Sunteți pe pagina 1din 64

A-PDF MERGER DEMO

Testelor

SI
Instrumentelor
Psihologice
• resurse umane
• personalitate
• teste proiective
• stres si coping
• orientare În cariera
• psihoterapie si consiliere
• educatie,
• aptitudini
TheR:·-··"".-"-' ."o.rn'~'âfti
" an
&...---.#

Secretele managementu\Ui
de succes

Doua aeroporturi
o singura cOmpanie
Constantin Manea, directorul CFR SA:

"Nu vrem ca TUI sa fie un


motiv de discordie" piste low-COSt
la aerocluburi Cum si de ce sa'ti
faci firma de curierat

Parcurile logistice
se extind
la niVel national

B-dul:Oeeeball nI(. 6, al.1 S 1Q, Se. B, Ap. 3,1,


Seet.Qr' 3'~JB'ueuresti
Tel./Fax:; -1-:4021/326 S:l.1 96
E·.-mail:.oHiee@rbtranspor.t.ro
CATALOGUL TESTELOR SI INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE

Resurse Umane Teste Proiective


Analiza Echipei 2 Testul Aperceptiei pentru Copii 36
Checkpoint 3600 .............•..•..•..••.••••••• 3 Testul Arborelui 37
Customer Service Perspective 3 Testul Asociationist Numere-Cuvinte 38
Diagnoza Climatului si Culturii Organizationale 4 Testul Configuratiilor - Metoda Comportamentului Uman 39
Diagnoza Manageriala si Organizationala 5 Desenul Familiei 40
Fleishman Job Analysis Survey 6 Desenul Persoanei 41
Indicatorul de Performanta 7
Indicatorul de Vânzari 8 Stres si Coping
Multifactor Leadership Questionnaire, Third Edition 9 A Shortened Stress Evaluation Tool 43
Profile XT 10
Survey Of Work Styles 44
Scales Clues 11
Scales E3 12
Orientare În Cariera
Scales FX 13
Scales LT-E 14 Jackson Vocational Interest Survey 46
Scales MT 15
Scales Numeric Finance 16 Educatie
Scales STM 17
Learning Styles Inventory 47
Scales Verbal Finance 18
Shapes 19 Psihoterapie si Consiliere
Snap-IT 20
Views 21 Interviu Clinic Structurat Pentru Tulburarile Sugarului,
Copilului si Adolescentului 48
Personalitate Sistem de Evaluare Clinica 49
State-Trait Anger Expression Inventory, 2 50
Big Five Adjective Check-List 22 State-Trait Anxiety Inventory 51
Big Five Questionnaire 23 State-Trait Anxiety Inventory For Children 52
California Psychological Inventory, 260 24
California Psychologicallnventory, 434/462 25 Aptitudini
Codul Psihologic Personal 26
Test de Personalitate pentru Determinarea Matrici Progresive Raven Avansate 53
Comportamentului Relational 27 Matrici Progresive Raven Color _ 54
Determinarea Structurilor Temperamentale Conform Matrici Progresive Standard 55
Scala de Vocabular Crichton 56
cu Modelul Zapan - Chestionar 36 28
Scala de Vocabular Mill Hill 57
Testul EvolutieiPersonalitatiidin PerspectivaDeveniriiSociale 29
Sistemul de Testare si Evaluare Psihologica Psi-Ruteva 58
Five Factors Nonverbal Personality Inventory 30
Freiburger Persiinlichkeitsinventar, R 31 Sistemul de Testare si Evaluare Psihologica Psi-Selteva 59
Testul Masti lor Sociale 32 Statistica
Nonverbal Personality Inventory 33
Testul Relatiilor de Cuplu sau Formele Iubirii 34 Program de Etalonare si Cotare 60

CENTRUL DE RESURSE SI
TESTE PSIHOLOGICE
Teste/instrumente care Teste/instrumente care Teste/instrumente care pot
necesita o Întelegere substan- pot fi utilizate de orice psi- fi aplicate de orice persoana B-dul. Decebal nr. 6, bl. S10,
tiala a modului de realizare si holog cu sprijinul manualuluij care are o pregatire În dome- sc. B, ap. 37
aplicare, precum si pregatire instructiunilor de utilizare. niulla care se refera testul. Pot Sector 3, Bucuresti
speciala În domeniu fi aplicate si interpretate corect Tel.: 021-32657 96
doar cu sprijinul manualului/in- E-mail: office@crpt.ro
structiunilor de utilizare www.crpt.ro

Preturile si formele de prezentare ale testelor si instrumentelor psihologice pot suferi modificari.
Editorul catalogului nu poarta nicio raspundere pentru aceste modificari.
RESURSE UMANE ~
ANALIZA ECHIPEI

Acronim: PTA Construirea unei echipe de succes este obiectivul principal al evaluarii Analiza
Echipei (PTA). Prin acest test se colecteaza informatii despre membrii echipei, se
genereaza o analiza a datelor si se prezinta un raport complex ce contine date des-
pre liderul echipei si membrii acesteia care ar putea îmbunatati echilibrul, eficienta
si performanta în cadrul acesteia, marind astfel sansele de reusita.
PTA masoara cei 12 factori comportamentali esentiali care stimuleaza spiritul de
echipa. Raportul contine analiza caracteristici lor fiecarui membru al echipei în urma-
Autor: PROFllES INTERNATIONAL
toarele domenii:
În limba româna: • Control;
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA • Rabdare;
Categoria: Standard • Sociabilitate;
• Abilitati analitice;
• Autocontrol;
• Orientare spre rezultate;
• Precizie;
• Emotivitate;
• Ambitie;
• Spirit de echipa;
• Expectanta favorabila;
• Orientare spre calitate.

Detalii tehnice
Utilizari: îmbunatatirea performantei, îndrumare si auto-perfectionare, dezvoltarea
angajatilor.
~ Masoara: tendintele comportamentale, motivarea.
Timpul de aplicare: 15 minute.
Administrare: online sau creion/hârtie.

C/!! Analiza Echipei


Tipuri de rapoarte:
• raport de evaluare a echipei existente;
• raport pentru crearea unei echipe noi;
• conceperea unui program de Team Bulding eficient.
Obtinerea rezultatelor: instantaneu.
Interval de varsta: peste 16 ani
Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Include:
lista de întrebari
Foaie de raspuns
Instructiuni de utilizare
Manual de utilizare
Altele: Acces internet

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. Miraslau nr. 35
500075 Brasov
Tel: 0268/422.907
Tel: 0268/426.336
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

2 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
CHECKPOINT 3600

Acronim: CKP Instrumentul evalueaza: 8 competente, 18 abilitati si 70 comportamente manage-


riale specifice. Este o metoda de evaluare periodica de tip 3600 si se primeste feed-
back de la managerul evaluat, superiorul, colegii si subordonatii acestuia. Furnizeaza
scorurile pe grupuri de respondenti, identifica punctele tari si ariile de dezvoltare,
furnizeaza sugestii sub forma unor planuri de actiune pentru dezvoltarea abilitatilor
manageriale critice.
Utilizari: dezvoltareacompetentelor si abilitatilor manageriale, evaluarea compe-
Autor: PROFllES INTERNATIONAL tentelor În sistemul de management al performantei.
Tipuri de rapoarte:
În limba româna:
+ raport simplu
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA + raport comparativ pentru identificarea dinamicii dezvoltarii manageriale
Categoria: Elementar de la o evaluare la alta.
Metode de administrare: internet sau brosura
Timp de obtinere a rapoartelor: 24 ore
iJ Interval de vârsta: peste 16 ani
Timp mediu de aplicare: 15 minute

(tJt
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Managerilor
Checkpolnt 360· I

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. Miraslau nr. 35, 500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

CUSTOMER SERVICE
PERSPECTIVE
RESURSE UMANE ~
Acronim:CSP Evalueaza: trasaturi comportamentale specifice activitatii de relatii cu clientii si
abilitati verbale si numerice. Furnizeaza gradul de compatibilitate a Persoanei evalu-
ate cu un post definit si adaptat la necesitatile fiecarei companii În parte. Furnizeaza
concordanta viziunii personale a celui evaluat cu viziunea companiei privind relatiile
cu clientii prin prisma a 49 de comportamente specifice.
Tipuri de rapoarte furnizate:
+ raport individual;
Autor: PROFllES INTERNATIONAL + raport de plasare;
În limba româna: + raport de Îndrumare a carierei.
Metode de administrare: internet sau brosura.
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA Timp de obtinere a rapoartelor: instantaneu În orice limba setata În sistem.
Categoria: Standard
Interval de vârsta: peste 16 ani
Timp mediu de aplicare: 30 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. Miraslau nr. 35, 500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 3
RESURSE UMANE ~
DIAGNOZA CLIMATULUI SI
CULTURII ORGANIZATIONALE

Acronim: DCCO Sistem integrat online de analiza si diagnoza a climatului si culturii organiza-
tionale.
Permite crearea personalizata de chestionare si introducerea libera a Întrebarilor.
Permite verificarea fidelitatii chestionarului.

Evalueaza:
• Tipul culturii organizationale;
Autor: DIMA CONSULTING GROUP
• Satisfactia muncii;
În limba româna: DORU DIMA
• Perceptia si atitudinea privind obiectivele companiei;
Categoria: Standard • Climatul de comunicare;
• Stresul ocupational;
• Studii diverse.

Permite realizarea de analize calitative online si de comparatii cu alte campanii


de evaluare asemanatoare.
Timp de implementare: 24h.
Se asigura training profesional si asistenta În utilizare.

Interval de vârsta: peste 15 ani


Timp mediu de aplicare: 30-50 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
• lista de Întrebari
DIAGNOZA CLIMATULUI & CULTURI[ ORGANIZATIONALE
• Instructiuni de utilizare
• Foaie de raspuns
• Altele: Acces Internet

Pentru comenzi si informatii:


DIMA CONSULTING GROUP
Str. Miraslau nr. 35
500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@dcg.ro
Web: www.dcg.ro

4 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
DIAGNOZA MANAGERIA..lA SI
ORGANIZATIONALA

Acronim: OMA Evalueaza dezvoltarea a 18 abilitati manageriale specifice În cadrul echipei mana-
geriale a unei organizatii. Este un raport sinteza rezultat În urma aplicarii evaluarii
Checkpoint 3600 tuturor managerilor companiei.
Furnizeaza:
• pentru executiv - grafice privind situatia dezvoltarii abilitati lor manageriale;
• pentru departamentul de resurse umane - prioritizarea dezvoltarii manageri-
Autor: PROFllES INTERNATIONAL ale În organizatie si continutul programelor de training necesare.
În limba româna:
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA Utilizari: stabilirea unei strategii la nivel de organizatie privind dezvoltarea com-
petentelor si abilitati lor manageriale, prin identificarea abilitatilor critice, prioritizarea
Categoria: Elementar activitatilor de dezvoltare si conceperea unor traininguri eficiente.
Timp de obtinere a rapoartelor: instantaneu.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Managerilor

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA

Diagnoza Organizationala Str. Miraslau nr. 35


500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 5
RESURSE UMANE ~
FLEISHMAN JOB ANAL YSIS SURVEY

Acronim: F-JAS Sistemul F-JAS reprezinta unul dintre cele mai elaborate sisteme În domeniul
analizei muncii. Succesul oricarui sistem de analiza a muncii consta În capacitatea
de identificare a cunostintelor, deprinderi lor si aptitudinilor (Knowledge, Ski Ils, Abili-
ties, KSA) necesare pentru executarea eficienta a sarcinilor de munca. Fleishman
Job Analysis Survey (F-JAS)reprezinta o metoda foarte cunoscuta, care face legatura
dintre sarcinile de munca si aptitudinile de care are nevoie personalul pentru re-
alizarea acestora. Sistemul se bazeaza pe taxonomia aptitudinilor umane a lui Fleish-
Autor: EDWIN A. FLEISHMAN
man (Fleishman, 1975b; Fleishman & Quaintance, 1984) si include Scalele de
În limba româna: HORIA D. PITARIU, Evaluare a Cerintelor Aptitudinale.
DRAGOS ILiESCU, Taxonomia cerintelor aptitudinale, pe care se bazeaza sistemul de analiza a
DORINA COLDEA muncii F-JAS, este astfel conceputa Încât sa reflecte un set amplu de categorii care
sa descrie performanta În cea mai mare varietate de sarcini. Ea include 52 de apti-
Categoria: Elementar
tudini grupate În patru domenii: cognitiv, psihomotor, fizic si senzorial-perceptiv si
21 de aptitudini interpersonale, care tin de structuri de personalitate. Datorita carac-
terului sau cuprinzator, F-JAS este folosit pentru descrierea oricarui post de munca,
de la cele de rutina sau solicitante fizic, pâna la cele mai complexe, tehnice sau de
conducere.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 10-120 minute

Esantion pe ocupatii
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane

Include:
• lista de Întrebari PRET: 60 EURO fara TVA
• Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA
• Foaie de raspuns PRET: 1 EURO fara TVA
• Profil post de munca PRET: 80 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

6 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
INDICATORUL DE PERFORMANTA

Acronim: PPI Evalueaza:


• cinci tendinte comportamentale specifice performantei În munca: productivi-
tate, calitatea muncii, initiativa, lucrul În echipa, rezolvarea problemelor si
furnizeaza sugestii În vederea eficientizarii performantei;
• reactia la stres, frustrare si conflicte la locul de munca;
• modul de motivare si energiile motivationale.
Autor: PROFllES INTERNATIONAL
În limba româna: Tipuri de rapoarte:
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA • raport individual pentru autoperfectionare;
• raport de management pentru supervizor sau manager.
Categoria: Standard
Metode de administrare: internet sau brosura.
Timp de obtinere a rapoartelor: instantaneu În orice limba setata În sistem.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. Miraslau nr. 35
Indicatorul de performanta 500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 7
RESURSE UMANE ~
INDICATORUL DE VÂNZARI

Acronim: PSI Evalueaza cinci calitati esentiale pentru succesul În vânzari: competitivitate, per-
severenta, Încredere În sine, energie, efortul depus pentru cresterea vânzarilor.
Furnizeaza gradul de compatibilitate a persoanei evaluate cu un post definit si adap-
tat la necesitatile fiecarei companii În parte. Prognozeaza performanta În sapte tipuri
de comportamente de vânzari: prospectare, vânzare efectiva, utilizarea telefonului,
libera initiativa, munca În echipa, stabilirea si mentinerea relatiilor, dorinta de a fi re-
Autor: PROFllES INTERNATIONAL cunoscut si recompensat.
În limba româna:
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA Tipuri de rapoarte:
• raport individual pentru autoperfectionare;
Categoria: Standard
• raport de management pentru selectie, Îndrumarea carierei si training efi-
cient.
Metode de administrare: internet sau brosura.
Timp de obtinere a rapoartelor: instantaneu În orice limba setata În sistem.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 20 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Pentru comenzi si informatii:


PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Indicatorul de vânzari Str. Miraslau nr. 35
500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

8 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
MULTIFACTOR LEADERSHIP
QUESTIONNAIRE, THIRD EDITION

Acronim: MLQ MLQ este un chestionar omnibus, de 45 de itemi evaluati pe o scala Likert de 5
trepte, creat de doua din cele mai celebre nume din studiile moderne În leadership:
Bruce Avolio si Bernard Bass. MLQ este generat pe teoria leadershipului
transformational si pe teoriile eficientei tipurilor de leadership generate În cadrul
studiilor de la Ohio.
MLQ surprinde asadar la un capat comportamente asociate cu leadershipullais-
Autori: BRUCE AVOLlO, sez-faire, iar la celalalt capat MLQ evalueaza comportamente asociate cu leader-
BERNARD BASS shipul transformational.
MLQ are trei forme diferite, o forma clasica, de auto-evaluare si doua forme care
În limba româna: GABRIELA NITA,
apeleaza la evaluare din partea observatorilor, una fiind dedicata consultantilor orga-
DRAGOSILlESCU nizationali si cealalta fiind dedicata colegilor persoanei evaluate. Astfel, prin cele trei
Categoria: Standard forme paralele perfect compatibile, MLQ faciliteaza feedbackul de 360 de grade.
În Statele Unite, MLQ (În toate cele trei forme), alaturi de MLQT (Multifactor Lead-
ership Questionnaire for Leaders) si ODQ (Organizational Development Questionnaire),
se constituie În FRLDP(Full Range of Leadership Development Program), unul dintre cele
mai de succes programe de dezvoltare În leadership, condus chiar de Bruce Avolio.

Interval de vârsta: peste 18 ani


Timp mediu de aplicare: 20-25 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane

Include:
lista de Întrebari PRET: 20 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 150 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 9
RESURSE UMANE ~
PROFILE Xl

Acronim: PXT Evalueaza: stilul de gândire, trasaturile comportamentale si interesele ocupa-


tionale. Furnizeaza gradul de compatibilitate a persoanei evaluate cu un post definit
si adaptat la necesitatile fiecarei companii În parte.
Utilizare: selectie de personal, promovare corespunzatoare, Îndrumarea carierei,
auto-perfectionare, orientare si reorientare profesionala, dezvoltarea fiselor de post.

Autor: PROFllES INTERNATIONAL Tipuri de rapoarte:


În limba româna: • raport individual;
PROFllES INTERNATIONAL ROMÂNIA • raport de plasare;
• raport de Îndrumare a carierei
Categoria: Standard
• raport de compatibilitate cu mai multe posturi
• raport de compatibilitate Între mai multi candidati;
• raport de analiza a postului;
• raport centralizator;
• raport grafic.

Metode de administrare: internet sau brosura.


Timp de obtinere a rapoartelor: instantaneu În orice limba setata În sistem.

;) Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 75 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
CI!!- Profile};
Pentru comenzi si informatii:
PROFILES INTERNATIONAL ROMÂNIA
Str. Miraslau nr. 35
500075 Brasov
Tel: 0268/426.336
Tel: 0268/422.907
E-mail: doru.dima@profilesinternational.ro
Web: www.profilesinternational.ro

10 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMAN~
SCALES CLUES

Acronim: CLUES Masoara competenta informationala în situatii complexe. Sarcina prezentata de


test este de a prelua pozitia unui manager de proiect si de a fi responsabil de inbox-
ul acestuia. Modalitatea de rezolvare a testului este comparabila cu aplicatiile office
moderne, respectiv în inbox exista deja mesaje si sunt primite mesaje noi în timpul
completarii testului. Instrumentul arata eficienta unui participant în a distinge între
informatiile relevante si cele irelevante si calitatea deciziilor luate pe baza unor in-
formatii partial incomplete.
Autor: CUT-E GERMANY
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA
Aria de aplicare: analiza de potential si screening pentru absolventi, precum si
Categoria: Elementar pentru manageri de proiecte.
Toate instrumentele CUT-E SCALES sunt:
• usor de înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 18 ani


Timp mediu de aplicare: 15-20 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: 30 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

@ -clues
a
.•.•. - --
; /M(~r;Il.,r;I6n;~um
",""" J~_":~
-"""l#liJjt:~
""""twlloK
p{&,![Ddr~
.vr;r~~
I'mro.lroy ~~
'fI1Nr0ilf~
DurSif"
""--
--
1-
III ~_~l'oml~'
1/rMf.~~'''.,
P •••• ••D9!roy
•.....•
""""

I""--t....
"'"'" .•.1"1Om.t!WW
11p;

"''''''''
..
IA f,.!~pf~
/Q!lI~",,"
1OI'l~.um
~~~"M«1IU!101\Ml4tJy
U.1"~~
~~M>rI?K~*,,",~
fQI/l.~,"""
j,l)t>I~.c<lIfI~fQ<~

I
.. 8 ~.~1((l!';'''.A~
~pr!ljKt
t(~~f(lI/I'ft<f

I~"'_"" "12 1~.cz_~lMP ~e


0802~IHZ--t'SyS
~ftt<Jo!iht(lrPf~
•.•••• ,uIjII

1 'b-~" To.bllltllflOdQJhiJ,W9~MfdN~MMlr~~w9-J(dnv",
'1*~ MdOVI~~;§lolnlormWf'''''Qi.JI''.d
~.UlmfM)'
""''''o(.W.f1Hl~fO(.Worlld~f'''W"~/,StIol.IkI...,.tind.~bt8)'W'''''.~.
w.lIt
Jubjec.t:
IMp_u.NordM,wMd'Ni6t
OUnt!On
PINM~lutlf)'Oll!lf.irMf~,
Bos((091f"f,

I~"'~''''
"8 "
V~r"
OM2.~05:Aa
I~H: 9
~DUC(l611:40
"'.oz,~14;2l1tt>'~
~~4~'\'iilfIl. 'Y"EI
t>' OO-0:2-2OOSf.i8..lG
OlOZ.~~15
~~~~;1D
~td;oe.o2_2OOti
\'R
'"
lM~
" 14..'2

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 11
RESURSE UMANE ~

Acronim: E3 Masoara abilitatea de concentrare. Sarcina este de a marca anumite elemente


care sunt prezentate alaturi de elemente similare. Testul consista dintr-o serie de
secvente scurte, care permit realizarea unor afirmatii despre gradientul abilitatii de
concentrare.
Fiecare test este generat în timp real de un generator de itemi, ceea ce împiedica
trisarea în administarea online necontrolata.
Autor: CUT-E GERMANY Aria de aplicare: analiza de potential si screen ing pentru toate pozitiile care nece-
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA sita controlul detaliilor (caii center, operare date, secretariat, asigurarea calitatii,
monitorizare). Poate fi utilizat si pentru exersare mentala ("brain-jogging").
Categoria: Elementar
Toate instrumentele CUT-E SCALES sunt:
• usor de înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 2-5 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: 9 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

fW\
~
scales E3
PllSSlloe1

9seconds lefl

e~~t~~E8~E~~
tt6s.~~~6etE~
e S e E ~ E e. ~ E E E E
ttEt E E 5 E E S 6 t
E E ~ e E e E ~ E E E E

I
I
1 llc.d

12 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMAN~
SCALES FX

Acronim: FX Masoara gândirea 10gico-deductiva. Sarcina este de a descoperi modul de oper-


are al unui element prin explorarea mecanismului. Formatul de raspuns si datele su-
plimentare solicitate exclud posibilitatea considerarii raspunsurilor ghicite ca fiind
corecte.
Fiecare test este generat în timp real de un generator de itemi, ceea ce împiedica
trisarea în administarea online necontrolata.
Autor: CUT-E GERMANY Aria de aplicare: analiza de potential si screening pentru toate pozitiile si nivelurile
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA din domeniile IT, inginerie si inginerie electrica. De asemenea este potrivit selectiei
începatorilor în aceste domenii, precum si pentru exersare mentala ("brain-jogging").
Categoria: Elementar
Toate instrumentele CUT-E SCALES sunt:
• usor de înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 15 ani


Timp mediu de aplicare: 15-20 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: 21 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

(@
~
scales fx lei

known explore
=-~- '
15minules let

o.
" 1:,
...L.L .-L-L
identlfy
'? 2!;a
? .:T
?00
l-:r.

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 13
SCALES LT-E
RESURSE UMANE 1-
Acronim: LT-E Masoara în mod adaptiv cunostintele de limba engleza testând trei aspecte ale
acesteia: fluenta, vocabular si ortografie. Contine o componenta de viteza precum si
una de putere. Fiecare test este generat în timp real de un generator de itemi, ceea
ce împiedica trisarea în administarea online necontrolata.

Aria de aplicare
Autor: CUT-E GERMANY
Analiza de potential si screening pentru toate activitatile care necesita cunostinte
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA
practice de limba engleza.
Categoria: Elementar
Toate instrumentele cut-e scales sunt:
• usor de înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de Învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 13 minute

Include:
Rapoarte online PRET: 30 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

••••lliIiT·~ilil".,..m=!!!,,,,,..m!r.l=1!!
11 1lI·'-Ill=ill· ··11· IIlllll!E!!1llIl!1!:l!Il1ll!\!i!ill!il ..
!J1l!i{"-iI!-!!!""l\Il7-."'!!!
m",=Eil!l"!J1,i\l~",I!!~~!l!,,I!!,!!!-!!!!!l!!J!",!!!!!!!!!!ll!!!. !!l!!lI!I!!.I!!.!!! I!I!!IIjDrij' ~t3

l',-,tups'I.Io-_ .• .r«.bol>r~~_~~I_ "s

@LT-E
f1uen,""

Choose trle correct opiioo 10 ~.Itle gap In \he following senlel1C>? Of choosoe? il you do noi. J<norr/:tle
an5>'~Thenpres5'ne->.f

ICBl'1~ysayl~nlhadS1JCha fTlO1a110fag€r$

defgh1ful o
o
o
o
®

14 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE
UMAN4-
SCALES MT

Acronim: MT Masoara abilitatea de a realiza mai multe sarcini simultan (Multi-Tasking). Ma-
surarea se realizeaza pe segmente consecutive astfel Încât poate fi masurata si
panta performantei. Fiecare test este generat În timp real de un generator de itemi,
ceea ce Împiedica trisarea În administarea online necontrolata.

Aria de aplicare
Autor: CUT-E GERMANY
Analiza de potential si screen ing pentru toate activitatile caracterizate prin sarcini
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA
simple, multiple cum ar fi caII centre, service centre, introducere de date, secretariat,
Categoria: Elementar receptie. Este de asemenea potrivit pentru selectia Începatorilor.

Toate instrumentele cut-e scales sunt:


• usor de Înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de Învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 5 minute

Include:
Rapoarte online PRET: 21 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

le:
@scalesmt

9 -7 +4 + 5 = 12
r=-II~

o
RHWQMFP
I '" I

l~lMtl
1-1

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 15
RESURSE UMANE ~
SCALES NUMERIC FINANCE

Masoara abilitatea de a deriva concluzii logice din informatii numerice complexe


prezentate În tabele si diagrame. În plus, acest test masoara abilitatea de a regasi
informatii relevante la confruntarea cu diferite tipuri de Întrebari. Modul de operare
a testului este asemanator aplicatiilor software moderne de birou.

Aria de aplicare
Autor: CUT-E GERMANY
Analiza de potential si screening pentru absolventi În domeniul financiar precum
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA si pentru manageri de nivel mediu sau de top. Cerinte minime: diploma de bacalau-
Categoria: Elementar reat. Grupuri norma disponibile pentru absolventi, profesionisti si manageri.

Toate instrumentele cut-e scales sunt:


• usor de Înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de Învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 12 minute

Include:
Rapoarte online PRET: 21 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com
r~Iill!llIA%.lf1I.!' i1fl,~,,''lIJ:,,]
~__ :I1__ .• __ 1~~~""""""'I~_'5l:'<lle

@ scales numerical

16 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
SCALESSTM

Acronim: STM Masoara abilitatea de a realiza observatii exacte si capacitatea memoriei de


scurta durata. În seria de sectiuni consecutive, participantul observa un numar de
imagini diferite. Sarcina este de a memora aceste imagini si apoi de a marca imagi-
nile identice cu cele prezentate anterior.
Fiecare test este generat În timp real de un generator de itemi, ceea ce Împiedica
trisarea În administarea online necontrolata.
Aria de aplicare: analiza de potential si screening pentru toate pozitiile care nece-
Autor: CUT-E GERMANY
sita realizarea de observatii exacte (secretariat, caII center, operare date, asigurarea
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA
calitatii, monitorizare). Poate fi utilizat si pentru exersare mentala ("brain-jogging").
Categoria: Elementar
Toate instrumentele CUT-E SCALES sunt:
• usor de Înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de Învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecra-
nului fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 5-7 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: 15 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

@ scales stm
Section2l10r ~---------------------~
6 seconds leit
"'Vl'IÎCh pldures ha'le you seen in thls *cticn?
kldÎ~te Ilidures id~nUC!1to tllose you have S~n by ~ekino within 8 seconds.

abortlest'l

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 17
RESURSE UMANE ~
SCALES VERBAL FINANCE

Masoara abilitatea de a deriva concluzii logice din informatii verbale complexe. În


plus, acest test masoara abilitatea de a regasi informatii relevante la confruntarea
cu diferite tipuri de întrebari. Modul de operare a testului este asemanator aplicatiilor
software moderne de birou.

Aria de aplicare
Autor: CUT-E GERMANY
Analiza de potential si screen ing pentru absolventi precum si pentru manageri
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA de nivel mediu sau de top. Cerinte minime: diploma de bacalaureat. Grupuri norma
Categoria: Elementar disponibile pentru absolventi, profesionisti si manageri.

Toate instrumentele cut-e scales sunt:


• usor de înteles datorita exemplelor interactive;
• greu de trisat si de învatat datorita tehnicii generatorilor de itemi, care
creeaza pentru fiecare participant o versiune individuala a testului;
• independente de hardware datorita vectorilor, adaptându-se setarilor ecranu-
lui fiecarui participant.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 12 minute

Include:
Rapoarte online PRET: 21 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

® scales verbal
Manl~melltul actlvelor: tol SUA, b;ltlca oferi, pnn\n! altele, investitii dl! proprietate pentn.l Chtll\l
'-"===-=0
12 m~nlJ:{e) r;)m3se

per$olll1t fizice li intnpnw~ri micI, Î/lJwslnlia, Japonia, SUlgap"'re;; Bruilia, in ~elal pentru companii
dedimen~alrlemedie

Fondurile de Invest.ltlVgarant.lt:Forn!lnlede ll'N""t!1 ,i p=!\Ii Sl.rtofmtetnarop.,SUAflAsia,


~sIÎl'lEnu."'IteleAnbeUnile fnl%lele\inin~Wo.Bri:oreri~ll.oferiSlr(lMl:l
imobili_

Fondurile dt Jhdglug: Nur;leele~&lomle Slrtmdropolele New YoOt, To!::yo, Syatey ti ~


MOlled3. in C3re se real~m: tnnuetll]~ fomlnlorde htdgulg este dolarul ammcm

!'iuclee re;lonale: in~OPI, inspe<:laJ inGemuru., Euro-B&"kil.'"e opo%l\leputernidpnntomdiV1Zli!~ EJcp,':n!l


compml~l
MlJl\ch~n
Otel run!."U1 lie mgaJ~i ~m luat ca si ent.ff1u, cuf'lU.i llTlpOrU:'Il.'l filiaI~ 'lEuro.BSIk ~ste
.~~ilJ~III!j
..c~;~1\,E:;
1~14~15 17~18
·19~20_i122 2.!.2i;
:15 25 2~29 29 30

~E:E:E~~
Presedir'tele ConSllw DIrector el Eao-Bank fl'$te Joseph Frontman.
--
edev3re!
31 36$40 ~ .---'
----...:"---'.~
41
__ ---=- '43'::4'45464f4â
_!alS ,;;g;-'
ne<!ele«TlÎnal. ~
':'="...1

18 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
SHAPES

Acronim: SHAPES SHAPES reprezinta un sistem de chestionare adaptative computerizate bazat pe


competente. EI utilizeaza o tehnica unica de masurare adaptativa (adalloc - dez-
voltata de cut-el care permite generarea unor profile de competente Înalt diferentiate
printr-un chestionar de dimensiuni reduse, economic. Rapoartele usor de Înteles per-
mit descrierea stilului de management si leadership a unui candidat precum si de-
scrierea profilului intelectual si emotional. Toate rapoartele sunt construite pentru a
raspunde Întrebarilor posibile despre o persoana. Ele nu necesita cunostinte sau in-
Autor: CUT-E GERMANY terpretari aprofundate.
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA SHAPES se bazeaza pe un model compus din 18 dimensiuni de personalitate.
Categoria: Elementar Combinarea acestor trasaturi de personalitate determina competentele individuale
ale modelului SHAPES. Aceasta procedura permite evaluarea potentialului pe baza
competentelor chiar si pentru candidatii care nu au demonstrat acel comportament
În cariera pâna În acel moment. Acesta este de exemplu cazul proceselor de selectie
pentru absolventi În care se evalueaza potentialul de conducere.

Tipuri de rapoarte:
• Profil benchmark dupa rol;
• Profil benchmark dupa domeniu;
• Profil benchmark dupa potential;
• Raport de dezvoltare a competentelor;
• Profil benchmark vânzari.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: variabil (10-100 EURO fara TVA)

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
se. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

I
.1
................................................
l5elmyserdem8nli'lg~
fOUnd + ood . bull.oos
1,,*,ttlar9tancl~
!ka ~$ .lart
Howaccura\elydo
Iftetyetp'e$Srrrj\'iewsandoPrJior<$
17/48

O~
end

Ihese sbtements o
Nex!
describe Help
yOOJr~
) I
[cx5::S"cxo! ~
OSIOP
I ""~'-""""'by""",lhe

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 19
RESURSE UMANE ~
SNAP-IT

Acronim: SNAP-IT SNAP-IT este un instrument eficient În descrierea cerintelor unui anumit post. Ca
rezultat, SNAP-IT ofera o descriere detaliata a pozitiei precum si alte informatii nece-
sare pentru realizarea unor potriviri valide Între persoane si posturi. De aceea, SNAP-
IT reprezinta primul pas În proiectarea unui proces de selectie eficient.
Descrierea postului cu instrumentul SNAP-ITse realizeaza În trei sectiuni: context,
competente si comportamente. În sectiunea Context sunt descrise conditiile gene-
rale ale postului, functia, raportul management-angajati si parametrii de baza ai pro-
Autor: CUT-E GERMANY cesului de recrutare. În sectiunea Competente se aleg acele competente relevante
În limba româna: CUT-E ROMÂNIA pentru succesul pozitiei, care sunt apoi utilizate În raportul de recrutare pentru ana-
Categoria: Elementar liza potentialului celor mai buni aplicanti. În sectiunea Comportamente se indica
acele elemente comportamentale necesare si acelea care ar trebui evitate pentru suc-
cesul pozitiei. Aceste informatii sunt utilizate pentru calcularea unui indice de risc,
bazat pe corepondenta dintre datele obtinute prin evaluarea candidatului si datele din
sectiunea Comportamente. Pe baza acestui indice se pot elimina aplicantii nepotriviti,
optimizându-se lotul de candidati pentru urmatoarele etape ale selectiei.

Tipuri de rapoarte:
• rezultat recrutare (SHAPES si SNAP-IT);
• raport recrutare (SHAPES si SNAP-IT);
• raport recrutare si dezvoltare;
• lista de merit (pe baza indicelui de risc).

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: variabil (30-84 EURO fara TVA)

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

~snap-it
Inl1ruCtlOn' ...'!J

P1ea5t'.$electlllIeUlone alldnol:mDI1! tIlMt$ÎxcornpeteocieslmpotUnt lOr succes, 00 IhejorJyou oe$Crllle.. YOUClInmO'i'e tlle


Clln:lsl\l'OUl1dfor~ Toseleetaeompeteocy,ekkonUl9lOpl\gt1lcomMofIlleCllrtL

V1sion&Slr.«; __

Wtlaw.& ReH>onSn>iIlrY
.:Ue~e"'''',ill.tift.'''_''''''il
~Ke"~''''''_e ••'."'e""<~l:1t:(
ee.ltonwinefows -
1::>.<Ht<1\ eo::::•.••.n"."IIolJl>.
Io.r:i/l<o,,,,,...::l,";oo,.~,,,"";=

20 CATALOGUL TESTELOR SI
RESURSE UMANE ~
VIEWS

Acronim: VIEWS Oamenii au cu atât mai mult succes si sunt cu atât mai eficienti cu cât mediul
de lucru este în concordanta cu valorile, motivele si interesele lor personale. VIEWS
reprezinta un sistem de chestionare adaptative computerizate care, prin tehnica unica
de masurare (adalloc - dezvoltata de cut-el, este ideal pentru consilierea în cariera,
coaching si dezvoltarea echipei. Valorile personale sunt considerate unul dintre cei
mai puternici predictori ai potentialului si contributiei pe termen lung.
Modelul instrumentului VIEWS a fost dezvoltat pentru a masura valorile, motivele
Autor: CUT-EGERMANY si interesele ce stau la baza "potrivirii culturaleU a unei persoane cu o anumita com-
În limba româna: CUT-EROMÂNIA panie, un departament sau o echipa. Modelul VIEWS cuprinde 18 valori, grupate în
Categoria: Elementar trei categorii: scopuri, relatii si factori de mediu. Categoria Scopuri consolideaza
acele aspecte legate de diferitele orientari ale vietii profesionale. Categoria Relatii se
refera la diferitele aspecte ale modului de interactiune între colegi, subordonati si
manageri. Categoria Factori de mediu consolideaza acele aspecte legate de conditiile
din mediul de lucru imediat.

Tipuri de rapoarte:
• profil preferinte;
• profil benchmark raport preferinte personale;
• raport pentru echipa (pe persoana);
• profil dezvoltare pentru vânzari (SHAPES si VIEWS)

Interval de vârsta: peste 21 ani


Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion international

Include:
Rapoarte online PRET: variabil (30-66 EURO fara TVA)

Pentru comenzi si informatii:


CUT-E ROMANIA
Calea Mosilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, ap. 69, sector 2,
020895, Bucuresti
Tel: 021/211.16.99
Fax: 021/210.16.25
Mobile 0722.648.650
Web: www.cut-e.com

3130 00'

HQ'••••impol1ant do you ra~1!tha foHowing o~lled5 fOl'}'OlI1 1\100:erwironmenl?


PleasedislTibutepointsaccordln9toyourieveiofagreemenl.
==::i
JI
DI

) -1--_ -_- _-~


Pleasoallocalepoinlsbyusinglhe
round+and-bullons
IMi••• 1
(:)s,op
.~/ G!Help (ijNext

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 21
BIG FIVE ADJECTIVE
PERSONALITATE 1_
CHECK-LlST

Acronim: BFA Teoria Big Five concepe personalitatea umana ca pe o structura compusa din 5
mari superiactori. Pentru prima oara ideea modelului personalitatii ca structura for-
mata din 5 factori a fost o ipoteza teoretica emisa de Fiske (1949) si Tupes & Christal
(1961). Ea a capatat Însa destul de rapid relevanta stiintifica si fundamentare em-
pirica si este astazi un standard printre abordarile factoriale În psihodiagnosticul de
personalitate. Big Five este de asemenea o abordare lingvistica În studiul personali-
Autori: GIAN V. CAPRARA, tatii. Abordarea de tip lexical În studiul personalitatii are la baza ipoteza ca acele
CLAUDIO BARBANELLI, diferente individuale care sunt cele mai semnificative pe plan social si comporta-
PATRIZIA STECA mental vor fi encodate În limbajul persoanelor. Cu cât aceste diferente sunt mai im-
portante, cu atât creste probabilitatea ca ele sa fie exprimate prin Întelesul unui
În limba româna: HORIA D. PITARIU,
singur cuvânt.
DANIELA VERCELLlNO, O concluzie a acestei ipoteze este aceea ca În culturi diferite indivizii umani se
DRAGOSILlESCU vor descrie pe baza unor concepte diferite, ceea ce la nivel psihodiagnostic se tra-
Categoria: Standard duce În necesitatea de a folosi stimuli (itemi) diferiti. Adaptarea culturala a unui test
care se Înscrie În teoria Big Five se face asadar si din punct de vedere
semantic/lingvistic, dar si din punct de vedere pSihometric/factorial. Adaptarea cea
mai facila la realitatile culturale din România este, din toate formele consacrate de
teste Big Five, a celei dedicate pentru spatiul european, anume BFQ si forma sa ad-
jectivala, BFA, chestionare de provenienta italiana.
BFA are 175 de itemi evaluati pe o scala Likert de 7 trepte si scoreaza În cei
cinci suprafactori ai modelului Big Five si Într-un numar de fatete ale acestora. BFA
este forma adjectivala a BFQ.
Daca acesta din urma este un instrument verbal clasic, unde itemii sunt Întrebari
iar raspunsul se face de catre chiar persoana analizata, prin autoevaluare, BFA este
o lista de adjective la care evaluarea se poate face atât prin autoevaluare, cât si prin
hetero-evaluare prin evaluatori externi.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 15-20 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, orientare scolara si
profesionala, clinica

Include:
lista de Întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

22 CATALOGUL TESTELOR SI
PERSONALITAT~
BIG FIVE QUESTIONNAIRE

Acronim: BFQ-2 Teoria Big Five concepe personalitatea umana ca pe o structura compusa din 5
mari superfactori. Pentru prima oara ideea modelului personalitatii ca structura for-
mata din 5 factori a fost o ipoteza teoretica emisa de Fiske (1949) si Tupes & Christal
(1961). Ea a capatat Însa destul de rapid relevanta stiintifica si fundamentare em-
pirica si este astazi un standard printre abordarile factoriale În psihodiagnosticul de
personalitate.
Autori: GIAN V. CAPRARA, Big Five este de asemenea o abordare lingvistica În studiul personalitatii. Abor-
CLAUDIO BARBANELLI, darea de tip lexical În studiul personalitatii are la baza ipoteza ca acele diferente in-
LAURA BORGOGNI dividuale care sunt cele mai semnificative pe plan social si comportamental vor fi
encodate În limbajul persoanelor. Cu cât aceste diferente sunt mai importante, cu
În limba româna: HORIA D. PITARIU,
atât creste probabilitatea ca ele sa fie exprimate prin Întelesul unui singur cuvânt.
DANIELA VERCELLlNO, O concluzie a acestei ipoteze este aceea ca În culturi diferite indivizii umani se
DRAGOSILlESCU vor descrie pe baza unor concepte diferite, ceea ce la nivel psihodiagnostic se tra-
Categoria: Standard duce În necesitatea de a folosi stimuli (itemi) diferiti. Adaptarea culturala a unui test
care se Înscrie În teoria Big Five se face asadar si din punct de vedere
semantic/lingvistic, dar si din punct de vedere psihometric/factorial. Adaptarea cea
mai facila la realitatile culturale din România este, din toate formele consacrate de
teste Big Five, a celei dedicate pentru spatiul european, anume BFQ, chestionar de
provenienta italiana.
BFQ are 132 de itemi evaluati pe o scala Likert de 5 trepte si scoreaza În cei cinci
suprafactori ai modelului Big Five si Într-un numar de fatete ale acestora. BFQ este
forma verbala clasica a eforturilor cercetatori lor europeni de generare a unui instru-
ment Big Five, itemii sai fiind Întrebari iar raspunsul facându-se de catre chiar per-
soana analizata, prin autoevaluare. BFQ are si o forma adjectivala, BFA (Big Five
Adjective Check-List), care este o lista de adjective.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 25-30 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, orientare scolara si
profesionala, clinica

Include:
lista de Întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


0&0 CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 23
PERSONALITATE ~
CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL
INVENTORY,260

Acronim: CPI260 CPI-ul nu mai are nevoie de nici o prezentare În România, este un chestionar
cunoscut, mult folosit si foarte apreciat de toti psihologii români - nemaivorbind de
faptul ca este considerat, la nivel international a fi "cea mai completa proba de ma-
surare a personalitatii normale adulte".
Cele 20 de scale structurale, 10 scale secundare si complexul model cuboid per-
mit o finete deosebita În interpretare. Dincolo de aceasta finete, CPI se remarca prin
Autor: HARRISON G. GOUGH faptul ca are cel mai complex angrenaj de scale si ecuatii de regresie pentru detectia
În limba româna: HORIA D. PITARIU protocoalelor invalide.
California Psychologicallnventory este fara doar si poate cel mai puternic instru-
Categoria: Standard
ment pSihometric pentru evaluarea personalitatii umane, adulte, normale. CPI este
folosit pe scara larga Într-o multitudine de situatii si scenarii, plecând de la utilizari
cvasi-clinice si de adaptabilitate sociala (diagnoza deviantei si delincventei, adictie)
si ajungând la aplicatii precum selectia de personal, analiza aptitudinilor de leader-
ship, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor/echipelor de munca, orientarea
vocationala, dezvoltarea carierei etc.
CPI260 este cea mai noua si mai scurta forma a celebrului chestionar, benefici-
ind de toate avantajele vechilor forme si fiind generata special pentru activitatea psi-
hologului din zona organizationala. Permite o scorare alternativa Într-un raport de
dezvoltare de leadership (Coaching Report for Leaders) si este folosit pe scara larga
În selectie de personal, dezvoltare personala, echilibrare de echipe, dezvoltare mana-
geriala.

Interval de vârsta: peste 17 ani


Timp mediu de aplicare: 15-20 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane

Include:
lista de Întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


HORIA D. PITARIU/D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

24 CATALOGUL TESTELOR SI
PE RS O NALITAT4--
CALIFORNIA PSYCHOLOGICAL
INVENTORY, 434/462

Acronim: CPI434/462 CPI-ul nu mai are nevoie de nici o prezentare În România, este un chestionar
cunoscut, mult folosit si foarte apreciat de toti psihologii români - nemaivorbind de
faptul ca este considerat, la nivel international a fi "cea mai completa proba de ma-
surare a personalitatii normale adulte".
Cele 20 de scale structurale, 10 scale secundare si complexul model cuboid per-
mit o finete deosebita În interpretare. Dincolo de aceasta finete, CPI se remarca prin
Autor: HARRISON G. GOUGH faptul ca are cel mai complex angrenaj de scale si ecuatii de regresie pentru detectia
În limba româna: HORIA D. PITARIU protocoalelor invalide.
California Psychologicallnventory este fara doar si poate cel mai puternic instru-
Categoria: Standard
ment pSihometric pentru evaluarea personalitatii umane, adulte, normale. CPI este
folosit pe scara larga Într-o multitudine de situatii si scenarii, plecând de la utilizari
cvasi-clinice si de adaptabilitate sociala (diagnoza deviantei si delincventei, adictie)
si ajungând la aplicatii precum selectia de personal, analiza aptitudinilor de leader-
ship, a aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor/echipelor de munca, orientarea
vocationala, dezvoltarea carierei etc.
Formele de 434 si 462 itemi sunt formele "lungi" ale chestionarului, CPI434 este
recomandat practicianului, Însa versiunea de 462 itemi este mai cunoscuta În Româ-
nia si preferata de multi psihologi datorita contactului avut cu aceasta În cadrul studi-
ilor universitare.

Interval de vârsta: peste 13 ani


Timp mediu de aplicare: 35-45 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, orientare scolara si
profesionala, clinica

Include:
lista de întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


HORIA D. PITARIU/D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

NSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 25
PERSONALITATE ~
CODUL PSIHOLOGIC
PERSONAL

Acronim: CPP Metoda consta Într-o fisa de participare care contine datele personale ale per-
soanei respective si simbolurile tipologiilor de personalitate din care persoana Îsi va
alege codul personal de participare, cod ce va fi Înscris pe aceeasi fisa.
Metoda poate fi utilizata În activitatea de:
• preselectie pentru angajare; se obtin informatii privind tipologia subiectului
si compatibilitatea cu cerintele locului de munca; pe aceasta baza se alca-
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, tuieste un panel de Întrebari individualizate pentru interviu, Întrebari mai
ROXANA ZUBCOV adecvate pentru fiecare persoana În parte
• cunoastere a clientelei (banci, companii de asigurari, vanzatori de diverse
Categorie: Profesional
produse etc.) pentru stabilirea strategiei de vânzari, a strategiei de pro-
movare a produselor, a strategiei de investitii legate de client etc.
Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate În cartile din
colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - autori
Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 2 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
Lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 5D, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

26 CATALOGUL TESTELOR SI
PERSONALITATE 1-
Acronim: TCR Testul permite identificarea comparativa (familie, organizatie, spatiul public) a
comportamentului relational al subiectului, identificarea comportamente lor de succes-
insucces sau regresive si tipul de reactii.
Test bazat pe tehnica alegerilor.
Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate În cartile din
ROXANA ZUBCOV colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - autori
Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.
Categorie: Profesional
Interval de vârsta: peste 6 ani
Timp mediu de aplicare: 2 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 50, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 27
PERSONALITATE ~

Acronim: Test pentru identificarea trasaturi lor temperamentale, a comportamentului la nivel


motor, afectiv, perceptiv si cognitiv.
CHESTIONAR 36 De exemplu: Întrebarea 27: Capacitatea de munca intelectuala
Exista 8 posibilitati de raspuns care corespund tipologiei Haymans Le Senne:
sanguinicul, amorful flegmaticul, sentimentalul, colericul, pasionatul, nervosul, apa-
ticul, respectiv pulsiunilor szondiene s, h, e, hy, p, k, m, si d.
1. Are o buna capacitate de munca intelectuala, mai ales În conditiile În care
este o munca În care crede, care Îi place.
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, 2. Are capacitate de munca intelectuala remarcabila.
ROXANA ZUBCOV
3. Are capacitate de munca intelectuala ridicata, mai ales daca este o munca de
Categorie: Profesional rutina.
4. Are disponibilitate pentru munca intelectuala, mai ales daca presupune si actul
creativ, ineditul, originalul.
5. Are o slaba disponibilitate pentru munca intelectuala; este superficial, ÎI plic-
tiseste repede, mai ales daca obiectul activitatii intelectuale presupune lecturi În-
delungate si minutioase.
Etc.

Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate În cartile din
colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - autori
Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.

Interval de vârsta: peste 10 ani


Timp mediu de aplicare: 15 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 50, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

28 CATALOGUL TESTELOR SI
TESTUL EVOLUTIEI PERSONALlTATII
PERSONALITATE 1_
DIN PERSPECTIVA DEVENIRII
SOCIALE

Acronim: TDS Test perceptiv prin care se determina fundamentul personalitatii persoanei din
punctul de vedere al evolutiei sociale. Cum se dezvolta la tânar cele trei instante:
rationala, afectiva, morala (respectiv Eul Adult, Eul Copil, Eul Parinte - conform cu
Analiza TranzactionaIa).
Testul pune În evidenta tipul de compatibilitate cu sistemul de profesii adecvat
unei tipologii determinate.
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, De asemenea, testul releva dimensiunea scopurilor subiectului, tendinta lui de
ROXANA ZUBCOV a fi o persoana profunda, suficienta sau superficiala, de a fi o persoana certa, proba-
bila sau doar posibila, de a se raporta la viitor pe termen lung, la viitorul imediat sau
Categorie: Profesional
doar la clipa; de a avea un instinct de autoconservare puternic, sau, dimpotriva, unul
slab.
Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate În cartile din
colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - au-
tori Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.

Interval de vârsta: peste 11 ani


Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 5D, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 29
PERSONALITATE ~
FIVE FACTORS NONVERBAL
PERSONAUTY INVENTORY

Acronim: FFNPQ NPQ si FF-NPQ sunt chestionare de un tip foarte special, chiar unic, am putea
spune. Ceea ce le confera caracteristica de unicitate este faptul ca sunt chestionare
non-verbale, itemii lor nu sunt stimuli verbali, afirmatii, Întrebari sau adjective, asa
cum este tipic pentru mai toate celelalte instrumente pSihometrice de evaluare a
personalitatii cunoscute În personologie. Dimpotriva, itemii NPQ si ai FF-NPQ con-
stau din ilustratii, asadar din stimuli vizuali. Exista, desigur, si alte instrumente de
Autori: SAMPO V. PAUNONEN, evaluare a personalitatii ale caror itemi sunt nonverbali, vizuali, figurali, precum
DOUGLAS N. JACKSON, testele proiective, de exemplu testul petelor de cerneala Rorschach sau Testul de
MICHAEL C. ASHTON aperceptie tematica (TAT), testul de frustrare Rosenzweig etc. Ceea ce deosebeste
NPQ si FF-NPQde aceste alte instrumente nonverbale este faptul ca cele doua ches-
În limba româna: DRAGOS ILiESCU,
tionare discutate de noi sunt masuri structurate. Aceasta Înseamna ca responden-
MIHAELA MINULESCU,
tul nu trebuie sa aiba reactii spontane la itemi, ci trebuie sa Îsi selecteze reactia la
CATALIN NEDELCEA
fiecare item nonverbal dintr-o serie de alternative sau optiuni de raspuns. În plus, ele
Categoria: Standard sunt instrumente pSihometrice, ceea ce ofera un plus de obiectivitate În evaluare, pre-
cum si posibilitatea de a face raportari la diferite categorii populationale.
Trebuie sa remarcam la acest moment ca un avantaj major al instrumentelor de
personalitate nonverbale este faptul ca pot fi folosite fara Îngradire În contexte de
evaluare si momente În care chestionarele clasice, cu stimuli verbali, nu pot fi
folosite.
FF-NPQeste o masura nonverbala a celor cinci suprafactori ai modelului BigFive.
FF-NPQare 60 de itemi, desene naive În creion, care se evalueaza pe o scala Likert
de 7 trepte.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 10-15 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane ce au grupuri tinta
categorii cu nivel mic de scolarizare, psihologilor scolari, psihologilor ce au grupuri
tinta categorii defavorizate

Include:
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA
Set imagini PRET: 15 EURO fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 5 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

30 CATALOGUL TESTELOR SI
PERSONALITAT~
FREIBURGER
PERSONLlCHKEITSINVENTAR, R

Acronim: FPI-R Inventarul de Personalitate Freiburg a fost dezvoltat În anii '60, perioada În care
În Germania nu existau inventare de personalitate indigene, ci doar traduceri dupa
testele autorilor anglo-americani. Editia a patra, din anul 1982, a fost si prima care
a fost Însotita de o cercetare aprofundata, pe un esantion reprezentativ, aceasta
cercetare seNind de asemenea ca baza pentru dezvoltarile si reviziile ulterioare. In-
ventarul a evoluat de la prima editie FPI-G(cu formele paralele A si B, precum si cu
Autori: OCHEN FAHRENBERG, forma scurta, K) la actuala forma revizuita FPI-R(cu etalonarea noua a formei A, nu-
RAINER HAMPEL, mita acum Al).
HERBERT SELG FPI-ul este unul dintre cele mai cunoscute si mai apreciate chestionare folosite
În România, numit deseori "fratele mic al CPI". Într-adevar, FPI se aseamana cu In-
În limba româna: HORIA D. PITARIU,
ventarul Psihologic California prin aceea ca este tot un reprezentant al teoriei trasa-
DRAGOSILlESCU turilor În psihodiagnoza personalitatii. Avantajul sau major a fost Întotdeauna numarul
Categoria: Standard mic de itemi, iar acest avantaj s-a amplificat si mai mult În editia a saptea, unde
chestionarul are doar 138 de itemi, chiar daca el contine acum doua scale În plus.
FPI-Reste un instrument cu 138 de itemi, ce poate fi aplicat de la vârsta de 14
ani, completarea lui necesitând aproximativ 20 de minute. Inventarul poate fi adminis-
trat individual sau În grup, atât În format creion-hârtie cât si on-line.
FPI-Rdemonstreaza unele relatii foarte interesante cu domeniul ocupational, cu
anumite profesii, valori profesionale si preferinte vocationale, cu motivatia de munca
si cu capacitatea de a lucra În regim de supraîncarcare (Fahrenberg, Hampel & Selg,
2001), desi chestionarul nu a fost generat pentru acest scop.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 15-20 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, orientare scolara si
profesionala, clinica

Include:
lista de Întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA
Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 31
PERSONALITATE ~
TESTUL MASTI LOR SOCIALE

Acronim: TMS Testul permite relevarea


• personajului fundamental al individului
• personajului dorit
• personajului respins
• personajului amenintat
• personajului ascuns, a trasaturi lor caracteristice acestor personaje si, mai
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, important, a relatiilor dintre ele.
ROXANA ZUBCOV În plus, pune în evidenta perceptia sociala a tipului de masca sociala etalata într-o
Categorie: Profesional situatie sau alta.

De exemplu:
• în familie subiectul se manifesta ca personaj amenintat - deci în mediul
familial exista probleme pe care subiectul le resimte ca amenintatoare pen-
tru el;
• în anumite situatii de la serviciu, cu adevarat motivatoare pentru subiect,
acesta se manifesta prin personajul ascuns, ceea ce reprezinta atuul tinut
în rezerva, posibilitatile nestimulate în mod obisnuit.
Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate în cartile din
colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - au-
tori Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.

Interval de vârsta: peste 10 ani


Timp mediu de aplicare: 7 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 5D, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

32 CATALOGUL TESTELOR SI
PERSONALITATE ~
NONVERBAL PERSONALlTY
INVENTORY

Acronim: NPQ NPQ si FF-NPQsunt chestionare de un tip foarte special, chiar unic, am putea
spune. Ceea ce le confera caracteristica de unicitate este faptul ca sunt chestionare
non-verbale, itemii lor nu sunt stimuli verbali, afirmatii, Întrebari sau adjective, asa
cum este tipic pentru mai toate celelalte instrumente psihometrice de evaluare a
personalitatii cunoscute În personologie. Dimpotriva, itemii NPQ si ai FF-NPQ con-
stau din ilustratii, asadar din stimuli vizuali. Exista, desigur, si alte instrumente de
Autori: SAMPO V. PAUNONEN, evaluare a personalitatii ale caror itemi sunt nonverbali, vizuali, figurali, precum
DOUGLAS N. JACKSON, testele proiective, de exemplu testul petelor de cerneala Rorschach sau Testul de
MICHAEL C. ASHTON aperceptie tematica (TAT), testul de frustrare Rosenzweig etc. Ceea ce deosebeste
NPQ si FF-NPQde aceste alte instrumente nonverbale este faptul ca cele doua ches-
În limba româna: DRAGOS ILiESCU,
tionare discutate de noi sunt masuri structurate. Aceasta Înseamna ca responden-
MIHAELA MINULESCU,
tul nu trebuie sa aiba reactii spontane la itemi, ci trebuie sa Îsi selecteze reactia la
CATALIN NEDELCEA
fiecare item nonverbal dintr-o serie de alternative sau optiuni de raspuns. În plus, ele
Categoria: Standard sunt instrumente psihometrice, ceea ce ofera un plus de obiectivitate În evaluare, pre-
cum si posibilitatea de a face raportari la diferite categorii populationale.
Trebuie sa remarcam la acest moment ca un avantaj major al instrumentelor de
personalitate nonverbale este faptul ca pot fi folosite fara Îngradire În contexte de
evaluare si momente În care chestionarele clasice, cu stimuli verbali, nu pot fi
folosite.
NPQ este o masura nonverbala a dimensiuni lor de personalitate descrise de teo-
ria nevoilor, a lui Henry Murray, dar scoreaza si cei cinci suprafactori ai modelului Big-
Five. NPQ este perfect compatibil cu standardul de masurare a acestor constructe,
anume PRF (Personality Research Form), celebrul Douglas N. Jackson fiind si unul din-
tre autorii NPQ. NPQ are 136 de itemi, desene naive În creion, care se evalueaza pe
o scala Likert de 7 trepte.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 25-45 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane ce au grupuri tinta
categorii cu nivel mic de scolarizare, psihologi lor scolari, psihologi lor ce au grupuri
tinta categorii defavorizate
SAMPO V. PAUNONEN. DOUGLAS N. JACKSelN
iMICHAEl C. ASHTON

Include:
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA
Set imagini PRET: 15 EURO fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 5 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR, PSIHOLOGICE 33
PERSONALITATE ~
TESTUL RELATIILOR DE CUPLU SAU
FORMELE IUBIRII

Acronim: TFI Testul reprezinta o varianta complementara la testul Culorile iubirii a lui M. Lucher.
Instrumentul determina comportamentul erotic individual si de cuplu.
Metoda ofera 24 de tipologii feminine, 24 de tipologii masculine si 300 de
tipologii privind relatia în cuplu.

Exemplu
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE,
Tipograma erotica a cuplului X-XXIII:
ROXANA ZUBCOV
Exista o compatibilitate datorata fazei de platou, pe care cei doi parteneri o reali-
Categorie: Elementar zeaza împreuna. Dar finalul îi desparte. Tipul X este doritor de postludiu. Tipul XXIII
se considera satisfacut odata cu încheierea actului sexual propriu-zis, dar, paradoxal,
acest fapt nu are si darul de a-I linisti. Este, totusi, o legatura plina de incertitudini.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 3 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 50, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

34
TESTE PROIECTIVE ~
TESTUL APERCEPTIEI
PENTRU COPII

Acronim: TAC TAC. este versiunea pentru vârste cuprinse între 3 si 10 ani a mai cunoscutu-
lui TAT (Thematic Apperception Test), de H. Murray, si vizeaza investigarea personali-
tatii prin intermediul semnificatiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor
stimuli perceptiv; standardizati.
Utilizând 10 planse în care diferite animale antropomorfizate sunt ilustrate în di-
verse situatii (versiunea CAT-A), testul solicita subiectilor construirea de mici pove-
stiri pe marginea acestor imagini.
Autor: LEOPOLD BELLAK Interpretarea se refera la 10 aspecte ale structurii de personalitate, stabilite de
autor ca fiind relevante pentru acest interval de vârsta, printre acestea regasindu-se:
Categoria: Standard
• Principalele nevoi si pulsiuni
• Conceptia despre mediul (lumea) din jur
• Relatii obiectale interpersonale
• Conflicte semnificative
• Natura anxietatilor
• Principalele defense împotriva conflictelor si temeri lor
• Adecvarea supraeului
• Integrarea eului

Totodata, testul permite si o evaluare a 12 mecanisme adaptative utilizate, printre care:


• Formatiunea reactionala
III
TESTUL APERCEPTIEI • Anularea si ambivalenta
PENTRU COPII • Izolarea
(TAC) • Refularea si denegarea
• Prefacatoria
• Simbolizarea
• Introiectia si proiectia precum si o apreciere asupra a 14 functii ale eului
care se manifesta pe timpul evaluarii subiectului:
d, • Testarea realitatii
LEOPOLD BELLAK, ~I.D. • Judecata
Cl""~f'Ill(_~f~.PoaOOdofalPloi:ramlll~"dlodlenp)·.",",·)',,,kUnntnill)·.
Emtru", ProfC>llOl orp\.)-.:lu:wy. ,\!ben 61Ulo:U1 Coll~~ofMcd":.~Ionte1",cQfe M.dI •••• C"'1tO

"
• Simtul realitatii
SONYA SOREL BELLAK • Organizarea si controlul pulsiunilor, afectelor si tendintelor
• Relatii obiectale
~Ianual dt
LEOPOLD BELLAK ,; DAVID M. ABRAMS, Ph.D.
• Procesele gândirii
• Regresia adaptativa în serviciul eului
• Functionarea defensiva
• Bariera pentru stimuli
W
~:DlTnU PRon:x


Functionarea autonoma
Functionarea sintetic-integrativa
• Stapânire - competenta
• Supraeu
• Pulsiuni

Manualul mai cuprinde istoricul, natura si scopul testului, principiile de adminis-


trare si de interpretare, precum si 4 cazuri ilustrative pentru modul de lucru.
Administrare: individuala
Durata: fara limita de timp
Interval de vârsta: 3-10 ani
Pentru comenzi si informatii: Etalonare: Esantion reprezentativ national
EDITURA PROFEX
Include:
Str. Mihail Glinka, nr. 2, sc. A, ap. 4
Set imagini PRET: 120 RON TVA inclus
Bucuresti Instructiuni de utilizare
Tel: 0722.698.175
Foaie de raspuns-l00 buc. PRET: 80 RON TVA inclus
E-mail: contact@profex.com.ro Inventar mecanisme aparare PRET: 60 RON TVA inclus
Web: www.profex.com.ro PACHET COMPLET PRET: 476 RON TVA inclus

36 CATALOGUL TESTELOR SI
TESTE PROIECTIVE ~
TESTUL ARBORELUI

Autor: KARL KOCH Testului arborelui, al psihologului elvetian Karl Koch (1906-1958), este una din prin-
cipalele probe psihologice utilizate În practica din diverse domenii: educational, clinic,
resurse umane etc. si - Împreuna cu Desenul familiei si Desenul persoanei - formeaza
o serie realizata de Editura Profex, manualele celor trei probe având roluri si calitati dis-
tincte si completându-se reciproc.
Rezultatul interpretarii tuturor acestor aspecte se concretizeaza În depistarea si de-
scrierea caracteristici lor psihopatologice ale subiectului. Din acest punct de vedere, tes-
tul se Încadreaza În categoria instrumentelor clinice de descriere (fara pretentia unei
În limba româna: PROFEX clasificari conform unui inventar exhaustiv), rezultatele constituind baza unei analize pre-
Categoria: Standard liminare care nu urmareste o Încadrare conform OSM sau IeD, ci identifica prezenta unor
aspecte precum:
• Întârzierea mintala sub forma retardului partial sau a infantilismului pur, simp-
tomele regresive sau fixatiile la un anumit stadiu de dezvoltare,
degenerescenta;
• tulburarile de gândire sau de atentie (fara a specifica amplitudinea exacta, as-
pectul psihometric);
• aspecte nevrotice ale personalitatii cum ar fi sadismul, agorafobia, nevroza ob-
sesionala;
• trasaturi psihotice precum ar fi tendintele depresive sau cele maniacale, schizofre-
nia;
• existenta unor traumatisme În istoria subiectului.
Toate aceste aspecte identificate În urma interpretarii sunt integrate unor modele te 0-
Testul Arborelui reti ce pentru a formula un diagnostic.
Utilizând capacitatea testului de-a surprinde un anumit nivel de dezvoltare afectiva si
tipul mecanismelor de aparare utilizate În relatiile obiectale, utilizarea sa la anumite in-
tervale de timp poate evidentia sensul evolutiei subiectului, acesta constituind aspectul
de monitorizare În utilizarea testului.
Domenii de aplicare:
• domeniul educational, pentru investigarea unor aspecte precum:
• maturizarea generala si afectiva;
• sociabilitatea;
• bogatia si complexitatea afectiva;
• capacitatile adaptative;
• aspiratiile subiectului, dorintele si nevoile sale;
• modalitatile de identificare ale subiectului;
• problemele de adaptare (agresivitate, enurezis, mitomanie, tendinte depresive
Eaitura PROFEX
sau maniacale);
• decalajul Între nivelul de dezvoltare mintala si rezultatele scolare;
• existenta unor traumatisme afective (recente sau trecute).
• domeniul clinic si al sanatatii, pentru depistarea si cercetarea mai amanuntita În
ceea ce priveste:
• organizarea/dezorganizarea personalitatii;
• maturizarea/imaturitatea afectiva si atitudinala;
Administrare: individuala • raportul dintre instantele personalitatii (Sine-Eu si Supraeu) si mecanismele de
Durata: fara limita de timp aparare utilizate În cazul unui dezechilibru existent Între acestea;
• eventuale puncte de fixatie ale subiectului;
Interval de vârsta: > 6 ani • trasaturile nevrotice: anxietate, depresie, nervozitate, agresivitate, imaturitate,
Timp mediu de aplicare: 10 minute aspecte regresive, problematici sexuale, tendinte obsesionale, ambivalenta;
Etalonare: Esantion reprezentativ national • tendintele psihotice si indicii de toxicomanie;
• tulburarile de personalitate;
Include: • elementele de psihosomatica.
Manual de utilizare PRET:555,90 RONTVAinclus În continutul manualului se regasesc:
• Istoricul testului
Pentru comenzi si informatii: • Teoria generala a fenomenului proiectiv
EDITURA PROFEX
• Indicatii asupra identificarii simptomelor nevrotice În desenul arborelui
• Tehnica de interpretare
Str. Mihail Glinka, nr. 2, se. A, ap. 4 • Formula de instructaj si materialul testului
Bucuresti • Principii de interpretare a elementelor din desen
Tel: 0722.698.175 • 10 exemple de cazuri cu diverse diagnostice
E-mail: contact@profex.com.ro • Bibliografie
Web: www.profex.com.ro • Tabele statistice generale si pentru analiza desenului

I INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 37
TESTE PROIECTIVE ~

Acronim: TANC Test de tip asociationist construit pe baza principiului cibernetic al retelelor fara
scalare, principiului sincronicitatii (Jung, pauli) si a metodei probabiliste Monte Carlo.
Metoda permite relevarea starii de rezistenta interioara a subiectului la solicitarile din
exterior. Pune În evidenta starea activa/pasiva/defensiva (eficienta manifestarilor În
mediul extern) ca si gradul de hipo, hiper sau emotionalitate normala ca indicator pen-
tru determinarea starii de sanatate psihologica si a predispozitiei spre un tip psi-
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, hopatologic sau altul. Iese În evidenta tipul de Eu predominant În comportamentul
ROXANA ZUBCOV subiectului (Adult, Copil, Parinte), starea sistemului de trebuinte (trebuinta de liber-
tate si independenta, trebuinta de armonie interioara, trebuinta de succes social,
Categorie: Profesional
trebuinta de norme si moralitate etc.) ca si stilul de viata predominat al subiectului
- individualist sau social.
Scoate În relief traume abisale, cu originea În copilarie. Pune În evidenta particu-
laritati si nuante ale unor relatii directe cum ar fi mama-copil, copil-famile, tata-mama
etc.

Test original care face parte componenta din bateria de teste "Psihologia Ordinii.
Psihologia Cuantica."
Bateria de teste, metodologia si baza teoretica sunt prezentate În cartile din
colectia "Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica" - nr. marca OSIM 071316 - autori
Corneliu Augustin Sofronie si Roxana Zubcov.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA .
Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTIONARE- PERFECTSERVICE
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 5D, ap 3, sector 4
041315 Bucuresti
Tel/Fax: 021/2110.815
Tel: 0744.335.616
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com

38 CATALOGUL TESTELOR SI
TESTE PROIECTIVE ~
TESTUL cONFIGURATIILOR - METODA
COMPORTAMENTULUI UMAN

Acronim: TC Test proiectiv care pune În evidenta modelul complex al relatiei subiectului cu
obiectul (obiect putând fi orice fiinta sau lucru) sub urmatoarele aspecte:
• eficienta comportamentului calculata pe baza curbei cunoasterii (construita
pe baza logici lor modale, logicii dinamice a contradictoriu lui - Stefan
Lupascu, logica entropiei În sistemele deschise - Gh. Zapan, logica lui G.
Boole) cuprinzând urmatoarele forme de apreciere:
• factor de certitudine performanta
Autori: CORNELIU A. SOFRONIE, • factor de certitudine garantata
ROXANA ZUBCOV • factor de certitudine limita
• factor de incertitudine
Categorie: Profesional
• factor de risc
• factor de haos
• forma comportamentului:
• masculina - de ex. initiativa, progres, dinamism sau agresivitate, spirit
revendicativ, tendinte de autosupraevaluare etc.
• feminina - toleranta, stabilitate, calm sau tendinta de izolare, obedienta,
teama de actiune etc.
• androgina - disponibilitate spre ambele aspecte
• atitudinea:
• rationala
• irationala
• antirationala
Testarea se realizeaza pe baza unui scenariu cuprinzând toti stimulii de referinta
pentru problema subiectului.
Poate fi folosit pentru situatii de diagnoza si prognoza.
Scenarii posibile:
a) pentru viata organizationala
• comportamentul În situatii obisnuite
• comportamentul În situatii critice
• comportamentul (bioritmul) diurn si saptamânal
• starea abilitati lor implicate În rezolvarea sarcinii de munca
b) pentru mediul scolar
• comportamentul scolar al elevului sub aspectul relatiei cu materiile scolare,
cu colegii si cu profesorii - diagnoza si prognoza
c) pentru viata de cuplu
• tipul de sentiment care caracterizeaza relatia (iubire sau simpatie, sau
detasare sau indiferenta respectiv spatiul intim, amical, protocolar sau social)
d) pentru identificarea surselor traumelor din trecutul subiectului
• regresie temporara fara hipnoza
Etc.

Interval de vârsta: peste 4 ani


Timp mediu de aplicare: 2 minute/stimul
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Pentru comenzi si informatii: Include:
CENTRUL DE FORMARE SI PERFECTONARE - lista de Întrebari PRET: 40 EUR fara TVA
PERFECTSERVICE Manual de utilizare PRET: 100 EUR fara TVA
Sos. Oltenitei nr. 36, bl. 5D, ap 3, sector 4, Set imagini PRET: 40 EUR fara TVA
041315 Bucuresti Instructiuni de utilizare PRET: 50 EUR fara TVA
Tel/Fax: 021/2110.815 Foaie de raspuns PRET: 10 EUR fara TVA
Tel: 0744.335.616 Altele: Training PRET: 250 EUR fara TVA
E-mail: roxanazubcov@yahoo.com PACHET COMPLET: PRET: 490 EUR fara TVA

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 39
TESTE PROIECTIVE ~
DESENUL FAMILIEI

Acesta este cel de-al doilea test din seria de teste proiective de desen conceputa
de Editura Profex, fiind precedat de "Testul arborelui" (K. Koch). Alegerea sa de catre
editor se datoreaza grilei de cotare care Însoteste manualul si care ofera un model
de inventariere a aspectelor de interpretat ale unui desen al familiei, propunând psi-
Autor: COLETTE JOURDAN-IONESCU, hologilor clinicieni si cercetatori lor o metodologie ce permite analiza riguroasa si de-
taliata a rezultatelor, oferind elemente de interpretare În vederea integrarii aspectelor
JOAN LACHANCE
developmentale cu conceptele psihanalitice.
În limba româna: PROFEX Analiza desenului este una multi-stratificata, de la un plan global, la detalii, inter-
Categoria: Standard pretarile având loc Într-un câmp ce se restrânge pe masura confirmarii/infirmarii
ipotezelor, ceea ce permite obtinerea unei fidelitati ridicate a probei, mai ales prin
coroborarea interpretarii desenului cu observatiile pe timpul evaluarii psihologice, cu
rezultatele altor probe psihologice, precum si cu datele anamnestice. Toate aceste
aspecte se regasesc În cadrul grilei de cotare Întocmite de cele doua autoare.
Sunt reluate si aprofundate aspecte de proiectivitate specifica desenului: am-
plasare, dimensiune, dispunerea si componenta familiei, calitatile liniei, culorile uti-
lizate etc. (elemente expuse pe larg de K. Koch În manualul "Testului Arborelui"), cu
exemplificari concrete În cazul desenului familiei.
Abordarea metapsihologica este una psihodinamica, apropriata mai ales pentru
considerente de ordin clinic, utila surprinderii si descrierii tulburarilor În planul
relational si al maturizarii psiho-afective. Astfel, testul se Încadreaza În categoria in-
strumentelor clinice de descriere, rezultatele identificând prezenta unor aspecte pre-
cum:
• relatiile cu membrii familiei si organizarea acesteia;
• tipul de relatii intra-familiale, În special În cazul copiilor cu parinti separati,
recasatoriti sau al copiilor care au pierdut un parinte;
• elementele de identificare cu membrii familiei;
• tendinte de valorizare/devalorizare;
• organizarea personalitatii si În special a spatiului psihic (delimitarea Eu/non-
Eu, interior/exterior);
• angoasele, conflictele interne, fantasmele, introiectiile identificatoare,
imago-urile Supra-Eului, obiectele interne bune sau rele;
• aspecte nevrotice ale personalitatii cum ar fi sadismul, agorafobia, nevroza
obsesionala;
• trasaturi psihotice precum ar fi tendintele depresive sau cele maniacale,
schizofrenia.
Administrare: individuala
Toate aceste aspecte identificate În urma interpretarii sunt integrate conceptelor
Durata: fara limita de timp
Interval de vârsta: > 6 ani psihanalitice pentru a formula un diagnostic.
Utilizând capacitatea testului de-a surprinde un anumit nivel de dezvoltare afec-
Timp mediu de aplicare: 15 minute
tiva si tipul mecanismelor de aparare utilizate În relatiile obiectale, utilizarea sa la anu-
Etalonare: Esantion reprezentativ national mite intervale de timp poate evidentia sensul evolutiei subiectului, acesta constituind
Include: aspectul de monitorizare În utilizarea testului.
Manual de utilizare Deasemenea, testul are valente terapeutice, el putând fi utilizat Într-un context
Foaie de raspuns-l00 buc. de interventie cu toti membrii familiei sau doar cu pacientul singur. În acest caz, tes-
PRET: 110 RON TVA inclus tul permite clarificarea perceptiilor membrilor familiei asupra relatiilor dintre ei si a
PACHET COMPLET imaginilor reciproce.
PRET: 555,90 RON TVA inclus În continutul manualului se regasesc:
• Istoricul testului
Pentru comenzi si informatii: • Calitatile psihometrice ale testului
EDITURA PROFEX • Consemne pentru administrare si cota re
Str. Mihail Glinka, nr. 2, sc. A, ap. 4 • Interpretarea sau analiza propriu-zisa
Bucuresti • Observarea pe timpul administrarii
Tel: 0722.698.175 • Aspectul developmental
E-.mai!: contact@profex.com.ro • Aspecte globale si detaliate; Aspecte clinice
Web: www.profex.com.ro • Ipoteze diagnostice În legatura cu datele obtinute

40
CATALOGUL TESTELOR SI
DESENUL PERSOANEI
TESTE PROIECTIVE +-
Acest test completeaza setul de manuale referitoare la desenul proiectiv oferite
de Editura Profex, abordând o alta tema raspândita În munca psihologi lor clinicieni
(si nu numai) - persoana.
Însa nu numai tema tratata este cea care individualizeaza si confera valoare
manualului, ci modul de tratare a acesteia, dintr-o perspectiva complet diferita de cea
din literatura consacrata acestui subiect. Spre deosebire de manualele elaborate de
Florence Goodenough (1926) sau J. Royer (1977), Ada Abraham nu abordeaza atât
Autor: ADA ABRAHAM
aspectul psihometric al probei (posibilitatea de a determina gradul de dezvoltare În
În limba româna: PROFEX functie de aptitudinile de a desena o persoana), ci virtutile psihodiagnostice clinice.
Categoria: Standard În acest sens, autoarea merge mai departe În ilustrarea modului de lucru cu probele
de desen proiectiv, oferind modalitati rafinate de analiza a unui desen din punctul de
vedere atât al teoriei proiective generale, cât si al principiilor psihodinamice de dez-
voltare a persoanei; multe exemple se bazeaza pe munca psihanalistilor si a psi-
hologilor clinicieni, completând astfel cu referiri directe, atât manualul testului
arborelui, cât si pe cel al testului familiei.
Manualul inventariaza si descrie diversele combinatii de teste În care se poate
utiliza testul desenului persoanei, precum si variatiile consemnului, respectiv ale
sarcinii subiectului, În functie de aspectele urmarite În fiecare caz.
Fiecare din conceptele tratate de autoare este desprins din contextul diferitelor
cercetari prezentate În manual. Printre conceptele explorate regasim pe cel de imagi-
ne corporala, care sta la baza presupusei proiectii a subiectului În personajele dese-
nate - atât În cel masculin cât si În cel feminin, sau imaginea de sine, În legatura
directa cu Înaltimea personajelor. Identificarea este tratata În functie de alegerea
sexului primului personaj, dat fiind ca versiunea descrisa de autoare este cea a de-
senarii a doua personaje de sex opus - primul la alegerea subiectului. Amplasarea
În pagina este pusa În legatura cu tipul si calitatile relatiilor subiectului cu cei din jur,
precum si cu simbolistica spatiului, referitor la situarea subiectului pe axa depresie-
optimism, sau introversiune-extraversiune. O alta cercetare vizeaza tipul si calitatea
comunicarii subiectului cu cei din jur, indicele analizat fiind alegerea profilului ca
modalitate de a figura personajele desenate.
În urma interpretarii acestor aspecte se obtine o descriere a principalelor trasa-
turi de personalitate ale subiectului, inclusiv aspectele psihopatologice aferente. Din
acest punct de vedere, testul se Încadreaza În categoria instrumentelor clinice de de-
scriere, În cadrul general al teoriei psihodinamice, semnalându-se prezenta unor as-
pecte precum:
• tipuri de identificare sexuala, trasaturi asumate În cadrul imaginii de sine si
continuturi proiectate În cadrul relatiilor obiectale;
• calitatea relatiilor Între instantele personalitatii, cu evidentierea nucleelor
conflictuale si intensitatea nevoilor si dorintelor subiectului, În special din
perspectiva în care imaginea corporala este expresia psihosomatica a mul-
tor conflicte intra- si inter-psihice;
• maniera de adaptare si problemele Întâmpinate de subiect;
• tendinte regresive si inhibitii În dezvoltarea personalitatii;
• trasaturi pSihotice precum ar fi tendintele depresive sau cele maniacale,
schizofrenia;
Toate aceste aspecte identificate în urma interpretarii sunt integrate În conceptele
metapsihanalitice pentru a formula un diagnostic clinic.
Capacitatea testului de a surprinde modificarile În dinamica afectiva si tipul
mecanismelor de aparare utilizate În relatiile obiectale si utilizarea sa la anumite in-
tervale de timp poate evidentia sensul evolutiei subiectului, acesta constituind aspec-
tul de monitorizare În utilizarea testului.

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 41
TESTE PROIECTIVE ~
DESENUL PERSOANEI

Domenii de aplicare:
Prin valabilitatea cvasi-universala a legilor proiectivitatii, si prin caracterul nes pe-
cific al demersului investigativ, testul poate fi utilizat Într-o gama foarte variata de
domenii, În principal fiind indicat În:
• domeniul educational, pentru investigarea unor aspecte precum:
• capacitatile adaptative;
• aspiratiile subiectului, dorintele si nevoile sale;
• modalitati le de identificare ale subiectului;
• problemele de adaptare (agresivitate, enurezis, mitomanie, tendinte de-
presive sau maniacale);
• sociabilitatea;
• domeniul clinic si al sanatatii, pentru depistarea si cercetarea mai
amanuntita În ce priveste:
• organizarea/dezorganizarea personalitatii;
• raportul dintre instantele personalitatii (Sine-Eu si Supraeu) si mecanis-
mele de aparare utilizate În cazul unui dezechilibru existent Între acestea;
• eventuale puncte de fixatie ale subiectului;
• trasaturile nevrotice: anxietate, depresie, nervozitate, agresivitate, ima-
turitate, aspecte regresive, problematici sexuale, tendinte obsesionale,
ambivalenta;
• tulburarile de personalitate;
• elementele de psihosomatica.
În cuprinsul manualului de fata se regasesc:
• Testul desenului persoanei ca masura a inteligentei si ca test proiectiv
• Aspectul adaptativ - Aspectul proiectiv - Aspectul expresiv
• Locul testului Într-o baterie si diferitele sale utilizari
• Influenta psihologului În situatia de examinare
• Alte teste proiective care utilizeaza desenul unei persoane (Testul "eu - fa-
milia mea - casa mea", Testul "casa-arbore-persoana", Testul celor opt de-
sene succesive)
• Rolul interviului desfasurat dupa desenul persoanei
• Importanta normelor de grup În functie de vârsta si sexul subiectului
• Bibliografie
• Planse-anexe
• Index de termeni

Administrare: individuala
Durata: fara limita de timp
Interval de vârsta: > 6 ani
Etalon: Esantion reprezentativ national

Include:
Manual de utilizare PRET: 555,90 RON TVA inclus

Pentru comenzi si informatii:


EDITURA PROFEX
Str. Mihail Glinka, nr. 2, sc. A, ap. 4
Bucuresti
Tel: 0722.698.175
E-.mail: contact@profex.com.ro
Web: www.profex.com.ro

42 CATALOGUL TESTELOR SI
STRES SI COPING ~
A SHORTENED STRESS
EVALUATION TOOL

Acronim: ASSET ASSET este un chestionar dedicat sferei stresului ocupational si a amenintarilor
psihologice pe care mediul muncii le are asupra sanatatii fizice. ASSET este un ches-
tionar omnibus, de 60 de itemi, creat de unul dintre cele mai avizate nume din psi-
hologia mondiala, În domeniul stresului ocupational, Sir Cary Cooper. ASSET este
considerat a fi o forma prescurtata a celebrului OSI si este folosit pe scara larga de
Robertson-Cooper Ltd., În auditul stresului ocupational, forma de diagnoza care intra
sub umbrela auditurilor de resurse umane.
Autor: CARY COOPER,
SUSAN CARTWRIGHT Stresul ocupational este una dintre cele mai serioase probleme de sanatate În
societatea moderna, cu influente negative majore atât la nivel individual cât si la
În limba româna: HORIA D. PITARIU,
nivel organizational. Simptomatica organizationala a stresului poate include: absen-
VLAD TUREANU, DRAGOS ILiESCU, teism marit, pierdere de personal/fluctuatie, costuri marite de training si recrutare,
COSMIN PELEASA
productivitate scazuta, eficienta scazuta, conflict cu colegii sau alte probleme de
Categoria: Standard relatii industriale, accidente la locul de munca. Stresul are Însa si impact asupra in-
dividului, cauzând probleme fizice si psihologice pe termen lung, precum tensiune ar-
teriala marita, colesterol marit, fumat excesiv, consum marit de alcool, ulcere,
afectiuni cardiovasculare, dar si motivatie scazuta, stima de sine scazuta, satisfactie
a muncii scazuta, anxietate.
Itemii ASSET scoreaza În 12 subscale, grupate În trei mari arii de manifestare a
stresului, anume perceptii fata de job, atitudinea fata de organizatie si sanatate fizi-
ca. Scorarea se poate face atât În profile individuale, destinate feedbackului si dez-
voltarii individuale a persoanei evaluate, Însa de asemenea În profile grupale,
departamentale, sau organizationale tipice demersului diagnostic la nivel
organizational.

Interval de vârsta: peste 16 ani


Timp mediu de aplicare: 20-25 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane

Include:
Lista de Întrebari PRET: 15 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 43
__ STRES SI COPING ~

Acronim: SWS Exista un interes crescând pentru studiul comportamentului de tip A (Type A Be-
havior Pattern) ca un factor de risc mediat profesional pentru bolile cardiace, dar si
pentru diverse alte afectiuni. Tiparul de comportament de tip A a fost caracterizat
printr-un viguros manierism verbal si psihomotor, un simt cronic al urgentei, asociat
sentimentului constant de lipsa de timp, furie si ostilitate provocate cu usurinta,
spirit competitiv accentuat, nerabdare extrema si o lupta agresiva pentru a reusi
Autor: DOUGLAS N. JACKSON, (Jenkins, Zyzanski & Rosenman 1978). Asadar "comportamentul" de tip A este de
ANNA MAVROGIANNIS-GRAY fapt un pattern comportamental, adica un complex de comportamente care tind sa
apara Împreuna, formând astfel ceea ce În mod generic este numit "pattern compor-
În limba româna: DRAGOS ILiESCU,
tamental de tip A", "tipar comportamental de tip A", sau, simplu, "comportament de
LAVINIA TÂNCULESCU
tip A".
Categoria: S'af'11 la SWS este probabil cea mai completa proba structurata ce poate fi folosita la
detectia patternului de comportament de tip A (Type A Behavior Patterm), teoretizat
de Rosenman si care descrie persoanele predispuse spre manifestare si somati zare
excesiva a stresului cotidian si ocupational, cu repercusiuni directe asupra incidentei
afectiunilor coronariene. SWS este prezentat În descrierile APA si BUROS ca fiind in-
strumentul structurat cu cea mai completa validitate concurenta si de criteriu cu In-
terviul Structurat Rosenman.
Chestionarul Stilurilor de Lucru (Survey of Work Styles, SWS) este un instrument
cu 96 de itemi, creat special pentru evaluarea unui numar de sase dimensiuni ce sunt
aferente tiparului comportamental de tip A (Type A Behavior Pattern). SWS necesita
Tradus # adaptati" limba româna de
pentru completare aproximativ 15 minute. SWS este disponibil atât pentru aplicare
Drogo? lIiescu ~l Lavinia TânC'Ulescu
creion-hârtie (recomandat) cât si pentru aplicare electronica (on-line).

Interval de vârsta: peste 18 ani


Timp mediu de aplicare: 10-15 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, clinica

Include:
lista de Întrebari PRET: 7 EURO fara TVA
DOUGLAS N. JACKSON,
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA
ANNA MAVROGIANNIS GRAY Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

44
li! ::J
-'
d
LLI
t- t\

~ ~.~~I:(I"1.i~
ENTA LLI
c::
o
a:I
c::
ce
UJ -'
Q ::J
t-
LLI fi)
t- LLI
fi) t-
TESTUL
]~
ARBORElUI
,.... ,•• ""'.•••f!"~
•.••.••••• t~~

Puteti coman,d'llc'esiti, elrti de la ad et: L1BR aa RIE.net

'el'./fex: 0351·420 105


e-mail: comenzi@librarie.net

web: www.librarie.net
ORIENTARE ÎN CARIERA ~
JACKSON VOCATIONAL
INTEREST SURVEY

Acronim: JVIS JVIS este un instrument destinat evaluarii intereselor vocationale. Poate fi uti"
lizat în situatiile care necesita decizii vocationale, în special În consilierea elevilor,
recrutarea si selectia de personal si În planificarea carierei adultilor. JVIS este un in-
strument creat de Douglas N. Jackson, unul dintre marii pSihometricieni ai psiholo-
giei contemporane. Consta În 289 de perechi de afirmatii (itemi) care descriu diverse
activitati ocupationale concrete În cuvinte relativ simple, În fiecare pereche trebuind
Autor: DOUGLAS N. JACKSON aleasa cea preferata. Itemii sunt grupati În 34 de scale, numite si Scalele Intere-
În limba româna: selor Bazale, relativ independente Între ele, fiecare scala fiind formata din câte 17
itemi.
DRAGOS ILiESCU ET AL.
Scalele sunt Împartite În roluri de munca si stiluri de munca. Rolurile de munca
Categoria: Elementar
sunt asociate cu o ocupatie sau cu o clasa de ocupatii exacte si omogene (de exem-
plu, scoruri ridicate pentru scala Predare Înseamna ca persoana este interesata de
activitatile pedagogice). Stiluri de munca implica mai degraba o preferinta pentru lu-
crul Într-un anumit tip de mediu sau pentru un serviciu În care un anumit tip de com-
portament reprezinta norma, decât un interes pentru o activitate legata de o meserie
anume (de exemplu, un scor mare pe scala Independenta Înseamna ca persoana
prefera lucrul Într-un mediu În care sa ia singura deciziile si unde nu exista o super-
vizare atenta). Scalele sunt Împartite pe urmatoarele domenii: arte, stiinta si matema-
tica, activitati În aer liber, predare si activitati În ajutorarea oamenilor, activitati În
servicii, medicina si sanatate, afaceri si administratie, literar-academic, roluri de
munca legale, profesionale, persuasive, si stiluri de munca interpersonale si legate
de activitatile muncii.
JVIS se aplica individual sau În grup, creion- hârtie sau on-line, aplicarea dureaza
În medie 45- 60 de minute, iar scorarea se face on-line. Datorita vocabularului sim-
plu poate fi utilizat Începând cu vârsta liceului, rezultatul fiind un profil vocational al
respondentului care poate fi comparat cu profilele ocupationale ale unui numar de
350 de meserii. Acestea sunt creionate pe marginea unui proiect al Bancii Mondiale
care cuprinde un esantion de ~100000 subiecti.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 45-60 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor scolari, În resurse umane, educatorilor

Include:
lista de Întrebari PRET: 12 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

46 CATALOGUL TESTELOR SI
EDUCATIE ~
LEARNING STYLES
INVENTORY

Acronim: LSI Learning Styles Inventory este un instrument omnibus, structurat, de 69 itemi,
care a fost construit pentru a masura preferintele, temperamentul si stilurile de
Învatare ale elevilor. LSI poate fi administrat elevilor individual sau În grup, creion-hâr-
tie sau on-line. LSI se adreseaza copiilor si adolescenti lor, limita minima de vârsta
În aplicare fiind de 8 ani. Cei mai multi dintre adolescenti vor completa chestionarul
În mai putin de 30 de minute. Este posibil ca elevii mai mici (din clasele primare) sa
Autor: THOMAS OAKLAND, aiba nevoie de un timp suplimentar.
JOSEPH GLUTTING, CONNIE HORTON Learning Styles Inventory (LSI) nu este un instrument de evaluare a patologiei,
slabiciunii sau deficientelor. LSI construieste pe teoria tipurilor, a lui Cari Gustav
În limba româna: MARGARETA DINCA,
Jung si pe rezultatele de cercetare ale MBTI si ale teoriei lui David Keirsey si este con-
DRAGOS ILiESCU, CRISTINA PREDA
ceput pentru a detecta diferentele individuale pe care elevii le transpun În preferintele
Categoria: Elementar lor, În temperament si În stilurile personale. LSI ajuta la identificarea modalitati lor În
care elevii prefera sa obtina energie si Îndrumare, sa adune si sa Încorporeze in-
formatii, sa ia decizii si sa Îsi orienteze, În general, viata. LSI masoara preferintele
elevilor pentru urmatoarele stiluri: Extravert, Introvert, Practic, Imaginativ, Rational,
Sentimental, Organizat si Flexibil.
Preferintele temperamentale stabilite de inventarul LSI influenteaza modul În care
elevii Învata, iau decizii, sunt motivati si se evalueaza pe ei si pe ceilalti. Informatiile
oferite de LSI ajuta elevii si profesorii, prietenii si familia lor sa Înteleaga aceste
preferinte si astfel sa creeze mediul, ambianta care sa permita elevilor sa actioneze
fara efort si eficient. Strategiile de predare si Învatare, metodele de a rezolva proble-
mele personale, tipurile de comunicare si interesele vocationale si academice vor fi
mai bine Întelese În lumina acestor informatii. Spre deosebire de masurarea abilitatii
intelectuale generale, care subliniaza calitati În mare masura rezistente la o dez-
voltare semnificativa, evaluarea preferintelor de catre LSI se axeaza pe calitati care
sunt modificabile. Prin efort si dorinta personala, oportunitati si sustinere oamenii pot
dobândi o gama larga de calitati pe care altfel nu le-ar dobândi.

Interval de vârsta: peste 8 ani


Timp mediu de aplicare: 20-30 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor scolari, educatorilor, profesorilor

Include:
lista de Întrebari PRET: 8 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 EURO fara TVA
Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 47
PSIHOTERAPIE SI CONSILIERE ~

Acronim: KID-SCID În domeniul tulburarilor mentale si de comportament unul din reperele fundamen-
tale În diagnosticul tabloului clinic ÎI constituie "Manualul de Diagnostic si Statistica
a Tulburarilor Mentale" (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; DSM),
publicat de "American Psychiatric Association". EI a ajuns la editia a patra revizuita
si se asteapta a cincea editie sa fie publicata În 2013. La noi În tara (DSM-IV-TR) a
fost tradus de "Asociatia Psihiatrilor Liberi din România", În anul 2003. Pentru a
Autori: DENISE HIEN, putea utiliza corect diagnosticul pe baza DSM este necesara utilizarea unor intervi-
FREDRICK J. MATZNER, uri clinice structurate. KID-SCID este unul dintre cele mai frecvent utilizate interviuri
clinice pentru tulburarile Sugarului, Copilului si Adolescentului sin DSM-IV.
MICHAEL B. FIRST,
ROBERT L. SPITZER,
Public vizat: copil si adololescent
JANET B.W.WILLIAMS,
MIRIAM GIBBON
În limba româna: DANIEL DAVID
Categoria: Profesional Pachet complet PRET: 400 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services KID - SCID
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
E-mail: info@rtscluj.ro Compatibil cu DSM -IV si DSM -IV - TR
Web: www.rtscluj.ro

Manual
de utilizare

48 CATALOGUL TESTELOR SI
PSIHOTERAPIE SI CONSILIERE ~
SISTEM DE EVALUARE
CLINiCA

Acronim: SEC SEC cuprinde un numar de 20 de probe psihologice care au fost selectate pornind
de la paradigma psihodiagnosticului si evaluarii clinice validate stiintific, prezentata
anterior.

Astfel
• Sunt incluse probe psihologice (5 scale clinice) care evalueaza tabloul clinic,
Autor: DAN IEL DAVI D focalizate pe cele mai importante componente ale acestuia: distresul, tabloul
de tip depresiv si de tip anxios. Unele scale (ex. PDA, SRGS) evalueaza si as-
Categoria: Standard
pectele care tin de starea de sanatate (ex. emotii pozitive, emotii functionale
negative etc.), lucru ignorat În majoritatea sistemelor de evaluare clinica exis-
tente. Toate aceste probe psihologice au calitati psihometrice foarte bune,
acopera cea mai mare si relevanta parte din tulburarile clinice si starea de
sanatate si sunt complementare interviuri lor clinice structurate .
• Sunt incluse probe psihologice care evalueaza mecanisme etiopatogenetice/
de sanogeneza asociate tablourilor clinice (din DSM)/sanatatii pozitive. Aceasta
asociere a fost stabilita dupa analizele comprehensive ale literaturii de special-
itate (ex. Cochrane Review, Pubmed, Psyclnfo), ceea ce îi confera o validitate
stiintifica remarcabila. Ele se clasifica În probe psihologice care evalueaza:
a. mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol de vulnerabili-
tate generala (ex. scheme cognitive, cognitii irationale etc.);
b. mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice), implicate În tulburari
specifice (gânduri automate etc.).

Prin modul În care a fost elaborat si integrat, SEC reprezinta astazi unul dintre cele
mai avansate - the state of the art - sisteme de psihodiagnostic si evaluare clinica
_________ CoordooalorProL"AaronT.Bet""univ.dr.Oal1:iel[WJid

validate stiintific.

Public vizat: copii si adulti


Esantion: restrans (200-500 persoane)

Include:
lista de Întrebari
Manual de utilizare
Foaie de raspuns
Pachet complet PRET: 1650 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
E-mail: info@rtscluj.ro
Web: www.rtscluj.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 49
PSIHOTERAPIE SI CONSILIERE ~
STATE-TRAIT ANGER
EXPRESSION INVENTORY, 2

Acronim: STAXI-2 STAXI-2 este versiunea revizuita si Îmbunatatita a celebrului STAXI, care este con-
siderat de multi a fi unul dintre cele mai reusite, daca nu cel mai reusit, instrument
psihometric pentru evaluarea furiei, cel mai de succes instrument folosit În "anger
management" la nivel mondial. STAXI-2 are 57 de itemi, care scoreaza pe 6 scale
structurale si 5 subscale, toate acestea organizate pe trei domenii separate de psi-
hodiagnostic.
STAXI este un instrument de 57 de itemi care se adreseaza adolescenti lor si
Autor: CHARLES D. SPIELBERGER adultilor, completarea lui necesitând În general Între 12-15 minute. Inventarul poate
fi administrat individual sau În grup, creion-hârtie sau on-line. STAXI-2 a fost generat
În limba româna: HORIA D. PITARIU,
pentru a oferi specialistului un instrument usor de administrat si obiectiv În cuantifi-
DRAGOSILlESCU
care, În ceea ce priveste:
Categoria: Standard • starile situationale de furie;
• trasatura de personalitate care predispune la resimtirea si exteriorizarea furiei;
• trairea interna a furiei;
• exprimarea ei externa
• controlul furiei.
STAXI-ul este un instrument foarte bine documentat si este considerat standar-
dul international În detectia structurata a mecanismelor de reactie furioasa si de con-
trol al furiei. Validitatea sa este recunoscuta international si probata printr-un numar
impresionant de articole ce fac apel la criteriu si la predictie si nu neaparat la vali-
dare concurenta (stiindu-se ca validarea predictiva si cea de criteriu sunt cele mai pu-
ternice tipuri de validare). STAXI este mai degraba el folosit pentru validarea altor
chestionare de acelasi tip si nu invers.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 10-20 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În resurse umane, clinica

Include:
lista de Întrebari PRET: 7 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA
Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

50 CATALOGUL TESTELOR SI
PSIHOTERAPIE SI CONSILIERE ~
STATE-TRAIT ANXIETY
INVENTORY

Acronim: STAI STAI este probabil cea mai buna proba psihometrica pentru detectia si descrierea
diferentiala a anxietatii. Are marele avantaj ca, desi are uz clinic, nu este o proba ex-
clusiv clinica, ci are utilizari multiple si în terapia de dezvoltare, în selectia de per-
sonal, în coaching etc. STAI este, în plus, un instrument dezvoltat chiar de Charles
Spielberger pe baza celebrei sale teorii si abordari psihometrice care diferentiaza
starea (sta it) de trasatura (trait), în speta starea de anxietate a unei persoane, de
Autor: CHARLES D. SPIELBERGER trasatura de personalitate care o face a avea o propensiune generalizata catre anxie-
În limba româna: HORIA D. PITARIU tate. STAI are de asemenea o versiune pentru copii, STAIC (State-Trait Anxiety Inven-
tory for Children).
Categoria: Standard
STAI este un instrument de 40 de itemi care se adreseaza adolescenti lor si
adultilor. STAI a fost elaborat pentru autoadministrare si poate fi aplicat individual sau
în grup, atât în format creion-hârtie cât si on-line. Inventarul nu are limita de timp. În
general, adultii au nevoie de aproximativ 6 minute pentru completarea doar a uneia
din cele doua scale, S-Anxiety si T-Anxiety, si de aproximativ 10 minute pentru am-
bele scale. Persoanele cu un nivel cultural scazut sau cu disfunctii emotionale pot
avea nevoie de 10 minute pentru a completa una din scale si aproximativ 20 de
minute pentru completarea ambelor. În mod obisnuit, repetarea aplicarii scalei
S-Anxiety solicita 5 minute sau chiar mai putin.

Interval de vârsta: peste 14 ani


Timp mediu de aplicare: 5-10 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi în resurse umane, clinica, orientare sco-
lara si profesionala

Include:
lista de întrebari PRET: 6 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA
Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 51
PSIHOTERAPIE SI CONSILIERE ~
STATE-TRAIT ANXIETY
INVENTORY FOR CHILDREN

Acronim: STAIC STAIC este forma pentru copii a standardului international pentru masurarea
diferentiala a anxietatii, STAI. STAIC este, la fel ca si STAI, un instrument dezvoltat
chiar de Charles Spielberger pe baza celebrei sale teorii si abordari psihometrice
care diferentiaza starea (stait) de trasatura (trait), În speta starea de anxietate a
unei persoane, de trasatura de personalitate care o face a avea o propensiune gen-
eralizata catre anxietate.
Autor: CHARLES D. SPIELBERGER STAIC este un instrument omnibus de 40 de itemi care se adreseaza copiilor si
În limba româna: HORIA D. PITARIU, adolescenti lor. STAIC a fost elaborat pentru autoadministrare si poate fi aplicat indi-
LAVINIA TÂNCULESCU vidual sau În grup, atât În format creion-hârtie cât si on-line. Pentru copiii cu vârste
foarte joase sau cu dificultati si dizabilitati, chestionarul poate fi aplicat de un oper-
Categorie: Standard
ator (educator, consilier, parinte). În general, copiii mai mari au nevoie de aproxima-
tiv 10 minute pentru completarea doar a uneia din cele doua scale, S-Anxiety si
T-Anxiety, si de aproximativ 15-20 minute pentru ambele scale. Copiii mai mici sau
cu dizabilitati pot avea nevoie de 15 minute pentru a completa una din scale si aproxi-
mativ 30 de minute pentru completarea ambelor. În mod obisnuit, repetarea aplicarii
scalei S-Anxiety solicita 10 minute sau chiar mai putin.

Interval de vârsta: 8-16 ani


Timp mediu de aplicare: 5-10 minute
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Instrumentul este util: Psihologi lor activi În clinica, educatie

Include:
lista de Întrebari PRET: 6 EURO fara TVA
Manual de utilizare PRET: 100 EURO fara TVA
Altele: Acces la sistemul on-line de scorare si gestiune

Pentru comenzi si informatii:


D&D CONSULTANTS GRUP
Str. Zambilelor nr. 41, sector 2
Bucuresti
Tel/Fax: 021/242.89.63
E-mail: support@testcentral.ro
Web: www.testcentral.ro

52 CATALOGUL TESTELOR SI
APTITUDINI ~
MATRICI PROGRESIVE RAVEN AVANSATE

Acronim: MPA Testul Matrici Progresive Raven Avansate este un instrument de studiu al nivelu-
lui Înalt al abilitatii intelectuale oferind o mai mare Împrastiere a scorurilor celor cu
un nivel crescut al abilitatii.
Testul este alcatuit din 2 serii.
Seria I contine 12 itemi, iar Seria II 36 de itemi, prezentati În ordinea dificultatii lor.
În conditiile selectiei de personal, unde sunt necesare decizii rapide si acurate,
Autor: JOHN RAVEN testul este foarte util ca indicator al eficientei intelectuale, la fel acesta este aplica-
bil În anumite contexte clinice, mai ales În cazul evaluarii încetinirii ritmului gândirii.
În limba româna: RTS ROMANIAN
PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES
Interval de vârsta: 20-60 ani
Categorie: Standard Timp mediu de aplicare: 35 minute
Etalonare: Esantion pe populatie cu studii superioare

Include:
Caiet cu itemi set I PRET: 120 RON fara TVA
(produs În Anglia de Oxford Psychology Press)
Caiet cu itemi set II PRET: 80 RON fara TVA
(produs În Anglia de Oxford Psychology Press)
Manual de utilizare PRET: 120 RON fara TVA
Foaie de raspuns 50 buc. PRET: 60 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca. Cluj
MATRICI
Tel: 0744.438.897
PROGRESIVE Tel-Fax: 0264/582.276
AVANSATE
E-mail: info@rtscluj.ro
EDITIA ÎN LIMBA ROl\'Ltt~A 2006 Web: www.rtscluj.ro
J. Ravcn, J.c. R;1ven
si J.H. Courl

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 53
APTITUDINI ~
MATRICI PROGRESIVE RAVEN COLOR

Formele CLASIC si PARALEL

Acronim: MPC-CLASIC Testul Matrici Progresive Raven Color (CPM) este construit pentru a permite o
masurare a proceselor intelectuale ale copiilor (mai precis a inteligentei nonverbale),
si MPC-PARALEL ale persoanelor retardate mintal si ale vârstnicilor.
Pe baza rezultatelor se poate stabili nivelul dezvoltarii intelectuale a persoanei
evaluate. Testul contine doua forme paralele, astfel utilizatorul beneficiaza de doua
instrumente independente. Fiecare forma a testului are un numar de 36 de itemi.
Adaptarea pe populatia de copii a României cuprinde un numar de 1300 de per-
soane, esantionul fiind reprezentativ la nivel national.
Autor: JOHN RAVEN
În limba româna: RTS ROMANIAN Interval de vârsta: 4-12 ani
PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES Timp mediu de aplicare: 25 minute
Categorie: Standard Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
Caiet cu itemi (Clasic) PRET: 120 RON fara TVA
Caiet cu itemi (Paralel) PRET: 120 RON fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 RON fara TVA
Foaie de raspuns 50 buc. PRET: 60 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services
:\IANUAL RAVEN: SECTIUNEA2
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
MATRICI
PROGRESIVE E-mail: info@rtscluj.ro
COLOR Web: www.rtscluj.ro
Include rorm~J(' Clasic si Paralel

ED1TL-\. iN LIMBA ROMÂNA 2005

J. Ra\'cn, J.c. Raven


si J.H. Court

54 CATALOGUL TESTELOR SI
APTITUDINI ~
MATRICI PROGRESIVE STANDARD

Formele CLASIC, PARALEL si PLUS

Acronim: MPS-CLASIC, Testul a fost astfel construit încât sa acopere întreaga gama de abilitati intelec-
tuale începând de la scorurile mici ale copiilor si acelea ale vârstnicilor, pâna la
MPS-PARALEL scorurile mari ale adultilor. Testul masoara nivelul dezvoltarii intelectuale, începând
si MPS-PLUS cu vârsta de 6 ani. MPS are doua forme paralele (forma Clasic si Paralel) si o forma
cu un nivel de dificultate mai ridicat decât cele mentionate (forma Plus), forma care
discrimineaza si la nivele înalte ale performantei intelectuale.

Interval de vârsta: 6-80 ani


Timp mediu de aplicare: 25-35 minute
Autor: JOHN RAVEN Etalonare: Esantion reprezentativ national
În limba româna: RTS ROMANIAN
PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES Include:
Caiet cu itemi (Clasic) PRET: 120 RON fara TVA
Categorie: Standard
Caiet cu itemi (Paralel) PRET: 120 RON fara TVA
Caiet cu itemi (Plus) PRET: 120 RON fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 RON fara TVA
Foaie de raspuns 50 buc. PRET: 60 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTSRomanianPsychologicalTesting Services
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
E-mail: info@rtscluj.ro
Web: www.rtscluj.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 55
APTITUDINI ~
SCALA DE VOCABULAR
CRICHTON

Acronim: CVS Scala este construita În scopul evaluarii abilitatii reproductive (verbale) a copiilor
mai mici de 11 ani si a vârstnicilor. Scala cuprinde un numar de 40 de itemi, sarcina
persoanei evaluate fiind aceea de a defini o serie de cuvinte. Scala de Vocabular
Crichton este complementara testului Matrici Progresive Raven Color (MPC).
CVS ne ofera o evaluare a aptitudinii verbale, iar MPC evalueaza aptitudinea non-
verbala.
Autor: JOHN RAVEN
În limba româna: RTS ROMANIAN Interval de vârsta: 5-10 ani

PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES Timp mediu de aplicare: 5 minute


Etalonare: Esantion reprezentativ national
Categorie: Standard
Include:
Caiet cu itemi-20 buc. PRET: 180 RON fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
1\1\"'UAL RA\'El\- SECTIUNEA6
E-mail: info@rtscluj.ro
Web: www.rtscluj.ro

SCALA
DE VOCABULAR
CRICHTON
EDITIA ÎN LIMBA ROJ\.1ÂNA 2006

J. Raven, J.c. Raven


siJ.lf. Court

56 CATALOGUL TESTELOR SI
APTITUDINI ~
SCALA DE VOCABULAR
MILL HILL

Acronim: MHV Scala evalueaza aptitudinea reproductiva a unei persoane, mai precis capaci-
tatea de a stoca, de a procesa si de a utliza informatiile învatate, predominant ver-
bale ale unei culturi. Sarcina persoanei evaluate este aceea de a defini o serie de
cuvinte.
Scala este utilizata complementar cu testul Matrici Progresive Raven Standard
(MPS).
Autor: JOHN RAVEN
În limba româna: RTS ROMANIAN Interval de vârsta: peste 10 ani
Timp mediu de aplicare: 15 minute
PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES
Etalonare: Esantion reprezentativ national
Categorie: Standard
Include:
Caiet cu itemi-20 buc. PRET: 180 RON fara TVA
Manual de utilizare PRET: 120 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RTS Romanian Psychological Testing Services
Str. Uzinei Electrice nr. 15, ap. 15, et. II
400378, Cluj Napoca, Cluj
Tel: 0744.438.897
Tel-Fax: 0264/582.276
MANUAL RA\ EN: SECTIUNEA 5
E-mail: info@rtscluj.ro
Web: www.rtscluj.ro

SCALA
DE VOCABULAR
MILLHILL
EDlT1A iN LlJ\'I8A ROMÂNA 2006

J. Ra ••.en, J.C. Raven


si .l.H. Court

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 57
APTITUDINI ~
SISTEMUL DE TE5!'ARE SI EVALUARE
PSIHOLOGICA PSI-RUTEVA

Acronim: PSI-RUTEVA PSI-RUTEVA este un sistem informatizat de testare si evaluare psihologica spe-
cializat pe domeniul transporturilor rutiere. Sistemul ofera posibilitatea organizarii
rapide de baterii de probe care sa vizeze directionat anumite capacitati aptitudinal-
atitudinale, În functie de scopul examinarii (selectie sau orientare pe anumite tipuri
de transporturi) si În conformitate cu metodologia stabilita de Comisia Centrala de
Siguranta Circulatiei din cadrul M.T.C.T.
Autor: RQ PLUS Sistemul PSI-RUTEV A este alcatuit din 1.5 probe psihologice.
Categoria: Standard Probele psihologice au fost construite dupa principiul similitudinii prin crearea de
imagini si situatii caracteristice activitatii de conducere auto. Astfel: fiecare proba
este conceputa sub forma de model dinamic alcatuit din itemi a caror rezolvare so-
licita functii si procese senzorial-cognitive, miscari si operatii motorii, implicate si În
activitatea de conducere auto; s-au creat situatii problematice care sa induca stari
psihologice-Încarcatura emotionala, oboseala nervoasa, anxietate, frustrare-apropiate
celor create de situatiile concrete cu care se confrunta un conducator auto; s-a pus
accent pe factorii perturbatori care influenteaza În mod direct si permanent compor-
tamentul unui conducator auto: alternare de stimuli-semnal, aparitie imprevizibila de
semnale, alternare de luminozitate, tempou impus de actiune.
Dinamismul si dificultatea sarcinii fiecarei probe creaza conditiile necesare
relevarii modului specific al individului de a desfasura o activitate. Se obtin informatii
privind echilibrul emotional si temperamental, tipUl de reactivitate constitutional,
comportamentul decizional, atitudinea fata de risc, gradul de autocontrol. Pentru
nuantarea caracteristici lor comportamentului individual a fost introdus În sistem un
chestionar de stres. Fiecare proba ofera atât informatie detaliata sub forma de va-
lori brute pe baza careia se pot clarifica nuantat cauzele psihologice care au dus la
un anumit randament cât si informatie prelucrata sub forma de indici si coeficienti
care ofera posibilitatea interpretarii datelor corelativ sintetic. Valorile corelate sunt
transformate În note standard si raportate la un etalon valoric alcatuit din cinci clase
normalizate. În urma acestui proces se obtine, la finalul examinarii psihologice, un
profil psihologic grafic care reflecta nivelul de eficienta operativa si rezolutiva atins
de persoana examinata.

Interval de vârsta: peste 15 ani


Timp mediu de aplicare: 5-15 minute/test
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
Manual de utilizare
Foaie de raspuns
PACHET COMPLET PRET: 350-520 RON/test fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RQ PLUS
Str. stirbei Voda nr. 71, ap. 7
Sector 1, Bucuresti
Tel: 021/315.64.54
E-mail: contact@psiho.ro
Web: www.psiho.ro

58 CATALOGUL TESTELOR SI
APTITUDINI ~
SISTEMUL DE T~ARE SI EVALUARE
PSIHOLOGICA PSI-SElTEVA

Acronim: PSI-SELTEVA Sistemul PSI SELTEVA este o alternativa informatizata de testare si evaluare psi-
hologica În domeniul psihologiei muncii, selectiei, orientarii scolare si profesionale.
Sistemul este alcatuit din probe psihologice elaborate special atât pentru activitatea
de selectie si orientare spre anumite profesii si locuri de munca cât si pentru deter-
minarea capacitati lor de integrare si de mentinere a eficientei operative si rezo[utive
În activitati profesionale care se desfasoara În conditii de risc si periculozitate.
Autor: RQ PLUS Sistemul ofera posibilitatea alcatuirii de baterii de probe directionate spre anu-

Categoria: Standard mite categorii de profesii În functie de raportul stabilit, În urma analizei locului de
munca, Între cerinte, exigente profesiona[e-capacitati psihologice necesare.
În constructia sistemului s-a avut În vedere ca, În majoritatea situatiilor, acesta
se adreseaza unor profesii actionale. Ca urmare, fiecare proba a fost conceputa sub
forma de model dinamic pentru a-i creste atât gradul de sensibilitate În diferentierea
persoanelor examinate cât si puterea de predictie privind eficienta lor În situatii con-
crete. Continutul probelor psihologice, modul de desfasurare, modalitati le de re-
zolvare a sarcinilor, dau posibilitatea determinarii capacitatii de munca sub aspectele:
capacitate prosexica (concentrare, mobilitate, distributivitate a atentiei, vigilenta,
rezistenta la distragere), operativitate perceptiva, memorie, gândire logica, intuitie
tehnica, aprecierea vitezei si evaluarea miscarii În functie de viteza, reactivitate, pre-
cizie a miscarilor, coordonare vizual-motorie, rezistenta la oboseala, capacitate de co-
manda si control, capacitate de mobilizare si perseverare.
Fiecare proba ofera informatii detaliate privind randamentul obtinut de persoana
examinata sub forma de valori brute si informatie prelucrata sub forma de valori core-
late. Valorile corelate sunt transformate În note standard si raportate la un etalon for-
mat din cinci clase normalizate.

Interval de vârsta: peste 12 ani


Timp mediu de aplicare: 5-20 minute/test
Etalonare: Esantion reprezentativ national

Include:
Manual de utilizare
Instructiuni de utilizare
PACHET COMPLET PRET: 350-550 RON/TEST fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RQ PLUS
Str. stirbei Voda nr. 71, ap. 7
Sector 1, Bucuresti
Te[: 021/315.64.54
E-mail: contact@psiho.ro
Web: www.psiho.ro

INSTRUMENTELOR PSIHOLOGICE 59
STATISTICA ~
PROGRAM DE ETALONARE
SICOTARE

Acronim: ETA • face selectie dupa vârsta, sex si profesie;


• reprezinta grafic distributia de frecventa prin poligonul de frecventa si prin
histograma, dupa un numar de intervale ales;
• afisaza principalii indicatori statistici rezultati prin prelucrarea automata a
cotelor brute ale esantionului: media aritmetica, modulul, mediana,
abaterea standard, dispersia;
• calculeaza si reprezinta grafic abaterea standard la stânga si la dreapta pre-
Autor: RQ PLUS cum si gradul de suprapunere fata de curba normala;
Categoria: Standard • etaloneaza si coteaza automat În: quartile, decile, centi le, 5 clase normal-
izate, 7 clase normalizate, 9 clase normalizate, 11 clase normalizate.

Include:
Manual de utilizare
Instructiuni de utilizare
PACHET COMPLET PRET: 590 RON fara TVA

Pentru comenzi si informatii:


RQ PLUS
Str. Stirbei Voda nr. 71, ap. 7
Sector 1, Bucuresti
Tel: 021/315.64.54
E-mail: contact@psiho.ro
Web: www.psiho.ro

t,Et~loJl.reforlll'
.AlEGeRE OAlE PENTRU ETAl<JNARE ETAlONARE RE'UNIRE FISiERE DA TE lJSTAAE TERMINARE

Gn.lpa ~36,07
0.41 0.13
11,8634,13
34.13
2,14
13,59
(m+2
(m+s,••m+2s)
m+3'1 (m- •. ml
(m,m+.) (m.2s,m·sl
(m-4.,
(m-3.,m-hl
m-3.)
(m"'3., m+4.]
Abaterea stand. ud la. !lib:l1gtl si la dreapt., pentru campul
Cot> din bbellll D:\Et."l.1on,ue\Fi.iereEblon,,,-e\TAC_B3_123456.db
ehi pal1"'t: 2.86

1.Observat. Teoretic I

100]
90 •.. - . t···
, .. .
80
; Coeficient "Mobilitate functionala"
: pentru testul TAC-RU
70 , Sibiu - 2664 subiecti

Gl'adul de SUpl'ap\Uu~re>= 0,1; Difereonrn


604-· ....•. .:.....•.. ; ; ,'. , .•.... ; i·
este nesenuillic:ati\- •.• 50~ ,....•.... { •• o "i' ••• 1

l'a •• " •.•

. _ ...~....
30
40+ ...•..•....•.. ":;..
20
Gradul de
10
supraplmere: 0,897

.oi • .J. :J.. -S


+. +2. 5JsearehBAR
,

60
KQMEU.RO IN'SURANCB CON·SltILTING
,~ __ """f' f' o •

BKOKEK DE ASIGURARI

Fii sigur: ,ca:te'l a"siguri!

Pentru detalii, contactati-ne la:


office@reic.ro
www.reic.ro
Tel./Fax:+4031/807 84 98
Prafi leS)C1nternatianal ™

imagine great people

rofi-les International România


Dupa succesele din 2004 - Cel mai bun start si
2005 - Loculllln lume, România a fost ln 2006
cea mai buna reprezentanta nationala dintre cele
peste 120 ale companiei Profiles International,
lider mondialln domeniul evaluarilor de personal
pe Internet. Cu o cifra de afaceri de 3 milioane
USDln România, Profiles International reprezinta
cea mai importanta companie de consultanta ln
domeniul resurselor umane.
Doru Dima, lncadrat de fondatorli Profiles International: Jim Sirbasku si Bud
Haney la primirea premiului 'Cel mai bun Director National 2006'
~ ~ ~ ~

CI!! ~ Profile~~T I (-p-~~-In-dica-to-ru-I


~
de-vâ-nza-ri (~efSepectivel
~
C/!! Indicatorul de perfonnanta I
~

CI!! Checkpoint 3600 I C2-~~~-S-~-i-II~B-U


·-ild'--e-r·-
'r Diagnoza Organizationala
CI!!- __~~aliza Echipei
Cei peste 200 de clienti din România beneficiaza de servicii diverse:
- implementare de sisteme de Management HR
implementare de proceduri HR
implementare de sisteme de evaluare si dezvoltare de personal
implementare de sisteme de Managementul Performantei
diagnoza climatului si culturii organizationale
implementare de sisteme de marketing al fortei de munca
evaluarea si dezvoltarea angajatilor
traininguri de dezvoltare a competentelor manageriale
consultanta, HR

Adresa: Miraslau 35, Brasov, 500075; Tel/Fax: 0268-426336; 0268-422907


E-mail: Contact@Profileslnternational. ro; www.Profileslnternational.ro

S-ar putea să vă placă și