Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVARII

se acordă elev
____________________
din clasa ___, Şcoala de Arte si Meserii Corbu,
pentru talentul artistic dovedit prin desenele
realizate
în cadrul concursului scolar
“ BUCURIILE IEPURASULUI”.

Director, Învăţător/Profesor,
Data: __________