P. 1
criterii de evaluare

criterii de evaluare

|Views: 634|Likes:
Published by Maria Bianca

More info:

Published by: Maria Bianca on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

1.

Criteriile de evaluare

Se stabilesc prin identificarea prealabilă a celor mai importante caracteristici de personalitate, responsabilităţi şi tipuri de activităţi specifice fiecărui post. Identificarea cât mai corectă a cerinţelor de performanţă, presupune elaborarea prealabilă a unei liste, cuprinzând obiectivele ce trebuiesc îndeplinite (exemplu în cazul prezentului material obiectivul principal este “ stabilirea salariilor de bază între limite”). Criteriile sunt cântărite cu cât mai mare precizie , exprimându-se în procente (vezi fişa postului formularul nr.2 poz.7 şi anexa nr.2 --tabel rubrica “pondere %”). De exemplu viteza de lucru a unei dactilografe poate fi de 2 ori mai importantă decât corectitudinea scrierii şi poate avea aceeaşi importanţă cu punctualitatea la serviciu şi lipsa absenţelor de orice fel. Performanţele sunt aproape întotdeauna multidimensionale. De exemplu, profesorii sunt evaluaţi de studenţi în funcţie de trei dimensiuni ale performanţei lor: predarea, corectitudinea evaluării la examen şi comportamentul în relaţiile profesor - student; predarea este şi ea multidimensională. Dar în cazul profesorilor mai sunt, cel puţin, încă două dimensiuni la fel de importante şi pe care studenţii deseori nu le sesizează: cercetarea ştiinţifică şi experienţă. In funcţie de misiunea şi specializarea dorită, în unele universităţi predarea este mai apreciată decât cercetarea iar în altele invers. La fel, unii studenţi întâlnesc profesori de notorietate ca cercetători, dar care nu sunt deosebiţi în activitatea de predare. Astfel de cazuri se întâlneasc în orice domeniu de activitate. Criteriile de performanţă pot viza rezultatele obţinute de fiecare individ, în cazul posturilor de execuţie, sau de către grupul/organizaţia condusă, în cazul managerilor. Pentru obţinerea unor rezultate edificatoare , criteriile de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să fie precis formulate, să nu presupună generalităţi; • să fie în număr limitat; folosirea prea multor criterii duce la nivelarea rezultatelor, la obţinerea unor valori medii, a căror relevanţă este mult diminuată; • să fie clar enunţate, astfel încât să fie înţelese atât de de evaluatori cât şi de cei evaluaţi; - să fie uşor de observat, măsurabile, astfel încât contestarea rezulatatelor să fie cât mai diminuată; • să fie aplicabile tuturor subiecţilor care deţin aceeaşi funcţie sau funcţii similare şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii comparabile. • • • • • • • • Printre criteriile de performanţă, putem menţiona: caracteristicile personale (aptitudini, comportament şi personalitate); competenţele (cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor postului); caracteristicile profesionale (vigilenţă, disponibilitate, autocontrol); interesul pentru resursele alocate postului; orientarea spre excelenţă; preocuparea pentru interesul general al organizaţiei (universitate, facultate, catedră); adaptabilitatea la post; capacitatea de decizie;

personalului din învăţământ.Aptitudini în redactarea unei adrese.Mod de prezentarePersonal muncitor. care reprezintă nivelul dorit al performanţelor. Tabel 1. astfel încât toţi cei implicaţi să ştie ce se aşteaptă de la ei. prodecani. • timp (când va fi realizat obiectivul).Creativitate . Standarde de performanţă Criteriile se compară cu standardele.Sociabilitate .Sindicate.Autonomie Incredere în sine . un rol esenţial îl au caracteristicile personale.Forţă fizică .Reacţie la anomalii .Dinamism . permit evidenţierea gradului în care au fost îndeplinite activităţile.Inteligenţă Memorie .5. care asigură posibilitatea exercitării atribuţiilor definite în “fişa postului” poz. • utilizarea resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate). beneficiază atât organizaţia cât şi salariatul.Vivacitate .1.Nivelul vocabularului şi fluenţa exprimării Personalitate.Atenţie . • calitate (cât de bine sau cât de complet). Cele prezentate în Metodologie sunt rezultatul negocierilor MEN . • mod de realizare (cum vor fi realizate activităţile). • spiritul de echipă. Dintre acestea. ca elemente de referinţă în aprecierea rezultatelor.Metodă . decani.Capacitate de a învăţa . etc.• capacitatea de inovare.Spirit de organizare . In acelaşi timp. prezentaţi în conţinut în anexa nr.Atenţie Dexteritate .Memorie Capacitate de organizare şi de gesti-une a timpului .1: • cantitate (cât mai mult sau cât de multe). .Rezistenţa la stress .).Capacitate de a învăţa pe baza expe-rienţei . Standardele sunt stabilite înainte de începerea activităţii. • cost (care va fi cheltuiala implicată). Aceste caracteristici sunt definite prin următorii indicatori. 2.G. măsurabile şi bine înţelese. Standardele de performanţă.Inteligenţă concretă . • delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului. Standardele de performanţă stabilesc ce trebuie să facă o persoană şi cât de bine.Dinamism .Vigilenţă . este foarte important să se ştie cu precizie ce presupune fiecare calificativ folosit în evaluare.Rezistenţă la munci de rutină Spirit †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††† limite” care se aplică prin H. • comunicarea (receptarea şi transmitarea informaţiilor). Manageri (şefi catedră. De pe urma unei evaluări realiste. directori administrativi. nu este necesară sau admisă stabilirea de către universitate.Spirit de iniţiativă şi de decizie Autonomie.Nivelul vocabularului şi corectitudinea scrierii .Memorie . sens al responsabilităţii . In aceste condiţii .Iniţiativă .Incredere în sinePersonal de birou (secretar). facultăţi sau catedre a altor criterii.

Prima modalitate de efectuare a evaluării este cea mai folosită. evaluarea performanţelor de către evaluatori externi. încât este nevoie de o apreciere specială. In acest caz. de excepţie (FB) . In practică sunt aplicate şi diverse alte combinaţii. ale căror semnificaţii sunt următoarele: • foarte bun.3 puncte). subordonaţii îşi evaluează/clasifică superiorii. salariaţii de pe poziţii echivalente se evaluează/clasifică între ei. . acest salariat se situează în primii 2-5 % (punctaj 3 puncte). sunt folosite cinci calificative (foarte bun.performanţa se situează în limitele superioare ale standardelor şi ale performanţelor realizate de ceilalţi salariaţi (punctaj 4 puncte). • foarte slab (FS) . foarte slab). existând posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor într-un viitor apropiat (punctaj 1 punct). nivel bun al cunoştinţelor de limba română. • slab (S) . In comparaţie cu standardele uzuale şi cu restul personalului. autoevaluarea. 1 Cerinţe de ocupare a postului Aplicaţie : post secretară decanat Pregătirea profesională impusă : • Pregătirea de bază: minim medie liceală.performanţa este cu mult sub standard .persoana este atât de bună în îndeplinirea criteriilor funcţiei. slab.In general.formular nr. bun. superiorul direct are responsabilitatea evaluării. satisfăcător.performanţa este la nivelul minim al standardelor . • bun (B) . • satisfăcător (M) . Evaluarea performanţelor se poate efectua astfel: managerii îşi evaluează şi clasifică subbordonaţii. aprobarea rezultatelor aparţinând şefului ierarhic al acestuia. In majoritatea organizaţiilor.performanţa este sub limita minimă a standardului. sau puţin deasupra lor. Acesta este nivelul minim al performanţelor acceptabile ce trebuie atins chiar şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă (punctaj 2. EVALUAREA POSTURILOR Definirea exigenţelor de ocupare a postului . Evaluarea salariaţilor de către manager are la bază raţionamentul că managerul este persoana cea mai autorizată să evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor. se pune în mod serios problema dacă persoana respectivă se mai poate îndrepta şi dacă mai poate fi menţinută pe acel post (punctaj 0).

• întocmeşte adeverinţe. de utilizare a aparaturii de specialitate (PC. cunoştinţe generale de psihologie şi management. • Tehnologii speciale (care trebuie cunoscute): • evită şi previne conflictele. • realizează sinteze din materiale suport. note telefonice. limbi de circulaţie internaţională. • rezistenţă la stress. maturitate intelectuală şi fizică. de operare pe PC (editare de text. reţea . • rezistenţă mare de lucru (solicitare neuropsihică). Responsabilitatea implicată de post: . decent şi demn.). • este ordonată. • Perioada de iniţiere: maxim 6 luni. fără greşeli sintactice şi/sau morfologice. plăcut. adrese.). registre matricole. • Experienţa în specialitate: 3 ani în activitatea de secretariat într-o organizaţie prestatoare de servicii. etc. • se ocupă de rezervări de călătorii şi organizări de şedinţe.• • Pregătirea de specialitate : stenodactilografie. • capacitate de efort prelungit. • în convorbiri ştie să fie succintă şi sintetică. • efort intelectul (caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului): • mobilitate şi uşurinţă în urmărirea sarcinilor. • ştie să folosească telefonul pe un ton atractiv .). Perfecţionări (specializări): cunoştinţe juridice şi administrative. • priceperea de a realiza corect şi realist activităţile cerute: • dactilografiază fără greşeli şi în timp util. • îşi organizează juridicios timpul de muncă. • spontaneitate în luarea deciziilor corecte. • flexibilitate şi mobilitatea gândirii. • are potenţial de dezvoltare şi perfecţionare. dosare admişi/respinşi etc. organizată şi metodică.). Experienţa executării operaţiunilor specifice postului: • Experienţa în muncă: 5 ani vechime. limbi de circulaţie internaţională . cunoaşterea unor tehnici de muncă intelectuală. • gestionează procesul de întocmire şi eliberare a actelor de examen admitere şi licenţă (foi matricole. baze de date. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: • Complexitatea postului (în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat): • planificarea graduală a volumului de muncă în funcţie de priorităţi. • elaborează materiale corecte din punct de vedere gramatical. • Aptitudini deosebite: • cunoaşte regulile de protocol (bună gazdă etc. • Gradul de autonomie în acţiune: • independenţă şi autoritate în îndelinirea sarcinilor.

EXEMPLU : Fişa postului Post secretară decanat Facultatea de Inginerie Formular nr. • autocontrol. Rezultă în felul acesta conţinutul formularului 2 adică FIŞA POSTULUI. • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă. • “ad-hoc” determinată de anumite evenimente sau situaţii. • să se subordoneze echipei manageriale. coordonare (structuri): • lucrează în echipă şi stabileşte o atmosferă destinsă. • acceptă şi îşi însuşeşte critica. • este total loială şefului ierarhic şi echipei manageriale. de a răspunde): • Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale organizaţiei: • să cunoască fluxul informaţiilor în structura organizaţiei (facultate şi universitate). • are încredere şi respect faţă de oameni.1 şi a anexei nr. Este vorba de o adaptare a “CERINŢELOR DE OCUPARE A POSTULUI” la specificul locului de muncă. • este incoruptibilă. • în forme neorganizate prin pregătire individuală sau personală.• De conducere. • este incoruptibilă. • are încredere şi respect faţă de oameni. Se impune perfecţionarea pregătirii: • în forme organizate prin instruire în schimburi de experienţă. răbdare şi decenţă în relaţii. • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă. • păstrează confidenţialitatea actelor . situaţiilor şi discuţiilor. OBSERVAŢII: Cu ajutorul acestui formular nr. • autocontrol. răbdare şi decenţă în relaţii. • să aibă uşurinţă şi expresivitate în comunicarea (verbală şi nonverbală). • transmite prom†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iei. • Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale organizaţiei (rectorat. comunitatea locală): • este exigentă şi autoexigentă. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii. • Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi a studenţilor: • uşurinţă şi expresivitate în comunicare.1 se construieşte FIŞA POSTULUI prin descrierea principalelor atribuţii şi răspunderi care îi revin angajatului.2 .

De reprezentare: faţă de studenţi şi alte persoane interesate în probleme legate de activitatea facultăţii. cursuri de perfecţionare postuniversitară. fax-urilor. sub coordonarea decanului. De colaborare: cu secretariatul universităţii.Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Inginerie Denumirea postului: secretar decanat • Gra†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ani . 5.). cu experienţă de 3 ani în activitatea de secretariat • alte cerinţe specifice: operator PC. • Participă la activitatea de secretariat legată de bune desfăşurare a concursurilor de admitere pentru cursurile de zi. Calculul punctajului postului: Tabel 4. e-mailurilor etc. demonstrează competenţă şi responsabilitate în elaborarea şi redactarea materialelor şi a rapoartelor.1. • • Relaţii: Ierarhice: • este subordonat: Decanului. Administratorului şef de facultate. Secretarului şef pe facultate. cunoştinţe în editare de text şi baze de date. • Manifestă atitudine politicoasă faţă de studenţi ş††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iile semestriale şi anuale. Descrierea postului (atribuţii şi responsabilităţi): • Asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat pentru decanatul facultăţii (note interne. . • eliberează diplomele de bacalaureat absolvenţilor. corespundenţă. primirea şi transmiterea anunţurilor. studii aprofundate. cursuri de scurtă durată. • are în subordine: Funcţionale: cu conducerea facultăţii. Manifestă corectitudine şi confidenţialitate în relaţiile interumane interne şi externe. notelor telefonice. ţinută agreabilă. cu celelalte compartimente ale universităţii şi facultăţii. pe baza notei de lichidare.

a postuluireaMinimMaximMinimMaxim(%)(0)(1)(2)(3)(4)(5)=(2x3)(6)=(2x4)1.Nr. foi matricole • .C.60. de a răspunde)20240.Sfera de relaţii (de a intra în relaţii.Experienţa executării operaţiunilor specifice postului15240.54. acte normative): • P. Program de lucru: Program normal de 8 ore/zi. 5 zile /săptămână.752.63.30.8Punctaj total2.Responsabilitatea implicată de post20340.7 8.Pregătirea profesiona-lă impusă 15350.954. • Fax • Registre matricole.Dificultatea operaţiu-nilor specifice postu-lui30451.85. Uneori se lucrează peste program.40. materiale.Criterii de evaluarePonde-Calificativul de la (1 la 5)Punctajul realizat Crt.450.21. Inzestrarea şi documentaţia necesară postului (aparate.45Media3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->