P. 1
Evidenta Exploatarii Autovehiculelor

Evidenta Exploatarii Autovehiculelor

|Views: 2,316|Likes:
Published by Craciun Marius

More info:

Published by: Craciun Marius on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

1

PROGRAM DE EVIDENTA A EXPLOATARII ZILNICE A AUTOVEHICULELOR

CUPRINS

CAPITOLUL 1:SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR...«2 1.1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI..3 CAPITOLUL 2 :FUNCTIONAREA PROGRAMULUI«««««««««««««««««.5 2.1 Descrierea foii FAZ calcul«««««««««««««««««««««««««5 2.2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET)««««««««««««....6 2.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul««««..10 2.4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului ««15 CAPITOLUL3 : REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI...............................................................................................................20 3.1 Realizarea fetei principale«««««««««««««««««««««««.«22 3.2 Realizarea fetei spate (verso)««««««««««««««««««««..««.24 CAPITOLUL4 : REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI««««««««««««««««««««««««««««««««««26

CAPITOLUL5 : ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII «.«..28 ACESTORA 5.1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso )«««««««««««..«28 5.2. Protejarea celulelor foii meniu FAZ calcul impotriva modificarii accidentale a formulelor aflate in acestea ««««««««««««««««««««««..«.«..29

BIBLIOGRAFIE««««««««««««««««««««««««««««...««««.30

2 1.SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR Sistemul se adreseaz unit ilor de transporturi, produc ie, distribu ie de m rfuri, administrare a domeniului public, institu iilor administra iei publice, oric ror altor structuri de in toare de autovehicule. Func iuni Sistemul prelucreaz foile de parcurs i emite fi a activit ii zilnice (FAZ) , precum i alte rapoarte cu informa ii pentru eviden a, analiza i controlul activit ii de exploatare auto. Principalele func iuni ale sistemului sunt: -eviden a aliment rii cu combustibil i uleiuri -eviden a kilometrilor efectivi i a orelor de func ionare a motorului -calculul kilometrilor echivalen i -calculul consumului normat de combustibil i ulei -determinarea diferen elor de consum efectiv i normat, de combustibil i ulei -eviden a parcursului - în cadrul normelor de între ineri i revizii - i stabilirea restului de kilometri de efectuat pân la norm ori semnalarea dep irii acesteia -eviden a inspec iilor tehnice de efectuat i semnalarea scaden ei efectu rii lor -eviden a datei ultimelor schimb ri de acumulator i de anvelope La prelucrarea datelor, sistemul are în vedere urm toarele principii: -calculul consumului normat de combustibil i ulei se face pe baza normativului privind parcursul pe categorii de drum, condi iile de circula ie i consumul mediu de combustibil normele de între ineri, revizii i eviden a parcursurilor în cadrul normelor respect normativul privind între inerea preventiv i repara iile curente ale autovehiculelor utilizatorul poate declara consumuri medii i norme proprii, ce pot fi exprimate fie în kilometri echivalen i, fie în kilometri efectivi -eviden a activit ii unor utilaje de construc ii cum sunt automacaralele sau autopompele de beton, pe baza orelor de func ionare a motorului Avantaje -economii de combustibil, prin controlul consumului pe parcursul lunii i prin determinarea precis a diferen elor de consum la sfâr itul lunii -prevenirea uzurii premature a motorului, prin efectuarea între inerilor i reviziilor la îndeplinirea normei de parcurs ; -prevenirea retragerii autovehiculului din circula ie, prin efectuarea la scaden a inspec iei tehnice periodice ; -reducerea costurilor exploat rii autovehiculului, prin fundamentarea deciziei de achizi ionare i schimbare a acumulatorilor i anvelopelor ;

2 .1.1 si 1.Fata spate (verso) a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului .Fata principala a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului Fig .3 1.1.1.2 Fig .1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI Fisa FAZ prezinta doua fete : fata si verso prezentate in figurile 1.

Consum de ulei efectiv [litrii] .autopompelor de beton . sau cutiei de viteze . Fata verso a formularului cuprinde decada a treia a lunii si datele de sfarsit de luna . 2.Luna curenta .Consum ulei de motor [litrii]. Se mai pot mentiona : kilometrii echivalenti cumulati de la ultima reparatie a motorului . 11. 5.Kilometrii echivalenti cumulati la inceput de luna .Numarul si data comenzii de intrare in atelierul de reparatii a autovehiculului . 10. kilometrii ehivalenti si efectivi pe fiecare categorie de drum . puntilor .Numele si prenumele conducatorului auto . 9. puntilor si a altor agregate sau instalatii speciale din dotarea autovehiculului.kilometrii efectivi zilnici parcursi .Consumul de combustibil [l/100km] . pe care le vom numi in aceasta lucrare Date Generale despre autovehicul : 1. 3.automacaralelor . 6. 8. 10. 4.4 Dupa cum se observa fata principala trebuie sa contina urmatoarele informatii .necesari pentru stabilirea normelor de rulare a anvelopelor autovehiculului.Consumul normat de combustibil [litrii] .Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] .Diferente de consum ulei ( efectiv-normat = ±litrii ).autospecialelor PSI etc.Diferente de consum combustibil ( efectiv-normat = ±litrii ). 12. 8.kilometrii efectivi si echivalenti de la punerea in exploatare a autovehiculului ( de la nou) . RT2 sau RK . 9.Cantitatea de combustibil alimentata . La sfarsitul fiecarei decade a lunii datele de pe fiecare coloana a formularului se cumuleaza oferind o imagine a activitatii de exploatare .consumul efectiv de combustibil [litrii ] .Tipul autovehiculului.de la interventia asupra unor instalatii ale autovehiculului in cazul autocisternelor .Denumirea firmei care exploateaza autovehiculul .Kilometrii efectivi cumulati la inceput de luna . 7. pe care le vom numi Date de Exploatare despre autovehicul care sunt : 1. 5.Numarul si data comenzii de reparatie.Anul current . 4. 6.kilometrii echivalenti zilnic parcursi necesari pentru stabilirea normelor de reparatii ale motorului cutiei de viteze . Formularul mai contine si date legate de exploatarea autovehiculului . 3. 2. 11. .Numarul foii de parcurs .Numarul de imatriculare .Consum de ulei normat [ litrii ] . 7. de la efectuarea RT1 .

Aceasta foaie cuprinde doua tabele si cinci butoane cu urmatoarele functiuni : Tabelul nr. . 1 este folosit pentru fixarea datelor generale .2.Introducere date exploatare ³.din care una este pentru introducerea datelor . Butonul pentru imprimarea FAZ verso.Stergere date table (Reset)´.Foaia FAZ calcul cu toate elementele componente Pe foaia de parcurs a autovehiculului conducatorul auto trece defalcat kilometrii efectivi parcursi de autovehicul pe diferite categorii de drum .1 Descrierea foii FAZ calcul Fiecare autovehicul are un fisier format din trei foi de calcul . Butonul pentru stergere date din cele doua tabele . Butonul pentru deschiderea formularului .. Butonul pentru deschiderea formularului .5 2. iar apoi foaia de parcurs se depune la impiegatul autocoloanei.Introducere date generale ³ .1.FUNCTIONAREA PROGRAMULUI 2. iar celelalte doua reprezinta formularul fata si verso al FAZ-ului. Impiegatul la inceputul lunii salveaza folderul corespunzator autovehiculelor care folosesc un anumit tip de combustibil sub alta denumire parcurgand etapele: File > Save As > Luna/an. Butonul pentru imprimare FAZ fata . care sterge toate datele din celulele celor doua tabele si deci din cele doua fete ale formularului . comfirmati de beneficiar a fi acceptati la plata . Apasa apoi butonul . Fig . Tabelul nr 2 cuprinde datele de exploatare ale autovehiculului care se incarca zilnic ...

care a fost construit astfel : -din meniul Tools se alege Macro > Record New Macro Fig .Completarea casetei de inregistrare a macroinstructiunii Se insereaza celulele E3 : E13 din tabelul 1 si se apasa tasta Delete . precum si optional combinatia de taste <CTRL+Caracter alfabetic> destinata apelarii rapide a Macro-ului (short-cut). In momentul in care se doreste stoparea inregistrarii instructiunilor se apasa (click mouse) butonul Stop din aceasta fereasta de inregistrare. Vom numi aceasta macroinstructiune Curatire Fig .2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET) Stergerea datelor se realizeaza .2.2.3 . Macroinstructiunea inregistrata este : .Selectarea optiunii Macro > Record New Macro In urma apelarii acestei optiuni pe ecran apare o fereastra pentru editarea numelui sub care se va inregistra Macro-functia.2. atunci cand se apasa un anumit buton special .6 2. apoi se sterg coloanele de date din tabelul 2 (toate campurile cu fond alb) Dupa iesire din acest editor (prin tastarea butonului ³OK´) pe ecran apare fereastra care arata faptul ca inregistrarea instructiunilor care sunt efectuate in Sheet este activa.

Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("B31:B40").ClearContents Range("L20:L29").ClearContents Range("L31:L40").ClearContents Range("J31:J40").Select Selection.ClearContents Range("S31:S40").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H31:H40").ClearContents Range("B42:B52").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("P42:P52").ClearContents Range("D20:D29").Select Selection.ClearContents Range("D42:D52").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("s42:s52").Select Selection.ClearContents Range("Q31:Q40").Select Selection.ClearContents Range("D31:D40").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("Q42:Q52").ClearContents Range("F31:F40").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H20:H29").ClearContents Range("L42:L52").ClearContents Range("E3:E13").Select Selection.ClearContents Range("P20:P29").ClearContents Range("S20:S29").Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("Q20:Q29").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H42:H52").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("J20:J29").ClearContents End Sub .ClearContents Range("J42:J52").ClearContents Range("P31:P40").Select Selection.ClearContents Range("F42:F52").7 Sub Curatire() ' ' Curatire Macro 'Range("B20:B29").Select Selection.ClearContents Range("F20:F29").Select Selection.

Consruirea butonului de comanda Stergere date table (Reset) Din caseta Forms se alege tipul Button ( al II-lea din dreapta sus ) . se procedeaza astfel: Din meniul principal View se allege Toolbars .4 .Label (etichet ) Acest element de control se folose te pentru a ad uga un text de dimensiuni foarte reduse la formular (destinat de exemplu pentru furnizarea de informa ii în leg tur cu alt element de control sau pentru a eviden ia alt element al formularului). Apasand click dreapta cu mouse-ul pe buton si alegand Format Control se allege fontul Arial Black Regular .care incepand de la stanga la dreapta si de sus in jos au urmatoarele semnificatii: 1. numerice.. Este folosit în elementele de control ale casetei de dialog Visual Basic.Group Box (caset grup) Este vorba despre un dreptunghi cu etichet i chenar. 3. cum ar fi butoane de op iune sau casete de validare. 2. iar prin procedeul drag&drop se deseneaza forma acestuia .8 Pentru construirea butonului care va comanda executia macroinstructiunii de .2. Fig .12pt de culoare rosie pentru a atentiona pericolul stergerii datelor din cele doua tabele. calendaristice sau referin e la celule. Caseta contine 16 elemente de control. Acest element este folosit pentru a grupa elemente de control legate între ele.curatire¶¶ . este de cele mai multe ori dezactivat când v afla i într-o foaie de calcul. nu se pot modifica îns tipul sau m rimea caracterelor. Aceast etichet nu este legat de nici o celul . apoi Forms . .Edit Box( caseta de editare ) Aceasta este o caset de introducere a datelor de tip text.

Combination Drop-Dawn Edit Box (combina ie între o caset cu list derulant i o caset de editare) O list derulant cu o caset de editare. 5.Control Properties Deschide caseta de dialog Properties când este selectat un element de control. Programul macro trebuie definit înainte de crearea butonului.SpinButton Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at la o celul .List Box (caset cu list ) Aceast caset con ine o list de elemente aflate în rela ie cu con inutul unui grup de celule dispuse în alt parte a foii de calcul. Chiar i atunci când sunt incluse în interiorul unei casete de grup.O caset cu list combinat cu o caset de editare.Check Box (caset de validare) Aceast caset este utilizat pentru a selecta sau a anula selectarea unei op iuni.Option Button (buton de op iune) Butoanele de op iune sunt grupate.Combo Box (caset combinat ) O caset cu list prev zut cu o caset de text i o s geat de derulare. Este folosit pentru m rirea sau mic orarea unei valori cu incremente controlate. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei. 11. De cele mai multe ori este dezactivat îh registrele de calcul. casetele de validare sunt independente una de cealalt . 9. 10. 15Toggle Grid (comut re eaua) Acest buton aplic sau ascunde re eaua de linii a foii de calcul. 7. este de cele mai multe ori dezactivat în registrele de calcul. este de cele mai multe dezactivat în registrele de calcul. 6. Elementul selectat apare în caseta de text. .Command Button (buton de comand ) Este folosit pentru a crea un buton pe care îl pute i ac iona pentru a rula un program macro. 8. aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete o dat . Selectarea unui element din list returneaz pozi ia elementului selectat în interiorul listei. 13. 16Run Dialog (rularea casetei de dialog) Acest element este utilizat la testarea casetelor de dialog ce au fost ad ugate la o foaie de calcul. numai un singur buton dintr-un grup poate fi selectat la un moment dat Fiecare buton are alocat un num r. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog.Scroll Bar (bar de derulare) Acest element de control se folose te în cazul unei liste lungi de valori. Este returnat num rul butonului selectat.Combination List/Edit Box (combina ie între caset cu list i caset de editare) . 14.Edit Code Selecta i aceasta pentru a edita codul alocat elementului de control selectat. 12. Controlul retumeaz True când este bifat i False când nu este. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog.9 4.

4.6 .Tabelul care contine datele generale despre autovehicul Coloana alba trebuie sa contina acele date generale pe care le vom introduce cu ajutorul unui formular pe care il vom construe astfel: Tools > Macro > Visual Basic Editor > Insert > UserForm .10 2. Acest tabel se plaseaza tot in foaia meniu langa butoanele folosite pentru rularea macroinstructiunilor care efectueaza functiile automatizate ale aplicatiei . aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete simultan. dar se folose te în cazul textelor mai lungi.Properties Executand clic pe acesta se deschide lista Properties pentru elementul de control. Fig . 3. codul corespunz tor elementului de control selectat.2.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul Inainte de trecerea la realizarea formularului se construieste un tabel care contine 13 linii si 3 coloane in care se trec toate informatiile cu caracter general despre autovehicu.Design Mode Se activeaza acest element pentru a putea edita i manipula elementele de control. 5.View Code Executand clic pe acesta se deschide. . casetele de validare sunt independente una de cealalt . cu forma din figura 2.5 . 2. Chiar i atunci când sunt incluse într-o caset de grup.Aceasta forma este insotita de caseta Toolbox care contine urmatoarele elemente : 1.Check Box Aceast caset este utilizat pentru selectarea sau anularea select rii unei op iuni.Text Box Este asem n tor cu elementul de control Labei. în editorul Visual Basic.

11. 13. 7.Option Button Butoanele de op iune sunt folosite pentru a selecta un element dintr-un grup. 9. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei.Scroll Bar Se folose te în cazul unei liste lungi de valori. 12. 8. Fig . 10. Elementul selectat este prezentat în caseta de text.Combo Box O caset cu list combinat cu o caset de text i o s geat de derulare.2.Label Se folose te pentru ad ugarea de por iuni mici de text la foaia de calcul. 15.Image Acest element de control v permite s include i o imagine într-un formular. Datele pot fi introduse i manual în caseta de text.Command Button Se folose te pentru a crea un buton care ini iaz o ac iune atunci când este ap sat. Se folose te pentru m rirea sau mic orarea valorilor cu incremente controlate.11 6.6 .More Controls Selecta i acest element de control pentru a vedea o list cu elemente suplimentare de control ActiveX instalate în sistemul dumneavoastr .Spin Button Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at unei celule.Toggle Button Acest buton r mâne ap sat atunci când se execut clic pe el i nu revine decât atunci când se mai execut clic înc o data.List Box Acest tip de caset con ine o list de elemente.Realizarea unui formular in Visual Basic . 14.

. iar modificarile facute sunt ca-n figura (Monotype Corsiva . In fereastra de proprietati (Properties-Label 1) vom da dublu click pe Tahoma pentru a modifica font-ul . Apare caseta Font . 18pt ) . pentru a fi vizibile mai usor pe formular in timpul folosirii acestuia. iar apoi dam click stanga pe caseta Label (fig.2.7).trage´ o caseta Text Box si una Label pe formular . Fig . Regular . 2.Formatarea etichetelor din formular .12 Cu mouse-ul vom .7 .

Text = "" End Sub Interpretarea acestei maroinstructiuni se face astfel : La efectuarea unui click pe butonul 1.Text = "" TextBox3. unde vom introduce urmatorul cod : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm2 UserForm2.Adauga´ datele din cele 11 casetele text in cele 11 celulele albe ale tabelului 1.Cells(11.Text = "" TextBox9. Avem nevoie de unsprezece etichete si tot atatea casete de text .Text = "" TextBox6.Text Sheets(3). Private Sub CommandButton1_Click() Sheets(3).Text = "" TextBox7.Cells(7.Cells(8. 5) = TextBox3. 5) = TextBox1.Text Sheets(3).Text Sheets(3). apoi in functie de ordine si marime vor fi aranjate pe formular. Pentru a activa acest formular vom creea in foaia de meniu un buton si o macroinstructiune pentru acest buton care sa se realizeze atunci cand este apasat .Text TextBox1.Show ' Date generale Macro ' Macro recorded PUIU ' ' End Sub .Text = "" TextBox4. 5) = TextBox7.Text = "" TextBox10. coloana 5 foaia (sheets) 3. Dupa aceasta etapa urmeza amplasarea pe formular a butonului de comanda pe care vom scrie .13 La fel procedam si cu caseta de text unde alegem o marime a literelor de 16pt.Vom da dublu clic pe acest buton si va aparea rfereastra de cod a acestuia unde vom tasta macroinstructiunea care va fi executata la apasarea sa.Text = "" TextBox2. Macroinstructiunea o realizam parcurgand pasii: Alt+F11 > Insert > Module 3.Cells(10.Cells(6.Text = "" TextBox11. 5) = TextBox4.Text Sheets(3). 5) = TextBox10. 5) = TextBox2.Cells(5.Text Sheets(3). la fel se procedeaza cu celelalte date aflate in celelalte zece casete de text (2-11).Text Sheets(3).Cells(9.Text = "" TextBox5.Text Sheets(3).. 5) = TextBox5. Etichetele vor fi redenumite fiecare comform casetei text pe care o reprezinta .Cells(4.Cells(13.Cells(3.Text Sheets(3). pe care le vom realize prin copy-paste .Text = "" TextBox8. 5) = TextBox8.Text Sheets(3). 5) = TextBox9. 5) = TextBox6.Cells(12. textul din caseta de text 1 (TextBox1) va fi trecut in celula din linia 3 .Text Sheets(3). 5) = TextBox11.

expune acest formular care va arata comform figurii 2.8 Se observa pe figura ca luna curenta si anul curent sunt amplasate pe aceiasi linie. Fig . La fel au fost micsorate casetele de text pentru Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] si Consum de ulei [litrii/100km ehiv]. iar casetele de text au fost micsorate pe maura.8 .2.Forma finala a formularului pentru introducerea datelor generale . iar a doua linie .14 Prima linie incarca formularul.

In coloana N . atunci in celula C22 avem formula : =0. adica kilometrii efectivi parcursi sunt egali cu kilometrii echivalenti . iar in altele se introduc datele din formular. in celulele caruia se introduce formule .4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului Inainte de realizarea formularului se construieste un tabel cu 36 linii si 20 coloane .15 2. care aduna toti kilometrii efectivi din cele sase categorii de drum In coloana O avem formula : =C22+E22+G22+I22+K22+M22 care insumeaza kilometrii echivalenti zilnici pe toate cele sase categorii de drum . formula fiind: =E22 .Formulele in acest caz . atat pentru parcursul efectiv cat si pentru cel echivalent .9*B22 -pentru categoria a II a . deasemeni cantitatile de ulei de motor in coloana Q . kilometrii efectivi se introduc in coloana D . pentru coloana C vor fi : =SUM(C22:C31) .Din formular kilometrii efectivi trebuie trecuti in coloana alba a fiecarei categorii de drum .decada 3 In coloana P se introduc cantitatile de combustibil alimentate zilnic . iar conversia se face in coloana E .6*L22 Pentru fiecare decada se face totalul .decada 1 =SUM(C32:C42) .decada 2 =SUM(C43:C54) . .1* F22 -pentru categoria a IV a : =1.avem formula : =B22+D22+F22+H22+J22+L22 . care sunt convertiti in km echivalenti astfel: -pentru categoria 1 de drum. -pentru categoria a III a .22*H22 -pentru categoria a V a : =1. vom avea formula : =1. daca kilometrii efectivi sunt introdusi in celula B22 .4*J22 -pentru categoria a IV a : =1.

data inlocuirii anvelopelor . Fig . ISCIR pentru macarale . -timpul ramas pana la scadenta Rogvinetei . -Amenzi primite . pe fiecare decada a lunii cat si pe toata luna.2. Rest rezervor care ofera o imagine aproximativa a cantitatii de combustibil aflata in rezervorul autovehiculului . iar in functie de necesitati se pot adauga alte coloane care sa ofere orice tip de date de exploatare cum ar fi : -kilometrii efectuati de la ultima revizie . urmeaza apoi coloanele pentru Schimb de ulei ( .16 Coloana P a tabelului este folosita pentru alimentarile zilnice cu combustibili. asigurarii RCA sau a taxei pe mijloace de transport ). -timpul ramas pana la scadenta verificarilor ADR (cazul autocisternelor . autopompe de beton etc).Tabelul cu datele de exploatare zilnice ale autovehiculului .9 . Se pot vedea zilele active cat si cele de revizii si reparatii . acumulatorilor care au o garantie de doi ani si alte date pe care fiecare sef de autocoloana le considera necesare in activitatea sa. sau completari de ulei la motor) . iar ultima coloana este destinata inregistrarii numarului foii de parcurs a autovehiculului Tabelul avand o astfel de configuratie ne ofera o vedere de ansamblu a activitatii de exploatare a autovehiculului zilnic . Penultima coloana este folosita pentru trecerea numarului comenzii de reparatie atunci cand autovehiculul este inactiv. -timpul ramas pana la scadenta inspectiei tehnice periodice .

10 Fig .17 Dupa realizarea acestui tabel vom trece la realizarea formularului . in acelasi mod ca formularul precedent si care dupa realizare capata forma din figura 2.2.Formular pentru introducerea datelor de exploatare zilnice ale autovehiculului .10 .

12) = TextBox6.Text = "" TextBox7.Cells(rand. 16) = TextBox7.Cells(rand. 6) = TextBox3.Cells(rand. 19) = TextBox9.Cells(rand.Text Sheets(3).Text Sheets(3).Cells(rand. Acestea sunt in comformitate cu cele zece coloane albe ale tabelului 2.Text = "" TextBox6.Text = "" TextBox8.Text = "" End Sub Private Sub Label10_Click() End Sub Private Sub TextBox10_Change() End Sub Private Sub UserForm_Click() End Sub .Text Sheets(3).Text = "" TextBox3.Text = "" TextBox4.Text = "" TextBox9. 20) = TextBox10.Text = "" TextBox10.Cells(rand.18 Se observa ca acest formular cuprinde zece casete de etichetare .Cells(rand. 4) = TextBox2.Text = "" TextBox2.Text Sheets(3). zece casete de introducere text si un buton de comanda .Text Sheets(3).Text Sheets(3).Text Sheets(3).Cells(rand. Evenimentul click al butonului de ADAUGARE se executa prin intermediul urmatorului cod: Private Sub CommandButton1_Click() rand = 20 While Sheets(3).Text = "" TextBox5. 17) = TextBox8.Text Sheets(3). 8) = TextBox4.Cells(rand.Cells(rand. 2) = TextBox1.Text Sheets(3).Text TextBox1. 10) = TextBox5.Cells(rand. 2) <> "" rand = rand + 1 Wend Sheets(3).

19 Urmeaza realizarea butonului de comanda din foaia de meniu .Show ' ' optiuni Macro ' Macro recorded by PUIU ' ' End Sub Se alege din bara cu instrumente Forms un buton de comanda pe care scriem .Formatarea butonului de Introducere date exploatare .Introducere date de exploatare ³ si care sa realizeze instructiunea anterioara Fig .. dar mai intai trebuie scrisa macroinstructiunea pe care acesta o executa atunci cand este apasat care are urmatorul cod aflat in modulul 1 in cazul de fata : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm1 UserForm1.11 .2.

2. 3. sunt copiate in capul de tabel al formularului astfel vom avea: 1. 8.20 3. din foaia FAZ calcul . 7.1 Realizarea fetei principale Acest lucru se realizeaza prin operatii elementare de lucru in Excel si anume : imbinari de celule Merge Cells.Celula H8 : ='FAZ calcul'!E10.Celula A6 : ='FAZ calcul'!E4. REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI 3. ( folosind caseta de dialog Format Cells ) . 5. 6.Celula G8 : ='FAZ calcul'!E9 Luna curenta .Celula H9 : ='FAZ calcul'!E6 consumul de combustibil .Celula A7 : ='FAZ calcul'!E3 Denumirea firmei . .Celula P9 : ='FAZ calcul'!E8 consumul de ulei de motor .Celula D8 : ='FAZ calcul'!E5 Numarul de imatriculare al autovehiculului .rest in rezervor la inceput de luna . 4. alinieri sau orientari de text .Celula O15: ='FAZ calcul'!E7. Primele zece datele dn tabelul 1 (cu date generale) .Tipul autovehiculului .anul current .

kilometrii echivalenti .rest in rezervor .aplicand aceleasi formule . Prin folosirea acestei metode continutul acelei cellule poate fi folosit in totoate foile din registrul de calcul nu numai in foaia curenta .Diferenta .Numele soferului . 5. ci sunt redenumite cu ajutoru casetei Define Name accesta prin Insert>Name>Define .Numarul foii de parcurs .97*Q16) .Celula P16 =INT(0.2 .Celula R16=Q16-P16.consum efectivi . 9. foaia de lucru . 8.Toate celulele formularului completandu-se automat cu date zilnic sau ori de cate ori se introduc aceste date in tabelul 2 .kilometrii efectivi .Celula C16: ='FAZ calcul'!T20 . 10.Celula F16: =kmef1. 7.Celula O16=K16+O15-P16 . 2.Celula Q16=INT(0.Celula k16='FAZ calcul'!P20 alimentari combustibil . Se observa ca anumite celule nu sunt denumite prin numarul liniei sau coloanei din. 4.21 Datele din tabelul 2 vor fi copiate cu ajutorul urmatoarelor formule astfel : 1.Celula D16 :='FAZ calcul'!E11.3.001-Consumul normat de ulei .iar la sfarsitul fiecarei decade se realizeaza totaluri. 3.18*H16) consum normat . Fig .Redenumirea principalelor marimi de exploatare ale autovehiculului . La fel se procedeaza cu toate liniile tabelului. In acest mod se lucreaza foarte usor in formulele de calcul folosite in acest caz.01*'FAZ calcul'!E6*1. 6.Celula S16=H16*0.Celula H16=kmech1.

incepand cu a reporta rezultatele obtinute in primele doua decade.3 Realizarea fetei spate a formularului In celula C28 se trec kilometrii efectivi de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E12 In celula D28 se trec kilometrii echivalenti de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E13 .3.22 3.2 Realizarea fetei spate (verso) Fata spate a formularului cuprinde ultima decada a lunii . Datele care se reporteaza sunt: -report kilometrii efectivi -report kilometrii echivalenti -report alimentari combustibil -rest rezervor (cantitatea de combustibil aflata in rezervor) -consumul efectiv de combustibil -consumul normat de combustibil -consum de ulei de motor Fig .

se afla kilometrii efectivi si echivaleti defalcati pe cele sase categorii de drum parcursi in cursul lunii.In celula D29 se afiseaza valoarea lunii curente: =INT(F18) In celula D29 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii curente: =INT(H18) In celula D30 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(C28:C29) In celula D31 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(D28:D29) In partea dreapta jos . Formulele care realizeaza acest lucru sunt : Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!B53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!D53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria T3 : ='FAZ calcul'!F53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria L4 : ='FAZ calcul'!H53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria E5 : ='FAZ calcul'!J53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria H6 : ='FAZ calcul'!L53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!C53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!E53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria T3: ='FAZ calcul'!G53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L4: ='FAZ calcul'!I53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L5: ='FAZ calcul'!M53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria H6: ='FAZ calcul'!M53 23 kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul .

Marca si tipul autovehiculului : ='C:\Documents and Settings\Administrator.1 Realizarea Centralizatorului de combustibil si lubrifiant ='C:\Documents and Settings\Administrator.Numele conducatorului auto : Fig .4.24 4.xls]FAZ calcul'!$E$4 3.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism. Prima linie a centralizatorului are urmatoarele formule : 1. REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI Acest centralizator este ca si FAZ-ul un formular tipizat .Numar de circulatie : . care se intocmeste de catre responsabilul cu activitatea de exploatare auto In cazul de fata . acest formular se completeaza automat luand informatiile direct din foaia de calcul .COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.xls]FAZ calcul'!$E$11 2.

xls]FAZ verso'!$P$18 8.xls]FAZ calcul'!$R$53 7.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Consum normat: ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.25 ='C:\Documents and Settings\Administrator. ele putand fi atasate in functie de numarul de FAZ existente.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism. In functie de numarul de FAZ-uri pot fi adaugate sau scoase linii din centralizator.Rest rezervor inceput de luna: ='C:\Documents and Settings\Administrator. La adaugarea altor FAZ-uri trebuie sa se tina seama de tipul combustibilului folosit astfel sa nu se amestece din eroare motorina cu benzina .Kilometrii efectivi: ='C:\Documents and Settings\Administrator.Consum efectiv: ='C:\Documents and Settings\Administrator.Kilometrii echivalenti : ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls'!kmefl 4.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.xls'!kmefl 5.xls]FAZ verso'!$R$18 10.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Consum efectiv de ulei: ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls]FAZ verso'!$S$18 Pentru celelalte linii formulele sunt asemanatoare .xls]FAZ verso'!$Q$18 9.xls'!kmechl 6.Diferente ± : ='C:\Documents and Settings\Administrator.

se executa click pe caseta de validare Structure pentru activarea protectiei foilor de calcul din structura registrului . in caseta de text Password se scriem de exemplu parola 060767 ( sa aiba maxim 16 caractere ).Alegem Format > Sheet > Hide .1 Activarea protectiei de acces a foilor de calcul FAZ fata si verso 6. Scriem parola din nou in in caseta de text Reenter password to open .parcurgand pasii urmatori : 1. 7. iar din acest moment in cele doua foi se pot face orice fel de modificari . 4. Procedam la fel si cu foaia FAZ verso . Fig . 2.Se executa click pe foaia FAZ fata .5.1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso ) Foaia FAZ fata si FAZ verso sunt foi la care utilizatorii nu realizeaza nici-un fel de operatii . 5.protejam acum registrul de calcul pentru ca utilizatorii sa nu aiba acces la aceste foi alegand Tools > Protection > Protect Workbook . ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII ACESTORA 5. . apoi click pe OK Daca dorim sa accesam cele doua foi de calcul atunci trebuie sa anulam protectiile . Introducem parola 060767 in caseta de text Password . 3. de aceea ei nu trebuie sa aiba acces la ele din motive de fiabilitate.26 5. 2. Alegem Tools > Protection > Unprotect Workbook . Ascunderea acestor foi se realizeaza parcurgand urmatorii pasi : 1.

(Introducerea parolei este facultativ . Protejarea celulelor foii meniu FAZ a formulelor aflate in acestea calcul impotriva modificarii accidentale Pentru a proteja formulele de calcul existente in celulele din cele doua tabele impotriva stergerii din diverse cause . Alegem Tools > Protection > Protect Sheet. vom parcuege urmatorii pasi : 1. Alegem apoi OK pentru a inchide caseta de dialog . Scriem din nou parola în caseta de text Reenter password to open i apoi executam clic pe OK. Parola poate avea pân la 15 caractere i este sensibil la tipul literelor. In mod implicit. 4.) 7. Excel va aplica protec ia asupra tuturor elementelor din foaia de calcul curent .2 Protejarea celulelor cu formule din foaia meniu FAZ calcul . mai pu in celulelor excluse la pasul 1.27 5. 6. Chiar neintroducând o parol aici este asigurat protec ia celulelor respective împotriva modific rilor accidentale. In caseta de de dialog Format cells executam click pe pagina Protection . 3.5. parcurge i pa ii urm tori: 1. 2. Executam clik pe caseta de validare Locked pentru a indeparta marcajul din caseta si pentru a dezactiva protectia din celulele selectate . 6. care v cere s scrie i tipul de protec ie dorit. 2. Fig . 5. Alegem Format cells . Alegem Tools >Protection> Unprotect Sheet. Se selecteaza toate celulele cu fondul de culoare alba . Nu uita i c parolele sunt sensibile la tipul literelor iar în continuare este posibil efectuarea de modific ri asupra oric ror celule din foaia de calcul.2. Excel consider c toate celulele trebuie protejate. Pentru îndep rtarea protec iei din anumite celule. Apare caseta de dialog Protect Sheet. dac nu dezactiva i caseta de validare a protec iei anumitor celule. Introducem parola 060767 în caseta de text Password i apoi executa i clic pe OK. Scrie i parola 060767 în caseta de text Password i apoi executam clic pe OK.

2.ing. Monica Leba Microcontollere si automate programabile. Editura Didactica si Pedagogica .Curs Totul despre OFFICE .28 BIBLIOGRAFIE 1. Tabacaru-Barbu Camelia . 3. prep. sef lucr. Leba Monica .ing. Bucuresti 2003.dr. prep. Sochirca Bogdan .Bruce Halberg Excel 97 Editura Teora 1997 .ing.Emil Pop .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->