Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

Proba scrisă la Psihopedagogie specială


PSIHOPEDAGOGI Varianta 1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte)

Individualizarea tipurilor de deficienţe în funcţie de factorii etiologici, sociali,


culturali şi de relaţia dintre aceştia
o consideraţii asupra tipurilor de deficienţă;
o frecvenţa acestora;
o descrierea tipurilor de deficienţă în funcţie de factorii etiologici, culturali şi culturali;
o importanţa individualizării tipurilor de deficienţe în funcţie de relaţia dintre aceşti
factori;
o dominantele specifice/individuale în aceste relaţii.

SUBIECTUL II (30 puncte)

Structura personalităţii copilului cu deficienţe

o personalitatea copilului – descriere generală;


o caracteristici importante ale structurii personalităţii;
o structura personalităţii copilului cu deficienţe;
a. specificul personalităţii copilului cu deficienţe;
b. forme de manifestare a acesteia;
c. factori care duc la decompensarea personalităţii.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Demonstraţi, într-un proiect de tehnologie didactică, rolul de suport al mijloacelor


de învăţământ în activitatea didactică din şcoala specială (unitatea de învăţare,
disciplina de învăţământ, clasa şi tipul de deficienţă a elevilor sunt la alegerea
candidatului)

o structura proiectului de tehnologie didactică;


o obiectivele propuse şi relaţia lor cu conţinutul de învăţat;
o evidenţierea rolului de suport al mijloacelor de învăţământ în activitatea propriu –
zisă;
o corelarea unor mijloace de învăţământ cu conţinutul învăţării;
o evaluarea eficienţei mijloacelor de învăţământ ca suport al învăţării;
o evaluarea activităţii

Probă scrisă la Psihopedagogie specială PSIHOPEDAGOGI Varianta 1


1