Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 1.

Proiectarea unui zid de sprijin

Date de temă :

Pentru realizarea unei platforme supraînălţate este necesară executarea unui zid de
sprijin de tip cornier din beton armat.
γ = (19,0 − 0,1 ⋅ G r ) kN / m 3

φ = (31 + 0,5 ⋅ U a )°

c = 0 daN / cm 2
q = (10 + 2,5 ⋅ U a ) kN / m 2
G 
f = 0,44 +  r  ⋅ 0,01 , [ ] = parte întreagă
4
H = (3,5 + 0,1 ⋅ N g ) m

D f = 1,2 m

p conv = (350 − 10 ⋅ G r ) kN / m 2

γ b = 25 kN / m 3
N o = nr. de ordine în grupă; G r = nr. grupei; U a = ultima cifră a anului în care se
finalizează proiectul;

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:

- predimensionarea zidului de sprijin ,


- calculul analitic şi grafic al împingerii pământului ,
- verificarea stabilităţii zidului de sprijin (alunecare pe talpă, răsturnare, presiuni
pe teren) ,

B. Piese desenate:
- secţiune verticală prin zidul de sprijin (sc. 1 : 20 sau 1 : 50) ,
- planşă pentru calculul grafic al împingerii pământului (Culmann) .
TEMA 2. Proiectarea unei fundaţii izolate

Date de temă:

Se va proiecta fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat al unei construcţii


industriale încadrată în clasa a II-a de importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul
terenului sunt următoarele:
- în gruparea fundamentală:
Pfc = (500 + 10 ⋅ U a + 2,5 ⋅ Gr + 25 ⋅ N o ) kN ,

M cf = (75 + U a + Gr + 12 ⋅ N o ) kN ⋅ m ,
- în gruparea specială:
Psc = 1,3 ⋅ Pfc ,
M sc = 1,5 ⋅ M cf ,
unde: N o = nr. de ordine în grupă; G r = nr. grupei; U a = ultima cifră a anului în care se
finalizează proiectul.
Stratificaţia terenului pe amplasament este dată conform forajului nr.
  No  
   + 1, [ ] = parte întreagă.
 5  
Caracteristicile geotehnice de calcul ale stratului de fundare vor rezulta pe baza prelucrării
valorilor din foraj.

Proiectul va cuprinde:

A. Piese scrise:
- determinarea caracteristicilor normate şi de calcul ale terenului de fundare ,
- predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul ,
- verificarea terenului de fundare la starea limită de deformaţii ,
- verificarea terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă ,
- armarea fundaţiei ;

B. Piese desenate:
- secţiune verticală şi vedere în plan a fundaţiei, detalii de armare (sc. 1 : 20) ,
- planşă pentru calculul tasării probabile a fundaţiei (sc. 1 : 50) .

Notă: -se va proiecta o fundaţie rigidă pentru N o = 4 ⋅ k şi pentru N o = 4 ⋅ k + 1 , k ∈ Z


-se va proiecta o fundaţie elastică pentru N o = 4 ⋅ k + 2 şi pentru N o = 4 ⋅ k + 3 , k ∈ Z
Tema 3. Proiectarea unei fundaţii pe piloţi

Date de temă:

Să se proiecteze fundaţia de adâncime sub un stâlp care transmite terenului de fundare


următoarele încărcări de calcul aplicate la nivelul terenului:
• încărcarea verticală P = (2800 + U a + 10 ⋅ G r + 200 ⋅ N o ) kN

• momentul încovoietor M = (750 + 2 ⋅ U a + 3 ⋅ G r + 50 ⋅ N o ) kN ⋅ m


 U  
• forţa tăietoare T =  200 +  a  + 5 ⋅ N o  kN ⋅ m
  2  
Se va proiecta fundaţia:
- pe piloţi executaţi pe loc prin forare cu tubaj recuperabil d=40 cm, pentru N o = 4 ⋅ k şi
pentru N o = 4 ⋅ k + 1 , k ∈ Z
- pe piloţi executaţi pe loc prin forare sub noroi bentonitic d=60 cm, pentru N o = 4 ⋅ k + 2 şi
pentru N o = 4 ⋅ k + 3 , k ∈ Z
Terenul de fundare are următoarea stratificaţie:
I 0 ... − (1,0 + 0,1 ⋅ U a ) m

umplutură: γ = 16,5 kN / m 3

II − (1,0 + 0,1 ⋅ U a ) ... − (3,0 + 0,1 ⋅ G r ) m


o
  N 
argilă: γ = 18,5 kN / m , I c = (0,6 + 0,01 ⋅ G r ) , E = 200 daN / cm , Φ =  9 +  o  
3 2

  10  
  N 
III − (3,0 + 0,1 ⋅ G r ) ... − 10,0 − 0,1 ⋅  o   m
  2 
praf argilos: γ = 17,5 kN / m 3 , I c = (0,28 + 0,01 ⋅ G r ) , E = 40 daN / cm 2 ,
o
  N 
Φ = 15 +  o  
  10  
  N 
IV − 10,0 − 0,1 ⋅  o   ... − 50 m
  2 
nisip mediu cu îndesare medie: γ = 18,1 kN / m 3 , E = 250 daN / cm 2 ,
o
  N 
Φ =  28 +  o  
  7 
unde: N o = nr. de ordine în grupă; G r = nr. grupei; U a = ultima cifră a anului în care se
finalizează proiectul.
Proiectul va cuprinde:
A. Piese scrise:
- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale;
- dimensionarea şi armarea radierului;
- calculul grupei de piloţi.
B. Piese desenate:
- secţiune verticală prin fundaţia pe piloţi; detalii constructive şi armarea
radierului şi a piloţilor.