Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE FINALA

OBIECTIV: Verificarea, sistematizarea si evaluarea sumativa a cunostintelor,


priceperilor, deprinderilor si abilitatilor insusite la algebra pe parcursul
anului scolar 2010-2011

Tipuri de itemi :
Itemi semiobiectivi- itemi cu raspuns scurt
Itemi obiectivi –itemi cu alegere multipla
Itemi subiectivi- rezolvare de problema

PARTEA I (30 puncte) – Pe foaia de evaluare se trec doar rezultatele.

1. Valoarea absoluta a numerelor : -15; +8; -7; +9; -10; -4; +3 este
respectiv........................
2. Daca |a|= -a , atunci a este numar …………
3. Fie a= -4 si b+2c+3=7 , atunci ab+2ac= ............
4. Rezultatul exercitiului :
999999⋅ 3456-3456⋅ 999999+3456-3456⋅ 900000+1 este...................
5. Solutia ecuatiei: 3x-1=29, x∈Z,este...........

PARTEA a II-a (30 puncte) – Pe foaia de evaluare se trec rezolvările complete.

1. Efectuati:
{3+[-1+(4-8)-(-2+7)]-[(1-5)-(-3-5)+4]}-{[(-5+2)-(3-9-1)-(-4-3)+(-9-4+1)-7}
2. Aflati x din : 230⋅ {663x-2⋅ [1810+50⋅ (24+48:8)]}=2300.
3. Fie A={x : x∈Z,-2<x≤ 8}, B={x : x∈Z ,|x|≤ 5}. Determinati : A∪ B ; A∩ B ;
A\B ; B\A.

PARTEA a III-a (30 puncte) – Pe foaia de evaluare se trec doar variantele corecte.

1. Fie sirul de numere:


-5; -7; 6; -2; 3; -9; 8; -1; 0. In acest sir sunt:
a) 3 numere naturale; b) 2 numere naturale; c)4 numere naturale
2. Daca |x-1|=0,atunci:
a)x=0; b)x=1; c)x=2
3. Daca a⋅ 303+5a⋅ 101-202⋅ a= -1212, atunci a este:
a)-3; b)4; c)-2

Nota : Se acorda 10p din oficiu.