar cavernă bronşiectatică. Plămânul polichistic . şi micşorarea ariei toracice. acestea comunică între ele şi cu bronhiile. DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL AFECŢIUNILOR TRAHEII ŞI BRONHIILOR CORPII STRĂINI TRAHEO .

lobară. Radiologic. examenul radiologic evidenţiază toracele mărit în volum. destins în inspir cu diafragm coborât.este extins uneori cu bule subpleurale. bronşită segmentară. circulaţia sanguină este redusă şi există creşterea presiunii în circulaţia pulmonară. se observă o reţea vasculară periferică săracă. perforaţia traheei şi se manifestă radiologic printr-o linie transparentă aerică subţire. Poate fi: obstructiv şi restrictiv. paralel cu diafragmul. B. chiste hidatice masive etc. hilurile accentuate. astmul cardiac. Bronhopneumopatie obstructivă cronică . Radiologic prezintă hipertransparenţă pe teritoriul unui segment de ventilaţie. Ulterior apare aspectul de cord pulmonar.colecţii lichidiene pleurale. cu pereţi foarte subţiri. Cauze . Diagnosticul diferenţial se face cu sindromul astmatic. lobulare şi acinoase. În atelectazie trebuie stabilită cauza care a provocat-o şi să se facă diagnosticul diferenţial cu alte imagini asemănătoare. Din punct de vedere radiologic poate fi generalizat sau localizat. slero . ASTMUL BRONHIAL Este o boală alergică tradusă clinic prin crize de dispnee expiratorie paroxistică datorită îngustării bronhiilor.atrofic.este difuz.este datorită disfuncţiilor bronhiolelor terminale. fibrotorax. COLAPSUL PULMONAR Este o turtire mecanică a parenchimului pulmonar dintr-o cauză externă. iar cordul alungit în picătură. Emfizemul bulos . deplasarea mediastinului şi a grilajului costal spre leziune. situate la bază.diafragmatice largi şi transparenţă pulmonară crescută. cordul mic. Examenul radiAtelectazia pulmonară ologic evidenţiază o opacitate de forma regiunii afectate cu retracţie. Emfizemul funcţional apare de obicei la cei înecaţi. Emfizemul mediastinal apare după traumatisme.mio . iar aspectul radiologic este identic. pleurezie masivă. emfizem secundar periferic. Uneori poate fi suprainfectată. Concomitent. Atelectazia lamelară se traduce prin dungi opace liniare. sferică. avînd cauze diferite.contractil al parenchimului respectiv. Hilurile sunt bogate. degenerativ. Transparenţa pulmonară poate fi mai mare sau uşor crescută. care duc la emfizem. în faza iniţială. sinusuri costo . coaste orizontalizate şi spaţii intercostale mai largi.reprezintă intricarea bronşitei cronice şi a emfizemului pulmonar. A. asociată cu hiluri mari şi lipsa de modificare a transparenţei în inspir şi expir. Transparenţa pulmonară este mărită. pericavitare şi lamelare. Emfizem localizat . care duc la stenoză bronhică şi apoi la leziuni distructive alveolare. În criză. distensia exagerată a alveolelor şi absenţa puterii de contracţie a parenchimului.poate fi localizat scleroatrofic şi obstructiv. Emfizenul cronic generalizat . prin obstrucţia mecanică a unei bronşii şi atelectazii parcelare. neobstructiv sau obstructiv prin stenoză bronhică. EMFIZEMUL PULMONAR Este o stare patologică a plămânului. diafragm coborât. 83 82 . caracterizată prin degenerescenţa ţesutului elastic pulmonar.ATELECTAZIA PULMONARĂ Este o stare caracterizată radiologic prin opacifierea caracteristică retracţiei şi imobilitatea parenchimului lezat. segmentară.apare prin mecanism restrictiv. În fază avansată. Emfizemul senil . vicariant. Bula de emfizem este o formaţiune transparentă. Emfizem interstiţial . cu bronhii libere. datorită contracţiei active a aparatului neuro . de-a lungul marginii cordului. există un torace emfizematos cu rotunjirea vârfurilor. cancer bronşic. Deosebim atelectazia masivă. tumori pleurale. astmul ganglionar la copii.

apar opacifieri de forme diferite.în aripi de fluture.poate fi ocultă sau latentă şi forma manifestă. Radiologic se constată cord mărit.amputate sau caracter de stază difuze. Plămânul cardiac a) Cordoanele Sylla b) Infarctul pulmonar c) Hili de stază d) Liniile Kerley EDEMUL PULMONAR ACUT Se asociază cu insuficienţa ventriculară acută stîngă. Apare iniţial un focar de alveolită exudativă numit afect primar. De la focarul pulmonar se propagă de-a lungul limfaticelor opacităţi liniare.TULBURĂRILE CIRCULAŢIEI PULMONARE Plămânul de stază . Faza terţiară cu localizarea tuberculozei la un singur organ. iniţial nu are corespondenţă radiologică. de obicei în vârful lui Fowler. apar şi nodului bine conturaţi datorită hemosiderozei. gan- Este o afecţiune datorită infecţiei cu bacilul Koch. hiluri cu caracter arterial . Ganglionii hilari sunt măriţi în volum. EMBOLIA PULMONARĂ Embolia pulmonară. limfangită şi adenopatie satelită . însoţită de manifestări clinice şi radiologice. adenopatia satelită şi cordoanele de limfagită constituie complexul primar TBC. de obicei tringhiulare cu baza la perete şi vârful la hil. Se poate împărţi după Ranke în: Faza primară manifestată prin şancrul primar de inoculare.Eisler TUBERCULOZA PULMONARĂ . reducerea transparenţei la baze şi uneori desen multinodular floconos.complexul primar. evoluţia complexului primar este favorabilă. cum ar fi : imaginea bipolară. linii Kerley septate. imaginea halteră. uneori poate prinde un segment de ventilaţie în întregime şi realizează triunghiul Sluka. În infartul pulmonar. liniile lui Sylla. De obicei. Tuberculoza pulmonară primară .se manifestă radiologic prin : cord cu configuraţie şi dimensiuni patologice. Complexul primar poate fi însoţit de procese de dilataţie vasculare transversale. Există diferite aspecte de complex primar. Edem pulmonar acut Faza secundară este manifestată prin granulie cu însămânţări îm plămân. hiluri de stază cu prelungiri trabeculare groase. pleură etc. În stenoza mitrală avansată. până la hil. Focarul pulmonar. iar evoluţia nefavorabilă duce la caverna TBC parenchimatoasă. realizând epituberculoza perifocală. 84 85 Tuberculoză pulmonară 1) Imagine unipolară 2) Imagine în halteră 3) Imagine bipolară 4) Imagine ceas de nisip 5) Confluarea zonelor de congestie perifocală 6) Imagine „coş de fabrică” 7) Triunghiul Sluka . mai târziu apare un voal. uremie. linile septale Kerley. În edemul alveolar apare un voal pulmonar difuz . uneori aspect pseudotumoră hilară. Are forme şi dimensiuni de la un sâmbure de cireaşă la un lob în întregime.

fistulizare bronşică. Prin fistulizare cazemul ajunge în arborele bronşic sau chiar într-un vas sanguin. 3. care poate fi înconjurată de infiltrat pericavitar. lobită sau zonită cazeoasă. Este rotund sau ovalar şi se proiectează radiologic în partea externă a regiunii subclaviculare 86 sau în vârful lui Fowler.glionară.Puhl accentuată. cât o nucă.sunt proiectaţi periclavicular sub formă de grunji calcari cu tendinţă de calcificare. sub forma unui voal difuz. Poate evolua favorabil spre fibroze şi calcifieri. Uneori are sediul în interiorul unui ganglion. uneori deces. Tuberculoza miliară acută a plămânului se manifestă radiologic iniţial printr-un desen reticular fin. Evoluţia cavernei .segmentul dorsal superior. când se produce excavarea şi diseminarea către ftizie. infiltratul nebulos Redeker. Infiltratul precoce este un focar de alveolită cazeoasă. asociat cu acesta. apoi diseminări simetrice pulmonare cu noduli omogeni. pe fondul căruia se observă câţiva noduli mai opaci. poate apare în cadrul şancrului de inoculare. Evoluţia radiologică a infiltratului precoce poate fi favorabilă sau extensivă. bronheopneumonia şi ftzia primară la copii. 2. Caverna TBC primară. Caverna tuberculoasă are o imagine radiologică variind cu stadiul bolii. ca o transparenţă cu contururi fine. PRIMO INFECTIA TUBERCULOASĂ CU DISEMINĂRI HEMATOGENE Tuberculoza miliară constă în granulaţii tuberculoase diseminate în toate organele. Debutul tuberculozei secundare paote fi pneumonic. Focare iniţiale se traduc prin opacităţi nodulare palide subclaviculare şi retroclaviculare. Diseminări hematogene apicale discrete realizează nodulii Simon 4 . infiltratul precoce Assmann. Tuberculoza cazeoasă extensivă este rară şi are următoarele forme: pneumonia. Uneori acesta lipseşte. diseminări pe cale bronhică sau circulatorie. interesând un segment sau un lob.bronhică. Între cavernă şi hil se poate observa bronhia de dren. Infiltratul tuberculos se prezintă radiologic sub următoarele forme : 1.caverna se poate vindeca singură sau după tratament cavitatea se micşorează şi cu timpul dispare. Leziuni nodulare apicale descrise . înconjurată de un inel de congestie alergică perifocală. Tuberculoza secundară . însoţiţi de trauma pulmonară 2) Noduli Aschoff . palid cu contur difuz.realizează tuberculoza nodulară cu rol important în apariţia ftiziei. Nodulii Aschoff şi Puhl . discrete Granulia rece . Sediul de elecţie este în regiunea subpleurală . fără adenopatie satelită. infiltratul rotund Fleischner cu aceleaşi caracteristici dar cu contur net. izolate în parenchimul sănătos sau cu contur anfractuos.debutează la adolecenţi sau tineri sub forma infiltratului precoce sau tuberculoză cazeoasă segmentară.5 concreţiuni calcare punctiforme la un singur vârf sau ambele vârfuri deasupra claviculei. existând calcificări apicale sau hilare.ftizia . distribuiţi în dimensiuni egale. neomogen. însoţite de Diseminări hematogene apicale adenopatie traheo . Iniţial în interiorul opacităţii infiltratului apare un contur clar semicircular. care apoi se evacuează şi devine cavernă precoce. Evoluţia nefavorabilă poate avea forma de ca87 .prezintă noduli mai 1) Noduli Simon mari inegali. Caverna poate fi unică dar şi cu aspect de "miez de pâine". care apoi se cicatrizează sau dau metastaze bronhice. El apare după un interval de latentă post TBC primar.

În blocul de conInduraţie cu dezorientarea densare. minerale. fibrocazeoase. forme de caverne.predominant exudativă cu voalări subclaviculare. cavernă blocată. Radiologic .evoluează prin asocierea Fibrotorax leziunilor cazeoase.prezintă forma de: . Acest stadiu se numeşte tuberculoză fibrocazeoasă cavitară. chistul hidatic. Tuberculomul este opacitate rotundă. 88 benzi fibroase care iradiază de la hili spre periferie. .se manifestă prin accentuarea desenului pulmonar.există opacifiere neuniformă şi retractilă a hemitoracelui. placarde de îngroşare pleurală. cicatricial sau fibros. având diferite forme.transformă focarul inflamator în focar scleros. urmate de excavare. cu noduli bine conturaţi. pneumotorax închistat. Tuberculoza fibroasă . Leziunea evoluează treptat şi lasă în urmă noduli fibroşi şi benzi fibroase.poate începe sub formă de pneumonie cazeoasă cu limite caracteristice teritoriului afectat.fibroza perihilară. metalice. cavităţi bronhiectatice. existând leziuni evoluFtizie predominant desenului pulmonar fibroasă tive şi cicatriciale ca: focare de atelectazie. asociate cu noduli fibroşi şi zone de emfizem. confluenţă şi uneori cu excavaţii. în special pe cale bronhogenă. cărbune.fibrotorax. Este neomogenă. Pleurezia însoţeşte uneori leziunile parenchimatoase tuberculoase. Se deosebesc 4 stadii clinico . . . TUBERCULOZELE FIBROASE Formele fibroase ale ftiziei pot fi primitive cu evoluţie fibroasă permanentă sau secundare cicatriciale după formele descrise mai sus. . suflată. aspect stelat cu prelungiri.forma de ftizie predominant productivă. cu manifestări respiratorii.leziuni discrete în vârfuri. care produc o fibroză cronică a întregului organism. Radiologic . Ftizia evoluează în pusee. Evoluţia lor poate fi spre rezorbţie sau cu caracter productiv. Forme particulare ale tuberculozei pulmonare sunt: tuberculomul. Se descriu următoarele forme de ftizie: .este o afecţiune datorată inhalării bioxidului de siliciu liber.de la infiltrat sau caverna tuberculoasă. având dimensiuni mai mici de 3 microni. chistul aerian. SILICOZA Silicoza . plămânul distrus şi tuberculoza retractilă. vegetale.ftizia predominant fibroasă . bacilii Koch se extind în jur sau la distanţă producând leziuni infiltrative şi productive. uneori asociată cu leziuni în celălalt plămân. Sclerozele tuberculoase pot fi generalizate sau localizate ( apical sau perihilar). Tuberculoza secundară . Tuberculozele fibroase cicatriciale au caracter mutilant. benzi şi insule de scleroză. Ftizia forma mixtă . cancer branhopulmonar excavat. situată în lobul superior cu contur net. bulă de emfizem. oraganice. unică de 2 -3 cm. Ftizia manifestă . Prin plămân opac se înţelege opacifierea hemitoracelui de natură pleurală care maschează leziuni ulcerative subiacente. când scleroza interesează uneori un plămân. Diagnosticul diferenţial al cavernei se face cu abcesul pulmonar. când devine tuberculom. PNEUMOCONIOZELE Sunt boli profesionale datorate inhalării cronice a unor pulberi fine.vernă deterjată. În cursul ftiziei se constată diseminări bronhopneumonice. în sânul cărora apar focare de necroză şi cazeificare.radiologice: 89 . fibroulceroase cu ţesut fibros în jur. tuberculoza pulmonară hipercronică.

Ganglionii limfatici sunt hipertrofiaţi. până la periferia plămânului . Sclerozele pulmonare . neregulate.este o afecţiune cu substrat proliferativ al ţesutului reticulo . dimensiunea adenopatiilor hilare scade şi apar determinări microondulare sau reticulo nodulare. hilipete. În stadiul I.Diagnosticul radiologic este greu.cu confluenţa nodulilor silicotici în opacităţi ovoide. În stadiul II .umbriri pseudo tumorale.cu diseminări nodulare pe ambele arii pulmonare. osteoarticulare şi ale altor organe. Bronşiile prezintă aspect de bronşectazie. Sindromul Löfgren Mai se numeşte şi limfograStadiul I Adenopatii nulomatoză benignă. limfangita carcinomatoasă. iar secundar emfizem accentuar. În opacităţile silicotice apare ischemie şi necroză care determină apariţia cavernei pneumoconiotice. prezintă adenopatii mediastiStadiul II nale mai ales în hil. Silicoza stadiul I .se aseamănă cu infiltratul tuberculos. simetrice mai ales în hili . Silicoza stadiul III . ganglionii mari sunt Diseminare miliară net delimitaţi. modificări pulmonare.histociar.tuberculoza se asociază silicozei în 50% din cazuri. care prezintă scleroză pulmonară Fibroză interstiţială localizată sau fibroză interstiţială difuză. Clinic.Schaumann .Boeck .boala lui Besnier . se manifestă prin leziuni cutanate.stadiul I . pot apare noduli silicotici tipici. Silicoza stadiul II . Diagnostic diferenţial . În stadiul II. În stadiul III ( după 10 ani ). există fibroză opacă sub formă de benzi şi imagine de "fagure de miere".proliferative particulare şi etiologie necunoscută. aspect care rămâne un timp. Testul lui Kweim este pozitiv.aspect de "arbore de vară". cu determinări imuno .în hil "în arbore de primăvară". mediastinali. Hilul poate fi comparat cu un "arbore de iarnă" cu ramuri retezate. Silicotuberculoza . În cursul silicozei se modifică şi pleura şi scizura orizontală dreaptă îngroşată.se manifestă radiologic cu accentuarea desenului hilar sau cu prelungiri mai accentuate în jur. punctiformi diseminaţi parahilar. Nodulii silicotici pot fi miliari cu aspect nisipos sau mai mari "fulgi de zăpadă în furtună " şi emfizem . elucidarea se face cu descoperirea bacilului Koch.se aseamănă cu granulia bacilară.se face cu tuberculoza fibroasă extinsă. Stadiul presilicotic „Arbore de iarnă” Silicoză gradul I „Arbore de primăvară” Silicoză gradul II „Fulgi de zăpadă în furtună” SARCOIDOZA Sarcoidoza .sunt Stadiul III afecţiuni variate. mai ales în dreapta. Se clasifică în: 91 Silicoză stadiul III Formaţiuni pseudotumorale hilare Silicoză stadiul III Umbriri pseudotumorale Imagini în „vârf de cort” la baze Cavernă pseudopneumoconiotică Presilicoza -cu accentuarea imaginii hilului cu trabecule fibroase. realizând aspect de "aripi de fluture". chiar simfiză diafragmatică. În stadiul III . Există un spaţiu transparent între adenopatie şi mediastin. hipertrofia ganglionilor limfatici. bronşiectazii. 90 . Uneori. mari.

reticuloze. .fibroze interstiţiale difuze în colagenoze (sclerodermie. . Fibroză pulmonară MICOZELE PULMONARE Micozele pulmonare . în jur sunt dungi opace.. Evoluţia de obicei este spre vindecare. de intensitate medie. cu aspect radiologic necaracteristic. stenoză mitrală.au o imagine de opacitate rotundă în plin parenchim pulmonar. omogenă. iar diagnosticul se pune histologic. tuberculoză. Semnul lui Morquio . în interiorul chistului pot rămâne celule fiice. net delimitate.o semilună aerică care coafează polul superior al chistului. Uneori. CISTICERCOZA PULMONARĂ Cisticercoza pulmonară .este determinată de embrionul tenie solium. locul lichidului fiind ocupat parţial de aer. Pe calea venei porte sau prin limfatice embrionii hexacanţi ajung în ficat sau plămâni. unde se dezvoltă chistul hidatic. devenind stelat. În cazul de retenţie de membrană.fibroze criptogenetice ( sindrom Hamann Rich ). TUMORILE BRONHO-PULMONARE Tumorile pulmonare benigne .miozită. dermato . sarcomul pulmonar. Semnele radiologice variază în raport cu faza clinică în care s-a făcut examenul.în faza iniţială apar opacităţi multiple. pneumonia reumatismală. vezicula fiică. Dimensiunile variază de la 5 -20 cm.prin creştere se poate fisura şi se deschide în una din bronhii. iar forma depinde de localizare.prezintă opacităţi micronodulare de 93 Chistul hidatic secundar provoacă echinococoza secundară. tuberculoza pulmonară. putând metastaza şi secretă 5 hidroxitriptamina . transformându-se într-o cicatrice stelată. de o parte şi de alta a membranei proligere decolate. .adenomul brohic . muscoviscidoză. iar după moartea parazitului nodulii se calcifică. provocată de ouăle de Taenia echinococcus.hamartroamele . AFECŢIUNI PULMONARE PARAZITARE CHISTUL HIDATIC PULMONAR Chistul hidatic pulmonar primitiv . semicirculare şi concentrice. . . mai ales spre hil şi baze. chistul fără aer se ratatinează. Diagnosticul diferenţial se face cu abcesul pulmonar. sarcoidoză. lupus eritematos. supuraţii şi viroze .scleroze pulmonare după pneumopatii infecţioase. metastaze canceroase unice . Examenul radiologic evidenţiază îngroşarea desenului pulmonar. rotunde sau ovulare. examenul sputei fiind decisiv pentru diagnostic. Echinococoza secundară se produce pe cale bronhică şi se traduce radiologic prin opacităţi rotunde multiple ca şi în carcinoza miliară. mai ales în chistul hepatic.este o tumoră unică. Conturul chistului variază.este o opacitate rotundă în plin parenchim pulmonar. periarterită nodoasă). Chistul hidatic deschis . mişcările respiratorii modificându-şi forma. Chistul hidatic 1) Stratificări în jurul chistului 2) Semnul lui Morquio 3) Semnul arcului dublu 4) Celule fiice 5) Plasticitatea chistului 6) Semnul membranei plutitoare 7) Bule de aer sub membrană 8) Retenţia membranei 9) Opacitate stelată 10) Chist hidatic supurat 11) Echinococoză secundară Chistul hidatic închis . între adventice şi membranele chistului. uneori în jurul lui apar procese atelectatice.adenomatoza pulmonară . în componenţa lor intrând ţesuturi fetale . Diagnosticul diferenţial se face cu cancerul bronhiolar.sunt tumori benigne disembrioplazice.sunt rare. la care se asociază opacităţi nodulare sau transparenţă în fagure de miere. 92 .are caracter semimalign fiind de forme diferite.fibroze de cauză medicamentoasă sau profesională. Radiologic . Radiologic . .sunt rare. În evoluţia chistului se poate infiltra o cantitate de aer.

94 B. datorită blocării ganglionilor limfatici care determină staza limfatică. provocând atelectazia sau emfizem localizat. Ganglionii hilari şi mediastinali sunt măriţi.se cunosc 1. 2 . de dimensiuni diferite. Radiologic. cu evoluţie endo sau exobronhică. Deosebim următoarele forme .este datorită metastazelor nodulare pleurale. de la care pornesc însămânţări la grupele ganglionare tributare.se traduc radiologic prin opacităţi intense. uneori este escavat. Tumori ale ţesutului conjunctiv: lipom. Are sediul în hili. hilurile au contur policiclic. formează sindromul Pancoast .cancerul endobronşic. Imaginea radiologică seamănă cu un chist hidatic.opacitate intensă. care se extinde . situate în plin parenchim pulmonar şi în mantia pulmonară. . din care se desprind opacităţi liniare orientate în sensul desenului vascular. De profil scizurile sunt bombate.) pleurezia canceroasă . 5. În timpul evoluţiei tumora creşte şi poate avea contur poliglobat şi prelungiri. neomogenă. Radilogic umbra hilului este mare. polipul bronşic.) cancerul lobar.) cancerul masiv al hilului .este o tumoară malignă care pleacă de la epiteliul bronhiilor mari. are forma unei opacităţi unice. Cancerul pulmonar periferic . pneumonie canceroasă . Tumori pulmonare benigne CANCERUL BRONHOPULMONAR Cancerul bronhiilor mari .poate fi primară sau secundară. angioame. fluidifică conţinutul şi îl elimină pe cale bronhică. Cancerul bronhiilor mari (central). varietatea obstructivă . Caverna canceroasă 95 . fără corespondenţă radiologică. 4. CAVERNA CANCEROASĂ Tulburările ischemice din masa canceroasă. Leziunea se dezvoltă pe o bronhie mare în hil. Cancerul central cu evoluţie exobronşică .opaciatea hilară de la care se desprind ramificări peribronhovasculare. Caverna canceroasă are contur anfractuos şi transparenţă neomogenă.tumora se dezvoltă intra bronhic. Imaginea hilului în cancerul bronşic este de obicei policiclica lobulată. opacitatea este mai palidă. cu caracter histologic de adenocarcinom.Cancer bronhopulmonar central scopică. Cancerul bronhiilor mici . Dacă extinderea se face pe cale aeriană cu invadarea alveolelor.) limfagita canceroasă .pleacă din mucoasa bronhiilor mici. de cca. II. Evoluţia cancerului este progresivă. iar histologic este carcinom cu celule mici (cancerul central). dar este mai mare. Cancerul endobronşic depistat în stadiu precoce este operabil.Tobias. alteori are aspectul unui singur focar opac rotund. A.cancer endobronhic.) cancerul bronhogen ramificat .tip infiltrativ difuz.are origine bronhică dar se dezvoltă în afara lumenului bronhic şi se extinde retrograd în căile limfatice. Tumori ale ţesutului epitelial: papilomul bronşic.6 cm. 2. Ganglionii hilului şi a mediastinului superior se lărgesc. 3. Are caracter semimalign. Cancerul vârfului pulmonar. condrom. când invadează pleura şi distruge coastele. extinzându-se pe parcurs chiar în creier sau oase. varietatea bronho. rotunde. contur net şi creşte rapid. cuprinzând chiar un lob.

este limitat în faţă de stern şi cartilaje costale. Deosebim următoarele aspecte radiologice: 1. TUMORILE PLEURALE Tumorile pleurale benigne .dau hipertrofii ganglionare şi opacifieri ale organelor mediastinale. tiroidă. Toate trei formele se produc prin diseminare pe cale limfatică. CANCERUL SECUNDAR AL PLĂMÂNULUI METASTAZELE PULMONARE Reprezintă 1. repartizaţi neuniform. îngroşare în platoşa foiţelor pleurale şi lichid în cavitatea pleurală. HIPERTROFIA DE TIMUS Timusul este un organ limfoepitelial cu sediul în partea superioară a mediastinului anterior. guşa retrosternală. Limfagita canceroasă secundară . inegali. rect. mediastinul se împoarte în: anterior şi posterior . Împărţirea se face prin planul ipotetic frontal. Tomografia şi radiografia cu raze dure.sunt circumscrise. 96 Radiologic se constată prezenţa de noduli tumorali. sub formă de imagine rotundă hilară. ganglionii traheo .pulmonare. seminom şi hipernefrom. esofagul. nervii frenici. lanţul simpatic. Formele mixte se datoresc însămânţărilor pe cale limfatică sau sanguină. Metastazele produse pe cale sanguină dau opacităţi nodulare . scot în evidenţă nodulii tumorali chiar când sunt mascaţi de mezoteliomul pleural. superior este deschiderea toracică. opaciatea este Hipertrofia de timus 97 . este transparent la razaele X şi conţine pneumogastricul. Granulia canceroasă cu noduli diseminaţi pe ambele arii pulmonare. Radiologic. Sarcomul pleural primitiv .3 cm. Mediastinul este lărgit cu limbi de flacără spre parenchim. conturul este bine delimitat. Metastazele canceroase pleacă de la tumori primitive şi ajung la plămân pe două căi limfatică sau sanguină. se dezvoltă în plin parenchim sau în hil.SARCOMUL PULMONAR Este întâlnit rar. fără a da pleurezie. 3. prin bombarea unuia sau ambilor lobi ai timusului. multiple. geometrică. unde se studiază patologia timusului. Metastaze mediastinale . fără topografia anumită. posterior de coloană şi inferior de diafragm. se produce refluxul retrograd al limfei.5% din tumorile maligne pulmonare. Hipertrofia de timus se întâlneşte la sugari şi prezintă următoarele semne radiologice: lărgirea opacităţii mediastinale în etajul superior. chistele dermoide. creşte mai repede decât cancerul solitar. Imaginea seamănă cu limfangita primitivă. EXAMENUL RADIOLOGIC AL MEDIASTINULUI Mediastinul este situat între cel două regiuni pleuro .invadează difuz pleura sau are aspect de opacitate omogenă semisferică cu baza la peretele toracic şi convexitatea spre plămân sau ca Mezoteliom pleural o tumoră în cavitatea pleurală care umple hemitoracele. care trece prin faţa anterioară a bifurcaţiei traheii. rotunzi sau ovalari de 2 . prostată. net delimitate cu baza la peretele costal. Metastaze pulmonare 2.ca urmare a blocării cu celula tumorală a ganglioniilor mediastinali.se pot asocia cu pleurezie masivă. Tot în mediastinul anterior se găseşte spaţiul clar retrosternal. apare la tineri şi nu dă metastaze la ganglionii limfatici regionali. vasele mari. Metastazele pulmonare apar în: cancerul se sân. Tumorile pleurale maligne .bronhici. nervii recurenţi. trahea.spaţiul celular a lui Henke. Mediastinul posterior. aceştia sunt mai mari decît în granulia tuberculoasă. Mediastinul anterior conţine cordul.

pleacă de la ganglionii limfatici sau de la timus. .este tumoră malignă.hipertrofia ganglionilor traheobronşici cu lărgirea umbrei mediastinae în 2/3 superioare.8 cm. guşa plonjată. de opacităţi pulmonare şi leziuni osoase din vecinătate. dinţia şi smocuri de păr. Neurinomul nu poate fi despărţit de coloana vertebrală. Este omogenă. Chistul bronhogen este o formaţiune opacă.limfosarcomul . contur precis.limfoamele nehodkiniene . se constată o formaţiune opacă sau rotundă mascată în parte de mediastin.apare la tineri.este ovoid.omogenă. care lărgeşte umbra mediastinului. Forma mediastinală. guşa retrosternală şi 4. 3. Tumorile maligne au o dezvoltare rapidă. 2. În guşa parenchimatoasă intensitatea este omogenă. poate fi generalizat când se mai numeşte şi boala Kundrat. care produce modificări în ţesutul reticulo histiocitar. guşa aberantă (din mugure tirodian izolat). GUŞA RETROSTERNALĂ Este datorită măririi glandei tiroide. Radiologic. modificări fiziologice a pediculului vascular în decubit. Se însoţeşte frecvent cu pleurezie unilaterală. cu contur net şi 1) Chist bronhogenic tonalitate lichidiană. Pot fi constituite din elemente tisulare locale ale mediastinului când se numesc disembrioame homoplastice (chist bronhogen. de care este solitar. Radiologic . 2) Chist pleuropericardic Chistul pleuropericardic . 3) Chist dermoid cu incluziuni situat la baza plămânului drept şi îşi modidentare 4) Chist dermoid cu nivel orizontal fică aspectul cu respiraţia.se datoresc unor vicii de embriogeneză. uneori dublu contur. Se deosebesc: ganglioneurinomul sau schwannom şi neurofibromul. uneori conturul devine şters cu prelungiri radiare. TUMORI MALIGNE MEDIASTINALE Guşa retrosternală TUMORI MEDIASTINALE NEUROGENE Au punctul de plecare la celulele lanţului simpatic juxta vertebrală.este cu etiologie necunoscută. este omogen şi convex. lipită de coloană cu convexitatea spre plămân. guşa cervicală. situat paramediastinal. uzura coastelor. De profil se proiectează pe coloană sau şanţul costovertebral. iar în cea nodulară neomogenă. Diagnosticul diferenţial se face cu adenopatia paratraheală bacilară. situat retrosternal. 99 Tumoră mediastinală 98 .este o opacitate rotundă în mediastinul anter superior. Evoluţia este lentă. Examenul radiologic evidenţiază deformarea şi lărgirea mediastinului superior cu contururi bine precizate. limfogranulomatoza malignă Hodgkin . Chistul dermoid . care se modifică cu mişcările respiratorii. tratamentul chirurgical.sunt mai rare. contur net. care conţine formaţiuni osoase anormale. iar când sunt constituite din elemente tisulare aberante sunt disembrioame heteroplastice. situate la diferite niveluri în funcţie de forma descrisă. . hipertrofia ganglionilor limfatici şi a altor organe bogate în acest ţesut. acesta prezintă lărgirea găurii de conjugare prin care trece rădăcina nervului pe care s-a dezvoltat neurinomul. Deosebim următoarele forme: 1. ovoidă de 6 . TUMORI DIZEMBRIOPLAZICE MALIGNE Teratoamele . Timomul . chist pleuropericardic).

Adenopatie mediastinală PLEUREZIILE EXUDATIVE ALE MARII CAVITĂŢI Etiologic pot fi primitive sau secundare. Formele radiologice sunt: Pleurezii incipiente cu reducerea transparenţei pulmonare a bazei hemitoracelui. cu evoluţie prelungită.celular (Brill Symmers ) . sifilis. pleurite congestive inflamatorii. speleno şi hepatomegalie. apreciază sediul. unde predomină cele de natură reumatismală. cancer sau prin manevre chirurgicale. tomografie computerizată. Imaginea radiologică. Examenul radiologic evidenţiază lărgirea umbrei mediastinale. care nu confluează.. Pleurezia cu lichid în cantitate Pleurezia marii minimă (200 cm3) apare opacitate cavităţi bazală de faţă. Opacifierea imaginii pleurale se observă în pleurezii cu lichid. AFECŢIUNILE PLEUREI Procesele patologice ale pleurei pot să determine . Pleurezia sero . neoplasm pulmonar etc. silicoză. Ele sunt rare la copii.fibrinoasă se localizează mai ales în marea cavitate pleurală dreaptă. poziţie mai înaltă şi hipomobilitatea diafragmului de partea afectată. evidenţiat mai bine în profil sau culcat cu partea afectată în jos. pahipleurită. cicatrici pleurale.este o opacitate care lărgeşte cele 2/3 superioare ale mediastinului cu contur policiclic . Pleureziile primitive sunt în 90% din cazuri de natură tuberculoasă. Pleureziile secundare apar în tuberculoza pulmonară evolutivă. pleurita fibrinoasă.este o formă atipică a limfosarcomului. MEDIASTINITA ACUTĂ Procesele inflamatorii ale ţesutului conjunctiv mediastinal pot fi cauzate de perforaţia esofagului şi faringelui prin corpi străini. precum şi hipertrofia ganglionilor mediastinali. prin îngroşarea foiţelor pleurale sau acumularea de lichid între acestea. 101 MODIFICĂRI MEDIASTINALE ÎN LEUCEMIE În leucemia limfatică există hipertrofie a ganglionilor periferici abdominali.limfomul giganto . fără adenopatia axilară şi inghinală şi fără splenomegalie evoluţia este rapidă. care estompează netitatea curbei diafragmatice. micoză. Esofagul este deplasat anterior. contur şters şi uneori.excese de opacitate. MEDIASTINITA CRONICĂ Este rară şi se datoreşte unei adenopatii bacilare. la cardiaci. creşterea transparenţei toracelui (pneumotorax) şi imagini mixte. infarct. apoi lichidul se colectează în sinusul costodiafragmatic posterior. mai există reumatismul articular acut şi gripa. Diagnosticul diferenţial între limfosarcom şi limfogranulomatoză: în limfom predomină adenopatiile cervicale. evoluţia lichidului şi parenchimul pulmonar. nivel hidroaeric. . Diagnosticul se pune prin cavografie şi examen baritat esofagian. care determină scleroza ţesutului mediastinal. 100 . cantitatea. mediastinografie. deplasarea laterală a marginilor sale.reticulosarcomul . În etiologia pleureziilor. afecţiuni inflamatorii pulmonare acute.

este o îngroşare pleurală peste 1. Localizările pleureziilor mediastinale pot fi: Pleureziile mediastinale inferioare . Diagnosticul diferenţial se face cu pneumonia. . diafragmul este în poziţie înaltă. diafragm. au aspect fusiform pe profil. Pleureziile mediastinale superioare sunt situate juxtamediastinal. sinusul costodiafragmatic şi diafragm.se datoreşte unui transudat pleural. . . PLEUREZIILE MEDIASTINALE Pleurezie interlobară la nivelul micii scizuri: umbrire fuziformă şi rotundă. bazală. fibrocazeoase întinse. pleurezia para pneumonice. iar de faţă se proiectează la nivelul hilului. submamară 5) Pleurezie uscată În marea cavitate pleurală se pot realiza 6) Pleurezie mediastinală joasă închistări axilare. Când sunt localizate de-a lungul scizurii interlobare. una la peretele axilat şi a treia spre transparenţa pulmonară cu concavitatea în sus şi înăuntru (curba Damoiseau). peretele toracic este bombat.îngroşarea pleurei şi simfiza. PLEUREZII PURULENTE ACUTE Survin după leziuni ale peretelui toracic. Când pleurezia este masivă. nefropatii. dar. mediastin. curba lui Damoiseau coboară. Spaţiul pleural mediastinal este împărţit de hil în etajele suprahilare şi subhilare.5 cm. la baza toracelui apare o opacitate omogenă. când are aspect triunghiular. mai greu de recunoscut la baza dreaptă. apărând piopneumotoraxul cu nivel hidroaeric . situate în regiunea infrahilară şi se deplasează odată cu peretele toracic. ele sunt de obicei purulente şi se localizează la: scizurile interlobare. sunt atrase spre leziune datorită colapsului pulmonar instituit. Evoluţia pleureziei se face spre vindecare în 2 -3 săptămâni. Alte localizări a îngoşării pleurale sunt la peretele lateral toracic. afecţiuni acute pulmonare. uneori pot conflua . în mod obişnuit mediastinul şi cordul în pleurezia incipientă nu sunt deplasate. Localizarea în toată cavitatea pleurală realizează o opacitate în bandă juxta verte1) Pleurezie mediastinală brală. Deosebirea faţă de o colecţie lichidiană se face prin poziţia Trendelenburg. triunghiulară. când lichidul migrează.pahipleurita . Dacă se efectuează puncţie toracică de evacuare. lichidul va avea nivel orizontal. b: profil. care apare în insuficienţa cardiacă. superioară Pleureziile diafragmatice se traduc radiologic 2) Pleurezie axilară înaltă printr-o opacitate semilunară cu concavitatea spre 3) Pleurezie diafragmatică 4) Pleurezie axilară joasă diafragm. care uneori se poate evacua. infecţii mediastinale sau abdominale sau după tuberculoză. . uneori însă. 103 102 . prin pareza musculaturii sale.apar sub formă de noduli cu contur dinţat la bază pe linia posterioară axilară. cu o latură pe diafragm.sub formă triunghiulară.calcificările pleurale .Pleurezia cu lichid în cantitate mijlocie (1000-1500 cm3). Radiologic . PLEUREZIILE ÎNCHISTATE Pleureziile închistate pot fi primitive sau secundare.se prezintă ca o opacitate masivă. tumori mediastinale sau de ovar. uneori este bilaterală. submamare şi apicale. axilară. ciroza hepatică. Opacitatea bazală este mai frecventă în dreapta. neomogenă. însoţite de o îngroşare pleurală. lichidul inundă toată cavitatea pleurală. poate fi apicală.fibrotoraxul .se produce în urma unor leziuni pulmonare TBC. a unui hemitorace cu retracţii accentuate ale formaţiunilor din jur .hidrotoraxul . ca o bandă semilunară la vârf. atelectazie şi pahipleurita întinsă. Complicaţiile pleureziei : . a: faţă. Pe lângă semnele radiologice directe descrise. există şi semne indirecte de pleurezie: iniţial. submamară şi apical. ulterior datorită apăsării lichidului acesta coboară. intensă. Din punct de vedere radiologic empiemul pleural se prezintă ca o opacitate intensă. Plămânul este micşorat şi împins spre mediastin. Este mai frecventă la bază. cu prelungiri a porţiunii sale inferioare.

reprezintă o cantitate de aer între foiţele pleurale şi se traduc radiologic printr-o transparenţă crescută. După modul de pătrundere a aerului în cavitatea pleurală deosebim pneumotoraxul artificial şi traumatic. inflamaţia pleurei produce numai depozite de fibrină cu îngroşarea pleurei şi simfiza lor. Eventraţia poate fi parţială sau tranzitorie.PLEUREZIILE USCATE. cancere. CAPITOLUL X DIAFRAGMUL PATOLOGIC În cazuri patologice cum sunt inflamaţiile pulmonare sau abdominale. alterori apare un voal discret. Hidropneumotorax Pneumotoraxul parţial are loacalizări diferite şi poate dizloca lobii spre mediastin sau peretele axilar. Examenul baritat clarifică diagnosticul. sau poate fi scos prin procedee terapeutice. Corticopleurita . care sunt evidenţaite radiologic în funcţie de felul în care privim scinzura. Eventraţia diafragmatică . scizuri. Radiologic se prezintă ca o transparenţă sporită.este un sindrom cu poziţie înaltă a unui diafragm subţiat. secţionarea frenicului. Întâlnim eventraţii de natură chirurgicală. În trecut pneumotoraxul extrapleural. Relaxare diafragmatică Uneori diafragmul are poziţie joasă în astm bronhial. 3. este net delimitat cu cu desen vascular mai redus. În inspir. Nivelul lichidian oscilează cu înclinarea bolnavului. Rupturile diafragmului se asociază pătrunderea stomacului şi intestinului în cutia toracică. realizând imagini hidroaerice. mai frecventă la bărbaţi şi în stînga.sunt expresia a unor procese inflamatorii active sau sechele pahipleurale. FIBRINOASE SAU PLEURITELE În unele situaţii.este o îngroşare pleurală. 104 105 . Pleurita . procese inflamatorii. Poate fi întâlnită în afecţiuni catarale ale căilor respiratorii superioare şi se localizează de obicei la vîrfului pulmonului. când pe lângă opacităţi cu caracter pleural sunt şi leziuni nodulare sau trabeculare în parenchim. era practicat în cazuri de tuberculoză pulmonară apicală. de natură medicală. Abcesul subfernic . iar plămânul calobat în hil. EXCESE DE TRANSPARENŢĂ ÎN PATOLOGIA PLEUREI Pneumotoraxul . emfizem. Evoluţia pneumotoraxului : aerul se rezoarbe spontan.din punct de vedere radiologic. Îngroşările pleurale scinzurale . fără desen pulmonar. Hidropneumotoraxul se realizează prin asocierea prezenţei aerului şi lichidului în cavitatea pleurală. diafragmul prezintă semne de pareză. asociată cu leziuni ale plămânului. median şi paravertebral. pleura mediastinală şi sinusul costodiafragmatic. diafragmul alterat urcă paradoxal. care pe radiografiiile de profil se evidenţiază regiunea afectată. uneori se evidenţiază.se manifestă radiologic prin imobilitatea diafragmului şi nivel hidroaeric. În hernia diafragmatică o mare parte a stomacului poate trece în torace prin hiatul esofagian sau prin punctele slabe ale diafragmului retrosternal. hipomobil şi realizează mişcarea paradoxală (urcă în inspir). 1. După întindere el poate fi total cu plămânul colabat la hil şi parţial. datorat interpoziţiei colonului transvers între ficat şi diafragm realizează imaginea hidroaerică. 2. Poate fi congenitală sau câştigată. Sindromul Chilaiditi. este în poziţie înaltă.

aortografia. pericardice şi afecţiunilor aortei. format de conturul lateral al atriului drept şi se întinde între punctul D sau locul de intrare a cavei superioare în atriul 107 106 . apoi dispare.studiul cordului şi vaselor mari se efectuează cu radioscopia. Radiologic . Radiologic. uneori rămân sechele pe marginea inferioară a coastei a V-a cu îngroşarea periostului. utilizate pentru sutura extremităţilor bronşice. 2.TRAUMATISMELE TORACELUI. a grefei Michel. Corpii străini care au provocat traumatisme ale toacelui pot fi evidenţiaţi. Atriul drept constituie marginea dreaptă a cordului.contribuie şi la diagnosticul afecţiunilor congenitale ale cordului şi vaselor. mai apare emfizemul subcutanat. ecografia cu ultrasunete şi Doppler scintigrafia. Imaginea cardio . uneori cu aparate mobile de mare randament: 1. dimensiunii şi poziţiei acestora în torace. coronografia. angiocardiografia. Se sprijină pe diafragm prin ventricului drept. Uneori se evidenţiază sârme metalice. Metode de examinare . ASPECTUL RADIOLOGIC NORMAL AL CORDULUI ŞI VASELOR DE BAZĂ LA ADULŢI Cordul este aşezat în torace. Toracoplastia este o rezecţie subperiostică a arcului posterior a coastelor III şi XI. Pe laturi prezintă două arcuri pe dreapta şi trei pe stânga. Traumatismele toracelui pot provoca rupturi pulmonare. radiografia. uneori se realizează hematom închistat. cordului şi venelor mari. oblic de sus în jos. Aceste puncte se situează la întretăierea arcurilor.umbra pediculului vascular continuă opacitatea cordului. de la dreapta la stînga şi dinapoi . producând opacităţi neomogene a zonei afectate. Pediculul vascular este constituit din vena cavă superioară. Ventriculul stâng este situat posterior şi constituie marginea stângă a inimii. cateterismul cardiac. După rezecţie segmentară se adună lichid în cavitatea respectivă. Între arcuri există puncte care se înseamnă cu D în partea dreaptă şi punct S pe partea stângă. Traumatismele penetrante pot determina contuzii sau rupturi ale aortei. După plastii de esofag cu intestin sau stomac în mediastin pot apare imagini hidroaerice.înainte. Conturul cordului prezintă: în dreapta două arcuri principale: arcul inferior drept. Radiologic evidenţiem: fracturi costale ale sternului şi deplasări paradoxale ale voletului toracic (coaste fracturate în două puncte). iar vârful său este partea cea mai declivă a cordului. aorta descendentă şi trunchiul arterei pulmonare. Imagini imediat după operaţie . miocardice. când sunt desToracoplastie chise ambele cavităţi pleurale. Examenul radiologic . prezenţa de aer sau lichid în cavitatea toracică. mediastinal şi pneumotorax asociat cu hemoragia intrapleurală. După intervenţiile pe cord. rezonanţa magnetică nucleară.se cercetează reexpansiunea pulmonului şi a mediastinului. aorta ascendentă şi cârja. care persistă. Modificări toracice tardive . se urmăreşte configuraţia cordului.vasculară . CAPITOLUL XI EXAMENUL RADIOLOGIC AL CORDULUI ŞI VASELOR MARI Această examinare dă relaţii asupra formei.are formă triunghiulară cu baza pe diafragm şi vârful pierdut inferior. TORACELE OPERAT Se evidenţiază prin radiografii.după toracotomie aspectul toracelui revine rapid. Diagnosticul radiologic împreună cu celelalte investigaţii paraclinice şi simptomatologia clinică contribuie la diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei bolilor valvulare. Pot fi penetrante şi nepenetrante.

iar inferior de proeminenţa arcului ventricular stâng.se găseşte la intersecţia arcului vascular superior drept aortic cu coloana toracală.se întinde între punctul D şi punctul A. între punctele D1 şi S1 are 10 cm.D1 . Pulsaţiile atriale ale arcului inferior drept constau în mişcări inverse faţă de a ventriculului stâng.posterior. se măsoară între D şi S1 şi reprezintă conturul diafragmatic a umbrei cordului.reprezintă o depresiune. Conturul inferior al umbrei cordului se confundă cu a ficatului şi uneşte punctele S1 şi D1. Arcul inferior stâng începe la punctul S şi se întinde până la S1 în vârful cordului. Măsurarea diametrului transversal al cordului se efectuează măsurând distanţa dintre punctul cel mai îndepărtat al arcurilor inferioare drept şi stâng şi mijlocul opacităţii cordului şi apoi însumarea celor două distanţe.drept şi punctul D1 sau locul de intrare a cavei inferioare în ventriculul drept. active. Este constituit din conturul lateral al ventriculului stâng. cu adâncime diferită. Mişcările cordului şi pulsaţiile de la bază se studiază radioscopic sau prin chimogramă. Acest contur superior al aortei se vede mai bine la tineri. Punctul S se găseşte la întretăierea arcului mijlociu cu cel inferior stâng. mai mult decât cel superior determinat de aortă. Poziţiile oblice posterioare se deosebesc faţă de primele pentru că sunt inversate. Arcul superior drept . Vârful inimii este constituit din vârful geometric al ovoidului cardiac.măsoară 13 cm. Poziţia cordului în torace variază cu tipul constituţional. este cu un cm mai mare decât cel orizontal care măsoară 12 cm. pulsaţiile arcului aortic sunt inverse şi constau în expansiunea sistolică bruscă şi retracţia diastolică lentă. 108 DIAMETRELE ŞI DIMENSIUNILE CORDULUI Principalele diametre ale cordului sunt: Diametrul longitudinal între D şi S1 . Este continuat în sus înspre stânga de butonul aortic. precum şi a cavităţilor mai accesibile. situat posterior nu ia parte la conturul stâng al cordului. Toate aceste puncte D . El se găseşte în vârful sinusului costodiafragmatic drept. Bolnavul va fi aşezat cu faţa. spatele sau poziţii oblice faţă de ecran. Diametrul bazal corespunde bazei inimii. numită şi golful cordului. mai este poziţia laterală. însă este neprecis la vârstnici. conturul superior al pediculului vascular este determinat de aortă.C şi A prim. Arcul mijlociu stâng.5 cm). Punctul D se găseşte în depresiunea dintre arcul drept şi pediculul vascuar. Punctul C . Punctul A . Atriul stâng.cu spatele la ecran antero . poziţia oblică anterior stânga.bolnavul cu faţa la ecran stă cu umărul drept înainte. el fiind uşor bombat. Butonul reprezintă genunchiul posterior al cârjei aortice. POZIŢIILE DE EXAMINARE A CORDULUI Poziţia de examinare a cordului şi a vaselor de la bază. cum ar fi: coarda arcului inferior stâng între S şi S1 (măsoară 7. Arcul mijlociu stâng. Ventriculul stâng prezintă pulsaţii sistolice scurte. Principalele poziţii oblice complementare între ele sunt: oblică anterior dreapta .Dl. În partea inferioară se găseşte punctul S’. care este determinat de auriculul drept bombează spre dreapta. Mai sunt şi diametre parţiale. arcul mijlociu şi arcul inferior stâng. Diametrul ventricular drept. Arcul inferior drept. Conturul stâng este format din trei arcuri butonul aortic. în situaţie normală sunt pe aceeaşi linie verticală paravertebrală. La adult 109 .reprezintă conturul lateral al trunchiul arterei pulmonare. Între A şi A'. cu faţa spre cel care examinează şi umărul stâng la ecran. Diametrul orizontal sau transversal . Poziţiile de examinare directă sunt două: bolnavul fiind aşezat cu faţa spre examinator postero .anterior . repezi.este locul de întretăiere între conturul vascular drept şi claviculă. Pe linia mediană.

formă şi pulsaţii.evidenţiază contururile miocardului cu cele două arcuri superior şi inferior în dreapta şi cele două arcuri convexe . se produce o creştere a gradientului de presiune diastolică în atriul stâng. Fiecare cavitate are o cale de intrare. Calea de intrare a ventricolului stâng pleacă de la orificiul mitral şi are direcţie oblică în jos şi înainte spre vârful cordului. cordul are configuraţie mitrală.cordul orizontal . pleacă de la vârful cordului spre orificiul aortic. Tot în OAS se evidenţiază atriul stâng. Pediculul vascular este mai larg. Între 2 şi 6 ani configuraţia se apropie de a adultului. Deci. Fiziologic. prin bombarea arcului mijlociu al pulmonarei. Alungirea căii de intrare nu produce modificări pe imaginea de faţă. atriul stâng întâlneşte o rezistenţă crescută la nivelul orificiului şi nu poate goli complet conţinutul în ventriculul stâng.se întâlneşte la hiperstenici cu torace larg şi scurt. BOLILE CORDULUI PRIN LEZIUNILE VALVULELOR MITRALE STENOZA MITRALĂ Stenoza mitrală sau boala lui Durozier . SEMIOLOGIA PATOLOGICĂ ELEMENTARĂ CARDIOVASCULARĂ Examenul clinic şi electrocardiografic vin să completeze datele radiologice.butonul aortic şi arcul inferior stâng şi cel concav. mărirea cavităţii începe la sfârşitul căii de ieşire şi se face în sens longitudinal. . afecţiuni miocardice şi afecţiuni pericardice.este o afecţiune de natură endocarditică şi se instalează la câţiva ani după puseul infecţios reumatismal din copilărie. axul longitudinal este înclinat cu unghi de înclinaţie mic. Procesele patologice se împart în: afecţiuni cardiace hemodinamice sau valvulare. Hipertensiunea în venele pulmonare. cu 111 Schema circulaţiei pulmonare normale 110 . Diagnosticul radiologic se realizează după instalarea leziunilor anatomice. Cordul la copilul mic se apropie de cordul orizontal. Modificarea sediului şi poziţiei se produc la afecţiunile toracale care împing sau trag mediastinul. Calea de intrare a ventricolului drept este situată orizontal iar cale de ieşire este situată aproape vertical.sunt trei tipuri principale : . În cifoscolioză. iar creşterea cavităţii se face în sens transversal. Dilataţia de umplere se face când miocardul se adaptează unei munci care constă în expulzarea în cursul unei sistole a unei cantităţi mari de sânge. modificări de poziţie şi formă în raport cu starea masei musculare miocardice. poziţie normală a diafragmului. Dilataţia de umplere poate fi : tonogenă. Dilataţia şi hipertrofia de umplere se produc iniţial în vecinătatea orificiului prin care pătrunde în cavitatea ventriculară masa suplimentară de sânge. Anatomopatologic se realizează îngustarea orificiului mitral datorită valvulelor simfizate şi sclerozate. Cantitatea de sânge restant în auriculul stâng creşte progresiv. Calea de ieşire a ventricolului stâng. La copil. Dilatarea ventricolului drept se face în sens transversal.cordul oblic la toracele normostetic . camera de acumulare şi o cale de ieşire. Dilataţia de rezistenţă este la început omogenă. se face în sens vertical şi duce la configuraţia mitrală.inghiul de înclinare al cordului este de 45° . cu mărire transversală. Când dilatarea este pe seama alungirii căii de ieşire.cordul vertical este obişnuit la persoanele longevive. iar alungirea determină bombarea lui spre stânga. deoarece în primii ani cordul drept şi artera pulmonară sunt mai mari. stenoza valvulei mitrale dă o stază retrogradă. cordul în picătură sau suspendat. Imaginea radiografică de faţă . Dilataţia miogenă. butonul aortic şters până la 4 ani. dimensiuni. Pentru ca să evidenţiem cavităţile cordului se foloseşte incidenţa oblică anterioară stângă sau profilul stâng. cu poziţia aproape mediană. . camera de expulsie. când se măresc diametrele longitudinale şi transversale şi miogenă. Presiunea sporită din atriul stâng în faţa primului baraj. Modificările patologice radiologice se referă la sediu şi poziţie. cu golful cardiac între ele. Are conturul inferior pe diafragm . se face când fibra musculară este insuficientă. când este pe seama căii de intrare.

creşte cantitatea de sânge în hiluri şi în circulaţia pulmonară. pe care îl înconjoară de obicei pe dreapta. cu apariţia liniilor lui Sylla. Opacifiind esofagul cu bariu. Examenul bolnavului în poziţii oblice şi din profil. în care presiunea din arterele pulmonare sporeşte. Acestea produc un obstacol în calea circulaţiei pulmonare care se soldează cu hipertensiune pulmonară. plamân de stază şi chiar edem pulmonar. deoarece presiunea din ventricul este scăzută prin fuga unei cantităţi de sânge spre atriul stâng. Hilurile arteriale se întâlnesc în hipertensiunea pulmonară şi se caracterizează prin dilatarea şi bombarea arterelor pulmonare şi a ramurilor lor în hiluri. În fiecare sistolă atrială intră în ventriculul stâng o cantitate mai mare de sânge. hipertensiunea în arterele pulmonare este iniţial urmarea unui fenomen reflex. opacităţi nodulare. Hipertrofia ventriculului drept compensează un timp staza hilară. realizând aspectul de hiluri de stază. Fenomenul se întâmplă la înălţimea bifurcaţiei traheei. Când presiunea în venele pulmonare creşte se produce redistribuirea sângelui din teritoriile bazale şi apar fenomene de stază în lobul superior. În plămânul de stază se constată scăderea transparenţei pulmonare. Hilurile de stază sunt din punct de vedere radiologic opacităţi întinse. unde dilatarea venelor realizează cordoanele Sylla. iar din profil se observă bombarea esofagului şi deplasarea spre coloană. Astfel. Hiluri arteriale se găsesc în bronşite cronice. În stenoza mitrală. cu lărgirea pediculului vascular şi hepatomegalie. În ventriculul stâng rămâne o oarecare cantitate de sânge. dispersia edemului pulmonar cronic. în stenoza mitrală se produce mărirea auriculului stâng şi micşorarea ventriculului stâng şi modificări compensatorii ale ventriculului drept şi a hilurilor. care se poate organiza în hemosideroză. Ventricolul drept se dialată şi suferă o hipertrofie şi bombarea arcului mijlociu stâng. în imaginea hilului se evidenţiază şi cârja arterei pulmonare. staza în hiluri dispare şi se produce staza în teritoriul venelor. INSUFICIENŢA MITRALĂ Insuficienţa mitrală valvulele mitrale nu închid complet orificiul mitral şi în timpul sistolei ventriculare stângi o parte din sânge în loc să treacă din ventricul în aortă. Se produce un transudat interstiţial. Cordul va avea configuraţie mitrală. largi. îngroşarea sau accentuarea desenului vascular la nivelul reţelei secundare. este îndepărtat de umbra cordului şi are mişcări pulsatile. Uneori. În stenoza mitrală se produce şi stază limfatică cu accentuarea 112 septurilor perilobare. ştergerea butonului aortic şi eventual apariţia conturului atriului stâng mărit pe marginea dreaptă. deci dublu contur. apoi devine organică prin scleroza arterială şi interstiţiară. Valvulele aortice se deschid cu întârziere şi se închid precoce. Când apare insuficienţa ventriculului drept. Ventriculul 113 . Acest fenomen este mai evident în hiluri şi în lobul superior. micşorarea ventriculului stâng. În stenoza mitrală. golful inimii este umplut de artera pulmonară care bombează. scleroze pulmonare parenchimatoase cu emfizem. la care se adaugă şi sângele venit din venele pulmonare şi produce o presiune în acestea în care apar fenomene de stază. Când ventriculul drept este compensat. care se întind de la mediastin spre atriile pulmonare. Hilul va avea contur net. Auriculul stâng dilatat mai forţează bifurcarea traheei şi împinge cranial traheea şi bronhia stângă. cu mişcări pulsatile. difuze. la examenul de faţă se observă devierea traiectului acestuia în dreptul atriului stâng. auriculul stâng nu poate împinge întreaga cantitate de sânge. cu apariţia unei dilataţii Boala mitrală de umplere a acestuia. În plămânul cardiac poate apare hidrotorax. La longilini şi persoanele cu cordul mic nu apar modificări cardiologice. refulează în atriul stâng şi produce regurgitaţie sistolică. constată dezvoltarea treptată a atriului stâng spre mediastinul posterior. apariţia liniilor Kerley B.declanşarea vasoconstricţiei arteriolelor din plămân realizează cel deal doilea baraj şi dilataţia de rezistenţă a ventriculului drept.

Insuficienţa aortică Hodcson sau apare o alungire al arcului inferior stâng. ulterior hipertrofie şi fenomene compensatoare. nu se închid suficient nici în sistola ventriculară. cu stază în hiluri. mărit. desfăşoară o supraîncărcare diastolică. mărit. Insuficienţa mitrală funcţională . iar când devin insuficienţe cavităţile drepte. Ventriculul stâng este mărit şi nu permite dilatarea spre stânga. imagine denumită "dansul hilurilor". miocardită. organic sau funcţional. către esofag şi trahee şi mai puţin spre dreapta.când apar aceleaşi semne radiologice ca şi în insuficienţa endocarditică. suprafaţa cordului sporeşte . creşte cantitatea de sânge. Aspectul radiologic iniţial este normal. Pe lângă activitatea compensatoare sporită a ventriculului stâng există şi o mărire a auriculului. ventriculul stâng fiind rotunjit şi împins în afară. cu alungirea arcului inferior stâng. 114 BOALA MITRALĂ Boala mitrală . insuficienţă valvulară de tip Corrigan sau a unui proces de arterită în aortita sifilitică sau ateromatoasă. În diastolă. Valvulele mitrale îşi pierd supleţea pe lângă că nu se deschid suficient în sistola atrială. restul cavităţilor nu sunt mărite prea mult. după terminarea sistolei. Butonul aortic este înalt cu pulsaţii ample. fiind înfundat în diafragm. Hilurile prezintă pulsaţii ample: „dansul arterial". Examenul baritat esofagian evidenţiază deplasarea şi dilataţia cavităţilor stângi. Cordul prezintă o configuraţie mitrală cu bombarea arcului mijlociu stâng.la mitrali permite diagnosticul diferenţial între stadiul sistolic. dar imaginea se deosebeşte prin aceea că pe lângă ventriculul stâng. în mica circulaţie şi dilataţie ulterioară a ventriculului de rezistenţă. cu dilataţia trunchiului arterei pulmonare. AFECŢIUNILE VALVULEI AORTICE Insuficienţa aortică poate fi datorată unui proces de endocardită. ventriculul stâng din cauza insuficienţei.stâng încărcat cu un exces de sânge. Pediculul vascular poate fi normal. Insuficienţa mitrală poate fi organică sau funcţională. în ventriculul stâng. Insuficienţa aortică de tip Hodcson valvele sigmoide nu se apropie suficient pentru ca să închidă complet orificiul şi determină reîntoarcerea sângelui din aortă în ventriculul stâng. În insuficienţa mitrală. esofagul nu se deplasează în cursul sistolei. În faza de dilataţie tonogenă şi hipertofie. creşterea în dimensiuni a arcului inferior stâng. arcul ventricular stîng se rotunjeşte şi împinge spre dreapta cordul drept. Când insuficienţa aortică este de natură arterială nu există pulsa115 . apare şi o dilataţie de rezistenţă a ventricolului drept. În ultimul caz. arcul mijlociu proeminent şi a hilului. Când dilataţia afectează şi calea de intrare se lărgesc cavităţile în sens transversal. pulsaţiile ventriculului stâng sunt ample. Punctul S este mai coborât. ventriculul drept şi hilurile au aspect de hili de stază. Atriul stâng este mărit în 50% din cazuri cu dezvoltare predominant posterioară. staza va apare în auriculul drept şi pe teritoriul cavei cu instalarea unei insuficienţe tricupside . aortită.de obicei leziunile valvulelor mitrale în insuficienţă şi stenoză mitrală. de obicei este lărgit prin dilatarea şi alungirea aortei. când se produce plămânul de stază. diametrul transvers al cordului. Studiul expansiunii atriului stâng . Pe ortodiagrama din insuficienţă mitrală este mărit diametrul longitudinal DS. dilatarea ventriculului drept produce creşterea umbrei cordului spre dreapta cu mărirea arcului inferior. consecutive procesului de endocardită reumatismală. mitralizarea cordului aortic . Arcul superior drept este convex fiind constituit din porţiunea ascendentă a aortei. care este lărgit şi devine insuficient.cordul bovin. ulterior.se întâlneşte în hipertensiunea arterială. Toate acestea determină aspectul triunghiular al cordului. apoi la cea de intrare. vârful cordului este rotunjit şi coboară. Modificările radiologice tipice sunt hipertrofia ventriculului stâng. producând dublu contur concentric. asupra pilierilor şi inelului orificial. se întâlnesc asociat. Insuficienţa mitrală organică este datorită unor leziuni valvulare. leziuni renale. cu dilataţie de umplere. Deci atriul stâng se măreşte din cauza stenozei. Desenul pulmonar este accentuat. Insuficienţa cardiacă funcţională se explică prin apăsarea exercitată de cantitate mare de sânge din ventriculul stâng dilatat. şi se produce dilataţia de umplere şi hipertrofia ventriculului stâng la început la calea de ieşire. Boala mitrală se manifestă prin semne de stenoză şi insuficienţă. dilatată dinamic şi deviată marginal. În decompensarea ventriculului drept. În caz de stază în circulaţia pulmonară.

Radiologic se constată marirea spre stânga a umbrei cardiace. Cauzele sunt infecţioase: în reumatism. INSUFICIENŢA CARDIACĂ STÂNGĂ Insuficienţa cardiacă stângă are drept cauze insuficienţa mitrală. Auriculul stâng se măreşte. măreşte sângele rezidual cu dilataţia tonogenă a fibrei musculare. INSUFICIENŢA CARDIACĂ DREAPTĂ Insuficienţa cardiacă dreaptă se produce datorită hipertensiunii primare în circulaţia pulmonară. apar semne de stază retrogradă. apare staza hilară şi pulmonară. în difterie. coartaţia de aortă. obezitate. hilurile şi ventriculul drept pot fi normale. semn de decompensare prin astuparea golfului. în bronhopneumatia cronică obstructivă. Când se produce şi decompensarea ventricului drept dispare staza pulmonară. DIVERTICULUL PERICARDIC CONGENITAL Diverticulul pericardic congenital este rar şi poate apare în pericardite exudative sau închistate. ventriculul drept se dilată. Imaginea radiologică a cordului este iniţial normală. Se produce hipertensiune sistolică a ventriculului stâng şi dilataţia de rezistenţă a acestuia cu afectarea iniţială a căi de ieşire. 116 Capacitatea de activitate a miocardului poate fi fi modficată datorită alterării fibrelor musculare. arcul inferior stâng ajunge până la linia axilară a toracelui. Atriul stâng. Este secundară insuficienţei cardiace stângi. embolii. Cordul se dilată şi se produce staza marii circulaţii. Examenul ecografic dă relaţii precise în aceste situaţii. insuficienţa şi stenoza aortică. Semnul lui Iansson se traduce prin plasticitatea lui respiratorie. Valvulele sigmoide nu se deschid suficient.ţiile vii ale aortei din cauza fenomenelor de sleroză şi ateromatoză. scarlatină. hipertensiunea arterială şi aterosleroza. iar pulsaţiile aortice sunt ştrese. Apare astfel cunoscuta configuraţie mitroaortică. ventriculul stâng se dezvoltă transversal mai mult. poate fi datorită dispariţiei acestui lichid. deci datorită miocarditei. viroză. degenerative: scleroza coronarelor. Pneumopericardul şi hidropneumopericardul apar după puncţie 117 . Radiologic. Ulterior cavitatea se măreşte şi apare dilataţia miogenă cu reducerea contracţilor. AFECŢIUNILE PERICARDULUI În insuficienţele cardiace decompensate. Cordul are configuraţie aortică. Scăderea diametrului cordului după tratament. întreaga cantitate de sânge din ventriculul stâng nu ajunge în marea circulaţie. boli endocrine. pentru că butonul aortic nu este predominant în stenoză. Se produce mitralizarea cordului. Stenoza aortică se deosebeşte de insuficienţa aortică. AFECŢIUNILE MIOCARDULUI Când se produce dilataţie miogenă. afecţiuni ale arterei pulmonare. fibroze pulmonare. tromboză. toxice: alcoolism. metabolice: anemii. se Pericardită formă de carafă Pericardită tuberculoasă constată mărirea globală a cordului. Pericardită Fibra musculară slăbită nu evacuează tot sângele din cavitate. care are caracter miopatic cu dilataţie în sens transversal. ulterior apar aceleaşi modificări ca în insuficienţa aortică. poate exista depunere de lichid în pericard. STENOZA AORTICĂ Poate fi de natură endocarditică sau arterială. astm bronşic. Decompensarea ventriculului stâng în insuficienţa aortică INSUFICIENŢA CARDIACĂ GLOBALĂ Insuficienţa cardiacă globală este stadiul final al insuficienţei cardiace parţiale. emfizem.

pediculul vascular pare că se continuă cu artera subclaviculară stângă. anomalii fără scurtcircuit arterio . dar diagnosticul radiologic este important.inima are configuraţie aortică : ventriculul stâng mărit în faza stenozei.sunt arterio .stenoza arterei poate fi la nivelul ostiumului pulmonarei. Ea poate fi şi postductală. anomalii cu scurtcircuit de la dreapta la stânga sunt veno-arteriale. 119 Anomalia Ebstein . Radiologic . Mişcările pasive sunt atenuate. SIMFIZA PERICARDICĂ Simfiza pericardică este consecutivă pericarditei fibroase sau exudative şi se produce între foiţele pericardice. uneori neprecise datorită tracţiunii şi pahipleuritei din jur.se observă mărirea umbrei cardiace şi pediculul vascular scurt. care dau cardiopatiile cianogene. stenoza arterei pulmonare. hiluri şi desen pulmonar sărac. cum este tipul adult.venoase 2. Aceste malformaţii se găsesc de obicei asociate sub formă de tetralogia lui Fallot sau complexul lui Eisennmenger. Aorta prezintă o biloculare în ceas de nisip. festonat sau cu prelungiri triunghiulare. Atunci când calcificările sunt difuze. În OAD aorta ascendentă este dilatată şi alungită.terapeutică. ventriculul stâng nu este hipertrofiat.se produce între emergenţa arterei subclaviculare stângi şi implantarea canalului arterial. Cele mai frecvente malformaţii cardiace sunt: defectul de sept interventricular . pericardul îngroşat aderă la cord şi se încrustează cu săruri calcare. arcul mijlociu stâng se accentuează şi ocupă golful inimii.boala lui Roger. aorta şi pulmonara mici. Imaginea radiologică hidroaerică este caracteristică. plăci izolate. dar forma modificată. AFECŢIUNILE CONGENITALE ALE CORDULUI ŞI VASELOR MARI Ele sunt întâlnite rar. care este atras spre cord. ANOMALIA EBSTEIN Anomalia Ebstein . STENOZA ISTMULUI AORTIC Stenoza istmului aortic sau coarctaţia aortei .venos sau cardiopatii necianogene şi anomalii cu scurtcircuit de la stânga la dreapta . după traumatism sau fistule bronşice. Radiologic . pot să fie sub formă de grunji calcare. fenomen numit „concretio cordis" sau între pericard şi pleura mediastinală „acretio cordis". Cateterismul cardiac şi angiografia sunt metodele care ne ajută la studiul detaliat al acestora. a conului sau trunchiului arterei pulmonare. Porţiunea distală din aortă prezintă dilataţie poststenotică. Radiologic . Din cauza coarctaţiei aortice se crează un dezechilibru între circulaţia părţii superioare şi inferioare a corpului cu hipertensiune la membrele superioare şi craniu şi hipotensiune la membrele inferioare. În simfiza pericardică cordul are dimensiuni normale. dar nu aşa de largi ca pulmonare şi în stază. contur colţuros. benzi de-a lungul şanţului ventricular sau coronarian.conturul interior al primelor arcuri costale este ondulat. Desenul pulmonar este sărac. imaginea mai sugestivă apare în profil.stenoza istmului aortic. PERICARDITA CONSTRICTIVĂ INTERNĂ Este o simfiză intrapericardică. Pot fi clasificate: 1.rezultă din implantarea vicioasă a valvulelor tricuspide pe pereţii ventriculului drept. pulmon cu transparenţă crescută. „pericardită calcară”.dilatarea şi hipertrofia ventriculului drept.semnul lui Wenchebach. pediculul vascular lărgit. iar în inspir peretele toracic este tras către placardul simfizal . persistenţa canalului arterial a lui Botall . butonul aortic este şters. Umbra cordului se întinde spre dreapta. dilatată şi lărgită. De profil cordul pare fixat la faţa posterioară a sternului. 118 ANOMALII FĂRĂ ŞUNT ARTERIO-VENOS-CARDIOPATIILE NECIANOGENE STENOZA ARTEREI PULMONARE Stenoza arterei pulmonare . Calcificările pericardului sunt mai frecvente în pericardita tuberculoasă. Stenoza arterei Vasele hilului sunt largi. Pe conturul stâng al arcului aortic se observă o ancoşe corespunzătoare stenozei aortice. cu pulsaţii şterse subcostale de-a lungul şanţului subcostal sau semnul lui Bickel Rossler .

sindromul Lutembacher. Persistenţa găurii Botall acest defect favorizează comunicarea interatrială. Se caracterizează prin .defect de sept atrial. artera pulmonară largă. 2. apare un şunt stânga .stenoza arterei pulmonare.dilatarea şi hipertrofia ventriculului drept. arcul mijlociu stâng poate deveni proeminent. bulb pulsatil iar desenul pulmonar accentuat.dextropoziţia orificiului aortic. PERSISTENŢA CANALULUI ARTERIAL 3. . În primele zile după naştere canalul se închide. CARDIOPATIILE CIANOGENE SAU ANOMALII CU ŞUNT VENO . Arcul aortic drept bombat. Canalul arterial face legătura arterei pulmonare cu aorta în viaţa intrauterină. Constă în prezenţa unui orificiu septal cu dimensiuni variabile. Cordul ia aspect globulos. Tetralogia lui Fallot beneficiază de intervenţie chirurghicală şi constă din: stenoza infundibulară a aortei pulmonare . mărirea ventriculului stîng.5 cm. Defectul de sept ventricular . Persistenţa canalului arterial . cârjă con121 120 . cu trecerea sângelui de la stânga la dreapta. hilul şi ramificaţiile lui cresc şi devin pulsatile. după naştere apare un şunt stânga .hipertrofia ventricului drept. Trilogia lui Fallot . hilurile sunt întinse. golf proeminent.ARTERIAL 1. . Când orificiul septal este mare.apar următoarele modificări: .boala lui Roger. cu apariţia configuraţiei mitrale. o parte din sângele aortei trece în artera pulmonară şi determină apariţia unui desen vascular pulmonar bogat.dreapta. . Radiologic . fără dilatarea ventriculului stâng .dextropoziţia aortei. oblică în sens înainte şi spre dreapta.dreapta.dilataţia şi hipertrofia ventricului drept 3.VENOS DEFECTUL DE SEPT VENTRICULAR BOALA LUI ROGER 1. . Radiologic . . .apare dilataţia cavităţilor cordului drept.ANOMALII CU ŞUNT ARTERIO . artera pulmonară are dimensiuni normale sau mărite. În cazul când persistă. hili largi cu ramificaţii bogate. PERSISTENŢA GĂURII BOTALL 2.este cea mai fecventă anomalie congenitală. desenul pulmonar accentuat. PATOLOGIA AORTEI Aorta toracică prezintă trei porţiuni: aortă ascendentă cu o lungime de 4 .apare bombarea arcului mijlociu stâng. Faţă de tetralogie. .comunicare interventriculară prin defect septal. Inima este mărită spre stânga. Complexul Eisenmenger.comunicaţie interventriculară printr-un orificiu sus situat. Hilurile sunt mari şi pulsatile. aortă îngustată.

Se produc la hipertensivi sau cei cu stofă aortică deficientă. Examenul în poziţii oblice. semisferic sau cilindric.sunt în incidenţa de faţă mult mascate de umbra cordului şi se evidenţiază în poziţii oblice. dilatarea aortei. de care nu poate fi separat. tendinţă expansivă sau trombozantă. Examenul ecografic sau Dopller. substanţa de contrast intră şi în spaţiul de clivaj şi se realizează al doilea lumen în formă de manşon. Clivajul poate fi parţial sau circumferenţial şi se poate întinde pe toată aorta. Conturul anevrismului are forma unui arc de cerc şi este net trasat. Examenul radiologic ajută la stabilirea diagnosticului pozitiv şi diferenţial. Anevrismul creşte lent. Anevrismele aortei abdominale . dimensiuni şi opacitate a arcului aortic şi prin atenuarea pulsaţilor. stabileşte punctul de plecare şi dezvoltare a anevrismului.sunt produse de intoxicaţii cronice. Anevrismul disecant al peretelui aortic . Intensitatea umbrei depind e de mărimea anevrismului şi de vechimea lui. La anevrismele vechi fibrozate şi calcificate. Se traduc prin modificări d eformă. coloană şi stern. 122 În anevrismele sifilitice pe lângă punga anevrismală apar modificări şi pe restul aortei. Radiologic.se recunosc cu uşurinţă. pe radigrafia de profil sau prin aortografie. se modifică butonul aortic. are un traiect ondulat. formă de pungă. elucidează aceste imagini. poate fi sacciform. până la abdomen unde se împarte în cele două ramuri iliace. În ruptura anevrismului apare o colecţie de sânge pleurală sau pericardiacă şi conturul devine ştres. anevrismele mici nu pot fi evidenţiate. Anevrismul traumatic al aortei este descoperit după un interval de timp sau ani. vena azigos. comprimă frenicul. Anevrismele porţiunii supradiafragmatice a aortei .cavă în jos. ateroscleroză sifilis. apoi neomogenă prin organizare fibroasă sau calcificarea cheagurilor şi prin depuneri calcare. mai rar o bomabare sacciformă şi dublu contur prin îngroşarea peretelui aortic. Anevrismele aortei descendente . Calibrul aortei se poate măsura prin diferite procedee. În raport cu poziţia lor. golful inimii se adânceşte. anevrismele proemină în hil şi pot fi confundate cu un arc mijlociu stîng a cordului mărit. În aortită apare dereglarea. Imaginea anevrismală cu tendinţe expansivă prezintă mişcări pulsatile. dau compresiuni pe segmentele osoase. evidenţiază o îngroşare fusiformă difuză a aortei. Pediculul vascular este alungit. În porţiunea mijlocie. anevrismele deplasează traheea şi esofagul. cavitatea poate dispare şi nu se mai percep mişcări pulsatile. Dilataţia este mai accentuată la originea ascendentei sau la buton. precum şi tomografia computerizată sau rezonanţă magnetică nucleară.prin disecţia aortei se pot înţelege producerea unui clivaj între tunicile peretelui aortic la nivelul mediei şi formarea unei cavităţi ca o teacă cilindrică. Cel cilidric este datorită aterosclerozei. 123 . aorta poate bomba spre clavicula stîngă. aorta toracică poate fi alungită. pot aparea şi depuneri calcare pe anumite segmente. Anevrismul este de obicei unic şi are formă variabilă. În aortite pot să apară şi modificări al ventriculului stâng. AORTITELE Aortitele . Lumenul aortei poate fi turtit de către canalul aortic fals. Examenul radiologic simplu. Ruptura externă duce la deces. când sunt situate în porţiunea incipientă. se dezvoltă în mediastin spre regiunea cervicală pe partea dreaptă sau stângă a pediculului şi sunt greu de diferenţiat faţă de tumorile mediastinale. oblică îndărăt şi spre înspre stânga. după traumatism. 4. Orificiul de ruptură se face de obicei în locurile de predilecţie a anevrismului. marginea dreaptă a pediculului vascular. 2. Anevrismului aortei ascendente . Anevrismul crosei.se evidenţiază când au pereţii calcificaţi. care comunică cu lumenul aortic prin mai multe orificii. care face corp cu aorta. 3. Cel mai frecvent sediu este pe aorta ascendentă. Angiografia evidenţiază un dublu canal aortic. Se evidenţiază o umbră semisferică. care este hipertrofiat sau dilatat. parietale sub formă de placarde.dă imagini opace. iar peretele anevrismului se calcifică. ANEVRISMUL AORTIC Anevrismul este o pungă care comunică cu lumenul vasului şi este datorată alterării pereţilor arteriali. formează genunchiul posterior care realizează butonul aortic şi aorta descendentă care coboară aproape paralel cu marginea stângă a coloanei. 1. Tonalitatea este omogenă la început. Anevrismul are pereţi pulsatili.

dar de cele mai multe ori se utilizează substanţe de contrast opace ori transparente.modificări localizate de contur care se pot evidenţia radiologic de faţă sau profil.produc dificultăţi în tranzit. 1. De asemenea.sfinctere contractate . Sunt cauzate de modificări ale tonusului. cu 2 . 3. tracţiuni aderenţiale. kineticii şi jocului sfincterian. cu mult succes.atenuare a funcţiilor: atonie. sau retracţiei fibroase circulare. expresie a unor mecanisme fiziopatologice constituie SEMNE DIRECTE uneori cu valoare patognomonică în diagnostic sau SEMNE INDIRECTE care pot sugera diagnosticul constituind leziuni elementare ale tubului digestiv. contracturii fibrelor musculare circulare. de exemplu în urgenţe. 3. în calibru (mega) sau în ambele dimensiuni (megadolico).pierderi de substanţă marginală cum este "lacuna" când bariul este dislocuit de procesul patologic de obicei în forma vegetantă a 125 . gastrovison şi se completează cu injectarea unui spondilitic cum ar fi Buscopan sau Glucagon intravenos. fie prin tuburi. MODIFICĂRI TOPOGRAFICE.CAPITOLUL XII. SEMIOLOGIE RADIOLOGICĂ GENERALĂ MODIFICĂRI RADIOLOGICE ELEMENTARE ALE TUBULUI DIGESTIV Modificările funcţionale şi organice ale tubului digestiv.incontinente . Modificări a funcţiilor sfincterelor sunt: .MODIFICĂRI DE FORMĂ. D. . .sfinctere larg deschise . -deplasări prin ptoză. Se întîlnesc: . Îngustarea lumenului poate fi prin: . colonoscopia. cu vacuitate intestinală. Modificările kineticii se împart în: . rectoscopia. Mărirea în lungime (dolico). . Pregătirea bolnavului pentru examinare: examenul radiologic al stomacului şi tubului digestiv. EXAMENUL RADIOLOGIC AL TUBULUI DIGESTIV Este cea mai valoroasă meodă de cercetare a tubului digestiv. . care permite studiul morfologic şi funcţional al acestuia.imagini "de surplus de substanţă opacă " sau "imagini de adiţie" întâlnite în criză ulceroasă.imagini cu "lipsă de umplere pe contur" sub formă de "incizură" care au formă de depresiune ascuţită. diverticul.fenomene de stenoză în spasme sau retracţii organice . Modificările dimensionale sunt prin exces sau micşorare a lor: 1. "ancoşă" ca un intrând rotunjit ambele cauzate de un edem al mucoasei.modificări generalizate la întregul tub digestiv. sau utilizând diferite preparate cum ar fi: pulberea Potio .3 zile înainte se evită alimentele care fermentează. stasă. 2. Dilataţia se produce prin atonie în amonte după o îngustare organică sau după o îngustare spasmodică având calibrul variabil după felul îngustării.exagerări ale funcţiilor: hipertonie. volvulus sau retracţie. MODIFICĂRI ALE DIMENSIUNILOR TUBULUI DIGESTIV. hiperkinezie şi spasm. -modificări ale direcţiei şi traiectului tubului digestiv prin împingere sau tracţiune. hipotonie. Pentru opacifiere se utilizează de obicei sulfatul de bariu în proporţie de 150 gr / 200 ml apă. B.amputare de obicei prin cancere cu întrerupere a continuităţii. 124 2.modificări întinse la un segment al tubului digestiv. Alături de examenul radiologic se utilizează şi alte examinări cum ar fi: examenul fibroscopic. abdominală şi în ultimul timp.Rivieri. C. ecografia abdominală. presupune ca examinarea să se facă dimineaţa pe nemâncate. hipokinezie. esofagian şi gastric. MODIFICĂRI ELEMENTARE FUNCŢIONALE.bilocularea însemnă alternarea de îngustări concentrice cu dilatări . administrând aer. tomografia computerizată.scurtarea segmentului prin retracţii organice sau insuficienţă de dezvoltare a segmentului. . dilataţie localizată a peretelui. Modificări de formă şi dimensiuni: .modificări localizate la o porţiune a tubului digestiv. . Examenul radiologic al tubului digestiv se face simplu. A. . unde peristaltice. În multe cazuri se utilizează dublul contrast şi insuflaţia.

Achalazia 127 . Diagnosticul diferenţial: cu dilataţia ideopatică. esofagul formează ampula epifrenică. Testul pentru achalasie: bariul trece prin cardie numai dacă coloana opacă înghiţită ajunge la nivelul aortei.gastrică. Pot fi dilataţii localizate. esofagul are sfincterul funcţional contractat. megaesofagul prin acalazie. net delimitat. Conturul esofagului este precis.în mod normal în stadiul de repaus. Uneori. ancoşa şi lacuna pot fi localizate pe o curbură sau circular cu îngustarea lumenului.3 cm. iar cu timpul se organizează fibros. se utilizează poziţia Trendelenburg. devierea coloanei. În acest scop. examenul radiologic fiind o metodă foarte utilă pentru diagnostic. fiind aderent la inelul hiatal. Achalazia . . Tratamentul dilataţiei esofagului se realizează atunci când este datorită unor stenoze. EXAMENUL RADIOLOGIC AL ESOFAGULUI Esofagul este situat profund în torace. pulmonare.cancerului. în special pentru a evidenţia cardia. Incisura. pot fi generalizate în atonia esofagului. Amintim: anevrismele şi anomaliile aortei. el este aton. megaesofagul prin acalazie sau cardiospasm. chiar dacă peristaltismul este viu.imaginiile prin surplus de bariu prin fenomene de sumaţie din faţă sunt reprezentate de "nişă" şi "diverticul" care se prezintă ca o imagine adiţională evidenţiată de faţă ca o pată opacă răsturnată cu contur net şi de profil ca o imagine rotundă ieşită din contur. Porţiunea abdominală a esofagului se lărgeşte şi intră în stomac la cardie. circumscrise. În sclerodermie. unde este împinsă de aortă. toracală şi abdominală. bronhia stângă încrucişează esofagul şi lasă o amprentă. Poziţia de examinare este în ortostatism şi incidenţa OAD. Anatomic. esofagul este dilatat în 75% din cazuri. Lungimea esofagului este de 25 cm şi calibrul de 2 . tradusă prin progresiunea lentă şi continuă a polului opac spre esofag. Megaesofagul poate fi fuziform sau megadolicoesofagul. atonia şi dilataţia ideopatică sau megaesofagul primitiv se datoreşte slăbirii musculaturii esofagului şi apare pe teren neurotic. Unii bolnavi folosesc anumite metode prin ingestie de lichide care sporesc presiunea hidrostatică şi ajută eliminarea. Deasupra diafragmului. unde calibrul este mai mare când se lungeşte (poartă denumirea de megadolicoesofag). În unele afecţiuni ale organelor mediastinale sau toracelui. afecţiunile ganglionare. În porţiunea superioară are un traiect uşor sinuos spre stânga până la D4. reprezintă joncţiunea esofago . MODIFICĂRILE PATOLOGICE ALE ESOFAGULUI Modificări ale direcţiei şi traiectului esofagului. Fiziopatologic. Inelul lui Schatzki.rigiditatea segmentară înseamnă lipsa mişcărilor peristaltice pe un segment al tubului digestiv. Atonia esofagului . Esofagul străbate diafragmul la înălţimea vertebrei D10. Evacuarea esofagului în achalasie este capricioasă. DILATAŢIILE ESOFAGULUI Dilatările esofagiene sunt de obicei funcţionale. esofagul începe de la gura lui Killian şi ajunge până la cardie. prin dilataţii cu sonde speciale sau tratament chirurgical cum ar fi: miotonia extra mucoasă sau operaţia Heller. abcese reci etc. se pot 126 produce devieri sau chiar stenoze esofagiene. Megaesofagul poate fi funcţional prin lipsa de relaxare a joncţiunii esogastrice cum ar fi: cardiospastic Megadolicoesofag sau organic prin cicatrici în porţiunea inferioară. se întrebuinţează suspensii opace cu sulfat de bariu sau uneori dublu contrast. . Stenoza poate merge până la oprirea lumenului.este o tulburare funcţională. dilataţia atriului stâng. Prezintă trei porţiuni: cervicală. care realizează diverticulii esofagieni. pleurale.

iar la nivelul leziunii are aspect de esofagian 129 . creşte permanent. faza următoare de stenoză organică. reprezintă contracţia completă şi intermitentă a unui grup de fibre musculare circulare şi este produs printr-un reflex cu punct de plecare local sau la distanţă.muscular. se situează oriunde pe esofag. Contracţiile secundare ale esofagului se produc brusc în 1/3 mijlocie. iniţial nu are exprimare radiologică.diverticuli epifrenici. Diverticulii Zencker. Achalazia este o boală neuromusculară primitivă.au imaginea unei opacităţi semisferice. apoi apare edem şi necroză. deasupra strâmtorilor fiziologice. care duce la contractura parţială etajată. a ulcerului gastric sau duodenal. Spasmul esofagian poate fi datorită ulcerului esofagian. apoi tranzitul este normal. faza de esofagită corozivă. evidenţiază radiologic oprirea substanţei opace deasupra stenozei cu Neoplasm lumen amonte dilatat.sunt dilataţii circumscrise ale peretelui esofagian şi au o frecvenţă de cca. cu pereţii constituiţi din toate straturile esofagului . Diverticuli esofagieni Diverticulii mai pot fi împărţiţi în: . 1. afectează cele 2/3 inferioare ale esofagului şi se traduc prin incizuri cu adâncime inegală şi cu orientare variabilă. pot fi confundaţi cu o hernie paraesofagiană . . Prin achalazie se înţelege lipsa de concordanţă între desfăşurarea şi sosirea contracţiilor peristaltice în partea inferioară a esofagului şi relaxarea joncţiunii esogastrice funcţionale. leziuni ce duc la tulburări funcţionale care joacă rol de cardie funcţională. Distoniile esofagiene . Cardiospasmul. apar ca proeminenţe multiple ale conturului esofagian.diverticuli falşi. afecţiunilor colecistului. Evacuarea se realizează prin relaxare.au formă de pâlnie sau de corn. constituiţi numai din mucoasă şi submucoasă. Cu timpul. în lipsa structurii proprii ale trunchiurilor tunicii musculare. 4. Alte tulburări funcţionale sunt reprezentate de contracţiile secundare şi terţiare. Diverticulii de pulsiune .diverticuli adevăraţi. cresc şi au aspect unghiular . se manifestă prin reflux gastric esofagian. 3. Radiologic . La început are forma de con. din esofagitele peptice. cardiospasmul şi calazia.în cardiospasm se constată oprirea bariului cu întrerupere completă sau intermitentă a trecerii substanţei de contrast. La examinarea cu gastrografin. realizează un obstacol. adesea reflex. Radiologic . diverticulii funcţionali. care sunt asimptomatice şi se întâlnesc la persoanele în vârstă. de gheară şi apoi de măciucă. sunt situaţi pe peretele anterior sau lateral al esofagului. având sediul în dreptul bifurcaţiei traheii. 5. mai frecvent la bifurcaţia traheei. b. apare o stenoză spasmodică.grupează hipotonia şi atonia esofagului. putând ajunge la dimensiunile unei portocale. adică printr-o reîntoarcere adesea bruscă a bariului din stomac în esofag. Achalazia apare din diferite cauze care produc leziuni ale vagului. datorită herniei mucoase într-un hiatus în peretele posterior al esofagului. Esofagul are formă de ceas de nisip şi contracţiile terţiale sunt fugace. Neconcordanţa dintre acestea.5%. Eructaţia sau insuficienţa cardiei. neoplasm esofagian şi stenozelor cicatriciale. se situează la graniţa dintre faringe şi esofag. acest spasm cedează şi bolul alimentar trece. parcă ar fi mărgele pe aţă şi dispar după ce a trecut bariul. 1.dar o dată cu deglutiţia. Diverticulii de tracţiune. ÎNGUSTĂRILE ESOFAGULUI Îngustările esofagului se pot realiza după stenoze cicatriciale. Pot să fie congenitali. 3 . caracterizată printr-un răspuns exagerat la stimulii colinergici şi gastrinici. Radiologic . Mecanismul de producere explică faptul că aceşti diverticuli pot să fie câştigaţi şi în acest caz se împart în diverticuli de pulsiune şi de tracţiune. sunt atribuiţi slăbirii musculaturii esofagiene la bătrâni. DIVERTICULII ESOFAGIENI Diverticulii esofagieni . afectează 2/3 interioară a esofagului. Diverticulii intramurali şi de dimensiuni mici . Diverticulii funcţionali Barsony şi Polgar. Prezintă mai multe faze: a. 128 2. Au sediul la strâmtorile fiziologice. Nu se confundă cu cardiospasmul. acalazia. Stenozele cicatriciale apar după ingestia accidentală sau voluntară de substanţe caustice corozive. apoi se propagă cefalic şi caudal. Explicaţia este dezechilibrul neuro . . Contracţiile terţiare sunt fugace şi capricioase. Localizarea cea mai frecventă la cardie. larg implantate pe peretele esofagului cu contur net .

durere. Esofagitele sunt stări inflamatorii nespecifice.vârf de pâlnie.se observă prezenţa bariului în sinusurile piriforme. hernie hiatală sau reflux gastro . Supleţea pereţilor esofagului care are lumenul mai larg. Ulcerul esofagian . Corpii străini esofagieni: uneori. Aceştia trebuie controlaţi radiologic pentru a preveni localizarea lor în căile respiratorii.prima este operaţia Heller pentru cardiospasm. OPERAŢIILE PE ESOFAG Operaţiile pe esofag . apare un istm Cancer esofaîngust. iniţial nu apar semne. În aceste cazuri se introduce substanţă baritată cu o vată. Aceste manifestări sunt : rigiditate. Radiologic . se situează la gura lui Killian. iar după vindecare poate apare stenoza. Se manifestă prin modificări de contur de lumen ale esofagului. 3. Perforaţia peretelui esofagian .Stenozele pot să fie după localizare : inelare şi tubulare. infiltrant. fundul nişei poate fi plat. care apare în cazul corpului străin sus situat. are sediul cel mai frecvent în 1/3 mijlocie. conturul esofagian este dinţat. 2. Cancerul esofagian . De obicei. când are două porţiuni : una verticală şi una orizontală şi uşor ascendentă.are sediul în 1/3 inferioară şi se traduce radiologic prin prezenţa unei nişe. care se fixează în esofag. 2. În formele de stenoză avansată. Mai târziu apar semne directe. are aspectul unei nişe semilunare. Tumorile esofagiene Ulcer Tumorile benigne sunt reprezentate de leomiom. esofagian lipom şi adenom. îngustarea lumenului la nivelul ei. c. în dreptul tumorii. 1. tranzitul mai redus. curb sau dinţat. rectitudinea segmentară. La leziunea infiltrantă lipseşte peristaltismul. Deasupra leziunii apare o ancoşă provocată de un spasm accentuat şi durabil. Anatomopatologic poate fi. 4. Aspectul normal este de cârlig. Polul inferior gastric este la două degete deasupra crestelor iliace. 131 130 . în tumoră se produc ulcerantă necroze şi apar cratere ulcerate şi fistule.are mai multe forme. Apare mai frecvent la copii. fiind o circulaţie colaterală şi comunicare între vena cavă şi vena portă.se localizează pe orice segment. Corpii străini pot avea diferite forme şi sunt însoţiţi din punct de vedere clinic cu disfagie. Ele se dezvoltă în submucoasă sau intramural. gian formă În formele vegetante. contur dinţat şi îngustarea lumenului. Toate formele de cancer evoluează spre stenoză. substanţa de contrast trece ca o şuviţă subţire. dar precis desenat. Benzi transparente întrerupte. Se asociază cu brahiesofag. Apar în ciroza hepatică. sinuoase. care se agaţă de corpii străini. excentric faţă de axul esofagului. În cele tubulare esofagul este scurtat şi cu traiect rectiliniu. colon sau după metoda Dan Gavriliu. apoi apare hipotonia.corpii străini pot fi opaci sau radiotransparenţi. cu stofă detaşată de pe marea curbură gastrică. Radiologic . Radiolologic. vegetant sau ulcerant. Pot fi şi pediculate. Examenul endoscopic este util pentru diagnostic. neregulat. Cancerul ulceriform sau în farfurie. EXAMENUL RADIOLOGIC AL STOMACULUI Anatomia stomacului Stomacul . care constau din ştergerea pliurilor mucoasei. Aspect microlacunar de şiraguri de mărgele sau ancoşe când sunt pe contur 3. Semnul sinusului piriform traduce o paralizie sau stenoză incompletă a gurii esofagului.se observă în prezenţa de aer în jurul esofagului sau chiar emfizem cervical. 1.esofagian. care abia depăşeşte conturul. Radiologic. Prin istmul stenozat. VARICELE ESOFAGIENE Se produc prin lărgirea lumenului reţelei venoase din jumătatea inferioară a esofagului toracic. peretele nu se lasă destins de bolul opac şi apoi apar pierderi de substanţă marginală. În stenozele cicatriciale se restabileşte continuitatea esofagului cu un material constituit fie din intestin subţire. indivizii pot înghiţi diferite obiecte. obstrucţia lumenului.

evacuarea pilorică fiind lentă. care au tonusul şi peristaltismul diminuat.ziselor forme ale stomacului. Stomacul alungit .se întâlneşte la brevilini şi obezi. de la cardie la pilor. se asociază pneumoperitoneu. b) Stomacul în cascadă . gastrite. Relieful fin. apare relieful de distensie. care au caracter funcţional. peristaltismul şi jocul sfincterelor. îngustat spre pilor. intern şi extern. ÎMPĂRŢIREA TOPOGRAFICĂ A STOMACULUI Se descriu următoarele componente: I. Stomacul în formă de corn . permiţând studiul pereţilor gastrici în grosime. contracţiilor sistolice. se pune în evidenţă cu radiografii de bună calitate. c) Volvulusul gastric se produce în jurul axului longitudinal sau în jurul 133 .parietografia. corpul gastric. Gradul tonicităţii şi peristaltismul sunt variabile. în punga inferioară. se înmulţesc. care sunt ondulate.la naştere are formă conică.este legată de musculatură.5 pe fiecare perete. este mic.este mare. Peristaltismul . Întâi se umple punga superioară.la expunere radiologică. se apreciază radiologic în ortostatism. Camera de aer este mare. Este declanşat de distensia stomacului şi are rol de a mesteca alimentele cu secreţia. apoi bariul se scurge în istmul de compresiune. 2. Pliurile porţiunii orizontale au aspect spiralat. MOTRICITATEA GASTRICĂ Tonusul sau motricitatea gastrică . cu pilorul la aceeaşi înălţime cu cardia. MODIFICĂRILE DE POZIŢIE ŞI DE FORMĂ ALE STOMACULUI Modificările de poziţie şi de formă ale stomacului pot rezulta în urma apăsării organelor vecine. situată în stânÎmpărţirea topografică a ga.are formă de flacără de lumânare. În funcţie de poziţia de examinare. segmentul superior sau fornixul. permite distensia pereţilor gastrici. unghiul alfa variază şi are la bază două recese. cu polul inferior sub creasta iliacă. femei multipare. se încrucişează. Contribuie la formarea aşa . care are polul inferior sub creasta iliacă. a) Ptoza gastrică reprezintă alungirea stomacului. oblic cu lumenul. II. situat anterior. pliurile se deschid radial. stomacul are forme deosebite. Umplerea stomacului se face de sus în jos. are forma a două pungi suprapuse.2. Mucoasa gastrică este mai bogată. antrul piloric.este datorat contracţiilor inelelor musculaturii circulare a stomacului. Metoda lui Porcher . 3 . Se întâlneşte la longilini. Bulbul duodenal . însemnând o infiltraţie malignă. spre dreapta şi curbura mare. Tonicitatea . situată pe plan posterior. prezintă pliurile gastrice. Pilorul . În lungul micii curburi sunt două pliuri alungite. Se înţelege capacitatea stomacului de a se mula pe conţinutul său sau pe proprii pereţi. dar şi fără o cauză evidentă. canalul piloric şi bulbul propriu . Insuflaţia gastrică. Pereţii stomacului sunt constituiţi din mai stomacului multe tunici. se bifurcă. STOMACUL LA SUGARI Stomacul la sugari . SECREŢIA GASTRICĂ Secreţia gastrică. 132 1. Lichidul de secreţie pluteşte deasupra bariului. camera de aer . este aşezat sub diafragm. III. Durata de evacuare este de 2 . În porţiunea verticală ele sunt paralele cu axul stomacului. dar în număr redus.este porţiunea cea mai declivă a stomacului iar bulbul duodenal îl continuă. Stomacul are două curburi: mică spre interior.are trei funcţii: tonicitatea.zis. pancreatită. La cardie. Apare hipersecreţia în ulceraţii.5 ore. sus situat. care delimitează calea gastrică a lui Waldeyer şi pliurile sacului gastric constituit în restul stomacului. Lipsa peristaltismului pe un anumit segment este un semn patologic. La insuficienţa gastrică pentru studiul reliefului gastric. în relieful de lucru se observă pliurile mucoasei. Evacuarea se datoreşte peristaltismului.

gastrita cronică hipertrofică. Uneori. conglomerate din fibre vegetale. pliurile nu se deformează datorită rigidităţii. Lumenul gastric este îngustat în dreptul placardului. Gastrita subacută . anastomozate. în timp ce în hernia esofago . Gastrita cronică . subacute şi cronice.are etiologie toxică sau infecţioasă. 134 Examenul radiologic . împreună cu cardia.esofagian în hernii explică apariţia esofagitei şi se produce dând unghiul Hiss se deschide peste 90°. este o poliadenomatoză difuză. Hernia prin alunecare . se caracterizează prin modificări mai localizate ale mucoasei sub formă de placarde. Ele pot fi: acute. asociată cu un esofag scurt.se produce prin hiat esofagian al diafragmului.examenul radiologic se face pentru a exclude ulcerul. Gastrita acută . Poate fi congenitală. Hernia câştigată paraesofagiană . prin care se traduc unele forme de gastrită. CORPII STRĂINI GASTRICI Corpii străini gastrici sunt constituiţi din piese metalice sau obiecte înghiţite.celui transversal. Examenul radiologic .sunt modificări inflamatorii ale mucoasei gastrice şi submucoasei. Boala lui Ménétrier . Gradul torsiunii este variabil.erozive.este o variantă de gastrită hipertrofică cu sediul obişnuit în antru cu pliurile mucoasei îngroşate. cu direcţii diferite faţă de axul gastric. hipersecreţie de suc gastric. conglomerate din fibre de păr sau fitobezoarul. Radiologic se constată Gastrită antrală îngroşarea pliurilor mucoasei.hipertrofia gigantică a mucoasei gastrice cu pliuri care seamănâ cu circuvalaţiunile creierului. gastrite atrofice şi gastrite ulcero. 2. La compresiune. mai ales antrale. Endoscopic sunt clasificate în gastrite catarale. Radiologic. pliurile mucoasei sunt suple şi se deformează. GASTRITELE Gastritele . La compresiune sau la trecerea undelor peristalice. 3.esofagul are lungime normală. Tunica mucoasei poate fi tumefiată sau atrofiată. mai rar alergică. situată mai ales în regiunea antrală. bolnavii psihici pot prezenta tricobezoarul. Hernia hiatală . alergică. prezintă îngroşarea pliurilor mucoasei şi modificări de calibru a fiecărui pliu.exclude afecţiunile majore ale stomacului şi pune în evidenţă modificările proprii. cardia este în abdomen. Biopsia dirijată prin gastroscopie este proba decisivă în diagnostic. accidental sau voluntar.descoperă transparenţa camerei de aer în mediaatinul posterior. gastrite aparent hipertrofice. Gastrita pseudo. Refluxul gastro .gastrică alunecă şi herniază prin hiatul esofagian lărgit. Gastrita cronică se traduce prin dezorientarea traiectului pliurilor care sunt întrerupte.de obicei alimentară. 135 . poate fi redusă.polipoasă . prezenţa mucusului tradus prin grunji opaci plutind pe startul de secreţie.este întâlnită cel mai frecvent.

3. Exulceratio Simplex . reprezentând mulajul baritat al ulceraţiei. faţă de ulcerul duodenal. 136 .se întâlneşte la persoanele cu submucoasa antrală foarte laxă. triunghiulară. Ulcerul acut . Fundul craterului se poate opri la musculatură. sub formă de rozetă. Semnele directe. dezlocuieşte barilul şi determiană semnul numit "şanţul ulceros". la baza bulbului se constată un defect de umplere globulos. resturi de bariu între pliuri. Are evoluţie scurtă şi poate se perfora. Din faţă are aspect de cocardă. depăşeste muscularis mucosae. La persoanele în vîrstă are dimensiuni gigantice. Semnul Hampton . Implantarea nişei se face printr-un pedicul larg sau pedicul îngust. etc. dar nu se vede radiologic. la cardie sau duoden. funcţionale şi organice. fiind un semn caracteristic pentru nişa ulceroasă. în pelagră. care pot da imagini de polipi. antrul are aspect de acordeon. scleroză şi hipertrofie în celelalte tunici. Gastrita cronică atrofică . Sunt diferite tipuri : nişă rotundă. 2. este nişa datorită pierderii de substanţă. proporţia este mai redusă.reprezintă banda transparentă subcavitară.se caracterizează prin leziuni inflamatorii cronice cu atrofia mucoasei. conturul nişei este arciform şi precis. unul din cinci cetăţeni este purtător de ulcer. 137 PROLAPSUL MUCOASEI GASTRICE PRIN PILOR Prolapsul mucoasei gastrice prin pilor . calcul renal sau mezenteric calcificat. vălul periulceros. are expresie clinică. Din profil. Regiunea antrală se îngroaşă. Curburile sunt rigide. Ulcerul depăşeşte muscularis mucosae. devine conică sau tubulară. Deşi sunt frecvente. 4. ULCERUL GASTRIC AL MICII CURBURI Ulcerul gastric al micii curburi .interesând mucoasa pe toată grosimea ei. mucoasa gastrică se îngroaşă în jurul nişei apărând un val periulceros. mucosa gastrică îngroşată.radiologic se constată semne directe şi indirecte. ascuţită. Diagnosticul diferenţial se face cu diverticulii gastrici. Prezintă mucoasă subţire. gigantă. perforant sau penetrant. ea se întîlneşte în anemia Biermer. Se asociază uneori cu secreţie abundentă. în alcoolism. dreptunghiulară. ULCERUL GASTRIC Ulcerul gastric are incidenţă mare. Îîn cancer.uneori cu proeminenţe ovoide. imaginea variază după sediu şi după formă.se traduce printrun crater adâncit în peretele gastric. sau poate fi neuniformă. Atrofia mucoasei poate fi difuză sau localizată. Ulcerul cronic sau calos . Poate fi simplu.este greu de diagnosticat radiologic. Radiologic. inelul de de mucoasă îngroşată. cu mucoasă îngroşată în jur. Sunt mai frecvente la sexul masculin şi la persoanele în vârstă. este antrenată în bulb.prezintă proliferare pe ţesut conjunctiv scleros inflamator în perete din marginea ulcerului. Tonalitatea este omogenă. ATREZIA FIBROASĂ A ANTRULUI Atrezia fibroasă a antrului . Dimensiunile nişei variază de la 5 la 10 mm. Forme anatomopatologice 1. Radiologic. Eroziunea superficială unică. ovalară. prin mişcări peristaltice vii.

Există mai multe clasificări pe diferite criterii. malignizarea. Imaginea este bine evidenţiată în strat subţire. pliuri stelate şi uneori bilocularea marii curburi. hernie hiatală. hiperkinezie. cercetătorii japonezi. dar mai poate fi şi datorită unor varice esofarigene. asociată cu scurtarea micii curburi şi o ancoşă pe marea curbură antagonistă ulcerului. de implantare. Este mai frecvent la bărbaţi. în ulcerul gastric şi polipi. Deosebim: cancer gastric incipient şi cancerul gastric avansat în perioadă de stare. Imaginea radiologică evidenţiază un defect de umplere rotund sau ovoid. videcarea nişei. hipersecreţie şi evacuare întârziată.ulcerul antrului piloric se împarte în ulcer prepiloric şi ulcer piloric chiar pe inelul piloric. Limfosarcoamele şi limfoamele sunt mai rare. deţine 30% din mortalitatea canceroasă. net conturat. greu de evidenţiat. proiectată axial împreună cu alungirea canalului piloric care poate fi excentric. arteriografie selectivă . Diverticulul cardiei . Ulcerul marii curburi apare ca şi o nişă înscrisă într-o lacună proiectată în interiorul ariei gastrice.este rar şi greu diagnosticat. Endoscopia este indicată pentru diagnosticul cancerului de debut. este suspect de tumoră malignă. gastrită însoţitoare. Când polipul are bază largă. O altă cauză .se manifestă printr-o ancoşă pe marea curbură. rectitudinea şi retracţia micii curburi. Modificările marii curburi gastrice . La nevoie se poate completa cu endoscopie. Cancerul gastric are perioadă de evoluţie lungă. când congestia dispare. Ulcerul cardiei . 2. leomioame. Faţă de imaginea cancerului gastric. a) Cancerul gastric incipient poate avea forma latentă sau frustă şi formă dureroasă. 3. În unele cazuri. în favoarea ulcerului este un pliu transversal care încrucişează corpul gastric. Prin cateterism prin arteriografie se poate efectua şi embolizare terapeutică. Ocupaţi de problema evoluţiei diagnosticului cancerului gastric. Hemoragiile digestive superioare . perforaţia ulcerului gastric. De obicei. Examinarea se face în decubit fără compresiuni.SEMNE INDIRECTE ALE ULCERULUI GASTRIC 1. pereţii suplii. cum ar fi dimensiuni sub 2 mm şi o slabă reacţie a ţesutului din jur. insule de pancreas ectopic. ea permiţând şi luarea de biopsii. contralateral nişei. Ulcerul peretelui anterior este foarte puţin profund şi greu de evidenţiat. Ulcerul feţei posterioare a stomacului are sediul pe corp şi prezintă nişă cu aspect de cocardă. Modificări micii curburi rigiditate segmentară. După vindecare poate rămâne o cicatrice. Nişa se evidenţiază greu şi în strat subţire. 138 Ulcerul piloric se traduce printr-o nişă mică. sub formă de polip sesil. Evoluţia nişei cuprinde: penetraţia. Vom descrie aspectele radiologice după clasificarea cercetătorului francez Gutmann: 139 . tumoră gastrică. Histologic este adenocarcinom. lipom. Cu endoscoapele se pot explora şi esofagul şi duodenul. în special gastrita antrală. reprezentate de polipi. examenul radiologic convenţional. Semne funcţionale indirecte sunt . cu contur net. stabileşte diagnosticul.hipertonie. TUMORILE GASTRICE BENIGNE Tumorile gastrice benigne sunt rare. De faţă are aspect de cocardă sau aspect stelat. Uneori se produce bilocularea stomacului.astuparea ulceraţiei cu mucus sau resturi alimentare sau după hemoragie. zonă inelară de edem în jur. nişa se confundă cu resturi de bariu în pliuri. TUMORILE GASTRICE MALIGNE Cancerul gastric este o boală frecventă. Ulcerul prepiloric este reprezentat de o nişă ulceroasă cu dimensiuni mai mici.sunt cauzate în 90% prin ulcer. face ca să nu se vizualizeze nişa. Alte localizări ale ulcerului gastric : . utilizând explorarea endoscopică a fragmentelor de tub digestiv au făcut progrese în ultimul timp.are dimensiuni mai mari ca nişa.

bombează în convexitate spre interiorul gastric. situată într-o lacună arciformă. când infiltraţia limfatică se dezvoltă circumferenţial. fără devierea pilorului. când se zice că rigiditatea este încastrată. Nişa canceroasă este rezistentă la tratamentul de probă. care este netă. Îngustarea poate fi simetrică. crater liniar. Cancerul ulcerant se prezintă ca şi o nişă în platou cu fundul lung de 1.5 . descris de Carman. b) supradenivelat când proemină cu 2 .3 mm în afara ariei gastrice. frecvent. nişa cu fund bombat. antrul este îngustat. nişa are conturul mai dinţat şi mai precis. excentric. o altă imagine obişnuită fiind "nişa în lacună". o nişă "în şea" .Cancerul infiltrant . 141 140 . se mai poate găsi în partea verticală a micii curburi sau la nivelul unghiului prepiloric. Localizarea prepilorică a cancerului infiltrant se traduce prin îngustarea lumenului antral şi rigiditatea pereţilor. spre deosebire de nişa ulceroasă. La început. proeminente în bariul din stomac. Uneori. marea nişă triunghiulară. este o varietate a nişei în platou şi se caracterizează printr-o opacitate semilunară.are sediul pe mica curbură şi se întinde în submucoasă. Marea nişă triunghiulară prepilorică ca o proeminenţă cu bază largă şi vârf rotunjit. Când meniscul este situat la angulus. În cursul evoluţiei.3 cm. Fundul nişei poate fi: a) la nivelul liniei curburii. aria ei este neomogenă. Extremitatea platoului de pe mica curbură este delimitată prin şanţuri cu versante abrupte. Cancerul ulcerant . Nişa poate fi pe fund plat. Imaginea nu depăşeşte mica curbură. Fundul nişei poate fi ondulat sau liniar. contur rigid denivelat faţă de curbura mică. Rigiditatea poate fi delimitată spre curbura sănătoasă prin pintenele canceros sau treapta canceroasă. Radiologic se traduce prin imobilitatea segmentului de curbură. care de profil are aspect de "sticlă de ceasornic". Rigiditatea este însoţită de scurtarea regiunii. c) subdenivelat când nişa este încastrată. găsim următoarele modificări radiologice : nişă în platou.ulceraţia este la început superficială şi greu de evidenţiat. Zona rigidă poate fi uneori uşor denivelată. Semnele radiologice: rigiditatea micii curburi produsă de placardul infiltrativ. sau când infiltraţia este numai la mica curbură. nişa canceroasă poate să aibă forma şi dimensiunile unei nişe ulceroase. deviat spre stânga. Tumoara unghiului micii curburi gastrice lărgeşte şi rotunjeşte acest unghi şi frânează trecerea undelor peristaltice. Meniscul complex canceros.

tonalitate neomogenă. spre ulceraţie. Formele infiltrante devin vegetante. Nişa are dimensiuni mari.poate avea două aspecte: tumoră mică sferică circumscrisă sau vegetaţii difuze. sus situat. care poate fi unică. ci întrerupte brusc la periferia tumorii vegetante. cu îngustarea lumenului gastric. Cancerul cardiei . Cancerul corpului gastric. rigiditatea în dreptul lipsei de contur şi la compresiune . neregulat. întrerupt la nivelul pintenului. Caracteristic acestei perioade este pierderea mare de substanţă baritată şi ulceraţii voluminoase cu caracter anfractuos. cardia infiltrată şi rigidă devine incontinentă.aspect mlăştinos. De obicei. Alteori. trecerea bariului fiind continuă prin acel istm nou creat. ajungând până la stenoza gastrică. caracter anfractuos). După localizare deosebim: 1. cu formaţiunea vegetantă pe mica curbură. aspectul este de netitate a conturului. are aspectul de pierdere de substanţă arciformă.Fibroscopia este deosebit de utilă. Se mai numeşte şi aspectul "monstruos". foarte evidentă. cu eroziuni marginale şi 143 . cu curburi infiltrate rigide. Pliurile mucoasei nu sunt împinse şi deviate. proeminente. axial cu pereţii dinţaţi.este greu de diagnosticat. În această situaţie. Cancerul vegetant conopidiform . Conturul lacunei este discontinuu. când tumoara se dezvoltă inelar. rotundă sau ovoidă. Cancerul ulcerant . evacuarea cardiei devine dificilă datorită stenozei. Se realizează prin examinare În Trendelenburg. mărită. care se întinde de la pilor spre sinus şi corp gastric şi apare radiologic ca un stomac mic. extremitatea pliurilor este tumefiată. care se şterge. DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC ÎN PERIOADA DE STARE În evoluţia cancerului modificările de debut avansează şi se complică. iar cele vegetante se ulcerează. Cancerul infiltrant realizează schilul gastric. iar evacuarea bariului din esofag se face continuu. În cursul evoluţiei se modifică tranzitul esofagian. Cancerul prepiloric . Cancerul ulcerant al corpului gastric se prezintă ca o tumoră conopidiformă. semiton.porţiunea orizontală a stomacului este locul de excepţie al cancerului.gastrică ulceroasă istmul poate fi excentric. nu se deformează la apăsare. Leziunea începe pe mica curbură şi cuprinde pereţii din jur. 2. Semitonul este opacitatea de intensitate intermediară dintre cea a bariului din stomac şi a părţilor moi şi este realizată de periferia tumorii. conturul tumorii este net. policiclic. Nişa se asociază dacă este canceroasă de rigiditate. ulcerat adânc în centru. Nişa canceroasă se înscrie în interiorul micii curburi. relieful mucoasei poate fi normal. traducând clarificarea diagnosticului în multe cazuri. marginile ce înconjoară ulceraţia sunt largi şi proeminente. pe una din feţe (are aspect de lacună. Cancerul vegetant . conturul spre stomac fiind dinţat. contur zdrenţuit. Cancerul vegetant care se dezvoltă în suprafaţă nu proemină mult în lumenul gastric. proeminent. pliurile sunt rigide cu convergenţă spre leziune.apare ca un crater. Când tumora este situată pe mica curbură. lumenul esofagian la cardie este filiform. Aspectul tipic este de îngustarea lumenului antral. pliurile având aspect de "măciucă". Cancerul vegetant cu aspect de tumoră sferică prezintă radiologic o lacună în substanţa opacă. Se caracterizează prin rigiditatea completă a pereţilor. apare bilocularea gastrică cu istmul îngustat. pe când cea ulceroasă proemină în afară. putând avea dimensiuni diferite. pinten. În stenoza medio . 1. iar bariul se adună deasupra locului stenozei. în formă de pâlnie. care poate să se finalizeze prin stenoză. 142 2. linita plastică descrisă de Brinton. În formele infiltrante.apare sub aspectul de lacune multiple.

bariul se dispersează în flacoane. Metastazele tumorale în peretele stomacului produc defecte de umplere rotunde.este datorită hipertrofiei musculare a regiunii denumită "canalis pylorici". În stenoza pilorică decompensată. evidenţiază un pilor deschis la începutul ingestiei. STENOZA PILORICĂ LA ADULT Stenoza pilorică este retenţia în stomac a bariului ingerat anterior. este faza sistolică. apoi cedează definitiv. Semne indirecte bulbul nu poate fi văzut plin. lichid alimentar de stază.este cel mai frecvent dintre aceste afecţiuni. îngustată. Evacuarea cu dificultate a stomacului. datorită sclerozei şi retracţiei cu îngustarea lumenului pilorului. cu caracter infiltrant. care se hipertrofiază. Biopsia este cea care pune diagnosticul. care nu se pot deosebi de tumorile benigne. Diagnosticul diferenţial al stenozei pilorice se face cu ptoza gastrică. evidenţiază radiologic. Bariul trece cu greutate prin porţiunea prepilorică. Ulterior. prin care trece 144 bariul apoi apare spasmul. În cancerul infiltrant. Canalul piloric se evidenţiază greu. denumită tumoră Kruchenberg. bariul nu depăşeşte zona spasmodică. asociat cu prezenţa lichidului alimentar de stază. surprinsă în faza sistolică. poate da metastaze ovariene. depinzând de dimensiunea formaţiunii tumorale. camera de aer a stomacului dispare. bariu pătat. Cancerul gastric la femei. Când tumora se extinde. Pilorul se îngustează. Poate fi comparată cu o chiuvetă întinsă. stenoza ulceroasă. sau poate să fie o formă difuză. eventual cu resturi alimentare. Uneori. dar ineficace. Apare la persoanele tinere.este rar în tumorile gastrice.dinţături pe contur. care nu pot deschide pilorul şi care se atenuează când slăbeşte musculatura. în "fulgi de zăpadă" şi se sedimentează decliv. Cancerul vegetant examinat cu substanţă baritată în Trendelenburg are forma unei lacune. Canalul piloric este îngustat şi poate fi alungit. tot stomacul devine dilatat. bariul trece în mod normal. cardia este rigidă şi deschisă. Substanţa baritată înconjoară formaţiunea tumorală. Este o tumoră localizată cu caracter vegetant.prezintă o dilataţie mai puţin accentuată ca şi cea ulceroasă. Mecanismul de producere poate să fie funcţional sau organic. apoi apar modificări organice. Pe când în cancer este oprită complet.Polya lui spre dreapta. solicită efort din partea musculaturii. faza diastolică. Stenoza pilorică constituită. Stenoza canceroasă . endo sau exogastrică. este stenoza pilorică ulceroasă. Extremitatea inferioară a bariului are aspect de "semilună" cu convexitatea în jos. sub forma unei şuviţe foarte subţiri. mişcările peristaltice lipsesc. Radiologic. când bariul cedează.esofagian. Primul semn de oboseală a musculaturii. dar continuu. evidenţiază dilataţia progresivă a antruStomac rezecat tip Reichel . apar iniţial contracţii peristaltice vii. Ca patogenie se invocă lipsa de maturitate a celulelor nervoase a plexurilor autonome. Evacuarea stomacului se face insuficient. Modificările radiologice sunt ca şi cele ale cancerului gastric. iar intestinul subţire nu prezintă meteorism 145 . stenozele spasmodice. Stenoza pilorică la noul născut . În decubit apare un reflux gastro . aerul din fornix este eliminat. pentru că fenomenele se instalează rapid. evidenţiază mişcări peristaltice violente. Examenul radiologic efectuat cu 60 gr sulfat de bariu cu lapte şi administrat cu biberonul. Examenul baritat evidenţiază imaginea de "deltă". LIMFOSARCOMUL Limfosarcomul . la început este spasmodică. SARCOMUL GASTRIC Sarcomul gastric . Stenoza pilorică organică.

3. este necesară cunoaşterea tipului operaţiei efectuate. asociată cu o operaţie de drenaj. antrectomie. prin gastroduodenostomie terminală. 5. În prezent în tratamentul ulcerului. Jejunita cu modificări la gura de anastomoză. 147 . retenţie de gaze. gastroenteroanastomoză. 10. 10 ani. 8. Cancerul primitiv al bontului este rar şi se observă după rezecţii gastrice pentru ulcer duodenal. Recidiva pe bont este uşor de recunoscut. Uneori jejunita se complică. Evacuarea stomacului s eface chiar în 8 ore. 5% după rezecţie gastrică şi apare la 1-2 ani de la operaţie. hipersecreţie. sindromul se atenuează cu timpul. piloroplastie. 9. Sindromul post prandial precoce sau dumping sindrom şi Sindromul de ansă aferentă apare la bolnavii cu rezecţie totală şi anastomoza Raikel Polya. 2. 146 7. pentru a putea interpreta imaginile. Pot exista următoarele imagini : hipertrofia pliurilor mucoasei la gura de anastomoză sau stomita. Pliurile enselor jejunale sunt îngroşate şi lărgite. Intervenţile pe stomac efectuate până în prezent sunt : gastroenteroanastomoza foarte frecventă cu rezecţie largă de stomac şi gastrectomia totală. Stomacul mic. Sindroamele carenţiale post operatorii. derivând din Bilrot I şi segmente jejunale sau colice interpuse în rezecţia totală. Sindromul postprandial tardiv este caracterizat prin fenomene de hipoglicemie care apar la 2 . Ulcerul peptic post operator . dă ulcer peptic.4 ore după masă. Restabilirea tranzitului digestiv se face prin : gastrojunostomie termino . modificări de tonus şi relief şters jejuno . Radiologic apar modificări de tonus jejuno . care derivă din Bilrot II.sub formă de bulă de gaz. modificări de jejunită. este unică şi de obicei pe ansa jejunală din faţa gurii de anastomoză. Rar. EXAMENUL RADIOLOGIC AL STOMACULUI OPERAT Examenul este dificil. MODIFICĂRILE RADIOLOGICE ÎN SUFERINŢELE STOMACULUI OPERAT Modificările radiologice în suferinţele stomacului operat sunt: 1. ansele devin rigide. relieful şters. ulcerul se situează pe bont. Gastrita bontului. Mai târziu. se practică vagotomia simplă sau selectivă. 6.apare până la 30% din operaţii după gastroenteroanastomoză. se prezintă radiologic prin opacifierea a ansei aferente unde borul se diluează diluează din cauza hipersecreţiei şi stazei din ansă. Diagnosticul diferenţial trebuie făcut cu spasmul piloric pur. Sindromul ansa aferentă. Îngroşarea pliurilor.laterală.ileale. Ele apar după cca. prin ansa aferentă sau eferentă. În primele două săptămâni după intervenţie poate să existe pneumoperitoneu.ileon. aspect lacunar pseudopolipid interpretat ca o gastrită legată în special de prezenţa secreţiei biliare din ansa afectată. Examenul radiologic este decisiv în controlul rezultatului intervenţiei. Nişa se vede greu. 4. se prezintă radiologic prin tulburări de tonus.

Umplerea bulbului depinde de motricitatea gastrică. pătată.sunt de obicei câştigaţi. Bulbul duodenal. După sediul procesului inflamator.cu aspect de duoden invers sau ca mezenterul comun situat cu ansele jejunale poziţionate în dreapta. uşor ascendentă.primitive sunt rare. Este situat în dreapta coloanei vertebrale între L1 şi L3 cu o mare şi mică curbură. Duodenita şi periduodenita Duodenita şi periduodenita . Modificări de poziţie şi forma duodenului Anomalii de fixare: o parte din duoden este mobilă realizând forma cifrei 8. polipoid. Duodenitele cronice . Radiologic . jocul sfincterului piloric şi distensia pereţilor bulbari. Duodenita propriu zisă se localizează în porţiunea supra wateriană a lui D2 şi prezintă forma edematoasă. Periduodenita . În unele procese se constată lărgirea cadrului duodenal sau fixarea bulbului prin aderenţă. Cadrul duodenal înconjoară capul pancreasului. cu golire rapidă mai mult de-a lungul marii curburi şi are imagine scobită în semilună.se manifestă radiologic prin modificarea formei şi conturul bulbului din cauza aderenţelor din jur. Mucoasa duodenală prezintă pliuri transversale. împreună cu care şi cu canalul coledoc formează un complex morfo . polipoidă. pseudostenozată şi în acordeon.sunt procese inflamatorii ale mucoasei duodenale.au forma unei opacităţi ovoide. Forma obişnuită este bulb de ceapă. Diverticulii duodenali Diverticulii duodenali . pot fi sesili sau pediculaţi. se întinde între pilor şi unghiul duodenului jejunal.DUODENUL Duodenul. Alte aspecte patologice: bulb duodenal noros. coraliform. Unghiul Treitz este la stânga coloanei.transversală şi Porţiunea a patraD4 ascendentă.dinamice Pentru unele examinări se realizează duodenografia hipotonă cu ajutorul atropinei.gastric.funcţional. pătat. Porţiunea a treia D3 . mai ales în jurul ampulei lui Water. stenozat. Uneori. 149 . Durata de umplere este scurtă. 148 Anomalii de torsiune . iar evacuarea prin contracţii sistolice şi mişcări peristaltice. După trecerea puseului inflamator. alergice sau parazitare de vecinătate. Duodenul are o funcţie secretorie şi una motrice şi prezintă două sfinctere: unul la mijlocul lui D2 Kapandji şi sfincterul Ochsner la începutul lui D2. reticulat. Probe farmaco . stelat. produşi prin pulsiune. morfinei. Cele secundare apar pe lângă ulcerul duodenal sau procese inflamatorii toxice. omogene. insulinei şi xilinei local. priamidei. iar relieful este reprezentat de prelungirea pliurilor căii gastrice.duodenul are următoarele porţiuni: Prima porţiune D1.descendentă la dreapta coloanei şi conţine ampula lui Water. acute sau cronice. deosebim: Bulbita exprimată radiologic prin contur neprecis. Porţiunea a doua D2 . Este constituit din : bulbul duodenal şi ansa duodenală. prezintă reflux duodeno . are formă conică cu baza la pilor şi vârful spre ansa duodenală. Radiologic . cu aspect de burduf de acordeon. aspectul bulbului devine normal.

Leziunea poate fi unică sau pe ambele feţe (Kissing ulcus). 3. 150 . 2. Forme radiologice ale ulcerului duodenal 1. considerat ca adenomatoză multiplă endocrină. Când se asociază cu ulcerul gastric este boala ulceroasă în balanţă. hipersecreţie.scleroasă . în special la sexul masculin şi la tineri.reprezentată prin pneumo . excepţional pe curburi. Sindromul Zollinger . producând aderenţa organelor din jur. Ulcerul cronic sau calos . cu îngustarea duodenului din jur. care nu se vindecă cu tratament obişnuit. care de faţă apare ca o pată opacă persistentă înconjurată de un cerc transparent. cocardă. cu evacuare întârziată şi dilataţia atonă. hemoragii.repetarea puseurilor ulceroase. De profil. hiperparatiroidism primitiv. cu alternanţa simptomatologiei. incizură pe curburi. Ulcerele duodenale se pot asocia cu tumori ale pancreasului. După vindecare.chirurgicale. apare nişă cu edem în jur. devine stelată şi produce modificări ale bulbului cu ascuţirea receselor. mai ales toamna şi primăvara.se traduce prin nişă. asociată cu ancoşe.observată la debut cu bulbul după compresiune. persistând şi în perioada de linişte. cu jenarea tranzitului. Forma edematoasă . contur dinţat al bulbului. Ulcerele acute se traduc clinic prin arsuri. Forma edemato . Alte forme etiologice: ulcerul la cirotici. 6. precum şi vizibilitate prelungită a bulbului. Forma scleroedematoasă . Ulcerul duodenal post bulbar . Ulcerul duodenal se asociază cu modificări funcţionale gastrice ca: hiperkinezie. 5.zonă circulară de edem în jurul nişei striate prin benzi de scleroză.se traduce prin nişă. Evoluţia este în crize. Penetraţia ulcerului feţei posterioare în pancreas . ingestia de medicamente. 4.se manifestă radiologic prin semne indirecte: este iritabil. prezintă multiple ulcere. stază durabilă în bulb şi duoden. care nu dispare. După vindecare aspectul bulbului poate deveni normal. în special pe una din feţe. Ulcer duodenal cu periduodenită . uneori asociate cu dilatări prestenotice: dilatările receselor (diverticul Cole). Ulcerul calos . Localizarea este de obicei în bulb. secundar nişei. până la unghiul lui Treitz cu caracter repetat recidivant. Complicaţiile ulcerului: perforaţia . traumatisme. nişa are aspect diverticulat. Ulcerul acut sau rotund .se realizează când ulcerul ajunge la stratul seros peritonial. afecţiuni neuro .are aspect modificat.în plenitudine.peritoneu. dilataţia atonă tranzitorie. diverticuli duodenali etc. cu o pată opacă persistentă. modificări şi evacuări gastrice. malignizare.Ellison.ULCERUL DUODENAL Este de două ori mai frecvent decât ulcerul gastric. se mai realizează imagine de rozetă. După trecerea puseului ulceros rămâne o cicatrice stelată. Uneori. diverticul paraulceros Akerlund şi fenomene de stenozare provizorie care după vindecare pot dispare. cu un halou transparent în jur. Diagnosticul diferenţial .se face cu imaginea canalului piloric. 151 Semne radiologice Ulceraţia superficială . produce procese de scleroză cu modificări de formă şi contur ale bulbului. se goleşte repede. cum ar f : ancoşe rotunjite. Modificări funcţionale. hipertonie. incizură ascuţită. penetraţie. arsuri. convergenţa pliurilor şi cicatricea stelată. bulbul este normal la compresiune. biloculare. însoţit de modificări edematoase şi inflamatorii a mucoasei din jur.evidenţiază o nişă cu caracter anfractuos care de profil are aspectul unui diverticul cu şanţuri periulceroase. nişa îşi modifică dimensiunile. dureros la apăsare şi cu ancoşă pe una dintre curburi.

firiforme. Diverticulii duodenali Diverticulii sunt mai rari. ulcerul gastric.apar prin anomalii duodenale (duoden mobil. diverticulul Meckel şi mezenterul comun. iar radiologic se recunoaşte prin lipsa anselor duodenale şi intestinului subţire în stânga coloanei. Diskineziile duodenale pot fi de tip hiperton cu spasm localizat la sfincterele funcţionale şi dilataţie deasupra. lumen larg. întâlnit în hepatite icterigene.menţionăm atrezia. Diverticulul Meckel rezultă din persistenţa canalului omfalo mezenteric.gastric. Se evidenţiază la examen în decubit.Tulburări de tranzit . Opacifierea ileonului prin clismă baritată după administrare intravenoasă de 1 mg de atropină şi 1 gr gluconat de calciu sau prin introducerea prin sondă a bariului în intestinul subţire.Tulburări de motilitate . sferice.25 cm. obstrucţie (tumori variate) . enterită granulomatoasă. până la evacuarea în colon. urmărind tranzitul baritat la intervale variate. mezenter comun. fistule duodenale externe sau interne. compresiune. afecţiuni ileocecale.stenoză. în formă de sac sau pară la cca. Megaduodenul poate fi funcţional sau organic în sclerodermie. 50 cm de cec. în timp ce cecul şi restul colonului sunt la stânga. Tulburările de dezvoltare a intestinului subţire Tulburările de dezvoltare a intestinului subţire . refluz duodeno . Staza funcţională în atonie sau spasm. Staza duodenală . diskinezie) sau stenoză organică. 15 .este o anomalie de dezvoltare în viaţa uterină. 152 153 . Diskineziile biliare de tip aton cu stază la unghiul inferior întâlnite în ulcerul duodenal. colecistită. Radiologic prezintă: . se manifestă prin întârzierea tranzitului.Tulburări ale secreţiei duodenale INTESTINUL SUBŢIRE Examinarea radiologică se efectuează în continuarea examenului gastric. sub formă de imagini opace. unici sau multiplii. apendicită. ptoze). Stenoze duodenale organice . Are o lungime între 1 . diverticulii.30 sau 60 de minute. Pentru accelerarea tranzitului se pot întrebuinţa unele medicamente. pot fi diverticuli adevăraţi sau falşi. gastrite. Mezenterul comun Mezenterul comun .poate fi funcţională (distonie. cancer. modificări ale mişcărilor peristaltice. colecistită sau prin efectul unor medicamente care produc duodenografie hipotonă.

lată de 7 . rămân imagini de fulgi de zăpadă. Apoi. urmată de îngustarea lumenului ansei terminale şi scurtarea acesteia pe partea mezenterică unde se găseşte ulceraţia. Au forma unei bande transparente. Diagnosticul diferenţial se face cu apendicita cronică. netolerate. bariu cu aspect de fulgi de zăpadă. Leziunile specifice constau în hipertrofia foliculilor limfatici şi plăcilor lui Payer. Ascarizii vii se găsesc în duoden şi jejun. Alternează cu anse atone. tiflita.Viermi intestinali Viermi intestinali . Modificările radiologice constau în : edematierea pliurilor circulare. coloana de substanţă opacă fracţionată de porţiuni spasmodice şi diluţie excesivă. este datorită unui proces inflamator nespecific şi necunoscut. ca în ultima fază să se organizeze scleros cu retracţie şi îngustarea intestinului. excesului de alcool. Enteritele cronice . fundul cecal este retractat. Radiologic . La copil are caracter acut. Apariţia ulceraţiilor după cazeificare se traduce prin dinţăturile conturului şi nişe persistente de faţă. contrastat de claritatea corpului parazitului. Examenul radiologic. exces de lichid. îngustarea lumenului şi spasm al sfincterului ileocecal. acute sau cronice. În stadiu avansat. După evacuarea bariului în intestin. ulterior cu apariţia ulceraţiilor cu mici dinţături marginale şi nişe. anse cu peristaltism viu. Enteritele acute sunt consecutive alimentelor alterate.sunt favorizate de alcoolism. evidenţiază ştergerea pliurilor mucoasei. hipertrofia ganglionilor sateliţi. Cecul are contur neregulat. iar cei morţi în ileonul terminal şi colon. tubul lor digestiv se opacifiază şi apar ca un fir opac.la debut ansa ileală este dilatată cu edem şi hipertrofia formaţiilor limfoide. cu caracter rectiliniu sau sinuos. Tuberculoza ileocecală Tuberculoza ileocecală se localizează în regiunea ileocecală şi este de obicei secundară unor leziuni pulmonare. Iniţial. apare o pierdere de substanţă 154 Ascarizi intestinali pe marginea liberă a ileonului lângă cec (noduli de alarmă).constă în lipsa de umplere a segmentului ileocecal bolnav. iar dacă absorb bariu. achilie gastrică. tumorile de cec. cu perioade alternative de agravare şi ameliorare.boala lui Crohn Ileita terminală . Ileita terminală . se produce o enterită granulomatoasă pe 20 . chiar nivel hidroaeric sau retenţie de gaze. dar de obicei are caracter cronic. ileonul devine rigid şi fixat. fumat. Cecul prezintă depresiune semilunară în jurul valvulei lui 155 . Enteritele Enteritele sunt procese inflamatorii ale intestinului subţire.8 mm. lungă de 15 -25 cm. Când sunt în cantităţi mari pot da icter mecanic sau ocluzii intestinale. În faza incipientă peretele intestinal este mult îngroşat prin edem şi infiltraţie. ileita terminală. cu îngroşarea mezenterului şi hipertrofie ganglionară. tulburări biliare. apare imaginea de "bătut în cuie". ulterior. Manifestată radiologic prin ştergerea reliefului mucoasei ileonului. Ulterior.boala lui Crohn. infectate.ascarizii sunt descoperiţi întâmplător în timpul tranzitului intestinal. Semnul lui Stierlin .40 cm pe ileonul terminal. formaţiunile limfoide se cazeifică şi mucoasa se ulcerează. prezenţa dinţăturilor rotunjite pe contur.

uneori cu dublu contrast. când se face diagnostic diferenţial cu abcesul subfrenic şi pneumoperitoneu. care declanşează tulburări de motilitate şi secreţie intestinală. 157 156 . devine rectiliniu şi rigid (semnul corzii). Cancerul vegetant se prezintă ca imagini lacunare cu contur neregulat sau şters. mişcări paristaltice. COLONUL Se examinează cu ajutorul sulfatului de bariu pe cale descendentă. contracţie sistolică a acestuia. colonul transvers.este tumoră epitelială cu potenţial malign. prezintă mişcări pendulare mici. porţiunea bolnavă este rigidă. iar când afectează colonul cu colita ulcero . sau forma de polip şi pot da complicaţii. Aspectul radiologic este variat. Carcinoidul . continuat cu sigma şi rectul. localizată la ileonul terminal. Afecţiunea se poate complica cu fistule interne sau externe. etichetate drept spondilartrite seronegative. cu oprirea tranzitului baritat. Tumorile intestinului subţire Tumorile benigne Tumorile benigne sunt fibroame. la nivelul cecului şi ascendentului.Abbott.hemoragică. Ptoza colonului se examinează în ortostatism şi apare când unghiurile şi transversul sunt coborâte. stenozaă inelară cu dilataţia anselor din amonte. prezintă lumen intestinal dilatat şi cu perete rigid. ascendentă prin clisme. Limfosarcomul. Cecul poate avea poziţie înaltă sau cu fundul îndoit sub ficat prin scurtarea mezoului. mioame. Tumorile maligne Tumorile maligne pot fi carcinoame şi limfosarcoame şi se apreciază prin opacifiere cu sonda Miller . colonul descendent. Cecul flotant are poziţie orizontală şi mobilitate mare. cu prezenţa de haustraţii şi două unghiuri drepte şi stângi. Deosebim colonul ascendent în dreapta. Examenul radiologic pe gol se efectuează în ocluzii.Bauhin. Mezenterul comun Interpoziţia colonului transvers între ficat şi diafragm (sindromul Chilaiditi). ileonul se îngustează. îngustată. având în porţiunea declivă cecul. Diagnosticul diferenţial cu tuberculoza. dar în general are aspectul de cadru deschis în jos. Modificările de poziţie ale colonului Modificările de poziţie ale colonului sunt datorate afecţiunilor proprii ale organelor din jur sau pot fi congenitale. lipoame. Fiziologia colonului Mişcările intestinului gros sunt lente. Mai târziu. mişcări pendulare mari şi mişcări perstaltice mari. precedată de anse dilatate. există manifestări articulare. uneori cu ulceraţii în masa tumorală. Tumora eliberează serotonină. Carcinoamele au forme infiltrante cu rigiditatea peretelui. În faza stenozantă. În boala Crohn.

desfacerea unghiurilor. apariţia de spicuri.se manifestă radiologic printr-un transvers hiperton şi un descendent spastic. îngustarea lumenului.membranoasă Colita muco . Modificări funcţionale ale colonului Constipaţia . hemoragică. Deosebim . tumori. constipaţia atonă şi spastică. Colonul iritabil . mucoasă. Considerăm prezenţa constipaţiei când evacuarea bariului nu se produce după 48 de ore.Diverticulii câştigaţi sunt frecvenţi la pletorici şi obezi. Colonul sau segmentele alungite sunt sinuoase.membranoasă . scurtarea segmentelor şi aspectul tubuliform.poate avea cauze organice (megadolicocolon. Diverticulii colonului Putem deosebi: .se traduce radiologic prin sporirea tonusului. cu calibru mărit.Diverticuloza spastică la sigmoid care este îngustat cu contururi dinţate. . apar imagini pseudolacunare. Colitele Sunt afecţiuni inflamatorii organice şi pot fi categorisite în: formă catarală. Colita muco . . atunci când boala a intrat într-un stadiu ireversibil.Modificări de formă Cecul mai prezintă modificări de lungime. Caracteristic este conturul dublu al colonului. Microcolonul este întâlnit rar. colonul este meteorizat şi se văd grunji opaci de mucus. dolicosigma.staza în colon difuză. Boala lui Hirschprung . stricturi. Radiologic se evidenţiază: La debut există o iritabilitate a anselor afectate. membranoasă. scleroză. discontinuitatea lizereului de siguranţă. ştergerea haustrelor în stânga. Ultimul stadiu este reprezentat de hiperplazie.Diverticulul congenital este rar. 159 158 . alături de mişcări ample. în urma pătrunderii bariului prin ulceraţiile mucoasei în submucoasă. cum este în cazul dolicocolonului total sau parţial. care au aspect de tub şi ţeavă de puşcă de vânătoare. megacolonul sau megadolicocolon. atrofia mucoasei. chiar imagini diverticulare mici. Uneori. Rectocolita ulceroasă Rectocolita ulceroasă . ulterior pe contur apar dinţături fine iar după insuflaţie. compresiuni extrinseci) sau cauza funcţionale dinamice.se localizează pe rect şi sigmă.este un megacolon cu lipsa de distensie a rectului şi în special cu o zonă îngustă între rect şi segmentul dilatat.

Se produc prin volvulus. apoi cu evoluţia se realizează pierdere de substanţă cu întreruperea liniei de siguranţă. Examenul radiologic. majoritatea sunt adenocarciCancer de colon infiltrant noame. cicatrici. Histologic. uneori pediculaţi. Stenozele intestinale. RMN. se situează pe rect şi sigmă. Pot fi sesili sau pediculari. plină cu lichid şi gaze şi nivel hidroaeric.evoluţia este mai lentă decât în alte tumori şi metastaze mai târzii şi rare. Polipoza multiplă. mai rar sarcoame. Ulceraţia se produce într-o masă vegetantă şi are o imagine crateriformă. când se produc pe cale reflexă şi ocluzii vasculare. schiros şi se traduce prin subocluzie. La diagnostic mai contribuie colonoscopia. Diagnosticul diferenţial se face cu resturi intestinale. tradusă prin rigiditate.sunt diagnosticaţi radiologic foarte rar. familială. care de obicei este vegetant. invaginaţii. de tip infiltrant. După localizare deosebim: Cancerul colonului drept. Examenul radiologic în crize arată o ansă dilatată cu peristaltism viu. se studiază radiologic după evacuarea clismei opace şi apar transparenţe rotunde de diferite dimensiuni. Diagnosticul diferenţial se face cu tumorile şi stenozele inflamatorii. are 4 simptome: criză dureroasă hiperperistaltism zgomote hidroaerice borborisme. Tumorile benigne ale colonului Tumorile benigne sau polipii intestinali . scintigrafia. compresiuni de vecinătate. depăşind conturul intestinal. reprezentat de irigoscopie. cu constipaţie sau diaree şi sindrom de fose iliacă dreaptă. Este o stare precanceroasă. sunt opririle de tranzit la intestinul subţire sau gros prin strangulare sau obstrucţie. Cancerul colonului stâng. 161 .patologice: cancer infiltrant cancer vegetant cancer ulcerant. Deosebim următoarele forme clinice şi anatomo . Ocluziile intestinale Ocluziile intestinale. angiografia selectivă. Ocluziile Sindromul Köenig Sindromul Köenig de subocluzie. După evacuarea clismei aceştia pot rămâne opacifiaţi şi foarte evidenţi.Radiologic . situaţie în care porţiunea întreruptă are diferite forme: deget de mănuşă. explozie în Cancer vegetant al sigmei grenadă sau de halteră. Toate 160 formele produc stenoză. pantalon bufant. contractură spasmotică de partea opusă rigidităţii şi dispariţia reliefului mucoasei. tumori. Ele pot fi dinamice. astfel încât toată suprafaţa mucoasei dă stratului de bariu un aspect ciuruit. apare imaginea de oprirea coloanei de bariu. invaginaţiile intestinale. Cancerul de colon Cancerul de colon . apare rigiditate. clopot. ovoidală sau conopidiformă. evidenţiază: infiltraţie canceroasă parietală.pe conturul sigmoidului apar opacităţi sferice multiple de dimensiuni variate. bride. tomografia computerizată. procesul vegetant prin lacună şi ulceraţiile prin nişe cu contur anfractuos. Ocluzia mecanică poate fi prin obstrucţie. La debut. În final. Lacuna poate fi sferică. pâlnie.

Anusul contra naturii . îndoită în formă de U inversat.prezintă radiologic distensie gazoasă uniformă. Ocluzia vasculară Ocluzia vasculară . Examenul radiologic pe gol. Cele din intestinul subţire. în pusee inflamatorii regionale. arată imagini de ocluzie pe intestinul subţire. Infarctul intestinal Infarctul intestinal . traumatisme ale coloanei. La adult. operaţii pe abdomen. apariţia de nivele hidroaerice. dată de plastromul apendicular. infarct mezenteric. 163 Invaginaţie ileocecală 162 . se utilizează metoda Czeppa (3 prânzuri fracţionate. Cele din colon au peretele gros şi uneori cu haustre. destinse uniform. Examenul baritat evidenţiază colonul destins. Angiografia selectivă evidenţiază leziunea. Ileusul paralitic. înainte cu 16 -12 şi 8 ore de examen) şi una până la două linguriţe de sulfat de magneziu.o umbră mai densă decât restul abdomenului. opacifierea neomogenă. clisma baritală arată sediul obstacolului.serveşte la explorarea cu bariu a segmentului distal.laterale. lipsa nivelelor hidroaerice şi lipsa contracţiilor vii. Rezecţiile parţiale. mai frecventă la sugari. Invaginaţia intestinală acută Invaginaţia intestinală acută. Examenul pe gol. înconjurată cu anse destinse pline cu aer sau nivel hidroaeric. apare pneumoperitoneu. În volvulus. În ocluzii. Volvulusul de cec. învaginaţia are caracter subacut sau cronic. Cele din intestinul subţire sunt numeroase. când ileonul terminal se învaginează în colon prin valvula ileocecală. care pot fi pe intestin subţire sau gros. cu caracter normal. În apendicita acută. În perforaţiile apendiculare. în faţa porţiunii invaginate pe care o înconjoară. Ocluziile colonului prin volvulus Ocluziile colonului prin volvulus pot fi pe sigmă cu axa sigmoidiană destinsă. prezintă o imagine serică în formă de balon sau desagă. Ocluziile mai pot fi provocate de hernii încarcerate. litiază biliară sau renală. irigografia este interzisă. etajate în formă de tuburi de orgă.intestinal. Apendicita acută Examenul radiologic evidenţiază prezenţa unor deformaţii a apendicelui în lungime sau în lumen. evidenţiază anse intestinale destinse. imobilizarea. dinţături fine cu lumenul neted. Operaţiile pe colon Operaţiile pe colon sunt: Rezecţie largă de tip hemi-colectomie sau cele urmate de anastomoze latero . examenul pe gol ne poate orienta diagnosticul . Apendicita Examenul radiologic este util pentru a preciza topografia cecului. care poate avea şi rol terapeutic se opreşte în colon. constată anse intestinale. îngroşarea şi rigiditatea pereţilor. în stânga etc. prezintă anse cu pereţi subţiri. Clisma baritată. sediul apendicelui şi diagnostic diferenţial în cazul unor localizări atipice (cec atipic. o mulează şi descrie o imagine de cupă. cu nivele hidroaerice multiple etajate. sau ortograd de cocardă. Ocluziile dinamice . apar tulburări de vascularizaţie şi irigaţie a ansei intestinale. urmate de anastomoze terminale sunt greu recunoscute radiologic.). etc. Arteriografia mezenterică superioară demonstrează ocluzia vasculară. În apendicita cronică. sugerează diagnosticul de ocluzie intestinală.poate apare la întreruperea circulaţiei pe artere mezenterică . Examenul radiologic pe gol. apare în peritonita generalizată după perforaţie. Examenul radiologic pe gol.strangulare şi stricţiune.infarctul mezenterico . care conturează ansa de infarct opacă.pot fi paralitice sau spasmodice.

tomografia computerizată. constând de obicei din 3 gălbenuşuri de ou frecate cu zahăr. DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL CĂILOR BILIARE Mulţi ani. se administrează un prânz colecisto-chinetic. Examenul radiologic şi în special cel ecografic. Examenul radiologic al căilor şi-a pierdut din importanţă. întrucât substanţa iodată este de foarte multe ori alergică. care îmbunătăţesc calitatea examinării cum ar fi: proba cu morfină în cazul colecistografiei negative şi când colangio-colecistografia nu opacifiază căile biliare principale. dar totuşi sunt situaţii când necesită a fi efectuat. metoda de elecţie în vizualizarea colecistului şi căilor biliare. Biligrafin. Metode recente . colecist dublu sau multiseptat. tomografia computerizată. o tabletă la 10 Kg. diverticuli ai veziculei biliare.00 substanţă de contrast cum ar fi Razebilul. Este o metodă rapidă. examenul radiologic a fost principalul mijloc de investigaţie paraclinic pentru diagnosticul calculilor biliari al colecistitei inflamatorii şi dischineziilor biliare. Cu o zi înaintea efectuării examinării. Volumul colecistului este variabil. începe prin radiografia pe gol. fie datorită asocierii cu calculul cistic şi apariţia bilei calcice în colecist. -modificări ale conţinutului vezicular. greutate din 10 în 10 minute. rezonanţa magnetică nucleară. fie datorită depunerii calcare în pereţii colecistului sau în vezicula calcară. Metode de colaborare medico-chirurgicale .60 minute şi 90 minute (la 30 minute după prânzul Boyden). este metoda radiografică de evidenţiere a căilor biliare extra hepatice colecistului şi intra hepatice. fără substanţă de contrast. Colecistografia per os se realizează după o pregătire prealabilă de 2-3 zile cu regim alimentar neflatulent şi cu utilizarea unor medicamente cum ar fi : Triferment sau Cărbune medicinal. Prin acest prânz se evidenţiază capacitatea funcţională de contrast. formă şi volum ale colecistului. -formă şi volum ale colecistului. în condiţi165 . se administrează între orele 18. iar a doua zi după 14-15 ore de la administrarea sub164 stanţei de contrast.tubajul colecistografic. la 30 de minute după administrarea substanţei de contrast. Accidentele sunt datorate şocului alergic şi insuficienţelor renale prin supradozaj.arteriografia selectivă. Substanţa de contrast se injectează lent.30 minute . Bolnavul culcat pe dreapta. După prima radiografie când se evidenţiază colecistul opacifiat. motiv pentru care o să analizăm importanţa şi modul de efectuare. amintim colecistul în bisac. Acurateţea sa este maximă în diagnosticul litiazei veziculare şi în precizarea caracterului obstructiv al sindromului icteric. colecistografia şi colangiografia transparietală. -modificări ale peretelui vezicular. subcutanat. numeroase alte entităţi anatomo-clinice. Printre anomaliile de poziţie. beneficiind de asemenea de posibilitatea explorării cu ultrasunete. Se efectuează radiografii la 15 minute . atropină sau nitroglicerină. Se poate descrie următoarea patologie a veziculei biliare. Se iau măsuri preventive care constau în injectarea înaintea substanţei de contrast a unor produse cum ar fi: Hemisuccinat de hidrocortizon sau efectuarea colangiografiei prin perfuzie. rezonanţa magnetică dau relaţii privind patologia veziculei biliare. obstrucţia biliară joasă în stările post operatorii. se efectuează colecistografia. colecistul poate fi mărit de volum în colecistita acută sau hidropsul vezicular cronic. După 1/2 de oră se mai efectuează o radiografie. colangiografia per şi post operatorie. Evidenţierea radiologică a veziculei biliare fără o pregătire cu substanţa de contrast. când substanţa perfuzată conţine şi Hemisuccinat de hidrocortizon. evidenţiază un colecist patologic. -modificări de vecinătate. Morfina se administrează în cantitate de 1ml. în bonetă frigiană. Altă metodă este colecistografia per orală care permite studiul veziculei şi a căilor biliare principale. Se injectează intravenos Pobilan 60% sau alte preparate cum ar fi: Endocitobil. Anomalii de: -poziţie. Colecistografia intra venoasă.00 şi 19. fie datorită calculilor biliari radioopaci. Examenul veziculei biliare. Bolnavul nu mai foloseşte nici un aliment. radiomanometria căilor biliare.CAPITOLUL XIII. Această examinare este însoţită de riscuri. Colecistografia se însoţeşte uneori de probe farmacodinamice. 6-10 minute în cantitate de 20 ml. Ultrasonografia a devenit însă. Alte probe sunt: proba cu nitritiomil.

Când în veziculă se găsesc calculi multiplii. Din punct de vedere radiologic calculii au vizibilitate diferită la razele X în raport de componenţa lor chimică. iar când cisticul este terminabil se produce şi hidroxul vezicular. În hidropsul vezicular.dilatarea peste 100 mm în axul lung al colecistului. Litiaza veziculară . Calculii biliari se datoresc unor modificări a componenţilor mici ai secreţiei biliare. se constată dilatarea concomitentă a căilor biliare extrahepatice şi intrahepatice. cu umbră posterioară amplă. Tulburarea scurgerii bilei la nivelul căilor biliare se realizează prin: Obstacol intrisec. Pot exista şi calculi heterogeni sau mixşti.dilatarea căilor biliare intrahepatice. în cele mai frecvente cazuri calculii au sediul în veziculă. Diagnosticul pozitiv de colestază extrahepatică se bazează pe: . deci colestază extrahepatică. Umbra acustică este definitorie pentru diagnostic. de obicei intermitent.ile de nutriţie parenterală la diabetul zaharat vagotonizat şi mai rar în malformaţii congenitale. vezicula se retractă scleros. Imagini false pot fi date de prezenţa aerului în duoden sau bulbul duodenal sau de vezica de porţelan. mai rar în căile biliare. opacitatea şi conturul veziculei biliare mărite se pot aprecia bine chiar pe radiografia simplă. calculii de colesterină cei mai frecvenţi sunt radiotransparenţi la razele X şi se evidenţiază cu substanţă de contrast. situate pe fundul veziculei biliare. Colangiografia constată dilataţia lui şi imaginea lacunară corespunzătoare calculului. aceşti având centrul de colesterină raditransparent şi periferia cu o coajă radioopacă. Ecografia poate sugera existenţa unei obstrucţii biliare înaintea instalării icterului. Imaginea ecografică este de zone reflectogene cu umbră posterioară.calea biliară principală se dilată peste 7 mm. Litiaza coledociană . Calculii radioopaci sunt unici sau multiplii. Aportul ultrasunetelor în patologia căilor biliare conferă posibilitatea diferenţierii între icterul chirurgical şi cel medical. Ultrasunetele diferenţiază colestaza extra hepatică de celelalte tipuri de icter. colestază intrahepatică. particule alimentare sau materii fecale în fistule colecistice sau paraziţi.este cea mai frecventă cauză de afectarea veziculei biliare. litiază. ceea ce reprezintă hidropsul vezicular corespunzător semnului Courvoisierre-Terrier (acest semn este prezent numai dacă cisticul este permeabil). se obţine numai o imagine reflectogenă. În cazul calculilor inclavaţi în regiunea infudibulo-cistică. după procese inflamatorii repetate. prezenţa de puroi. Se mai pot confunda cu litiaza granuloamelor papilice. Calculi colesterolotici biliari Calculii cu săruri biliare sau carbonat de calciu sunt radioopaci. mobilitatea nu poate fi demonstrată. iar după infecţie un empiem. de dimensiuni diferite şi de obicei mobili în veziculă. ecografic se mai observă noroiul biliar sau bila echogenă. hemobilie sau stenoza căilor 167 . . Semnele ecografice de colestază extrahepatică sunt: . rotunzi sau ovoidali. pot să migreze şi în coledoc. . nu prea întinse. Tomografia pune în evidenţă calculi coledocieni.este asociată frecvent cu cea veziculară. . În cazul obstrucţiei coledociene joase. calcifiate. Uneori. Demonstrarea mobilităţii acestor mase ecodense contribuie la diagnostic. asociată cu perturbarea stabilităţii coloidale a bilei. Mai frecvent se constată lipsa de opacifiere a veziculei biliare prin obstrucţia cisticului de către calcul. convexă. care oferă imagini slab echogene. Litiaza cisticului este greu diagnosticată. 166 Colecistografia este negativă. Uneori aceasta poate lipsi. Litiaza biliară se întâlneşte la 15-20% din adulţi.evidenţierea dilatării căilor biliare intrahepatice. Pe lângă prezenţa calculilor intraluminali. parazitoze. cicatrici post operatorii. În cazul colecistului contractat scleroatrofic cu conţinut solitar calcar. Vezicula biliară cu cisticul blocat în sensul unei supape se destinde şi dezvoltă hidropsul vezicular sau semnul lui Courvoisierre-Terrier. . iar colangiografia intravenoasă pozitivă reuşeşte evidenţierea calculului inclavat în cistic sau infundibul. Ultrasunetele precizează sediul unui obstacol biliar care poate fi intrahepatic. ecouri ale ligamentului rotund. sau extra hepatică pe traiectul căilor biliare. Obstacolele situate deasupra cisticului se însoţesc numai de dilatarea ramurilor hepaticului comun.dilatarea căii biliare principale în obstrucţii biliare joase.evidenţierea dilatării căilor biliare extrahepatice. Prezenţa nisipului biliar sau a mâlului biliar se evidenţiază şi radiografic sub forma unor opacităţi neomogene.

alungită. stricturi în segmentul pancreatic.este caracterizată prin hipertrofia musculară. Aceste imagini sunt prezente în colecistita cu hemoragie intramurală. Vezicula este flască şi poate să fie însoţită de prezenţa calculilor. dând dureri.din punct de vedere radiologic în colecistitele acute nu se face colecistografie per os. stenoze odiene. Examenul radiologic în 80% din cazuri evidenţiază obstrucţia calculoasă a cisticului. Adenomiomul veziculei biliare poate fi localizat în peretele fundic.reprezintă tulburări ale tonicităţii şi contractilităţii veziculei biliare sau diferitelor Adenomiomtoză generalizată sfinctere ale căilor biliare. se constată opacifierea prelungită a canalului hepatic şi a coledocului care nu sunt dilataţi. În angiocolita acută se pot întâlni semne de hipotonie ale căilor biliare. radiologic. Colesteroloza polipoidă. neavând formă proprie. În urgenţă se poate face colecistografia cu Pobilan. Prezenţa modificărilor difuze sau complexe ale peretelui vezicular se evidenţiază prin ecografie. alteori. datorate proceselor inflamatorii sau dilataţiei suprastenotice. pe masă basculantă. când se realizează vezicula fragă. După proba Boyden. Formele polipoide sunt reprezentate ecografic prin formaţiuni ecorotunde. CT sau RMN.se manifestă radiologic: Vezicula biliară este slab opacifiată sau uneori chiar negativă. Adenomiomatoza generalizată . pentru că vezicula este exclusă. iar vezica devine rotundă ca o bilă. după contracţie. fără umbră acustică. conţinutul nu se evacuează.cu necroză de perete. colecistita acută . Poate apare chiar un reflux pe Wirsung. vezicula biliară este mare. caracterizată prin imagini transparente mici şi fixe.sunt stări patologice în care primează tulburări metabolice ale colesterolului. sub 10 mm. protruzive în lumen. Colecistita inflamatorie . Colangio-pancreatografia prin endoscopie retrogradă este un procedeu care permite opacifierea căilor biliare şi pancreatice.biliare. rotunde. vezicula se micşorează. Colecistozele .se datoreşte unor depozite anormale de trigliceride. pereţii se îngroaşă. pungi herniare ale mucoasei. sau neoplazia căilor biliare şi malformaţia acestora. 169 . paralelă cu coloana. Substanţa de contrast se introduce printr-un cateter cu care cateterizează ampula Vater. imobile. Poate să se dezvolte. Papilita stenozantă . la examenul baritat putem găsi bariu sau chiar aer în căilebiliare. devin scleroşi. Colecistita cronică . În hipotonia sfincterului Oddi. mai intensă la fund unde stagnează bila şi mai transparentă în partea superioară. traduse radiologic prin pătrunderea substanţei opace în aceşti diverticuli care înconjoară ca un şirag de perle umbra veziculei. Colecistita stenozantă primară afectează papila şi uneori este localizată şi la alte nivele ale coledocului. Când pereţii se calcifică. 168 Dischineziile pot fi de tip hiperton sau hipoton. se realizează vezicula cu porţelan. adesea cu contur neprecis şi dimensiuni variabile. Vezicula de tip hiperton are formă rotundă. intens echogene. cu fundul mult coborât. însoţită de diverticuli intra murali numeroşi. depuse în pereţii veziculei. compresiuni asupra căilor biliare. când există un obstacol pe cistic.este cauzată de o coledicită cronică în care procesul are loc la extremitatea inferioară a coledocului. În sindromul hipotonia sfincterului Oddi. colangite sclerozante. La colangiografia per operatorie se constată refluxul substanţei de contrast în canalul Wirsung care este dilatat. vezicula biliară se contractă puternic. Colesteroloza . La sfincterul Oddi când se produce stază şi dilatarea colecistului este obligatorie efectuarea intervenţiei chirurgicale. Diagnosticul diferenţial se face cu polipoza multiplă. sus situată şi depărtată de coloană. atrezia. polip adenomatos sau papilar şi adenomatoza colecistului. Dischineziile căilor biliare . să crească sau să se dezvolte în afara veziculei. stenoze post operatorii. În colecistatonie. Radiografiile se fac sub televizor. Opacitatea este nuanţată. cancer primitiv sau metastatic al colecistului. La cazurile vechi de colecistită cronică.

hidatic Chistul hepatic. complicaţii ulterioare. în hipoproteinimie. insuficienţă cardiacă congestivă. ciroză hepatică. aprecierea fluxului sanguin. ascensiunea ficatului în meteorism şi ascită sau tumoră voluminoasă de ovar. Sindromul post colecistectomie . dilataţia căilor biliare este mai accentuată. iar radiologic.este întâlnit frecvent. inflamaţii seroase peritoniale. SPLINEI ŞI PANCREASULUI Examenul radiologic dă puţine relevanţe în acest domeniu. dar când abcesele confluează într-o cavitate anfractuoasă însoţită de nivel hidroaeric sau acesta este puncţionat şi se introduce substanţă de contrast. Perforaţia colecistului poate surveni la 5% din cazurile acute. Uneori. realizându-se spaţii chistice parietale mai frecvente în regiunea fundică. cancer hepatic metastatic. EXAMENUL RADIOLOGIC ŞI IMAGISTIC AL FICATULUI.în acest sindrom. hidatic . Examinarea ne permite: studiul hemodinamic al presiunilor din venele suprahepatice. se calcifică şi poate fi evidenţiat radiologic. CAPITOLUL XIV.este greu de diagnosticat iniţial. Presiunea în venele hepatice este normală în hipertensiune por- 170 171 . bombează diafragmul ca o semisferă. Examenul ecografic. Examenul radiologic aduce următoarele relaţii: evidenţiază coborârea ficatului prin interpoziţia colonului între ficat şi diafragm. Îngroşarea peretelui peste 3 mm este întâlnită în bolile inflamatorii ale colecistului. sarcină. ascensionează diafragmul şi poate să se asocieze cu atelectazie. Abcesul hepatic Abcesul hepatic . După intervenţia pe căile biliare pot să apară fenomene de aderenţă. secreţie biliară. precum şi opacifierea reţelei venoase hepatice când se injectează substanţă de contrast. Semnele ecografice ale perforaţiei acute sunt: colecţie pericolecistitică sau intrahepatică sub forma unor zone hipoecogene sau transonice. examenul radiologic nativ evidenţiază această leziune. Existenţa colecţiei în marea cavitate peritonială este reprezentată de prezenţa de particule alimentare. existenţa pneumoperitoneului. Modificări difuze ale peretelui vezicular. Îngroşarea peretelui colecistului reprezentând un semn nespecific de colecistită. poate fi asociată cu prezenţa calculilor restanţi sau hipertrofia sfincterului Oddi. Flebografia suprahepatică . Mărirea de volum a ficatului şi poziţia marginii inferioare trebuie apreciate cu precauţie. Pneumoperitoneul sau retropneumoperitoneul combinat cu tomografia dau un sprijin evidenţierii contururilor masei hepatice şi splinei. scintigrafic şi tomografia computerizată sunt cele mai competente pentru diagnosticul acestor afecţiuni. insuficienţă renală cronică.Adenomiomatoza veziculară se datorează îngroşării stratului muscular al colecistului. Chistul hepatic. uneori cu traiect de comunicare între lumenul colecistului şi colecţia respectivă. Chistul hidatic calcificat se ratatinează. cava inferioară şi suprahepatice. Când se dezvoltă periferic. funcţional se poate produce dilataţia bontului cistic. limfoame. hepatite acute şi cronice. Uneori. prezenţa de aer.se realizează retrograd de-a lungul venei bazilice de la plica cotului la atriul drept. Când are sediul central nu poate fi diagnosticat prin examenul radiologic simplu.

boli infecţioase şi parazitare. Prin examenul radiologic se observă poziţia înaltă a diafragmului şi imobilitatea lui la baza stângă şi o opacitate în hipocondrul stâng. Arteriografia selectivă celiacă şi mezenterică . tumori splenice localizate la polul inferior. ridică diafragmul. Acurateţea metodei depăşeşte tehnicile radioizotopice şi se apropie de cea a computer-tomografiei.evidenţiază forma.ruptura chistelor sau a hematoamelor. coboară unghiul stâng al colonului şi poate fi deosebită de o tumoră renală care se înscrie în acest unghi. În ciroza hepatică. tromboza de sistem venos port. camera de aer a stomacului. Ecografia splinei este indicată în sindromul splenomegaliei. rolul primar în evidenţierea modificărilor focale şi de evaluarea mărimii configuraţiei şi stării funcţionale globale a ficatului. tumori splenice solide de limfoame splenice. sunt metodele preferate de investigare a acestui organ. fiind cele mai utile metode de diagnostic.este utilă pentru studiul morfologiei ramificaţiilor arterei hepatice. sindromul Banti sau traumatisme. Chistul splenic Chistul splenic este consecutiv unui hematom traumatic şi infarctului. Se utilizează de obicei Sulfura de Tecneţiu coloidală sau aur 198 coloidal. CT şi RMN . Când splina se rupe în cavitatea peritonială. care împinge camera de aer a stomacului la dreapta şi unghiul splenic al colonului în jos. MODIFICĂRILE RADIOIMAGISTICE ALE SPLINEI În timpul examenului radiologic. În aceste boli nu se modifică ecogenitatea splinei. evidenţiază lărgirea trunchiului arterei hepatice. Majoritatea formaţiunilor se 173 . Este indicată de asemenea. axul lung al splinei depăşeşte 14 cm şi cel transvers 5 cm. precum şi procesele patologice prezente. se mai întâlneşte în limfoame şi reticuloze. în traumatismele hepatice. hepatite. traumatisme splenice şi hipocondru stâng. colagenoze. permite o mai bună vizualizare a leziunilor structurilor anatomice şi artefactelor. boli de sistem. Examenul scintigrafic şi în special ecografia splinei. Splenomegalia difuză poate fi întâlnită în boli hematologice. Splenomegalia difuză . În peretele chistului se pot produce calcificări. Procesele tumorale şi expansive. hipertensiune portală. care permite diferenţierea faţă de o tumoră de hipocondru stâng. infecţioase. tumori de hipocondru stâng. dimensiunile şi structura ficatului şi a căilor biliare. icter obstructiv.hepatică. neoplasm hepatic şi este sporită în ciroză. fiind contrastată de aerul din unghiul stâng al colonului. se constată mobilitatea caracteristică a anselor subţiri în masa lichidiană. ele împing organele din jur. În splenomegalie. sindromul hipertensiunii portale.confirmarea splenomegaliei constatată clinic se face ecografic. 1. Chistele primare sunt rare ca şi chistul hidatic. splina se poate vedea la baza stângă. ciroză hepatică. Splenomegalia Splenomegalia . boli metabolice. În raport cu sediul şi dimensiunile lor. chiste parazitare .se produc în traumatisme abdominale.în condiţiile actuale.este un simptom constant în leucoze. tumori splenice. având de asemenea. 172 Rupturile splinei Rupturile splinei . sunt localizate şi delimitate precis. Pentru diagnosticul afecţiunilor parenchimatoase. depăşeşte valoarea splenoportografiei mai ales când există un bloc extrahepatic. sindromul febril prelungit. Afecţiuni splenice localizate Ecografia este indispensabilă pentru diagnosticul unor alterări localizate al parenchimului splenic aceste afecţiuni sunt: Formaţiuni splenice chistice. Ea permite hepatografia şi în faza de întoarcere. Masa splenică mărită împinge stomacul înainte şi în dreapta.tală dextro . Scintigrafia .

arteriografia. hematomul subcapsular. Infarctul splenic recent. pancreatografia intra .duodenografia hipotonă cu insuflaţii gazoase. gastrointestinale şi toracice. diseminate. de regulă hipoecogen. 2 . EXAMENUL RADIOLOGIC AL PANCREASULUI Pancreasul sănătos. formaţiuni chistice secundare sau pseudochiste ca cel posttraumatic. Cuplarea ecografiei cu computertomografia. nu poate fi reliefat pe radiografia simplă. mărirea distanţei dintre stomac şi unghiul traiţ. Chisturile pancreatice pot fi chisturi adevărate şi chisturi false. Metoda permite 174 vizualizarea pancreasului în 90% din cazuri cu posibilitatea depistării unor tumori mai mari de 20 mm. cu baza la peretele splenic. tomografia computerizată. Sunt colecţii lichidiene care rezultă prin procese inflamatorii. şi a duodenului. Mai frecvent. care în funcţie de sediu. Uneori. Afecţiunea se întâlneşte în copilărie şi se confundă cu stenoza pilorică. cadrul duodenal lărgit.scintigrafia. Conţinutul este uneori pur transonic. Putem recunoaşte: hematomul intraparenchimatos. retropneumoperitoneul. care se poate transforma pseudochistic. mucoasă ştearsă pe duoden. chiste primare parazitare. irigoscopia. care este o tumoră benignă. În urografie. splenoportografia. aduce un aport foarte mare la diagnosticul acestor boli. dezvoltate după pancreatită. Pancreatita cronică . produc deformări ale organelor vecine din jur. 175 . Calcifierile splinei oferă imagini reflexogene cu umbră posterioară caracteristică. sunt şi focare mici de osteoliză pe unul sau mai multe oase lungi. Rareori.procesul patologic poate avea dimensiuni mici şi atunci este sărac în semne radiologice. se observă pseudochiste. Uneori. se caracterizează printr-o arie hipoecogenă triunghiulară. sau rezonanţa magnetică nucleară.se caracterizează radiologic în funcţie de gravitatea bolii prin modificări abdominale. evidenţiază modificări ale antrului gastric şi cadrului duoedenal. neoplază primitivă sau secundare ori hemangiom. contur duodenal neregult zdrenţuit. împingere cranială a regiunii antropilorice. neomogen. 3 . Colangiografia per os este negativă. rinichiul stâng secretă mai puţin decât cel drept. unghiului splenic al colonului. Ecografia pancreasului Ecografia pancreasului reprezintă prima metodă imagistică utilizată în diagnosticul suferinţelor pancreatice. Infarctul splenic reprezintă o afecţiune relativ frecventă.examenul radografic pe gol. traumatisme. splina este afectată în limfoame. mărirea umbrei pancreatice pe radiografia de faţă. gastroduodenal de faţă şi profil. Pancreas inelar Pancreatita acută . Pot să apară calcificări pancreatice cu topografie caracteristică mai ales în cazuri de litiază Wirsunghiană. Pancreasul inelar este localizat de obicei la D2 şi se poate suspiciona când la examenul radiologic se găseşte o stenoză circulară cu contur neted pe D2. necroză sau hemoragii. hematomul perisplenic şi inundaţia peritonială. executat cu prudenţă evidenţiază lărgirea lumenului şi cadrului duodenal. Tumorile splinei se însoţesc de splenomegalie. Abcesul splenic oferă imagini de colecţie lichidiană intraparenchimatoasă rotunjită. se vede ampula lui Water ca o imagine diverticulară. hemiperitoneul. colangiografia. Chistele splenice pot fi: chiste primare non parazitare. Metodele de exameninare sunt : 1 . Infarctul cicatricial oferă o imagine hiperecogenă triunghiulară în bandă. diafragm stâng hipomobil şi ridicat. ştergerea părţii superioare a conturului psoasului. ancoşă semilunară pe marginea internă a lui D2.operatorie. Constatăm semne de ileus paralitic în hipocondrul stâng cu dispersia aerică a stomacului. care poate evidenţia eventaulii calculi sau calcifieri. stază prelungită în D2. infarct. ştergerea pliurilor mucoasei duodenale.examenul baritat. 4 . favorizată de caracterul terminal al circulaţiei splenice arteriale.însoţesc de splenomegalii. evidenţiază eventualele tumori pancreatice. Ruptura splinei poate fi traumatică sau spontană. unice sau multiple. Alte metode: pneumoperitoneul. Examenul baritat.

se poate diferenţia mărirea conturului capului pancreasului. Examenul ecografic Examenul ecografic este extraordinar de util în diagnosticul afecţiunilor pancreasului. dă dilataţii ductale. Pancreatita severă . cadrul duodenal este lărgit. 177 .apare ca o modificare de ecostructură a parenchimului cu dilacerarea şi scăderea accentuată a ecourilor. 4. rigiditate.secretorii cel mai adesea în adenomul insular benign şi dă crize periodice de hipoglicemie. calcifieri intraductale. Adenocarcinomul pancreasului. colecţie pleurală şi pericardică. stază gastrică. Tardiv. Uneori.cresc lent şi nu comunică sistemul canalicular Wirsung. pentru opacifierea duodenului.tumorală . În pancreatita acută. calcifieri multiple. lichid în fundul de sac Douglas. contur deformat.reprezintă o complicaţie a pancreatitei necrotico . neomogen.prezintă următoarele semne: creşterea lojei pancreatice şi structura neomogenă a parenchimului cu imagini transonice ale zonelor de necroză. Traumatismul pancreatic . tromboză portală.Antrul piloric este împins în sus şi spre dreapta. Poate interesa întregul organ sau o porţiune a acestuia. dislocarea anterioară a stomacului. duodenului şi intestinului.este definită prin hipertrofia circumscrisă a pancreasului însoţită de structura neomogenă şi semne de compresiune pe organele vecine. Apare ca o colecţie relativ bine delimitată. unghiul duodeno . Uneori. Prezintă următoarele semne ecografice: parenchim mărit. deplasând stomacul spre dreapta.duce la hipertonia parenchimului dilataţie ductală. Pancreatita formă moderată . afectează de obicei capul pancreasului şi dă metastaze precoce în mediastin şi ficat. D2 lărgit. Cancerul ampulei lui Vater . Abcesul pancreatic .hemoragice. imagine de ulceraţie pe fond lacunar. Tumoara de cap de pancreas . marginea internă a duodenului poate prezenta semne de malignitate. Se constată pierderea de substanţă la nivelul ampulei. iar de profil distanţa dintre peretele stomacului şi coloană depăşeşte lărgimea unui corp vertebral. colecist destins cu calculi. Pancreatita cronică . 1. 2. cadrul duodenal cu invazie tumorală în cazuri avansate. 3.jejunal coborât. Se poate constata o hepatomegalie de tip steatozic în pancreatita etanolică. Bulbul duodenal este orizontalizat. importantă. situată în loja pancreatică. În raport cu sediul şi dimensiunile lor produc deplasări ale stomacului. Pseudochistul pancreatic . Tumorile au dimensiuni mici şi nu pot fi evidenţiate radiologic decât greu.este o afecţiune inflamatorie cu caracter distructiv difuz. ecouri patologice joase sau înalte la nivelul 176 parenchimului. amputarea pliurilor. Apare ca o formaţiune transonică.dă amprentă numai pe marea curbură. Cancerul cozii pancreasului . poate fi şi icter mecanic. mucoasa antrală este infiltrată. Se poate însoţi de veziculă biliară exclusă. Insulinomul este o tumoră insulară cu celule beta insulino .este o complicaţie a pancreatitei acute. pătrunderea bariului în ampulă. Deformează capsula şi dizlocă stomacul. În pancreatită forma uşoară nu există o expresie ecografică. creşterea în dimensiuni a lojii pancreatice.se poate depista radiologic printr-o tehnică meticuloasă. Pancreatita pseudo . hipoecogenă. cu Wirsung uşor dilatat. Cancerul corpului pancreatic modifică poziţia antrului. în colica biliară cu reacţie pancreatică. circumscrisă în loja pancreatică. Poate exista şi lichid în peritoneu. forma medie produce afectarea difuză a întregului organ. Pancreatita acută necrotică .atrofiază parenchimul. Pseudochistele de mari dimensiuni dizlocă ansele intestinale. Cancerele sunt de obicei schiroase. bine delimitată.

puţin oblic de sus în jos. Tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică nucleară (RMN) . sindroame sau boli necunoscute. o margine lateral convexă şi una mediană concavă. Rinichii la adulţi au lungimea de 10 -12 cm. examenul căilor urinare cu substanţă de contrast opace sau transparente. Cancerul este însoţit de adenopatie. în care se află hilul.evidenţiază cu mare precizie modificările patologice ale pancreasului. cinematografia. localizaţi la trunchiul celiac şi hilul hepatic. se pregăteşte bolnavul în sensul vacuităţii gastro . retropneumoperitoneu cu tomografie.diafragmatică. înconjurată de un inel ecogen. DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC ŞI IMAGISTIC AL APARATULUI PIELO . din afară înăuntru. având cavitatea antero . Anatomic. lăţimea maximă de 5 -6 cm şi grosimea de 3 cm. unul inferior. Mai pot fi folosite: arteriografia renală. ANATOMIE Rinichii. De asemenea. urochimografia. sunt organe pereche dispuse retroperitoneal simetric în fosa lombo . înaintea explorării radioimagistice. Forma este comparată cu cea a unei boabe de cafea situată vertical. corpului şi cozii pancreasului. pun în evidenţă sufuziunile lichidiene din fundurile de sac abdominale. Metodele de examinare Metodele de examinare sunt: radiografia simplă. Examenul radiologic contribuie la localizarea procesului patologic şi dă relaţii asupra întinderii leziunilor. fiind examenele de elecţie. În funcţie de localizare poate fi întâlnit la nivelul capului. XII şi simfiza pubiană. ganglionii sunt de mici dimensiuni. ecografia şi RMN. foarte frecvente în patologia pancreasului. Hilul renal este o despicătură verticală 179 Anatomia căilor urinare 178 .RENAL Examinarea radiologică a rinichilor se efectuează pentru că evidenţiază stările anatomice şi funcţionale ale acestora. precizând unele anomalii.Cancerul pancreatic . CAPITOLUL XV. fără mijloace de contrast şi necesită unclişeu de 30/40 cm. tomografia.mediană. Dimensiunile variază după vârstă şi starea funcţională. TC.reprezintă o formaţiune solidă cu ecouri joase. rinichii prezintă două feţe: anterioară şi posterioară. O radiografie corectă evidenţiază coastele XI.intestinale. Întotdeauna. contur anfractuos. un pol superior. Radiografia renală simplă se execută pe gol.

Hilul este străbătut de elementele pediculului renal. Este uşor situat extrarenal şi se continuă cu ureterul. nervii şi un segment iliac. este porţiunea intramurală. este discontinuă. Are mai multe porţiuni: Porţiunea abdominală subdivizată într-un segment lombar până la aripioara sacrului. raportul rinichilor în dreapta este cu flexura colică dreaptă. se utilizează substanţe cu produs nonionic cu osmolaritate redusă. Anterior. vasele renale. încât radiografia renală simplă să evidenţieze în sus coasta a XI-a şi simfiza pubiană în jos. colice. conţine faţa renală a splinei şi colonul descendent. 181 . situat între rect. este denumită urografie iar cand se administrează retrograd se numeşte pielografie ascendentă. rinichii sunt conţinuţi în loja renală. care conţine bazinetul. Între capsule şi sinus se interpune parenchimul renal format din corticală şi medulară. faţa renală a splinei. Rareori se face contrast prin mediu transparent. Porţiunea pelvină are un traiect concav medial şi este subdivizată în segmentul parietal. care ajung până la sinus. Urografia intravenoase Se întrebuinţează pentru opacifierea căilor urinare. Pentru contrast pozitiv se folosesc soluţii tri-iodate hidrosolubile. La exterior este învelit de o capsulă fibroasă. La baza piramidelor se află arterele arcuate.3 cm diametrul longitudinal şi 1 -2 cm transversal.IMAGISTICĂ Radiografia renală simplă Radiografia renală simplă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: filmul radiografic să fie de 30/40 cm.Calicele se inseră pe papilele renale fiind la fel de numeroase ca acestea şi au dimensiuni de 8/11 mm. Regimul trebuie să fie astfel ales.mărginită de o buză anterioară mai mică şi una posterioară mai mare. încât să permită evidenţierea muşchiului psoas şi conturul pătratului lombelor. Radiografia cu substanţe de contrast. faţa posterioară a stomacului şi din nou intestinul subţire. Medial în dreapta. la femei. Pornind de la hil în interiorul rinichiului există sinusul renal. duodenul descendent şi cava inferioară stângă. flexura duodenului jejunal şi aorta abdominală. lipit de peretele lateral al pelvisului şi de segmentul visceral. În spaţiul retroperitoneal. însinuându-se între piramide sub forma coloanelor renale Bertin. lungă de 15 mm în grosimea peretelui vezical şi se termină cu meatul uretal. Corticala este situată sub capsula renală. TEHNICI DE EXPLORARE RADIOLOGICO . Acestea au baza orientată spre corticală şi vârful numit papila renală situată spre sinus. Medulara conţine tubii colectori renali. În stânga. Ureterul Ureterul este un tub care uneşte rinichiul cu vezica urinară care este lung de 25 .calicial . bineînţeles prin diafragm cu bazele pulmonare. Când substanţa de contrast se administrează pe cale intravenoasă. Recent. în care există o capsulă adipoasă care înveleşte rinichii. Raporturile rinichilor sunt: Posterior coasta a XII -a şi ligamentul arcuat al diafragmului. Calicele mari sau tijele caliciale în numar de 2 până la 3. nervii şi ţesutul adipos. rezultă din unificarea 180 mai multor calice mici şi confluează în bazinetul pelvin. constituind garanţia vizibilităţii maselor renale. Medulara este situată profund lângă sinus. Bazinetul este o cavitate de 2 . nu conţin iod cu sarcini electrice cu toxicitate foarte mică cum ar fi Iopamiro. Lateral dreapta este faţa viscerală a ficatului şi colonul ascendent. Aparatul pielo . denumite şi piramidele renale ale lui Malpighi. substanţă iodată hidrosolubilă. cu flexura colică stângă. vezica urinară. unde se realizează raportul cu vasele genitale. Stânga. Omnipaque. polul superior al rinichilor şi în jos. la bărbaţi şi baza ligamentului larg. la periferie are un caracter continuu. cum ar fi: Odistonul sau Urografinul. unde se încrucişează cu vasele iliace şi formează o curbură medială. faţa viscerală a lobului drept hepatic şi porţiunea descendentă a duodenului şi ansele intestinului subţire. alcătuită dintr-un număr de la 7 până la 14 formaţiuni piramidale.10 mm. calicele. Se evidenţiază pe clişeu. cu calibrul de 5 . A treia porţiune şi ultima.30 cm. Superior se află glandele suprarenale şi inferior ţesutul adipos retroperitoneal. iar spre centru este discontinuu.

se face cu substanţă de contrast ajunsă în vezică. fistulografia. utilizând tecneţiu pertechtenat (Tc 99m şi ca trasori DTPA sau DMSA). iar a treia se face la 30 de minute de la injectare.120 de minute. Bolnavului culcat pe masă.vegetativă. DMSA . la 45 . sau ambele uretere. tuberculoză evolutivă . insuficienţă hepatică cu icter. sau dacă este nevoie se efectuează urografia prelungită. iar după alte 5 minute trece în ureter. Odiston. 60% sau 75%. Se injectează 3 . bolnavul poate acuza valuri de căldură. se injectează până la 5 fiole de Hemisuccinat de hidrocortizon sau se introduce această substanţă în perfuzie. solitare sau multiple. apoi se efectuează comprimarea ureterelor timp de 5 minute. Urografia intravenoasă Urografia intravenoasă este contraindicată la bolnavii cu ureea peste 0. respiraţie artificială sau masaj cardiac extern. acid epsiloaminocaproic.acid dietiltriaminopentoacetic Ecografia Ecografia este indicată pentru evidenţierea malformaţiilor renale. Pielografia ascendentă Pielografia ascendentă este o metodă instrumentală. traumatisme. în 5 -7 minute se opacifiază bazinetul. La 15 minute de la terminarea injectării se efectuează a doua radiografie. sau mai simplu. 182 Alte metode: 1.acid dimercaptosuccinic DTPA . rezonanţă magnetică nucleară. se găseşte în fiole de 20 ml în concentraţie de iod 30%. senzaţii de vomă. conţinând 50 . Cistografia urografică Cistografia urografică . i se injectează intravenos în 5 . tulburări datorită fixării substanţei de contrast pe proteine serice. Durata perfuziei este de 8 -10 minute. Dintre alte metode mai amintim: tomografia computerizată. După terminarea injectării. leziuni vasculare. urmărirea transplantului renal a rinichilor dializaţi. care efectuează opacifierea pe cale joasă. precum şi la cei cu alergie în antecedente. hidronefroză sau litiază urinară.3 . sau chiar la 24 de ore. Indicaţia majoră este hipertensiunea arterială secundară de origine renală. chiar lipotimie. Pentru prevenirea reacţiilor alergice. calciu. Evitarea microtrombusurilor se realizează prin injectarea cu acid epsiloaminocaproic. Urografia se poate completa cu examinări tomografice în special după 15 minute de la efectuarea injecţiei.5 fiole de Odiston. Se injectează fie o cantitate mai mare de Odiston.Preparatul obişnuit. insuficienţe renale. bolilor renale chistice.2 . fie substanţe cu o concentraţie crescută de iod. până la 50 . în insuficienţa cardiacă. În prezent se utilizează 1 până la 1. Fenomenele de intoleranţă se explică prin tulburări de origine neuro .5 mg %.8 . când conţine 15 gr de iod. înaintea introducerii substanţei de contrast. În prezent. Examinarea începe cu renală simplă. care produc micro embolii capilare şi fenomene de alergie. tumori renale. ecografia. aglutinarea hematiilor.în timpul injectării intravenoase. accidentele grave se produc rar. În 250 ml ser izotonic glucozat se introduc 4 .60 . Urografia precoce minutată se efectuează pentru explorarea ariei renale.5 şi 8 minute de la începutul injectării. infecţii renale. 183 .70 gr de iod. încălzit la 37 grade. Radiografiile pentru studiul funcţional se fac la 1 .6 cm cubi de Odiston 30%. Se tratează cu hemisuccinat de hidrocortizon.5 ml / Kg corp.Uneori dupa prima expunere se efectueaza compresiunea ureterelor printr-un dispozitiv anexat aparatului Roentgen. în sânge creatinină mai mică de 35 ml/ min şi creatinină în ser până la 4.70 ml iod. după urografie şi se completează cu cistografia micţională. Complicaţii sau accidente . După cistoscopie se cateterizează unul.calicial în stenoze parţiale. 2. eliminarea PSP sub 30% în primele 15 minute.7 minute 2 fiole de Odiston. Scintigrafia renală Scintigrafia renală dă relaţii asupra morfologiei parenchimului. Urografia prin perfuzie se efectuează în special pentru evidenţierea arborelui pielo . Prima radiografie se efectuează la 7 minute.80 mg%. administrări de oxigen. hipertensiunea arterială primitivă.

marginea internă depăşeste coloana liniei psoasului. dimensiuni. Lipsa congenitală a unui rinichi sau agenezia renală. dar mai frecvent bilateral. în ectopie ureterul este scurt. malrotaţia rinichiului poate fi unilaterală sau bilaterală. Calicele şi bazinetul sunt alungite. Calicele mici şi papilele pot fi dezorientate sau amputate. cu parenchim funcţional sau fibros între polii inferiori. cu bazinet şi ureter care merg până la vezică. Anomalii de formă Simfizele renale Rinichiul în potcoavă se caracterizează prin malrotaţie şi reuniunea ambilor rinichi pe linia mediană prin intermediul unui istm. face o curbă carcteristică în jurul venei cave.are pedicul vascular şi ureter propriu. iar ureterul este comun. Anomaliile de număr 1. Poate fi unilateral.este găsit numai în partea dreaptă. Uneori istmul poate fi la polul superior. subţiate cu contur concav. Aortografia arată lipsa rinichiului şi arterei renale. care este situat lateral sau chiar posterior.are porţiunea parenchimatoasă comună. datorită compresiunii produse de chiste. 3.ANOMALII CONGENITALE ALE RINICHIULUI ŞI CĂILOR URINARE Anomaliile congenitale se împart în: anomalii de număr. Rinichiul de partea opusă este hipertrofiat. sprijină diagnosticul.este o malfornaţie structurală frecventă. Boala este congenitală şi familială şi se poate asocia cu boala chistică a ficatului cu anevrisme cerebrale.este o dilataţie a extremităţii inferioare a ureterului. rinichii au formă de potcoavă. Rinichiul sigmoid . Calicele se proiectează anterior şi medial faţă de bazinet. 2. Rinichiul hipoplazic are dimensiuni mici. rinichiul rămâne situat în regiunea lobară inferioară iliacă sau pelvină. Persistenţa lobulaţiei fetale cu conturul rinichiului boselat policiclic. Rinichiul dedublat .când polul inferior al unui rinichi se continuă cu polul superior al celuilalt rinichi. Rinichiul ectopic poate fi hipoplazic şi malrotat. persistente care dau rinichiului aspect de strugure. având aspect de stază şi hidronefroză. 4. Uretererul retro-cav . Anomalii de sediu Ectopia renală este o anomalie de sediu. Malrotaţia se poate complica cu ectopie sau simfiză renală. iar arterele renale pleacă din partea inferioară a aortei abdominale sau chiar din iliace. Rinichiul supranumerar veritabil . sau este în partea opusă. rezultând dintr-un viciu de dezvoltare în special a tubiilor contori şi colectori a lui Belini. În corticală iau naştere mai multe formaţii chistice. Ureterocelul . Faţă de rinichiul ptozat. se numeşte ectopie încrucişată sau se poate situa în torace. având un aspect de lacună în opacitatea vezicii. 184 Uneori rinichiul se situează pe linia mediană. Rinichii sunt măriţi de volum şi cu contur boselat. formă sau structură. Angiografia evidenţiază vase cu traiect arciform care ocolesc formaţiile chistice. valoare funcţională proporţională dezvoltării. Aortografia şi ecografia. 6. 185 . Rinichiul polichistic . În aceste cazuri. Uneori este dedublat numai bazinetul. compresat. dar pediculii vasculari sunt distinşi. partea lui mijlocie. 5. Are concavitatea spre coloană şi este parţial comprimat.

rinichiul este mai mare cu bandă parenchimatoasă ce divizează sinusul renal în două părţi inegale. Radiografic. poate fi bilateral sau multiplu. Diagnosticul diferenţial se face cu eroziunile bacilare ale papilei. uneori cu mărirea suprafeţei polului inferior şi boselarea peretelui. Duplicitatea aparatului pielocalicial. rinichi sigmoid. Malformaţii ale ureterului. Derivă din resturi embrionare şi este un chist de retenţie. uni sau bilaterale la nivelul sinusului renal. iar funcţia renală este păstrată.ptoza de gradul II sau rinichiul mobil . care se văd pe radiografii. sunt puţine la număr. Ureterocelul este o dilataţie chistică a ureterului intramural. cea inferioră mai mare. rinichi în farfurie. este mai rar decât cel hepatic şi are caractere semiologice: dublu contur. uşor dilatate. doar dacă meatul ureterului este mult dilatat şi dacă se continuă retrograd cu hidroureter.ureteral este vizibil ecografic. este coborât sub apofiza transversă a lui L2. o membrană decolată.colul inferior al umbrei 187 .boala polichistică renală a adultului sau rinichiul polichistic. Rinichii în burete . alungite. vezicule fiice dispuse în rozetă. . Chistul renal sau chistul solitar al rinichiului este unic. Radiologic deosebim : . Chistele au pereţii proprii. corespunzătoare chistului.Ecografic. Ectazia tubulară renală este o afecţiune heredo . Afecţiuni renale câştigate Ptoza renală este favorizată de slăbirea mijloacelor naturale de suspensie. Mai pot să existe rinichi în potcoavă inversată. Chistul renal simplu poate fi uni sau bilateral. unic sau multiplu. Hidronefroza congenitală . Diverticulul paracalicial. dar rămâne deasupra crestei iliace . chistul renal simplu se prezintă ca o formaţiune cu 186 conţinut pur transonic de formă rodundă sau ovoidală cu peretele propriu delimitat regulat. rinichi coborât . structură renală multichistică bilaterală. Rinichiul are dimensiuni mărite. contur boselat. O astfel de imagine se vizualizează de la dimensiuni de 3 . constă într-o mică ectazie cu conţinut transonic în apropierea unei calice. Bazinetul este vizibil ecografic. Neurotomografia şi angiografia evidenţiază o zonă avasculară sau neopacifiată. Chistul hidatic renal. Alte anomalii evidenţiate ecografic: Pielonul dublu. Ecografic. asociate cu hepato şi splenomegalie. Rinichii în potcoavă se prezintă ca rinichi cu axul lung înclinat în jos şi din afară spre înăuntru. istmul se află de obicei în faţa coloanei vertebrale.5 mm.este consecutivă unui sindrom de joncţiune prin vas anormal sau bridă şi apare ca o dilaţie pielocalicială. pe care le face spongioase. simfiză. Uneori aceste dilatări sunt încrustate cu calculi de fosfat de calciu. net şi fin. calcificări parietale. Refluxul vezico . Se deosebesc trei tipuri de ptoze. Chisturi multiple . poate fi segmentar sau intergral.ureteral în timpul explorării per micţionale.congenitală şi constă în modificări identice cu cele din rinichiul în burete. Ecografic are aspect de zonă transonică sau Chist renal de pol inferior hipoecogenă bine delimitată.4 mm şi rămâne anecogenă indiferent de amplitudinea aplicată fasciculului incident. Apar ca zone transonice ovoidale.colul inferior al rinichiului ptozal. Chistele parapielice se dezvoltă din resturi embrionare si au un conţinut limfatic. Megaureterul cu dilatare câştigată. Are predilecţie pentru polul inferior. care pot mima braţele bazinetului. care le delimitează de sinus şi nu comunică între ele. care pleacă din papilă şi se răspândesc de la cupa calicelui în piramidele renale. Prin metoda Doppler color. calicele şi bazinetul sunt deformate şi împinse cu amprenta chistului.ptoza de gradul I. se poate evidenţia refluxul vezico . ectopie încrucişată.se caracterizează prin prezenţa a numeroase cavităţi parenchimatoase de dimensiuni mici 1 . necroza papilară şi nefrocalcinoză.

imagine transonică între parenchim şi capsulă. când apar aspecte transonice în spaţiul spleno . infiltraţii sanguine. Radiografia renală simplă evidenţiază fracturi costale ale apofizelor transverse. Unii sunt rotunzi. Calculii sunt unici sau multiplii. calculii cresc în dimensiuni. rinichii măriţi de volum cu contur şters şi ştergerea marginei sterne psoasului.sunt frecvente în timpul accidentelor şi se soldează cu hematurie. 188 Litiaza urinară Litiaza urinară . calculii sun asimptomatici. Calculii din bazinet sunt triunghiulari. semne de peritonită şi nivele hidroaerice. cu parenchim comprimat. Sunt formaţi din Oxalat de calciu. şi două linii orizontale care trec prin mijlocul corpilor vertebrali L1 şi L2.Moyrand este delimitat de două linii verticale paralele.Moyrand şi Robert Gayet. rinichiul suferă o malrotaţie în jurul axului vertical şi în jurul axului sagital. dar apar modificări la examinarea Doppler. Fractura parenchimului renal dă o imagine de discontinuitate conturului a parenchimului. Calculii de oxalat de calciu sunt întâlniţi în o treime de cazuri. contur renal boselat. Calculii caliciali au formă triunghiulară sau de cui de tapiţerie. Colecţie lichidiană sanguină intraperitoneală. sub care coboară. rotunzi. Sediul calculilor bazinetali pe radiografia simplă sunt în patrulaterul Bazy . Hematomul renal . fosfat bi sau tricalcic sau fosfatul amoniaco . Dacă în decubit rinichiul alunecă şi revine în lojă.Gayet este delimitat în sus de o linie orizontală care trece prin sprânceana cotiloidă şi în jos de o linie paralelă cu 189 . sunt mici şi duri. care are opacitatea mai redusă.se întâlneşte la adulţi şi la copii. cu conţinut mucos uniform şi sunt hemoragici. umbra renală este situată sub linia crestelor iliace. Calculii fosfatici sunt moi. uraţi. fiind mai frecventă la bărbaţi. uneori confluează şi devin calculi coraliformi. apare o colecţie transonică subcapsulară. paracolic sau întreaga cavitate.renale întretaie creasta renală. Litiaza se traduce prin colică nefrotică şi hematurii. dezorientarea şi alungirea rinichiului sau a calicelor prin hematom.ptoza de gradul III sau rinichiul flotant. localizate în parenchim. Pentru explorare. plastici şi iau forma cavităţii în care se formează. hiperecogene. recesul Douglas în spaţiul perihepatorenal orizontal.magnezian. Pe lângă semnele directe sunt semne indirecte. În 75% din cazuri. intraparenchimatoasă cu pereţi neregulaţi. De obicei. care este neomogenă. Importanţa examenului radiologic constă în a demonstra că în partea sănătoasă rinichiul funcţionează normal.este o zonă hipoecogenă. radiografia se face în picioare şi decubit dorsal. . Urografia evidenţiază trecerea substanţei opace din bazinet în parenchim sau în ţesuturi perinale. cu zone transonice şi hiperecogene alternative. Patrulaterul Bazy . Patrulaterul Robert . una mediană situată dea lungul apofizelor spinoase ale vertebrelor L1 şi L2 şi una laterală paralelă cu prima la distanţă de 6 cm. Este o manifestare a diferitelor boli în care există o tulburare de metabolism şi stază urinară.renal. În ptoza renală. Caracteristic pentru ptoze este îndoirea dublă a ureterului sau sinozităţile acestuia. în 60% din cazuri calculii sunt solitari iar în 10% sunt bilaterali. uneori. se face diagnosticul diferenţial cu ectopia renală în care ureterul este scurt. Calculii transparenţi sunt formaţi din acid uric. cum ar fi: hematomul subcapsular. Calculii căior urinare Calculii căior urinare: sunt localizati in diferite segmente si iau forma acestora. muriformi sau fuziformi. dispariţia limitei între sinus şi parenchim. mai ascuţiţi spre ureter. fisuri corticale sau rupturi totale. Smulgerea pediculului vascular nu se evidenţiază ecografic prin semne directe. Calculii urinari pot fi sau opaci sau transparenţi la razele X. Traumatismele renale Traumatismele renale . xantină sau cistină şi se evidenţiază cu ajutorul mijloacelor de contrast. Ecografia evidenţiază: contuzia renală sub forma unor zone focale unice sau multiple. Calculii opaci se observă pe radiografia simplă în 90% din cazuri.

Diagnosticul diferenţial al calculilor urinari opaci se face cu calculii biliari. Diagnosticul diferenţial se face cu cicatrice fibrocalcare. Pe lângă stabilirea sediul calculului. 190 Boala este datorată unor cauze generale care produc hipercalcemie şi hipercalciurie asociate cu osteoporoză. concreţiuni renale TBC. rotunde.vasculară Examenul radiologic a dus la identificarea grupului de hipertensiuni reno . calcificări în perete chistic. care de profil se situează anterior de coloană. care produc con de umbră şi se poate evidenţia în două incidenţe perpendiculare. bule caliciale cu reflux pielo . urografia evidenţiază şi modificări funcţionale ale rinichiului şi căilor urinare în cursul litiazei. arcuată. După evacuarea substanţei de contrast. faţetaţi şi cresc în dimensiuni.dacă calculul urinar rămâne mult timp pe loc la nivelul lui. apoi cicatrizare şi stenoză ureterală. Examenul radiologic în colica nefretică Examenul radiologic evidenţiază calculul radioopac însoţit de scolioza coloanei lombare cu concavitatea spre partea bolnavă. Anomaliile renale de dezvoltare care pot favoriza hipertensiunea sunt : agenezia ectopia rinichi în potcoavă pielo . Cauzele rinichiului sunt: stenoza arterei renale sau a venelor renale. Urografia intravenoasă sau pielografia ascendentă. Pot să fie autohtoni sau migraţi din căile urinare superioare. hipoplazia renală. necroză papilară. mielom. concreţiuni hidatice în ficat şi ganglioni mezenterici calcificaţi. constituind semnul mantiei. au formă rotundă sau ovoidă. Prin rinichi mut în urografie se înţelege rinichiul care nu secretă şi nu elimină în arborele pielo . arată calculi urinari în ureter sub forma unor lacune transparente. iar urografia evidenţiază dilatările cavităţiilor supraiacente calculului. Dacă examenul urografic şi ecografic evidenţiază starea normală a rinichiului de partea opusă. hidronefroză care compromite rinichiul. Lacuna are forma şi dimensiunile calculului. ovalară cu dimensiuni mai mari de 4 mm. dizlocând substanţa opacă. cum sunt hidronefroza.nefrita cronică hidronefroză bilaterală. Calculul vezicii urinare se poate evidenţia radiologic şi prin ecografie. în multe cazuri calculul rămâne împregnat cu stratul opac. În jurul calculului se observă o mantă transparentă. calcificările dim nefrocalcinoză încrustează parenchimul renal.atrofic. Nefrocalcinoza Nefrocalcinoza . rinichiul mastic bacilar. Hipertensiunea reno . curabile chirurgical. hidronefroza şi litiaza. se produce ulceraţie. calcificări a cartilajelor costale.calicial substanţă de contrast opacă.aceasta care trece prin foseta ligamentului rotund iar median de unghiul sacrului şi lateral de linia verticală care trece prin unghiul intern al găurii obturatoare. 191 . Numărul calculilor dacă nu sunt destul de distanţaţi se stabileşte greu. concreţiuni şi calculi pancreatici. Calculii sunt unici sau multipli. Natura calculilor nu influenţează imaginea ecografică. sarcoidoză. rinichiul mut. Persistenţa şi mărirea imaginii renale . calculii coledocieni sunt mai aproape de coloană. rinichiul sclero . Se întâlneşte în hiperparatirodism. ştergerea liniei psoasului.vasculare. pionefroza. se intervine chirurgical şi se elimină rinichiul bolnav. calcificări vasculare. bule de aer.tubar sau chiar rinichi mut cu mărirea dimensiunii renale. Examenul ecografic pentru evidenţierea litiazei prezintă semne de evidenţiere a imaginii hiperecogene de formă liniară.reprezintă depozite de calciu din parenchimul renal sau de la nivelul tubilor renali şi se prezintă sub formă de opacităţi mici. carcinom.

Radiologic se caracterizează prin dilataţia totală a ureterului. hidrofrenozele mici se diferenţiază de o venă renală mai 193 . ectopic. întreg arborele pielocalicial fiind dilatat. Forma severă de gradul III. extrasinusală sau intrasinusală.urinar are cauze diferite: congenitale. Diagnosticul de stadiu: 1.hidronefroza intermitentă. bazinetului şi calicelor. unilateral sau bilateral. moderată sau accentuată. În sindromul de joncţiune pieloureretal sunt dilatate: bazinetul şi calicele.Hidronefroza închisă cu obstrucţie ureterală totală provocată de factori mecanici. Forma medie sau gradul II. dar ureterul este normal. centro sau extra sinusală având diametrul peste 5 cm. bazinetului şi calicelor bilateral. cudură şi poartă numele de uropatie obstructivă. Zonele comunică între ele şi realizeză forma aparatului pielocalicial.12 săptămâni după naştere.are primele semne la nivelul bazinetului. iar aspectul revine la normal la 10 . 192 Hidronefroza . carcinom vezical şi este asociat frecvent cu infecţii pielorenale ca şi nefrita cronică. Este condiţionată de un obstacol pe calea scurgerii secreţiei urinare prin ureter. în potcoavă. uneori însoţită de reflux vezico uretal. Diagnosticul diferenţial. La locul de trecere între porţiunea dilatată şi normală se caută cu atenţie cauza obstacolului. Hidronefroza ideopatică coexistă cu celelalte anomalii urinare. Uneori. Dacă sediul stenozei este îndepărtat hidronefroza este mai pronunţată. dar debit insuficient şi stază suprastenotică.hidronefroza deschisă în caz de obstacol incomplet . 2. Ecografic se evidenţiază numai aspecte morfologice. gradul de dilatare şi repercusiunile asupra parenchimului.Hidronefrozele sau uropatiile obstructive Hidronefroza este un sindrom caracterizat prin stază şi dilataţie mai mult sau mai puţin accentuată şi întinsă a sistemului pielocalicial şi ureter. ectazia calicială sau bazinetală. buloase. un grup de calice sau bazinet. Hidronefrozele mecanice Hidronefrozele mecanice au cauze: Litiaza urinară este însoţită uneori de cicatrici postlitiazice. compresiune intrisecă. reprezentând cupele şi tijele caliciale. Urografia este utilizată în studiul dilataţiei căilor renale şi pentru a aprecia sediul obstacolului. hipertrofie sau tumoră de prostată. se dilată şi formează pungi voluminoase în dreptul cărora parenchimul renal se subţiază şi este împins spre periferie. produsă în rinichiul mobil . Diagnosticul pozitiv: evidenţierea unor zone transonice. Formă uşoară cu interesare pielică şi calicială. parenchimul este mult subţiat sau dispărut. afecţiuni vezicale de durată. . ureter retrocav.cu flux renal continuu. sau totală. prin stenoză. mai ales după luna VI-a. Când sunt prinse şi calicele. Dilataţia poate fi discretă. . efectuată chiar după 24 de ore. În sarcină se constată o dilataţie progresivă a ureterului. Refluxul vezico . tumoră vezicală. Localizarea este bilaterală. când se produce megaureterul. Este congenitală în hipotrofia musculară pieloureterală. pungă transonică bazinetală. ecografic cu chistul renal simplu. ptoză renală. Cistografia micţională demonstrează refluxul. Fluxul renal este oprit complet cu atrofie renală rapidă.atrofia renală tardivă . solitară sau înconjurată cu imagini transonice. prezenţa unor anomalii cum ar fi : rinichiul dedublat. Deosebim: Hidronefroza . cistite. rinichiul polichistic. Pentru aceasta se utilizează radiografia întârziată.atunci când acesta ajunge într-o poziţie normală staza se elimină rapid. Topografic dilatarea poate fi parţială la un calice. 3. care devine globulos. acestea cresc în dimensiuni. . ecografic cu multiple imagini transonice reprezentând calicele de dimensiuni mari confluente într-o pungă centrală. cu pereţii proprii în sinusul renal şi hil. obstrucţie.

dă imaginea în "margaretă". Uneori afecţiunea se vindecă cu tratament corect. Este de obicei bilaterală şi are frecvenţa mai mare la cei cu focare pulmonare. Eroziunea papilei şi apariţia nişei TBC este semnul de elecţie. chiste parapielice. Dacă sunt afectaţi tubii colectori Bellini. se scurtează şi uneori tracţionează vezica. dinţat. pe alocuri fiind încrustaţii prin concreţiuni calcare. iar bacilul Koch se localizează în sinusul papilo . Aici se produc noduli care parţial se ulcerează iar papila prezintă proeminenţe nodulare şi ulceraţii. Procesele de scleroză duc la stenoza căilor urinare. prezenţa BK. În formele evoluate Apare caverna renală cu pereţi anfractuoşi. rinichiul comunică cu căile urinare. Este imobil şi însoţit de calcificarea ganglionilor mezenterici. are aspectul tubular. Semne incipente de tuberculoză renală: Lipsa de umplere sau umplere întârziată a calicelor bolnave. cu bacil Koch se face pe cale hematogenă. Apare tuberculoza renală deschisă cu hematurie. care pot traduce cicatrici tuberculoase vindecate. are un contur şters cu defecte de umplere sau atunci când este sclerozat. Sunt prezente eroziuni ale pereţilor calicelor. rinichiul este exclus. Tuberculoza căilor urinare se manifestă prin ulcerarea nodulilor şi stenoze. Cavernele tuberculoase din corticală pot comprima calicele vecine sănătoase. Îngustarea tijei unui calice mici la bază. produc pionefroza TBC când cavităţile sunt separate de căile urinare. iar ulterior are aspect zdrenţuit. apare nişa tuberculoasă. În alte situaţii. Aspectul urografic al tuberculozei renale : Modificări funcţionale şi leziuni morfologice. piurie. provocând amputarea lor radiologică. Atonia căilor urinare este frecventă datorită paraliziei neuro . apoi prin leziunile papilelor comunică cu căile urinare. Însămânţarea parenchimului renal. bazinetului şi ureterului. apoi datorită ureteritei TBC segmentare ia un aspect moniliform. Îngustarea unui calice mare. Uneori are aspect tigrat sau marmorat.evidentă. uneori vizibil pe tot traseul. iar capsula este sclerozată. Tuberculoza renală Tuberculoza renală este specifică rinichiului bolnavului tânăr. 195 194 .calicial. Concreţiunile tuberculoase sunt situate la periferia rinichiului spre deosebire de calculii situaţi median. Hidroureterul apare ecografic sub forma unei imagini tubulare transonice cu calibrul de câţiva mm.rezultă în urma cazeificării piramidelor şi parenchimului renal.musculare toxică. În pionefroza TBC. Bazinetul. Când aceste formaţiuni înlocuiesc parenchimul renal. Perioada de stare prezintă: Eroziunea papilei Papile şi calice cu contur şters Aria unui calice sau a mai multora este pătată neomogen. Ureterul este la început aton. Tuberculoza parenchimatoasă de tip necrotic. produce destinderea papilei sub formă de bulă sferică. formaţiuni calcare cu sediul în corticală. abcese renale. pungile cazeoase înlocuiesc parenchimul distrus. în glomeruli şi tubii contorţi.mărirea în dimensiuni a imaginilor renale. Radiografia simplă arată .cazeoase. Rinichiul mastic. uneori aspect policiclic. în perioada secundară. ulcerativ se traduce prin caverne. Secreţia este mai întârziată şi concentraţia mai redusă decât la rinichiul sănătos. Rinichiul mastic . situat în parenchim. Leziunile tuberculoase iniţiale sub forma de noduli au sediul în corticală. se extinde în medulară şi prezintă leziuni ulcero . cistită.

Vezica urinară, este de asemenea afectată, prezentând tracţiune sau hemicontractură a jumătăţii spre rinichiul bolnav sau rinichi dinţat- semnul Constantinescu. Necroza papilară renală Este consecinţa insuficienţei irigării papilei renale în arterita diabetică, uropatiile obstructive şi consum exagerat de fenacetină. Afectează mai multe papile şi este Tuberculoza renală 1) Eroziunea papilei bilaterală, având o evoluţie lungă. 2) Nişa Modificări radiologice: ştergerea con3) Contur şters al papilei 4) Stenoză incipientă a tijei caliciale turului, separarea papilei cu apariţia unui 5 ) Stenoză a tijei cu bulă sferică şanţ de delimitare urmată ulterior de apariţia 6) Imagine în margaretă unei cavităţi cu contur neprecis şi chiar 7) Contur zdrenţuit al calicer hidronecrotice apariţia nişei, în ultima fază putând apare 8) Caverna TBC calcificări în jurul papilei. Diagnostic diferenţial cu tuberculoza renală, rinichiul spongios şi pielonefrita cronică, unde nu există detaşare a papilei. Pielonefrita cronică Este o nefrită interstiţială microbiană, asociată cu tulburări de excreţie (stază). Uneori, apar semne de infecţie renală şi albuminurie. Este unilaterală sau bilaterală, mai ales la Necroza papilară - diferite stadii tineri. Radiologic, rinichiul este micşorat, cu semne de scleroză retractilă, alterând cu hipertrofia ţesutului renal sănătos adiacent. O diferenţă de dimensiuni între diametrele celor doi rinichi sugerează o Pielonefrita cronică 1) Îngroşarea tijei caliciale afecţiune renală. Urografia evidenţiază: contur secundare neregulat al liniei interpapilare cu subţierea în unele 2) Calice hipoton 3) Deformare calicelui şi regiuni a corticalei, calicele afectate sunt dilatate cu retracţia polară fundul plat, convex sau în măciucă şi distorsionarea
196

calicelor mici. Tijele caliciale sunt îngustate, conturul papilei prezintă dinţături sau nişă. Refluxul vezico - ureteral este prezent. Glomerulonefrita Examenul radiologic în glomerulonefrita acută prezintă : rinichi măriţi până la 17 cm, cu îngroşare corticală. Se asociază cu afectări pulmonare sau cardiace. În glomerulonefrita cronică rinichii sunt mici, cu contur şters, secreţie slabă, calcificări difuze în corticală. Conturul renal este neregulat, calicele sunt rotunjite, dilatate cu contur net. Sindromul nefrotic - este cauzat de glomerulonefrita cronică primară, colagenoza, tromboza venei renale sau este ideopatic la tineri. Urografic, rinichii au aspect normal. În tromboza venei renale, rinichiul este mărit, secreţie slabă, iar arborele pielo-calicial este distorsionat de parenchimul edematos. Insuficienţa renală acută Apare în şoc traumatic post transfuzional, după substanţe toxice, necroza corticalei renale. Examenul radiologic se face pentru a depista cauza : calcul, tromboza arterială sau necroză corticală. În necroza corticală renală, în faza iniţială, rinichii sunt măriţi, secreţie scăzută şi arborele pielocalicial normal. După 2 luni, apare imaginea caracteristică : calcificări, sub formă de două linii subţiri şi paralele care delimitează corticala. În faza avansată rinichii se sclerozează. Insuficienţa renală cronică şi uremia Sunt consecinţa diverselor boli, care afectează rinichii. Când se datorează sclerozei renale avansate, rinichii sunt mici, iar după uropatii obstructive sunt mari şi se văd calculii. În alte boli ca rinichiul polichistic, amiloidoză, TBC, nefrocalcinoză rinichiul are forme diferite. Când uremia este peste 80 mg % / ml, urografia prin perfuzie arată în bolile cu rinichi mic, corticală subţire şi arbore pielocalicial normal.
197

În uropatia obstructivă, urografia prin perfuzie indică natura obstacolului. Angiografia renală arată diminuarea calibrului arterei renale şi sărăcirea arterelor intrarenale. Tumorile renale Tumorile renale sunt: Tumori ale ţesutului renal, adenocarcinom sau adenosarcom. Tumori pararenale, plecate din capsulă sau pereţii căilor urinare. Clinic se traduc prin hematurie, colică, palparea tumorii. Tumorile benigne Hamartromul şi adenomul renal, dau acelaşi modificări ca şi chistul renal. Tumorile renale maligne Adenocarcinomul (hipernefron, tumoră Grawitz) Nefroepiteliomul. Carcinomul renal (ambele pleacă din pereţii tubilor uriniferi şi se dezvoltă la periferie). Tumora Wilms, este un adenosarcom din blastomul renal embrionar. Tumorile maligne au sediul periferic, când modifică conturul sau central când modifică căile urinare. Pot da metastaze. Radiologic - mărimea şi conturul poate fi modificat cu bombarea sau ruperea liniei conturului. Rinichiul poate fi ptozat, iar în sarcoame sunt depuneri calcare, sub formă de coajă periferică. Urografia nu este concludentă în 50% din cazuri, rinichiul fiind exclus. Principalele semne radiologice sunt: Lipsa umplerii arborelui pielocalicial în întregime sau parţial, amputarea unui calice, împingerea, dezorientarea, modificarea formei calicelor. Dezorientarea poate fi divergentă, semnul "ghearei". Dezorientarea convergentă "În ramuri de salcie plângătoare", amprentă faciformă cu compresiune cranio - caudală şi scăderea intensităţii opacifierii căilor urinare compresate. Sporirea indicelui parenchimatos este evident în procesele expansive, când tumora infiltrează pereţii
198

căilor urinare, apar pierderi de substanţă. Tumora polului inferior deviază traiectul ureterului. Arteriografia renală precizează forma, dimensiunile şi conturul tumorii. Ecografic, formaţiunea tumorală aflată în parenchim sau în lumenul pileocalcial se prezintă diferit. Tumora din parenchim, apare ca un nodul izoecogen, delimitat de un halou sau hiperecogen, cu contur net sau imprecis. Rinichiul este mărit parţial sau în totalitate. Pot fi afectate vasele cum ar fi vena cavă, vasele renale. Scintigrafia, evidenţiază o zonă rece, care nu captează substanţa radioactivă. CT şi RMN, sunt principalele metode care evidenţiază diagnosticul pozitiv, evoluţia şi afectarea organelor învecinate, permiţând diagnosticul diferenţial şi indicaţiile terapeutice. Diagnosticul diferenţial se face cu rinichiul polichistic, pionefroză şi hidronefroză şi alte afecţiuni care măresc dimensiunile renale. Tumorile bazinetale Pot avea caracter pediculat, papilom sesil sau tumoră ulcerată, aspecte care pot exista şi în ureter sau vezică. Se evidenţiază defecte de umplere, lacună în substanţa opacă sau întreruperea conturului bazinetului la inserţia tumorii. Tumorile ureterale Se traduc prin lacune cu contur şters, determinând un stop al substanţei de contrast cu dilatare. Uneori, se produc îngustări prin infiltrarea pereţilor. Disectazia de col urinar - se datoreşte nedeschiderii colului vezical, vezicula nu se goleşte, se poate însoţi şi de diverticuli. Se datoreşte hipertrofiei detrusoului, uneori prezintă reflux vezico - ureteral. Tumorile vezicii urinare Pot fi autohtone sau de vecinătate şi se diagnostichează de obicei cistoscopic.
199

Radiologic se urmăreşte sediul tumorii, întinderea, infiltraţia pereţilor şi interesarea orificiilor ureterale şi uretrale. Tu m o r i l e papilare - au caracter vegetant şi prezintă pierderi de substanţă. Tu m o r i l e nepapilare se traduc prin pierderi

CAPITOLUL XV.
EXAMENUL RADIOLOGIC AL ORGANELOR RETROPERITONEALE Diagnosticul afecţiunilor retroperitoneale, în special al tumorilor este abordat prin metode conjugate - radiologice : pneumoperitoneu, retropneumoperitoneu asociat cu tomografia, limfografia, aortografia, flebografia, urografia asociată cu metode imagistice, scintigrafia, ecografia, tomografia computerizată şi rezonanţa magnetică nucleară. Pneumoperitoneul Pneumoperitoneul - reprezintă contrastul transparent prin introducerea a 2 litri de aer sau bioxid de carbon în abdomen cu ajutorul aparatului pneumotorax Cüss, în locul de elecţie a paracentezei. Examenul radiologic se face din faţă şi profil în decubit. Retropneumoperitoneul Retropneumoperitoneul - este metoda prin care se pot studia ficatul, splina, rinichiul şi suprarenalele. Asocierea cu tomografia este foarte utilă. Puncţia se face de obicei precoccigian. Ecografia şi computer tomografia (CT) s-au dezvoltat ca tehnici de explorare de vârf şi în special rezonanţa magnetică nucleară (RMN) -ul prin care pot fi vizualizate toate organele situate în acest spaţiu şi marile vase, precum şi masele patologice cu conţinut lichid sau solid. Examenul ecografic Examenul ecografic, constituie metoda neinvazivă ideală pentru studiul anatomiei vasculare a abdomenului. Aparatele moderne şi în special cele cu sistem Doppler, oferă imagini care permit diferenţierea arterelor de vene, respectiv de alte structuri normale sau patologice.

Tumorile vezicii urinare

de substanţă în placă cu contur neprecis. Ecografia este o metodă foarte importantă de diagnostic, ea stabilind apartenenţa renală şi precizează natura solidă sau lichidă a formaţiunii. Ecografia contribuie la diagnosticul pozitiv şi diferenţial cu formaţiuni solide pararenale şi precizează caracterul şi stabilitatea tumorii.

200

201

abcesele şi chistele. apoi se efectuează radiografii ale regiunii abdominale.2 . musculare şi derivate din ţesutul grăsos. AORTOGRAFIA Aortografia abdominală . Se evidenţiază după o oră trunchiurile limfatice iar după trei ore sunt depistaţi ganglionii opacifiaţi.5 ml timp de 8 minute. Prezenţa acestora obligă ecografistul la căutarea unui punct malign. Leziunile neoplazice maligne Leziunile neoplazice maligne sunt de origine limfatică.Prin aceste metode sunt diagnosticate ateromatoza aortei. Flebografia suprahepatică se realizează prin cateterismul cavei superioare prin auriculul drept. Aparatura de înaltă tehnicitate din ultimul timp. Se utilizează ca substanţă de contrast preparate iodate hidrosolubile. Acestea pot fi de natură TBC. Prin metodă se depistează hiperplaziile inflamatorii şi toxice limfatice benigne. permite efectuarea arteriografiilor selective sau supraselective prin cateterism. uneori prin cateterismul radialei sau subclaviculare. Glandele suprarenale Glandele suprarenale sunt două formaţiuni pereche situate anteromedial faţă de polul superior al rinichilor. disecţia aortei abdominale şi alte modificăride calibru arterial sau venos. FLEBOGRAFIA Se realizează prin introducerea substanţei opace într-o venă a feţei dorsale a piciorului. Tumori benigne solide : tumori neurogene. hiperplaziile limfatice maligne şi hiperplaziile reticulare maligne. ecografia. Radiografia de elecţie pentru ganglioni este la 24 de ore. boli de sistem. Examenul radiologic. Pentru explorarea cavelor inferioare substanţa se introduce concomitent în venele femurale. 202 Tehnica de examinare : se injectează subcutanat PBV (patent blue violet) 1 ml 1% + soluţie de silocain 1% în spaţiul interdigital pe faţa dorsală a piciorului. În edemele membrelor şi stărilor elefantiazice se cercetează imaginile de stenoză sau obstrucţie a vaselor limfatice. CT şi RMN. apoi se incizează pielea şi se cateterizează un vas colorat se injectează lipiodol ultrafluid 38% . hematologice sau neoplasme. anevrismele aortei. sarcoame şi hemangiopericitoame. mixt sau solid. LIMFOGRAFIA Este metoda radiologică pentru explorarea sistemului limfatic abdominal. Tumorile benigne Tumorile benigne cu aspect chistic sau complex sunt hematoamele. Opacifierea lor persistă până la 6 săptămâni. Fenomenele degenerative ganglionare ajută radiologul pentru stabilirea planului terapeutic de iradiere. Prezenţa colecţiilor abdominale în marea cavitate peritoneală este depistată preferenţial prin ecografie. Fibroza retroperitoneală Fibroza retroperitoneală este caracterizată prin apariţia unor benzi groase de ţesut fibros dezvoltate în retroperitoneu iar adenopatiile sunt întotdeauna patologice. Adenopatiile canceroase metastatice canceroase sunt greu de individualizat pentru că nu fixează lipiodolul. ruptura aortei.se efectuează prin puncţie directă în porţiunea lombară sau prin cateterism retrograd după puncţia femuralei. Prin aceeaşi metodă se efectuează şi angioplastii cu efect terapeutic. hiperplaziile reticulare benigne în procesele inflamatorii cronice. sarcoidoză. 203 Aortografia nală abdomi- . evidenţiază: Hematomul suprarenalian neonatal Chiste suprarenaliene Tumori suprarenaliene Tumorile spaţiului retroperitoneal Tumorile spaţiului retroperitoneal pot fi : neoplazice sau non neoplazice cu aspect chistic. care au în general caracter solid.

iar pe extremităţi este cartilagiul diartroidal care realizează suprafaţa articulară. utilizânduse tehnici speciale pentru fiecare segment radiografiat. Între capilarele articulare şi venule se găsesc şi sinusoidele venoase. este bogată în detalii. care tapetează cavitatea medulară a oaselor lungi. Osul lat Osul lat .CAPITOLUL XVI EXAMENUL RADIOLOGIC AL SISTEMULUI OSTEOARTICULAR Metode de examinare Metodele de examinare sunt: radiografia. Periostul .se compune din corticală şi spongioasă între cele două fâşii ale corticalei. acestea au o porţiune periferică din os compact înconjurată de obicei de periost şi o porţiune centrală din os spongios. Măduva este constituită din ţesut fibros.metafizare sunt orientate în sensul liniilor de forţă. se organizează în trabecule.situată median în formă de cilindru cu ţesut compact la periferie şi canalul medular central. Substanţa osoasă dură . Radiografia mărită. radiografiiile se fac comparativ cel puţin în două incidenţe. compacta este organizată din substanţă osoasă dură lamelară sau trabeculară.este o membrană conjunctivală prezentă la copii.este regiunea situată la demarcaţia între cele două segmente amintite. Se realizează prin folosirea de focare fine. Vascularizaţia osului lung . are corticala epifizară mult mai subţire. tomografia. FORMAREA OSULUI Osteogeneza primară Osteogeneza primară . scintigrafia. faza de substanţă preosoasă .este faza în care se transformă membrana oaselor late şi cartilajul scheletic în ţesut osos primar complex structurat. Macroscopic. ţesut adipos şi uneori are funcţie hematopoetică.are trei părţi: Diafiza . Metaplazia ţesutului conjunctiv tânăr se realizează în trei faze: de edem preosos. care uneori nu se văd în mod obişnuit. artrografia şi arteriografia. presupune injectarea în cavitatea articulară a unei substanţe de contrast. se foloseşte un regim redus de expunere.substanţă glico . CT. fibrele colagene. Epifiza situată la periferia extremităţilor osoase. ANATOMIA RADIOLOGICĂ A OSULUI NORMAL Scheletul este alcătuit din oase lungi. Din punct de vedere histologic. filme cu contrast bun şi developare corectă.este o membrană conjuctivă radiotransparentă. Endostul . Pentru radiografia părţilor moi. La membre. Trabeculele spongioasei epifizio . Osul lung Osul lung . Radiografia de contact se utilizează în stomatologie şi pentru ATM. late şi scurte. situate în lacunele Howship şi oseină . învelite într-un manşon periostic sau corticală subţire. care înveleşte osul iar la extremităţi se continuă cu capsula articulară.proteitică care cimentează elementele de mai sus şi în care se depune calciu (700 gr în organism şi fosfor 440 gr).când rezultă matricea proteică şi apar 205 . Volkmann şi din ochiurile spongioase ocu204 pate de ţesut conjunctival moale şi vase sanguine. Oasele scurte Oasele scurte sunt spongioase. Artografia.este constituită din matrice colageno proteică în care se găseşte o tramă organică din fibre colagene şi substanţe interfibrilare. opacă la razele X şi medulară din ţesuturi conjunctive radiotransparente. folii sensibile. radiografia mărită. RMN. Fosfatazele alcaline secretate de osteoblaşti contribuie la precipitarea cristalină fosfocalcică. vasele periostice şi vasele epifizare. netitate şi să evidenţieze structura osoasă. Mai există celule osoase fuziforme cu prelungiri stelate anastomozate. Metafiza .este asigurată de artera nutritivă. Spaţiile osului sunt constituite din lumenul sistemelor Havers şi a canalelor anastomozice W. Ea trebuie să aibă contrast. Radiografia este o metodă de elecţie pentru examinarea sistemului osteoarticular.

fenomene de osteogeneză accentuată sau rezorbţie redusă cu densificarea structurii.se realizează prin demineralizare sau osteoclazie şi împreună cu osteogeneza fiziologică contribuie la menţinerea echilibrului normal al sărurilor minerale şi a structurii osoase. delimitat de linia de calcificare provizorie.blocuri vertebrale sau lipsa unor vertebre. radioopace ale extremităţilor osoase. Din aceste modificări rezultând: rezorbţia osoasă. Ţesutul osos primitiv nu are structură lamelară. diafiza este constituită din ţesut osos secundar. Osteogeneza secundară După formarea ţesutului osos urmează osteogeneza secundară cu două componente : osteogeneza şi demineralizarea.oase supranumerare în regiunea carpului şi tarsului . . fiind nestructurat. TULBURĂRI DE RECONSTRUCŢIE OSOASĂ CARACTERIZATE PRIN LIPSĂ DE SUBSTANŢĂ OSOASĂ OSTEOPOROZA Se traduce radiologic prin creşterea transparenţei spongioasei şi subţierea corticalei. a cartilajelor de creştere. După naştere. Anomalii de dezvoltarea scheletului .articulaţii fibroase sau sinartrozele. Construcţia insuficientă a matricei proteice care rămâne fără o mineralizare corespunzătoare este o altă cauză a osteoporozei.articulaţii cartilaginoase sau amfiartroze la discul vertebral. periostoza şi endostoza. La 24 luni după naştere. osteoporoza. extremităţile osoase se sprijină una pe alta prin cartilagiul diartroidial. împrejurări în care sporeşte vascularizaţia osoasă. Semiologia radiologică a afecţiunilor osoase .se datorează periostului şi rezultă din activitatea osteogenă a stratului subperiostal conjunctival. oase supranumerare . suturile craniene.4 mm. Pe radiografie este radiotransparent. 207 . .în diferitele boli sau tulburări de dezvoltare a oaselor pot apare modificări de structură : . cartilajul la terminarea perioadei de creştere dispare şi este înlocuit cu linia de creştere care ulterior dispare. cu reducerea opacităţii osului . . devine osteoporotic şi creşte transparenţa la razele X.polidactilie. ţesutul osos se demineralizează. . Creşterea PH -ului tisular cu acidoza interstiţială produce desprinderea complexului fosfo . Resorbţia osoasă .când ţesutul osteoid fixează complexul fosfo -calcic. fiind în acelaşi timp un depozit de substanţe minerale a organismului. Pe radiografii. osteoliza şi osteoscleroza.fenomene de resorbţie osoasă mai accentuată sau resorbţie normală cu osteogeneză mai redusă.osteoblastele. Demineralizarea se produce pe cale vasculară sub influenţe nervoase şi umorale. Cavitatea articulară este învelită în capsula articulară. .este pe seama periostului. este invadat de ţesut conjuctiv care se va transforma în os. . ANATOMIA RADIOLOGICĂ A ARTICULAŢIILOR Articulaţiile sunt un sistem mecanic compus din două sau mai multe extremităţi osoase care se întâlnesc în feţele articulare menţinute în contact prin capsulă. Cartilajul de creştere pe faţa metafizară. exceptând epifizele sunt osificate. Organogeneza (creşterea şi dezvoltarea osului) Creşterea în lungime a osului La naştere oasele lungi.nuclei osoşi epifizari persistenţi şi nesudaţi . construcţie insuficientă a matricei proteice şi rezorbţie osteoclazică. ligamente şi tendoane. tapetată de o membrană sinovială care secretă lichidul sinovial. 206 Aspectul radiologic al spaţiului articular este de radiotransparenţă între suprafeţele. genunchi. Are lărgimea de 1 .articulaţii sinoviale sau diartroze la şold. Creşterea osului în grosime . acesta este înlocuit cu ţesut osos secundar structurat. Cavitatea articulară este aproape virtuală.calcic şi rezorbţia masivă a sărurilor minerale cu menţinerea tramei proteice. faza de mineralizare . diafiza oaselor lungi este delimitată la extremităţi de linia de calcificare provizorie. Dezvoltarea oaselor de membrană . Clasificarea articulaţiilor: . În cazuri patologice. contribuind la creşterea în lungime a osului.se pot evidenţia radiologic următoarele : . Se produce prin : demineralizare.

Când procesul este exagerat. Distrofii osoase. afecţiuni nervoase. Osteoscleroza . producând modificări structurale. spongiozarea compactei sau formaţiuni pseudochistice. Radiologic.OSTEOLIZA Este fenomenul în care pe lângă dispariţia substanţei minerale există şi distrucţie trabeculară şi se datoreşte unui proces intens de osteoclazie. întălnit atât în perioada de creştere cât şi la adulţi. Osteoza paratiroidiană. apoziţii periostale. îndoirea lor. Periostoza . : Boala Paget. după alterarea cartilajului de creştere în poliomielită se deformează. Uneori. iar tonalitatea calcară a osului creşte.reprezintă îngroşarea osului spre canalul medular cu 208 obliterarea lui (calus. Este specifică osteomielitei. CHISTUL OSOS Este o cavitate osoasă cu contur net cu transparenţă uniformă. hematom. produce osteoporoza sau osteoliza. Boala Paget. cicatrice. Osteoporoza poate fi localizată sau generalizată. Oasele mai pot suferi următoarele modificări: scoliostoza. Focarele de osteoliză se întâlnesc în procese inflamatorii. tumori benigne sau generalizate . datorită apoziţţilor osoase în jurul compactei.reprezintă toate aceste procese menţionate.OSTEOSCLEROZELE. Focare de osteoliză diseminate se întâlnesc în metastaze. Pentru a fi evidenţiat radiologic. în spongioscleroză traversele spongioase se îngroaşă. aceste apoziţii au aspect de spiculi. Manşonul format este nestructurat şi separat printr-o linie transparentă. trebuie să depăşească 6 . OSTEOCLAZIA Produce rezorbţia osului prin acţiunea osteoclastelor. când se numesc geode. ligamente. 209 . cu modificări a compactei canalului medular şi spongioasei. Ex. Osteopsatirosa. în osteomielită. oedotoza. Localizarea periferică poartă denumirea de eroziune marginală. Spongioscleroza .se caracterizează radiologic prin îngroşarea osului. Osteosclerozele se traduc radiologic prin îmbogăţirea macrostructurii şi sporirea opacităţii osoase. umplând spaţiul medular. NECROZA OSOASĂ Se produce în urma unor tulburări circulatorii care determină ischemia unei părţi a osului cu dispariţia osteocitelor şi alterarea ţesutului conjunctiv. metastaze osteoplastice. oasele rămân mici. condensată. Focarele pot fi situate la extremitatea osului sau în structura osoasă. DISPLAZIILE În unele afecţiuni patologice se produce un dezechilibru cantitativ şi modificări calitative anarhice osoase. Radiologic . ţesut conjuctival.se evidenţiază după pierderea a 30% din complexul mineral. Osificările heterotopice se produc oriunde apare un mediu conjuctival osificabil şi punerea în libertate de material mineral : muşchi. Se constată porozarea spongioasei şi spongiozarea compactei. În hipostosă. Endostoza . osteoză paratiroidiană. Compacta îngroşată se numeşte periostită osifiantă.reprezintă îngroşarea spongioasei prin apoziţii de lamele. TULBURĂRI DE RECONSTRUCŢIE PRIN PLUS DE SUBSTANŢĂ OSOASĂ . endocrine.hipostoză Determină modificări a dimensiunilor şi formei oaselor. care produc erodarea matricei proteice. oase suflate şi îngroşate. osteomielită). DISTROFIA OSOASĂ. Sechestrul este inconjurat de liza datorata osteonecrozei. Apoi scleroze întinse. ca îngroşări. Este un proces normal. Hiperostoza produce creşterea exagerată a osului în grosime. Osteoscleroza poate fi în formă de insulă. tumori. subţieri de os neformat.Boala oaselor de marmură. înconjurată de ţesut sănătos. Tomodensiometria CT este metoda de elecţie pentru diagnostic.10 mm. Ex. osul având structură densă. TULBURĂRILE DE ORGANOGENEZĂ . osteopoekilie. omogenă. plasmocitom. Structura dură şi substanţele minerale rămân intacte explicând opacitatea calcară în porţiunea necrozată a osului sechestru.

Este constituit din oasele maxilare zigomatice. cât şi pentru examinarea sistemului osteo . fiziologiei scheletului. Radiografia craniului visceral Radiografia craniului visceral se efectuează prin incidenţe extracraniene. articulaţia Incidenţă frunte .este lipsa de dezvoltare a unui os. palatine. 1) Sutura fronto-parietală Aceste formaţiuni au patologie foarte largă. fosele nazale. fosa Craniul de faţă infratemporală. Explorarea radiologică trebuie să fie precedată de un riguros examen clinic. 6) Osul frontal 7) Osul maxilar Radiologia este metoda paraclinică 8) Fosele nazale foarte importantă care ajută la stabilirea diag9) Mandibula 10 Orbita nosticului. EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A SISTEMULUI OSOS Explorarea radiologică îşi menţine valoarea de metodă fundamentală utilizată pentru studiul anatomiei. scintigrafia.cu păstrarea proporţiei între lungime şi grosime. de asemenea şi mandibula care este singurul os mobil. examenul radiologic dispune de mijloace multiple. corect interpretată. Procedeele moderne completează informaţiile radiografiei dar nu o pot înlocui. de forme şi dimensiuni diferite. imaginile radiologice sunt foarte frecvent suprapuse.nas -film temporomandibulară. chirurgia maxilo 5) Celulele etmoidale facială. împreună cu datele clinice obţinute. local. 210 TEHNICA RADIOGRAFIEI CRANIULUI Masivul facial este un complex format din structuri osoase care constituie stâlpii osoşi despărţitori şi cavităţi aerice. hipoplazie şi ruperea acestui echilibru (condrodisplazie şi displazie periostală). vomerul. anamneză corectă. Aplazia . etc. cavitatea bucală. ORL. glandele salivare.articular. 4) Achantion 5) Prosthion 6) Progonion (Menton) 7) Gonion 8) Inion 9) CAE 10) Lambda 11) Vertex 211 . 2) Sinusurile frontale 3) Celulele mastoidiene care intră în domeniul mai multor specialităţi 4) Sinusurile maxilare medicale: stomatologia. examene biologice. nazale. hiperplazie. sfenoidul etmoidul hioidul. Masivul facial conţine într-un spaţiu mic formaţiuni anatomice importante: orbitele. Sunt situaţii când examenul radiologic este singurul în măsură să depisteze modificările patologice ale masivului facial. RMN. În completarea radiografiei standard se utilizează radiografia mărită. sinusurile cranio–faciale. arteriografia.2)Glabela 3) Nasion ciale. iar agenezia este absenţa lui. sinusurile posterioare. O radiografie bine executată în incidenţe diferite. examenul tomografic. Radiografia este principalul mijloc de examinare radiologică a scheletului şi articulaţiilor. contribuie în mod esenţial la elucidarea problemelor de diagnostic pozitiv şi diferenţial. La nivelul masivului cranio–facial. arcadele dentare. Pentru explorarea scheletului. apofizele pterigoide. motiv pentru care evidenţierea segmentelor pe care dorim să le examinăm Puncte craniometrice 1) Bregma se efectuează prin folosirea unor tehnici spe. care impun o tehnică radiografică deosebită.Displaziile se împart în: a) modificări de formă prin alterare mecanismului de creştere . Celelalte tehnici şi procedee de explorare aduc elemente suplimentare care verifică datele evidenţiate în radiografie. oftalmologia şi altele. stâlpii de legătură cu craniul neural. b) modificări de formă şi structură prin tulburarea mecanismului de creştere şi modelare. regional şi general. TC.

fie două puncte cutanate. În toate incidenţele simetrice. Pentru unghiul OM – între 0 şi +90o. între 0 şi +90o sunt cuprinse unghiurile cu deschidere anterioară şi către partea de examinat. definirea incidenţei se limitează la indicarea unghiului OM şi a punctului de centraj P. Pregătirea bolnavului pentru radiografiere presupune găsirea regiunii de radiografiat. Sacii de nisip amplasaţi judicios. Între –90o şi 0o. – Poziţii laterale stângă şi dreaptă sau profil – când planul sagital al bolnavului este paralel cu ecranul. depinde de alţi factori secundari: – Confortul şi cooperarea bolnavului. determină direcţia sa. Metoda unghiurilor asociate unui punct pe centraj cutanat. permit de asemenea o poziţionare corectă a bolnavului. Unghiul S. Punctul P. fie un punct cutanat şi un punct intracranian. – Mărirea voluntară a unei ferestre radiologice sau a unei structuri date şi reducerea paralaxei. dar aceasta nu este suficient. căutarea unei netităţi maxime pentru o structură dată. – forma de raza centrală cu planul sagital median. sau intracranian. şezut sau în ortostatism. unghiului S şi a punctului P. Executarea incidenţelor corecte presupune respectarea unor reguli: Anamneza bolnavului. stabilirea poziţiei bolnavului – culcat. ceea ce impune cunoaşterea unui punct din traiectoria sa. Metoda celor două puncte. Valorile unghiurilor de incidenţă sunt cuprinse între –90o şi +90o. Este suficient să indicăm angulaţia razei centrale în raport cu două planuri de referinţă cunoscute. Alte repere sunt: nasionul şi limitele superioare ale tragusului sau tragion. când planul frontal al craniului este oblic faţă de ecran. 1. Pentru comoditate s-au ales două planuri perpendiculare. 212 Definirea practică a incidenţelor comportă deci trei elemente esenţiale: Unghiul OM. pregătirea constantelor electrice.La realizarea unei radiografii se ţine cont de 2 noţiuni: – poziţia – incidenţa Poziţia – reprezintă situaţia bolnavului sau a regiunii de radiografiat în raport cu filmul radiografic. La nivelul craniului există două planuri de referinţă perpendiculare: 1. mobilitatea aparatului. Deosebim: – poziţii frontale. Planul sagital median sau S. Direcţia antero–posterioară sau postero–anterioară a razei centrale nu este un element caracteristic a definirii incidenţei. când bolnavul stă cu faţa sau spatele la film. definirea comportă indicarea unghiului OM. În definirea unei incidenţe trebuie să indicăm şi către ce structuri este dirijată. 2. Poziţionarea se face cu blândeţe şi fermitate. sau utilizarea de şabloane cu unghiurile şi înclinaţiile dorite. În acest caz. Pentru incidenţele unilaterale cu dublă oblicitate. sunt cuprinse toate unghiurile cu deschidere anterioară şi inferioară. O altă noţiune importantă este aceea că o incidenţă trebuie să ţină cont de poziţia determinantă a focarului în raport cu subiectul. alegerea casetei corespunzătoare. sunt cuprinse toate unghiurile cu deschidere anterioară şi superioară. Găsirea sensului fascicului de raze X. Planul orbito-meatal – OM – care este paralel cu planul nazion–biauricular şi canalele semicirculare externe. raza centrală este conţinută în planul sagital median şi deci unghiul S este 0. sprijină radiologul să găsească gama examinărilor radiologice. Cele două unghiuri formate de raza centrală cu planurile de referinţă. Incidenţa este definită prin direcţia şi centrajul razei centrale în raport cu obiectul de radiografiat. Două metode permit definirea direcţiei razei centrale. Planul de simetrie a craniului. – Pentru unghiul S. Bolnavul se aşează într-o poziţie cât mai comodă pe mijlocul mesei de radiografiat cu membrele astfel dispuse încât să realizeze o poziţie cât mai comodă a bolnavului. – punctul de centraj cutanat sau intracranian a razei centrale. 213 . – Poziţii oblice. El trece prin conductele auditive externe şi unghiurile externe ale orbitei. El este planul de simetrie facială a calotei şi bazei craniului. format de raza centrală cu planul orbito–meatal. 2. Definirea incidenţelor în metoda angulară Această metodă este mai accesibilă pentru definirea unei incidenţe. denumit punctul de centraj P – care poate fi cutanat sau intra-cranian. a poziţiilor şi incidenţelor cele mai adecvate. adică – planul frontal al craniului este paralel cu planul filmului. eventual trasarea pe piele a unor semne în cazul incidenţelor dificile.

În efectuarea unei radiografii se va ţine cont de elmentele electrice la masa de comandă. Explorarea radiologică a scheletului necesită din partea celui care execută radiografia o îndelungată experienţă şi cunoaşterea anatomiei radiologice normale. inion. Radiografiile cu incidenţă oblică. indiferent de regiunea pe care o explorăm. lambda. Protejarea bolnavului se face cu şorţ de plumb şi prin limitarea fascicului. Oasele craniului sunt unite prin suturi. parietal. glabela. De profil . ANATOMIA RADIOLOGICĂ NORMALĂ Scheletul cranian . lama ciuruită a etmoidului. Distanţa dintre marginea radiografiei şi conturul exterior al imaginii radiografice să fie aproximativ egală în toate direcţiile.sau calota se întinde de la glabelă la protuberanţa occipitală externă şi este formată din frontal. tavanul orbitelor. apofiza baziliară a occipitalului. axul orbito . separate între ele prin două linii convenţionale dispuse transversal care trec prin limita posterioară a palatului dur şi prin conturul anterior a găurii occipitale. mijlocie şi posterioară. de fixare. Planurile craniului Cele mai importante planuri sunt : Planul sagital sau planul median Planul orizontal sau auricolo . Centrajul şi localizarea.labirintic. etmoidal. Puncte craniometrice În explorarea radiologică a scheletului cranio . sfenoidal. vertexul.Alegerea şi amplasarea casetei este foarte importantă. temporal. mărimea filmului radiografic şi a casetei.orbitar Planul frontal sau planul vertical. Axele craniului Cele mai importante axe sunt : axul biauricular. care în plus omogenizează absorbţia radiaţiilor.Conturul scheletului evidenţiază trei straturi osoase: tăblia externă şi internă cu structură opacă. trebuie să fie corect şi să dureze cât mai puţin. Orientarea fascicolului de raze roentgen se face în funcţie de două repere cutanate şi anume punctul de intrare a razei incidente şi punctul de ieşire a razei emergente. 214 Orice examen radiologic. Punctele laterale sunt punctele auriculare. orientarea razei centrale şi mărimea localizatorului. axul orbito . poziţia bolnavului. Localizarea se face strict în câmpul util. 215 . impun o astfel de amplasare a casetei. Examinarea radiologică presupune utilizarea în toate cazurile a unor puncte de centrare precise. aripa mare a sfenoidului şi occipital. lăsând o bandă neexpusă pe marginea filmului. Caseta se aşează astfel încât raza centrală să se proiecteze pe mijlocul ei.este o regiune complexă. Contenţia se asigură fără modificarea poziţiei capului. sinusul sfenoidal. occipitalul cu protuberanţa occipitalului internă. mai ales când utilizăm un fascicol radiant puţin penetrant şi când timpul de expunere este lung. Între ele sunt două suturi importante: sutura coronară şi sutura lambdoidă. Radiografiile de ansamblu sunt doar pentru orientare. Bolta . între ele este diploia cu structură spongioasă. Craniul are o formă ovoidă cu axul mare dispus antero . benzi speciale. O bună radiografie de schelet indiferent de segmentul explorat se obţine. Mărimea casetei se stabileşte în funcţie de suprafaţa de proiecţie a regiunii radiografiate.cele două parietale şi două temporale sunt perechi şi dispuse lateral. gonionul.posterior şi conţine două porţiuni: bolta şi baza craniului. încât raza centrală să se proiecteze la mijlocul distanţei dintre centru şi capătul opus al casetei. occipital sunt mediane şi neperechi. imobilizarea regiunii. cu saci de făină. iar patru .apical. . Baza craniului . Se utilizează pentru fixare. Privind de sus în jos endobaza conţine: osul frontal. dintre care patru : osul frontal. Imobilizarea regiunii de radiografat este foarte importantă. – Raza centrală se materializează prin centrorul luminos. examinând pe cât posibil fiecare regiune în parte. formată dintr-un număr mare de orificii şi proiecţii osoase. şeaua turcească. bregma.facial necesită cunoaşterea câtorva puncte craniometrice a liniilor planurilor craniului. În sens sagital este sutura sagitală. stâncile temporalului cu conductul auditiv intern. Din punct de vedere radiologic se împarte în porţiunea anterioară. sinusul frontal. Cele mai importante puncte craniometrice sunt : Puncte mediane : nasion.este format din opt oase.

24 discuri intervertebrale. sutura sfeno . Imaginile şanţurilor venoase sunt mai puţin evidente şi au traiect neregulat.aripile mari ale sfenoidului şi posterior occipitalul.nas film Incidenţa axială Hirtz. delimitată anterior de clinoidele anterioare. . cu 5 vertebre . toracală cu convexitatea posterioară şi lombară cu convexitatea anterioară. utilizând pentru fiecare segment incidenţe deosebite. Scheletul feţei Scheletul feţei . două oase palatine. care se întinde de la lama patrulateră până la peretele posterior al calotei. .Oasele calotei sunt: frontalul situat anterior. Vertebrele pot avea caracteristici diferite.regiunea toracală. Vertebrele sunt deosebite după regiunea anatomică sau chiar în cadrul aceleiaşi regiuni. formată din 12 anterior posterior profil vertebre . În etajul mijlociu se află şeaua turcească.temporală sau parietoscuamoasă. formată prin sudarea a 5 vertebre. în porţiunea lombară. Sutura parieto . La nivelul oaselor calotei se disting şanţurile vasculare bine vizibile.etajul anterior. două cornete nazale inferioare.mastoidiană. oasele temporale.regiunea lombară. Sutura parieto . baza craniului se împarte în : . efectuarea radiografiilor este variată. două malare.frontală. regiunea cervicală are convexitatea anterioară. Sutura parieto .nazală sau semiaxială Incidenţa frunte .este alcătuit din şase oase perechi. deasupra ei acţionând 750 de muşchi.film incidenţă vertico . mai evidente la nivelul parietalului. În funcţie de regiunea pe care dorim să o examinăm. vizibile în regiunea sfenoparietală. Datorită complexităţii formaţiunilor din masivul facial.occipitală sau lambdoidă. Sutura sagitală. 344 suprafeţe articulare. . format din 4 vertebre. principalele incidenţe sunt: Faţa. . două oase neperechi . care prezinta o suprafata articulara cu apofiza odontoidă şi un 217 .etajul posterior. . profilul Poziţia bărbie . Regiunea sacrată are convexitatea posterioară. Privită din faţă.regiunea cervicală. care se întinde de la peretele posterior a sinusurilor frontale până la aripile mari ale sfenoidului . posterior de clinoidele posterioare. Coloana cervicală Prima vertebră cervicală sau atlasul este constituita dintr-un arc anterior. cele două oase parietale. Coloana vertebrală se studiază radiografic pe segmente. 216 Coloana vertebrală Coloana vertebrală este o piesă scheletică medială lungă. formată din 7 vertebre . Cea mai diversificată regiune este cervicala.regiunea sacrată. Aceste curburi se datoresc poziţiei bipede a omului. . Suturile craniului Principalele suturi ale craniului sunt: Sutura frontoparietală sau coronală. Imaginile arteriale apar sub forma unor benzi fine de intensitate redusă cu traiect regulat şi pereţi paraleli.coccisul. situată posterior. coloana vertebrală prezintă o curbură cu convexitatea spre dreapta în regiunea toracală superioară şi o porţiune cu concavitate spre dreapta.vomerul şi mandibula sau maxilarul inferior care este mobil. alcătuită din 34 de segmente osoase. Sutura sfenoparietală Sutura sfenotemporală. două oase lacrimale. Coloana vertebrală este compusă din următoarele regiuni : . Sinusurile venoase apar sub forma unor benzi de intensitate redusă. 730 de puncte de inserţie. este limitat înainte de imaginea aripilor mari ale sfenoidului până la dorsumul stelar . 365 de ligamente. De profil.etajul mijlociu. De profil.

prezintă un corp şi două extremităţi. Baza primei falange se articulează cu metacarpul. constă dintr-un corp alungit transversal şi un arc vertebral. Vârful sacrului prezintă o mică suprafaţă articulară pentru coccis. articulaţia pumnului. Sacrul Sacrul are formă triunghiulară. la nivelul joncţiunii sacro . faţa superioară a corpului prezentând o proeminenţă apofiza odontoidă. pe faţa caudală a corpului vertebrei suprapuse.lombare. Corpul vertebral s-a sudat cu cel al vertebrei a doua. rezultată din sutura apofizelor spinoase.carpiană cu feţele articulare ale radiusului şi cubitusului şi cu baza oaselor metacarpiene. Coastele se mai articulează şi cu suprafaţa articulară a apofizei transverse.sunt cele mai voluminoase. cot. cele inferioare privesc invers. Coloana lombară Vertebrele lombare . Apofiza spinoasă este împărţită în formă de furculiţă. la nivelul fiecărui corp fiind specifice. Cervicala a VII . Pe faţa superioară a apofizei transverse trece nervul spinal. Feţele superioare privesc înainte şi în afară. De pe masele laterale se formează apofizele transverse. Pe faţa posterioară recunoaştem creasta medială. Lateral sacrul prezintă suprafeţe articulare pentru aripa iliacă. Apofizele spinoase toracale sunt lungi şi orientate oblic în jos. Cervicala a VI . Carpul este alcătuit din opt oase mici de formă şi contur neregulat.este format din mână.prezintă corpuri vertebrale care cresc în dimensiuni de sus în jos şi suprafeţe articulare pentru coaste. Pisiformul nu participă la articulaţia 219 . pentru fiecare dintre acestea. pe unde trec artera şi vena vertebrală. Scheletul membrului superior Scheletul membrului superior . unde suprafeţele articulare sunt în plan aproape frontal. Prin bazele lor. denumită gaura transversală. prezintă la nivelul apofizei transverse tuberculul anterior sau tuberculul Chasseignac. Coccisul Coccisul este un os triunghiular mic. claviculă şi omoplat. proeminenţe care se articulează cu depresiunile existente. Scheletul mâinii Scheletul mâinii este format din trei grupe de oase : falangele. Falangele se articulează între ele. Apofizele transverse au baza prevăzută cu un orificiu. Oasele carpului se articulează între ele formând articulaţia medio . Halucele este format din două falange iar restul degetelor din trei falange. dispuse în segmentul proximal al scheletului mâinii. Începând de la C3 la C7 pe suprafaţa craniană a vertebrei. două mase laterale.a. cele mai scurte. invers. Metacarpul este alcătuit din cinci oase articulate între ele şi oasele carpului şi constituie scheletul regiunii palmare. Această orientare este diferită de cea a apofizelor articulare toracale. Sunt oase tubulare. marginal se găsesc apofizele unciforme semilunare. Crestele sacrate late218 rale sunt mai puţin. Fiecare falangă are un corp în formă de cilindru cu extremitatea proximală numită bază şi inferioară sau cap. oasele metacarpului se articulează cu oasele carpului şi cu metacarpienele învecinate. Cervicala a doua. antebraţ.a. Capul oaselor metacarpiene se articulează cu prima falangă. alcătuit din sutura trei sau patru piese vertebrale. articulaţia scapulo .humerală şi braţ.a este apofiza spinoasă cea mai lungă. oasele metacarpiene şi carpiene. Apofizele articulare lombare au feţele articulare orientate în plan sagital. în jos. cele superioare privesc înăuntru şi înapoi. Coloana toracală Vertebrele toracale . formând apofiza odontoidă. cele inferioare. Apofizele transverse ale vertebrei lombare III sunt cele mai lungi şi ale celei a IV .arc posterior mai mare. cu baza orientată în sus.

spre deosebire de epifiza superioară este turtită dinainte înapoi. Bazinul osos Bazinul osos rezultă din articularea celor două oase coxale. Extremitatea superioară este bine dezvoltată. Omoplatul . În primul rând din afară . osul cu cârlig. articulate între ele cu primul rând al oaselor carpului şi cu extremitatea inferioară a humerusului. Unghiul lateral este unghiul articular cel mai important.oaselor primului rând al carpului. inferior şi lateral. apoi se scurtează.apitrohlea şi trohlea cubitală care vine în contact cu cavitatea sigmoidă a cubitusului şi fosa olecraniană situată deasupra trohleii. trei margini : superioară. Faţa dorsală a omoplatului prezintă: spina omoplatului care împarte această faţă într-o fosă supraspinoasă şi subspinoasă. ultimele două suprapuse.este o prelungire a scheletului.înăuntru de trapez. Capul. Corpul este uşor curb. Ele se articulează cu extremităţile metacarpienelor. Are o extremitate superioară care conţine: capul. Apofiza coracoidă . Scheletul toracelui Scheletul toracelui . Oasele centurii scapulare Oasele centurii scapulare sunt : omoplatul şi clavicula. stern.este format din 12 vertebre toracale. cartilaje costale. prezintă două proeminenţe: olecranul şi apofiza coronoidă care circumscriu între ele marea cavitate sigmoidă şi se articulează cu trohlea hunerală şi mica cavitate sigmoidă situată lateral.acromionul care prezintă o faţă articulară foarte mică. osul mare. extremitatea sa inferioară. situată în continuarea incizurii coracoide între aceasta şi cavitatea glenoidă. piramidalul şi pisiformul. Prezintă un corp şi două extremităţi acromiale sau laterale care se articulează cu acromiomul lateral şi cea sternală sau mediană. 221 . Coastele se articulează cu coloana vertebrală. Cubitusul. marea şi mica tuberozitate humerală şi şanţul interapofizar. un gât şi o tuberozitate. Prezintă pentru articularea cu oasele antebraţului următoarele detalii anatomice: lateral . laterală. dispusă median pentru articulaţia acromeo -claviculară. mediană şi trei unghiuri : superior. trapezoid. corpul sternului şi apendicele sifoid. Sternul urmează peretele anterior şi mijlociu al toracelui şi este alcătuit din trei elemente : manubriul sternal. medial .este un os lung.înăuntru există scafoidul.epicondilul şi condilul radial care se 220 articulează cu capul radiusului . Prezintă două feţe : anterioară şi posterioară.este lat. Următoarele trei coaste se prind prin extremitatea lor cu cartilajul supraiacent. situat în partea postereo -superioară a cutiei toracice. coastele crec progresiv în lungime de la prima la a şaptea. care este cel mai lung os al braţului. de formă triunghiulară. Mai există foseta coroidă. iar lateral 12 perechi de coaste. Extremitatea superioară a radiusului prezintă un cap. Radiusul. extremitatea inferioară este mai voluminoasă şi are aspect de trunchi de piramidă. dar numai primele şapte sunt ataşate ventral strenului. Clavicula .este alcătuit din două oase: radiusul şi cubitusul. câte patru. ultimele două rămânând doar libere. Scheletul braţului Scheletul braţului este conţinut de humerus. semilunarul. Cel de-al doilea rând al carpului este alcătuit din afară . Cavitatea glenoidă este o depresiune cu aspect concav situat în unghiul lateral al scapulei care se articulează o parte a capului humeral. Corpul humerusului are în general formă cilindrică. situată pa faţa anterioară deasupra trahleii. Antebraţul Antebraţul . articulată cu capul radiusului. Spina omoplatului se prelungeşte în afară cu o apofiză turtită . Extremitatea inferioară a cubitusului este aproape sferică şi are o mică apofiză stiloidă. care se articulează cu strenul. pereche. Oasele carpului sunt dispuse în două rânduri. formează împreună cu omoplatul articulaţia scapulo humerală.

alcătuind platoul tibial. Metatarsianele Metatarsianele sunt oase lungi. Tibia .înainte. oasele tarsiene în număr de cinci şi falangele. unde pe lângă articulaţia oaselor conţine şi rotula . Membrul inferior Membrul inferior este constituit din: coapsă formată din femur . prin simfiza pubiană. format din faţa anterioară a sacrului şi a coccisului.un şanţ care împreună cu sulcus talli de pe astragal formează canalul sinus . corpul peroneului este subţire. alcătuită din oasele iliace şi aripioarele sacrului şi o porţiune inferioară . care este osul cel mai masiv. care au epifizele proximale care se articulează cu oasele tarsiene şi epifizele distale. mai precis cavitatea cotiloidă. Oasele gambei sunt: tibia şi peroneul. colul şi capul cu suprafaţa articulară pentru scafoid. formată din capul femural. alungit şi există un spaţiu clar între tibie şi peroneu. foseta şi faţeta articulară pentru extremitatea inferioară a peroneului. se produc 223 . Tibia are.este un os mai subţire. Între oasele tarsului există spaţii articulare. oasele metatarsiene în număr de opt . Astragalul are suprafaţa articulară superioară trohlea astragalului pentru articulaţia tibio . formată median de astragal şi scafoid şi lateral de calcaneu şi cuboid şi linia Lisfranck. prin apoziţii osoase.constituie îngroşarea osului către canalul medular. inflamaţie. Condilii gambei sunt doi. gamba cu două componente osoase : tibia şi peroneul . numită bazinul mare. iar extremitatea inferioară este de asemenea complexă. cuboid şi cele trei cuneiforme. dispuse în interiorul compactei. Între cele două feţe articulare superioare se găseşte sulcus calcaneus . articulate cu falange. Se datoreşte în general unui proces tumoral mic. A doua linie a oaselor tarsului este formată din scafoid. care prezintă o extremitate superioară.înăuntru. Spinele tibiene situate între cele două platouri formează împreună eminenţa intercondiliană. unul median şi altul lateral. Coapsa este alcătuită din femur.este un os masiv. în număr de cinci. la alcătuirea căruia participă componente ale ilionului şi pubelui. Extremitatea distală a tibiei prezintă înăuntru maleola tibială şi suprafaţa articulară pentru astragal. fabela.sub influenţa unor factori de ordin static. care este mai mic şi este condilul peronier. Cei doi condili delimitează între ei fosa intercondiliană. care corespunde spaţiilor articulare între cele 5 oase metatarsiene cu cele trei cuneiforme şi osul cuboid. complexă.calcaneul şi astragalul care sunt oase masive. În porţiunile laterale ale bazinului se găsesc articulaţiile coxo femurale. Oasele bazinului delimitează o cavitate cu o porţiune superioară. iar înapoi prin osul sacru. MODIFICĂRI ELEMENTARE DE FORMĂ ŞI MĂRIME Hiperostoza este o modificare datorită apoziţiilor periostale care interesează atât osul adult cât şi cel în creştere. Oasele metatarsului Oasele metatarsului sunt în primul plan situate superior . genunchi. format dintr-o epifiză proximală complexă. Capul peroneului proiectat peste condilul tibial lateral.tarsiană. Endostoza . Trohlea femurului este mascată în parte de imaginea rotulei pe radiografia de faţă. Între cele două proeminenţe ale vârfului maleolei peroniere există o faţă articulară pentru apofiza laterală a astragalului.sunt de o parte şi de alta a sacrului cu o direcţie oblică din afară . Calcaneul are suprafaţa articulară superioară pentru astragal şi anterioară pentru cuboid. trohanterul mare şi trohanterul mic. simfiza pubiană şi găurile obturatoare. Scoliostoza . cum ar fi : linia Chopard în formă de S. condilul lateral mai puţin dezvoltat. Peroneul . exceptând halucele sau primul deget are două falange. corpul. Este conţinută din : condilul femural median mai dezvoltat. Pe conturul lateral al condilului extern este foseta de inserţie a muşchiului popliteu şi osul sesamoid. Capul femural este cilindric. Falangele Fiecare deget este format din trei falange. Are o extremitate superioară. osteomielită. întâlnită în boala Paget. Extremitatea inferioară a peroneului sau maleola peronieră este 222 mai coborâtă decât maleola tibială.micul bazin. în partea superioară câte o faţă articulară pentru condilii femurali.tarsi. Articulaţiile sacroiliace .

deformări osoase printr-un proces lent. Soluţia de continuitate .fractura poate interesa orice segment scheletic. Hipoplazia .sunt tulburări ale organogenezei în care se păstrează proporţia între lungimea şi grosimea oaselor.este definită ca o soluţie de continuitate ce interesează un os sau un cartilagiu. a oaselor scurte şi a oaselor plate. acţiuni ale radiaţiei. care apare sub influenţa unor factori constituţionali de dezvoltare aberantă a cartilajului de creştere în regiunea diafizo . : coxavara. După segmentul osos interesat. fracturile se împart în : fracturi complete sau incomplete. fracturi metafizare şi fracturi epifizare. Agnezia şi aplazia . la oasele lungi întâlnim fracturi diafizare. Cele mai frecvente sunt la nivelul membrelor.se caracterizează prin subţierea accentuată a unui 224 segment osos de lungime normală. Radiologic. În funcţie de traumatism se pot produce : entorse. Este întâlnită frecvent în paralizia după inactivitate. Agenezia se caracterizează prin absenţa congenitală a unor segmente scheletice. După localizare. Hiperplazia . când se numeşte nanism.epifizară. carenţe alimentare. gigantism sau numai unele segmente. Entorsa . forma osului este normală.sunt tulburări de dezvoltare a osului. Discondroplaziile . ca infecţii virotice. Ea poate interesa scheletul în întregime.este o excrescenţă osoasă. dar dimensiunile variază. leziuni de grade diferite. Aplazia reprezintă o întârziere în dezvoltarea sau în aspectul normal al osului. Hipoplazia sau hipotrofia pot interesa scheletul în întregime. FRACTURILE ŞI LUXAŢIILE OSOASE Diferiţi agenţi mecanici care acţionează sub forma unor traumatisme determină la nivelul scheletului şi părţilor moi.după aspectul lor. Luxaţia . Între agnezie şi aplazie sunt deosebiri de ordin cantitativ.constă în pierderea contactului normal dintre suprafeţele extremităţilor osoase care compun o articulaţie. Osteoza . se disting trei tipuri de fracturi : fractura oaselor lungi. carenţă în vitamina A sau B6.se caracterizează prin exagerarea dezvoltării în lungime şi în grosime a osului în creştere consecutivă unor modificări elementare hiperostice. datorită apariţiri unor anomalii genetice sau influenţei unor factori exogeni.se instalează sub influenţa unor cauze diferite ca : hiperfuncţie hipofizară. Alteori afectează un singur segment osos.este rezultatul unei acţiuni mecanice şi se datoreşte torsiunii articulare care produce alungirea sau ruperea ligamentelor în jurul articulaţiilor. luxaţii sau fracturi. 225 . După localizarea modificărilor putem distinge : discondroplazii parţiale sau totale. Fracturile osoase Sediul fracturii . Exostoza . Fractura . hipoplazia fiind limitată. remanieri funcţionale de ex.

de obicei la trei săptămâni. realizând o întrerupere totală. Examenul radiologic Explorarea radiologică în traumatismele scheletice este importantă. mecanismul fracturii.explorarea se face doar prin radiografie . . O tehnică de examen corectă presupune alegerea unor elemente electrice adecvate în funcţie de grosimea segmentului radiografiat. vârstă. Alt traiect de fractură incompletă este cel prin tasarea corpilor vertebrali. În fracturile incomplete. . la tineri sunt două tipuri de fracturi : . . În cursul evoluţiei fracturii se mai efectuează radiografii: . cum sunt fracturile la mandibulă. Fractura prin împuşcare are un traiect de fractură cu aspect particular.segmentul care urmează radiografiat trebuie bine imobilizat . În funcţie de starea tegumentelor locale.la 7 zile după aplicarea acestuia .poziţionarea corectă impune ca axul osului să fie paralel cu marginea filmului . de epifize şi oase plate. 226 . Efectuat imediat după traumatism. pentru a urmări menţinerea în ax a fragmentelor.decolarea epifizară. traiectul de fractură este parţial.fracturi deschise . Direcţia traiectului fracturii .după reducerea deplasării şi imobilizarea în aparat gipsat .segmentul de os traumatizat la care se presupune o fractură trebuie radiografiat în cel puţin două incidenţe perpendiculare între ele. cum este în cazul fracturilor de craniu. regiunea de examinat. traumatismul lipseşte total. structura osului fracturat. forma ei. de prezenţa atelei sau a aparatului gipsat. Aceasta constă în separarea eipfizei osoase de diafiză la nivelul cartilajului de conjugare. 227 . Examenul radiografic trebuie executat în diverse etape ale unei fracturi. Acestea se numesc fracturi de oboseală şi rezultă din sumarea micro traumatismelor la nivelul punctelor de minimă rezistenţă ale unui segment scheletic. . traiectul interesează toată grosimea osului. În fracturile subperiostale este interesată toată spongioasa cât şi compacta. spiroid sau longitudinal. examenul radiologic confirmă sau infirmă fractura. Fracturile pot să fie de asemenea în os normal sau în os patologic. La unele fracturi. presupune respectarea următoarelor condiţii : .traiectul de fractură poate fi transversal. Examenul radiologic corect. Cauzele fracturilor Fracturile pot fi produse prin : .În fracturile complete.la intervale variate.să se utilizeze filme de mărimea adecvată fiecărei regiuni .în care soluţia de continuitate nu se însoţeşte cu efracţia învelişului tegumentar. Ambele radiografii de faţă şi de profil se efectuează pe filme de aceeaşi mărime şi centrate corect prin poziţionări standard. fracturile se împart în: . Controlul radiografic este obligatoriu şi la sfârşitul tratamentului.care se complică cu efracţii cutanate. În cazul fracturilor trabeculare sau fracturilor de oboseală se pot efectua radiografii mărite sau radiografii fără folii. este necesar ca radiografia să cuprindă în afara focarului de fractură cel puţin o articulaţie . numărul fragmentelor. Buletinul radiologic eliberat trebuie să precizeze existenţa fracturii. direcţia deplasării lor. oblic.fracturi închise . traiectul de fractură fiind dispus transversal. După etiologie.traumatism direct sau indirect. Fracturi incomplete sunt prin tasare şi se observă la copii.fractură "lemn verde" . în care proiectilul străbate grosimea osului şi poate produce traiecte radiare. Tot din acest grup fac parte şi fracturile incomplete care rezultă prin ruperea trabeculilor spongioşi fără lezarea periostului. precum şi aspectul focarului de fractură în timpul consolidării.

Stadiul II . şold. etc. deosebim fracturi rezultate prin acţiune directă sau fracturi prin acţiune indirectă.se observă o diferenţă de dezvoltare şi poziţie între cele două articulaţii. care prin condiţiile hiperemiei devine mediu osificabil. degete. consecinţa unei întârzieri de dezvoltare a componentelor osoase şi părţilor moi.în următoarele 7 zile. Nucleii osoşi ischiopubieni sunt mai îndepărtaţi de partea bolnavă.obtuşi decalcificare. Luxaţia patologică . întârzierea apariţiei nucleului osos femural cefalic. îndepărtarea fragmentelor interpoziţie de aponevroză şi părţi moi. sau provizoriu cu caracter de ţesut osteoid. .în primele zile după imobilizare. supuraţii în focar de fractură . complicaţii la nivelul articulaţiilor adiacente. sifilis. Displazia apare în cursul vieţii intrauterine şi se manifestă când copilul începe să meargă. în jurul extremităţilor fracturii există un hematom. Stadiul III .După mecanismul fracturii. La un adult 228 sănătos.când linia de fractură este evidentă iar osul este cu mineralizare păstrată .pseudoartroza . Linia de fractură este mai rator largă. extremităţile sunt scăldate într-un ţesut Luxaţia congenitală de şold Reperele Hilgenreiner conjunctivo . Către sfârşitul săptămânii a treia. Uneori. Fracturile oblice se vindecă mai lent decât cele transversale.în unele cazuri fracturile nu se consolidează. Fracturile oaselor scurte şi plate ca şi a epifizelor.calusul vicios . Complicaţiile calusului : . Examenul radiologic . Alte complicaţii: osificări ligamentare vasculare. cot.venos. Examenul radiologic evidenţiază poziţia în care sunt deplasate extremităţile osoase. Apare în timp de 1 . femurul de partea bolnavă este hipoplazic şi mai subţire. La cele prin fractură indirectă deosebim : fracturi prin presiune verticală sau telescopare în axul unui os sau prin tasare. care apare în evidenţă mai greu radiologic. dimensiunile lui se reduc. se vindecă prin calus endostal. reducerea fracturilor se face pe cale chirurgicală cu aplicarea de grefoane sau piese metalice. Decolările epifizare şi fracturile cu decolare sunt rezultatul tracţiunii exercitate pe un schelet cu creştere neterminată. Cu timpul. plafonul cotilian cu oblicitate mare în sus. Fractura prin tracţiune este determinată de o contracţie musculară bruscă. cuie. ţesuturi Cadranele Ombredanne granulare provenite mai ales din periost Discontinuitatea arcului cervico .reprezentată prin luxaţia congenitală de şold. avitaOsteomielita acută minoza D. caz în care acestea se consolidează în poziţie diferită. Există diferite tehnici de depistare a displaziilor şi luxaţiilor de 229 . calusul se modelează funcţional.vascular tânăr. între fragmente se schiţează o opacitate nouroasă.Calusul osos primitiv . umăr. Calusul fibrino-proteic : Stadiul I . în jurul extremităţilor se formează o opacitate neomogenă de ţesut osos neordonat. neprecisă. artroză deformantă. două luni la humerus.întârzierea în apariţia calusului . tije. Fractura prin torsiune se întâlneşte la oasele lungi. prezenţa de corpi străini metalici. gradul îndepărtării şi eventual fragmentele osoase smulse odată cu luxaţia. necroza unui fragment. anevrism arterio . atât în cavitatea medulară cât şi în afară. apare o articulaţie falsă între segmentele osoase . Luxaţiile Luxaţiile . consolidarea unei fracturi se face în patru luni la femur. cavitatea cotiloidă este turtită. Formarea calusului Formarea calusului . Extremităţile din focar au conturul neregulat.se poate datora lipsei de reducere a fragmentelor. broşe. .datorită unor stări patologice generale. linia de fractură începe să se şteargă. diabet. osteoporoză dureroasă. În focar se formează calusul conjunctival.se dezvoltă periostal şi endostal.pot să fie traumatice. iar traveele osoase se structurează în sensul liniilor de forţe acesta este calusul osos definitiv.3 luni. Au sediul frecvent în articulaţiile membrelor.

fenomene de osteoscleroză. îndepărtarea sechestrelor şi drenajului supuraţiei. este sechestrul osos. Osteomielita acută Osteomielita acută are ca agent patogen stafilococul auriu. ca formă particulară de osteimielită. datorită pierderii contactului cu vascularizara. Abcesul osos central Abcesul osos central . AFECŢIUNI OSOASE INFLAMATORII Procesele inflamatorii osoase se datoresc agenţilor piogeni banali. dat de un inel de scleroză a spongioasei din jur.se manifestă radiologic prin decalcificări de zone 231 . care dau aspectul ciuruit spongioasei. Evoluţia este cicatricială. constă într-un focar de distrucţie osoasă cu formă sferică sau ovoidă cu transparenţă uniformă şi fără sechestru în interior. 230 Apoi apare procesul de osteoliză sub formă de zone transparente mici. Uneori poate să se asocieze şi un flegmon în părţile moi care drenează la exterior. se localizează în metafizele fertile şi clinic are simpatologie reumatismală. La nivelul compactei. uneori geode transparente în care structura osoasă nu a fost refăcută. Panariţiul osos Panariţiul osos .descris de Brodie. Dintre semnele radiologice întâlnim : osteoporoza şi osteoliza. Cea mai frecventă localizare este ostemielita când este afectat ţesutul conjuctival al ochiurilor spongioasei. stafilococ. mai rar streptococul.şold. Radiologic. Conturul este net. fenomen de necroză cu izolare de sechestre. Periostul este de asemenea congestionat în jurul focarului de osteomielită se produce o stratificare. iar în corticală este osteită. În abcesele centrale nu există reacţie periostică în manşon. stratitificare a compactei. Entorsa Este o pierdere temporară a contactului dintre suprafeţele articulare ale oaselor. care se localizează şi produc modificări inflamatorii şi supurative în sânul ţesutului conjunctiv şi vascular din spaţiile medulare osoase şi periost. Sunt de două feluri : sechestrele mici. streptococ. sifilis sau tuberculoze. şi apar la 4 -8 săptămâni de la debut. modificările apar mai târziu datorită vascularizaţiei sărace a acestui strat şi sunt caracterizate prin rarefierea. se produce o inversare a circulaţiei care determină producerea unei osteogeneze vii în jurul focarului distructiv cu apariţia de inele de condensare în jurul cavităţilor transparente. Procesul inflamator subperiostic se numeşte periostită când interesează compacta. După vindecare apare hiperostoza. După exteriorizarea puroiului şi drenarea focarului apare faza cronică care poate avea evoluţie lungă. Examenul radiologic este pozitiv abia după 2 -3 săptămâni de la apariţia procesului clinic. În interiorul zonei de liză rămâne un segment osos cu structura şi opacitatea osului obişnuit. fără ca ţesutul osos însuşi să participe la procesul septic. instalate în spongioase sau sechestrul mare cortical. Diagnostic difesrenţial cu goma sifilitică. Tratamentul chirurgical constă în curăţirea focarelor. Sechestrele de osteomielită sunt manifestarea procesului necrotic. La început se constată îngroşarea părţilor moi adiacente cu demineralizarea porţiunii bolnave.

osoase şi leziuni distructive ale falangei terminale ale unui deget, mai evidente pe faţa palmară. Nu se observă reacţie periostică constructivă. Tuberculoza osoasă şi osteoarticulară Tuberculoza osoasă şi osteoarticulară este secundară unei tuberculoze pulmonare. Infecţia se face pe cale hematogenă în faza post primară. De obicei sunt afectate extremităţile osoase, epifizele şi componentele moi ale articulaţiei evoluţia fiind de osteoartrită cronică supurată. Există următoarele forme : Osteita tuberculoasă 1. Osteita tuberculoasă în care focarele tuberculoase se dezvoltă în spaţii osoase bogate în măduvă roşie, vertebre, coaste, stern, oase mici, epifizele oaselor lungi şi rar în diafize. Evoluţia este în mai multe etape : a) etapa incipientă - cu hiperemie şi infiltraţia ţesutului conjunctiv b) etapa proliferativă - când se dezvoltă foliculul TBC care este leziunea primitivă TBC. Lamele osoase se resorb într-un proces de osteoclazie, fără să intervină direct leziunea TBC. c) etapa exudativă necrotică cazeoasă - în sânul ţesutului de granulaţie se produce necroză şi cazeificare. Stadiul final al granulomului TBC. Aspectele radiologice sunt în funcţie de : - prezenţa sau predominanţa procesului proliferativ productiv, osteita granulomatoasă ; - procesul exudativ necrotic de gradul osteoporozei ; - momentul apariţiei fenomenelor de scleroză. În forma productivă, trabeculele ososase sunt distruse treptat prin osteoclazie, cu dispariţia macrostructurii osoase şi apariţia unei cavităţi transparente. 2. Osteita cazeoasă exudativă se instalează precoce. trabeculele osoase păstreză un timp structura, ulterior în jurul masei necrotice apare un inel subţire de scleroză ca o dungă de creion. Mai frecvent în jurul focarului se observă un inel transparent - şanţul de delimitare, care scoate în evidenţă sechestrul, care ulterior este fragmentat şi resorbit. În alte forme, ulterior apar zone de osteoliză. Când focarul TBC este central, pierderea se numeşte cavernă. Are diametrul de 1 4 cm, transparenţa poate fi omogenă, alteori în cavitate sunt sechestre
232

mici. În cazul evoluţiei benigne, ţesutul conjuctival în jurul cavernei se calcifică şi pe radiografie apare o lamă subţire de scleroză paratuberculoasă. În evoluţia nefavorabilă conturul cavernei este neprecis cu fenomene accentuate de osteoporoză. Focarele periferice de osteită bacilară, evoluează în afară şi înspre articulaţie prin pierderi de substanţă, eroziuni marginale de obicei de formă triunghiulară. De la focarele de osteită pot pleca abcese reci sau focarele de osteită pot fistuliza. Localizările principale sunt: falangele, metacarpienele, olecranul, oasele bolţii craniene. 3. Osteita tuberculoasă a oaselor late - se observă la coaste, bazin, oasele bolţii craniului şi se traduce prin abcese reci, apreciabile clinic. Modificările radiologice sunt discrete. 4. Spina ventosa - este o tuberculoză diafizară, care se întâlneşte la copii şi se localizează la oasele tubulare de la mâini şi de la picioare. Caracterstica în spina ventosa este îngroşarea osului prin reacţie periostică. Zona bolnavă poate prezenta două aspecte - aspectul de cavernă - un focar de osteoliză transparent şi care îşi modofică dimensiunile; sau aspectul proliferativ cu îngroşarea fuziformă a osului bolnav. Focarul poate fistuliza şi se poate produce suprainfecţia. Tuberculoza articulară- se manifestă sub forma de hidartroză. artrită fungoasă sau artrită purulentă. În hidartroză, radiologic se constată lărgirea interliniului şi o uşoară calcifiere a extremităţilor osoase, a căror contururi sunt păstrate. În artrita fungoasă creşte opacitatea părţii moi articulare. Artrita purulentă tuberculoasă în cavitate se găseşte cazeum consistent sau lichefiant. Examenul radiologic în tuberculoza osteoarticulară : Examenul radiologic în tuberculoza osteoarticulară evidenţiază : 1. Osteoporoza - iniţial nu are răspuns radiologic decât după resorbţia a 30% din sărurile minerale. Ulterior se produce scăderea difuză şi omogenă a densităţii osoase. Resorbţia osoasă este mai accentuată, în lungul feţelor articulare şi apare ca o dungă transpar233

entă subcondrală - linia de doliu a lui Menart. În primele luni după imobilizare, osteoporoza se accentuează. 2. Îngustarea interliniului articular - radiologic spaţiul articular are transparenţa scăzută, aspectul şters, traiect neregulat şi chiar poate să şi dispară ca urmare a prăbuşirii suprafeţelor osoase de pe extremităţile ce compun articulaţia. Se poate însoţi de deplasări ale oaselor în poziţie vicioasă. În caz de vindecare se produce anchiloză, dacă nu se intervine chirurgical. Leziunile osoase distructive au sediul în epifize şi se extind progresiv în regiunea subcondrală în spongioasa epifizară. Constau din focare de osteoliză şi de osteonecroză. Au sediul pe conturul articular al epifizelor şi când sunt superficiale afectează numai corticala numindu-se eroziuni, care pot fi la marginea suprafeţei, central sau în plină suprafaţă. Când sunt mai profunde, au aspect de cavernă. Demineralizarea şi osteoliza se însoţesc de degenerescenţa unei părţi a măduvei conjunctive, epifizare, ceea ce explică lipsa fenomenelor de scleroză. Periostul reacţionează doar în cazuri rare, când apare osteogeneză perifocală. Alterarea extremităţilor osoase din articulaţia bolnavă favorizează turtiri, luxaţii, atitudini anormale, mai ales în tuberculoza vertebrală, şold şi genunchi. La copii mai pot apărea tulburări în creşterea şi dezvoltarea oaselor. În faza de început se observă alungirea osului, nucleii de creştere apar mai precoce şi sunt mai dezvoltaţi decât pe partea sănătoasă, prin exagerearea osteogenezei cartilaginoase sub acţiunea toxinei bacilare. În stadiul avansat apare hipoplazia cu scurtare a dimensiunii pieselor osoase. Modificarea părţilor moi - abcesele reci - se propagă lent în sensul gravitaţiei şi se insinuează în interstiţiile părţilor moi, ajungând uneori la distanţă de focarul osos. În caria uscată localizată de obicei la umăr, se întâlnesc leziuni distructive osoase marginale, dar părţile moi ale articulaţiei nu
234

reacţionează prin fenomene inflamatorii. Evoluţia În faza de reparaţie a focarului, osteoporoza se atenuează, apare în jur un inel de scleroză şi încep să se vadă contururile extremităţii articulare. Apar apoi, trabecule osoase şi se instalează anchiloza osoasă. În stadii avansate, stabilizarea se face prin pseudoratroze intraarticulare. Osteoartrita tubercuDupă tratament cu antibiotice în stadii incipiloasă a genunchiului ente, evoluţia poate fi favorabilă. Uneori, vindecarea cu păstrarea mişcării se însoţeşte de apariţia artrozei deformante. Tuberculoza coloanei vertebrale Apare mai frecvent în copilărie şi adolescenţă. Localizarea la corpii vertebrali este mai frecventă decât la arcurile posterioare. Regiunea cea mai afectată este dorsală şi lombară. Examenul radiologic în fază incipientă trebuie completat cu tomografii. Iniţial se observă decalcifierea corpilor vertebrali, mai accentuată în spongioasă în lungul platourilor. Faza a doua este îngustarea discului chiar până la dispariţie. La început îngustarea este funcţională, mai târziu discul este alterat şi se însoţeşte de hernierea nucleului. Se face diagnostic diferenţial cu discitele şi spondilodiscitele. Faza mai avansată prezintă decalcifiere a corpului vertebral, platourile sunt uzate şi apar zone de distrucţie cu contur neregulat. Într-o fază mai avansată, pot să se realizeze caverne osoase, sub formă de transparenţe sferice, uneori cu contur precis. Leziunile osoase distructive slăbesc rezistenţa corpului vertebral şi apar fenomene de turtire când are aspectul cuneiform. Uneori, în focarul tuberculos pot fi afectate mai multe corpuri vertebrale. Imaginea alterării osoase se asociază cu bombarea părţilor moi,
235

sub formă fusiformă, caracteristică abcesului rece paravertebral, în regiunea dorsală. Vindecarea tuberculozei vertebrale se face în 2 - 6 ani. Decalcifierea dispare treptat, trabeculele se remineralizează, cavităţile şi pierderile de substanţă sunt înconjurate de benzi de scleroză. Abcesul rece se sinostozează, apare un bloc de sinostoză cu poziţie vicioasă. Pentru obţinerea vindecării se face imobilizarea ortopedică sau chirurgicală a focarului cu grefon osos. Osteoartrita tuberculoasă a şoldului Radiologic iniţial apare o decalcifiere a capului femural şi acetabului şi îngustarea interliniului articular. Aceste fenomene se asociază cu demineralizarea pronunţată, cu prăbuşirea şi distrugerea continuităţii corticalei articulare. În perioada de distrucţie osoasă, capul este erodat treptat şi poate dispărea complet. Acetabulul se lărgeşte mult şi rezultă modificări de poziţie cu luxaţie intracotiloidiană sau luxaţie iliacă a femurului. În stadiul de involuţie şi vindecare, extremităţile osoase îşi recapătă mineralizarea, structura şi trabeculizarea, extremităţile sunt reconturate, se produce o anchiloză fibroasă sau pseudoartroză strânsă. Chirurgical se tratează prin artrodeza extraarticulară.

extremităţii osoase. Rotula şi diafizele calcifiate sunt dezvoltate mai mult decât cele sănătoase. Ulterior, apar distrucţii osoase, iniţial marginale, mai ales în platoul tibial, întreruperea liniei condrocalcare, prăbuşiri şi eroziuni. Spaţiul articular este zdrenţuit, iar pe alocuri dispare complet. Vindecarea se produce în forme de linie fără modificări. Formele grave se termină cu anchiloză fibroasă strînsă sau cu anchiloză osoasă. Sifilisul osos Sifilisul osos este rar. Sifilisul congenital se manifestă precoce în primele săptămâni după naştere sau după vârsta de 2 - 5 ani ( sifilisul congenital tardiv ). Sifilisul congenital precoce Sifilisul congenital precoce se traduce prin leziuFig.1 - Cupă rahitică nuclei osoşi palizi; Fig. 2 - Brăţară şi cupă cu pinteni ni de osteoconmarginali; Fig. 3 - Franjuri rahitice; Fig. 4 - Vindecarea drită, leziuni de periostită, leziuni de osteită rarefiantă, hiperosmie şi dactilită sifilitică. Osteocondrita sifilitică - Leziunea se manifestă la extremitatea oaselor lungi în zona de calcificare provizorie, în special la humerus şi femur. Radiologic se constată îngroşarea zonei de calcificare provizorie, până la 2 - 3 mm, banda opacă prezentând dinţături neregulate care se prelungesc spre epifiză şi metafiză. Ulterior, se constată prezenţa unei bande transparente la nivelul căreia, trabeculele osoase sunt rarefiate sau întrerupte, care trimit prelungiri spre zona de calcificare provizorie, pe care o pot fragmenta şi distruge. În osteocondrita constituită în zona cartilajului de creştere deosebim : 1. cartilaj de creştere normal. 2. bandă de calcificare provizorie opacă, groasă şi dinţată. 3. deasupra acesteia o zonă transparentă la nivelul căreia se pot
237

Osteoartrita tuberculoasă a genunchiului Afecţiunea începe cu hidartroză. Iniţial pe radiografii se apreciază îngustarea spaţiului articular de partea bolnavă. Transparenţa este redusă, apar decalcifieri discrete, care se întind la 10 -15 cm de la interliniu, corticala subţiată, spongioasa epifizară cu ochiuri largi, canalul medular lărgit. Decalcifierea apare de-a lungul liniei feţelor articulare ca o dungă neagră sau linia de doliu a lui Menart, care evidenţiază linia condrocalcară articulară. Se însoţeşte de tulburări în creştere a
236

Sifilisul congenital tardiv

4 cm. mai frecvente în spongioasa metafizară a extremităţii superioare a cubitusului.durează câteva luni şi se manifestă radiologic prin apariţia unei noi zone de calcificare provizorie. canalul medular larg. iar încovoirerea se modifică prin apoziţie periostică în partea concavă. de obicei pe bosele frontale şi tibie. Craniul are dimensiuni mari cu bose frontale proeminente. torace în pâlnie cu şanţ Harrison. Semne osoase generale . 3. forma hiperostozantă . 2. în zona de calcificare provizorie. banda transparentă care corespunde este lată. Extremitatea metafizară a osului are aspect de "cupă rahitică" cu concavitatea spre epifiză.sindrom numit pseudoparalizia Parrot. care îngroaşă compacta marginii anterioare şi dă aspect de lamă de sabie. condil femural. datorită nemineralizării lui. Vindecarea rahitismului precoce . Nucleii de creştere sunt mai mici sau chiar nu apar. abia se văd pe radiografie. boltă craniană şi claviculă. simetrice.prezintă focare transparente.la diafiza tibiei cu osteogeneză periostică intensă. forma mixtă osteomielita sifilitică . metafiza superioară tibială şi sunt însoţite de periostită şi osteocondrită. 238 Rahitismul comun al copilului Rahitismul comun al copilului prezintă următoarele semne : craniotabes. Leziunile sunt unice având loc în special la tibie. Linia de calcificare provizorie este mai groasă. deoarece interesează mai multe oase.4 linii periostale fine.epifizare fertile la pumn şi genunchi. Periostita sifilitică . 239 .scleroză şi periostită. mătănii costale.cu formarea de gome la nivelul cărora se produce necroza şi rezorbţia ţesutului osos cu sediu în metafiza oaselor lungi.apar nuclei de osificare a oaselor.apoi se osifică ţesutul dintre acestea şi dispare scobitura cupei rahitice . care îngroaşă diafiza şi dau aspect stratificat la periferie.oasele sunt decalcificate.este o osteită a falangelor şi metacarpienelor care au aspect suflat în porţiunea mijlocie. Radiologic se constată 3 . În perioada secundară a sifilisului dobândit.produce fracturi şi dezlipiri. Corticala se prelungeşte spre epifiză prin "pinteni rahitici". paralele cu osul. Sifilisul congenital tardiv şi perioada secundară a sifilisului câştigat Aceste două forme au simptomatologie comună. În cazul gomelor sifilitice sunt zone de transparenţă crescută. Banda transparentă a cartilajului este îngroşată. uneori de 8 12 ori mai mare decât normal. Leziunea iniţială este goma sifilitică. Ele sunt difuze. în care se poate vedea şi nucleul osos epifizar şi "franjuri rahitice" care dau aspect de "dinţi de fierăstrău" conturului cupei. antebraţ. osteita rarefiantă . concomitent la mai multe oase. compacte fasciculată şi pot să se producă încovoieri anormale. îngroşări ale extremităţii oaselor lungi.apare la 5 -6 luni de la naştere. Osteita rarefiantă .cu modificări osoase distructive şi hiperostoză. mai ştearsă şi concavă spre epifiză. iar metafiza este mai largă. înconjurată de o zonă largă de spongio . Modificări radiologice locale Sunt în regiunile diafizo . separate prin spaţii liniare transparente. care dublează linia veche . zone de transparenţă rotunde sau ovoide cât un sâmbure de cireaşă. Dactilita sifilitică . corticala subţiată. iar fontanelele se închid târziu. rotunde sau policiclice cu contur şters. Radiologic sunt trei forme : 1. Deşi cartilajul de creştere se dezvoltă normal. cu o impotenţă funcţională . mai frecvent întâlnită la epifizele şi metafizele oaselor lungi. radiologic apare o periostoză localizată pe o întindere de 3 . mai rar la oasele plate. Se deosebeşte de spina ventosa sau panariţiu osos.

linia de calcificare provizorie dispare . care afectează osificarea encondrală şi periostală.fibromul condromixoid. care se prelungeşte lateral prin pinteni osoşi. În raport cu grosimea osului pot fi centrale sau periferice. Diafiza este hipostotică. iar ţesutul din jur este normal. la adult şi prezintă simptomatologia rahitismului la copii. tumoarea deformează osul şi are o creştere centrală sau periferică. rotundă de 2 . După tratament apare o nouă linie de calcificare provizorie între zona de prăbuşire şi cartilajul de creştere. Pot avea caracter osteolitic. Radiologic există osteoporoză. chistul osos şi hemangiomul. cu transparenţă crescută net delimitată.4 cm. Are transparenţă crescută cu calcificări. fracturi.Rahitismul tardiv Rahitismul tardiv .semnul lui Lehndorf.fibromul osifiant al maxilarului superior .marginea metafizei spre cartilajul de creştere este dinţată. precis. Tumorile osoase Tumorile osoase se împart în tumori benigne cu potenţial malign şi tumori maligne care pot fi primitive sau secundare.20 de ani.semnul lui Freankel cu înlocuirea liniei de calcificare provizorie îngroşat în prima fază. Placa de calcificare provizorie este îngroşată cu dinţături pe ambele feţe. Radiologic: .mai frecvent în jurul vârstei de10 ani. Osteocondrom 241 . Este localizat de obicei în sinusul frontal. până la 10 mm grosime. Forma este rotundă sau ovoidă. când se calcifică. datorită unui proces expansiv lent. în special la arcul posterior al vertebrelor. Tumorile osoase benigne Tumorile osoase benigne mai obişnuite sunt : osteomul. Nuclei osoşi epifizari . Coastele prezintă mătănii costale.cartilajul de creştere se lărgeşte . Hematoamele superiostice la femur şi tibie Chistul osos esenţial 240 perimetafizar. la genunchi. Hipervitaminoza D Hipervitaminoza D se traduce radiologic prin lărgirea şi intensificarea opacităţilor liniilor de calcificare provizorie şi intensificarea opacităţii spongioase. dau îngroşarea extremităţilor diafizei. Scorbutul Scorbutul se datoreşte lipsei vitaminei C din alimentaţia sugarului. Fibromul osos Fibromul osos . Uneori osul are caracter suflat. înlociută printr-o bandă opacă. Conturul tumoarei este benign. osteoplazic sau mixt. Osteomul Radiologic. .apare la vârsta de 10 . şold şi coloana vertebrală.semnul lui Winberger. hematoame subperiostice calcificate. Are o formă medulară sau periferică.cu centrul transparent şi o bandă opacă în jur . urmată de încovoierea oaselor. net.apare la 10 . Zona opacă de prăbuşire . fibromul. arciform sau policiclic.20 ani.fibromul neosifiant . localizat în regiunea metafizară a membrelor inferioare. Osteomalacia Osteomalacia este prin carenţă fosfocalcică. Tumora cu mieloplaxe Osteoblastomul benign Osteoblastomul benign . Urmele zonei de prăbuşire rămân evidente mulţi ani după vindecare. de obicei cu transparenţă crescută în chiste sau opacitate crescută în osteom. Osteoporoza este mai accentuată la diafiza oaselor lungi ca o bandă transparentă largă de câţiva mm între metafiză şi linia de calcificare provizorie . Există trei forme : .

Radiologic prezintă focar de transparenţă 242 crescută unic. Corpul vertebral se măreşte. iar lipomul printr-un focar de osteoliză unilocular. uneori poate avea şi aspect septat. Tumorile osoase maligne Tumorile osoase maligne pot fi primitive sau secundare. Osteocondromul Osteocondromul apare la adolescenţi în falange şi metacarpiene. Diagnosticul diferenţial se face cu osteodistrofia fibroasă localizată. Tumorile glomice Tumorile glomice localizate la ultimele falange. chistul osos esenţial.25 de ani. condrosarcomul primitiv. Hemangiomul Hemangiomul este o tumoră vasculară în special la oasele spongioase. cu contur precis şi net ce migrează de la linia cartilajului de creştere spre diafiză. Trabeculele acestuia sunt mai rare cu poziţie verticală şi orizontală. aspectul devine normal. Zona transparentă are aspect de bule de săpun. Frecvent se însoţeşte de fractură patologică.apare mai frecvent la bărbaţi între 10 . După trecerea puseului. tumora cu mieloplaxe. Nidus tumoral cu o mică opacitate centrală este dezvoltat în spongioasă sau subperiostic. Radiologic în forma centrală apare o zonă transparentă. Radiologic se constată triada lui Beck : o lacună ovoidă cu formă de ou. este solitară în epifizele fertile din femur . este o transparenţă. 243 . net circumscrisă în interiorul căruia sunt trabecule osoase radiane. Cu timpul. tratamentul fiind chirurgical sau cu raze X. evoluând parţial spre os. cu eroziuni marginale şi dureri de tip lancinant. Chistul osos esenţial Chistul osos esenţial se dezvoltă între 6 . leucemia . În jur 2 . Când evoluează agresiv apar pusee osteolitice cu decalcificarea traveelor centrale a conturului.Mixomul Mixomul se traduce de asemenea printr-o zonă de transparenţă multiloculară în fagure. condromul osos şi chistul anevrismal osos.se dezvoltă subperiostal. Tumori benigne cu potenţial malign Tumora cu mieloplaxe Tumora cu mieloplaxe poate evolua malign în 10% din cazuri. ataşate osului lung. Tumora formă periferică . lângă genunchi sau pe radius. Se deosebesc două tipuri : . net delimitată spre osul sănătos cu contur circular sau policiclic. rotundă. lobulate. Hemangiomul capilar . Chistul tânăr este unilocular. plasmocitomul Ewing solitar. însoţită de dureri vii.tibie.angiomul cavernos la corpii vertebrali .15 ani mai frecvent la băieţi în regiunea metafizară a oaselor lungi. Osteomul osteoid Osteomul osteoid . încrucişate dând aspect de fagure de albine.angiomul capilar la oasele bolţii. limfosarcomul osos. reticulosarcomul osos Parker şi Jakson. ovoidal sau rotund de 4 -10 mm. cu îngustarea corticalei şi spre părţile moi de care este separată printr-o dungă periostică subţire. mielomul solitar. c) Sarcomul periostic sau parosal . mielomul multiplu Rustiţki Kahler. tumora se dezvoltă excentric. sarcomul osteogenetic sau sarcom osteolitic. realizând mase tumorale voluminoase. Hemangiomul cavernos .3 cm este o zonă de hiperostoză. subţiind corticala. Poate avea sediul central encondromul sau periferic. În raport cu ţesutul din care se dezvoltă se împart în : a) Osteosarcom. Diagnostic diferenţial cu chisturile osoase anevrismale. Apare la adult. b) Sarcomul medulogen cu următoarele forme : tumora Tumora Ewing.cu sediul în osul frontal.modifică structura forma şi dimensiunile corpului vertebral. eccondromul. fibrosarcomul .

o distruge. prezintă o îngroşare fusiformă a diafizei. cu evoluţie foarte rapidă. cu aspect de băşică de săpun. Iniţial. Sarcoamele medulogene Se prezintă sub următoarele forme : Tumora Ewing Tumora Ewing apare în jur de 15 ani cu simptomatologie mai mult inflamatorie. Sarcomul osteolitic periferic Sarcomul osteolitic periferic se dezvoltă în compactă pe o parte din circumferinţa osului afectat. radiografia mărită. RMN şi CT dar metoda de elecţie este radiografia. Periostul decolat produce reacţii lamelare. Modificări radiologice în sarcoamele osteogenetice. cu limite neprecise şi osteoscleroză discretă prin apoziţie reactivă trabeculară şi periostală. cu bază largă de împlantare pe corticala diafizară. cu reacţie periostală fină. prognosticul mai bun. Boala Hand Schüller Diagnosticul diferenţial cu osteosarcoChristian mul.d) sarcomul osteogenic. Are sediul în dreptul oaselor lungi şi creşte în vecinătatea osului.se dezvoltă în masa unui encondrom sau pe o osteostoză osteogenetică. ulterior fiind distrus şi osul lung. interesând şi părţile moi. imaginea creşte. cu sediul diafizar sau metafizar al oaselor lungi. Mielomul multiplu sau plasmocitomul Tipul solitar este mai rar. pentru ca în evoluţie aceasta să fie distrusă. Corticala se distruge. înconjurată de os decalcifiat. pintene osos. fără contur şi modificări radioactive în jur. numit focare osteolitice apoi. cu o imagine de osteoliză omogenă. Cu timpul. apare osteoliza cu contur neprecis. pintene periostal. Sarcomul parosal Sarcomul parosal este mai frecvent în 1/3 inferioară a feţei posterioare a femurului. cu o evoluţie mai lentă centrală sau periferică. Afectează ganglionii limfatici şi dă metastaze osoase şi pulmonare precoce. canalul medular se lărgeşte iar în jur apar lame suprapuse în foi de ceapă. Cel primitiv este mai frecvent la copii în metafizele proximale a oaselor lungi. granulomul euzinofil. Condrosarcomul Condrosarcomul poate fi primitiv sau secundar. Este radiosensibil. angiografia. Sarcomul osteolitic central Sarcomul osteolitic central cu pierderea de substanţă cu contur şters. iniţial dezvoltat în părţile moi în formă de ciupercă. se întinde în canalul medular şi părţile moi. Reticulosarcomul osos Reticulosarcomul osos se traduce radiologic prin osteoliză difuză. o erodează. apar zone de osteoliză. are aspect radiologic de opacitate mare. Condrosarcoamele secundare . Forma centrală. la extremitatea zonei afectate apare pintenul sarcomatos. cu prelungiri în porţiunea osteosclerotică. net precis. realizează o transparenţă chistică pe oasele lungi. chiar aspect de mâncat de molii. În final. 244 Fibrosarcomul Fibrosarcomul este constituit din ţesut conjunctiv fibroblastic. Fibrosarcomul periferic . având acelaşi aspect ca şi osteosarcomul osteogenetic de tip osteolitic. 245 . Prognosticul este defavorabil. evoluţia este rapidă cu fenomene de osteoscleroză sub formă de masă neregulată în jur. apar neomogenitatea tonalităţii minerale a osului cu decalcifiere. osul se îngroaşă.se dezvoltă din stratul extern al periostului şi este numit şi parosal. Pentru diagnostic se utilizează tomografia. juxtacortical. Biopsia stabileşte cu certitudine natura etiologică. Radiologic osul are aspect şters. Iniţial. apoi întrerupe corticala.

Boek . radiologic se găsesc lacune osoase craniene sau imagini pseudochistice în oasele lungi. La craniu leziunile se traduc printr-o lacună rotundă de 1 . tipul pulmonar .endotelioze cu leziuni predominante ale scheletului Granulomul eozinofil Granulomul euzinofil apare la tineri până la 20 ani. Reticulo .Schauman Sarcoidoza osoasă . 2. neomogenă. generalizate. Radiologic la oasele craniului apar zone de liză de formă diferite care cresc în suprafeţe. pot fi unice sau multiple. exoftalmie. Dislipoidozele osoase sau tezaurismozele Dislipoidozele osoase sau tezaurismozele sunt boli în care există 247 Reticulozele osoase Reticulozele osoase reprezintă 246 .Forma multiplă sau boala Rustiţki Kahler .boala lui Besnier .apare la sugari cu sfârşit letal.plămânul este primul filtru (cancerul tiroidian ) . zone de liză rotunde sau ovalară pe coasta vertebrei stern.sunt mai frecvente după cancerul de sân. Tumorile osoase metastatice Tumorile osoase metastatice se pot extinde continuu sau discontinuu. Ele apar în pusee şi se reosifică după tratament. Metastazele osteolitice . În funcţie de mărimea chistelor se împart în trei grade. Cele mai frecvente metastaze sunt cele cu formare de la cancerul de sân şi prostată. coloană.prezintă multiple imagini distructive. Deosebim trei grupe : retuiculo .se traduc radiologic osteoporoză generalizată. La oasele lungi.10 ani cu triada : lacună craniană. ficatul este primul filtru.Schauman . diabet insipid. La coloană. vertebre. scheletul al treilea .endotelioze. Osteogeneza imperfecta laetalis participarea scheletului în cadrul reticulozelor. cu benzi transparente în lungul matafizelor sau oblice. Sarcoidoza osoasă Boala lui Besnier . de obicei la oasele bolţii craniene.are sediul în oasele tubulare de la mâini şi de la picioare sub forma de imagini chistice multiple. tipul venei porte . Metastazele osteoplastice apar după cancerul de prostată şi vezica urinară şi se localizează în scheletul trunchiului.Boek .Siwe . dislipoidoze şi reticuloze maligne. Boala lui Letterer . cu reacţie osteogenică subperiostică discretă. în circuitul venelor cave .tumora iniţială în plămân cu metastaze în restul organelor prin venele pulmonare. plămânul al doilea. 3. bazin. maxilare şi mai rar la osaele lungi. lacuna este în diafiză şi transparenţa este brăzdată de septuri. Căile pe care se produc metastazele sunt variate şi pe traseul lor sunt mai multe tipuri de filtre capilare : 1. rar se întâlnesc şi forme osteosclerotice sub formă de noduli sau spiculi. renal şi tiroidian.2 cm cu contur bin trasat printr-un inel de scleroză. cu sediul de elecţie pe oasele craniene. Se întâlnesc frecvent fracturi în os patologic.Siwe Boala lui Letterer . de dimensiuni diferite. Metastazele se localizează mai frecvent în oasele bogate în măduvă roşie.cu tumoră iniţială în tubul digestiv. Boala Hand Schüller Christian Boala Hand Schüller Christian apare la 3 . corpul vertebral se turteşte şi are aspect de vertebră plană Calve. Limfosarcomul şi leucemia Limfosarcomul şi leucemia . În leucozele cronice apare osteoporoză difuză.

apare când copilul începe să meargă. Limfogranulomatoza malignă Boala lui Hodgkin Limfogranulomatoza malignă se dezvoltă mai ales în ganglioni şi splină.Hurler sau gorguilMeloreostoza ism. Corpii vertebrali sunt turtiţi şi au aspect biconcav. se însoţeşte de sclere albastre şi este mortală. Radiologic. Boala lui Gaucher cu perturbarea metabolismului cheratinei. Acondroplazia Parrot . displaziile encondrale şi distrofii de creştere. Mai pot fi afectate coastele sau sternul.sunt tulburări de creştere. sub forma de zone transparente unice sau multiple separate prin trabecule sub formă de bule de săpun. ganglioni. La oasele lungi.epifizar. caracterizat prin : nanism disproporţional hepato . apare după 12 ani şi are caracter familial. este o lipsă de opacitate a scheletului cu insuficienţa de dezvoltare a corticalei. surditate. 3. gâtul scurt. După vindecarea bolii aspectul îşi revine la normal. Modificările osoase sunt rare cu aspect osteolitic.megalie. mandibulă sau extremitatea inferioară a genunchiului. În jurul focarelor osteolitice sunt zone de osteoscleroză.epifizar a oaselor lungi. 2. Coastele prezintă nodozităţi multiple datorită fracturilor. Din acest grup fac parte : 1. Determinarea osoasă la vertebrele lombare duce la tasare. ficat. Se produc fracturi repetate. de osificare şi de dezvoltare a scheletului. Oasele sunt hipostozice. iar bolta este turtită în sens vertical şi depăşeşte baza. îngroşate din loc în loc datorită calusurilor exuberante şi scurtate din cauza fracturilor. Osteogeneza imperfecta laetalis . rar în oase. nucleii osoşi epifizari sunt fragmentaţi. În acestă categorie intră Boala Hand Schuller Christian în faza cu lipoidoză colesterinică. subţiri şi gracile (boala oaselor de sticlă).Pick. Boala lui Niemann . corpii vertebrali turtiţi. o lipoidoză fosfatică predominant în splină. Radiologic prezintă platispondilie generalizate . vertebră de ivoriu. Radiologic.displazie spondilo epifizară. 2. tulburări a activităţii cartilajului de creştere diafizo . În boala Gaucher apar calcifieri în formă de lacună mare la falange. uneori însoţită de spiculi prin reacţie periostală. 3. osteosclerotic sau mixt.datorită tulburării osteogenezei econdrale a cartilajului de creştere diafizo . Sindromul Trias fragilitas ossium . metacarpienele au aspect conic. Sindromul Morquio . alteraţii corneene. epifizele sunt diforme. Distrofiile osoase Distrofiile osoase .spleno . dar sunt hipostotice. Se cunosc mai multe tipuri de distrofii periostale : 1. însoţite de paraplegie. caracterizată prin afectarea creşterii vertebrelor.o perturbare în metabolismul grăsimilor. şeaua turcească largă. Craniul este mare. oasele cresc numai în lungime. Displaziile encondrale politrope sau condrodisplaziile Sunt afecţiuni care produc modificări în evoluţia şi dezvoltarea cartilajelor epifizare cu creştere periostală normală. Oasele au fragilitate moderată. Membrele par lungi comparativ cu trunchiul. Oasele se dezvoltă corect în lungime. oasele bolţii craniene sunt subţiri. idioţie. Osteopsatiroza Lobstein . oasele sunt 248 .cu sclere albastre şi surditate. mersul specific de raţă. Sindromul Pfaundler . mâna are aspect caracteristic. Se împart în distrofii generalizate de următoarele tipuri : distrofiile periostale. Se produce o 249 Distrofiile periostale Distrofiile periostale apar datorită afectării ţesutului mezenchimal subperiostal. Oasele datorită acestui fapt sunt scurte şi groase.fără sclere albastre.apare la naştere.

Vertebrele cu aspect specific în sandwich cu platourile mai lărgite şi opace. ceea ce produce îngroşarea trabeculelor osoase şi compacte. opace. Este mai frecventă de partea dreaptă şi se traduce radiologic prin benzi opace de-a lungul osului. scămoşată. Sunt mai multe faze. În cazuri rare. Osteita încapsulată Se traduce radiologic prin îngroşări bilaterale şi simetrice ale oaselor tubulare de la mâini şi picioare şi a oaselor lungi. se traduc prin excrescenţe şi forme variabile. în timp ce osteogeneza periostală este normală. Afectarea interesează faţa metafizară a cartilajului de creştere din care se desprind muguri cartilaginoşi care formează exostoze laterale. Cauza bolii este tulburarea vazomotorie şi nutritivă pe teritoriul neurofibroamelor dezvoltate în schelet. trunchiul normal dezvoltat. ţesutul spongios şi compacta conţine structură fibrilară.Boala oaselor de marmură sau osteopetroza Albers Schönberg este ereditară şi familială. unele pediculate. Craniul voluminos. Neurofibromatoza cutanată . caracteristic fiind vertebra cu chenar. alterând cu benzi transparente în regiunea de creştere. leziunile osoase au caracter parcelar. anemie progresivă cu debut în copilărie. 250 Diagnostic diferenţial cu boala Camurati Enghelman. Distrofii direcţionale. prezintă oase cu densitate compactă. Meloreostoza Meloreostoza este o distrofie cu condensare a compacte. 251 . osul se alungeşte. iniţial cu zone de transparenţă crescută. Oasele afectate se încurbează. Creşterea osului în Boala Recklinghausen lungime este afectată.Pierre Marie. apar linii de fractură. asociată cu hiperostoza de ambele părţi ale compactei. Faza de decalcifiere cu hiperemie. ulterior cu condensare progresivă şi îngroşarea oaselor pe seama tăbliei externe. se încovoaie. Radiologic.creştere insuficientă în lungime. procesul începe la diafiză şi este delimitat în V faţă de osul sănătos. osul are aspect şters. craniul creşte în dimensiuni. hipertrofie în măciucă a extremităţilor osaose. Nu au tulburări psihice. Osteita deformantă Paget Osteita deformantă Paget cu evoluţie lungă. Apare cifoscolioză. deformate. rămân pitici cu membre scurte. Vertebrele sunt scămoşate. Radiologic. Craniul este mărit. în urma unor apoziţii periostice sub formă de manşoane. Exostozele cartilaginoase multiple Boala exostozantă Ombredanne se caracterizează prin excrescenţe multiple cu structură osoasă în centru şi cartilaginoasă la periferie. Afecţiunea se datorează perturbării rezorbţiei osoase. uneori "în carte înfoiată". Pacienţii afectaţi. striaţii paralele. structura osoasă este anarhică.boala lui Reklinghausen II Radiologic se găsesc hipoplazii şi eroziuni osoase în vecinătatea neurofibroamelor din părţile moi. în care scleroza apare doar la diafiză. alungite şi încovoiate. comparată fiind cu ceara topită ce se scurge de-a lungul unei lumânări. Osteopatia hipertrofiantă toxică pneumică Maladia Banberger . scleroză şi eburnare. pătate. pneumatoza tibiei. În faza ulterioară de recalcificare. Prezintă clinic fracturi patologice. Osteopatii condensate Boala oaselor de marmură sau osteopetroza Albers Schönberg . capul mare. bolta îngroşată şi îngustarea găurilor de la bază. apar apoziţii periostale. Oasele au metafizele lărgite şi îngroşate şi epifizele hipertrofiate. diminuarea vederii. Acromegalia turite. Radiologic. tibia şi femurul sunt hipertrofiate.

osul având aspect de decalcifiere. Radiologic . rotunzi sau ovoizi. cu mobilizare excesivă a calciului spre exterior. mai frecvent unilateral. mai frecventă la femei şi apare în copilărie. ţesutul osos se reface. Leziunile osoase distrofice sunt unilaterale. pătate. toracele în formă de clopot. care produce modificarea şeii turceşti şi exces de hormoni 253 . După îndepărtarea adenomului paratiroidian.scolioză. care înlocuieşte osul iar radiologic prin chiste transparente. Clinic . care produce eliminare exagerată a fosforului. hipofosforemie.prezintă dureri osoase. Sediul de elecţie este juxta epifiziar la oasele lungi. cu sediul în centrul osului. Oasele craniului sunt îngroşate. asociată cu pigmentaţie cutanată şi pubertate precoce. realizând „leontiazis ossea”. cifo . îngroşări la nivelul calusurilor. se asociază cu litiaza renală sau nefrocalcinoză. situaţi în special la oasele mâinilor şi picioarelor. Se caracterizează prin proliferarea ţesutului conjunctival fibros. cu aspect de fagure de albine. Sindromul humoral : hipercalcemie. cu aspect de vată scămoşată. Osteopoikilia Osteopoikilia este rară.Compacta se fasciculează. cu predilecţie spre membrele inferioare. Osteita fibrochistică generalizată Boala Recklinghausen Osteita fibrochistică generalizată este datorită adenomului paratiroidian. maxilar. Distrofii osoase endocrine Glandele endocrine acţionează în dezvoltarea scheletului. formează tumorile brune la nivelul cărora apar radiologic aspecte pseudochistice şi fracturi. Acromegalia Acromegalia este datorită adenomului euzinofil al lobului anterior al epifizei. fosfataze alcaline crescute. corpii vertebrali sunt turtiţi.minând însă şi modificări patologice ale acestora. se destramă.vasculare. descoperită întâmplător. hipertrofia unei jumătăţi a sa. Radiologic apare un aspect pătat al extremităţii oaselor lungi cu noduli opaci. uneori cu suflarea osului. aspecte pseudochistice şi deformări osoase. metacarpiene. hipercalciurie. Craniul prezintă îngroşarea. Displazia fibrochistică poliostică Jaffe Lichtenstein Etiologia şi patogenia este necunoscută. deter252 Sindromul Albright Sindromul Albright se întâlneşte la fetiţe cu osteită fibroasă unilaterală. hiperfosfaturie. Insulele conjunctivo . Se produce lărgirea canalelor Havers cu proliferare de ţesut conjunctiv. canalul medular este larg. Sunt interesate unul sau mai multe oase.

boala capului celui de . poate fi acută sau lentă şi progresivă . Necroză aseptică a capului celui de-al II lea metatarsian Köhler II Iniţial. cu cifoză secundară . anemie calciformă. circumscrisă numai la o mică porţiune dintr-o anume epifiză. falangele unghiale cu pinteni în formă de ancoră. boala Gaucher. Sindromul Cushing Sindromul Cushing este datorat hiperplaziei cortico . . complicată cu microgeode subcondrale.Perthes . . toxice.se caracterizează prin necroză epifizară. vertebrele dorsale mărite. Osteocondrita se produce în hemofilie. fizice. oasele bolţii îngroşate. cu turtirea de sus în jos a capului femural. Necroze osoase aseptice sau osteocondritele Sunt procese consecutive unei tulburări de nutriţie în urma modificării circulaţiei sanguine locale. cu hipertrofia scheletului. arsuri. aspectul de gigantism. amenoree. subcondrală limitată. Este întâlnit la femei. cele mai frecvente fiind : Osteocondrita juvenilă a şoldului Boala Legg . însoţit de obezitate. tulburări circulatorii prin embolii septice sau gazoase. Cartilajul de creştere este mai îngust. În faza de refacere.Osgood . marginea anterioară a vertebrelor în trepte.suprarenale cu modificări ulterioare pe hipofiză. care dă osteonecroza. vertebrele uneori cu aspect de ramă.epifizioliza .al II -lea metatarsian. căldură. Osteocondrita vertebrală Osteocondrita vertebrală. radiologic există o fragmentare a tuberculului anterior al tibiei. ţesutul necrotic este resorbit. Osteocondrita tuberozităţii anterioare a tibiei Boala Schlatter. cu apoziţii periostice şi cifoză. cu lărgirea cartilajului de creştere al acesteia şi metafiză. craniu mărit în volum. periostoză. Radiologic apare osteoporoză mai accentuată la scheletul trunchiului. Osteocondrita disecantă Osteocondrita disecantă . care se detaşează şi rămâne în articulaţie.Waldenström Osteocondrita juvenilă a şoldului. frig sau iradiere. la tineri. fosfoarsenic. hirsutism. arcade zigomatice proeminente.constă în lunecarea capului femural pe col.10 ani. dar epifiza rămâne mai scurtă şi deformată cu artroză deformantă. se însoţesc de rezorbţii osoase. înlocuit cu os nou. apare o demineralizare localizată. Se localizează la epifiză. apofiză sau os mic în totalitate. cifoza juvenilă Scheuermann este datorită modificării inelului marginal de osificare a corpurilor vertebrale. hipotiroidism . dorsum selar fracturat. Platourile corpurilor vertebrale sunt dinţate cu noduli Schmorl. Apare frecvent după luxaţie congenitală. progmatism. regiunea sprâncenoasă mărită. Cauzele cunoscute ale necrozelor osoase aseptice sunt : traumatisme. Fiziologic boala se explică prin exces de hormoni glucocorticoizi suprarenali. Radiologic apare şea turcească mărită.de creştere. membrele îngroşate. Uneori.boala lui König . descrisă anterior . pe fond de osteoporoză cu fragmentarea şi aspect pătat al nucleului cefalic.Lannelongue Apare la 12 -16 ani la băieţi. capul femural este modificat în coxa vara şi artroză deformantă. sinusurile pneumatice dezvoltate. ondularea conturului. Imaginea se mai numeşte şi şoarece articular. Necrozele osoase aseptice de cauză necunoscută sunt frecvente 254 255 . care apare la 5 . cu decalcifierea acesteia . hipertensiune arterială. cu timpul.

La adulţi se numeşte sindromul Felty. cot. În fazele avansate. prezentând modificări osteoarticulare caracteristice : predilecţie pentru afectarea articulaţiilor mici şi în special interfalangiene distale. asociată cu splenomegalie şi hipertrofii ganglionare. apar eroziuni marginale şi periostită metafizară. interesând articulaţiile şi tendoanele.Chauffard este poliartrită cronică a copiilor. în care localizarea frecventă este scheletul axial cu calcificarea ligamentelor intervertebrale. Nodulii lui Bouchard. Evoluţia este în pusee prin extindere la articulaţiile mari în sens centriped. iniţial apare o demineralizare periarticulară.tardiv demineralizare.Rose pozitivă. lărgirea spaţiului articular. Afectarea articulaţiilor de la baza craniului şi temporo . cifoză. asocierea cu modificări de ax şi anchiloze ale acestuia. apare un exudat purulent interarticular. microgeode şi lărgirea iniţială a spaţiului articular. coloana. colita ulceroasă. care interesează articulaţiile mari. umăr.iliacă. cu evoluţie lungă. 15% dintre bolnavii cu psoriazis. Simptomatologia apare în reumatismul poliarticular şi în diartroze.AFECŢIUNI ARTICULARE Afecţiuni articulare Inflamatorii şi supurate Afecţiuni articulare Inflamatorii şi supurate . Sindromul Behcet Sindromul Behcet cu modificări articulare. 257 Gonartroza 256 . Nodulii Heberden sunt insule de scleroză în falanga a II -a. unde şi acestea sunt afectate.prezintă clinic conjunctivite. linia Menarth apare ca o bandă transparentă în lungul liniei calcare condroarticulare. Boala lui Still . apar mai ales la femei la articulaţiile interfalangiene proximale. Interesează articulaţiile mari. Articulaţiile afectate sunt în special la membrele inferioare. genunchi. Este considerată ca un reumatism articular cronic cu ţesutul latex şi reacţia Waaler . eroziuni marginale. leziunile axiale sunt asemănătoare cu cele din spondilita anchilozantă. suprafaţa osoasă se erodează. mai rar cu gonococ. Examenul radiologic evidenţiază . exceptând forma scandinavică. boala Wiple. Ulterior. Psoriazis artropatic Psoriazis artropatic este o afecţiune de cauză necunoscută. caracteristic fiind prezenţa nonsindesmofitului marginal. interliniul se îngustează. apar modificări articulare. cistite şi artrite. vertebrale şi la articulaţiile mari. apoi. Radiologic. apoi îngustarea lui. coatele şi talagiile. existând agregare familiară iar nodulii lui Heberden lipsesc. Spondilita anchilozantă Spondilita anchilozantă. cu evoluţie lentă. artroze intervertebrale. AFECŢIUNI ARTICULARE CRONICE Poliartrită cronică evolutivă Poliartrită cronică evolutivă este o afecţiune a sistemului colagen. Enteropatiile seronegative Enteropatiile apar în unele tulburări digestive cum ar fi : boala Crohn.mandibulară este în 20% din cazuri. uneori poate fi interesată şi coloana vertebrală. fără anchiloză. Iniţial. linia condrocalcară dispare. artroză sacroiliacă şi leziuni mai discrete la articulaţiile mici. apar deviaţii şi subluxaţii ale degetelor şi ulterior anchiloza. Articulaţiile mari frecvent interesate sunt genunchii. foarte rar cu anchiloză. sunt dureroase.Chauffard Boala lui Still . Sindromul Reiter Sindromul Reiter . SPONDILARTRITELE SERONEGATIVE O categorie deosebită o reprezintă spondilartritele seronegative în care factorul reumatoid este negativ. În perioada de vindecare apare anchiloza osoasă. cervicala şi articulaţia sacro .se datoresc infecţiilor cu stafilococ sau streptococ. se produce o sinovită inflamatorie. care interesează cca. sinovitele şi bursele seroase.

se constată îngustarea interliniului articular şi îngroşarea liniei opace articulare. fără cauze bine definite.ARTROZA DEFORMANTĂ Este datorată unui proces trofic local la o singură articulaţie. care favorizează depunerea sărurilor calcare. radiologic există noduli opaci. Nodulii Heberden au fost descrişi. traumatisme articulare. ondularea şi neregularitatea lui. mai ales median. sediul afecţiunilor este la coloana vertebrală şi articulaţiile mari. care se datoreşte depunerii de cristal hemogentizic. se traduce prin îngustarea interliniului articular. leziuni inflamatorii. Localizarea este preferenţială la coloana vertebrală. În evoluţie apar osteofite marginale. există forma polar superioară. sau modificări ale staticii. rotunzi sau ovoidali. tasarea suprafeţelor articulare cu aplatizarea lor şi subluxaţie. OSTEOCONDROMATOZA ARTICULARĂ Se caracterizează prin prezenţa de corpi străini osteocartilaginoşi multiplii în articulaţii. În mielodispalize există rezorbţia osoasă a capetelor articulare aferente unui ulcer trofic plantar. Artroza deformantă a genunchiului Gonartroza Artroza primitivă este mai frecventă la femei la vârsta menopauzei şi la persoanele care fac eforturi. Periartrita scapuloumerală Periartrita scapuloumerală la care leziunile se găsesc la ten259 . eroziuni marginale. radiologic. cu scleroză şi ostocondromatoză. şold şi genunchi. dispuşi în jurul articulaţiei. cu sediul în dreptul acoperişului acetabular. PERIARTRITELE CALCARE Sunt datorate unor procese degenerative sau rupturi cu sediul în tendoanele. În siringomielie sunt afectate articulaţiile membrelor superioare şi falangele. Producţiunile osoase marginale periarticulare sau osteofitele. forma polar inferioară. iar forma secundară apare după luxaţii congenitale. radiologic. Ocronoza Ocronoza o boală cu caracter ereditar. SPONDILOZA DEFORMANTĂ Artroza coxofemurală primitivă Coxartroza Poate fi primară. traumatisme. dezrotunjirea feţelor articulare. se dezvoltă în coroană pe marginea suprafeţei articulare. în special la haluce. Iniţial. leziunile fiind de tip artrofic destructiv. Artroza secundară are cauze locale. ARTROZE NEUROTROFICE Sunt afecţiuni articulare cu deformări importante. cu scleroza lor şi osteoscleroză subcondrală. ligamentele periarticulare şi ţesuturile din jur. cu îngustarea interliniului articular. Radiologic. Prezenţă de osteofite marginale. uneori se asociază cu osificări capsulare şi osteocondromatoza articulară. osteocondrită juvenilă. hemofilia este una dintre cauzele favorizante. microgeode. este afectată articulaţia patelo femurală cu osteofite şi în faza a doua între femur şi tibie. capsulă şi părţile moi periarticulare. cu sediul spre extremitatea inferioară a interliniului şi forma axială. Poate fi însoţită de protruzia capului femural în acetabul şi forme distructive ale capului femural sau acetabulului. cu caracter hipertrofic şi sclerotic în tabes. genu 258 valg sau var. cu imagini de spicauri cu aspect triunghiular. osteoscleroză în oglindă a suprafeţelor articulare. ARTROPATIILE METABOLICE Guta Guta se datoreşte depunerii în articulaţii de cristale de acid uric. producând rezorbţii.

posterioară.incidenţe axiale Hirtz I sau Hirtz II.punctul cel mai proeminent infero . Calcificările pot fi de densitate slabă sau masive. .incidenţa occipito . Radiologic au aspect de spin.punctul alveolar.R.alveolară sau incidenţa Tscheboul.nazală sau semiaxială.anterioare prezentând interes : .anterior al mandibulei . .L. Epicondilita Epicondilita este un proces de tendinită a muşchilor care se inseră pe epicondil.incidenţe de profil . Periartrita genunchiului sau boala lui Pellegrini Stieda Boala se instalează după traumatisme ale genunchiului. 261 260 . Dintre incidenţele postero . se găsesc depozite calcare la locul de inserţie a tendoanelor. situată între cele două arcade sprâncenoase . . . Periartrita calcifiantă a şoldului Periartrita calcifiantă a şoldului se traduce radiologic prin concreţiuni multiple sub formă de noduli mici.intern a condilului femural sau opacifiere în bandă paralelă cu faţa internă a condilului.glabela. punctul de întâlnire a suturii cu cea sagitală . .incidenţa occipito .punctul nazal la baza oaselor nasului . se constată o opacifiere semilunară care înconjoară unghiul supero .punctul spinal subnazal. situat median la marginea anterioară a arcadei alveolare superioare . . mastoida şi laringele.înaltă. Exostozele calcaniene Exostozele calcaniene îşi au sediul pe partea plantară a tuberozităţii calcanee. . situate între acromiom şi trohiter. . CAPITOLUL XVII.bregma. în vârful spinei nazale anterioare .incidenţa faţă .incidenţa vertico . Radiologic. Explorarea masivului facial şi a calotei se realizează prin: Radiografia de faţă a craniului Incidenţă postero .dentară. . . Principalele puncte craniometrice sunt : .anterioară Incidenţă antero . Examenul radiologic în ORL interesează sfera craniului cu sinusurile feţei. în vecinătatea sprâncenei cotiloide. la locul de inserţie a apovrozei şi a muşchilor plantari sau pe faţa posterioară a calcaneului la locul de inserţie a tendonului lui Achile.incidenţa Blondeau.frontală.incidenţa supraoccipito . . EXAMINĂRI RADIOLOGICE ÎN DIFERITE SPECIALITĂŢI EXAMENUL RADIOLOGIC ÎN O.punctul mentonier . opaci. radiologic.doanele muşchilor scurţi rotatori şi în special la tendonul supraspinosului.

planul orizontal EF . exceptând unele regiuni cum este mastoida. bandă de pânză .numit şi planul vertical. Raza centrală este perpendiculară. trece prin vertex şi cele două conducte auditive externe . punct lateral la unghiul mandibulei . Planul sagital este perpendicular pe casetă. ca nişte formaţiuni transparente cu contur precis. .planul sagital AB . gura este larg dechisă. intră la baza orbitei. 262 Bolnavul în decubit ventral. în centrul orificiului auditiv extern. Pentru poziţiile cu rază oblică radiografiile se fac fără grilă. supraoccipito . capul în extensie se sprijină cu bărbia pe casetă.linia interorbitară IJ.trece prin limita inferioară a orbitelor şi marginea superioară a conductelor auditive externe . raza centrală de asemenea.anterioară. intră la mijlocul liniei care uneşte unghiurile mandibulei. ( Tscheboul ) cu gura deschisă. inionul.radiografia de craniu postero . . Reguli pentru efectuarea radiografiilor de craniu Pentru efectuarea radiografiilor de craniu. cu antebraţele în flexie. planul sagital paralel cu caseta. vertico -nazală (semiaxială ). Uneori. . . antebraţele înflexie se reazemă cu palmele pe masă. . Bolnavul în decubit ventral. reprezentate prin .Bolnavul în decubit ventral.radiografii în incidenţa supraoccipito . . uneşte unghiul extern al ochiului cu orificiul auditiv extern . la vârful bolţii craniene . trebuiesc respectate următoarele reguli : .Radiografia de craniu postero . EXAMENUL RADIOLOGIC AL SINUSURILOR FEŢEI Se realizează prin: . la întâlnirea suturii sagitale cu lambdoida . unde se fac incidenţe unilaterale . sinusurile frontale şi 263 . planul sagital este perpendicular pe casetă.radiografiile în decubit. capul în extensie forţată cu planul sagital perpendicular pe casetă se reazămă cu vertexul pe mijlocul acesteia.Radiografia de craniu lateral. punctul auricular. examinările radiografice se pot face în poziţie verticală . este ridicat.nazale ( Mahoneys ). evidenţiază sinusurile feţei. se sprijină cu palmele pe masă. la protuberanţa occipitală externă .sinusurile maxilare. intră prin vertex şi iese prin nazion.examenul radiologic de craniu se face de faţă şi profil.caudal 18 grade şi iese prin nazion.planul frontal biauricular CD .pentru examenele de ansamblu. raza centrală este înclinată cranio .linia bazală sau GH ( planul orbito .Hirtz I .Incidenţa axială submento . uneori şi axial. raza centrală perpendiculară. .verticală . . capul în uşoară extensie. dreapta şi stânga . Sinusurile feţei sunt în număr de opt. uneşte unghiurile externe ale ochilor. se reazemă cu bărbia pe casetă. Bolnavul în decubit dorsal. gonionul. .meatal ). simetrice şi se împart în sinusuri anterioare.partea cu leziunea presupusă se aşează pe casetă. lambda.anterioară.este planul median care împarte capul în două jumătăţi simetrice. intră prin lambda şi iese prin vârful capului. Aceste radiografii. Raza centrală este perpendiculară. . Principalele planuri şi linii faciale sunt : . capul în uşoară extensie se reazemă cu bărbia pe casetă.- vertexul. antebraţele în flexie se reazemă cu palmele pe masă. Bolnavul în decubit ventral cu capul întors 90 de grade.alveolară. . întrebuinţăm diafragme antidifuzoare. . necesită găsirea unei poziţii comode şi fixarea craniului prin saci de nisip. umărul de partea în care este întors capul.

Colesteatomul este o complicaţie care determină rezorbţia osului cu apariţia unei cavităţi unice. peretele superior al sinusului este format din peretele inferior al orbitei. celulele mastoidiene dispar. Sinusitele cronice au caracter cataral. eburnat. Sinusurile maxilare sunt delimitate median de peretele lateral al narinei. situate în unghiul intern al orbitei. Stenvers. manifestate radiologic prin . Pe radiografia de faţă şi mai ales pe tomografii se văd : epiglota la baza căreia sunt valeculele gloto . prin incidenţe speciale . SINUSITELE Mucoasa sinusurilor feţei. distrugerea pereţilor şi invazia spre ţesuturile din jur. EXAMENUL RADIOLOGIC AL LARINGELUI Se efectuează prin radiografii şi tomografii.se examinează mai bine pe radiografia axială. reprezentate radiologic printr-o umbrire neomogenă a sinusului. EXAMENUL RADIOLOGIC AL MASTOIDEI Se examinează radiografic. Atunci când se efectuează radigrafie în ortostatism se poate observa un nivel hidroaeric. procesele inflamatorii se extind la mastoidă prin trompa lui Eustache.epiglo265 . Sinusitele acute purulente se manifestă radiologic printr-o opacifiere a sinusului. Tomografii liniare de faţă şi profil.Schuller. cu contur net. Au formă şi contur superior net. precum şi opacifierea casei timpanului. însoţită uneori de decalcifierea pereţilor. Sinusurile comunică larg cu fosele nazale. Tumorile maligne Tumorile maligne ale sinusului feţei se traduc prin opacifierea intensă a acestora. de faţă şi profil. Reacţia mastoidiană se traduce radiologic prin reducerea transparenţei antrului şi celulelor mastoidiene. scheletul cartilaginos al laringelui. transparente. cricoidul şi Histerosalpingografia aritenoidele când sunt sscalcificate. Celulele etmoidale sunt multiple de dimensiuni mici. Sinusurile frontale . sinusurile posterioare sunt . Rinosinusita alergică edemaţiează mucoasa tuturor sinusurilor. Sinusitele acute Sinusitele acute catarale. uneori septate.sinusuri sfenoidale şi celulele etmoidale posterioare. În otitele medii acute sau cronice. Coriza gripală şi afecţiunile dentare sunt cauzele prezente ale sinusitelor. toate drenate în în meatul mijlociu. Polipoza nazală se manifestă prin reducerea transparenţei foselor nazale şi bombarea pereţilor acestora. Reducerea transparenţei acestora are însă caracter tranzitoriu şi poate avea aspect normal în scurt timp. cartilajul tiroid. În otita medie cronică.au contur policiclic.epiglotice. Chisturile sinusale sunt 264 mai frecvente în unghiul diedru inferior al sinusului maxilar. Pliurile ariteno . Sinusurile sfeniodale . Chauseau III. au aspect scleros. deschise în meatul superior.reducerea difuză a transparenţei sinusului datorită catarului mucoasei. Radiografia de profil evidenţiază hioidul. osteoliza oscioarelor urechii medii. În mastoidita supurată acută se evidenţiază opacifierea celulelor mastoidiene şi a antrului mastoidian chiar cu liză a peretelui acestuia.celulele etmiodale frontale. reprezintă prelungirea mucoasei pituitale.

presupune introducerea substanţei opace de contrast în artera carotidă sau vertebrală şi efectuarea de radiografii instantanee. lărgeşte gaura optică şi lezează tuberculul selar.rahidian din sistemul ventricular cerebral cu aer introdus direct prin puncţie. La nivelul glotei se observă ventricolul lui Morgagni. mucocel sau colesteatom. dilatarea canalelor diploice. datoraţi unor accidente de muncă se localizează prin tehnica specială Comberg. Ventriculografia . delimitat superior de banda ventriculară şi inferior de coarda vocală.alveolară Tscheobul. Gliomul nervului optic.constă în înlocuirea lichidului cefalo . prezenţa de impresiuni digitate. În tumorile maligne se constată distrucţia osoasă masivă. individualizând substanţa albă. . corpi străini. Pereţii orbitari pot fi modificaţi cu lize în jurul acestora. Fracturile orbitare sunt uşor de evidenţiat fiind însoţite uneori de înfundare şi opacifierea sinusului sfenoidal. Tumorile intraorbitare . Meningiomul învelişului nervului optic se traduce prin lărgirea găurii optice.constă în înlocuirea lichidului cefalo . Radiografii ale craniului cu substanţă de contrast. Meningiomul aripilor mici a sfenoidului îngroaşă şi opacifiază micşorarea găurii optice. La craniul osificat se accentuează la impresiunile digitale cu mărirea şeii turceşti. Alte tumori benigne sunt: osteomul sinusal. fantei sfenoidale şi a orbitei. care se manifestă sub forma unor opacităţi policiclice. Diagnosticul diferenţial se face cu tuberculoza laringiană. Corpii străini metalici orbitari.radiografia de faţă supraoccipito . care se infiltrează în ţesuturile din jur. Examenul radiologic constă în : . 266 Tumorile nervului optic produc asimetria canalelor optice. subţierea oaselor craniului în dreptul tumorii. Examenul radiologic este indicat în tumorile laringelui şi hipofaringelui. cenuşie şi unii centrii nervoşi sau formaţiuni patologice.radiografii de profil la craniului. Encefalografia gazoasă PEG . EXAMENUL RADIOLOGIC ÎN NEUROLOGIE Explorarea neurologică se efectuează prin: Radiografii simple ale craniului cu substanţă de contrast. Tumorile cerebrale Tumorile cerebrale produc lărgirea sau dehiscenţa suturilor. Encefalografia arterială . excentric caudală 30° şi . care utilizează o scoică aplicată cu polul anterior al globului ocular.tice se desprind din vârful epiglotei şi merg posterior şi în jos. CT şi RMN sunt metode recente care dau relaţii asupra structurilor cerebrale. EXAMENUL RADIOLOGIC ÎN OFTALMOLOGIE Se efectuează în cazuri traumatice. 267 . tumori.radiografia pentru orbite. mărirea şeii turceşti. Este eficientă pentru depistarea anevrismelor şi a malformaţiilor circulatorii cerebrale. .benigne determină exoftalmie şi lărgirea diametrului orbitei. Hidrocefalia congenitală sau provocată Hidrocefalia congenitală sau provocată se manifestă radiologic la copilul mic prin craniu destins şi oasele bolţii subţiri şi persistenţa suturilor.incidenţa Rhese pentru găurile optice. procese inflamatorii.rahidian din sistemul ventricular cerebral şi din spaţiile subarahnoidiene sub aer introdus prin puncţie.

psamon. Se efectuează radiografii comparativ la ambii sâni. pierdere de substanţă. tehnici cu film intraoral având focarul de raza X extern. Patologia şeii turceşti Şeaua turcească în cursul tumorilor intraselare se balonizează. în două incidenţe. Tehnica cu focarul radiologic exobucal se aplică la studiul masivului facial. mamografia este utilă pentru evidenţierea nodulilor tumorali.incidenţa intraorală izometrică şi ortoradială cu film ocluzal . imagine izometricã. sau cu focar radiologic exobucal. Mamografia . să ştie să le execute de asemenea să le ştie posibilităţile şi limitele pentru a le interpreta. fundul se adânceşte.Fenomene de hiperostoză Fenomene de hiperostoză se întâlnesc în meningiom iar calcificări intratumorale în craniofaringiom.poate fi întrebuinţată în 268 caz de tumori canaliculare. a formaţiunilor pe bisectoarea unghiului dat de axul dintelui ºi film.incidenţa intraorală axială cu film ocluzal. pereţii sunt subţiaţi sau suferă distrucţii osoase. Tehnici cu film intraoral. Histerosalpingografia constă în injectarea în cavitatea uterine a unei substanţe radioopace hidrosolubile prin intermediul unei instalaţii speciale (aparat Schultze ). când arată lacună. Galactografia .se efectuează cu un aparat special cu raze X.incidenţa intraorală izometrică şi ortoradială cu film retroalveolar . Prin această tehnică se evidenţiază morfologia normală şi patologică a uterului şi trompelor. În toate trei situaţiile filmele dentare sunt introduse în cavitatea 269 . CAPITOLUL XVIII EXAMENUL RADIOLOGIC ÎN STOMATOLOGIE EXAMENUL RADIOLOGIC AL COMPLEXULUI DENTO-PARODONTO-ALVEOLAR Tehnici radiografice. tehnici cu film extra oral cu focar radiologic endo-bucal. 2. EXAMENUL RADIOLOGIC ÎN OBSTETRICA GINECOLOGIE Radiografia abdominală simplă se utilizează pentru diagnosticul unei sarcini cu sediu abdmormal. Tehnicile de radiografiere sunt: 1. crestelor alveolare şi structurilor vecine. Examenul radiologic dento-parodontal se face în trei incidenţe intraoral . se obþine o corectã chistice. stenoză canaliculară. Tehnicile cu film intraoral cu focar radiologic extern sau tehnicile cu film extraoral cu focar radiologic endobucal pot fi executate de medic sau tehnicianul stomatolog. Se utilizează casete şi filme speciale. Examenul radiologic este foarte important pentru stabilirea diagnosticului afecţiunilor dinţilor. a Fasciculul de radiaþii perpendicular tumorilor benigne şi maligne. Medicul stomatolog trebuie să cunoască tehnicile de radiografiere cu film intraoral. gliom.

dar între dinte şi filmul retroalveolar există un unghi variabil. trebuie să fie 270 . Filmul cu format 4/5 este plasat între feţele ocluzale ale arcadelor dentare.se mai numeşte tehnica Simpson. şi se poate executa pe dinţi izolaţi sau cel mult pe grupuri mici de dinţi. Incidenţă intraorală izometrică şi ortoradială cu film ocluzal. Este de fapt o proiecţie verticală. La maxilar. 271 bucală. iar pentru cele verticale în colţul dreapta. localizării de corpi străini. iar raza centrală pătrunde din exterior prin structurile anatomice de examinat spre filmul aflat endobucal. La mandibulă semnul este aşezat pentru filmele orizontale în colţul dreapta. Pe dosul filmelor dentare este însemnat într-un colţ un punct compostat. . care permite studiul formei şi structurii diferitelor sale elemente. când se practică decalarea prin incidenţe excentrice. Imaginea dintelui apare ca un cerc având în centru canalul dentar. Înainte de aşezarea filmului se identifică această perforaţie care are un dublu rol . filmul se plasează paralel cu axul dintelui printr-un aparat de fixare. exostoze mandibulare sau litiază salivară submandibulară. ANATOMIA RADIOGRAFICĂ DENTO-ALVEOLARĂ. Incidenţa retroalveolară defineşte aşezarea filmului endobucal în spatele alveolelor unui grup de doi sau trei dinţi vecini. Pe radiografiile cu filme endobucale.în prelungirea razei arcului de cerc al arcadei dentare care străbate dintele respectiv. Realizarea izometriei ideale ar fi când dintele şi filmul ar putea fi perfect paralele. În mod obişnuit dintele şi filmul radiografic nu pot fi paralele. Izometria defineşte imaginea cu dimensiuni locale mai apropiate de cele reale ale dintelui. Fascicolul de raze X incident străbate dintele dealungul său şi cade perpedindicular de film. Abateri de la regulă sunt impuse de suprapunerile unor rădăcini ale dinţilor multiradiculari. iar pentru suprapunerea distovestibularei peste palatinală o corecţie mezioexcentrică. Această incidenţă dă relaţii privind a treia dimensiune a aparatului dento-parodonto-alveolar. iar pentru cele verticale în colţul stânga sus. Perforaţia se aşează întotdeauna spre planul cuspidian. Imaginea în incidenţa endobucală retroalveolară ortoradială şi izometrică. jos. Pentru corectare este utilizată tehnica planurilor paralele. pentru filmele orizontale semnul este în colţul stânga jos. În această tehnică denumită şi Mac Cormak Fitzgerald. Incidenţa intraorală axială cu film ocluzal. Astfel ar fi corect ca raza centrală să cadă perpendicular pe ambele. O altă indicaţie în cadrul poziţiei retroalveolare este obligativitatea ca marginea filmului să depăşească cu 2 mm planul cuspidian. Termenul ortoradial arată că fascicolul incident.permite prinderea în clemă a filmului şi ajută examinatorul să poziţioneze corect filmul. Tehnica are indicaţii pentru evidenţierea dinţilor supranumerari. dintele presupus bolnav fiind aşezat în mijlocul filmului. Se respectă regula incidenţelor perpendiculare pe bisectoarea unghiului dintre film şi dinte ca şi principiu al izometriei. apare imaginea complexului morfologic endo-parodonto-alveolar. sus. dar obligatoriu trecând prin apexul radicular. Corecţia distoexcentrică se face în cazul suprapunerii rădăcinii meziovestibulare peste cea palatinală. Se mai obţin relaţii privind pereţii alveolari şi rapoartele interdentare. chisturilor nazopalatine. Cunoscută şi ca tehnica Belot.

IMAGINEA RADIOLOGICĂ NORMALĂ A DINŢILOR.Dintele normal Imaginea radiologică pune în evidenţă forma coroanei şi rădăcinii. groasă de cca. – Are conţinutul cel mai bogat în săruri minerale 96%. Starea lui în modificările patologice suferite se poate aprecia prin studierea imaginii suprafeţei radiculare. Canalele radiculare variabile în funcţie de dinţii care le conţin. ceva mai larg la apex 1. Smalţul dentar. Punctele normale de contact interdentare. Foarte des el se suprapune peste smalţ. fără structură. este format de limita opacităţii corticale-osoase şi transparenţei ligamentului circular al mucoasei gingivale. mai largă la nivelul inserţiei gingivale unde se află ligamentul circular. devin prin abraziune interproximală suprafeţe iar dinţii se înclină uşor mezial. ţesut conjunctiv. îmbrăcând forme variate. precum şi la apex în dreptul 272 fibrelor ligamentare radiculare.5 mm. Structura cementului este apropiată de a compactei osoase având 73% săruri minerale. care este ca o mănuşă în care sunt implantate rădăcinile dintelui. coletul anatomic sunt greu de depistat. care înconjoară camera pulpară şi canalul radicular. Suprafeţa de contact interdentară în mod normal convexă.1 mm. Alveola uni sau multi cavitară este conţinătoarea rădăcinilor dentare. 22 mm lungime. Dentina este deasemenea intens radioopacă. Septul osos interdentar median. Septul alveolar se modifică progresiv prin rezorbţie. Axa ei formează un unghi deschis oral cu axa coroanei. Pe toată suprafaţă este marginită de o corticală osoasă cu aspect de os compact. cât şi straturile dure care le formează. fiind foarte dens. – Are forma unei linii radiotransparente. 0. Uneori datorită fenomenului de abraziune. Are aprox. iar marginea 273 . este foarte opacă şi fără structură.4-0. delimitată de mucoase gingivală tot prin corticală osoasă. având aspectul acestora. de formă rotund ovalară. Spaţiul parodontal este ocupat de ligamentale alveolo-dentar. are formă de „V“. devine plană sau concavă. Cementul este o continuare a smalţului învelind rădăcina. identică cu cea de pe lamina dura a alveolei. Ea apare îmbrăcată în smalţ. Uneori se poate observa şi o abraziune interdentară datorită modificărilor poziţiei dentare sub presiunea masticatorie. Linia cervicală care delimitează coroana de rădăcină sau coletul dentar şi linia de întâlnire a smalţului cu cementul. Este constituit din os spongios şi mărginit de lamina dura. Este net conturat şi se situează între cementul radicular şi corticala alveolară numită lamina dura. Forma septului osos între 2 rădăcini ale dintelui multiradicular este triunghiular cu vârful spre rădăcină la nivelul unde se unesc alveolele respective. vase şi nervi. Diferenţierea de smalţ este netă la nivelul coroanei. denumită lamina dura. ocupă porţiunea centrală a coroanei şi are două prelungiri spre unghiurile incizale: Canalul radicular este o linie îngroşită cu margini nete. poate fi în „V“ sau „U“. La molari şi premolari prezintă prelungiri diverticulare în care se găsesc coarnele pulpare. Limbusul alveolar sau marginea superioară a alveolei. spre distal în treimea apicală. grosimea suprafeţei ocluzale a smalţului se reduce. net delimitată spre lumenul alveolar şi mai şters spre osul spongios maxilar. Septul osos interalveolar are forme diferite.5 mm. Smalţul care îmbracă coroana are grosimi diferite – mai mare pe suprafaţa ocluzală şi se pierde treptat spre colet. Rădăcina măsurând cca. bine conturat. 11 mm este conică. Pe radiografia dentară apare în formă de unghi drept. şi are aproximativ 0. cu vârsta sau prin procese patologice parodontomarginale. Pe filmul radiologic coroana în formă de lopată este uşor asimetrică cu unghiul incizal distal mai rotunjit decât cel medial. Camera pulpară a zonă radiotransparentă omogenă cu pereţi net delimitaţi. El se continuă între 2 alveole prin marginea crestei alveolare. Pulpa dentară este conţinută în camera pulpară şi canalul radicular. Imaginea radiologică a cementului este net delimitată spre exterior în schimb interior nu se poate diferenţia din cauza absorbţiei foarte apropiate a dentinei şi cementului. Grosimea acestei linii radiotransparente este diferită. Ea este radiotransparentă. apar ca nişte prelungiri ale camerei pulpare.5 . Dentina constituie un strat opac. care continuă radiotransparenţa camerei pulpare. uşor turtită uneori discret curbată. conţinând săruri minerale în procent de 76%. Spaţiul periodontal. Spaţiul periodontal care apare între cement şi corticala alveolară. Pe el se produce inserţia ligamentalor alveolodentare. El se poate termina în apex sau alături cu sau fără delta apicală. este radiotransparent cu margini nete. Incisivul central superior – erupe în jurul vârstei de 7 ani şi este calcificat complet la 10 ani. Are o formă asemănătoare cu a coroanei şi este bine delimitată de dentină.

Premolarul I superior poate avea raporturi de vecinătate cu sinusul maxilar. – este ceva mai mic sau egal cu al IIlea. dar este puţin mai mic şi deobicei are o singură rădăcină. Este foarte puternică şi rezistentă. Este cel mai mare molar superior şi se calcifică complect la 9 ani. Marginea incizală este mai retrasă.excentrică. Incisivul lateral superior. Coroana cu o suprafaţă ocluzală bicuspidiană. datorită suprapunerii vestibulo-orale. Erupe la 6-7 ani şi este complect calcificat la 9 ani. Coroana are trei cuspizi dar prin suprapuneri pe film apar doar doi. Primul molar superior nu este precedat de un dinte temporar. Coroana de formă cubică. Primul molar are raporturi cu sinusul maxilar care uneori se suprapune peste treimea apicală a rădăcinii palatinale. Uneori rădăcina şi canalul radicular au o bifurcare apicală. apare la 6 ani. Pentru a detaşa cele 2 rădăcini se efectuează o incidenţă mezioexcentrică. Rădăcina este mai mică şi mai îngroşată decât a primului premolar inferior. este mai lungă şi mai puternică decât a incisivilor. Spaţiul periodontal bine evidenţiat iar lamina dura mai groasă ca la alţi dinţi. Cea vestibulară este mai puternică. iar canalul apare ca şi o zonă transparentă care se subţiază progresiv spre apex. mezio-vestibulară şi disto-vestibulară de dimensiuni egale. Eventualele suprapuneri ale rădăcinii vestibulare peste cea 274 palatinală se realizează cu radiografii excentrice. Puţin mai mare ca centralul. Canalul fiind cel mai lung şi mai lat dintre ceilalţi dinţi.22 ani sau mai târziu. Erupe la 11 ani şi este complet calcificat la 13 ani. Frecvent are două sau trei rădăcini dar uneori sunt adunate şi sudate. cu unghiul mezial ascuţit. Radiografia corectă a acestui molar trebuie să aibă penetrabilitatea fascicolului astfel dozată încât să evidenţieze lamina dura din jurul apexului. Cuspidul vestibular este mai mare ca şi cel lingual. Al III-lea molar superior. Erupe la 11 ani. Coroana în formă de pară. Al II-lea premolar superior – este foarte asemănător cu primul. uneori prin fuziunea celor vestibulare apare doar cu o rădăcină palatinală şi una vestibulară. Radiografia trebuie făcută astfel încât să se evite umbra parazitară a compactei proeminenţei malare. Al doilea premolar inferior. Rădăcina mai scurtă şi mai efilată ca a caninului. Vom enumera doar deosebirile evidente. Incisivul lateral inferior. Procedeul însă nu detaşează coarnele pulpare. dar pe film se evidenţiează cea mezială şi distală. Camera pulpară în realitate cu 2 coarne prin suprapunere apare cu unul singur. Are trei rădăcini mai adunate. Are două rădăcini: vestibulară şi palatinală. dar puţin mai mic. Creasta alveolară are formă de „V“ spre incisivul lateral şi „U“ spre primul molar.osoasă formează limbusul celor două alveole vecine. Erupe la 8 ani şi se calcifică complet la 12 ani. are 4 cuspizi. Al II-lea molar superior apare la 12 ani şi se calcifică complect la 14 ani. Este asemănător cu primul molar. Are trei cuspizi. corepunzând celor patru cuspizi. Are întotdeauna raport de vecinătate cu sinusul maxilar. Dinţii arcadei inferioare sunt asemănători cu ai arcadei superioare. Incisivul central inferior. Erupe inconstat la 18 . Rareori are rădăcini bifidă. are cingulumul dezvoltat. Sub apexurile premolarilor inferiori se află 275 . Pe film apar doar doi. Este mai lung ca şi cel superior şi are formă asemănătoare cu caninul inferior. Camera pulpară şi canalul radicular bine evidenţiate. Detaşarea mezio-vestibularei se face prin incidenţă disto. pe radiografia apare monocupisdată prin suprapunerea cuspizilor aşezaţi vistibulo-palatinal. Primul premolar inferior. Rădăcina mai subţire şi mai efilată. Este cel mai puternic premolar. Caninul superior – este dintele cel mai lung. Erupe la 7-8 ani şi se calcifică complest la 10 ani Septul osos interdentar între masivi are forma de V inversat. Are trei rădăcini: palatinală. Primul premolar superior – apare la 9 ani şi este complet calcificat la 10 ani. Camera pulpară are 4 coarne. dar pe imaginea radiologică datorită suprapunerii se evidenţiază doar doi. coroana fiind mai scurtă decât a incisivului central. Ele sunt bine diferenţiate pe radiografiile executate corect. Erupe la 11 ani şi este calcificat la 12 ani jumătate. Înălţimea totală are 25 mm. este complet calcificat la 13 ani. Este dintele cel mai mic. Coroana este aproape cubică. cel distal optuz. Marginea incizală este uşor oblică. Radiologic are aceiaşi formă ca incisivul central. Caninul inferior are coroana mai lungă şi rădăcina mai scurtă. Rădăcina unică. Lungimea de 21 mm. iar a celei disto-vestibulare prin radiografie mezio-excentrică. – erupe la 8 ani şi este complect calcificat la 10 ani şi jumătate.

gaura mentonieră. Primul molar inferior. Prezintă cinci cuspizi, iar coroana este mai îngustă decât al omologului superior. Radiologic se evidenţiează doi cuspizi. Erupe la 6 ani şi se calcifică la 9 ani. Are două rădăcini, mezială şi distală. Uneori rădăcina mezială formată prin fuzionarea rădăcinii mezio-linguală şi mezio-vestibulară are două canale radiculare. Canalul mezio-lingual apare mai scurt ca cel mezio-vestibular. Apexurile se pot suprapune peste canalul dentar inferior când se foloseşte pentru corecţie o incidenţă cu înclinare caudo-cranială mai redusă. Al doilea molar inferior. Este mai mic decât primul. Erupe la 12 ani şi se calcifică la 13 ani. Al treilea molar inferior. Erupe inconstant la 18-30 ani. Coroana se aseamănă cu celui de al doilea molar inferior, dar rădăcnile sunt adunate sau chiar unite întrun corp radicular conic. Foarte des rădăcinile sunt curbate. Peste rădăcina molarului se suprapune creasta oblică a mandibulei. RADIODIAGNOSTICUL PARODONTOPATIILOR MARGINALE Parodonţiul marginal este format din: gingie, ligamentul alveolodentar, cementul radicular şi osul alveolar. El asigură legătura morfofuncţională a dintelui în maxilar. Îmbolnăvirea parodonţiului marginal datorită unor cauze septice, toxice, mecanice iritative, se prezintă clinic sub formă de gingivite şi parodontite care nu modifică imaginea radiologică. Parodontopatiile marginale cronice profunde, evolutive au o componentă inflamatorie sau distrofică. Sunt determinate de factori generali sau predispoziţie genetică. În aceste cazuri, examenul radiologic dă o imagine a formei şi gradului de interesare a leziunilor osoase. Examenul radiologic, nu evidenţiează afectarea părţilor moi. Dacă este efectuat corect, în schimb depistează: leziuni osoase marginale incipiente, precizează tipul leziunii şi descoperă unele spine iritative, cum ar fi obturaţiile coronare, prezenţa de carii cu margini rugoase (care în prezenţa tartrului determină apariţia parodontopatiilor). De asemenea el ne furnizează date privind stadiul evolutiv al afecţiunii, indicaţiile terapeutice şi atitudinea faţă de dinţi. Leziunile incipiente sunt cel mai uşor de tratat, şi au un prognostic bun.
276

Parodontopatiile marginale în stadii incipiente Examenul radiologic pune în evidenţă în stadiile incipiente: Halistereza marginală sub forma unor zone de transparenţe liniare verticale la nivelul septurilor interdentare Triangulaţia marginală cu aspectul unui triunghi radiotransparent cu baza spre coroană localizat la nivelul limbusului Ciupire de sept - este o denivelare în continuitatea crestei alveolare între doi dinţi alăturaţi. Parodontopatiile marginale în stadii avansate Pe lângă cele trei aspecte descrise se mai produce: - rezorbţie sub formă orizontală reprezentând o atrofie distrofică - parodontopatia marginală cu aspect vertical în jurul dinţilor apare o imagine de pâlnie, chiuvetă, în scară cu distrugerea laminei dura. - parodontopatia totală - Apare o liză uşoară completă, rădăcina plutind într-o zonă de radio-transparenţă. Evidenţierea radiologică a leziunilor osoase este condiţionată de po-ziţionarea corectă şi timpul de expunere adecvat. Astfel, dacă tehnica de radiografiere nu este cea mai bună, este posibil ca unele elemente patologice să nu se evidenţieze, sau imaginea lor să fie neconcludentă. Dacă, de exemplu, raza incidentă este prea oblică, alveola dentară, la marginea superioară, are o suprafaţă mult lărgită, pe când spre regiunea apicală este mult mai îngustată. Acest Carie pe suprafaţa trituran- fenomen se datoreşte legii sumaţiei planurilor, tă în smalţ osul mai bine reprezentat în regiunea apicală dă o imagine îngustată alveolei. Examenul radiologic pune în evidenţă, în stadii incipiente, următoarele aspecte: Halistereza marginală are aspectul unor zone de transparenţă, liniară, verticală la nivelul septurilor interdentare, care se anastomozează între ele. Această leziune se datoreşte congestiei vaselor nutritive care produc o de- mineralizare a ţesutului osos interdentar. Halistereza marginală poate întovărăşi atât leziunile incipiente cât şi cele avansate de parodontită marginală. Este un fenomen reversibil şi durează atât cât şi procesul inflamator.
277

Triangulaţia marginală constă în lărgirea spaţiului parodontal care se îndepărtează în jurul coletului, formând un mic crater circular între limbus şi cementul radicular. Acest crater se formează după dispariţia laminei dura de la nivelul limbusului prin înlocuirea ei cu un ţesut de granulaţie. Imaginea radiologică este formată de triunghiul radiotransparent cu baza spre coroană, localizat aproximativ la nivelul limbusului. Leziunea este datorată demineralizării şi unui proces de osteoclazie care determină dispariţia ireversibilă a structurii osoase. Factorii favorizanţi sunt vecinătatea unor carii, prezenţa tartrului, obturaţii coronare debordante, coroane de înveliş neadaptate corect. Depunerile calcare supra sau subgingivale joacă un rol foarte important în apariţie şi întreţinerea tuturor formelor de parodontită marginală. Examenul radiologic este decisiv în evidenţierea tartrului dentar subgingival. Ciupirea de sept Linia joncţiunii amelodentinare a dinţilor unei arcade şi o a doua linie paralelă cu prima, care formează creasta septurilor interdentare situată la 1 - 1,5 mm de ea, sunt repere pentru evidenţierea Granulom radicular unor modificări patologice importante. Orice deviere de la paralelismul acestor linii prezintă o resorbţie osoasă a septului interdentar, şi constituie o parodontită marginală. Această denivelare în continuitatea crestei, se numeşte ciupire de sept. Diagnosticul corect presupune o tehnică ireproşabilă privind înclinaţia tubului sau conului radiogen. Leziunile avansate. De obicei cele trei tipuri de leziuni incipiente se combină între ele şi se agravează reciproc, accentuând resorbţiile marginale. Diagnosticul radiologic în aceste cazuri, este mai uşor. Se pune în evidenţă gradul de resorbţie osoasă marginală, tipul resorbţiei şi localizare exactă. El dă de asemenea indicaţii privind evoluţia, prognosticul şi atitudinea faţă de fiecare dinte. Pe film este atât osteoporoză cât şi osteoliză. Important este să se precizeze care formă predomină. Dacă nivelul resorbţiei septurilor este paralel cu linia joncţiunii amelodentinare, este resorbţie de formă oriChist radicular zontală. Este produsă prin osteoclazie şi
278

reprezintă o atrofie distrofică. Interesează grupe mari de dinţi, sau arcade întregi. Resorbţia septurilor apare radiografic ca o imagine de transparanţă crescută net delimitată, fără prezenţa corticalei osoase la limita de demarcare între osul spongios şi mucoasa gingivală. Evoluţia este lentă. Dacă la osul distrofic se adaugă inflamaţia, rezorbţia este grăbită, asociată cu halistereză marginală. Conturul osului este difuz. Prezenţa unor spine iritative, cum sunt tartru, caria de colet, adaptarea incorectă a coroanelor de înveliş, pe fondul parodontopatiei distrofice orizontale determină apariţia verticalizărilor la 1 - 2 dinţi în diferite zone. Sub influenţa unor suprasolicitări sau a unor microtraumatisme se produce verticalizarea simetrică, frontală sau laterală pe grupe de dinţi, care pot avea poziţii vicioase sau migrări dentare. Chisturile parodontale Chisturile parodontale iau naştere din resturile epiteliate ale lui Malassez, care în urma unui proces inflamator local duc la proliferare şi transformare în chist. Această proliferare are drept cauză acţiunea unor spine iritative cum sunt: surplus de obturaţie, margini coronare prea largi, urmările unui Food impaction care duce la o gingivită localizată, aşa numită paradontită marginală localizată şi la verticalizări localizate care în stadiu mai avansat duc la procese de bifurcare. RADIOLOGIA CARIEI DENTARE Caria dentară se caracterizează printr-un proces de distrucţie a substanţei dure dentare, prin necroză, determinând un defect al smalţului şi dentinei, şi evoluând progresiv în suprafaţă şi profunzime spre camera pulpară. Caria este o afecţiune complexă, la producerea ei intervin factori multipli dixogeni, exogeni şi endogeni. Radiodignosticul în caria dentară. Diagnosticul cariei poate fi făcut prin examen clinic obişnuit. Examenul radiologic aduce un aport deosebit pentru diagnostic, aprecierea gradului de interesare a structurilor osoase şi urmărirea evoluţiei terapeutice.
279

Radiodiagnosticul în caria complicată Pulpopatiile Examenul radiologic depistează cariile mici superficiale şi aduce siguranţa neafectării pulpei. Dacă caria a depăşit joncţiunea amelodentinară şi pătrunde în dentină, afectarea pulpei este posibilă. Imaginea radiologică în cazurile de pulpită se rezumă la descinderea cariei în suprafaţă şi adâncime şi arătarea grosimii dentinei între camera pulpară şi cavitatea carioasă. Radiologia mai poate pune în evidenţă zonele de continuitate a cariilor profunde cu pulpa. Fiecare formă are caracteristici anatomopatologice şi clinice specifice. PATOLOGIA APICO-PERIAPICALĂ Patologia apico-periapicală de cele mai multe ori poate fi evidenţiată numai prin examenul radiografic Radiologia este astfel obligatorie pentru diagnostic, pentru stabilirea indicaţiilor de trament conservator sau radical şi alegerea metodei şi tehnicilor terapeutice corecte. Examenul patologiei apico-periapicale evidenţiează forme de leziuni osoase inflamatorii degenenerative acute şi cronice, reprezentând stadii evolutive ale aceluiaşi proces patologic, diversificat în funcţie de virulenţa agentului agresor şi rezistenţa terenului afectat. Imaginea radiologică este determinată de funcţia osteodistructivă sau osteoconstructivă patologică a celulelor osoase declanşată de factori multipli; circulator, PH, neuroendocrini, toxici. Aspectul radiologic al zonei de trecere între radiotransparenţă şi structura normală a ţesutul osos dă indicaţii privind procesul patologic periapical şi ten-dinţa evoluţiei sale. O demarcaţie netă, printr-o linie de condensare, evidenţiează un proces organizat, cronic cu evoluţie lentă spre exspansiune simplă (granulom). Conturul estompat şters, denotă un proces inflamator acut, cu evoluţie rapidă. Chistul radicular. Diagnostic diferenţial Este o imagine de radiotransparenţă periapicală cu contur foarte net asemănător cu cea de la parodontita cronică apicală chistică, dar leziunea are diametrul mai mult de 5 mm. Linia de contur de condensare periferică este mai intensă. Apare la dinţii permanenţi, cu simptomatologie necaracteristică, în faza endosoasă, când este descoperit accidental radiologic.
280

RADIODIAGNOSTICUL ÎN INCLUZIA DENTARĂ Incluzia dentară reprezintă rămânerea în grosimea osului, la locul normal, cu deformare sau în ectopie a dinţilor complet dezvoltaţi, după perioada lor de erupţie fiziologică. Frecvenţa lor este, în ordine, la maxilar: canini, molari de minte, incisivi laterali şi molari şi premolarii doi. La mandibulă – molarii de minte, caninii, premolari doi. De obicei sunt întâlniţi dinţi supranumerari. Incluzia este unidentară, bidentară simetrică, sau multiplă. RADIODIAGNOSTICUL ÎN EXTRACŢIA DENTARĂ. Extracţia se consideră ca o intervenţie de necesitate la care se recurge cu mult discernământ. Pe lângă diagnosticul clinic, examenul radiologic este decisiv pentru stabilirea unor criterii importante, şi anume: diagnosticul leziunilor şi stabilirea indicaţiilor de extracţie, alegerea metodei de extracţie şi orientarea metodei de tehnică, controlului plăgii post extracţionale, diagnosticul eventualelor accidente şi complicaţii. RADIODIAGNOSTICUL ÎN ANOMALIILE DENTARE. Anomalie dentară înseamnă devierea dinţilor de la normal privind: forma, volumul, numărul, poziţia, structura. De obicei sunt congenitale cauzate de: a) factori genetici b) factori toxici infecţioşi fizici, care influenţează dezvoltarea embrionară. Examenul radiologic este indispensabil la anumite forme de anomalii: 1) ANOMALII DE NUMĂR – Anodonţia totală sau absenţa congenitală a tuturor dinţilor. A fost remarcată în sindromul Siemens (anhidroză, hipotricoză şi anodonţie). – Hipodonţia sau anodonţia parţială sau oligodonţia. – Dinţii supranumerari 2) ANOMALIILE DE POZIŢIE. a) Transpoziţii dentare. Este fenomenul în care dintele nu ocupă locul său normal pe arcadă. b) Malpoziţii dentare. Fenomenul când dintele erupe pe arcadă dar suferă o deplasare vestibuloorală sau meziodistală sau chiar rotaţie în ax. c) Ectopia dentară. – Dintele se află la distanţă de locul său nor281

de regulă parţiale. Deformaţiile osoase se datorează unei hiper sau hipodezvoltări gene-ralizate sau segmentare: micrognaţie sau hemihipotrofie sau hemihipertrofie maxilară şi mandibulară. longitudinale. radiografii de profil. Leziunile interesează părţile componente ale dintelui. Acestea produc modificări faciale caracteristice. c) Dentinogeneza imperfectă Hodge sau dentina opalescentă . radiografii în incidenţă axială pentru mandibulă sau masiv facial. ocluzie deschisă. resorbţie. retroalveolare. 3) ANOMALII DE VOLUM ŞI FORMĂ a) Macrodonţia b) Microdonţia c) Dismorfismul dentar – sunt două forme: – fuziunea coronară şi geminaţia. se produc din cauze externe şi anume prin şoc direct. anchiloză temporo-mandibulară. Leziunile traumatice ale dinţilor şi parodonţiului. transversale. calcificare. Examenul radiologic poate decela următoarele elemente: 1. unor procese patologice cu distrucţii osoase. b) Hipoplazia hipocalcică Colwer. fracturi coronare. proalveolie. Sunt însă situaţii când dintele temporar poate să se anchilozeze de osul alveolar şi să persiste.mal. d) Odontodisplazia MODIFICĂRI REGRESIVE LA DINŢI ŞI MAXILARE Modificările regresive reprezintă toate modificările distructive şi de îmbătrânire fiziologică şi nefiziologică care apar la Liniile de fractură orinivelul dinţilor şi maxilarelor. lovituri. Anomaliile dento-maxilare Anomaliile dento-maxilare se datoresc unor cauze câştigate sau congenitale. A treia cauză de traumatisme sunt cele chirurgicale. Resorbţia radiculară însă apare chiar în absenţa dinţilor permanenţi. Se indică: radiografii panoramice. Fort I Uzura fiziologică a 3) Disjuncţie joasă Le Fort III (Guerin) suprafeţelor de masticaţie a dinţilor este realizată prin con282 tactul dinţilor antagonişti în timpul masticaţiei. scurtări. Fisura traumatică a smalţului şi dentinei. Se produc de asemenea contuzii dento-parodontale. Examenul radiologic evidenţiează malpoziţiile dentare. ocluzie adâncă. fracturi radiculare. d) Concrescenţa dentară e) Taurodontismul f) Gigantismul dentar 4) ANOMALII DE STRUCTURĂ a) Hipoplazia smalţului – sau amelogeneza imperfectă. căderi şi mai rar în timpul masticaţiei datorită unor corpuri dure. unor intervenţii chirurgicale. exo sau endo alveolie. Sprawson. coronaro-radiculare. Defectele maxilarelor cuprind pierderi de substanţă osoasă care întrerup continuitatea osului sau modifică relieful normal al feţei. prodenţie. nedecelabilă 283 . prognatism sau retrognatism inferior şi superior. în special pentru dinţii în ectopie şi heterotopie precum şi stabilirea rapoartelor acestor dinţi.. Resorbţiile radiculare ale dinţilor temporari sunt fiziologice şi contribuie la înlocuirea dinţilor. fisuri ale smalţului. hipertrofie condiliană. consolidări vicioase. Gustafs. d) Heterotopiile dentare – când dintele se formează în afara maxilarelor. RADIODIAGNOSTICUL ÎN ANOMALIILE DENTO-MAXILARE CU DEFORMAŢII ŞI DEFECTE OSOASE. traumatice. lu-xaţii dentare complete sau incomplete. zontale ale masivului Ele se realizează prin abrazimaxilo-facial une. deviaţii etc. uneori tulburări de creştere. infecţioase. ocluzie dista-lizată. asimetrie facială. RADIODIAGNOSTICUL ÎN LEZIUNILE TRAUMATICE ORTO-DENTO PARODONTALE. pro1) Disjuncţie înaltă Le Fort II liferare de dentină şi hipertrofie 2) Disjuncţie mijlocie Le de cement.

a stabilirii legăturii focarului de fractură cu dinţii şi alte elemente anatomice din vecinătate: orbită.clinic. Examenul radiologic furnizează date privind liniile de fractură direcţia lor. Masivul maxilar este format din: os spongios întărit prin stâlpii de rezistenţă care sunt organizaţi pentru a răspunde forţelor verticale. b) tuberozitate. c) mijlocii superioare Le Fort II. investigaţiile complementare şi în primul rând examenul radiologic asigură siguranţa diagnosticului. RADIODIAGNOSTICUL ÎN TRAUMATOLOGIA MAXILO-FACIALĂ Examenul radiologic este singur în măsură să furnizeze date obiective pentru confirmarea diagnosticului de fractură. Ele se întind şi la celelalte oase ale etajului mijlociu ale feţei. Procesul patologic are un caracter acut sau cronic. sinusuri. Radiodiagnosticul în sinusita maxilară odontogenă Destul de frecvent procesele septice odontogene determină sinusite maxilare. apărând de obicei cu extracţiile acestor dinţi şi perforarea peretelui sinusal. sunt favorizate de proeminenţa mandibulei. depistarea traiectelor de fractură. Radiografia descoperă şi realizează prezenţa de corpi străini radioopaci situati în ţesuturile moi. În fracturile radiculare precizează diagnosticului şi anume: traseele fracturate. fractura Richet. RADIODIAGNOSTICUL ÎN OSTEOPATIILE SPECIFICE ALE MAXILARELOR Alterările osoase în bolile datorită agenţilor microbieni specifici. 285 . Fracturile parţiale sau incomplete sunt rare. palatine. a) creasta alveolară. sifilis. ramura orizontală şi condilul mandibulei.3 mm şi care se înscrie exact în limitele osului fracturat. starea osului fracturat. fracturi inferioare Guerin.. c) bolta palatină. a) fracturi orizontale. cu margini discret demineralizate.. TBC. care au favorizat producerea fracturilor. Totuşi aceste fracturi sunt mai reduse ca cele ale mandibulei. disjuncţii intermaxilare. Rezistenţa masivului facial nu este optimă pentru prevenirea fracturilor transversale. Sinusitele au drept cauză infecţii ale dinţilor incisivi. Sinusita odontogenă se poate diagnostica şi diferenţia faţă de cea rinogenă în special prin unilateralitatea interesării sinusale. baza craniului. fose nazale. Fracturile se însoţesc de dizlocări datorită tracţiunilor musculare. 3. C) fracturi combinate. De obicei traumatismele sunt transversale. Clasificarea este următoarea: I. precizarea formei fracturii pentru aprecierea deplasărilor fragmentelor osoase. lacrimale. sfenoid chiar frontale şi temporal. D) fracturi cominutive. Aceste trasee sunt variate în raport cu linia de forţă a traumatismului. oasele nazale. d) fracturi verticale şi oblice – A) mediosagitale. Fracturile mandibulei După statistici reprezintă până la 80% din totalul fracturilor feţei. existenţa focarelor multiple. B) laterale. Pe lângă semnele clinice. Se împart în: Fracturi totale. Fracturi parţiale. Localizările prioritare sunt: regiunea simfizară a unghiului. având grosimi până la 2 . raporturile cu dinţii. se caracterizează prin leziuni distructiv–productive cu predominenţa celor osteolitice. Le Fort I. infecţii parazitare. fracturi asociate a procesului alveolar şi stabilirea indicaţiilor tehnicilor de tratament. premolari şi molari superiori. II. vomer. ajungând chiar la etmoid. În cazurile deplasărilor asociate în mai multe planuri se pot produce încălecări ale fragmentelor. Fracturile masivului maxilar – Sunt fracturi care se limitează rar numai la oasele maxilare pro284 priu zise. precum şi procese patolo-gice preexistente. în focare de fractură sau cavităţi osoase. deplasarea fragmentelor. Raporturile soluţiei de continuitate cu camera pulpară. fractura Woalter. b) mijlocii. el fiind întreţinut de procesul odontogen cu virulenţă mai redusă. mobilitate deosebită şi forma multi recurbată. Fracturi totale. 2. Imaginea radiologică a fracturii este o linie de transparenţă neregulată cu aspect zimţat. disjuncţie cranio-maxilară. d) pereţi sinusali. actinomicoză. unice sau multiple. respectiv parodontite apicale sau parodontopatii marginale.

unghiul mandibular. 287 . Radiologic pot fi uşor confundate cu osteoame spongioase enostale. Exostozele Sunt producţiuni osoase radioopace de obicei localizate la mandibulă. Examenul radiologic evidenţiează: Forma rarefiantă cu aspect polimorf cu zone de transparenţă neomogenă dar cu contur net. Leziunea progresează în dimensiuni. Radiologic. Osteita malară este mai frecventă la copii. difuz conturată şi mici sechestre. osul prezintă manifestări reversibile.Sifilisul În perioada primară şi secundară. unghiul mandibulei. malarul. specifică este tendinţa redusă la reparaţie osoasă. dezvoltate pe gingie. Actinomicoza Însămânţarea se produce direct de la o pungă parodontală sau actinomicoza părţilor moi cervico–faciale. Examenul radiologic – evidenţiează imagini lacunare radiotransparente de forme variate: aspect de nori cumulus. imagine unilaterală chistică. Se dezvoltă profund endo–osos. După vindecare defectele osoase sunt persistente. Este o tumoră poligeodică cu aspect de ciorchine de struguri. imagini areolară (ciorchine de struguri). polichistice inegale. Exostozele encondrale includ şi osteocondromul condilului. Tumora cu mieloplaxe Apare la tineri. şi cauzate de iritaţii locale. Gomele sunt centrale sau periferice cu aspect de radiotransparenţă rotunjită sau ovală net delimitată. cu aspect de fagure de miere. Localizările la bolta palatină. zone demineralizate neregulate. Localizările prioritare sunt: procesele alveolare. Examenul radiologic. şi are formă de osteoliză neregulată. urmată de pierderea dinţilor cu tendinţă extensivă. uneori chiar cu sechestre mici. regiunea alveolară superioară. Adamantinomul Este o tumoră odontogenă care ia naştere din ţesuturile dentare embrionare. având fie caracter solid sau chistic. uneori sunt mici sechestre. planşeul nazal. şi fără sechestre. În forma centrală apare o radiotransparenţă neomogenă difuz conturată. bolta palatină. Tumorile pot fi monostice sau monotope sau politope dar şi poliostice. Se localizează de obicei la mandibulă. sinusul maxilar. uneori alterând cu zone opace. Imaginea radiografică prezintă o demineralizare lacunară a osului alveolar subiacent. În forma periferică distingem o zonă de liză cu contur neregulat. Caracteristică este prezenţa celulelor gigante multinucleate. suflată uneori cu întreruperi de structură. fără lizereul marginal. cu contur multi–alveolar. net delimitat. proliferării tumorale. În perioada terţiară. fără îngroşare periostală. 286 RADIODIAGNOSTICUL ÎN PATOLOGIA TUMORALĂ A MAXILARELOR. Sifilomul difuz – se manifestă prin îngroşări ale osului cu aspect osteomielitic sechestrant şi fistulizant. şi se împart în sifilom circumscris (gomă) şi sifilomul difuz. Examenul radiologic nu este caracteristic. corticala subţiată. leziunile osoase sunt ireversibile. modificând aspectul feţei. Zona afectată este net conturată. TUMORI BENIGNE. dar până la utilizarea ortopantomografului tumora este greu de evidenţiat. Forma periferică interesează periferia mandibulară cu zone de decalcefiere neomogenă. Forma condensată frecventă la unghiul mandibulei cu aspect de os pătrat. care este destul de frecvent. neomogene. Tuberculoza Afectarea oaselor se produce în tuberculoza secundară sau prin însămânţare odonto–parodontală. Prezintă la debut formă periferică sau formă centrală. şi septat. iar prin creştere poate deforma osul. Imagini radiotransparente. Epulidele Sunt formaţiuni proliferative prin hiperplazie granulativă. dar neregulat fără semne de reacţie reparatorie.

Osteomul osteoid – este format dintr-o stromă conjunctivă vasculară cu plaje de calcifiere. Pe acest fond apar pete radioopace. motiv pentru care au fost denumite şi tumori semimaligne. Examenul radiologic evidenţiează o imagine radioopacă localizată în funcţie de forma clinică cu contur neregulat bine conturată faţă de osul din jur printr-un spaţiu mai clar. şi uneori osteom eburnat. şi ia naştere frecvent în locul unui dinte absent. localizată la tineri. o zonă radiotransparentă de liză în continuarea spaţiului parodontal aplical. Se dezvoltă central şi nu deformează tablele osoase. Aspectul clasic este de explozie de grenadă. cu un halou clar în jur. Alte tumori benigne cum ar fi fibromul. c) odontomul intradentar ca un dinte inclus în cavitatea pulpară. b) odontoame izolate în grosimea osului din jurul dinţilor. sau în jurul unui dinte care a erupt. – în faza cementoblastică geoda se reduce. uneori compartimentat şi fără contur opac. La mandibulă. mixomul. apare o calcifiere pronunţată cu aspect de radioopacitate rotunjită care înglobează numai apexurile mai multor rădăcini. uneori depăşind cavitatea glenoidă. Osteomul periferic are forma unei proeminenţe nodulare de dimensiuni variate. 2% din tumori pot degenera în ameloblastoame maligne. granulomul euzinofil sunt rar întâlnite la maxilare. Tumora este benignă. dar cca. neofibromul – Schwanomul Examenul radiologic evidenţiează o radiotransparenţă clară lacunară.Cementomul Este o formaţiune tumorală rară. Osteomul poate fi central sau periferic. Odontomul Este o organoplazie compusă din ţesuturi mature amplasate în masa tumorală. Osteomul Tumoră benignă. Examenul radiologic evidenţiează imagini caracteristice pentru cele trei faze: în faza osteolitică. 289 288 . În faza cementomică. Neurinomul. Se prezintă sub 3 forme: a) odontoame satelite sudate pe dinţi la nivelul coronei (perle de smalţ) fie pe rădăcini pe care le deformează. neurinoamele centrale au aspect de dilataţii fuziforme a canalului alveolar. La maxilar imaginile sunt decelabile. sau osteom compact. Sarcoamele Sarcoamele se dezvoltă din ţesut mezenchimal osos sau din elemente medulare (sarcoame cu celule rotunde). Adenopatia este precoce în epitelioame şi mai tardivă în sarcoame. formând lacuri sanguine endo–osoase. Osteomul condilian Produce deformarea capului condilului. dintr-un chist folicular. Ameloblastomul Are localizarea de elecţie la nivelul unghiului mandibulei. profund în os. Structura osteomului poate fi asemănătoare cu spongioasa – osteom spongios. TUMORI MALIGNE La maxilar se întâlnesc sarcoame şi epitelioame primitive sau secundare. Osteomul central evoluează lent. Condromul Radiologic prezintă o imagine de radiotransparenţă destul de bine delimitată. debutul superficial evidenţiează ulceraţia mucoasei. afectează maxilarele în special zona etmoido–frontală. predilect pe mandibulă. Examenul radiologic evidenţiează zone de radiotransparenţă osteoliză lacunară cu aspect areolar sau reticular. Hemangiomul Determină rezorbţii osoase cavitare. Examenul radiologic este o opacitate de intensitate variată de obicei bine delimitată. uneori chiar cu prezenţa de septuri bine calcificate. Epitelioamele Epitelioamele au caracter distructiv proliferativ.

mezio . asimetrică. mai rari în glandele parotide şi canalul Stenon. Examenul radiologic precizează sediul. când cuspizii medio-palatinali ai molarilor superiori pătrund în şanţul intercuspidian. Orificiul fistulos se pune în evidenţă prin fistulografie. cuprind: buza superioară. Despicătura crestei alveolare are sediul între canin şi incisivul lateral. În unele afecţiuni examenul radiologic furnizează date utile pentru diagnostic. degenerative. provocând dureri şi tulburări de sensibilitate în domeniul nervului afectat. neregulate. Faţă de linia mediană există o lipsă de dezvoltare a ambelor lame palatine. De obicei sunt leziuni post traumatice. pe lângă despicătura anterioară. traumatice. Dinţii incisivi sunt deplasaţi. Buza de iepure unilaterală totală . Prezintă anomalii care se împart în: buza de iepure. De obicei se folosesc trei tehnici: . Calculii intraglandulari submaxilari se evidenţiază pe radiografia pe profil a mandibulei. tumorale. creasta alveolară şi bolta palatină. Examenul radiologic evidenţiază tulburări de dezvoltare ale maxilarului superior şi dinţilor. Litiaza salivară se poate grupa clinic în trei sindroame: Colica. apare un spaţiu de inocluzie în sens vertical. Anomaliile de ocluzie Sunt cele mai frecvente. dimensiunea şi forma calculilor. acesta se evidenţiază mai greu. care pun în evidenţă calculi bine mineralizaţi ca imagini radioopace intense. ANOMALIILE MAXILARELOR Tulburările în dezvoltarea şi anomaliile de formă ale maxilarelor se evidenţiează clinic. Traiectele anormale se deschid la piele.distal al celor inferiori.Examenul radiologic trebuie făcut în timp util. La maxilar sunt plaje radiotransparente neuniforme. uneori şi despicătura boltei palatine. prin lipsa de dezvoltare a unei lame palatine. 290 Ocluzia deschisă. Principalele afecţiuni ale glandelor salivare sunt: Litiaza salivară.submaxilare pe care apar imaginile radioopace rotunjite. Fistulele salivare Fistulele salivare sunt legate de obicei de glanda parotidă. sunt importante în legătură cu tehnicile de reducere. Se efectuează radiografii simple sau sialografie. Imaginea radiologică la mandibulă are formă de lacune de-a lungul canalului dentar cu contur neregulat zdremţuit. Calculii salivari sunt mai frecvenţi în canalul Warthon şi glandele submaxilare.radiografia simplă . La gura de lup.Incisivii nu intră în contact. post infecţioase şi mai rar congenitale. Examenul radiologic evidenţiază unele neclarităţi în ipoteza unui act terapeutic. uneori ramificate sau multiple ale calculilor.sialografia . Neurinoamele maligne Sunt tumori primitive cu evoluţie rapidă. RADIODIAGNOSTICUL ÎN PATOLOGIA GLANDELOR SALIVARE Afectarea glandelor salivare are diferite origini: infecţioase. aceasta este completă şi bilaterală. iar vomerul se articulează cu cea normală de partea opusă.explorarea prin scintigrafie. . vomerul se găseşte între acestea şi împinge înainte o porţiune din arcadă cu doi incisivi centrali. gura de lup. Prognatismul . Uneori se distinge conturul glandei . pentru a depista leziunile incipiente. Abcesul şi Tumora salivară. 291 . Atrofia maxilarelor La maxilarul superior se descrie o lipsă de dezvoltare şi pneumatizarea sinusilor maxilare. Examenul radiologic aduce date pentru diagnostic de obicei decisive privind indicaţia terapeutică şi tehnica operatorie.macrodonţia. Ocluzia este normală. progenia. Despicăturile labio-palatine Despicăturile labio-palatine. Când ramul mandibular se suprapune peste calcul.

Arborele canalicular este împins.Infecţioasă prin: atrite acute. Ele survin în cadrul unor sindroame multilezionale.intraacinoase. Nu întotdeauna radiografia este concludentă. artrite cronice . dezordonată. RADIODIAGNOSTICUL ÎN PATOLOGIA ARTICULAŢIEI TEMPORO-MANDIBULARE Există o strânsă interdependenţă între ocluzia dentară şi articulaţia temporo-mandibulară formînd o adevărată articulaţie temporomandibulo-dentară. Se poate asocia cu fractura condiliană condro-lat293 . Sialografia prezintă imaginea de amputaţie canaliculară cu zone mute segmentare. fibroame.Imaginea pe radiografia simplă este de obicei concludentă. ţinută în mână. TUMORILE GLANDELOR SALIVARE Iau naştere în parechimul glandular sau în celelalte structuri regionale. iar simptomatologia nu este tipică. Evoluţia este rapidă şi se evidenţiază prin caracterul proliferativ. exacerbate de mobilizarea madibulei cu limitarea deschiderii gurii. etalat. parcă ar fi o imagine de minge. Sialografia atât în inflamaţiile acute cât şi cronice este neconcludentă sau chiar contraindicată. manifestat clinic prin dureri spontane şi la presiune. Sialoadenitele Sialoadenitele . distructiv şi invadant. care modifică structura şi lumenul pereţilor acestora. Radiologic nu prezintă modificări. precum şi imagini de radioopacitate difuză neuniformă. neregulate. Clinic: imposibilitatea închiderii gurii sau latero-deviaţii. Glandele devin mărite de volum. condilul depăşeşte în afară marginea externă a arcului zigomatic. Originea este multiplă. Afectuarea articulaţiei poate fi: . Sialoadenitele cronice Sialoadenitele cronice pot evolua de la început cu caracteristici cronice sau se produc în evoluţia prelungită a inflamaţiilor acute. În luxaţiile laterale. Datorită structurii anatomice sunt de obicei anterioare. fără desen canalicular.Tumorală benignă sau malignă. sau imagini lacunare radiotrasparente. adenite intraglandulare. Radiografia în luxaţia anterioară arată cavitate glenoidă goală. excepţional de agenţii microbieni specifici. adenoame. Pereţii devin îngroşaţi prin edem hipoton şi procese de scleroză supraadăugate. Sunt formaţiuni bine delimitate dezvoltate în parenchim cu evoluţie lentă. Examenul radiologic este indispensabil pentru diagnostic. Leziunile traumatice Contuziile interesează componentele fibrocartilaginoase ale articulaţiei. luxaţii . Localizări mai frecvente sunt la glandele parotide mai rar la restul glandelor.Distrofică degenerativă în artroze . Condilul proiectat înaintea tuberculului temporalului. Dau imagini sialografice asemănătoare. prin contuzii. Tumorile benigne Tumorile benigne sunt mixte. Boala Miculicz. lipoame. Sunt provocate de obicei de infecţii banale. fracturi. sindromul Herdford sunt provocate de factori cu acţiune defavorabilă pentru aparatul salivar. în jurul tumorii care poate fi rotundă sau ovalară.Traumatică. Luxaţiile. sindromul Gangerot-Syorgen Howers. boala Besiner Boek Schauman. otoragii în luxaţiile posterioare. La nivelul glandei acesteia produc degenerări metaplazice şi o hiperplazie manifestă a stromei .este inflamaţia ascendentă a canalelor excretoare ale glandelor salivare mari.Constituţională în malformaţii . Sialozele Sialozele sunt afecţiuni caracterizate prin modificări degenerativ metaplazice ale parenchimului glandular.Sialodochita Sialodochita .conjunctive. neregulate. apoi imagini lacunare radioopace ca nişte pete radioopace împinse. chiste. 292 Tumorile maligne În stadiile de debut au aspect nodular semănând cu tumorile benigne. Sunt afectate mai frecvent parotida şi submaxilara.

Artritele Artritele acute Infectarea articulaţiei se produce de obicei în extensie de la procese septice de vecinătate sau prin însămânţări directe în traumatismale deschise. parotiditelor. 295 . Îngustarea spaţiului articular cu modificări subcondrale de structură . limitarea mişcării. infecţiilor articulare. Pe lângă tomografia liniară de obicei în formele grave se poate face tomografia computerizată. lovirea meniscului. În anchiloza bilaterală se observă scurtarea ambelor ramuri mandibulare cu proeminenţa segmentului conic. depăşeşte limitele articulaţiei. Examenul radiografic este necesar pentru studiul anomaliilor şi deformaţiilor maxilo-dentare secundare anchilozei temporo-mandibulare. otomastoditelor. Anchiloza temporo-mandibulară Se datoreşte leziunilor traumatice. turtiri ale capului condilian. extensia sa. Subluxaţii ale condilului mandibular . bolilor reumatismale. Clinic prezintă dureri. În formele exudative uneori apare o lărgire a spaţiului mandibular ori capul condilului este deplasat în jos şi înainte. Examenul radiologic nu este caracteristic. Radiocinematografia permite examinarea articulaţiei în mişcare. Examenul radiologic aduce elemente care împreună cu datele clinice pot da diagnosticul.sindromul Reiter. apariţia unui bloc osos. Radiografiile cu gura deschisă. inflamaţie locală. alungit sau în „cioc de flaut”. Artritele cronice sau artrozele Sunt datorate unor procese infecţioase mai lente sau unor procese distrofice degenerative în cadrul colagenozelor.6% din cazuri. În artritele exudative nu sunt modificări de contur.neregularităţi ale contururilor osoase cu producţiuni marginale. Uneori regiunea unghiului este proeminentă ca o apofiză triunghiulară infero-posterioară înaintea căruia ramura orizontală are conturul scobit. ajunge până la apofiza mastoidă şi conductul auditiv extern iar anterior astupă incizura sigmoidă. mici eroziuni şi demineralizări. condilul turtit. Mai poate fi prezentă în poliartrita cronică evolutivă. evidenţiază mai clar diferitele 294 structuri. afecţiunilor distrofice degenerative. tuberculul temporal atrofiat. Stabilirea limitelor blocului osos în raport cu celelalte elemente osoase. Incidenţele obişnuite sunt: Schuller. precum şi neregularităţi ale cavităţii glenoide cu diminuarea concavităţii. În afară se extinde în spaţiul pterigo-maxilar. discontinuate şi discordanţă între dimensiunile cavităţii glenoide şi capul condilian.care ajunge sub tuberculul zigomatic. deformări ale componentelor osoase articulare. iar procesul alveolar la nivelul arcului anterior împreună cu dinţii frontali au o înclinaţie vestibulară. infecţia este pe cale hematogenă. Intensitatea radioopacităţii dă indicaţii asupra structurii şi deminera-lizării osului. În anchiloza unilaterală se vede scurtarea ramurei ascendente şi a întregii hemimandibule de partea bolnavă cu închiderea unghiului mandibular. Radiografic: facturi trasversale chiar cu fragment detaşat şi decalat. uneori care este cu adevărat zdrobit o fractură cominutivă. sau modificările artrografice prin injectarea de substanţă de contrast. eventualitatea existenţei unor urme a vechii articulaţii.erală. relief mentonier şters. De obicei blocul osos. Examenul radiologic precizează diagnosticul şi dă indicaţii terapeutice. Tomografiile hipocicloidale sau helicoidale aduc elemente în plus. care pot aprecia dimensiunile segmentelor osoase şi raporturile cu maxilarul. sunt importante pentru stabilirea tehnicii operatorii. Uneori dar mai rar. Molarii de minte inferiori sunt frecvent în inocluzie. spondilita anchilozantă . Parma. neregularităţi al convexităţii articulare. Fracturile intraarticulare condiliene desprind un segment osos. fracturi ale glenei. apar neregularităţi ale feţelor articulare. dar în cele supurate prelungite. Radioopacitatea poate fi uneori neomogenă cu aspect asteoid. Tomografia aduce detalii valoroase privind grosimea blocului osos. Pe lângă incidenţele clasice se efectuează teleradiografii de faţă şi de profil. În psoriazisul artropatic afectarea articulaţiei apare în 20. În luxaţiile posterioare se vede înfundarea capului condilian şi fractura canalului cavităţii glenoide şi chiar a conductului auditiv extern. Se observă ştergerea inter-liniei articulare.

ca urmare a unei fracturi a arcadei temporo-zigomatice a apofizei coronoide. sau chiar osificări ale muşchiului maseter temporal sau pterigoidian intern. apare radiografic un decalaj antero-posterior al elementelor constitutive ale articulaţiei. . se stabileşte direcţia şi adâncimea corpului străin. interesând condilul mandibular. radiografia antero-posterioară. De asemenea prin fixarea pe tegumente a unui indicator de plumb. RADIODIAGNOSTICUL CORPILOR STRĂINI În grosimea ţesuturilor după leziuni traumatice sau în urma unor accidente terapeutice pot rămâne corpi străini. tomografia laterală şi frontală. Localizarea se face în planurile verticale şi orizontale ale feţei. În plagicefalie. Examenul radiologic arată integritatea elementelor constitutive ale articulaţiei. Hemihipoplazia mandibulară hipoplazia se poate întâlni şi în hemiatrofia facială. radiosgrafia la-terală Schuller sau Parma. Aceasta apare îngroşată. are contact strâns cu molarul sau tuberozitatea maxilarului. Depistarea lor clinică este dificilă. Examenul radiologic este ideal pentru descoperirea şi 296 localizarea corpilor străini radioopaci. Examenul radiologic este util pentru urmărirea evoluţiei proceselor patologice ale articulaţiei şi a rezultatelor terapeutice. Defectul se poate extinde la ramul ascendent în regiunea unghiului sau ramurei orizontale. poate produce sutura apofizei coronoide la arcada zigoma-tică. sindromul Romberty şi sindromul Robin. cu imposibilitatea mişcării mandibulei deşi articulaţia nu este afectată. Se pot evidenţia imagini radioopace perimandibulare cauzate de calcificări nodulare care apar la procesele fibroscleroase în părţile moi.deformări ale condilului mandibular în osteoame sau exostoze.Anchiloza mandibulară de tip anterior . Examenul radiologic mai evidenţiază hipoplazii sau agenezii condiliene.mai apar deformaţii ale condilului temporal.anomaliile de poziţie sunt asociate cu alte marformaţii. tuberculul temporalului. în raport cu diferitele segmente ale scheletului facial care se iau drept repere. Capul condilian este efilat sau poate lipsi. radiografia în incidenţă axială şi semiaxială. sau a unor hematoame în gaura zigomatică. Se indică. Hipertrofii ale condilului mandibular . Radiografia evidenţiază hipertrofia deformantă a apofizei coronoide. datorită unor procese distructive . În anchilozele anterioare aspectul radiografic al articulaţiei temporo-mandibulare este normal. de obicei în sindromul primului arc brahial. defecte osoase. 297 .

. . . . .29 Tehnicile de radiodiagnostic şi ale imagisticii medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 – Netitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Metode de bază pentru examinarea aparatului respirator .72 – Pneumonia lobară clasică . . . . .93 Cancerul bronhopulmonar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Formarea imaginii radiologice . . . . . . . . . . . . . .24 – Instalaţia de roentgendiagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Producerea razelor X . . . . . . . . . . .24 – Aparatul radiologic dentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 – gangrena pulmonară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Topografia segmentelor a plămânului . . . . . . . . . . . . . . .69 Clasificarea afecţiunilor aparatului respirator . . . . . .59 Semiologia radiologică a toracelui şi plămânului patologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 – opacităţile patologice . . . . . . . . . . . . . . . .106 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 – Legea incidenţelor tangenţiale . . . . . . . . . . . . . . .90 Sarcoidoza . . . . . .71 Pneumonii acute nesupurate . .54 Imaginea toracelui de profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 – Legea protecţiei cronice . . . . . . .81 Tuberculoza pulmonară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Pneumopatii acute supurate . . . . . . . . . . . . . . .65 – opacităţile pulmonare patologice circumscrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Silicoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Afecţiuni pulmonare parazitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Malformaţii bronhopulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 – Guşa retrostenală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 – Hipertrofia de timus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Aspecte ale protecţiei faţă de radiaţiile X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Efectele fizice . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Sclerozele pulmonare . . . . . . . . . . .80 Tulburările ventilaţiei bronhopulmonare . . . . .19 Calităţile imaginii radiologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 – abcesul pulmonar . . . . .18 – Legea sumaţiei planurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Examenul radiologic al aparatului respirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 – Mediastinitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 – Anexele aparatului roentgen . .92 Cisticercoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 – excese de transparenţă în patologia pleurei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Modificările transparenţei pulmonare .72 – Bronhoneumonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 – Paralaxa . . . . . . . . . .23 Aparatură de radiodiagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Trumatismele toracelui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Tumori pulmonare benigne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Noţiuni generale despre radiaţiile X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 – Tumori mediastinale . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Chist hidatic pulmonar . . . . . . . . . .101 – Pleurezii uscate fibrinoase . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Diagnosticul radiologic al afecţiunilo traheii şi bronhiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 – Pleureziile exudative ale marii cavităţi . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Diafragmul patologic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 – supuraţii difuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 EXAMENUL RADIOLOGIC AL MEDIASTINULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CUPRINS: s* Istoric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Developarea şi filmul radiografic . . . . . . . . . . . . .89 Silicotuberculoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 – Contrastul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Proprietăţile razelor X . . . . . .53 Imaginea radiografică normală toracică de faţă . . . . . . . .93 Tumorile bronhopulmonare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 298 – imagini pulmonare mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Particularităţile imaginii radiologice . . . . . . . . .22 – Estomparea . . .noduli . . . . . . . . . .84 Pneumoconiozele . . . . . . . . . . . .66 – hipertransparenţele pulmonare . . . . . . . . . . .99 Afecţiunile pleurei . . . . . . . . . .

.139 Tumorile gastrice maligne . . .154 . . . . . .131 Corpi străini esofagieni . . . . . . . . . . . . . . . .132 Modificări de poziţie şi formă ale stomacului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Modificări ale direcţiei şi traiectului esofagului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Diverticulii colonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Dischineziile căilor biliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Afecţiunile pericardului . . . . . . . . . . .179 301 . . . . . . . . . .129 Esofagitele . .153 Tulburări de dezvoltare ale intestinului subţire . . . . . . . .130 Tumorile esofagiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Afecţiunile congenitale ale cordului şi vaselor mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL CĂILOR BILIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Tumorile gastrice benigne . . . . . . . .157 Metode de examinare . . .171 Examenul radiologic al aparatului pielo-renal . . . . . . . . . . . .168 Examenul radiologic şi imagistic al ficatului.124 Examenul radiologic al esofagului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Dilataţiile esofagului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 EXAMENUL RADIOLOGIC AL CORDULUI ŞI VASELOR MARI . . . splinei şi pancreasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 Litiaza coledociană . . . . .160 Apendicita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Tehnici de examinare radiologică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Motricitatea gastrică . . . . . . . . . .115 Afecţiunile valvulei aortice . . . .156 Colonul .154 . . . . . . .130 Varicele esofagiene .148 Modificări de poziţie şi formă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Duodenul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Examenul radiologic al stomacului . . . . . . .111 Stenoza mitrală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Diverticulii esofagieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Bolile cordului prin leziunile valvulei mitrale . . . . . . . . . .139 Diagnosticul radiologic în perioada de stare . . . . . . . . . . . . . .Toracele operat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Îngustările esofagului . . . . . . .153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Insuficienţa mitrală . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Insuficienţa aortică . . . . . . . . .134 Gastritele . . . . . .167 Colecistitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Tumorile colonului . . . . . . . . . . . .Viermi intestinali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Afecţiunile miocardului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Enteritele . . . . . . . . . . . . .107 Aspectul radiologic normal al cordului şi vaselor de bază la adulţi . . . .158 Colitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .venos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Litiaza veziculară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Tumori benigne . . .160 Cancerul de colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .venos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 300 Corpi străini gastrici . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Duodenita şi periduodenita . .121 Examenul radiologic al tubului digestiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Cardiopatii cianogene sau anomalii cu şunt veno arterial . . . . . . .131 Aspectul anatomic normal . . . . . . . .130 Ulcerul esofagian . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Boala mitrală . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Modificări de poziţie ale colonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Intestinul subţire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Stenoza aortică . . . . . . . . . . . . . .158 Modificări funcţionale ale colonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Ulcerul duodenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Anomali fără şunt arterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Semiologia patologică elementară cardio-vasculară . . . . . . . .118 Anomalii cu şunt arterio . .148 Diverticuli duodenali . . . . .131 Operaţiile pe esofag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tumorile intestinului subţire . . . . . . . . . .134 Ulcerul gastric al marii curburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anatomia radiologică dento-alveolară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Semiologia radiologică a afecţiunilor osoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radiodiagnosticul parodontopatiilor marginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Anatomia radiologică a articulaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . .241 . . . . . .Modificări regresive la dinţi şi maxilare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Reticulosarcomul osos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .examenul radiologic în obstetrică-ginecologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Litiaza urinară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .artroza deformantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 . . . . . . . . . . . . .225 Afecţiuni osoase inflamatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Anomaliile maxilarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 . . . . . . . .283 Radiodiagnosticul în leziuni traumatice orto-dento-paradontale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .examenul radiologic în neurologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 . . . . .283 Radiodiagnosticul şi osteopatiile specifice ale maxilarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 Insuficienţa renală . . . . . . .194 Necroza papilară renală . . . . . . . .Sifilisul osos . . . . . . . . . . .184 Chistul renal . . . . . . .282 Radiodiagnosticul şi anomaliile dento maxilare cu deformaţii şi defecte osoase . . .179 Anomalii congenitale ale rinichilor şi căilor urinare . . . . . . . . . . . . . . . .examenul radiologic în oftalmologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .osteomielita .artropatiile metabolice . . . . . . . .197 Tumorile renale . .201 Examenul radiologic al bazinului osteoarticular . . . . . . . . .293 Radiodiagnosticul copiilor străini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 . . . . .257 . . . . .236 Rahitismul . . .198 EXAMENUL RADIOLOGIC AL ORGANELOR RETROPERITONEALE . . . . . . . . . . . . . . . .tumori benigne cu potenţial malign .Metode de examinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Necrozele osoase aseptice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Examenul radiologic în diferite specialităţi . . .spondilartritele seronegative . .271 . . . . . .poliartrita cronică evolutivă . . . . . . . . .267 . . . . . . . . .186 Afecţiuni renale câştigate . . . . .245 Dislipoidozele osoase . . . .Radiologia cariei dentare . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Tuberculoza renală . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .periartritele calcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 afecţiunile articulare . . .268 Examenul radiologic în stomatologie . . . . . . . . . . . . . . .215 Fracturile şi luxaţiile . . . . . . .258 . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Displaziile encondrale politrope . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Tumorile osoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Radiodiagnosticul în patologia glandelor salivare .L. . . . .187 Traumatismele renale . .285 Radiodiagnosticul în patologia tumorală a maxilarelor . . . . . . . . . . . .204 Anatomia radiologică al osului normal . . . . . . .208 Anatomia radiologică normală . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Tulburări de reconstrucţie osoasă . . . . . . . . . . . . . .291 Radiodiagnosticul în patologia articulaţiilor temporo-mandibulare . .250 Distrofii osoase endocrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Glomerulonefrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Radiodiagnosticul în extracţia dentară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Osteomalacia .R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Osteopatii condensate . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Hidronefrozele sau uropatiile obstructive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tuberculoza osoasă şi osteoarticulară . . . . . . . . . . . . .248 Distrofiile osoase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tumori osoase benigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 Formarea osului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 . . . . . . . . . . . . . . . .Patologia apico-periapicală . . . . . . . .243 . . . . .Radiodiagnosticul în anomaliile dentare . . . . . . . . . . . . . .296 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Pielonefritele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 . . . . . . .230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tumori maligne . .examenul radiologic în O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 . . . . . . .256 . .247 302 Limfogranulomatoza malignă . . . . . . . . . . . .

304 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->