P. 1
Evidenta Exploatarii Autovehiculelor

Evidenta Exploatarii Autovehiculelor

|Views: 2,336|Likes:
Published by Craciun Marius

More info:

Published by: Craciun Marius on May 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

1

PROGRAM DE EVIDENTA A EXPLOATARII ZILNICE A AUTOVEHICULELOR

CUPRINS

CAPITOLUL 1:SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR...«2 1.1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI..3 CAPITOLUL 2 :FUNCTIONAREA PROGRAMULUI«««««««««««««««««.5 2.1 Descrierea foii FAZ calcul«««««««««««««««««««««««««5 2.2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET)««««««««««««....6 2.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul««««..10 2.4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului ««15 CAPITOLUL3 : REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI...............................................................................................................20 3.1 Realizarea fetei principale«««««««««««««««««««««««.«22 3.2 Realizarea fetei spate (verso)««««««««««««««««««««..««.24 CAPITOLUL4 : REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI««««««««««««««««««««««««««««««««««26

CAPITOLUL5 : ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII «.«..28 ACESTORA 5.1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso )«««««««««««..«28 5.2. Protejarea celulelor foii meniu FAZ calcul impotriva modificarii accidentale a formulelor aflate in acestea ««««««««««««««««««««««..«.«..29

BIBLIOGRAFIE««««««««««««««««««««««««««««...««««.30

2 1.SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR Sistemul se adreseaz unit ilor de transporturi, produc ie, distribu ie de m rfuri, administrare a domeniului public, institu iilor administra iei publice, oric ror altor structuri de in toare de autovehicule. Func iuni Sistemul prelucreaz foile de parcurs i emite fi a activit ii zilnice (FAZ) , precum i alte rapoarte cu informa ii pentru eviden a, analiza i controlul activit ii de exploatare auto. Principalele func iuni ale sistemului sunt: -eviden a aliment rii cu combustibil i uleiuri -eviden a kilometrilor efectivi i a orelor de func ionare a motorului -calculul kilometrilor echivalen i -calculul consumului normat de combustibil i ulei -determinarea diferen elor de consum efectiv i normat, de combustibil i ulei -eviden a parcursului - în cadrul normelor de între ineri i revizii - i stabilirea restului de kilometri de efectuat pân la norm ori semnalarea dep irii acesteia -eviden a inspec iilor tehnice de efectuat i semnalarea scaden ei efectu rii lor -eviden a datei ultimelor schimb ri de acumulator i de anvelope La prelucrarea datelor, sistemul are în vedere urm toarele principii: -calculul consumului normat de combustibil i ulei se face pe baza normativului privind parcursul pe categorii de drum, condi iile de circula ie i consumul mediu de combustibil normele de între ineri, revizii i eviden a parcursurilor în cadrul normelor respect normativul privind între inerea preventiv i repara iile curente ale autovehiculelor utilizatorul poate declara consumuri medii i norme proprii, ce pot fi exprimate fie în kilometri echivalen i, fie în kilometri efectivi -eviden a activit ii unor utilaje de construc ii cum sunt automacaralele sau autopompele de beton, pe baza orelor de func ionare a motorului Avantaje -economii de combustibil, prin controlul consumului pe parcursul lunii i prin determinarea precis a diferen elor de consum la sfâr itul lunii -prevenirea uzurii premature a motorului, prin efectuarea între inerilor i reviziilor la îndeplinirea normei de parcurs ; -prevenirea retragerii autovehiculului din circula ie, prin efectuarea la scaden a inspec iei tehnice periodice ; -reducerea costurilor exploat rii autovehiculului, prin fundamentarea deciziei de achizi ionare i schimbare a acumulatorilor i anvelopelor ;

1.1 si 1.Fata principala a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului Fig .3 1.Fata spate (verso) a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului .2 Fig .1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI Fisa FAZ prezinta doua fete : fata si verso prezentate in figurile 1.1.2 .1.

autopompelor de beton . pe care le vom numi in aceasta lucrare Date Generale despre autovehicul : 1.automacaralelor . 3. 6.kilometrii efectivi si echivalenti de la punerea in exploatare a autovehiculului ( de la nou) . Fata verso a formularului cuprinde decada a treia a lunii si datele de sfarsit de luna . pe care le vom numi Date de Exploatare despre autovehicul care sunt : 1. RT2 sau RK . Consum de ulei efectiv [litrii] . 2. 9.kilometrii echivalenti zilnic parcursi necesari pentru stabilirea normelor de reparatii ale motorului cutiei de viteze . 9.Consum ulei de motor [litrii].Kilometrii echivalenti cumulati la inceput de luna . 3.Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] . 6. 10.consumul efectiv de combustibil [litrii ] . Formularul mai contine si date legate de exploatarea autovehiculului . sau cutiei de viteze .Luna curenta . 11.Diferente de consum combustibil ( efectiv-normat = ±litrii ). 8. La sfarsitul fiecarei decade a lunii datele de pe fiecare coloana a formularului se cumuleaza oferind o imagine a activitatii de exploatare . 7. 5. 4.Numarul de imatriculare .Numele si prenumele conducatorului auto .Tipul autovehiculului.Consumul de combustibil [l/100km] . 5.Numarul si data comenzii de reparatie.Anul current .kilometrii efectivi zilnici parcursi . Se mai pot mentiona : kilometrii echivalenti cumulati de la ultima reparatie a motorului .Consum de ulei normat [ litrii ] .Diferente de consum ulei ( efectiv-normat = ±litrii ).Denumirea firmei care exploateaza autovehiculul . 4.Cantitatea de combustibil alimentata . kilometrii ehivalenti si efectivi pe fiecare categorie de drum .de la interventia asupra unor instalatii ale autovehiculului in cazul autocisternelor .necesari pentru stabilirea normelor de rulare a anvelopelor autovehiculului. 8. 10.Numarul foii de parcurs . 12. 2.Kilometrii efectivi cumulati la inceput de luna . de la efectuarea RT1 . puntilor .Consumul normat de combustibil [litrii] . 7.autospecialelor PSI etc.Numarul si data comenzii de intrare in atelierul de reparatii a autovehiculului . puntilor si a altor agregate sau instalatii speciale din dotarea autovehiculului. 11. .4 Dupa cum se observa fata principala trebuie sa contina urmatoarele informatii .

Butonul pentru stergere date din cele doua tabele .5 2.Introducere date generale ³ . Butonul pentru imprimarea FAZ verso.Stergere date table (Reset)´. Aceasta foaie cuprinde doua tabele si cinci butoane cu urmatoarele functiuni : Tabelul nr.1.Introducere date exploatare ³.Foaia FAZ calcul cu toate elementele componente Pe foaia de parcurs a autovehiculului conducatorul auto trece defalcat kilometrii efectivi parcursi de autovehicul pe diferite categorii de drum . Fig . 1 este folosit pentru fixarea datelor generale . Butonul pentru deschiderea formularului . iar celelalte doua reprezinta formularul fata si verso al FAZ-ului.1 Descrierea foii FAZ calcul Fiecare autovehicul are un fisier format din trei foi de calcul .din care una este pentru introducerea datelor . Butonul pentru imprimare FAZ fata .. care sterge toate datele din celulele celor doua tabele si deci din cele doua fete ale formularului .. Butonul pentru deschiderea formularului . comfirmati de beneficiar a fi acceptati la plata . Apasa apoi butonul . Impiegatul la inceputul lunii salveaza folderul corespunzator autovehiculelor care folosesc un anumit tip de combustibil sub alta denumire parcurgand etapele: File > Save As > Luna/an. iar apoi foaia de parcurs se depune la impiegatul autocoloanei. Tabelul nr 2 cuprinde datele de exploatare ale autovehiculului care se incarca zilnic .FUNCTIONAREA PROGRAMULUI 2. .2..

Selectarea optiunii Macro > Record New Macro In urma apelarii acestei optiuni pe ecran apare o fereastra pentru editarea numelui sub care se va inregistra Macro-functia. Vom numi aceasta macroinstructiune Curatire Fig . atunci cand se apasa un anumit buton special .2. precum si optional combinatia de taste <CTRL+Caracter alfabetic> destinata apelarii rapide a Macro-ului (short-cut).6 2.2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET) Stergerea datelor se realizeaza .Completarea casetei de inregistrare a macroinstructiunii Se insereaza celulele E3 : E13 din tabelul 1 si se apasa tasta Delete .2. care a fost construit astfel : -din meniul Tools se alege Macro > Record New Macro Fig .3 . Macroinstructiunea inregistrata este : .2. apoi se sterg coloanele de date din tabelul 2 (toate campurile cu fond alb) Dupa iesire din acest editor (prin tastarea butonului ³OK´) pe ecran apare fereastra care arata faptul ca inregistrarea instructiunilor care sunt efectuate in Sheet este activa. In momentul in care se doreste stoparea inregistrarii instructiunilor se apasa (click mouse) butonul Stop din aceasta fereasta de inregistrare.

ClearContents End Sub .Select Selection.ClearContents Range("Q42:Q52").Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H20:H29").Select Selection.ClearContents Range("P42:P52").ClearContents Range("Q31:Q40").Select Selection.ClearContents Range("B31:B40").ClearContents Range("F20:F29").ClearContents Range("S31:S40").ClearContents Range("J20:J29").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("L31:L40").Select Selection.Select Selection.Select Selection.7 Sub Curatire() ' ' Curatire Macro 'Range("B20:B29").Select Selection.ClearContents Range("H31:H40").Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("F42:F52").Select Selection.ClearContents Range("L42:L52").ClearContents Range("S20:S29").ClearContents Range("s42:s52").Select Selection.ClearContents Range("D31:D40").ClearContents Range("J31:J40").Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("L20:L29").ClearContents Range("F31:F40").ClearContents Range("B42:B52").ClearContents Range("E3:E13").Select Selection.ClearContents Range("J42:J52").ClearContents Range("Q20:Q29").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("D20:D29").Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("D42:D52").ClearContents Range("P31:P40").ClearContents Range("P20:P29").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H42:H52").

iar prin procedeul drag&drop se deseneaza forma acestuia . Caseta contine 16 elemente de control. Este folosit în elementele de control ale casetei de dialog Visual Basic. numerice..4 .8 Pentru construirea butonului care va comanda executia macroinstructiunii de . Apasand click dreapta cu mouse-ul pe buton si alegand Format Control se allege fontul Arial Black Regular . nu se pot modifica îns tipul sau m rimea caracterelor.Edit Box( caseta de editare ) Aceasta este o caset de introducere a datelor de tip text. apoi Forms .Label (etichet ) Acest element de control se folose te pentru a ad uga un text de dimensiuni foarte reduse la formular (destinat de exemplu pentru furnizarea de informa ii în leg tur cu alt element de control sau pentru a eviden ia alt element al formularului). .care incepand de la stanga la dreapta si de sus in jos au urmatoarele semnificatii: 1. cum ar fi butoane de op iune sau casete de validare. calendaristice sau referin e la celule. este de cele mai multe ori dezactivat când v afla i într-o foaie de calcul. Fig .12pt de culoare rosie pentru a atentiona pericolul stergerii datelor din cele doua tabele.Consruirea butonului de comanda Stergere date table (Reset) Din caseta Forms se alege tipul Button ( al II-lea din dreapta sus ) . se procedeaza astfel: Din meniul principal View se allege Toolbars . Acest element este folosit pentru a grupa elemente de control legate între ele. 2.curatire¶¶ .Group Box (caset grup) Este vorba despre un dreptunghi cu etichet i chenar. Aceast etichet nu este legat de nici o celul .2. 3.

15Toggle Grid (comut re eaua) Acest buton aplic sau ascunde re eaua de linii a foii de calcul. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog. Este folosit pentru m rirea sau mic orarea unei valori cu incremente controlate.Edit Code Selecta i aceasta pentru a edita codul alocat elementului de control selectat. numai un singur buton dintr-un grup poate fi selectat la un moment dat Fiecare buton are alocat un num r. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei. Este returnat num rul butonului selectat. casetele de validare sunt independente una de cealalt .SpinButton Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at la o celul . . Selectarea unui element din list returneaz pozi ia elementului selectat în interiorul listei. Programul macro trebuie definit înainte de crearea butonului. 9. Chiar i atunci când sunt incluse în interiorul unei casete de grup. aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete o dat . 14. 8. Elementul selectat apare în caseta de text.Check Box (caset de validare) Aceast caset este utilizat pentru a selecta sau a anula selectarea unei op iuni. este de cele mai multe dezactivat în registrele de calcul.Command Button (buton de comand ) Este folosit pentru a crea un buton pe care îl pute i ac iona pentru a rula un program macro.O caset cu list combinat cu o caset de editare.9 4. 13. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog. 11.Combination List/Edit Box (combina ie între caset cu list i caset de editare) . De cele mai multe ori este dezactivat îh registrele de calcul.Option Button (buton de op iune) Butoanele de op iune sunt grupate. 10. 7. Controlul retumeaz True când este bifat i False când nu este. este de cele mai multe ori dezactivat în registrele de calcul.Scroll Bar (bar de derulare) Acest element de control se folose te în cazul unei liste lungi de valori. 5.Combo Box (caset combinat ) O caset cu list prev zut cu o caset de text i o s geat de derulare.Control Properties Deschide caseta de dialog Properties când este selectat un element de control. 16Run Dialog (rularea casetei de dialog) Acest element este utilizat la testarea casetelor de dialog ce au fost ad ugate la o foaie de calcul. 6.Combination Drop-Dawn Edit Box (combina ie între o caset cu list derulant i o caset de editare) O list derulant cu o caset de editare.List Box (caset cu list ) Aceast caset con ine o list de elemente aflate în rela ie cu con inutul unui grup de celule dispuse în alt parte a foii de calcul. 12.

Aceasta forma este insotita de caseta Toolbox care contine urmatoarele elemente : 1.5 . dar se folose te în cazul textelor mai lungi.Design Mode Se activeaza acest element pentru a putea edita i manipula elementele de control. 5. în editorul Visual Basic.View Code Executand clic pe acesta se deschide.6 .Properties Executand clic pe acesta se deschide lista Properties pentru elementul de control.Tabelul care contine datele generale despre autovehicul Coloana alba trebuie sa contina acele date generale pe care le vom introduce cu ajutorul unui formular pe care il vom construe astfel: Tools > Macro > Visual Basic Editor > Insert > UserForm . Chiar i atunci când sunt incluse într-o caset de grup. Fig .Text Box Este asem n tor cu elementul de control Labei. cu forma din figura 2. codul corespunz tor elementului de control selectat. casetele de validare sunt independente una de cealalt .2.Check Box Aceast caset este utilizat pentru selectarea sau anularea select rii unei op iuni. aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete simultan. 2.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul Inainte de trecerea la realizarea formularului se construieste un tabel care contine 13 linii si 3 coloane in care se trec toate informatiile cu caracter general despre autovehicu. . 3. 4.10 2. Acest tabel se plaseaza tot in foaia meniu langa butoanele folosite pentru rularea macroinstructiunilor care efectueaza functiile automatizate ale aplicatiei .

Toggle Button Acest buton r mâne ap sat atunci când se execut clic pe el i nu revine decât atunci când se mai execut clic înc o data. 8.Image Acest element de control v permite s include i o imagine într-un formular.Option Button Butoanele de op iune sunt folosite pentru a selecta un element dintr-un grup.More Controls Selecta i acest element de control pentru a vedea o list cu elemente suplimentare de control ActiveX instalate în sistemul dumneavoastr . 14.6 . 7. 10. Se folose te pentru m rirea sau mic orarea valorilor cu incremente controlate. Datele pot fi introduse i manual în caseta de text. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei. 9.List Box Acest tip de caset con ine o list de elemente.Combo Box O caset cu list combinat cu o caset de text i o s geat de derulare. 12.Label Se folose te pentru ad ugarea de por iuni mici de text la foaia de calcul. 15. Elementul selectat este prezentat în caseta de text.Command Button Se folose te pentru a crea un buton care ini iaz o ac iune atunci când este ap sat. Fig .2.Realizarea unui formular in Visual Basic .11 6.Scroll Bar Se folose te în cazul unei liste lungi de valori.Spin Button Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at unei celule. 11. 13.

pentru a fi vizibile mai usor pe formular in timpul folosirii acestuia.7). In fereastra de proprietati (Properties-Label 1) vom da dublu click pe Tahoma pentru a modifica font-ul . iar modificarile facute sunt ca-n figura (Monotype Corsiva . 2. Regular . Apare caseta Font .12 Cu mouse-ul vom .2. 18pt ) . iar apoi dam click stanga pe caseta Label (fig. Fig .Formatarea etichetelor din formular ..trage´ o caseta Text Box si una Label pe formular .7 .

5) = TextBox4.Text = "" TextBox7. 5) = TextBox8. apoi in functie de ordine si marime vor fi aranjate pe formular. 5) = TextBox7. pe care le vom realize prin copy-paste .Cells(8.Cells(3.Text Sheets(3). 5) = TextBox6.Text = "" TextBox6. Private Sub CommandButton1_Click() Sheets(3).Cells(5. Macroinstructiunea o realizam parcurgand pasii: Alt+F11 > Insert > Module 3. Etichetele vor fi redenumite fiecare comform casetei text pe care o reprezinta .Text Sheets(3).Text = "" TextBox11.Cells(4.Text = "" TextBox10. 5) = TextBox9.Adauga´ datele din cele 11 casetele text in cele 11 celulele albe ale tabelului 1.Cells(11.Text Sheets(3).Cells(9. Dupa aceasta etapa urmeza amplasarea pe formular a butonului de comanda pe care vom scrie . 5) = TextBox10.Text = "" TextBox2.Cells(10..Text Sheets(3).Text Sheets(3).Text = "" TextBox4. textul din caseta de text 1 (TextBox1) va fi trecut in celula din linia 3 . 5) = TextBox2.13 La fel procedam si cu caseta de text unde alegem o marime a literelor de 16pt.Text = "" TextBox9.Text TextBox1.Text = "" TextBox5. Pentru a activa acest formular vom creea in foaia de meniu un buton si o macroinstructiune pentru acest buton care sa se realizeze atunci cand este apasat .Text Sheets(3).Cells(6.Show ' Date generale Macro ' Macro recorded PUIU ' ' End Sub .Text Sheets(3). 5) = TextBox3. coloana 5 foaia (sheets) 3. la fel se procedeaza cu celelalte date aflate in celelalte zece casete de text (2-11). 5) = TextBox5. Avem nevoie de unsprezece etichete si tot atatea casete de text . 5) = TextBox1.Text = "" End Sub Interpretarea acestei maroinstructiuni se face astfel : La efectuarea unui click pe butonul 1.Text Sheets(3).Cells(13.Cells(12. unde vom introduce urmatorul cod : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm2 UserForm2. 5) = TextBox11.Cells(7.Text = "" TextBox3.Text = "" TextBox8.Vom da dublu clic pe acest buton si va aparea rfereastra de cod a acestuia unde vom tasta macroinstructiunea care va fi executata la apasarea sa.Text Sheets(3).Text Sheets(3).

14 Prima linie incarca formularul.8 . Fig . La fel au fost micsorate casetele de text pentru Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] si Consum de ulei [litrii/100km ehiv]. iar casetele de text au fost micsorate pe maura.8 Se observa pe figura ca luna curenta si anul curent sunt amplasate pe aceiasi linie.2. expune acest formular care va arata comform figurii 2. iar a doua linie .Forma finala a formularului pentru introducerea datelor generale .

9*B22 -pentru categoria a II a .1* F22 -pentru categoria a IV a : =1. formula fiind: =E22 .avem formula : =B22+D22+F22+H22+J22+L22 . iar in altele se introduc datele din formular. adica kilometrii efectivi parcursi sunt egali cu kilometrii echivalenti . care sunt convertiti in km echivalenti astfel: -pentru categoria 1 de drum.4*J22 -pentru categoria a IV a : =1. atat pentru parcursul efectiv cat si pentru cel echivalent .15 2. daca kilometrii efectivi sunt introdusi in celula B22 . in celulele caruia se introduce formule . vom avea formula : =1. iar conversia se face in coloana E .Formulele in acest caz . pentru coloana C vor fi : =SUM(C22:C31) .decada 1 =SUM(C32:C42) . -pentru categoria a III a .4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului Inainte de realizarea formularului se construieste un tabel cu 36 linii si 20 coloane .6*L22 Pentru fiecare decada se face totalul . . care aduna toti kilometrii efectivi din cele sase categorii de drum In coloana O avem formula : =C22+E22+G22+I22+K22+M22 care insumeaza kilometrii echivalenti zilnici pe toate cele sase categorii de drum .Din formular kilometrii efectivi trebuie trecuti in coloana alba a fiecarei categorii de drum . In coloana N . deasemeni cantitatile de ulei de motor in coloana Q . atunci in celula C22 avem formula : =0.decada 3 In coloana P se introduc cantitatile de combustibil alimentate zilnic . kilometrii efectivi se introduc in coloana D .22*H22 -pentru categoria a V a : =1.decada 2 =SUM(C43:C54) .

Fig . asigurarii RCA sau a taxei pe mijloace de transport ). Penultima coloana este folosita pentru trecerea numarului comenzii de reparatie atunci cand autovehiculul este inactiv. -timpul ramas pana la scadenta verificarilor ADR (cazul autocisternelor . Rest rezervor care ofera o imagine aproximativa a cantitatii de combustibil aflata in rezervorul autovehiculului . iar in functie de necesitati se pot adauga alte coloane care sa ofere orice tip de date de exploatare cum ar fi : -kilometrii efectuati de la ultima revizie . pe fiecare decada a lunii cat si pe toata luna. data inlocuirii anvelopelor . urmeaza apoi coloanele pentru Schimb de ulei ( .2. iar ultima coloana este destinata inregistrarii numarului foii de parcurs a autovehiculului Tabelul avand o astfel de configuratie ne ofera o vedere de ansamblu a activitatii de exploatare a autovehiculului zilnic .9 .Tabelul cu datele de exploatare zilnice ale autovehiculului . ISCIR pentru macarale . autopompe de beton etc). Se pot vedea zilele active cat si cele de revizii si reparatii . -Amenzi primite .16 Coloana P a tabelului este folosita pentru alimentarile zilnice cu combustibili. sau completari de ulei la motor) . -timpul ramas pana la scadenta inspectiei tehnice periodice . acumulatorilor care au o garantie de doi ani si alte date pe care fiecare sef de autocoloana le considera necesare in activitatea sa. -timpul ramas pana la scadenta Rogvinetei .

10 Fig .17 Dupa realizarea acestui tabel vom trece la realizarea formularului . in acelasi mod ca formularul precedent si care dupa realizare capata forma din figura 2.10 .Formular pentru introducerea datelor de exploatare zilnice ale autovehiculului .2.

6) = TextBox3. 10) = TextBox5.18 Se observa ca acest formular cuprinde zece casete de etichetare .Cells(rand.Text = "" End Sub Private Sub Label10_Click() End Sub Private Sub TextBox10_Change() End Sub Private Sub UserForm_Click() End Sub . 17) = TextBox8.Cells(rand.Text = "" TextBox4.Text Sheets(3).Text = "" TextBox2.Cells(rand. Acestea sunt in comformitate cu cele zece coloane albe ale tabelului 2. 4) = TextBox2.Cells(rand.Text TextBox1. 19) = TextBox9.Text = "" TextBox6. 2) = TextBox1.Text Sheets(3). 12) = TextBox6.Text Sheets(3).Text Sheets(3).Cells(rand.Text = "" TextBox8.Cells(rand.Text = "" TextBox10.Cells(rand.Text Sheets(3). 16) = TextBox7. 20) = TextBox10.Text = "" TextBox3.Cells(rand.Text Sheets(3). zece casete de introducere text si un buton de comanda .Cells(rand. Evenimentul click al butonului de ADAUGARE se executa prin intermediul urmatorului cod: Private Sub CommandButton1_Click() rand = 20 While Sheets(3).Text Sheets(3).Text = "" TextBox7.Text Sheets(3).Text Sheets(3).Cells(rand. 2) <> "" rand = rand + 1 Wend Sheets(3).Text = "" TextBox5. 8) = TextBox4.Cells(rand.Text = "" TextBox9.

dar mai intai trebuie scrisa macroinstructiunea pe care acesta o executa atunci cand este apasat care are urmatorul cod aflat in modulul 1 in cazul de fata : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm1 UserForm1.Show ' ' optiuni Macro ' Macro recorded by PUIU ' ' End Sub Se alege din bara cu instrumente Forms un buton de comanda pe care scriem .2.11 ..Introducere date de exploatare ³ si care sa realizeze instructiunea anterioara Fig .19 Urmeaza realizarea butonului de comanda din foaia de meniu .Formatarea butonului de Introducere date exploatare .

Celula G8 : ='FAZ calcul'!E9 Luna curenta . ( folosind caseta de dialog Format Cells ) .Celula H8 : ='FAZ calcul'!E10. REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI 3. sunt copiate in capul de tabel al formularului astfel vom avea: 1.Celula P9 : ='FAZ calcul'!E8 consumul de ulei de motor . 7. 2.Celula D8 : ='FAZ calcul'!E5 Numarul de imatriculare al autovehiculului .Celula A7 : ='FAZ calcul'!E3 Denumirea firmei . . Primele zece datele dn tabelul 1 (cu date generale) .Celula H9 : ='FAZ calcul'!E6 consumul de combustibil . alinieri sau orientari de text .anul current .1 Realizarea fetei principale Acest lucru se realizeaza prin operatii elementare de lucru in Excel si anume : imbinari de celule Merge Cells.Celula O15: ='FAZ calcul'!E7. 3. 6. 4.Celula A6 : ='FAZ calcul'!E4.20 3. din foaia FAZ calcul . 5.rest in rezervor la inceput de luna . 8.Tipul autovehiculului .

001-Consumul normat de ulei . 3.Redenumirea principalelor marimi de exploatare ale autovehiculului .Diferenta .Celula H16=kmech1. Fig .Celula F16: =kmef1. Se observa ca anumite celule nu sunt denumite prin numarul liniei sau coloanei din.Celula C16: ='FAZ calcul'!T20 . 7.Celula D16 :='FAZ calcul'!E11.Toate celulele formularului completandu-se automat cu date zilnic sau ori de cate ori se introduc aceste date in tabelul 2 .21 Datele din tabelul 2 vor fi copiate cu ajutorul urmatoarelor formule astfel : 1. 6.3.18*H16) consum normat .rest in rezervor .Numarul foii de parcurs . 2. 8.kilometrii efectivi .Numele soferului . Prin folosirea acestei metode continutul acelei cellule poate fi folosit in totoate foile din registrul de calcul nu numai in foaia curenta .Celula R16=Q16-P16. ci sunt redenumite cu ajutoru casetei Define Name accesta prin Insert>Name>Define .consum efectivi . foaia de lucru .Celula k16='FAZ calcul'!P20 alimentari combustibil .Celula O16=K16+O15-P16 .aplicand aceleasi formule .Celula Q16=INT(0. 9.kilometrii echivalenti . 10. La fel se procedeaza cu toate liniile tabelului. 4.2 .01*'FAZ calcul'!E6*1.Celula P16 =INT(0. In acest mod se lucreaza foarte usor in formulele de calcul folosite in acest caz.iar la sfarsitul fiecarei decade se realizeaza totaluri.97*Q16) .Celula S16=H16*0. 5.

3. Datele care se reporteaza sunt: -report kilometrii efectivi -report kilometrii echivalenti -report alimentari combustibil -rest rezervor (cantitatea de combustibil aflata in rezervor) -consumul efectiv de combustibil -consumul normat de combustibil -consum de ulei de motor Fig .2 Realizarea fetei spate (verso) Fata spate a formularului cuprinde ultima decada a lunii .3 Realizarea fetei spate a formularului In celula C28 se trec kilometrii efectivi de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E12 In celula D28 se trec kilometrii echivalenti de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E13 . incepand cu a reporta rezultatele obtinute in primele doua decade.22 3.

Formulele care realizeaza acest lucru sunt : Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!B53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!D53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria T3 : ='FAZ calcul'!F53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria L4 : ='FAZ calcul'!H53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria E5 : ='FAZ calcul'!J53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria H6 : ='FAZ calcul'!L53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!C53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!E53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria T3: ='FAZ calcul'!G53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L4: ='FAZ calcul'!I53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L5: ='FAZ calcul'!M53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria H6: ='FAZ calcul'!M53 23 kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul . se afla kilometrii efectivi si echivaleti defalcati pe cele sase categorii de drum parcursi in cursul lunii.In celula D29 se afiseaza valoarea lunii curente: =INT(F18) In celula D29 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii curente: =INT(H18) In celula D30 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(C28:C29) In celula D31 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(D28:D29) In partea dreapta jos .

4.1 Realizarea Centralizatorului de combustibil si lubrifiant ='C:\Documents and Settings\Administrator.Marca si tipul autovehiculului : ='C:\Documents and Settings\Administrator.Numar de circulatie : .24 4.xls]FAZ calcul'!$E$4 3. REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI Acest centralizator este ca si FAZ-ul un formular tipizat . Prima linie a centralizatorului are urmatoarele formule : 1.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Numele conducatorului auto : Fig .xls]FAZ calcul'!$E$11 2.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism. acest formular se completeaza automat luand informatiile direct din foaia de calcul . care se intocmeste de catre responsabilul cu activitatea de exploatare auto In cazul de fata .

Consum efectiv de ulei: ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism. In functie de numarul de FAZ-uri pot fi adaugate sau scoase linii din centralizator. ele putand fi atasate in functie de numarul de FAZ existente.Diferente ± : ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Kilometrii efectivi: ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.xls]FAZ verso'!$P$18 8.xls]FAZ verso'!$S$18 Pentru celelalte linii formulele sunt asemanatoare .COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism. La adaugarea altor FAZ-uri trebuie sa se tina seama de tipul combustibilului folosit astfel sa nu se amestece din eroare motorina cu benzina .xls]FAZ verso'!$R$18 10.xls]FAZ calcul'!$R$53 7.xls'!kmefl 4.Kilometrii echivalenti : ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls]FAZ verso'!$Q$18 9.xls'!kmechl 6.Consum normat: ='C:\Documents and Settings\Administrator.Consum efectiv: ='C:\Documents and Settings\Administrator.25 ='C:\Documents and Settings\Administrator.Rest rezervor inceput de luna: ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.xls'!kmefl 5.

Fig . 5.se executa click pe caseta de validare Structure pentru activarea protectiei foilor de calcul din structura registrului .Alegem Format > Sheet > Hide .Se executa click pe foaia FAZ fata . . Procedam la fel si cu foaia FAZ verso . 3. 7. 2. Scriem parola din nou in in caseta de text Reenter password to open . Introducem parola 060767 in caseta de text Password . Ascunderea acestor foi se realizeaza parcurgand urmatorii pasi : 1.parcurgand pasii urmatori : 1. iar din acest moment in cele doua foi se pot face orice fel de modificari . 2.26 5. Alegem Tools > Protection > Unprotect Workbook .protejam acum registrul de calcul pentru ca utilizatorii sa nu aiba acces la aceste foi alegand Tools > Protection > Protect Workbook . apoi click pe OK Daca dorim sa accesam cele doua foi de calcul atunci trebuie sa anulam protectiile .1 Activarea protectiei de acces a foilor de calcul FAZ fata si verso 6. de aceea ei nu trebuie sa aiba acces la ele din motive de fiabilitate.1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso ) Foaia FAZ fata si FAZ verso sunt foi la care utilizatorii nu realizeaza nici-un fel de operatii . ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII ACESTORA 5. in caseta de text Password se scriem de exemplu parola 060767 ( sa aiba maxim 16 caractere ).5. 4.

Alegem Tools > Protection > Protect Sheet. Se selecteaza toate celulele cu fondul de culoare alba . parcurge i pa ii urm tori: 1. Excel consider c toate celulele trebuie protejate. Alegem Tools >Protection> Unprotect Sheet.2. 2. Apare caseta de dialog Protect Sheet. In caseta de de dialog Format cells executam click pe pagina Protection .) 7. Protejarea celulelor foii meniu FAZ a formulelor aflate in acestea calcul impotriva modificarii accidentale Pentru a proteja formulele de calcul existente in celulele din cele doua tabele impotriva stergerii din diverse cause . Chiar neintroducând o parol aici este asigurat protec ia celulelor respective împotriva modific rilor accidentale. 4. dac nu dezactiva i caseta de validare a protec iei anumitor celule. 3. 6. Excel va aplica protec ia asupra tuturor elementelor din foaia de calcul curent .27 5. Fig . Scrie i parola 060767 în caseta de text Password i apoi executam clic pe OK. mai pu in celulelor excluse la pasul 1. 6. (Introducerea parolei este facultativ . Parola poate avea pân la 15 caractere i este sensibil la tipul literelor. vom parcuege urmatorii pasi : 1. Alegem apoi OK pentru a inchide caseta de dialog . Scriem din nou parola în caseta de text Reenter password to open i apoi executam clic pe OK.5. 2. Introducem parola 060767 în caseta de text Password i apoi executa i clic pe OK. Alegem Format cells . 5.2 Protejarea celulelor cu formule din foaia meniu FAZ calcul . care v cere s scrie i tipul de protec ie dorit. Pentru îndep rtarea protec iei din anumite celule. In mod implicit. Executam clik pe caseta de validare Locked pentru a indeparta marcajul din caseta si pentru a dezactiva protectia din celulele selectate . Nu uita i c parolele sunt sensibile la tipul literelor iar în continuare este posibil efectuarea de modific ri asupra oric ror celule din foaia de calcul.

Tabacaru-Barbu Camelia .Curs Totul despre OFFICE . sef lucr. Bucuresti 2003.ing.ing. Sochirca Bogdan . prep.Bruce Halberg Excel 97 Editura Teora 1997 . prep. Leba Monica .ing.28 BIBLIOGRAFIE 1.Emil Pop . 2. 3. Editura Didactica si Pedagogica . Monica Leba Microcontollere si automate programabile.dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->