P. 1
Rolul Literaturii in Perioada Pasoptista

Rolul Literaturii in Perioada Pasoptista

5.0

|Views: 10,933|Likes:

More info:

Published by: cristina_Ştefania_7 on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Perioada paşoptistă

Perioada paşoptistă (aprox. 1830-1860) are ca nucleu Revoluţia de la 1848. Paşoptismul este mişcarea politică şi culturală ale cărei obiective socialpolitice sunt modernizarea societăţii româneşti şi emanciparea naţională: independenţa politică, libertatea naţională, unirea provinciilor româneşti. Aceste obiective sunt puse în practică de oameni de cultură şi scriitori care se implică activ în viaţa socială (mulţi participă la revoluţie) şi culturală, iar în acelaşi timp, alcătuiesc prima generaţie a literaturii noastre moderne. Paşoptismul este şi o ideologie literară niciodată sintetizată într-un program particular, dar supusă unor comandamente exterioare: spirit critic, deschidere spre Occident şi lupta pentru impunerea unui specific naţional, conştiinţă civică şi patriotică. Epoca paşoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne. Scriitorii paşoptişti provin din clasele de sus, sunt educaţi în Apus, mai ales în Franţa, şi devin promotorii renaşterii naţionale atât prin mesajul creaţiei literare, cât şi prin implicarea lor activă în viaţa politică. Plini de elan, ei încearcă pentru prima dată o sincronizare cu Europa Occidentală. Această epocă înţeleasă în sens larg se poate împarţii în trei perioade: • Prima perioadă: Prepaşoptismul 1830-1840 • A doua periadă: Paşoptismul 1840-1860 • A treia periadă: Postpaşoptismul 1860-1870 Două personalităţi au avut rolul de îndrumător al fenomenului cultural-literar şi astfel au contribuit, în etape distincte, la modernizarea literaturii noastre paşoptiste. Într-o primă etapă, de efervescenţă creatoare, corespunzătoare primei generaţii paşoptiste, acest rol îi revine lui Ion Heliade-Rădulescu prin articolele din ziarul Curierul românesc, apărut la Bucureşti, începând cu 1829, căruia îi adaugă din 1837 suplimentul literar Curierul de ambe sexe. Este faza entuziastă şi oarecum „naivă" a romantismului paşoptist, când distincţia între opera originală şi prelucrarea unui model străin aproape că nu se făcea. Datorită îndemnurilor adresate tinerilor scriitori: ,Nu e vreme de critică, copii; e vreme de scris; să scrieţi cât veţi putea şi cum veţi putea", a fost posibil debutul unei întregi generaţii, între 1830 şi 1840: Vasile Cârlova, Gr. Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac ş.a. Prin promovarea literaturii, fie traduceri, fie scrieri originale, presa îndeplineşte o funcţie culturală în toate provinciile române (Gheorghe Asachi editează la laşi Albina românească, în 1829, cu suplimentul cultural şi literar Alăuta românească, iar George Bariţiu editează la Braşov Gazeta

această foaie. fără să avem pentru aceasta trebuinţă să ne împrumutăm de la alte naţii.fie Dacia literară [. iar direcţia imprimată se reflectă în toată literatura epocii.. faţă de care Dacia literară urmăreşte să aducă un suflu nou. Mihail Kogălniceanu impune spiritul critic. Kogălniceanu prezintă activitatea gazetelor româneşti apărute anterior.. făcând abnegaţie de loc. se publică opere ale celor mai valoroşi scriitori ai vremii (C. foaie care. El este redactorul primei reviste exclusiv literare. părăsind politica. În a doua etapă. Această manie este mai ales covârşitoare în literatură. Se respinge coloratura locală şi amestecul politicului." ." Cele patru puncte ale articolului-program sunt: • întemeierea spiritului critic în literatura română pe principiul estetic: „Critica noastră va fi nepărtinitoare.de Transilvania. deziderat formulat clar la 1840 de Mihail Kogălniceanu. ar împlini o mare lipsă în literatura noastră." • Promovarea unei literaturi originale. Aşadar foaia noastră va fi un repertoriu general al literaturei româneşti.). ar fi numai o foaie românească.a.]. numai să fie bune. O asemenea foaie ne vom sili ca să . Grigore Alexandrescu ş. sugerat şi de titlul revistei.. prin indicarea unor surse de inspiraţie în conformitate cu specificul naţional şi cu estetica romantică: Istoria noastră are destule fapte eroice. în 1837. care. În această etapă se creează climatul cultural necesar pentru formarea unei literaturi şi a unei limbi comune pentru toţi românii. inimă şi literatură). revista adresându-se scriitorilor români de pretutindeni pentru a publica scrieri originale: „O foaie dar. zic. Vasile Alecsandri. frumoasele noastre ţări sunt destul de mari. obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris. în cele trei numere apărute. La începutul articolului axat pe evidenţierea necesităţii unei literaturi originale şi naţionale." • Combaterea imitaţiilor şi a traducerilor mediocre: „Dorul imitaţiei s-a făcut la noi o manie primejdioasă. pentru că omoară în noi duhul naţional. cu suplimentul Foaie pentru minte. Dacia literară.] Traducţiile însă nu fac o literatură. de la Iaşi. în 1840. Constituirea deplină a romantismului paşoptist a fost marcată de programul teoretic Introducţie. iar nu persoana. redactat de Mihail Kogălniceanu şi publicat în primul număr al revistei. şi prin urmare s-ar îndeletnici cu producţiile româneşti. Negruzzi. vom critica cartea.. [." • Afirmarea idealului de realizare a unităţii limbii şi a literaturii române: „ţălul nostru este realizarea dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi. s-ar îndeletnici numai cu literatura naţională. de aşezare a fenomenului literar. fie din orice parte a Daciei.

cu particularităţile curentului naţional-popular de la revista Dacia literară. a temelor literare în ultimul punct al articolului. în 1827) şi articolul-program Introducţie. în scrieri din toate provinciile româneşti. satira. poemul eroic. avându-l ca principal animator pe Mihail Kogălniceanu. Poezia paşoptistă . acesta devine un manifest literar al romantismului românesc. Marile idealuri ale momentului erau: libertatea şi unitatea naţională. în variate ipostaze. aprecierea valorilor naţionale şi a folclorului. dar spiritul ei a fost continuat de revistele Arhiva românească şi Propăşirea. atitudini) este uneori turnat în tipare ale secolului precedent. nuvela istorică şi fantastică. descrierile de natură. istoria (trecutul glorios. în special francezi. Fondul romantic (teme. imnul. elegia. de Victor Hugo.Primii noştri scriitori moderni se afirmă în cadrul curentului naţional de la Dacia literară. Aceste idealuri sunt ilustrate în tematica şi mesajul creaţiilor literare ale scriitorilor care sunt participanţi sau simpatizanţi ai Revoluţiei de la 1848 şi pun arta în slujba ţelurilor politice ale epocii. nestatornicia soartei). arhaici sau regionali). iar paşoptismul a recuperat simultan experienţe literare manifestate succesiv în alte literaturi. oda. comedia) coexistă cu cele romantice (meditaţia. care abundă în traduceri şi adaptări după autori străini. poemul filozofic. motive. După literatura anilor 1825-1830. îmbogăţirea limbii literare prin termeni populari. Literatura paşoptistă Literatura paşoptistă se dezvoltă sub semnul romantismului european şi parcurge un drum sinuos. mormintele. Scriitorii români ai epocii asimilează rapid manifestul romantismului francez şi aplică principiile acestuia. apariţia dramei). refugiul în trecutul istoric. Specii clasice (fabula. publicat de Kogălniceanu în 1840. Revista a fost interzisă de cenzură. epistola. uneori în opera aceluiaşi scriitor sau chiar în acelaşi text. pentru că literatura noastră nu a avut un clasicism individualizat. libertatea socială (în contextul revoluţiei burgheze-democratice. antifeudale). ruinele. Prin precizarea surselor de inspiraţie. Ideile enunţate în articolul-program şi promovate de revistă se reflectă în literatura română de la mijlocul secolului al XlX-lea. e de remarcat concordanţa dintre manifestul romantismului francez (Prefaţa la drama Cromwell. dar şi prin diversele trimiteri spre trăsăturile romantismului (aspiraţia spre originalitate. folclorul. Tematica literaturii de la 1848 cuprinde.

Bolliac. balada (Ion Heliade-Rădulescu.". Andrei Mureşanu (1816-1863) a participat activ la Revoluţia de la 1848 din Transilvania şi a propagat în presa vremii idei social-politice avansate. imnul (Gh. Mureşanu). ori moarte!». Tematica se lărgeşte enorm faţă de epoca premodernă. libertatea naţională. organică. Bolintineanu). Vasile Cârlova (1809-1831) este primul poet român modern.". traduce din literatura franceză şi publică mai multe volume de poezii. de care se detaşează prin „reflexivitatea sa autentică.Poezia paşoptistă pune bazele liricii moderne romaneşti. Debutează la Curierul românesc al lui I. Alexandrescu). A scris un volum de poezii. Gr.. având accente revoluţionare în acord cu idealurile epocii. melancolia adancă . Mihai. a fost inspirată de impresiile dintr-o călătorie făcută cu prietenul său. D. epistole. măreţe umbre./ «Viaţă-n libertate. Vasile Alecsandri). C. române. Înserarea) au o notă elegiacă în maniera poeziei pastorale:Încet-încet şi luna. are ca titlu enumerarea unor specii romantice şi clasice.. Ultimul. ca vestigii ale slavei strămoşilor: „O. vremelnică stăpână. Rădulescu. profundă”. evocă în manieră preromantică trecutul eroic în opoziţie cu prezentul lipsit de glorie şi inaugurează la noi motivul ruinelor. Bolintineanu. Cele cinci poezii publicate anunţă. Din lirica sa patriotică. Asachi. fiind pusă pe note de Anton Pann.. de emancipare naţională: independenţa politică. satire şi fabule (1863). Grigore Alexandrescu (18107-1885) este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai ideologiei şi ai literaturii paşoptiste în Muntenia. fabula (Gr. strigă toţi!". Ştefan. Călinescu) Motivul ruinelor şi meditaţia de tip romantic asupra istoriei neamului îl apropie de Vasile Cârlova. specii romantice: meditaţia (Vasile Cârlova. Corvine Româna naţiune.H.. D. exprimă direct idealurile revoluţiei democrate. în revista Propăşirea. Poezia ilustrează romantismul. cu focul vostru-n vine. După anul 1830. legenda cultă (D. Bolintineanu). prin tonul puternic mobilizator al chemării la luptă. elegii. monument slăvit!/În ce mărire naltă şi voi aţi strălucit. Meditaţii. oda. Denumită ulterior Deşteaptă-te. Ion Ghica. La Cozia. cu exclamaţii şi invocaţii. la mănăstirile din Oltenia. elegia (D. În Ruinurile Tărgoviştei. prin sensibilitate. poezia a dăinuit prin vigoarea patriotismului. ai voştri strănepoţi. va învălui versurile tuturor poeţilor. Bolintineanu. A. poezia Un răsunet a devenit un adevărat imn la 1848.(G. având o . Retorismul versurilor ample. unirea provinciilor româneşti: priviţi. publicată în 1844. în 1842./Se urcă pe-orizon câmpiile albind. Alexandrescu). prin nota meditativă şi eroică./ Cu braţele armate. satira. Poezia Umbra lui Mircea. Se cultivă specii clasice: epistola. generaţia de la 1848. Poeziile erotice (Păstorul întristat. ceea ce sintetizează şi atitudinea estetică a scriitorului: „un elegiac de tipul romantic şi în acelaşi timp un moralist la modul clasic". ziduri întristate! O.

Ion Heliade-Rădulescu a fost o personalitate enciclopedică. Este autor de elegii. A fost implicat în evenimentele de la 1848.”. urmată de Curierul de ambe sexe. „Evocarea are drept scop să trezească din amorţire contemporaneitatea prin exaltarea vechilor virtuţi"(Al. Ion Heliade-Rădulescu şi-a adunat opera literară în volumul Culegeri din scrierile lui I. motivele preromantice (al umbrelor. gradarea. pe lângă neapărata condiţie de a plăcea. în 1829. Are o contribuţie importantă la dezvoltarea literaturii române moderne: înfiinţează reviste (Curierul românesc. îmbinarea diferitelor specii lirice (meditaţie cu elemente de elegie. rolul educativ al poeziei. condiţie a existenţei sale. Împreună cu Dinicu Golescu înfiinţează Societatea literară (1827). multe traduse chiar de el. cum privim vechea armură/ Ce un uriaş odată în războaie a purtat/ [. al mormintelor. Eliad de proze şi de poezie. care promovează ideile iluministe: dezvoltarea şcolii româneşti. tipăreşte un număr impresionant de opere din literatura universală. autorul îşi mărturiseşte convingerile literare. În Prefaţa volumului din 1847. publică propriile lucrări literare sau de teorie şi critică literară. meditaţii şi ode care pornesc de la motive romantice. al zidurilor. nocturnul. încurajează şi publică primele creaţii ale unor scriitori mai tineri. antiteza trecut-prezent. filolog şi îndrumător literar. prima gazetă românească. Îndrumă teatrul şi participă la înfiinţarea Societăţii filarmonice (1833).. Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) . hiperbola). fantoma). „Istoria literaturii române de la origini până azi”). Gazeta Teatrului Naţional etc). crearea unui teatru naţional. Capodopera sa este poemul Zburătorul (1844). de traduceri şi de opere originale. publicarea de gazete.. de odă şi de pastel). valoarea estetică şi înălţarea impersonală (katharsis): „eu sunt din numărul acelora care cred că poezia. participând la redactarea Proclamaţiei de la Islaz. Piru. prima expresie artistică reuşită în literatura noastră a acestui mit folcloric. sonete. este datoare să exprime trebuinţele societăţii şi să deştepte sinţiminte frumoase şi nobile care înalţă sufletul prin idei morale şi divine.. prin valoarea de model pentru tânăra generaţie a domnitorului Mircea cel Bătrân (figură exemplară şi pentru Mihai Eminescu în Scrisoarea III): „Noi citim luptele voastre.serie de trăsături specifice evoluţiei acestui curent în literatura română: tema istorică.Scriitor. particularităţile stilului retoric (invocaţia şi exclamaţia retorică.. . fiind considerat un deschizător de drumuri în cultura română. „Descoperirea" folclorului este datorată scriitorilor romantici în Europa şi constituie una dintre sursele literaturii cu specific naţional din paşoptism.]/ Ne-ndoim dac-aşa oameni întru adevăr au stat".

lenăchiţă Văcărescu propune reducerea alfabetului chirilic de la 43 la 33 de litere. unde preda între altele şi acest obiect. scriind: patriotismos. cler. care înfăţişează apariţia primilor fiori ai dragostei: „invaziunea misterioasă a dragostei [. libertate. în loc de patriotism. cliros. Prefaţa gramaticii este interesantă prin ideile înaintate cu privire la scrierea şi pronunţarea limbii române. părerea lui era că putem lua cu îndrăzneală din limba latină şi din limbile romanice: "de la maica noastră . latineşti. Greşesc acei care.) Autorul se declară partizanul ortografiei fonetice. Heliade propune simplificarea alfabetului chirilic. pentru ce să nu scrim după cum pronunţiem. zburătorul este o apariţie onirică şi malefică. căutau să le înlocuiască prin termeni creaţi ad-hoc (cuvintelnic = dicţionar. franţuzeşti sau italieneşti. Nici problema neologismelor nu a fost neglijată. dar îl valorizează pozitiv ca făptură miraculoasă. combătând principiul etimologic: "Aşadară. iar nu pentru cei morţi?".file din poveste sau Luceafărul).. privilegiu. introducând termeni greceşti. . alcătuit din 43 de litere. superioară. privileghium. excluzând neologismele. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Alfabetul chirilic a fost înlocuit oficial cu cel latin în 1860. literele latine în locul celor chirilice. iar mai târziu la 27.] în plină agresiune. respectiv 27. venită din altă lume la tânăra care tânjeşte (ca în Călin . explicabilă mitologic şi curabilă magic" . Ion Heliade Rădulescu îl reduce la 28. în publicaţiile sale. Gramatica românească Gramatica românească. provocând suferinţa tinerelor fete. În privinţa aceasta. Ion Heliade-Rădulescu iniţiază această modificare a semnificaţiei mitului. apărută la Sibiu în 1828.. (Vechile noastre texte româneşti sunt scrise cu alfabet chirilic. În paginile prefeţei. ocazion. îi lasă aşa cum erau în aceste limbi. Literatura romantică îi păstrează semnificaţia erotică. ocazie. în Observaţii sau băgări dă seamă asupra regulelor şi or induielelor gramaticii rumâneşti (1787). reducând numărul de slove întâi la 28. Sava" . cînd scrim pentru cei carii trăiesc.. Ca specie literară Zburătorul este o baladă cultă. şi de la surorile noastre". dar "trebuie să luăm numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie. Heliade ridiculizează pe filologii care. introducând treptat. este rezultatul lecţiilor ţinute de Heliade la "Sf.. Neologismele trebuie adaptate la spiritul limbii române.In concepţie populară. El susţine necesitatea îmbogăţirii limbii prin împrumuturi. neîmpărţit = atom). liberta. Fata în criză de pubertate e doborâtă de o boală necunoscută. şi cum trebuie".

în loc de singurit şi înmulţit. autorul Gramaticii româneşti introduce termenii actuali de singular şi plural. şi poemul de dimensiuni mari epico-liric.H. Romanele de tip sentimental Manoil şi Elena sunt dintre primele opere reprezentative pentru această specie în literatura română. când literatura avea funcţie militantă. balade fantastice. publicist.1872) Poet. Cezar Bolliac(1813-1881) Poet. Dimitrie Bolintineanu (1825/1819? . nu în glasniee şi neglasniee. Lirica sa reprezintă imaginea fidelă a începuturilor romantismului românesc şi a formelor lui în paşoptism. vizual./ Geme pământul. ştiinţifici. debutează cu un volum de Meditaţii. promotor al studiilor arheologice. publicată de I./ Fuge ca vântul. Bolintineanu în dezvoltarea simţului muzical în poezie. susţinător al Unirii Principatelor şi al reformei agrare din 1864. calul său tropotă. a colaborat cu publicaţii precum: Românul. Opera lui întinsă. om politic. Cezar Bolliac (1813-1881) este unul dintre fruntaşii Revoluţiei de la 1848 (secretarul guvernului provizoriu).1872) debutează în literatură cu elegia „O fată tânără pe patul morţii”. De asemenea. zbor cu cavalele. „un tumult de monştri". Călinescu) se realizează atât plastic. Un rol important a avut D. În literatură. atingând virtuozitatea onomatopeică: „Mihnea încalecă. sunetele limbii române sunt împărţite în vocale şi consonante. „o sarabandă de duhuri" (G. romane. după modelul romanticului francez Lamartine. cu valorificarea efectelor trecerii de la amfibrah la iamb şi la dactil. cum sunt legenda istorică (de exemplu: Muma lui Ştefan cel Mare. Reforma etc. prin tehnica sa prozodică./ Fug legioanele. Astfel. Ulterior. Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare)./ Sună pădurile.Heliade înlocuieşte termenii gramaticali învechiţi. creaţia sa se orientează spre lirica socială cu . Dâmboviţa. pe baza unui motiv folcloric (pactul cu diavolul). fâşâie frunzele. a călătorit mult şi a avut numeroase funcţii culturale. literatură de călătorie. prin care urmărea să trezească patriotismul contemporanilor. prozator. Naţionalul. Poemul Mihnea şi baba este o baladă fantastică cu accente romantice./ Luna dispare". satire. publicist. El a introdus şi a consacrat în literatura română o serie de specii noi. Atmosfera macabră. dar inegală ca valoare se compune din legende istorice. Rădulescu în Curierul de ambe sexe. în 1842. necorespunzători. elegii. biografii romanţate etc. cu termeni moderni. Dimitrie Bolintineanu(1825/1819? . prin elementele care conferă sonoritate şi ritmicitate. cât şi auditiv. drame istorice. participant entuziast la Revoluţia de la 1848 şi diplomat.

unde descoperă balada populară Mioriţa.. fiziologia satirică (Ion Heliade-Rădulescu. întemeietor al istoriografiei naţionale moderne. Principala sa operă. Poemul evocă. Poezia. ceea ce face să fie revendicat în egală măsură de istoria literară. Cântarea României -poem în proză. în care autorul vede specificul spiritualităţii româneşti. istoric şi prozator. un amplu poem în proză. întrun stil retoric cu accente profetice. alături de Mihail Kogălniceanu. istoria noastră şi exprimă ideea demnităţii naţionale. Proza Proza vremii cuprinde scrierile de inspiraţie istorică (C. fiind influenţat de istoricii romantici francezi (J. aduce în atenţie mitul dacic. apoi Piatra teiului şi Stânca corbului . însemnări de călătorie (Vasile Alecsandri.. Importante sunt şi articolele sale de teorie literară: Către scriitorii noştri. Istoric erudit. Gr.pagini de călătorie în care inserează două legende populare. Nicolae Filimon). Ion Ghica) sau romane propriu-zise (Dimitrie Bolintineanu.volum autobiografic. Ion Ghica. a întemeiat societatea secretă Frăţia (1843). Răspuns la articolul „Poezie". nuvele romantice (C. dar şi o sinteză a ştiinţei cu sensibilitatea artistică. Negruzzi. Gr. împreună cu Ion Ghica şi Christian Tell. prin care se afiliază la doctrina romanticilor francezi. fiind unul dintre principalii organizatori ai Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească. Versul eminescian din Epigonii . Opera sa capitală.reflectă militantismul liricii sale sau tema socială a unor poezii precum Clăcaşul. dar şi două piese de teatru care nu ni s-au păstrat. Din cauza mesajului revoluţionar al teatrului său este surghiunit la Mănăstirea Soveja. el a susţinut cu consecvenţă revendicările democratice ale mişcării. Alexandrescu).Michelet).. Românii supt Mihai. Alecu Russo). îmbină documentarea riguroasă a istoricului cu expresia înflăcărată. ceea ce îl integrează în galeria maeştrilor prozei româneşti. iar în străinătate a pledat pentru obţinerea recunoaşterii internaţionale a drepturilor românilor. încercări de roman (Mihail Kogălniceanu. Nicolae Bălcescu (1819-1852). este. Vasile Alecsandri. Negruzzi. Ion Ghica (1816-1897) . Membru al guvernului provizoriu. în 1878). Nicolae Bălcescu. Negruzzi). Negruzzi).puternice accente mesianice. Astfel. economice. realizează o lărgire a orizontului de studiu. scrieri memorialistice (C..Bolliac cânta iobagul ş-a lui lanţuri de aramă" . Cântarea României. Iaşii şi locuitorii lui în 1840. În 1845. înglobând istoria instituţiilor sociale. politice. Alexandrescu). editează prima revistă istorică românească: Magazin istoric pentru Dacia. C. Alecu Russo (1819-1859) scrie în limba română şi în limba franceză Amintiri .Voievod Viteazul (publicată postum.

membru fondator al societăţii Frăţia. nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanul. Ion Ghica (1816-1897) s-a format la şcoala franceză. Costache Negruzzi Ceea ce a realizat Gr. Capodopera sa. a căror muzică şi poezie sunt potrivite cu firea pământului său şi caracterul locuitorilor ei"). Kogălniceanu participă la organizarea Teatrului Naţional din Iaşi şi la realizarea unui repertoriu naţional (Muza de la Burdujeni. într-o atmosferă pitorească. ca şi M. personaje antitetice. dacă avem în vedere combinaţia pe care acesta o realizează între ştiinţă şi ficţiune. organizat în patru cicluri.Ca mai toţi scriitorii din epoca paşoptistă. alături de articolul-program Introducţie (1840). ci ilustrează o poziţie antifeudală şi o opţiune politică (caracterul militant al literaturii). după ce a studiat în ţară la Liceul „Sf. Criticul Nicolae Manolescu consideră că: „. precum Alexandru Lăpuşneanul. conflict . Este preocupat de folclor. În ciclul Fragmente istorice. Alexandru Lăpuşneanul este şi o nuvelă de factură romantică prin respectarea principiului enunţat în Introducţie la Dacia literară — inspiraţia din istoria naţională (Evul Mediu). cu puternice conflicte. prima nuvelă istorică din literatura română nu aduce în faţa contemporanilor un model de patriotism şi nu idealizează trecutul.. Negruzzi pe tărâmul prozei: el depăşeşte faza traducerilor. Ciclul Amintiri de juneţe cuprinde proză memorialistică şi nuvelele romantice Zoe şi O alergare de cai. Sava" din Bucureşti. Kogălniceanu. Alexandrescu în domeniul poeziei. În Scrisori către V. adevărate tablouri care surprind eterogenitatea societăţii noastre de la mijlocul secolului al XlX-lea. istorie şi biografism". se implică în apariţia revistei Propăşirea. Împreună cu V. anecdote. Ion Ghica rămâne cel mai valoros reprezentant al scrierilor memorialistice din epocă. Este profesor la Academia Mihăileană din Iaşi. apare în primul număr al revistei Dacia literară. personalităţi ale epocii (portrete). Fiind scrisă într-o perioadă de efervescenţă revoluţionară. prin specie. simplificarea ortografiei. Alecsandri sunt prezentate cu un talent deosebit. pe care îl iustrează. în domeniul lingvistic respinge exagerările şi susţine unificarea limbii literare. Fără a fi un spirit revoluţionar.factura prozei lui Ghica este cât se poate de tipică pentru romantismul Biedermeier. dialoguri. În 1857.. temă. Teoretician al specificului naţional („fieştecare ţară are cântecele sale. deznodământ dramatic şi scene melodramatice. Sobieski şi românii. amintiri. a pus în practică ideile culturale şi literare ale epocii. sunt incluse texte inspirate din cronici: poemul epic Aprodul Purice. fiind întemeietorul prozei româneşti moderne printr-o operă durabilă. a reuşit C. într-un stil familiar. îşi adună principalele scrieri literare în volumul Păcatele tinereţelor. care continuă programul Daciei literare. Alecsandri şi M. Cârlanii). proză de inspiraţie istorică.

personaje excepţionale în situaţii excepţionale. dar şi în construcţia operei dramatice şi a limbajului specific. al replicilor şi al scenelor. culoarea epocii. obiectivitatea naratorului. Negruzzi.(lupta pentru putere). „liniaritate psihologică în construcţia personajelor. culoarea locală. caracterul aforistic al unor replici („proşti. întâmplări impresionante.a. Contribuţia sa la formarea şi dezvoltarea teatrului naţional a fost hotărâtoare în crearea unui repertoriu românesc. credibil al faptelor. Haşdeu).. intriga liniară şi previzibilă. fiind un deschizător de drumuri pentru diferite specii şi genuri literare. . Negruzzi introduce în literatura noastră scrisoarea literară în proză. prin prezentarea în manieră balzaciană a unor portrete şi tablouri de moravuri. C. Elemente clasice sunt: rigoarea şi echilibrul compoziţiei (patru capitole cu mottouri semnificative).. Scrisoarea IX (Fiziologia provinţia/ului) ş. B. publicarea unor reviste şi articole despre teatru. antiteza angelic-demonic. artificialitate". (Nicolae Manolescu) Coexistenţa elementelor romantice cu elemente clasice în aceeaşi operă literară este o trăsătură a literaturii paşoptiste. înfiinţarea Teatrului Naţional de la Iaşi (1840). atitudinea de moralist. Prin cele treizeci de scrisori din ciclul intitulat Negru pe alb. cât şi teatru cu subiect istoric (Gh. Costache Caragiali. traduceri şi adaptări în limba română. aspectul verosimil. dar se regăsesc aici şi elemente romantice: evocările istorice.. Matei Millo. Realizează „fiziologii". personajul principal alcătuit din contraste. spectaculosul gesturilor. prin tehnica detaliului semnificativ. iar eforturile lor au vizat mai multe direcţii: înfiinţarea de şcoli pentru pregătirea artiştilor dramatici (la Iaşi şi Bucureşti). Alecu Russo. cultivarea ironiei. Alecsandri şi C. denotă. prin caracterul pictural al unor scene. sub directoratul lui Kogălniceanu. Interesul romantic pentru specificul naţional şi culoarea locală deschide drumul observaţiei realiste. prin surprinderea psihologiei mulţimii. specie care aparţine clasicismului. Vasile Alecsandri Ataşat idealurilor paşoptiste. Asachi. dar mulţi"). Arta compoziţiei sobre. de critică a moravurilor (Costache Facà. Vasile Alecsandri. a unor tipuri sociale: Scrisoarea II (Reţetă). surprinderea unor valori general-umane ţin de clasicism. Vasile Alecsandri).. atât din filonul comic al satirei sociale. preocuparea pentru folclor . intenţia de a instrui. Teatru Paşoptiştii au văzut în teatru un mijloc de propagare a ideilor politice şi culturale.P.în Scrisoarea XII (Păcală şi Tândală) -. Vasile Alecsandri a fost liderul mişcării literare a epocii. care stimulează crearea unui repertoriu naţional cu piese de teatru variate.

asupra moravurilor satirizate: parvenitismul. în 2 acte". negarea tradiţiei. snobismul. sau de fals progres. îndrăgostit de Luluţa. reprezentată de Chiriţa. în care îşi revarsă „toate darurile: umor. Leonaş. snobismul şi corupţia. Călătorie în Africa).Mare parte din piesele lui Alecsandri (comedii. În 1863 se retrage din arena politică. Ovidiu (1884). Mai redusă în raport cu poezia şi cu teatrul. ridicol prin contrastul între ceea ce este şi ceea ce vrea să pară. şi ideile noi. precum Zgârcitul risipitor. . reprezentată pe scenă în 1852. „cântecele comice") au caracter satiric şi critic împotriva moravurilor sociale şi politice ale vremii. de o virulenţă polemică. parvenitismul. snobismul şi parvenitismul: Iorgu de la Sadagura. înlesnire orientală de povestitor". Balta-Albă. scrisori (Vasile Porojan) şi proză de ficţiune cu un punct de plecare memorialistic (nuvela romantică Buchetiera de la Florenţa. Demascând corupţia lui Bârzoi. Unele piese de teatru abordează teme folclorice. feeria Sânziana şi Pepelea. Chiriţa este un personaj feminin comic reprezentativ pentru epoca de după 1848. Proza lui V. Dezgustul cauzat de pervertirea idealului se reflectă în drame cu tematică socială. împotriva stării pe loc. un tânăr isteţ şi cinstit. dar şi a falsului progres. Lipitorile satului. pentru pitoresc şi exotic. progresiste. În Chiriţa în provinţie. proza lui V. personaje zugrăvite caricatural.a. ridiculizând demagogia.Despot-vodă (1879) şi de inspiraţie clasică . prozele realiste Borsec. pictură. Spre apusul creaţiei. imitarea cu orice preţ a modei occidentale. Peatra din casă. Iaşii în 1844. Călinescu drept „cea mai durabilă parte a operei" lui.Fântâna Blanduziei (1883). farse. Alecsandri realizează un surprinzător reviriment spre drama istorică în versuri . reprezentate de Leonaş. De asemenea. gustul pentru senzaţional şi anecdotă. criticul observă că „în substanţă toate naraţiunile sale sunt jurnale de călătorie". dar au şi note de critică socială: Crai nou. „comedie cu cântice. conflictul dramatic opune concepţia conservatoare reprezentată de Bârzoi. Leonaş devine ispravnic în locul acestuia şi se căsătoreşte cu Luluţa. vodeviluri. gen la modă pe atunci. Alecsandri este apreciată de G. cosmopolitismul. Alecsandri cuprinde jurnale sau memorii de călătorie (O primblare la munţi. începutul de roman Dridri etc). Comportamentul Chiriţei ocazionează critica unor moravuri din epocă: falsa cultură. subiectivitate. Iaşii în carnaval. adică a onestităţii şi a sentimentelor sincere. ciclul Chiriţelor ş. Deznodământul aduce victoria reprezentantului ideilor noi.

între anii 1840-1890. Dan. el a fost pe bună dreptate numit „cap al poeziei noastre''' (Titu Maiorescu). căpitan de plai ş. în revista Convorbiri literare. publicat în 1868-1869.. Vasile Alecsandri impune o nouă specie în literatura română şi realizează o operă de maturitate artistică."(G. Opera este legată de epoca sa pentru că se află la întretăierea romantismului cu clasicismul şi oglindeşte artistic principalele evenimente sociale. Paul Cornea). aşa cum o vede un francez la Balta-Albă. istorice (Dumbrava Roşie. Călinescu) Dacă din perspectiva cititorului de azi. o face Alecsandri în spiritualul tablou al civilizaţiei române. cu armoniile. Cu aceste „poezii ale senzorialităţii şi ale relaţiei nemijlocite cu natura”(Paul Cornea).În povestirea Balta-Albă (publicată în 1848). este realizată magistral: „Sinteza între Occident şi Orient.".) şi orientale. din punct de vedere istoric al dezvoltării genului. expresie (renunţă la complicaţiile prozodice." (Titu Maiorescu. „In ce stă valoarea unică a lui Alecsandri? In această totalitate a acţiunii sale literare. întâlnită în diverse opere ale lui Vasile Alecsandri şi ale scriitorilor paşoptişti. ce forma însăşi structura intimă a fiinţei sale. prin impersonalitate şi optimism cosmic. oamenii începutului de drum (cf. . între proiecţia sensibilităţii în exterioritatea lumii şi înregistrarea obiectivă a universului.. Diferenţa faţă de precursori în abordarea temei naturii reflectă diferenţa între romantism şi clasicism. poetul dă adevărata măsură a talentului său prin ciclul Pasteluri şi prin Legende cu un conţinut variat: de inspiraţie folclorică. Militant activ al vieţii sociale şi politice din perioada paşoptistă şi postpaşoptistă. între idealism avântat şi vizionarism profetic”. tema civilizaţiei hibride.a. După 1863. ritmurile şi dinamismul lui. în etapa Junimii. calităţi pentru care sunt admiraţi de Mihai Eminescu în poezia Epigonii: „ Voi credeaţi în scrisul vostru. se întoarce spre clasicism prin viziunea asupra naturii. Poeţi şi critici) Concluzie Scriitorii paşoptişti formează prima generaţie a literaturii noastre moderne. Prin ciclul Pasteluri. care manifestă deplin acord „între a voi şi a putea. Vasile Alecsandri îşi desfăşoară activitatea literară timp de o jumătate de veac. lirismul lui Vasile Alecsandri nu şi-a păstrat prospeţimea. utilizează troheul lung) şi echilibru compoziţional (alternanţa static-dinamic în cele patru catrene).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->