Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1

Graficul GANNT al implementarii proiectului SCOP

Activitatea Luna Organizatia care


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 implementeaza
Realizarea unui studiu socio-economic al zonei si AJOFM Sibiu
stabilirea bilantului de resurse umane in zonele vizate SC Concept Modern SRL
Elaborarea matricei cadru logic a proiectului AJOFM Sibiu
Inventarierea si evaluarea critica a infrastructurii AJOFM Sibiu
informatice, a serviciilor IT si aplicatiilor existente, a SC Hardware SRL
posibilitatilor de amplasare in teritoriu a echipamentelor SC ISP SA
Lansarea ofertei si contractarea serviciilor informatice AJOFM Sibiu
Angajarea si training-ul personalului angrenat direct in AJOFM Sibiu
proiectul SCOP SC Clever Soft SRL
Procurarea echipamentelor necesare la sediul AJOFM AJOFM Sibiu
Procurarea si instalarea echipamentelor necesare in AJOFM Sibiu
teritoriu SC Hardware SRL
Instalarea si configurarea echipamentelor de retea si AJOFM Sibiu
Internet SC ISP SA
Experimentarea retelei si a comunicarii cu AJOFM Sibiu
echipamentele indepartate ISP SA & Clever Soft SRL
Formarea si sensibilizarea agentilor economici pentru AJOFM Sibiu
participarea activa si sistematica la proiect
Formarea, sensibilizarea si instruirea grupurilor tinta AJOFM Sibiu
pentru participarea intensiva si sistematica la proiect
Monitorizarea si evaluarea procesului de implementare AJOFM Sibiu
Analiza finala a procesului de implementare si AJOFM Sibiu
elaborarea propunerilor corective