Sunteți pe pagina 1din 2

CELE DINTÂI LECTURI

de Mircea Eliade

I. TEXTUL, TITLUL, AUTORUL

• Mircea Eliade (1907-1986) – este istoric al religiilor de valoare internaţională,


scriitor, memorialist (autor de scrieri în care îşi aduce aminte de întâmplarile trăite
în trecut) şi publicist (autor de studii si articole);
• Fragmentul reprodus face parte din volumul Memorii (1980);
• Titlul Cele dintai lecturi reprezinta rezumatul concentrat al faptelor relatate;
• Textul este scris pe alineate (paragrafe). Enunţurile unui paragraf sunt grupate, de
regula, în jurul ideii principale.

II. STUDIUL TEXTULUI

Caracteristici ale textului


1. In fragmentul dat, autorul evocă întamplari din vremea copilariei. Faptele
petrecute sunt povestite la persoana I, având în vedere relaţia de identitate dintre
autorul relatarii si personajul ei.
- Extrage din text pronumele personale şi verbele la persoana I.

2. Intre momentul rememorarii amintirii întamplărilor si trairea proriu-zisa a


acestora de catre autor exista o distanta in timp. De aceea, autorul utilizează verbe
la timpul trecut când se referă la întamplarile din copilarie.
-Transcrie din text douăzeci de verbe la timpul trecut.

3. Transcrie enunturile în care verbele sunt folosite la timpul prezent. Scrie, între
paranteze, la sfârşitul enunţului, timpul la care se refera aceste verbe: prezentul
rememorării de către autor; prezentul întâmplării evocate, folosit in vorbirea
persoanelor care participa la întâmplare.

Conţinutul textului

1. În primul paragraf al textului, scriitorul prezintă cu precizie spaţiul larg si timpul


în care se desfăşoara întâmplarile rememorate, precum si durata acestuia.
- Transcrie din text structurile din acest paragraf care se referă la: spaţiu; timp;
durata timpului în care s-au petrecut întâmplările rămase vii în amintirea autorului.

2. Pe parcursul povestirii, spatiul în care se desfăşoară unele întâmplări este restrâns:


în casa parintească , în faţa bibliotecii, în fundul gradinii, în pod.
- Scrie enunţurile în care apar aceste menţiuni despre spaţiul în care au loc diferitele
întâmplări rememorate.

3. Povesteşte un episod din întâmplările relatate, în ordinea în care sunt prezentate în


fragment: a) învăţarea cititului cu ajutorul abecedarului;
b) descoperirea plăcerii lecturii;
c) dezamăgirea copilului în faţa cărţilor încuiate în biblioteca;
d) atitudinea tatălui în îndrumarea lecturii elevului;
e) întâmplarea care a întristat copilăria şcolarului;
f) atitudinea copilului însetat de lectură faţă de restricţiile impuse.

4. Transcrie din paragraful al doilea, enunţurile care exprimă trăirile la descoperirea


prin lecturi interesante (bucuria, entuziasmul, fascinaţia).

5. Numeşte persoanele evocate în fragment care iau parte la întâmplarea


rememorată. Ce poţi spune despre fiecare? (trăsături, preocupări, acţiuni).

6. Prezintă relaţiile care există între şcolarul mic şi tatăl lui; între şcolar şi învăţător;
între învăţător şi părinţi.

Sensuri şi semnificaţii

1. a) Explică sensul urmatoarelor cuvinte: a copleşi, entuziasmat, fascicul, miop, sursă,


vastitate.
b) Alcătuieşte enunţuri în care sa cuprinzi cuvintele explicate.

2. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele: palid, secat, sete, catastrofa să aibă sensuri
diferite faţă de cele din text.

3. Răspunde la întrebări:
a) De ce lectura cărţii de citire a fratelui i se pare copilului din clasa I un joc nou?
b) Ce informaţii nebănuite îi oferă această carte_
c) Ce sentimente îl cuprind pe micul şcolar când pătrunde în lumea fascinantă a
carţii?
d) Ce cărţi din bibliotecă îi erau interzise copilului de tatăl său?
e) Ce cărţi îi erau admise? De ce?
f) Ce eveniment ,archează copilaria acestui băiat însetat de lectură?
g) De ce consideră autorul memoriilor că anii în care părinţii i-au interzis lectura
au fost pierduţi?
h) Cum se poate explica reacţia copilului faţă de interdicţia tatălui?

S-ar putea să vă placă și