Sunteți pe pagina 1din 2

str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud.

COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email: cohara_ro@yahoo.com
www.forumharghitacovasna.ro
Nr. 23 din 21 mai 2011

Comunicat

O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic

La invitaţia Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva, Primăriei şi Consiliului Local
Crişcior, jud. Hunedoara şi a Grupului Şcolar „Cişan” din Crâşcior , o delegaţie a Forumului Civic
a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHN), formată din reprezentanţi ai Centrului
European de Studii Covasna- Harghita, Ligii Cultural –Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei
Culturale „Mihai Viteaul – din Sf. Gheorghe şi ai Asociaţiei Cultural –Creştine „Justinian
Teculescu din Covasna şi Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, au participat au participat la
Festivalul Cultural –Patriotic „Ţara Crăişorului”- ediţia a IV-a, care a avut loc vineri 20 mai în
localităţile Ţebea şi Crişcior, judeţul Hunedoara şi la simpozionul naţional organizat cu această
ocazie.
După ce au participat la Ţebea, la sjujba de pomenire şi depunerea de coroane care au avut
loc la mormântul lui Avram Iancu, intelectualii din Arcul Intracarpatic au participat la simpozionul
din programul festivalului, manifestare desfăşurată la Grupul Şcolar „Crişan”, din Crăşcior, în
cadrul căreia au prezentat comunicări, pe lângă profesori, preoţi, cercetători şi alţi iubitori de
istorie şi cultură naţională, din mai multe localităţi din Ţara Moţilor, Lugoj, Braşov ş.a.
Printre obiectivele sale generoase, Simpozionul şi-a propus: dezbaterea problemelor
multiple şi complexe ale românilor din Ardeal, stabilirea strategiei şi a mijloacelor necesare
pentru apărarea drepturilor şi a valorilor pentru care s-a jertfit eroii şi martirii neamului;
evocarea eroilor, martirilor şi a luptătorilor pentru libertatea şi demnitatea naţională şi
pentru păstrarea limbii, culturii şi credinţei străbune; facilitarea cunoaşterii şi colaborării
între participanţi.
În intervenţiile lor, reprezentanţilor FCRCHN au abordat teme precum: rolul societăţii
civile româneşti din Arcul intracarpatic pentru prezervarea şi afirmarea identităţii
naţionale, în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş;
modul de prezentare a istoriei României în mass –media maghiară din judeţele Covasna şi
Harghita; iniţiativele, demersurile şi proiecte legislative pentru obţinere autonomiei
teritoriale a aşa zisului Ţinut Secuiesc – în mod deosebit cele vizând regionalizarea
României şi adoptarea Legii statutului minorităţilor naţionale; consecinţele negative, pe
termen mediu şi de perspectivă, ale separatismului etnic şi ale formării unei enclave etnice
maghiare, în inima României ş.a.

La finalul dezbaterilor, participanţii au convenit să adopte următorul comunicat:

1.Solicităm Senatului României să adopte legea care modifică articolele din Legea
Educaţiei referitoare la învăţarea Istoriei şi Geografiei României în limba română, de către
elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, asigurându-se astfel cadrul necesar
învăţării limbii naţionale de către toţi cetăţenii României.
2. Solicităm Camerei Deputaţilor să nu adopte Legea statutului minorităţilor naţionale,
act normativ care urmăreşte în fapt reglementarea drepturilor persoanelor ce aparţin
minorităţilor etnice ca drepturi colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării
drepturilor colective, delegarea competenţelor autorităţii statului la nivel central şi local către
organe alese pe criterii etnice.
3. Solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile ce se impun pentru
respectarea Constituţiei României şi combaterea tuturor manifestărilor neorevizioniste, a
celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, sau prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele
României, manifestări de genul celor comise de Csibi Barna, la Miercurea –Ciuc şi Sf. Gheorghe.
4. Subscriem la conţinutul memoriului adresat de prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură
din Cluj-Napoca şi din ţară, prin care se cere repunerea pe soclul statuii regelui Matei Corvin,
la terminarea lucrărilor de restaurare a monumentului, a plăcuţei cu textul lămuritor
propus de Nicolae Iorga, în spiritul adevărului istoric.
5. Cerem Consiliului Judeţean Covasna să solicite Consiliilor Judeţene Hunedoara, Alba şi
Sibiu ca, pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele
de Cultură ale judeţelor respective şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea
realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.
6. Considerăm că una dintre marile priorităţi ale societăţii româneşti actuale trebuie să o
reprezinte sprijinirea iniţiativei de înălţare a Mausoleului de la Ţebea, închinat
personalităţilor simbol ale Neamului Românesc - Horia, Cloşca şi Crişan şi Avram Iancu,
precum şi tuturor martirilor şi eroilor transilvăneni care s-au jertfit pentru neam şi ţară,
7. Conducerile Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a
Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” din Deva, de comun acord, au convenit să
permanentizeze şi să amplifice relaţiile pe tărâm cultural, spiritual, ştiinţific şi civic, între
şcoli, asociaţii, fundaţii şi ligi ale societăţii civile, instituţii administrative, eclezistice, de
asistenţă socială şi de cultură din localităţi din Ţara Moţilor şi din Arcul Intracarpatic,
realizându-se astfel o punte trainică de legătură între cele două zone binecuvântate ale
României, în scopul cunoaşterii şi apropierii dintre locuitorii acestora, şi unirii eforturilor
împotriva separatismului şi enclavizării pe criterii etnice.
8. Reamintim faptul că, în perioada interbelică problemele Moţilor şi cele ale
Românităţii din Arcul Intracarpatic şi din Sudul Basarabiei, au constituit probleme prioritare
ale Statului Român şi ale societăţii româneşti în ansamblu, făcând parte din categoria
problemelor „cu care nu se glumea”. Având în vedere evoluţiile postdecembriste, din aceste
spaţii ale „românităţii periclitate”, a venit timpul trecerii de la vorbe la fapte, de la abordări
politicianiste, la o strategie pe termen lung, care să garanteze apărarea intereselor naţionale, în
consens cu valorile şi practica europeană.

Din partea Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş:


dr. Ioan Lăcătuşu- preşedinte şi av. Ioan Solomon, vicepreşedinte;

Din partea Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, ing. Ioan Paul
Mărginean, preşedinte