Sunteți pe pagina 1din 13

PROTECTIA JURIDICA A DREPTURILOR OMULUI

1. Nu constituie munca fortata sau obligatorie in sensul Conventiei europene a drepturilor


omului ?
a. munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de
detentie sau de libertate conditionata precum si serviciul militar
B. serviciul militar obligatoriu;
C. prestarea unei activitati remunerate in timpul detentiei;
D. orele suplimentare.

2. Abolirea pedepsei cu moartea in orice circumstante este prevazuta de ?


a. Protocolul nr. 11 la Conventie
b. Protocolul nr. 6 la Conventie
c. Protocolul nr. 13 la Conventie

3. Comisarul pentru drepturile omului are ca atributii?


a. promovarea educatiei si a cunoasterii drepturilor omului in statele membre
b. urmarirea executarii hotararilor Curtii
c. adoptarea regulilor privind executarea art. 46 din Conventie

4. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata cu ce numar de voturi?


a. unanimitate
b. 5 voturi impotriva
c. 8 abtineri
5. Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost
ratificata de Romania in anul ?
a. 1989
b. 1982
c. 2000
6. Durata mandatului judecatorilor Curtii se incheie la varsta de?
a. nu exista o asemenea prevedere
b. 70 de ani
c. 65 de ani
7.Recursul interstatal are un caracter ?
A) obiectiv
B) contencios
C) subiectiv

8.Din categoria drepturilor economice, sociale si culturale fac parte ?


a. dreptul persoanei la asigurari sociale, dreptul la odihna, dreptul la educatie
b. dreptul la munca si la protectia impotriva somajului, dreptul la libertatea si securitatea persoanei
c. dreptul de a nu fi supus in mod arbitrar arestarii, retinerii sau exilului, dreptul la un proces echitabil

10. Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu?


a. Conventia europeana a drepturilor omului
b. Declaratia universala a drepturilor omului
c. Pactul international privind drepturile civile si politice
11. Dupa ramanerea definitivea a deciziei la nivel national Curtea Europeana a
Drepturilor Omului trebuie sesizata intr-un termen de ?
a. 30 de zile
b. 6 luni
c. 60 de zile
12. La executarea hotararii Curtii trebuie avut in vedere principiul ?
a. restitutio in integrum
b. pacta sunt servanta
c. principiul neretroactivitatii incriminarii

14.Protocolul nr. 4 la Conventie prevede?


a. dreptul la libera circulatie
b. abolirea pedepsei cu moartea pe timp de pace
c. libertatea de expresie
15. Constituie cazuri permise de privare de libertate in sensul Conventiei ?
A) detentia dupa judecata si condamnare
B) detentia preventive
C) impunere unei resedinte obligatorii pe o insula indepartata, timp de 16 luni,intr-o arie
de 2, 5 km
16. Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat
in vigoare in ?
a. 1995
b. 2002
c. 1990

17. Bill of Rights a fost adoptata in anul ?


a. 1215
b. 1689
c. 1415

18. Celebra idee „ oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi”, a fost inscrisa
pentru prima data in ?
a. Conventia europeana a drepturilor omului
b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului, document elaborat si promovat de revolutia franceza
c. Declaratia de independenta a SUA din 14 iulie 1776

19. Protocolul 1 la Conventie se refera la ?


a. dreptul la educatie
b. libertatea de gandire, constiinta si religie
c. dreptul la recurs in procesele penale

21. Conventia americana a drepturilor omului dispune ca dreptul la viata este protejat din
momentul?
a. nasterii copilului
b. conceptiei copilului
c. nu exista o asemena prevedere

24. Curtea a retinut ca fapta de a distruige casele si bunurile unor persoane precum si
obligarea acestora sa asiste la distrugerea bunurilor lor poate fi calificata drept ?
a. incalcarea dreptului la libertatea si siguranta perosanei
b. tratamente inumane in sensul art. 3 din Conventie
c. tortura in sensul art. 3 din Conventie

25. Conventia privind sclavia a intrat in vigoare in ?


a. 1976
b. 1999
c. 1927
26. Orice privare de libertare trebuie sa fie ?
A) legala, echitabila si proportionala cu situatia care a determinat-o
B) trebuie sa fie dispusa si executata de o autoritate competenta
C) nu trebuie sa aiba un caracter arbitrar

28. Reprezinta situatii de privare de libertate in sensul art. 5 din Conventie?


a. strainii constransi sa astepte in zona de tranzit a unui aeroport international o decizie privitoare la cererea
azil, fara a putea intra pe teritoriul tarii in cauza, dar cu posibilitatea de a-l parasi in orice moment
b. mentinerea fortata a unei persoane intr-un spital psihiatric, chiar daca era tinuta intr-o celula des
si i se permitea sa paraseasca spitalul neinsotita
c. copiii abandonati de parintii lor naturali in vederea adoptiei, pusi sub tutela autoritatilor statale si incre
unui camin de copii pana la finalitatea anchetelor sociale impuse de normele nationale aplicabile in mater

30. Cazurile licite de privare de libertate sunt ?


A) detentia dupa judecata si condamnare
B) internarea fortata a unei personae intr-o clinica fara posibilitatea de a parasi clinica sau
de a avea contact cu lumea exetrioara
C) detentia strainilor in scopul expulzarii sau extradarii

31.Garanteaza dreptul la un dublu grad de jurisdictie in materie penala ?


a. Protocolul nr. 7 la Conventie
b. Protocolul nr. 1 la Conventie
c. Protocolul nr. 11 la Conventie

32. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de ?


a. Adunarea Generala a ONU
b. Consiliul Europei
c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei

33. Fac parte din Carta internationala a drepturilor omului urmatoarele documente ?
a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
b. Declaratia de independenta a SUA
c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala

34. Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul ?


a. 1985
b. 1950
c. 2000

35. Sunt considerati martori in sensul art. 6 paragraful 3 lit. d) din Conventie ?
a. expertii si persoana ale carei declaratii scrise sunt constituite ca probe in fata instantei
b. interpretii
c. persoanele care au asistat la fapta
36. Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin ?
a. L nr. 18/2000
b. L nr. 35/1998
c. L nr. 30 /1994
37. In prezent instanta europeana are in componenta sa un numar de?
a. 30 de judecatori
b. 47 de judecatori
c. 50 de judecatori
39. Fac parte din ansamblul drepturilor ce semnifica respectul social datorat individului ?
a. dreptul la viata
b. dreptul de proprietate
c. respectarea vietii private si de familie
40. In cauza Rees c. Regatului Unit Curtea Europeana a recunoscut ?
a. dreptul persoanei la educatie
b. dreptul persoanei la casatorie
c. dreptul persoanei de a-si schimba identitatea sexuala

41. In sfera protectiei vietii private intra?


a. dreptul la nume,dreptul la un mediu sanatos si dreptul la imagine
b. dreptul la un mediu sanatos si dreptul la imagine
c. numai dreptul la imagine

42. Pentru a corespunde standardelor Conventiei, o expropriere trebuie sa indeplineasca


urmatoarele conditii?
a. sa fie efectuata in interes public
b. sa fie efectuata in interes public si sa respecte principiul proportionalitatii
c. sa respecte principiul proportionalitatii

44. Dreptul la despagubiri in caz de eroare judiciara este prevazut de?


a. Protocolul aditional 1
b. Protocolul aditional 7
c. Protocolul aditional 6
45. Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre?
a. intre state
b. intre persoane particulare
c. intre state si persoane particulare
46.Plangerile privind drepturile si obligatiile cu caracter civil trebuie sa indeplineasca
anumite conditii. Care sunt acestea?
a. sa fie reale si serioase
b. sa se refere la existenta sau la exercitiul dreptului
c. sa fie reale si serioase, sa se refere la existenta sau la exercitiul dreptului, sa nu fie anonime
47.Durata mandatului judecatorilor Curtii este de ?
a. 10 ani
b. 6 ani
c. 8 ani
48. Se vor incheia la implinirea a trei ani mandatele unei jumatati din judecatorii Curtii
desemnati la prima alegere, iar acestia vor fi stabiliti prin ?
a. tragere la sorti
b. vot secret de catre Adunarea Parlamentara
c. vot secret de catre Consiliul de Ministri

49.Un judecator al Curtii poate fi revocat din functie daca?


a. Adunarea Parlamentara stabileste acest lucru
b. daca ceilalti judecatori decid, cu majoritate de doua treimi, ca el a incetat sa corespunda cond
necesare
c. Consiliul de Ministri decide acest lucru

50. Fac parte din Marea Camera?


presedintele
a. Curtii, vicepresedintii, presedintii Camerelor si alti judecatori desemnati conform regulamentului Curt
presedintele
b. Adunarii Parlamentare, 3 membri ai Consiliului de Ministri si 3 judecatori desemnati din cadrul Cur
judecatorul
c. Camerei care a emis hotararea si judecatorul ales in numele statului-parte interesat
6

51. Un comitet poate, sa declare inadmisibila sau sa scoata de pe rol o cerere individuala,
introdusa in virtutea art. 34, atunci cand o astfel de decizie poate fi luata fara o examinare
complementara prin?
a. vot unanim
b. vot a unei treimi din membrii Curtii
c. niciodata

52. Cheltuielile de functionare ale Curtii sunt in sarcina ?


a. Consiliului Europei
b. Adunarii Parlamentare
c. Comitetului de Ministri

54. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 12 la Conventie


privitor la interdictia generala a oricarei forme de discriminare la ?
a. 10 februarie 1993
b. 26 decembrie 2003
c. 26 iunie 2000

55. Sedintele plenare ale Curtii sunt convocate de ?


a. orice judecator al Curtii
b. presedintele Curtii ori de cate ori o impune exercitarea atributiilor sale conform Conventiei
c. presedintele Adunarii Parlamentare

56.La deliberarile Curtii iau parte ?


a. numai judecatorii Curtii
b. judecatorii impreuna cu grefierul
c. judecatorii, grefierul precum si un reprezentant al Comitetului de Ministri

57. Deciziile si hotararile Marii Camere si ale Camerelor sunt adoptate cu?
a. cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor prezenti
b. cu votul a jumatate din numarul judecatorilor prezenti
c. cu votul majoritatii judecatorilor aflati in sedinta

58. Marea Camera a Curtii este compusa din?


a. din saptesprezece judecatori si cel putin trei judecatori supleanti
b. din douazeci de judecatori
c. din zece judecatori si cel putin trei judecatori supleanti

59. Limbile oficiale ale Curtii sunt ?


a. engleza, franceza si germana
b. engleza, franceza, germana si spaniola
c. engleza si franceza

60. Se bucura de protectia instituita de art. 9 al Conventiei (libertatea de gandire, de


constiinta si de religie) :
a. numai persoanele fizice
b. numai persoanele juridice
c. atat persoanele fizice cat si cele juridice

61. Instanta europeana a stabilit ca protectia dreptului de proprietate cuprinde trei norme
distincte si anume?
A). principiul dreptului de a se bucura de proprietate
B). privările de proprietate
C). statele contractante sunt îndreptăţite să controleze folosirea proprietăţii în
concordanţă cu interesul general.

62. Hotararile definitive ale Curtii sunt transmise ?


a. Secretariatului Consiliului Europei
b. Adunarii Parlamentare
c. Comitetului Ministrilor

63. In orice stadiu al procedurii, Curtea poate hotari scoaterea de pe rol a unei cereri
atunci cand circumstantele permit sa se traga concluzia ca?
a. solicitantul nu doreste sa o mai mentina, litigiul a fost rezolvat, pentru orice alt motiv, consta
Curte, cand continuarea examinarii cererii nu se mai justifica
b. solicitantul nu doreste sa o mai mentina;
c. litigiul a fost rezolvat;

64. Judecatorii Curtii nu pot prezida in cazurile?


a. in care partea contractanta ai carei cetateni sunt sau in numele careia au fost alesi este parte in cau
b. nu exista o asemenea restrangere prevazuta de Conventie
c. atunci cand presedintele Curtii le cere acest lucru

65. Presedintele Curtii convoaca o sedinta plenara in urmatoarele situatii.


a. daca cel putin o treime din membrii Curtii solicita acest lucru sau daca o data pe an pentru a anali
probleme administrative
b. daca cel putin jumatate din membrii Curtii solicita acest lucru
c. in nici o situatie

66. Cvorumul Adunarii plenare a Curtii este reprezentat de ?


a. jumatate din judecatorii alesi in functie
b. o treime din judecatorii alesi in functie
c. toti judecatorii alesi in functie

67. Colegiul de cinci judecatori ai Marii Camere convocat sa examineze cererile depuse
conform art. 43 din Conventie este alcatuit din?
A) presedintele Curtii;
B) presedintii sau, daca acestia nu pot sa-si desfasoare activitatea, vicepresedintii de sectie
alta decat sectia din care s-a constituit Camera care s-a ocupat de cauza pentru care se
incearca retrimiterea in fata Marii Camere;
C) inca un judecator desemnat prin rotatie dintre alti judecatori decat cei care s-au ocupat
de cauza in Camera
68. Comitetele Curtii se constituie pe o perioada de :
a. 10 luni
b. 12 luni
c. 16 luni
69.Demisia unui judecator este notificata ?
a. presedintelui Curtii
b. presedintelui Consiliului de Ministri
c. presedintelui Adunarii Parlamentare
70. Procedura de eliberare din functie a unui judecator al Curtii poate fi pusa in miscare ?
a. de orice judecator
b. numai de presedintele Curtii
c. numai de Secretarul Consiliului Europei
71. Presedintele Adunarii plenare a Curtii este ales pentru o perioada de ?
a. 6 ani
b. 9 ani
c. 3 ani

72.Conduce activitatea de administrare a Curtii?


a. un judecator special desemnat pentru aceasta
b. presedintele Curtii
c. presedintele Adunarii Parlamentare

73.Presedintele Curtii prezideaza?


a. reuniunile plenare ale Curtii
b. reuniunile Marii Camere, reuniunile plenare ale Curtii si reuniunile colegiului de 5 judecatori
c. numai reuniunile Marii Camere

74. Vicepresedintii Curtii tin locul presedintelui daca?


A) postul de presedinte este vacant sau la cererea presedintelui
b) la cererea Secretarului Consiliului Europei
c) in nici o situatie

75. Grefierul este ales pentru un mandat de ?


a. 3 ani
b. 6 ani
c. 5 ani
76. Are in custodie arhiva Curtii?
a. presedintele Curtii
b. grefierul
c. un judecator special desemnat pentru aceasta

77.Daca nu se intruneste cvorumul Adunarii plenare a Curtii?


a. presedintele suspenda sedinta
b. continua sedinta cu numarul judecatorilor prezenti
c. grefierul suspenda sedinta

78. Marea Camera este alcatuita din ?


A) presedintele Curtii
B) vicepresedintii Curtii
C) presedintii de sectii
D) judecatorii raportori

79. Adunarea plenara a Curtii poate constitui o sectie suplimentara in ce situatie?


a. la propunerea presedintelui Curtii
b. ori de cite ori secretarul Consiliului Europei cere acest lucru
c. la propunerea presedintelui Adunarii Parlamentare

80.Presedintele Curtii hotaraste numarul comitetelor care urmeaza sa fie infiintate


consultindu-se cu?
a. dupa consultarea cu presedintii sectiilor
b. prin votul a unei jumatati din numarul judecatorilor Curtii
c. prin votul unei treimi din totalul judecatorilor Curtii

81.La cererea unei parti sau a oricarei alte persoane interesate, sau din proprie initiativa,
Camera sau, daca este cazul, presedintele acesteia poate indica partilor orice masura
asiguratorie care considera ca ar trebui adoptata in interesul partilor sau pentru
desfasurarea corespunzatoare a procedurii aduse inaintea sa. Este instiintata despre aceste
masuri urmatoarea institutie?
a. Adunarea Parlamentara
b. Comitetul de Ministri
c. Grefa

82. Comitetele Curtii sunt formate din?


a. 3 judecatori
b. 5 judecatori
c. 6 judecatori
83.Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul?
a. 1670
b. 1876
c. 1789
84. Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului a fost semnata la ?
a. Londra
b. Paris
c. Roma
85. Curtea Europeana a Drepturilor Omului emite avize consultative la cererea :
a. Adunarii Parlamentare
b. Comitetului de Ministri
c. Consiliului Europei
86. Hotararile pronuntate in Camerele Curtii pot fi atacate in termen de :
a. nu pot fi atacate
b. 6 luni
c. 3 luni
87.Romania a aderat la Conventie in anul?
a. 1990
b. 2000
c. 1994
88. Decizia comitetului Curtii privind admisibilitatea este:
a. atacabila
b. definitiva
c. nu se da o asemenea decizie
89.Revocarea unui judecator este de competenta:
a. Adunarii Parlamentare
b. Consiliului Europei
c. Curtii
90.La adoptarea Declaratiei Universale, ONU era format din:
a. 45 de state
b. 56 de state
c. 40 de state
91. Contestatiile referitoare la competenta Curtii sunt rezolvate de :
a. Curte
b. Consiliul Europei
c. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
92. Camerele Curtii sunt formate din:
a. 3 judecatori
b. 5 judecatori
c. 7 judecatori
93.La examinarea cererilor, judecatorii-raportori:
A) pot cere partilor sa depuna, intr-un anumit termen, orice informatii reale,
documente sau alte materiale pe care le considera relevante;
B) hotarasc, supunandu-se dispozitiei presedintelui de sectie ca examinarea cazului
sa fie facuta de o Camera
C) Atunci cand, in opinia judecatorului-raportor, materialul prezentat de reclamant este el
insusi suficient pentru a demonstra faptul ca cererea nu este admisibila sau ca ar trebui
scoasa de pe rol, cererea este examinata de un comitet daca nu exista vreun motiv special
in sens contrar.
94. Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la ?
a. Roma
b. Paris
c. San Francisco

95. Pactul international privind drepturile civile si politice (PIDCP) a fost adoptat in ?
a. 1898
b. 1989
c. 1966

96. Romania a aderat la Conventia pentru eliminarea oricarei forme de discriminare


rasiala in anul?
a. 1970
b. 1980
c. 1990

97. Conventia impotriva torturii si altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante, a fost adoptata de Adunarea Generala a ONU la ?
a. 10 august 2000
b. 10 decembrie 1984
c. 5 decembrie 1998

98. Se va organiza o audiere privind admisibilitatea cererii daca ?


a. daca, din proprie initiativa, Camera hotaraste astfel sau daca, una sau mai multe parti interesate o
b. daca prsedintele Curtii hotaraste acest lucru
c. daca doua treimi din judecatorii Curtii o cer

99. Camera sau presedintele acesteia poate:


A) sa ceara partilor sa depuna orice informatie faptica, documente sau alt material
considerat relevant de Camera sau de presedintele acesteia;
B) sa instiinteze partea contractanta parata despre cerere si sa invite acea parte sa
prezinte in scris observatii cu privire la cerere si, dupa primirea lor, sa ceara
reclamantului sa prezinte observatiile ca raspuns la acestea;
C) sa invite partile sa prezinte alte observatii in scris.

100. Dreptul de a nu fi discriminat este prevazut de ?


a. articolul 1 din Conventie
b. Protocolul nr. 11 la Conventie
c. articolul 14 din Conventie

101. Libertatea de religie este garantata de?


a. articolul 2 al Conventiei
b. articolul 9 al Conventiei
c. Protocolul nr. 6

102. Abolirea pedepsei cu moartea in toate circumstantele este prevazuta de?


a. articolul 2 din Conventie
b. Protocolul nr 6 la Conventie
c. Protocolul nr. 13 la Conventie

103. Protocolul nr. 6 la Conventie a fost incheiat la ?


a. Roma
b. Vilnius
c. Strasbourg
104. Protocolul nr. 13 la Conventie a fost incheiat la ?
a. Roma
b. Vilnius
c. Paris

105. Protocolul nr. 4 la Conventie a fost incheiat la ?


a. Viena
b. Strasbourg
c. Roma

106. Decizia camerei este comunicata reclamantului de catre?


a. presedintele completului de judecata
b. presedintele Curtii
c. grefier

107. Constituie limitari aduse dreptului la viata in sensul Conventiei ?


a. cauzarea mortii pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva violenteii ilegale
b. executarea unui condamnat la moarte
c. nu sunt permise limitari aduse dreptului la viata

108. Dreptul de a nu fi supus torturii si altor tratamente sau pedepse inumane sau
degradante este prevazut de ?
a. articolul 5 din Conventie
b. Protocolul nr.11 la Conventie
c. articolul 3 din Conventie

109. Martorii, expertii si alte persoane pe care Camera sau presedintele acesteia se
hotaraste sa ii audieze sunt citati de catre ?
a. presedintele Curtii
b. judecatorul raportor
c. presedintele Camerei
d. Grefier
110. Citatia de convocare a martorilor si expertilor trebuie sa precizeze?
A) cauza in legatura cu care a fost eliberata;
B) obiectul anchetei, opinia expertilor sau alta masura dispusa de Camera sau de
presedintele Camerei;
C) orice prevederi pentru plata sumei datorate persoanei citate.
D) locul audierii
111. Constituie limitari aduse dreptului la viata potrivit Conventiei ?
a. situatia in care moartea survine in urma utilizarii fortei pentru efectuarea unei arestari legale sau p
a impiedica evadarea unei persoane detinute in mod legal si legitima aparare
b. nu sunt permise limitari aduse art. 2 din Conventie
c. executarea unui detinut in urma unui proces echitabil
112. Dreptul la libertate si la siguranta este prevazut de ?
a. articolul 7 din Conventie
b. Protocolul nr. 7 la Conventie
c. articolul 5 din Conventie

113. Constituie situatii de privare de libertate licita conform Conventiei?


A) detinerea dupa judecata si condamnare si detentia preventiva
B) internarea fortata a unei persoane, urmata de izolarea si plasarea sa intr-o camera
incuiata, sub controlul constant al personalului clinicii, fara posibilitatea de a parasi
clinica
C) detentia preventiva
114. Sunt garantii instituite pentru persoanele private de libertate in sensul Conventiei?
A) dreptul de a fi informat
B) dreptul la martori si interpret
C) dreptul la recurs
D) dreptul la despagubiri pentru detentia ilegala
115. Dreptul la un proces echitabil este prevazut de ?
a. articolul 6 din Conventie
b. articolul 5 din Conventie
c. Protocolul nr. 11 la Conventie
116. Sunt garantii acordate acuzatului intr-un proces penal ?
a. prezumtia de nevinovatie
b. publicitatea procedurii
c. dreptul la imagine
117. Viata de familie acopera, potrivit Conventiei?
A) relatiile dintre frati
B) relatiile dintre soti
C) relatiile dintre adoptat si adoptator
118. Protectia domiciliului este prevazuta de ?
a. articolul 7 al Conventiei
b. articolul 12 al Conventiei
c. articolul 8 al Conventiei
119. Dreptul la imagine este prevazut de ?
a. Protocolul nr.12 la Conventie
b. articolul 8 al Conventiei
c. Protocolul nr. 11 la Conventie
120. Fac parte din protectia domiciliului in sensul Conventiei?
A) dreptul de a nu suferi vreo poluare care impiedica normala folosire a
domiciliului
B) dreptul de acces si ocupare a domiciliului
C) dreptul de a nu fi evacuat din domiciliu in nici o situatie

122. Protectia corespondentei este prevazuta de ?


a. articolul 8 din Conventie
b. Protocolul nr. 11 la Conventie
c. articolul 5 din Conventie

123. Constituie ingerinte in art. 8 (dreptul la respectarea vietii private si de familie) din
Conventie ?
a. limitarile fondate pe lipsa capacitatii sau a consimtamantului la casatorie
b. campaniile informative ale statelor privind planificarea familiala
c. cauzarea sau permiterea poluarii de orice fel care aduce atingere dreptului persoanei de a se bucur
domiciliul sau
124. Camerele Curtii constituie comitete pentru o perioada de?
a. 6 luni
b. 12 luni
c. nu se prevede o anumita perioada in Conventie

125. Dreptul la alegeri libere este prevazut de?


a. Protocolul nr. 1 la Conventie
b. Protocolul nr. 7 la Conventie
c. articolul 5 din Conventie

128. In sfera protectiei vietii private intra - alegeti varianta incorecta.


a. dreptul la imagine
b. dreptul la un mediu sanatos
c. dreptul de a nu fi discriminat

129. Protocolul nr. 7 la Conventie se refera la - alegeti vartianta incorecta.


a. dreptul la doua grade de jurisdictie in materie penala
b. dreptul la despagubiti in caz de eroare judiciara
c. dreptul la casatorie

130. Protocolul nr. 4 la Conventie prevede - alegeti varianta incorecta.


a. dreptul la un proces echitabil
b. interzicerea privarii de libertate pentru datorii
c. libertatea de circulatie