Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala cu clasele I-VIII Talea

Comuna Talea, Judeţul Prahova

Raport de analiză a activităţii comisiei de P.S.I.


An şcolar 2010-2011, semestrul al II-lea (aprilie, mai)

Comisia PSI este formată din următorii membrii:


- Olaru Cătălina: responsabil P.S.I.
- Apostol Elena
- Negutescu Evelina
Responsabilul comisiei de P.S.I., precum şi membrii comisiei respective au
realizat următoarele:
- completarea fişelor individuale de instructaj pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor;
- realizarea planului managerial pentru anul şcolar 2010-2011;
- ataşarea la dosarul Comisiei de P.S.I a temelor la dirigenţie cu privire la
prevenirea şi stingerea incendiilor, după cum urmează:
Clasa a V-a şi a Vlll-a - Diriginte: Baicu Luminiţa
16.12.2010 (sem. I) - Cum prevenim sau stingem incendiile
14.04.2011 (sem. II) - Focul, binecuvântare sau blestem
Clasa a Vl-a - Diriginte: Stănciulescu Alexandru
18.11.2010 (sem. I) - Incendiile
05.05.2011 (sem. II) - Focul, binecuvântare sau blestem
Clasa a VII-a - Diriginte: Bănică Robert
12.01.2010 (sem. I) - Comportamente şi atitudini în situaţii limită
25.05.2011(sem. II) - Educaţia pentru apărarea împotriva incendiilor
- ataşarea la dosarul Comisiei de P.S.I. a desenelor, poeziilor sau a referatelor
cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor, realizate de elevi.

Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii
normale;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;
Puncte slabe:
- finanţarea minimală a activităţii PSI;
- lipsa de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor;

Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi
extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între Şcoala cu clasele I-VIII Talea şi
autorităţile publice: ISU Prahova şi Primăria Talea.

Ameninţări:
- intensificarea fumatului în incinta şcolii;
- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de incendiu.

Întocmit,
Prof. Olaru Cătălina