P. 1
criterii de evaluare

criterii de evaluare

|Views: 633|Likes:
Published by Maria Bianca

More info:

Published by: Maria Bianca on May 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

1.

Criteriile de evaluare

Se stabilesc prin identificarea prealabilă a celor mai importante caracteristici de personalitate, responsabilităţi şi tipuri de activităţi specifice fiecărui post. Identificarea cât mai corectă a cerinţelor de performanţă, presupune elaborarea prealabilă a unei liste, cuprinzând obiectivele ce trebuiesc îndeplinite (exemplu în cazul prezentului material obiectivul principal este “ stabilirea salariilor de bază între limite”). Criteriile sunt cântărite cu cât mai mare precizie , exprimându-se în procente (vezi fişa postului formularul nr.2 poz.7 şi anexa nr.2 --tabel rubrica “pondere %”). De exemplu viteza de lucru a unei dactilografe poate fi de 2 ori mai importantă decât corectitudinea scrierii şi poate avea aceeaşi importanţă cu punctualitatea la serviciu şi lipsa absenţelor de orice fel. Performanţele sunt aproape întotdeauna multidimensionale. De exemplu, profesorii sunt evaluaţi de studenţi în funcţie de trei dimensiuni ale performanţei lor: predarea, corectitudinea evaluării la examen şi comportamentul în relaţiile profesor - student; predarea este şi ea multidimensională. Dar în cazul profesorilor mai sunt, cel puţin, încă două dimensiuni la fel de importante şi pe care studenţii deseori nu le sesizează: cercetarea ştiinţifică şi experienţă. In funcţie de misiunea şi specializarea dorită, în unele universităţi predarea este mai apreciată decât cercetarea iar în altele invers. La fel, unii studenţi întâlnesc profesori de notorietate ca cercetători, dar care nu sunt deosebiţi în activitatea de predare. Astfel de cazuri se întâlneasc în orice domeniu de activitate. Criteriile de performanţă pot viza rezultatele obţinute de fiecare individ, în cazul posturilor de execuţie, sau de către grupul/organizaţia condusă, în cazul managerilor. Pentru obţinerea unor rezultate edificatoare , criteriile de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să fie precis formulate, să nu presupună generalităţi; • să fie în număr limitat; folosirea prea multor criterii duce la nivelarea rezultatelor, la obţinerea unor valori medii, a căror relevanţă este mult diminuată; • să fie clar enunţate, astfel încât să fie înţelese atât de de evaluatori cât şi de cei evaluaţi; - să fie uşor de observat, măsurabile, astfel încât contestarea rezulatatelor să fie cât mai diminuată; • să fie aplicabile tuturor subiecţilor care deţin aceeaşi funcţie sau funcţii similare şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii comparabile. • • • • • • • • Printre criteriile de performanţă, putem menţiona: caracteristicile personale (aptitudini, comportament şi personalitate); competenţele (cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor postului); caracteristicile profesionale (vigilenţă, disponibilitate, autocontrol); interesul pentru resursele alocate postului; orientarea spre excelenţă; preocuparea pentru interesul general al organizaţiei (universitate, facultate, catedră); adaptabilitatea la post; capacitatea de decizie;

Incredere în sinePersonal de birou (secretar).Spirit de organizare . astfel încât toţi cei implicaţi să ştie ce se aşteaptă de la ei. 2.Metodă . . directori administrativi. Standardele de performanţă stabilesc ce trebuie să facă o persoană şi cât de bine.1. măsurabile şi bine înţelese.Iniţiativă . Standardele sunt stabilite înainte de începerea activităţii. permit evidenţierea gradului în care au fost îndeplinite activităţile.Reacţie la anomalii .Capacitate de a învăţa pe baza expe-rienţei . • mod de realizare (cum vor fi realizate activităţile). Standardele de performanţă.Forţă fizică . nu este necesară sau admisă stabilirea de către universitate.Vivacitate .1: • cantitate (cât mai mult sau cât de multe).Nivelul vocabularului şi corectitudinea scrierii . In acelaşi timp. • spiritul de echipă. • timp (când va fi realizat obiectivul).Atenţie . • comunicarea (receptarea şi transmitarea informaţiilor).Autonomie Incredere în sine .Rezistenţa la stress . prezentaţi în conţinut în anexa nr.Creativitate .G.Inteligenţă concretă . etc.Nivelul vocabularului şi fluenţa exprimării Personalitate. care reprezintă nivelul dorit al performanţelor. • delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului.Sindicate. Cele prezentate în Metodologie sunt rezultatul negocierilor MEN . In aceste condiţii .Atenţie Dexteritate . ca elemente de referinţă în aprecierea rezultatelor. • calitate (cât de bine sau cât de complet).). Manageri (şefi catedră.Capacitate de a învăţa . prodecani.Spirit de iniţiativă şi de decizie Autonomie.5. beneficiază atât organizaţia cât şi salariatul.Aptitudini în redactarea unei adrese. • cost (care va fi cheltuiala implicată). sens al responsabilităţii .Rezistenţă la munci de rutină Spirit †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††† limite” care se aplică prin H.Vigilenţă . Aceste caracteristici sunt definite prin următorii indicatori. Tabel 1. facultăţi sau catedre a altor criterii. De pe urma unei evaluări realiste. este foarte important să se ştie cu precizie ce presupune fiecare calificativ folosit în evaluare. care asigură posibilitatea exercitării atribuţiilor definite în “fişa postului” poz.Mod de prezentarePersonal muncitor.Memorie . • utilizarea resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate). Standarde de performanţă Criteriile se compară cu standardele. decani. un rol esenţial îl au caracteristicile personale.• capacitatea de inovare.Memorie Capacitate de organizare şi de gesti-une a timpului .Sociabilitate .Dinamism . personalului din învăţământ.Inteligenţă Memorie .Dinamism . Dintre acestea.

autoevaluarea. In comparaţie cu standardele uzuale şi cu restul personalului. superiorul direct are responsabilitatea evaluării.performanţa este cu mult sub standard . Prima modalitate de efectuare a evaluării este cea mai folosită. Evaluarea salariaţilor de către manager are la bază raţionamentul că managerul este persoana cea mai autorizată să evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor. evaluarea performanţelor de către evaluatori externi. In acest caz.formular nr. • satisfăcător (M) . bun.persoana este atât de bună în îndeplinirea criteriilor funcţiei. sau puţin deasupra lor.performanţa este la nivelul minim al standardelor . existând posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor într-un viitor apropiat (punctaj 1 punct). ale căror semnificaţii sunt următoarele: • foarte bun. salariaţii de pe poziţii echivalente se evaluează/clasifică între ei. In majoritatea organizaţiilor. acest salariat se situează în primii 2-5 % (punctaj 3 puncte). Acesta este nivelul minim al performanţelor acceptabile ce trebuie atins chiar şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă (punctaj 2. se pune în mod serios problema dacă persoana respectivă se mai poate îndrepta şi dacă mai poate fi menţinută pe acel post (punctaj 0). • bun (B) . de excepţie (FB) . încât este nevoie de o apreciere specială. aprobarea rezultatelor aparţinând şefului ierarhic al acestuia. slab. .In general. nivel bun al cunoştinţelor de limba română. 1 Cerinţe de ocupare a postului Aplicaţie : post secretară decanat Pregătirea profesională impusă : • Pregătirea de bază: minim medie liceală. sunt folosite cinci calificative (foarte bun.3 puncte). Evaluarea performanţelor se poate efectua astfel: managerii îşi evaluează şi clasifică subbordonaţii. EVALUAREA POSTURILOR Definirea exigenţelor de ocupare a postului . • slab (S) . foarte slab).performanţa se situează în limitele superioare ale standardelor şi ale performanţelor realizate de ceilalţi salariaţi (punctaj 4 puncte). subordonaţii îşi evaluează/clasifică superiorii.performanţa este sub limita minimă a standardului. • foarte slab (FS) . In practică sunt aplicate şi diverse alte combinaţii. satisfăcător.

). cunoaşterea unor tehnici de muncă intelectuală. • priceperea de a realiza corect şi realist activităţile cerute: • dactilografiază fără greşeli şi în timp util.).).• • Pregătirea de specialitate : stenodactilografie. • se ocupă de rezervări de călătorii şi organizări de şedinţe. • spontaneitate în luarea deciziilor corecte. etc. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: • Complexitatea postului (în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat): • planificarea graduală a volumului de muncă în funcţie de priorităţi. de operare pe PC (editare de text. reţea . • are potenţial de dezvoltare şi perfecţionare. • Gradul de autonomie în acţiune: • independenţă şi autoritate în îndelinirea sarcinilor. organizată şi metodică. baze de date. • realizează sinteze din materiale suport. • întocmeşte adeverinţe. • în convorbiri ştie să fie succintă şi sintetică. • elaborează materiale corecte din punct de vedere gramatical. adrese. fără greşeli sintactice şi/sau morfologice. • Aptitudini deosebite: • cunoaşte regulile de protocol (bună gazdă etc. • Perioada de iniţiere: maxim 6 luni. Responsabilitatea implicată de post: . decent şi demn. de utilizare a aparaturii de specialitate (PC. • flexibilitate şi mobilitatea gândirii. • Experienţa în specialitate: 3 ani în activitatea de secretariat într-o organizaţie prestatoare de servicii. • ştie să folosească telefonul pe un ton atractiv . • rezistenţă la stress. • gestionează procesul de întocmire şi eliberare a actelor de examen admitere şi licenţă (foi matricole. dosare admişi/respinşi etc. • efort intelectul (caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului): • mobilitate şi uşurinţă în urmărirea sarcinilor. note telefonice.). • rezistenţă mare de lucru (solicitare neuropsihică). plăcut. limbi de circulaţie internaţională . cunoştinţe generale de psihologie şi management. Experienţa executării operaţiunilor specifice postului: • Experienţa în muncă: 5 ani vechime. registre matricole. Perfecţionări (specializări): cunoştinţe juridice şi administrative. maturitate intelectuală şi fizică. • îşi organizează juridicios timpul de muncă. • capacitate de efort prelungit. limbi de circulaţie internaţională. • este ordonată. • Tehnologii speciale (care trebuie cunoscute): • evită şi previne conflictele.

• transmite prom†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iei.2 . Rezultă în felul acesta conţinutul formularului 2 adică FIŞA POSTULUI. • să se subordoneze echipei manageriale. • este incoruptibilă. comunitatea locală): • este exigentă şi autoexigentă.1 se construieşte FIŞA POSTULUI prin descrierea principalelor atribuţii şi răspunderi care îi revin angajatului.• De conducere. de a răspunde): • Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale organizaţiei: • să cunoască fluxul informaţiilor în structura organizaţiei (facultate şi universitate). • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă. • este total loială şefului ierarhic şi echipei manageriale. • este incoruptibilă. • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă. • Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale organizaţiei (rectorat. răbdare şi decenţă în relaţii. • acceptă şi îşi însuşeşte critica. răbdare şi decenţă în relaţii. Este vorba de o adaptare a “CERINŢELOR DE OCUPARE A POSTULUI” la specificul locului de muncă. • are încredere şi respect faţă de oameni. • să aibă uşurinţă şi expresivitate în comunicarea (verbală şi nonverbală).1 şi a anexei nr. • autocontrol. OBSERVAŢII: Cu ajutorul acestui formular nr. EXEMPLU : Fişa postului Post secretară decanat Facultatea de Inginerie Formular nr. • Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi a studenţilor: • uşurinţă şi expresivitate în comunicare. • autocontrol. • “ad-hoc” determinată de anumite evenimente sau situaţii. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii. situaţiilor şi discuţiilor. Se impune perfecţionarea pregătirii: • în forme organizate prin instruire în schimburi de experienţă. • are încredere şi respect faţă de oameni. • păstrează confidenţialitatea actelor . • în forme neorganizate prin pregătire individuală sau personală. coordonare (structuri): • lucrează în echipă şi stabileşte o atmosferă destinsă.

cu celelalte compartimente ale universităţii şi facultăţii. corespundenţă. pe baza notei de lichidare. primirea şi transmiterea anunţurilor. cursuri de perfecţionare postuniversitară. De colaborare: cu secretariatul universităţii. Calculul punctajului postului: Tabel 4.). • eliberează diplomele de bacalaureat absolvenţilor. • Participă la activitatea de secretariat legată de bune desfăşurare a concursurilor de admitere pentru cursurile de zi. Manifestă corectitudine şi confidenţialitate în relaţiile interumane interne şi externe. sub coordonarea decanului. • are în subordine: Funcţionale: cu conducerea facultăţii. Secretarului şef pe facultate. cunoştinţe în editare de text şi baze de date. De reprezentare: faţă de studenţi şi alte persoane interesate în probleme legate de activitatea facultăţii. Descrierea postului (atribuţii şi responsabilităţi): • Asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat pentru decanatul facultăţii (note interne. studii aprofundate. • • Relaţii: Ierarhice: • este subordonat: Decanului.Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Inginerie Denumirea postului: secretar decanat • Gra†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ani . ţinută agreabilă.1. cu experienţă de 3 ani în activitatea de secretariat • alte cerinţe specifice: operator PC. Administratorului şef de facultate. notelor telefonice. demonstrează competenţă şi responsabilitate în elaborarea şi redactarea materialelor şi a rapoartelor. e-mailurilor etc. cursuri de scurtă durată. • Manifestă atitudine politicoasă faţă de studenţi ş††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iile semestriale şi anuale. . fax-urilor. 5.

Responsabilitatea implicată de post20340.30.63.Experienţa executării operaţiunilor specifice postului15240.Nr. • Fax • Registre matricole.7 8. foi matricole • .C. Uneori se lucrează peste program.a postuluireaMinimMaximMinimMaxim(%)(0)(1)(2)(3)(4)(5)=(2x3)(6)=(2x4)1. materiale.Dificultatea operaţiu-nilor specifice postu-lui30451.45Media3. 5 zile /săptămână.54.752.21. Program de lucru: Program normal de 8 ore/zi. acte normative): • P.Sfera de relaţii (de a intra în relaţii. Inzestrarea şi documentaţia necesară postului (aparate.40.954.60.Criterii de evaluarePonde-Calificativul de la (1 la 5)Punctajul realizat Crt.Pregătirea profesiona-lă impusă 15350.450.85. de a răspunde)20240.8Punctaj total2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->