Sunteți pe pagina 1din 2430

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010


Judeţul Alba

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1 AB-I-s-A-00001 Situl arheologic de la Alba Iulia municipiul ALBA IULIA pe întreg teritoriul

2 AB-I-m-A-00001.01 Castrul Legiunii a XIII-a Gemina municipiul ALBA IULIA zona centrală a Cetăţii Vauban sec. II - IV p. Chr,
Epoca romană

3 AB-I-m-A-00001.02 Aşezare civilă municipiul ALBA IULIA în preajma castrului roman sec. II - IV p. Chr,
Epoca romană

4 AB-I-s-A-00002 Oraşul antic Apulum municipiul ALBA IULIA cartier Partoş Epoca romană

5 AB-I-s-B-00003 Necropolă de înhumaţie şi de incineraţie municipiul ALBA IULIA "Podei” la S de cetate, deasupra sec. II - III p. Chr.,
cimitirului ortodox Epoca romană

6 AB-I-s-B-00004 Cimitir municipiul ALBA IULIA "Sf. Mihail" cartier Cetate, în sec. XI - XV, Epoca
zona de V a catedralei romano- medievală
catolice

7 AB-I-m-A-00005 Aşezarea neolitică din Alba Iulia, "Lumea municipiul ALBA IULIA "Lumea Nou㔠la 300 m NE de Neolitic
Nouă" bazinul olimpic

8 AB-I-s-B-00006 Fortificaţie romană oraş ABRUD "Cetăţeaua” lângă Liceul „Horea, sec. II - III p. Chr,
Cloşca şi Crişan” Epoca romană

9 AB-I-s-B-00007 Situl arheologic de la Aiud municipiul AIUD pe întreg teritoriul

10 AB-I-m-B-00007.01 Aşezare municipiul AIUD pe întreg teritoriul Latène

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

3
4
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

11 AB-I-m-B-00007.02 Aşezare municipiul AIUD Microraion III la cca. 100 m S de Hallstatt


gara CFR Aiud, pe prima terasă a
Mureşului

12 AB-I-m-B-00007.03 Aşezare municipiul AIUD Microraion III la cca. 100 m S Epoca bronzului,
de gara CFR Aiud, pe prima Cultura Wietenberg
terasă a Mureşului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


13 AB-I-m-B-00007.04 Aşezare municipiul AIUD Microraion III la cca. 100 m S Epoca bronzului
de gara CFR Aiud, pe prima timpuriu, Cultura
terasă a Mureşului Coţofeni

14 AB-I-m-B-00007.05 Aşezare municipiul AIUD Microraion III la cca. 100 m S Eneolitic, Cultura
de gara CFR Aiud, pe prima Tiszapolgár
terasă a Mureşului

15 AB-I-s-B-00008 Situl arheologic de la Aiud, punct "Tinoasa" municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie”

16 AB-I-m-B-00008.01 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 sec. IV - VI, Epoca
m SE de cantonul CFR migraţiilor

17 AB-I-m-B-00008.02 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 sec. II - III p. Chr,
m SE de cantonul CFR Epoca romană

18 AB-I-m-B-00008.03 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 Latène


m SE de cantonul CFR

19 AB-I-m-B-00008.04 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 Hallstatt


m SE de cantonul CFR

20 AB-I-m-B-00008.05 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 Neolitic


m SE de cantonul CFR

21 AB-I-m-B-00008.06 Aşezare municipiul AIUD "Tinoasa” sau "Cetăţuie” la 500 Epoca bronzului
m SE de cantonul CFR

22 AB-I-s-B-00009 Oraşul roman Brucla municipiul AIUD pe întreg teritoriul pe întreg sec. II - III p. Chr,
teritoriul oraşului, fără Aiudul de Epoca romană
Sus

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

23 AB-I-s-B-00010 Aşezare sat AMPOIŢA; comuna METEŞ "La Pietrii” la 1 km VNV de Epoca bronzului
intersectia şoselei Alba Iulia -
Zlatna cu drumul comunal spre
Ampoiţa

24 AB-I-s-B-00011 Aşezare sat AMPOIŢA; comuna METEŞ "Piatra boului” sau "Stogurile Epoca bronzului
popii” la 1 km S-SE de sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


25 AB-I-s-B-00012 Villa rustica sat BĂCĂINŢI; comuna ŞIBOT "Obreje” Epoca romană

26 AB-I-s-B-00013 Necropolă localitatea BĂRĂBANŢ; municipiul "Tabla Grofului” la 200 m NV de Epoca romană
ALBA IULIA Întreprinderea mecanică, lângă
linia CFR spre Zlatna

27 AB-I-s-B-00014 Situl arheologic de la Berghin sat BERGHIN; comuna BERGHIN “În Peri” la marginea sud-estică
a satului, la grajdurile CAP

28 AB-I-m-B-00014.01 Necropolă sat BERGHIN; comuna BERGHIN “În Peri” la marginea sud-estică Epoca migraţiilor
a satului, la grajdurile CAP

29 AB-I-m-B-00014.02 Necropolă sat BERGHIN; comuna BERGHIN “În Peri” la marginea sud-estică Epoca romană
a satului, la grajdurile CAP

30 AB-I-s-B-00015 Aşezare medieval timpurie sat BEŢA; comuna LOPADEA în grădina Parohiei Bisericii sec. XI - XIII, Epoca
NOUĂ Reformate medievală timpurie

31 AB-I-s-A-00016 Necropolă sat BLANDIANA; comuna "În vii” pe malul drept al sec. X - XI, Epoca
BLANDIANA Mureşului, la 200 m V de Şcoala medievală timpurie
generală

32 AB-I-s-B-00017 Necropolă sat BLANDIANA; comuna "Depozitul MAN” la 1 km V-NV Latène


BLANDIANA de ferma IAS

33 AB-I-s-B-00018 Aşezare sat BLANDIANA; comuna "Lunca popii” la 2 km NV de Epoca daco-romană


BLANDIANA ferma IAS

34 AB-I-s-B-00019 Aşezare sat BUCERDEA VINOASĂ; "Curături” pe colina „Podei” Epoca bronzului,
comuna IGHIU Cultura Wietenberg

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

5
6
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

35 AB-I-s-A-00020 Cetatea dacică de la Căpâlna sat CĂPÂLNA; comuna SĂSCIORI "La Cetate” la 1000 m S-SV de sec. I a. Chr. - II p.
podul peste Sebeş Chr., Latène, Cultura
geto - dacică

36 AB-I-s-B-00021 Aşezare fortificată sat aparţinător CĂPUD; oraş "La Măgura” pe malul stâng al Epoca bronzului
TEIUŞ Mureşului, pe un deal cu platou, timpuriu, Cultura
în dreptul localităţii Teiuş, cota Coţofeni
511 m

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


37 AB-I-s-B-00022 Fundaţiile cetăţii medievale "Cetatea de Balt㔠sat CETATEA DE BALTĂ; în Lunca Târnavei sec. XIII - XVI, Epoca
comuna CETATEA DE BALTĂ medievală

38 AB-I-s-B-00023 Situl arheologic de la Cetatea de Baltă sat CETATEA DE BALTĂ; "Dealul Sântămăriei” la 1 km V
comuna CETATEA DE BALTĂ de podul peste Târnava Mică şi la
1,5 km V de staţia CFR

39 AB-I-m-B-00023.01 Castru sat CETATEA DE BALTĂ; "Dealul Sântămăriei” la 1 km V Epoca romană


comuna CETATEA DE BALTĂ de podul peste Târnava Mică şi la
1,5 km V de staţia CFR

40 AB-I-m-B-00023.02 Fortificaţie cu val de pământ sat CETATEA DE BALTĂ; "Dealul Sântămăriei” la 1 km V sec. I a. Chr., Latène,
comuna CETATEA DE BALTĂ de podul peste Târnava Mică şi la Cultura geto - dacică
1,5 km V de staţia CFR

41 AB-I-s-B-00024 Situl arheologic de la Cicău sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a
satului, nr. topo A300

42 AB-I-m-B-00024.01 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Epoca migraţiilor
satului, nr. topo A300

43 AB-I-m-B-00024.02 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Epoca romană
satului, nr. topo A300

44 AB-I-m-B-00024.03 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Latène, Cultura geto -
satului, nr. topo A300 dacică

45 AB-I-m-B-00024.04 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Hallstatt


satului, nr. topo A300

46 AB-I-m-B-00024.05 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Epoca bronzului
satului, nr. topo A300

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

47 AB-I-m-B-00024.06 Aşezare sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU "Sălişte” la marginea de NV a Neolitic


satului, nr. topo A300

48 AB-I-s-B-00025 Situl arheologic de la Ciugud sat CIUGUD; comuna CIUGUD "Cariera de Bentonit㔠Neolitic

49 AB-I-s-B-00026 Situl arheologic de la Ciugud sat CIUGUD; comuna CIUGUD "Gorneţ”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


50 AB-I-m-B-00026.01 Aşezare sat CIUGUD; comuna CIUGUD "Gorneţ” Epoca medievală
timpurie

51 AB-I-m-B-00026.02 Aşezare sat CIUGUD; comuna CIUGUD "Gorneţ” Epoca romană

52 AB-I-s-B-00027 Aşezare sat aparţinător CIUMBRUD; "Cioaca" în curtea liceului agricol Neolitic, Cultura
municipiul AIUD Petreşti

53 AB-I-s-A-00028 Cetatea dacică Apoulon sau Ranistorum sat CRAIVA; comuna CRICĂU "Piatra Craivii” la 5 km NE de sat sec. I a. Chr. - I p.
Chr., Latène, Cultura
geto - dacică

54 AB-I-s-B-00029 Aşezare sat CRAIVA; comuna CRICĂU "Sfredeluş” la 1,5 km NV de Epoca bronzului
Piatra Craivii timpuriu, Cultura
Coţofeni

55 AB-I-s-B-00030 Situl arheologic de la Cugir oraş CUGIR "Cetăţuia”

56 AB-I-m-B-00030.01 Aşezare fortificată cu val de pământ oraş CUGIR "Cetăţuia” la 1 km V de sec. III a. Chr. - I p.
marginea oraşului, pe dealul Chr., Latène, Cultura
Crucea lui Maniu geto - dacică

57 AB-I-m-B-00030.02 Necropolă tumulară oraş CUGIR "Cetăţuia” la 1 km V de sec. III a. Chr. - I p.


marginea oraşului, pe dealul Chr., Latène, Cultura
Crucea lui Maniu geto - dacică

58 AB-I-s-B-00031 Aşezare sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Parăuţ” la 1 km V de sat Neolitic, Cultura
ROMÂNĂ Petreşti

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

7
8
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

59 AB-I-s-B-00032 Situl arheologic de la Daia Română sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Troian” la cca. 1,5 km V de sat
ROMÂNĂ

60 AB-I-m-B-00032.01 Aşezare sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Troian” la cca. 1,5 km V de sat Epoca romană
ROMÂNĂ

61 AB-I-m-B-00032.02 Aşezare sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Troian” la cca. 1,5 km V de sat Hallstatt
ROMÂNĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


62 AB-I-m-B-00032.03 Aşezare sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Troian” la cca. 1,5 km V de sat sec. I a.Chr. - I p.Chr.,
ROMÂNĂ Latène, Cultura geto -
dacică

63 AB-I-m-B-00032.04 Aşezare sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA "Troian” la cca. 1,5 km V de sat Epoca bronzului,
ROMÂNĂ Cultura Wietenberg

64 AB-I-s-B-00033 Aşezare sat DECEA; comuna MIRĂSLĂU "După garduri” la marginea de E Neolitic
a satului, lângă şoseaua spre
Cluj, nr. topo 1999

65 AB-I-s-B-00034 Aşezarea fortificată Zidava sat DRÂMBAR; comuna CIUGUD "Dealul Gruieţ” pe malul stâng al Latène, Cultura geto -
Mureşului, la 4 km de Alba Iulia, dacică
deasupra „Râpii Roşii” şi a satului
Teleac

66 AB-I-s-B-00035 Aşezare sat DUMBRAVA; comuna CIUGUD "Vărar” la 1 km V-SV de Neolitic


marginea satului

67 AB-I-s-B-00036 Aşezare sat FEISA; comuna JIDVEI "Râpa Feisii” la 1 km de Neolitic, Cultura
marginea de NE a satului Petreşti

68 AB-I-s-B-00037 Aşezare sat GALAŢI; comuna ZLATNA "Bulbuci” la 800 m NV de sat Epoca bronzului
timpuriu, Cultura
Coţofeni

69 AB-I-s-B-00038 Situl arheologic de la Berghin, punct "Gruiul sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Fierului” la 1,5 km NE de
Fierului" sat

70 AB-I-m-B-00038.01 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Fierului” la 1,5 km NE de Epoca migraţiilor
sat

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

71 AB-I-m-B-00038.02 Necropolă sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Fierului” la 1,5 km NE de Epoca migraţiilor
sat

72 AB-I-s-B-00039 Situl arheologic de la Berghin, punct "Gruiul sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Măciuliilor” la 2,5 km NE
Măciuliilor" de sat

73 AB-I-m-B-00039.01 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Măciuliilor” la 2,5 km NE Epoca migraţiilor
de sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


74 AB-I-m-B-00039.02 Necropolă sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Gruiul Măciuliilor” la 2,5 km NE Epoca migraţiilor
de sat

75 AB-I-s-B-00040 Situl arheolgic de la Berghin, punct "Ghezuini" sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de
grajdurile CAP

76 AB-I-m-B-00040.01 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de Epoca migraţiilor


grajdurile CAP

77 AB-I-m-B-00040.02 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de Latène, Cultura geto -
grajdurile CAP dacică

78 AB-I-m-B-00040.03 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de Hallstatt


grajdurile CAP

79 AB-I-m-B-00040.04 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de Epoca bronzului


grajdurile CAP

80 AB-I-m-B-00040.05 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Ghezuini” la 1 km V de Neolitic


grajdurile CAP

81 AB-I-s-B-00041 Situl arheologic de la Berghin, punct "Capul sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Capul Şesului” la cca. 2 - 2,5
Şesului" km de sat

82 AB-I-m-B-00041.01 Necropolă de înhumaţie sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Capul Şesului” la cca. 2 - 2,5 sec. VIII - IX, Epoca
km de sat medievală timpurie

83 AB-I-m-B-00041.02 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Capul Şesului” la cca. 2 - 2,5 sec. II - III p. Chr,
km de sat Epoca romană

84 AB-I-s-B-00042 Situl arheologic de la Berghin, punct "Faţa sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Faţa Cânepii” la marginea de V
Cânepii" a satului

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

9
10
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

85 AB-I-m-B-00042.01 Necropolă sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Faţa Cânepii” la marginea de V sec. V - VII, Epoca
a satului migraţiilor

86 AB-I-m-B-00042.02 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Faţa Cânepii” la marginea de V Hallstatt
a satului

87 AB-I-m-B-00042.03 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Faţa Cânepii” la marginea de V Neolitic, Cultura
a satului Petreşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


88 AB-I-s-B-00043 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Sub vii” la marginea de SV a Epoca bronzului,
satului Cultura Wietenberg

89 AB-I-s-B-00044 Situl arheologic de la Berghin, punct "Hamboc - sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la
Ciorcobară" marginea de S-SV a satului, pe
valea Hambocului

90 AB-I-m-B-00044.01 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la sec. XII - XIII, Epoca
marginea de S-SV a satului, pe medievală timpurie
valea Hambocului

91 AB-I-m-B-00044.02 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la Epoca romană
marginea de S-SV a satului, pe
valea Hambocului

92 AB-I-m-B-00044.03 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la Latène, Cultura geto -
marginea de S-SV a satului, pe dacică
valea Hambocului

93 AB-I-m-B-00044.04 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la Hallstatt


marginea de S-SV a satului, pe
valea Hambocului

94 AB-I-m-B-00044.05 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la Epoca bronzului
marginea de S-SV a satului, pe
valea Hambocului

95 AB-I-m-B-00044.06 Aşezare sat GHIRBOM; comuna BERGHIN "Hamboc - Ciorcobar㔠la Neolitic


marginea de S-SV a satului, pe
valea Hambocului

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

96 AB-I-s-B-00045 Situl arheologic de la Glogoveţ sat GLOGOVEŢ; comuna VALEA pe teritoriul satului
LUNGĂ

97 AB-I-m-B-00045.01 Cetate sat GLOGOVEŢ; comuna VALEA pe teritoriul satului Epoca medievală
LUNGĂ

98 AB-I-m-B-00045.02 Aşezare sat GLOGOVEŢ; comuna VALEA pe teritoriul satului Epoca bronzului
LUNGĂ timpuriu, Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Coţofeni

99 AB-I-s-B-00046 Necropolă tumulară sat HĂPRIA; comuna CIUGUD "Gruiul Cetăţii” la 1 km N de


marginea satului

100 AB-I-s-B-00047 Aşezare sat IGHIEL; comuna IGHIU "Piatra Poienii” la 300 m N de Epoca bronzului
şcoală

101 AB-I-s-B-00048 Castru de pământ sat IGHIU; comuna IGHIU "Măgulici” la 2,2 km SV de Epoca romană
biserică

102 AB-I-s-B-00049 Situl arheologic de la Livezile sat LIVEZILE; comuna LIVEZILE "Dealu Baia” la 1 km V de sat

103 AB-I-m-B-00049.01 Aşezare sat LIVEZILE; comuna LIVEZILE "Dealu Baia” la 1 km V de sat Epoca bronzului
timpuriu

104 AB-I-m-B-00049.02 Necropolă tumulară sat LIVEZILE; comuna LIVEZILE "Dealu Baia” la 1 km V de sat Epoca bronzului
timpuriu

105 AB-I-s-B-00050 Situl arheologic de la Lopadea sat LOPADEA NOUĂ; comuna "Gorgan” la 300 m NE de
LOPADEA NOUĂ grajdurile CAP

106 AB-I-m-B-00050.01 Aşezare sat LOPADEA NOUĂ; comuna "Gorgan” la 300 m NE de Epoca migraţiilor
LOPADEA NOUĂ grajdurile CAP

107 AB-I-m-B-00050.02 Necropolă sat LOPADEA NOUĂ; comuna "Gorgan” la 300 m NE de Epoca migraţiilor
LOPADEA NOUĂ grajdurile CAP

108 AB-I-m-B-00050.03 Aşezare sat LOPADEA NOUĂ; comuna "Gorgan” la 300 m NE de Hallstatt
LOPADEA NOUĂ grajdurile CAP

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

11
12
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

109 AB-I-m-B-00050.04 Aşezare sat LOPADEA NOUĂ; comuna "Gorgan” la 300 m NE de Epoca bronzului
LOPADEA NOUĂ grajdurile CAP

110 AB-I-s-B-00051 Aşezări sat LOPADEA VECHE; comuna "Jidovina” la marginea de V a Neolitic, Eneolitic
MIRĂSLĂU satului, la grajdurile CAP, nr. topo
2598

111 AB-I-s-B-00052 Aşezare sat MIHALŢ; comuna MIHALŢ "Măticuţa” la 1-1,5 km SV de Neolitic, Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


marginea satului Petreşti

112 AB-I-s-B-00053 Situl arheologic de la Obreja sat OBREJA; comuna MIHALŢ "La Cânepi” la marginea de SE a
satului

113 AB-I-m-B-00053.01 Aşezare sat OBREJA; comuna MIHALŢ "La Cânepi” la marginea de SE a sec. II - IV p. Chr,
satului Epoca daco-romană

114 AB-I-m-B-00053.02 Aşezare sat OBREJA; comuna MIHALŢ "La Cânepi” la marginea de SE a Epoca bronzului,
satului Cultura Wietenberg

115 AB-I-m-B-00053.03 Aşezare sat OBREJA; comuna MIHALŢ "La Cânepi” la marginea de SE a Neolitic, Cultura
satului Petreşti

116 AB-I-s-B-00054 Situl arheologic de la Ormeniş sat ORMENIŞ; comuna "Cânepişti” la marginea de SE a
MIRĂSLĂU satului, nr. topo 87

117 AB-I-m-B-00054.01 Aşezare sat ORMENIŞ; comuna "Cânepişti” la marginea de SE a sec. VIII - IX, Epoca
MIRĂSLĂU satului, nr. topo 87 medievală timpurie

118 AB-I-m-B-00054.02 Aşezare sat ORMENIŞ; comuna "Cânepişti” la marginea de SE a Epoca bronzului
MIRĂSLĂU satului, nr. topo 87

119 AB-I-s-B-00055 Situl arheologic de la Pătrânjeni sat aparţinător PĂTRÂNJENI; pe teritoriul satului
oraş ZLATNA

120 AB-I-m-B-00055.01 Aşezare sat aparţinător PĂTRÂNJENI; pe teritoriul satului Epoca romană
oraş ZLATNA

121 AB-I-m-B-00055.02 Necropolă sat aparţinător PĂTRÂNJENI; pe teritoriul satului Epoca romană
oraş ZLATNA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

122 AB-I-s-A-00056 Situl arheologic de la Petreşti localitatea PETREŞTI; municipiul "Groapa Galbăn㔠la 300 m V de
SEBEŞ podul peste râul Sebeş, la
marginea de V a satului

123 AB-I-m-A-00056.01 Aşezare localitatea PETREŞTI; municipiul "Groapa Galbăn㔠la 300 m V de Latène, Cultura geto -
SEBEŞ podul peste râul Sebeş, la dacică
marginea de V a satului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


124 AB-I-m-A-00056.02 Aşezare localitatea PETREŞTI; municipiul "Groapa Galbăn㔠la 300 m V de Neolitic, Cultura
SEBEŞ podul peste râul Sebeş, la Petreşti
marginea de V a satului

125 AB-I-s-B-00057 Situl arheologic de la Pianu de Jos sat PIANU DE JOS; comuna "Podei” la 500 m de ferma de
PIANU iepuri

126 AB-I-m-B-00057.01 Aşezare sat PIANU DE JOS; comuna "Podei” la 500 m de ferma de Epoca bronzului
PIANU iepuri timpuriu, Cultura
Coţofeni

127 AB-I-m-B-00057.02 Aşezare sat PIANU DE JOS; comuna "Podei” la 500 m de ferma de Neolitic, Cultura
PIANU iepuri Petreşti

128 AB-I-s-B-00058 Situl arheologic de la Presaca Ampoiului sat PRESACA AMPOIULUI; "Peştera Şura de Piatr㔠la 2 km
comuna METEŞ N de sat, pe Valea Ghibaţului

129 AB-I-m-B-00058.01 Aşezare sat PRESACA AMPOIULUI; "Peştera Şura de Piatr㔠la 2 km Epoca bronzului
comuna METEŞ N de sat, pe Valea Ghibaţului

130 AB-I-m-B-00058.02 Aşezare sat PRESACA AMPOIULUI; "Peştera Şura de Piatr㔠la 2 km Eneolitic
comuna METEŞ N de sat, pe Valea Ghibaţului

131 AB-I-s-B-00059 Aşezare sat RĂDEŞTI; comuna RĂDEŞTI "În Ţărmuire” pe malul Epoca daco-romană
Mureşului, la 50 m V de sediul
IAS

132 AB-I-s-B-00060 Aşezare sat aparţinător RĂHĂU; municipiul "Budurăul Ciobănelului” Epoca romană
SEBEŞ

133 AB-I-s-B-00061 Situl arheologic de la Răhău sat aparţinător RĂHĂU; municipiul "Dealul Şipotelor” la 1 km NV de
SEBEŞ halta CFR, între şosea şi calea
ferată

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

13
14
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

134 AB-I-m-B-00061.01 Aşezare sat aparţinător RĂHĂU; municipiul "Dealul Şipotelor” la 1 km NV de Hallstatt, Cultura
SEBEŞ halta CFR, între şosea şi calea Basarabi
ferată

135 AB-I-m-B-00061.02 Aşezare sat aparţinător RĂHĂU; municipiul "Dealul Şipotelor” la 1 km NV de Neolitic, Cultura
SEBEŞ halta CFR, între şosea şi calea Petreşti
ferată

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


136 AB-I-m-B-00061.03 Aşezare sat aparţinător RĂHĂU; municipiul "Dealul Şipotelor” la 1 km NV de Epoca bronzului
SEBEŞ halta CFR, între şosea şi calea timpuriu, Cultura
ferată Coţofeni

137 AB-I-s-B-00062 Castru sat aparţinător RĂZBOIENI- "Grajdurile CAP” la 200 m V de Epoca romană
CETATE; oraş OCNA MUREŞ grajduri

138 AB-I-s-B-00063 Fortificaţie sat RIMETEA; comuna RIMETEA "Piatra Secuiului” la capătul de N Latène, Cultura geto -
al muntelui Piatra Secuiului dacică

139 AB-I-s-B-00064 Cetate sat RIMETEA; comuna RIMETEA "Piatra Secuiului” Epoca medievală

140 AB-I-s-A-00065 Situl arheologic Alburnus Maior -Roşia sat ROŞIA MONTANĂ; comuna
Montană ROŞIA MONTANĂ

141 AB-I-m-A-00065.01 Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona sat ROŞIA MONTANĂ; comuna "Orlea" întreaga localitate, pe o Epoca romană
Orlea ROŞIA MONTANĂ rază de 2 km

142 AB-I-m-A-00065.02 Exploatarea minieră romană de la Alburnus sat ROŞIA MONTANĂ; comuna "Orlea" întreaga localitate, pe o Epoca romană
Maior, Masivul Orlea ROŞIA MONTANĂ rază de 2 km

143 AB-I-m-A-00065.03 Vestigiile romane de la Alburnus Maior, zona sat ROŞIA MONTANĂ; comuna Carpeni coordonate STEREO 70: Epoca romană
Carpeni ROŞIA MONTANĂ X (N) - Y (E)
535500 - 354406
535500 - 354888
535105 - 354882
535098 - 354613
535195 - 354609
535196 - 354510
535301 - 354409

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

144 AB-I-m-A-00065.04 Incinta funerară romană din zona "Hop-Găuri" sat ROŞIA MONTANĂ; comuna Tău Găuri coordonate STEREO Epoca romană
ROŞIA MONTANĂ 70: X (N) - Y (E)
534057.441 - 354923.16
533957.441 - 354923.16
534057.441 - 355023.16
533957.441 - 355023.16

145 AB-I-m-A-00065.05 Galeria "Cătălina Monuleşti "din zona protejată sat ROŞIA MONTANĂ; comuna Centrul istoric Epoca romană,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


a centrului istoric al localităţii ROŞIA MONTANĂ medievală, modernă

146 AB-I-s-A-20329 Galeriile din Masivul Cârnic sat ROŞIA MONTANĂ; comuna Masivul Cârnic Epoca romană,
ROŞIA MONTANĂ medievală, modernă

147 AB-I-s-B-00066 Cetatea medievală de la Săsciori sat SĂSCIORI; comuna SĂSCIORI "Cetate” la 800 m S de podul Epoca medievală
Sebeş

148 AB-I-s-B-00067 Aşezare sat aparţinător SÂNCRAI; Castelul Banffi sec. XI - XII, Epoca
municipiul AIUD medievală timpurie

149 AB-I-s-B-00068 Situl arheologic de la Sânmiclăuş sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA "Răstoci - Gruişor”

150 AB-I-m-B-00068.01 Aşezare sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA "Răstoci - Gruişor” Epoca migraţiilor

151 AB-I-m-B-00068.02 Necropolă sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA "Răstoci - Gruişor” Epoca migraţiilor

152 AB-I-s-B-00069 Aşezare municipiul SEBEŞ "Râpa Roşie” la 2,5 km E de Epoca bronzului
satul Lancrăm timpuriu, Cultura
Coţofeni

153 AB-I-s-B-00070 Situl arheologic de la Sebeş municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea
de SE a oraşului, de o parte şi de
alta a liniei CFR spre Sibiu

154 AB-I-m-B-00070.01 Aşezare municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea sec. IV - VI, Epoca
de SE a oraşului, de o parte şi de migraţiilor
alta a liniei CFR spre Sibiu

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

15
16
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

155 AB-I-m-B-00070.02 Aşezare municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea Epoca romană
de SE a oraşului, de o parte şi de
alta a liniei CFR spre Sibiu

156 AB-I-m-B-00070.03 Aşezare municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea Latène, Cultura geto -
de SE a oraşului, de o parte şi de dacică
alta a liniei CFR spre Sibiu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


157 AB-I-m-B-00070.04 Aşezare municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea Hallstatt
de SE a oraşului, de o parte şi de
alta a liniei CFR spre Sibiu

158 AB-I-m-B-00070.05 Aşezare municipiul SEBEŞ "Podul Pripocului” la marginea Neolitic


de SE a oraşului, de o parte şi de
alta a liniei CFR spre Sibiu

159 AB-I-s-B-00071 Aşezare sat STRAJA; comuna BERGHIN "Măgura” la S de sat Epoca bronzului
timpuriu, Cultura
Coţofeni

160 AB-I-s-B-00072 Aşezare sat STRAJA; comuna BERGHIN "Fântâna Barnii” la marginea de Epoca bronzului
S a satului timpuriu, Cultura
Coţofeni

161 AB-I-s-B-00073 Situl arheologic de la Stremţ sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de
grajdurile CAP

162 AB-I-m-B-00073.01 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de Epoca romană
grajdurile CAP

163 AB-I-m-B-00073.02 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de Latène, Cultura geto -
grajdurile CAP dacică

164 AB-I-m-B-00073.03 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de Hallstatt
grajdurile CAP

165 AB-I-m-B-00073.04 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de Epoca bronzului
grajdurile CAP

166 AB-I-m-B-00073.05 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ „După vii” la 300 m NV de Neolitic
grajduri

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

167 AB-I-m-B-00073.06 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ "Grajdurile CAP” la 300 m NV de Neolitic
grajduri

168 AB-I-s-B-00074 Aşezare sat STREMŢ; comuna STREMŢ "Valea Bercului” la 1,2 km SV de Epoca bronzului
sediul CAP

169 AB-I-s-B-00075 Necropola romană sat ŞARD; comuna IGHIU "Dealul Lazuri” la capătul de E al sec. II - III p. Chr,
dealului la 3 km NE de sat Epoca romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


170 AB-I-s-B-00076 Situl arheologic de la Şpălnaca sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de
HOPÂRTA SE a satului

171 AB-I-m-B-00076.01 Aşezare sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de sec. IX - XV, Epoca
HOPÂRTA SE a satului medievală

172 AB-I-m-B-00076.02 Necropolă sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de sec. X - XV, Epoca
HOPÂRTA SE a satului medievală

173 AB-I-m-B-00076.03 Aşezare sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de sec. IV - VIII, Epoca
HOPÂRTA SE a satului migraţiilor

174 AB-I-m-B-00076.04 Necropolă sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de sec. V - VII, Epoca
HOPÂRTA SE a satului migraţiilor

175 AB-I-m-B-00076.05 Necropolă sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de Epoca romană
HOPÂRTA SE a satului

176 AB-I-m-B-00076.06 Necropolă sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de Hallstatt


HOPÂRTA SE a satului

177 AB-I-m-B-00076.07 Aşezare sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de Epoca romană
HOPÂRTA SE a satului

178 AB-I-m-B-00076.08 Aşezare sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de Neolitic


HOPÂRTA SE a satului

179 AB-I-m-B-00076.09 Aşezare sat ŞPĂLNACA; comuna "Şugud” la 1 km de marginea de Epoca bronzului
HOPÂRTA SE a satului

180 AB-I-s-B-00077 Castrul roman de la Şugag sat ŞUGAG; comuna ŞUGAG "Vârful lui Pătru” pe şaua dintre Epoca romană
Vârful lui Pătru şi Vârful Auşelul

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

17
18
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

181 AB-I-s-A-00078 Situl arheologic de la Tărtăria sat TĂRTĂRIA; comuna "Gura Luncii” la 0,2 km NE de
SĂLIŞTEA halta CFR

182 AB-I-m-A-00078.01 Aşezare sat TĂRTĂRIA; comuna "Gura Luncii” la 0,2 km NE de Neolitic, Cultura
SĂLIŞTEA halta CFR Vinča -Turdaş

183 AB-I-m-A-00078.02 Aşezare sat TĂRTĂRIA; comuna "Gura Luncii” la 0,2 km NE de Neolitic, Cultura
SĂLIŞTEA halta CFR Petreşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


184 AB-I-m-A-00078.03 Aşezare sat TĂRTĂRIA; comuna "Gura Luncii” la 0,2 km NE de Epoca bronzului
SĂLIŞTEA halta CFR timpuriu, Cultura
Coţofeni

185 AB-I-s-B-00079 Situl arheologic de la Teiuş oraş TEIUŞ "Platoul Cetăţuia”

186 AB-I-m-B-00079.01 Necropolă oraş TEIUŞ "Platoul Cetăţuia” la 1 km N-NV Hallstatt târziu
de fabrica de zahăr

187 AB-I-m-B-00079.02 Aşezare oraş TEIUŞ "Platoul Cetăţuia” la 1 km N-NV sec. VI - VII, Epoca
de fabrica de zahăr migraţiilor

188 AB-I-m-B-00079.03 Necropolă oraş TEIUŞ "Platoul Cetăţuia” la 1 km N-NV sec. VI - VII, Epoca
de fabrica de zahăr migraţiilor

189 AB-I-s-B-00080 Situl arheologic de la Teiuş oraş TEIUŞ "Sub drum” la 100 m S de Epoca bronzului
şosea, la km 408 pe şoseaua târziu, Cultura Noua
spre Cluj

190 AB-I-s-B-00081 Situl arheologic de la Teleac sat TELEAC; comuna CIUGUD "Gruşeţ - Hârburi” la marginea Hallstatt
de NE a satului

191 AB-I-s-B-00082 Situl arheologic de la Tibru sat TIBRU; comuna CRICĂU "Rât" Epoca romană

192 AB-I-s-B-00083 Situl arheologic de la Ţelna sat ŢELNA; comuna IGHIU "Piatra Tăiată - Gugu” la 3,5 km Epoca bronzului
V de sat, la S de pârâul Gugu timpuriu, Cultura
Coţofeni

193 AB-I-s-B-00084 Situl arheologic de la Ţelna, punct "Rupturi" sat ŢELNA; comuna IGHIU "Rupturi” la 500 m NE de capătul
de N al satului

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

194 AB-I-m-B-00084.01 Aşezare sat ŢELNA; comuna IGHIU "Rupturi” la 500 m NE de capătul Epoca bronzului
de N al satului

195 AB-I-m-B-00084.02 Necropolă tumulară sat ŢELNA; comuna IGHIU "Rupturi” la 500 m NE de capătul Epoca bronzului
de N al satului

196 AB-I-s-B-00085 Situl arheologic de la Ţelna, punct "Vârful sat ŢELNA; comuna IGHIU "Vârful Măgurii” Epoca bronzului
Măgurii" timpuriu, Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Coţofeni

197 AB-I-s-B-00086 Situl arheologic de la Uioara de Jos localitatea UIOARA DE JOS; oraş "Grui” la 1,5 km S de marginea
OCNA MUREŞ satului, la izvorul Văii Ciunga

198 AB-I-m-B-00086.01 Aşezare localitatea UIOARA DE JOS; oraş "Grui” la 1,5 km S de marginea Epoca migraţiilor
OCNA MUREŞ satului, la izvorul Văii Ciunga

199 AB-I-m-B-00086.02 Aşezare localitatea UIOARA DE JOS; oraş "Grui” la 1,5 km S de marginea Hallstatt
OCNA MUREŞ satului, la izvorul Văii Ciunga

200 AB-I-m-B-00086.03 Aşezare localitatea UIOARA DE JOS; oraş "Grui” la 1,5 km S de marginea Neolitic
OCNA MUREŞ satului, la izvorul Văii Ciunga

201 AB-I-m-B-00086.04 Aşezare localitatea UIOARA DE JOS; oraş "Grui” la 1,5 km S de marginea Epoca bronzului
OCNA MUREŞ satului, la izvorul Văii Ciunga

202 AB-I-s-B-00087 Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului sat VALEA VINŢULUI; comuna "Valea Vinţului" la 4 km în Epoca medievală
VINŢU DE JOS amonte de confluenţa Văii
Vinţului cu râul Mureş

203 AB-II-a-A-00088 Ansamblul fortificaţiei "Cetatea Alba municipiul ALBA IULIA cartier Cetate 1714 - 1739
Carolina", cu toate componentele: ziduri,
bastioane, porţi, curtine, raveline, contragărzi,
terase bastionare, şanţuri interioare şi
exterioare, contraescarpe.

204 AB-II-m-B-00089 Fosta pulberărie nr. 1 municipiul ALBA IULIA La cca. 150 m N de curtina sec. XVIII
bastionului Sf. Ştefan

205 AB-II-m-B-00090 Casă municipiul ALBA IULIA La cca. 50 m N de curtina care sec. XVIII
leagă bastioanele "Sf. Trinitate"
şi "Sf. Ştefan"

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

19
20
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

206 AB-II-s-A-00091 Situl urban "Cetatea Alba Iulia" municipiul ALBA IULIA delimitată de străzile: E – sec. XVIII - XX
Bălcescu Nicolae, str. Decebal,
str. Goga Octavian; N - Calea
Moţilor, Bd. Horea; V – Bd.
Horea, Bd. 1 Decembrie 1918,
Bd. Încoronării; S -
Bd.Încoronării

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


207 AB-II-m-B-00170 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” municipiul ALBA IULIA în incinta mănăstirii "Sf. Ioan 1768,modif. sec.XIX
Botezătorul"-Miceşti

208 AB-II-m-A-00098 Fosta mănăstire a trinitarienilor, azi Biblioteca municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 1 1715 - 1736,1780
documentară Batthyaneum

209 AB-II-m-A-00100 Casa "Nicolae Bethlen", azi Facultatea municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVIII
Teologică Romano-Catolică

210 AB-II-m-A-00099 Palatul Apor, azi Universitatea 1 Decembrie - municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 5 sec. XVII
rectorat

211 AB-II-m-B-00101 Fosta Prefectură, azi Inspectorat şcolar municipiul ALBA IULIA Str. Bethlen Gabriel 7 sec. XVIII
judeţean

212 AB-II-m-B-00102 Sediul actual al Prefecturii municipiul ALBA IULIA Piaţa Brătianu I.C. 1 sec. XIX-XX

213 AB-II-a-B-00092 Ansamblul urban "Str. George Coşbuc" municipiul ALBA IULIA Str. Coşbuc George 2-26, 11-27 sf. sec. XIX

214 AB-II-m-B-00103 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Coşbuc George 12 sf. sec. XIX

215 AB-II-m-B-00104 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Coşbuc George 14 sec. XIX

216 AB-II-m-B-00105 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Coşbuc George 17 sec. XIX

217 AB-II-a-B-00093 Ansamblul urban "Str. Decebal" municipiul ALBA IULIA Str. Decebal sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

218 AB-II-m-B-00106 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Decebal 2 1930

219 AB-II-a-B-00095 Ansamblul urban "Bd. Ferdinand I" municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 1-35, 2-26 sf. sec. XIX

220 AB-II-m-B-00107 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 2 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


221 AB-II-m-B-00108 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 4 sf. sec. XIX

222 AB-II-m-B-00109 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 7 sf. sec. XIX

223 AB-II-m-B-00110 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 11 sf. sec. XIX

224 AB-II-m-B-00111 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 12 sf. sec. XIX

225 AB-II-m-B-00112 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 16 sf. sec. XIX

226 AB-II-a-B-00113 Fosta mănăstire franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19-21 sec. XVIII

227 AB-II-m-B-00113.01 Biserica franciscană municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19-21 sec. XVIII

228 AB-II-m-B-00113.02 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 19-21 sec. XVIII

229 AB-II-m-B-00114 Casă municipiul ALBA IULIA Bd. Ferdinand I 26 sf. sec. XIX

230 AB-II-m-B-00115 Clădire municipiul ALBA IULIA Bd. Goga Octavian 11 înc. sec. XX

231 AB-II-a-B-00116 Ansamblul bisericii "Bunavestire” -Grecească municipiul ALBA IULIA Str. Iancu Avram 7 sec. XVIII - XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

21
22
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

232 AB-II-m-B-00116.01 Biserica "Bunavestire” municipiul ALBA IULIA Str. Iancu Avram 7 1783

233 AB-II-m-A-00117 Biserica "Sf. Treime” (Maieri I) municipiul ALBA IULIA Str. Iaşilor 43 1795

234 AB-II-m-B-00123 Fostul palat "Gisella" municipiul ALBA IULIA Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


235 AB-II-m-B-00124 Cofetăria "Roşu şi Negru” municipiul ALBA IULIA Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX

236 AB-II-a-A-00125 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii municipiul ALBA IULIA Str. Mărăşeşti 17 sec. XVII-XIX
Domnului”-Lipoveni

237 AB-II-m-A-00125.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” municipiul ALBA IULIA Str. Mărăşeşti 17 1691

238 AB-II-m-A-00193 Biserica de lemn "Învierea Domnului” municipiul ALBA IULIA Str. Mesteacănului 1 1769

239 AB-II-m-A-00126 Muzeul Naţional al Unirii, fosta clădire municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 12 1851
"Babilon"

240 AB-II-m-A-00127 Sala Unirii, fosta Cazină Militară municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 14 1898,1921 - 1922

241 AB-II-a-A-00128 Ansamblul Reîntregirii Neamului municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922

242 AB-II-m-A-00128.01 Catedrala "Sf. Treime” municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922

243 AB-II-m-A-00128.02 Incinta, cu complexul de clădiri municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922

244 AB-II-m-A-00129 Catedrala romano-catolică "Sf. Mihail” municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 19 sec. XIII - XVI

245 AB-II-a-A-00130 Ansamblul "Palatul Episcopiei romano-catolice" municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 21 sec. XVI - XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

246 AB-II-m-A-00130.01 Palatul Episcopiei romano-catolice, azi sediul municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 21 sec. XVI - XVII
Arhiescopiei romano-catolice

247 AB-II-m-A-00130.02 Zid de incintă municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 21 sec. XVI - XVII

248 AB-II-m-B-00131 Comisariat municipiul ALBA IULIA Str. Militari 1 sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


249 AB-II-m-B-00132 Manutanţă municipiul ALBA IULIA Str. Militari 2 1715 - 1736

250 AB-II-m-A-00133 Palatul Principilor, azi Cercul Militar municipiul ALBA IULIA Str. Militari 4 sec. XVI - XVIII

251 AB-II-a-B-00094 Ansamblul urban, "Str. Primăverii " municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii sf. sec. XIX

252 AB-II-m-B-00138 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 3 sf. sec. XIX

253 AB-II-m-B-00139 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 5-7 sf. sec. XIX

254 AB-II-m-B-00141 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 9 cca. 1900

255 AB-II-m-B-00142 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 11 cca. 1900

256 AB-II-m-B-00143 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 12 sf. sec. XIX

257 AB-II-m-B-00145 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 16 cca. 1900

258 AB-II-m-B-00146 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Primăverii 22 cca. 1900

259 AB-II-m-B-00134 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Regina Maria 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

23
24
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

260 AB-II-m-B-00135 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Regina Maria 3 înc. sec. XX

261 AB-II-m-B-00136 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Regina Maria 5 sf. sec. XIX

262 AB-II-m-B-00137 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Regina Maria 7 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


263 AB-II-m-B-00154 Colegiul Bethlen municipiul ALBA IULIA Str. Suluţiu Alexandru Sterca 2 sec. XVIII

264 AB-II-m-B-00147 Clădire, fosta "Casa Camerală" municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 1 sec. XVIII

265 AB-II-m-B-00148 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 2 sf. sec. XIX

266 AB-II-m-B-00149 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 3 sec. XIX

267 AB-II-m-B-00150 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 5 sf. sec. XIX

268 AB-II-m-B-00151 Biblioteca Universităţii "1 Decembrie 1918" municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 6 sf. sec. XIX

269 AB-II-m-B-00152 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 7 sf. sec. XIX

270 AB-II-m-B-00153 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Şaguna Andrei, mitropolit 9 sf. sec. XIX

271 AB-II-a-B-00096 Ansamblul urban "Str. Teilor" municipiul ALBA IULIA Str. Teilor sf. sec. XIX

272 AB-II-m-B-20911 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 6 sf. sec. XIX

273 AB-II-m-B-00155 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 8 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

274 AB-II-m-B-00156 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 9 sf. sec. XIX

275 AB-II-m-B-00157 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 10 sf. sec. XIX

276 AB-II-m-B-00158 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 11 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


277 AB-II-m-B-00159 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 12 sf. sec. XIX

278 AB-II-m-B-00160 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 13 sf. sec. XIX

279 AB-II-m-B-00161 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 15 1906

280 AB-II-m-B-00162 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Teilor 17 sf. sec. XIX

281 AB-II-a-B-00097 Ansamblul urban "Str. Trandafirilor " municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor sf. sec. XIX - înc.
sec. XX

282 AB-II-m-B-00144 Casa Camil Velican municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 11 înc. sec. XX

283 AB-II-m-B-00140 Casa Rubin Patiţia şi Zaharia Munteanu municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 14 sf. sec. XIX

284 AB-II-m-B-00163 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 17 sf. sec. XIX

285 AB-II-m-B-00164 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 18 sf. sec. XIX

286 AB-II-m-B-00165 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 24 sf. sec. XIX

287 AB-II-m-B-00166 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Trandafirilor 26 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

25
26
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

288 AB-II-m-B-00118 Fostul Spital militar, azi Spitalul de Neurologie municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 3 sec. XVIII - XX
şi Psihiatrie

289 AB-II-m-B-00119 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 5 sec. XIX

290 AB-II-m-B-00120 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 9 sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


291 AB-II-m-B-00122 Casă municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 13 înc. sec. XX

292 AB-II-m-B-00121 Fostul colegiu iezuit municipiul ALBA IULIA Str. Unirii 15 sec. XVI

293 AB-II-a-B-20914 Ansamblul Calea Ferată Îngustă Abrud-Vidolm oraş ABRUD 1912

294 AB-II-m-B-20914.01 Halta Abrud oraş ABRUD 1912

295 AB-II-m-B-00168 Biserica romano-catolică oraş ABRUD Str. Detunata 2 sec. XV - XVIII

296 AB-II-a-B-00169 Casă şi poartă oraş ABRUD Str. Detunata 25 sec. XIX

297 AB-II-a-B-00167 Ansamblul bisericii "Sf. Apostoli”-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec. XVIII - XIX

298 AB-II-m-B-00167.01 Biserica "Sf. Apostoli” oraş ABRUD Str. Soharu 35 1787

299 AB-II-m-A-00171 Colegiul Bethlen municipiul AIUD Str. Bethlen Gabor 1 1775

300 AB-II-a-A-00172 Cetatea Aiudului municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIII - XVIII

301 AB-II-m-A-00172.01 Castelul Bethlen municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV - XVI,modif.
sec. XVII - XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

302 AB-II-m-A-00172.02 Biserica reformată municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XIII-XVI,modif.
sec. XVII şi sec. XII

303 AB-II-m-A-00172.03 Capela evanghelică municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XVIII - XIX

304 AB-II-m-A-00172.04 Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul municipiul AIUD Piaţa Consiliul Europei sec. XV
Măcelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul
Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul
Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor, curtine

305 AB-II-a-A-00173 Mănăstirea minorită municipiul AIUD Str. Cuza Vodă 3-4 sec. XVIII - XIX

306 AB-II-m-A-00173.01 Biserică municipiul AIUD Str. Cuza Vodă 3-4 1728-1763 (biserica),
1896 (turn)

307 AB-II-m-A-00173.02 Claustru municipiul AIUD Str. Cuza Vodă 3-4 1728 - 1763

308 AB-II-m-B-00175 Biserica "Schimbarea la Faţă"-Suseni sat ALMAŞU MARE; comuna Str. Principală 148 1822
ALMAŞU MARE

309 AB-II-m-A-00174 Biserica "Buna Vestire”- Joseni sat ALMAŞU MARE; comuna Str. Principală 197 ante 1418,transf. sec.
ALMAŞU MARE XIX

310 AB-II-a-B-00176 Ansamblul bisericii "Cuvioasa Paraschiva” sat AMPOIŢA; comuna METEŞ nr. topo 182a sec. XVII-XIX

311 AB-II-m-B-00176.01 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat AMPOIŢA; comuna METEŞ nr. topo 182a sec. XVII

312 AB-II-a-A-00177 Ansamblul bisericii de lemn "Înălţarea sat ARIEŞENI; comuna ARIEŞENI 10 1791
Domnului”

313 AB-II-m-A-00177.01 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului” sat ARIEŞENI; comuna ARIEŞENI 10 1791

314 AB-II-m-A-00177.02 Edicul pentru toacă sat ARIEŞENI; comuna ARIEŞENI 10 1791

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

27
28
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

315 AB-II-m-B-00178 Casă sat AVRAM IANCU; comuna 3 sec. XIX


AVRAM IANCU

316 AB-II-m-B-20914.06 Halta Baia de Arieş oraş BAIA DE ARIEŞ 1912

317 AB-II-m-B-20914.07 Halta Brăzeşti oraş BAIA DE ARIEŞ 1912

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


318 AB-II-m-B-00179 Biserica "Învierea Domnului” oraş BAIA DE ARIEŞ Str. Brazilor 3 1769

319 AB-II-a-B-00180 Ansamblul "Biserica de piatră" sat BĂCĂINŢI; comuna ŞIBOT Str. Principală 38A sec. XIII

320 AB-II-m-B-00180.01 Turnul "Bisericii de piatră" (ruine) sat BĂCĂINŢI; comuna ŞIBOT Str. Principală 38A sec. XIII

321 AB-II-m-B-00180.02 Pivniţă (ruine) sat BĂCĂINŢI; comuna ŞIBOT Str. Principală 38A sec. XIII

322 AB-II-m-B-00181 Biserica de lemn "Sf. Theodor Tiron” sat BĂGĂU; comuna LOPADEA 175 A 1733, modif. şi
NOUĂ adăugiri în 1847

323 AB-II-a-B-00182 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat BĂLCACIU; comuna JIDVEI Str. Gorunului 6 sec. XV - XIX

324 AB-II-m-B-00182.01 Biserica evanghelică sat BĂLCACIU; comuna JIDVEI Str. Gorunului 6 sec. XV - XIX

325 AB-II-m-B-00182.02 Incintă fortificată sat BĂLCACIU; comuna JIDVEI Str. Gorunului 6 sec. XVI - XVII

326 AB-II-m-A-00183 Biserica romano-catolică localitatea BĂRĂBANŢ; municipiul Str. Streiului 18 1302, cu modif. sec.
ALBA IULIA XVII

327 AB-II-m-B-00184 Biserica de lemn "Sf. Împăraţi Constantin şi sat BÂRLEŞTI; comuna MOGOŞ 236 1844
Elena”

328 AB-II-a-B-00185 Ansamblul bisericii reformate sat BENIC; comuna GALDA DE sec. XIII - XVIII
JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

329 AB-II-m-B-00185.01 Biserica reformată (ruine) sat BENIC; comuna GALDA DE sec. XIII - XVI,transf.
JOS sec. XVIII

330 AB-II-m-B-00185.02 Zid de incintă (fragmente) sat BENIC; comuna GALDA DE sec. XIII - XVI,transf.
JOS sec. XVIII

331 AB-II-m-A-00186 Biserica de lemn "Sf. Petru” sat BERGHIN; comuna BERGHIN 1707

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


332 AB-II-m-B-20914.04 Halta Bistra sat BISTRA; comuna BISTRA 1912

333 AB-II-m-A-00187 Catedrala greco-catolică "Sf. Treime” municipiul BLAJ Piaţa 1848 1741 - 1749,ext. 1835-
1842

334 AB-II-a-A-00188 Mănăstirea bazilienilor municipiul BLAJ Piaţa 1848 9 1741 - 1777, ext. sec.
XIX

335 AB-II-a-A-00189 Ansamblul Mitropoliei greco-catolice municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 1-2 sec. XVI - XIX

336 AB-II-m-A-00189.01 Reşedinţa mitropolitană municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 1-2 1535, transf. 1837

337 AB-II-m-A-00189.02 Cancelaria mitropolitană municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 1-2 sec. XVIII

338 AB-II-m-A-00189.03 Clădiri anexe municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 1-2 sec. XVIII

339 AB-II-a-A-00190 Ansamblul bisericii "Sf. Arhangheli” (a municipiul BLAJ Str. Vancea Mitropolit 3 sec. XVIII - XIX
grecilor)

340 AB-II-m-A-00190.01 Biserica "Sf. Arhangheli” (a grecilor) municipiul BLAJ Str. Vancea Mitropolit 3 cca.1770

341 AB-II-a-A-00191 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat BOZ; comuna DOŞTAT Str. Principală nr. topo 312-315 sec. XVI - XVIII

342 AB-II-m-A-00191.01 Biserica evanghelică fortificată sat BOZ; comuna DOŞTAT Str. Principală nr. topo 312-315 1523

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

29
30
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

343 AB-II-m-A-00191.02 Incintă fortificată, cu bastion-şcoala veche sat BOZ; comuna DOŞTAT Str. Principală nr. topo 312-315 1762

344 AB-II-a-B-00192 Gospodărie ţărănească sat BRĂDET; comuna ALMAŞU 16 sec. XIX
MARE

345 AB-II-m-B-00192.01 Casă de lemn sat BRĂDET; comuna ALMAŞU 16 sec. XIX
MARE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


346 AB-II-m-B-00192.02 Şură poligonală sat BRĂDET; comuna ALMAŞU 16 sec. XIX
MARE

347 AB-II-m-B-00194 Biserica reformată sat BUCERDEA GRÂNOASĂ; 410 A sec. XVI,ext. sec.
comuna CRĂCIUNELU DE JOS XVIII şi 1868

348 AB-II-m-A-00195 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat CĂRPINIŞ; comuna 25 sec. XVIII
GÂRBOVA

349 AB-II-a-A-00196 Ansamblul "Cetate" (Burgviertel) sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sec. XIII - XIX

350 AB-II-m-A-00196.01 Donjonul Siegfried sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sec. XIII

351 AB-II-m-A-00196.02 Capelă sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sec. XIII - XV

352 AB-II-m-A-00196.03 Incintă fortificată interioară şi încăperi pentru sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sec. XIII - XV
provizii (fragmente)

353 AB-II-m-A-00196.04 Incintă fortificată exterioară sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC mijl. sec. XVI

354 AB-II-m-A-00196.05 Biserica evanghelică sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sf. sec. XIV - sec.
XVI,sec. XIX

355 AB-II-m-A-00196.06 Casa parohială evanghelică, azi sediu al sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC sec. XVI - XVIII
Fundaţiei "Ars Transsilvaniae"

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

356 AB-II-s-A-00197 Situl rural Câlnic sat CÂLNIC; comuna CÂLNIC Sit delimitat cf. avizului de sec. XIII - XIX
clasare 806/E/1998 al
Ministerului Culturii

357 AB-II-m-B-20914.03 Halta Câmpeni oraş CÂMPENI 1912

358 AB-II-m-B-20914.11 Pod Câmpeni oraş CÂMPENI 1912

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


359 AB-II-a-A-00198 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat CENADE; comuna CENADE 96 sec. XV - înc.sec.XX

360 AB-II-m-A-00198.01 Biserica evanghelică sat CENADE; comuna CENADE 96 sec. XV,sec.XIX - XX

361 AB-II-m-A-00198.02 Incintă fortificată sat CENADE; comuna CENADE 96 sec. XV - XVI

362 AB-II-m-B-00199 Biserica "Buna Vestire” sat CERGĂU MARE; comuna 127 1804
CERGĂU

363 AB-II-m-A-00200 Biserica reformată sat CETATEA DE BALTĂ; Str. Dacilor 8 sec. XIII - XV,adăugiri
comuna CETATEA DE BALTĂ sec. XIX

364 AB-II-a-A-00201 Ansamblul castelului Bethlen-Haller sat CETATEA DE BALTĂ; Str. Libertăţii sec. XVII - XVIII
comuna CETATEA DE BALTĂ

365 AB-II-m-A-00201.01 Castelul Bethlen - Haller sat CETATEA DE BALTĂ; Str. Libertăţii 1615 - 1624,ref.
comuna CETATEA DE BALTĂ 1769 - 1773

366 AB-II-m-A-00201.02 Anexe sat CETATEA DE BALTĂ; Str. Libertăţii sec. XVIII
comuna CETATEA DE BALTĂ

367 AB-II-m-B-00202 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIB; comuna ALMAŞU MARE Str. Principală 112 1750

368 AB-II-m-A-00203 Biserica "Sf. Arhangheli” sat CICĂU; comuna MIRĂSLĂU Str. Principală nr.topo CF 220 sec. XV,transf. sec.
XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

31
32
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

369 AB-II-a-B-00204 Ansamblul castelului Mikes (ruine) sat aparţinător CISTEIU DE sec. XVIII - XIX
MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

370 AB-II-m-B-00204.01 Castelul Mikes sat aparţinător CISTEIU DE sec. XIX


MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

371 AB-II-m-B-00204.02 Curie sat aparţinător CISTEIU DE 1796


MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


372 AB-II-m-B-00204.03 Capelă sat aparţinător CISTEIU DE sec. XVIII
MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

373 AB-II-m-B-00204.04 Hambar sat aparţinător CISTEIU DE sec. XVIII


MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

374 AB-II-m-A-00205 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat aparţinător CISTEIU DE sec. XVIII
MUREŞ; oraş OCNA MUREŞ

375 AB-II-a-B-00206 Ansamblul bisericii reformate sat aparţinător CIUMBRUD; Str. Colinei 20 sec.XIII - înc. sec. XX
municipiul AIUD

376 AB-II-m-B-00206.01 Biserica reformată sat aparţinător CIUMBRUD; Str. Colinei 20 sec. XIII - XVIII,ext.
municipiul AIUD 1918 - 1919

377 AB-II-m-B-00207 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat COJOCANI; comuna MOGOŞ 454 1700 - 1769,ext. înc.
sec. XIX

378 AB-II-m-A-00208 Cetatea nobiliară Colţeşti (Sângeorgiu- sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA Dealul Cetăţii (Varodal) sec. XIII - XV
Trăscău)

379 AB-II-a-A-00209 Fosta mănăstire franciscană sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 sec. XVIII - XIX

380 AB-II-m-A-00209.01 Biserica romano-catolică sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 1727, ref. 1897

381 AB-II-m-A-00209.02 Claustru (Claustrul franciscanilor) sat COLŢEŞTI; comuna RIMETEA 170 1727

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

382 AB-II-m-B-00210 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat COPAND; comuna NOŞLAC 9 sec. XVIII,1856 -
strămutată în Copand
şi modif.

383 AB-II-a-A-00211 Ansamblul bisericii reformate fortificate sat CRICĂU; comuna CRICĂU 345 A sec. XIII - XV

384 AB-II-m-A-00211.01 Biserica reformată, fostă biserică evanghelică sat CRICĂU; comuna CRICĂU 345 A sec. XIII - XV

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


385 AB-II-m-A-00211.02 Incintă fortificată sat CRICĂU; comuna CRICĂU 345 A sec. XV

386 AB-II-m-B-00212 Casa parohială ortodoxă sat CRICĂU; comuna CRICĂU 364 sec. XIX

387 AB-II-m-B-00213 Biserica "Sf. Arhangheli” şi "Sf. Treime” oraş CUGIR Str. Spicului 1-3 1808

388 AB-II-m-B-00214 Conacul Bethlen sat CUT; comuna CUT 235 sec. XVIII

389 AB-II-m-A-00215 Biserica "Pogorârea Sf. Duh” sat DAIA ROMÂNĂ; comuna DAIA Str. Calea Morii 852A sec. XVII - XX
ROMÂNĂ

390 AB-II-m-A-00216 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat DEALU GEOAGIULUI; 32 1742, ext. sec. XIX
comuna ÎNTREGALDE

391 AB-II-m-B-00365.01 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat FĂRĂU; comuna FĂRĂU în incinta mănăstirii ortodoxe 1664

392 AB-II-m-A-00217 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat FĂRĂU; comuna FĂRĂU Str. Şcolii 117 1762,1842

393 AB-II-m-A-00218 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat aparţinător FENEŞ; oraş nr. topo 218 1750
ZLATNA

394 AB-II-m-A-00219 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat GALDA DE JOS; comuna Str. Principală nr. topo 476 1715
GALDA DE JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

33
34
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

395 AB-II-m-A-00220 Biserica "Sf. Arhangheli” sat GALDA DE SUS; comuna Str. Principală nr. topo 237 sec. XVII,1750 - 1800
GALDA DE JOS

396 AB-II-a-A-00221 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” sat GĂBUD; comuna NOŞLAC 142 A sec. XVIII - XIX

397 AB-II-m-A-00221.01 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat GĂBUD; comuna NOŞLAC 142 A 1776,1874 - 1875,
strămutată în Găbud

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


398 AB-II-m-A-00221.02 Clopotniţă de lemn sat GĂBUD; comuna NOŞLAC 142 A sec. XIX

399 AB-II-m-A-00223 Bazilica romanică - "Bergkirche" (ruine) sat GÂRBOVA; comuna În cimitir sec. XIII
GÂRBOVA

400 AB-II-m-B-00224 Cetatea Urieşilor - Alte Burg (ruine) sat GÂRBOVA; comuna La cca. 2 km sud de sat, pe sec. XIII - XIV
GÂRBOVA drumul spre Jina, în pădure

401 AB-II-a-A-00222 Cetatea Greavilor sat GÂRBOVA; comuna Str. Văii 453 sec. XIII - XVI
GÂRBOVA

402 AB-II-m-A-00222.01 Donjon, azi turn-clopotniţă sat GÂRBOVA; comuna Str. Văii 453 sec. XIII - XVI,1879
GÂRBOVA

403 AB-II-m-A-00222.02 Incintă fortificată sat GÂRBOVA; comuna Str. Văii 453 sec. XIII - XVII
GÂRBOVA

404 AB-II-m-B-00225 Biserica romano-catolică (ruine) sat aparţinător GÂRBOVA DE La 1,5 km est de sat sec. XIII - sec. XV
JOS; municipiul AIUD

405 AB-II-m-B-00226 Biserica "Din Deal” (ruine) sat aparţinător GÂRBOVA DE La 300 m vest de sat, în cimitirul sec. XIV - XV
SUS; municipiul AIUD vechi

406 AB-II-m-B-00227 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat aparţinător GÂRBOVIŢA; Str. Principală 58 sec. XIV,modif. şi ext.
municipiul AIUD sec. XVIII

407 AB-II-m-A-00228 Biserica de lemn "Naşterea Sf. Ioan sat GÂRDA DE SUS; comuna 54 A 1792,modif. 1863
Botezătorul” GÂRDA DE SUS

408 AB-II-m-A-00229 Biserica "Intrarea în Biseric㔠sat GEOAGIU DE SUS; comuna 118 sec. XVI, transf. ante
STREMŢ 1724 şi 1793

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

409 AB-II-m-A-00230 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat GEOGEL; comuna PONOR 54 1751,ext. 1823, modif.
1848

410 AB-II-m-A-00231 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat GHIRBOM; comuna BERGHIN 112 1688, ext. sec.XIX

411 AB-II-m-A-00232 Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi” sat GOIEŞTI; comuna VIDRA 256 sec. XVIII,(ante 1792)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


412 AB-II-m-B-00234 Biserica "Pogorârea Sf. Duh” sat HĂDĂRĂU; comuna LUPŞA Str. Hădărău 86 1770 - 1800,1862

413 AB-II-m-B-00235 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat IGHIEL; comuna IGHIU 71 înc .sec. XVIII

414 AB-II-m-B-00237 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat IGHIU; comuna IGHIU 270 1724, turn-clopotniţă
1761

415 AB-II-a-A-00236 Ansamblul bisericii reformate sat IGHIU; comuna IGHIU 327 sec. XV - XVIII

416 AB-II-m-A-00236.01 Biserica reformată, fostă biserică evanghelică sat IGHIU; comuna IGHIU 327 sf. sec. XVIII

417 AB-II-m-A-00236.02 Incintă fortificată (ruine) sat IGHIU; comuna IGHIU 327 sec. XV

418 AB-II-m-A-00236.03 Casa parohială reformată, fostă casă sat IGHIU; comuna IGHIU 327 sec. XVIII
parohială evanghelică

419 AB-II-a-A-00238 Ansamblul "Casa lui Avram Iancu" sat INCEŞTI; comuna AVRAM 500 A sec. XVIII - XIX
IANCU

420 AB-II-m-B-00239 Biserica "Sf. Arhangheli” sat IZBITA; comuna BUCIUM 365 A sec. XVIII

421 AB-II-m-B-00240 Biserica de lemn "Sf. Ilie” sat ÎNTREGALDE; comuna Str. Modoleşti 60 1774, modif. sec. XIX
ÎNTREGALDE

422 AB-II-a-A-00241 Ansamblul bisericii evanghelice sat JIDVEI; comuna JIDVEI Str. Perilor 15 sec. XV - XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

35
36
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

423 AB-II-m-A-00241.01 Biserica evanghelică sat JIDVEI; comuna JIDVEI Str. Perilor 15 sec. XV,modif. 1795

424 AB-II-m-A-00241.02 Zid de incintă (fragmente) sat JIDVEI; comuna JIDVEI Str. Perilor 15 sec. XV

425 AB-II-m-A-00241.03 Turn-clopotniţă sat JIDVEI; comuna JIDVEI Str. Perilor 15 sec. XV

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


426 AB-II-m-B-00242 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat LĂZEŞTI; comuna 671 1700 - 1738,ext. 1878
SCĂRIŞOARA

427 AB-II-m-A-00244 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat LIVEZILE; comuna LIVEZILE 58 1611, 1848

428 AB-II-m-A-00245 Biserica reformată sat LOPADEA NOUĂ; comuna 54 sec. XV,1864 (turn)
LOPADEA NOUĂ

429 AB-II-m-B-20914.14 Tunelul Lunca Arieş sat LUNCA ARIEŞ; comuna 1912
OCOLIŞ

430 AB-II-m-B-00246 Biserica de lemn "Botezul Domnului" sat LUNCA LARGĂ; comuna 10 A sec. XVIII
OCOLIŞ

431 AB-II-m-A-00247 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh” şi "Sf. sat LUNCA MUREŞULUI; comuna Str. Cimitirului 67 1723, modif. sec. XIX
Arhangheli" LUNCA MUREŞULUI

432 AB-II-m-B-20914.05 Halta Lupşa sat LUPŞA; comuna LUPŞA 1912

433 AB-II-m-A-00248 Biserica "Sf. Gheorghe” sat LUPŞA; comuna LUPŞA 1 1421, ext. sec. XVIII-
înc. sec. XIX

434 AB-II-a-A-00249 Ansamblul bisericii "Sf. Treime”, a fostei localitatea MĂGINA; municipiul Str. Pandurilor 12bis sec. XVII - XVIII
mănăstiri Măgina AIUD

435 AB-II-m-A-00249.01 Biserica "Sf. Treime” localitatea MĂGINA; municipiul Str. Pandurilor 12bis 1611, ext. sec. XVIII
AIUD

436 AB-II-m-A-00249.02 Zid de incintă (ruine) localitatea MĂGINA; municipiul Str. Pandurilor 12bis sec. XVII
AIUD

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

437 AB-II-m-B-00251 Biserica "Schimbarea la Faţ㔠sat aparţinător MĂNĂRADE; Str. Principală 114 1737
municipiul BLAJ

438 AB-II-a-B-00250 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate sat aparţinător MĂNĂRADE; Str. Principală 189 sec. XVII - XIX
municipiul BLAJ

439 AB-II-m-B-00250.01 Biserica evanghelică sat aparţinător MĂNĂRADE; Str. Principală 189 1864
municipiul BLAJ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


440 AB-II-m-B-00250.02 Incintă fortificată, cu turn-clopotniţă sat aparţinător MĂNĂRADE; Str. Principală 189 sec. XVII,turn-
municipiul BLAJ clopotniţă 1832

441 AB-II-m-A-00252 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat MESENTEA; comuna GALDA Str. Principală nr. topo 50 1782
DE JOS

442 AB-II-m-B-00253 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat METEŞ; comuna METEŞ nr. topo 51, 54 1780

443 AB-II-m-B-00254 Biserica reformată sat NOŞLAC; comuna NOŞLAC 11 A sec. XV,transf. sec.
XVIII

444 AB-II-m-B-00255 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat NOŞLAC; comuna NOŞLAC 278 A 1700 - 1783, modif.
1803 şi 1923

445 AB-II-a-B-00256 Ansamblul castelului Weselleny sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 sec. XVIII - XX

446 AB-II-m-B-00256.01 Castelul Weselleny sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 1901

447 AB-II-m-B-00256.02 Grânar sat OBREJA; comuna MIHALŢ 190 sec. XVIII

448 AB-II-m-B-00257 Biserica romano-catolică oraş OCNA MUREŞ Str. Iorga Nicolae 16 sec. XVIII

449 AB-II-m-B-20914.09 Halta Ocoliş sat OCOLIŞ; comuna OCOLIŞ 1912

450 AB-II-m-B-20914.13 Pod Ocoliş sat OCOLIŞ; comuna OCOLIŞ 1912

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

37
38
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

451 AB-II-m-B-00258 Casă de lemn localitatea PÂCLIŞA; municipiul Str. Carpenului 171 sec. XIX
ALBA IULIA

452 AB-II-a-A-00259 Ansamblul fostei biserici evanghelice localitatea PETREŞTI; municipiul În cimitirul evanghelic sec. XIV - XVIII
SEBEŞ

453 AB-II-m-A-00259.01 Incintă fortificată localitatea PETREŞTI; municipiul În cimitirul evanghelic sec. XIV - XVIII
SEBEŞ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


454 AB-II-m-A-00259.02 Turn-clopotniţă localitatea PETREŞTI; municipiul În cimitirul evanghelic sec. XIV - XVIII
SEBEŞ

455 AB-II-m-A-00260 Biserica reformată localitatea PETRISAT; municipiul Str. Principală 23 sec. XIII,ext. sec. XV,
BLAJ 1913 (turn)

456 AB-II-a-A-00261 Ansamblul bisericii evanghelice sat PIANU DE JOS; comuna Str. Cloşca 343 sec. XIII - XIX
PIANU

457 AB-II-m-A-00261.01 Biserica evanghelică sat PIANU DE JOS; comuna Str. Cloşca 343 sec. XIII - XV, transf.
PIANU 1798

458 AB-II-m-A-00261.02 Zid de incintă (ruine) sat PIANU DE JOS; comuna Str. Cloşca 343 sec. XV
PIANU

459 AB-II-a-A-00262 Ansamblul bisericii de lemn "Cuvioasa sat PIANU DE SUS; comuna În cimitir sec. XVIII - XX
Paraschiva” PIANU

460 AB-II-m-A-00262.01 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat PIANU DE SUS; comuna În cimitir 1780
PIANU

461 AB-II-m-B-00263 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat POIANA AMPOIULUI; comuna nr. topo 25 1700 - 1761, modif.
METEŞ 1918

462 AB-II-m-B-00264 Biserica "Sf. Dumitru” sat POIENI; comuna VIDRA 473 sec. XVIII

463 AB-II-m-B-20914.12 Pod Poşaga de Jos sat POŞAGA DE JOS; comuna 1912
POŞAGA

464 AB-II-m-B-00265 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat POŞAGA DE SUS; comuna 299 1789
POŞAGA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

465 AB-II-m-B-00266 Biserica reformată sat RĂDEŞTI; comuna RĂDEŞTI 200 sec. XVIII

466 AB-II-a-B-00267 Ansamblul bisericii evanghelice sat RECIU; comuna GÂRBOVA 192 sec. XIII - XVIII

467 AB-II-m-B-00267.01 Biserica evanghelică sat RECIU; comuna GÂRBOVA 192 sec. XIII, înc.sec. XV,
transf. 1801

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


468 AB-II-m-B-00267.02 Zid de incintă sat RECIU; comuna GÂRBOVA 192 1737

469 AB-II-s-A-00268 Situl rural Rimetea sat RIMETEA; comuna RIMETEA Sit delimitat cf. avizului de sec. XVIII - XIX
clasare nr.852/E/22 noiembrie
2000

470 AB-II-s-B-00270 Centrul istoric al localităţii sat ROŞIA MONTANĂ; comuna "Târgul satului”, Piaţa, cartierul sec. XVIII - XX
ROŞIA MONTANĂ Berg, Str.Brazilor şi zona din
amonte de Piaţă, spre lacuri

471 AB-II-m-B-20914.02 Halta Roşia Montană sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 1912
ROŞIA MONTANĂ

472 AB-II-m-B-00271 Casa parohială ortodoxă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 137 sec. XIX
ROŞIA MONTANĂ

473 AB-II-m-B-00269 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 175 1741, pridvor sec. XIX
ROŞIA MONTANĂ

474 AB-II-m-B-00272 Casă cu spaţiu comercial, azi primărie sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 184 1935
ROŞIA MONTANĂ

475 AB-II-m-B-00273 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 185 1900 - 1918
ROŞIA MONTANĂ

476 AB-II-m-B-00274 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 186 1880 - 1915
ROŞIA MONTANĂ

477 AB-II-m-B-00275 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 191 1900 - 1940
ROŞIA MONTANĂ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

39
40
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

478 AB-II-m-B-00277 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 258 1900 - 1940
ROŞIA MONTANĂ

479 AB-II-m-B-00278 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 273 1936 - 1940
ROŞIA MONTANĂ

480 AB-II-m-B-00279 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 275 1937


ROŞIA MONTANĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


481 AB-II-m-B-00280 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 324 1876
ROŞIA MONTANĂ

482 AB-II-m-B-00281 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 326 1876


ROŞIA MONTANĂ

483 AB-II-m-B-00282 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 327 1870 - 1890
ROŞIA MONTANĂ

484 AB-II-m-B-00283 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 328 1870 - 1890
ROŞIA MONTANĂ

485 AB-II-m-B-00284 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 329 1880 - 1900
ROŞIA MONTANĂ

486 AB-II-m-B-00285 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 331 1870 - 1890
ROŞIA MONTANĂ

487 AB-II-m-B-00286 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 332 1935


ROŞIA MONTANĂ

488 AB-II-m-B-00287 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 334 1840 - 1860
ROŞIA MONTANĂ

489 AB-II-m-B-00288 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 340 1850 - 1875
ROŞIA MONTANĂ

490 AB-II-m-B-00289 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 341 1850 - 1875
ROŞIA MONTANĂ

491 AB-II-m-B-00290 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 342 1830 - 1850
ROŞIA MONTANĂ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

492 AB-II-m-B-00291 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 372 1860 - 1880
ROŞIA MONTANĂ

493 AB-II-m-B-00292 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 373 1831


ROŞIA MONTANĂ

494 AB-II-m-B-00293 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 376 1850 - 1875
ROŞIA MONTANĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


495 AB-II-m-B-00294 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 383 1850,1875, 1924
ROŞIA MONTANĂ

496 AB-II-m-B-00295 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 389 1868


ROŞIA MONTANĂ

497 AB-II-m-B-00296 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 390 1872, 1899
ROŞIA MONTANĂ

498 AB-II-m-B-00297 Casa parohială a parohiei unitariene sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 391 1933
ROŞIA MONTANĂ

499 AB-II-m-B-00298 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 392 1835


ROŞIA MONTANĂ

500 AB-II-m-B-00299 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 393 1819,1850, 1899
ROŞIA MONTANĂ

501 AB-II-m-B-00300 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 395 1870


ROŞIA MONTANĂ

502 AB-II-m-B-00301 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 397 1854 (inscripţie pe
ROŞIA MONTANĂ faţadă)

503 AB-II-m-B-00302 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 398 sec. XVIII - XIX
ROŞIA MONTANĂ

504 AB-II-m-B-00303 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 407 1825 - 1850
ROŞIA MONTANĂ

505 AB-II-m-B-00304 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 408 1825 - 1850
ROŞIA MONTANĂ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

41
42
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

506 AB-II-m-B-00305 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 409 1875 - 1880
ROŞIA MONTANĂ

507 AB-II-m-B-00306 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 482 1900 - 1930
ROŞIA MONTANĂ

508 AB-II-m-B-00307 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 547 1850 - 1915
ROŞIA MONTANĂ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


509 AB-II-m-B-00308 Biserica romano-catolică sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 549 1860 - 1870
ROŞIA MONTANĂ

510 AB-II-m-B-00309 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 551 1840 - 1860,1915
ROŞIA MONTANĂ

511 AB-II-m-B-00310 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 552 1880 - 1915,1950 -
ROŞIA MONTANĂ 1960

512 AB-II-m-B-00311 Casă sat ROŞIA MONTANĂ; comuna 553 1850 - 1900,1976 -
ROŞIA MONTANĂ 1977

513 AB-II-m-A-00312 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat RUNC; comuna OCOLIŞ 22 1733,ref. 1852

514 AB-II-m-B-00313 Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh” sat aparţinător SARTĂŞ; oraş Str. Principală 76 ante 1780
BAIA DE ARIEŞ

515 AB-II-m-B-20914.08 Halta Sălciua sat SĂLCIUA; comuna SĂLCIUA 1912

516 AB-II-m-A-00314 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”, a fostei sat SĂLIŞTEA; comuna SĂLIŞTEA nr. topo 382 1798
mănăstiri Cioara

517 AB-II-m-B-00315 Casa Barcsay sat SĂLIŞTEA; comuna SĂLIŞTEA Str. Joseni 447 sec. XVIII

518 AB-II-m-B-00318 Biserica unitariană sat SÂNBENEDIC; comuna 113 sec. XV - XVIII
FĂRĂU

519 AB-II-a-A-00316 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” sat SÂNBENEDIC; comuna Str. Principală 31 sec. XVIII
FĂRĂU

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

520 AB-II-m-A-00316.01 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat SÂNBENEDIC; comuna Str. Principală 31 înc. sec. XVIII, ref.
FĂRĂU 1730 şi 1773

521 AB-II-m-A-00316.02 Clopotniţă sat SÂNBENEDIC; comuna Str. Principală 31 înc. sec. XVIII, ref.
FĂRĂU 1730 şi 1773

522 AB-II-m-B-00317 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat SÂNBENEDIC; comuna Str. Principală 199 1775,extinderi 1837
FĂRĂU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


523 AB-II-a-B-00319 Ansamblul bisericii reformate sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 58-62 1830
municipiul AIUD

524 AB-II-m-B-00319.01 Biserica reformată sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 58-62 sec. XIII - XVIII
municipiul AIUD

525 AB-II-m-B-00319.02 Clopotniţă de lemn sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 58-62 1830
municipiul AIUD

526 AB-II-a-B-00320 Ansamblul castelului Banffi sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 100 1903
municipiul AIUD

527 AB-II-m-B-00320.01 Castelul Banffi sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 100 1903
municipiul AIUD

528 AB-II-m-B-00320.02 Grajd sat aparţinător SÂNCRAI; Str. Mureşan Andrei 100 1903
municipiul AIUD

529 AB-II-m-A-00322 Biserica unitariană sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Cimitirului 6 sec. XV - XIX

530 AB-II-m-A-00321 Biserica reformată sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Pompierilor 41 1685

531 AB-II-a-A-00323 Ansamblul castelului Bethlen sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Principală 68 sec. XVII - XIX

532 AB-II-m-A-00323.01 Castelul Bethlen sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Principală 68 1668 - 1673,1682 -
1683

533 AB-II-m-A-00323.02 Grânar sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Principală 68 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

43
44
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

534 AB-II-m-A-00323.03 Parc sat SÂNMICLĂUŞ; comuna ŞONA Str. Principală 68 sec. XIX

535 AB-II-m-A-00324 Biserica reformată, fostă greco-catolică sat SÂNTIMBRU; comuna 180 A sec. XIII - XVI
SÂNTIMBRU

536 AB-II-a-A-00325 Ansamblul fortificaţiiilor oraşului: Poarta de municipiul SEBEŞ Str. Caragiale Ioan Luca nr.3 - sec. XIV - XVII
nord a cetăţii - azi locuinţă, Turnul Octogonal, Poarta de nord a cetăţii; Str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Turnul Croitorilor, Turn, Turnul semicircular-azi Blaga Lucian nr. 35 - Turnul
spaţiu comercial, curtine Octogonal; Str. Traian nr.6 -
Turnul Croitorilor; Str. 24 Ianuarie
nr.5 - Turn ; Str. Cetăţii nr.9 -
Turnul Semicircular; Curtine între
străzile: Pavel Dorin, Traian,
Bistrei, Mioriţei, Mihai Viteazul,
Patria, Caragiale I.L., Pieţii, 24
Ianuarie, Cetăţii, Aviator Olteanu.

537 AB-II-s-A-00326 Centrul istoric al localităţii municipiul SEBEŞ delimitat de str. :E - Str. Călăraşi,
Blaga Lucian, Traian; S - str.
Traian; V - str. Pavel Dorin, str.
Blaga Lucian ; N - de la podul
peste Canalul Morilor până la str.
Pieţii şi str. Peneş Curcanul

538 AB-II-m-B-00327 Casă municipiul SEBEŞ Str. 24 Ianuarie 2 sec. XVII - XIX

539 AB-II-m-B-00328 Casă (Tischler) municipiul SEBEŞ Str. 24 Ianuarie 6 sec. XVI - XIX

540 AB-II-m-B-00329 Casă municipiul SEBEŞ Str. 9 Mai 2 sec. XIX

541 AB-II-m-B-00330 Casă municipiul SEBEŞ Str. 9 Mai 6 sec. XVIII

542 AB-II-m-B-00331 Biserica "Învierea Domnului” municipiul SEBEŞ Str. Bena Augustin 4 1819

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

543 AB-II-a-B-00333 Ansamblul urban "Bd. Lucian Blaga" municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian sec. XVIII - XIX

544 AB-II-m-B-00334 Poşta veche municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 1 Lângă poarta sec. XIX
de V a cetăţii medievale

545 AB-II-m-B-00335 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 2 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


546 AB-II-m-B-00336 Casa Weber municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 3 sec. XVII - XVIII

547 AB-II-m-B-00337 Casă de breslaş, azi sediul Protopopiatului municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 6 sec. XVIII
Ortodox

548 AB-II-m-B-00338 Casa Filtsch, azi sediul Protopopiatului şi municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 10-12 sf. sec. XVIII
Consistoriului Evanghelic

549 AB-II-m-B-00339 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 14 sec. XVIII

550 AB-II-m-B-00340 Casa Roth municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 16 sec. XVI - XIX

551 AB-II-m-B-00341 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 18 sec. XIX

552 AB-II-m-B-00342 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 20 sec. XIX

553 AB-II-m-B-00343 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 22 sec. XIX

554 AB-II-m-B-00344 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 24 sec. XIX

555 AB-II-m-B-00345 Casa Kohuth-Breitenstein municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 25-27 sec. XVI - XIX

556 AB-II-m-B-00346 Casă municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 28 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

45
46
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

557 AB-II-m-B-00347 Casa Heitz-Konrad municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 39 sec. XVI - XIX

558 AB-II-m-B-00348 Casa Mauksch municipiul SEBEŞ Bd. Blaga Lucian 52 sec. XVI - XIX

559 AB-II-m-B-00332 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” municipiul SEBEŞ Str. Ciocârliei 30 1778

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


560 AB-II-m-B-00349 Moară de grâu municipiul SEBEŞ Str. Decebal 2 1875

561 AB-II-m-A-00350 Gimnaziul evanghelic, azi Şcoala generală nr. municipiul SEBEŞ Piaţa Libertăţii 1 1865
2

562 AB-II-m-B-00352 Casa Schneider, azi spaţiu comercial municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 3 sec. XVII - XIX

563 AB-II-a-A-00351 Mănăstirea romano-catolică "Sf. Bartolomeu” municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 35 sec. XIV - XVIII

564 AB-II-m-A-00351.01 Biserica romano-catolică "Sf. Bartolomeu” municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 35 sec. XIV - XVIII

565 AB-II-m-A-00351.02 Anexe municipiul SEBEŞ Bd. Mihai Viteazul 35 sec. XIV - XVIII

566 AB-II-m-B-00353 Primărie municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 1 cca. 1900

567 AB-II-m-A-00354 Casa Zapolya, azi Muzeul "Ioan Raica" municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 3 1664

568 AB-II-a-A-00355 Ansamblul bisericii evanghelice municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 5 sec. XIII - XVI

569 AB-II-m-A-00355.01 Biserica evanghelică municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 5 sec. XIII - XVI

570 AB-II-m-A-00355.02 Capela "Sf. Iacob" municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 5 cca.1420

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

571 AB-II-m-A-00355.03 Casa parohială evanghelică, azi casa municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 5 sec. XIV - XVI
clopotarului (în substrucţii turn şi vechea
capelă "Sf.Iacob")

572 AB-II-m-A-00355.04 Zid de incintă municipiul SEBEŞ Piaţa Primăriei 5 sec. XIV

573 AB-II-a-B-00357 Cetatea Diodului (ruine) sat STREMŢ; comuna STREMŢ "După vii" sec. XIII - XVI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


574 AB-II-m-B-00357.01 Castel sat STREMŢ; comuna STREMŢ "După vii" sec. XIII - XVI

575 AB-II-m-B-00357.02 Capelă sat STREMŢ; comuna STREMŢ "După vii" sec. XIII - XVI

576 AB-II-m-B-00357.03 Turnuri sat STREMŢ; comuna STREMŢ "După vii" sec. XIII - XVI

577 AB-II-m-B-00357.04 Zid de incintă sat STREMŢ; comuna STREMŢ "După vii" sec. XIII - XVI

578 AB-II-m-A-00361 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat SUB PIATRĂ; comuna 514 1798, ext. sec. XIX
SĂLCIUA

579 AB-II-a-B-00362 Ansamblul bisericii reformate sat ŞARD; comuna IGHIU 168 sec. XV - XVIII

580 AB-II-m-B-00362.01 Biserica reformată, fostă biserică evanghelică sat ŞARD; comuna IGHIU 168 sec. XV - XVIII

581 AB-II-m-B-00362.02 Zid de incintă, cu turn de poartă sat ŞARD; comuna IGHIU 168 sec. XV - XVIII

582 AB-II-m-A-00363 Castelul Eszterhazy sat ŞARD; comuna IGHIU 216 sec. XVII

583 AB-II-m-B-00364 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat ŞIBOT; comuna ŞIBOT Str. Principală 274 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

47
48
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

584 AB-II-a-B-00366 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Nicolae” sat ŞILEA; comuna FĂRĂU Str. Principală 11A sec. XVIII - XIX

585 AB-II-m-B-00366.01 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat ŞILEA; comuna FĂRĂU Str. Principală 11A 1761 - 1774, ext. sf.
sec. XIX

586 AB-II-m-B-00366.02 Clopotniţă de lemn sat ŞILEA; comuna FĂRĂU Str. Principală 11A 1761 - 1774

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


587 AB-II-m-B-00365.02 Clopotniţă de lemn sat ŞILEA; comuna FĂRĂU Str. Principală 18A 1664

588 AB-II-a-B-00367 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” sat ŞPĂLNACA; comuna sec. XVIII - înc. sec.
HOPÂRTA XX

589 AB-II-m-B-00367.01 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat ŞPĂLNACA; comuna sec. XVIII,modif. mijl.
HOPÂRTA sec. XIX şi înc. sec. XX

590 AB-II-m-B-00367.02 Clopotniţă de lemn sat ŞPĂLNACA; comuna sec. XVIII


HOPÂRTA

591 AB-II-a-B-00368 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Gheorghe” sat ŞPĂLNACA; comuna nr. topo 21 sec. XVIII - XIX
HOPÂRTA

592 AB-II-m-B-00368.01 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” sat ŞPĂLNACA; comuna nr. topo 21 sec. XVIII,ren. 1865
HOPÂRTA

593 AB-II-m-B-00368.02 Clopotniţă de lemn sat ŞPĂLNACA; comuna nr. topo 21 sec. XVIII
HOPÂRTA

594 AB-II-m-A-00369 Biserica evanghelică sat TĂTÂRLAUA; comuna 91 sec. XV,1554


CETATEA DE BALTĂ

595 AB-II-a-B-00370 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Gheorghe” sat TĂU; comuna ROŞIA DE Str. Gruiului 116 sec. XVIII - XIX
SECAŞ

596 AB-II-m-B-00370.01 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” sat TĂU; comuna ROŞIA DE Str. Gruiului 116 sec. XVIII,ext. 1820
SECAŞ

597 AB-II-m-B-00370.02 Clopotniţă de lemn sat TĂU; comuna ROŞIA DE Str. Gruiului 116 sec. XVIII
SECAŞ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

598 AB-II-a-B-00371 Cetatea Tăuţiului (ruine) sat TĂUŢI; comuna METEŞ nr. topo 1348, 1349la 3 km SV de sec. XIII - XVI
sat

599 AB-II-m-B-00371.01 Donjon (ruine) sat TĂUŢI; comuna METEŞ nr. topo 1348, 1349la 3 km SV de sec. XIII - XVI
sat

600 AB-II-m-B-00371.02 Zid de incintă, cu bastion sat TĂUŢI; comuna METEŞ nr. topo 1348, 1349la 3 km SV de sec. XIII - XVI
sat

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


601 AB-II-m-A-00372 Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii oraş TEIUŞ Str. Bisericii 304 sec. XVI,ext. 1885
Domnului”

602 AB-II-m-A-00373 Biserica evanghelică oraş TEIUŞ Str. Decebal 17 sec. XIV - XIX

603 AB-II-a-A-00374 Mănăstirea romano-catolică oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32 sec. XV - XVIII

604 AB-II-m-A-00374.01 Biserica romano-catolică oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32 sec. XV - XVIII

605 AB-II-m-A-00374.02 Claustru (fragmente) oraş TEIUŞ Str. Iancu de Hunedoara 32 sec. XV - XVIII

606 AB-II-m-B-00376 Biserica "Sf. Arhangheli” localitatea TIUR; municipiul BLAJ 266 1730

607 AB-II-m-B-00375 Poarta de lemn a bisericii reformate localitatea TIUR; municipiul BLAJ Str. Principală 214 sec. XIX

608 AB-II-a-B-00378 Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” sat TURDAŞ; comuna HOPÂRTA nr. topo 191 sec. XVIII - XIX

609 AB-II-m-B-00378.01 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” sat TURDAŞ; comuna HOPÂRTA nr. topo 191 1770,adăugiri 1826

610 AB-II-m-B-00378.02 Clopotniţă de lemn sat TURDAŞ; comuna HOPÂRTA nr. topo 191 sf. sec. XVIII

611 AB-II-a-A-00379 Ansamblul conacului Teleky sat ŢELNA; comuna IGHIU 224 sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

49
50
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

612 AB-II-m-A-00379.01 Conacul Teleky sat ŢELNA; comuna IGHIU 224 sec. XVIII

613 AB-II-m-A-00379.02 Anexe sat ŢELNA; comuna IGHIU 224 sec. XVIII

614 AB-II-a-B-00380 Ansamblul castelului Teleky localitatea UIOARA DE SUS; oraş Str. Lungă 41 sec. XIII - XIX
OCNA MUREŞ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


615 AB-II-m-B-00380.01 Castelul Teleky localitatea UIOARA DE SUS; oraş Str. Lungă 41 1742,transf. 1869
OCNA MUREŞ

616 AB-II-m-B-00380.02 Capelă romano-catolică localitatea UIOARA DE SUS; oraş Str. Lungă 41 1296,transf. sec. XV
OCNA MUREŞ

617 AB-II-m-B-00381 Casă sat VADU MOŢILOR; comuna 18 sec. XVIII


VADU MOŢILOR

618 AB-II-m-B-00382 Biserica de lemn "Sf. Treime şi Sf. Prooroc Ilie” sat VALEA LARGĂ; comuna 606 1782
SĂLCIUA

619 AB-II-a-B-00383 Ansamblul bisericii evanghelice sat VALEA LUNGĂ; comuna Str. Victoriei 304 sec. XIV - XVIII
VALEA LUNGĂ

620 AB-II-m-B-00383.01 Biserica evanghelică sat VALEA LUNGĂ; comuna Str. Victoriei 304 sec. XIV,1681, 1721,
VALEA LUNGĂ 1725

621 AB-II-m-B-00383.02 Incintă fortificată sat VALEA LUNGĂ; comuna Str. Victoriei 304 sec. XVI
VALEA LUNGĂ

622 AB-II-m-B-00385 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat VALEA LUPŞII; comuna Str. Valea Lupşii 138 1799
LUPŞA

623 AB-II-m-A-00384 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” a mănăstirii sat VALEA LUPŞII; comuna Str. Valea Şesii 8 1429,modif. 1694,
Lupşa LUPŞA 1865

624 AB-II-a-A-00386 Mănăstirea Râmeţ sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna sec. XIV - XVIII
RÂMEŢ

625 AB-II-m-A-00386.01 Biserica "Naşterea Precistei" şi "Izvorul sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna sec. XIV
Tămăduirii” RÂMEŢ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

626 AB-II-m-A-00386.02 Fosta şcoală, azi muzeu sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna sec. XVI - XVIII
RÂMEŢ

627 AB-II-m-B-00387 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat VALEA SASULUI; comuna 118 1790
ŞONA

628 AB-II-a-B-00388 Ansamblul bisericii evanghelice sat VESEUŞ; comuna JIDVEI Str. Veseuş 28 sec. XVI - XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


629 AB-II-m-B-00388.01 Biserica evanghelică sat VESEUŞ; comuna JIDVEI Str. Veseuş 28 1504

630 AB-II-m-B-00388.02 Turn-clopotniţă şi de poartă sat VESEUŞ; comuna JIDVEI Str. Veseuş 28 1825

631 AB-II-m-B-00389 Turn-clopotniţă al bisericii "Sf.Arhangheli localitatea VEZA; municipiul BLAJ Str. Borza Alexandru 56 sec. XVIII
Mihail şi Gavriil" şi "Intrarea în biserică a Maicii
Domnului"

632 AB-II-m-B-20914.10 Halta Vidolm sat VIDOLM; comuna OCOLIŞ 1912

633 AB-II-m-B-00390 Biserica "Sf. Arhangheli” sat VIDRA; comuna VIDRA 26 sec. XIII - XVII

634 AB-II-m-B-00392 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat VINGARD; comuna ŞPRING sec. XVIII,ext. 1820

635 AB-II-m-B-00391 Biserica evanghelică sat VINGARD; comuna ŞPRING Str. Principală 86 1461, sec. XVIII

636 AB-II-m-A-00396 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Bisericii 18 cca.1700
VINŢU DE JOS

637 AB-II-m-B-00394 Castelul Martinuzzi (ruine) sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Eminescu Mihai 27 1551, cu
VINŢU DE JOS modif.ulterioare

638 AB-II-a-B-00395 Mănăstirea romano-catolică sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Maniu Nicolae, preot 6 1726
VINŢU DE JOS

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

51
52
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

639 AB-II-m-B-00395.01 Biserica romano-catolică sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Maniu Nicolae, preot 6 1726
VINŢU DE JOS

640 AB-II-m-B-00395.02 Claustru sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Maniu Nicolae, preot 6 1726
VINŢU DE JOS

641 AB-II-a-A-00393 Ansamblul bisericii evanghelice sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Mureşului 9 sec. XIV - XIX
VINŢU DE JOS

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


642 AB-II-m-A-00393.01 Biserica evanghelică sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Mureşului 9 sec. XIV - XIX
VINŢU DE JOS

643 AB-II-m-A-00393.02 Zid de incintă sat VINŢU DE JOS; comuna Str. Mureşului 9 sec. XIV - XVII
VINŢU DE JOS

644 AB-II-a-A-00397 Ansamblul bisericii evanghelice sat VURPĂR; comuna VINŢU DE 62 A 1300 - 1350, sec. XV-
JOS XVI

645 AB-II-m-A-00397.01 Biserica evanghelică sat VURPĂR; comuna VINŢU DE 62 A 1300 - 1350
JOS

646 AB-II-m-A-00397.02 Zid de incintă sat VURPĂR; comuna VINŢU DE 62 A sec. XVI
JOS

647 AB-II-m-B-00398 Conacul Kendeffy-Horvath sat VURPĂR; comuna VINŢU DE 122 sec. XVIII
JOS

648 AB-II-m-B-00399 Biserica "Sf. Nicolae" şi " Naşterea Maicii oraş ZLATNA Str. Horea 23 1770 - 1780
Domnului”

649 AB-II-m-A-00400 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” oraş ZLATNA Str. Horea 27 sec. XV,1696, 1744

650 AB-III-m-B-00403 Obeliscul închinat eroilor din Regimentul 50 municipiul ALBA IULIA Parcul Custozza 1906
infanterie căzuţi în lupta de la Custozza în
1866

651 AB-III-m-B-00404 Monumentul lui Ludovic Losy von Lossenau municipiul ALBA IULIA Parcul Custozza 1860
căzut la 9 noiembrie 1849 la Simeria

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

652 AB-III-m-B-00401 Obeliscul închinat memoriei lui Horea, Cloşca municipiul ALBA IULIA str. Mihai Viteazul 1937
şi Crişan

653 AB-III-m-B-00402 Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul municipiul ALBA IULIA Str. Mihai Viteazul 1968

654 AB-III-m-B-00405 Bustul lui Avram Iancu municipiul AIUD Str. Varga Ecaterina 10 1950 - 1975

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


655 AB-III-m-B-00406 Bustul lui Horea sat ALBAC; comuna ALBAC în faţa şcolii generale 1930 - 1960

656 AB-III-m-B-00407 Bustul lui Avram Iancu sat AVRAM IANCU; comuna În centrul comunei, lângă şcoala 1968
AVRAM IANCU generală

657 AB-III-a-B-00408 Ansamblul "Câmpia Libertăţii" - 24 de busturi municipiul BLAJ Câmpia Libertăţii 1973
de personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti
din secolul XIX

658 AB-III-m-B-00409 Crucea lui Avram Iancu municipiul BLAJ Pe dealul Hula sec. XIX

659 AB-III-m-B-00410 Statuie ecvestră a lui Avram Iancu oraş CÂMPENI În centru 1940

660 AB-III-m-B-00411 Obelisc închinat constructorilor şoselei Zlatna- sat CERBU; comuna BUCIUM pe D.N. 74 1865
Abrud (1838-1865)

661 AB-III-m-B-00412 Obeliscul lui Horea sat FERICET; comuna HOREA lângă biserica ortodoxă 1934

662 AB-III-m-B-00414 Crucea de la Lunca sat LUPŞA; comuna LUPŞA lângă drumul spre gară 1805

663 AB-III-m-B-00415 Monumentul în amintirea luptei de la 1600, în sat MIRĂSLAU; comuna Pe D.N. 1, în dreptul localităţii 1956
care Mihai Viteazul a fost înfrânt de generalul MIRĂSLAU Mirăslău, nr. topo 2933
Basta

664 AB-III-m-B-00416 Obelisc comemorativ al evenimentelor din anii sat PRESACA AMPOIULUI; Pe D.N. 74 1898
1848-1849 comuna METEŞ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

53
54
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

665 AB-III-m-B-00417 Monumentul comemorativ al lui Simion Balint sat ROŞIA MONTANĂ; comuna În cimitirul bisericii "Adormirea 1850 - 1900
ROŞIA MONTANĂ Maicii Domnului"

666 AB-III-m-B-00418 Troiţă sat aparţinător SARTĂŞ; oraş În cimitirul ortodox sec. XX
BAIA DE ARIEŞ

667 AB-III-m-B-00419 Monumentul comemorativ "Leul" închinat municipiul SEBEŞ În cimitirul catolic 1909
revoluţionarilor generalului Bem căzuţi în luptă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


în 1849

668 AB-III-m-B-00420 Monumentul lui Pavel Chinezul erou al luptei sat ŞIBOT; comuna ŞIBOT În parcul gării 1929
de la Câmpul Pâinii, din 1479

669 AB-III-m-B-00421 Capela-troiţă sat ŞIBOT; comuna ŞIBOT În centru, lângă primărie 1899

670 AB-IV-m-B-00116.02 Cimitirul bisericii "Bunavestire” -Grecească municipiul ALBA IULIA Str. Iancu Avram 7 sec.XVIII - XIX

671 AB-IV-m-A-00125.02 Cimitirul vechi-Lipoveni municipiul ALBA IULIA Str. Mărăşeşti 17 sec. XVII-XIX

672 AB-IV-m-B-00167.02 Cimitirul ortodox vechi-Soharu oraş ABRUD Str. Soharu 35 sec.XVIII - XIX

673 AB-IV-m-B-00176.02 Cimitirul vechi al bisericii "Cuvioasa sat AMPOIŢA; comuna METEŞ nr. topo 182a sec. XVII-XIX
Paraschiva”

674 AB-IV-m-B-00190.02 Cimitirul bisericii "Sf. Arhangheli” municipiul BLAJ Str. Vancea Mitropolit 3

675 AB-IV-m-B-00206.02 Cripta Kemeny Arpad sat aparţinător CIUMBRUD; Str. Colinei 20 1807
municipiul AIUD

676 AB-IV-m-B-00413 Mormântul lui Lucian Blaga localitatea LANCRĂM; municipiul În cimitir 1963
SEBEŞ

677 AB-IV-m-A-00422 Casa natală a lui Lucian Blaga localitatea LANCRĂM; municipiul 231 sec. XIX
SEBEŞ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

678 AB-IV-m-A-00259.03 Cimitirul evanghelic localitatea PETREŞTI; municipiul sec. XIV - XVIII
SEBEŞ

679 AB-IV-m-A-00262.02 Cimitirul cu stâlpi funerari al bisericii de lemn sat PIANU DE SUS; comuna sec. XIX - XX
"Cuvioasa Paraschiva” PIANU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

55
56
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010


Judeţul Argeş

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1 AG-I-s-B-13352 Tabăra lui Mihai Viteazul sat BĂDENI; comuna STOENEŞTI "Mălăişte” la 1 km faţă de DC 25 1595
Valea Bădenilor

2 AG-I-m-A-13353 Brazda lui Novac, fortificaţie cu val de pământ sat BÂRLA; comuna BÂRLA "Brazda lui Novac” la N de sat, sec. III p. Chr., Epoca
către Mozăceni romană

3 AG-I-s-A-13354 Ruinele bisericii Berevoieşti sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului 744 în incinta sec. XVI
BEREVOIEŞTI bisericii „Intrarea în Biserică”

4 AG-I-m-A-13493.01 Ruinele caselor boierilor Bucşeneşti sat BUCŞENEŞTI; comuna În partea de SE a satului, la 100 sec. XV
CORBENI m de biserică

5 AG-I-s-B-13355 Aşezare sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; "Dealul Solovanului” în vatra Epoca bronzului,


comuna ŢIŢEŞTI satului, pe terasa mijlocie a râului Cultura Tei
Târgului

6 AG-I-s-B-13356 Necropola de la "Apa Sărată" municipiul CÂMPULUNG Cartier „Apa Sărat㔠Epoca bronzului

7 AG-I-s-A-13357 Sectorul nordic al Limesului Transalutan municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus” cartier
„Pescăreasa”, de-a lungul DN

8 AG-I-m-A-13357.01 Castrul de pământ Jidava municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus” cartier Epoca romană
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului
Şcolar Minier, la 6 km S de
centrul municipiului la 300 m de
castrul de piatră

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

9 AG-I-m-A-13357.02 Castrul de piatră Jidava municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus” cartier sf. sec. II - prima jum.
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului a sec. III p. Chr.,
Şcolar Minier, la 6 km S de Epoca romană
centrul municipiului la 300 m de
castrul de pământ

10 AG-I-m-A-13357.03 Fortificaţie de pământ municipiul CÂMPULUNG "Limes Transalutanus” cartier sf. sec. II - prima jum.
„Pescăreasa”, în dreptul Grupului a sec. III p. Chr.,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Şcolar Minier, la 6 km S de Epoca romană
centrul municipiului

11 AG-I-s-B-13358 Necropolă tumulară de incineraţie sat CEPARI; comuna POIANA "Topliţa” la N de sat, pe terasa Hallstatt, Cultura
LACULUI mijlocie a Topologului Ferigile - Bârseşti

12 AG-I-s-B-13360 Cetatea de pământ hallstattiană de la Cetăţeni sat CETĂŢENI; comuna "Grigoroaia” la V de sat Hallstatt târziu
CETAŢENI

13 AG-I-s-A-13361 Aşezare sat CORBŞORI; comuna CORBI "Coasta Frumoasă-Cârstieneşti” sec. XV, Epoca
la 400 m N de sat şi 500 m E de medievală
râul Doamnei

14 AG-I-s-A-13362 Situl arheologic de la Dobreşti, punct "La sat DOBREŞTI; comuna "La Movile” pe islazul din Dealul
Movile” DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul
dintre Dobreşti şi Fureşti

15 AG-I-s-A-13362.01 Tumul sat DOBREŞTI; comuna "La Movile” pe islazul din Dealul Epoca bronzului,
DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul Cultura Tei
dintre Dobreşti şi Fureşti

16 AG-I-s-A-13362.02 Aşezare sat DOBREŞTI; comuna "La Movile” pe islazul din Dealul Epoca bronzului,
DOBREŞTI Satului, la E de sat, la hotarul Cultura Tei
dintre Dobreşti şi Fureşti

17 AG-I-a-A-13363 Ansamblul curţilor boiereşti de la Domneşti sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte” la N de şoseaua spre sec. XVI
DOMNEŞTI Câmpulung

18 AG-I-m-A-13363.01 Ruine biserică sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte” la N de şoseaua spre sec. XVI
DOMNEŞTI Câmpulung, suprapusă de
mormântul lui Ioan Iancu Negulici

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

57
58
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

19 AG-I-m-A-13363.02 Ruine zid de incintă sat DOMNEŞTI; comuna "Silişte” la N de şoseaua spre sec. XVI
DOMNEŞTI Câmpulung

20 AG-I-s-B-13364 Ruinele bisericii de lemn "Adormirea Maicii sat GORGANU; comuna În fostul sat Gorganu de Jos, la sec. XVII - XVIII
Domnului” CĂLINEŞTI marginea de V a localităţii

21 AG-I-s-B-13365 Ruinele bisericii din Ioneşti sat IONEŞTI; comuna BUZOIEŞTI "Dealul Ioneştilor” lângă sec. XVIII
şoseaua Piteşti - Alexandria, în

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


curtea bisericii noi

22 AG-I-s-A-13366 Ruinele bisericii din Lereşti sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Sus sec. XV

23 AG-I-a-A-13368 Curtea boierească a marelui logofăt Vlaicu de sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
la Piscani DĂRMĂNEŞTI

24 AG-I-m-A-13368.01 Ruinele conacului marelui logofăt Vlaicu sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
Piscanul DĂRMĂNEŞTI

25 AG-I-m-A-13368.02 Incinta conacului marelui logofăt Vlaicu sat PISCANI; comuna "Dealul Iudei” sec. XVI
Piscanul DĂRMĂNEŞTI

26 AG-I-s-A-13369 Aşezarea romană de la Podu Dâmboviţei sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna 1,5 km N de sat, pe platoul din Epoca romană, sec.
DÂMBOVICIOARA faţa Cetăţii Oratea II - III p. Chr.

27 AG-I-s-B-13370 Aşezare sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI "Vârful Măgura” (cota 130) la Eneolitic, Cultura
cca. 860 m de albia actuală a Gumelniţa
râului Teleorman, la cca. 400 m
V de DJ 504 (km 113)

28 AG-I-s-A-13371 Castrul şi Limesul de la Purcăreni sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus” în Epoca romană, sec.
MICEŞTI „Poiana Leana lui Nica”, pe malul II - III p. Chr.
drept al râului Doamnei, la
intersecţia şoselei Piteşti-
Câmpulung cu şoseaua spre
Purcăreni

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

29 AG-I-m-A-13371.01 Castru sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus” în Epoca romană, sec.
MICEŞTI „Poiana Leana lui Nica”, pe malul II - III p. Chr.
drept al râului Doamnei, la
intersecţia şoselei Piteşti-
Câmpulung cu şoseaua spre
Purcăreni

30 AG-I-m-A-13371.02 Sectorul Limesului Transalutan sat PURCĂRENI; comuna "Limes Transalutanus” în Epoca romană, sec.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


MICEŞTI „Poiana Leana lui Nica”, pe malul II - III p. Chr.
drept al râului Doamnei, la
intersecţia şoselei Piteşti-
Câmpulung cu şoseaua spre
Purcăreni

31 AG-I-s-A-13372 Situl arheologic de la Râncăciov sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului”


CĂLINEŞTI

32 AG-I-m-A-13372.01 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului” la cca. 500 m V sec. XIV, Epoca
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov medievală

33 AG-I-m-A-13372.02 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului” la cca. 500 m V Hallstatt
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov

34 AG-I-m-A-13372.03 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului” la cca. 500 m V Latène
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov

35 AG-I-m-A-13372.04 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului” la cca. 500 m V Epoca bronzului
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov

36 AG-I-m-A-13372.05 Aşezare sat RÂNCĂCIOV; comuna "Dealul Olarului” la cca. 500 m V Eneolitic, Cultura
CĂLINEŞTI de şcoala din Râncăciov Gumelniţa

37 AG-I-a-A-13373 Ansamblul curţilor boiereşti de la Retevoieşti, sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte” pe partea dreaptă a sec. XV - XVI, Epoca
punct "Silişte” PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
Stoicescu Miron

38 AG-I-m-A-13373.01 Biserică sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte” pe partea dreaptă a sec. XV - XVI, Epoca
PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
Stoicescu Miron

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

59
60
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

39 AG-I-m-A-13373.02 Incintă sat RETEVOIEŞTI; comuna "Silişte” pe partea dreaptă a sec. XV - XVI, Epoca
PIETROŞANI Râului Doamnei, pe proprietatea medievală
Stoicescu Miron

40 AG-I-s-A-13374 Situl arheologic de la Retevoieşti, punct "Cotu sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii” la E de sat, pe
Mătuşii" PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii
Crucii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


41 AG-I-m-A-13374.01 Aşezare sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii” la E de sat, pe Epoca bronzului,
PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii Cultura Tei
Crucii

42 AG-I-m-A-13374.02 Aşezare sat RETEVOIEŞTI; comuna "Cotul Mătuşii” la E de sat, pe Eneolitic, Cultura
PIETROŞANI terasa Văii Diaconului şi Văii Sălcuţa
Crucii

43 AG-I-s-A-13375 Castellum sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Scărişoara 34 "Scărişoara” Epoca romană, înc.
sau "Câmpul Rucărului” la NE de sec. II p. Chr.
satul Rucăr, în lunca pârâului
Râuşor

44 AG-I-s-A-13376 Situl arheologic de la Săpata de Jos sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus" pe dealul
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi
Cetăţuia, între Bumbuieni şi
Săpata de Jos

45 AG-I-m-A-13376.01 Castru sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus” pe dealul Epoca romană, sec.
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi II - III p. Chr.
Cetăţuia, între Bumbuieni şi
Săpata de Jos

46 AG-I-m-A-13376.02 Canabae sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus” pe dealul Epoca romană, sec.
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi II - III p. Chr.
Cetăţuia, între Bumbuieni şi
Săpata de Jos

47 AG-I-m-A-13376.03 Terme sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus” pe dealul Epoca romană, sec.
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi II - III p. Chr.
Cetăţuia, între Bumbuieni şi
Săpata de Jos

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

48 AG-I-m-A-13376.04 Castru de pământ sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus” pe dealul Epoca romană, sec. II
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi p. Chr.
Cetăţuia, între Bumbuieni şi
Săpata de Jos

49 AG-I-m-A-13376.05 Sectorul Limesului Transalutan sat SĂPATA DE JOS; comuna "Limes Transalutanus” pe dealul Epoca romană, sec.
SĂPATA aflat între râurile Cotmeana şi II - III p. Chr.
Cetăţuia, între Bumbuieni şi

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Săpata de Jos

50 AG-I-s-A-13377 Aşezarea şi necropola de la Stoeneşti sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei” la vest de DN 72
STOENEŞTI A Câmpulung- Târgovişte

51 AG-I-m-A-13377.01 Aşezare sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei” la vest de DN 72 Hallstatt, Cultura
STOENEŞTI A Câmpulung- Târgovişte Ferigile - Bârseşti

52 AG-I-m-A-13377.02 Necropolă sat STOENEŞTI; comuna "Valea Miriuţei” la vest de DN 72 Hallstatt, Cultura
STOENEŞTI A Câmpulung- Târgovişte Ferigile - Bârseşti

53 AG-I-s-A-13378 Situl arheologic de la Surduleşti, punct "Valea sat SURDULEŞTI; comuna "Valea Bălăcelului" la 6 km SV sec. X - XI, Epoca
Bălăcelului" MIROŞI de sat medievală

54 AG-I-a-A-13379 Ansamblul curţilor boiereşti de la Suslăneşti, sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia” la 200 m S faţă de sec. X - XI, Epoca
punct "Hobaia” MIOARELE extremitatea E a satului medievală

55 AG-I-m-A-13379.01 Biserică sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia” la 200 m S faţă de sec. X - XI, Epoca
MIOARELE extremitatea E a satului medievală

56 AG-I-m-A-13379.02 Incintă sat SUSLĂNEŞTI; comuna "Hobaia” la 200 m S faţă de sec. X - XI, Epoca
MIOARELE extremitatea E a satului medievală

57 AG-I-s-B-13380 Aşezare sat ŞERBĂNEŞTI; comuna ROCIU La cca. 2 km S de satul Rociu, la Epoca bronzului
1 km S de DJ Piteşti - Ştefan cel timpuriu, Cultura Glina
Mare

58 AG-I-a-A-13381 Ansamblul curţilor boiereşti ale slugerului oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti , la cca. 120 m N de 1601-1700
Muşat biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul", sub o casă
ţărănească

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

61
62
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

59 AG-I-m-A-13806.04 Ruinele culei lui Ioniţă Brătianu sat ŞUICI; comuna ŞUICI Lângă biserica „Intrarea în 1847
biserică a Sf. Ioan Botezătorul“

60 AG-I-s-B-13382 Aşezarea de tip tell cu val şi şanţ de la Teiu, sat TEIU; comuna TEIU "Silişte - Măgura” la E de Eneolitic, Cultura
punct "Silişte - Măgura” localitate, în lunca inundabilă a Gumelniţa
râului Mozacu

61 AG-I-s-A-13383 Necropolă tumulară de incineraţie sat TIGVENI; comuna TIGVENI "Babe”, "Bălteni" lângă fostul Hallstatt târziu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


CAP

62 AG-I-s-B-13384 Necropolă tumulară sat ŢIŢEŞTI; comuna ŢIŢEŞTI Lângă şcoală şi în vecinătate, în Hallstatt, Cultura
vatra satului Ferigile - Bârseşti

63 AG-I-s-A-13385 Situl arheologic de la Urlueni, punct "La sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii
Urloaie” la cca. 2 km S de sat

64 AG-I-m-A-13385.01 Castrul Mare sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii Epoca romană, sf.
la cca. 2 km S de sat sec. II - înc. sec. III p.
Chr.

65 AG-I-m-A-13385.02 Castrul Mic sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii Epoca romană, înc.
la cca. 2 km S de sat sec. II p. Chr.

66 AG-I-m-A-13385.03 Traseul Brazdei lui Novac sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii Epoca romană, sec. III
la cca. 2 km S de sat p. Chr.

67 AG-I-m-A-13385.04 Sectorul Limesului Transalutan sat URLUENI; comuna BÂRLA "La Urloaie”, pe Dealul Cotmenii Epoca romană
la cca. 2 km S de sat

68 AG-I-s-A-13386 Aşezare sat VALEA CALULUI; comuna "Valea Calului” Epoca bronzului
ŞUICI timpuriu, Cultura Glina

69 AG-I-a-A-13359 Ansamblul fortificaţiilor şi aşezărilor dacice şi sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al
medievale de la Cetăţeni CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

70 AG-I-m-A-13359.01 Ruinele Bisericilor de la Cetăţeni - platoul de sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII - XIV, Epoca
lângă râu CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui medievală
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

71 AG-I-m-A-13359.02 Aşezarea medievală de la Cetăţeni - platoul de sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII - XIV, Epoca
lângă râu CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui medievală
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

72 AG-I-m-A-13359.03 Fortificaţia medievală de la Cetăţeni - sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII - XIV, Epoca
monticolul "Cetăţuia” CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui medievală
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


şi monticolul „Cetăţuia”

73 AG-I-m-A-13359.04 Cimitirul de la Cetăţeni - platoul de lângă râu sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al sec. XIII - XIV, Epoca
CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui medievală
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

74 AG-I-m-A-13359.05 Aşezarea dacică de la Cetăţeni pe platoul de sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al Latène, geto - dacică,
lângă râu CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui sec. III - I a. Chr.
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

75 AG-I-m-A-13359.06 Fortificaţia dacică de la Cetăţeni cu locuinţă sat VALEA CETĂŢUIA; comuna Platoul de pe malul stâng al Latène, geto - dacică,
turn pe monticolul "Cetăţuia” CETĂŢENI Dâmboviţei, între Valea lui sec. III - I a. Chr.
Coman şi Valea Chiliilor (Chitului)
şi monticolul „Cetăţuia”

76 AG-I-s-A-13387 Situl arheologic de la Voineşti, punct sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia" pe "Malul lui Cocoş"
"Măilătoaia" pe câmpul de la E de sat

77 AG-I-m-A-13387.01 Castru de pământ sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia” pe "Malul lui Cocoş” Epoca romană, sec. II
pe câmpul de la E de sat p. Chr.

78 AG-I-m-A-13387.02 Terme sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI "Măilătoaia” pe "Malul lui Cocoş” Epoca romană, sec. II
pe câmpul de la E de sat p. Chr.

79 AG-I-s-B-13388 Aşezare tip tell sat ZIDURI; comuna MOZĂCENI "Măgura” la cca. 500 m N de Eneolitic, Cultura
satul Ziduri Gumelniţa

80 AG-I-s-B-13389 Ruinele bisericii de la Ziduri sat ZIDURI; comuna MOZĂCENI "Ziduri” la N de sat sec. XVI, Epoca
medievală

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

63
64
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

81 AG-II-m-A-13390 Biserica Domnească "Sf. Gheorghe” municipiul PITEŞTI Str. Bălaşa Doamna 2 1656

82 AG-II-m-B-13391 Casa Mărtoiu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 27 sf. sec. XIX

83 AG-II-m-B-13392 Casa Panţurescu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 29 sec. XVIII - XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


84 AG-II-m-B-13393 Casa Sattler municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 38B înc. sec. XX

85 AG-II-m-B-13395 Casa Păiş Bobancu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 38E sf. sec. XVIII

86 AG-II-m-B-13394 Vila Coandă municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 39 sf. sec. XIX

87 AG-II-m-B-20973 Casa Bobancu municipiul PITEŞTI Str. Brătianu I.C. 51 1914 - 1915

88 AG-II-m-B-13396 Casa Racoviceanu, ulterior Dumitrescu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 3 ante 1848

89 AG-II-m-B-13397 Casa Vasiliu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 11 înc. sec. XIX

90 AG-II-m-B-13398 Liceul "I.C. Brătianu” municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 14 1897 - 1899

91 AG-II-m-B-13399 Casa Poenăreanu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 28 sf. sec. XVIII

92 AG-II-m-B-13400 Casa Coculescu municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 32-34 înc. sec. XIX

93 AG-II-a-A-13401 Ansamblul vechii Prefecturi municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898 - 1899

94 AG-II-m-A-13401.01 Vechea Prefectură, azi Muzeul Judeţean Argeş municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898 - 1899

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

95 AG-II-m-A-13401.02 Parc municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898 - 1899

96 AG-II-m-A-13401.03 Grădina Publică municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1898 - 1899

97 AG-II-a-B-13402 Vilele "Prefect" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


98 AG-II-m-B-13402.01 Vila "Prefect I" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1915

99 AG-II-m-B-13402.02 Vila "Prefect II" municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 44 1920

100 AG-II-s-B-13403 Situl urban "Strada Crinului" municipiul PITEŞTI Str. Crinului , ambele fronturi, de sec. XVI-XX
la nr. 1B, resp. nr. 4, până la
blocuri, str. Mihail Kogălniceanu,
nr. 2-20 resp. nr. 1-23, str. Gh.
Lazăr integral, str. Griviţei nr.11-
19, resp. nr. 10-12, până la limita
posterioară a loturilor. Delimitare
cf. PUG avizat.

101 AG-II-m-B-13404 Casa Filipescu municipiul PITEŞTI Str. Crinului 6 1900

102 AG-II-m-B-13405 Casa Ion Trivale municipiul PITEŞTI Str. Crinului 13 înc. sec. XIX

103 AG-II-m-B-13406 Casa Teodorescu municipiul PITEŞTI Str. Crinului 21 sf. sec. XIX

104 AG-II-m-B-13407 Fabrica de butoaie "Ateneul” municipiul PITEŞTI Str. Crinului 26 înc. sec. XX

105 AG-II-m-A-13408 Biserica "Sf. Voievozi” a fostului schit Meculeşti municipiul PITEŞTI Str. Dobrogeanu Gherea 1752
Constantin 91

106 AG-II-m-B-13409 Institutul Pedagogic municipiul PITEŞTI Str. Doja Gheorghe 41 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

65
66
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

107 AG-II-m-A-13410 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” municipiul PITEŞTI Str. Doja Gheorghe 41 , în înc. sec. XIX
incinta Universităţii Piteşti

108 AG-II-m-B-13411 Casa Mărculescu municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 11 1900

109 AG-II-m-B-13412 Liceul "Zinca Golescu” municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 34 1925 - 1928

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


110 AG-II-m-B-20922 Casa Pretorian -Tudosescu municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 40 înc. sec. XX

111 AG-II-a-B-13413 Ansamblul bisericii armeneşti "Sf. Ioan municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852
Botezătorul”

112 AG-II-m-B-13413.01 Biserica armenească "Sf. Ioan Botezătorul” municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852

113 AG-II-m-B-13413.02 Casa cancelarie municipiul PITEŞTI Str. Egalităţii 43 1852

114 AG-II-m-B-13414 Sinagoga din Piteşti municipiul PITEŞTI Bd. Eroilor 1 cca. 1900

115 AG-II-m-B-13415 Fosta şcoală a comunităţii evreieşti municipiul PITEŞTI Bd. Eroilor 3 1900

116 AG-II-m-B-13416 Biserica "Sf. Ilie”, a Cojocarilor municipiul PITEŞTI Str. Fraţii Goleşti 1 1828

117 AG-II-m-B-13417 Biserica "Maica Precista” municipiul PITEŞTI Str. Griviţei 10 sec. XVIII

118 AG-II-a-A-13418 Ansamblul bisericii „Buna Vestire”, „Sf. Mina”, municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 1564, transf. sec. XVIII
„Sf. Constantin şi Elena” - Greci

119 AG-II-m-A-13418.01 Biserica „Buna Vestire”, „Sf. Mina” şi „Sf. municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 1564, transf. sec. XVIII
Constantin şi Elena” - Greci

120 AG-II-m-A-13418.02 Chilii municipiul PITEŞTI Str. Justiţiei 5 sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

121 AG-II-a-B-13419 Ansamblul casei Balotă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16 sec. XVII - XX

122 AG-II-m-B-13419.01 Casa Balotă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16 sec. XVII - XIX

123 AG-II-m-B-13419.02 Anexă, azi locuinţă municipiul PITEŞTI Str. Kogălniceanu Mihail 16B-C sec. XIX, transf. c.1915

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


124 AG-II-m-B-13420 Casa Armatei municipiul PITEŞTI Piaţa Muntenia 2 1938

125 AG-II-a-A-13421 Ansamblul bisericii "Sf. Treime” - Beştelei municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654

126 AG-II-m-A-13421.01 Biserica "Sf. Treime”- Beştelei municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654

127 AG-II-m-A-13421.02 Casa cancelarie municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 cca. 1800

128 AG-II-m-A-13421.03 Zid de incintă municipiul PITEŞTI Str. Primăverii 7 1654

129 AG-II-m-B-13423 Casa Trandafil municipiul PITEŞTI Str. Rahovei 18 înc. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

67
68
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

130 AG-II-s-B-13432 Situl urban "B-dul Republicii" municipiul PITEŞTI Bd. Republicii , de la intersecţia sec. XVI-XX
cu str. Aurora până la Şcoala
Nicolopol (nr. 114) şi respectiv de
la nr. 3 până la nr. 65 inclusiv,
cuprinde şi imobilele Teatrului de
păpuşi (str. Doamna Bălaşa) şi
Casa Armatei (Piaţa Muntenia) –
până la limita posterioară a

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


loturilor. Strada Armand
Călinescu şi în continuare, str.
Egalităţii, între intersecţiile cu str.
Aurora (la N) şi cu str. Vasile
Lupu (la S). În prelungire, spre
NV: strada Smeurei, până la str.
Exerciţiului şi str.Trivale pâna la
schitul Trivale (inclusiv ) - cu
loturile de pe ambele părţi ale
străzilor.
Strada Victoriei de la nr. 16
(Restaurantul "Argeşul”) – până
la nr.66, respectiv de la limita
sudică a parcului Muzeului de
artă până la fostul Havuz (nr.
59) - până la limita posterioară a
loturilor.
Strada I.C. Brătianu front vest
(nr. 27-39 şi nr. 49-55), resp. nr.
32-38bis şi 54-62 (front est) -
până la limita posterioară a
loturilor.
Strada Ana Ipătescu nr. 1-5, str.
Florăriei integral (ambele
fronturi), str. Justiţiei (ambele
fronturi), până la intersecţia cu
str. M. Eminescu - până la limita
posterioară a loturilor. Zonele de
protecţie ale tuturor
monumentelor istorice clasate,
respectiv biserica "Sf. Gheorghe”,
şi biserica "Mavrodolu”, cele din
zona B-dului Republicii, de la
Gară la Centru şi apoi până la
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

Spitalul Militar şi de Oftalmologie,


pe str. Teilor şi str. Rahovei.
Delimitare cf. PUG avizat.

131 AG-II-a-A-13424 Ansamblul Primăriei vechi municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886

132 AG-II-m-A-13424.01 Primăria veche, azi Muzeul de Artă municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


133 AG-II-m-A-13424.02 Parc municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 1886 - 1980

134 AG-II-m-B-13425 Casa Nae Dumitrescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 58 1925

135 AG-II-m-B-13426 Casa Fostiropol municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 66 1890

136 AG-II-m-B-13427 Casa Dr. Florescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 84 ante 1916

137 AG-II-m-B-13428 Casa Drujan municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 94 sec. XIX

138 AG-II-m-B-13429 Casa Mamulea municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 104 sf. sec. XIX

139 AG-II-m-B-13430 Şcoala "Nicolopol” municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 114 1874

140 AG-II-m-B-13431 Casa Ion Băiulescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 123 1902

141 AG-II-m-B-13433 Casa Ghimpa municipiul PITEŞTI Str. Rosetti C.A. 1 1902

142 AG-II-m-B-13434 Casa negustorului Agate Raiciu Vasiliu municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 18, Str. Vlad 1892
Ţepeş 1

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

69
70
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

143 AG-II-m-B-13435 Casa Dogaru municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 22 1896

144 AG-II-m-B-13436 Hanul Gabroveni municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 23 1877

145 AG-II-m-B-13437 Casă cu spaţii comerciale municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 25 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


146 AG-II-m-B-13438 Casă cu atelier de tăbăcar municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 27 sf. sec. XIX

147 AG-II-m-B-13439 Casa Vulcan municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 28 înc. sec. XX

148 AG-II-a-B-13440 Ansamblul bisericii "Sf. Vineri” municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1827, 1912

149 AG-II-m-B-13440.01 Biserica "Sf. Vineri” municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1827, ref. 1912

150 AG-II-m-B-13440.02 Casă parohială municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

151 AG-II-m-B-13440.03 Parc municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

152 AG-II-m-B-13440.04 Gard municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 44 1912

153 AG-II-m-B-13441 Casa Dimitrie Gh. Dima municipiul PITEŞTI Str. Sfânta Vineri 49 1901

154 AG-II-m-B-13442 Foişorul de Foc municipiul PITEŞTI Str. Smeurei 21 1897

155 AG-II-m-B-13443 Casa Popescu municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 2 1898

156 AG-II-m-B-13444 Casa Zeiller - Keller municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 6 mijl. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

157 AG-II-m-B-13445 Casa Aron Băiulescu municipiul PITEŞTI Str. Târgu din Vale 20 1875

158 AG-II-m-B-13446 Casa Ovidiu Constantinescu municipiul PITEŞTI Str. Teilor 9 1923

159 AG-II-m-B-13447 Casele Marinescu municipiul PITEŞTI Str. Teilor 13-15 1883

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


160 AG-II-a-B-13448 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818
Domnului”- Mavrodolu

161 AG-II-m-B-13448.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818, ref. 1890
Mavrodolu

162 AG-II-m-B-13448.02 Casa parohială, azi biserica “Sf. Grigore municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1890, reconstruită
Palama - a orbilor” 2008

163 AG-II-m-B-13448.03 Zid de incintă municipiul PITEŞTI Str. Teiuleanu 20 1818, ref. sec. XX

164 AG-II-a-B-13449 Schitul Trivale municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII - XIX

165 AG-II-m-B-13449.01 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII - XIX

166 AG-II-m-B-13449.02 Chilii municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII - XIX

167 AG-II-m-B-13449.03 Turn municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XVII - XIX

168 AG-II-m-B-13449.04 Parc municipiul PITEŞTI Str. Trivale 71 sec. XIX

169 AG-II-m-B-13452 Biserica catolică "Sf. Petru şi Pavel” municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 11 1896

170 AG-II-m-B-13453 Casa I. I. Purcăreanu, ulterior Ateneul Popular municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 16-16A 1874, ref. 1900, 1930

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

71
72
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

171 AG-II-m-B-13454 Banca Populară municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 20 1910

172 AG-II-m-B-13455 Tribunalul, azi Curtea de Apel municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 22 1904

173 AG-II-a-B-13456 Ansamblul Primăriei municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1934

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


174 AG-II-m-B-13456.01 Primăria, iniţial Palatul Finanţelor Publice municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1934

175 AG-II-m-B-13456.02 Parc municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 24 1970

176 AG-II-m-B-13457 Casa prof. Al. Nanu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 25 sf. sec. XIX

177 AG-II-m-B-13458 Casa, azi Spitalul de Oncologie municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 33 înc. sec. XX

178 AG-II-m-B-13459 Casa Saitescu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 36 sec. XIX

179 AG-II-m-B-13460 Casa Tâmpeanu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 38 mijl. sec. XIX

180 AG-II-m-B-13461 Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 39 1921

181 AG-II-m-B-13462 Casa Gheorghe Niţulescu municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 52 1911 - 1914

182 AG-II-m-B-13463 Casa Căpitan Iov municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 56 - 58 1913, 1916

183 AG-II-m-B-13464 Casa Cioflan municipiul PITEŞTI Str. Victoriei 62 1898

184 AG-II-m-B-13465 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII Str. Moisescu Sorin, magistrat 1877
DE MUSCEL 283

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

185 AG-II-m-B-13466 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat ALBEŞTI; comuna ALBOTA Str. Moşteni 492 1800

186 AG-II-a-A-13467 Mănăstirea Aninoasa sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677-1729, 1773
ANINOASA

187 AG-II-m-A-13467.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677-1729
ANINOASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


188 AG-II-m-A-13467.02 Paraclis "Sf. Gheorghe" şi "Sf. Dumitru” sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1773
ANINOASA

189 AG-II-m-A-13467.03 Pivniţele caselor de la Tudoran Vlădescu sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1677
ANINOASA

190 AG-II-m-A-13467.04 Case egumeneşti sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA

191 AG-II-m-A-13467.05 Chilii sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA

192 AG-II-m-A-13467.06 Turn clopotniţă sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA

193 AG-II-m-A-13467.07 Zid de incintă sat ANINOASA; comuna Str. Teilor 265 1722-1729
ANINOASA

194 AG-II-a-B-13469 Ansamblul conacului Istrate Micescu sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI

195 AG-II-m-B-13469.01 Conac sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX


MĂRĂCINENI

196 AG-II-m-B-13469.02 Pavilioane în parc sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI

197 AG-II-m-B-13469.03 Clădiri - anexă sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX
MĂRĂCINENI

198 AG-II-m-B-13469.04 Parc sat ARGEŞELU; comuna 373 înc. sec. XX


MĂRĂCINENI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

73
74
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

199 AG-II-m-B-13470 Casa de vânătoare sat ARGEŞELU; comuna 373 1875


MĂRĂCINENI

200 AG-II-m-B-13468 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat ARGEŞELU; comuna 375 A 1785
MĂRĂCINENI

201 AG-II-m-B-13472 Gara Bascov sat BASCOV; comuna BASCOV 16 1880

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


202 AG-II-m-A-13471 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” sat BASCOV; comuna BASCOV 168 A prima jum a sec. XVIII

203 AG-II-m-B-13824 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat BASCOVELE; comuna 29 A 1795
COTMEANA

204 AG-II-m-B-13473 Biserica "Sf. Nicolae”, "Cuvioasa Paraschiva", sat BĂDEŞTI; comuna 549 1896-1902
"Sf. Filofteia” PIETROŞANI

205 AG-II-m-B-13771 Biserica "Sf. Paraschiva” sat BĂDULEŞTI; comuna UDA 10 1824

206 AG-II-m-B-13474 Gara Băiculeşti sat BĂICULEŞTI; comuna 167 1880


BĂICULEŞTI

207 AG-II-a-A-13475 Curtea lui Mareş Băjescu sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

208 AG-II-m-A-13475.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 1666

209 AG-II-m-A-13475.02 Ruine casă sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

210 AG-II-m-A-13475.03 Ruine povarnă sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

211 AG-II-m-A-13475.04 Grajd sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

212 AG-II-m-A-13475.05 Zid de incintă cu turnuri sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

213 AG-II-m-B-13476 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”, sat BĂLILEŞTI; comuna Cartier Româneşti 1824
“Duminica Tuturor Sfinţilor” - Româneşti BĂLILEŞTI

214 AG-II-m-B-13478 Biserica "Sf. Voievozi” (Capela Băltenilor) sat BĂLTENI; comuna TIGVENI Str. Bălteni 15 1816

215 AG-II-m-A-13479 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat BĂRBĂLANI; comuna CUCA 38 1790

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


216 AG-II-m-A-13480 Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul” sat BĂRBĂLĂTEŞTI; comuna 41 1801
VALEA IAŞULUI

217 AG-II-m-B-13481 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat BÂRLOGU; comuna NEGRAŞI 309 1815

218 AG-II-m-B-13482 Biserica "Sf. Nicolae” şi “Sf. Dumitru” sat BÂRSEŞTII DE SUS; comuna Str. Bisericii 12 1884
TIGVENI

219 AG-II-m-B-13483 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - sat BEREVOEŞTI PĂMÂNTENI; 1704
Pământeni comuna BEREVOEŞTI

220 AG-II-m-B-13484 Casa Gabriel Iordăchescu sat BEREVOIEŞTI; comuna Lângă primărie sec. XIX
BEREVOIEŞTI

221 AG-II-a-B-13485 Ansamblul conacului Alimănişteanu sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938
MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG

222 AG-II-m-B-13485.01 Conac sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938


MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG

223 AG-II-m-B-13485.02 Biserică sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938


MARE-PRAVĂŢ

224 AG-II-m-B-13485.03 Anexe conac sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1900


MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

75
76
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

225 AG-II-m-B-13485.04 Parc sat BILCEŞTI; comuna VALEA 1938


MARE-PRAVĂŢ, municipiul
CÂMPULUNG

226 AG-II-m-A-13487 Biserica "Sf. Nicolae” sat BORLEŞTI; comuna 49 1753


MERIŞANI

227 AG-II-a-A-13488 Ansamblul conacului Stătescu sat BORLEŞTI; comuna 183 -185 1753, ref. 1870, 1928

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


MERIŞANI

228 AG-II-m-A-13488.01 Conac sat BORLEŞTI; comuna 183 -185 1753, ref. 1870, 1928
MERIŞANI

229 AG-II-m-A-13488.02 Parc sat BORLEŞTI; comuna 183 -185 sec. XIX
MERIŞANI

230 AG-II-m-A-13488.03 Anexe sat BORLEŞTI; comuna 183 -185 1870


MERIŞANI

231 AG-II-m-B-13489 Casa Gheorghe (Ghică) Duţescu sat BOTENI; comuna BOTENI 333 înc. sec. XX

232 AG-II-m-B-13492 Vila Dianu sat BRATIA; comuna sf. sec. XIX
CIOMĂGEŞTI

233 AG-II-a-A-13490 Fostul schit Brădetu sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV


BRĂDULEŢ

234 AG-II-m-A-13490.01 Biserica "Înălţarea Domnului” sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV


BRĂDULEŢ

235 AG-II-m-A-13490.02 Turn-clopotniţă sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XVIII


BRĂDULEŢ

236 AG-II-m-A-13490.03 Zid de incintă sat BRĂDETU; comuna 41 sec. XV


BRĂDULEŢ

237 AG-II-m-B-13608 Biserica "Duminica Tuturor Sfinţilor” sat aparţinător BROŞTENI; oraş Cartier Broşteni 1788
COSTEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

238 AG-II-a-A-13493 Curtea boierilor Bucşeneşti sat BUCŞENEŞTI; comuna În partea de SE a satului, la 100 sec. XV, 1748
CORBENI m de biserică

239 AG-II-m-A-13493.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat BUCŞENEŞTI; comuna 1748
(fost AG-II-m-A- CORBENI
13493)

240 AG-II-m-B-13494 Casa Maria Prunaru sat BUCŞENEŞTI; comuna 121 1912

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


CORBENI

241 AG-II-a-A-13495 Ansamblul curţii lui Iane Vistiernicul sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; sec. XVI - XVII
comuna ŢIŢEŞTI

242 AG-II-m-A-13495.01 Biserica "Sf. Nicolae"- Hârteşti sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; 1532


comuna ŢIŢEŞTI

243 AG-II-m-A-13495.02 Ruinele casei lui Iane Vistiernicul sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; sec. XVII
comuna ŢIŢEŞTI

244 AG-II-a-A-13497 Ansamblul casei Hagi Tudorache sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
BUDEASA

245 AG-II-m-A-13497.01 Casa Hagi Tudorache sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
BUDEASA

246 AG-II-m-A-13497.02 Zid de incintă sat BUDEASA MARE; comuna ante 1762
BUDEASA

247 AG-II-a-A-13498 Curtea boierilor Budişteanu sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XVI - XIX
BUDEASA

248 AG-II-m-A-13498.01 Conacul Budişteanu sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 1762, ref. 1870
BUDEASA

249 AG-II-m-A-13498.02 Ruinele conacului vechi sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 1598
BUDEASA

250 AG-II-m-A-13498.03 Parc sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XIX
BUDEASA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

77
78
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

251 AG-II-m-A-13498.04 Anexe sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 56, 59 sec. XIX
BUDEASA

252 AG-II-a-A-13496 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 1796
Domnului” BUDEASA

253 AG-II-m-A-13496.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 1796
BUDEASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


254 AG-II-m-A-13496.02 Două porţi sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 sec. XVIII
BUDEASA

255 AG-II-m-A-13496.03 Zid de incintă sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 sec. XVIII
BUDEASA

256 AG-II-m-B-13499 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat BUDIŞTENI; comuna 33 1837
LEORDENI

257 AG-II-a-A-13500 Schitul Ciocanu sat BUGHEA DE JOS; comuna 396 A sec. XVII, ref. 1825
BUGHEA DE JOS

258 AG-II-m-A-13500.01 Biserica de lemn "Intrarea în Biseric㔠sat BUGHEA DE JOS; comuna 396 A 1825
BUGHEA DE JOS

259 AG-II-m-A-13500.02 Zid de incintă sat BUGHEA DE JOS; comuna 396 A sec. XVII, ref. 1825
BUGHEA DE JOS

260 AG-II-m-B-13501 Biserica "Schimbarea la Faţ㔠sat BUGHEA DE SUS; comuna 1894
BUGHEA DE SUS

261 AG-II-m-B-13502 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat CALOTEŞTI; comuna 1819
BUDEASA

262 AG-II-m-B-13503 Biserica "Sf. Nicolae” sat CAPU PISCULUI; comuna Str. Bisericii 230 1911
GODENI

263 AG-II-m-B-13504 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat CATANE; comuna LUNCA 118 înc. sec. XIX
CORBULUI

264 AG-II-m-B-13506 Biserica "Sf. Voievozi” sat CĂLINEŞTI; comuna 330 1848, pisanie 1734
CĂLINEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

265 AG-II-m-A-13505 Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel"- sat CĂLINEŞTI; comuna 362 1744, strămutată 1988
Drăghiceşti, azi a mănăstirii ”Sf. Calinic” CĂLINEŞTI

266 AG-II-a-A-13507 Ansamblul Cetăţii Poenari sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV - XV
comuna AREFU

267 AG-II-m-A-13507.01 Cetatea Poenari sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV - XV


comuna AREFU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


268 AG-II-m-A-13507.02 Donjon sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV - XV
comuna AREFU

269 AG-II-m-A-13507.03 Amenajări defensive pe monticol sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV - XV
comuna AREFU

270 AG-II-m-A-13507.04 Anexă sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; sec. XIV - XV


comuna AREFU

271 AG-II-a-B-13508 Ansamblul vilei Minovici sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

272 AG-II-m-B-13508.01 Vilă sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

273 AG-II-m-B-13508.02 Anexe sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

274 AG-II-m-B-13508.03 Parc sat CĂRPENIŞ; comuna CEPARI 90 înc. sec. XX

275 AG-II-m-B-13509 Casa Eremia municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 10 1928

276 AG-II-m-A-13573 Biserica "Sf. Împăraţi" - Şubeşti municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 49 1779

277 AG-II-m-B-13524 Fosta clădire a Poliţiei, azi căminul Liceului municipiul CÂMPULUNG Str. Aricescu C. D. 2 sec. XIX
economic

278 AG-II-m-B-13511 Casa Apostolescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 2 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

79
80
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

279 AG-II-m-B-13512 Casa Constantin Enescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 7 1930

280 AG-II-m-B-13513 Moara Grigorescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 12 cca. 1930

281 AG-II-m-B-13514 Casa Bănăţeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 23 1923

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


282 AG-II-m-B-13515 Casa Galigan municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 51 sf. sec. XIX

283 AG-II-m-B-13516 Casa Şerb municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 55 înc. sec. XX

284 AG-II-m-B-13517 Casa Dinulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 62 sec. XIX

285 AG-II-m-B-13518 Casa Stoicescu municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 74 înc. sec. XX

286 AG-II-m-A-13519 Biserica „Sf. Nicolae” „Sf. Mc. Mina” - Nicuţ municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 31 1708

287 AG-II-m-B-13520 Vila Grant municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 40 ante 1897

288 AG-II-m-B-13521 Vila Stătescu municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 43 înc. sec. XX

289 AG-II-m-A-13522 Biserica "Sf. Gheorghe","Sf. Apostoli” - Vişoi municipiul CÂMPULUNG Str. Cuza Vodă 94 1774

290 AG-II-m-B-13523 Vila Prager municipiul CÂMPULUNG Str. Dragalina Ioan General 1 1930

291 AG-II-m-B-13525 Casa Miloş şi Stoica municipiul CÂMPULUNG Str. Elena Doamna 8 1930

292 AG-II-m-B-13526 Casa Purnichescu municipiul CÂMPULUNG Str. Elena Doamna 9 înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

293 AG-II-m-A-13527 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - municipiul CÂMPULUNG Str. Flămânda 1940
Flamânda

294 AG-II-m-B-13532 Casa dr. C. I. Parhon municipiul CÂMPULUNG Str. Fraţii Goleşti 3 sf. sec. XIX

295 AG-II-m-B-13528 Casa De Nicollo municipiul CÂMPULUNG Str. Giurăscu, maior 3 1930

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


296 AG-II-m-B-13529 Casa Bratu municipiul CÂMPULUNG Str. Giurăscu, maior 5 înc. sec. XX

297 AG-II-a-B-13530 Ansamblul vilei Golescu municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

298 AG-II-m-B-13530.01 Vila Golescu municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

299 AG-II-m-B-13530.02 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

300 AG-II-m-B-13530.03 Zid de incintă cu poartă municipiul CÂMPULUNG Str. Golescu, soldat 3 1909

301 AG-II-a-B-13533 Ansamblul băilor Kreţulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

302 AG-II-m-B-13533.01 Băi, azi magazine municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

303 AG-II-m-B-13533.02 Pavilioane balneare municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

304 AG-II-m-B-13533.03 Anexe municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

305 AG-II-m-B-13533.04 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Leonard Nicu, tenor 2 1905

306 AG-II-m-B-20915 Casa Dragoş Băjan municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 2

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

81
82
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

307 AG-II-m-B-13535 Casa Muşetescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 14 înc.sec. XX

308 AG-II-m-B-13536 Casa Duţan municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 20 sec. XIX

309 AG-II-m-B-13537 Casa Robescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 28 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


310 AG-II-m-B-13538 Casa Viforeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 36 sf. sec. XIX

311 AG-II-m-B-13539 Vila Nae Manolescu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 123 1898

312 AG-II-m-B-13540 Casa Taraş municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 125 sf. sec. XIX

313 AG-II-a-A-13541 Ansamblul vilei Elie Mirea municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX

314 AG-II-m-A-13541.01 Vila Elie Mirea municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX
(fost AG-II-m-A-
13541)

315 AG-II-m-A-13541.02 Parcul municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 135 înc. sec. XX

316 AG-II-m-A-13534 Şcoala Normală "Carol I”, azi Liceul pedagogic municipiul CÂMPULUNG Str. Mărăşeşti 15 1895

317 AG-II-m-B-13542 Casa Rosetti municipiul CÂMPULUNG Str. Mihai Bravu 17 1910

318 AG-II-m-A-13543 Biserica "Adormirea Maicii Domnului”- Fundeni municipiul CÂMPULUNG Str. Muzeul Fundeni 11 sec. XVIII

319 AG-II-m-A-13544 Biserica "Sf. Gheorghe” - Olari municipiul CÂMPULUNG Str. Muzeul Fundeni 27 prima jum. a sec. XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

320 AG-II-m-B-13510 Biserica "Tuturor Sfinţilor” municipiul CÂMPULUNG Şos. Naţională 73 Cartier Apa 1833
Sărată

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

83
84
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

321 AG-II-s-A-13545 Situl urban "Oraşul istoric Câmpulung" municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă Str. Gării, cu sec. XIII - sec. XX
piaţa şi Gara de călători. Str.
Alexandru Voevod. Str. Mărcuş,
de la nr. 1, la Str. Democraţiei.
Str. Muzeul Fundeni. Str. Sf.
Gheorghe. Str. Vasile Alecsandri.
Str. col. Zlătian, cu fundătura
spre calea ferată. Str. Negulici.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Str. Gen. Iosif Teodorescu. Str.
Şubeşti. Str. Maior Giurăscu,
până la nr. 19, resp. 20. Str.
Sculptor C. Baraschi. Str. Ana
Doamna. Străzile Minerului, pe
locul vechiului Cloaşter. Str. Dr.
Costea. Str. Elena Doamna. Str.
I.L. Caragiale. Str. Constantin
Brâncoveanu. Str. N. Bălcescu.
Str. M. Eminescu. Str. Fraţii
Goleşti (Râului), până la calea
ferată. Str. N. Leonard, cu Parcul
Kretzulescu. B-dul Republicii, cu
Grădina Publică, Str. Matei
Basarab. Str. Mihai Tican-
Rumano. Str. C. D. Aricescu. Str.
Sf. Ilie. Str. N. Rizeanu. Str. Ct.
Popescu. Str. Decebal. Str.
Richard. Str. P. Zamfirescu. P-ţa
Jurământului. Str. Primăverii. Str.
Dan Barbilian. Str. Mihai Bravu,
cu intrările. Str. Tudor
Muşatescu. Str. Soldat Golescu.
Str. Parcul Mirea. Str. Maior
Braşoveanu. Str. Nicole Iorga.
Str. General Poşoiu. Str. Istrate
Rizeanu. Str. Lascăr Catargiu.
Str. Poenaru Bordea. Str. Spiru
Haret. Str. Lt. Col. N. Popp. Str.
Revoluţiei. Parcul Ştefănescu.
Parcul Mirea. Parcul şi Vila
Drăghiceanu. Str. Eremia
Grigorescu. Str. Arh. I.
Săvulescu. Str. Lt. Baloleanu. Str.
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

Gh. Lazăr. Str. 1 Mai. Str. Tudor


Vladimirescu. Str. Lt. Oncica. Str.
Col. Stănescu. Str. G-ral
Dragalina, cu toate intrările ce
înconjoară colina bisericii
"Schei”. Str. Bucovinei. Str.
Plevnei. Str. Traian, cu toate
intrările şi stradelele până la

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Podul ARO, peste Râul Târgului.
Incinta Şcolii Normale "Carol I” şi
Dealul Flămânda cu cimitirele şi
biserica. Zona Bisericii şi Şcolii
de la Apa Sărată cu casele de pe
şosea şi în jurul insulei formate
de Biserică şi Şcoală.
"Necropola de la Apa Sărată”.
Biserica din Valea Rumâneştilor
cu zona ei de protecţie. Şcoala
din Vişoi cu casele limitrofe.
Perimetrul protejat urmează
limita posterioară a loturilor de pe
străzile enumerate. Delimitare cf.
PUG avizat.

322 AG-II-m-B-13546 Casa Baştea municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 56 înc. sec. XX

323 AG-II-a-A-13547 Mănăstirea Negru Vodă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 pe locul sec. XIV - XIX
vechii Curţi Domneşti

324 AG-II-m-A-13547.01 Biserica domnească "Adormirea Maicii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV, ref. sec. XVII
Domnului”

325 AG-II-m-A-13547.02 Biserica bolniţei, "Naşterea Sf. Ioan municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1718
Botezătorul”

326 AG-II-m-A-13547.03 Casa egumenească municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1635

327 AG-II-m-A-13547.04 Casa domnească/arhierească municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1301-1900

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

85
86
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

328 AG-II-m-A-13547.05 Turn clopotniţă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1647

329 AG-II-m-A-13547.06 Chilii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV - XIX

330 AG-II-m-A-13547.07 Fântână municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


331 AG-II-m-A-13547.08 Zidul de incintă al bisericii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 sec. XIV - XIX

332 AG-II-m-A-13547.09 Zidul de incintă al mănăstirii municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1712

333 AG-II-m-B-13548 Ateneul, azi Protoieria municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 64 1923

334 AG-II-m-B-13549 Liceul "Dinicu Golescu” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 66 1942

335 AG-II-m-B-13550 Casa General Viciu Teodorescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 74 sf. sec XIX

336 AG-II-m-B-13551 Vila Paul municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 84 1910

337 AG-II-m-B-13552 Casă, azi Serviciul Tehnic de Drumuri municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 89 1925

338 AG-II-m-B-13553 Casa Oprea Iorgulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 93 1912

339 AG-II-a-A-13554 Ansamblul bisericii catolice "Sf. Iacob" - Bărăţia municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII - XVIII

340 AG-II-m-A-13554.01 Biserica catolică "Sf. Iacob cel Mare" (corul municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII - XVIII
primei biserici gotice)

341 AG-II-m-A-13554.02 Ruinele navei primei biserici gotice municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

342 AG-II-m-A-13554.03 Casă parohială municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 , în colţul sec. XVII
NV al incintei

343 AG-II-m-A-13554.04 Clădiri - anexă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XVII - XIX

344 AG-II-m-A-13554.05 Turn clopotniţă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 1730

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


345 AG-II-m-A-13554.06 Zid de incintă municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 116 sec. XIII - XVIII

346 AG-II-m-B-13555 Clădirea Administraţiei Financiare, azi Muzeul municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 119 1930
municipal

347 AG-II-m-B-13556 Clădirea Prefecturii, azi Primăria municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 127 1934

348 AG-II-m-B-13557 Casa Olaru municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 137 1928

349 AG-II-m-B-13558 Vila Gr. (Gote) Iorgulescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 139 înc. sec. XX

350 AG-II-m-B-13559 Liceul de fete, azi Colegiul Tehnic municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 145 bis cca. 1920

351 AG-II-m-B-13560 Biserica „Sf. Nicolae”, ”Buna Vestire” – Popa municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 154 1860-1861
Savu

352 AG-II-m-B-13561 Casa Iacomin municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 158 1925

353 AG-II-m-B-13562 Casa Crasan municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 161 1910

354 AG-II-m-B-13563 Vila Iancu Gh. Anastase municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 162 1928

355 AG-II-m-A-13564 Biserica "Sf. Marina” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 167 , Fdt. sec. XIV - XVII
Biserica Marina

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

87
88
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

356 AG-II-m-B-13565 Clădirea Ocolului Silvic, azi Casa Pensionarilor municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 178 înc. sec. XX

357 AG-II-m-B-13566 Casa Nanu - Muscel municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 184 sec. XIX

358 AG-II-m-B-13567 Casa Voiculescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 200 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


359 AG-II-m-B-13568 Casa "Piatra Vie” municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 206 sf. sec. XIX

360 AG-II-m-B-13569 Casa Ţincu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 215 sf. sec. XIX

361 AG-II-m-B-13570 Casa Diaconescu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 226 1925

362 AG-II-m-B-13571 Casa Armeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 234 1930

363 AG-II-m-B-13572 Casa Edu municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 264 1857

364 AG-II-a-B-13531 Vila Apostol Mirea, azi Vila Negulici municipiul CÂMPULUNG Str. Parcul Mirea 15 1904

365 AG-II-m-B-13574 Tribunalul orăşenesc municipiul CÂMPULUNG Str. Paveliu Emilian 2 1900

366 AG-II-m-B-13575 Şcoala generală nr. 1 "Oprea Iorgulescu” municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 1 1938

367 AG-II-m-B-13576 Casa Şuţa municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 5 1930

368 AG-II-m-B-13577 Casa Poşoiu municipiul CÂMPULUNG Str. Poşoiu General 7 1930

369 AG-II-m-A-13578 Vila Ghiţă Ştefănescu, azi Muzeul de municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 5 1735, ref. 1928
etnografie

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

370 AG-II-a-A-13579 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae"- Domnească municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860 -
1861

371 AG-II-m-A-13579.01 Biserica "Sf. Nicolae"-Domnească municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860 -
1861

372 AG-II-m-A-13579.02 Casă parohială municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


373 AG-II-m-A-13579.03 Incintă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 12 sec. XVI, ref. 1860 -
1861

374 AG-II-m-B-13580 Casa Rizeanu municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 15 1877

375 AG-II-m-B-13581 Casa Chiriţă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 59 înc. sec. XX

376 AG-II-m-B-13582 Clădirea Primăriei, azi Palatul Culturii municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii 61 1907

377 AG-II-a-B-13583 Ansamblul vilei Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

378 AG-II-m-B-13583.01 Vila Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

379 AG-II-m-B-13583.02 Parc municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 1906

380 AG-II-m-B-13584 Vila Rahivan municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 14 înc. sec. XX

381 AG-II-a-A-13585 Ansamblul bisericii "Sf. Ilie” municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 1626

382 AG-II-m-A-13585.01 Biserica "Sf. Ilie” municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 1626

383 AG-II-m-A-13585.03 Incinta fostului cimitir municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 sec. XVII - XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

89
90
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

384 AG-II-m-B-13586 Casa Izbăşescu municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 14 înc. sec. XX

385 AG-II-a-B-13587 Ansamblul bisericii "Intrarea în Biseric㔠- municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 ante 1779
Scheiu

386 AG-II-m-B-13587.01 Biserica "Intrarea în Biseric㔠- Scheiu municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 ante 1779

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


387 AG-II-m-B-13587.02 Incinta cu vechiul cimitir municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu Colonel 13 sec. XVIII

388 AG-II-m-B-13588 Casă municipiul CÂMPULUNG Str. Zamfirescu Petre 11 sf. sec. XIX

389 AG-II-m-A-13589 Biserica de lemn "Sf. Voievozi” sat CÂRCEŞTI; comuna CUCA 48 1828 - 1832

390 AG-II-m-A-13590 Biserica de lemn “Sf. Apostol Toma” şi “Sf. sat CÂRSTIENI; comuna 191 1758-1759
Voievozi”, zis㠄a Turcului” CĂLINEŞTI

391 AG-II-m-B-13591 Biserica "Sf. Dumitru” sat CEAUREŞTI; comuna 88 1801


POIENARII DE ARGEŞ

392 AG-II-m-B-13592 Biserica "Sf. Nicolae", "Cuvioasa Paraschiva", sat CEPARI; comuna POIANA 1789
"Sf. Teodor Tiron” LACULUI

393 AG-II-a-A-13593 Curtea boierilor dn Cepari sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752


comuna CEPARI

394 AG-II-m-A-13593.01 Ruine case sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752


comuna CEPARI

395 AG-II-m-A-13593.02 Biserica "Înălţarea Domnului” sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752


comuna CEPARI

396 AG-II-m-A-13593.03 Zid de incintă sat CEPARII PĂMÂNTENI; 48 1752


comuna CEPARI

397 AG-II-m-B-13750 Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii sat CEPARII UNGURENI; comuna 32 A, în fostul sat Neagoş 1820
Domnului” CEPARI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

398 AG-II-a-A-13594 Schitul Negru Vodă sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV - XIX
CETĂŢENI

399 AG-II-m-A-13594.01 Biserică rupestră sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV - XIX
CETĂŢENI

400 AG-II-m-A-13594.02 Ruine chilii rupestre sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV - XIX
CETĂŢENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


401 AG-II-m-A-13594.03 Incintă sat CETĂŢENI; comuna sec. XIV - XIX
CETĂŢENI

402 AG-II-m-A-13595 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIOCĂNĂI; comuna MOŞOAIA 1840

403 AG-II-m-A-13596 Biserica "Sf. Nicolae” sat CIOFRÂNGENI; comuna 73 1816


CIOFRÂNGENI

404 AG-II-m-A-13597 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat CIULNIŢA; comuna 43 1750


LEORDENI

405 AG-II-a-B-13598 Ansamblul casei Armand Călinescu sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925
comuna RĂTEŞTI

406 AG-II-m-B-13598.01 Casa sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925


comuna RĂTEŞTI

407 AG-II-m-B-13598.02 Anexe sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925


comuna RĂTEŞTI

408 AG-II-m-B-13598.03 Parc sat CIUPA-MĂNCIULESCU; Str. Călinescu Armand 1 1925


comuna RĂTEŞTI

409 AG-II-m-A-13599 Biserica "Cuvioasa Paraschiva" şi "Sf. Nicolae” sat COCHINEŞTI; comuna Str. Barajului 160 , în fostul sat 1797
STOLNICI Cochineştii de Jos

410 AG-II-m-A-13600 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat COCHINEŞTI; comuna Str. Uruci 109 , în fostul sat 1787
STOLNICI Cochineştii de Sus

411 AG-II-a-B-13601 Ansamblul conacului Perieţeanu sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

91
92
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

412 AG-II-m-B-13601.01 Conac sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI

413 AG-II-m-B-13601.02 Anexe sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI

414 AG-II-m-B-13601.03 Zid de incintă sat CONŢEŞTI; comuna 376 1869, ref. 1939
DAVIDEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


415 AG-II-m-B-13603 Vila Bordenache sat CORBENI; comuna CORBENI 1930

416 AG-II-a-A-13602 Curtea boierilor Corbeanu sat CORBENI; comuna CORBENI 37 1743

417 AG-II-m-A-13602.01 Ruine case sat CORBENI; comuna CORBENI 37 sec. XVIII

418 AG-II-m-A-13602.02 Biserica "Sf. Dumitru", "Sf. Gheorghe" şi " Sf. sat CORBENI; comuna CORBENI 37 1743
Teodor Tiron”

419 AG-II-m-B-13605 Biserica "Sf. Treime” sat CORBI; comuna CORBI Str. Voicu Corvin 282 1830

420 AG-II-m-B-13606 Casa Petria Georgescu sat CORNĂŢEL; comuna D.J. 504 Piteşti-Alexandria , 1910
BUZOIEŞTI lângă casa nr. 106

421 AG-II-m-B-13607 Casa Gheorghiţa Sandu sat CORNĂŢEL; comuna D.J. 504 Piteşti-Alexandria 190 1937
BUZOEŞTI

422 AG-II-m-A-13609 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului”-Teleşti oraş COSTEŞTI Cartier Teleşti 1773

423 AG-II-m-B-13610 Biserica memorial "Sf. Nicolae” oraş COSTEŞTI Cartier Zorile, în cimitir 1933

424 AG-II-m-A-13611 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” - oraş COSTEŞTI Cartier Zorile 1807
Zorile

425 AG-II-m-B-13616 Fosta Judecătorie oraş COSTEŞTI Str. Piteşti 1A 1890

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

426 AG-II-m-B-13612 Fosta Primărie Costeşti oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 1 înc. sec. XX

427 AG-II-m-B-13613 Biserica "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 29 1933
Prooroc Ilie”

428 AG-II-m-B-13615 Protoieria, azi casă parohială oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 29A 1933

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


429 AG-II-m-B-13614 Casa Bădescu oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 40 sec. XIX

430 AG-II-m-B-13618 Casa Nicolau oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 105 înc. sec. XX

431 AG-II-m-B-13617 Casa Echinescu oraş COSTEŞTI Str. Victoriei 110 sf. sec. XIX

432 AG-II-m-B-13619 Biserica "Sf. Nicolae” sat COSTEŞTI-VÂSLAN; comuna 1804


MUŞĂTEŞTI

433 AG-II-m-A-13620 Biserica "Sf. Voievozi” sat COTENEŞTI; comuna 271 , în fostul cătun Valea 1781
STOENEŞTI Coteneştilor

434 AG-II-m-B-13621 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat COTEŞTI; comuna GODENI Str. Bisericii 123 1880

435 AG-II-m-B-13623 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva” sat COTMEANA; comuna Str. Popîrţeşti 50 sec. XIX
STOLNICI

436 AG-II-a-A-13622 Mănăstirea Cotmeana sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B sec. XIV - XVII
COTMEANA

437 AG-II-m-A-13622.01 Biserica "Buna Vestire” sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B 1389, ref. şi adăugiri
COTMEANA sec. XVII

438 AG-II-m-A-13622.02 Fundaţii stăreţie sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B , pe latura N sec. XIV - XVII,
COTMEANA a incintei reconstruită 2004

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

93
94
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

439 AG-II-m-A-13622.03 Ruine chilii sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B , pe laturile sec. XIV - XVII,
COTMEANA E, N şi S ale incintei reconstruite pe laturile
E şi N 2004

440 AG-II-m-A-13622.04 Ruine grajduri sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B , în colţul sec. XVII
COTMEANA sud-vest al incintei

441 AG-II-m-A-13622.05 Turn clopotniţă sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B , în colţul sec. XIV-XVII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


COTMEANA SV al incintei

442 AG-II-m-A-13622.06 Zid de incintă, cu urmele drumului de strajă pe sat COTMEANA; comuna Str. Principală 214B sec. XIV - XVII
latura de vest COTMEANA

443 AG-II-m-A-13624 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat COTMENIŢA; comuna Str. Monumentului 1 înc. sec. XIX
BĂBANA

444 AG-II-m-A-13625 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat COTU; comuna UDA 42 1820

445 AG-II-m-A-13627 Gara municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. 1 Mai 4 1880

446 AG-II-a-A-13628 Mănăstirea Argeşului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 sec. XVI - XIX

447 AG-II-m-A-13628.01 Biserica Episcopală "Adormirea Maicii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1512 - 1517
Domnului"

448 AG-II-m-A-13628.02 Paraclis municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

449 AG-II-m-A-13628.03 Palat Episcopal municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

450 AG-II-m-A-13628.04 Clădiri anexă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

451 AG-II-m-A-13628.05 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1885

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

452 AG-II-m-A-13628.06 Biserica de lemn „Intrarea în biserică" municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 1 1847
(fost VL-II-m-B- strămutată din satul Palanga, com. Amărăşti,
09860) jud. Vâlcea

453 AG-II-a-B-13629 Ansamblul Seminarului Teologic Ortodox municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867
"Neagoe Vodă"

454 AG-II-m-B-13629.01 Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă", municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


azi Liceul Agricol "C. Dobrescu Argeş”

455 AG-II-m-B-13629.02 Incintă cu anexe municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 15 1867

456 AG-II-m-B-13630 Fostul Seminar Teologic, azi Grup şcolar municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 21 1928
forestier

457 AG-II-m-B-13631 Protoieria oraşului Curtea de Argeş municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 23 1880

458 AG-II-m-B-13632 Vila Rozelor municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 47 1930

459 AG-II-m-B-13633 Casa Chiriţă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 55 mijl. sec. XX

460 AG-II-m-B-13634 Biserica "Sf. Gheorghe” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 91 1936

461 AG-II-m-B-13635 Casa Vâlsănescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Bd. Basarabilor 106 sf. sec. XIX

462 AG-II-m-B-13636 Casa Tică municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 3 sf. sec. XIX

463 AG-II-m-B-13637 Casa Achim municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 5 sf. sec. XIX

464 AG-II-m-B-13638 Casă, fost sediu CLF municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Castanilor 14

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

95
96
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

465 AG-II-m-A-20194 Casa Cioculeştilor municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 3 1851

466 AG-II-m-B-20195 Casa Călinescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 5 cca. 1850

467 AG-II-m-B-20196 Şcoala generală "Carol I” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Călinescu Armand 6 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


468 AG-II-a-A-13639 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII - XVIII
Domnului” - Olari

469 AG-II-m-A-13639.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Olari municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 ante 1687

470 AG-II-m-A-13639.02 Zid de incintă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII - XVIII

471 AG-II-m-B-13640 Casă cu prăvălie municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 3 sf. sec. XIX

472 AG-II-m-B-13641 Casa Corbeanu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 4 sf. sec. XIX

473 AG-II-m-B-13642 Hala de alimente municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 8-10 1930

474 AG-II-m-B-13643 Casă cu parter comercial municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Decebal 9, 16 1880, ref. 1909

475 AG-II-m-A-13644 Biserica "Sf. Voievozi” - Flămânzeşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 36 sec. XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

476 AG-II-s-A-13645 Situl urban "Oraşul istoric Curtea de Argeş" municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă nr. 1-149, resp. sec. XIII - XX
nr. 2-92. Fundătura Negru Vodă.
Str. Alexandru cel Bun. Str.
Vlaicu Vodă. Str. Tudor
Vladimirescu. Str. Dumitru
Norocea, numerele fără soţ. Str.
Oituz, de la intersecţia cu str.
Mărăşeşti, excluzând nr. 1-5. Str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Mărăşeşti. Str. Dumbravei. Str.
Castanilor. Str. Viorelelor. Str.
Decebal. Str. Cimitirului şi
Cimitirul oraşului. Str. Eliade
Rădulescu. Str. Zorilor. Str.
Alexandru Lahovary, până
dincolo de Bis. "Sf. Îngeri". Str.
Sân Nicoară. Str. Plopiş, până la
nr. 3 inclusiv. Str. Cuza Vodă, nr.
143 H - 203, resp. nr. 120-126.
Str. Despina Doamna, de la
blocurile E 18 şi E 16, la piaţa din
faţa Curţii Domneşti. Str. Matei
Basarab, fără blocuri. Str. Victor
Ştefănescu nr. 3 şi nr. 2 - 18. Str.
Mitropolit Ghenadie. Str. Lascăr
Catargiu nr. 1-41, resp. nr. 6-26.
Str. Mircea cel Mare. Str. Traian,
de la bariera CF până la str.
Negru Vodă.
Zona căii ferate şi a Gării Curtea
de Argeş, de la bariera de pe Str.
Traian şi Str. 1 Mai, pe o fâşie de
110m, până la 170 m sud de
autogară.
Zona bisericii "Sf. Gheorghe",
între blocul E15, Complexul
Comercial, B-dul Basarabilor şi
str. Mihai Bravu.
B-dul Basarabilor nr. 1-17, resp.
nr. 21-25, Casa Armatei, nr. 55,
61, resp. nr. 28, 38-42 şi nr. 56-
60.
Str. Eroilor, cu biserica şi cimitirul
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

97
98
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

Flămânzeşti. Cimitirul Eroilor,


fântânile Episcopului Ghenadie şi
a Meşterului Manole, cu zona
podului şi parcurile, până la nr.
36 inclusiv. Perimetrul protejat
urmează limita posterioară a
loturilor de pe străzile enumerate.
Delimitare cf. PUG avizat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


477 AG-II-a-B-13646 Ansamblul spitalului municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897

478 AG-II-m-B-13646.01 Spitalul, azi Muzeul municipal municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897

479 AG-II-m-B-13646.02 Corpuri - anexă, azi cabinele medicale municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1897

480 AG-II-m-B-13646.03 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIX - XX

481 AG-II-a-A-13647 Curtea Domnească municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV - XVI

482 AG-II-m-A-13647.01 Biserica "Sf. Nicolae” - Domnesc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1351 - 1370,
înglobează fundaţiile
bisericii din sec. XIII

483 AG-II-m-A-13647.02 Ruinele caselor domneşti Basarab I municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 , pe latura de cca. 1345
S a incintei

484 AG-II-m-A-13647.03 Ruinele caselor domneşti Neagoe Basarab municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 , pe latura N a sec. XVI
incintei

485 AG-II-m-A-13647.04 Turnul de poartă al incintei bisericii (fostă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 1837
clopotniţă)

486 AG-II-m-A-13647.05 Turnul de poartă al Curţii Domneşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV - XVII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

487 AG-II-m-A-13647.06 Ruine zid de incintă al primei biserici municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIII

488 AG-II-m-A-13647.07 Zid de incintă al bisericii municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XVIII - XIX

489 AG-II-m-A-13647.08 Zid de incintă al Curţii Domneşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 sec. XIV - XVII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


490 AG-II-m-A-13647.09 Casă tradiţională municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 2 , iniţial pe 1867
ruinele turnului de poartă al Curţii
Domneşti, strămutată pe latura S

491 AG-II-m-B-13648 Fosta primărie municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 3 1902

492 AG-II-m-B-13649 Fostul Hotel municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 6- 8 sf. sec. XIX

493 AG-II-m-A-13650 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Drujeşti municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 48 1793-1795

494 AG-II-m-B-13651 Casa Gheorghe Niţulescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Negru Vodă 135 1911 - 1914

495 AG-II-m-B-13652 Casa Florian Constantinescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Plopiş 1 sf. sec. XIX

496 AG-II-m-B-13653 Casă, azi anexă a pensiunii "Casa municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Plopiş 3 mijl. sec. XIX
Domnească"

497 AG-II-m-B-13654 Casa Deleanu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Rădulescu Ion Heliade 1 1830

498 AG-II-a-A-13655 Ansamblul bisericii "Sân Nicoar㔠municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIV

499 AG-II-m-A-13655.01 Ruinele bisericii "Sân Nicoar㔠municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIV

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

99
100
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

500 AG-II-m-A-13655.02 Parc municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 sec. XIX

501 AG-II-m-B-13656 Casa Dumitru Norocea municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Ştefănescu Victor 8 1913

502 AG-II-m-B-13657 Casa Teodorescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Ştefănescu Victor 10 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


503 AG-II-m-A-13658 Biserica "Sf. Îngeri” municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Valea Doamnei 1 1717

504 AG-II-m-A-13659 Casa Goangă municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Viorelelor 1 înc. sec. XIX

505 AG-II-m-B-13660 Casa Feri municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vladimirescu Tudor 13 înc. sec. XIX

506 AG-II-m-B-13661 Casa Gogulescu municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vladimirescu Tudor 24 înc. sec. XIX

507 AG-II-m-A-13663 Biserica "Intrarea în Biseric㔠- Brad - Bătuşari municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Vlaicu Vodă 8 1583

508 AG-II-m-B-13666 Casa cu prăvălie Mircea Victor sat DAVIDEŞTI; comuna 98 înc. sec. XX
DAVIDEŞTI

509 AG-II-m-B-13665 Casa Ion Matei sat DAVIDEŞTI; comuna 100 înc. sec. XX
DAVIDEŞTI

510 AG-II-m-B-13664 Biserica "Înălţarea Maicii Domnului” sat DAVIDEŞTI; comuna 255 , în cimitir 1794
DAVIDEŞTI

511 AG-II-m-A-13667 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat DEAGU DE SUS; comuna 237 1765
RECEA

512 AG-II-m-B-13668 Casa Minel Cristescu sat DINCULEŞTI; comuna mijl. sec. XIX
POIANA LACULUI

513 AG-II-m-B-13669 Casa Gheorghe Marinescu sat DOBREŞTI; comuna sf. sec. XIX
DOBREŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

514 AG-II-m-B-13670 Casa Stancu Badea sat DOBREŞTI; comuna înc. sec. XIX
DOBREŞTI

515 AG-II-m-B-13671 Casa memorială "Ion Mihalache” sat DOBREŞTI; comuna 295 1880
DOBREŞTI

516 AG-II-m-B-13672 Biserica "Sf. Mihail şi Gavril” sat DOBROGOSTEA; comuna 470 1810
MERIŞANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


517 AG-II-m-B-13674 Casa Şuţu, fostă primărie sat DOMNEŞTI; comuna Str. Alexandru cel Bun 15 1930
DOMNEŞTI

518 AG-II-m-B-13676 Casa Ion Hirică sat DOMNEŞTI; comuna Str. Fraţii Andreiaş 16 1806
DOMNEŞTI

519 AG-II-a-B-13675 Ansamblul bisericii "Intrarea în Biserică a sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826 - 1831
Maicii Domnului” - Domneştii de Sus DOMNEŞTI

520 AG-II-m-B-13675.01 Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826 - 1831
Domnului” - Domneştii de Sus DOMNEŞTI

521 AG-II-m-B-13675.02 Poartă de zid cu pictură murală sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826 - 1831
DOMNEŞTI

522 AG-II-m-B-13675.03 Zid de incintă sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 80 1826 - 1831
DOMNEŞTI

523 AG-II-m-B-13673 Casa Felicia Proca sat DOMNEŞTI; comuna Bd. Neagoe Basarab 117 , în sf. sec. XIX
DOMNEŞTI fostul sat Domneştii de Sus

524 AG-II-m-A-13679 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” a schitului sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 B, lângă reşedinţa sf. sec. XVII,
Dragoslavele DRAGOSLAVELE patriarhală, strămutată de la strămutată 1949
Borşa, jud. Maramureş

525 AG-II-m-B-13680 Ansamblul reşedinţei patriarhale sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 A 1930
DRAGOSLAVELE

526 AG-II-m-B-13680.01 Reşedinţa patriarhală - casă veche sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 A 1930
DRAGOSLAVELE

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

101
102
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

527 AG-II-m-B-13680.02 Reşedinţa patriarhală - casă nouă sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 A 1935
DRAGOSLAVELE

528 AG-II-m-B-13680.03 Anexe sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 A 1930


DRAGOSLAVELE

529 AG-II-m-B-13680.04 Parc sat DRAGOSLAVELE; comuna 731 A 1930


DRAGOSLAVELE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


530 AG-II-m-B-13683 Şcoală sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului 221 1886
DRAGOSLAVELE

531 AG-II-m-A-13677 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Joseni sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului 587 1661
DRAGOSLAVELE

532 AG-II-m-B-13682 Casa Ologel sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 299 1880
DRAGOSLAVELE

533 AG-II-m-A-13678 Biserica "Înălţarea Domnului” - Suseni sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 557 1745
DRAGOSLAVELE

534 AG-II-m-B-13681 Casa Catrinescu sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 572 1848
DRAGOSLAVELE

535 AG-II-m-B-13684 Casa Iorgulescu sat DRĂGHICI; comuna MIHĂEŞTI sec. XIX

536 AG-II-m-B-13685 Casa Ioana Porojan sat FATA; comuna VEDEA 131 cca. 1850

537 AG-II-a-A-13686 Mănăstirea Vieroşi sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi 1571-1573, ref. 1827 -
MIOVENI 1824

538 AG-II-m-A-13686.01 Biserica "Intrarea în Biseric㔠sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi 1827 - 1834, pe locul
MIOVENI bisericii construite
între 1571-1573 şi
refăcută în 1645

539 AG-II-m-A-13686.02 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - din sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
cimitir MIOVENI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

540 AG-II-m-A-13686.03 Ruinele stăreţiei sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
MIOVENI

541 AG-II-m-A-13686.04 Ruinele chiliilor sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
MIOVENI

542 AG-II-m-A-13686.05 Ruinele turnului porţii sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
MIOVENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


543 AG-II-m-A-13686.06 Ruinele clădirilor anexă sat aparţinător FĂGETU; oraş În fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
MIOVENI

544 AG-II-m-A-13686.07 Ruinele zidului de incintă sat aparţinător FĂGETU; oraş în fostul sat Vieroşi sec. XVI - XIX
MIOVENI

545 AG-II-m-A-13491 Biserica "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” a sat FLORIENI; comuna ALBEŞTII 1 1735 - 1795
fostului Schit Brătăşeşti DE ARGEŞ

546 AG-II-m-A-13687 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul” sat FURNICOŞI; comuna 1810
MIHĂEŞTI

547 AG-II-m-B-13688 Biserica "Sf. Nicolae” sat GĂINUŞA; comuna SĂPATA 1802

548 AG-II-m-A-13689 Biserica "Sf. Nicolae” sat GĂLĂŞEŞTI; comuna 1751


BUDEASA

549 AG-II-m-A-13690 Biserica "Înălţarea Domnului” sat GĂLEŞEŞTI; comuna SUSENI 148 A 1753

550 AG-II-m-B-13691 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului” sat GĂNEŞTI; comuna 114 mijl. sec. XIX
PIETROŞANI

551 AG-II-m-B-13692 Biserica "Sf. Voievozi” sat GĂUJANI; comuna UNGHENI 1792

552 AG-II-a-A-13695 Mănăstirea Glavacioc sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV - XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XVII - XVIII, 1841 -
1844

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

103
104
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

553 AG-II-m-A-13695.01 Biserica "Buna Vestire” sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV - XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XVII - XVIII, 1841 -
1844

554 AG-II-m-A-13695.02 Casa Domnească sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XVII - XVIII, ref.
ŞTEFAN CEL MARE 1841 - 1844

555 AG-II-m-A-13695.03 Chilii sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 mijl. sec. XVI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


ŞTEFAN CEL MARE

556 AG-II-m-A-13695.04 Chilii dispuse în hemiciclu sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 , pe latura de E 1841 - 1844
ŞTEFAN CEL MARE a incintei

557 AG-II-m-A-13695.05 Clădiri monastice sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 , pe laturile N şi 1841 - 1844
ŞTEFAN CEL MARE S ale incintei

558 AG-II-m-A-13695.06 Turn clopotniţă sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 mijl. sec. XVI, ref. 1829
ŞTEFAN CEL MARE

559 AG-II-m-A-13695.07 Zid de incintă sat GLAVACIOC; comuna Str. Mănăstirii 17 sec. XIV - XV, ref. sec.
ŞTEFAN CEL MARE XIX

560 AG-II-m-A-13693 Biserica de lemn "Naşterea Domnului” - sat GLÂMBOCATA DEAL; 198 1781
Călugăriţa comuna LEORDENI

561 AG-II-m-A-13694 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat GLÂMBOCU; comuna 8A ante 1808
BASCOV

562 AG-II-m-A-13696 Biserica "Sf. Nicolae” sat GOIA; comuna UNGHENI 1770

563 AG-II-a-A-13697 Curtea Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII - XIX
ŞTEFĂNEŞTI

564 AG-II-m-A-13697.01 Conac sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1640
ŞTEFĂNEŞTI

565 AG-II-m-A-13697.02 Baia turcească sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVIII
ŞTEFĂNEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

566 AG-II-m-A-13697.03 Clădiri-anexă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII - XIX
ŞTEFĂNEŞTI

567 AG-II-m-A-13697.04 Clădirea şcolii şi a administraţiei sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 înc. sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI

568 AG-II-m-A-13697.05 Fântâna Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII
ŞTEFĂNEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


569 AG-II-m-A-13697.06 Parcul din jurul conacului sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVII - XIX
ŞTEFĂNEŞTI

570 AG-II-m-A-13697.08 Turnul porţii sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII, ref. înc.
ŞTEFĂNEŞTI sec. XIX

571 AG-II-m-A-13697.09 Zid de incintă cu 4 turnuri de colţ sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 mijl. sec. XVII
ŞTEFĂNEŞTI

572 AG-II-m-A-13697.10 Chioşc sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 , în parcul sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI alăturat incintei

573 AG-II-m-A-13697.11 Parcul alăturat incintei sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec.XVII-XIX
ŞTEFĂNEŞTI

574 AG-II-a-A-13698 Ansamblul bisericii "Sf. Treime"- a curţii sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1646
Goleştilor ŞTEFĂNEŞTI

575 AG-II-m-A-13698.01 Biserica "Sf. Treime” sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 1646
ŞTEFĂNEŞTI

576 AG-II-m-A-13698.02 Turn clopotniţă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI

577 AG-II-m-A-13698.03 Zid de incintă sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XIX
ŞTEFĂNEŞTI

578 AG-II-s-A-13699 Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii din România sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XVIII - înc. sec.
ŞTEFĂNEŞTI XX

579 AG-II-m-B-13700 Biserica "Buna Vestire” sat GORANI; comuna UDA 22 1808

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

105
106
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

580 AG-II-m-B-13701 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - sat HÂRSEŞTI; comuna Str. Dispensarului 427 , în fostul 1834
Hârseştii de Jos HÂRSEŞTI sat Hârseştii de Jos

581 AG-II-m-B-13702 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat HÂRSEŞTI; comuna Str. Ghebăreşti 238 , în fostul sat 1865
HÂRSEŞTI Hârseşti-Popeşti

582 AG-II-m-B-13703 Biserica "Sf. Nicolae” sat HÂRTIEŞTI; comuna 1833


HÂRTIEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


583 AG-II-m-B-13704 Biserica "Sf. Nicolae”, "Înălţarea Domnului” sat IOANICEŞTI; comuna 66 1874
POIENARII DE ARGEŞ

584 AG-II-m-A-13705 Biserica de lemn "Sf. Voievozi"- Gabrieni sat IOANICEŞTI; comuna 71 1849
POIENARII DE ARGEŞ

585 AG-II-m-B-13706 Biserica "Sf. Voievozi” sat IZBĂŞEŞTI; comuna Str. Bisericii 51 1780
STOLNICI

586 AG-II-m-B-13707 Crama Golescu sat aparţinător IZVORANI; oraş Str. Goleasca 1850
ŞTEFĂNEŞTI

587 AG-II-a-B-13709 Ansamblul conacului Perticari - Davila sat IZVORU; comuna IZVORU 156 , în fostul sat Izvoru de Sus sec. XVII - XX

588 AG-II-m-B-13709.01 Conacul mare sat IZVORU; comuna IZVORU 156 , în fostul sat Izvoru de Sus ante 1919

589 AG-II-m-B-13709.02 Conacul mic sat IZVORU; comuna IZVORU 156 , în fostul sat Izvoru de Sus sec. XVII, ref.
ante.1919

590 AG-II-m-B-13709.03 Parc sat IZVORU; comuna IZVORU 156 , în fostul sat Izvoru de Sus sec. XIX

591 AG-II-m-A-13708 Biserica "Sf. Nicolae” sat IZVORU; comuna IZVORU 157 , în fostul sat Izvoru de Sus 1701

592 AG-II-a-A-13710 Schitul rupestru "Sf. Apostoli” - Jgheaburi sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
1512, sec. XVIII, 1814

593 AG-II-m-A-13710.01 Biserica rupestră "Sf. Apostoli” sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
1512, sec. XVIII, 1814

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

594 AG-II-m-A-13710.02 Ruinele chiliilor rupestre sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV, ref.
1512, sec. XVIII

595 AG-II-m-A-13710.03 Stânca schitului "Sf. Apostoli” - Jgheaburi sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110

596 AG-II-m-A-13710.05 Bisericuţă de lemn sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


597 AG-II-m-B-13712 Casa Ion N. Chiţu sat JUGUR; comuna POIENARII 368 1925
DE MUSCEL

598 AG-II-m-B-13713 Casa Iepure sat JUGUR; comuna POIENARII 425 1890
DE MUSCEL

599 AG-II-m-B-13711 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Voievozi", "Sf. Ioan” sat JUGUR; comuna POIENARII 449 1854
DE MUSCEL

600 AG-II-m-A-13714 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului” sat JUPÂNEŞTI; comuna 1742
COŞEŞTI

601 AG-II-m-B-13715 Biserica "Sf. Voievozi”, "Sf. Ioan Botezătorul” sat JUPÂNEŞTI; comuna 1839
COŞEŞTI

602 AG-II-m-B-13716 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat LĂICĂI; comuna CETĂŢENI 1793 - 1796

603 AG-II-m-B-13717 Biserica "Sf. Voievozi” sat LĂPUŞANI; comuna COŞEŞTI 1775

604 AG-II-m-B-13718 Biserica "Sf. Mucenici Gheorghe şi Ecaterina” sat LEORDENI; comuna 595 1864
LEORDENI

605 AG-II-a-B-13719 Ansamblul conacului Gussi - Lavovary sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVII - XIX
LEORDENI

606 AG-II-m-B-13719.01 Conac sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVIII - XIX
LEORDENI

607 AG-II-m-B-13719.02 Parc sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XIX
LEORDENI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

107
108
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

608 AG-II-m-B-13719.03 Anexe sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XIX
LEORDENI

609 AG-II-m-B-13719.04 Zid de incintă sat LEORDENI; comuna Calea Bucureşti 627 sec. XVII - XIX
LEORDENI

610 AG-II-m-B-13720 Biserica "Înălţarea Domnului” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Jos 1929

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


611 AG-II-m-B-13721 Biserica "Sf. Îngeri” sat LEREŞTI; comuna LEREŞTI În fostul sat Lereştii de Sus 1860

612 AG-II-m-A-13722 Biserica de lemn sat LIPIA; comuna SĂPATA Lunca Lipiei înc. sec. XVIII

613 AG-II-m-B-13723 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” sat LIVEZENI; comuna STÂLPENI 410 1894 - 1896

614 AG-II-m-B-13724 Biserica "Sf. Ioan Botezătorul” sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 1852

615 AG-II-a-B-13726 Ansamblul conacului Jean Vlădescu sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 20 1926

616 AG-II-m-B-13726.01 Conac sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 20 1926

617 AG-II-m-B-13726.02 Parc sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 20 1926

618 AG-II-m-B-13726.03 Anexe sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 20 1926

619 AG-II-m-B-13726.04 Incintă sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 20 1926

620 AG-II-a-B-13725 Ansamblul conacului C. A. Vlădescu sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 32 1936

621 AG-II-m-B-13725.01 Conac sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 32 1936

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

622 AG-II-m-B-13725.02 Parc sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 32 1936

623 AG-II-m-B-13725.03 Împrejmuire cu poartă sat LUCIENI; comuna HÂRTIEŞTI 32 1936

624 AG-II-m-B-13727 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat LUMINILE; comuna 1873


MORĂREŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


625 AG-II-m-B-13729 Casa Tudor Călin sat LUNCA CORBULUI; comuna 354 1897 - 1898
LUNCA CORBULUI

626 AG-II-m-B-13730 Biserica "Intrarea în Biseric㔠sat MĂLURENI; comuna Uliţa Bisericii 114 , în cătunul 1800
MĂLURENI Bădiceni

627 AG-II-m-B-13731 Biserica "Sf. Nicolae”, "Duminica Tuturor sat MĂLURENI; comuna Uliţa Bisericii 377 1724
Sfinţilor” MĂLURENI

628 AG-II-m-B-13732 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat MĂRCEŞTI; comuna BOGAŢI 55 1862

629 AG-II-m-B-13734 Casa Boambeş sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE 73 1930

630 AG-II-m-B-13733 Biserica "Sf. Apostoli Petru şi Pavel” sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE 331 1883

631 AG-II-m-B-13735 Casa Ştefănescu - Măţău sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE 332 1918

632 AG-II-m-B-13738 Gara sat MERIŞANI; comuna 632 1880


MERIŞANI

633 AG-II-a-B-13737 Curtea boierilor din Merişani sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XVIII - XIX
MERIŞANI

634 AG-II-m-B-13737.01 Conac sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XVIII - XIX
MERIŞANI

635 AG-II-m-B-13737.02 Pavilioane sat MERIŞANI; comuna 691 înc. sec. XX


MERIŞANI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

109
110
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

636 AG-II-m-B-13737.03 Anexă sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX


MERIŞANI

637 AG-II-m-B-13737.04 Grajduri sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX


MERIŞANI

638 AG-II-m-B-13737.05 Parc sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX


MERIŞANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


639 AG-II-m-B-13737.06 Zid de incintă cu poartă sat MERIŞANI; comuna 691 sec. XIX
MERIŞANI

640 AG-II-m-B-13736 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat MERIŞANI; comuna 692 1808
MERIŞANI

641 AG-II-m-B-13739 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat MIERCANI; comuna UDA 109 1820

642 AG-II-m-B-13740 Şcoala veche sat MIHĂEŞTI; comuna MIHĂEŞTI înc. sec. XX

643 AG-II-m-B-13741 Biserica "Sf. Gheorghe” oraş MIOVENI 1840

644 AG-II-m-A-13742 Biserica "Sf. Nicolae” oraş MIOVENI Cartier Racoviţa 1786

645 AG-II-a-A-13743 Ansamblul culei Racoviţa oraş MIOVENI Cartier Racoviţa sec. XVIII - sec. XX

646 AG-II-m-A-13743.01 Culă oraş MIOVENI Cartier Racoviţa 1797

647 AG-II-m-A-13743.02 Parc oraş MIOVENI Cartier Racoviţa sec. XIX - XX

648 AG-II-m-B-13744 Biserica "Sf. Nicolae", "Sf. Constantin şi Elena” sat MIROŞI; comuna MIROŞI 1908

649 AG-II-m-A-13745 Biserica de lemn "Sf. Treime” sat MORĂREŞTI; comuna 137 1715
MORĂREŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

650 AG-II-m-B-13746 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat MOŞOAIA; comuna MOŞOAIA 1806

651 AG-II-m-B-13747 Ateneul Popular sat MUŞĂTEŞTI; comuna 1920


MUŞĂTEŞTI

652 AG-II-a-A-13748 Schitul rupestru Nămăeşti sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


653 AG-II-m-A-13748.01 Biserica rupestră "Izvorul Tămăduirii” sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ

654 AG-II-m-A-13748.02 Case monastice (14 clădiri) sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ

655 AG-II-m-A-13748.03 Clopotniţă sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX


MARE-PRAVĂŢ

656 AG-II-m-A-13748.04 Incintă sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sec. XIX


MARE-PRAVĂŢ

657 AG-II-m-A-13749 Biserica "Sf. Nicolae” sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA 1788
MARE-PRAVĂŢ

658 AG-II-a-B-13751 Ansamblul bisericii "Sf. Voievozi” sat NEGRENI; comuna 1798
DĂRMĂNEŞTI

659 AG-II-m-B-13751.01 Biserica "Sf. Voievozi” sat NEGRENI; comuna 1798


DĂRMĂNEŞTI

660 AG-II-m-B-13751.02 Ruinele zidului de incintă sat NEGRENI; comuna 1798


DĂRMĂNEŞTI

661 AG-II-m-B-13752 Biserica "Intrarea în Biseric㔠sat NUCŞOARA; comuna 1890


NUCŞOARA

662 AG-II-m-B-13753 Biserica "Sf. Nicolae” sat OEŞTII PĂMÂNTENI; 1840


comuna CORBENI

663 AG-II-m-B-13754 Biserica "Sf. Nicolae” sat PALANCA; comuna POPEŞTI 1843

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

111
112
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

664 AG-II-m-B-13755 Casa Casa Ion Cîcu sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA 111 B sf. sec. XIX
CORBULUI

665 AG-II-m-B-13756 Biserica "Sf. Maria", "Sf. Nicolae", "Sf. sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA 134 sec. XVIII
Voievozi” şi "Sf. Cuv. Paraschiva” CORBULUI

666 AG-II-m-B-13757 Biserica "Sf. Nicolae", "Cuvioasa Paraschiva", sat PĂDUROIU; comuna POIANA În fostul sat Păduroiu din Deal 1737
"Sf. Arhangheli” LACULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


667 AG-II-m-B-13758 Biserica "Cuvioasa Paraschiva", "Sf. Nicolae” sat PETREŞTI; comuna COŞEŞTI 1775

668 AG-II-m-B-13759 Primăria sat PIETROŞANI; comuna 435 1920


PIETROŞANI

669 AG-II-m-B-13760 Şcoala veche sat PIETROŞANI; comuna 436 1909


PIETROŞANI

670 AG-II-m-B-13761 Biserica "Sf. Nicolae” sat PISCANI; comuna 1773


DĂRMĂNEŞTI

671 AG-II-m-B-13762 Biserica "Sf. Nicolae” sat PODIŞORU; comuna BÂRLA 1812

672 AG-II-a-A-13763 Cetatea Oratea sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna "Dealul Sasului" 1,5 km N de mijl. sec. XIV
DÂMBOVICIOARA sat, la E de şoseaua Câmpulung-
Braşov

673 AG-II-m-A-13763.01 Ruine cetate sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna "Dealul Sasului" 1,5 km N de mijl. sec. XIV
DÂMBOVICIOARA sat, la E de şoseaua Câmpulung-
Braşov

674 AG-II-m-A-13763.02 Ruine han sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna "Dealul Sasului" 1,5 km N de sat, sec. XVIII
DÂMBOVICIOARA la E de şoseaua Câmpulung-
Braşov

675 AG-II-m-B-13764 Podul lui Brâncoveanu sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna La intersecţia DN 73 cu DJ 22 1711
DÂMBOVICIOARA

676 AG-II-m-B-13765 Biserica "Sf. Împăraţi” sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna Str. Podu Cheii 150 1940
DÂMBOVICIOARA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

677 AG-II-m-B-13767 Casa Gheorghe Popescu sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Învăţător Popescu 1 1934

678 AG-II-m-B-13766 Casa preot Ion Constantinescu sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Preot Constantinescu 38 1928

679 AG-II-m-B-13768 Biserica "Sf. Gheorghe şi Sf. Nicolae” sat PURCĂRENI; comuna 1779
MICEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


680 AG-II-m-A-13769 Biserica „Cuvioasa Paraschiva” a fostului schit sat RADU NEGRU; comuna La 550 m V de centrul satului 1787
Lacu Negru CĂLINEŞTI

681 AG-II-m-B-13770 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RĂDEŞTI; comuna STÂLPENI 347 1774

682 AG-II-a-A-13772 Mănăstirea Râncăciov sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 sec. XV, 1648, 1848
CĂLINEŞTI

683 AG-II-m-A-13772.01 Biserica “Intrarea în biserică a Maicii sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 1848, cu elemente ale
Domnului” şi "Înălţarea Domnului” CĂLINEŞTI bisericilor anterioare
din sec. XV şi 1648

684 AG-II-m-A-13772.02 Fundaţii chilii sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 , pe latura de S a fostei sec. XV - sec. XIX
CĂLINEŞTI incinte

685 AG-II-m-A-13772.03 Fundaţii anexe sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 , în colţul SV al fostei incinte sec. XV - sec. XIX,
CĂLINEŞTI 1920

686 AG-II-m-A-13772.04 Fundaţiile turnului de poartă sat RÂNCĂCIOV; comuna 55 , la V de biserică, la N de 1652
CĂLINEŞTI aleea de acces

687 AG-II-m-B-13775 Casa Tănăsescu sat RECEA; comuna RECEA 28 , în fostul sat Recea de Sus 1937

688 AG-II-m-B-13773 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat RECEA; comuna RECEA 67 , în fostul sat Recea de Sus 1805

689 AG-II-m-B-13774 Casa Marin Corbescu sat RECEA; comuna RECEA 100 , în fostul sat Recea de Sus 1930

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

113
114
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

690 AG-II-a-B-13777 Ansamblul culei Drugănescu sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822
PIETROŞANI

691 AG-II-m-B-13777.01 Culă sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822


PIETROŞANI

692 AG-II-m-B-13777.02 Parc sat RETEVOIEŞTI; comuna 616 1822


PIETROŞANI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


693 AG-II-m-B-13776 Biserica "Sf. Treime” sat RETEVOIEŞTI; comuna 618 1795
PIETROŞANI

694 AG-II-m-B-13728 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RICHIŢELE DE JOS; comuna 172 1827
COCU

695 AG-II-a-A-13778 Schitul Robaia sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI sec. XVII - XX

696 AG-II-m-A-13778.01 Biserica "Sf. Gheorghe” sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI 1644, reconstruită
1996 - 2007

697 AG-II-m-A-13778.02 Stăreţie sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI 1935

698 AG-II-m-A-13778.03 Zid de incintă sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI sec. XVII - XIX

699 AG-II-m-A-13778.04 Turn clopotniţă sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI sec. XVII - XIX

700 AG-II-m-B-13779 Biserica de lemn "Sf. Nicolae” sat ROBAIA; comuna MUŞĂTEŞTI înc. sec. XIX

701 AG-II-m-A-13782 Dârstă cu pivă sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Dârstei , în lunca mijl. sec. XIX
Dâmboviţei

702 AG-II-m-A-13780 Biserica "Sf. Mucenici Gheorghe şi Dumitru” - sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Mănăstirii 1780
Suseni

703 AG-II-m-B-13781 Casa Arsulescu sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Păpuşa 100 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

704 AG-II-m-B-13783 Casa de lemn Ţuluca Năstase sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Râuşor 141 ante 1955

705 AG-II-m-B-13784 Biserica "Sf. Gheorghe” sat RUDENI; comuna ŞUICI 102 1872

706 AG-II-m-B-13785 Casa Neacşu sat SAMARA; comuna POIANA înc. sec. XX
LACULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


707 AG-II-m-B-13786 Biserica "Sf. Nicolae” sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Radu Şerban 465 în fostul sec. XVI, ref. sec.
SĂLĂTRUCU sat Sălătrucu de Jos XVIII, 1811

708 AG-II-m-B-13787 Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf. Gheorghe” sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Şcolii 300 în fostul sat 1892
SĂLĂTRUCU Sălătrucu de Sus

709 AG-II-m-B-13788 Casa Virgil Andreescu sat SCHITU GOLEŞTI; comuna 73 1890
SCHITU GOLEŞTI

710 AG-II-a-B-13789 Ansamblul conacului Sturdza sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA

711 AG-II-m-B-13789.01 Conac sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA

712 AG-II-m-B-13789.02 Construcţii-anexă sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA

713 AG-II-m-B-13789.03 Incintă sat SLOBOZIA; comuna Str. Ştefan cel Mare 2 sf. sec. XIX
SLOBOZIA

714 AG-II-m-B-13791 Biserica "Sf. Treime” sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 42 1834

715 AG-II-m-B-13794 Casa Dr. Victor Mărtoiu sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 44 înc. sec. XX

716 AG-II-m-B-13793 Căminul cultural sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 84 1930

717 AG-II-m-B-13792 Şcoala primară sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare 92 1930

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

115
116
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

718 AG-II-m-B-13790 Biserica "Sf. Voievozi”-Pârâieşti sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Sf. Voievozi 13 1816

719 AG-II-m-B-13796 Casa Vasile Niculescu sat STÂLPENI; comuna 37 1920


STÂLPENI

720 AG-II-m-B-13795 Casa Marin Diaconescu sat STÂLPENI; comuna 358 , strămutată la Muzeul 1888
STÂLPENI Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


721 AG-II-a-B-13797 Ansamblul conacului Bălăceanu Stolnici sat STOLNICI; comuna STOLNICI 152 , 158, 506 înc. sec. XIX

722 AG-II-m-B-13797.01 Conac sat STOLNICI; comuna STOLNICI 152 , 158, 506 sf. sec. XIX

723 AG-II-m-B-13797.02 Biserica "Sf. Nicolae" sat STOLNICI; comuna STOLNICI 152 , 158, 506 sf. sec. XIX

724 AG-II-m-B-13797.03 Anexe sat STOLNICI; comuna STOLNICI 152 , 158, 506 sf. sec. XIX

725 AG-II-m-B-13797.04 Incintă sat STOLNICI; comuna STOLNICI 152 , 158, 506 sf. sec. XIX

726 AG-II-m-B-13798 Casa Maria Ioniţă sat STOLNICI; comuna STOLNICI 214 sf. sec. XIX

727 AG-II-m-B-13799 Casa Stela Nistoroaia sat STOLNICI; comuna STOLNICI 347 1933

728 AG-II-m-B-13800 Biserica "Sf. Paraschiva” sat STRÂMBENI; comuna SUSENI 49 A 1883 - 1885

729 AG-II-m-B-13801 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat ŞERBĂNEŞTI; comuna ROCIU Str. Pricipală 280 în fostul sat 1910
Şerbăneştii de Jos

730 AG-II-a-B-13803 Conacul Emanuel (Nolică) Antonescu oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Coasta Câmpului, Aleea înc. sec. XX
Taberei f.n.

731 AG-II-a-A-13805 Ansamblul conacului Brătianu - "Florica" oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

732 AG-II-m-A-13805.01 Conacul Brătianu - Vila "Florica" oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX

733 AG-II-m-A-13805.02 Capela funerară "Naşterea Sf. Ioan oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. 1909 - 1912
Botezătorul”

734 AG-II-m-A-13805.03 Clădiri - anexă, ulterior Staţiunea de Cercetări oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX
Viticole

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


735 AG-II-m-A-13805.04 Anexe oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc. sec. XX

736 AG-II-m-A-13805.05 Parc oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. ICHV f.n. înc.sec. XX

737 AG-II-m-B-13804 Vila Donescu oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Izvorani 18 1915, ref. 2009

738 AG-II-m-A-13802 Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti 138 1627

739 AG-II-a-A-13806 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” - Şuici sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398 sec. XVIII

740 AG-II-m-A-13806.01 Biserica "Sf. Nicolae” sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398 sec. XVIII

741 AG-II-m-A-13806.02 Zid de incintă cu porţi sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398 sec. XVIII

742 AG-IV-m-A- Cimitirul bisericii "Sf. Nicolae"- Şuici sat ŞUICI; comuna ŞUICI 398 sec. XVIII
13806.03

743 AG-II-a-B-13807 Ansamblul culei Sultănica sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 sf. sec. XVIII

744 AG-II-m-B-13807.01 Cula Sultănica sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 sf. sec. XVIII

745 AG-II-m-B-13807.02 Anexe sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 , la vest de culă sf. sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

117
118
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

746 AG-II-m-B-13807.03 Parc sat ŞUICI; comuna ŞUICI 400 , în jurul culei sf. sec. XVIII

747 AG-II-m-B-13810 Ruinele bisericii "Sf. Voievozi” sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sf. sec. XVIII

748 AG-II-a-A-13811 Ansamblul conacului Teodor Brătianu sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


749 AG-II-m-A-13811.01 Conacul Teodor Brătianu sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

750 AG-II-m-A-13811.02 Anexe sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

751 AG-II-m-A-13811.03 Grajduri sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

752 AG-II-m-A-13811.04 Zid de incintă sat TIGVENI; comuna TIGVENI În incinta Şcolii Ajutătoare sec. XVIII

753 AG-II-m-B-13812 Complexul Gabriel Marinescu sat TIGVENI; comuna TIGVENI 40 1939

754 AG-II-m-B-13809 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 145 1856

755 AG-II-a-B-13808 Ansamblul conacului Gheorghe Brătianu sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

756 AG-II-m-B-13808.01 Conacul Gheorghe Brătianu sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

757 AG-II-m-B-13808.02 Anexe sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

758 AG-II-m-B-13808.03 Parc sat TIGVENI; comuna RĂTEŞTI 146 cca. 1925, ref. 1958

759 AG-II-m-B-13813 Casa Elisabeta Stanciu sat TIGVENI; comuna TIGVENI Str. Puiuleşti 314 1938

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

760 AG-II-m-A-13486 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Bohari sat TOPLIŢA; comuna MĂLURENI Str. Dealul Bisericii , în fostul 1641
cătun Bohari

761 AG-II-m-B-13819 Hotel, azi Sediu Consum Coop oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 82 1936

762 AG-II-a-B-13817 Ansamblul Liceului industrial „Ion Mihalache” oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1933

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


763 AG-II-m-B-13817.01 Liceu oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1933

764 AG-II-m-B-13817.02 Internat oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 131 1940

765 AG-II-m-B-13820 Casa Ivănescu oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti 207

766 AG-II-m-B-13816 Cămin cultural oraş TOPOLOVENI Str. Ion Mihalache 1 1936

767 AG-II-a-A-13814 Fostul schit "Din Vii" oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17 Cartier Goleştii 1745, ref. înc. sec. XX
Badii

768 AG-II-m-A-13814.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17 Cartier Goleştii 1745
Badii

769 AG-II-m-A-13814.02 Fosta şcoală agricolă oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17 Cartier Goleştii înc. sec. XX
Badii

770 AG-II-m-A-13814.03 Incintă oraş TOPOLOVENI Str. Izvorului 17 Cartier Goleştii 1745, ref. înc. sec. XX
Badii

771 AG-II-a-B-13818 Hala de carne şi peşte, azi restaurant oraş TOPOLOVENI Str. Maximilian Popovici 2 cca. 1935
"Popasul Radului"

772 AG-II-m-A-13815 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” oraş TOPOLOVENI Str. Mihai Mihail, Slt. 53 cartier 1706
Inuri

773 AG-II-a-A-13821 Mănăstirea Tutana sat TUTANA; comuna 379 sf. sec. XV - XVIII
BĂICULEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

119
120
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

774 AG-II-m-A-13821.01 Biserica "Sf. Atanasie” sat TUTANA; comuna 379 sf. sec. XV, ref. 1582,
BĂICULEŞTI 1778, 1837

775 AG-II-m-A-13821.02 Ruine turn clopotniţă sat TUTANA; comuna 379 1582 - 1588
BĂICULEŞTI

776 AG-II-m-A-13821.03 Ruine chilii sat TUTANA; comuna 379 sec. XV - XVIII
BĂICULEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


777 AG-II-m-A-13821.04 Zid de incintă sat TUTANA; comuna 379 sec. XVI
BĂICULEŞTI

778 AG-II-m-A-13822 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Ciorâca sat UDA; comuna UDA 124 1830

779 AG-II-m-B-13831 Sanatoriu, azi Sanatoriul TBC nr. 1 sat UNGURENI; comuna VALEA 100 1940
IASULUI

780 AG-II-m-A-13823 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Lereni sat URLUENI; comuna BÂRLA 1787

781 AG-II-a-A-13825 Mănăstirea Bascovele sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695, ref. 1845
COTMEANA

782 AG-II-m-A-13825.01 Biserica "Intrarea în Biseric㔠sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1845
COTMEANA

783 AG-II-m-A-13825.02 Chilii sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA

784 AG-II-m-A-13825.03 Clădiri anexe sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695, ref. 1843
COTMEANA

785 AG-II-m-A-13825.04 Turn clopotniţă sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA

786 AG-II-m-A-13825.05 Zid de incintă sat URSOAIA; comuna Uliţa Bisericii 105B 1695
COTMEANA

787 AG-II-m-A-13826 Biserica "Sf. Nicolae” sat VALEA BRADULUI; comuna 1767
MIHĂEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

788 AG-II-m-A-13827 Biserica de lemn "Intrarea în Biseric㔠sat VALEA CUCII; comuna CUCA 40 1806

789 AG-II-a-B-13828 Ansamblul bisericii "Sf. Filofteia", Sf. Nicolae”- sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
Ciureşti VALEA DANULUI

790 AG-II-m-B-13828.01 Biserica "Sf. Filofteia", "Sf. Nicolae” - Ciureşti sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
VALEA DANULUI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


791 AG-II-m-B-13828.02 Turn clopotniţă sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
VALEA DANULUI

792 AG-II-m-B-13828.03 Zid de incintă cu turnuri sat VALEA DANULUI; comuna Str. Ciureşti 358 1811
VALEA DANULUI

793 AG-II-m-A-13829 Biserica de lemn "Sf. Voievozi” sat VALEA FAURULUI; comuna 12 1727
MUŞĂTEŞTI

794 AG-II-m-B-13830 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat VALEA IAŞULUI; comuna 1855
VALEA IAŞULUI

795 AG-II-m-B-13477 Casa Agripina Constantinescu sat VALEA MARE BRATIA; 30 mijl. sec. XIX
comuna BĂLILEŞTI

796 AG-II-m-B-13837 Casa Madgearu sat aparţinător VALEA MARE înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

797 AG-II-a-A-13833 Fostul schit Valea Mare - Podgoria sat aparţinător VALEA MARE 78 1685
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

798 AG-II-m-A-13833.01 Biserica "Naşterea Maicii Domnului” a fostului sat aparţinător VALEA MARE 78 1685
schit Valea Mare Podgoria PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

799 AG-II-m-A-13833.02 Fundaţii chilii sat aparţinător VALEA MARE 78 1685


PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

800 AG-II-m-A-13833.03 Fundaţiile zidului de incintă sat aparţinător VALEA MARE 78 1685
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

801 AG-II-m-A-13835 Biserica "Sf. Ioan Bogoslovul" sat aparţinător VALEA MARE Str. Cimitirului 1765, ref. 1789
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

121
122
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

802 AG-II-a-A-13834 Ansamblul conacului de vie brâncovenesc sat aparţinător VALEA MARE Str. Coasta Câmpului , în 1688 - 1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dreptul dispensarului veterinar

803 AG-II-m-A-13834.01 Ruine conac sat aparţinător VALEA MARE Str. Coasta Câmpului , în 1688 - 1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dreptul dispensarului veterinar

804 AG-II-m-A-13834.02 Poartă sat aparţinător VALEA MARE Str. Coasta Câmpului , în 1688 - 1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dreptul dispensarului veterinar

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


805 AG-II-m-A-13834.03 Zid de incintă sat aparţinător VALEA MARE Str. Coasta Câmpului , în 1688 - 1714
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI dreptul dispensarului veterinar

806 AG-II-m-B-13839 Vila Turturica sat aparţinător VALEA MARE Str. Coasta Câmpului 4 1930
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

807 AG-II-m-B-13838 Vila Bulandra sat aparţinător VALEA MARE Str. Gheorman 40 înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

808 AG-II-m-B-13836 Conacul Mihail Ghelmegeanu sat aparţinător VALEA MARE Str. Valea Popii f.n. cca. 1930
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

809 AG-II-a-A-13832 Mănăstirea Valea sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna sec. XVI - XIX
ŢIŢEŞTI

810 AG-II-m-A-13832.01 Biserica "Sf. Treime”, "Cuvioasa Paraschiva” sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna 1534
ŢIŢEŞTI

811 AG-II-m-A-13832.02 Ruine chilii sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna 1534


ŢIŢEŞTI

812 AG-II-m-A-13832.03 Clopotniţă sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna 1846


ŢIŢEŞTI

813 AG-II-m-A-13832.04 Zid de incintă sat VALEA MĂNĂSTIRII; comuna 1846


ŢIŢEŞTI

814 AG-II-m-B-13840 Conacul Tabacovici sat VALEA MĂRULUI; comuna 1930


BUDEASA

815 AG-II-a-A-13841 Schitul Goleşti sat VALEA PECHII; comuna 23 1676


SCHITU GOLEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

816 AG-II-m-A-13841.01 Biserica "Sf. Trei Ierarhi” sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI

817 AG-II-m-A-13841.02 Chilii sat VALEA PECHII; comuna 23 1676


SCHITU GOLEŞTI

818 AG-II-m-A-13841.03 Clopotniţă sat VALEA PECHII; comuna 23 1676


SCHITU GOLEŞTI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


819 AG-II-m-A-13841.04 Zid de incintă sat VALEA PECHII; comuna 23 1676
SCHITU GOLEŞTI

820 AG-II-a-A-13842 Mănăstirea Văleni sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1682, 1885, 1945 -
1955

821 AG-II-m-A-13842.01 Biserica "Sf. Treime” sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1945 - 1955, pe locul
bisericii din 1682,
reconstruită în 1885

822 AG-II-m-A-13842.02 Stăreţie sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 sec. XVII

823 AG-II-m-A-13842.03 Case monahale (9 clădiri) sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1875 - 1925

824 AG-II-m-A-13842.04 Biserica bolniţei "Învierea lui Lazăr" sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1875 - 1925

825 AG-II-m-A-13842.05 Atelier sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1935

826 AG-II-m-A-13842.06 Fântâna sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1875 - 1925

827 AG-II-m-A-13842.07 Zid de Incintă sat VĂLENI; comuna SĂLĂTRUCU Str. Schitului 49 1875 - 1925

828 AG-II-m-B-13843 Biserica "Sf. Dumitru", "Sf. Gheorghe” sat VĂLENI-PODGORIA; comuna 141 1733
CĂLINEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

123
124
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

829 AG-II-a-A-13844 Curtea boierilor Vărzaru sat VĂRZARU; comuna MERIŞANI 231 1653

830 AG-II-m-A-13844.01 Ruine case sat VĂRZARU; comuna MERIŞANI 231 1653

831 AG-II-m-A-13844.02 Biserica "Sf. Nicolae”, Cuvioasa Paraschiva” sat VĂRZARU; comuna MERIŞANI 231 1653

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


832 AG-II-m-B-13845 Biserica "Sf. Nicolae” sat VÂLCELELE; comuna 1154 1868
MERIŞANI

833 AG-II-m-B-13848 Casa Oniţoiu sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 1920


MUŞĂTEŞTI

834 AG-II-m-B-13846 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 247 1840
MUŞĂTEŞTI

835 AG-II-m-B-13847 Casa Ban sat VÂLSĂNEŞTI; comuna 279 1820


MUŞĂTEŞTI

836 AG-II-a-A-13849 Curtea boierilor Vlădescu sat VLĂDEŞTI; comuna 369 , 370, în fostul cătun sec. XVII
VLĂDEŞTI Vlădeştii de Sus

837 AG-II-m-A-13849.01 Ruinele culă sat VLĂDEŞTI; comuna 369 , 370, în fostul cătun sec. XVII
VLĂDEŞTI Vlădeştii de Sus

838 AG-II-m-A-13849.02 Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” sat VLĂDEŞTI; comuna 369 , 370, în fostul cătun 1657
VLĂDEŞTI Vlădeştii de Sus

839 AG-II-m-B-13850 Biserica "Sf. Teodor Tiron” sat VLĂDUŢA; comuna BUZOEŞTI DJ 65 A Piteşti-Roşiori 24 1823

840 AG-II-m-B-13851 Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf. Paraschiva” sat VLĂŞCUŢA; comuna Str. Fermei 149 înc. sec. XIX
STOLNICI

841 AG-II-m-B-13852 Cămin cultural sat VOINEŞTI; comuna LEREŞTI 568 1937

842 AG-II-m-B-13853 Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului” sat VOROVENI; comuna 189 1846
DAVIDEŞTI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

843 AG-II-m-B-13854 Vila N. Paul sat VRĂNEŞTI; comuna 94 1926


CĂLINEŞTI

844 AG-II-m-B-13856 Casa Maziloiu sat VULTUREŞTI; comuna În fostul cătun Mâzgana 1880
VULTUREŞTI

845 AG-II-m-B-13857 Casa Moise Popescu sat VULTUREŞTI; comuna 223 , pe partea stângă a DN 73 D înc. sec. XX
VULTUREŞTI spre Piteşti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


846 AG-II-m-B-13855 Casa Ştefan Bunescu sat VULTUREŞTI; comuna Uliţa Valea Baicului 64 sf. sec. XIX
VULTUREŞTI

847 AG-II-m-B-13858 Biserica "Sf. Nicolae” sat ZĂRNEŞTI; comuna 12 , vis a vis de şcoală 1910
MĂLURENI

848 AG-III-m-B-13862 Bustul istoricului Gh. Ionescu Gion municipiul PITEŞTI Str. Călinescu Armand 14 , în prima jum. a sec. XX
curtea liceului "N. Bălcescu"

849 AG-III-m-B-13860 Monumentul Eroilor (1877 - 1878; 1916 - 1918) municipiul PITEŞTI Str. Crinului , la intersecţia cu 1930
str. Griviţei

850 AG-III-m-B-13863 Statuia lui Nicolae Bălcescu municipiul PITEŞTI Bd. Republicii 33 , în parcul prima jum. a sec. XX
Muzeului de artă

851 AG-III-m-B-13861 Monumentul "1907" municipiul PITEŞTI Str. Republicii , la intersecţia cu 1957
str. Victoriei

852 AG-III-m-B-13864 Poarta Eroilor (1916-1918) municipiul PITEŞTI Str. Trivale 54 1930

853 AG-III-m-B-13865 Monumentul comemorativ al Răscoalei din sat BRATIA; comuna , pe DC 9, în dreptul proprietăţii 1950
1907 BEREVOIEŞTI Pascu Sabina

854 AG-III-m-B-13866 Monumentul "Energia” sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; Lângă barajul Vidraru 1970
comuna AREFU

855 AG-III-m-B-13867 Monumentul funerar al lui C. D. Aricescu municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX

856 AG-III-m-B-13868 Bustul lui Negru Vodă municipiul CÂMPULUNG Str. Republicii , în faţa Casei de înc. sec. XX
Cultură (fosta Primărie) (nr. 61)

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

125
126
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

857 AG-III-m-B-13869 Bustul lui C. Dobrescu - Argeş municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Basarabilor 15 , în curtea a doua jum. a sec. XX
Grupului şcolar agricol "C.
Dobrescu-Argeş"

858 AG-III-m-A-13697.07 Busturile Goleştilor sat aparţinător GOLEŞTI; oraş Str. Golescu Radu 27 sec. XX
ŞTEFĂNEŞTI

859 AG-III-m-B-13871 Monumentul comemorativ al Răscoalei din sat PĂDUREŢI; comuna LUNCA prima jum. a sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


1907 CORBULUI

860 AG-III-m-B-13872 Monumentul comemorativ al Eroilor din 1877 sat STOENEŞTI; comuna În faţa Primăriei (nr. 237) prima jum. a sec. XX
şi 1916 STOENEŞTI

861 AG-III-m-B-13873 Monumentul comemorativ al Răscoalei din sat ŞERBOIENI; comuna DN 65 A Piteşti-Roşiori , lângă a doua jum. a sec. XX
1907 BUZOIEŞTI casa Dan Marin (nr. 455)

862 AG-IV-m-B-13874 Casa Tudor - Teodorescu Branişte municipiul PITEŞTI Str. Crinului 15 cca. 1900

863 AG-IV-a-A-20951 Penitenciarul Piteşti - Fosta închisoare a municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941
deţinuţilor politici

864 AG-IV-m-A- Pavilionul administrativ municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941
20951.01

865 AG-IV-m-A- Pavilionul deţinuţi - camera 4 spital municipiul PITEŞTI Str. Negru Vodă 30 1941
20951.02

866 AG-IV-m-B-13875 Monumentul funerar al lui Matache Damian municipiul PITEŞTI Str. Nicolae Dobrin 6 , în cimitirul înc. sec. XX
oraşului

867 AG-IV-m-B-13876 Monumentul funerar al lui Ion Şt.Teodoru municipiul PITEŞTI Str. Nicolae Dobrin 6 , în cimitirul înc. sec. XX
oraşului

868 AG-IV-m-A-13877 Cruce de piatră (de hotar) sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei lui Ion Izbăşoiu (nr. 1661
DE MUSCEL 8)

869 AG-IV-m-A-13878 Cruce de piatră sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei Bizon Gheorghe (nr. 1722
DE MUSCEL 130)

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

870 AG-IV-m-B-13879 Cruce de piatră sat ALBEŞTI; comuna ALBEŞTII În faţa casei Isbăşoiu Otilia (nr. 1820
DE MUSCEL 440) deasupra carierei de piatră

871 AG-IV-m-A-13880 Cruce de piatră sat ALBEŞTII PĂMÂNTENI; În faţa casei Stanciu Doru 1694
comuna ALBEŞTII DE ARGEŞ Octavian ( nr. 264)

872 AG-IV-m-A-13881 Cruce de piatră sat ANINOASA; comuna În curtea bisericii sec. XVII - XVIII
ANINOASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


873 AG-IV-m-A-13882 Cruce de piatră sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI La 300 m SV de biserica 1662
"Adormirea Maicii Domnului"

874 AG-IV-m-A- Cimitirul din incinta curţii lui Mareş Băjescu sat BĂJEŞTI; comuna BĂLILEŞTI 143 sec. XVII
13475.06

875 AG-IV-m-A-13883 Cruce de piatră sat BÂRLOGU; comuna NEGRAŞI În curtea bisericii „Cuvioasa sec. XVII
Paraschiva” (nr. 309)

876 AG-IV-m-A-13884 Crucea lui Piroi sat BELEŢI; comuna BELEŢI - În centrul satului, vis a vis de 1720
NEGREŞTI fosta cooperativă

877 AG-IV-m-A-13885 Cruce de piatră sat BEREVOIEŞTI; comuna La "Pârloagele", sau "Lutu alb" 1784-1787
BEREVOIEŞTI pe drumul Pârloagele - Godeni

878 AG-IV-m-A-13888 Crucea de hotar a lui Baraghin sat BEREVOIEŞTI; comuna În fostul cătun Măneşti, lângă 1602-1611
BEREVOIEŞTI casa lui Dumitru Amzicu

879 AG-IV-m-A-13886 Cruce de piatră "de la Achim" sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului , în faţa casei 1744
BEREVOIEŞTI lui Achim Iordache

880 AG-IV-m-A-13887 Piatră de mormânt sat BEREVOIEŞTI; comuna Str. Valea Satului , în zidul de 1564
BEREVOIEŞTI incintă al bisericii "Intrarea în
Biserică"

881 AG-IV-m-A-13889 Cruce de piatră sat BORLEŞTI; comuna Lângă şcoală 1660
MERIŞANI

882 AG-IV-m-A-13890 Cruce de piatră sat BOTENI; comuna BOTENI Pe Valea Hobăii, la cca. 4 km de 1656
sat

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

127
128
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

883 AG-IV-m-A-13891 Cruce de piatră sat BRĂDULEŢ; comuna În curtea bisericii (nr. 250) 1584
BRĂDULEŢ

884 AG-IV-m-A-13892 Cruce de piatră sat BUCŞENEŞTI-LOTAŞI; La 250 m V de biserică, lângă 1721
comuna ŢIŢEŞTI troiţă

885 AG-IV-m-A-13893 Cruce de piatră sat BUDEASA MARE; comuna În cimitir 1647
BUDEASA

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


886 AG-IV-m-A- Mormintele Budiştenilor sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 , în incinta bis. sec. XVIII - XX
13496.04 BUDEASA "Adormirea Maicii Domnului”

887 AG-IV-m-A-13894 Cruce de piatră sat BUDEASA MARE; comuna Str. Bisericii 58 , în incinta bis. 1676
BUDEASA "Adormirea Maicii Domnului”

888 AG-IV-m-A-13896 Cruce de piatră sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; În curtea bisericii, spre vest sec. XVII
comuna AREFU (nr.158)

889 AG-IV-m-B-13895 Casa Gheorghe Stephănescu sat CĂPĂŢÂNENII UNGURENI; 164 sf. sec. XIX
comuna AREFU

890 AG-IV-m-A-13897 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, pe Valea 1684
Unchiaşului

891 AG-IV-m -A-13898 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, la 1660
"Grădiştea”

892 AG-IV-m-A-13899 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, la răscrucea 1661
cu str. Fraţii Săndulescu (fost
Cotu)

893 AG-IV-m-A-13900 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, lângă staţia 1660-1673
PECO

894 AG-IV-m-A-13901 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Cartier Apa Sărată, la 250 m N 1660-1673
de biserică

895 AG-IV-m-B-13902 Monumentul funerar al Zoei Baraschi municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

896 AG-IV-m-B-13903 Monumentul funerar al lui Dimitrie Micescu municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda mijl. sec. XX

897 AG-IV-m-B-13904 Monumentul funerar al poetului I.D. Negulici municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda sf. sec. XIX

898 AG-IV-m-B-13905 Monumentul funerar al lui Nae A. Paul municipiul CÂMPULUNG În cimitirul Flămânda înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


899 AG-IV-m-A-13907 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Alecsandri Vasile , colţ cu 1597
str. Sf. Gheorghe

900 AG-IV-m-A-13906 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Alexandru Voevod 49 , în 1593 - 1601
curtea bisericii "Sf. Gheorghe"-
Şubeşti

901 AG-IV-m-B-13908 Casa tenorului Nicu Leonard municipiul CÂMPULUNG Str. Brâncoveanu Constantin 66 sf. sec. XIX

902 AG-IV-m-A-13909 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Calea Bughii de Jos , în 1667
prelungirea str. Popp N.
locotenent

903 AG-IV-m-B-13910 Casa George Ulieru municipiul CÂMPULUNG Str. Catargiu Lascăr 7 sf. sec. XIX

904 AG-IV-m-B-13911 Crucea de piatră a haiducului Radu lu' Anghel municipiul CÂMPULUNG Str. Costea, Dr. , colţ cu Str. 1865
Elena Doamna

905 AG-IV-m-A-13912 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Fălcoianu Nicolae, Dr. , la 1688-1714
începutul drumului spre
Creţişoara

906 AG-IV-m-A-13923 Fântâna generalului rus Minciaky municipiul CÂMPULUNG Str. Fraţii Goleşti colţ cu str. 1 1835
Mai, lângă nr. 49 Bis

907 AG-IV-m-A-13913 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab , colţ cu str. 1724
Rizeanu Istrate, în faţa Şcolii
"Oprea Iorgulescu"

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

129
130
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

908 AG-IV-m-A-13914 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 12 , în curtea 1678-1688
bisericii "Sf. Ilie"

909 AG-IV-m-B-13915 Casa Ion Barbu municipiul CÂMPULUNG Str. Matei Basarab 55 sf. sec. XIX

910 AG-IV-m-A-13916 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Mărăşeşti 15 1662

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


911 AG-IV-m-A-13917 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Mihalache Ion 76 , peste 1757
Podul Băilor

912 AG-IV-m-A-13918 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă , colţ cu str. 1697
Revoluţiei (fostă 30 Decembrie)

913 AG-IV-m-A-13919 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 52-54 , în 1632-1654
dreptul str. Zlătian, Col.

914 AG-IV-m-A-13920 Cruce de piatră, "a Jurământului" municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 114 , încastrată 1673
în faţada casei casei Berechet

915 AG-IV-m-A-13921 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 167 în curtea 1662
bisericii "Sf. Marina"

916 AG-IV-m-A-13922 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Negru Vodă 292 colţ cu str. 1593-1601
Oncica, Lt.

917 AG-IV-m-A-13924 Cruce de piatră "a pârgarilor" municipiul CÂMPULUNG Piaţa Republicii 1790

918 AG-IV-m-B- Cavoul familiei Drăghiceanu municipiul CÂMPULUNG Str. Revoluţiei 5 , în incinta vilei 1906
13583.03 Drăghiceanu

919 AG-IV-a-A-13585.02 Cimitirul vechi, cu cruci de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Sf. Ilie 12 , în incinta 1801
bisericii "Sf. Ilie”

920 AG-IV-m-A-13925 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Stănescu, Colonel 13 , în 1665
curtea bisericii „Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului”-
Sheiu

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

921 AG-IV-m-A-13926 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Traian , în faţa Şcolii nr. 5 1615

922 AG-IV-m-A-13927 Cruce de piatră municipiul CÂMPULUNG Str. Traian 87 , în grădina casei 1576

923 AG-IV-m-A-13928 Cruce de piatră sat CÂNDEŞTI; comuna La cca 1 km NV de sat, pe izlaz 1724
ALBEŞTII DE MUSCEL

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


924 AG-IV-m-A-13929 Cruce de piatră sat CÂRSTIENI; comuna 191 , în cimitirul bisericii de lemn 1660
CĂLINEŞTI “Sf. Apostol Toma” şi “Sf.
Voievozi”

925 AG-IV-m-A-13930 Cruce de piatră sat CETĂŢENI; comuna Cartier Călineşti 1657
CETĂŢENI

926 AG-IV-m-A-13931 Cruce de piatră sat CETĂŢENI; comuna "În plai” sec. XVIII
CETĂŢENI

927 AG-IV-m-A-13934 Cruce de piatră sat CIOCANU; comuna Pe drumul spre Şirnea sec. XVIII
DÂMBOVICIOARA

928 AG-IV-m-B-13935 Cruce de piatră sat CIOCANU; comuna În partea de SV a satului 1815
DÂMBOVICIOARA

929 AG-IV-m-A-13932 Cruce de piatră sat CIOCĂNEŞTI; comuna La fântâna veche şi casa 1724
CĂLINEŞTI Ghencea Silviu (nr. 75)

930 AG-IV-m-A-13933 Cruce de piatră sat CIOCĂNEŞTI; comuna Şos. Bucureşti-Piteşti , lângă 1713
CĂLINEŞTI casa Ionescu Nicolae (nr. 49).

931 AG-IV-m-B-13936 Casa Dinu Lipatti sat CIOLCEŞTI; comuna 24 1938-1942


LEORDENI

932 AG-IV-m-A-13937 Cruce de piatră sat aparţinător COLIBAŞI; oraş Lângă biserică 1676
MIOVENI

933 AG-IV-m-A-13938 Cruce de piatră sat aparţinător COLIBAŞI; oraş În cimitir 1647
MIOVENI

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

131
132
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

934 AG-IV-m-A-13939 Cruce de piatră sat CORBENI; comuna CORBENI Pe şoseaua Curtea de Argeş- 1766
Căpăţâneni, lângă casa Vasile
Popescu

935 AG-IV-m-A-13940 Cruce de piatră sat CORNĂŢEL; comuna "La cotul Troianului” 1733
BUZOEŞTI

936 AG-IV-m-A-13941 Cruce de piatră municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Basarabilor 1 , în incinta 1662

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Mănăstirii Argeşului

937 AG-IV-m-A- Cruci municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 sec. XVII - XVIII
13639.03

938 AG-IV-m-A-13943 Cruce de piatră municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Cuza Vodă 134 , la 5 m S de sec. XVII - XVIII
biserica "Adormirea Maicii
Domnului"-Olari

939 AG-IV-m-B-13944 Mormântul arhitectului Emile André Lecomte municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 36 , în curtea bisericii 1914
du Noüy Flămânzeşti

940 AG-IV-m-A-13942 Fântâna Meşterului Manole municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 44A în parc înc. sec. XX

941 AG-IV-m-A-13945 Fântâna Episcopului Ghenadie municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Eroilor 45 sec. XIX

942 AG-IV-m-A- Crucea Eroilor 1916 - 1918 municipiul CURTEA DE ARGEŞ Str. Sân Nicoară 1 1916-1920
13655.03

943 AG-IV-m-A-13946 Cruce de piatră sat DEAGU DE SUS; comuna În curtea bisericii "Adormirea 1714
RECEA Maicii Domnului" (nr. 237)

944 AG-IV-m-A-13947 Cruce de piatră sat DOMNEŞTI; comuna Pe drumul spre Slănic, pe S, 1753
DOMNEŞTI lângă o troiţă de zid

945 AG-IV-m-A-13952 A doua cruce a lui Lupu Vameşul sat DRAGOSLAVELE; comuna Pe dreapta şoselei spre Rucăr 1716
DRAGOSLAVELE

946 AG-IV-m-A-13954 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Pe "Dealul Naca” în cimitirul 1674
DRAGOSLAVELE creştin după Evanghelie

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

947 AG-IV-m-A-13949 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului , în centru, în 1632-1654
DRAGOSLAVELE faţa casei nr. 162

948 AG-IV-m-A-13950 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului , în zidul casei 1632-1654
DRAGOSLAVELE Dumitru Arsu, (nr. 626 A)

949 AG-IV-m-A-13951 Crucea de piatră a lui Lupu Vameşul sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Braşovului , în zidul curţii 1692
DRAGOSLAVELE Dima (nr. 590)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


950 AG-IV-m-A-13953 Crucea de piatră a lui Coman Pârcălabul sat DRAGOSLAVELE; comuna Şos. Târgoviştei , în "Valea 1724
DRAGOSLAVELE Năcii”, în troiţă nouă

951 AG-IV-m-A-13948 Cruce de piatră sat DRAGOSLAVELE; comuna Str. Valea Caselor 557 , pe zidul 1665
DRAGOSLAVELE de incintă al bisericii "Înălţarea
Domnului” - Suseni

952 AG-IV-m-A-13955 Cruce de piatră sat aparţinător ENCULEŞTI; oraş În curtea bisericii de lemn 1741
ŞTEFĂNEŞTI

953 AG-IV-m-B-13973 Crucea de piatră a arhimandritului Samuel sat aparţinător FĂGETU; oraş La intrarea în Mănăstirea Vieroşi 1836
Tărtăşescu MIOVENI

954 AG-IV-m-A-13956 Cruce de piatră sat GLÂMBOCATA DEAL; Lângă Km 87 şi casa de la nr. 1746
comuna LEORDENI 204, spre biserica de lemn

955 AG-IV-m-A-13957 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI În curtea busericii, la 15 m E 1662

956 AG-IV-m-A-13959 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI Pe vechiul drum spre Mărcuş, în 1759
grădina lui Boldohan

957 AG-IV-m-A-13958 Cruce de piatră sat GODENI; comuna GODENI Str. Popeşti , în fostul cimitir (nr. 1668
95)

958 AG-IV-m-A-13960 Cruce de piatră sat GORGANU; comuna În fostul sat Gorganu de Jos, în 1726, strămutată în
CĂLINEŞTI faţa casei parohiale (nr. 284); 2000
strămutată din „Dealul Teienilor”

959 AG-IV-m-A-13961 Cruce de piatră sat HULUBEŞTI; comuna Pe drumul spre Berevoieşti, vis a 1757
BUGHEA DE JOS vis decasa Amzică Ana (nr. 617)

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

133
134
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

960 AG-IV-m-A-13962 Cruce de piatră sat HULUBEŞTI; comuna Vis a vis de casa Pâslaru 1767
BUGHEA DE JOS Constantin (nr. 664)

961 AG-IV-m-B-13963 Casa Ion Pillat sat aparţinător IZVORANI; oraş 26 înc. sec. XX
ŞTEFĂNEŞTI

962 AG-IV-m-A- Cimitir sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 sec. XIV - XV
13710.04

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


963 AG-IV-m-A-13964 Cruce de piatră sat JGHEABURI; comuna CORBI Str. Mănăstirii 110 , la N de 1790
Schitul "Sf. Apostoli" (nr. 110)

964 AG-IV-m-A-13965 Cruce de piatră "a lui Socol" sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI Pe malul stâng al Dâmboviţei 1647

965 AG-IV-m-A-13966 Cruce de piatră sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI În faţa Poştei sec. XVIII

966 AG-IV-m-A-13967 Cruce de piatră sat LAICĂI; comuna CETĂŢENI "La cârciuma de piatr㔠sec. XVIII

967 AG-IV-m-A-13968 Cruce de piatră sat LĂZĂREŞTI; comuna SCHITU În grădina lui Boghez Gh. Ion (nr. 1632 - 1654
GOLEŞTI 477)

968 AG-IV-m-A-13969 Cruce de piatră sat LEORDENI; comuna În cimitir (nr. 595) 1722
LEORDENI

969 AG-IV-m-A-13970 Cruce de piatră - "a Burţii" sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE Cartier Coceneşti, pe marginea 1721
drumului spre Boteni, lângă
şcoală

970 AG-IV-m-A-13971 Cruce de piatră sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE Cartier Chilii, la ieşirea din sat 1728
spre Poenari, în curtea lui N.
Cruceru

971 AG-IV-m-A-13972 Cruce de piatră sat MĂŢĂU; comuna MIOARELE "La cruci”, răspântia dintre 1688 - 1714
şoseaua satului şi şoseaua spre
Suslăneşti

972 AG-IV-m-A-13974 Cruce de piatră oraş MIOVENI În faţa bisericii "Sf. Gheorghe" sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

973 AG-IV-m-A-13975 Cruce de piatră sat MOŞTENI; comuna ALBOTA În curtea bisericii 1704

974 AG-IV-m-B-13976 Casa George Topârceanu sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA sf. sec. XIX
MARE-PRAVĂŢ

975 AG-IV-m-A-13977 Cruce de piatră sat NĂMĂEŞTI; comuna VALEA "La Costiţ㔠1730
MARE-PRAVĂŢ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


976 AG-IV-m-A-13978 Cruce de piatră sat NEGREŞTI; comuna BELEŢI 1707
NEGREŞTI

977 AG-IV-m-A-13979 Cruce de piatră sat NUCŞOARA; comuna În grădina Mariei Banu 1729
NUCŞOARA

978 AG-IV-m-A-13980 Cruce de piatră sat NUCŞOARA; comuna Lângă dispensar 1760
NUCŞOARA

979 AG-IV-m-A-14019 Cruce de piatră sat PIETROASA; comuna VALEA Str. Calea Pietroasă 161 În 1755, strămutată 2009
MARE-PRAVĂŢ curtea bisericii "Sf. M. Mc.
Dimitrie"

980 AG-IV-m-A-13981 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna La 1 km V de sat, pe dreapta 1692
DÂMBOVICIOARA şoselei Câmpulung-Braşov

981 AG-IV-m-A-13982 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna La cca. 800 m E de sat, pe lângă 1710
DÂMBOVICIOARA vechiul drum spre Cetatea
Oratea

982 AG-IV-m-A-13983 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna La cca. 1800 m E de sat, pe 1711
DÂMBOVICIOARA lângă vechiul drum spre Cetatea
Oratea

983 AG-IV-m-A-13984 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna Lângă podul peste Dâmboviţa 1711
DÂMBOVICIOARA

984 AG-IV-m-A-13985 Cruce de piatră sat PODU DÂMBOVIŢEI; comuna La cca 1km V de sat, la 100 m de sec. XVIII
DÂMBOVICIOARA şosea

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

135
136
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

985 AG-IV-m-A-13986 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Păunescu David lt. la V de 1660 - 1673
casa Ion Mitulescu (nr. 76), "În
Deal la Cruce”

986 AG-IV-m-A-13987 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Poienăreanu Iosif , la troiţa 1660 - 1673
Nanu

987 AG-IV-m-A-13988 Cruce de piatră sat POIENĂREI; comuna CORBI Str. Poienăreanu Iosif , la 1776

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


extremitatea S a localităţii

988 AG-IV-m-B-13989 Cruce de piatră sat POPEŞTI; comuna POPEŞTI În curtea bisericii 1822

989 AG-IV-m-A-13990 Cruce de piatră - pisanie a fostului schit Lacu sat RADU NEGRU; comuna În cimitirul bisericii „Cuvioasa 1759
Negru CĂLINEŞTI Paraschiva” a fostului schit Lacu
Negru

990 AG-IV-m-A-13991 Cruce de piatră sat RETEVOIEŞTI; comuna Pe drumul spre Vărzăroaia în 1740
PIETROŞANI dreptul casei Căvescu Valeriu
(nr. 261)

991 AG-IV-m-A-13992 Cruce de piatră, "a lui Tudor" sat RETEVOIEŞTI; comuna În grădina lui Bucur Sârbescu 1740-1741
PIETROŞANI

992 AG-IV-m-A-13993 Cruce de piatră, "a Bastii" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Pe malul stâng al pârâului 1671
Râuşor

993 AG-IV-m-A-13997 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Braşovului "La Roghina” în 1614
faţa proprietăţii Maria Ochi (nr. 64)

994 AG-IV-m-A-13995 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Dârstei , în "Gura Cheii” în 1723
faţa proprietăţii Gh. Ungureanu
(nr. 2)

995 AG-IV-m-A-13998 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Lunca , la troiţa din faţa 1669 - 1672
casei C. Ungureanu (nr. 22)

996 AG-IV-m-A-13996 Crucea de piatră "Olteanu" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Păpuşa Cartier Râuşor , pe 1735
malul drept al pârâului Râuşor

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

997 AG-IV-m-A-1400 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Poarta Câmpului , vis a vis 1710
de Ocolul Silvic

998 AG-IV-m-A-13999 Cruce de piatră sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Tabaci , în "Gura Cheii” la 1678 - 1688
troiţa lui Moise Bunescu

999 AG-IV-m-A-13994 Cruce de piatră "a Lăncii" sat RUCĂR; comuna RUCĂR Str. Valea Poienii , în faţa 1613 - 1614
proprietăţii Iosif Simene (nr. 46)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


1000 AG-IV-m-A-14001 Cruce de piatră sat SĂLĂTRUCU; comuna Str. Şcolii 300 , în curtea bisericii sec. XVIII
SĂLĂTRUCU Biserica "Sf. Nicolae”, "Sf.
Gheorghe”-Sălătrucu de Sus

1001 AG-IV-m-A-14003 Cruce de piatră sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Radu cel Mare , lângă casa 1802
Fl. Străulan (nr. 120), la
ramificaţia spre Slănic

1002 AG-IV-m-A-14002 Cruce de piatră sat STĂNEŞTI; comuna CORBI Str. Unirii , în faţa casei lui Gh. 1725
Vitan (nr. 14), Poduri

1003 AG-IV-m-A-14004 Cruce de piatră sat STOENEŞTI; comuna În faţa Primăriei (nr. 237) 1593 - 1601
STOENEŞTI

1004 AG-IV-m-A-14007 Crucea de piatră a lui Matei Basarab oraş ŞTEFĂNEŞTI În faţa Căminului Cultural 1632 - 1654

1005 AG-IV-m-A-14008 Cruce de piatră oraş ŞTEFĂNEŞTI Şoseaua Bucureşti-Piteşti, nr. sec. XVII
173, la ramificaţia spre Goleşti

1006 AG-IV-m-A-14005 Crucea de piatră a Logofătului Andreiaş oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Coasta Câmpului , în 1717
dreptul stadionului

1007 AG-IV-m-A-14009 Cruce de piatră oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti În curtea bisericii înc. sec. XVIII
"Sf. Ioan Botezătorul" (nr. 138)

1008 AG-IV-m-A-14006 Crucea de piatră a Slugerului Muşat oraş ŞTEFĂNEŞTI Str. Oteleşti 138 , în curtea 1629
bisericii "Sf. Ioan Botezătorul"

1009 AG-IV-m-B-14010 Mormântul lui Constantin Miculescu sat ŞUICI; comuna ŞUICI Lângă biserica "Sf. Nicolae" - sec. XIX
Moşteni

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

137
138
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1010 AG-IV-m-A-14011 Cruce de piatră sat ŞUICI; comuna ŞUICI În incinta bisericii "Sf. Nicolae" - 1737
Moşteni

1011 AG-IV-m-B-14012 Casa Vladimir Streinu sat TEIU; comuna TEIU înc. sec. XX

1012 AG-IV-m-A-14015 Cruce de piatră "La troiţă" oraş TOPOLOVENI Cartier Ţigăneşti lângă Km 5 1647

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


1013 AG-IV-m-A-14013 Cruce de piatră oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti , în curtea 1662
bisericii noi (nr. 227)

1014 AG-IV-m-A-14014 Cruce de piatră oraş TOPOLOVENI Calea Bucureşti , în curtea 1712
bisericii noi (nr. 227)

1015 AG-IV-m-A-14016 Cruce de piatră sat URLUENI; comuna BÂRLA 1731

1016 AG-IV-m-A-14017 Mausoleul Eroilor din Războiul 1916 - 1918 sat VALEA MARE PRAVĂŢ; Pe dealul Mateiaş, versant S
comuna VALEA MARE PRAVĂŢ

1017 AG-IV-m-B-14018 Casa Liviu Rebreanu sat aparţinător VALEA MARE- Str. Gheorman 21 înc. sec. XX
PODGORIA; oraş ŞTEFĂNEŞTI

1018 AG-IV-m-B-14020 Cruce de piatră sat VALEA NANDRII; comuna Lângă biserică 1810
DÂRMĂNEŞTI

1019 AG-IV-m-A-14021 Cruce de piatră sat VĂLENI-PODGORIA; comuna În curtea bisericii "Sf. Dumitru"," 1667
CĂLINEŞTI Sf. Gheorghe" (nr. 141)

1020 AG-IV-m-A-14022 Cruce de piatră sat VĂLENI-PODGORIA; comuna Str. Principală, lângă casa nr. 1727
CĂLINEŞTI 129, la cca 500 m S de biserică

1021 AG-IV-m-A-14023 Cruce de piatră sat VLĂDEŞTI; comuna La cca. 150 m N de Primărie 1600
VLĂDEŞTI

1022 AG-IV-m-A-14024 Cruce de piatră sat VRĂNEŞTI; comuna În curtea bisericii „Sf. Apostoli 1663
CĂLINEŞTI Petru şi Pavel", " Sf. Arhidiacon
Ştefan”, (nr. 321), lângă
clopotniţa veche

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1023 AG-IV-m-A-14025 Cruce de piatră sat ZĂRNEŞTI; comuna "Plantaţie", lângă siloz (nr. 106) 1719
MĂLURENI

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

139
140
MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010


Judeţul Arad

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

1 AR-I-s-B-00423 Aşezare municipiul ARAD "Ceala” sec. III - V p. Chr.

2 AR-I-s-B-00424 Situl arheologic de la Arad, punct "La Carieră" municipiul ARAD "La Carieră”

3 AR-I-m-B-00424.01 Necropolă municipiul ARAD "La Carier㔠sec. III - II a. Chr.,


Latène

4 AR-I-m-B-00424.02 Aşezare municipiul ARAD "La Carier㔠Epoca bronzului

5 AR-I-m-B-00424.03 Aşezare municipiul ARAD "La Carier㔠sec. III - II a. Chr.

6 AR-I-s-B-00425 Aşezarea daco-romană de la Arad municipiul ARAD Pe terenul Complexului de sere sec. III - V p. Chr.

7 AR-I-s-B-00426 Cetatea medievală de la Beliu, punct "La comuna BELIU "La Movil㔠la 3 km SV de Epoca medievală
Movilă" localitate, între şoseaua Beliu - timpurie
Bocsig şi Valea Beliului

8 AR-I-m-B-00426.01 Cetate de pământ comuna BELIU "La Movil㔠la 3 km SV de Epoca medievală


localitate, între şoseaua Beliu - timpurie
Bocsig şi Valea Beliului

9 AR-I-m-B-00426.02 Movilă cu şanţ de apărare comuna BELIU "La Movil㔠la 3 km SV de Epoca medievală
localitate, între şoseaua Beliu - timpurie
Bocsig şi Valea Beliului

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

10 AR-I-s-A-00427 Situl arheologic de la Berindia sat BERINDIA; comuna BUTENI "La Cetate”, Dealul Şindrioara, la
S de satul Livada

11 AR-I-m-A-00427.01 Aşezare sat BERINDIA; comuna BUTENI "La Cetate” Dealul Şindrioara, la sec. II - IV p. Chr.
S de satul Livada

12 AR-I-m-A-00427.02 Aşezare fortificată sat BERINDIA; comuna BUTENI "La Cetate” Dealul Şindrioara, la sec. III a. Chr. - I p.
S de satul Livada Chr., Latène, Cultura

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


geto - dacică

13 AR-I-s-A-00428 Situl arheologic de la Bulci sat BULCI; comuna BATA "La Cetate” la 500 m N de cimitir
şi 10 m V de malul Mureşului

14 AR-I-m-A-00428.01 Ruinele abaţiei benedictine sat BULCI; comuna BATA "La Cetate” la 500 m N de cimitir sec. XIII - XVI
şi 10 m V de malul Mureşului

15 AR-I-m-A-00428.02 Cetate sat BULCI; comuna BATA "La Cetate” la 500 m N de cimitir Epoca medievală
şi 10 m V de malul Mureşului timpurie

16 AR-I-m-A-00428.03 Castru sat BULCI; comuna BATA "La Cetate” la 500 m N de cimitir sec. II - IV p. Chr.,
şi 10 m V de malul Mureşului Epoca romană

17 AR-I-s-B-00429 Zidurile Mănăstirii Eperyes sat CHELMAC; comuna CONOP La 500 m NE de sat şi la 300 m S sec. XIV - XV
de Mureş

18 AR-I-s-B-00430 Situl arheologic de la Chişineu-Criş oraş CHIŞINEU-CRIŞ La 2 km V

19 AR-I-m-B-00430.01 Aşezare oraş CHIŞINEU-CRIŞ La 2 km V sec. X - XI

20 AR-I-m-B-00430.02 Aşezare oraş CHIŞINEU-CRIŞ La 2 km V sec. III - V p. Chr.

21 AR-I-s-B-00431 Aşezare dacică sat CICIR; comuna "La Gropi” sec. II - III p. Chr.,
VLADIMIRESCU Latène, Cultura geto -
dacică

22 AR-I-s-A-00432 Situl arheologic de la Cladova sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei”

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

141
142
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

23 AR-I-m-A-00432.01 Aşezare sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei” sec. XIV - XVI

24 AR-I-m-A-00432.02 Biserică sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei” sec. XIV - XVI

25 AR-I-m-A-00432.03 Fortificaţie de pământ sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei” sec. XII - XIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


26 AR-I-m-A-00432.04 Aşezare fortificată sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei” sec. II - I a. Chr.,
Latène, Cultura geto -
dacică

27 AR-I-m-A-00432.05 Aşezare sat CLADOVA; comuna PĂULIŞ "Dealul Carierei” Paleolitic

28 AR-I-s-B-00433 Situl arheologic de la Conop sat CONOP; comuna CONOP "Dealul Hotărel” şi "La Cotărci”

29 AR-I-m-B-00433.01 Aşezare sat CONOP; comuna CONOP "Dealul Hotărel” şi "La Cotărci” sec. XI - XII

30 AR-I-m-B-00433.02 Aşezare sat CONOP; comuna CONOP "Dealul Hotărel” şi "La Cotărci” Paleolitic

31 AR-I-s-B-00434 Situl arheologic de la Covăsinţ sat COVĂSINŢ; comuna La 350 m E de sat


COVĂSINŢ

32 AR-I-m-B-00434.01 Aşezare sat COVĂSINŢ; comuna "Tornea" Epoca medievală


COVĂSINŢ

33 AR-I-m-B-00434.02 Cetatea Hindec sat COVĂSINŢ; comuna La 350 m E de sat Epoca medievală
COVĂSINŢ

34 AR-I-s-A-00435 Cetatea şi aşezarea medievală de la Covăsinţ sat COVĂSINŢ; comuna "Tornea”


COVĂSINŢ

35 AR-I-m-A-00435.01 Cetatea medievală Tornea sat COVĂSINŢ; comuna "Tornea” sec. XIII - XIV
COVĂSINŢ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

36 AR-I-m-A-00435.02 Aşezare sat COVĂSINŢ; comuna "Tornea” sec. XIII - XIV


COVĂSINŢ

37 AR-I-s-B-00436 Aşezare sat CRUCENI; comuna SAGU "Movilă Teşit㔠(Stockbrunnen) Hallstatt

38 AR-I-s-A-00437 Situl arheologic de la Felnac sat FELNAC; comuna FELNAC "Complexul porcine”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


39 AR-I-m-A-00437.01 Aşezare sat FELNAC; comuna FELNAC "Complexul porcine” sec. X - XII

40 AR-I-m-A-00437.02 Aşezare sat FELNAC; comuna FELNAC "Complexul porcine” sec. III - V p. Chr.

41 AR-I-m-A-00437.03 Aşezare sat FELNAC; comuna FELNAC "Complexul porcine” Epoca bronzului

42 AR-I-s-B-00438 Situl arheologic de la Frumuşeni sat FRUMUŞENI; comuna "Dosul caprei”


FRUMUŞENI

43 AR-I-m-B-00438.01 Aşezare sat FRUMUŞENI; comuna "Dosul caprei” Hallstatt


FRUMUŞENI

44 AR-I-m-B-00438.02 Fortificaţie sat FRUMUŞENI; comuna "Dosul caprei” Hallstatt


FÂNTÂNELE

45 AR-I-m-B-00438.03 Aşezare sat FRUMUŞENI; comuna "Dosul caprei” Epoca bronzului


FRUMUŞENI

46 AR-I-s-A-00439 Aşezare sat FRUMUŞENI; comuna La 300 m E de localitate, pe bot sec. XI - XII
FRUMUŞENI de deal

47 AR-I-s-B-00440 Biserică (ruine) sat HĂLMAGIU; comuna La 1 km V de localitate sec. XIV - XV


HĂLMAGIU

48 AR-I-s-B-00441 Ruinele cetăţii Hălmagiu sat HĂLMAGIU; comuna În curtea şcolii sec. XVI - XVIII
HĂLMAGIU

49 AR-I-s-B-00442 Aşezare oraş LIPOVA "La Hodaie” Neolitic, Cultura Tisa

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

143
144
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

50 AR-I-s-B-00443 Situl arheologic de la Macea sat MACEA; comuna MACEA În apropierea fostului sălaş
"Topila”

51 AR-I-m-B-00443.01 Aşezare sat MACEA; comuna MACEA În apropierea fostului sălaş Epoca bronzului
"Topila”

52 AR-I-m-B-00443.02 Aşezare sat MACEA; comuna MACEA În apropierea fostului sălaş Neolitic, Cultura Tisa
"Topila”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


53 AR-I-s-A-00444 Complexul de peşteri de la "Hoanca Coului", sat MONEASA; comuna Complexul de peşteri "Hoanca
"Izoi" MONEASA Coului”, "Izoi”

54 AR-I-m-A-00444.01 Aşezări sat MONEASA; comuna Complexul de peşteri "Hoanca Neolitic


MONEASA Coului”, "Izoi”

55 AR-I-m-A-00444.02 Aşezări sat MONEASA; comuna Complexul de peşteri "Hoanca Paleolitic


MONEASA Coului”, "Izoi”

56 AR-I-s-B-00445 Situl arheologic de la Munar sat MUNAR; comuna SECUSIGIU "Viile Bezdin”

57 AR-I-m-B-00445.01 Aşezare sat MUNAR; comuna SECUSIGIU "Viile Bezdin” Hallstatt

58 AR-I-m-B-00445.02 Fortificaţie sat MUNAR; comuna SECUSIGIU "Viile Bezdin” Hallstatt

59 AR-I-m-B-00445.03 Aşezare sat MUNAR; comuna SECUSIGIU "Viile Bezdin” Epoca bronzului

60 AR-I-s-B-00446 Situl arheologic de la Păuliş sat PĂULIŞ; comuna PĂULIŞ Pe platoul de deal din N
localităţii, în zona cuprinsă între
sediile poliţiei şi fostului IAS
Baratca

61 AR-I-m-B-00446.01 Aşezare sat PĂULIŞ; comuna PĂULIŞ Pe platoul de deal din N Hallstatt
localităţii, în zona cuprinsă între
sediile poliţiei şi fostului IAS
Baratca

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

62 AR-I-m-B-00446.02 Aşezare sat PĂULIŞ; comuna PĂULIŞ Pe platoul de deal din N Epoca bronzului
localităţii, în zona cuprinsă între
sediile poliţiei şi fostului IAS
Baratca

63 AR-I-s-A-00447 Situl arheologic de la Pâncota oraş PÂNCOTA "Cetatea Turcească”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


64 AR-I-m-A-00447.01 Abaţie oraş PÂNCOTA "Cetatea Turceasc㔠sec. XIII, Epoca
medievală timpurie

65 AR-I-m-A-00447.02 Cetate oraş PÂNCOTA "Cetatea Turceasc㔠Epoca medievală

66 AR-I-m-A-00447.03 Aşezare oraş PÂNCOTA "Cetatea Turceasc㔠Epoca bronzului

67 AR-I-s-A-00448 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul oraş PECICA "Şanţul Mare”
Mare”

68 AR-I-m-A-00448.01 Necropolă oraş PECICA "Şanţul Mare” sec. XI - XII, Epoca


medievală timpurie

69 AR-I-m-A-00448.02 Aşezare fortificată oraş PECICA "Şanţul Mare” Latène, Cultura geto -
dacică

70 AR-I-m-A-00448.03 Aşezare fortificată oraş PECICA "Şanţul Mare” Epoca bronzului

71 AR-I-s-B-00449 Situl arheologic de la Pecica, punct "Şanţul oraş PECICA "Şanţul Mic”
Mic”

72 AR-I-m-B-00449.01 Aşezare oraş PECICA "Şanţul Mic” sec. XIV - XV

73 AR-I-m-B-00449.02 Aşezare oraş PECICA "Şanţul Mic” Hallstatt

74 AR-I-s-A-00450 Situl arheologic de la Săvârşin sat SĂVÂRŞIN; comuna "Dealul Cetăţuia”


SĂVÂRŞIN

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

145
146
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

75 AR-I-m-A-00450.01 Aşezare sat SĂVÂRŞIN; comuna "Dealul Cetăţuia” sec. IV a. Chr. - sec. II
SĂVÂRŞIN p. Chr., Latène,
Cultura geto - dacică

76 AR-I-m-A-00450.02 Fortificaţie sat SĂVÂRŞIN; comuna "Dealul Cetăţuia” sec. IV a. Chr. - sec. II
SĂVÂRŞIN p. Chr., Latène,
Cultura geto - dacică

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


77 AR-I-m-A-00450.03 Aşezare sat SĂVÂRŞIN; comuna "Dealul Cetăţuia” Epoca bronzului
SĂVÂRŞIN

78 AR-I-s-A-00451 Valuri sat SÂMBĂTENI; comuna PĂULIŞ "La Iarcuri” sec. III - V p. Chr.,
Epoca daco-romană

79 AR-I-s-B-00452 Situl arheologic de la Sânpetru German sat SÂNPETRU GERMAN; "Fântâna vacilor”
comuna SECUSIGIU

80 AR-I-m-B-00452.01 Aşezare sat SÂNPETRU GERMAN; "Fântâna vacilor” Neolitic, Cultura


comuna SECUSIGIU Bodrogkeresztur

81 AR-I-m-B-00452.02 Necropolă sat SÂNPETRU GERMAN; "Fântâna vacilor” Neolitic, Cultura


comuna SECUSIGIU Bodrogkeresztur

82 AR-I-s-B-00453 Aşezare oraş SÂNTANA "Dâmbul Popilor” Neolitic, Cultura Tisa

83 AR-I-s-A-00454 Situl arheologic de la Sântana, punct "Cetatea oraş SÂNTANA "Cetatea Veche”
Veche”

84 AR-I-m-A-00454.01 Aşezare oraş SÂNTANA "Cetatea Veche” Epoca medievală


timpurie

85 AR-I-m-A-00454.02 Aşezare oraş SÂNTANA "Cetatea Veche” Hallstatt

86 AR-I-m-A-00454.03 Fortificaţie oraş SÂNTANA "Cetatea Veche” Hallstatt

87 AR-I-s-A-00455 Aşezarea şi necropola daco-romană de la oraş SÂNTANA La 1 km E de gară, în dreptul sec. II - III p. Chr.,
Sântana bifurcaţiei liniilor ferate Arad - Epoca daco-romană
Oradea şi Arad - Brad, în livadă

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

88 AR-I-m-A-00455.01 Aşezare oraş SÂNTANA La 1 km E de gară, în dreptul sec. II - III p. Chr.,


bifurcaţiei liniilor ferate Arad - Epoca daco-romană
Oradea şi Arad - Brad, în livadă

89 AR-I-m-A-00455.02 Necropolă oraş SÂNTANA La 1 km E de gară, în dreptul sec. II - III p. Chr.,


bifurcaţiei liniilor ferate Arad - Epoca daco-romană
Oradea şi Arad - Brad, în livadă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


90 AR-I-s-B-00456 Situl arheologic de la Socodor sat SOCODOR; comuna "Găvăjdia”
SOCODOR

91 AR-I-m-B-00456.01 Necropolă sat SOCODOR; comuna "Găvăjdia” sec. V - VI, Epoca


SOCODOR migraţiilor

92 AR-I-m-B-00456.02 Aşezare sat SOCODOR; comuna "Găvăjdia” Epoca bronzului,


SOCODOR Cultura Otomani

93 AR-I-s-B-00457 Situl arheologic de la Şeitin sat ŞEITIN; comuna ŞEITIN "La Imaş” sec. III - V p. Chr.,
Epoca daco-romană

94 AR-I-m-B-00457.01 Aşezare sat ŞEITIN; comuna ŞEITIN "La Imaş” sec. III - V p. Chr.,
Epoca daco-romană

95 AR-I-m-B-00457.02 Morminte sat ŞEITIN; comuna ŞEITIN "La Imaş” sec.III - IV p. Chr.,
Epoca daco-romană

96 AR-I-s-B-00458 Situl arheologic de la Şiclău sat ŞICLĂU; comuna GRĂNICERI "La Gropoaie”

97 AR-I-m-B-00458.01 Necropolă sat ŞICLĂU; comuna GRĂNICERI "La Gropoaie” prima jum. a sec. X,
Epoca medievală
timpurie

98 AR-I-m-B-00458.02 Aşezare sat ŞICLĂU; comuna GRĂNICERI "La Gropoaie” Hallstatt

99 AR-I-m-B-00458.03 Aşezare sat ŞICLĂU; comuna GRĂNICERI "La Gropoaie” Neolitic

100 AR-I-s-B-00459 Situl arheologic de la Şimand sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND "Grozdoaia”

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

147
148
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

101 AR-I-m-B-00459.01 Necropolă sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND "Grozdoaia” sec. V - VI, Epoca
migraţiilor

102 AR-I-m-B-00459.02 Aşezare sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND "Grozdoaia” sec. II - III p. Chr.,
Epoca daco-romană

103 AR-I-m-B-00459.03 Necropolă sat ŞIMAND; comuna ŞIMAND "Grozdoaia” sec. II - III p. Chr.,
Epoca daco-romană

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


104 AR-I-s-B-00460 Ruine de basilică sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA Intravilan, la cca. 250 m E de sec. XIII - XV
biserica ortodoxă

105 AR-I-s-A-00461 Cetatea medievală Tauţ sat TAUŢ; comuna TAUŢ Epoca medievală

106 AR-I-s-B-00462 Situl arheologic de la Tauţ sat TAUŢ; comuna TAUŢ "La Cetate” sec. XIII - XV

107 AR-I-m-B-00462.01 Movilă sat TAUŢ; comuna TAUŢ "La Cetate” sec. XIII - XV, Epoca
medievală

108 AR-I-m-B-00462.02 Val de apărare sat TAUŢ; comuna TAUŢ "La Cetate” sec. XIII - XV, Epoca
medievală

109 AR-I-s-B-00463 Situl arheologic de la Troaş sat TROAŞ; comuna SĂVÂRŞIN "Dâmbul Tătarilor” şi "Gomile”

110 AR-I-m-B-00463.01 Aşezare sat TROAŞ; comuna SĂVÂRŞIN "Dâmbul Tătarilor” şi "Gomile” Epoca bronzului

111 AR-I-m-B-00463.02 Cetate de pământ sat TROAŞ; comuna SĂVÂRŞIN "Dâmbul Tătarilor” şi "Gomile” Epoca bronzului

112 AR-I-s-A-00464 Situl arheologic de la Vărădia de Mureş sat VĂRĂDIA DE MUREŞ; "La Cetate”
comuna VĂRĂDIA DE MUREŞ

113 AR-I-m-A-00464.01 Biserică sat VĂRĂDIA DE MUREŞ; "La Cetate” sec. XIII - XV, Epoca
comuna VĂRĂDIA DE MUREŞ medievală

114 AR-I-m-A-00464.02 Cetate sat VĂRĂDIA DE MUREŞ; "La Cetate” Epoca medievală
comuna VĂRĂDIA DE MUREŞ

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

115 AR-I-m-A-00464.03 Aşezare fortificată sat VĂRĂDIA DE MUREŞ; "La Cetate” Latène, Cultura geto -
comuna VĂRĂDIA DE MUREŞ dacică

116 AR-I-s-A-00465 Tell neolitic sat VĂRŞAND; comuna PILU "Movila Viezurişte” Neolitic, Cultura Tisa

117 AR-I-s-A-00466 Situl arheologic de la Vârşand sat VĂRŞAND; comuna PILU "Între vii”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


118 AR-I-m-A-00466.01 Necropolă sat VĂRŞAND; comuna PILU "Între vii” sec.VIII - XI, Epoca
medievală timpurie

119 AR-I-m-A-00466.02 Necropolă sat VĂRŞAND; comuna PILU "Între vii” sec. VI - VII, Epoca
migraţiilor

120 AR-I-m-A-00466.03 Aşezare sat VĂRŞAND; comuna PILU "Între vii” Epoca bronzului,
Cultura Otomani

121 AR-I-s-B-00467 Situl arheologic de la Vladimirescu, punct "La sat VLADIMIRESCU; comuna "La Movile” ("Ot Holom”)
Movile” ("Ot Holom”) VLADIMIRESCU

122 AR-I-m-B-00467.01 Aşezare sat VLADIMIRESCU; comuna "La Movile” ("Ot Holom”) sec. XI - XII
VLADIMIRESCU

123 AR-I-m-B-00467.02 Morminte tumulare sat VLADIMIRESCU; comuna "La Movile” ("Ot Holom”) sec. IX - XI
VLADIMIRESCU

124 AR-I-m-B-00467.03 Aşezare sat VLADIMIRESCU; comuna "La Movile” ("Ot Holom”) sec. V - VI
VLADIMIRESCU

125 AR-I-s-A-00468 Situl arheologic de la Vladimirescu, punct "La sat VLADIMIRESCU; comuna "La Cetate” ("Die Schantzen”)
Cetate” ("Die Schantzen”) VLADIMIRESCU

126 AR-I-m-A-00468.01 Necropolă sat VLADIMIRESCU; comuna "La Cetate” ("Die Schantzen”) sec. XI - XII, Epoca
VLADIMIRESCU medievală timpurie

127 AR-I-m-A-00468.02 Cetate de pământ sat VLADIMIRESCU; comuna "La Cetate” ("Die Schantzen”) sec. IX - XI, Epoca
VLADIMIRESCU medievală timpurie

128 AR-I-m-A-00468.03 Aşezare sat VLADIMIRESCU; comuna "La Cetate” ("Die Schantzen”) sec. VIII - IX, Epoca
VLADIMIRESCU medievală timpurie

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

149
150
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

129 AR-I-s-A-00469 Situl arheologic de la Vladimirescu, punct "La sat VLADIMIRESCU; comuna "La Bisericuţă”
Bisericuţ㔠VLADIMIRESCU

130 AR-I-m-A-00469.01 Ruine de bazilică romanică sat VLADIMIRESCU; comuna "La Bisericuţ㔠sec. XIII - XV
VLADIMIRESCU

131 AR-I-m-A-00469.02 Incintă medievală sat VLADIMIRESCU; comuna "La Bisericuţ㔠Epoca medievală
VLADIMIRESCU

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


132 AR-I-s-B-00470 Situl arheologic de la Zăbrani sat ZĂBRANI; comuna ZĂBRANI "Dealul Viilor”, La 300 m NV de
localitate

133 AR-I-m-B-00470.01 Aşezare sat ZĂBRANI; comuna ZĂBRANI "Dealul Viilor” la 300 m NV de Latène, Cultura geto -
localitate dacică

134 AR-I-m-B-00470.02 Aşezare sat ZĂBRANI; comuna ZĂBRANI "Dealul Viilor” la 300 m NV de Paleolitic
localitate

135 AR-I-s-B-00471 Situl arheologic de la Zădăreni sat ZĂDĂRENI; comuna "Cartierul Nou”
ZĂDĂRENI

136 AR-I-m-B-00471.01 Necropolă sat ZĂDĂRENI; comuna "Cartierul Nou” sec. II - III p. Chr.,
ZĂDĂRENI Epoca romană,
Cultura daco -
sarmatică

137 AR-I-m-B-00471.02 Aşezare sat ZĂDĂRENI; comuna "Cartierul Nou” Hallstatt


ZĂDĂRENI

138 AR-I-s-B-00472 Necropola romană de la Zădăreni sat ZĂDĂRENI; comuna La cca. 200 m V de sat, la N de sec. II - III p. Chr.,
ZĂDĂRENI şoseaua Zădăreni - Bodrog, în Epoca romană,
vecinătatea unor noi construcţii Cultura daco -
sarmatică

139 AR-I-s-B-00473 Situl arheologic de la Zerindu Mic sat ZERINDU MIC; comuna La 500 m V de sat
MIŞCA

140 AR-I-m-B-00473.01 Aşezare sat ZERINDU MIC; comuna La 500 m V de sat Hallstatt
MIŞCA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

141 AR-I-m-B-00473.02 Morminte tumulare sat ZERINDU MIC; comuna La 500 m V de sat
MIŞCA

142 AR-I-s-B-00474 Necropola medievală de la Zimandu Nou sat ZIMANDU NOU; comuna "Cariera de nisip” sec. X - XII, Epoca
ZIMANDU NOU medievală timpurie

143 AR-II-a-A-00475 Ansamblul cetăţii Aradului municipiul ARAD Cartier Subcetate 1763 - 1800

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


144 AR-II-m-A-00475.01 Cetatea Aradului municipiul ARAD Cartier Subcetate 1763 - 1783

145 AR-II-m-A-00475.02 Şant de apărare, cu val de pământ în exterior municipiul ARAD Cartier Subcetate 1763 - 1783

146 AR-II-m-A-00475.03 Biserica franciscană municipiul ARAD În înteriorul Cetăţii Aradului; 1750 - 1800
Cartier Subcetate

147 AR-II-m-B-00476 Podul Traian municipiul ARAD Peste râul Mureş, leagă oraşul de 1906
Cartierul Aradu Nou

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

151
152
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

148 AR-II-a-B-00477 Ansamblul urban Arad municipiul ARAD De la culeea N a podului Traian
spre V, pe malul N al râului
Mureş până la Str. Putnei, Str.
Remus, Str. Alexici Nicola
(inclusiv Piaţa Sârbească), Str.
Kogălniceanu M., Str. Ceaikovski
P. I. cu prelungirea ei peste Str.
Vârful cu Dor şi Str. Transilvaniei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


spre NE, Str. Eminescu Mihai,
Str. Episcopiei, Str. Caragiale I.
L., Str. Sibii Dorel, Str. Cotruş
Aron, Str. Balint Simion, Str.
Coşbuc G. spre NV, traversarea
spre N la marginea incintei
Spitalului Municipal, Str. Ghiba
Birta Elena spre E, Bd. Doinaş
Augustin, Str. Mureşanu Andrei,
spre N de-a lungul Bd. Revoluţiei
până la Piaţa Drapelului, spre E
Str. Brătianu I. C., până la malul
de N al Mureşului, bucla
Mureşului (care înconjoară
Cetatea Aradului) în amonte,
până la podul Cetăţii, spre V pe
Str. Popa Eugen până în dreptul
Str. 9 Mai, spre SV Splaiul Toth
Sandor până la podul Traian. La
N, Calea Timişorii până la
intersecţia cu Str. Ştefan cel
Mare şi Str. Ady Endre.

149 AR-II-m-B-00478 Fosta Academie Teologică (Noua Preparandie municipiul ARAD Str. Academia Teologică 11-13 1885
Română), azi Academia Teologică a str. Sava Tekelia 14
Universităţii "Aurel Vlaicu" şi Seminarul
Teologic Liceal

150 AR-II-m-B-00479 Casă municipiul ARAD Str. Alecsandri Vasile 13 1910 - 1920

151 AR-II-m-B-00480 Hotelul "Stadt Wien”, azi ruine pivniţă municipiul ARAD Str. Alexandrescu Grigore 6 sf. sec. XVIII - înc.
sec. XIX

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

152 AR-II-m-B-00481 Casă municipiul ARAD Str. Alexandrescu Grigore 16 sf. sec. XVIII

153 AR-II-m-B-00482 Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva" municipiul ARAD Str. Andrenyi Karoly 1-3 1725

154 AR-II-m-B-00566 Casa fostei vămi, azi spaţii comerciale municipiul ARAD Calea Banatului 2 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


155 AR-II-m-B-00483 Casă municipiul ARAD Str. Bălcescu Nicolae 1 1800 - 1850

156 AR-II-m-B-00484 "Casa gotică" municipiul ARAD Str. Bălcescu Nicolae 6 1800 - 1850

157 AR-II-m-B-00485 Colegiul Naţional "Moise Nicoar㔠municipiul ARAD Piaţa Bibici Margareta 1 1869 - 1873

158 AR-II-m-B-00486 Casă municipiul ARAD Str. Blaga Lucian 7 str. 1907
Eminescu Mihai 6

159 AR-II-m-B-00487 Şcoala normală de fete, azi Liceul Pedagogic municipiul ARAD Str. Blaga Lucian 9 1909
"Dimitrie Ţichindeal"

160 AR-II-m-B-00488 Gimnaziul de băieţi "Iosif Vulcan”, azi Grupul municipiul ARAD Str. Blaga Lucian 15 1887
şcolar de industrie alimentară

161 AR-II-m-B-00489 Casă, azi parohie evanghelică şi locuinţă municipiul ARAD Str. Blajului 2 cca. 1900

162 AR-II-m-B-00490 Palatul Suciu municipiul ARAD Str. Blajului 3 1906 - 1907

163 AR-II-m-B-00491 Catedrala "Sf. Ioan Botezatorul" municipiul ARAD Piaţa Catedralei 15 1862 - 1865

164 AR-II-m-B-00492 Turnul de apă, azi restaurant şi galerie de artă municipiul ARAD Str. Ceaikovski P. I. 9A 1896

165 AR-II-m-B-00493 Casă municipiul ARAD Str. Chendi Ilarie 1-3 1897

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

153
154
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

166 AR-II-m-B-00494 Casă (cu farmacie) municipiul ARAD Str. Ciceo-Pop Ştefan 16 cca. 1908

167 AR-II-m-B-00495 Şcoală, azi Şcoala generală nr. 2 municipiul ARAD Str. Ciocârliei 27 1906

168 AR-II-m-B-00496 Casă municipiul ARAD Bd. Decebal 14 str. Georgescu, 1912
aviator 8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


169 AR-II-m-B-00497 Casă municipiul ARAD Bd. Decebal 37 1910

170 AR-II-m-B-00498 Vechiul Cazinou municipiul ARAD Bd. Dragalina Ion, general 27 1872
între Parcul Copiilor şi Hotel
"Parc"

171 AR-II-m-B-00499 Sala de festivităţi a Şcolii de Arte şi Meserii, municipiul ARAD Bd. Dragalina Ion, general 30 1911
azi în cadrul Grupului Şcolar Industrial "Aurel
Vlaicu"

172 AR-II-a-A-00500 Mănăstirea "Sf. Simeon Stâlpnicul"-Gai municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai 1745 - 1765 - sec.XX

173 AR-II-m-A-00500.01 Biserica municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai 1760 - 1762

174 AR-II-m-A-00500.02 Fosta reşedinţă de vară episcopală, azi municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai 1765
Colecţia de icoane şi carte veche

175 AR-II-m-A-00500.03 Corpul vechi al chiliilor municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai 1765

176 AR-II-m-B-00500.04 Corpul nou al chiliilor şi anexele gospodăreşti municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai sec. XX

177 AR-II-m-B-00500.05 Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" municipiul ARAD Str. Dunării 170 Cartier Gai, în 1745 - 1754
incinta Mănăstirii "Sf. Simeon
Stâlpnicul"-Gai

178 AR-II-m-B-00501 Casă municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 6 str. Blaga 1897
Lucian 7

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

179 AR-II-m-B-00502 Casă municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 10 cca. 1900

180 AR-II-m-B-00503 Clădirea Diecezanei municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 18 cca. 1908

181 AR-II-m-B-00504 Casă municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 36 1906

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


182 AR-II-m-B-00505 Palatul "Tribunei", azi locuinţe municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 37 1909

183 AR-II-m-B-00506 Gimnaziul Român de Fete, azi secţie a municipiul ARAD Str. Eminescu Mihai 44 1912
Spitalului Clinic Municipal

184 AR-II-m-B-00507 Palatul Cultural Arad, azi Filarmonica de Stat municipiul ARAD Piaţa Enescu George 1 1911 - 1913
şi Muzeul Judeţean

185 AR-II-m-B-00508 Casă municipiul ARAD Str. Episcopiei 3 înc. sec. XX

186 AR-II-m-B-00509 Casă municipiul ARAD Str. Episcopiei 9 1906

187 AR-II-m-B-00510 Casă municipiul ARAD Str. Episcopiei 18 1908

188 AR-II-m-B-00511 Casă municipiul ARAD Str. Episcopiei 46 1910

189 AR-II-m-B-00512 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" municipiul ARAD Str. Episcopiei 60-62 (în parcul 1848
reşedinţei Episcopiei Ortodoxe)

190 AR-II-m-B-00513 Casă municipiul ARAD Str. Gavra Alexandru 6 cca. 1900

191 AR-II-m-B-00514 Casă, azi grădiniţă municipiul ARAD Str. Georgescu Ion 7 sf. sec. XIX

192 AR-II-m-B-00515 Casă municipiul ARAD Str. Georgescu, aviator 11 1883

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

155
156
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

193 AR-II-m-B-00516 Casă municipiul ARAD Str. Georgescu, aviator 11A-13 1913

194 AR-II-m-B-00517 Casă municipiul ARAD Str. Ghiba Birta Elena 16 1907

195 AR-II-m-B-00518 Casă municipiul ARAD Str. Ghiba Birta Elena 18 1910

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


196 AR-II-m-B-00519 Casă municipiul ARAD Str. Ghiba Birta Elena 20 1910

197 AR-II-m-B-00520 Casă municipiul ARAD Str. Goga Octavian 2 1912

198 AR-II-m-B-00521 Casă municipiul ARAD Str. Goga Octavian 3 1897

199 AR-II-m-B-00522 Palatul Bohuş, azi locuinţe şi spaţii comerciale municipiul ARAD Str. Goldiş Vasile 1-3 1910

200 AR-II-m-B-00523 Casă municipiul ARAD Str. Grigorescu Nicolae 7 1925 - 1930

201 AR-II-m-B-00524 Sediul fostei Societăţi bancare "Victoria", azi municipiul ARAD Str. Horia 2 1850 - 1900
locuinţe şi birouri

202 AR-II-m-B-00525 Palatul Szantay, azi locuinţe şi spaţii municipiul ARAD Str. Horia 3-5 str. Episcopiei 2 cca.1911
comerciale

203 AR-II-m-B-00526 Casa Iacob Hirschl, azi Casa de Cultură a municipiul ARAD Str. Lazăr Gheorghe 1 1817
municipiului

204 AR-II-m-B-00527 Teatrul Vechi municipiul ARAD Str. Lazăr Gheorghe 3 1817

205 AR-II-m-B-00528 Casă municipiul ARAD Str. Meţianu 2 Piaţa Iancu Avram 1912
20

206 AR-II-m-B-00529 Spitalul Clinic Municipal Arad, cu turnul municipiul ARAD Piaţa Mihai Viteazul 7-8 str. 1815; turn 1833
Ghiba Birta Elena 1-3

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

207 AR-II-m-B-00530 Casă municipiul ARAD Piaţa Mihai Viteazul 10 cca. 1905

208 AR-II-m-B-00531 Casă municipiul ARAD Piaţa Mihai Viteazul 15 cca. 1902

209 AR-II-m-B-00532 Palatul Justiţiei municipiul ARAD Str. Milea Vasile, general 2 1892

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


210 AR-II-m-B-00533 Palatul Kovács, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Milea Vasile, general 19 str. cca. 1900
Grigorescu Nicolae 8

211 AR-II-m-B-00534 Casă municipiul ARAD Str. Popa Gheorghe 8 1911

212 AR-II-m-B-00535 Casă municipiul ARAD Str. Popa Gheorghe 9 cca. 1902

213 AR-II-m-B-00536 Casă municipiul ARAD Str. Preparandiei 2 sf. sec. XVIII

214 AR-II-m-B-00537 Preparandia Română, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Preparandiei 13 1812

215 AR-II-m-B-00538 Casă (cu farmacie la parter) municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 23 Calea Maniu 1850 - 1900
Iuliu 2

216 AR-II-m-B-00539 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 29 cca. 1913

217 AR-II-m-B-00540 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 33 str. Davilla cca. 1913
Carol 1A

218 AR-II-m-B-00541 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 40 cca. 1909

219 AR-II-m-B-00542 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 42 cca. 1912

220 AR-II-m-B-00543 Biserica evanghelică luterană municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 61 1906

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

157
158
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

221 AR-II-m-B-00544 Palatul Andrenyi, azi Palatul Copiilor municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 69 cca. 1880 - 1890

222 AR-II-m-B-00545 Palatul Băncii Naţionale municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 72 1905 - 1906

223 AR-II-m-B-00546 Palatul Cenad, azi locuinţe şi birouri municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 73 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


224 AR-II-m-B-00547 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 74 sec. XIX

225 AR-II-m-B-00548 Palatul Administrativ (Primăria) municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 75 1874 - 1876

226 AR-II-m-B-00549 Palatul Administraţiei Financiare (Trezoreria) municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 77 Bd. Decebal 2 1850 - 1900

227 AR-II-m-B-00550 Palatul Neumann, azi locuinţe şi spaţii municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 78 str. Horia 1 sf. sec. XIX
comerciale

228 AR-II-m-B-00551 Fosta Prefectură, azi Direcţia Generală a municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 79 sec. XIX
Finanţelor Publice a Judeţului Arad

229 AR-II-m-B-00552 Fosta Prefectură, azi redacţia publicaţiilor municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 81 sec. XIX
"Adevărul" şi "Observator" şi Rectoratul
Universităţii "Aurel Vlaicu"

230 AR-II-m-B-00553 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 90 cca. 1900

231 AR-II-m-B-00554 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 92 cca. 1900

232 AR-II-m-B-00555 Casă, azi sediu al Universităţii de Vest "Vasile municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 94 sf. sec. XIX
Goldiş"

233 AR-II-m-B-00556 Palatul Herman Gyula, azi locuinţe şi spaţii municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 96 1850 - 1900
comerciale

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

234 AR-II-m-B-00557 Biserica romano - catolică municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 96A 1902 - 1904

235 AR-II-m-B-00558 Hotelul "Ardealul" municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 98 1841

236 AR-II-m-B-00559 Casă municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 99 cca. 1900

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


237 AR-II-m-B-00560 Fosta Bancă de Credit, azi locuinţe şi spaţii municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 100 înc. sec. XIX
comerciale

238 AR-II-m-B-00561 Teatrul de Stat "Ion Slavici" municipiul ARAD Bd. Revoluţiei 103 1874

239 AR-II-m-B-00562 Biserica sârbească "Sf. Petru şi Pavel" municipiul ARAD Piaţa Sârbească 1 1698 - 1702,modif.
1790

240 AR-II-m-B-00563 Palatul sârbesc, azi locuinţe municipiul ARAD Piaţa Sârbească 7-8 cca. 1900

241 AR-II-m-B-00564 Hanul "A. B. C. - ul de Aur”, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Sinagogei 2 1820

242 AR-II-m-B-00565 Casă municipiul ARAD Str. Teodoroiu Ecaterina 1 Piaţa 1850 - 1875
Catedralei 11

243 AR-II-m-B-00567 Casa Beller municipiul ARAD Calea Timişorii 18 1800 - 1850

244 AR-II-m-B-00568 Castelul Nopcea, azi Grupul Şcolar Forestier municipiul ARAD Calea Timişorii 29-31 1800 - 1850
Arad

245 AR-II-m-B-00569 Fosta fabrică de bere, azi spaţii comerciale şi municipiul ARAD Calea Timişorii 30-32 1782,instalaţii (parţial)
birouri din 1827

246 AR-II-m-B-00570 Casa parohială a bisericii romano-catolice municipiul ARAD Calea Timişorii 33 înc. sec. XVIII
Aradu Nou

247 AR-II-m-B-00571 Biserica romano-catolică Aradu Nou municipiul ARAD Calea Timişorii 33 1812 - 1821

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

159
160
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

248 AR-II-m-B-00572 Casa "Cu Lacăt şi Trunchi” municipiul ARAD Str. Tribunul Dobra 7 1815

249 AR-II-m-A-00573 Sinagoga neologă (de rit mozaic) municipiul ARAD Str. Tribunul Dobra 10 1827 - 1834

250 AR-II-m-B-00574 Hanul "Boul Roşu”, azi locuinţe municipiul ARAD Str. Tribunul Dobra 22 sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


251 AR-II-m-B-00575 Antrepozit municipiul ARAD Str. Unirii 5 str. Georgescu sf. sec. XIX
aviator 2-6

252 AR-II-m-B-00576 Antrepozit municipiul ARAD Str. Unirii 7 str. Georgescu sf. sec. XIX
aviator 2-6

253 AR-II-m-B-00577 Casă municipiul ARAD Str. Unirii 11 cca. 1900

254 AR-II-m-B-00578 Casă municipiul ARAD Str. Unirii 12 cca. 1900

255 AR-II-m-B-00579 Casă municipiul ARAD Str. Unirii 13 cca. 1900

256 AR-II-m-B-00580 Casă municipiul ARAD Str. Unirii 14 cca. 1900

257 AR-II-m-B-00581 Casă municipiul ARAD Str. Unirii 17 1890

258 AR-II-m-B-00582 Clinica de pediatrie municipiul ARAD Calea Victoriei 1 cca. 1905

259 AR-II-m-B-00583 Casă municipiul ARAD Str. Vladimirescu Tudor 3 cca. 1910

260 AR-II-m-B-00584 Casă municipiul ARAD Str. Vladimirescu Tudor 17-19 1913

261 AR-II-m-B-00585 Fostă clădire administrativă a Fabricii "Astra" municipiul ARAD Calea Vlaicu Aurel 43 1900 - 1910

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

262 AR-II-m-B-00586 Fosta Fabrică de spirt şi drojdie "Fraţii municipiul ARAD Calea Vlaicu Aurel 274-276 1880 - 1890
Neumann”

263 AR-II-m-B-00587 Cetatea Agrişu Mare (ruine) sat AGRIŞU MARE; comuna Dealul Cioaca, la 500 m V de sat sec. XV
TÂRNOVA

264 AR-II-m-B-00588 Biserică de lemn sat AGRIŞU MIC; comuna sec. XVIII
HĂŞMAŞ

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


265 AR-II-m-B-00589 Biserica de lemn "Pogorârea Duhului Sfânt" sat BODEŞTI; comuna HĂLMAGIU 48 1750 - 1760

266 AR-II-a-A-00590 Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" sat BODROGU NOU; comuna La 1,5 km de sat înc. sec. XV - înc. sec.
Hodoş-Bodrog ZĂDĂRENI XIX

267 AR-II-m-A-00590.01 Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii sat BODROGU NOU; comuna La 1,5 km de sat înc. sec. XV,renovată
Domnului" ZĂDĂRENI 1766

268 AR-II-m-B-00590.02 Chilii vechi sat BODROGU NOU; comuna La 1,5 km de sat sec. XVIII - XIX
ZĂDĂRENI

269 AR-II-m-B-00590.03 Chilii noi sat BODROGU NOU; comuna La 1,5 km de sat 1905
ZĂDĂRENI

270 AR-II-m-A-00590.04 Turn-clopotniţă sat BODROGU NOU; comuna La 1,5 km de sat sec. XVI
ZĂDĂRENI

271 AR-II-m-A-00591 Biserica de lemn "Sf. Mucenic Dimitrie" sat BUCEAVA-ŞOIMUŞ; comuna 71 Bîn cimitir sec. XVIII
BRAZII

272 AR-II-m-A-00592 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" sat BUDEŞTI; comuna PLEŞCUŢA 17 1772; pictură 1860

273 AR-II-a-B-00593 Ansamblul castelului Mocioni sat BULCI; comuna BATA La marginea localităţii, la cca. 1850 - 1900
400 m de râul Mureş

274 AR-II-m-B-00593.01 Castelul Mocioni, azi sanatoriu TBC sat BULCI; comuna BATA La marginea localităţii, la cca. 1850 - 1900
400 m de râul Mureş

275 AR-II-m-B-00593.02 Parc sat BULCI; comuna BATA La marginea localităţii, la cca. 1850 - 1900
400 m de râul Mureş

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

161
162
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

276 AR-II-a-A-00594 Ansamblul castelului Teleki sat CĂPÂLNAŞ; comuna BIRCHIŞ 245 1850 - 1900

277 AR-II-m-A-00594.01 Castelul Teleki sat CĂPÂLNAŞ; comuna BIRCHIŞ 245 1850 - 1900

278 AR-II-m-A-00594.02 Parc sat CĂPÂLNAŞ; comuna BIRCHIŞ 245 1850 - 1900

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


279 AR-II-m-B-00595 Biserica de lemn "Buna Vestire" sat CIUNTEŞTI; comuna CRAIVA 65 1725

280 AR-II-m-B-00596 Conacul Ştefan Cicio-Pop, azi şcoală generală sat CONOP; comuna CONOP 1 sf. sec. XVIII

281 AR-II-m-A-00597 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului" sat CORBEŞTI; comuna PETRIŞ 126 în cimitir cca. 1800

282 AR-II-m-A-00598 Turn de biserică sat COVĂSÂNŢ; comuna 42 A sec. XIV


COVĂSÂNŢ

283 AR-II-m-B-00599 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi sat CRISTEŞTI; comuna 18 1860
Gavril" HĂLMAGIU

284 AR-II-m-A-00600 Cetatea Dezna (ruine) sat DEZNA; comuna DEZNA Pe deal aflat pe malul drept al sec. XIII - XVII
râului Moneasa, la extremitatea
de NE a satului

285 AR-II-a-B-00601 Ansamblul bisericii "Pogorârea Duhului Sfânt" sat DEZNA; comuna DEZNA Str. Iancu Avram 62 sec. XVII - XIX

286 AR-II-m-B-00601.01 Biserica "Pogorârea Duhului Sfânt" sat DEZNA; comuna DEZNA Str. Iancu Avram 62 sec. XVII

287 AR-II-m-B-00601.02 Troiţă sat DEZNA; comuna DEZNA Str. Iancu Avram 62 1827

288 AR-II-m-B-00601.03 Troiţă sat DEZNA; comuna DEZNA Str. Iancu Avram 62 1841

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

289 AR-II-a-B-00602 Ansamblul castelului Kövér-Appel sat FÂNTÂNELE; comuna 116 1800 - 1850
FÂNTÂNELE

290 AR-II-m-B-00602.01 Castelul Kövér-Appel sat FÂNTÂNELE; comuna 116 1800 - 1850
FÂNTÂNELE

291 AR-II-m-B-00602.02 Parc sat FÂNTÂNELE; comuna 116 1800 - 1850


FÂNTÂNELE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


292 AR-II-m-B-00603 Biserica romano-catolică "Îngerul Păzitor" sat FÂNTÂNELE; comuna 128 -129 1780
FÂNTÂNELE

293 AR-II-m-B-00604 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat GALŞA; comuna ŞIRIA 112 1746 - 1749, adăugiri
1894

294 AR-II-m-B-00605 Biserica "Sf. Mucenic Dimitrie" sat GHIOROC; comuna GHIOROC 19 1793

295 AR-II-m-B-00606 Biserica de lemn "Înălţarea Domnului" sat GROŞI; comuna VÂRFURILE 52 în cimitir 1907

296 AR-II-m-A-00607 Biserica de lemn "Întâmpinarea Domnului" sat GROŞII NOI; comuna 150 în cimitir 1807
BÂRZAVA

297 AR-II-m-B-00610 Hanul "Birtul Mare” (fostă staţie de poştalion) sat HĂLMAGIU; comuna Str. Iancu Avram 25 sf. sec. XVIII
HĂLMAGIU

298 AR-II-m-A-00608 Biserica Voievodală "Adormirea Maicii sat HĂLMAGIU; comuna Str. Iancu Avram 31 cca. 1440, transf. sec.
Domnului" HĂLMAGIU XVIII

299 AR-II-m-B-00609 Biserica "Naşterea Născătoarei de Dumnezeu" sat HĂLMAGIU; comuna Str. Iancu Avram 33A 1760
HĂLMAGIU

300 AR-II-m-B-00611 Biserica reformată (calvină) sat IERMATA NEAGRĂ; comuna 37 1799 - 1801 (pe locul
ZERIND celei inţiale, sec. XV)

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

163
164
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

301 AR-II-a-B-00612 Ansamblul urban Ineu oraş INEU Zona centrului, inclusiv cetatea:
la N, Str. Slavici Ioan (de la
intersescţia cu Calea Traian până
la cetate inclusiv); la S, Calea
Republicii, între nr. 56 şi 68; la E,
pe malul opus al Crişului Alb,
zona delimitată de cele două
biserici şi cele două clădiri (P+1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


de sec. XIX (aflate de o parte şi
de alta a Căii Republicii, la
intersecţia cu DN dinspre Arad)

302 AR-II-a-A-00613 Cetatea Ineului oraş INEU Calea Traian 2 mijl. sec. XVII

303 AR-II-m-B-00614 Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe” sat IONEŞTI; comuna HĂLMAGIU 59 1730

304 AR-II-m-A-00615 Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului în sat JULIŢA; comuna VĂRĂDIA 55 1787
Biseric㔠DE MUREŞ

305 AR-II-a-A-00618 Cetatea Şoimoş (ruine) oraş LIPOVA Cartier Şoimoş; dealul "Cioaca sec. XIII - XV
Tăutului”, la 2 km NE de Lipova

306 AR-II-a-B-00619 Ansamblul urban Lipova oraş LIPOVA Zona cuprinsă de-a lugul Str. sec. XVII (bazarul) -
Bălcescu Nicolae, între nr. 1-31 înc. sec. XX
şi 2-28 (cu Primăria, Bazarul
"Sub Dughene", Biserica
"Adormirea Maicii Domnului")

307 AR-II-a-A-00620 Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii oraş LIPOVA Str. 9 Mai 1, 2 sec. XIV - înc. sec. XIX
Domnului”

308 AR-II-m-B-00620.02 Şcoala românească, azi şcoală generală oraş LIPOVA Str. 9 Mai 1 înc. sec. XIX

309 AR-II-m-A-00620.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” oraş LIPOVA Str. 9 Mai 2 1388, 1797, 1928;
pictura cca. 1500 şi
sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

310 AR-II-m-B-00621 Casa Mişici-Bocu, azi Muzeul orăşenesc oraş LIPOVA Str. Bălcescu Nicolae 21 1800 - 1850,transf.
1930

311 AR-II-a-A-00616 Mănăstirea "Sf. Maria”-Radna oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 Cartier constr. în etape între
Radna, pe "Dealul Popilor” 1722 - 1828, 1911

312 AR-II-m-A-00616.01 Biserica romano-catolică "Sf. Maria" oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 Cartier 1756 - 1782
Radna, pe "Dealul Popilor”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


313 AR-II-m-B-00616.02 Corpul de SE oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 Cartier 1823 - 1828
Radna, pe "Dealul Popilor”

314 AR-II-m-A-00616.03 Corpul de SV oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 Cartier 1722 - 1747
Radna, pe "Dealul Popilor”

315 AR-II-m-A-00616.04 Corpul de NV oraş LIPOVA Str. Iancu Avram 1 Cartier 1722 - 1747
Radna, pe "Dealul Popilor”

316 AR-II-m-A-00623 Bazarul "Sub dughene” (Bazarul Turcesc), azi oraş LIPOVA Piaţa Libertăţii 6 sec. XVII
locuinţe şi spaţii comerciale

317 AR-II-m-B-00622 Pivniţele fostei mănăstiri minorite oraş LIPOVA Str. Matei Corvin 30 sec. XVI

318 AR-II-m-B-00617 Biserica "Bunavestire" oraş LIPOVA Str. Şoimoş 316 pe partea 1792
dreaptă a DN 7 Arad-Deva

319 AR-II-m-A-00624 Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe” sat LUNCŞOARA; comuna La marginea satului, pe un dâmb 1740,mutată pe
HĂLMĂGEL deasupra cimitirului actualul amplasament
în 1835

320 AR-II-m-B-00625 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” - Vişdoci sat LUNCŞOARA; comuna 147 lângă cimitir sec. XVIII
HĂLMĂGEL

321 AR-II-a-A-00626 Ansamblul castelului Cernovici-Macea, azi sat MACEA; comuna MACEA 791 -792 sec. XIX
sediu al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş"

322 AR-II-m-A-00626.01 Castelul Cernovici sat MACEA; comuna MACEA 791 în centrul localităţii 1800 - 1850 - aripa
stângă, cu două
turnuri; 1850 -1900 -
aripa dreaptă

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

165
166
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

323 AR-II-m-B-00626.02 Clădiri anexe sat MACEA; comuna MACEA 791 în centrul localităţii 1850 - 1900

324 AR-II-m-A-00626.04 Bazin de înot sat MACEA; comuna MACEA 791 în centrul localităţii 1852 - 1900

325 AR-II-m-A-00626.03 Grădină cu sere sat MACEA; comuna MACEA 792 în centrul localităţii 1851 - 1900

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


326 AR-II-m-A-00626.05 Parc (rezervaţie dendrologică) sat MACEA; comuna MACEA 792 în centrul localităţii 1850 - 1900

327 AR-II-m-B-00627 Biserica de lemn "Sf. Mucenic Gheorghe” sat MĂDRIGEŞTI; comuna BRAZII 19 1804

328 AR-II-m-B-00628 Biserica "Adormirea Maicii Domnului” sat MÂSCA; comuna ŞIRIA 261 1723,modif. 1879,
1906, 1932

329 AR-II-m-B-00629 Exploatarea minieră "Zidurile de la Tău” (ruine) sat MILOVA; comuna CONOP La N de localitate, pe malul râului 1800
Miloviţa

330 AR-II-a-B-00630 Ansamblul castelului Solymosy, azi spital de sat aparţinător MOCREA; oraş 1A sec. XIX
psihiatrie INEU

331 AR-II-m-B-00630.01 Castelul Solymosy sat aparţinător MOCREA; oraş 1A 1834


INEU

332 AR-II-m-B-00630.02 Parc sat aparţinător MOCREA; oraş 1A mijl. sec. XIX
INEU

333 AR-II-m-B-00631 Cuptorul de topit fier (ruine) sat MONEASA; comuna La 500 m E de podul peste mijl. sec. XIX
MONEASA pârâul Moneasa

334 AR-II-a-A-00632 Mănăstirea sârbească Bezdin sat MUNAR; comuna SECUSIGIU 229 la 5 km NE de sat sec. XVIII - înc. sec.
XIX

335 AR-II-m-A-00632.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului" sat MUNAR; comuna SECUSIGIU 229 la 5 km NE de sat sec. XVIII

336 AR-II-m-A-00632.02 Incintă cu chilii sat MUNAR; comuna SECUSIGIU 229 la 5 km NE de sat 1750 - 1800

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

337 AR-II-a-B-00633 Ansamblul urban Nădlac oraş NĂDLAC Zona din jurul Bisericii
evanghelice slovace, inclusiv
fronturile adiacente, şi anume - la
S: şcoala slovacă; la V: şcoala
generală; la N: de la Biserica
romano-catolică până la clădirea
liceului; la E: construcţiile situate
la intersecţia cu DN

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


338 AR-II-a-B-00634 Ansamblul bisericii "Sf. Ierarh Nicolae” oraş NĂDLAC Str. Lucaciu Vasile 12 sec. XIX

339 AR-II-m-B-00634.01 Biserica "Sf. Ierarh Nicolae” oraş NĂDLAC Str. Lucaciu Vasile 12 1822 - 1829

340 AR-II-m-B-00634.02 Incintă cu gard de fier forjat oraş NĂDLAC Str. Lucaciu Vasile 12 1882

341 AR-II-m-B-00635 Biserica slovacă evanghelică oraş NĂDLAC Piaţa Unirii 5 1812 - 1822; turnul
1895

342 AR-II-a-A-00636 Ansamblul bisericii romano-catolice sat NEUDORF; comuna ZĂBRANI În centrul localităţii 1771 - 1841

343 AR-II-m-A-00636.01 Biserica romano - catolică sat NEUDORF; comuna ZĂBRANI În centrul localităţii 1771; cavou din 1809

344 AR-II-a-B-00637 Ansamblul castelului Konopi sat ODVOŞ; comuna CONOP 1 1650 - 1700 - sec. XIX

345 AR-II-m-B-00637.01 Castelul Konopi sat ODVOŞ; comuna CONOP 1 1650 - 1700,transf.
după 1800

346 AR-II-m-B-00637.02 Parc sat ODVOŞ; comuna CONOP 1 sec. XIX

347 AR-II-a-B-00638 Ansamblul urban Pâncota oraş PÂNCOTA Zona cuprinsă între Hanul (vechi) sec. XVIII (hanul) -
de poştă şi castelul înc. sec. XX
Schulkovschy, de-a lungul Str.
Vladimirescu Tudor

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

167
168
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

348 AR-II-m-A-00639 Palatul Schulkovschy, azi sediul Consiliului oraş PÂNCOTA Str. Vladimirescu Tudor 68 1825 - 1850
Local al oraşului

349 AR-II-m-B-00640 Hanul de poştă, azi birouri şi spaţii comerciale oraş PÂNCOTA Str. Vladimirescu Tudor 69 sec. XVIII

350 AR-II-a-B-00641 Ansamblul urban Pecica oraş PECICA Zona din jurul Bisericii romano- 1850 - 1900
catolice şi fronturile

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


înconjurătoare

351 AR-II-a-A-00642 Ansamblul castelului Salbek sat PETRIŞ; comuna PETRIŞ 83 1800 - 1850

352 AR-II-m-A-00642.01 Castelul Salbek sat PETRIŞ; comuna PETRIŞ 83 1800 - 1850

353 AR-II-m-A-00642.02 Parc sat PETRIŞ; comuna PETRIŞ 83 1802 - 1850

354 AR-II-m-A-00643 Biserica de lemn "Naşterea Maicii Domnului” sat POIANA; comuna VÂRFURILE 50 în cimitir 1751

355 AR-II-m-B-00644 Biserica de lemn "Sf. Mucenic Dimitrie” sat ROŞIA NOUĂ; comuna 97 1809
PETRIŞ

356 AR-II-m-B-00645 Biserica romano-catolică "Sf. Petru şi Pavel” sat SÂNPETRU GERMAN; f.n.în centrul satului 1774
comuna SECUSIGIU

357 AR-II-m-B-00646 Clădirea "Convict"-ului, azi azil oraş SÂNTANA Str. Muncii 58 1750

358 AR-II-m-B-00647 Urbarialhaus (Casa urbarială) oraş SÂNTANA Str. Muncii 60 1749

359 AR-II-m-B-00648 Casa Waldstein, azi Biblioteca Orăşenească oraş SEBIŞ Str. Parcul Libertăţii 1 1814

360 AR-II-m-A-00649 Podul Turcesc sat SELEUŞ; comuna SELEUŞ Peste râul Cigherului, spre N, pe sec. XVII
DN Arad-Brad

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

361 AR-II-m-B-20178 Biserica "Buna Vestire” sat SOCODOR; comuna 332 1768
SOCODOR

362 AR-II-a-A-00650 Cetatea Şiria (ruine) sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA La 2 km E de localitate, pe dealul sec. XIII - XVIII
ce domină drumul spre releul TV

363 AR-II-m-A-00651 Castelul Bohuş, azi Muzeul memorial Ioan sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA Str. Regimentul 85 Infanterie 1838
Slavici 162

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


364 AR-II-m-B-00652 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA Str. Rusu-Şirianu Ion 167 1700 - 1750, turn 1769

365 AR-II-a-B-00653 Ansamblul castelului Purgly sat ŞOFRONEA; comuna La 2 km V de localitate sf. sec. XIX
ŞOFRONEA

366 AR-II-m-B-00653.01 Castelul Purgly sat ŞOFRONEA; comuna La 2 km V de localitate 1889


ŞOFRONEA

367 AR-II-m-B-00653.02 Parc sat ŞOFRONEA; comuna La 2 km V de localitate 1889


ŞOFRONEA

368 AR-II-m-B-00653.03 Anexe gospodăreşti sat ŞOFRONEA; comuna La 2 km V de localitate sf. sec. XIX
ŞOFRONEA

369 AR-II-m-A-00654 Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel” sat TISA; comuna HĂLMAGIU 34 în cimitirul vechi 1770

370 AR-II-m-A-00655 Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi” sat TROAŞ; comuna SĂVÂRŞIN 100 1782

371 AR-II-m-A-00656 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi sat ŢĂRMURE; comuna 62 1780
Gavril” HĂLMAGIU

372 AR-II-m-B-00657 Biserica reformată (presbiteriană) sat VÂNĂTORI; comuna MIŞCA f.n.în centrul satului sec. XIII, modificări
ulterioare,turn 1768

373 AR-II-m-B-00658 Biserica de lemn "Sf. Cosma şi Damian” sat VIDRA; comuna VÂRFURILE 125 1784

374 AR-II-m-B-00659 Biserica romano-catolică sat VINGA; comuna VINGA 87 1892

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

169
170
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

375 AR-II-a-A-00660 Ansamblul rural Zăbrani sat ZĂBRANI; comuna ZĂBRANI Fronturile de o parte şi de alta ale sec. XIX
DN 62, porţiunea dintre cele
două biserici

376 AR-II-m-B-00661 Cuptorul de topit fier "Jumelt" (ruine) sat ZIMBRU; comuna GURAHONŢ Pe valea Răului, la 3 km de sat, mijl. sec. XIX
lângă cabana forestieră

377 AR-III-m-B-00662 Crucea martirilor (închinată preoţilor martiri din municipiul ARAD Parcul Mihai Eminescu 1936

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


perioada noiembrie 1918 - primăvara 1919)

378 AR-III-m-B-00663 Monumentul celor 13 generali, executaţi în municipiul ARAD Piaţa 13 Martiri Cartier 1881
anul 1849 Subcetate

379 AR-III-m-B-00664 Bustul profesorului Theodor Ceontea municipiul ARAD Str. Academia Teologică 9 în 1912
curtea şcolii

380 AR-III-m-B-00665 Bustul lui George Coşbuc municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1929
Palatului Cultural

381 AR-III-m-B-00666 Bustul lui Petru Pipoş municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1937
Palatului Cultural

382 AR-III-m-B-00667 Bustul lui Gh. Popa de Teiuş municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1938
Palatului Cultural

383 AR-III-m-B-00668 Bustul lui Ioan Rusu-Şirianu municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1938
Palatului Cultural

384 AR-III-m-B-00669 Bustul lui Mircea V. Stănescu municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1938
Palatului Cultural

385 AR-III-m-B-00670 Bustul lui A. D. Xenopol municipiul ARAD Piaţa Enescu George în faţa 1929
Palatului Cultural

386 AR-III-m-A-00671 Statuia Sfântului Ioan Nepomuk municipiul ARAD Str. Episcopiei la intersecţia cu 1729,(din 1870, pe
str. Desseanu actualul amplasament)

387 AR-III-m-B-00672 Statuia Sfântului Florian municipiul ARAD Str. Guttenbrunn Adam 135 1869

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

388 AR-III-m-B-00673 Monumentul lui Avram Iancu sat HĂLMAGIU; comuna Str. Vălicuţei f.n. în parcul din 1974
HĂLMAGIU centrul localităţii

389 AR-III-m-B-00674 Monumentul Eroilor neamului sat HĂLMAGIU; comuna Str. Vălicuţei f.n. în centrul 1933
HĂLMAGIU localităţii

390 AR-III-m-A-00675 Monumentul Eroilor de la Păuliş sat PĂULIŞ; comuna PĂULIŞ Pe câmpia din faţa localităţii, 1974
lângă DN Arad-Deva

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


391 AR-III-m-B-00676 Statuia Sfântului Petru sat SÂNPETRU GERMAN; f.n.în piaţa centrală, de lângă 1816
comuna SECUSIGIU biserica catolică

392 AR-III-m-B-00677 Bustul lui Mihai Eminescu sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA În faţa Muzeului memorial Ioan cca. 1960
Slavici

393 AR-III-m-B-00678 Bustul lui Ioan Slavici sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA În faţa Muzeului memorial Ioan 1967
Slavici

394 AR-III-m-B-00679 Statuia baronesei Antonia Bohuş sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA În faţa Muzeului memorial Ioan 1910
Slavici

395 AR-III-m-B-00680 Bustul lui Ioan Rusu-Şirianu sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA În faţa Muzeului memorial Ioan 1912
Slavici

396 AR-IV-m-B-00681 Mormântul Elenei Ghiba Birta municipiul ARAD Cimitirul Eternitatea 1904

397 AR-IV-m-B-00682 Mormântul lui Vasile Goldiş şi Elenei Goldiş municipiul ARAD Cimitirul Eternitatea al doilea sfert al sec.
XX

398 AR-IV-m-B-00683 Mormântul lui Ioan şi Coriolan Petranu municipiul ARAD Cimitirul Eternitatea a doua jum. a sec. XX

399 AR-IV-m-B-00684 Mormântul lui Ioan Popovici Desseanu municipiul ARAD Cimitirul Eternitatea înc. sec. XX

400 AR-IV-m-B-00685 Bustul rabinului Chorin Aron municipiul ARAD Cartier Grădişte, Cimitirul 1846; amplasat în
Evreiesc 1851

401 AR-IV-m-B-00686 Fostul sediu al Asociaţiei Generale a municipiul ARAD Piaţa Catedralei 1 Str. Bariţiu G. 1850 - 1900
Muncitorilor, azi locuinţe şi sedii comerciale 37

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI

171
172
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare

402 AR-IV-m-B-00687 Casa Ştefan Cicio-Pop (sediul Consiliului municipiul ARAD Str. Cicio-Pop Ştefan 3 înc. sec. XX
Naţional Român Central), azi locuinţă

403 AR-IV-m-B-00688 Casa Vasile Goldiş (ulterior sediul ziarului municipiul ARAD Str. Goldiş Vasile 6 1910
"Românul)

404 AR-IV-m-B-00689 Fostul sediu al "Căminului Muncitorului", azi municipiul ARAD Str. Paris 2 1913
cabinete şi laboratoare medicale

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


405 AR-IV-m-B-00690 Casa Toth Arpad municipiul ARAD Str. Raţiu Ioan 23 mijl. sec. XIX, modif.
înc. sec. XX

406 AR-IV-m-B-00691 Fostul sediu al Comandamentului Gărzilor municipiul ARAD Str. Vladimirescu Tudor 1 Piaţa înc. sec. XX
Naţionale Române (noiembrie-decembrie Mihai Viteazul 11-12
1918), azi spital

407 AR-IV-m-B-00692 Casa Sava Tekelya sat CUVIN; comuna GHIOROC Str. Principală 14 1810

408 AR-IV-m-B-00693 Troiţa Eroilor sat HĂLMAGIU; comuna Str. Calea Moţilor f.n. "Valea 1934
HĂLMAGIU Băneştilor”

409 AR-IV-m-B-00694 Troiţa lui Ioan Buteanu sat IOSAŞ; comuna GURAHONŢ La intrare în sat, după trecerea 1934
podului peste râul Crişul Alb

410 AR-IV-m-B-00695 Piatră de hotar sat MUNAR; comuna SECUSIGIU "La Cetate" în apropierea 1741
Mănăstirii Sârbe Bezdin, peste
râul Mureş

411 AR-IV-m-B-00696 Piatră de hotar sat MUNAR; comuna SECUSIGIU În incinta Mănăstirii sârbe Bezdin 1746

412 AR-IV-m-B-00636.02 Troiţă sat NEUDORF; comuna ZĂBRANI În centrul localităţii; lângă 1841
biserica romano-catolică, pe
latura de N

413 AR-IV-m-B-00698 Mormântul compozitorului Emil Monţia sat ŞIRIA; comuna ŞIRIA Cimitirul Bisericii ortodoxe cca. 1965

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL


INSTITUTUL NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI
MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2010

Municipiul Bucureti

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Chitila, pe malul sudic al sec. VI - VII p. Chr.
Lacului Chitila, la cca. 300 m V
de str. Aeroportului ;carou
cadastral:1' - 0; UT i SR(*)

2 B-I-s-B-17859 Chitila - Struleti Lac - Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Chitila, pe malul sudic al sec. VI - VII p. Chr.
Lacului Struleti, la cca. 300 m.
E de str. Aeroportului ;carou
cadastral:1' - 0; SR(*)

3 B-I-s-B-17860 Chitila - Livada - Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Chitila, pe malul sudic al sec. VI - VII p. Chr.
Lacului Struleti ;carou
cadastral:3' - 2' i 1' - 0; SR(*)

4 B-I-s-B-17861 Struleti Pod municipiul BUCURETI Cartierul Struleti, între malul


nordic al Lacului Grivia i os.
Gh. Ionescu-Siseti, la cca. 150
m E de intersecia Bd. Bucuretii
Noi cu os. Bucureti-Târgovite
i os. Gh. Ionescu-Siseti
;carou cadastral:3' - 2'; PO i
NM(*)

5 B-I-m-B-17861.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Struleti, între malul sec. VI - VII p. Chr.
nordic al Lacului Grivia i os.
Gh. Ionescu-Siseti, la cca. 150
m E de intersecia Bd. Bucuretii
Noi cu os. Bucureti-Târgovite
i os. Gh. Ionescu-Siseti
;carou cadastral:3' - 2'; PO i
NM(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

173
174
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

6 B-I-m-B-17861.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Struleti, între malul sec. II - IV p. Chr.
nordic al Lacului Grivia i os.
Gh. Ionescu-Siseti, la cca. 150
m E de intersecia Bd. Bucuretii
Noi cu os. Bucureti-Târgovite
i os. Gh. Ionescu-Siseti
;carou cadastral:3' - 2'; PO i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


NM(*)

7 B-I-s-A-17862 Struleti - Micneti municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului


Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

8 B-I-m-A-17862.01 Necropol municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. XV - XVI
Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

9 B-I-m-A-17862.02 Necropol municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. XIV - XV
Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

10 B-I-m-A-17862.03 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. XV - XVI
Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

11 B-I-m-A-17862.04 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. X


Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

12 B-I-m-A-17862.05 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. VI - VII p. Chr.
Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

13 B-I-m-A-17862.06 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului sec. II - IV p. Chr.
Grivia i os. Gh. Ionescu-
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

14 B-I-m-A-17862.07 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului Epoca bronzului -
Grivia i os. Gh. Ionescu- cultura Tei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

15 B-I-m-A-17862.08 Aezare municipiul BUCURETI Între malul nordic al Lacului Epoca bronzului -
Grivia i os. Gh. Ionescu- cultura Glina III
Siseti ;carou cadastral:3' - 2';
NM(*)

16 B-I-s-B-17863 Bneasa - Vatra Nou - Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, la N i S de sec. IX - XI
os. Gh. Ionescu-Siseti ;carou
cadastral:3' - 2'; LK(*)

17 B-I-s-B-17864 Bneasa - La Stejar municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, pe malul


nordic al Lacului Grivia ;carou
cadastral:3' - 2' i 1' - 0; LK(*)

18 B-I-m-B-17864.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, pe malul sec. VI - VII p. Chr.
nordic al Lacului Grivia ;carou
cadastral:3' - 2' i 1' - 0; LK(*)

19 B-I-m-B-17864.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, pe malul Hallstatt


nordic al Lacului Grivia ;carou
cadastral:3' - 2' i 1' - 0; LK(*)

20 B-I-m-B-17864.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, pe malul Epoca bronzului -


nordic al Lacului Grivia ;carou cultura Tei
cadastral:3' - 2' i 1' - 0; LK(*)

21 B-I-s-B-17865 Bucuretii Noi - trand municipiul BUCURETI Cartierul Bucuretii Noi, între
malul sud-vestic al lacului Grivia
i str. Fabrica de Crmid
;carou cadastral:1' - 0; NM i
LK(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

175
176
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

22 B-I-m-B-17865.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bucuretii Noi, între sec. XIV - XVI
malul sud-vestic al lacului Grivia
i str. Fabrica de Crmid
;carou cadastral:1' - 0; NM i
LK(*)

23 B-I-m-B-17865.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bucuretii Noi, între Latène

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


malul sud-vestic al lacului Grivia
i str. Fabrica de Crmid
;carou cadastral:1' - 0; NM i
LK(*)

24 B-I-m-B-17865.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bucuretii Noi, între Neolitic


malul sud-vestic al lacului Grivia
i str. Fabrica de Crmid
;carou cadastral:1' - 0; NM i
LK(*)

25 B-I-s-B-17866 Dmroaia municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între malul


sudic al Lacului Grivia, str.
Neajlovului la S, str. Elocinei la
V i Cimitirul Dmroaia la E
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
LK(*)

26 B-I-m-B-17866.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între malul sec. XVIII
sudic al Lacului Grivia, str.
Neajlovului la S, str. Elocinei la
V i Cimitirul Dmroaia la E
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
LK(*)

27 B-I-m-B-17866.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între malul sec. VI p. Chr.
sudic al Lacului Grivia, str.
Neajlovului la S, str. Elocinei la
V i Cimitirul Dmroaia la E
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
LK(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

28 B-I-m-B-17866.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între malul sec. II - I a. Chr.,
sudic al Lacului Grivia, str. Latène
Neajlovului la S, str. Elocinei la
V i Cimitirul Dmroaia la E
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
LK(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


29 B-I-s-B-17867 Dmroaia - Pod municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între os.
Struleti la E, str. Coralilor la S
i malul Lacului Grivia la V
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
IH(*)

30 B-I-m-B-17867.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între os. Latène


Struleti la E, str. Coralilor la S
i malul Lacului Grivia la V
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
IH(*)

31 B-I-m-B-17867.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, între os. Epoca bronzului
Struleti la E, str. Coralilor la S
i malul Lacului Grivia la V
;carou cadastral:1' - 0 i 1 - 2;
IH(*)

32 B-I-s-B-17868 Bneasa Sat - aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, la intersecia sec. IX - XI
Bd. Ion Ionescu de la Brad cu str.
C. Dobrogeanu Gherea ;carou
cadastral:1' - 0; IH i GF(*)

33 B-I-s-B-17869 Bneasa Lac municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul


sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

177
178
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

34 B-I-m-B-17869.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul sec. IX - XI


sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

35 B-I-m-B-17869.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul sec. VI - VII p. Chr.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

36 B-I-m-B-17869.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul sec. III - IV p. Chr.
sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

37 B-I-m-B-17869.04 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul Epoca bronzului


sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

38 B-I-m-B-17869.05 Locuire municipiul BUCURETI Cartierul Dmroaia, pe malul Paleolitic


sudic al Lacului Bneasa;
suprapus de str. Liliacului,
Nufrului i Bujorului ;carou
cadastral:1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

39 B-I-s-B-17870 Bneasa municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, între Lacul


Bneasa i str. Gârlei la NE
;carou cadastral:1 - 2; GF(*)

40 B-I-m-B-17870.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, între Lacul sec. VI p. Chr.
Bneasa i str. Gârlei la NE
;carou cadastral:1 - 2; GF(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

41 B-I-m-B-17870.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, între Lacul Latène


Bneasa i str. Gârlei la NE
;carou cadastral:1 - 2; GF(*)

42 B-I-s-B-17871 Vestigiile curii Vcretilor municipiul BUCURETI La N de triajul Grii Bneasa, sec. XVIII - XIX
având la NV os. Struleti i str.
Biculeti i la E Lacul Bneasa

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


;carou cadastral:1 - 2; GF(*)

43 B-I-s-B-17872 Pivnia Palatului Bibescu municipiul BUCURETI Cartierul Bneasa, pe malul prima jum. sec. XIX
sudic al Lacului Bneasa, între
os. Bucureti - Ploieti la E i
Aleea Mateloilor la NV ;carou
cadastral:1 - 2; GF(*)

44 B-I-s-B-17873 Pepiniera Nordului municipiul BUCURETI La circa 75 m est de os.


Nordului

45 B-I-m-B-17873.01 Aezare municipiul BUCURETI La circa 75 m est de os. Latène


Nordului

46 B-I-m-B-17873.02 Aezare municipiul BUCURETI La circa 75 m est de os. Epoca bronzului


Nordului

47 B-I-s-B-17874 Herstru - locuire municipiul BUCURETI Parcul Herstru, având la N, V Paleolitic


i S, Lacul Herstru ;carou
cadastral:3 - 4; GF i ED(*)

48 B-I-s-B-17875 Bordei municipiul BUCURETI Parcul Floreasca, între malul


sudic al Lacului Floreasca i str.
Dante Aligheri ;carou
cadastral:5 - 6; CB(*)

49 B-I-m-B-17875.01 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Floreasca, între malul sec. VI p. Chr.
sudic al Lacului Floreasca i str.
Dante Aligheri ;carou
cadastral:5 - 6; CB(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

179
180
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

50 B-I-m-B-17875.02 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Floreasca, între malul Neolitic


sudic al Lacului Floreasca i str.
Dante Aligheri ;carou
cadastral:5 - 6; CB(*)

51 B-I-s-B-17876 Lacul Tei (Debarcader) municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic
al Lacului Tei, suprapus de str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

52 B-I-m-B-17876.01 Necropol municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic sec. III p. Chr.
al Lacului Tei, suprapus de str.
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

53 B-I-m-B-17876.02 Necropol municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic Latène


al Lacului Tei, suprapus de str.
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

54 B-I-m-B-17876.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic sec. VI p. Chr.
al Lacului Tei, suprapus de str.
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

55 B-I-m-B-17876.04 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic sec. II - IV p. Chr.
al Lacului Tei, suprapus de str.
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

56 B-I-m-B-17876.05 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic Latène


al Lacului Tei, suprapus de str.
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

57 B-I-m-B-17876.06 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Tei, pe malul sud-vestic Epoca bronzului,
al Lacului Tei, suprapus de str. cultura Tei
Caroieni, Tuzla, Glodeni i
Olteului ;carou cadastral:5 - 6;
AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

58 B-I-s-B-17877 Pepiniera Toboc - aezare municipiul BUCURETI Pe malul vestic al vii Saulei, la Epoca bronzului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


S de C.F. Bucureti-Constana
;carou cadastral:3 - 4; D'E'(*)

59 B-I-s-B-17878 Pipera - Andronache municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S


de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

60 B-I-m-B-17878.01 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S sec. IX - XI


de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

61 B-I-m-B-17878.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S sec. IV p. Chr.
de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

62 B-I-m-B-17878.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S Latène


de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

63 B-I-m-B-17878.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S Hallstatt


de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

64 B-I-m-B-17878.05 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul estic al vii Saulei, la S Epoca bronzului
de C.F. Bucureti-Constana i la
V de str. Gherghiei ;carou
cadastral:1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

181
182
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

65 B-I-s-B-17879 Situl arheologic "Str. Soldat Ghivan Nicolae" municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului
Fundeni, în zona str. Marian
Cristescu i Drguin Deleanu
;carou cadastral:9 - 10; E'G'(*)

66 B-I-m-B-17879.01 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. III - IV p. Chr.
Fundeni, în zona str. Marian

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Cristescu i Drguin Deleanu
;carou cadastral:9 - 10; E'G'(*)

67 B-I-m-B-17879.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. II - I a.Chr.,


Fundeni, în zona str. Marian Latène
Cristescu i Drguin Deleanu
;carou cadastral:9 - 10; E'G'(*)

68 B-I-m-B-17879.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Epoca bronzului


Fundeni, în zona str. Marian
Cristescu i Drguin Deleanu
;carou cadastral:9 - 10; E'G'(*)

69 B-I-s-B-17880 Ziduri-între-vii municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului


Fundeni

70 B-I-m-B-17880.01 Fundaii palat municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului sec. XVII
Fundeni

71 B-I-m-B-17880.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului Epoca migraiilor


Fundeni

72 B-I-m-B-17880.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului Latène


Fundeni

73 B-I-m-B-17880.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului Epoca bronzului


Fundeni

74 B-I-m-B-17880.05 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului Neolitic


Fundeni

75 B-I-m-B-17880.06 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sud-vestic al lacului Paleolitic


Fundeni

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

76 B-I-s-B-17882 Parcul Pantelimon municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului


Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu, la cca. 500 m de
intersecia acesteia cu
os.Pantelimon i cu Bd.
Biruinei ;carou cadastral:11' -
12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


77 B-I-m-B-17882.01 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. III - IV p. Chr.
Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu, la cca. 500 m de
intersecia acesteia cu
os.Pantelimon i cu Bd.
Biruinei ;carou cadastral:11' -
12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*)

78 B-I-m-B-17882.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. II - I a. Chr.,


Pantelimon, între lac i os. Grii Latène
Celu, la cca. 500 m de
intersecia acesteia cu
os.Pantelimon i cu Bd.
Biruinei ;carou cadastral:11' -
12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*)

79 B-I-m-B-17882.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Epoca bronzului,


Pantelimon, între lac i os. Grii cultura Glina III
Celu, la cca. 500 m de
intersecia acesteia cu
os.Pantelimon i cu Bd.
Biruinei ;carou cadastral:11' -
12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*)

80 B-I-s-B-17883 Celu Nou municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului


Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

183
184
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

81 B-I-m-B-17883.01 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. VI - VII p. Chr.
Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

82 B-I-m-B-17883.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului sec. II - III p. Chr.
Pantelimon, între lac i os. Grii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

83 B-I-m-B-17883.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Latène


Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

84 B-I-m-B-17883.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Hallstatt


Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

85 B-I-m-B-17883.05 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Epoca bronzului,


Pantelimon, între lac i os. Grii cultura Tei
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

86 B-I-m-B-17883.06 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Epoca bronzului,


Pantelimon, între lac i os. Grii cultura Glina III
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

87 B-I-m-B-17883.07 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul sudic al Lacului Neolitic, cultura Boian
Pantelimon, între lac i os. Grii
Celu ;carou cadastral:13 - 14;
R'S'(*)

88 B-I-s-A-17884 Mnstirea Chiajna - Giuleti municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic
al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

89 B-I-m-A-17884.01 Ruinele mnstirii Chiajna municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic sec. XVIII
al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

90 B-I-m-A-17884.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

91 B-I-m-A-17884.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic sec. IX - XI


al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

92 B-I-m-A-17884.04 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic sec. III - IV p. Chr.
al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

93 B-I-m-A-17884.05 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic Epoca bronzului,
al Dâmboviei, suprapus de cultura Tei
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

94 B-I-m-A-17884.06 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Giuleti, pe malul nordic Neolitic, cultura Boian
al Dâmboviei, suprapus de
oseaua de centur i de str.
Poiana Trestiei ;carou
cadastral:3 - 4; UT(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

185
186
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

95 B-I-s-A-17886 Militari - Câmpul Boja municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


96 B-I-m-A-17886.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic sec. XVIII - XIX
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

97 B-I-m-A-17886.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic sec. IX


al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

98 B-I-m-A-17886.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic sec. VI - VII p. Chr.
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

99 B-I-m-A-17886.04 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic sec. III p. Chr.
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

100 B-I-m-A-17886.05 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic sec. IV - III a. Chr.
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


101 B-I-m-A-17886.06 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic Epoca bronzului,
al Lacului Dâmbovia, între Aleea cultura Tei
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

102 B-I-m-A-17886.07 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic Epoca bronzului,
al Lacului Dâmbovia, între Aleea cultura Glina III
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

103 B-I-m-A-17886.08 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sudic Neolitic
al Lacului Dâmbovia, între Aleea
Lacul Morii la N i str. Dâmboviei
la S, strpuns de canalul Arge
spre V ;carou cadastral:9 - 10 i
11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

104 B-I-s-A-17887 Dealul Ciurel municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud-
estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

105 B-I-m-A-17887.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- sec. XVI - XVII
estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

187
188
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

106 B-I-m-A-17887.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- sec. IX - XI
estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

107 B-I-m-A-17887.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- sec. VI - VII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

108 B-I-m-A-17887.04 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- Latène
estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

109 B-I-m-A-17887.05 Necropol municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- Hallstatt
estic al Lacului Dâmbovia, între
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

110 B-I-m-A-17887.06 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Militari, pe malul sud- Epoca bronzului,
estic al Lacului Dâmbovia, între cultura Glina III
acesta, str. Dâmbovia la S i
os. Virtuii la E ;carou
cadastral:11 - 12; NM(*)

111 B-I-s-B-17888 Universitatea Politehnic din Bucureti municipiul BUCURETI Între Bd. Iuliu Maniu la S,
Universitatea Politehnic la N i
str. Baia de Arie la V ;carou
cadastral:13 - 14; LK(*)

112 B-I-m-B-17888.01 Necropol municipiul BUCURETI Între bd. Iuliu Maniu la S, sec. XVI - XVIII
Universitatea Politehnic la N i
str. Baia de Arie la V ;carou
cadastral:13 - 14; LK(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

113 B-I-m-B-17888.02 Aezare municipiul BUCURETI Între bd. Iuliu Maniu la S, sec. XVI - XVIII
Universitatea Politehnic la N i
str. Baia de Arie la V ;carou
cadastral:13 - 14; LK(*)

114 B-I-m-B-17888.03 Aezare municipiul BUCURETI Între bd. Iuliu Maniu la S, Epoca bronzului
Universitatea Politehnic la N i

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


str. Baia de Arie la V ;carou
cadastral:13 - 14; LK(*)

115 B-I-s-B-17889 Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant municipiul BUCURETI Str. ible 64, pe malul stâng al sec. XVIII - XIX
Dâmboviei, între str. Zinca
Golescu i str. Adrian Fulga
;carou cadastral:9 - 10; IH(*)

116 B-I-s-B-17890 Vatra satului Cotroceni municipiul BUCURETI Cartierul Cotroceni, pe malul sec. XVI
drept al Dâmboviei, între Bd.
Iuliu Maniu i Vasile Milea la S i
os. Grozveti la E ;carou
cadastral:13 - 14; IH(*)

117 B-I-s-B-17891 Mnstirea Antim - necropol municipiul BUCURETI Între str. Justiiei, George sec. XVIII-XIX
Georgescu i Antim Ivireanu
;carou cadastral:15 - 16; CB(*)

118 B-I-s-B-17892 Piaa Unirii municipiul BUCURETI În Piaa Unirii ;carou


cadastral:15 - 16; CB(*)

119 B-I-m-B-17892.01 Vestigiile Palatului Brâncoveanu municipiul BUCURETI În Piaa Unirii ;carou sec. XVII - XVIII
cadastral:15 - 16; CB(*)

120 B-I-m-B-17892.02 Aezare municipiul BUCURETI În Piaa Unirii ;carou sec. IX - XI


cadastral:15 - 16; CB(*)

121 B-I-s-B-17893 Piaa Universitii municipiul BUCURETI În Piaa Universitii ;carou


cadastral:13 - 14; CB(*)

122 B-I-m-B-17893.01 Fundaiile ansamblului "Sf. Sava" municipiul BUCURETI În Piaa Universitii ;carou sec. XVII - XVIII
cadastral:13 - 14; CB(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

189
190
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

123 B-I-m-B-17893.02 Necropol municipiul BUCURETI În Piaa Universitii ;carou sec. XVI - XVII
cadastral:13 - 14; CB(*)

124 B-I-s-B-17894 Bd. I. C. Brtianu, nr. 1 municipiul BUCURETI Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu
i în curtea Spitalului Colea
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


125 B-I-m-B-17894.01 Fundaiile turnului Colea municipiul BUCURETI Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu
i în curtea Spitalului Colea
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

126 B-I-m-B-17894.02 Necropol municipiul BUCURETI Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu sec. XVIII - XIX
i în curtea Spitalului Colea
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

127 B-I-s-B-17895 Biserica Sf. Gheorghe Nou municipiul BUCURETI Între Bd. I. C. Brtianu, str.
Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi
;carou cadastral:13 - 14; AA'(*)

128 B-I-m-B-17895.01 Necropol municipiul BUCURETI Între Bd. I. C. Brtianu, str. Epoca medieval
Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi
;carou cadastral:13 - 14; AA'(*)

129 B-I-m-B-17895.02 Fundaiile caselor egumeneti municipiul BUCURETI Între Bd. I. C. Brtianu, str. sec. XVII
Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi
;carou cadastral:13 - 14; AA'(*)

130 B-I-m-B-17895.03 Fundaiile hanului "Sf. Gheorghe Nou" municipiul BUCURETI Între Bd. I. C. Brtianu, str. sec. XVII
Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi
;carou cadastral:13 - 14; AA'(*)

131 B-I-s-A-17896 Curtea Veche municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

132 B-I-m-A-17896.01 Ruinele Palatului domnesc municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez sec. XV - XVIII
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

133 B-I-m-A-17896.02 Fundaiile cetii Bucuretilor municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez sec. XV
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

134 B-I-m-A-17896.03 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez sec. IX - XI
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

135 B-I-m-A-17896.04 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez sec. VI - VII
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

136 B-I-m-A-17896.05 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez sec. III - IV

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

137 B-I-m-A-17896.06 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez Latène
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

138 B-I-m-A-17896.07 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez Epoca bronzului
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

139 B-I-m-A-17896.08 Aezare municipiul BUCURETI Între str. Covaci i str. Francez Neolitic
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

140 B-I-s-B-17897 Piaa de Flori - fundaiile Bisericii Sf. Anton municipiul BUCURETI Între str. epcari i str. Francez prima jum. sec. XVIII
;carou cadastral:13 - 14; CB(*)

141 B-I-s-B-17898 Dealul Patriarhiei municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, la


E de Bd. Regina Maria, suprapus
de Aleea Dealul Mitropoliei i de
str. Patriarhiei ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

142 B-I-m-B-17898.01 Necropol municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, la sec. XVII - XIX
E de Bd. Regina Maria, suprapus
de Aleea Dealul Mitropoliei i de
str. Patriarhiei ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

143 B-I-m-B-17898.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, la Epoca bronzului,
E de Bd. Regina Maria, suprapus cultura Glina III
de Aleea Dealul Mitropoliei i de
str. Patriarhiei ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

191
192
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

144 B-I-s-B-17899 Dealul Radu Vod municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei,
între Bd. Mreti, Splaiul Unirii
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

145 B-I-m-B-17899.01 Necropol municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. XV - XVIII
între Bd. Mreti, Splaiul Unirii

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

146 B-I-m-B-17899.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, a doua jum. sec. XV -
între Bd. Mreti, Splaiul Unirii sec. XVI
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

147 B-I-m-B-17899.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. IX - XI


între Bd. Mreti, Splaiul Unirii
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

148 B-I-m-B-17899.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. VI - VII
între Bd. Mreti, Splaiul Unirii
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

149 B-I-m-B-17899.05 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. IV


între Bd. Mreti, Splaiul Unirii
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

150 B-I-m-B-17899.06 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, Latène


între Bd. Mreti, Splaiul Unirii
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

151 B-I-m-B-17899.07 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, Epoca bronzului,
între Bd. Mreti, Splaiul Unirii cultura Glina III
i str. Oielor ;carou
cadastral:15 - 16; AA'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

152 B-I-s-B-17900 Biserica Rsvan municipiul BUCURETI Între Calea Moilor, str. Cavafii
Vechi i Florescu ;carou
cadastral:13 - 14; AA'(*)

153 B-I-m-B-17900.01 Necropol municipiul BUCURETI Între Calea Moilor, str. Cavafii sec. XVII - XIX
Vechi i Florescu ;carou
cadastral:13 - 14; AA'(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


154 B-I-m-B-17900.02 Aezare meteugreasc municipiul BUCURETI Între Calea Moilor, str. Cavafii sec. XV - XVI
Vechi i Florescu ;carou
cadastral:13 - 14; AA'(*)

155 B-I-s-B-17901 Biserica Slobozia municipiul BUCURETI Str. Leon Vod, nr. 3, la
intersecia Bd. Mreti cu Bd.
Dimitrie Cantemir i Calea
erban Vod ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

156 B-I-m-B-17901.01 Mormântul colectiv al btliei din 1631, municipiul BUCURETI Str. Leon Vod, nr. 3, la
condus de Matei Aga din Brâncoveni intersecia Bd. Mreti cu Bd.
Dimitrie Cantemir i Calea
erban Vod ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

157 B-I-m-B-17901.02 Necropol municipiul BUCURETI Str. Leon Vod, nr. 3, la sec. XVII - XIX
intersecia Bd. Mreti cu Bd.
Dimitrie Cantemir i Calea
erban Vod ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

158 B-I-m-B-17901.03 Aezare municipiul BUCURETI Str. Leon Vod, nr. 3, la sec. XVII - XIX
intersecia Bd. Mreti cu Bd.
Dimitrie Cantemir i Calea
erban Vod ;carou
cadastral:15 - 16; CB(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

193
194
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

159 B-I-s-B-17902 Foiorul Mavrocordailor municipiul BUCURETI Pe malul stâng al Dâmboviei,


spre str. Brânduelor, la
intersecia str. Foiorului cu
Reîntregirii ;carou cadastral:17 -
18; B'C'(*)

160 B-I-m-B-17902.01 Fundaiile casei Mavrocordailor municipiul BUCURETI Pe malul stâng al Dâmboviei, sec. XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


spre str. Brânduelor, la
intersecia str. Foiorului cu
Reîntregirii ;carou cadastral:17 -
18; B'C'(*)

161 B-I-m-B-17902.02 Necropol municipiul BUCURETI Pe malul stâng al Dâmboviei, sec. XVIII - XIX
spre str. Brânduelor, la
intersecia str. Foiorului cu
Reîntregirii ;carou cadastral:17 -
18; B'C'(*)

162 B-I-m-B-17902.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul stâng al Dâmboviei, sec. XVII - XIX
spre str. Brânduelor, la
intersecia str. Foiorului cu
Reîntregirii ;carou cadastral:17 -
18; B'C'(*)

163 B-I-m-B-17902.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul stâng al Dâmboviei, sec. VI - VII
spre str. Brânduelor, la
intersecia str. Foiorului cu
Reîntregirii ;carou cadastral:17 -
18; B'C'(*)

164 B-I-s-B-17903 Biserica Dobroteasa municipiul BUCURETI Între Calea Vcreti, str. V.
Stanciu i Piscului ;carou
cadastral:17 - 18; AA'(*)

165 B-I-m-B-17903.01 Necropol municipiul BUCURETI Între Calea Vcreti, str. V. sec. XVI - XVIII
Stanciu i Piscului ;carou
cadastral:17 - 18; AA'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

166 B-I-m-B-17903.02 Aezare municipiul BUCURETI Între Calea Vcreti, str. V. sec. XVI - XVIII
Stanciu i Piscului ;carou
cadastral:17 - 18; AA'(*)

167 B-I-s-A-17904 Dealul Piscului municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

168 B-I-m-A-17904.01 Necropol municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept sec. XIV - XVI
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

169 B-I-m-A-17904.02 Necropol municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept sec. III - IV
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

170 B-I-m-A-17904.03 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept sec. IX - XI
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

171 B-I-m-B-17904.04 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept Latène
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

172 B-I-m-A-17904.05 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept Epoca bronzului,
al Dâmboviei, între Lacul cultura Tei
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

195
196
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

173 B-I-m-A-17904.06 Aezare municipiul BUCURETI Parcul Tineretului, pe malul drept Neolitic
al Dâmboviei, între Lacul
Tineretului la NV, str. Dâmbului
la S ;carou cadastral:19 - 20 i
21 - 22; AA'(*)

174 B-I-s-B-17905 Mrior municipiul BUCURETI Cartierul Vcreti, pe malul

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


drept al Dâmboviei, între Calea
Vcreti, str. Mrior i
Simigiului ;carou cadastral:21 -
22; B'C'(*)

175 B-I-m-B-17905.01 Necropol municipiul BUCURETI Cartierul Vcreti, pe malul sec. XVIII
drept al Dâmboviei, între Calea
Vcreti, str. Mrior i
Simigiului ;carou cadastral:21 -
22; B'C'(*)

176 B-I-m-B-17905.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Vcreti, pe malul sec. XVIII
drept al Dâmboviei, între Calea
Vcreti, str. Mrior i
Simigiului ;carou cadastral:21 -
22; B'C'(*)

177 B-I-m-B-17905.03 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Vcreti, pe malul Latène


drept al Dâmboviei, între Calea
Vcreti, str. Mrior i
Simigiului ;carou cadastral:21 -
22; B'C'(*)

178 B-I-s-B-17906 Lunca Bârzeti municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei,


imediat la N de str. Svineti
;carou cadastral:23 - 24; D'E'(*)

179 B-I-m-B-17906.01 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. XVIII - XIX
imediat la N de str. Svineti
;carou cadastral:23 - 24; D'E'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

180 B-I-m-B-17906.02 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. VI p. Chr.
imediat la N de str. Svineti
;carou cadastral:23 - 24; D'E'(*)

181 B-I-m-B-17906.03 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, sec. II - IV p. Chr.
imediat la N de str. Svineti
;carou cadastral:23 - 24; D'E'(*)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


182 B-I-m-B-17906.04 Aezare municipiul BUCURETI Pe malul drept al Dâmboviei, Epoca bronzului,
imediat la N de str. Svineti cultura Tei
;carou cadastral:23 - 24; D'E'(*)

183 B-I-s-B-17907 CET Dudeti municipiul BUCURETI Cartierul Titan, pe malul stâng al
Dâmboviei, la E de C.E.T.
Dudeti, suprapus de str. Drumul
Lunca Dochiei, Drumul Lunca
Veche, Drumul Lunca Cetii,
Drumul Mierii i Drumul Malul
Spart ;carou cadastral:23 - 24;
AA' i B'C'(*)

184 B-I-m-B-17907.01 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Titan, pe malul stâng al Latène
Dâmboviei, la E de C.E.T.
Dudeti, suprapus de str. Drumul
Lunca Dochiei, Drumul Lunca
Veche, Drumul Lunca Cetii,
Drumul Mierii i Drumul Malul
Spart ;carou cadastral:23 - 24;
AA' i B'C'(*)

185 B-I-m-B-17907.02 Aezare municipiul BUCURETI Cartierul Titan, pe malul stâng al Epoca bronzului,
Dâmboviei, la E de C.E.T. cultura Glina III
Dudeti, suprapus de str. Drumul
Lunca Dochiei, Drumul Lunca
Veche, Drumul Lunca Cetii,
Drumul Mierii i Drumul Malul
Spart ;carou cadastral:23 - 24;
AA' i B'C'(*)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

197
198
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

186 B-I-m-B-17908 Ruinele Hanului Stavropoleos municipiul BUCURETI Str. Potei col cu str. 1722-1724
Stavropoleos

187 B-II-s-A-17909 Centrul istoric municipiul BUCURETI Delimitare: la Nord - Bd. sec. XVI - XX
Elisabeta (de la intersecia cu
Calea Victoriei), Bd. Carol (pân
la intersecia cu str. Hristo

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Botev); la Est - str. Hristo Botev
(de la intersecia cu Bd. Carol
pân la intersecia cu Bd.
Corneliu Coposu); la Sud - Bd.
Corneliu Coposu (de la
intersecia cu str. Hristo Botev),
Splaiul Independenei (pân la
intersecia cu Calea Victoriei); la
Vest: Calea Victoriei (de la
intersecia cu Splaiul
Independenei pân la intersecia
cu Bd. Elisabeta)

188 B-II-s-B-17910 Sit I municipiul BUCURETI Splaiul Independenei - str.


Vasile Pârvan - str. Berzei - str.
Buzeti - str. Sevastopol - str.
Grigore Alexandrescu - str.
Polon - str. Mihai Eminescu -
str. Traian - str. Popa Nan - str.
epe Vod - str. Traian - str. dr.
Maximilian Popper. - str. Anton
Pann - Bd. Mircea Vod - Bd.
Corneliu Coposu - str. Halelor

189 B-II-s-B-17911 Sit II municipiul BUCURETI Splaiul Independenei - Bd.


Libertii - Piaa Maria - Bd.
George Cobuc - str. Gazelei -
str. Mitropolit Filaret - Piaa Grii
Filaret - str. Dr. C. Istrati - Piaa
Libertii - Bd. Mreti - Bd.
Dimitrie Cantemir - Piaa Unirii -
str. Halelor

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

190 B-II-s-B-17912 Sit III municipiul BUCURETI Splaiul Independenei - Piaa


Unirii - Bd. Unirii - Bd. Libertii

191 B-II-s-B-17913 Parcelarea Bazilescu municipiul BUCURETI Bd. Laminorului - str. Fabrica de sf. sec. XIX - prima
Crmid -str. Elocinei - str. jum. sec. XX
Neajlovului - str. Coralilor - str.
Piatra Morii - Bd. Gloriei - str.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Triumfului - str. Lstriului - str.
Mandolinei - str. Renaterii - os.
Chitila

192 B-II-s-B-17914 Parcelarea Grant municipiul BUCURETI os. Giuleti - str. Alizeului - str. 1912
Dr. Cristian Pascal - str.
Chibzuinei - str. Larisa - str.
Stoica Vizitiul - Bd. Regiei - os.
Orhideelor

193 B-II-s-B-17915 Parcelarea Progresul municipiul BUCURETI os. Giurgiului - str. Turnu prima jum. sec. XX
Mgurele - str. Pogoanelor -
Drumul Bercenarului

194 B-II-s-B-17916 Parcelarea Dristor municipiul BUCURETI Str. Caloian Judeul - str. lt. Aurel 1915-1919
Botea - str. Dristor - Intr.
Amazoanei - str. Cercelu - str.
Diligenei - str. Negoiu

195 B-II-s-B-17917 Parcelarea Clrai-Hârjeu municipiul BUCURETI Piaa Eudoxiu Hurmuzachi - Bd. 1926
Basarabia - str. Arh. D. Hârjeu -
str. Arh. Gheorghe Sterian - str.
Maior Coravu - os. Mihai Bravu

196 B-II-s-B-17918 Parcelarea Iancului municipiul BUCURETI os. Iancului - str. Lt. Victor 1913
Manu- str. Vatra Luminoas - str.
Dr. mr. Laureniu Claudian

197 B-II-s-B-17919 Parcelarea Iancului municipiul BUCURETI Str. Gheorghe Folescu - str. prima jum. sec. XX
Vatra Luminoas - str.
Sarafineti - os. Iancului

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

199
200
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

198 B-II-s-B-17920 Parcelarea Gara Obor, fost Ferdinand I municipiul BUCURETI Str. Baicului - Bd. Gara Obor - înc. sec. XX
Bd. Ferdinand - str. Eufrosin
Poteca

199 B-II-s-B-17921 Parcelarea Negroponte municipiul BUCURETI Calea Floreasca - str. Glucozei - prima jum. sec. XX
str. Rahmaninov - str. Grditea
Floretilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


200 B-II-s-B-17922 Parcelarea Fabrica de Chibrituri municipiul BUCURETI Str. Fabrica de Chibrituri - os. sf. sec. XIX
Viilor (parial) - Intr. Învoirii

201 B-II-s-B-17923 Parcelarea Villacrosse municipiul BUCURETI Str. Bniei - str. Cavafii Vechi - 1848
str. Colei - Bd. I. C. Brtianu

202 B-II-s-A-17924 Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.) municipiul BUCURETI Str. Armindenului - str. Jean prima jum. sec. XX
Monet - Bd. Mircea Eliade - Bd.
Aviatorilor

203 B-II-s-B-17925 Parcelarea Dorobani municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor - Bd. Iancu de prima jum. sec. XX
Hunedoara - Calea Dorobanilor -
str. Ermil Pangratti - str. Aviator
Gh. Demetriade - Piaa
Aviatorilor

204 B-II-s-B-17926 Parcelarea Pieptnari municipiul BUCURETI Str. Ion Biculescu - os. Viilor - prima jum. sec. XX
str. Dumitru Botez - str.
Constantin Mnescu- Bd.
Pieptnari - str. Tudor Dragu

205 B-II-s-B-17927 Parcelarea erban Vod municipiul BUCURETI Calea erban Vod - str. soldat prima jum. sec. XX
Ilie erban - str. Nicopole

206 B-II-s-B-17928 Parcelarea Verziori municipiul BUCURETI Str. Verziori înc. sec. XIX

207 B-II-m-B-17929 Casa Nifon Mitropolitul municipiul BUCURETI Str. 11 iunie 2 sector 4 sf. sec. XIX

208 B-II-m-B-17930 Imobil (PMB) municipiul BUCURETI Str. Academiei 3-5 sector 1 , Bd. sf. sec. XIX
Elisabeta 15-19

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

209 B-II-m-A-17931 Biserica „Sf. Nicolae“ - Dintr-o zi municipiul BUCURETI Str. Academiei 22 sector 1 1702,1915

210 B-II-m-B-17932 Cas municipiul BUCURETI Str. Afluentului 30 sector 1 1900

211 B-II-m-B-17933 Cas municipiul BUCURETI Str. Albac 25 sector 1 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


212 B-II-m-B-17939 Casa Gh. Cantacuzino municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 1-3 sector 1935
1

213 B-II-m-B-17940 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

214 B-II-m-B-17941 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

215 B-II-m-B-17942 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 7 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

216 B-II-m-B-17943 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

217 B-II-m-B-17944 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 9 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

218 B-II-m-B-17945 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

219 B-II-m-B-17946 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 13 sector 1 1900

220 B-II-m-B-17947 Muzeul Frederick i Cecilia Cuescu Storck municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 16 sector 1 1914

221 B-II-m-B-17948 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

201
202
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

222 B-II-m-B-17949 Cas municipiul BUCURETI Str. Alecsandri Vasile 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

223 B-II-m-B-17950 Casa Iulia Constantinescu municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 6 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

224 B-II-m-B-17951 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 10 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


sector 1 jum. sec. XX

225 B-II-m-B-17952 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 12 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

226 B-II-m-B-17953 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 14 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

227 B-II-m-B-17954 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 26 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

228 B-II-m-B-17955 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 28 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

229 B-II-m-B-17956 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 32-34 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

230 B-II-m-B-17957 Cas municipiul BUCURETI Str. Alexandrescu Grigore 39 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

231 B-II-m-B-17958 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 4 sector 1 prima jum. sec. XX

232 B-II-m-B-17959 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 5 sector 1 prima jum. sec. XX

233 B-II-m-B-17960 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 6 sector 1 prima jum. sec. XX

234 B-II-m-B-17961 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 7 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

235 B-II-m-B-17962 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 8 sector 1 prima jum. sec. XX

236 B-II-m-B-17963 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 14 sector 1 prima jum. sec. XX

237 B-II-m-B-17964 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 19 sector 1 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


238 B-II-m-B-17965 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 22 sector 1 prima jum. sec. XX

239 B-II-m-B-17966 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 23 sector 1 prima jum. sec. XX

240 B-II-m-B-17967 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 33 sector 1 prima jum. sec. XX

241 B-II-m-B-17968 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 34 sector 1 prima jum. sec. XX

242 B-II-m-B-17969 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 35 sector 1 prima jum. sec. XX

243 B-II-m-B-17970 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 37 sector 1 prima jum. sec. XX

244 B-II-m-B-17971 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 38 sector 1 prima jum. sec. XX

245 B-II-m-B-17972 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 40 sector 1 prima jum. sec. XX

246 B-II-m-B-17973 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 41 sector 1 prima jum. sec. XX

247 B-II-m-B-17974 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 43 sector 1 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

203
204
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

248 B-II-m-B-17975 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 44 sector 1 prima jum. sec. XX

249 B-II-m-B-17976 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 45 sector 1 prima jum. sec. XX

250 B-II-m-B-17977 Cas municipiul BUCURETI Aleea Alexandru 47 sector 1 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


251 B-II-m-B-17978 Cas municipiul BUCURETI Intr. Alexe Marin 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

252 B-II-m-B-17979 Cas municipiul BUCURETI Intr. Alexe Marin 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

253 B-II-m-B-17980 Cas municipiul BUCURETI Intr. Alexe Marin 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

254 B-II-m-B-17981 Cas municipiul BUCURETI Intr. Alexe Marin 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

255 B-II-m-B-17982 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 1 sf. sec. XIX
sector 1

256 B-II-m-B-17983 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 2 sf. sec. XIX
sector 1

257 B-II-m-B-17984 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 3-5 sf. sec. XIX
sector 1

258 B-II-m-B-17985 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 4 sf. sec. XIX
sector 1

259 B-II-m-B-17986 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 6 sf. sec. XIX
sector 1

260 B-II-m-B-17987 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 8 sf. sec. XIX
sector 1

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

261 B-II-m-B-17988 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 9A sf. sec. XIX
sector 1

262 B-II-m-B-17989 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 10 sf. sec. XIX
sector 1

263 B-II-m-B-17990 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 16 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


sector 1

264 B-II-m-B-17991 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 18 sf. sec. XIX
sector 1

265 B-II-m-B-17992 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 23-25 sf. sec. XIX
sector 1

266 B-II-m-B-17993 Casa Theodor Aman municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 27 sf. sec. XIX
sector 1

267 B-II-m-B-17994 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 30 sf. sec. XIX
sector 1

268 B-II-m-B-17995 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 31 sf. sec. XIX
sector 1

269 B-II-m-B-17996 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 38 sf. sec. XIX
sector 1

270 B-II-m-B-17997 Cas municipiul BUCURETI Str. Aman Theodor pictor 40 sf. sec. XIX
sector 1

271 B-II-m-B-19101 Cas municipiul BUCURETI Str. Andri Ivo 1 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

272 B-II-m-B-19102 Cas municipiul BUCURETI Str. Andri Ivo 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

273 B-II-m-B-19103 Cas municipiul BUCURETI Str. Andri Ivo 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

205
206
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

274 B-II-m-B-19104 Cas municipiul BUCURETI Str. Andri Ivo 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

275 B-II-m-B-19105 Cas municipiul BUCURETI Str. Andri Ivo 5 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

276 B-II-m-B-17998 Cas municipiul BUCURETI Str. Ankara 2 sector 1 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


277 B-II-m-B-17999 Cas municipiul BUCURETI Str. Ankara 4 sector 1 prima jum. sec. XX

278 B-II-m-A-18001 Arcul de Triumf municipiul BUCURETI Piaa Arcul de Triumf f.n. sector 1 1936

279 B-II-m-B-18002 Imobil municipiul BUCURETI Str. Armeneasc 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

280 B-II-m-B-18003 Cas municipiul BUCURETI Str. Armeneasc 35 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

281 B-II-m-B-18004 Casa Dimitrie Gusti municipiul BUCURETI Str. Armindenului 4 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

282 B-II-m-B-18005 Cas municipiul BUCURETI Str. Armindenului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

283 B-II-m-B-18006 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

284 B-II-m-B-18007 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

285 B-II-m-B-18008 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

286 B-II-m-B-18009 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

287 B-II-m-B-18010 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

288 B-II-m-B-18011 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

289 B-II-m-B-18012 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


jum. sec. XX

290 B-II-m-B-18013 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

291 B-II-m-B-18014 Cas municipiul BUCURETI Str. Atelierului 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

292 B-II-m-B-18015 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 2bis sector 1 sf. sec. XX

293 B-II-m-B-18016 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 3 sector 1 sf. sec. XX

294 B-II-m-B-18017 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 4 sector 1 sf. sec. XX

295 B-II-m-B-18018 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 6 sector 1 sf. sec. XX

296 B-II-m-B-18019 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 8 sector 1 sf. sec. XX

297 B-II-m-B-18020 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 12 sector 1 sf. sec. XX

298 B-II-m-B-18021 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 16 sector 1 sf. sec. XX

299 B-II-m-B-18022 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 18 sector 1 sf. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

207
208
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

300 B-II-m-B-18023 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 20 sector 1 sf. sec. XX

301 B-II-m-B-18024 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 22 sector 1 sf. sec. XX

302 B-II-m-B-18025 Vil municipiul BUCURETI Str. Atena 24-26 sector 1 sf. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


303 B-II-a-B-18026 Centrul de Plasament "Sfânta Ecaterina" municipiul BUCURETI Bd. Averescu Al. mareal 17 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

304 B-II-m-B-18027 Restaurantul "Pescru" municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor f.n. sector 1 (în prima jum. sec. XX
incinta Parcului Herstru)

305 B-II-m-B-18028 Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 1 sector 1 prima jum. sec. XX

306 B-II-m-B-18029 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 3 sector 1 sf. sec. XIX-prima
jum. sec. XX

307 B-II-m-B-18030 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 5 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

308 B-II-m-B-18031 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 7 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

309 B-II-m-B-18032 Casa Oromolu municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 8 sector 1 1927

310 B-II-m-B-18033 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 9 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

311 B-II-m-B-18034 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 11 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

312 B-II-m-B-18035 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 13 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

313 B-II-m-B-18036 Fostul garaj regal municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 16 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

314 B-II-m-B-18037 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 24 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

315 B-II-m-B-18038 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 32 sector 1 sf. sec. XIX -prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


jum. sec. XX

316 B-II-m-B-18039 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 40 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

317 B-II-m-B-18040 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 42 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

318 B-II-m-B-18041 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 46 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

319 B-II-m-B-18042 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 50 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

320 B-II-m-B-18043 Cas municipiul BUCURETI Bd. Aviatorilor 51-53 sector 1 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

321 B-II-m-B-18044 Cas municipiul BUCURETI Str. Avram Iancu 1 sector 2 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

322 B-II-m-B-18045 Cas municipiul BUCURETI Str. Avram Iancu 5-5A sector 2 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

323 B-II-m-B-18046 Fost cinematograf municipiul BUCURETI Str. Avrig 1 sector 2 sf. sec. XIX -prima
jum. sec. XX

324 B-II-m-B-18049 Cas municipiul BUCURETI Str. Avrig 6 sector 2 prima jum. sec. XX

325 B-II-m-B-18050 Imobil municipiul BUCURETI Str. Avrig 18 sector 2 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

209
210
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

326 B-II-m-B-18051 Cas municipiul BUCURETI Str. Avrig 78 sector 2 prima jum. sec. XX

327 B-II-m-B-18052 Cas municipiul BUCURETI Str. Avrig 80A sector 2 prima jum. sec. XX

328 B-II-m-B-18053 Cas municipiul BUCURETI Str. Axinte Uricariul 23 sector 1 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


329 B-II-m-B-18054 Cas municipiul BUCURETI Str. Axinte Uricariul 25-27 sector prima jum. sec. XX
1

330 B-II-m-B-18055 Casa George Bacovia municipiul BUCURETI Str. Bacovia George 63 sector 4 prima jum. sec. XX

331 B-II-a-B-18056 Ansamblul de arhitectur "Str. Baia de Fier nr. municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier sector 3 sf. sec. XIX
1-7"

332 B-II-m-B-18057 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 1A sector 3 sf. sec. XIX

333 B-II-m-B-18058 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 3 sector 3 sf. sec. XIX

334 B-II-m-B-18059 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 4 sector 3 sf. sec. XIX

335 B-II-m-B-18060 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 5 sector 3 sf. sec. XIX

336 B-II-m-B-18061 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 6 sector 3 sf. sec. XIX

337 B-II-m-B-18062 Cas municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 8 sector 3 sf. sec. XIX

338 B-II-m-B-18063 Imobil municipiul BUCURETI Str. Baia de Fier 10 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

339 B-II-m-B-18064 Cas municipiul BUCURETI Str. Balaban Emil 6 sector 1 înc. sec. XX

340 B-II-m-B-18065 Cas municipiul BUCURETI Str. Balaban Emil 8 sector 1

341 B-II-m-B-18066 Cas municipiul BUCURETI Str. Balaban Emil 9 sector 1 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


342 B-II-m-B-18067 Cas municipiul BUCURETI Str. Balaban Emil 11 sector 1 înc. sec. XX

343 B-II-m-B-18068 Cas municipiul BUCURETI Str. Baldovin Pârclabul 1 sector sf. sec. XIX - prima
1 jum. sec. XX

344 B-II-m-B-18069 Cas municipiul BUCURETI Str. Baldovin Pârclabul 14 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

345 B-II-m-B-18070 Cas municipiul BUCURETI Str. Baldovin Pârclabul 16 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

346 B-II-m-B-18071 Cas municipiul BUCURETI Str. Baldovin Pârclabul 18 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

347 B-II-m-B-18072 Cas municipiul BUCURETI Str. Baldovin Pârclabul 20 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

348 B-II-m-B-18073 Primria Sectorului 1 municipiul BUCURETI Bd. Banul Manta 9 sector 1 1927-1929

349 B-II-m-B-18075 Cas municipiul BUCURETI Str. Banului 3 sector 1 sf. sec. XIX

350 B-II-m-A-18076 Biserica „Sf. Nicolae" - Udricani municipiul BUCURETI Str. Barasch Iuliu dr. 11 sector 3 1735,1834, 1940

351 B-II-m-B-18077 Cas municipiul BUCURETI Str. Barasch Iuliu dr. 15 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

211
212
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

352 B-II-m-B-18078 Cas municipiul BUCURETI Str. Barierei 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

353 B-II-a-A-18091 Halele Uzinei "Malaxa" municipiul BUCURETI Bd. Basarabia 256 sector 3 1933

354 B-II-a-A-18092 Fabrica de evi "Republica“ municipiul BUCURETI Bd. Basarabia 256A sector 3 1936-1938

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


355 B-II-a-B-18093 Ansamblul de arhitectur "Str. Batitei" municipiul BUCURETI Str. Batitei , între str. Jean Louis sf. sec. XIX - prima
Calderon i str. Vasile Lascr jum. sec. XX
sector 2

356 B-II-m-B-18094 Casa Nicolae Filipescu municipiul BUCURETI Str. Batitei 13 sector 2 sf. sec. XIX

357 B-II-m-A-18095 Biserica „Sf. Nicolae" - Batite municipiul BUCURETI Str. Batitei 21 sector 2 , Str. 1764,sec. XIX
Praporgescu David g-ral 2 sector
2

358 B-II-m-B-18096 Casa bancherului Hermann Speier municipiul BUCURETI Str. Batitei 24A sector 2 1900

359 B-II-m-B-18097 Cas municipiul BUCURETI Str. Batitei 39 sector 2 1897-1911

360 B-II-a-B-18098 Ansamblul de arhitectur "Str. Bcani" municipiul BUCURETI Str. Bcani sector 3 sf. sec. XIX

361 B-II-m-B-18099 Cas municipiul BUCURETI Str. Bcani 3 sector 3 sf. sec. XIX

362 B-II-m-B-18100 Prvlie municipiul BUCURETI Str. Bcani 4 sector 3 sf. sec. XIX

363 B-II-m-B-18101 Prvlie municipiul BUCURETI Str. Bcani 6 sf. sec. XIX

364 B-II-m-B-18102 Cas municipiul BUCURETI Str. Blcescu Costache 7 sector sf. sec. XIX
1

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

365 B-II-a-B-18103 Ansamblul de arhitectur "Bd. Nicolae municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae , între str. prima jum. sec. XX
Blcescu" C. A. Rosetti i str. Batitei sector
1

366 B-II-m-B-18104 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae 7-9 sector prima jum. sec. XX
1

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


367 B-II-m-B-18105 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae 24 sector 1 prima jum. sec. XX

368 B-II-m-B-18106 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae 26 sector 1 prima jum. sec. XX

369 B-II-m-A-18107 Biserica "Prea Sfântul Mântuitor" - Italian municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae 28 sector 1 prima jum. sec. XX

370 B-II-m-B-18108 Bloc Malaxa-Burileanu municipiul BUCURETI Bd. Blcescu Nicolae 35-35 A 1935-1937
sector 1

371 B-II-m-B-18109 Fostele grajduri ale Societii Naionale de municipiul BUCURETI Str. Bneasa Ancua 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima
Îngrijire a Cailor jum. sec. XX

372 B-II-a-B-18110 Ansamblul de arhitectur "Str. Bniei" municipiul BUCURETI Str. Bniei sector 3 sf. sec. XIX

373 B-II-m-B-18111 Cas cu prvlie municipiul BUCURETI Str. Bniei 3 sector 3 sf. sec. XIX

374 B-II-m-B-18112 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 11 sector 3 sf. sec. XIX

375 B-II-m-B-18113 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 15 sector 3 sf. sec. XIX

376 B-II-m-B-18114 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 17 sector 3 sf. sec. XIX

377 B-II-m-B-18115 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 19 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

213
214
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

378 B-II-m-B-18116 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 21 sector 3 sf. sec. XIX

379 B-II-m-B-18117 Cas municipiul BUCURETI Str. Bniei 23 sector 3 sf. sec. XIX

380 B-II-m-B-18118 Biserica "Sf. Maria a Darurilor" - Briei municipiul BUCURETI Str. Briei 27 sector 3 1828,sec. XVII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


381 B-II-m-B-18119 Imobil municipiul BUCURETI Str. Briei 33 sector 3 sec. XIX

382 B-II-m-B-18120 Case municipiul BUCURETI Str. Briei 46-48 sector 3 sec. XIX

383 B-II-m-B-18121 Cas municipiul BUCURETI Str. Belgrad 4 sector 1 prima jum. sec. XX

384 B-II-m-B-18122 Cas municipiul BUCURETI Str. Belgrad 8 sector 1 prima jum. sec. XX

385 B-II-m-B-18123 Cas municipiul BUCURETI Str. Belgrad 10-12 sector 1 prima jum. sec. XX

386 B-II-m-B-18124 Cas municipiul BUCURETI Str. Belgrad 14 sector 1 prima jum. sec. XX

387 B-II-m-B-18125 Cas municipiul BUCURETI Str. Berechet 10A sector 2 prima jum. sec. XX

388 B-II-m-B-18126 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 5 sector sf. sec. XIX
1

389 B-II-m-B-18127 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 7 sector sf. sec. XIX
1

390 B-II-m-B-18128 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 8 sector sf. sec. XIX
1

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

391 B-II-m-B-18129 Casa C. Fonilescu municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 8A sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

392 B-II-m-B-18130 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 10 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

393 B-II-m-B-18131 Casa Robescu municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 12 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


sector 1 jum. sec. XX

394 B-II-m-A-18132 Catedrala romano-catolic „Sf. Iosif“ municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 17 1875-1880
sector 1

395 B-II-m-B-18133 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 18 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

396 B-II-m-B-18134 Palatul Mitropolitan Romano-Catolic municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 19 1925
sector 1

397 B-II-m-B-18135 Palatul Ministerului Cultelor i Artelor, azi municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 28-30 prima jum. sec. XX
Ministerul Educaiei i Cercetrii sector 1

398 B-II-m-B-18136 Imobil municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 36 1935


sector 1

399 B-II-m-B-18137 Cas municipiul BUCURETI Str. Berthelot H. M. g-ral 90 sf. sec. XIX - prima
sector 1 jum. sec. XX

400 B-II-m-B-18138 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 42 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

401 B-II-m-B-18139 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

402 B-II-m-B-18140 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

403 B-II-m-B-18141 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 58 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

215
216
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

404 B-II-m-B-18142 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 81 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

405 B-II-m-B-18143 Cas municipiul BUCURETI Str. Berzei 89 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

406 B-II-m-B-18144 Aezmintele I. C. Brtianu municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 5-7 sector 1 1908

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


407 B-II-m-B-18145 Cas municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 6 sector 1 sf. sec. XIX

408 B-II-m-A-18146 Casa Mia Biciclista municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 9 sector 1 , 1900
Str. Christian Tell 11 sector 1

409 B-II-m-B-18147 Cas municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 10 sector 1 sf. sec. XIX

410 B-II-m-B-18148 Biserica Amzei municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 12 sector 1 1898-1901

411 B-II-m-B-18149 Ambasada Republicii Franceze municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 13-15 sector sf. sec. XIX
1

412 B-II-m-B-18150 Cas municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 14 sector 1 sf. sec. XIX

413 B-II-m-B-18151 Cas municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 16-18 sector sf. sec. XIX
1

414 B-II-m-B-18152 Imobil municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 20 sector 1 sf. sec. XIX

415 B-II-m-B-18153 Casa Oteteleanu municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 21-23 sector sf. sec. XIX
1

416 B-II-m-B-18154 Imobil municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 22 sector 1 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

417 B-II-m-B-18155 Imobil municipiul BUCURETI Str. Biserica Amzei 24 sector 1 sf. sec. XIX

418 B-II-m-A-18156 Universitatea de Arhitectur i Urbanism "Ion municipiul BUCURETI Str. Biserica Enei 1 sector 1 1912-1927
Mincu" - corpul vechi

419 B-II-a-A-18157 Mnstirea Mrcua municipiul BUCURETI Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 sec. XVI - XVIII

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


420 B-II-m-A-18157.01 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavril" municipiul BUCURETI Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 1587,sec. XVI - XVIII

421 B-II-m-A-18157.02 Turn clopotni municipiul BUCURETI Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 sec. XIX

422 B-II-m-A-18157.03 Chilii municipiul BUCURETI Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 sec. XIX

423 B-II-a-B-18158 Ansamblul Bisericii Rsvan municipiul BUCURETI Intr. Biserica Rsvan 3 sector 3 sec. XVIII

424 B-II-m-B-18158.01 Biserica „Adormirea Maicii Domnului“, „Sf. municipiul BUCURETI Intr. Biserica Rsvan 3 sector 3 înc. sec. XVIII,1847
Filofteia“ - Rsvan

425 B-II-m-B-18158.02 Casa parohial municipiul BUCURETI Intr. Biserica Rsvan 3 sector 3 a doua jum. sec. XIX

426 B-II-m-B-18159 Cas municipiul BUCURETI Intr. Bitolia 5 sector 1 prima jum. sec.XX

427 B-II-m-B-18160 Cas municipiul BUCURETI Str. Blank Louis arh. 8 sector 1 1898

428 B-II-m-B-18161 Casa George Murnu municipiul BUCURETI Str. Blank Louis arh. 9A sector 1 înc. sec. XX

429 B-II-m-B-18162 Cas municipiul BUCURETI Str. Blank Louis arh. 22 sector 1 1898

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

217
218
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

430 B-II-m-B-18163 Cas municipiul BUCURETI Str. Blank Louis arh. 28 sector 1 1898

431 B-II-m-B-18164 Cas municipiul BUCURETI Str. Blank Louis arh. 32 sector 1 1916

432 B-II-m-B-18165 Imobil municipiul BUCURETI Str. Blnari 1 sector 3 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


433 B-II-m-B-18166 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 2 sector 3 sf. sec. XIX

434 B-II-m-B-18167 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 3 sector 3 sf. sec. XIX

435 B-II-m-B-18168 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 4 sector 3 sf. sec. XIX

436 B-II-m-B-18169 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 6 sector 3 sf. sec. XIX

437 B-II-m-B-18170 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 8 sector 3 sf. sec. XIX

438 B-II-m-B-18171 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 9 sector 3 sf. sec. XIX

439 B-II-m-B-18172 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 10-12 sector 3 sf. sec. XIX

440 B-II-m-B-18173 Imobil (Clubul Arhitecilor) municipiul BUCURETI Str. Blnari 14 sector 3 prima jum. sec. XIX -
sec. XX

441 B-II-m-B-18174 Biserica „Sf. Nicolae“ - elari municipiul BUCURETI Str. Blnari 16 sector 3 1699-1700,sec.XVIII -
XIX

442 B-II-m-B-18175 Cas municipiul BUCURETI Str. Blnari 16 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

443 B-II-m-B-18176 Cas municipiul BUCURETI Str. Boca 2 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

444 B-II-m-B-18177 Cas municipiul BUCURETI Str. Boca 4 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

445 B-II-m-B-18178 Cas municipiul BUCURETI Str. Boca 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


jum. sec. XX

446 B-II-m-B-18179 Cas de târgove municipiul BUCURETI Str. Boca 7 sector 2 1815

447 B-II-m-B-18180 Casa Theodor Sperania municipiul BUCURETI Str. Bolliac Cezar 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

448 B-II-m-B-18181 Imobil municipiul BUCURETI Str. Boteanu 3, 3A, 3B sector 1 prima jum. sec. XX

449 B-II-m-B-18182 Hala Matache Mcelaru municipiul BUCURETI Piaa Botescu Haralambie 1 1887
sector 1

450 B-II-a-B-18183 Ansamblul de arhitectur "Bd. Hristo Botev" municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

451 B-II-m-B-18184 Blocul Societatea „Locuine ieftine" municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 1 sector 3 1926

452 B-II-m-B-18185 Blocul Societatea „Astra Român“ municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 2 sector 3 sf. sec. XIX

453 B-II-m-B-18186 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 3 sector 3 1900

454 B-II-m-B-18187 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 4 sector 3 sf. sec. XIX

455 B-II-m-B-18188 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 6 sector 3 sf. sec. XIX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

219
220
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

456 B-II-m-B-18189 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 7 sector 3 sf. sec. XIX

457 B-II-m-B-18190 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 8 sector 3 sf. sec. XIX

458 B-II-m-B-18191 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 9 sector 3 sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


459 B-II-m-B-18192 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 11 sector 3 sf. sec. XIX

460 B-II-m-B-18193 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 12 sector 3 sf. sec. XIX

461 B-II-m-B-18194 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 13 sector 3 sf. sec. XIX

462 B-II-m-B-18195 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 14 sector 3 sf. sec. XIX

463 B-II-m-B-18196 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 15 sector 3 sf. sec. XIX

464 B-II-m-B-18197 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 15A sector 3 sf. sec. XIX

465 B-II-m-B-18198 coala Comercial „N. Kreulescu" municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 17-19 sector 3 1889

466 B-II-m-B-18199 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 20 sector 3 sf. sec. XIX

467 B-II-m-B-18200 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 21 sector 3 sf. sec. XIX

468 B-II-m-B-18201 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 22 sector 3 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

469 B-II-m-B-18202 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 24 sector 3 prima jum. sec. XX

470 B-II-m-B-18203 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 25 sector 3 sf. sec. XIX

471 B-II-m-B-18204 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 26 sector 3 prima jum. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


472 B-II-m-B-18205 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 27 sector 3 prima jum. sec. XX

473 B-II-m-B-18206 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 28 sector 3 sf. sec. XIX

474 B-II-m-B-18207 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 29 sector 3 sf. sec. XIX

475 B-II-m-B-18208 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 30 sector 3 înc. sec. XX

476 B-II-m-B-18209 Blocul „Gold" municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 34 sector 3 înc. sec. XX

477 B-II-m-B-18210 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 36 sector 3 sec. XIX

478 B-II-m-B-18211 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 38 sector 3 sf. sec. XIX

479 B-II-m-B-18212 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

480 B-II-m-B-18213 Cas municipiul BUCURETI Bd. Botev Hristo 44 sector 3 sf. sec. XIX

481 B-II-m-B-18214 Cas municipiul BUCURETI Str. Botez Corneliu 3 sector 2 1935

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

221
222
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

482 B-II-m-B-18215 Cas municipiul BUCURETI Str. Brdeti 3 sector 2 înc. sec. XX

483 B-II-m-B-18216 Cas municipiul BUCURETI Str. Brdeti 18 sector 2 înc. sec. XX

484 B-II-m-B-18217 Cas municipiul BUCURETI Str. Brdeti 21 sector 2 înc. sec. XX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


485 B-II-m-B-18219 Fosta Secie Amidon „Fulgerul“ Bragadiru municipiul BUCURETI Str. Brilia 28 sector 3 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

486 B-II-m-B-18561 Imobil municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 7 sector prima jum. sec. XX
1

487 B-II-m-B-18562 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 26 sector prima jum. sec. XX
1

488 B-II-m-B-18563 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 28 sector prima jum. sec. XX
1

489 B-II-m-B-18564 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 38 sector prima jum. sec. XX
1

490 B-II-m-B-18565 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 40-42 prima jum. sec. XX
sector 1

491 B-II-m-B-18566 Vila Mihaela municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 44 sector 1927
1

492 B-II-m-B-18567 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 46 sector prima jum. sec. XX
1

493 B-II-m-B-18568 Cas municipiul BUCURETI Str. Brtianu Gheorghe 48 sector prima jum. sec. XX
1

494 B-II-a-A-18220 Ansamblul Colea municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 sec. XVIII

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

495 B-II-m-A-18220.01 Biserica „Trei Ierarhi“ - Colea municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 1702

496 B-II-m-A-18220.02 Spitalul Colea municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 1887

497 B-II-m-A-18221 Palatul Suu municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 2 sector 3 1830,sf. sec. XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


498 B-II-m-B-18222 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 10 sector 3 sf. sec. XIX

499 B-II-m-B-18223 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 18 sector 3 sf. sec. XIX

500 B-II-m-B-18224 Imobil municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 21 sector 3 sf. sec. XIX

501 B-II-m-A-18225 Biserica „Sf. Gheorghe Nou“ municipiul BUCURETI Bd. Brtianu I. C. 49 sector 3 1705,sec. XVI - XX

502 B-II-m-B-18226 Cas municipiul BUCURETI Str. Brezoianu Ion 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

503 B-II-m-B-18227 Cas municipiul BUCURETI Str. Brezoianu Ion 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

504 B-II-m-B-18228 Cas municipiul BUCURETI Str. Brezoianu Ion 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

505 B-II-m-B-18229 Imobil municipiul BUCURETI Str. Brezoianu Ion 53 sector 1 1935-1940

506 B-II-m-B-18230 Cas municipiul BUCURETI Str. Bucur 5 sector 4 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

507 B-II-m-B-18231 Clubul Diplomailor municipiul BUCURETI os. Bucureti-Ploieti f.n. sector prima jum. sec. XX
1 (în incinta Parcului Herstru)

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

223
224
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

508 B-II-m-B-18232 Podul Bneasa municipiul BUCURETI os. Bucureti-Ploieti f.n. sector prima jum. sec. XX
1

509 B-II-m-A-18233 Pivniele Casei Vcrescu municipiul BUCURETI os. Bucureti-Ploieti 2 sector 1 sec. XVIII

510 B-II-m-A-18234 Biserica „Sf. Nicolae“ - Bneasa municipiul BUCURETI os. Bucureti-Ploieti 6-8 sector 1792

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


1

511 B-II-a-B-18235 Ansamblul de arhitectur "Str. General municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral sector sf. sec. XIX
Constantin Buditeanu " 1

512 B-II-m-A-18236 Biserica „Sf.Nicolae“ - Manea Brutaru municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 4-6 1787
sector 1

513 B-II-m-B-18237 Cas (foste atenanse ale Palatului tirbei, municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 7 sf. sec. XIX
Calea Victoriei nr. 107) sector 1

514 B-II-m-B-18238 Cas municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 8 sf. sec. XIX
sector 1

515 B-II-m-B-18239 Cas municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 10 sf. sec. XIX
sector 1

516 B-II-m-B-18241 Casa Darvari municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 11bis sf. sec. XIX
sector 1

517 B-II-m-B-18240 Cas municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 12-14 1894
sector 1

518 B-II-m-B-18242 Casa Crissovelloni municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 15 sf. sec. XIX
sector 1

519 B-II-m-B-18243 Muzeul Cornel Medrea municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 16 sf. sec. XIX
sector 1

520 B-II-m-B-18244 Casa g-ral Constantin Buditeanu municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 20 sf. sec. XIX
sector 1

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

521 B-II-m-B-18245 Cas municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 28 sf. sec. XIX
sector 1

522 B-II-m-B-18246 Cas municipiul BUCURETI Str. Buditeanu C-tin g-ral 28bis 1895
sector 1

523 B-II-m-B-18247 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 1 sector 2 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


jum. sec. XX

524 B-II-m-B-18248 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

525 B-II-m-B-18249 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

526 B-II-m-B-18250 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 13 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

527 B-II-m-B-18251 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

528 B-II-m-B-18252 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

529 B-II-m-B-18253 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

530 B-II-m-B-18254 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

531 B-II-m-B-18255 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

532 B-II-m-B-18256 Cas municipiul BUCURETI Str. Burghelea dr. 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

533 B-II-m-B-18257 Cas municipiul BUCURETI Str. Buzeti 2-4 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

225
226
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

534 B-II-m-B-18258 Hotel Marna municipiul BUCURETI Str. Buzeti 3 sector 1 sf. sec. XIX

535 B-II-m-B-18259 Casa în care a locuit Mihai Eminescu municipiul BUCURETI Str. Buzeti 5 sector 1 sf. sec. XIX

536 B-II-m-B-18260 Cas municipiul BUCURETI Str. Buzeti 32 sector 1 sf. sec. XIX - prima

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


jum. sec. XX

537 B-II-m-B-18261 Casa Nicolae Iorga municipiul BUCURETI Str. Buzeti 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

538 B-II-m-B-18262 Cas municipiul BUCURETI Str. Buzeti 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

539 B-II-m-B-18263 Cas municipiul BUCURETI Str. Buzeti 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

540 B-II-m-B-18264 Biserica „Sf. Nicolae“ - Buzeti municipiul BUCURETI Str. Buzeti 55 sector 1 , Bd. prima jum. sec. XIX
Cuza Alexandru Ioan 2-4 sector 1

541 B-II-m-B-18265 Cas municipiul BUCURETI Str. Caimatei 1 sector 2 prima jum. sec. XX

542 B-II-m-B-18266 Cas municipiul BUCURETI Str. Caimatei 2 sector 2 prima jum. sec. XX

543 B-II-m-B-18267 Cas municipiul BUCURETI Str. Caimatei 3 sector 2 prima jum. sec. XX

544 B-II-m-B-18268 Imobil municipiul BUCURETI Str. Caimatei 8 sector 2 1935

545 B-II-m-B-18269 Cas municipiul BUCURETI Str. Caimatei 10 sector 2 1913-1919

546 B-II-m-B-18270 Cas municipiul BUCURETI Str. Caimatei 20 sector 2 prima jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

547 B-II-m-B-18271 Cas municipiul BUCURETI Str. Calderon Jean Louis 7-9 sf. sec. XIX
sector 2

548 B-II-m-B-18272 Cas municipiul BUCURETI Str. Calderon Jean Louis 16 sf. sec. XIX
sector 2

549 B-II-a-B-18273 Ansamblul de arhitectur "Str. Radu municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu sector 3 sf. sec. XIX - înc.XIX

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


Calomfirescu nr. 9-15; 10-16"

550 B-II-m-B-18274 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 1 sector sf. sec. XIX
3

551 B-II-m-B-18275 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 3 sector sf. sec. XIX
3

552 B-II-m-B-18276 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 4bis sf. sec. XIX
sector 3

553 B-II-m-B-18277 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 5 sector sf. sec. XIX
3

554 B-II-m-B-18278 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 6 sector sf. sec. XIX
3

555 B-II-m-B-18279 Bloc locuine municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 7 sector 1931
3

556 B-II-m-B-18280 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 9 sector sf. sec. XIX
3

557 B-II-m-B-18281 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 10 sector sf. sec. XIX
3

558 B-II-m-B-18282 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 11 sector sf. sec. XIX
3

559 B-II-m-B-18283 Casa arh. L. Negresco municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 12 sector sf. sec. XIX
3

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI

227
228
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

560 B-II-m-B-18284 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 13 sector sf. sec. XIX
3

561 B-II-m-B-18285 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 14 sector sf. sec. XIX
3

562 B-II-m-B-18286 Casa „cu geamuri bombate", casa N. Paulescu municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 15 sector 1861

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010


3

563 B-II-m-B-18287 Cas municipiul BUCURETI Str. Calomfirescu Radu 16 sector sf. sec. XIX
3

564 B-II-m-B-18288 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

565 B-II-m-B-18289 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

566 B-II-m-B-18290 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

567 B-II-m-B-18291 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

568 B-II-m-B-18293 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

569 B-II-m-B-18295 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

570 B-II-m-B-18296 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 30 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

571 B-II-m-B-18297 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 34 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

572 B-II-m-B-18298 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima
jum. sec. XX

MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL


INSTITUTUL NAIONAL AL PATRIMONIULUI
Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adres Datare

573 B-II-m-B-18299 Cas municipiul BUCURETI Str. Cameliei 38 sector 1