Sunteți pe pagina 1din 18

Criminologie

MULTIPLE CHOICE

1. Din ce surse s-a inspirat criminologia ?


a. operele filosofice si literare ale antichitatii inspirate din tema crimei si a
criminalului
b. programele unor organizatii neguvernamentale ce au ca obiect crima si criminalul
c. cercetari sociologice ce s-au facut in penitenciare

2. Cui i se atribuie termenul "criminologie" ?


a. C. Lombroso
b. E.Ferri
c. P.Topinard

3. Ce momente marcheaza sau influenteaza aparitia criminologiei ca stiinta:


a. opera lui Cesare Beccaria (1764) si a lui Cesare Lombroso ( 1876)
b. opera lui Jeremy Bentham ( 1787) si a lui Edwin Sutherland
c. opera lui Quetelet si Lacasagnne

4. Ce studii si publicatii de specialitate influenteaza evolutia criminologiei ca stiinta ?


a. studii statistice publicate de A.M.Guerry in 1834 in Franta
b. studii de psihologie judiciara publicate de T.Bogdan in Romania
c. Revista de drept penal si Criminologie ( 1907- Belgia)

5. Ce reprezinta criminologiile specializate ?


a. proces de specializare pe plan profesional in domeniul criminalitatii
b. combinare a intereselor unor discipline din cadrul stiintelor sociale
c. criminologia clasica din perspectiva altor discipline ( biologice, psihologice, etc.)

6. Care este trasatura esentiala a criminologiei biologice ?


a. o largire a ariei de investigatie privind infractorul si criminalitatea
b. studiu al trasaturilor biologice ale minorilor delincventi
c. studiu ce urmareste cunoasterea criminalitatii aparente

7. Prin ce se caracterizeaza Criminologia sociologica:


a. o extindere a interesului stiintific si asupra fenomenului criminalitatii
b. studiaza infractorul sub raportul personalitatii sale
c. studiaza crima si criminalul ca entitate juridica

8. Ce vizeaza Criminologia generala:


a. suma criminologiilor specializate
b. o noua perspectiva de abordare a problematicii criminalitatii
c. o abordare a criminalitatii din perspectiva bio- psihologica

1
9. Care sunt criteriile de delimitare a criminologiei de alte stiinte :
a. scopul, obiectul, metoda
b. criminalitatea aparenta si criminalitatea legala
c. criminalitatea reala si cifra neagra a criminalitatii

10. Ce studiaza conceptiile sectoriale ?


a. dreptul penal si sistemul sanctionator
b. fapta si delincventul
c. victima si pedepsele privative d elibertate

11. Ce presupun conceptiile eclectice de unificare ?


a. nu depasesc puncte de vedere unilaterale
b. incearca o reunire in planul obiectului de studiu
c. realizeaza un obiect complex de cercetare cu perspectiva unei analize diferentiate

12. Ce include Criminologia traditionala:


a. criminologia clasica si criminologia pozitivista
b. criminologia reactiei sociale
c. criminologia preventiva

13. Care sunt limitele conceptiilor sectoriale cu privire la obiectul de studiu:


a. ignora personalitatea individului in geneza crimei
b. pune prea mare accent pe delincventa juvenila
c. se definesc in mod confuz conceptele

14. Prin ce se remarca criminologia reactiei sociale ( noua criminologie) fata de criminologia
traditionala ?
a. prin obiect, respectiv iau in considerare procesele ce duc la etichetare si reactiile
sociale fata de aceasta
b. prin modelele utilizate
c. prin finalitatea urmarita

15. Obiectul generic al criminologiei:


a. crima, criminalul, criminalitatea, victima si reactia sociala
b. criminalitatea aparenta si reactia legitima
c. criminalitate legala si delincventa

16. Scopul general al criminologiei :


a. asigurarea unei politici penale corespunzatoare
b. asigurarea unor institutii speciale
c. asigurarea separarii delincventilor minori de cei majori

2
17. Scopul particular si imediat al criminologiei:
a. cunoasterea fenomenului deviant in societate
b. vizeaza paradigma etiologica
c. numai prevenirea tertiara

18. Ce loc ocupa functia descriptiva in criminologie:


a. fenomenologia criminalitatii- etapa obligatorie in cunoasterea fenomenului.
b. descrie caracterul autonom al criminologiei
c. priveste latura calitativa a fenomenului

19. Care este locul functiei explicative in cercetarea criminolgica:


a. este in stransa legatura cu scopul imediat
b. explica tipurile de infractori si victime
c. priveste latura cantitativa a fenomenului

20. Care este rolul functiei predictive in criminologie:


a. construieste modele prospective
b. nu apeleaza la informatii din alte domenii
c. utilizeaza concepte specifice prevenirii

21. Care este esenta functiei profilactice- cercetarea remediilor criminalitatii ?


a. excede ariei de preocupari a criminologiei
b. evidentiaza relatia dintre mijloacele de tratament si prevenire
c. aduce in atentie curentul radical

22. Care sunt particularitatile metodologia cercetarii criminologice ?


a. abordarea interdisciplinara a criminalitatii reflecta si particularitatile utilizarii
diferitelor metode
b. criminologia nu are o metodologie proprie
c. criminologia foloseste numai metode de imprumut

23. Care dintre urmatoarele metode particulare este valorificata in domeniul criminologiei:
a. metoda logica
b. metoda clinica
c. metoda cartografica

24. La ce se refera conceptul de Criminalitate ?


a. fixeaza dimensiunile spatio – temporale ale fenomenului
b. evidentiaza categoriile speciale de infractori
c. evidentiaza latura calitativa a criminalitatii

25. Care este obiectul de studiu al criminologiei ?


a. orice fapta devianta dezaporbata de societate
b. criminalitatea ca fenomen social
c. apararea valorilor sociale fundamentale, implicit criminalitatea

3
26. Ce vizeaza Criminalitatea reala:
a. nu se poate vorbi de o criminalitate reala
b. exista doar unele aspecte ale criminalitatii reale
c. criminologia este preocupata de criminalitatea realã

27. Cum se defineste Criminalitatea aparenta ?


a. criminalitatea mediatizata de mijloacele mass- media
b. criminalitatea ce poate fi descoperita stiintific, prin metode de cercetare
c. totalitatea infractiunilor pentru care au fost sesizate organele din sistemul justitiei
penale

28. Ce este Criminalitatea legala:


a. totalitatea infractorilor trimisi in judecata
b. totalitatea infractorilor cercetati de organele de urmarire penala
c. totalitatea infractiunilor finalizate cu hotarari definitive

29. Ce este Cifra neagra a criminalitatii:


a. diferenta intre infractorii condamnati la pedeapsa inchisorii si cei ce-si executa
pedeapsa in libertate
b. nucleul dur al criminalitatii format din criminali in serie
c. diferenta dintre criminalitatea reala si cea aparenta

30. Ce caracteristici prezinta observatia empirica ?


a. ia nastere doar in aglomeratie
b. ofera o larga imagine asupra fenomenelor obsevate
c. este subiectiva , fragmentara si primara

31. Prin ce se caracterizeaza observatia stiintifica:


a. o percepere intentionata si atenta a realitatii in domeniul studiat
b. intervine caracterul subiectiv al informatiilor culese
c. observatorul va fi influentat de conceptiile sale politice

32. Care este esenta Experimentului ?


a. grad redus de generalitate
b. aplicat mai mult in medicina
c. vizeaza legaturile de interconditionare intre fenomene

33. Ce tipuri de experiment recunoasteti ?


a. experiment particular si colectiv
b. experiment de laborator si de teren
c. experiment urbane si rurale

4
34. Ce are in vedere Metoda clinica:
a. explorarea multidisciplinara a unui infractor determinat
b. opereaza cu variabile independente si depandente
c. este suportul criminologiei reactiei sociale

35. Care sunt conceptele operationale de ordin explicativ ale criminologiei ? p. 27


a. prezent, hazard, probabilitate
b. cauza, conditie , factor
c. mijloacelor de supraveghere, asistenta sociala, liberarea conditionata

36. Ce criminologi au realizat tipologii ale infractorilor ?


a. tipologia lui Garofalo
b. tipologia lui E. Ferri
c. tipologia lui J.Pinatel

37. Prin ce se caracterizeaza Metoda comparativa:


a. poate fi intalnita doar in faza de inceput a unei cercetari criminologice
b. are un camp de aplicare limitat la fenomenele ce pot fi comparate
c. orice comparatie presupune cel putin doua elemente, fapte ori procese ce pot fi
comparate

38. Ce presupun Metodele de predictie:


a. dupa caz, predictia se asociaza cu alte metode de investigatie a infractorului (
studii de caz, follow-up)
b. privesc si evolutia sistemului sanctionator dupa incheierea tranzitiei in tara
noastra
c. metodele de predictie vizeaza numai bandele de delincventi minori si tineri

39. Tehnici utilizate in criminologie - tipuri de observatie in functie de fenomenul observat:


a. chestionarul si interviul
b. observatia colectiva in cercetari interdisciplinare
c. logica si comparatia

40. Ce tip de observatie se diferentiaza in functie de etapa cercetarii:


a. partiala ( axata pe o anumita tema)
b. observatia prudenta
c. observatia definitiva

41. Care sunt conceptele operationale de ordin predictiv ale criminologiei ?


a. prezent, hazard, probabilitate in cazul cercetarilor de diagnostic
b. observatia sistematizata si observatia nesistematizata
c. cauza , conditie, efect

5
42. Ce tipuri de observatie se pot delimita in raport cu pozitia observatorului fata de sistemul
observat ?
a. externa, cu observatorul in afara sistemului studiat si interna, cu participare pasiva
b. in parteneriat cu observatori din domenii diferite
c. externa, stabilind relatii prin corespondenta cand observatorul nu este admis in
grup

43. Cum se clasifica chestionarele dupa natura si intinderea informatiei cerute:


a. chestionar privind motivatia si privind datele de identificare, stare civila, ocupatie
b. chestionar privind interesele subiectilor si omnibus
c. chestionare cu o singura tema insotita de observatie

44. Ce tipuri de chestionar recunoasteti in raport cu momentul codificarii informatiei ?


a. chestionare intrebari inchise, deschise si mixte
b. chestionare intrebari inchise, deschise
c. chestinare cu raspunsuri dihotomice si trihotomice

45. Tipuri de chestionare in raport cu modul de recoltare a informatiei:


a. chestionare administrate prin extemporal
b. chestionare administrate prin profesori si studenti
c. chestionare autoadministrate colectiv sau prin operatori de ancheta

46. Cum se pot clasifica interviurile ? :


a. interviu structurat si nestructurat
b. interviu desensibilizat si clinic
c. interviu standardizat si informal

47. Ce metoda se coroboreaza cu Interviul clinic ?


a. metoda experimentului
b. metoda tipologica
c. metoda clinica

48. Ce este Tehnica documentara ?


a. o observatie directa ( nemijlocita )
b. o tehnica de cercetare a continutului manifest
c. un tip aparte de test

49. In ce consta metoda clinica utilizata in criminologie ?


a. exploreaza simultan doar 3 trasaturi de personalitate
b. vizeaza depistarea tulburarilor de personalitate
c. cerceteaza un caz individual pentru formularea unui diagnostic si prescrierea unei
terapeutici

6
50. La ce se refera Testul de personalitate Rorschach ( "testul petelor de cerneala" ) ?
a. se urmaresc reactiile subiectului la anumite imagini simetrice
b. rezultatele confirma existenta unui tip de personalitate specific infractorilor
c. depisteaza diferente intre infractor si noninfractor sub aspectul intensitatii
anumitor trasaturi

51. Cum poate fi experimentul in functie de natura variabilei independente ?


a. de laborator sau de teren
b. invocat si provocat
c. experiment de tipul “inainte”, respectiv “dupa”

52. Pe baza carui test Sotii Glueck au selectionat factorii psihologici ?


a. Lucher
b. Rorschach
c. Szondi

53. Ce cuprinde „Nucleul personalitătii” în teoria lui J. Pinatel ?


a. inteligenta si creativitate
b. labilitatea si indiferenta afectivă
c. agresivitate si stare periculoasa

54. In ce consta diferenta dintre infractor si noninfractor în teoria personalitătii criminale ?


a. diferenta de natura
b. de pregătire scolară
c. de grad

55. Care sunt reprosurile ce se aduc statisticii judiciare ?


a. criminalitatea este doar partial reflectată
b. criminalitatea legală nu este separat înregistrată
c. nu arata diferentele intre criminalitatea legala si aparenta

56. Care sunt procedeele utilizate în metoda comparativă :


a. grafologic
b. etiologic
c. concordantei

57. Ce scop au metodele de predictie ?


a. influentarea asistentei postpenale
b. lipsa de supunere a copilului
c. formularea unei previziuni asupra fenomenului criminalitatii

58. Cine este autorul Teoriei personalitătii criminale ?


a. Enrico Ferri
b. J. Pinatel
c. E. Durkheim

7
59. Care sunt trasaturile criminologia pozitiviste ?
a. fapta – ca obiect de studiu
b. făptuitorul – ca obiect de studiu
c. victima si criminalitatea

60. Care este obiectul de studiu al criminologiei traditionale ?


a. crima, criminalul, criminalitatea
b. crima si reactia socială fată de aceasta
c. victima si delincventul minor

61. Cine sunt reprezentantii criminologiei clasice ?


a. J. Pinatel si E. De Greef
b. Denis Szabo si Sigmund Freud.
c. Jeremy Bentham si Cesare Beccaria

62. Care sunt trăsături Criminologiei clasice ?


a. axarea studiului criminologic asupra infractorului
b. fapta – obiect de studiu
c. liberul arbitru – fundament al actiunii umane

63. Cine sunt reprezentantii Criminologiei pozitiviste ?


a. E. Sutherland, S. Freud
b. Cesare Lombroso, Enrico Ferri
c. Etienne de Greeff si Jean Pinatel

64. Care este obiectul criminologiei clinice :


a. personalitatea infractorilor anormali
b. factorii individuali ai crimei
c. trecerea la act, personalitatea criminală si reactia socială

65. Ce semnifica reactia socială în criminologie ?


a. reactia violentă a unui grup de persoane
b. totalitatea mijloacelor de pedepsire a infractorilor
c. totalitatea reactiilor si actiunilor societătii fată de criminalitate

66. Cand a aparut curentul interactionist ?


a. secolul al XIX-lea
b. a doua jumătate a secolului XX
c. la începutul secolului nostru

67. care este obiectul de studiu al „criminologiei reactiei sociale” ?


a. faptele antisociale săvârsite în mediul urban
b. infractiunile care prezintă un pericol grav pentru societate
c. structurile sociale care impun un anumit sistem de valori si norme si mecanismele
prin care un comportament este etichetat delincvent

8
68. Care este meritul criminologiei reactiei sociale:
a. lărgirea orizontului de studiu al criminologiei
b. abordarea sistemică a personlitătii infractorului
c. evidentiaza rolul personalitatii infractorului

69. Cum se explica diversitatea definitiilor în criminologie ?


a. neîntelegeri între autorii unor teorii
b. complexitatea obiectului de studiu
c. diversitatea conceptelor operationale

70. Ce trasaturi prezinta criminologia clasica ?


a. proportionalizarea pedepsei în raport cu periculozitatea făptuitorului
b. proportionalizarea pedepsei în raport cu gravitatea faptei
c. aprecierea infractorului în functie de reactia socială

71. Cine este autorul lucrarii Despre infractiuni si pedepse ?


a. Paul Topinard
b. Rafaelle Garofallo
c. Cesare Beccaria

72. Cine este considerat initiatorul criminologiei antropologice ?


a. Cesare Lombroso
b. Cesare Beccaria
c. Jean Pinatel

73. Care sunt reprezentantii criminologiei pozitiviste ?


a. Rafaelle Garofallo si Enrico Ferri
b. Cesare Beccaria si Jeremy Bentham
c. M. Guerry si L. Quetelet

74. Care este premisa antropologiei criminale ? p.136


a. criminalitatea este un fenomen de natura sociala
b. criminalitatea este un fenomen de natura economica
c. criminalitatea este un fenomen de natura biologica

75. Cine este autorul teoriei psihomorale ?


a. Jean Pinatel
b. Olof Kinberg
c. Etienne de Greeff

76. Care sunt fazele procesului de degradare morală a individului în teoria psihomorală ?
a. starea de confuzie
b. asentimentul formulat
c. asentimentul obtinut

9
77. Cine a introdus în criminologie conceptul de „stare periculoasă” ?
a. E. De Greeff
b. E. Durkheim
c. R. Garofalo

78. De unde rezultă diferenta dintre infractor si noninfractor în Teoria lui Etienne de Greeff ?
a. trăsăturile de caracter ale infractorului
b. inteligentă
c. usurinta de a săvârsi infractiuni

79. Care sunt instantele personalitătii în teoria lui S. Freud ?


a. preconstientul
b. constiinta de sine
c. constiinta morală

80. Ce explică Freud prin complexul oedipian :


a. paricidul si incestul
b. narcisismul si .homosexualitatea
c. agresivitatea si omorurile

81. Ce favorizează complexul de vinovătie in conceptia lui S. Freud:


a. tentatia permanentă de a încălca norme morale
b. săvârsirea de fapte penale
c. trecerea la act

82. Unde situeaza S. Freud diferenta dintre infractori si noninfractori ?


a. la nivelul constiintei de sine
b. la nivelul constiintei morale
c. la nivelul inconstientului

83. Care au fost discipolii lui C. Lombroso ? p.134

a.
a. Lacasagnne si Leonce Manouvrier
b. Enrico Ferri si Rafaelle Garofallo
c. Adolphe Quetelet si Andre Guerry

84. Cine a efectuat masuratori antropometrice pe baza carora a fundamentat teoria atavismului
evolutionist ?
a. C. Lombroso
b. C. Beccaria
c. E. Ferri

10
85. Ce ipoteza formuleaza C. Lombroso ?
a. gemenii pot deveni infractori
b. existenta unor stigmate anatomice
c. anturajul individului induce comportamentul infractional

86. Cum poate fi recunoscut infractorul in conceptia lui C. Lombroso ?


a. dupa complexele de inferioritate
b. dupa antecedentele penale
c. dupa anomaliile de ordin fizic

87. Cum se numeste lucrarea fundamentala a lui C. Lombroso ?


a. Omul delincvent
b. Despre infractiuni si pedepse
c. Criminalitatea gulerelor albe

88. In ce sens isi revizuieste C. Lombroso teoria ?


a. extinde tipologia infractorilor
b. include si ipoteza reactiilor la sindromul de violentă
c. restrange procesul de dezvoltare a individului la biologic

89. Care sunt meritele orientării biologice în criminologie ?


a. introduce metoda „pozitivă”
b. introduce metoda tipologică
c. valorifica un bogat material factual

90. Care sunt limitele orientării biologice :


a. nu tine seama de pregătirea individului
b. tendinta de biologizare a omului
c. nu se bazeaza pe aplicarea unor metode coroborate

91. Care sunt principalele caracteristici ale teoriilor din orientarea psihiatrică-psihanalitică ?
a. acordă atentie procesului de socializare a individului
b. studiază caracterul delincventilor privati de libertate
c. explică comportamentl delincvent pe baza unor componente psihice

92. Cand este mai ridicat riscul de delincventă la copiii adoptati ?


a. părinti biologici cu antecedente penale
b. părinti adoptivi infractori
c. părinti biologici si părinti adoptivi cu antecedente penale

93. Ce rol are tipologia în criminologie ?


a. descoperirea anumitor infractori după comportamentul lor
b. descrierea si explicarea fiecărui infractor
c. descrierea unor tipuri particulare de infractori

11
94. Care e diferenta dintre infractor si noninfractor în teoria lui Lombroso ?
a. o diferentă de perceptie
b. o diferentă de cultură
c. o diferentă de natură

95. Care sunt principalele critici care se aduc operei lui Lombroso ?
a. lipsa unor studii predictive
b. lipsa grupurilor de control
c. lipsa echipelor de specialisti în cercetare

96. Care este diferenta între infractor si noninfractor în conceptia lui C. Goring :
a. de natură morală
b. de natură psihosocială
c. de natură biologică

97. Prin ce se caracterizeaza criminalul înnăscut ?


a. un tip scund si cu maxilar proeminent
b. un nebun din punct de vedere moral
c. un individ fara constiinta morala

98. Prin ce se caracterizeaza Scoala cartografica ?


a. s-a ocupat de infractor
b. a surprins anumite regularitati in savarsirea de infractiuni
c. a pus accent pe analiza de continutului

99. Care este locul Scolii cartografice in evolutia criminologiei ?


a. aduce in planul preocuparilor cauzele individuale ale criminalitatii
b. sesizeaza o anumita constanta in savarsirea infractiunilor
c. delimiteaza zona ecologica de zona interstitiala

100. Care este esenta Legii termice a criminalitatii ?


a. diferenta dintre delincventa juvenila si cea adulta
b. diferenta dintre mediul urban si mediul rural
c. diferentierea criminalitatii in functie de anotimpuri

101. Care sunt autorii Legii termice a criminalitatii ?


a. Garofalo
b. E.Ferri
c. A.F.Quetelet

102. In ce constau erorile Scolii cartografice:


a. neglijarea factorilor morali
b. neglijarea factorilor individiuali
c. numarul mic de cazuri studiat

12
103. Care sunt principalele idei ale Scolii mediului social :
a. criminalitatea trebuie explicata prin ea insasi
b. crima e necesara, e legata de cultura, timp, si spatiu
c. criminalitatea este un fenomen trecator

104. Care este conceptia lui G.Tarde in cadrul Scolii mediului social ?
a. nu se opune conceptiei celorlalti reprezentanti
b. crima e necesara
c. criminalul e o persoana de prisos

105. Care sunt reprezentantii Scolii mediului social ?


a. R. Merton
b. A. Lacasagnne
c. D.Szabo

106. Care este conceptia lui E.Durkheim privind crima ?


a. crima e inutil, un fenomen negativ
b. criminalul e un intrus
c. crima e utila si necesara

107. Care este semnificatia anomiei in conceptia lui E.Durkheim ?


a. un fenomen specific oricarei comunitati
b. o stare de confort
c. o atitudine ambivalenta

108. Cum concepe anomia R.Merton:


a. este sinonim cu cel al lui E.Durkheim
b. ii confera acestuia sensuri noi fata de cele cunoscute
c. leaga aparitia criminalitatii numai de crizele economice

109. Care este tipologia infractorilor in opinia lui E.Ferri ?


a. infractorul dependent de droguri si cel corupt
b. delincventul juvenile si femeia criminal
c. "criminalul innascut" si cei de ocazie

110. Ce datoreaza C. Lombroso lui E.Ferri ?


a. denumirea teoriei al carei autor este ( atavismul evolutionist)
b. denumirea de "criminalul innascut"
c. legea saturatiei si suprasaturatiei

111. La ce se refera conceptia multifactoriala a lui E.Ferri ?


a. are in vedere legea saturatiei si suprasaturatiei
b. descopera unele legitati ale fenomenului infractional
c. infractiunea are o determinare multipla

13
112. Care sunt principalele critici care i se aduc lui E.Ferri ?
a. nu a gasit cauzele care determina criminalitatea ca fenomen de masa
b. nu a continuat traditia lui Lombroso
c. a neglijat factorii sociali

113. La ce se refera precursorii orientarii sociologice ?


a. Scoala cartografica
b. Scoala antropologica
c. Scoala psihiatrica -psihologica

114. Care dintre urmatoarele teorii sunt inspirate de modelul consensual ?


a. teoriile integrative
b. teoriile culturaliste
c. teoria controlului social

115. Ce include modelul conflictual ?


a. criminologia critica
b. teoria psihomorala
c. teoria asociatiilor diferentiale

116. Prin ce se caracterizeaza modelul consensual ?


a. realizeaza o analogie cu stiintele naturii
b. explica criminologia radicala
c. are in vedere interactionismul

117. Care este modelul de analiza care accepta ideea de adaptare ?


a. modelul sistemic
b. modelul conflictual
c. modelul consensual

118. Prin ce se caracterizeaza Scoala de la Chicago ?


a. se ocupa de criminalii innascuti
b. explica teoriile ereditatii
c. delimiteaza zone criminogene specifice

119. Care sunt principalele concepte pe care le formuleaza Scoala de la Chicago ?


a. anomie si imitatie
b. spatiu ecologic si zona de deteriorare morala
c. asociatii diferentiate si stare periculoasa

120. La ce se refera zona de deteriorare morala propusa de Scoala de la Chicago ?


a. familii dezorganizate si conditii de munca improprii
b. clima si anotimpurile
c. conflictul intre generatii si imitatia

14
121. Ce include conceptul de zona criminogena specifica, propus de Scoala de la Chicago ?
a. delincventa este specifica unor cartiere
b. zona interzisa organelor de politie
c. zona accesibila doar infractorilor straini

122. Ce ipoteza de cercetare propune E.Sutherland in teoria asociatiilor diferentiate:


a. comportamentul delincvent este innascut
b. comportamentul delincvent este ereditar
c. comportamentul delincvent este invatat

123. Cum difera asociatiile diferentiate ?


a. in functie de profesie si educatie
b. in functie de frecventa, intensitate, prioritate
c. in functie de domiciliu si mediul de provenienta

124. Cre sunt caile de invatare a comportamentului criminal in teoria lui E.Sutherland ?
a. se transmit ereditar
b. prin izolarea fata de familie
c. prin asocierea cu modele criminale

125. Ce manifestari ale criminalitatii scapa de sub incidenta legii penale, in opinia lui
E.Sutherland ?
a. criminalitatea informatica
b. criminalitatea feminina
c. criminalitatea in mediile sociale instarite

126. Care sunt meritele teoriei lui E.Sutherland ?


a. surprinde efectele mediului fizic asupra comportamentului delincvent
b. explica mecanismele psihosociale ce modeleaza conduita delincventa
c. are o viziune mai larga asupra criminalitatii organizate

127. Ce critici se aduc teoriei asociatiilor diferentiale ?


a. lipsa grupurilor de control
b. nu clarifica originea criminalitatii
c. nu a pus in prim plan prevenirea

128. Care este tema centrala a orientarii culturaliste:


a. raportul dintre cultura si criminalitate;
b. descrierea personalitatii delincventului minor;
c. raportul dintre cultura si infractiunile contra proprietatii

129. Carui model criminologic apartin teoriile din orientarea culturalista ?


a. modelul preventiv
b. modelul deontologic
c. modelul consensual

15
130. Ce autori au tratat conflictele de cultura ?
a. E.Sutherland
b. A.Cohen
c. T.Sellin

131. In ce constau conflictele de cultura ?


a. au in vedere in special fenomenul migratiei
b. nu sunt conflicte de sensuri
c. reflecta contrastul dintre sat si oras

132. Caror teorii le este specifica tema conflictelor de coduri culturale ?


a. teoriile controlului social;
b. teoriile culturaliste
c. teoriile frenologice

133. Care este autorul teoriei “Subculturile delincvente”?


a. R.Merton
b. E.Durkheim
c. A.Cohen

134. Care sunt variantele criminologice ale culturalismului ?


a. conflictele de cultura
b. conflictele intre factorii de control social
c. conflictele dintre imigranti din tari diferite

135. Ce solutii propune Cohen pentru adaptarea grupurilor defavorizate ?


a. imigrarea pentru rezolvarea problemelor de existenta
b. ruptura definitiva cu valorile traditionale si alegerea caii delincvente
c. implicarea in diferite afaceri

136. Ce caracteristici prezinta subcultura delincventa in opinia lui Cohen ?


a. utilitara
b. malitioasa
c. avantajoasa

137. In ce constau erorile in teoria lui A.Cohen ?


a. neglijeaza factorii mediului implicati in geneza crimei
b. neglijeaza unele aspecte legate de procesul de socializare a femeilor
c. restrange sfera infractiunilor comise de bandele de adolescenti la infractiunile
nonutilitare

138. Care sunt principalele concepte utilizate in teoriile functionaliste ?


a. prevenire primara si secundara
b. statusuri si roluri sociale , sistem social
c. sistem individual si colectivitati urbane

16
139. Ce examineaza teoriile de esenta functionalista ?
a. fenomenul delincventei juvenile
b. fenomenul migratiei
c. procesul de devenire a delincventei

140. Care este continutul conceptului de anomie in opinia lui R.Merton ?


a. un efect al ineficientei activitatii de prevenire
b. un efect al unei rupturi in structura culturala in contextul unei discrepante intre
normele sociale si capacitatea membrilor de a le respecta
c. un efect al confuziei in sistemul de drept

141. Ce tipurile de adaptare propune R.Merton ?


A.inovatie, evadare, rebeliune
a. imitatia si acomodarea
b. relatii cu un model pozitiv

142. Cui i se tribuie paternitatea conceptului de control social ?


a. R.Jeffery
b. G.Tarde
c. E.Durkheim

143. Care sunt motivele care justifica controlul social in opinia lui R.Jeffery ?
a. oamenii sunt prin natura lor antisociali si trebuie controlati
b. strategiile de prevenire nu sunt eficiente
c. societatea trebuie sa reactioneze pentru ca legea trebuie aparata

144. Cum e construita teoria infranarii ?


a. constructie ierarhica, presupunand doua categorii de frane complexe
b. se bazeaza doar pe individ sub raportul trasaturilor sale psihologice
c. se bazeaza doar pe factori sociali priviti ca un sistem

145. Care sunt barierele exterioare in teoria infranarii a lui W. Reckless ?


a. mediul geografic din zona de domiciliu
b. anturajul apropiat
c. strategiile de prevenire

146. Prin ce se caracterizeaza modelul conflictual ?


a. nu are nimic comun cu adaptarea si readaptarea sociala
b. vizeaza resocializarea si readaptarea infractorului la viata sociala
c. contesta rolul statutului ca "arbitru neutru"

17
147. Care sunt aspectele principale ale Curentului interactionist ?
a. isi are originea in teoria infranarii si modelele de control social
b. isi are originea in teoria etichetarii, grupul social aflat la putere creeeaza
delincventa
c. se centreaza pe structurile sociale nocive si indivizi periculosi

148. Ce aspecte esentiale caracterizeaza criminologia reactiei sociale ?


a. marcheaza ruptura epistemologica cu criminologia radicala
b. cercetarea criminologica nu mai priveste personalitatea infractorului
c. cercetarea criminologica explica procesele de aplicare a legii penale

149. Care sunt aspectele principale ale Teoriile criminologice integrative ?


a. implica o combinare a diferitelor teorii intr-o posibila si unica explicatie
b. vizeaza o integrare corespunzatoare a individului in societate
c. reflecta o conexare a opiniilor referitoare la delincventa juvenila

150. Din ce perspectiva studiaza D.Szabo problematica criminalitatii ?


a. bioantropologica
b. reuneste personalitatea si comunitatea intr-o conceptie cu valente integrative
c. perspectiva comparatista

18