Sunteți pe pagina 1din 19

GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA

ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

PROIECT DE ACTIVITATE
ð

EDUCATOARE- PROF. PT. ÎNV. PREŞC. DESPINA NICULACHE

COORDONATORI:

PROFESOR METODIST: PROF. LIANA MANZU


DIRECTOR: PROF. PT. ÎNV. PREŞC. ELENA STAN

CONSTANȚA
-2011-
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 4 martie 2011


NIVELUL: I (Grupa Gărgărițelor- mica )
Prof. pt. Inv. Preşcolar Niculache Despina – Grădinița cu orar
prelungit „MUGUREL” Constanța
TEMA ANUALÅ: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
SUBTEMA: Vine primăvara cu-alaiul ei de flori!
TEMA ZILEI: „Înfloresc grădinile!”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată cu elemente de
interdisciplinaritate
TIPUL DE ACTIVITATE: Transmitere de cunoştinţe
FORME DE ORGANIZARE: individual, frontal

2
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

ELEMENTE COMPONENETE ALE ACTIVITÅȚII INTEGRATE:

ADP:
· Întâlnirea de dimineața Ghiocelul- vestitor al primăverii! - convorbire
· Tranziții -interpretarea unor cântecele cunoscute de copii “Degeţelele”,
“Un motan cât un pisoi”
-joc cu text și cânt „Mâinile pe masă să le așezăm”
· Rutine -„Singurel mă îngrijesc”-exersarea unor deprinderi igienice;
-„Mă pregatesc de activitate”

ALA1:
· Construcție: “Ronduri pentru flori” (construcţii cu piese lego)
· Ştiinţă: “Ghivece cu flori” (plantăm flori pe care le vom dărui mamelor
de 8 martie)
· Artă: “Colorăm flori de primăvară”

ALA2:
· Joc distractiv în aer liber: “Ursul doarme şi visează”
· Joc de atenţie: Deschide urechea bine!

ADE:
· DS: „Cele mai frumoase flori de primăvară- ghiocelul”– observare
· DOS: „Crenguţa înflorită”- aplicaţie pe crenguţe de copac

3
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Scop:-dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului


înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

DOMENIUL ȘTIINȚE:
· Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare
(obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului) precum şi interdependenţa dintre ele.
· Să comunice impresii, idei pe baza observărilor făcute.
· Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi
protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV:


· Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând
materiale şi tehnici diverse alese de el .
· Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să
cunoască şi să aplice reguli de utilizare a acestora.
· Să interpreteze cu dezinvoltură cântece pentru copii

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
· Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
unei activităţi practice.
· Să identifice, sa proiecteze şi să găsească soluţii pentru realizarea
temei propuse în cadrul activităţilor practice;
· Să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din antură şi
sintetice.

4
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Activități liber alese:


1.Construcții:
· Să redea cât mai apropiat de realitate elemente ale mediului
înconjurător;
· Să redea tema prin tehnica suprapunerii, îmbinării şi/sau alăturări
pieselor din trusele puse la dispoziţie;
· Să coopereze cu colegii de grup în vederea finalizării sarcinii.
2. Ştiinţă:
· Să planteze florile şi seminţele de flori puse la dispoziţie în
ghivece;
· Să manifeste dragoste faţă de natură şi în special faţă de flori.
3. Artă:
· Să coloreze în contur imaginile primite;
· Să compună spaţiul plastic aşa cum cred ce cuviinţă;
· Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze
forme şi culori în mediul înconjurător.

Activități pe domenii experiențiale:


1.Domeniul știință:
O1- Să-și însuşească cunoștințe despre mediul înconjurător și în
special despre plante;
O2- Să identifice elementele structurale ale mediului apropiat ;
O3- Să intuiască răspunsuri în funcție de imaginile prezentate;
O4- Să sesizeze cu sprijin legăturile directe şi indirecte dintre
elementele mediului;
OA- Să manifeste o atitudine corespunzătoare faţă de mediu.

2. Domeniul om şi societate:
O1-să exerseze tehnici specifice activităților practice;
O2- Să utilizeze corect materialele de lucru;
O3- Să fie capabili să aplice corect florile pe crenguţe;
O4- Să stabilească relaţii de intercomunicare, de cooperare cu
membri grupului;
O5- Să manifeste interes pentru investigarea realităţii
înconjurătoare
OA- Să recunoasca frumosul în natură şi în creaţii artistice.

5
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Activități de dezvoltare personală:


· Să cunoască vestitorul primăverii, şi anume ghiocelul.
· Să participe la activităţi atât în calitate de ascultător cât şi de
vorbitor;
· Să-și amintească versurile cântecelor propuse sper interpretare.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:

M1: conversaţia M5: demonstrația


M2: explicația M6: exercițiul
M3: jocul M7: observarea
M4: problematizarea

Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: calculator, TV, CD, DVD,


cărţi, planşe cu mediul înconjurător, flori naturale, imagini cu flori,
seminţe de flori, ghivece, pământ, cuburi de diferite dimensiuni, pastă
de lipit, creioane colorate, planşe de colorat cu flori de primăvară,
crenguţe, hârtie creponată, aţe de mărţişor.

BIBLIOGRAFIE:
· ,,Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani”, MECT, 2008;
· Ana A, Cioflica S.M., (2006) – “Proiecte tematice orientative”, Editura
Techno Art, Oradea

· Culea F, Sesovici A, Grama F, Pletea M, Ionescu D, Anghel N (2008) -


“Activitatea integrată din grădiniță- Ghid pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar” - Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti

· Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G,


Pletea G, Călin E, (2009) – “Aplicaţiile noului curriculum pentru
învăţământul preşcolar – ghid pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”,
Editura Didactica Publishing House, Bucureşti

6
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

· “Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie- o provocare?”,


Editura Diana.

· Toma G, Petre D, Ristoiu M, Anghel M, (2008) – “Suport pentru


aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar- nivel 3-
5ani”, Editura Delta, Piteşti

· www.didactic.ro -sursă on-line

7
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

SCENARIUL ZILEI

În cadrul întâlnirii de dimineață copiii vor fi așezați în semicerc pe


covor și după salut vom iniția o discuție despre anotimpul ce tocmai a
început, despre simbolul primăverii şi totodată despre vestitorul acestui
anotimp. Li se va comunica copiilor noutatea zilei şi anume faptul că vom
planta flori în ghivece, vom discuta despre ele şi vom face dintr-o
simplă crenguţă de copac una înflorită, aşa cum se întâmplă primăvara.
Voi prezenta centrele deschise la care vor lucra pe grupuri. La
Construcții, copiii vor construi cu piese lego şi alte piese mărunte ronduri
pentru flori. Următoarea propunere este sectorul Artă unde copiii vor
colora flori de primăvară cu creioane colorate. (Anexa 1)
Ultima propunere pentru această etapă a zilei este sectorul Ştiinţă
unde pe mese sunt pregătite ghivece, pui de flori, seminţe de flori,
pământ şi alte instrumente de grădinărit. Cu acestea vom planta flori pe
care le vom dărui mamelor în ziua de 8 martie.
După îndeplinirea sarcinilor de la sectoare, vom trece prin rutinele
zilei precum spălatul pe mâini care este foarte important pentru
îndepărtarea microbilor care duc la contactarea unor boli.
Trecerea spre activitățile pe domenii experiențiale se va face cu
interpretarea unor cântecele cunoscute. Pentru următoarea etapă a
zilei, vom apela la elementul surpriză, Zâna Primăvară, care are pentru
copiii cuminţi şi atenţi la activităţi o surpriză. Ea va dori să-i
urmărească pe copii în timpul activităţilor pentru a-i răsplăti cu ce le-a
promis, şi anume stimulente.
Pe parcursul primei activităţi, le-am pregătit copiilor ghiocei pentru a-i
observa.

8
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Se observă mai întâi floarea, care este mai atrăgătoare pentru copii. Se
analizează pe baza unui plan stabilit:
-Cum este floarea ghiocelului? Ce formă are?
-Cum sunt petalele?
-Ce culoare are?
-Ce miros are floarea?
-Cum sunt frunzele?
-Ce culoare au?
-Cum este tulpina?
-Dar radacina?
Pentru a fixa cunoştinţele acumulate, copiii se vor aşeza la măsuţe unde
vor găsi câte un ghiocel cu rădăcină pe care îl vor observa. Asftel mă asigur că
ceea ce am discutat mai devreme va contribui la îmbogăţirea bagajului de
cunoştinţe al copiilor.
Finalizăm procesul de observare cu o prezentare powerpoint, care
ilustrează tot ce am discutat mai devreme cu copiii. Toate observările se vor
ilustra cu ajutorul prezentării.
La finalul acestei activităţi, copiii vor fi apreciaţi de către Zâna
Primăvară pentru răspunsurile pe care le-au dat si vor fi încurajaţi pentru
a intra în următoarea activitate.
Tranziţia spre următoarea parte a activităţii interpretând jocul
muzical „Mâinile pe masă”.
Pentru a doua parte a activităţilor pe domenii experienţiale, copii
trebuie să lipească motocei din hârtie creponată pe crenguţe de copac.
Astfel vor obţine crenguţele înflorite cărora le vom lega şnururi de
mărţişor.

9
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

La finalul activității facem aprecieri asupra modului de lucru, al


lucrărilor realizate și al felului cum au respectat tema. Toate lucrările se
așează în expoziția care îi așteaptă pe părinți să le admire.
După atâtea activități, merităm să ne relaxăm puțin și vom face
asta în aer liber. Vom folosi două jocuri îndrăgite de copii: „Ursul doarme
şi visează”-joc distractiv şi „Deschide urechea bine”- joc de atenţie.
La finalul zilei, copiii vor fi apreciați și stimulați pentru încurajarea
activităților și performanțelor viitoare.

10
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Eveniment Ob. Metode Mijloace Evaluare


didactic Op. Conţinutul activităţii
Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
introductiv · Aerisirea sălii de grupă;
· Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
· Pregătirea materialelor (demonstrativ, distributiv)
Captarea La grupă vom avea un invitat surpriză, Zâna Primăvară, care are pentru M1 Flori Frontal
atenţiei copiii cuminţi şi atenţi la activităţi o surpriză. Ea va dori să-i urmărească pe naturale
copii în timpul activităţilor pentru a-i răsplăti cu ce le-a promis. Ea va aduce
câteva flori pe care le propune copiilor spre observare, ghiocei, zambile şi
narcise.

Anunţarea temei şi Le propun copiilor să începem observarea florilor pe care le-am primit de la M1 Frontal
enunţarea Zâna Primăvară.
obiectivelor
Consolidarea Pe parcursul primei activităţi, le-am pregătit copiilor ghiocei pentru a-i M7
învăţării şi O1 observa. Se observă mai întâi floarea, care este mai atrăgătoare pentru copii. Flori Frontal
obţinerea O2 Se analizează întreaga plantă cu ajutorul întrebărilor ajutătoare: naturale
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

performanţelor -Cum este floarea ghiocelului? Ce formă are?


-Cum sunt petalele?
O2 -Ce culoare are? M4
-Ce miros are floarea?
-Cum sunt frunzele? M2
-Ce culoare au?
-Cum este tulpina?
-Dar radacina?
Pentru a fixa cunoştinţele acumulate, copiii se vor aşeza la măsuţe unde vor
găsi câte un ghiocel cu rădăcină pe care îl vor observa. Asftel mă asigur că M7
O4 ceea ce am discutat mai devreme va contribui la îmbogăţirea bagajului de
cunoştinţe al copiilor.
Finalizăm procesul de observare cu o prezentare powerpoint, care ilustrează tot TV
ce am discutat mai devreme cu copiii. Toate observările se vor ilustra cu M3 DVD
ajutorul prezentării. CD Frontal

12
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Tranziţii:
Pentru a ne încălzi degeţelele şi mâinile pentru activitatea ce urmează
vom juca jocul cu text şi cânt Mâinile pe masă să le aşezăm.
Frontal
După aerisirea sălii de grupă, aranjarea scăunelelor la măsuţe şi după împărţirea
Hârtie
materialelor necesare în activitate se va capta atenţia
creponată
copiilor cu o crenguţă înflorită, modelul pe care l-am realizat pentru a M5 Pastă de
lipit
fi observat şi apoi executat de fiecare copil. M2
Crenguţe

Intuim materialele pe care le au copiii pe mese: crenguţe, fâşii de


O1 hârtie creponată şi pastă de lipit. M6
O2
O3
Demonstrez cum trebuie să lucreze fiecare şi le voi atrage atenţia Individual
copiilor că trebuie să facă o lucrare frumoasă şi curată pentru că vor
dărui acele crenguţe înflorite mamelor.
Le urez spor la lucru amintindu-le că Zâna Primăvară este încă printre
noi în sala de grupă şi că îi urmăreşte până la finalul activităţii pentru
a-i putea recompensa.

13
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

Asigurarea feed- O3 Pe fiecare crenguţă înflorită realizată de copii vom ataşa numele şi o aţă de Aţe de Frontal
back-ului marţişor, simbolul primăverii. Aceste crenguţe vor fi dăruite mamelor cu mărţişor Individual
ocazia zilei de 8 Martie ce se apropie.
Evaluarea O2 Copiii vor fi apreciaţi pentru modul de realizare al sarcinilor de pe parcursul M1 Frontal
comportamentului zilei.
Încheierea O4 Zâna Primavara vă mulţumeşte pentru că v-aţi purtat foarte frumos pe tot M1 Stimulent Frontal
activităţii parcursul zilei şi pentru că aţi realizat cele mai frumoase lucrări şi drept Individual
răsplată v-a pregătit nişte surprize dulci. Ziua se va încheia cu savurarea
recompenselor dulci.

14
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

ANEXA 1
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

17
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

18
GRADINITA CU ORAR PRELUNGIT,,MUGUREL” CONSTANTA
ALEEA FRAGILOR, NR 7
TEL. 0341/440043

19