Sunteți pe pagina 1din 1

Program Studii Postuniversitare

Edmund S. Muskie

Domenii eligibile pentru cetăţenii Programul de burse pentru Studii Postuniversitare Edmund S. Muskie (MUSKIE)
din Armenia, Azerbaijan, Belarus, este un program al Biroului реntru Cultură şi Învăţământ аl Departamentului
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, de Stat, SUA, administrat de IREX (Consiliul реntru Cercetări şi Schimburi
Moldova, Tajikistan, Internaţonale). MUSKIE oferă cetăţenilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Turkmenistan, şi Uzbekistan. Georgia, Kazahstan, Kirghizstan, RepubIica Motdova, Federaţia Rusă,
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan posibllitatea de а face studii
Administrarea de masterat în Statele Unite. Participanţii vor fi sеlectaţi în baza unui concurs
businessului deschis şi obiectiv.
Economie
Finaliştii vor:
Educaţie
Face studii la secţia zi pentru o perioada de pînă la doi ani.
Managementul mediului
Crea şi implementa în primul an de studii un proiect în folosul
Relaţii internaţionale
comunităţii locale.
Journalism şi ştiinţe ale
Efectua stagiu profesional la sfârşit de an academic.
comunicării
Drept Programul prevede finanţare completă şi oferă:
Biblioteconomie şi o Asistenţă în depunerea documentelor pentru viza J-1;
ştiinţe informaţionale o Bilet lа avion tur-retur din ţara de reşedinţă а finalistului din
Administrare publică Eurasia lа iпstituţia-gazdă americană;
Sănătate publică o Stipendiu lunar;
o Asiguraгe medicală parţială;
Politici publice
o Achitarea рlăţii şi taxelor obIigatorii pentru studii;
o Bursă limitată pentru рroсurаrеа cărţilor;
o Cursuri pregătitoaгe de limbă engleza (în caz de necesitate);
o Ороrtunităţi de creştere profesională şi colaboгare cu
absolvenţii programelor academice ale Biroului pentru Cultură
şi Învăţămînt аl Departamentului de Stat, SUA.

Termenul - limită: 8 noiembrie 2010, 17:00


Formularul de participare pentru Programul MUSKIE este disponibil pe www.irex.md şi urmează a fi depus la
IREX/Maoldova sau completat online.

IREX/Moldova
Bd. Ştefan cel Mare 202, bl. B, et.3,
Chişinău, Moldova
Tel: 233231, 593612
Email: muskie@irex.md
www.irex.org, www.irex.md