Sunteți pe pagina 1din 17

Contractul în afacerile

internaționale.
Principalele clauze ale contractului

08.10.2009 1
Contractul in afacerile internationale

 Contractul de vanzare – cumparare reprezintă acordului de


voinţă părţilor, suportul juridic al oricărei tranzacţii
internaţionale;

Definire:

 “Contractul de vânzare internaţională de mărfuri este


acordul de voinţă între doi parteneri, având sedii în state
diferite, prin care una din părţi (exportatorul) se obligă să
transfere asupra celeilalte părţi (importatorul) proprietatea
asupra unui bun al său contra plăţii unui preţ”.

08.10.2009 2
Contractul de vânzare

 Elemente definitorii ale vânzării :


 caracter consensual

 sinalagmatic

 translativ de proprietate

 cu titlu oneros

 este un contract care se realizează în mediul internaţional,

 caracterul comercial al vânzării este mai puţin relevant, trăsătura

principală distinctivă constituind-o caracterul internaţional.

08.10.2009 3
Continutul contractului comercial international

Obiectul contractului
Prețul contractului
Livrarea mărfii
Condiții de plată

Dreptul aplicabil

08.10.2009 4
1. Subiectele contractului
 Prin subiectele contractului intelegem acele persoane fizice sau
juridice care prin acordul lor de voinţă au dat naştere la un
raport juridic contractual între ele, asumându-şi astfel anumite
drepturi şi obligaţii reciproce determinate de contract;
 Raporturile juridice specifice comerţului internaţional se
caracterizează prin prezenţa obligatorie a unuia sau mai multe
elemente de extraneitate cum ar fi:
 subiectele raportului juridic au cetăţenie diferită
 sediul părţilor contractante se află în tari diferite
 obiectul contractului se află localizat în străinătate

08.10.2009 5
2. Obiectul contractului

 In sens economic, acest element al contractului are scopul de a


preciza continutul economic al contractului reprezentat prin
bunurile sau serviciile asuprara carora partile comporta atat
drepturi cat si obligatii.
 Pentru o determinare cat mai completa a obiectului acesta
trebuie sa contina urmatoare elemente:
- definirea produsului sau a serviciului
- cantitatea
- calitatea
- garantia calitatii marfii
- ambalajul si marcajul

08.10.2009 6
3. Denumirea marfii

 Trebuie astfel stabilita incat sa se evite confuziile;

 Pentru bunurile fungibile este suficienta mentionarea


denumirii si a tipului de marfa (Ex: grau calitatea I);

 Pentru bunurile nefungibile si servicii este necesara


enumerarea elementelor care contribuie la individualizarea
produsului);

08.10.2009 7
4. Cantitatea de marfa

se determina prin folosirea unitatilor de masura agreate pe


piata clientului
in contract trebuie sa se prevada locul unde se va determina
cantitatea si documentul ce atesta cantitatea expediata
la determinarea greutatii anumitor marfuri trebuie sa se tina
seama de caracteristicile tehnice ale acestora (cereale,
bumbac, fibre, minereuri) – se indica anumite procente de
toleranta
08.10.2009 8
Metode de determinare a calitatii marfii
 Vizionarea marfii se practica in doua variante:
- “vazut si placut” (cumparatorul vede marfa inaintea incheierii
contractului si se declara de acord cu nivelul calitativ al acesteia)
-“dupa incercare” (cumparatorul testeaza produsul si se pronunta intr-
un timp limitat asupra calitatii acestuia)
 Formule consacrate:
 “Tel quel” (importatorul accepta marfa asa cum este)
 “Sound delivered” (marfa sanatoasa la descarcare – cumparatorul nu
accepta marfa decat daca aceasta soseste la destinatie intacta, fara
degradari calitative);
 “Rye terms” (obliga importatorul sa accepte marfa, chiar daca este
usor degradata calitativ, primind in schimb o bonificatie de pret);

08.10.2009 9
5.1. Ambalajul si marcarea

 De regulă, natura ambalajului se prevede expres in contract.


Daca acest lucru nu s-a făcut, exportatorul are obligaţia uzuală sa
predea marfa într-un ambalaj uzual de export.

 Referitor la pretul ambalajului, exista clauzele:

 Neto (costul ambalajului este inclus in pretul marfii)

 Neto plus ambalajul (costul ambalajului se calculeaza separat)

 Brutto per neto (ambalajul va fi calculat la pretul unitar al marfii)

08.10.2009 10
5.2.Ambalajul si marcarea
 Exista trei tipuri de marcaj:

Special (pentru marfurile care necesita o


manipulare atenta);
Originar (poarta marca producatorului);
Neutru (nu poarta nici un semn distinctiv care sa
arate originea marfii);

08.10.2009 11
Pretul
Determinare si inscrierea pretului in contract
 Pretul se poate insera in contract in mai multe madalitati:
• pe unitate de produs
• sau ca o suma globala ptr. intreaga cantitate
 Din punct de vedere al tehnicii de decontare, pretul poate fi :
• determinat ( stabilit de catre parteneri in momentul semnarii
contractului)
• determinabil ( se utilizeaza in cazul contractelor pe termen
lung)

08.10.2009 12
Reduceri asupra pretului convenit
Pot fi acordate sub formă de:

 Scont de reglementare (cassa sconto)- sunt acordate celor care


plătesc înainte de scadenţă;
 Remiză – se acordă asupra preţului de vânzare, prin aplicarea
unui anumit procent asupra preţului curent de vânzare, datorită
importanţei vânzării;
 Bonificaţie – acordată din cauza unui defect de calitate sau
calităţii neconforme cu obiectul contractului;
 Rabat – se acordă în scop promoţional sau ţinând seama de
condiţiile derulării contractului.

08.10.2009 13
Riscul de pret

 Apare ca urmare a neconcordanţei în timp a valorii tranzacţiei,


între momentul încheierii contractului extern şi momentul
livrării mărfii.

 Metode contractuale de atenuare a riscului de preţ:


a. CLAUZA PREŢULUI ESCALADAT
Se inserează în contractul extern atunci când părţile vor să
menţină echilibrul între preţul produsului finit şi preţul
factorilor de producţie utilizaţi pentru fabricarea acestuia.

P1= P0( a + b M1/M0 +c L1/L0)

08.10.2009 14
Riscul de pret

b. CLAUZA DE INDEXARE
Prevede legarea sumelor prevăzute în contract de un anumit
etalon: o marfă de referinţă, “produse tari” sau anumiţi
indicatori sau indici.
c. CLAUZA MARFĂ
Este o metodă de consolidare a valorii contractului de export
prin corelarea preţului cu o cantitate bine determinată de
mărfuri.
d. CLAUZA DE REVIZUIRE A PREŢULUI
Constă în adaptarea preţului la noile circumstanţe prin
renegocierea lui.

08.10.2009 15
Tipuri speciale de contracte

 Contractul cadru – este un acord de principiu asupra


majoritatii clauzelor contractuale, cu exceptia unora esentiale;

 Contractul tip – este un model de contract standardizat care


poate fi completat sau modificat si la care partile fac referinta;

 Conditiile generale – sunt toate conditiile prestabilite si


destinate a fi inserate intr-un numar nedeterminat de
contracte de acelasi tip (Ex: INCOTERMS);

08.10.2009 16
Bibliografie suplimentară

 Gh. Caraiani, V. Potecea – Logistica afacerilor


internaționale, editura Universitară, București, 2008,
pp. 171-210;

08.10.2009 17