Sunteți pe pagina 1din 143

ISBD (CR) :

Descrierea Bibliografică Internaţională


Standardizată pentru Seriale şi alte
Resurse în continuare

Revizuire a ISBD (S) : Descrierea Bibliografică


Internaţională Standardizată pentru Seriale

Recomandat de Grupul de Lucru pentru ISBD (S)


Aprobat de Comitetele Permanente ale Secţiunii
IFLA pentru Catalogare şi Secţiunii IFLA pentru
Publicaţii Seriale

English version available at: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdcr-final.pdf


TABLA DE MATERII

Introducere la ISBD (CR) 3


Introducere la ISBD (S) 6

Membrii Grupului de Lucru pentru ISBD (S) 8

Note preliminare 9

Obiect, scop şi utilizare 9


Definiţii 11
Privire comparativă asupra ISBD (G) şi ISBD (CR) şi ISSN 21
Regimul semnelor de punctuaţie 27
Surse de informare 29
Limba şi scrierea descrierii 33
Prescurtări şi abrevieri 33
Regimul majusculelor 34
Exemple 34
Greşeli de tipar 34
Simboluri etc. 34
Modificări care determină o nouă descriere 35
Modificări care nu determină o nouă descriere 38

Specificarea elementelor 43

1. Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate 43


2. Zona ediţiei 64
3. Zona specifică materialului (sau tipului de publicare) 69
4. Zona publicării, difuzării etc. 76
5. Zona descrierii fizice 85
6. Zona seriei 88
7. Zona notelor 93
8. Zona numărului standard (sau alternativa) şi a termenilor de
disponibilizare 111

Anexe 114

A. Descrierea multinivel 114


B. Înregistrări bidirecţionale 117
C. Exemple 120

Index 139

2
INTRODUCERE

Introducere la ISBD (CR)

Asumarea revizuirii standardului IFLA ISBD (S) a fost o adevarată provocare. Era şi
timpul ca actualul standard să fie actualizat având în vedere evoluţia explozivă a
producţiei electronice şi diseminarea publicaţiilor seriale. Revizuirea standardului astfel
încât să vizeze descrierea publicaţiilor nontradiţionale din ce în ce mai des întâlnite cum
sunt resursele Web a fost în sine o sarcină descurajantă. Totuşi, datorită faptului că în
aceeaşi perioadă alte câteva standarde de descriere a publicaţiilor seriale erau în curs de
revizuire pentru a cuprinde resursele electronice, s-a considerat oportună colaborarea cu
celelalte comunitaţi de standardizare şi elaborarea unui standard omogen de descriere a
serialelor. In cea mai mare parte acest obiectiv a fost atins. Ce ocazie istorică!
Comunitaţile ISBD (S), ISSN Network şi AACR au lucrat împreună pentru eliminarea
diferenţelor care existau în cele trei standarde şi pentru a le adauga acestora noi trasături
compatibile.

Obiectivul a fost clar chiar de la prima întâlnire a Grupului de lucru pentru ISBD (S) care
a avut loc în cadrul Conferinţei anuale IFLA din 1998: actualizarea standardului ISBD
(S) astfel încât să ţină cont de transformările suferite de publicaţiile seriale, dar să şi
adapteze aceste modificări la comunitaţile ISSN şi AACR. Obiectivele erau foarte
ambiţioase şi, de aceea, activitatea de actualizare a necesitat peste trei ani de lucru.

Este important să notăm modificările esenţiale suferite de ISBD (S), chiar revoluţionare
prin natura lor. Scopul standardului a fost lărgit pentru a include toate tipurile de resurse
în continuare, nu numai publicaţiile de tip serial, ci şi publicaţii integrate cum sunt site-
urile Web. Ca urmare, numele standardului a devenit Descrierea Bibliografică
Internaţională Standardizată pentru Seriale şi Alte Resurse în Continuare sau ISBD (CR).
O altă îmbunătaţire este noua listă cu instrucţiuni referitoare la modificările suferite de
titlurile serialelor. Catalogatorii şi utilizatorii de seriale ştiu cât este de dificil să
controlezi bibliografic diferitele schimbări ale titlului aceleiaşi publicaţii. Sperăm că
instrucţiunile revizuite vor fi mai uşor de aplicat şi că vor reduce, de asemenea, numărul
de schimbări de titlu obligatoriu de menţionat. Pe lângă aceasta, atât comunitatea ISSN,
cât şi AACR au acceptat lista de instrucţiuni, ceea ce înseamnă că prelucrătorii şi
utilizatorii nu se vor confrunta cu practici diferite de descriere a titlului aceluiaşi serial.
Ca şi în cazul celorlalte standarde IFLA, aspectul internaţional al noului ISBD (CR) a
fost asigurat prin includerea multor exemple din diferite ţări.

Noul ISBD (CR) a fost, de asemenea, armonizat din punct de vedere al menţiunilor
“opţional” descrise în Cerinţele Funcţionale pentru Inregistrările Bibliografice (FRBR).
Includerea unui element de date este considerată întotdeauna obligatorie fie că este vorba
despre un anumit element de date, fie pentru identificarea publicaţiei de descris sau dacă
se consideră important pentru utilizatorii unei bibliografii sau ai unui catalog. Pentru a
înlesni aplicarea recomandărilor sale, ISBD (CR), ca şi celelalte ISBD-uri, precizează
caracterul facultativ al anumitor elemente de date, ceea ce înseamnă că o agenţie

3
catalogatoare este liberă să decidă asupra includerii sau omiterii acestor elemente.
Vizualizarea schemei generale a ISBD (CR) în paragraful 0.3 va evidenţia care elemente
de date sunt opţionale. In orice caz, un element de date obligatoriu în FRBR nu va putea
fi opţional în ISBD (CR).

Membrii Grupului de Lucru IFLA pentru ISBD (S) provin din 14 tari. In plus, proiecte
ale standardului au circulat în întreaga lume prin IFLANET pentru ca toţi cei interesaţi
să-şi exprime opiniile. Rezultatele nu au întârziat să apară. Membrii grupului de lucru s-
au străduit să analizeze şi să aprobe diferitele revizuiri ale textului.

Aş vrea să mulţumesc tuturor membrilor Grupului de lucru fie ei membri, asistenţi sau
membri corespondenţi. Fiecare a muncit din greu şi, în ciuda dezbaterilor, întotdeauna s-a
ajuns la o soluţie amiabilă. Trebuie să menţionez în particular aportul câtorva persoane
care s-au întrecut pe sine. In primul rând editorul textului, Edward Swanson, care a avut
grijă ca toate comentariile şi modificările să fie notate şi adăugate la textul original. A fi
editor presupune numeroase abilităţi şi multă răbdare, iar Edward a reuşit. Trebuie să
recunosc contribuţia lui John Byrum, preşedintele Grupului de Revizuire a ISBD, care a
asistat cu competenţă procesul de îmbunatăţire a ISBD-urilor IFLA. In sfârşit, aş vrea să-
mi exprim aprecierea pentru Margaret Stewart şi Denise Lim de la National Library of
Canada care au citit şi recitit textul şi au făcut numeroase sugestii pertinente.

Din păcate, aprecierea excelentei contribuţii a Zlatei Dimec vine după ce ea ne-a părăsit
în februarie 2002. Zlata era cunoscută pentru probitatea problemelor pe care le punea şi
pentru modul în care ne-a menţinut pe drumul cel bun astfel încât să răspundem prin
acest standard necesităţilor utilizatorilor de pretutindeni. Profesionalismul şi calităţile ei
naturale ca prieten şi coleg în comunitatea IFLA ne vor lipsi din plin.

Pe lângă membrii Grupului de lucru aş vrea să mai notez contribuţia esenţială a lui Jim
Cole de la Iowa State University care a analizat competent proiectul final al textului. In
ciuda controlării permanente de către membrii Grupului de lucru, au mai fost câteva
anomalii în text pe care Jim le-a depistat şi corectat.

Noul standard ISBD (CR) aparţine familiei ISBD-urilor şi corespunde standardului ISBD
(M) revizuit şi regulilor FRBR. Aş vrea să mulţumesc membrilor Grupului pentru
Revizuirea ISBD, în special lui Dorothy McGarry, pentru grija de a menţine ISBD (CR)
compatibil cu ISBD (M) revizuit.

Activitatea internaţională de standardizare necesită nu numai devotament şi voluntariat


din partea membrilor Grupului de lucru, ci şi suport financiar pentru ca ei să se poată
întruni. Secţiunea IFLA pentru Catalogare şi Diviziunea pentru Control Bibliografic au
avut în vedere atât activitatea, cât şi suportul financiar pentru ca toţi membrii Grupului,
indiferent din ce parte a lumii ar proveni, să îşi poată îndeplini misiunea. Aş mai vrea să
mulţumesc US National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS)
pentru sponsorizarea acordată care a înlesnit întâlnirea în noiembrie 2000 la Washington
a experţilor în seriale. In cadrul acestei sesiuni de două zile, reprezentanţii comunităţilor
ISBD (CR), ISSN şi AACR au încercat să elimine diferenţele majore dintre cele trei

4
seturi de reguli de descriere a publicaţiilor seriale. A fost o excelentă colaborare şi trebuie
să le mulţumesc lui Ann Huthwaite, preşedinta Comitetului comun de coordonare a
AACR şi lui Françoise Pellé, director al ISSN Network, pentru implicarea constantă în
armonizarea standardelor. Toţi utilizatorii vor avea de câştigat datorită acestui efort.

Mesajul meu final: Armonizarea în activitatea de standardizare rămâne un obiectiv


important, iar dialogul între diversele comunităţi pentru standardele internaţionale trebuie
să continue!

Această ultimă ediţie a ISBD (S), cunoscută de acum ca ISBD (CR), a fost aprobată de
către Secţiunile IFLA pentru Catalogare şi Publicaţii Seriale.

Ingrid Parent
Presedinte, Grupul de Lucru pentru ISBD (S)
Mai 2002

5
INTRODUCERE la ISBD (S) : Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată
pentru Seriale. Ediţie revizuită. 1988

Descrierea Bibliografică Standardizată Internaţională a evidenţiat într-o rezoluţie a


Intâlnirii Internaţionale a Experţilor în Catalogare organizată în 1969 la Copenhaga de
către Comitetul IFLA pentru Catalogare, necesitatea standardizării formei şi conţinutului
descrierii bibliografice.1 Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată pentru
Publicaţii Monografice a fost primul ISBD creat în conformitate cu mandatul din 1969.
Prima ediţie a ISBD (M) a apărut în 1971 sub forma unor recomandări. In acest timp,
publicaţiile seriale făceau obiectul unui proiect al Secţiunii IFLA pentru Publicaţii Seriale
destinat unificării metodelor de catalogare a serialelor. In 1971, Comitetele IFLA pentru
Catalogare, respectiv Publicaţii Seriale, au desemnat un grup de Lucru comun pentru a
elabora un ISBD pentru Seriale şi, astfel, în 1974 a apărut primul ISBD (S) recomandat
de acest Grup. Intocmirea acestor recomndări a avut în vedere ISDS (International Serials
for Data System) şi Ghidul pentru ISDS (Guidelines for ISDS, 1973) care sunt destinate
folosirii în centrele naţionale de date de seriale ce alcătuiesc o reţea internaţională pentru
înregistrarea şi controlul publicaţiilor seriale. Aplicarea regulilor pentru un ISBD (S) a
determinat comentarii şi activităţi noi, mai atente la ISDS, precum şi o întâlnire privind
Revizuirea ISBD (S) care s-a ţinut la Paris în 1975.

In august 1975, Comitetul comun de conducere pentru Revizuirea Regulilor de


Catalogare Anglo-Americane a propus Comitetului IFLA pentru Catalogare dezvoltarea
unei descrieri bibliografice internaţionale standardizate generale adaptate pentru toate
tipurile de materiale de bibliotecă, ISBD (G) fiind publicat în 1977. Lucrul la ISBD (S) a
ţinut cont de această ultimă întreprindere astfel că prima ediţie din 1977 a ISBD (S) a fost
conformă cu structura ISBD (G) şi deplin compatibilă cu cerinţele acestuia.

In timpul Congresului Mondial IFLA ţinut la Bruxelles în 1977, Comitetul Permanent al


Secţiunii IFLA pentru Catalogare a luat decizii importante referitoare la programul pentru
ISBD-uri. S-a convenit ca toate textele ISBD să fie în vigoare timp de cinci ani, urmând
apoi revizuirea lor integrală sau parţială. A luat naştere, astfel, un Comitet pentru
Revizuirea ISBD, care s-a întrunit în 10-11 august la Londra. In funcţie de necesităţi au
fost alcătuite planuri pentru revizuirea celor patru ISBD-uri: ISBD (CM), ISBD (NBM),
ISBD (S) (apărute în 1977) şi ISBD (M) (ultima ediţie din 1978). Pentru fiecare ISBD a
fost numit câte un grup de lucru al cărui preşedinte era selectat în fiecare caz dintre
membrii Comitetului pentru Revizuirea ISBD. După câţiva ani de utilizare a celor patru
ISBD-uri s-a constatat că ele erau intens consultate (ca documente-sursă de standardizare
pentru elaborarea codurilor de catalogare) şi larg aplicate (în cazul ţărilor fără coduri
naţionale de catalogare). Această experienţă practică a furnizat multe idei valoroase
pentru îmbunatăţirea ulterioară; ca urmare, au apărut ca necesare următoarele acţiuni
principale:

1
Rapport of the International Meeting of Cataloguing Experts, Copenhagen, 1979, Libri, vol. 20, no. 1,
1970, p. 115-116

6
1) clarificarea redactării şi obţinerea consecvenţei în cazul definiţiilor şi
recomandărilor;
2) adaptarea ISBD-urilor la scrieri nelatine;
3) revederea utilizării semnului de egalitate;
4) includerea mai multor exemple edificatoare;
5) luarea în consideraţie a comentariilor IASA si IAML asupra
materialelor non-carte.

Nevoia de acţiune în ce priveşte consecvenţa a reieşit din faptul că textele produse separat
necesitau în special o armonizare a redactării, a recomandărilor propuse etc. cu menţiuni
identice în cele patru texte, atât cât permiteau caracteristicile celor patru categorii de
materiale. Odată conştientizată dificultatea acestei activităţi, Biroul Internaţional IFLA
pentru Controlul Bibliografic Universal a redactat un document editorial pentru ghidarea
operaţiunii de armonizare. A doua întâlnire a Comitetului pentru Revizuirea ISBD a avut
loc tot la Londra între 19-21 ianuarie 1983; în scurt timp, primele proiecte revizuite au
fost expediate pentru o perioadă “de probă” de cinci luni între 31 iulie 1983 si 31 ianuarie
1984. Atât persoane fizice, cât şi instituţii au trimis Grupurilor observaţii si comentarii
utile astfel ca procesul de revizuire să poată fi finalizat.

Preşedinţii Grupurilor de lucru au conceput un al doilea proiect pentru cele patru texte
revizuite ţinând cont de toate sugestiile şi comentariile primite, iar un al treilea proiect a
fost elaborat ulterior de către bibliotecari de la Library of Congress prin compararea celor
patru texte. Acest ultim proiect a fost revăzut de către preşedinţi, care au făcut corecturile
necesare şi au indicat problemele nerezolvate. Intr-un ultim efort, în urma consultărilor
dintre cei patru preşedinţi şi Barbara Jover (ofiţer UBC), toate neconcordanţele au fost
depăşite, rezultând textul final. Intreg procesul de elaborare a standardelor începând cu
primele proiecte a consumat mai mult timp şi muncă decât se anticipase în planurile
formulate în 1981 si 1983. Toţi cei care au făcut observaţii pe marginea proiectelor sau au
fost implicaţi informal într-un fel sau altul merită aprecierea noastră. Mulţumiri speciale
pentru lucrul pe text, pentru asigurarea coordonării în luarea deciziilor şi implementarea
corespunzătoare a acestora datorăm atât Barbarei Jover, cât şi colegilor de la Library of
Congress.

ISBD (S) include un index şi trei anexe. Prima anexă conţine o recomandare generală
standardizată privind tehnica descrierii multinivel. A doua anexă oferă o soluţie pentru
obiectivul stabilit anterior de a-i sprijini pe utilizatorii de publicaţii orientale: se poate
consulta o schiţa sumară a modului în care trebuie transcrise datele atunci când o parte a
publicaţiei conţine text scris de la dreapta la stânga, iar cealaltă parte, de la stânga la
dreapta. Ultima anexă reuneşte exemple care ilustrează rezultatul aplicării recomandărilor
ISBD în toate zonele unei înregistrări.

ISBD (S) revizuit rezolvă o provocare importantă a procesului de revizuire:


compatibilitatea nu numai cu celelalte texte ISBD, ci şi cu ediţia revazută a Ghidului
ISDS publicată în1983 sub titlul ISDS Manual. (O rezoluţie a Comitetului de Conducere

7
ISDS întrunit în cadrul Adunării Generale ISDS, Paris, 1982, ceruse compatibilitate între
ISBD (S) si ISDS Manual).

Această ediţie a ISBD (S) a fost aprobată de către Secţiunile IFLA pentru Catalogare,
respectiv Publicaţii Seriale.

Washington, D.C. şi Budapesta Lucia J. Rather, Preşedinte,


Februarie 1997 Comitetul pentru Revizuirea ISBD
Judith Szilvássy, Preşedinte,
Grupul de Lucru pentru ISBD (S)

Membrii Grupului de Lucru pentru ISBD (S)

Alex Bloss Bibliotecar de Achiziţii, University of Illinois at


Chicago 1999-
Paul V. Bunn Manager Catalogare, The British Library
John D. Byrum Sef pentru Catalogare regională şi cooperativă, Library of
Congress
Jean-Arthur Creff Serviciul pentru coordonare bibliografică, Bibliothèque de
France
Karen Darling Sef, Departamentul de achiziţii, University of Missouri-
Columbia
Zlata Dimec Manager pentru Control bibliografic, National and
University Library, Slovenia
Elise Hermann Ofiţer de consultanţă în biblioteconomie, Danish National
Library Authority, membru în 1988
Jean L. Hirons Coordonator CONSER, Library of Congress
Unni Knutsen Sef, Departamentul pentru servicii bibliografice, National
Library of Norway, Oslo Division
Judith A. Kuhagen Specialist senior în politici de catalogare, Oficiul pentru
Politici de catalogare şi Suport, Library of Congress 1999-
Dorothy McGarry University of California, Los Angeles (pensionată)
Ingrid Parent (presedinte) Director general, Achiziţii şi Servicii bibliografice,
National Library of Canada
Regina Romano-Reynolds Sef, Programul National de Date de Seriale, Library of
Congress
Reinhard Rinn Sef, Achiziţii şi catalogare descriptivă, Die Deutsche
Bibliothek
Alain Roucolle Sef, Secţiunea bibliografie, ISSN International Centre
Margaret Stewart Sef, Diviziunea pentru standarde şi suport, National Library
of Canada
Sally Strutt Coordonator standarde bibliografice, The British Library
Edward Swanson (editor) Manager, Contract Cataloging Program, MINITEX Library
Information Network, University of Minnesota

8
Ljudmila Terekhova Sef, Departamentul de catalogare, Library of Foreign
Literature, Russia
0 NOTE PRELIMINARE

0.1 Obiect, scop şi utilizare

0.1.1 Obiect

Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată pentru Seriale şi alte Resurse în


Continuare – numit de aici înainte ISBD (CR) -, precizează cerinţele descrierii şi
identificării unor astfel de resurse bibliografice, desemnează o ordine a elementelor
descrierii şi specifică un sistem de punctuaţie pentru descriere. Standardul se referă mai
întâi la înregistrările bibliografice produse de către agenţii bibliografice naţionale, iar
apoi la înregistrările bibliografice ale altor agenţii de catalogare, sub formă tipărită sau
electronică.

Resursele în continuare constau în resurse bibliografice editate de-a lungul timpului fără
un termen de încheiere predeterminat. Aceste resurse în continuare include seriale şi
resurse integrate în desfăşurare. În timp ce serialele apar într-o succesiune de numere sau
părţi distincte, resursele integrate sunt suplimente sau actualizări care nu rămân distincte,
ci se integrează unui tot. În scopul catalogării, resursele în continuare sunt tratate în
cadrul ISBD (CR) în două moduri în funcţie de tipul editării.

Aceleaşi reguli specifice resurselor în continuare se aplică şi resurselor bibliografice


editate în numere sau părţi succesive numerotate şi care au unele caracteristici de serial
(de ex. frecvenţa titlului), dar a căror durată este limitată (de ex. buletinul unui
eveniment). Prin urmare, extrasele din seriale şi resursele integrate finite (cum ar fi un
site Web al unei campanii politice) se cataloghează după regulile pentru resurse în
continuare.

ISBD (CR) este unul dintre cele câteva ISBD-uri publicate; celelalte se referă la
publicaţii monografice - ISBD (M), monografii apărute înainte de 1801 - ISBD (A),
muzică printată - ISBD (PM), materiale cartografice - ISBD (CM), materiale non-carte -
ISBD (NBM) şi resurse electronice - ISBD (ER). Toate ISBD-urile se bazează pe ISBD-
ul general - ISBD (G) (vezi privirea comparativă de la 0.3).

Fiecare ISBD este conceput astfel încât să acopere un anumit tip de resursă bibliografică,
dar nu s-a intenţionat obţinerea unor ISBD-uri exclusive. Uneori, utilizatorii sunt nevoiţi
să consulte mai multe ISBD-uri când resurse bibliografică de descris prezintă
caracteristici menţionate în alte standarde decât cel specific. De exemplu, serialele pe
diferite suporturi vor fi descrise conform ISBD (CR), cu excepţia elementului 1.2,
Desemnarea materialului general, a zonei 5, Descrierea fizică şi, uneori, a unor părţi din
zona 3, a materialului specific. Regulile pentru elementul şi zonele menţionate sunt
prevăzute în ISBD-urile monografice: ISBD (NBM), ISBD (CM) etc. Anumite tipuri de
resurse în continuare se descriu cu ajutorul mai multor ISBD-uri; de exemplu, în cazul
unei hărţi-serial se foloseşte o combinaţie a zonelor 3 din ISBD (CM) şi ISBD (CR).

9
0.1.2 Scop

Scopul principal al ISBD-urilor este de a statua recomandări pentru o catalogare


descriptivă compatibilă la nivel global în vederea sprijinirii schimbului internaţional de
înregistrări bibliografice între agenţiile bibliografice naţionale şi în cadrul comunităţii
internaţionale a bibliotecilor si ştiinţei informării. Specificând elementele care compun o
descriere bibliografică, prescriind ordinea în care trebuie prezentate acestea şi punctuaţia
cu care se delimitează ele, ISBD-urile îşi propun: a) să facă interschimbabile
înregistrările din diferite surse astfel încât înregistrări produse într-o ţară să poată fi uşor
preluate în cataloage de bibliotecă sau alte liste bibliografice din oricare altă ţară.; b) să
faciliteze interpretarea înregistrărilor în pofida barierelor lingvistice astfel încât
înregistrările destinate utilizatorilor de o anumită limbă să poată fi înţelese de către
utilizatorii de alte limbi; şi c) să permită conversia înregistrărilor bibliografice în format
electronic.

0.1.3 Utilizare

ISBD-urile furnizează recomandări care acoperă cantitatea maximă de informaţii


descriptive necesare în activităţi bibliografice diferite şi, de aceea, conţine elemente
esenţiale pentru una sau mai multe astfel de activităţi, dar nu neapărat pentru toate.

Odată acceptată responsabilitatea producerii înregistrării definitive pentru fiecare resursă


bibliografică editată într-o ţară, este recomandabil ca agenţia bibliografică naţională din
fiecare ţară să alcătuiască descrierea definitivă cu toate elementele obligatorii marcate în
ISBD-ul specific în măsura în care informaţia este aplicabilă resursei bibliografice de
descris. Este de preferat ca această practică să fie adoptată şi de bibliotecile care fac
schimb de date bibliografice între ele.

Anumite elemente sunt considerate obligatorii în toate situaţiile (prin utilizarea expresiei
“se va menţiona” sau “se vor menţiona”); alte elemente sunt considerate obligatorii doar
în anumite situaţii (prin utilizarea expresiei “se va menţiona” sau “se vor menţiona”
însoţită de sintagma “dacă se consideră necesar pentru identificare sau important pentru
utilizatorii catalogului”). Cu excepţia acestor cazuri, folosirea unui element este
opţională. Unele elemente sunt considerate opţionale în toate cazurile (fiind însoţite de
termenul “opţional” sau “poate [fi menţionat]”), iar includerea unor informaţii referitoare
la acestea rămâne la latitudinea agenţiei.

Alte organizaţii de catalogare au o libertate mai mare dacă nu furnizează înregistrări


definitive pentru schimbul internaţional. Ele pot selecta elemente ISBD, obligatorii sau
opţionale, pentru a le include în înregistrările proprii cu condiţia ca ele să fie menţionate
în ordinea recomandată şi transcrise conform punctuaţiei prevăzute de ISBD-ul specific.

Descrierea ISBD reprezintă o parte a unei înregistrări bibliografice complete şi, de obicei,
nu se foloseşte singură. Alte elemente care compun o înregistrare bibliografică completă

10
cum sunt vedetele şi informaţiile privind subiectul, nu fac obiectul recomandărilor ISBD.
Regulile specifice acestor elemente sunt cuprinse, de regulă, în codurile de catalogare.

Elementele informative referitoare la o anumită colecţie (locaţie fizică, numărul de


exemplare etc.) nu sunt conţinute în ISBD (CR); ele sunt elemente locale care pot fi
adăugate descrierii generale.

Variaţiile titlului propriu zis sau alte informaţii care pot fi prevăzute în codul naţional de
catalogare nu fac parte din descrierea bibliografică a resurselor în continuare şi nu fac
obiectul ISBD (CR). Totuşi, în cataloage şi bibliografii ele pot fi indispensabile.

0.1.3.1 Relaţia dintre ISBD (CR) şi ISSN

Înregistrarea ISSN diferă de cea a ISBD (CR) prin aceea că doar identifică o resursă în
continuare, nu o descrie, iar cel mai important element pentru acest scop este un titlu
cheie combinat cu un ISSN, Numarul Standard Internaţional pentru Seriale (vezi
definiţiile de la 0.2). Există însă o anumită compatibilitate între elementele înregistrării
ISBD (CR) şi cele ale uneia ISSN. Cele mai importante elemente ISBD (CR) care
evidenţiază relaţia cu elementele înregistrării ISSN sunt menţionate în capitolul 0.3.3

Pentru multe biblioteci şi în cazul unor funcţii ale bibliotecii, Registrul ISSN poate
furniza o înregistrare scurtă şi clară a unei resurse în continuare.

0.2 Definiţii

Definiţiile se referă la acei termeni folosiţi în ISBD (CR) cu sens special sau într-un sens
de uz general. Sunt, de asemenea, definiţi şi termeni folosiţi în sensul bibliografic
obişnuit.

Absorbţie Alipirea uneia sau mai multor resurse în continuare la altă resursă
în continuare, cele absorbite pierzându-şi de obicei identităţile
proprii.

Acronim Cuvânt format din litera sau literele iniţiale ale fiecărei părţi
succesive sau principale şi/sau ale fiecărui cuvânt succesiv sau
principal al unui termen compus, cum ar fi numele unei instituţii
sau un titlu (vezi şi Utilizarea iniţialelor).

Apariţie 1)Unul dintre numerele unui serial; termen folosit pentru a


desemna cea mai mică unitate succesivă a unui serial. 2) Versiune
nouă a unei resurse bibliografice derivată din imaginea originală
(prin fotoreproducere). Versiunea poate reproduce originalul
întocmai (fiind, de obicei, o imprimare) sau poate conţine variaţii
bine definite, dar nu esenţiale (fiind vorba de o editare)(vezi şi
Reprint).

11
Autor colectivitate Orice organizaţie sau grup de persoane şi/sau organizaţii
identificate printr-un nume particular. Sunt incluse aici nume de
grupuri şi evenimente ocazionale cum ar fi întâlniri, conferinţe,
congrese, expediţii, expoziţii, festivaluri şi târguri.2 Exemple tipice
de autori colectivitate sunt asociaţiile, instituţiile, firmele
comerciale, întreprinderile non-profit, guvernele, agenţiile
guvernamentale, organizaţiile religioase şi conferinţele (vezi şi
Colectiv editorial).

Avantitlu Informaţii despre titlu care introduc titlul propriu zis, precedându-l
pe pagina de titlu sau pe substituentul acesteia.

Căsuţă editorială Menţiune a titlului, proprietăţii, editorilor etc. unui ziar sau
periodic; deşi localizarea acesteia este variabilă, în cazul ziarelor se
găseşte, de regulă, pe pagina editorială sau la începutul primei
pagini, iar în cazul periodicelor, pe pagina de sumar.

Colectiv editorial Autor colectivitate sub auspiciile căruia poate fi publicată o resursă
bibliografica. Organismul respectiv poate sau nu să fie responsabil
intelectual pentru resursa bibliografică, poate fi sau nu editorul
acesteia.

Colofon Menţiune prezentă, de regulă, la sfârşitul unei resurse


bibliografice, oferind informaţii despre publicarea sau tipărirea
acesteia şi, în unele cazuri, alte informaţii bibliografice, inclusiv
titlul.

Copertă Înveliş exterior al unei resurse bibliografice fabricat din diverse


materiale.

Descriere Set de date bibliografice care înregistrează şi identifică o resursă


bibliografică bibliografică.

Descriere multinivel Metodă de descriere bibliografică bazată pe distribuirea informaţiei


descriptive pe două sau mai multe niveluri. Primul nivel conţine
informaţie comună întregii resurse bibliografice sau celei
principale. Al doilea şi următoarele niveluri conţin informaţie
referitoare la părţi, secţiuni, subcolecţii etc.

Desemnarea Sintagmă care indică la modul general clasa materialului căreia îi


materialului aparţine o resursă bibliografică.
general

Desemnarea Numerotare în funcţie de titlul comun, care, singură sau împreună

2
Form and Structure of Corporate Headings. – London : IFLA International Office for UBC, 1980

12
secţiunii cu un titlu de secţiune, ajută la distingerea unei părţi dintr-un grup
de resurse bibliografice relaţionate printr-un titlu comun (vezi şi
Desemnarea subseriei).

Desemnarea Sintagmă care desemnează clasa specifică a materialului căreia îi


materialului aparţine resursa bibliografică
specific

Desemnarea Numerotare în funcţie de titlul seriei principale, care poate fi


subcolecţiei considerată separat sau în legătură cu titlul subseriei (vezi şi
Desemnarea secţiunii).

Desemnarea titlului Numerotare care, singură sau în legătură cu un titlu dependent,


dependent ajută la distingerea uneia dintre două sau mai multe resurse în
continuare legate printr-un titlu comun (vezi şi Desemnarea
secţiunii, Desemnarea subseriei).

Ediţie Toate exemplarele unei resurse bibliografice produse în principal


după aceeaşi matriţă şi editate de aceeaşi agenţie sau grup de
agenţii ori de către aceeaşi persoană, fie prin contact direct, fie prin
fotografiere sau alte metode (vezi şi Facsimil).

Element Cuvânt sau sintagmă ori grup de caractere reprezentând o unitate


distinctă de informaţie bibliografică şi făcând parte dintr-o zonă a
descrierii bibliografice.

Facsimil Resursă bibliografică în care cea mai mare parte a textului este
reprodusă întocmai după o ediţie anterioară.

Fuziune Alăturarea a două sau mai multe resurse în continuare în vederea


obţinerii unei noi resurse în continuare, cu pierderea în principiu a
identităţilor anterioare ale resurselor fuzionate.

Ilustraţie Diagramă, pictogramă sau altă reprezentare grafică din interiorul


unei resurse bibliografice.

Informaţii la titlu Cuvânt sau sintagmă ori grup de caractere aflate în legătură cu sau
subordonate titlului propriu zis al resursei bibliografice. Aceste
informaţii apar, de asemenea, în legătură cu sau subordonate altor
titluri (de exemplu titluri paralele, titluri ale unor lucrări
individuale conţinute în resursa bibliografică, titluri din menţiunile
seriei/subseriei). Informaţiile la titlu califică, explică sau
completează titlul la care se referă sau oferă detalii despre
caracterul conţinutul etc. resursei bibliografice sau al lucrărilor
cuprinse în aceasta ori indică motivul, ocazia cu care a fost produsă
resursa bibliografică. Termenul include subtitluri şi avantitluri, dar

13
nu şi variantele la titlu (de exemplu titlurile de pe cotor, de pe
container, manşetă) care apar în resursa bibliografică, dar nu şi în
sursa de informare recomandată.

Insert/Inset Resursă bibliografică editată împreună cu o altă resursă care o


include; poate fi fixă sau detaşabilă, cu apariţie regulată sau
ocazională (vezi şi Material însoţitor, Titlu comun, Titlu
dependent).

ISBN (Număr Număr alcătuit din zece cifre, inclusiv o cifră de control, precedat
Standard de prefixul alfabetic ISBN. ISBN-ul identifică o ediţie a unei
Internaţional lucrări publicate de un anumit editor şi este unic pentru acea ediţie.
pentru Cărţi) Este atribuit de către Agenţia Naţională pentru ISBN şi se
bazează pe ISO 2108.

ISSN (Număr Număr alcătuit din opt cifre, inclusiv o cifră de control, precedat de
Standard prefixul alfabetic ISSN. Împreună cu titlul cheie, ISSN-ul identifică
Internaţional în mod unic un anumit serial sau resursă integrată (vezi ISSN
pentru Seriale) Manual). Este atribuit de Reţeaua ISSN şi se bazează pe ISO 3297.

Jurnal Termen folosit frecvent pentru periodice, mai ales pentru cele
foarte specializate.

Logo Simbol unic reprezentând un termen (cum ar fi numele unui ziar,


unei companii, organizaţii etc.) în formă stilizată sau decorativă.

Material însoţitor Orice material editat împreună cu partea (părţile) principală (-e) a
resursei bibliografice de descris şi destinat a fi folosit împreună cu
aceasta (vezi şi Insert/Inset).

Menţiune de ediţie Cuvânt sau sintagmă sau grup de caractere care indică apartenenţa
unei resurse bibliografice la o ediţie.

Menţiune de Scurtă descriere a materialului însoţitor.


material însoţitor

Menţiune de Nume, sintagmă (-e) sau grup (-uri) de caractere referitoare la


responsabilitate identificarea şi/sau funcţia unor persoane fizice sau colectivităţi
responsabile de sau cu contribuţii la crearea sau realizarea
conţinutului intelectual sau artistic al unei lucrări. Menţiunile de
responsabilitate pot apărea în legătură cu titluri (de exemplu titluri
propriu zise, titluri paralele, titluri ale unor lucrări individuale
conţinute în resursa bibliografică, titluri din menţiuni de
serie/subserie) sau în legătură cu menţiuni de ediţie.

14
Menţiune de serie Principalul element care identifică o serie, inclusiv orice
numerotare a resurselor bibliografice separate din cadrul seriei
(vezi şi Menţiunea de subserie).

Menţiune de Principalele elemente care identifică o subserie, inclusiv orice


subserie numerotare a resurselor bibliografice separate din cadrul subseriei.
În cazul unei subserii al cărei titlu este dependent de cel al seriei
principale, menţiunea de subserie include atât titlul seriei
principale, cât şi pe cel al subseriei şi poate include şi o desemnare
de subserie (vezi şi Menţiunea de serie).

Numerotare Identificarea fiecărui număr sau parte succesivă ale unei resurse în
continuare. Poate include un numeral, o literă, orice alt caracter sau
o combinaţie a acestora, însoţită sau nu de un cuvânt (volum,
număr etc.) şi/sau o desemnare cronologică.

Pagină vezi Pagină de actualizare.

Pagină de Resursă integrată care constă într-unul sau mai multe volume de
actualizare bază actualizate prin pagini separate incluse, extrase şi/sau
înlocuite.

Pagină de titlu Pagină aflată la începutul unei resurse bibliografice, care conţine
titlul propriu zis şi, de regulă, dar nu neapărat, menţiunea de
responsabilitate şi date referitoare la publicare.

Pagină de titlu Pagină de titlu aleasă ca bază pentru descrierea unei părţi a resursei
analitică bibliografice pentru care este întocmită, de asemenea, o descriere
completă, de exemplu pagina de titlu a unei monografii în cadrul
unei serii monografice.

Pagina de Web Una dintre paginile unui document hypertext dintr-un site World
Wide Web. Paginile de Web, inclusiv “paginile gazdă”, se referă la
colecţia imensă de documente care alcătuiesc World Wide Web
(vezi şi World Wide Web).

Periodic Tip de serial publicat la intervale regulate, cel puţin anuale, şi


conţinând, de regulă, articole separate.

Periodicitate (1) Frecvenţa cu care apare un serial, cum ar fi zilnic, săptămânal,


lunar, anual. (2) Intervalele la care sunt actualizate resursele
integrate.

Preliminarii Pagină (-i) de titlu (sau substituentul paginii de titlu) împreună cu


verso-ul paginii (-lor) de titlu (sau substituentul paginii de titlu) şi

15
celelalte pagini care preced pagina (-ile) de titlu (sau substituentul
paginii de titlu).

Publicaţie vezi Resursă bibliografică.

Publicaţie Publicaţie într-o singură parte sau care urmează să apară într-un
monografică număr finit de părţi.

Punctuaţie Punctuaţie indicată de agenţia bibliografică pentru a preceda sau


recomandată încadra informaţia referitoare la fiecare element (cu excepţia
primului element al zonei 1) sau zonă a descrierii bibliografice.

Reeditare Exemplu de resursă integrată care apare neschimbată faţă de prima


ediţie sau a fost actualizată.

Retipărire (1) O nouă versiune fotoreprodusă a unei resurse bibliografice.


Versiunea poate reproduce întocmai originalul (fiind vorba, de
obicei, de o imprimare) sau poate conţine variaţii bine definite, dar
nu esenţiale (fiind vorba de o editare). (2) O altă ediţie în care cea
mai mare parte a textului este nemodificată (Vezi şi Ediţie,
Facsimil, Apariţie).

Resursă O expresie sau manifestare a unei lucrări sau produs după care se
bibliografică realizează descrierea bibliografică. O resursă bibliografică poate
avea orice suport sau combinaţie de suporturi şi poate fi tangibilă
sau delocalizată.

Resursă integrată Resursă bibliografică suplimentară sau actualizată care se


integrează unui tot. Resursele integrate pot fi finite sau în
continuare. Printre exemplele de resurse integrate se numără
paginile de actualizare şi site-urile Web actualizate.

Resursă în Resursă bibliografică editată de-a lungul timpului fără o durată


continuare predeterminată. Resursele în continuare includ seriale şi resurse
integrate în desfăşurare.

Resursă în vezi Resursă în continuare


desfăşurare

Reţea ISSN Reţea internaţională de centre operaţionale cu responsabilitate


comună în ceea ce priveşte crearea şi întreţinerea băncilor de date
computerizate ce conţin un index competent al resurselor în
continuare din întreaga lume. Reţeaua ISSN desemnează Numărul
Standard Internaţional pentru Seriale (ISSN).

16
Scindare Divizarea unei resurse în continuare în două sau mai multe resurse
în continuare distincte.

Secţiune Parte a unui grup de resurse bibliografice cu titlu comun. Secţiunea


se referă, de obicei, la un anumit subiect şi este identificabilă prin
titlul comun al grupului şi printr-un titlu de secţiune şi/sau
desemnarea secţiunii. Pot exista două sau mai multe niveluri
ierarhice ale secţiunii (subsecţiunii).

Serial Resursă în continuare editată într-o succesiune de numere sau părţi


distincte, purtând, de regulă, un număr, fără o durată
predeterminată. Exemple de seriale: jurnale, reviste, jurnale
electronice, repertorii în continuare, rapoarte anuale, ziare şi
colecţii monografice.

Serie (Colecţie) 1. Grup de resurse bibliografice distincte aflate în legătură unele cu


altele prin aceea că fiecare dintre ele conţine, în afara titlului
propriu zis, un titlu comun aplicabil grupului ca întreg, adică titlul
propriu zis al seriei. Resursele bibliografice separate pot sau nu să
fie numerotate. Volumele etc. din cadrul unei serii pot fi
monografii sau resurse în continuare. 2. Succesiune numerotată de
numere sau părţi în cadrul unui serial.

Serie (Colecţie) Serie numerotată care conţine una sau mai multe subserii.
principală

Site Web vezi Site World Wide Web.

Site World Wide Locaţie în World Wide Web sub forma unui URL, care stochează
Web pagini Web pentru accesare şi utilizare (vezi şi URL).

Subserie Serie care apare ca parte a unei serii numerotate (seria principală).
Subseria poate sau nu să aibă un titlu dependent de cel al seriei
principale (vezi şi Titlu comun, Titlu dependent).

Substituentul Pagină, porţiune de pagină sau oricare altă parte componentă a


paginii de titlu resursei bibliografice, care include informaţie situată, de obicei, pe
pagina de titlu şi care, în absenţa paginii de titlu, o înlocuieşte (de
exemplu o copertă, un titlu de paragraf, o căsuţă editorială,
paginile editoriale, un colofon).

Supliment Resursă bibliografică editată, de regulă, separat, complementară


resursei bibliografice principale prin faptul că o actualizează, o
continuă sau o completează. Un supliment poate sau nu să aibă un
titlu dependent de cel al resursei bibliografice principale (vezi şi
Titlu comun, Titlu dependent).

17
Sursă de informare Sursa sau sursele de unde se preia informaţia pentru introducerea
recomandată fiecărui element sau zonă a descrierii bibliografice.

Termen generic Termen general care indică tipul şi/sau periodicitatea unei resurse
bibliografice. Termeni ca Abhandlungen, annales, annual report,
bulletin, cahiers, compte rendu des seances, circular letter, journal,
newsletter, occasional paper, proceedings, report, transactions etc.
şi echivalentele lor în alte limbi sunt consideraţi termeni generici.

Tête-bêche Tip de legătură prin care textul unei lucrări începe “în faţă”, iar
textul altei lucrări începe “în spate”, textele fiind inversate unul
faţă de celălalt.

Titlu Cuvânt sau sintagmă ori grup de caractere care apare, de regulă, în
resursa bibliografică şi care constituie numele resursei
bibliografice sau al lucrării (sau al oricărei lucrări dintr-un grup de
lucrări individuale) pe care o conţine. O resursă bibliografică
include, de obicei, câteva titluri (de exemplu pe pagina de titlu, pe
copertă sau pe cotor), iar aceste titluri pot fi identice sau diferite
(vezi şi Titlu comun, Titlu dependent).

Titlu alternativ A doua parte a unui titlu propriu zis format din două părţi (fiecare
dintre ele având forma unui titlu), legate prin cuvântul “sau” ori
echivalentul lui în altă limbă.

Titlu anterior Titlu precedent al unei resurse bibliografice în continuare care a


apărut cu un titlu modificat (integral sau parţial) sau care a fuzionat
cu o altă resursă în continuare sub alt titlu sau titluri ori a fost
absorbită de către o altă resursă în continuare (integral sau parţial)
sub un alt titlu.

Titlu cheie Nume unic atribuit unei resurse în continuare de către Reţeaua
ISSN şi inseparabil legat de ISSN-ul acesteia. Titlul cheie poate
coincide cu titlul propriu zis sau, pentru asigurarea unicităţii, poate
fi creat prin adăugarea unor elemente de identificare şi/sau
calificare cum ar fi numele editorului, locul de publicare,
menţiunea de ediţie etc. (vezi Manualul ISSN).

Titlu comun Acea parte a titlului purtată în plus faţă de titlurile de secţiune de
un grup de resurse bibliografice înrudite. Titlul comun indică
această înrudire şi împreună cu titlul de secţiune identifică o
resursă dată. Titlul comun poate fi comun, de asemenea, resursei
bibliografice principale, suplimentelor sau insert/inset-urilor sale şi
seriei principale şi subseriilor acesteia când suplimentul (-ele),

18
insert/inset-ul (-urile) sau subseria are (au) titlu (-uri) dependent (-
e).

Titlu dependent Titlu care în sine este insuficient pentru a identifica o resursă
bibliografică şi care se foloseşte împreună cu un titlu comun.
Exemple de titluri dependente: titluri de secţiuni, unele titluri de
suplimente sau insert/inset-uri şi unele titluri de subserii.

Titlu de paragraf Titlul unei resurse bibliografice care apare la începutul primei
pagini a textului.

Titlu de secţiune Titlu specific unei secţiuni şi care serveşte la distingerea unei părţi
dintr-un grup de resurse bibliografice înrudite care au titlu comun.
Titlul de secţiune este dependent de titlul comun când este vorba
de identificarea unei resurse, fie că este distinctă sau nu.

Titlu independent Titlu suficient în sine pentru a identifica o resursă bibliografică.

Titlu paralel Titlu propriu zis în altă limbă şi/sau scriere prezentat ca echivalent
al titlului propriu zis. Titlurile paralele apar, de asemenea, în
legătură cu titlurile propriu zise din menţiunile de serie/subserie.

Titlu pe copertă Titlu tipărit pe coperta-faţă (originală) a resursei bibliografice.

Titlu propriu zis Titlul principal al unei resurse bibliografice, adică titlul unei
resurse bibliografice în forma în care apare pe pagina de titlu sau
substituentul acesteia. Titlul propriu zis include orice titlu
alternativ, dar exclude titlurile paralele şi informaţiile la titlu. În
cazul unei secţiuni sau al unor suplimente şi titluri de subserie,
titlul propriu zis poate consta din două sau mai multe părţi: titlul
comun (sau titlul resursei bibliografice principale sau titlul seriei
principale), titlul dependent şi desemnarea titlului dependent (vezi
şi Titlu comun, Titlu dependent, Desemnarea titlului dependent).

URL (Uniform Adresă de sistem care localizează o resursă electronică într-o reţea
Resource Locator) informatizată. Un URL constă într-un identificator de serviciu
Internet urmat de un anumit protocol folosit pentru a obţine resursa
dorită (de exemplu http://www.ieee.org/) (vezi şi Site World Wide
Web).

Utilizarea iniţialelor Preluarea literelor iniţiale ale numelui unei organizaţii sau altei
entităţi sau ale oricărui grup de cuvinte (vezi şi Acronim).

World Wide Web Serviciu Internet care leagă documente prin intermediul
tehnologiei hypertext. Legăturile sub formă de cuvinte, URL-uri

19
etc. servesc la descoperirea şi accesarea documentelor stocate în
Internet (vezi şi URL).

Ziar Serial editat la intervale precise şi frecvente, de obicei zilnic,


săptămânal sau bisăptămânal şi care prezintă evenimente şi
comentează subiecte de interes general curent.

Zona Secţiune majoră a descrierii bibliografice, cuprinzând date de o


anumită categorie sau set de categorii.

20
0.3 Privire comparativă asupra ISBD (G), şi ISBD (CR) şi ISSN
0.3.1 Schema ISBD (G)
0.3.2 Schema ISBD (CR)
0.3.3 Comparaţie între ISBD (CR) şi ISSN

0.3.1 Schema ISBD (G)

Zona Punctuaţia recomandată Elementul


care precede (sau
încadrează) elementele

Notă: Fiecare zonă, cu excepţia zonei 1, este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu
(. - ).

1. Zona titlului şi a 1.1 Titlu propriu zis


menţiunii de [] 1.2 Desemnarea generală a
responsabilitate materialului
= 1.3 Titlu paralel
: 1.4 Informaţii la titlu
1.5 Menţiuni de responsabilitate
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune

2. Zona ediţiei 2.1 Menţiunea de ediţie


= 2.2 Menţiunea paralelă de ediţie
2.3 Menţiuni de responsabilitate
referitoare la ediţie
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune
, 2.4 Menţiunea suplimentară de
ediţie
2.5 Menţiuni de responsabilitate
referitoare la menţiunea
suplimentară de ediţie
/ Prima menţiune
; Următoarea menţiune

3. Zona materialului

21
specific (sau a
tipului de publicare)

4. Zona publicării,
difuzării etc. 4.1 Locul de publicare, difuzare etc.
Primul loc
; Următorul loc
: 4.2 Numele editorului, difuzorului
etc.
[] 4.3 Menţiunea funcţiei difuzorului
, 4.4 Data publicării, difuzării etc.
( 4.5 Locul producerii
: 4.6 Numele producătorului
,) 4.7 Data producerii

5. Zona descrierii 5.1 Desemnarea specifică a


fizice materialului şi extinderea
documentului
: 5.2 Alte detalii fizice
; 5.3 Dimensiunile documentului
+ 5.4 Menţiunea materialului
însoţitor
6. Zona seriei 6.1 Titlul propriu zis al seriei sau
subseriei
= 6.2 Titlul paralel al seriei sau
Notă: O menţiune subseriei
a seriei se include : 6.3 Informaţii la titlul seriei sau
între paranteze. Subseriei
Când există două 6.4 Menţiuni de responsabilitate
sau mai multe referitore la serie sau subserie
menţiuni de serie, / Prima menţiune
fiecare se include ; Următoarea menţiune
între paranteze , 6.5 Numărul Standard Internaţional
pentru Seriale al seriei sau
subseriei
; 6.6 Numerotarea în cadrul seriei
sau subseriei

7. Zona notelor

8. Zona numărului
standard (sau
alternativa) şi
termenii de
disponibilizare 8.1 Numărul standard (sau
alternativa)

22
= 8.2 Titlul cheie
: 8.3 Termenii de disponibilizare
şi/sau preţul
() 8.4 Calificarea (în diverse poziţii)

0.3.2 Schema ISBD (CR)

Note generale referitoare la schema ISBD (CR)

A. Elementele opţionale sunt marcate ca atare (vezi 0.1.3).

B. Elementele precedate de un asterisc pot fi repetate ori de câte ori este necesar.

C. Zonele 6 (a seriei), 7 (a notelor) şi 8 (a numărului standard etc.) pot fi repetate ori de


câte ori este necesar.

D. În cadrul schemei, termenii “prima menţiune…”, “următoarea menţiune…” şi alţii


asemănători indică ordinea în care se transcriu aceste menţiuni, neavând altă
conotaţie.

E. Ori de câte ori informaţiile asociate de regulă unei zone sau element apar în resursa în
continuare ca făcând parte dintr-o altă zonă sau element, acestea se transcriu ca atare.

Zona Punctuaţia recomandată Elementul


care precede (sau
încadrează) elementele

Notă: Fiecare zonă, cu excepţia zonei 1, este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu
(. - ).

1. Zona titlului şi a 1.1 Titlu propriu zis


menţiunii de [] 1.2 Desemnarea generală a
responsabilitate materialului (opţional)
= *1.3 Titlu paralel
: *1.4 Informaţii la titlu
1.5 Menţiuni de responsabilitate
/ Prima menţiune
; *Următoarea menţiune

2. Zona ediţiei 2.1 Menţiunea de ediţie


= *2.2 Menţiunea paralelă de ediţie
(opţional)

23
2.3 Menţiuni de responsabilitate
referitoare la ediţie
/ Prima menţiune
; *Următoarea menţiune
, *2.4 Menţiunea suplimentară de
ediţie
2.5 Menţiuni de responsabilitate
referitoare la menţiunea
suplimentară de ediţie
/ Prima menţiune
; *Următoarea menţiune

3. Zona materialului
specific (sau a
tipului de publicare) 3.1 Numerotare
*3.2 Alte date unice pentru o
anumită categorie de material
documentar sau tipul publicării

4. Zona publicării,
difuzării etc. 4.1 Locul de publicare, difuzare etc.
Primul loc
; *Următorul loc
: *4.2 Numele editorului, difuzorului
etc.
[] *4.3 Menţiunea funcţiei difuzorului
, 4.4 Data publicării, difuzării etc.
( *4.5 Locul producerii
: *4.6 Numele producătorului
,) 4.7 Data producerii

5. Zona descrierii 5.1 Desemnarea specifică a


fizice materialului şi extinderea
documentului
: 5.2 Alte detalii fizice
; 5.3 Dimensiunile documentului
*+ 5.4 Menţiunea materialului
însoţitor (opţional)

6. Zona seriei 6.1 Titlul propriu zis al seriei sau


subseriei
= *6.2 Titlul paralel al seriei sau
Notă: O menţiune subseriei
a seriei se include : *6.3 Informaţii la titlul seriei sau
între paranteze. Subseriei
Când există două 6.4 Menţiuni de responsabilitate

24
sau mai multe referitore la serie sau subserie
menţiuni de serie, / Prima menţiune
fiecare se include ; *Următoarea menţiune
între paranteze , 6.5 Numărul Standard Internaţional
pentru Seriale al seriei sau
subseriei
; 6.6 Numerotarea în cadrul seriei
sau subseriei

7. Zona notelor

8. Zona numărului
standard (sau
alternativa) şi
termenii de
disponibilizare *8.1 Numărul standard (sau
alternativa)
= 8.2 Titlul cheie
: *8.3 Termenii de disponibilizare
şi/sau preţul (opţional)
() *8.4 Calificarea (în diverse poziţii)
(opţional)

0.3.3 Comparaţie între ISBD (CR) şi ISSN

ISBD (CR) – cele mai importante elemente Date bibliografice ISSN3

Zona 1 Titlul propriu zis Titlu cheie sau prima parte a titlului
cheie
Titlu (-uri) paralele Titlu (-uri) paralele
Informaţii la titlu -4
Menţiunea de responsabilitate Numele editorului colectivitate5

Zona 2 Menţiunea de ediţie -6

Zona 3 Numerotarea -7

Zona 4 Locul publicării Locul publicării

3
Datele scrise cu caractere italice sunt obligatorii numai dacă sunt aplicabile.
4
Informaţiile la titlu nu se menţionează decât dacă este vorba de forma completă a titlului propriu zis care
constă într-un acronim sau set de iniţiale.
5
Numele editorului colectivitate cuprins într-un titlu cheie sau în câmpul respectiv al unei înregistrări
ISSN poate echivala cu o menţiune de responsabilitate.
6
Dacă este aplicabilă se acceptă numai sub forma unui calificativ în cadrul titlului cheie.
7
În cazul serialelor curente se menţionează data primei apariţii; în cazul serialelor care şi-au încetat apariţia
se menţionează prima şi ultima dată de apariţie. Aceste date nu reprezintă neapărat perioada în care au
apărut; unele centre ISSN indică în schimb data publicării.

25
Numele editorului Numele editorului
Data publicării Data publicării8

Zona 5 Dimensiuni -9

Zona 6 Titlul propriu zis al seriei Titlul cheie al seriei


ISSN-ul seriei ISSN-ul seriei
Titlul propriu zis al subseriei Titlul cheie al subseriei
ISSN-ul subseriei ISSN-ul subseriei

Zona 7 Istoric bibliografic Istoric bibliografic

Zona 8 ISSN ISSN


Titlu cheie Titlu cheie10

0.3.3.1 Dincolo de ceea ce se observă în precedenta schemă comparativă între


ISBD(CR) şi elementele ISSN, textul ISBD (CR) este rezultatul unui efort consistent de a
reduce diferenţele dintre cele două. Ar trebui notat în acest sens că felul în care tratează
ISBD (CR) titlurile comune/de secţiune, titlurile seriilor/subseriilor şi pe cele ale
resurselor în continuare principale/suplimentelor sau titlurile inset-urilor este strâns legat
de regulile ISSN-ului actual, inclusiv în ceea ce priveşte detaliile de terminologie şi, mai
mult, conceptele acoperite de termenii conţinuţi în Manualul ISSN. Natura complexă a
diferitelor cazuri de titluri comune/de secţiune, titluri de serie/subserie, în special atunci
când sunt preluate din ISSN în ISBD (CR), necesită o atenţie sporită (vezi şi 0.2 Definiţii
ale titlului comun, titlului dependent, secţiunii, subseriei şi suplimentului.

A. Resursele în continuare pe secţiuni sunt tratate după cum urmează: un titlu de


secţiune, distinct sau nu, este întotdeauna dependent de titlul comun al tuturor secţiunilor,
numit “titlu comun”. Titlul secţiunii este un titlu dependent şi se subordonează titlului
comun. Combinaţia dintre cele două formează titlul propriu zis. Titlul comun nu
reprezintă o entitate bibliografică separată; nu există resurse care conţin doar titlu comun.

B. Dacă o resursă în continuare este subserie a alteia, ea poate sau nu să aibă un titlu
dependent de cel al seriei principale. Un titlu distinct, independent, al subseriei se
înregistrează ca titlu propriu zis. Un titlu de subserie nedistinct se subordonează titlului
seriei principale. În acest ultim caz, titlul seriei principale este “titlul comun”, iar titlul de
subserie nedistinct devine titlu dependent. Combinaţia dintre cele două formează titlul
propriu zis. O condiţie esenţială a subseriei este ca o serie principală cu titlu şi
numerotare proprii să existe complet independent de subserie. Atât seria principală, cât şi
subseria sunt entităţi bibliografice separate.

8
Se menţionează numai în cazul retipăririlor când data publicării diferă considerabil de data originală de
apariţie.
9
Zona este folosită numai în anumite condiţii.
10
Acestea, fiind cele mai importante date de identificare a resurselor în continuare, se transcriu într-o
înregistrare ISSN ca primele două elemente.

26
C. Suplimentele sau inset-urile resurselor în continuare, deşi reprezintă o categorie
de resurse în continuare oarecum diferită de suberii, sunt tratate în acelaşi mod.
Titlurile independente se înregistrează ca titluri propriu zise, în timp ce titlurile
dependente se subordonează titlului resursei în continuare principale. În sfârşit,
pentru simplificarea limbajului folosit în ISBD (CR), sintagmele “Desemnarea
titlului dependent” şi “Titlu dependent” ar trebui asociate, după caz, desemnării
şi/sau titlului secţiunii, desemnării subseriei şi/sau titlului dependent al subseriei
sau unui titlu dependent de supliment sau inset. La fel, sintagma “Titlu comun” ar
trebui, de asemenea, înţeleasă ca referindu-se la titlul seriei principale sau la titlul
resursei în continuare principale.

0.4 Regimul semnelor de punctuaţie

0.4.1 Fiecare element al descrierii, cu excepţia primului element al zonei 1, este fie
precedat, fie încadrat de semnele de punctuaţie specifice (vezi 0.4.3 pentru alte excepţii).
Semnul de punctuaţie specific este precedat şi urmat de un spaţiu, cu excepţia virgulei (, )
şi a punctului (. ) care sunt doar urmate de un spaţiu (vezi 0.4.7). Includerea altor semn de
punctuaţie rămâne la latitudinea agenţiei bibliografice naţionale sau a organizaţiei
catalogatoare (spaţierea înainte sau după o astfel de punctuaţie). Punctuaţia ISBD se
păstrează chiar dacă se ajunge la dublarea semnelor (dar vezi 0.4.7). Pentru punctuaţia
scrierilor de la dreapta la stânga vezi 0.4.11.

0.4.2 Parantezele, cele rotunde (( )) şi cele pătrate ([ ]) (vezi 0.4.8), vor fi tratate ca un
singur simbol de punctuaţie: spaţiul care le precede se află înaintea primei paranteze, iar
cel care le urmează se află după cea de-a doua paranteză (dar vezi 0.10). Dacă
parantezele sunt precedate sau urmate de semne de punctuaţie care se termină sau încep
cu un spaţiu, se păstrează un singur spaţiu.

Ex. . - #[S. l.]#:Editura


nu. -##[S. l.]##:Editura
Comentariu editorial: Caracterul “#” este folosit în acest exemplu
doar pentru a indica spaţierea, el neapărând în realitate într-o
înregistrare bibliografică.

0.4.3 Fiecare zonă a ISBD-urilor, alta decât zona 1, este precedată de un punct, spaţiu,
linie, spaţiu (. - ), cu excepţia cazului când acea zonă este clar separată de cea precedentă
prin paragrafiere, caractere tipografice sau rând intrat, caz în care punct, spaţiu, linie,
spaţiu pot fi omise sau înlocuite de un punct (. ) plasat la sfârşitul zonei precedente.

0.4.4 Când primul element al unei zone nu apare într-o descriere, semnul de punctuaţie
specific primului element prezent se înlocuieşte cu punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - )
înaintea zonei.

0.4.5 Dacă o zonă se repetă, fiecare repetare este precedată de punct, spaţiu, linie,

27
spaţiu (. - ), cu excepţia (a) situaţiei descrise la 0.4.3 şi (b) a situaţiei zonei 6, Regulile de
punctuaţie B-C pentru menţiuni multiple de colecţie.

0.4.6 Când un element se repetă, fiecare repetare este precedată de semnul de


punctuaţie specific elementului.

0.4.7 Dacă un element se termină cu un punct, iar semnul de punctuaţie al elementului


care urmează începe cu un punct, se păstrează doar unul dintre puncte.

Ex. 3rd ed. –


nu 3rd ed.. –

And then…- 4th ed.


nu And then…. – 4th ed.

0.4.8 Trei semne de punctuaţie pot fi folosite în toate sau în majoritatea zonelor:

A. Parantezele pătrate ([ ]) sunt desemnate să încadreze anumite elemente din zona 1


(vezi 1.2) şi zona 4 (vezi 4.3). Parantezele pătrate încadrează informaţiile preluate din
afara surselor de informare recomandate (vezi 0.5.4) şi intervenţiile făcute în cadrul
descrierii (vezi 0.6, 0.7, 0.10, 0.11).

Când, în cadrul aceleiaşi zone, elemente succesive sunt obţinute din alte surse decât cele
recomandate, acestea se includ între paranteze pătrate, cu excepţia cazului în care unul
dintre elemente reprezintă desemnarea materialului general care este aşezată întotdeauna
între paranteze drepte proprii. Când elementele succesive se află în zone diferite, fiecare
element se aşează între paranteze drepte separate.

Ex. . – [S. l. : s. n.]


nu . – [S. l] : [s. n.]

. – [2nd ed.]. – [S. l. : s. n.]

B. Semnele de omisiune, respectiv punctele de suspensie (…), indică omiterea unei părţi
a unui element (vezi 0.7.1, 0.7.2).

C. Parantezele rotunde (( )) sunt semnele de punctuaţie destinate a include fiecare


menţiune de serie în zona 6, anumite elemente din zona 4 şi informaţii despre anumite
elemente din zonele 5 şi 8.

În zona 5 (vezi5.4) este recomandat un singur semn de punctuaţie, semnul plus (+)
precedat şi urmat de un spaţiu.

0.4.9 Dacă într-o zonă sau într-un element aceeaşi informaţie apare în două sau mai
multe limbi şi/sau scrieri, se aplică următoarele reguli:

28
Când un element este înregistrat în două sau mai multe limbi şi/sau scrieri, informaţiile în
fiecare nouă limbă şi/sau scriere sunt precedate de spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu (=).

Când, în cadrul unei singure zone, două sau mai multe elemente sunt înregistrate în două
sau mai multe limbi şi/sau scrieri, elementele în fiecare limbă şi/sau scriere se
menţionează împreună cu punctuaţia corespunzătoare plasată înaintea fiecărui element.
Întregul grup de elemente pentru prima limbă şi/sau scriere înregistrată este precedat de
punctuaţia corespunzătoare primului element, iar fiecare grup următor este precedat de
spaţiu, semnul egalit ăţii, spaţiu ( = ).

0.4.10 O zonă sau un element care nu sunt specifice unei resurse în continuare nu se
includ în descriere. Punctuaţia recomandată care încadrează o astfel de zonă sau
element se va omite, de asemenea.

0.4.11 Când informaţiile sunt menţionate în scrieri de la dreapta la stânga, virgulele şi


punct şi virgulele utilizate ca semne de punctuaţie recomandate se inversează conform
stilului scrierii. În mod asemănător, combinaţia punct, spaţiu, linie, spaţiu se citeşte de la
dreapta la stânga, iar sensul de deschidere/închidere a parantezelor rotunde şi drepte se
inversează. Linia oblică şi grupurile de numerale arabe neinversate în astfel de scrieri
rămân neschimbate acolo unde apar.

Vezi Anexa B pentru regimul informaţiilor menţionate atât în scrieri de la stânga la


dreapta, cât şi în cele de la stânga la dreapta.

Modelul complet al folosirii semnelor de punctuaţie pentru fiecare zonă este plasat la
începutul acesteia.

0.5 Surse de informare

0.5.1 Baza descrierii

0.5.1.1 Seriale

Baza descrierii este primul număr sau parte sau, în lipsa acestuia, cel mai vechi număr
sau parte disponibile. În general se preferă primul (sau cel mai vechi) număr sau parte
unei surse asociate întregului serial sau mai multor numere sau părţi.

Zona Baza descrierii

1. Titlul şi menţiunea de responsabilitate Primul sau cel mai vechi număr sau parte

2. Ediţia Primul sau cel mai vechi număr sau parte

3. Numerotare Primele sau cele mai vechi numere sau părţi


pentru fiecare sistem sau secvenţă

29
4. Publicare, difuzare etc.
Locul şi editorul, difuzorul etc. Primul sau cel mai vechi număr sau parte
Locul şi producătorul Primul sau cel mai vechi număr sau parte
Date Primele şi/sau ultimele numere sau părţi

5. Descrierea fizică Toate numerele sau părţile

6. Seria Toate numerele sau părţile

7. Note Toate numerele sau părţile şi oricare altă


sursă

8. Numărul standard (sau alternativa) Toate numerele sau părţile şi oricare altă
şi termenii de disponibilizare sursă

0.5.1.2 Resurse integrate

Baza descrierii o constituie reeditarea resursei integrate, cu excepţia primei publicări.

Zona Baza descrierii

1. Titlul şi menţiunea de responsabilitate Reeditarea curentă

2. Ediţia Reeditarea curentă

3. Material specific Nu se foloseşte

4. Publicare, difuzare etc.


Locul şi editorul, difuzorul etc. Reeditarea curentă
Locul şi producătorul Reeditarea curentă
Date Primele şi/sau ultimele reeditări

5. Descrierea fizică Reeditarea curentă

6. Seria Reeditarea curentă

7. Note Toate reeditările şi oricare altă sursă

8. Numărul standard (sau alternativa)


şi termenii de disponibilizare Toate reeditările şi oricare altă sursă

0.5.2 Sursa principală pentru resurse tipărite

30
0.5.2.1 Sursa principală de informare este pagina de titlu11 sau substituentul acesteia.
substituentul paginii de titlu pentru o resursă în continuare fără pagină de titlu este (în
ordinea preferinţelor):

A. Pagina analitică de titlu, coperta, primul titlu al textului, căsuţa editorială,


paginile editoriale, colofonul;

B. Alte informaţii plasate pe supracopertă, la începutul şi sfârşitul paginilor de


text (cum ar colontitlul);

C. corpul resursei în continuare: prefeţe, table de materii, text, anexe etc.;

D. surse de referinţă din afara resursei în continuare şi neasociate cu aceasta (de


ex. bibliografii, liste de edituri).

Dacă informaţiile care apar de obicei pe pagina de titlu sunt plasate pe filele liminare,
repetate sau nu, ambele pagini se tratează ca pagină de titlu.

0.5.2.2 În cazul resurselor în continuare cu caractere neromane unde detaliile


bibliografice complete sunt menţionate în colofon, există anumite situaţii în care
fila presupusă ca pagină de titlu şi care poartă titlul propriu zis nu trebuie
considerată pagină de titlu în următoarele situaţii:

A. fila conţine doar titlul propriu zis asemenea paginii de “titlu fals”;

B. fila conţine titlul propriu zis însoţit sau nu de alte informaţii bibliografice,
într-o versiune caligrafică (detaliile bibliografice complete din colofon fiind
menţionate în caractere chinezeşti convenţionale aşa cum sunt folosite în
tipăriturile chinezeşti, japoneze şi coreene moderne);

C. fila conţine numai versiunea într-o limbă occidentală a titlului şi/sau detaliilor
de publicare.

În fiecare dintre aceste cazuri, colofonul este prima opţiune în alegerea substituentului
paginii de titlu.

0.5.3 Sursa principală pentru resursele netipărite

Se ţine cont de instrucţiunile pentru determinarea sursei principale de informare din


ISBD-ul corespunzător tipului de material.

11
Pagina de titlu înseamnă inclusiv substituentul ei în cazul publicaţiilor fără pagină de titlu. Acest sens
este subînţeles ori de câte ori este folosită sintagma “pagină de titlu” în cadrul acestei lucrări. Pentru
resursele în continuare stocate pe categorii speciale de materiale va fi consultat ISBD-ul corespunzător în
vederea depistării surselor de informare recomandate. De exemplu, pentru un serial cartografic se utilizează
ISBD (CM), pentru un serial audio, ISBD (NBM).

31
0.5.4 Surse de informare recomandate
Informaţiile folosite pentru descrierea unui număr sau parte a unei resurse în continuare
se preiau din anumite surse conform unei ordini recomandate. Pentru resursele în
continuare pe categorii speciale de materiale se consultă ISBD-ul corespunzător pentru
sursele recomandate (de exemplu, pentru un serial audio se foloseşte
ISBD (NBM)). Pentru serialele electronice cu acces direct se iau în considerare purtătorul
fizic sau etichetele acestuia.

Dacă elementele de date pentru zonele 1 şi 2 sunt preluate din surse diferite (pagina de
titlu + coperta sau coperta + colofonul etc.) sursa se selectează conform ordinii preferate
a surselor (vezi mai jos) şi se transcrie forma de acolo; după caz, se urmează ordinea
succesiunii informaţiilor din acea sursă.

Pentru zonele 3, 4 şi 6 se recomandă surse multiple aşa încât “sursa recomandată” devine
o combinaţie de surse. Dacă elementele de date pentru aceste zone sunt depistate în surse
diferite, se selectează sursa în conformitate cu ordinea preferată a surselor (vezi mai jos)
şi se transcrie forma de acolo; după caz, se urmează ordinea succesiunii informaţiilor din
acea sursă.

Informaţiile preluate din alte surse decât cea recomandată pentru acea zonă se încadrează
între paranteze drepte ([ ]) dacă se transcriu ca parte a zonei. Principiul încadrării între
paranteze drepte a informaţiilor referitoare la substituentul paginii de titlu când o resursă
în continuare nu are pagină de titlu este acelaşi ca şi în cazul resurselor în continuare care
au pagină de titlu. Informaţiile pot fi menţionate şi în zona 7. Pentru secţiunile specifice
ISBD (CR) există recomandări corespunzătoare.

Zona Sursa de informare recomandată

1. Titlul şi menţiunea de responsabilitate Pagina de titlu

2. Ediţia Pagina de titlu, alte informaţii introductive,


colofonul

3. Numerotarea Resursa în continuare în ansamblu,


bibliografii naţionale

4. Publicare, difuzare etc. Resursa în continuare în ansamblu

5. Descrierea fizică Resursa în continuare în ansamblu

6. Seria Pagina de titlu a seriei, pagina analitică de


titlu, coperta, primul titlu al textului, căsuţa
editorială, paginile editoriale, colofonul,
restul resursei în continuare

7. Note Orice sursă

32
8. Numărul standard (sau alternativa)
şi termenii de disponibilizare Orice sursă

Sursa (-ele) recomandată (-e) pentru fiecare zonă este evidenţiată, de asemenea, la
începutul fiecărei zone după regimul semnelor de punctuaţie.

0.6 Limba şi scrierea descrierii

Elementele din zonele 1, 2, 3, 4 şi 6 se transcriu, de regulă, din resursa în continuare şi,


de aceea, oriunde sunt utilizabile, se păstrează în limba (-ile) şi/sau scrierea (-ile) în care
apar acolo. Interpolările din aceste zone se încadrează între paranteze drepte şi se
menţionează în limba şi/sau scrierea din acea parte a descrierii, cu excepţia:

prescurtărilor recomandate (vezi 0.7) şi interpolărilor recomandate (vezi 0.10,


0.11);
desemnării generale a materialului (vezi 1.2) şi a menţiunii funcţiei difuzorului
(vezi 4.3) care, când sunt menţionate, se transcriu în limba şi/sau scrierea aleasă
de agenţia bibliografică naţională sau de alte agenţii de catalogare.

Termenii folosiţi în zonele 5, 7 şi 8 nu se include între paranteze drepte şi se menţionează


în limba şi/sau scrierea aleasă de agenţia bibliografică naţională sau de alte agenţii de
catalogare, cu excepţia cazurilor:

când titlurile citate sunt menţionate în zona 7;

când citatele sunt menţionate în zona 7;

când titlul cheie este menţionat în zona 8.

Descrierea resurselor în continuare în alte scrieri decât cea folosită de agenţia


bibliografică naţională sau de alte agenţii de catalogare poate fi, dacă se consideră
necesar, transliterată sau transcrisă fără paranteze drepte în scrierea folosită de agenţie.

0.7 Prescurtări şi abrevieri

0.7.1 În cazuri excepţionale este permisă prescurtarea anumitor elemente ale descrierii
(de exemplu, un titlu propriu zis care include o dată sau un număr care variază de la un
număr la altul). În astfel de cazuri omisiunea se indică prin puncte de suspensie.

0.7.2 În cazul abrevierii unei singure menţiuni de responsabilitate constând în numele


câtorva persoane sau colectivităţi (vezi 1.5.5.3), omisiunea se indică prin puncte
de suspensie şi prin adăugarea abrevierii recomandate “et. al.” (=et alii, şi alţii)

33
sau, pentru înregistrările în scrieri neromane, echivalentul acesteia în acea scriere.
Abrevierea se include între paranteze drepte.

0.7.3 Alte abrevieri sunt menţionate în recomandările specifice (de exemplu, 4.1.15).

0.7.4 Diversele recomandări din cadrul ISBD-urilor folosesc sintagma “abrevieri


standard” (de exemplu, în menţiunea de ediţie vezi 2.1.2) fără a se specifica formele
abrevierilor de urmat. Aceste abrevieri nu sunt recomandate, fiind indicată folosirea ISO
832 Information and Documentation – Bibliographic Description and References – Rules
for the Abbreviation of Bibliographic Terms sau a altor standarde naţionale similare.

Abrevierile folosite în cadrul ISBD-urilor în exemple, altele decât cele prevăzute mai sus
la 0.7.2 şi 0.7.3, sunt ilustrative şi nu recomandate.

0.7.5 Exceptând prescurtările şi abrevierile recomandate sau permise, transcrierea


datelor în zonele 1, 2, 3 şi 6 nu va conţine prescurtări decât dacă acestea sunt incluse în
sursă.

0.8 Regimul majusculelor

În general, prima literă a primului cuvânt al fiecărei zone trebuie să fie majusculă; prima
literă a primului cuvânt al unor elemente (de exemplu desemnarea generală a
amterialului, titlul paralel, titlul alternativ, titlul secţiunii) trebuie, de asemenea, să fie
majusculă. Alte majuscule se folosesc conform uzanţelor din limba (-ile) şi/sau scrierea (-
ile) folosite în descriere (vezi 0.6). Când descrierea conţine text în mai multe limbi şi/sau
scrieri, fiecare va respecta regimul majusculelor specific acelei limbi şi/sau scrieri chiar
dacă acest lucru contrastează cu regimul majusculelor folosit în corpul descrierii.

0.9 Exemple

Exemplele cuprinse în ISBD-uri sunt doar ilustrative, fără valoare de recomandare, cu


excepţia cazului în care se precizează că trebuie respectată exact acea formă. Cele mai
multe exemple se bazează pe descrierea unor resurse bibliografice reale, dar au fost
incluse şi unele exemple fictive.

În textul englezesc al ISBD-urilor, termenii folosiţi şi cuvintele sau sintagmele ataşate


exemplelor pentru zonele 5, 7 şi 8 sunt în limba engleză. Se presupune că în textele
traduse ale ISBD-urilor astfel de termeni şi cuvinte sau sintagme vor fi transcrise în limba
traducerii.

0.10 Greşelile de tipar

Cu excepţia titlului propriu zis (vezi 1.1.5.1), erorile de tipar sau cuvintele ortografiate
greşit se transcriu aşa cum apar în resursa bibliografică. Ele pot fi urmate de “sic” între
paranteze drepte, precedat şi urmat de un spaţiu ([sic]). Poate fi, de asemenea, adăugată
versiunea corectă între paranteze drepte şi precedată de i. e. (=id est, adică) sau

34
echivalentul în altă limbă şi/sau scriere. Literele sau numerele omise din cuvintele sau
datele scrise greşit pot fi incluse între paranteze drepte (de data aceasta fără a fi precedate
sau urmate de un spaţiu).

0.11 Simboluri etc.

Un simbol sau altă imagine care nu poate fi reprodusă cu mijloacele disponibile (de
regulă caractere care nu sunt nici numerice, nici alfabetice) se înlocuieşte cu propria
descriere sau echivalentul în litere sau cuvinte, după caz. Partea substituită se include
între paranteze drepte şi, dacă se consideră necesar, se concepe o notă explicativă.

Ex. [3rd ed.]


Notă: Informaţiile referitoare la ediţie sunt reprezentate pe pagina de titlu
prin trei steluţe.

0.12 Modificări care determină o descriere nouă

0.12.1 Modificări importante ale titlului propriu zis al serialui. In cazul serialelor,
modificările semnificative ale titlului propriu zis determină o descriere nouă..
Următoarele tipuri de modificări sunt considerate importante:

0.12.1.1 Când oricare dintre primele cinci cuvinte (primele şase dacă titlul începe
cu un articol) ale titlului suferă adăugiri, suprimări, schimbări sau reordonări, cu excepţia
situaţiilor indicate mai jos (vezi 0.13.1);

Energy policy and conservation biennial report


devine Energy policy and conservation report

Mеталлургия и технология
devine Mеталлургия и машиностроение

New notes
devine Upstream journal

La recherche aéronautique
devine La recherche aérospatiale

Le petit bleu
devine Le petit bleu des Côtes-d’Armor

Scene
devine TV 2

IFLANET unplugged
devine IFLA CD…

35
0.12.1.2 Când adăugirea, suprimarea sau schimbarea apar după primele cinci
cuvinte (primele şase dacă titlul începe cu un articol) şi modifică sensul titlului
sau indică un subiect diferit;

The best bed & breakfasts in the world


devine The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
Comentariu editorial: Indică un subiect diferit

Dar Report on the high-level radioactive waste activities conducted


under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
nu devine Report on the high-level radioactive waste activities conducted
under Minnesota Statutes 116C.712

0.12.1.3 Când numele unei instituţii conţinut în titlu se modifică, exceptând


situaţiile de mai jos (vezi 0.13.1.5).

The register of the Kentucky State Historical Society


devine The Register of the Kentucky Historical Society

NFCR Cancer Research Association symposia


devine Association for International Cancer Research symposia

0.12.2 Alte modificări importante suferite de seriale. Pentru seriale este


nevoie, de asemenea, de o nouă descriere în următoarele situaţii:

0.12.2.1 Când titlul propriu zis este un termen generic, iar editorul îşi schimbă
numele (cu excepţia situaţiei de mai jos; vezi 0.13.1.5 pentru modificări minore ale
numelui editorului care nu necesită o nouă descriere) sau serialul este editat de o altă
instituţie;

Symposium series / Society for Applied Bacteriology


devine Symposium series / Society for Applied Microbiology

0.12.2.2 Când menţiunea de ediţie se modifică şi indică o schimbare importantă a


ariei de acoperire a serialului;

Transportation directory. New England edition


devine Transportation directory. Eastern edition

0.12.2.3 Când se modifică suportul fizic;

New Zealand national bibliography


Comentariu editorial: Editat numai pe hârtie
devine: New Zealand national bibliography

36
Comentariu editorial: Editat numai pe microfişe

MacInTax deluxe
Comentariu editorial: Editat pe dischetă de 3 1/2 in.
devine MacInTax deluxe
Comentariu editorial: Editat pe CD-ROM

0.12.2.4 Când titlurile până la un moment dat dependente devin independente;

Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology


devine Norwegian journal of entomology

0.12.2.5 Când un serial este cumulat, iar cumulările poartă acelaşi nume ca şi
numerele iniţiale, sunt în aceeaşi limbă şi conţinutul cumulărilor este semnificativ diferit
(de exemplu când conţinutul unui index trimestrial este transferat într-o singură ordonare
alfabetică anuală);

Reader’s guide to periodical literature


Comentariu editorial: Editat în numere cumulate anuale sau mai puţin
frecvente, cu numerotare separată de cea a numerelor bilunare etc.

0.12.2.6 Când un serial apare prin fuzionarea a două sau mai multor alte seriale
(vezi 7.2.4.5);

Archivio di ottalmologia
ş i Rassegna italiana di ottalmologia
formează Archivio e rassegna italiana di ottalmologia

0.12.2.7 Când două sau mai multe seriale se formează pin scindarea unui serial
(vezi 7.2.4.6).

Geografi i Bergen
devine Geografi i Bergen. Serie A
şi Geografi i Bergen. Serie B

0.12.3 Modificări importante ale resurselor integrate. Pentru resursele


integrate se alcătuieşte o nouă descriere în următoarele cazuri:

0.12.3.1 Când menţiune de ediţie se modifică şi indică o schimbare a ariei de


acoperire a resursei;

Manual of forestry management practices. Canadian edition


devine Manual of forestry management practices. North American edition

0.12.3.2 Când se modifică suportul fizic;

37
Cuadernos de historia medieval
(Print version)
devine Cuadernos de historia medieval
(Online version)

0.12.3.3 Când o resursă apare prin fuzionarea a două sau mai multor alte resurse
(vezi 7.2.4.5);

USMARC format for bibliographic data


şi Canadian MARC communication format for bibliographic data
formează MARC 21 format for bibliographic data

0.12.3.4 Când două sau mai multe resurse se formează prin scindarea unei resurse
(vezi 7.2.4.6).

0.13 Modificări care nu determină o descriere nouă

0.13.1 Modificări minore ale titlului propriu zis al serialului. Pentru seriale, dacă un titlu
propriu zis suferă modificări minore ultimul titlu se menţionează într-o notă (vezi
7.1.1.5.1). Următoarele tipuri de modificări sunt considerate minore:

0.13.1.1 Modificarea se produce la nivelul reprezentării unui cuvânt sau unor


cuvinte, de exemplu:

o ortografiere diferită

Statistik aarbog for kongeriget Norge


devine Statistik årbok for kogeriget Norge

Labour history
devine Labor history

Lakeland lib*arian
devine Lakeland librarian

cuvinte prescurtate, semne sau simboluri (de exemplu “&”) transpuse în litere şi
invers

Accommodations and travel services


devine Accommodations & travel services

Ga. peach statistics


devine Georgia peach statistics

38
St. Paul pioneer press
devine Saint Paul pioneer press

Oxf. Hist. Soc.


devine Oxford Historical Society

numerale arabe vs. numerale romane

XXe siècle
devine 20e siècle

numere sau date în cifre sau litere

Four wheel fun


devine 4 wheel fun

XX century
devine Twentieth century

cuvinte compuse cu sau fără liniuţă de unire

Year-book of the…
devine Year book of the…

cuvinte compuse scrise într-un cuvânt sau două, cu liniuţă de unire sau nu

Openhouse
devine Open house

0.13.1.2 Modificarea priveşte un acronim, o siglă preferate formei desfăşurate (vezi


şi 1.1.3.3);

Research in technological adaptation


devine RITA

0.13.1.3 Modificarea provine din flexionarea unui cuvânt, de exemplu de la


singular la plural;

Fishery report
devine Fisheries report

Research studies
devine Research study

0.13.1.4 Modificarea constă în adăugarea, suprimarea sau schimbarea articolelor,


prepoziţiilor şi conjuncţiilor prezente în titlu;

39
Fiscal survey of the states
devine The fiscal survey of states

0.13.1.5 Modificarea se referă la numele aceleiaşi instituţii şi elementele ei


subordonate ierarhic sau la legăturile lor gramaticale în cadrul titlului (de exemplu
adăugirile, suprimările sau rearanjările suferite de numele unei instituţii sau înlocuirea
unei variante, inclusiv o abreviere);

Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique


devine Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique

Views / Goodridge Area Historical Society


devine Views from the Goodridge Area Historical Society
devine Views from the GAHS

Berichte der Deutschen Gesellschaft fur Mathematik und


Datenverarbeitung
devine GMD-Berichte

Society of Biblical Literature monograph series


devine Monograph series / Society of Biblical Literature

AAPG continuing education course notes series


devine American Association of Petroleum Geologists continuing education
course notes series

Music Library Association technical reports


devine MLA technical reports

Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico


y Minero
devine Boletín S.E.D.P.G.M.

0.13.1.6 Modificarea constă în adăugirea, suprimarea sau schimbarea semnelor de


punctuaţie, inclusiv iniţiale şi litere cu punctuaţie separată, în cadrul titlului;

GBB
devine G.B.B.

0.13.1.7 Modificarea se referă la ordinea titlurilor când un titlu apare în sursa de


informare în mai multe limbi, iar titlul ales ca titlu propriu zis apare şi ca titlu paralel;

South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde

40
devine Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical journal

0.13.1.8 Modificarea constă în adăugarea, suprimarea sau schimbarea cuvintelor


care indică numerotarea;

Tin
devine Tin in…

0.13.1.9 Două sau mai multe titluri propriu zise sunt folosite în numere diferite ale
serialului ca practică obişnuită;

Weekly labor market report


Ultimul număr din fiecare lună poartă titlul: Monthly labor market report

Minneapolis morning tribune


Numerele de duminică poartă titlul: Minneapolis Sunday tribune
Comentariu editorial:Numerele zilnice şi cele de duminică sunt
numerotate consecutiv

Annual report / Medical Association of South Africa


Notă: Rapoartele pentru anii alternanţi au titlul: Jaarverslag / Die Mediese
Vereniging van Suid-Afrika

0.13.1.10 Adăugirile la, suprimările din sau modificările în ordinea cuvintelor listate
în titlu, cu condiţia să nu existe o schimbare semnificativă de conţinut;

Kartboken for Oslo, Baerum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski


devine Kartboken for Oslo, Baerum, Asker, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski

0.13.1.11 Adăugirile sau suprimările din titlu ale cuvintelor care indică tipul
resursei, cum ar fi “revistă”, “jurnal” sau “buletin” sau echivalentul lor în alte limbi;

Fussball-Jahrbuch
devine Fussball

Handel und Industrie


devine Revue Handel und Industrie

Magazin für Wassersport


devine Wassersport

Minnesota history bulletin


devine Minnesota history

Trade and industry


devine Trade and industry review

41
Biological survey of reserves
devine Biological survey of reserves series

Colección Ciencias y técnicas


devine Ciencias y técnicas

Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht


devine Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht

Relatórios de pesquisa
devine Série Relatórios de pesquisa

dar Link magazine


nu devine Link journal
Comentariu editorial: Schimbarea unui cuvânt care indică tipul resursei cu alt
cuvânt este o modificare importantă dacă se referă la primele cinci cuvinte ale
titlului (vezi 0.12.1.1).

0.13.1.12 Dacă există îndoieli, titlul va fi considerat neschimbat.

0.13.2 Modificări minore ale resurselor integrate

Orice modificare a informaţiilor înregistrate în descrierea aceleiaşi resurse integrate, alta


decât cele prezentate la punctele 0.12.3.1 şi 0.12.3.2 nu determină o nouă descriere; în
schimb, descrierea va fi adaptată astfel încât să reflecte noile informaţii.

Hirnet
devine Terminál
Comentariu editorial: Singura modificare s-a produs în titlul propriu zis al site-
ului Web

42
SPECIFICAREA ELEMENTELOR

1. Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate

Conţine 1.1 Titlul propriu zis


1.2 Desemnarea materialului general (opţional)
1.3 Titlul paralel
1.4 Informaţii la titlu
1.5 Menţiuni de responsabilitate

Regimul semnelor de punctuaţie

A. Desemnarea materialului general se include între paranteze drepte, prima paranteză


fiind precedată, iar cea de-a doua urmată de un spaţiu ([ ]).

B. Fiecare titlu paralel sau alte menţiuni paralele este precedat de spaţiu, semnul
egalităţii, spaţiu (=).

C. Fiecare nouă informaţie la titlu este precedată de spaţiu, două puncte, spaţiu ( : ), mai
puţin atunci când informaţiile la titlu sunt legate printr-un cuvânt sau sintagmă care
apare în resursa în continuare.

D. Prima menţiune de responsabilitate următoare unui titlu este precedată de spaţiu, linie
oblică, spaţiu ( / ).

E. Fiecare nouă menţiune de responsabilitate este precedată de spaţiu, punct şi virgulă,


spaţiu ( ; ), mai puţin atunci când se consideră că menţiunile formează o singură frază.

F. În cazul titlurilor compuse din titluri comune şi titluri dependente, fiecare desemnare
de titlu dependent, dacă există, sau fiecare titlu dependent care urmează titlului
comun este precedat de punct, spaţiu (. ).

G. Fiecare titlu dependent care urmează unei desemnări de titlu dependent este precedat
de virgulă, spaţiu (, ).

43
H. O desemnare de titlu dependent sau un titlu dependent care urmează informaţiilor la
titlu sau unei menţiuni de responsabilitate este precedat(ă) de punct, spaţiu (. ).

Exemple

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general]

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] : informaţii la titlu

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] = Titlu paralel

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] = Titlu paralel / menţiune de


responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] = Titlu paralel = Titlu paralel /
menţiune de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] = Titlu paralel : informaţii la


titlu

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] : informaţii la titlu : informaţii


la titlu / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] : informaţii la titlu = Titlu


paralel : informaţii paralele la titlu / menţiune de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] : informaţii la titlu = informaţii


paralele la titlu

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] / menţiune de responsabilitate


= Titlu paralel / menţiune paralelă de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] / menţiune de responsabilitate


; a doua menţiune de responsabilitate ; a treia menţiune de responsabilitate

Titlu propriu zis [Desemnarea materialului general] / menţiune de responsabilitate


= menţiune paralelă de responsabilitate

Pentru titluri formate din titluri comune şi dependente (vezi 0.2 şi 0.3.3.1):

Titlu comun. Titlu dependent [Desemnarea materialului general]

Titlu comun. Desemnarea titlului dependent [Desemnarea materialului general]

44
Titlu comun. Desemnarea titlului dependent, Titlu dependent [Desemnarea generală a
materialului]

Titlu comun. Titlu dependent [Desemnarea materialului general] = Titlu comun


paralel. Titlu dependent paralel

Titlu comun. Titlu dependent [Desemnarea materialului general] / menţiune de


responsabilitate

Titlu comun : informaţii la titlu. Titlu dependent [Desemnarea generală a


materialului] : informaţii la titlu

Titlu comun / menţiune de responsabilitate. Titlu dependent [Desemnarea generală a


materialului] : informaţii la titlu / menţiune de responsabilitate = Titlu comun
paralel / menţiune paralelă de responsabilitate. Titlu dependent paralel : informaţii
paralele la titlu / menţiune paralelă de responsabilitate

Sursa recomandată

Pagina de titlu

Informaţia depistată în corpul resursei în continuare şi nu pe pagina de titlu se


menţionează în zona 1 între paranteze drepte sau în zona 7. Recomandări individuale (de
exemplu 1.1.4.3) trasează nişte limite informaţiilor depistate în resursa în continuare şi
menţionate în zona 1.

Informaţia depistată în afara resursei în continuare se menţionează în zona 7.

1.1 Titlul propriu zis

1.1.1 Titlul propriu zis este primul element al descrierii chiar şi atunci când este
precedat pe pagina de titlu de menţiuni de responsabilitate, de ediţie, de serie, de
publicare, data, preţul sau alte precizări care nu constituie informaţii la titlu.

1.1.2 Titlul propriu zis reprezintă titlul unei resurse în continuare:

Ex. Titlul propriu zis al:


Le monde unui ziar
Cartactual unui periodic
Farm & home almanac unui anuar
Wissenschaftliche Arbeiten unui jurnal
aus dem Burgenland
Kulturwissenschaften unei subserii
Amazon.com unei resurse integrate
Patient teaching loose-leaf library unei resurse integrate

45
A century of lawmaking for a unei resurse integrate
new nation
Webdo unei resurse integrate

1.1.3 Titlul propriu zis poate avea diferite forme:

1.1.3.1 Titlul propriu zis poate consta doar dintr-un termen generic sau din termeni
generici

Ex. Journal
Textes et documents

1.1.3.2 Titlul propriu zis poate consta din numele unei persoane fizice sau colectivităţi
atunci când pagina de titlu nu mai conţine alte titluri decât acel nume.

Ex. Syndicat national des fabricants de bronzes, luminaires, vitrines et


etalages, ferronnerie d’art et industries annexes

1.1.3.3 Titlul propriu zis poate consta din sau include un set de iniţiale, un acronim sau un
logo tipărite proeminent pe pagina de titlu.

Ex. IFLA journal


Collection CAP
ICSU Review

Dacă titlul apare în forma dezvoltată şi sub forma unui set de iniţiale sau a unui acronim,
forma dezoltată va fi selectată ca titlu propriu zis, iar iniţialele sau acronimul vor fi tratate
ca informaţii la titlu (vezi 1.4.3).

1.1.3.4 Titlul propriu zis poate consta din sau include numere sau litere (dar vezi 1.1.5.1).

Ex. Le 01
37 design und environment projects
L und E
Comentariu editorial: Informaţii la titlu: Österreichisches Zentralorgan für
Lebensmittel und Ernährung
Dossiers CH+6

Forma dezvoltată poate fi menţionată într-o notă (vezi 7.1.1.3).

1.1.3.5 Titlul propriu zis poate include o menţiune de responsabilitate, numele unui editor
sau detalii referitoare la alte elemente descriptive (de exemplu menţiunea de ediţie) atunci
când astfel de informaţii formează din punct de vedere gramatical parte integrantă a
titlului.

Ex. Cinema-Ed Bureau films for the year

46
Poultry Research Centre report
University of California publications in classical archaeology
Willing’s press guide
Rapport de gestion de la Banque nationale suisse

1.1.3.6 Titlul propriu zis poate consta dintr-un titlu comun şi o desemnare a titlului
dependent şi/sau un titlu dependent (adică un titlu comun, o desemnare de
secţiune şi/sau un titlu de secţiune, titlul resursei în continuare principale şi titlul
nedistinctiv al unui supliment sau inset; titlul seriei principale, o desemnare a
subseriei şi/sau titlul nedistinctiv al unei subserii, vezi 1.1.5.2).

Ex. IEE proceedings. A


Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Geographical abstracts. C, Economic geography
Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions
Collection Armand Colin. Section de philosophie
Art and advocacy. Structured settlements
OSHA compliance manual. Application of key OSHA topics
Attorney’s textbook of medicine. Manual of traumatic injuries

1.1.4 Alegerea titlului propriu zis

1.1.4.1 Resurse în continuare cu o pagină de titlu

1.1.4.1.1 Când pe pagina de titlu apar două sau mai multe variante de titlu în aceeaşi
limbă şi/sau scriere, titlul propriu zis va fi selectat în funcţie de caracterele tipografice de
pe pagina de titlu sau de succesiunea titlurilor de pe pagina de titlu.

1.1.4.1.2 Când titlurile sunt în limbi şi/sau scrieri diferite, titlul propriu zis va fi acel
titlu în limba şi/sau scrierea corpului resursei în continuare. Dacă acest titlu nu se poate
aplica, titlul propriu zis va fi selectat în funcţie de caracterele tipografice sau de
succesiunea titlurilor de pe pagina de titlu.

1.1.4.1.3 Când alegerea trebuie făcută între forma dezvoltată a titlului şi acronimul
sau iniţialele care o reprezintă, se va opta pentru forma dezvoltată (vezi
1.4.3).

Ex. Lorraine, information, encadrement


Comentariu editorial: Titlul apare şi ca: LIEN

1.1.4.2 Resurse în continuare cu mai multe pagini de titlu

1.1.4.2.1 Când o resursă în continuare are mai multe pagini de titlu, cum este cazul
resurselor în continuare în mai multe limbi sau scrieri cu pagină de titlu în fiecare limbă
sau scriere, titlul propriu zis va fi selectat de pe acea pagină de titlu care este în limba
şi/sau scrierea părţii principale a resursei în continuare. Dacă acest criteriu nu se poate

47
aplica (de exemplu din cauză că există părţi egale în două sau mai multe limbi sau
scrieri), titlul propriu zis va fi selectat de la dreapta în cazul a două pagini alăturate sau în
ordine de la prima dintre două sau mai multe pagini de titlu pe file diferite.

În cazul resurselor în continuare de tip tête-bêche în care textul şi paginile de titlu în două
limbi şi/sau scrieri diferite au statut de egalitate, alegerea titlului propriu zis rămâne la
latitudinea agenţiei bibliografice naţionale. Titlul nepreferat ca titlu propriu zis va fi
considerat titlu paralel (vezi 1.3.1). În zona 7 se poate alcătui o notă referitoare la
aspectul tête-bêche al resursei în continuare.

1.1.4.2.2 Dacă resursa în continuare ce trebuie descrisă conţine mai multe resurse în
continuare, fiecare cu pagină de titlu şi numerotare proprii, acele resurse vor beneficia de
câte o descriere separată. În zona 7 se vor face explicaţii corespunzătoare privind
descrierile separate (vezi 7.2.5). Aceeaşi regulă se aplică şi resurselor în continuare de tip
tête-bêche care au textul şi paginile de titlu în aceeaşi limbă şi/sau scriere.

1.1.4.3 Variantele la titlu (altele decât titlurile paralele, vezi 1.3) neselectate ca
titlu propriu zis se menţionează în zona 7 fie că apar pe pagina (-ile) de titlu, fie în alte
porţiuni ale resursei în continuare (vezi 7.1.1.2).

1.1.5 Transcrierea

Pentru resursele în continuare, altele decât resursele electronice, sursa din care se preia
titlul propriu zis se menţionează într-o notă (vezi 7.1.1.1) dacă (a) provine dintr-un
substituent al paginii de titlu pentru resursele tipărite sau (b) provine din altă sursă decât
cea preferată pentru resursele netipărite. În cazul resurselor electronice, sursa titlului
propriu zis se menţionează, în toate situaţiile, într-o notă.

1.1.5.1 Titlul propriu zis se transcrie de pe pagina de titlu ca atare, dar nu neapărat cu
respectarea majusculelor sau a punctuaţiei (vezi şi 0.4, 0.6, 0.7, 0.8)

Ex. The unbashed librarian


Comentariu editorial: Titlul apare ca: The U*N*B*A*S*H*E*D librarian

Erorile tipografice evidente vor fi corectate la transcrierea titlului propriu zis, iar titlul aşa
cum apare în resursa în continuare se menţionează într-o notă. În caz de nesiguranţă în
legătură cu ortografierea unui cuvânt sau a unor cuvinte, se va transcrie acea ortografiere
ca atare.

Ex. Housing starts


Comentariu editorial: Titlul apare în v. 1, nr. 1 ca Housing sarts

dar Lakeland libarian [sic]


Comentariu editorial: Titlul apare ca: Lakeland lib*arian

48
Dacă titlul include o dată, un nume, un număr etc. a căror formă variază de la un număr
sau parte la altul sau de la o reeditare la alta, această dată, nume, număr etc. se va omite.
Omisiunea se indică prin puncte de suspensie, cu excepţia cazului în care se face la
începutul titlului.

Ex. Report on the…Conference on Development Objectives and Strategy

La sidérurgie française en…

IFLA CD…
Comentariu editorial: Pe eticheta discului: IFLA CD 2001

Frommer’s Washington, D.C., on $… a day


Comentariu editorial: Pe pagina de titlu: Frommer’s Washington, D.C., on
$35 a day

The annual report of Governor…


Comentariu editorial: Pe pagina de titlu: The annual report of Governor
Rhodes. Numele guvernatorului se modifică în funcţie de specificul
Biroului

Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirurgie


Comentariu editorial: Pe pagina de titlu: 2. Tagungsbericht der
Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirurgie

În mod cu totul excepţional, un titlu propriu zis foarte lung poate fi prescurtat dacă prin
aceasta nu i se modifică înţelesul, nu se pierde informaţie esenţială şi nu este afectat din
punct de vedere gramatical. Dacă titlul prorpiu zis se prescurtează se folosesc punctele de
suspensie. La prescurtarea unui titlu propriu zis nu se vor omite niciodată primele cinci
cuvinte (sau primele şase dacă primul cuvânt este un articol).

Dacă titlul propriu zis include o menţiune referitoare la titlul anterior, titlul absorbit etc.,
care poate sau nu să fie legată gramatical de restul titlului, acea menţiune nu se transcrie
ca parte a titlului. Nu se folosesc puncte de suspensie. Relaţiile cu alte resurse în
continuare se menţionează într-o notă (vezi 7.2).

Ex. The serpentine muse


nu The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter
Notă: Include: The ASH newsletter

International gas report


nu International gas report, including World gas report
Notă: Include: World gas report

1.1.5.2 Titluri comune şi dependente (vezi 0.3.3.1)(vezi şi Anexa A)

49
În cazul unei resurse în continuare cu titlu propriu zis care constă dintr-un titlu comun şi
unul dependent, primul element va fi titlul comun urmat de desemnarea titlului dependent
sau titlul dependent sau de amândouă. Titlul dependent este legat direct de titlul său
comun (pentru situaţiile în care trebuie intercalate informaţii la titlu sau o menţiune de
responsabilitate, vezi 1.4.7 şi 1.5.5.13).

Ex. Secţiuni:

Acta biologica. Protozoa


Études et documents. Série C
Journal of polymer sciences. Part. A, General paper

Secţiuni cu subsecţiuni:

Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Estetică


Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi. Serie
3a, Varia

Suplimente:

Dansk periodicafortegnelse. Supplement


Le lettre du maire. Textes et documents
The Baker Street journal. Christmas annual

Subserii:

Collection Armand Colin. Section de philosophie


Collection Points. Série Science
Studia religiosa Helvetica. Series altera

La descrierea unui supliment sau a unui insert/inset cu titlu dependent, titlul resursei în
continuare principale se va menţiona şi în zona 7 (vezi 7.2.4.9)

La descrierea unei subserii cu titlu dependent, titlul seriei principale se va menţiona şi în


zona 6 (vezi 6.1-6.6).

Titlul (-rile) dependent (-e) care apare (apar) în resursa în continuare, dar nu şi pe pagina
de titlu se menţionează între paranteze drepte.

1.1.5.3 Desemnarea de serie (vezi şi Anexa A)

Numerele sau alte informaţii privind desemnarea cronologică a seriei nu se transcriu ca


titlu dependent, ci în zona 3 (vezi 3.1.9 şi 1.1.5.2).

Ex. Pe paginile de titlu: Nuovo archivio veneto


Ser. 2 (1891-1900)

50
Nuovo archivio veneto
Ser. 3 (1901- )
Titlul propriu zis: Nuovo archivio veneto

1.1.6 Variaţii

Variaţiile titlului propriu zis din cadrul resursei în continuare de descris se menţionează
în zona 7 (vezi 7.1.1.2).

1.1.7 Modificări

1.1.7.1 Titlul propriu zis

Modificările titlului propriu zis pot determina o nouă descriere (vezi 0.12 şi 7.1.1.5).

Pentru seriale se întocmeşte o nouă descriere dacă titlul propriu zis suferă o modificare
importantă (vezi 0.12). În cazul unei modificări minore a titlului, aceasta se menţionează
într-o notă dacă se consideră important (vezi 7.1.1.5.1).

Pentru resurse integrate nu se întocmeşte o nouă descriere; titlul propriu zis se înlocuieşte
în descrierea existentă cu noul titlu în timp ce titlul anterior se menţionează într-o notă
(vezi 7.1.1.5.2).

1.1.7.2 Secţiuni şi subserii

Dacă pe parcursul editării resursei în continuare, în urma unei modificări de lungă durată
a machetei paginii de titlu, titlul de secţiune devine un titlu independent, adică apare mai
proeminent decât titlul comun şi, ca urmare, poate fi disociat de acesta, resursa se descrie
la acest titlu independent care devine titlu propriu zis. În acest caz, fostul titlu comun se
menţionează în zona 6 ca titlu propriu zis al seriei, iar desemnarea secţiunii, dacă există,
ca numerotare în cadrul seriei.

Ex. Studia latina Upsaliensia


Menţiune de serie: (Acta Universitatis Upsaliensis)

British journal of applied physics


Menţiune de serie: (Journal of physics ; D)

În mod asemănător, dacă un titlu de subserie până la un moment dat dependent devine
independent, subseria se descrie la acest titlu independent care se transformă în titlu
propriu zis. În acest caz, titlul seriei principale se menţionează în zona 6, iar desemnarea
subserie, dacă există, devine numerotare în cadrul seriei.

1.1.7.3 Suplimente şi inset-uri

51
Dacă titlul dependent până la un moment dat al unui supliment sau inset devine
independent, suplimentul sau inset-ul se descrie la acest titlu independent care a devenit
titlu propriu zis.

Titlul resursei în continuare principale se menţionează în zona 7 (vezi 7.2.4.8).

1.2 Desemnarea materialului general (opţional)

1.2.1 Scopul desemnării generale a materialului este de a indica în termeni generali şi


încă de la începutul descrierii clasa materialului căreia îi aparţine resursa în continuare.
Dacă este folosită, desemnarea materialului general se menţionează imediat după titlul
propriu zis în limba şi scrierea alese de agenţia bibliografică.

1.2.2 Pentru o resursă în continuare tipărită poate fi folosită desemnarea Text tipărit sau
echivalentul ei în alte limbi sau scrieri. Pentru seriale imprimate în relief poate fi folosită
desemnarea Text Braille sau echivalentul.

1.2.3 Pentru resursele în continuare altele decât cele tipărite desemnarea generală a
materialului, dacă este necesară, se va determina conform regulilor din ISBD-ul
corespunzător tipului de material.

1.2.4 Când resursa în continuare conţine o componentă primară cu o componentă (-e)


care nu aparţine aceleiaşi categorii de material general (de exemplu o resursă tipărită
însoţită de un disc audio sau o hartă), desemnarea materialului general se va referi numai
la componenta primară.

1.2.5 Când resursa în continuare conţine componente aparţinând a două sau mai multe
categorii de material general de importanţă egală se poate folosi ca desemnare generală a
materialului sintagma Multi-media sau echivalentul său, după caz.

1.3 Titlul paralel

1.3.1 Dacă pe pagina de titlu a resursei în continuare există titluri în mai multe limbi
şi/sau scrieri, titlul (-rile) neselecţionat (-e) ca titlu propriu zis (vezi 1.1.4) pot fi
transcrise ca titlu (-ri) paralel (-le). Titlurile paralele se menţionează atunci când ajută la
identificare sau prezintă interes pentru utilizatorii catalogului.

În cazul resurselor în continuare de tip tête-bêche care au text şi pagini de titlu în două
limbi şi/sau scrieri diferite de importanţă egală, titlul neselecţionat ca titlu propriu zis va
fi considerat titlu paralel.

1.3.2 Un titlu paralel, ca echivalent al titlului propriu zis, poate avea diferite forme
(vezi 1.1.3).

1.3.3 Transcrierea

52
1.3.3.1 Dacă se transcrie un titlu paralel care apare pe pagina de titlu, el se va menţiona
ca atare, fără a se respecta neapărat majusculele şi semnele de punctuaţie. Pentru
prescurtarea titlurilor paralele lungi în vederea omiterii unor date, numere etc. şi
transcrierii greşelilor de tipar evidente se vor urma instrucţiunile de la 1.1.5.

Când o pagină de titlu conţine mai multe titluri paralele, aceste titluri, dacă se
menţionează, se transcriu în ordinea indicată de caracterele tipografice sau de succesiunea
menţiunilor de pe pagina de titlu.

Ex. Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore


Bibliography = Bibliographie internationale des arts et traditions populaire

Art updates in video = Kunst nieuwigheden in video = Lo último del arte


en video

Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quarterly review

Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire


financier suisse = Annuario finanziario svizzero

Titlurile paralele care nu se trec în zona 1 pot fi menţionate în zona 7 (vezi 7.1.2).

1.3.3.2 Titluri comune şi dependente paralele. În cazul unei resurse în continuare cu un


titlu propriu zis compus din titlu (-ri) comun (-e) şi dependent (-e), titlul comun paralel şi
titlul dependent paralel, dacă se menţionează, se transcriu după titlul comun şi titlul
dependent.

Ex. Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo


Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté d’agriculture et de s
sylviculture de l’Université de Skopje. Agriculture

Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national


bibliography. Serials. Supplement

1.3.4 Modificări

Seriale. Dacă un titlu paralel este adăugat, omis sau modificat în numerele sau părţile
ulterioare, aceste modificări se menţionează într-o notă în zona 7 (vezi 7.1.3) dacă sunt
considerate importante pentru utilizatorii catalogului.

Resurse integrate. Dacă un titlu paralel este adăugat, omis sau modificat în editările
succesive, descrierea va fi adaptată astfel încât să reflecte ultima editare, iar titlul paralel
anterior se menţionează în zona 7 (vezi 7.1.3) dacă este considerat important pentru
utilizatorii catalogului.

1.4 Informaţii la titlu

53
Pentru resursele în continuare altele decât paginile de actualizare, informaţiile la titlu se
omit din descriere, exceptând cazurile când sunt considerate importante pentru utilizatorii
catalogului sau pot fi prescurtate. Dacă se omit din descriere, informaţiile la titlu se pot
menţiona într-o notă (vezi 7.1.2). La prescurtarea informaţiilor la titlu nu se vor omite
primele cinci cuvinte. Omisiunile din cadrul informaţiilor la titlu prescurtate se indică
prin puncte de suspensie.

Pentru paginile de actualizare, informaţiile la titlu se menţionează dacă ajută la


identificare sau prezintă importanţă pentru utilizatorii catalogului. Informaţiile la titlu
care conţin numai cuvinte referitoare la desfăşurarea tablei de materii nu se menţionează.

1.4.1 Informaţiile la titlu pot apărea în legătură cu sau subordonate titlului propriu zis
sau titlului paralel.

1.4.2 O menţiune a informaţiilor la titlu poate include o menţiune de responsabilitate, o


menţiune referitoare la publicare sau difuzare sau poate include detalii despre alte
elemente descriptive (de exemplu menţiunea de ediţie) când o astfel de menţiune este
legată lingvistic de informaţiile la titlu.

Ex. Helvetia politica : Schriften des Forschungszentrums für Geschichte und


Soziologie der Schweizerischen Politik an der Universität Bern

1.4.3 Dacă titlul propriu zis constă din sau include un set de iniţiale sau un acronim
(vezi 1.1.3.3), iar forma dezvoltată este disponibilă din altă sursă decât pagina de titlu,
aceasta se poate menţiona în zona 7 (vezi 7.1.1.3).

Ex. Collection CAP


Notă: Forma dezvoltată a titlului: Collection clés de l’amélioration
Personnelle

Dacă forma completă este considerată titlu propriu zis (vezi 1.1.3.3), setul de iniţiale sau
acronimul prezent pe pagina de titlu poate fi transcris ca informaţii la titlu.

Ex. Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain : CILL


Lorraine, information, encadrement : LIEN

1.4.4 Când titlul propriu zis constă numai în numele autorului (colectivităţii) al resursei
în continuare (vezi 1.1.3.2), iar informaţiile suplimentare privind natura sau conţinutul
resursei în continuare ar putea fi utile, acestea pot fi menţionate ca informaţii la titlu între
paranteze drepte dacă apar în resursa în continuare şi în zona 7 dacă sunt preluate din
surse exterioare (vezi 7.1.1.4).

Ex. Société d’études de la province de Cambral : [bulletin]

54
1.4.5 Transcrierea

1.4.5.1 O menţiune a informaţiilor la titlu preluată de pe pagina de titlu se transcrie după


titlul propriu zis la care se referă (vezi 1.4.5.5). Informaţiile cu statut de informaţii la titlu
şi care includ unul dintre elementele necesare (de exemplu o menţiune de
responsabilitate) se menţionează (fie ca informaţii la titlu, fie în altă parte a înregistrării).
Informaţiile la titlu suplimentare se menţionează dacă sunt necesare identificării sau
prezintă importanţă pentru utilizatorii catalogului.

1.4.5.2 Când se preia o menţiune a informaţiilor la titlu, aceasta se va transcrie ca atare


fără a se respecta neapărat majusculele şi semnele de punctuaţie. Instrucţiunile de la 1.1.5
sunt valabile pentru prescurtarea unor informaţii la titlu lungi, pentru omiterea datelor,
numerelor etc. şi transcrierea greşelilor tipografice evidente.

1.4.5.3 O menţiune a informaţiilor la titlu care apare pe pagina de titlu înaintea titlului
propriu zis (de exemplu un avantitlu) poate fi transcris după acesta dacă este posibil din
punct de vedere lingvistic. În caz contrar, un avantitlu se poate menţiona în zona 7 (vezi
7.1.2).

1.4.5.4 Când o pagină de titlu conţine mai multe menţiuni cu rol de informaţii la titlu,
aceste menţiuni, dacă se preiau, se transcriu în ordinea indicată de caracterele tipografice
sau de succesiunea menţiunilor pe pagina de titlu.

Ex. Lorraine, information, encadrement : LIEN : bulletin trimestriel

1.4.5.5 Titluri paralele şi informaţii paralele la titlu

1.4.5.5.1 Dacă o pagină de titlu conţine unul sau mai multe titluri paralele şi informaţii
la titlu în mai multe limbi şi/sau scrieri, fiecare menţiune a informaţiilor la titlu, dacă se
preia, urmează titlul la care se aplică lingvistic. Menţiunile de informaţii la titlu care nu
corespund titlului propriu zis sau titlului (-rilor) paralel (-le) pot fi făcute în zona 7 (vezi
7.1.2).

Ex. 12 millions d’immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en


Europe = 12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários
imigrados na Europa

Security : information and administrative management = Sécurité : gestion


de l’information et gestion administrative

1.4.5.5.2 Dacă o pagină de titlu conţine unul sau mai multe titluri paralele, dar
menţiunea de informaţii la titlu este într-o singură limbă şi/sau scriere, informaţiile la
titlu, dacă se transcriu, urmează ultimul titlu paralel.

Ex. Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der Internationalen Brecht-

55
Gesellschaft

1.4.5.5.3 Când nu există un titlu paralel, dar pe pagina de titlu apar menţiuni de
informaţii la titlu în mai multe limbi şi/sau scrieri, se poate prelua menţiunea în limba
şi/sau scrierea titlului propriu zis. Dacă acest criteriu nu este aplicabil, se poate prelua
prima menţiune care apare pe pagina de titlu. Celelalte menţiuni pot fi, de asemenea,
transcrise, precedate de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

Ex. L’Europe laitière : annuaire international des produits laitiers =


Internationales Jahrbuch der Milchprodukte = International directory of
diary products

Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz. Radfahrer-Bund SRB


= Organe officiel / Fédération cycliste suisse = Organe ufficiale /
Federazione ciclistica svizzera

1.4.6 O menţiune de informaţii la titlu care apare în resursa în continuare de descris,


dar nu şi pe pagina de titlu, se transcrie între paranteze drepte după titlul propriu zis sau
titlul paralel la care se referă, dacă este necesară pentru identificare sau prezintă interes
pentru utilizatorii catalogului. În mod normal, o astfel de menţiune, dacă se preia, se
transcrie în zona 7 (vezi 7.1.2).

Ex. Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = Revue


mensuelle de la Société des étudiants suisses = Rivista mensile della
Società degli studenti svizzeri]

1.4.7 Titluri comune şi dependente

În cazul unei resurse în continuare cu titlu propriu zis compus din titluri comune şi
dependente (vezi 1.1.5.2), menţiunea de informaţii la titlu referitoare la titlul propriu zis,
dacă se preia, se transcrie după titlul propriu zis ca întreg.

Menţiunile individuale de informaţii la titlu, dacă se preiau, se transcriu după titlul (-rile)
la care se aplică.

Ex. Revue de l’U.E.R. Cahier A, Technique : publication bimestrielle


Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français
Paraissant tous les mercredis. 1ère partie, Bibliographie officielle :
Publications reçues par le Service du dépôt légal
Periodica polytechnica : contributions to international technical sciences
published by the Technical University of Budapest. Transportation
engineering
Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance
Europe : texts and commentaires

1.4.8 Modificări

56
Seriale. Dacă informaţiile la titlu au fost înregistrate în zona titlului şi a menţiunii de
responsabilitate, iar aceste informaţii au suferit modificări în numerele sau părţile
ulterioare, diferenţa (-ele) se specifică într-o notă dacă se consideră important pentru
utilizatorii catalogului (vezi 7.1.3). Alternativ, se poate preciza într-o notă că informaţiile
la titlu variază (vezi 7.1.3) sau se poate ignora modificarea respectivă.

Resurse integrate. Dacă informaţiile la titlu sunt înregistrate în zona titlului şi a


menţiunii de responsabilitate, iar aceste informaţii au suferit modificări în editările
ulterioare, descrierea se acutalizează şi se alcătuieşte o notă corespunzătoare, dacă se
consideră important pentru utilizatorii catalogului (vezi 7.1.3).

1.5 Menţiuni de responsabilitate

1.5.1 O menţiune de responsabilitate poate avea legătură cu orice entitate (persoană


fizică sau autor colectivitate) responsabilă de sau participantă la alcătuirea conţinutului
intelectual sau artistic al resursei în continuare de descris sau responsabilă de realizarea
acesteia.Nu sunt necesare decât menţiunile referitoare la persoane şi/sau colectivităţi cu
responsabilitate principală. Celelalte menţiuni de responsabilitate se preiau dacă sunt
necesare identificării sau sunt considerate importante pentru utilizatorii catalogului.

1.5.2 O menţiune de responsabilitate se poate referi la următoarele entităţi:

autori de texte, editori, antologatori, traducători, ilustratori;


adaptatori ai unor lucrări deja existente, fie pe acelaşi suport ca şi originalul, fie
pe alt suport;
colectori de diverse date;
organizaţii (colectivităţi) sau indivizi care sponsorizează oricare lucrare de tipul
celor de mai sus.

O agenţie bibliografică poate să nu considere menţiuni de responsabilitate numele de


persoane care editează seriale. În astfel de cazuri, numele se menţionează într-o notă dacă
sunt considerate importante pentru utilizatorii catalogului (vezi 7.1.4). Menţiunile privind
editorii paginilor de actualizare se înregistrează ca menţiuni de responsabilitate dacă sunt
considerate importante pentru utilizatorii catalogului.

Ex. / compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord

1.5.3 O menţiune de responsabilitate poate avea diverse forme:

1.5.3.1 Poate consta din numele unei (unor) persoane sau colectivităţi, însoţit sau nu de
un cuvânt de legătură sau sintagmă care indică rolul persoanei sau al colectivităţii (vezi
1.5.3.6).

Ex. Villas, pavillions et nouveaux villages / dir. Jean-Paul Rouleau


Prace polonistyczne / Lódzkie Towarzystwo Naukowe

57
Health news on film / B.H.I.

1.5.3.2 Poate consta într-o sintagmă, fără a include un nume, când această sintagmă
exprimă o contribuţie intelectuală sau este semnificativă din alte puncte de vedere.

Ex. College yearbook / compiled and edited by the graduating class

1.5.3.3 Poate include un substantiv sau o locuţiune substantivală, precum şi nume când
astfel de sintagmă indică rolul persoanei sau colectivităţii.

Ex. Soviet Union / text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand
McNally

Alte substantive sau locuţiuni substantivale sunt tratate, de obicei, ca informaţii la titlu
(vezi 1.4.2, 1.5.3.10).

1.5.3.4 Poate include detalii privind alte elemente descriptive (de exemplu titlul original)
când astfel de detalii aparţin lingvistic menţiunii de responsabilitate.

1.5.3.5 Poate consta din menţiuni referitoare la anexe şi alte materiale suplimentare când
astfel de menţiuni apar pe pagina de titlu (vezi şi 1.5.4.3).

1.5.3.6 Poate consta din numele unei colectivităţi cu rol de sponsor al resursei în
continuare când colectivitatea este numită pe pagina de titlu, iar relaţia dintre sponsor şi
resursa în continuare este precizată explicit (sau poate fi exprimată prin adăugarea unui
cuvânt sau sintagme potrivite).

Ex. Proceedings of the…Annual Symposium on Reduction of Costs in Hand-


Operated Glass Plants / presented by West Virginia University ;
sponsors, Consolidated Gas Supply Corporation, West Virginia
University College of Engineering, West Virginia Section of the
American Ceramic Society

Când numele unei instituţii sponsor formează parte integrantă din menţiunea de publicare
(de exemplu o menţiune precedată de sintagma “publicată pentru…”), acesta se
menţionează în zona 4.

1.5.3.7 O menţiune care nu are legătură directă cu responsabilitatea pentru conţinutul


intelectual sau artistic al resursei în continuare nu este considerată menţiune de
responsabilitate. Menţiunile cum sunt motto-urile, dedicaţiile, precum şi menţiunile de
patronaj sau premii pot fi omise sau incluse în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

1.5.3.8 O menţiune de responsabilitate nu este considerată corespunzătoare în cazul


numelui unei entităţi responsabile care formează din punct de vedere lingvistic parte
integrantă din alte elemente descriptive şi care a fost transcris ca atare (de exemplu ca

58
parte a titlului propriu zis, vezi 1.1.3.5; ca parte a informaţiilor la titlu, vezi 1.4.2; ca parte
a menţiunii de publicare, difuzare etc., vezi zona 4).

De asemenea, dacă titlul propiru zis include numai o parte a numelui organismului editor,
iar cealaltă parte a numelui apare pe pagina de titlu, cea de-a doua parte va fi preferată ca
menţiune de responsabilitate.

Ex. Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet

Dacă o menţiune de responsabilitate nu se află pe pagina de titlu, dar este inclusă în


resursa în continuare de descris, aceasta poate fi transcrisă între paranteze drepte în zona
1 sau poate fi transcrisă în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

1.5.3.9 O menţiune de responsabilitate nu este considerată corespunzătoare în cazul


numelui unei colectivităţi care apare pe pagina de titlu fără ca funcţia ei să fie specificată
sau posibil de determinat din resursa în continuare de descris sau din altă parte. În
schimb, numele se precizează în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

1.5.3.10 O menţiune de responsabilitate inclusă în informaţiile la titlu se


înregistrează ca informaţii la titlu (vezi 1.4.2).

Ex. The greenwood tree [DGM] : newsletter of the Somerset and Dorset
Family History Society

1.5.4 Una sau mai multe menţiuni de responsabilitate

1.5.4.1 Se consideră că există o singură menţiune de responsabilitate atunci când textul


din sursa de informare recomandată indică o singură menţiune. Într-o astfel de menţiune
pot fi numite mai multe persoane fizice sau colectivit ăţi cum este cazul când acestea sunt
reprezentate ca îndeplinind aceeaşi funcţie sau, deşi au funcţii diferite, numele lor sunt
legate printr-o conjuncţie.

Ex. R.L.C.’s museum gazette / compiled and edited by Richard L. Coulton


with the assistance of voluntary aid

1.5.4.2 Se consideră că există mai multe menţiuni de responsabilitate când textul indică
menţiuni multiple cum este cazul când mai multe persoane fizice sau colectivităţi sunt
reprezentate ca îndeplinind funcţii diferite, iar menţiunile nu sunt legate printr-o
conjuncţie.

Ex. Documents de vulgarisation pratique / Centre national coopératif agricole


de traitement antiparasitaire ; dir. Technique, Marcel Bonnefoi

1.5.4.3 O menţiune de responsabilitate privind anexele şi alte materiale suplimentare sau


însoţitoare (vezi 1.5.3.5), care apare în resursa în continuare de descris , dar nu şi pe
pagina de titlu, poate fi menţionată în zona 7 (vezi 7.1.4.2; vezi şi 5.4.2).

59
1.5.5 Transcrierea

1.5.5.1 O menţiune de responsabilitate se transcrie aşa cum apare în resursa în continuare.

1.5.5.2 O menţiune de responsabilitate preluată dintr-o sursă din interiorul resursei în


continuare, alta decât pagina de titlu sau substituentul paginii de titlu, poate fi transcrisă
între paranteze drepte în zona 1 sau poate fi precizată în zona 7 (vezi 7.1.4).

Ex. The independence : Canadian independent labour news / [Canadian Union


of General Employees]

Menţiunile de responsabilitate preluate din afara resursei în continuare pot fi transcrise în


zona 7 (vezi 7.1.4.1).

1.5.5.3 Când numele mai multor persoane fizice sau colectivităţi sunt reprezentate într-o
singură menţiune de responsabilitate (vezi 1.5.4.1), numărul de nume transcrise este la
latitudinea agenţiei bibliografice. Numele multiple transcrise pot fi separate prin virgule
sau conectate prin cuvinte de legătură, după caz. Dacă sunt adăugate cuvinte de legătură,
acestea se includ între paranteze drepte. Omisiunile se indică prin puncte de suspensie şi
“et al.” sau echivalentul în altă scriere, inclus între paranteze drepte.

Ex. Enquête de conjoncture régionale : situation économique et perspectives


dans le Sud-Ouest / Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut
national de la statistique et des études économiques, Institut
d’économie régionale du Sud-Ouest
Saarbrücker Universitätsreden / herausgegeben von der Universität des
Saarlandes und der Vereinigung der Freunde der Universität des
Saarlandes
Quarterly report / prepared by U.S. Department of Agriculture, Foerst
Service [and] Soil Conservation Service [and] U.S. Department of the
Interior, National Park Service, Region 2
Studien zur Poetik und Geschichte der Literatur / herausgegeben von Hans
Fromm… [et al.]

1.5.5.4 Dacă numele de persoane fizice sau colectivităţi apar într-o menţiune de
responsabilitate în formă dezvoltată, de exemplu ca acronim, forma completă poate fi
menţionată în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

1.5.5.5 Iniţialele care indică apartenenţa la societăţi, gradele academice etc., precum şi
menţiunile privind statutul profesional şi calificările, aşezate după numele persoanei se
transcriu dacă iniţialele etc. sunt inevitabile lingvistic sau sunt necesare pentru
identificarea persoanei sau pentru stabilirea unui context al activităţii persoanei.

În toate celelalte cazuri, iniţialele etc. nu sunt considerate ca făcând parte din menţiunea
de responsabilitate şi se omit.

60
1.5.5.6 O menţiune de responsabilitate care precede titlul propriu zis pe pagina de titlu se
transcrie după titlul propriu zis şi informaţiile la titlu exceptând situaţia când este legată
lingvistic de acele informaţii (vezi 1.5.3.8). Poziţia originală a menţiunii de
responsabilitate poate fi precizată în zona 7.

1.5.5.7 O menţiune de responsabilitate care include numele unei colectivităţi exprimat în


formă ierarhică se transcrie în forma şi ordinea din resursa în continuare.

Ex. Inventaire des périodiques étrangers et des publications en série étrangères


reçus en France / Bibliothèque nationale, Centre bibliographique
national

Serie de culturas mesoamericanas / Universidad Nacional Autónoma de


México, Instituto de Investigaciones Históricas

Biographies et conférences / Centre international de dialectologie générale


près l’Université catholique de Louvain

1.5.5.8 Când menţiunea de responsabilitate nu este legată lingvistic de titlul la care se


referă, numele persoanei fizice sau colectivităţii se transcrie după o linie oblică.

Ex. Catálogos de escritores médicos españoles / Universidad de Salamanca

1.5.5.9 Când relaţia dintre o menţiune de responsabilitate şi un titlu nu este clară se poate
adăuga între paranteze drepte un cuvânt sau sintagmă de legătură.

1.5.5.10 Dacă se transcriu mai multe menţiuni de responsabilitate, ordinea acestora


în cadrul descrierii este cea indicată de caracterele tipografice sau de succesiunea pe
pagina de titlu, fără a se lua în considerare mărimea sau gradul de responsabilitate
implicate de diversele menţiuni. Când menţiunile nu sunt preluate de pe pagina de titlu,
ele ar trebui redate între paranteze drepte într-o ordine logică, dacă este posibil.

1.5.5.11 Titluri paralele şi menţiuni paralele de responsabilitate

1.5.5.11.1 Dacă o pagină de titlu conţine unul sau mai multe titluri paralele şi/sau
menţiuni de informaţii paralele la titlu, precum şi menţiuni de responsabilitate în mai
multe limbi şi/sau scrieri, fiecare menţiune, dacă se preia, se transcrie după titlul sau
informaţiile la titlu de care este legată lingvistic.

Ex. Statistical yearbook / Statistical Office of the United Nations = Annuaire


statistique / Bureau de statistique des Nations Unies

Menţiunile de responsabilitate care nu se referă la titlul propriu zis sau titlul (-rile) paralel
(-le) pot fi precizate în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

61
1.5.5.11.2 Dacă o pagină de titlu conţine unul sau mai multe titluri paralele şi/sau
menţiuni de informaţii paralele la titlu, dar menţiunea de responsabilitate este într-o
singură limbă şi/sau scriere, acea menţiune de responsabilitate, dacă se preia, se transcrie
după ultimul titlu paralel sau informaţii paralele la titlu.

Ex. Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber, Bibliotheksverein


Biel

1.5.5.11.3 Când nu există un titlu paralel, dar pe pagina de titlu apar menţiuni de
responsabilitate în mai multe limbi şi/sau scrieri, se preia menţiunea în limba şi/sau
scrierea titlului propriu zis. Dacă acest criteriu nu este aplicabil, se alege menţiunea
indicată de caracterele tipografice sau succesiunea de pe pagina de titlu. Pot fi transcrise,
de asemenea, şi celelalte menţiuni, fiecare precedată de spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

Ex. Bibliographica belgica / Commission belge de bibliographie = Belgische


commissie voor bibliografie

1.5.5.12 Menţiuni de responsabilitate prescurtate

1.5.5.12.1 Când numele unei colectivităţi apare pe pagina de titlu ca parte a titlului
propriu zis sau a informaţiilor la titlu într-o formă prescurtată (incompletă) sau ca
acronim ori set de iniţiale, acesta poate fi repetat în forma dezvoltată ca menţiune de
responsabilitate. Dacă forma dezvoltată se găseşte în resursa în continuare de descris, dar
nu apare pe pagina de titlu, aceasta se include între paranteze drepte; dacă este preluată
din afara resursei în continuare, menţiunea se poate transcrie în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

Ex. ALA bulletin / American Library Association


S.B.I.-rapport / udgivet af Statens bygge-forskningsinstitut
Nouvelles du C.C.E.-B.N.P. / [Comité central d’entreprise de la Banque
nationale de Paris]

1.5.5.12.2 Când titlul propriu zis constă din numeleunei colectivităţi care apare pe pagina
de titlu doar în forma prescurtată (incompletă), forma dezvoltată poate fi transcrisă ca
menţiune de responsabilitate. Dacă forma dezvoltată se găseşte în resursa în continuare
de descris, aceasta se menţionează între paranteze drepte; dacă este preluată din afara
resursei în continuare, forma respectivă poate fi menţionată în zona 7 (vezi 7.1.4.1).

Ex. A.C.O.A. / [Administrative and Clerical Officers’ Association]


CASH / [Consumer Association of South Humberside]

1.5.5.13 Titluri comune şi dependente

În cazul unei resurse în continuare cu titlu propriu zis compus din titlu (-ri) comun (-e) şi
dependent (-e) (vezi 1.1.5.2), menţiunea de responsabilitate referitoare la titlul propriu zis
se transcrie după titlul propriu zis ca întreg.

62
Menţiunile de responsabilitate individuale se transcriu după titlul (-rile) la care se referă.

Ex. Teaching geology with computer software. North America / Bureau of


Education
Bulletin / Faculty of Archaeology. Supplement
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches
d’histoire et de civlisation bzyantines

1.5.6 Modificări

Seriale. Dacă într-o menţiune de responsabilitate este adăugat sau retras numele unei
persoane fizice sau colectivităţi în numerele sau părţile ulterioare, iar această modificare
nu necesită o nouă descriere (vezi 0.13.1.5), numele adăugat sau suprimarea se
menţionează într-o notă (vezi 7.1.4). Dacă modificarea s-a produs doar în modul de
prezentare a numelui persoanei fizice sau colectivităţii, se întocmeşte o notă dacă acea
modificare este considerată importantă pentru utilizatorii catalogului.

Modificările importante suferite de numele dintr-o menţiune de responsabilitate (de


exemplu o colectivitate) referitoare la un titlu generic necesită o nouă descriere (vezi
0.12.2.1).

Resurse integrate. Dacă persoanele fizice sau colectivităţile înregistrate ca menţiune de


responsabilitate diferă pe parcursul reeditărilor ulterioare, descrierea se modifică astfel
încât să reflecte ultima editare, iar numele persoanelor fizice sau colectivităţilor
precedente se precizează într-o notă (vezi 7.1.4.4).

63
2. Zona ediţiei

Conţine 2.1 Menţiunea de ediţie


2.2 Menţiunea paralelă de ediţie (opţional)
2.3 Menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie
2.4 Menţiunea suplimentară de ediţie
2.5 Menţiuni de responsabilitate referitoare la o menţiune
suplimentară de ediţie

Regimul semnelor de punctuaţie

A. Zona ediţiei este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

B. Fiecare menţiune paralelă de ediţie este precedată de un spaţiu, semnul egalităţii,


spaţiu ( = ).

C. Prima menţiune de responsabilitate referitoare la ediţie (sau la o menţiune


suplimentară de ediţie) este precedată de un spaţiu, linie oblică, spaţiu ( / ).

D. Fiecare nouă menţiune de responsabilitate referitoare la ediţie (sau la o menţiune


suplimentară de ediţie) este precedată de un spaţiu, punct şi virgulă, spaţiu ( ; ).

E. O menţiune suplimentară de ediţie referitoare fie la o menţiune de ediţie, fie la o


menţiune de responsabilitate privind ediţia este precedată de virgulă, spaţiu (, ).

Exemple

. – Menţiune de ediţie

. – Menţiune de ediţie = Menţiune paralelă de ediţie

. – Menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate

. – Menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate ; a doua menţiune de


responsabilitate ; a treia menţiune de responsabilitate

64
. – Menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate = menţiune paralelă de ediţie /
menţiune paralelă de responsabilitate

. – Menţiune de ediţie, menţiune suplimentară de ediţie

. – Menţiune de ediţie / menţiune de responsabilitate, menţiune suplimentară de ediţie


/ menţiune de responsabilitate

Sursa recomandată

Pagina de titlu, texte introductive, colofon

2.1 Menţiunea de ediţie

2.1.1 Menţiunea de ediţie constă într-un termen, sintagmă sau grup de caractere privind:

A) toate exemplarele unei resurse în continuare identificate formal în resursă ca


aparţinând unei ediţii numite şi/sau numerotate

sau

B) toate exemplarele unei resurse în continuare într-o anumit ă formă de prezentare


având diferenţe semnificative de conţinut intelectual sau artistic faţă de alte exemplare în
aceeaşi formă de prezentare, fie că resursa în continuare conţine sau nu o menţiune în
acest sens.

Menţiunea de ediţie include, de obicei, cuvântul “ediţie” (sau echivalentul în altă limbă)
sau un termen înrudit împreună cu un numeral ordinal (“Ediţia a 2-a” etc.) sau un termen
care indică diferenţa faţă de alte ediţii (“Ediţie nouă”, “Ediţie standard”etc.).

De asemenea, se au în vedere modelele de publicare din ţara de provenienţă a publicaţiei


pentru a decide dacă o menţiune se referă la ediţie (de exemplu, în unele ţări, menţiunile
de “ediţie” pot reflecta informaţii despre tiraj)

2.1.2 Menţiunea de ediţie se transcrie aşa cum apare în resursa în continuare de descris.
Menţiunea se include între paranteze drepte dacă nu apare în sursa de informare
recomandată. Pot fi folosite prescurtările standard. Numeralele arabe vor fi preferate
celorlalte numerale sau celor exprimate în cuvinte. Dacă se consideră necesar pentru
identificarea ediţiei (vezi 2.3.3), pot fi adăugate menţiunii de ediţie sintagme explicative.

Dacă menţiunea de ediţie constă doar din simboluri sau preponderent din simboluri sau
alte semne care nu pot fi reproduse prin mijloacele disponibile (vezi 0.11), caracterele se

65
înlocuiesc cu cuvinte sau numere, după caz, între paranteze drepte. O explicaţie se poate
da în zona 7 (vezi 7.2).

2.1.3 Dacă în resursa în continuare nu apare nici o menţiune de ediţie, se poate adăuga
între paranteze drepte o menţiune de ediţie corespunzătoare al cărei conţinut poate fi
derivat din resursa în continuare de descris. O astfel de menţiune nu ar trebui să indice
clasa generală sau specifică a materialului (vezi 2.1.5.2). Menţiunea de ediţie adăugată se
concepe în limba paginii de titlu şi în conformitate cu regulile de la 2.1.2.

Ex. . – [Ed. de Grenoble]

2.1.4 Următoarele tipuri de menţiuni pot fi transcrise ca menţiuni de ediţie:

2.1.4.1 Menţiuni care indică o ediţie numită şi/sau numerotată, o reprintare sau o
revizuire a unei resurse în continuare ca întreg.

Ex. . – Joint ed.


. – 2nd ed.
. – Reprint. ed.
. – Annual cum. ed.

Pentru seriale, menţiunile care indică numerotarea sau desemnarea volumului sau
acoperirea cronologică (de exemplu 1st ed., 1916 ed.) se transcriu în zona 3.

2.1.4.2 Menţiuni de ediţie locală

Ex. . – Northern ed.


. – Overseas ed.
. – Московский вечерний вып

2.1.4.3 Menţiuni de ediţie de interes special

Ex. . - Ed. pour le médecin


. – Managers’ ed.

2.1.4.4 Menţiuni privind un format special sau o prezentare fizică

Ex. . – Airmail ed.


. – Braille ed.
. – Large print. ed.
. – Library ed.
. – Microform ed.
. – Student software ed.

2.1.4.5 Menţiuni privind limba ediţiei

66
Ex. . – English ed.
. – Ed. française

2.1.4.6 Menţiuni indicând includerea în resursa în continuare a unui insertt/inset sau


supliment

Ex. . – Ausg. mit Supplementen


. – [With supplements] in four languages

2.1.5 Următoarele tipuri de menţiuni nu se transcriu ca menţiuni de ediţie:

2.1.5.1 Menţiuni indicând acoperirea numerică sau cronologică. Aceste menţiuni se


includ în zona 3 (vezi 3.1.1).

2.1.5.2 Menţiuni indicând clasa generală sau specifică a materialului atunci când acestea
nu apar pe pagina de titlu. Indicarea tipului de material se face ca desemnare generală a
materialului în zona 1 şi/sau ca desemnare specifică a materialului în zona 5 (vezi 1.2 şi
5.1).

2.1.5.3 Menţiuni indicând revizuirea regulată sau actualizarea frecventă (de exemplu
Rev. ed. issued every 6 months). Acestea sunt tratate mai degrabă ca date despre frecvenţă
decât ca menţiuni de ediţie şi se transcriu într-o notă (vezi 7.0, 7.2.1).

2.1.6 Modificări

Seriale. Dacă o menţiune de ediţie este adăugată, suprimată sau modificată în numerele
sau părţile ulterioare, se alcătuieşte în zona 7 o notă privind această modificare dacă se
consideră important pentru utilizatorii catalogului (vezi 7.2.2.1), exceptând cazurile când
adăugirea, suprimarea sau modificarea sunt rezultatul unei modificări importante care
necesită o nouă descriere (vezi 0.12).

Resurse integrate. Atunci când se produce o modificare importantă în legătură cu ediţia,


se concepe o nouă descriere (vezi 0.12.3.1). În cazul unei modificări minore, descrierea
se actualizează , iar în zona 7 se alcătuieşte o notă privind modificarea dacă se consideră
important pentru utilizatorii catalogului (vezi 7.2.2.2).

2.2 Menţiunea de ediţie paralelă (opţional)

Când resursa în continuare conţine menţiuni de ediţie în mai multe limbi şi/sau scrieri, se
preferă menţiunea în limba şi/sau scrierea titlului propriu zis. Dacă acest criteriu nu se
poate aplica, se preferă menţiunea de ediţie tipărită mai proeminent sau cea care apare
prima. Menţiunea (-ile) paralelă (-le) poate (pot) fi transcrisă (-e).

Ex. . – Canadian ed. = Ed, canadienne

2.3 Menţiuni de responsabilitate privind ediţia

67
2.3.1 Menţiunile de responsabilitate privind ediţia se pot referi la persoane fizice sau
colectivităţi şi pot indica funcţii cum ar fi revizuirea unei noi ediţii sau pot numi persoane
fizice sau colectivităţi responsabile de materialele suplimentare, anexele etc. dintr-o nouă
ediţie.

2.3.2 Menţiunile de responsabilitate referitoare la ediţia care se descrie se transcriu în


conformitate cu regulile de la 1.5 în zona ediţiei atunci când sunt preluate de pe pagina de
titlu a resursei în continuare de descris. Dacă sunt preluate din interiorul resursei în
continuare, ele pot fi transcrise între paranteze drepte în zona 2 sau în zona 7. O notă
privind menţiunile de responsabilitate preluate din afara resursei în continuare se poate
face în zona 7 (vezi 7.2.1).

2.3.3 Menţiunile de responsabilitate referitoare la ediţia care se descrie (aşa cum s-a
precizat la 2.3.2), dar care nu numesc sau identifică în vreun fel o persoană fizică sau o
colectivitate, se transcriu ca parte a menţiunii de ediţie (vezi 2.1.2). Astfel de menţiuni
apar adesea ca sintagme explicative.

2.3.4 Menţiunile paralele de responsabilitate referitoare la ediţie pot fi transcrise


precedate de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

2.4 Menţiuni suplimentare de ediţie

2.4.1 O menţiune suplimentară de ediţie se transcrie când:

A) resursa în continuare de descris conţine o menţiune formală care îi stabileşte


apartenenţa la o ediţie din cadrul unei ediţii sau la o ediţie echivalentă cu prima ediţie
numită

sau

B) resursa prezintă diferenţe semnificative de conţinut faţă de alte tiraje ale ediţiei
mai ample căreia îi aparţine.

Ex. English ed., 2nd ed.

2.4.2 Menţiunile suplimentare de ediţie se transcriu în conformitate cu regulile de la


2.1.2 şi 2.1.3.

2.4.3 Menţiunile suplimentare de ediţie care numesc un tiraj nemodificat pot fi


transcrise.

2.4.4 Menţiunile suplimentare paralele de ediţie pot fi transcrise precedate de un spaţiu,


semnul egalităţii, spaţiu.

2.5 Menţiuni de responsabilitate referitoare la o menţiune suplimentară de ediţie

68
2.5.1 Menţiunile de responsabilitate referitoare la o menţiune suplimentară de ediţie se
transcriu în conformitate cu regulile de la 2.3.

2.5.2 Menţiunile paralele de responsabilitate referitoare la o menţiune suplimentară de


ediţie pot fi transcrise precedate de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

3. Zona materialului specific (sau a tipului de publicare)

Notă introductivă

Această zonă conţine date unice pentru o anumită clasă a materialului sau pentru un
anumit tip de publicare. Pentru resursele în continuare, această zonă se foloseşte pentru
înregistrarea cronologiei şi/sau enumerării, precum şi a datelor matematice pentru
materialele acoperite de ISBD (CM), pentru înregistrarea formatului muzical pentru
materialele acoperite de ISBD (PM) şi pentru înregistrarea caracteristicilor de bază ale
unei resurse electronice pentru materialele acoperite de ISBD (ER).

Dacă o resursă în continuare este o combinaţie de material şi tip de publicare pentru care
se foloseşte zona 3 (de exemplu un serial electronic), zona 3 devine repetabilă.

Când se repetă zona 3, partea referitoare la subiectul resursei în continuare (de exemplu
scara unui material cartografic) se menţionează prima; zona 3 pentru seriale
(numerotarea) se menţionează ultima. Între acestea două se intercalează oricare alt tip de
zonă 3 (de exemplu desemnarea resursei pentru resursele electronice).

Ex. . – Scara 1:650,000 (W94°3`-W88°49`/N33°1`-N28°55`). – 1981-

. – Ştime şi partituri. – No. 1-

. – Text. – Vol. 3, no. 4 (Apr. 1996)-

. – Scările diferă. – Date cartografice. – No. 1-

Conţine 3.1 Numerotare


3.2 Format special pentru muzică (Muzică printată)
3.3 Date matematice (Material cartografic)
3.4 Tipul şi extinderea resursei (Resurse electronice)

Regimul semnelor de punctuaţie

69
Fiecare secvenţă a acestei zone este recedată de punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

3.1 Numerotare12

Notă introductivă

Zona numerotării constă în numere şi/sau date privind primul şi/sau ultimul număr sau
parte care poartă titlul propriu zis menţionat în zona 1. Pentru resurse integrate, o astfel
de informaţie nu se transcrie de obicei.
Datele transcrise în zona 3 pot sau nu să fie identice cu datele de publicare din zona 4.

Când descrierea se face pe baza unui număr sau parte intermediar (-ă), numerotarea
primului şi/sau ultimului număr sau parte se poate menţiona în zona 3 între paranteze
drepte dacă a fost preluată din altă sursă. Dacă nu este disponibilă o astfel de sursă
privind numerotarea primului şi/sau ultimului număr sau parte, orice informaţie despre
primul şi/sau ultimul număr sau parte poate fi inclusă în zona 7 (vezi 7.3.2). Zona se
omite în lipsa unei surse privind numerotarea atât a primelor, cât şi a ultimelor numere
sau părţi. Dacă descrierea nu se bazează pe primul şi/sau ultimul număr sau parte ,
informaţiile despre numărul (-ele) sau partea (-ile) folosit (-e) se includ în zona 7 (vezi
7.10.1).

Datele privind numerotarea , altele decât cele referitoare la primul şi/sau ultimul număr
sau parte, pot fi menţionate în zona 7 (vezi 7.3.1, 7.3.4).

Regimul semnelor de punctuaţie pentru numerotare

A. O liniuţă (-) după numărul şi/sau data primului număr sau părţi a serialului leagă
această numerotare de numărul şi/sau data ultimului număr sau părţi a serialului sau arată
că serialul continuă. Dacă se menţionează numai numărul şi/sau data ultimului număr sau
părţi, acesta va fi precedat de o liniuţă (-).13

B. Când există un număr şi o dată a numărului sau părţii, data se include între
paranteze (( )) după număr, cu excepţia cazului când numărul este o diviziune a datei
(vezi 3.1.3).

C. Al doilea şi fiecare sistem de numerotare următor folosit în aceleaşi numere ca şi


primul (sistem) este precedat de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu ( = ).

D. Numărul primului număr sau părţi a unei noi succesiuni de numerotare care nu
include o menţiune privind noua secvenţă este precedat de un spaţiu, punct şi virgulă,
spaţiu ( ; ).
12
A nu se confunda numerele şi datele specifice zonei 3 cu numerele şi datele prin care se localizează
fondurile unei anumite colecţii şi care pot varia de la o colecţie la alta. Pentru localizarea fondului nu există
reguli în ISBD (CR); totuşi, ea poate fi indicată într-o notă.
13
Când numerotarea sau desemnarea cronologică a primului sau ultimului număr sau părţi transcris (-e) în
zona 3 include o liniuţă, liniuţa dublă, fără alte spaţii, poate înlocui liniuţa care leagă numerotarea sau
desemnarea cronologică a primelor şi ultimelor numere sau părţi sau care arată că serialul continuă.

70
E. Desemnarea fiecărei noi secvenţe de numerotare este precedată de un spaţiu,
punct şi virgulă, spaţiu ( ; ), iar numerotarea acesteia este precedată de o virgulă, spaţiu
(, ).

Exemple

Data primului număr sau părţi-data ultimului număr sau părţi

Data primului număr sau părţi-

Numărul primului număr sau părţi-numărul ultimului număr sau părţi

Numărul primului număr sau părţi-

Numărul primului număr sau părţi (data primului număr sau părţi)-numărul
ultimului număr sau părţi (data ultimului număr sau părţi)

Numărul primului număr sau părţi (data primului număr sau părţi)-

-numărul ultimului număr sau părţi (data ultimului număr sau părţi)

Numărul primului număr sau părţi-numărul ultimului număr sau părţi = alt număr
al primului număr sau părţi-alt număr al ultimului număr sau părţi

Numărul primului număr sau părţi-numărul ultimului număr sau părţi ; numărul
primului număr sau părţi într-o nouă secvenţă de numerotare-numărul ultimului
număr sau părţi a acestei secvenţe

Numărul primului număr sau părţi-numărul ultimului număr sau părţi ; menţiunea
de nouă secvenţă (dacă există), numărul primului număr sau părţi a acesteia-
numărul ultimului număr sau părţi a acesteia

Sursa recomandată

Întreaga resursă în continuare, bibliografii naţionale

3.1.1 Transcrierea

3.1.1.1 Datele numerice se transcriu în forma şi ordinea în care apar în respectivul număr
sau parte, cu menţiunea că numeralele arabe înlocuiesc alte numere sau numerale
exprimate în litere. Acestea se transcriu împreună cu desemnarea de număr sau parte,
dacă există, sau echivalentul într-o formă standard prescurtată. Prescurtările standard sunt
folosite în locul cuvintelor.

Ex. . – Bd. 1- . – 2e trim. 1973-

71
. – Vol. 1- . – 1969-
. – Pt. 1- . – 1. köt.-
. – 15 Jan. 1970- . – 1974 febr.-
. – Mai 1972- . – 1980/1981-
. – 1916 ed.-

Datele incomplete, incorecte sau cu erori tipografice vor fi completate sau corectate prin
adăugarea elementului (-elor) lipsă sau prin menţionarea versiunii corecte între paranteze
drepte (vezi şi 0.10).

Ex. . – [19]76-
. – Vol. 1 [19]83-
. – 1986 [i. e. 1968]-
. – Vol. 20 [i. e. 21] (1846)-

3.1.1.2 Datele neexprimate după calendarul gregorian se înregistrează aşa cum apar în
sursa de informare recomandată. Datele echivalente din calendarul gregorian se adaugă
între paranteze drepte dacă nu apar în resursa în continuare.

Ex. . – 1353 [1979]-


. – No. 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])-
. – No. 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-

3.1.2 Când numerele sau părţile unui serial sunt identificate printr-un număr sau o dată,
numerele sau datele primului număr sau parte se înregistrează.

Ex. . – Vol. 1-
. – Bd. 1-
. – 1925-
. – 1936-

3.1.3 Când numerele sau părţile unui serial sunt identificate printr-un număr şi o dată,
aceste două elemente care apar în primul număr sau dată se înregistrează. Numărul
precede data.

Ex. . – Vol. 1, no. 1 (Jan.1971)-


. – Vol. 1 (1960)-

Totuşi, când numărul este o diviziune a datei, acesta se transcrie, în general, după dată.

Ex. . – 1971, no.1 (Jan. 1971)-


. – 1967, no.1-
. – [19]85, 1-
Comentariu editorial: Numerotarea apare pe serial ca 1-85

3.1.4 Când un serial continuă unul sau mai multe alte seriale (vezi 7.2), numărul şi/sau

72
data transcrisă este cea a primului număr sau părţi care poartă noul titlu propriu zis.

Ex. . – Bd. 5 (1957/63)-


. – 6 (1963)-

3.1.5 Când într-un număr sau parte există desemnări în mai multe limbi şi/sau scrieri, în
zona 3 se transcrie desemnarea care apare în limba şi/sau scrierea titlului propriu zis sau
prima desemnare dacă acest criteriu nu este aplicabil. Desemnările paralele pot fi, de
asemenea, transcrise precedate de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

Ex. . – Vol. 20-


. – Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20

3.1.6 Când pe numărul (-ele) sau partea (-ile) de descris un singur sistem de numerotare
conţine mai multe tipuri de numerotări şi/sau date după diferite calendare , toate numerele
şi desemnările se menţionează în zona 3.

Ex. . – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)- = Nr. 1-


. – Vol. 6, no. 2 = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969)-
Comentariu editorial: Fiecare număr continuă numerotarea celor două
titluri precedente
. – 1976, broj 1 (1 siecanj = 1 jan.)-
. – No. 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)-

3.1.7 La descrierea unui serial care şi-a încetat apariţia, numărul şi/sau data ultimului
număr sau părţi se transcrie după numărul şi/sau data primului număr sau părţi. Dacă
numărul şi/sau data primului număr sau părţi nu sunt cunoscute, se transcriu numai
numărul şi/sau data ultimului număr sau părţi.

Ex. . – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975)


. – Bd. 1-Bd. 70
. – 1936-1965
. – 1971, no.1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975)
. – [19]85, 1-[19]93, 3
. – Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70)
. – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr. 24
. - -årg. 38, nr. 4 (26. Mars 1892)
. – No. 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. An 5)-no. 500 (4 sept. 1797-18
fruct. an 5)
. – No. 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-no. 28 (1er absolu 85 E.P. [8
sept. 1957])
. – Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
Comentariu editorial: A apărut doar un număr

3.1.8 Când un serial adoptă o nouă secvenţă de numerotare, dar titlul propriu zis nu se

73
modifică, numerotarea din prima secvenţă se transcrie urmată de numerotarea noii
secvenţe. În mod normal, un serial conţine o desemnare cum ar fi “Serie nouă”, “Seria a
doua” etc. pentru a se arăta că nu este vorba de un nou serial, ci de o nouă secvenţă de
numerotare. Menţiunea de numerotare nouă, dacă există, îşi precede numerotarea.

Ex. . – Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F., Bd. 1 (1968)-


. – Vol. 1, no. 1 (Jan 1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n.s., vol. 1, no. 1
(June 1950)-vol. 2, no.12 (May 1952)
. – Vol. 1, no.1 (Mar. 1950)-vol. 4, no.5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954-
. – Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939) ; n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) ; vol.
50 (1976)-
. – Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29,1972) ; vol. 1,
no. 1 (Oct. 1978)-
. – 31 Mar. 1961-26 Sept. 1969 ; year 1, no. 1 (1 Oct. 1969)-
. – t. 12, 40/41 (jan.-juil. 1962)-t. 27, 103 (dec. 1977) ; nuova serie, 1-2
(sett. 1978)-
. – 1-v. 101 ; new ser., v. 1-

3.1.9 La descrierea unei subserii sau a unui supliment/inset cu titlu dependent (vezi
1.1.5.2), numerotarea subseriei sau a suplimentului/inset-ului se menţionează în zona 3.
Numerotarea seriei principale se menţionează în zona 6 sau, dacă acest lucru nu este
posibil, se alcătuieşte o notă privind numerotarea seriei principale sau a resursei în
continuare principale în zona 7 (vezi 7.3.3, 7.6.3).

Ex. . – Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series geographica


Comentariu editorial:
În zona 3: . – 31. Sz.
În zona 6: . – (Dunántúli tudományos gyüjtemény ; 58 sz.)

3.1.10 La descrierea unui reprint facsimilat sau fotoreprodus prin alte mijloace,
elementele zonei 3 sunt numerele şi/sau datele serialului original.

3.1.11 Primul număr sau parte fără desemnare

Dacă primul număr sau parte a unui serial nu are nici o numerotare, dar următoarele
numere sau părţi sugerează un anumit model de desemnare, numerotarea se începe cu
primul număr sau parte care se bazează pe acel model. Dacă nu există informaţii despre
desemnările numerelor sau părţilor următoare, se transcrie [No. 1]- (sau echivalentul în
limba titlului propriu zis) sau o desemnare cronologică pentru primul număr sau parte,
după caz.

Ex. . – [Pt. 1]-


Comentariu editorial: Următoarele numere sunt numerotate Part. 2, Part. 3
etc.

. – [No. 1]-

74
. – [1968]-
Comentariu editorial: Raport anual pentru care o desemnare cronologică
este mai potrivită.

3.2 Formatul special pentru muzică (Muzică printată)

3.2.1 Menţiunea specifică de muzică printată indică formatul special pentru muzică al
unei lucrări, complet diferit de alte formate ale aceleiaşi lucrări.

3.2.2 Pentru înregistrarea formatului special pentru muzică se folosesc regulile zonei 3
din ISBD (PM).

3.3 Date matematice (Material cartografic)

3.3.1 Zona datelor matematice oferă informaţii despre scară, proiecţie, coordonate,
echinocţiu, prezente într-o lucrare cartografică.

3.3.2 Pentru înregistrarea datelor matematice se folosesc regulile zonei 3 din ISBD
(CM).

3.4 Tipul şi extinderea resursei (Resurse electronice)

3.4.1 Zona tipului şi extinderii resursei descrie caracteristicile principale ale unei
resurse electronice. Acestea includ: (a) desemnarea tipului unei resurse şi (b) informaţii
despre extinderea resursei. Această zonă este obligatorie pentru o resursă electronică
disponibilă prin acces de la distanţă. Poate fi, de asemenea, folosită pentru o resursă
electronică disponibilă prin acces local.

3.4.2 Pentru înregistrarea datelor privind tipul şi extinderea resursei se folosesc regulile
zonei 3 din ISBD (ER).

75
4. Zona publicării, difuzării etc.

Notă introductivă

În această zonă pot fi incluse toate persoanele fizice sau colectivităţile cu responsabilitate
(comercială) în producerea şi difuzarea unei resurse în continuare.

Conţine 4.1 Locul publicării şi/sau difuzării


4.2 Numele editorului şi/sau difuzorului
4.3 Menţiunea funcţiei difuzorului
4.4 Data publicării şi/sau difuzării
4.5 Locul tipăririi sau producerii
4.6 Numele tipografului sau producătorului
4.7 Data tipăririi sau producerii

Regimul semnelor de punctuaţie

A. Zona publicării, difuzării etc. este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

B. Al doilea şi următoarele locuri sunt precedate de un spaţiu, punct şi virgulă, spaţiu


( ; ).

C. Fiecare nume este precedat de un spaţiu, două puncte, spaţiu ( : ).

D. Informaţiile paralele sunt precedate de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu ( = ).

E. O menţiune adăugată a funcţiei difuzorului se include între paranteze drepte ([ ]).

F. Data este precedată de o virgulă, spaţiu (, ).

G. O liniuţă după data publicării primului număr sau părţi sau a primei editări a
resursei în continuare leagă această dată de cea a ultimului număr sau părţi sau de
ultima editare a resursei în continuare sau arată că resursa continuă.

76
H. Locul tipăririi sau producerii, numele tipografului sau producătorului şi data
tipăririi sau producerii se includ între paranteze. În cadrul parantezelor se
foloseşte aceeaşi punctuaţie ca la B, C şi F.

Exemple

. – Locul publicării : numele editorului, data

. – Locul publicării ; locul publicării : numele editorului, data (locul tipografiei :


numele tipografului, data)

. – Locul publicării : numele editorului ; locul publicării : numele editorului, data

. – Locul publicării = menţiunea paralelă a locului publicării : numele editorului,


data

. – Locul publicării : numele editorului = menţiunea paralelă a locului publicării :


menţiunea paralelă a numelui editorului, data

. – Locul difuzării : numele difuzorului [funcţia], data (locul producerii : numele


producătorului, data)

. – Locul publicării : numele editorului, data (locul tipografiei : numele


tipografului)

Sursa recomandată

Resursa în întregime

4.0 Menţiunea de publicare este aceea a resursei în continuare de descris. La


descrierea unui reprint facsimilat sau a altei reproduceri fotografiate, micrografiate sau
digitizate, menţiunea de publicare a reproducerii se transcrie în zona publicării, difuzării
etc. Menţiunea de publicare a originalului se transcrie în zona 7 (vezi 7.2.4.2).

Pentru resurse integrate, data publicării primei şi/sau ultimei editări se menţionează în
zona 4, iar celelalte date se transcriu în zona 7 (vezi 7.4.2.2).

4.1 Locul publicării şi/sau difuzării

4.1.1 Locul publicării şi/sau difuzării este numele oraşului sau al localit ăţii asociate în
resursa în continuare cu numele editorului (sau principalului editor dacă apar mai multe
nume) sau al difuzorului (vezi 4.2). Dacă nu este numit nici un editor sau difuzor, locul
publicării este cel în care resursa în continuare a fost produsă sau de unde a fost difuzată.

4.1.2 Dacă se ştie că informaţia care apare în resursa în continuare este incorectă, se

77
poate face o corecţie între paranteze drepte (vezi 0.10) sau se poate alcătui o notă
corespunzătoare în zona 7 (vezi 7.4.1).

4.1.3 Când numelui unui singur editor sau difuzor îi sunt asociate mai multe locuri, se
preferă cel tipărit mai proeminent sau, dacă nu există o distincţie tipografică, se alege
numele care apare primul (vezi şi 4.2.1). În cazul în care nu există o distincţie tipografică,
iar lucrurile nu apar într-o succesiune, se alege locul considerat cel mai important pentru
utilizatorii catalogului.

4.1.4 Al doilea sau următorul loc poate fi menţionat.

4.1.5 Când al doilea sau următorul loc este omis, omisiunea poate fi indicată între
paranteze drepte prin “etc.” sau echivalentul în altă scriere (vezi şi 4.2.3).

Ex. . – Lausanne [etc.] : Payot

4.1.6 Dacă se menţionează numele mai multor editori, locul de publicare pentru fiecare
se transcrie imediat înaintea numelui exceptând cazul în care este vorba despre acelaşi loc
ca şi pentru primul editor numit.

4.1.7 Când sunt menţionaţi atât editorul, cât şi difuzorul, locul difuzării se transcrie
dacă diferă de cel al publicării.

4.1.8 Locul publicării şi/sau difuzării se transcrie în forma ortografică şi cazul


gramatical în care apare în resursa în continuare.

Ex. . – V Praze

4.1.9 Dacă se consideră necesar pentru identificare, locului de publicare sau difuzare I
se adaugă un calificator cum ar fi numele unei ţări, stat etc. Acesta se include între
paranteze dacă este preluat din sursa de informare recomandată sau între paranteze drepte
dacă provine din altă sursă.

Ex. . – London (Ontario)


. – Cambridge [England]
. – Cambridge (Mass.)
. – Santiago [Chile]

Dacă se consideră necesar pentru identificare, adresa completă a editorului sau


difuzorului se adaugă între paranteze numelui locului.

Ex. . – Paris (66, avenue de Versailles, 75016)

4.1.10 Dacă se consideră necesar pentru identificare, se poate adăuga între paranteze
drepte o altă versiune sau versiunea corectă a numelui locului (vezi 0.10).

78
Ex. . – Christiania [i.e. Oslo]

4.1.11 Cînd numele locului de publicare sau difuzare apare în resursa în continuare în
mai multe limbi şi/sau scrieri, se transcrie forma numelui în limba sau scrierea titlului
propriu zis. Dacă acest criteriu nu se poate aplica, se va transcrie forma numelui tipărită
mai proeminent sau, dacă nu există o distincţie tipografică, forma primului nume care
apare.

4.1.12 Menţiunile paralele pot fi transcrise precedate de un spaţiu, semnul egalităţii,


spaţiu ( = ). Dacă nu se transcriu, nu este necesară o menţionare a omisiunii.

Ex. . – Genf = Genéve

4.1.13 Când locul de publicare sau difuzare nu apare în resursa în continuare, numele
oraşului sau localităţii cunoscute se transcrie între paranteze drepte. Dacă oraşul sau
localitatea este nesigur (-ă) sau necunoscut (-ă), se menţionează între paranteze drepte
numele oraşului sau localităţii probabile urmat de semnul întrebării.

Ex. . – [Hamburg?]

4.1.14 Dacă nu se poate menţiona numele unui oraş sau localităţi, se transcrie numele
statului, provinciei sau ţării conform regulilor aplicabile numelor de oraşe sau localităţi.

Ex. . – Canada
Comentariu editorial: Cunoscut ca loc de publicare; apare în sursa
recomandată

. – [Surrey]
Comentariu editorial: Cunoscut ca loc de publicare; apare în afara sursei
recomandate

. – [Guatemala?]
Comentariu editorial: Loc de publicare probabil, dar nesigur

4.1.15 Când nu poate fi menţionat nici un loc, se adaugă între paranteze drepte
prescurtarea “S. l.” (Sine loco) sau echivalentul în altă scriere.

Ex. . – [S. l.]


. – [Б. м.]

4.1.16 Modificarea locului de publicare şi/sau difuzare

4.1.16.1 Seriale. Dacă locul de publicare şi/sau difuzare se modifică în numerele


sau părţile ulterioare, ultimul loc se menţionează într-o notă (vezi 7.4.2.1) când se
consideră necesar pentru identificare sau important pentru utilizatorii catalogului.

79
4.1.16.2 Resurse integrate. Dacă locul de publicare şi/sau difuzare se modifică în
editările ulterioare, descrierea se modifică, iar locul anterior se menţionează într-o notă
(vezi 7.4.2.2) când se consideră necesar pentru identificare sau important pentru
utilizatorii catalogului.

4.2 Numele editorului şi/sau difuzorului

4.2.1 Dacă în resursa în continuare sunt numiţi mai mulţi editori, se va menţiona
numele tipărit mai proeminent sau, dacă nu există o distincţie tipografică, primul nume
care apare. Dacă nu există o distincţie tipografică, iar numele nu apar într-o succesiune,
se menţionează numele considerat cel mai important pentru utilizatorii catalogului (vezi
şi 4.2.7).

4.2.2 Al doilea şi următorii editori pot fi menţionaţi.

4.2.3 Când al doilea sau următorii editori sunt omişi, omisiunea poate fi indicată între
paranteze drepte prin “etc.” sau echivalentul în altă scriere (vezi şi 4.1.5).

Ex. . – Lausanne : Payot [etc.]

4.2.4 Când în sursa de informare recomandată apar atât numele unui editor, cât şi al
unui difuzor, poate fi menţionat şi numele difuzorului. Dacă numele difuzorului apare în
oricare altă sursă, acesta poate fi menţionat în zona 7 (vezi 7.4.1). Dacă este numit doar
difuzorul, acesta trebuie menţionat.

4.2.5 Numele unui editor sau difuzor poate fi transcris în formă prescurtată cu condiţia
să fie înţeles şi identificat fără ambiguitate.

4.2.6 Când numele editorului sau difuzorului apare complet în zona 1, fie se repetă
forma completă în zona 4, fie se transcrie acolo o formă prescurtată sau o sintagmă de
identificare. Pentru astfel de forme mai scurte transcrise în locul celor complete nu se
folosesc paranteze drepte chiar dacă forma mai scurtă nu este prezentă în sursa de
informare recomandată.

Ex. Liste des périodiques reçus au Centre national des recherches


agronomiques. – Versailles : C.N.R.A.

4.2.7 Când numele unui editor sau difuzor apare în resursa în continuare în mai multe
limbi şi/sau scrieri, se transcrie forma numelui în limba sau scrierea titlului propriu zis.
Dacă acest criteriu nu se poate aplica, se va transcrie forma numelui tipărită mai
proeminent sau, dacă nu există o distincţie tipografică, forma primului nume care apare.

4.2.8 Menţiunile paralele pot fi transcrise precedate de un spaţiu, semnul egalităţii,


spaţiu. Dacă nu se transcriu, nu este necesară o menţiune a omisiunii.

80
Ex. . – Bern : Bundeskanzlei = Chancellerie fédérale

4.2.9 Numele tipografului nu se transcrie în locul numelui unui editor sau difuzor
necunoscut. Totuşi, când o persoană fizică sau o colectivitate combină activităţile de
tipărire sau producere cu cele de editare sau difuzare sau dacă responsabilitatea este
incertă, un tipograf numit este preluat şi ca editor.

Ex. . – London : Oxford University Press


. – Paris : Imprimerie nationale

4.2.10 Când nu poate fi menţionat nici un nume de editor sau difuzor, se adaugă între
paranteze drepte prescurtarea “S. n.” (Sine nomine) sau echivalentul în altă scriere.

Ex. . – [S. l. : s. n.]


. – London : [s. n.]

4.2.11 Modificarea numelui editorului şi/sau difuzorului

4.2.11.1 Seriale. Dacă numele editorului şi/sau difuzorului se modifică în numerele


sau părţile ulterioare, numele ultimului editor şi/sau difuzor se menţionează într-o notă
(vezi 7.4.2.1) cînd se consideră necesar pentru identificare sau important pentru
utilizatorii catalogului.

4.2.11.2 Resurse integrate. Dacă numele editorului şi/sau difuzorului se modifică


în editările ulterioare, descrierea se modifică pentru a reflecta ultima editare, iar numele
anterior (-oare) se menţionează într-o notă (vezi 7.4.2.2) cînd se consideră necesar pentru
identificare sau important pentru utilizatorii catalogului.

4.3 Menţiunea funcţiei difuzorului

4.3.1 Când sursa de informare recomandată conţine ca parte integrantă a menţiunii de


publicare o indicaţie a funcţiei îndeplinite de difuzor, menţiunea se transcrie în întregime.

Ex. . – Montréal : Editions HRW ; Paris : difussion, A. Lecot

4.3.2 Când funcţia îndeplinită de difuzor nu este exprimată explicit, se poate adăuga
între paranteze drepte un cuvânt sau o sintagmă care să indice natura activităţii acestuia.

Ex. . – Cincinnati : National Directory Service ; Oxford : Vacation Work


[distributor]
. – London : Longman ; [Paris : A. Colin, distributor]
. – Ottawa : Oak Lane Software : Information Insights [distributor]

4.4 Data publicării şi/sau difuzării

4.4.1 Zona publicării, difuzării etc. conţine date privind istoricul editării resursei în

81
continuare.

4.4.2 Seriale. Pentru seriale, datele de publicare sunt anul (-ii) publicării primului şi
ultimului număr sau părţi. El (ei) poate (pot) corespunde datei (-elor) de acoperire
menţionate în zona 3 şi poate (pot) fi identic (-i) cu aceasta (acestea).

Data publicării primului număr sau părţi se transcrie urmată de o liniuţă. Când se descrie
un serial complet, datele de publicare ale primului şi ultimului număr sau părţi se
transcriu separate printr-o liniuţă. Când se descrie un serial complet pentru care primul
număr sau parte nu este disponibil (-ă), data de publicare a ultimului număr sau părţi,
dacă se cunoaşte, se transcrie precedată de o liniuţă.

Ex. . - , 1965-
În zona 3: Vol. 5, no. 7 (July 1963)-

. – 1936-1960
În zona 3: Vol. 1, no.1 (winter 1936)-vol. 24, no. 4 (winter 1959-1960)

. – 1896.
În zona 3: Ър. 1 (17 серт. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.)

. - , 1989
În zona 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989); editare încheiată

Când descrierea nu se face după primul şi/sau ultimul număr sau parte, data (-ele) de
publicare a acestora poate (pot) fi menţionată (-e) între paranteze drepte în zona 4 dacă a
(au) fost preluată (-e) dintr-o bibliografie naţională, din altă sursă sau poate (pot) fi
stabilită (-e) imediat (vezi 4.4.8).

Dacă data (-ele) de publicare a primului şi/sau ultimului număr sau părţi nu este (sunt)
disponibilă (-e), aceasta se omite din zona 4. În astfel de cazuri, informaţiile despre datele
de publicare pot fi menţionate în zona 7 (vezi 7.4.1).

4.4.3 Resurse integrate. Data de publicare iniţială care se menţionează este anul în
care resursa integrată a fost făcută disponibilă prima oară (dacă acest an este cunoscut).
La descrierea unei resurse integrate complete se menţionează, de asemenea, data cînd s-a
încheiat editarea resursei (dacă este cunoscută).

Pagini de actualizare. Data de publicare iniţială care se menţionează este anul în care
editarea, revizuirea etc. a apărut prima oară. La descrierea unei pagini de actualizare
complete, data încheierii care se menţionează este cea care apare în sursa principală; dacă
se poate stabili imediat, data ultimei actualizări se menţionează, de asemenea.

Ex. . - ,1990-1995 [ultima actualizare 1999]

82
4.4.4 Datele din calendarul gregorian se transcriu în numerale arabe. Datele care nu
aparţin calendarului gregorian se menţionează aşa cum apar în sursa de informare
împreună cu data echivalentă din calendarul gregorian între paranteze drepte atunci când
poate fi stabilită.

Ex. . - , 1374 [2000]

Dacă în resursa în continuare apar date din calendare diferite, se menţionează toate,
separate printr-un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu.

Ex. . - , an III-an IV = 1795-1796

4.4.5 Când se ştie că data care apare în sursa de informare recomandată este incorectă,
ea se transcrie ca atare, iar corectura se menţionează între paranteze drepte.

Ex. . - , 1905 [i. e. 1950]-1970

4.4.6 Când nu este disponibilă nici o dată de publicare sau difuzare se menţionează în
schimb data copyright-ului data tipăririi. Ambele se transcriu ca atare.

Ex. . - , 1960 printing-


. – cop.1970-

Pentru serialele audio, datele fonogram (“p”) se transcriu astfel:

Ex. . - , p 1985-

4.4.7 O dată de copyright se adaugă datei publicării când se consideră important pentru
utilizatorii catalogului.

4.4.8 Dacă data publicării sau difuzării, data de copyright sau data tipăririi nu sunt
disponibile, data publicării sau data aproximativă a publicării se menţionează între
paranteze drepte dacă poate fi stabilit ă imediat.

Ex. . - , [1969?]-
. - , [196-?]-
. - , [ca. 1835]-

4.4.9 Neregularităţile privind datele de publicare ale unei resurse în continuare sunt
indicate în zona 7 (vezi 7.4.1).

4.5 Locul tipăririi sau producerii


&
4.6 Numele tipografului sau producătorului

83
4.5.1 & 4.6.1 Locul tipăririi sau producerii şi numele tipografului sau producătorului
trebuie menţionate când apar în resursa în continuare de descris, iar locul publicării sau
difuzării şi numele editorului sau difuzorului sunt necunoscute. Când informaţia este
preluată din afara resursei în continuare, aceasta se include între paranteze drepte.

Ex. . -, 1974- ([Manchester : Unity Press])


. – [S. l. : s. n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)

4.5.2 & 4.6.2 Când locul tipăririi sau producerii şi numele tipografului sau
producătorului apar în resursa în continuare, ele pot fi menţionate fie pe lângă locul
publicării sau difuzării, fie pe lângă numele editorului sau difuzorului.

4.5.3 & 4.6.3 Când se menţionează mai multe locuri de tipărire sau producere şi mai
multe nume de tipografi sau producători, se foloseşte aceeaşi punctuaţie ca şi în cazul mai
multor locuri de editare sau difuzare şi mai multor nume de editori sau difuzori.

4.7 Data tipăririi sau producerii

4.7.1 Când data tipăririi sau producerii se menţionează în locul datei de publicare sau
difuzare (vezi 4.4.7), ea nu se mai repetă aici.

4.7.2 Când data tipăririi sau producerii diferă de datele menţionate deja (data publicării
sau difuzării sau data copyright-ului), data tipăririi sau producerii poate fi şi ea
menţionată.

4.7.3 Data tipăririi sau producerii poate fi menţionată fie după numele tipografului sau
producătorului, fie ca element de sine stătător. În acest ultim caz se poate adăuga un
cuvânt sau o sintagmă pentru clarificarea datei.

Ex. . – Budapest : Akadémiai K., 1977- (Debrecen : Alföldi Ny., 1978-)


. – Paris : F. Nathan, 1976 (printed in 1977)-

4.8 Modificări

4.8.1 Se urmează regulile de la 4.1.1.6 pentru modificările referitoare la locul publicării


şi/sau difuzării şi regulile de la 4.2.11 pentru modificările referitoare la numele editorului
şi/sau difuzorului.

84
5 Zona descrierii fizice

Conţine 5.1 Desemnarea materialului specific şi extinderea


5.2 Alte detalii fizice
5.3 Dimensiuni
5.4 Menţiunea materialului însoţitor (opţional)

Regimul semnelor de punctuatie

A. Zona descrierii fizice este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

B. Menţiunea altor detalii fizice este precedată de un spaţiu, două puncte, spaţiu ( : ).

C. Menţiunea dimensiunilor este precedată de un spaţiu, punct şi virgulă, spaţiu ( ; ).

D. Menţiunea materialului însoţitor este precedată de un spaţiu, semnul plus, spaţiu (, ).

E. Extinderea, detaliile fizice şi dimensiunile materialului însoţitor, dacă se menţionează,


se transcriu între paranteze (( )).

Exemple

. – Desemnarea materialului specific şi extinderea : menţiunea altor detalii fizice ;


dimensiuni + menţiunea materialului însoţitor (extinderea materialului
însoţitor : alte detalii fizice ale materialului însoţitor ; dimensiunile
materialului însoţitor)

. – Desemnarea materialului specific şi extinderea

Sursa recomandată

Resursa în întregime

5.1 Desemnarea materialului specific şi extinderea

85
5.1.1 Desemnarea materialului specific arată clasa particulară a materialului căreia îi
aparţine resursa în continuare şi se menţionează în limba aleasă de agenţia bibliografică
(vezi şi 2.1.5.2).

5.1.2 Pentru resursele în continuare complete, desemnarea materialului specific este


precedată de numărul unităţilor bibliografice exprimat în numerale arabe14.

5.1.3 Seriale tiparite. Un serial tipărit se descrie conform ISBD(M) folosind ca


desemnare specifică a materialului “volum”, “număr” sau “parte”, după caz, sau termenul
echivalent în limba agenţiei bibliografice. Desemnările se exprimă în formele standard
prescurtate. În cazul serialelor în desfasurare sau pentru serialele complete pentru care
numărul de unităţi bibliografice nu poate fi determinat, desemnarea materialului specific
se exprimă prin ea însăşi.

Ex. . – 90 vol.
. – 120 no.
. – 17 pties
. – vol.
. – pt.

5.1.4 Pagini de actualizare. O pagină de actualizare care continuă să apară se


menţionează prin vol. (pagina) sau prin termenii echivalenţi în limba agenţiei
bibliografice. O pagină de actualizare completă se menţionează prin 1 vol. (pagina), 2
vol. (pagina) etc., după caz, sau prin utilizarea termenilor echivalenţi în limba agenţiei
bibliografice.

Ex. . – 3 vol. (pagina)

5.1.5 Resurse în continuare netipărite. O resursă în continuare netipărită se descrie


conform regulilor din ISBD-ul specific tipului de material.

Ex. . – 33 microfiches
. – 5 filmstrips
. – sound discs
. – electronic tape cassettes
. – 3 microfilm reels

5.2 Alte detalii fizice

Pentru menţionarea altor detalii fizice se urmează regulile din ISBD-ul specific tipului de
material.

14
A nu se confunda numărul corespunzător numerelor sau părţilor menţionate în zona 5 cu numărul de
unităţi fizice ale fondurilor unor colecţii specifice, număr care poate varia de la o colecţie la alta (vezi şi
nota 12).

86
Ex. . – 3 microfilm reels : ill.
. – vol. : ill., maps
. – no. : plans
. – 33 microfiches : chiefly ill.
. – 15 vol. : ill. (some col.)
. – videocassettes : sd., col.
. – sound discs : 33 1/3 rpm, stereo
. – electronic optical discs : col. ; 12 cm

Informaţii despre alte detalii fizice pot fi menţionate în zona 7 (vezi 7.5).

5.3 Dimensiuni

Pentru menţionarea dimensiunilor se urmează regulile din ISBD-ul specific tipului de


material.

Ex. .– vol. : ill., maps ; 18 cm


.– no. ; 21 x 30 cm
.– videocassettes : sd., col. ; ½ in.
.– sound discs : 33 1/3 rpm, stereo ; 30 cm

Dacă dimensiunile resursei în continuare se modifică dimensiunea mai mică sau cea mai
mică, precum şi dimensiunea mai mare sau cea mai mare, legate printr-o liniuţă, se pot
menţiona în zona 5 sau se poate preciza în zona 7 că dimensiunile numerelor sau părţilor
sau al reeditărilor variază (vezi 7.5).

5.4 Menţiunea materialului însoţitor (opţional)

5.4.1 Pentru înregistrarea informaţiilor privind materialul însoţitor se urmează regulile


din ISBD-ul specific tipului de material.

Ex. . – vol. : ill. ; 31 cm + weekly price list


. – vol. : ill ; 28 cm + electronic disks (sd., col. ; 9 cm)
. – 47 vol. : ill., maps ; 27 cm + 114 microfiches (11 x 15 cm)

5.4.2 Titlul şi menţiunea de responsabilitate referitoare la materialul însoţitor (de


exemplu un inset) sau alte caracteristici se pot menţiona în zona 7 (vezi 7.5; vezi şi
1.5.4.3).

5.4.3 Materialul însoţitor poate fi descris şi independent fie printr-o notă în zona 7, fie
prin metoda descrierii multinivel (vezi Anexa A).

87
6. Zona seriei

Notă introductivă

Zona 6 se foloseşte numai atunci când toate numerele sau părţile sau toate reeditările
resursei în continuare sunt publicate (sau se intenţionează publicarea ei) în cadrul
aceleiaşi serii sau subserii. În alte situaţii menţiunea (-ile) de serie sau subserie poate
(pot) fi transcrisă (-e) în zona 7 (vezi 7.6.1).

Când toate numerele sau părţile sau toate reeditările unei resurse în continuare sunt
publicate (sau se intenţionează publicarea ei) în cadrul a mai multor serii sau subserii,
zona se repetă. Ordinea menţiunilor este determinată de ordinea preferată a surselor
pentru acea zonă; în cazul în care acestea au importanţă egală, ordinea urmează
succesiunea informaţiilor găsite în sursa selectată.

Titlul propriu zis al seriei sau subseriei corespunde titlului propriu zis al descrierii
bibliografice pentru seria sau subseria însăşi atunci când este descrisă ca o resursă în
continuare. Vezi zona 1 pentru toate regulile referitoare la titlul propriu zis (vezi şi
0.3.3.1).

Conţine 6.1 Titlul propriu zis al seriei sau subseriei


6.2 Titlul paralel al seriei sau subseriei
6.3 Informaţii la titlul seriei sau subseriei
6.4 Menţiuni de responsabilitate referitoare la serie sau subserie
6.5 Numărul Standard Internaţional pentru Seriale al seriei sau subseriei
6.6 Numerotarea în cadrul seriei sau subseriei

Regimul semnelor de punctuaţie

A. Zona seriei este precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

B. Fiecare menţiune de serie sau fiecare menţiune de subserie se include între paranteze
(( )).

C. A doua sau fiecare nouă menţiune de serie sau subserie este precedată de un spaţiu.

88
D. Fiecare titlu paralel este precedat de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu ( = ).

E. Fiecare menţiune a informaţiilor la titlu este precedată de un spaţiu, două puncte,


spaţiu ( : ).

F. Prima menţiune de responsabilitate este precedată de un spaţiu, linie oblică, spaţiu


( / ).

G. Fiecare nouă menţiune de responsabilitate este precedată de un spaţiu, punct şi


virgulă, spaţiu ( ; ), exceptând cazul în care menţiunile formează o singură sintagmă.

H. Numărul Standard Internaţional pentru Seriale este precedat de o virgulă, spaţiu (, ).

I. Numerotarea în cadrul seriei sau subseriei este precedată de un spaţiu, punct şi


virgulă, spaţiu ( ; ).

J. Desemnarea de secţiune sau subserie sau titlul dependent care urmează un titlu comun
este precedat (-ă) de un punct, spaţiu (. ).

K. Titlul dependent care urmează unei desemnări de secţiune sau subserie este precedat
de o virgulă, spaţiu (, ).

Exemple

. – (Prima serie) (A doua serie)

. – (Prima subserie) (A doua subserie)

. – (Titlul propriu zis al seriei / menţiunea de responsabilitzate referitoare la serie ;


numerotarea în cadrul seriei)

. – (Titlul propriu zis al seriei : informaţii la titlul seriei / menţiune de responsabilitate


referitoare la serie ; numerotare în cadrul seriei)

. – (Titlul propriu zis al seriei, ISSN ; numerotarea în cadrul seriei)

. – (Titlul propriu zis al seriei, ISSN ; numerotarea în cadrul seriei = numerotarea


paralelă în cadrul seriei)

. – (Titlul propriu zis al subseriei = Titlul paralel al subseriei, ISSN ; numerotarea în


cadrul subseriei)

. – (Titlul propriu zis al seriei, ISSN ; numerotarea în cadrul seriei = Titlul paralel al
seriei, ISSN ; numerotarea în cadrul seriei)

89
. – (Titlul seriei. Titlul subseriei ; numerotarea în cadrul subseriei)

. – (Titlul seriei. Titlul subseriei / menţiunea de responsabilitate referitoare la


subserie, ISSN-ul subseriei ; numerotarea în cadrul subseriei)

Sursa recomandată

Pagina de titlu a serialului, pagina de titlu analitică, coperta, titlul de paragraf, căsuţa şi
paginile editoriale, colofonul, restul resursei în continuare.

6.1 Titlul propriu zis al seriei sau subseriei

6.1.1 Titlul propriu zis al seriei sau subseriei se transcrie întocmai ca în sursa de
informare recomandată.

Ex. . – (Acta Universitatis Stockholmiensis)


. – (Lecture notes in artificial intelligence)
Notă în zona 7: Seria principală: Lecture notes in computer science

Când titlul subseriei este dependent, titlul propriu zis al subseriei este compus din titlul
seriei principale urmat de desemnarea subseriei şi/sau titlul subseriei. Titlul seriei
principale nu se repetă în zona 7.

Ex. . –(Collection Armand Colin. Section de droit)


. – (Acta Universitatis Carolinae. Philologica)

6.1.2 Alegerea şi transcrierea titlului propriu zis al seriei sau subseriei se face în
conformitate cu regulile din zona 1 (vezi 1.1.4-1.1.5).

6.1.3 Când titlul cheie al seriei sau subseriei diferă de titlul propriu zis, acesta se
menţionează într-o notă (vezi 7.6.4).

6.2 Titlul paralel al seriei sau subseriei

Când titlul propriu zis al seriei sau subseriei apare în numărul (-ele) sau partea (-ile) sau
în reeditarea (-ile) de descris în mai multe limbi şi/sau scrieri, titlul (-rile) paralel (-e) al
seriei sau subseriei poate (pot) fi menţionat (-e). Titlurile paralele ale seriei sau subseriei
se menţionează dacă se consideră necesar pentru identificare sau important pentru
utilizatorii catalogului.

Ex. . – (Mатериалы к познанию фауны и флоры СССР = Contributiones


pro fauna et flora URPSS = Contributions à la connaissance de la
faune et la flore de l’URSS = Proceedings on the study of the fauna
and flora of the USSR)

6.3 Informaţii la titlul seriei sau subseriei

90
6.3.1 Informaţiile sau informaţiile paralele la titlul seriei sau subseriei se menţionează
dacă sunt necesare pentru identificarea seriei sau importante pentru utilizatorii
catalogului.

Ex. . – (Collection I.P.N. : les industries, leurs productions, leurs nuisances)

6.3.2 Menţiunea de ediţie referitoare la o serie sau subserie este tratată ca informaţii la
titlu. Se transcrie conform regulilor zonei 2.

Ex. . – (Sammlung Göschen : 2. Ausg.)

6.4 Menţiuni de responsabilitate referitoare la serie sau subserie

Când titlul propriu zis al seriei sau subseriei este un termen generic, prima menţiune de
responsabilitate este obligatorie.

Ex. . – (Mededeling / Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de


Natuur

În alte cazuri, prima şi următoarele menţiuni de responsabilitate se transcriu dacă apar în


sursa de informare recomandată şi sunt necesare pentru identificarea seriei sau subseriei
sau importante pentru utilizatorii catalogului.

Menţiunile de responsabilitate paralele pot fi transcrise, precedate fiecare de un spaţiu,


semnul egalităţii, spaţiu ( = ).

6.5 Numărul Standard Internaţional pentru Seriale al seriei sau subseriei

Numărul Standard Internaţional pentru Seriale (ISSN) referitor la serie sau subserie se
menţionează când este cunoscut şi se transcrie conform standardelor specifice (vezi şi
8.1.2).

Ex. . – (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861)

În cazurile în care titlul seriei este dependent de seria principală, ISSN-ul seriei principale
se omite, dar se poate menţiona în zona 7 (vezi 7.6.2).

Ex . – (Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 0475-9923)


Notă în zona 7: ISSN-ul seriei principale: ISSN 0475-9915

6.6 Numerotarea în cadrul seriei sau subseriei

6.6.1 Când toate numerele sau părţile sau toate reeditările unei resurse în continuare din
cadrul unei serii sau subserii au acelaşi număr, acest număr se menţionează în menţiunea
de serie împreună cu desemnarea numărului sau părţii sau a reeditării (vol., no. etc.), dacă
există.

91
Numerotarea în cadrul seriei sau subseriei se transcrie întocmai cum apare în sursa de
informare recomandată. Pot fi folosite prescurtări standard. Numeralele arabe sunt
preferate celorlalte numerale sau celor exprimate în cuvinte.

Ex. . – (Public Health Service publication ; no. 1124)

În cazul unei subserii dependente, numerotarea seriei se omite, iar în zona 7 se poate
alcătui o notă corespunzătoare sau o relaţionare între numerotarea seriei principale şi cea
a subseriei (vezi 7.6.3).

6.6.2 Dacă în cursul publicării unei resurse în continuare numerotarea în cadrul seriei
sau subseriei variază, această situaţie poate fi semnalată în zona 7 (vezi 7.6.3).

6.6.3 Dacă numerotarea apare în mai multe limbi, aceasta se transcrie după titlul
propriu zis sau titlul paralel în limba corespunzătoare, după caz.

6.6.4 Când numerele sau părţile sau reeditările conţin sisteme de numerotare multiple,
se menţionează toate numerotările (vezi 3.1.6).

92
7. Zona notelor

Notă introductivă

Notele se pot referi la toate aspectele legate de istoria bibliografică şi producerea resursei
în continuare de descris şi a conţinutului ei.

Notele, prin natura lor, nu pot fi enumerate exhaustiv, dar pot fi grupate conform zonelor
ISBD (CR). Pe lângă notele referitoare la aceste zone, pot exista note privind descrierea
resursei în continuare care nu corespund nici unei zone a ISBD (CR), de exemplu note
privind natura, obiectul etc. resursei în continuare.

Notele pot fi folosite pentru a lega descrierea unei resurse în continuare de descrierile
altor resurse în continuare sau de descrierea unei resurse monografice. La alcătuirea
legăturilor cu alte resurse în continuare, forma preferată şi recomandată a altor titluri de
resurse în continuare este titlul cheie şi ISSN-ul. Dacă acestea nu sunt cunoscute, alte
resurse în continuare pot fi citate după titlul propriu zis sau, cu totul excepţional, într-o
formă corespunzătoare contextului pentru care este concepută înregistrarea ISBD (CR)
(de exemplu vedeta şi titlul sub care apare resursa în continuare în catalogul bibliotecii).
La alcătuirea legăturilor cu resursele monografice, resursa monografică ar trebui citată
după titlul propriu zis şi menţiunea de responsabilitate, dacă există.

Notele şi modul în care sunt prezentate acestea sunt opţionale, cu excepţia celor
considerate obligatorii (considerând că informaţia este disponibilă). Două sau mai multe
note pot fi combinate într-una singură dacă agenţia bibliografică decide astfel.

Ex. . – Notă: Descriere bazată pe: Vol. 1, no. 2 (summer 1966); titlul propriu
zis este preluat de pe copertă.

Pentru informaţii privind notele relevante pentru un anumit tip de material (de exemplu
seriale electronice), vezi ISBD-ul corespunzător pentru acel tip de material (de exemplu
ISBD (ER)).

93
În toate cazurile în care un nou titlu cheie şi ISSN sunt desemnate din cauza unei
modificări a titlului resursei în continuare, notele privind istoria resursei şi titlul (-rile)
cheie înrudit (-e) şi ISSN-ul sunt obligatorii.

Conţine 7.0 Menţiunea de periodicitate


7.1 Note privind zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate
7.2 Note privind zona ediţiei şi istoria bibliografică a resursei în
continuare
7.3 Note privind zona numerotării
7.4 Note privind zona publicării, difuzării etc.
7.5 Note privind zona descrierii fizice
7.6 Note privind zona seriei
7.7 Note privind conţinutul
7.8 Note privind numărul standard şi termenii de disponibilizare
7.9 Note privind natura, obiectul etc.
7.10 Note privind obiectul descris
7.11 Alte note

Regimul semnelor de punctuaţie

Fiecare notă se separă de următoarea printr-un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ). Acestea
sunt înlocuite printr-un punct dacă fiecare notă constituie paragraf separat.

În cadrul notelor se recomandă, unde este cazul, respectarea punctuaţiei prevăzute pentru
zonele 1-6; de exemplu, un titlu se separă de menţiunea de responsabilitate printr-un
spaţiu, linie oblică, spaţiu ( / ).

Când titlul cheie şi ISSN-ul se menţionează în zona notelor, ele vor fi legate printr-un
spaţiu, semnul egalit ăţii, spaţiu ( = ); când se transcriu titlul propriu zis şi ISSN-ul, ISSN-
ul este precedat de virgulă, spaţiu (, ).

Sursa recomandată

Orice sursă

7.0 Menţiunea de periodicitate

O notă (obligatorie) privind periodicitatea unui serial sau frecvenţa actualizării resursei
integrate se menţionează dacă periodicitatea nu este precizată în zona 1.

Ex. Bilunar
Neregulat
Lunar (Numerele din iulie-august sunt combinate)
Actualizat permanent
De patru ori pe trimestru
Trisăptămânal în timpul anului universitar

94
Când periodicitatea este precizată în zona 1, ea poate fi repetată într-o notă dacă este
necesară pentru comunicarea de informaţii suplimentare.

Ex. Săptămânal (10 numere pe semestru)


Titlul propriu zis: The Mac weekly

Modificările legate de periodicitatea unei resurse în continuare pot fi menţionate într-o


notă.

Ex. Trimestrial din 1975, nr. 1-

7.1 Note privind zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate

7.1.1 Note privind titlul propriu zis

7.1.1.1 Pentru resurse în continuare tipărite, o notă (obligatorie) se va referi la sursa


titlului propriu zis dacă acesta este preluat dintr-un substituent al paginii de titlu. Pentru
resurse în continuare netipărite, sursa titlului propriu zis se menţionează conform ISBD-
ului specific tipului de material.

Ex. Notă: Titlul propriu zis preluat de pe copertă


Notă: Titlu preluat de pe cotor

7.1.1.2 Notele privind variantele titlului propriu zis, cum ar fi titlul de pe copertă, titlul de
pe cotor, colontitlurile, titlul de pe o pagina de titlu suplimentară etc., se menţionează
dacă sunt considerate importante pentru utilizatorii catalogului.

Ex. Notă: Titlul pe copertă: …és játék

Notă: Titlul pe eticheta discului: Journal of the U.S. House of


Representatives
Titlul propriu zis: Journal of the House of Representatives of the United
States

Notă: La începutul titlului: Bizmap navigator


Titlul propriu zis: Singapore yellow pages with electronic maps

Notă: Unele numere au titlul şi în germană: Hobbes OS/2 archiviert


Titlul propriu zis: Hobbes archived OS/2

Notă: Titlul de pe bara de titlu: Antarctic Meteorology Research Center


home page

7.1.1.3 Când titlul propriu zis constă în sau include un set de iniţiale sau un acronim (vezi

95
1.1.3.3), se poate alcătui o notă privind varianta sau forma dezvoltată preluată din altă
sursă decât pagina de titlu a resursei în continuare de descris (vezi 1.4.3).

Ex. Titlul propriu zis: IRLS


Notă: Forma dezvoltată a titlului propriu zis: Interrogation recording and
location system

Titlul propriu zis: K. and E.


Notă: Forma dezvoltată a titlului propriu zis: Kantoor en efficiency

Dacă titlul propriu zis constă în sau include numere (vezi 1.1.3.4), se poate alcătui o notă
privind forma dezvoltată.

Ex. Titlul propriu zis: Le 01


Notă: Forma dezvoltată a titlului propriu zis: Le zéro un

7.1.1.4 Dacă titlul propriu zis constă doar în numele unei colectivităţi, se poate alcătui o
notă cu informaţii descriptive preluate din afara resursei în continuare de descris (vezi
1.4.4).

Ex. Titlul propriu zis: City Theatre


Notă: Programul spectacolelor sezonului

7.1.1.5 Modificări ale titlului propriu zis

7.1.1.5.1 Seriale. Modificările importante ale titlului propriu zis al serialelor necesită o
nouă descriere. Pentru notele referitoare la modificările importante ale titlului propriu zis
al unui serial rezultate din sau determinând modificarea istoriei sale bibliografice, vezi
7.2.

Notele referitoare la modificările minore15 ale titlului propriu zis care apar după primul
sau cel mai vechi număr sau parte se transcriu împreună cu numerotarea respectivelor
numere sau părţi dacă este necesar pentru identificarea serialului sau important pentru
utilizatorii catalogului. Alternativ, se alcătuieşte o notă privind variaţia titlului propriu zis
(vezi 1.1.4.2). Se poate întocmi o notă generală atunci când numere sau părţi dispersate
au titlu propriu zis diferit.

Ex. Din 1999-, numerele au titlul: Annual report on pipeline safety


(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: Annual report of pipeline
safety)

Pentru perioada ian. 1928-iul. 1958 numerele au titlul: The magazine


antiques; pentru perioada aug. 1952-feb. 1971 numerele au titlul:
Antiques; din mar. 1971-, numerele au titlul: The magazine antiques

15
În astfel de exemple de modificări minore ale titlului propriu zis, titlul cheie şi ISSN-ul nu se schimbă;
vezi Manualul ISSN, Part. 2.

96
(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: Antiques)

Unele numere au titlul: Viet-Nam bulletin


(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: Vietnam bulletin)

Unele numere au titlul: SLIS newsletter


(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: Newsletter)

Din 1995-, vol. au titlul: Tax strategies for corporate acquisitions,


dispositions, spin-offs, joint ventures, financings, reorganizations, and
restructuring (variază uşor)
(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: Tax strategies for corporate
acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures and other strategic
alliances)

Începând cu oct.-dec. 1995--, numerele au titlul: African woman & health


(Titlul propriu zis al celui mai vechi număr: African women & health)

Titlul variază uşor

7.1.1.5.2 Resurse integrate. Notele se referă la titlurile anterioare ale aceleiaşi


resurse(vezi 1.1.7.1).

Ex. Istoria titlului: Australian industrial safety, health & welfare, 1979-Mar.
1996

Titluri precedente: Euroinfo international (în 10 mai 1998); Telephone


directories international (în 9 sept. 1999)

7.1.1.5.3 Seriale electronice. Serialele electronice care nu păstrează titlurile anterioare


sunt tratate ca resurse integrate, întocmindu-se o notă privind titlul (-rile) anterior (-oare).

Ex. Toate numerele apărute anterior cu titlul BMMR au fost subordonate


titlului curent

7.1.2 Note privind titlurile paralele şi menţiunile de informaţii la titlu care apar pe
pagina de titlu pot fi transcrise atunci când acestea nu pot fi integrate descrierii în zona 1
(vezi 1.3.3.1, 1.4.5.3 şi 1.4.5.5.1) sau când sunt prea lungi.

Ex. În perioada iul.-aug. 1962—sep.-oct. 1966, numerele au titlu paralel în


chineză : Wen hua

Din oct. 1975-, numerele au titlu paralel în engleză: The half-yearly law
review
(Titlul paralel englezesc al numerelor anterioare: Law quarterly review)

97
7.1.3 Când titlurile paralele şi menţiunile de informaţii la titlu variază în cursul editării
serialului de descris, notele privind titlurile paralele succesive şi/sau menţiunea de
informaţii la titlu se transcriu împreună cu numerotarea respectivelor numere sau părţi
dacă se consideră important pentru utilizatorii catalogului; alternativ, poate fi alcătuită o
notă referitoare la variaţia titlurilor paralele şi/sau a informaţiilor la titlu (vezi 1.3.4 şi
1.4.8). Pentru resurse integrate, ultimul titlu paralel şi ultima menţiune a informaţiilor la
titlu pot fi transcrise în zona 1, iar informaţiile anterioare (inclusiv absenţa titlului (-rilor)
paralel (-e) în reeditările anterioare) se menţionează într-o notă dacă se consideră
important pentru utilizatorii catalogului (vezi 1.3.4, 1.4.8).

7.1.4 Note privind menţiunile de responsabilitate

7.1.4.1 Acestea pot include

menţiuni de responsabilitate preluate din afara resursei în continuare de descris


(vezi 1.5.3.8, 1.5.5.2);

note privind variantele sau numele complete ale persoanelor fizice sau
colectivităţilor şi pseudonimele (vezi 1.5.5.12.2);

note privind persoanele fizice sau colectivităţile implicate în realizarea lucrării şi


care nu pot fi integrate în alte zone ale descrierii (de exemplu din cauză că funcţia
lor nu este specificată, vezi 1.5.3.9);

Ex. Notă: Numerele [1]- , compilate de Truong Ky

note privind persoane fizice sau colectivităţi implicate în ediţii anterioare, nu şi în


cea de descris;

note privind menţiuni de responsabilitate paralele care nu se referă nici la titlul


propriu zis, nici la celelalte titluri paralele (vezi 1.5.5.11.1).

Ex. Titlu propriu zis: Journal of the Professional Institute


Notă: Numele complet al institutului: Professional Institute of the Public
Service of Canada

Titlu propriu zis: IRTU


Notă: Forma dezvoltată a titlului propriu zis: International Road Transport
Union

7.1.4.2 Notele privind menţiunile de responsabilitate referitoare la anexe şi alte materiale


suplimentare care apar în resursa în continuare de descris, dar nu şi pe pagina de titlu, pot
fi transcrise (vezi 1.5.4.3).

7.1.4.3 Notele privind sursa menţiunii de responsabilitate care apare în cadrul resursei în

98
continuare de descris, dar nu şi pe pagina de titlu, pot fi transcrise.

7.1.4.4 Modificări în menţiunile de responsabilitate

Seriale. Notele privind modificările menţiunilor de responsabilitate, inclusiv modificări


minore ale formei numelui unei colectivităţi, ulterioare primului sau celui mai vechi
număr, se transcriu dacă sunt necesare pentru identificarea serialului sau importante
pentru utilizatorii catalogului. Modificările formei numelui unei colectivităţi care pot fi
considerate minore16 includ, de exemplu, următoarele situaţii atunci când este corect din
punct de vedere lingvistic:

articolele, prepoziţiile şi conjuncţiile sunt înlocuite, adăugate sau suprimate;


ortografierea şi semnele de punctuaţie sunt modificate fără ca înţelesul să fie
afectat;
flexiunea unui cuvânt se modifică, de exemplu de la singular la plural;
ordinea elementelor unui nume se modifică.

Resurse integrate. Notele privind menţiuni de responsabilitate anterioare care nu mai


apar în editarea curentă sau apar diferit într-o editare anterioară se alcătuiesc dacă sunt
importante pentru utilizatorii catalogului. Dacă modificările au fost numeroase, se poate
alcătui o notă generală.

Ex. Editorul variază

7.2 Note privind zona ediţiei şi istoria bibliografică a resursei în continuare

7.2.1 Acestea pot include note referitoare la sursa sau natura menţiunii de ediţie (vezi
2.1.2).

O notă (obligatorie) se alcătuieşte cu privire la revizuirea regulată a resursei în continuare


(vezi 2.1.5.3).

Ex. Ediţia revizuită apare bianual

O notă privind menţiunea de responsabilitate referitoare la ediţie şi preluată din afara


resursei în continuare de descris poate fi transcrisă.

7.2.2 Modificări privind zona ediţiei

7.2.2.1 Seriale. Modificările în menţiunile de ediţie care survin după primul sau cel mai
vechi număr sau parte se transcriu într-o notă dacă sunt importante pentru utilizatorii
catalogului (vezi 2.1.6).

7.2.2.2 Resurse integrate. Menţiunile de ediţie anterioare care nu mai sunt

16
În astfel de exemple de modificări minore ale formei numelui colectivităţii în legătură cu un titlu propriu
zis care este un titlu generic, titlul cheie şi ISSN-ul nu sunt modificate; vezi Manualul ISSN, Part. 2.

99
prezente în editarea curentă sau care apar într-o formă diferită de cea dintr-o ediţie
anterioară se transcriu într-o notă dacă este important pentru utilizatorii catalogului (vezi
2.1.6).
7.2.3 Istoria bibliografică. Detalii referitoare la istoria bibliografică a resursei de
descris pot fi menţionate, dacă este necesar, împreună cu numerotarea care indică
legătura cu altă resursă (-e):

Ex. Ed. rev. a: Mental capacity : medical and legal aspects of the aging. 1977

7.2.4 Relaţia cu alte resurse în continuare

Detalii privind relaţia resursei în continuare cu alte resurse în continuare şi alte ediţii ale
resursei în continuare, inclusiv reprint-uri sau reeditări, se menţionează astfel:

7.2.4.1 Traduceri

Când resursa în continuare de descris este cunoscută ca traducere a altei resurse în


continuare şi apare după editarea acelei resurse, prima notă (obligatorie) din zona 7 este
titlul (după caz, titlul cheie şi ISSN-ul) resursei în continuare originale transcris în forma
de mai jos:

Ex. Soviet radiochemistry


Notă: Traducere după: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311

Pentru ediţiile unei resurse în continuare care apar simultan în limbi diferite, vezi 7.2.4.3.

7.2.4.2 Reproduceri

Când resursa în continuare de descris este o reproducere exactă a altei resurse în


continuare – de exemplu un reprint facsimilat sau o (micro) fotoreproducere a unui titlu
tipărit, o casetă audio copiată după un disc audio, o reproducere pe bandă magnetică a
unui film cinematografic, o versiune digitizată -, se alcătuieşte o notă (obligatorie) care să
indice că resursa în continuare de descris este o reproducere (vezi 2.1.4.1, 3.1.10, 4.0).
Titlul resursei în continuare originale atunci când diferă de titlul reproducerii, locul (-rile)
original (-e) de publicare şi numele editorului (-rilor) se menţionează; periodicitatea
resursei în continuare originale poate fi menţionată, de asemenea.

Ex. Le banquet. – Reprod. [en fac-sim.]. – No. 1 (mars 1892)-no. 8 (mars


1893). – Genève : Slatkine, 1971. – 23 cm
Notă: Reprint al publicaţiei lunare, Paris : Librairie Rouquette

Le pianiste : [journal spécial, analytique et instructif]. – [Reprod. en fac-


sim.]. – 1 (1833/34)-2 (1834/35). – Genève : Minkoff, 1972. – Portr. ; 31
cm.
Notă: Reprint al publicaţiei lunare, ulterior bilunare, Paris : H. Lemoine

100
7.2.4.3 Resurse cu ediţii diferite

Când resursa în continuare reprezintă una dintre două sau mai multe ediţii diferite parţial
din punct de vedere al conţinutului şi/sau limbii, numele celeilalte (celorlalte) ediţii se
menţionează. Dacă numele celeilalte (celorlalte) ediţii nu se poate depista imediat, se
alcătuieşte o notă generală. Dacă o resursă în continuare apare în mai multe ediţii care nu
pot fi enumerate, se alcătuieşte o notă generală.

Ex. Notă: Also published in Early edition, 2-star edition and 3-star edition
Comentariu editorial: Titlul descris face parte din Ediţia definitivă

Notă: Also published in National edition


Comentariu editorial: Titlul descris face parte din Ediţia locală

Notă: Edition statement applies to program listings


Comentariu editorial: A apărut în multiple ediţii cu acelaşi material
editorial; listele de programe se aplică la zone geografice specifice

Notă: Numerous editions

Notă: Also appears in French and German

Notă: English edition of: Bulletin critique du livre français = ISSN 0007-
4209
Comentariu editorial: Titlul propriu zis: New French books

Notă: Issues 46- also available online

7.2.4.4 Continuări

Când resursa în continuare de descris reprezintă continuarea unei resurse în continuare


editate anterior, o notă (obligatorie) privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul)
resursei în continuare anterioare se menţionează în forma:

Continuă:

Ex. Pointer
Notă: Continuă: Monthly Scottish news bulletin = ISSN 0307-5273

Când resursa în continuare de descris este continuată de o resursă în continuare ulterioară,


o notă (obligatorie) privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul) resursei în
continuare ulterioare se menţionează în forma:

Continuat de:

Ex. Report of the General Manager for the year… / presented to the Glasgow

101
Corporation Transport Committee
Notă: Continuat de: Annual report of the General Manager – Transport
Department, Glasgow Corporation = ISSN 0308-4140

7.2.4.5Fuziuni17 (vezi şi 7.2.4.7)

Când resursa în continuare de descris este rezultatul fuziunii dintre două sau mai multe
resurse în continuare existente, o notă (obligatorie) privind titlurile (sau, după caz,
titlurile cheie şi ISSN-urile) resurselor în continuare existente se menţionează în forma:

A apărut prin fuzionarea: ; cu:

Ex. Journal of applied chemistry. Abstracts


Notă: A apărut prin fuzionarea: British abstracts. B 1, Chemical
engineering, fuels metallurgy, applied electrochemistry and industrial
inorganic chemistry = ISSN 0365-8740; cu: British abstracts. B 2,
Industrial organic chemistry = ISSN 0365-8929

Nordia tiedonantoja / Oulun yliopiston maantieleen laitos


Notă: A apărut prin fuzionarea: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN
0359-2510; cu: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
Comentariu editorial: ISSN 1238-2078 = Nordia tiedonantoja (1995)

Berner Zeitung
Notă: A apărut prin fuzionarea: Emmenthaler Blatt; cu: Neue Berner
Zeitung

Când resursa în continuare de descriere a fuzionat cu una sau mai multe resurse în
continuare existente pentru a forma o nouă resursă în continuare, o notă (obligatorie)
privind titlul (-rile) (sau, după caz, titlul (-rile) cheie şi ISSN-ul (-urile)) resursei (-lor) în
continuare care fuzionează şi al celei rezultate se menţionează în forma:

Din fuzionarea cu: a rezultat:

Ex. Transactions / British Ceramic Society


Notă: Din fuzionarea cu: Journal of the British Ceramic Society = ISSN
0524-5133; a rezultat: Transactions and journal of the British Ceramic
Society = ISSN 0307-7357

Revista de actualidades, artes y letras


Notă: Din fuzionarea cu: Gran vía; a rezultat: Revista Gran vía de

17
Un titlu cheie şi un ISSN noi sunt repartizate unei noi resurse în continuare formate prin fuzionarea a
două sau mai multe resurse în continuare; vezi Manualul ISSN, Part. 2

102
actualidades, artes y letras

Nordia tiedonantoja. Sarja A


Notă: Din fuzionarea cu: Nordia tiedonatoja, Sarja B = ISSN 0359-2529; a
rezultat: Nordia tiedonantoja (1995) = ISSN 1238-2078
Comentariu editorial: ISSN 0359-2510 = Nordia tiedonantoja. Sarja A

Euro centre Suisse


Notă: Din fuzionarea cu: L’exportation en pratique; a rezultat: Commerce
extérieur Suisse

7.2.4.6 Sciziuni sau separări18

Când resursa în continuare de descris este o nouă resursă rezultată din scindarea unei
resurse în continuare în două sau mai multe resurse în continuare, o notă (obligatorie)
privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul) resursei în continuare originale (care
a suportat scindarea) se menţionează în forma:

Continuă în parte:

Ex. Proceedings / Institution of Mechanical Engineers. Part. 2


Notă: Continuă în parte: Proceedings – Institution of Mechanical
Engineers = ISSN 0020-3483

Pot fi menţionate, de asemenea, detalii privind alte resurse în continuare rezultate din
respectiva sciziune.

În descrierea unei resurse în continuare care se scindează în două sau mai multe resurse
în continuare, o notă (obligatorie) privind titlurile (sau, după caz, titlurile cheie şi ISSN-
urile) resursei în continuare rezultate se menţionează în forma:

Scindat în: şi în:

Ex. Comparative biochemistry and physiology


Notă: Scindat în: Comparative biochemistry and physiology. A,
Comparative physiology = ISSN 0300-9629; şi în: Comparative
biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry = ISSN
0305-0491

Nordia tiedonantoja / Pohjois-Suomen maantieteellinen seura


Notă: Scindat în: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; şi în:
Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
Comentariu editorial: ISSN 0356-0686 = Nordia tiedonantoja (1970)

18
Un titlu cheie şi un ISSN noi sunt repartizate fiecărei noi resurse în continuare rezultate din sciziunea
sau separarea în două sau mai multe resurse în continuare, exceptând situaţia când titlul resursei în
continuare originale este păstrat de una dintre părţi; vezi Manualul ISSN, Part. 2.

103
Când resursa în continuare de descris s-a separat dintr-o altă resursă în continuare, o notă
(obligatorie) privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul) resursei în continuare
din care a făcut parte se menţionează în forma:

Separat din:
Ex. Jeugdboekengdis
Notă: Separat din: Boekengids

7.2.4.7Absorbţii (vezi şi 7.2.4.5)

Când resursa în continuare de descris a absorbit o altă resursă (-e) în continuare şi şi-a
păstrat titlul, o notă (obligatorie) privind titlul (-rile) (sau, după caz, titlul (-rile) cheie şi
ISSN-ul (-urile)) resursei (-lor) în continuare absorbite se menţionează în forma:

A absorbit:

Ex. Philosophical magazine


Notă: A absorbit: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915

Notizie economiche UBS


Notă: A absorbit: Panorama congiunturale

Când resursa în continuare de descris a fost absorbită de o altă resursă în continuare, o


notă (obligatorie) privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul) resursei în
continuare care absoarbe se menţionează în forma:

Absorbit de:

Ex. Marketing forum


Notă: Absorbit de: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667

Le cultivateur de la Suisse romande


Notă: Absorbit de: Journal d’agriculture suisse

Data la care a avut loc absorbţia se menţionează într-o notă dacă este important pentru
utilizatorii catalogului.

Ex. Philosophical magazine


Notă: A absorbit în 1827: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915

Marketing forum
Notă: Absorbit în 1975 de: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-
7667

7.2.4.8Resurse în continuare cu suplimente, insert/inset-uri

104
Când resursa în continuare de descris are supliment (-e) şi/sau insert/inset-uri, o notă
privind titlul (sau, după caz, titlul (-rile) cheie şi ISSN-ul (-rile)) suplimentului (-lor)
şi/sau insert/inset-urilor poate fi menţionată.

Ex. Numismatic chronicle


Notă: Supliment: Journal of the Royal Numismatic Society = ISSN 0307-
8019

Der Kreis = Le cercle = The circle


Notă: Supliment: Das kleine Blatt

Dacă suplimentele sunt numeroase, se poate alcătui o notă generală referitoare la


existenţa lor.

Ex. Notă: Ed. 8-10 sunt actualizate prin suplimente cumulative trimestriale şi
anuale

Notă: Numeroase suplimente

7.2.4.9 Supliment la sau insert/inset în:

Când resursa în continuare de descris este suplimentul sau insert/inset-ul altei resurse în
continuare, o notă (obligatorie) privind titlul (sau, după caz, titlul cheie şi ISSN-ul)
resursei în continuare principale se menţionează (vezi şi 1.1.5.2).

Ex. Advances in physics


Notă: Supliment la: Philosophical magazine = ISSN 0031-8086

La lettre du maire (Paris). Textes et documents


Notă: Supliment la: La lettre du maire = ISSN 0395-0182

Das kleine Blatt = La petite feuille = The leaflet


Notă: Supliment la: Der Kreis

Action transport
Notă: Inset în: Transport public = ISSN 0249-5643

7.2.4.10 Serii cu subserii

Când serialul de descris este o serie care are subserii cu titluri independente, o notă
privind titlul (-rile) (sau, după caz, titlul (-rile) cheie şi ISSN-ul (-urile)) subseriei editate
în cadrul seriei poate fi menţionată.

Ex. Documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias


Notă: Subserii: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos de

105
investigación social

Când aceste subserii sunt numeroase, se poate menţiona o notă generală referitoare la
existenţa lor.

Ex. Notă: Numeroase subserii

7.2.4.11 Subserie a…

Când serialul de descris este o subserie, detalii privind seria principală se transcriu în
zona 6 (vezi Menţiunea de serie), nu în zona 7.

7.2.5 Alte relaţii

Note privind relaţiile particulare dintre o resursă în continuare şi alte resurse în


continuare pot fi menţionate, cu condiţia ca natura relaţiei şi titlul (-rile) (sau, după caz,
titlul (-rile) cheie şi ISSN-ul (-urile)) celeilalte (celorlalte) resurse să fie specificate.

Când două sau mai multe resurse în continuare sunt editate împreună, fiecare resursă în
continuare se descrie separat; în cadrul fiecărei descrieri se poate alcătui o notă care să
precizeze că două sau mai multe resurse sunt editate împreună.

Ex. La sucrerie belge…


Notă: Editat împreună cu: Sugar industry abstracts
Sugar industry abstracts…
Notă: Editat împreună cu: La sucrerie belge

Newsletter / Friends of Driftwood Public Library


Notă: Vol. 4, no. 1- editat în: Driftwood Public Library gazette
Comentariu editorial: Numerele anterioare au apărut separat.

7.3 Note privind zona numerotării

7.3.1 Detaliile privind numerotarea care nu au fost incluse în zona 3 pot fi menţionate
într-o notă; alternativ, poate fi menţionat motivul pentru care aceste detalii au fost omise
din zona 3 (vezi 3.1).

Ex. Notă: Între 1939-1945 şi-a încetat apariţia


Notă: Serie nenumerotată

7.3.2 Când descrierea se face după un număr sau parte intermediar al serialului, o notă
privind numerotarea primului număr sau părţi poate fi menţionată. Dacă un serial şi-a
încetat apariţia, dar ultimul număr sau parte nu este disponibil în momentul alcătuirii
descrierii, o notă privind numerotarea ultimului număr sau părţi poate fi menţionată (vezi
3.1).

106
Ex. Notă: Prima apariţie: Vol. 1, no. 1 (1972)
Notă: Şi-a încetat apariţia cu: Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974)
Notă: Prima apariţie: No. 1, editat în 1968
Notă: Şi-a încetat apariţia din 1982
Notă: Prima apariţie: Vol. 1, no. 1 (May 1974); şi-a încetat apariţia cu:
Vol. 1, no. 6 (Oct. 1974)
Notă: Apărut în 1962 şi întrerupt în 1975

7.3.3 La descrierea unui supliment sau insert/inset dependent de serialul principal, o


notă privind numerotarea serialului principal poate fi menţionată (vezi 3.1.9).

Ex. Titlul propriu zis: Külpolitika. English-language supplement


Notă: No. 1 (1983) al suplimentului corespunde 10. évf., 1. sz. (1983) al
publicaţiei principale
Notă editorială: În zona 3: No. 1 (1983)

7.3.4 Se alcătuiesc, de asemenea, note referitoare la orice numerotare complexă sau


neregulată care nu a fost semnalată în zona numerotării sau referitoare la orice alte
particularităţi de numerotare considerate importante pentru utilizatorii catalogului (vezi
3.1).

Ex. Notă: Vol. 29, no. 3-vol. 39, no. 2 au fost omise din numerotare
Notă: Numerotarea se reia în fiecare an cu nr. 1

7.4 Note privind zona publicării, difuzării etc.

7.4.1 Acestea pot include detalii referitoare la alţi editori sau difuzori ai resursei în
continuare, note privind variantele de publicare, difuzare etc, informaţii, neregularităţi şi
date suplimentare.

Ex. Notă: Vol. 4 a apărut în 1939, iar vol. 5 în 1946

7.4.2 Modificări în zona publicării, difuzării etc.

7.4.2.1 Seriale. Modificările privind locul de publicare şi/sau numele editorului care
survin după primul sau cel mai vechi număr sau parte se menţionează într-o notă
împreună cu numerotarea numerelor respective dacă este important pentru utilizatorii
catalogului. Dacă este vorba de modificări numeroase, se poate alcătui o notă generală
(vezi 4.1.16.1, 4.2.11.1).

Ex. Notă: Publicat: Redwing [sic] (Minn.), 1864-1865; Le


Sueur (Minn.), 1865
Notă: Menţiunea de publicare variază

7.4.2.2 Resurse integrate

107
Locurile anterioare de publicare şi/sau numele editorilor care nu mai sunt prezenţi în
editarea curentă sau care au apărut într-o formă diferită în editările anterioare se
menţionează într-o notă dacă este important pentru utilizatorii catalogului (vezi 4.1.16.2,
4.2.11.2).

Ex. Notă: Publicat: New York : McGraw-Hill, 1974-1975; South Hackensack


(N.J.) : F. B. Rothman, 1976-1978

7.5 Note privind zona descrierii fizice

Acestea pot include detalii suplimentare privind descrierea fizică a resursei în continuare
în plus faţă de menţiunea formală din zona 5, o notă referitoare la materialul însoţitor
dacă acesta nu este ataşat în mos constant de resursa în continuare, precum şi menţiuni
legate de particularităţile fizice. De exemplu, modificarea dimensiunilor unei resurse în
continuare tipărite poate fi semnalată, menţionându-se cea mai mică şi cea mai mare
dimensiune, legate prin liniuţă.

Se alcătuiesc, de asemenea, note privind detaliile fizice anterioare care nu mai sunt
specifice editării curente a unei resurse în continuare, dacă este important pentru
utilizatorii catalogului.

Ex. Notă: 21-30 cm


Notă: Începând cu vol. 9, no.1 (Jan. 1970) lungimea este 38 cm
Notă: Editat în 2 vol., ed. 8-10; în 3 vol., ed. 11-15; în 4 vol., ed. 16-20; în
5 vol., ed. 21-

7.6 Note privind zona seriei

7.6.1 Dacă în cursul editării resursei în continuare de descris acea resursă a apărut în
cadrul a două sau mai multor serii sau subserii, titlurile acelor serii sau subserii sau o
menţiune generală privind existenţa lor pot fi transcrise (vezi 6, Notă introductivă).

7.6.2 Dacă resursa în continuare de descris apare în cadrul unei subserii cu titlu distinct,
iar în zona 6 este inclusă o menţiune de subserie, o notă privind titlul şi ISSN-ul seriei
principale poate fi transcrisă (vezi 6.1.1, vezi şi 7.6.4).

Dacă resursa în continuare de descris apare în cadrul unei subserii al cărei titlu este
dependent de titlul seriei principale, iar în zona 6 este inclusă o menţiune adecvată de
subserie, o notă privind ISSN-ul seriei principale poate fi transcrisă (vezi 6.1.1).

7.6.3 O notă privind numerotarea seriei principale şi/sau corelarea între numerotarea
seriei principale şi cea a subseriei poate fi transcrisă (vezi 3.1.9, 6.6.1).

O notă privind variaţia numerotării seriei sau a subseriei poate fi transcrisă (vezi 6.6.2)

Ex. Notă: Fiecare număr este numerotat 10, 20, 30 etc. în cadrul seriei

108
7.6.4 O notă (obligatorie) privind titlul cheie care diferă de titlul propriu zis al seriei
sau subseriei se menţionează (vezi 6.1.3).

7.7 Note privind conţinutul

Acestea pot include sumarul, note referitoare la alte adăugiri cum ar fi indexul,
insert/inset-urile, bibliografii, unităţi fizice separate constituind numărul (-ele) sau partea
(-ile) serialului etc.

Ex. Notă: Include: Bibliografia materialelor din Northwest


Notă: Indexuri: pentru vols. 1-25 (1927-1951) în vol. 6, no. 1
Notă: Conţine: Vol. 1/1. Index alfabetic. 527 p. ; Vol. ½. Index pe
subiecte. 300 p.

Pentru descrierea multinivel, de exemplu pentru unităţi fizice separate care constituie
numărul (-ele) sau partea (-ile) sau editarea (-rile) resursei în continuare, vezi Anexa A.

7.8 Note privind numărul standard şi termenii de disponibilizare

Acestea pot include note referitoare la un tiraj limitat sau o difuzare limitată.

O notă (obligatorie) referitoare la un număr standard incorect se menţionează atunci când


pe resursa în continuare de descris este depistat un număr incorect (vezi 8.1.3).

7.9 Note privind natura, obiectul etc.

Notele privind natura, obiectul şi forma literară/artistică/fizică a resursei în continuare


poate fi menţionată.

7.10 Note privind obiectul descris

7.10.1 Seriale. Această notă este obligatorie când descrierea serialului nu se bazează pe
primul număr sau parte publicate.

Numerotarea şi data numărului sau părţii folosite pentru descriere se menţionează.


Numerotarea se înregistrează în forma în care ar fi fost înregistrată în zona 3.

Ex. Notă: Descriere bazată pe: Vol. 3, no. 3 (May/June 1975)


Notă: Descriere bazată pe: 43 (19-6-1996)
Notă: Descriere bazată pe: 1964

O notă privind cel mai recent număr sau parte consultate poate fi menţionată dacă (a) se
cunoaşte că serialul şi-a încetat apariţia, iar ultimul număr sau parte nu este deţinut în

109
momentul alcătuirii descrierii şi nici nu există informaţii disponibile din alte surse cu
privire la ultimul număr sau parte; (b) nu se cunoaşte dacă numerele sau părţile ulterioare
celor deţinute în momentul alcătuirii descrierii au fost publicate; (c) descrierea este
modificată pentru a reflecta informaţiile despre numere sau părţi ulterioare; (d) se doreşte
semnalarea actualizării informaţiei descriptive.

Ex. Notă: Cel mai recent număr consultat: Nr. 43 (Mai 2001)
Notă: Descriere bazată pe: ed. a 3-a (1980). Cel mai recent număr
consultat: ed. a 24-a (2001)
Notă: Descriere bazată pe/ultimul număr consultat: Vol. 5, no. 11 (Dec.
1977)

7.10.2 Serii monografice nenumerotate. Dacă se concepe o descriere pentru seria


însăşi, se indică într-o notă cel mai vechi analitic consultat şi data de publicare a acestuia
etc. Dacă au fost consultate şi alte analitice, iar cel mai recent număr poate fi identificat,
acel analitic şi data sa de publicare se menţionează, de asemenea.

Ex. Notă: Descriere bazată pe: The wood demon / by Anton Pavlovich
Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank Dwyer, 1993.
Cel mai recent număr consultat: Ibsen: four major plays / translated by
Rick Davis and Brian Johnson, 1995

7.10.3 Resurse integrate. Dacă descrierea nu se bazează pe prima editare, se alcătuieşte


o notă privind cea mai recentă ediţie consultată pentru alcătuirea descrierii.

Ex. Notă: Descriere bazată pe: ed. 1994, a 10-a actualizare

7.10.4 Resurse electronice cu acces de la distanţă. Întotdeauna se alcătuieşte o notă


referitoare la data la care a fost consultată resursa electronică în vederea descrierii.

Ex. Notă: Consultată în 19 Dec. 1999


Notă: Titlu preluat din bara de titlu (consultată în 13 Ian. 2000)

7.11 Alte note

Orice alte note specifice descrierii unei resurse în continuare şi importante pentru
utilizatorii catalogului se menţionează.

110
8. Zona numărului standard (sau alternativa) şi a termenilor de disponibilizare

Conţine 8.1 Numărul standard (sau alternativa)


8.2 Titlul cheie
8.3 Termenii de disponibilizare şi/sau preţul (opţional)
8.4 Calificări (opţional)

Regimul semnelor de punctuaţie

A. Zona numărului standard (sau alternativa) şi a termenilor de disponibilizare este


precedată de un punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ).

B. Titlul cheie este precedat de un spaţiu, semnul egalităţii, spaţiu ( = ).

C. Termenii de disponibilizare şi/sau preţul sunt precedaţi de un spaţiu, două puncte,


spaţiu ( : ).

D. O calificare adăugată fie numărului standard (sau alternativei), fie termenilor de


disponibilizare şi/sau preţului se include între paranteze (( )).

Exemple

. – ISSN = titlu cheie


. – Preţ
. – ISSN = titlu cheie : preţ
. – ISSN (calificare) = titlu cheie : termenii de disponibilizare : preţ (calificare)
. – ISSN = titlu cheie : preţ (calificare)
. – ISBN
. – ISBN (calificare)
. – ISBN : termenii de disponibilizare : preţ
. – ISBN (calificare) : preţ

Sursa recomandată

Orice sursă

8.1 Numărul standard (sau alternativa)

8.1.1 Numărul Standard Internaţional pentru Seriale (ISSN) sau Numărul Standard

111
Internaţional pentru Cărţi (ISBN) atribuite resursei în continuare se menţionează când
sunt cunoscute. Un ISBN atribuit de către un editor unui număr sau părţi ale unui serial
nu se transcriu în descrierea unui serial.

8.1.2 Numărul standard se transcrie în conformitate cu standardul relevant.19

Ex. . – ISSN 0075-2363


. – ISBN 0-86325-016-5

8.1.3 Dacă un număr standard este incorect tipărit pe resursa în continuare de descris, se
menţionează numărul standard corect, dacă este cunoscut, iar termenul “corectat” sau
echivalentul său în altă limbă şi/sau scriere se adaugă între paranteze drepte. Numărul
standard incorect se menţionează în zona 7 (vezi 7.8).

Ex. . – ISSN 0027-7495 (corectat)

8.1.4 Alte numere decât cele standard depistate în număr sau parte sau în reeditare pot
fi, de asemenea, menţionate.

Ex. . – Supt. of Docs. No.: LC 26.3

8.2 Titlul cheie

Titlul cheie atribuit de către Reţeaua ISSN se menţionează chiar dacă este identic cu titlul
propriu zis al resursei în continuare. Totuşi, un titlu cheie se transcrie numai dacă se
menţionează ISSN-ul care îi este atribuit.

Ex. . – ISSN 0308-1249 = Medicos (Nottingham)


. – ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly

8.3 Termenii de disponibilizare şi/sau preţul (opţional)

8.3.1 O menţiune a termenilor în care este disponibilizată resursa poate fi transcrisă. În


cazul unei resurse în continuare puse în vânzare, preţul poate fi transcris atunci când este
constant pentru numerele sau părţile sau reeditările succesive sau când este vorba de un
abonament. Dacă sunt valabile ambele situaţii, se pot menţiona atât preţul unui număr sau
parte sau reeditare (transcris primul), cât şi preţul abonamentului. Preţul se transcrie în
numerale împreună cu simbolul standard oficial al valutei.

Ex. : not for sale


: free loan
: for hire
: annual subscription £4
19
Standardul Internaţional ISO 3297 Documentation – International Standard Serial Numbering (ISSN)

112
: FF 1,20 per issue : FF 20 p.a.
: free to University and college staff

8.3.2 Când sunt valabile anumite cursuri de schimb, acestea se menţionează între
paranteze după preţul fix.

8.4 Calificări (opţional)

Calificările se transcriu atunci când sunt necesare informaţii suplimentare şi se adaugă


numărului standard (vezi 8.1.3) şi preţului (vezi 8.3.2).

Pentru paginile de actualizare se adaugă calificarea (pagina de actualizare) sau


echivalentul acesteia în altă limbă.

Ex. . – ISBN 0-86325-016-5 (pagina de actualizare)


Comentariu editorial: Obiectul de descris face parte dintr-o resursă
integrată

113
ANEXA A: DESCRIEREA MULTINIVEL

Descrierea multinivel este una dintre alternativele de descriere bibliografică a părţilor.


Doar ca o ilustrare a numeroaselor posibilităţi de descriere pe un singur nivel, vezi
exemplele următoare:

1. anumite descrieri indicând că titlul propriu zis este titlul comun al părţilor, iar
titlurile individuale ale părţilor sunt menţionate într-o notă de conţinut (vezi
7.7);

2. anumite descrieri indicând că titlul propriu zis coincide cu titlul individual al


părţilor, iar titlul comun al părţilor este menţionat în zona seriei;

3. anumite descrieri indicând că titlul propriu zis este o combinaţie între (a) titlul
comun al părţilor şi (b) titlul fiecărei părţi individuale (vezi 1.1.3.6);

4. anumite descrieri indicând prezenţa unor părţi componente (vezi IFLA


Guidelines for the Application of the ISBDs to the Description of Components
Parts)

Descrierea multinivel se bazează pe divizarea informaţiei descriptive pe două sau mai


multe niveluri. Primul nivel conţine informaţii comune întregii publicaţii sau publicaţiei
principale. Al doilea şi următoarele niveluri conţin informaţii referitoare la volumul
individual sau la altă unitate. Procedura se repetă pentru tot atâtea descrieri câte sunt
necesare pentru o descriere completă a publicaţiei şi a părţilor acesteia.

Elementele descrierii se transcriu la fiecare nivel în aceeaşi ordine şi cu aceeaşi


punctuaţie ca şi în cazul publicaţiilor unitare. Unele elemente pot fi menţionate pe mai
multe niveluri. Dacă titlul unui volum sau secţiune sau subserie este precedat de un
număr sau o desemnare de secţiune/subserie, cele două menţiuni se separă prin două
puncte, spaţiu (: ).

În ISBD (CR) descrierea multinivel se aplică la:

1. descrierea unităţilor separate fizic ale unui număr multivolum (multiparte) al


unui serial (vezi 7.7).

2. descrierea unităţilor separate fizic cu statut de suplimente la sau însoţind o altă


publicaţie (vezi 5.4.3 şi 7.7).

114
3. descrierea unui serial al cărui titlu este compus dintr-un titlu comun şi un titlu
dependent.

4. descrierea unui serial cu o succesiune cronologică de serii.

Descrierea multinivel

Element Nivelul principal Al doilea nivel


al publicaţiei

1.1 Titlul propriu zis Bibliographie de la 1ère partie:


(titlul comun, titlul France Biblio Bibliographie officielle
dependent, desemnarea
de titlu dependent)

1.2 Desemnarea generală a [Text tipărit]


materialului

1.3 Informaţii la titlu : journal officiel du : publications reçues par


livre français paraissant le Service du dépôt légal
tous les mercredis

1.4 Menţiunea de / notices établies par


responsabilitate la Bibliothèque nationale

3. Numerotarea . – 1975, no. 1-

4.1 Locul publicării . – Paris

4.2 Numele editorului : Cercle de la librairie

4.4 Data publicării . – 1975-

4.5 Locul tipăririi (Nancy

4.6 Numele tipografului : Berger-Levrault)

5.3 Dimensiuni . – 23 cm

7. Note Scindat în două seriale Pe pagina de titlu a acestei


distincte în 1975 secţiuni: Bibliographie de
la France. 1ère partie. –
Include: Numéro hebdoma-
Daire, Livres, and 4 suppl.: 1,
Publications en série; 2,
Publications officielles; 3,

115
Musique; 4, Atlas, cartes et
Plans

8.1 ISSN ISSN 0335-5667

8.2 Titlul cheie = Bibliographie de la


France. 1ère partie,
Bibliographie officielle

8.3 Preţul : France and French-


speaking countries FF
500 p.a. (Foreign countries
FF 550 p.a.)

Această schemă s-ar putea transpune în următoarea descriere:

Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français paraissant


tous les mercredis. – Paris : Cercle de la librairie. – 23 cm

Scindat în două seriale distincte în 1975.

1ère partie: Bibliographie officielle [Text printat] : publications reçues par le


Service du dépôt légal / notices établies par la Bibliothèque nationale. – 1975, no.
1- . – 1975- (Nancy : Berger-Levrault).

Pe pagina de titlu a acestei secţiuni: Bibliographie de la France. 1ère partie. –


Include: Numéro hebdomadaire, Livres, and 4 suppl.: 1, Publications en série; 2,
Publications officielles; 3, Musique; 4, Atlas, cartes et plans.

ISSN 0335-5667 = Bibliographie de la France. 1ère partie. Bibliographie


officielle : France and French-speaking countries FF 500 p.a. (Foreign countries
FF 550 p.a.)

116
ANEXA B: ÎNREGISTRĂRI BI-DIRECŢIONALE

Înregistrările bidirecţionale sunt înregistrări în mai multe scrieri, unele scrise de la stânga
la dreapta, altele de la dreapta la stânga.

Exceptând cazul când scrierea îşi modifică sensul în cadrul unui element, fiecare
schimbare de direcţie începe într-un nou paragraf al descrierii pe latura corespunzătoare.
Punctuaţia recomandată se plasează la începutul noului element în sensul cerut de scriere,
cu excepţia punctului, virgulei sau a celor două puncte, care se plasează la sfârşitul
elementului anterior în stilul cerut de scriere (vezi şi 0.4 Regimul semnelor de
punctuaţie). Astfel, punctul din punct, spaţiu, linie, spaţiu (. - ) încheie elementul anterior,
iar linia precede următorul element într-un nou paragraf pe latura corespunzătoare.

Exemple de scriere javaneză care se citeşte de la dreapta la stânga:

Exemplul 1

Exemplul 1 arată semnele de punctuaţie ISBD inversate care sunt folosite în scrierea
javaneză (scrisă de la dreapta la stânga). Acest exemplu ilustrează, de asemenea, regimul
semnelor de punctuaţie pentru scrierea javaneză pentru punct, spaţiu, linie, spaţiu. Fiecare
nouă zonă este precedată de un spaţiu, linie, spaţiu, punct ( - . ).

Exemplul 2

Exemplul 2 conţine o înregistrare cu titlu propriu zis în scriere latină (de la stânga la
dreapta) şi titlu paralel şi menţiune de autor în scriere javaneză (de la dreapta la stânga).
Imprint-ul este în scriere latină.

117
Exemplul 3

Exemplul 3 prezintă o înregistrare în care titlul propriu zis este în scriere javaneză (de la
dreapta la stânga), iar titlul paralel este în scriere latină (de la stânga la dreapta).
Menţiunea de autor şi zona numerotării sunt în limba javaneză, dar imprint-ul este în
scriere latină.

Exemplul 4

Exemplul 4 reprezintă o înregistrare cu titlu propriu zis în scriere latină (de la stânga la
dreapta) şi titlu paralel în scriere javaneză (de la dreapta la stânga).

Exemplul 5

118
Exemplul 5 ilustrează folosirea semnelor de punctuaţie cum ar fi două puncte în
publicaţiile cu mai multe scrieri. Cele două puncte în exemplul următor preced
informaţiile la titlu în scrierea primului titlu.
Exemplu cu scriere ebraică:
‫המבקר‬
= Hamvaker.
-742 ,‫ אלול‬15 –
Vol. 1, no. 32 (Sept. 3, 1982)-
[1982- ] ,‫ם‬-‫לירף בע‬-‫ המבקר‬: -
= Los Angeles, CA : Hamvaker-Learaf Inc., [1982-

Desemnarea cronologică apare în ambele limbi, dar denominarea (vol., nr.) se


menţionează doar în engleză.

Atât locul de publicare, cât şi numele editorului apar în engleză, dar numai numele
editorului este transcris şi în ebraică.

Exemplu cu scriere arabă:

119
ANEXA C: EXEMPLE

Text tipărit

1. Les 600 noms de la communication. – [19]84-85- . – [France?] : INA ; Toulouse :


Privat, cop. 1984- . – vol. ; 24 cm.

Annuel. – Titre développé: Les six cent noms de la communication

2. Aranzadi social. – Pamplona : Aranzadi. – vol. ; 25 cm.

Trimestrial. – Acumula la publicación semanal (quincenal a partir de abr. 1991)


del mismo tit. – Son suplementos de esta publicación: Aranzadi social. Índices auxiliares
= ISSN 1139-0611, y: Estudio sistemático de la jrisprudencia recaída en unificación de
doctrina = ISSN 1139-062X. – Fusín de: Tribunales Superiores de Justicia. Social.
Madrid = ISSN 1136-6915; y de: Tribunales Superiores de Justicia. Social (Pamplona) =
ISSN 1136-6923. – Comenzó con: 1991, vol. 1. – Descripción basada en: 1991, vol. 2.

ISSN 1131-5369 = Aranzadi social

3. Aranzadi social : revista semanal. – N. 1 (en. 1991)- . – Pamplona : Aranzadi,


1991- . – vol. ; 24 cm.

Semanal; quincenal (abr. 1996- ). – Se acumula trimestralmente.

ISSN 1139-031X = Aranzadi social (Ed. quincenal)

4a. Årbog / udgiven af Poe-klubben. – København : Spektrum. – vol. : ill. ; 23 cm.

Published also in Swedish with title: Årsbok. – Description based on: 1967-68.

4b. Årsbok / utgiven af Poe-klubben. – Stockholm : Bonniers. – vol. : ill. ; 23 cm.

Translation of: Årbog / udgiven af Poe-klubben. – Description based on: 1965.

5. The Baker Street journal. Christmas annual. – 1956-1960. – Morristown (N.J.) :


Baker Street Irregulars, 1956-1960. – 5 vol. : ill. ; 22 cm.

120
Title from cover.

6a. Blackwood’s Edinburgh magazine. – Vol. 1, no. 1 (Apr. 1817)-vol. 178, no. 1082
(Dec. 1905). – Edinburgh : William Blackwood ; London : T. Cadell and W. Davis,
1817-1905. – 178 vol. : ill. ; 22-24 cm.

Monthly. – Tiltel from caption. – Indexed in: Poole’s index to periodical


literature. – Indexed in: Reader’s guide to periodical literature. / Indexes: Vol. 1-50. 1.
vol. – Issued also in New American ed., beginning in 1833. – Continued by: Blackwood;s
magazine

6b. Blacckwood’s magazine. – Vol.179, no. 1083 (Jan. 1906)-vol. 328, no.1982 (Dec.
1980). – London : William Blackwood, 1906-1980. – 150 vol. : ill. ; 23 cm

Title from cover. – Indexed in: Reader’s guide to periodical literature. – Indexed
in: America, history and life, 1972-1980. / Indexed in: Historical abstracts. Part. A,
Modern history abstracts, 1972-1980. – Indexed in: Historical abstracts. Part. B,
Twentieth century abstracts, 1972-1980. – Continues: Blackwood’s Edinburgh magazine.

ISSN 0006-436X = Blackwood’s magazine

6c. Blackwood’s Edinburgh magazine. – New American ed. – New York : J. Mason,
[1833]. – vol. ; 23 cm.

Monthly. – Contains its own volume numbering in addition to the numbering of


the original. – Some issued called: American ed. – Description based on: Vol. 22 (Jan.-
June 1842); title proper taken from vol. t.p.

7. Blueprint. – Vol.1, issue 1 (5 Oct. 2000)- . – Oxford : University of Oxford, 2000-


. – vol. ; 30 cm.

Four times each term. – “The newsletter of the University of Oxford”. – Free to
University and college staff. – Also available online. Mode of access: World Wide Web
URL: http://www.ox..ac.uk./blueprint/

8a. Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. – 1


(en./marzo 1986)-10/11 (nov. 1988). – Madrid : Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País, 1986-1988. – 11 n. ; 24 cm.

Continuada por: Torre de los Lujanes = ISSN 1136-4343

ISSN 1136-4408 = Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos


del País

121
8b. Torre de los Lujanes / Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
– 12 (abr. 1989)- . – Madrid : Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País,
1989- . – vol. ; 24 cm.

En continuación de: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de


Amigos del País = ISSN 1136-4408

ISSN 1136-4343 = Torre de los Lujanes

9. Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y


Minero. - N. 1- . – Madrid : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, 1995- . –
vol. ; 30 cm.

Semestral. – Tít. Tornado de la cub. – Variante del tít.: Boletín S.E.D.P.G.Y.M.

ISSN 1577-9033 = Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del


Patrimonio Geológico y Minero

10. Brecht-Jahrbuch / herausgegeben von John Fuegi… [et. al.]. – Frankfurt am Main
: Suhrkamp Verlag. – Bd. : ill. ; 18 cm. – (Edition Suhrkamp, ISSN 0422-5821).

Erscheint jährlich. – Beiträge teilweise deutsch, teilweise englisc. – Fing mit dem
Bd. für 1974 an; mit dem Bd. für 1980 geschlossen. – Vorgänger: Brecht heute = 0341-
9428. – Aufnahme nach: 1976.

ISSN 0341-9525 = Brecht-Jahrbuch : DM 6.00 (Einzelbd.)

11a. Bulletin de documentation et d’information / Union européenne de radiodifusion.


– Vol. 1, no. 1 (15 mai 1950)-vol. 4., no. 22 (15 nov. 1953). – Genève : U.E.R., [1950-
1953]. – 4 vol. : ill. ; 30 cm.

Devient: Bulletin de l’U.E.R.

11b. Bulletin de l’U.E.R. / Union européenne de radiodifusion. – Vol. 5, no. 23 (jan.-


févr. 1954)-vol. 8, no. 46 (nov.-déc. 1957). – Genève : U.E.R., [1954-1957]. – 4 vol. : ill.
; 30 cm.

Fait suite à: Bulletin de documentation et d’information / Union européenne de


radiodifusion. – Scindé en: Revue de l’U.E.R.. Cahier A, Technique = ISSN 0421-6741;
et: Revue de l’U.E.R. Cahier B, Informations générales et juridiques

11c. Revue de l’U.E.R. Cahier A, Technique : publication bimestrielle / editée par le


Centre technique de l’Union européenne de radiodifusion (U.E.R.). – No. 47 (janv.
1958)- . – Bruxelles : U.E.R., [1958]- . – no. : ill. ; 30 cm.

Fait suite après scission à: Bulletin de l’U.E.R.

122
11d. Revue de l’U.E.R. Cahier B, Informations générales et juridiques : publication
bimestrielle / editée par l’Office administratif de l’Union européenne de radiodifusion. –
No. 47 (févr. 1958)- . – Genève : U.E.R., [1958]. – no. : ill. ; 30 cm.

Fait suite après scission à: Bulletin de l’U.E.R.

12. Camel forum. Working paper. – No. 1- . – Mogadishu (Somali) : Somali


Academy of Science and Arts, 1983- . – vol. : maps ; 30 cm.

Title from cover. – In English; some vol. have abstracts in Somali. – Reports
originate from: Somali Camel Research Project

13. Cahiers Maynard. - [Saint Georges-sur-Loire (France) : Association des amis de


Maynard]. – vol. ; ill. ; 29 cm.

Annuel. – A commencé avec: No. 7 (1977). – Fait suite à: Cahier – Association


des amis de Maynard, ISSN 0422-5821. – Description basée sur: No. 8 (1978)

14a. Canadian books in print = Catalogue des livres canadiens en librairie. – 1967-
1974. – Toronto : University of Toronto Press, 1968-1975. - 8 vol. ; 26 cm.

Annual. – English title only, 1973-1974. – Text in English and French, 1967-
1972. – Continued by: Canadian books in print. Author and title index = ISSN 0068-
8398.

ISSN 0702-0201 = Canadian books in print

14b. Canadian books in print. Author and title index. – 1975- . – Toronto : University
of Toronto Press, 1977- . – 26 cm.

Annual. – Continues: Canadian books in print = ISSN 0702-0201.

ISSN 0068-8398 = Canadian books in print. Author and title index

14c. Subject guide to Canadian books in print. – 1973-1974. - Toronto : University of


Toronto Press, 1974-1975. – 2 vol. ; 26 cm
Annual. – Continued by: Canadian books in print. Subject index = ISSN 0318-
8493

ISSN 0318-8493 = Subject guide to Canadian books in print

14d. Canadian books in print. Subject index. – 1975- . - Toronto : University of


Toronto Press, 1976- . – vol. ; 26 cm.

123
Annual. – Continues: Subject guide to Canadian books in print = ISSN 0318-
8493.

ISSN 0315-1999 = Canadian books in print. Subject index

15. Canadian journal of African studies = Le journal canadien des études africaines /
Committee on African Studies in Canada ; editor Donald C. Savage. – No. 1 (Mar. 1967)-
. – Montreal (2141 Sherbrooke Street West, H3H 1G6) : Loyola College, [1967]- . / 25
cm.

Two no. per year. – Title proper taken from cover. – Text in English and French.

ISSN 0008-3968 = Canadian journal of African studies : $5. Per year (Great
Britain £1.50, France FF 23)

16. CheD : Chemie, Experiment + Didaktik : Zeitschrift für Lehrende und Lernende.
– Stuttgart : Thieme. – Bd. : ill. ; 30 cm.

Erscheint monatlich. – Fing mit Bd. 1, H. 1 für Jan. 1975 an. – Aufnahme nach:
Bd. 2, H. 4 (Apr. 1976).

ISSN 0340-3335 = CheD. Chemie, Experiment + Didaktik : DM 5.50 (Einzelh.) :


DM 48.00 (jährl.)

17. Chronicle / St Hugh’s College. – [Oxford?] : Association of Senior Members. –


vol. : ill. ; 23 cm.

Annual. – No. 58-68 have spine title: St Hugh’s chronicle; no. 69- have cover and
spine title; St Hugh’s college chronicle. – No. 58 includes: Centenary supplement / St
Hugh’s College. 32 p., [4] p. of plates ; col. ill. ; 22 cm. – Description based on: No. 54
(1981-1982).

18. Confectionery manufactures / Statistics Canada, Industry Division, Census of


Manufactures Section = Fabricants de confiserie / Statistique Canada, Division de
l’industrie, Section du recensement des manufactures. – Ottawa : Statistics Canada,
Industry Division, Census of Manufactures Section. – vol. ; 28 cm. – (Annual census of
manufactures = Recensement annuel des manufactures).

Annual. – Text in English and French. – Continues: Confectionery industry =


ISSN 0527-4966. – Description based on: 1984.

ISSN 0575-8246 = Confectionery manufactures : $21.00

19. Đa hiěu. – Fairfax (VA) : Đa hiěu. – vol. : ill. ; 21 cm.

“Cơ quan ngôn luân cưa Tơng Hǒi Cưu SVSQ Trương Võ Bi Quǒc Gia Viêt

124
Nam”. – Issues 46- available online. Mode of access: World Wide Web. URL
http://www.vobi-vietnam.org/dahieu.htm. – Description based on: 43 (19-6-1996); title
from cover.

20. Danmarks 1000 største virksomheder = The 1000 largest companies in Denmark.
- [København] : Teknisk Forlag. – vol. ; 30 cm.

Årlig. – Fortsættelse af: Danmarks 500 største virksomheder = ISSN 0419-9472.


– Begyndte med 6. udg. i 1973. – Beskrivelsen baseret på: 8. udgave (1975).

ISSN 0105-0311 = Danmarks 1000 største virksomheder : kr 161.00

21a. Drapers’ Company research memoirs. Biometric series [Printed text] /


Department of Applied Mathematics, University College, University of London. – 1-12.
– London : Dulau and Co., 1904-1922. – 11 vol. : ill ; 31 cm.

Issued by: Department of Applied Statistics, 1912-1922. – Published by:


Cambridge University Press, 1905-1922. – No. 5 not published.

21b. Drapers’ Company research memoirs. Biometric series [Microform] / Issued by:
Department of Applied Mathematics, University College, University of London. – 1-12.
– Cambridge (Mass.) : Harvard College Library Imaging Services, 1999. – 3 microfilm
reels : negative ; 35 mm.

Originally published: London : Dulau and Co., 1904-1922. – 11 vol. : ill. ; 31 cm.
– Issued by: Department of Applied Statistics, 1912-1922. – Published by: Cambridge
University Press, 1905-1922. – No. 5 not published.

22. Elmélet és politika :; információs szemle / Tudományos Szocializmus


Információs és Továbbképzési intézet ; [fel.szerk. Simon Péter ; szerk. Meszerics
Istvánné]. – Kisérleti szám (1973.dec) ; évf. 1. Sz. (1974)/17. évf. 1. Sz. (1990). –
[Budapest] : NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, 1974-1990. – 23 cm.

Negyedévenként. – Borítócím: ep. Információs szemle. Elmélet és politika. – Az


1. Évf. 2. számtól a közreadó testület neve: Tudományos Szocializmus Információs és
Továbbképzési Intézet ELTE Bölcsészettudomány Kar, Budapest. / A közreadó testület
nevében a betüszó feloldása: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

ISSN 0324-7325 = Elmélet és politika

23. European journal of cancer = Journal européen de cancérologie = Europäische


Zeitschrift für Cancerologie. – Vol. 1, no. 1 (June 1965)- . – Oxford [etc.] : Pergamon,
1965- . – vols. ; 29 cm.

Quarterly. – Title proper taken from cover.

125
ISSN 0014-2964 = European journal of cancer : £5/5/- per issue : £14 per annum

24a. Lincoln, Nebraska, directory. – 1907-1911. – Lincoln (Neb.) : J. North, cop.


1907-[1911]. – 5 vol. ; 24 cm.

Annual. – Continues: Polk-McAvoy Directory Co.’s Lincoln city directory. –


Continued by: Lincoln city directory.

24b. Lincoln city directory. – 1912-1923. – Lincoln : Lincoln City Directory Co., cop.
1911-cop. 1923. – 12 vol. ; 24 cm.

Annual. – Continues: Lincoln, Nebraska, directory. – Continued by: R.L. Polk &
Co.’s Lincoln city directory

24c. R.L. Polk & Co.’s Lincoln city directory . – 1924. – [Lincoln (Neb.)] : R.L. Polk
& Co., cop. 1924. – 1 vol. ; 24 cm.

Continues: Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s Lincoln city directory.

24d. Polk’s Lincoln city directory. – 1925-1927. – Kansas City (Mo.) : R.L. Polk &
Co., cop. 1926-cop. 1927. – 2 vol. ; 24 cm.

Annual (varies). – Vol. for 1927 has date on spine: 1926-1927. – Continues: R.L.
Polk & Co.’s Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s Lincoln (Nebraska) city
directory.

24e. Polk’s Lincoln (Nebraska) city directory. – 1928-1933. – Detroit (Mich.) : R.L.
Polk & Co., cop. 1928-cop. 1932. – 6 vol. ; 27 cm.

Annual. – Continues: Polk’s Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s


Lincoln (Lancaster County, Neb.) city directory.

24f. Polk’s Lincoln (Lancaster County, Neb.) city directory. – 1934-1973. – Kansas
City (Mo.) : R.L. Polk & Co., cop. 1934-[1974?]. – vol. : ill. ; 27 cm.

Annual. – Vols. For 1943,1944, 1946, 1948,1952,1954, and 1957 not published?.
– Continues: Polk’s Lincoln (Nebraska) city directory. – Continued by: Lincoln
(Lancaster County, Neb.) city directory. – 27-30 cm.

25. International hotel review = Revue de l’hôtellerie internationale : the business


magazine for international hotel management. – Redhill : International Trade
Publications. – vol. ; 30 cm.

Quarterly. – Title proper taken from cover. – Description based on: Mar.-June
1978.

126
ISSN 0020-6911 = International hotel review : $25.00 per annum

26. Der Kreis [Printed text] = Le cercle. – Zürich : [s.n., 1933-1967]. – vol. : ill. ; 23
cm.

Monthly. – Some issues have also title in English: The circle. – Began publication
in 1933. Ceased with issue for Dez. 1967. – Chiefly German, with some articles in
French or English. – Includes separately pages insert: Das kleine Blatt = Le petite feuille.
– Description based on: 14. Jahrg., Nr. 2 (Feb. 1946); title proper taken from cover.

27. Leer. – N. 1 (21 jun. 1985)- . – Madrid : Ediciones Intemporales, 1985- . – vol. ;
30 cm.

Trimestral. – Tít. tomado de la cub. – Desde el n. 1 hasta el n. 74 va cambiando de


tít. de acuerdo con las estaciones del año: Leer en primavera; Leer en verano; Leer en
otoño; Leer en invierno. – A partir del n. 75 (invierno 1997) lleva el subtít.: El magazine
literario.

ISSN 1130-7676 = Leer (Madrid)

28. Library of Congress subject headings. – 8th ed. - . – Washington : Library of


Congrss, 1975- . – vol. ; 31 cm.

Irregular, 8th ed.-10th ed.; annual, 11th ed.- . – Prepared by: Library of Congress,
Subject Cataloging Division, 1975-1989; Library of Congress, Office for Subject
Cataloging Policy, 1990-1992; Library of Congress, Cataloging Policy and Support
Office, 1993- . – Issued in 2 vol., 8th ed.-10th ed.; in 3 vol., 11th ed.-15th ed.; in 4 vol., 16th
ed.-20th ed,; in 5 vol., 21st ed.- . – Updated by quarterly and annual supplements, 8th ed.-
10th ed. – Continues: Subject headings used in the dictionary catalogs of the Library of
Congress.

ISSN 1048-9711 = Library of Congress subject headings

29a. Los Angeles advocate. – Vol. 1, no. 1 (Sept. 1967)-vol. 4, no. 5 (Apr. 29-May 12,
1970) = [Issue no. 1]-issue no. 32. – Los Angeles : PRIDE, 1967-1970. – 4 vol. : ill. ; 44
cm.

Monthly. – Issues for Feb. 1968-Apr. 29-Maay 12, 1970, published by Advocate
Publications. – Continued by: Advocate (Los Angeles, Calif.) = ISSn 0001-8996.

29b. The advocate. – Issue no. 33 (May 13-26, 1970)- . – Los Angeles (Calif.) :
Advocate Publications, 1970- . – nos. : ill. (some col.) ; 28-45 cm.

Title from cover. – Biweekly (varies slightly). – No. 156- published by:
Liberation Publications. – Indexed in: Alternative press index. – Indexes: 1967-1982. 1

127
vol. – Also available on microfilm. – Also available online; mode of access: World Wide
Web. URL: http://www.advocate.com

ISSN 0001-8996 = Advocate (Los Angeles, Calif.)

30. Memoirs of Gothic churches : read before the Oxford Society for Promoting the
Study of Gothic Architecture. – [No. 1-no. 3]. – Oxford : The Society, 1840-1845. – 3
vol. ; 23 cm

31. 2000 : irodalmi és társadalmi havi lap. – Elsö szám 1989-ben. – Budapest : Heti
Világgazdág R.T., -v. : ill. ; 29 cm.

ISSN 0864-800X = 2000 (Budapest)

32. Music Library Association technical reports. – No. 1- . – Ann Arbor (Mich.) : The
Association, 1973- . – vol. : ill. ; 22 cm.

No. 4-20 have title: MLA technical reports; no. 21- have title: MLA technical
report. – No. 6-14 published: Philadelphia (Pa.), 1979-1983; no. 15- published: Canton
(Mass.), 1984- . – Some no. issued also in rev. eds.

33. The new Church’s teaching series. – Vol. 1- . – Cambridge (Mass.) : Cowley
Publications, 1997- . – vol. ; 22 cm.

Title appears on spine as: CTS. – Contents: vol. 1. The Anglican vision / James E.
Griffiss ; vol. 2. Opening the Bible / Roger Ferbo ; vol. 3. Engaging the word / Michael
Johnston ; vol. 5. Living with history / Fredrica Harris Thompsett ; vol. 6. Early Christian
traditions / Rebecca Lyman…

34. The northwestern reporter. – Vol. 1-vol. 300 ; 2nd ser., vol. 1 N.W. 2d-vol. 413
N.W. 2d. – St. Paul (Minn.) : West Pub Co., 1879-1988. – 713 vol. ; 26 cm.

Some vol. have title: The north western reporter. – Subtitle: Containing all the
decisions of the Supreme Courts of Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan, Nebraska,
and Dakota. Subtitle varies. – Citations to all cases compiled in: Shepard’s northwestern
reporter citations. – Continued by: West’s north western reporter.

35. La nouvelle revue socialiste. – No. 1 (avril 1974)- . – Paris (12, cité Malesherbes,
75009) : Société des chiers socialistes, 1974- (Paris : Imprimerie Abexpress). – no. ; 24
cm.

10 nos. par an. – Fait suite à: Revue socialiste (Paros. 1885) = ISSN 0035-4139

36. Oxf. Hist. Soc. – [Vol.] 1-vol. 101 ; new ser., vol. 1- . – Oxford : Printed for the
Oxford Historical Society at the Clarendon Press, 1885- . – vol. : ill., maps ; 23 cm.

128
Title taken from spine. – Beginning with vol. 26, title appears on series t.p. as:
Oxford Historical Society.

37. Oxford and Cambridge. – 1st ed.- . – London : Ernest Benn Ltd. ; [Chicago :
distributed in the U.S.A. by Rand McNally & Co.], 1958- . – vol. : ill., maps (some col.) ;
16 cm. – (The blue guides).

First ed. edited by L. Russell Muirhead; 2nd ed.-3rd ed. by Mercia Mason; 4th ed.-
by Geoffrey Tyack. – Second ed. published : London : Ernest Benn Ltd. ; New York :
W.W. Norton & co.; 3rd ed.- published: London : A. & C Black ; New York : W.W.
Norton. – Second ed.- ; 20 cm.

38a. Oxford University gazette. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 18, 1870)- . – Oxford : The
University, 1870- . – vol. : ill. ; 30-35 cm.

Weekly (during the university year). – Supplements accompany some issues.

38b. Oxford University gazette [Electronic resource]. – Electronic data. – Vol. 124, no.
4299 (23 Sept. 1993)- . – [Oxford : The University], 1993-

Weekly (during the university year). – Supplements accompany some issues. –


Mode of access: World Wide Web. URL: http://www.info.ox.ac.uk/gazette. – Vol. 125,
no. 4350-vol. 125, no. 4372 not available in electronic form.

38c. Oxford University gazette. Appointments supplement [Electronic resource] /


University of Oxford. – Electronic data. - -6 Dec. 2000.

Biweekly. – Continued by a section in: Oxford Universiy gazette. – Mode of


access: World Wide Web. URL: http://www.admin.ox.ac.uk/as. – Description based on:
27 Sept. 2000.

39. Planète. – Paris : Editions Retz. – no. : ill. ; 21 cm.

Bimestriele. – Titre de la couverture. – Suivi de: Le nouveau Planète = ISSN


1250-5382. – A commencé en 1961; a cessé en 1968. – Description basée sur: 9 (mars-
avril 1963).

ISSN 1250-5374 = Planète (1961)

40. Proceedings of the…annual Symposium on Reduction of Costs in Hand-Operated


Glass Plants / presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas
Supply Corporation, West Virginia University College of Engineering, West Virginia
Section of The American Ceramic Society. – Morgantown : West Virginia University. –
vols. : ill. ; 28 cm. – (West Virginia University bulletin, ISSN 0362-3009) (Engineering
Experiment Station bulletin, ISSN 0083-8640).

129
Annual. – Cover title: Proceedings of the…Annual Glass Symposium. – Began
with: 1 (1970). – Description based on: 6th (1975).
st

ISSN 0362-2991 = Proceedings of the annual Symposium on Reduction of Costs


in Hand-Operated Glass Plants.

41a. PTT-Zeitschrift / herausgegeben von der Schweizerischen Post-, Telegraphen-


und Telephonverwaltung = Revue des PTT / publiée par l’Administration des postes,
télégraphes et téléphones suisses = Rivista PTT / pubblicata dall’Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni svizzeri. – Jg. 1, Nr. 1 (Jan. 1950)-Jg. 17, Nr. 12 (Dez.
1966). – Bern : Generaldirektion PTT, 1950-1966. – 17 Jg. : ill. ; 30 cm.

Erscheint monatlich. – Fortgesetzt als: PTT : PTT-Zeitschrift

41b. PTT : PTT-Zeitschrift / herausgegeben von den Schweizerischen PTT-Betrieben


= Revue des PTT / publiée par l’Entreprise des PTT suisses = Rivista PTT / pubblicata
dall’Azienda svizzera delle PTT. – Jg. 18, Nr. 1 (Jan. 1967)- . – Bern : Generaldirektion
PTT, 1967- . – Jg. : ill. ; 30 cm.

Erscheint monatlich. – Fortsetzung von: PTT-Zeitschrift

42. Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d’histoire et


de civilisation byzantines. – 1- . – Paris : Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 1975-
. – no. ; 24 cm.

43a. Quarterly journal of current acquisitions / Library of Congress. – [Vol. 1, no. 1 ]


(July/Sept. 1943)-vol. 20, no. 4 (Sept. 1963). – [Washington, D.C.] : Library of Congress,
[1943-1963]. – 20 vol. : ill. ; 26 cm.

Quarterly. – Title proper taken from cover. – Continued by: The quarterly journal
of the Library of Congress = ISSN 0041-7939. – Supplement to: Annual report of the
Librarian of Congress = ISSN 0083-1565. – 23-26 cm.

ISSN 0090-0095 = Quarterly journal of current acquisitions

43b. The quarterly journal of the Library of Congress. – Vol. 21, no. 1 (Jan. 1964)- . –
[Washington, D.C. : For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government
Printing Office]. – vol. : ill. ; 26 cm.
Quarterly. – Title proper taken from cover. – Continues: Quarterly journal of
current acquisitions = ISSN 0090-0095

ISSN 0041-7939 = The quarterly journal of the Library of Congress : $1.65


(single copy) : $6.45 p.a.

44. Sesame Street annual. – 1972- . – New York (N.Y.) : Children’s Television
Workshop, 1972- . – vol. : col. ill. ; 26 cm.

130
Title from cover. – At head of title: CTW. – Issued with Sesame Street magazine.
– Last issue consulted: 1972

45. Skolepsykologi. Monografi / Skolepsykologernes Landsforening. – Helsingør


(Kingosvej 64A, 3000) : Skolepsykologernes Landsforening. – vol. ; 21 cm.

Tvangfri hæfter. – Begyndte med nr. 1 i 1969. – Beskrivelsen baseret på: Nr. 10
(1973).

ISSN 0586-6162 = Skolepsykologi. Monografi : varierende priser : gratis for


abonnenter på “Skolepsykologi”

46. The Soviet journal of glass physics and chemistry. – Vol. 1, no. 1 (Jan./Feb.
1975)- . – New York : Consultants Bureau, 1975- . – vols. : ill. ; 27 cm.

Bimonthly. – Translation of: Физика и химия стекла.- Title proper taken from
cover.

ISSN 0360-5043 = The Soviet journal of glass physics and chemistry : $50.00
(single issue) : $95.00 p.a.

47. Taxes for dummies. – 1995 ed.- . – Foster City, CA : IDG Books Worldwide,
1995- . – vol. : ill. ; 24-28 cm. – (for dummies).

Annual. – On some vols. the “s”s in the title are represented by a dollar sign.

ISSN 1535-1130 = Taxes for dummies

48. Tuyên tâp nghê sĩ. – [1]- . – Montréal (Québec) : Trương Ky, 1995- . – vol. : ill.,
ports. ; 21 cm.

Annual. – Issue [1]- compiled by Trương Ky.

49. Vietnam bulletin. – Vol. 1, no. 1-2 (Jan.-Feb. 1967)-vol. 9, no. 18 (Apr. 15, 1975).
– Washington (D.C.) : Embassy of Vietnam, 1967-1975. – 9 vol. : ill. ; 28 cm.

Title from cover. – Bimonthly, Jan.-Apr. 1967; monthly, May 1967- ; weekly, -
May 24, 1971; semimonthly, June 1, 1971-Apr. 15, 1975. – Some issues have title: Viet-
Nam bulletin. – Vol. for –Feb. 1, 1975, issued by: Viet-Nam Information Office; for Mar.
15, 1975, by: Information Office of the Viet-Nam Embassy

50. Water-resources bulletin / Utah Geological and Mineral Survey. – Salt Lake City :
Utah Geological and Mineral Survey. – vol. : ill. ; 28 cm.

Irregular. – Description based on: No. 18 (Dec. 1973).

131
ISSN 0094-7636 = Water-resources bulletin (Salt Lake City) : $3.00 per issue

51a. Willmar tribune. – Vol. 1, no. 1 (Feb. 19, 1895)-vol. 37, no. 39 (Sept. 30, 1931). –
Willmar (Minn.) : [s.n.], 1895-1931. – 37 vol. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Weekly, Feb. 19, 1895-Nov. 26, 1902; semiweekly, Dec.
3, 1902-Nov. 28, 1903; weekly, Dec. 2, 1903-Sept. 30, 1931. – Issues for Dec. 3, 1902-
Nov. 28, 1903, have running title: Twice-a-week Willmar tribune. Issues for Dec. 2,
1903-Sept. 30, 1931, have running title: Willmar weekly tribune. – Also available on
microfilm. – Continued by: Willmar weekly tribune.

51b. Willmar weekly tribune. – Vol. 37, no. 40 (Oct. 7, 1931)-vol. 56, no. 48 (Dec. 1,
1950). – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1931-1950. – 20 v. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Also available on microfilm. – Continues: Willmar


tribune.

52a. Wilmar daily tribune. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 3, 1928)-vol. 23, no. 230 (Sept. 30,
1950). – Wilmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1928-1950. – 23 vol. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Daily (except Sunday and holidays). – Also available on
microfilm. – Continued by: West Central Minnesota daily tribune

52b. West Central Minnesota daily tribune. – Vol. 23, no. 231 (Oct. 2, 1950)-vol. 32,
no. 1 (Jan. 2, 1959). – Wilmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1950-1959. – 10 vol. : ill. ; 56
cm.

Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available on
microfilm. – Continues: Willmar daily tribune. – Continued by: West Central daily
tribune.

52c. West Central daily tribune. – Vol. 32, no. 2 (Jan. 3, 1959)-vol. 53, no. 170 (July
19, 1980). – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1959-1980. – 22 vol. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available on
microfilm. – Continues: West Central Minnesota daily tribune. – Continued by: West
Central tribune.

52d. West Central tribune. – Vol. 53, no. 171- . – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co.,
1980- . – vol. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available on
microfilm. – Continues: West Central daily tribune.

Buletinul unui eveniment

132
53. Бюлетин / XV Щахматна Олимпиада. – Ъp. 1 (17 ceпt. 1962 г. )-бр. 21 (10
окт. 1962 г.). – Элатни пясътсир Варна : [s.n.], 1962. – 21 no. ; 26 cm.

Title on cover: Bulletin / XV Olympiade d’echechs, Varna, 15.IX.-10.X.1962.

54. Daily bulletin / the Third Assembly, Lutheran World Federation, Minneapolis. –
No. 1 (Aug. 16, 1957)-no. 8 (Aug. 24, 1957). – [Minneapolis (Minn.) : Committee on
Arrangements, Third Assembly, Lutheran World Federation], 1957. – 8 no. : ill. ; 28 cm.

Title taken from caption

55. The Lambeth daily [Electronic resource]. – Electronic data. – Issue no. 3 (21 July
1998)-issue no. 15 (6 Aug. 1998).

Title from web site (viewed 2001 Jan. 27). – Mode of access: World Wide Web.
URL: http://www.justus.Anglican.org/resources/Lambeth
1998/Lambeth.html#Lambeth%20daily. – Issue no. 1-issue no. 2 not published in
electronic form. – Issues for 5 Aug. and 6 Aug. both called: issue no. 13.

Resurse integrate finite

56. MARC 21 format for bibliographic data : including guidelines for content
designation / prepared by Network Development and MARC Standards Office, Library of
Congress, in cooperation with Standards and Support, National Library of Canada. –
1999 ed. – Washington [D.C.] : Library of Congress, Cataloging Distribution Service,
1999- . – 2 vols. (loose-leaf) ; 28 cm.

Updated annualy. – Rev. ed. of.: USMARC format for bibliographic data. 1994
ed. 1994; and, Canadian MARC Communication format for bibliographic data. 1994.

ISBN 0-8444-0989-8 (v. 1). – ISBN 0-660-17771-4 (v. 2)

Material cartografic

57. Canada plotting chart [Cartographic material] : AIR 1615 / produced by Surveys
and Mapping Branch, Department of Energy, Mines and Resources. – Scale 1:3 000 000
at 45˚N ; polar stereographic proj. (W 140˚-W 46˚/N 78˚-N 41˚). – 1st ed. (1976)- . –
Ottawa : Surveys and Mapping Branch, 1976- . – maps : col. ; 101 x 149 cm.

Annual. – Continues: Winnipeg navigation plotting chart. – Absorbed in 1979:


Canada plotting chart : AIR 1614

133
58. Official highway map [Cartographic material] : [Louisiana] / prepared by the
Louisiana Department of Transportation and Development. – Scale ca. 1:650,000 (W
94˚3′-W 89˚49′/N 33˚1′-N 28˚55′). – 1981- . – Baton Rouge : The Department., 1981- . –
maps : col. ; on sheets 75 x 82 cm or smaller.

On verso: Louisiana interstate highway system, 8 city maps, text, and ill.

59. Ordnance Survey motoring atlas of Great Britain [Cartographic material]. – Scale
1:90,080. 3 miles to 1 in. – 1983- . – Southampton : Ordnance Survey, 1983- . – atlases :
col. maps ; 40 cm

Annual. – Title from cover.

60. Super scale inner London A-Z [Cartographic material]. – Scale 1:7,040. –
Sevenoaks, Kent : Geographer’s’ A-Z Map Company. – atlases : col. maps. ; 21 cm.

Title on contents page: A-Z inner London atlas. – Spine title: A-Z inner London
in super scale. – Description based on: Ed. 6, issued in 1998; title from cover.

Manuscrise

61a. The Historical Society bugle. – Vol. 1, no. 1 (Oct. 17, 1922)-vol. 2, no. 7 (May 7,
1925). – 2 vol. ; 28 cm.

Frequency varies. – Typescript (in part carbon copies). – Prepared by staff


members of the Minnesota Historical Society. – Continued by: The bugle.

61b. The bugle. – Vol. 2, no. 8 (June 1925) ; new ser., vol. 3, no. 1 (Apr. 1932) ; [new
ser., no. 1 (Jan.? 1944)]-new ser., no. 2 (Feb. 25, 1944). – 3 vol. ; 28 cm.

Typescript (in part carbon copies). – Prepared by staff members of the Minnesota
Historical Society. – Continues: The Historical Society bugle.

Muzică

62. The Penguin scores. – Miniature score. – 1- . – Harmondsworth (Middlesex) :


Penguin Books, 1949- . – miniature scores ; 13 x 20 cm.

Contents: 1. Symphony no. 40 in G minor / Mozart ; 2. Brandenburg concerto no.


3, in G / J.S. Bach ; 4. Symphony no. 101 in D / Joseph Haydn ; 5. Overtures, A
midsummer night’s dream & Fingal cave / Mendelssohn ; 6. Symphony no, 8 in B minor
(“Unfinished”) / Schubert

134
Înregistrări audio

63. The American Arts Project [Sound recording]. – Vol. 1, no. 1- . – NewYork (NY)
: American Arts Project, 1983- . – sound tape cassettes : mono.

“The monthly magasette”-Container.

ISSN 0748-2604

64. The audio lawyer [Sound recording]. – Vol. 1, no. 1- . – Philadelphia : American
Law Institute-American Bar Association Committee on Continuing Professional
Education, 1983- . – sound tape cassettes : mono.

Monthly.

65. …crime [Sound recording]. – [England] : WH Smith. – sound cassettes : mono.

Quarterly. – Title proper includes name of season. – Description based on:


Autumn [1989].

Înregistrări video

66. American art today [Videorecording] : a view from the Whitney … Biennial
Exhibition, Whitney Museum of American Art. – 1985- . – [New York] : Whitney
Museum of American Art ; [Chicago (Ill.)] : Home Vision [distributor], cop. 1985- . –
videocassettes ; sd., col. ; ½ in.

Biennial. – VHS format. – Summary: Presents an overview of the most important


current work in American art. Includes commentary by artists, critics, and curators.

67. Pee-Wee’s playhouse [Videorecording] / produced by Paul Reubens and Richard


Abramson ; directed by Stephen R. Johnson ; produced in association with Broadcast
Arts Productions ; a Pee-Wee Pictures production. – Vol. 1- . – Santa Monica (CA) : Hi-
Tops Video, cop. 1988- . – videocassettes : sd., col. ; ½ in.

Originally broadcast on the television program Pee-Wee’s playhouse. – Contents:


vol. 1. Ice cream soup (28 min.) ; vol. 2 Luau for two (28 min.) ; vol. 3 Rainy day ; Now
you see me, now you don’t ; Cowboy fun (80 min.) ; vol. 4. Beauty makeover (28
min.)…

Resurse electronice
Vezi şi exemplele 7, 19, 38b, 38c, 76

68. Bulletin [Resource électronique] / Bibliothèque nationale du Canada. – Données


électroniques. – Vol. 32, no. 6 (juin 2000)- . – Ottawa : Bibliothèque nationale du
Canada, 2000- .

135
Bimestriel. – Titrede l’écran-titre (visionné le 30 août 2000). – Fait suite à:
Nouvelles de la Bibliothèque nationale = ISSN 1200-4480

69. Cataloger’s desktop [Electronic resource] / Library of Congress. – Electronic data.


– 1994, issue 1- . – [Washington (D.C.)] : Cataloging Distribution Service, 1994- . –
computer optical discs ; 4 ¾ in.

Title from disc label. – Quarterly. – System requirements: IBM PC/AT


compatible with Intel compatible 80386 or greater processor ; 4 MB of RAM (Windows
users), 8 MB of RAM (OS2 users) ; MS DOS version 5.0 or higher (Windows users) ;
Microsoft Windows 3.1 or OS/2 version 2.1 ; CD-ROM drive with Microsoft Extensions
; monitor capable of displaying graphics and compatible video card (EGA/VGA
recommended). – System requirements for network installation: on the server: 80386
Intel compatible processor ; 8MB RAM, 2 MB free disk space ; MS DOS 5.0 or higher ;
Network Software ; CD-ROM drive with Microsoft Extensions ; on the workstation:
80386 or greater Intel compatible processor ; 4 MB RAM, 500 KB free disk space. –
Accompanied by: Quick reference card, Software user’s guide, and Introduction to the
infobases.

ISSN 1073-4929 = Cataloger’s desktop

70a. IFLANET unplugged [Electronic resource]. – [1996]-2000. – The Hague,


Netherlands : IFLA, 1996-2000. – 5 computer optical discs : col. ; 12 cm.

Annual. – System requirements: PC-compatible 386SX or higher, Windows 3.1


operating system, CD-ROM drive, and 4 MB of RAM, or Macintosh system 7.9 or higher
with CD-ROM drive and 4 MB of RAM. – Issues for 1998-2000 include IFLA
membership directory. – Continued by: IFLA CD …

70b. IFLA CD … [Electronic resource]. – 2001- . – The Hague, Netherlands : IFLA,


2001- . – computer optical discs : col. ; 12 cm.

Annual. - System requirements: PC-compatible 386SX or higher, Windows


operating system, hard drive with at least 10 MB of space available, CD-ROM drive, and
4 MB of RAM, or Macintosh system 7.9 or higher with CD-ROM drive and 4 MB of
RAM. HTML documents can also be read on older DOS machines using a DOS-based
Web browser. – “Membership directory and conference papers included”-Cover of
accompanying booklet. – Continues: IFLANET unplugged.

71a. MacInTax [Electronic resource]. – Electronic program. – Camarillo (CA) :


Softview. – electronic disks : sd., col. ; 9 cm.

Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030


IIcx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12″ color monitor ; 8MB of RAM
(16MB recommended) ; 2x CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive

136
space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modern or a
direct Internet connection. – Issue for 1990 has title: MIT. – Issues for 1991- published:
San Diego : ChipSoft CA, Inc. – Some years issued also in rev. eds. – Some issues also
published on CD-ROM. – Description based on: Federal 1987. Last issue consulted: Tax
year 1996.

71b. MacInTax [Electronic resource]. – Electronic Program. – [San Diego, (Calif.)] :


Intuit. – electronic optical discs : sd., col. ; 12 cm.

Title from label. - System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030 IIcx


processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12″ color monitor ; 8MB of RAM (16MB
recommended) ; 2x CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive space ;
electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modern or a direct
Internet connection. – Some years published also in expanded form with title: MacInTax
deluxe. – Description based on: Tax year 1995. Last issue consulted : Tax year 1997.

71c MacInTax deluxe [Electronic resource]. – Electronic program. - -tax year 1999. –
San Diego (CA) : Intuit. – electronic optical discs : sd, col. ; 12 cm.

System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030 IIcx processor or


higher ; system 7.1 or higher ; 12″ color monitor ; 8MB of RAM (16MB recommended) ;
2x CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive space ; electronic filing &
online features require a 14,400 bps or faster modern or a direct Internet connection. – At
head of title: Tax year 1997-tax year 1999 : Quicken. – Continud by: TurboTax deluxe. –
Description based on: Tax year 1995.

71d. TurboTax deluxe [Electronic resource]. – Electronic program. – Tax year 2000- .
– San Diego (Calif.) : Intuit, 2001- . – electronic optical discs : sd., col. ; 12 cm.

System requirements: MacIntosh 7.6 or higher ; CD-ROM drive ; printer. – At


head of title: Quicken. – Continues: MacInTax deluxe

71e. Minnesota state supplement [Electronic resource]. – Electronic program. - -1990.


– Oxnard (CA) : Softview, -[1991]. – electronic discs : col. ; 9 cm.

Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030


Iicx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12″ color monitor ; 8MB of RAM (16MB
recommended) ; 2x CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive space ;
electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modern or a direct
Internet connection. – Continued by: MacInTax personal Minnesota. – Description based
on and last issue consulted: 1990.

71f. MacInTax personal Minnesota [Electronic resource]. – Electronic program. – Tax


year 1991- . – San Diego : ChipSoft CA, Inc., 1992- . – electronic optical discs : col. ; 9
cm.

137
Title from label. - System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030 Iicx
processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12″ color monitor ; 8MB of RAM (16MB
recommended) ; 2x CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive space ;
electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modern or a direct
Internet connection. – Issues for Tax year 1994- published by: Intuit, Inc. – Continues:
Minnesota state supplement. – Last issue consulted: Tax year 1998.

72. Tracts for the times [Electronic resource] / Project Canterbury. – Electronic data.
– Tract no. 1-tract no. 90.

Title from Web site (viewed 2001 Jan. 27). – Mode of access: World Wide Web.
URL: http://justus.Anglican.org/resources/pc/tracts. – Originally published: London :
Printed for J.G.F. & J. Rivington ; Oxford : J. H. Parker, 1840-1842.

Resurse integrate

73. Bankservicefees.com [Electronic resource] : your guide to Canadian bank fees /


Stewart Associates. – Electronic data. – Toronto : Stewart Associates, [1999]- .

Title from home page (viewed on Nov. 15, 2001). – Mode of access: World Wide
Web. URL: http://www.bankservicefees.com/index.html. – Continuously updated.

74. Interactive tariff and trade dataweb [Electronic resource] / United States
International Trade Commission. – Electronic data. – [Washington, D.C. : USITC, 2001]-

Title from title screen (viewed on Nov. 15, 2001). – Mode of access: World Wide
Web. URL: http://dataweb.usitc.gov/. – Continuously updated. – HTML title: USITC
trade database. – Data on this site have been compiled from tariff and trade data from the
U.S. Department of Commerce, the U.S. Treasury, and the U.S. International Trade
Commission.

Microformate
vezi şi exemplele 29a-29b, 51a-51b, 52a-52d

75. The Somali news [Microform]. – Mar. 31, 1961-Sept. 26, 1969 ; year 1, no. 1 (1
Oct. 1969)- . – East Lansing (Mich.) : Information Services Photo Laboratory, Michigan
State University ; Chicago (Ill.) : Center for Research Libraries [distributor, 1997?]. – 2
microfilm reels : ill. ; 35 mm.

Ceased with issue for 22 Oct. 1969. – Originally published: Mogadishu (Somalia
Republic) : Ministry of Information, 1961-1969.

76.Tracts for the times [Microform] / by members of the University of Oxford. – Tract
no. 1-tract no. 90. – Chicago (Ill.) : Library Resources, Inc., 1975. – 5 microfiches :
positive ; 8 x 13 cm. – (Library of English literature ; LEL 21176-21180)

138
Title from header. – Available also online. Mode of access: World Wide Web.
URL: http://justus.Anglican.org/resources/pc/tracts. – Originally published: London :
Printed for J.G.F. & J. Rivington ; Oxford : J.H. Parker, 1840-1842.

INDEX

Abreviere, 0.7
Acronime
în cadrul informaţiilor la titlu, 1.4.3
în cadrul titlurilor propriu zise, 1.1.3.3
Alte detalii fizice, 5.2
Bibliografii naţionale, 0.1.1
Calificări
privind numerele standard, 8.4
Continuări
note, 7.2.4.4
Date ale tipăririi sau producerii, 4.7
Date de copyright, 4.4.6, 4.4.7
Date matematice, 3.3
Definiţii, 0.2
Descriere
baza, 0.5.1
modificări care determină o nouă descriere, 0.12
modificări care nu determină o nouă descriere, 0.13
Descriere multinivel, 5.4.3, A
Desemnarea materialului general, 1.2
Desemnarea materialului specific, 5.1
Difuzori
menţiunea funcţiei, 4.3
Dimensiunile documentului, 5.3
Ediţii diferite
note specifice, 7.2.4.3
Exemple, 0.9, C
Extinderea documentului, 5.1
Facsimile
imprint, 4.0
note, 7.2.4.2
numerotare, 3.1.10
Format special pentru muzică, 3.2
Greşeli de tipar, 0.10
Informaţii la titlu
în cadrul seriei, 6.3
în cadrul titlurilor comune şi dependente, 1.4.7

139
modificări 1.4.8
note, 7.1.2, 7.1.3
transcriere, 1.4.5
Informaţii paralele la titlu
transcriere, 1.4.5.5
Insert-uri/inset-uri, 0.3.3.1
modificări ale titlului, 1.1.7.3
note, 7.2.4.8, 7.2.4.9
ISBD (CR)
comparaţie cu ISSN, 0.3.3
relaţia cu ISSN, 0.1.3.1
schema, 0.3.2
ISBD (G)
schema, 0.3.1
ISSN, 8.1
al seriei, 6.5
al subseriei, 6.5
comparaţie cu ISBD (CR), 0.3.3
relaţia cu ISBD (CR), 0.1.3.1
note, 7.8
Istoria bibliografică
note specifice, 7.2
Înregistrări bidirecţionale, B
Limba descrierii, 0.6
Litere în cadrul titlului, 1.1.3.4
Locuri de publicare şi/sau difuzare, 4.1
modificări specifice, 4.1.16
Locuri de tipărire sau producere, 4.5, 4.6
Locuri paralele de publicare şi/sau difuzare, 4.1.12
Logo-uri
în titluri propriu zise, 1.1.3.3
Menţiuni de ediţie, 2.1
menţiuni de responsabilitate, 2.3
modificări, 2.1.6
paralele, 2.2
privind seria, 6.3.2
suplimentare, 2.4
transcriere, 2.1.2
Menţiuni de ediţie paralele, 2.2
Menţiuni de ilustraţii, 5.2
Menţiuni de periodicitate, 7.0
Menţiuni de responsabilitate, 1.5
forma, 1.5.3
în cadrul informaţiilor la titlu,1.4.2
în cadrul menţiunilor de ediţie, 2.3
în cadrul seriei, 6.4

140
în cadrul titlurilor comune şi dependente, 1.5.5.13
în cadrul titlurilor propiu zise, 1.1.3.5
modificări, 1.5.6
note, 7.1.4
prescurtate, 1.5.5.12
transcriere, 1.5.5
una sau mai multe, 1.5.4
Menţiuni paralele de responsabilitate
în cadrul menţiunilor de ediţie, 2.3.4
transcriere, 1.5.5.11
Menţiuni privind colecţiile deţinute, 0.1.3
Menţiuni privind materialul însoţitor,5.4
Modificări ale ediţiei, 2.1.6
Modificări ale menţiunilor de responsabilitate, 1.5.6
Modificări ale numelui editorului şi/sau difuzorului, 4.2.11
Modificări ale titlurilor propriu zise
importante, 0.12
minore, 0.13
note specifice, 7.1.1.5
Modificări importante ale titlurilor propriu zise, 0.12.1
Modificări minore ale titlului propriu zis, 0.13
Natura, obiectul etc.
note specifice, 7.9
Note privind absorbţiile, 7.2.4.7
Note privind conţinutul, 7.7
Note privind fuziunile, 7.2.4.5
Note privind reproducerile, 7.2.4.2
Note privind sciziunile, 7.2.4.6
Note privind separările, 7.2.4.6
Note privind traducerile, 7.2.4.1
Numărul Standard Internaţional pentru Seriale
VEZI ISSN
Nume de editori şi/sau difuzori, 4.2
Nume paralele ale editorilor şi/sau difuzorilor, 4.2.8
Numele difuzorilor, 4.2
Numele editorilor, 4.2
Numele tipografilor, 4.2.9, 4.5, 4.6
Numere în cadrul titlului, 1.1.3.4
Numere standard, 8.1
note specifice, 7.9
Numerotare, 3.1
absenţa ei, 3.1.11
a seriei, 6.6
a subseriei, 6.6
note, 7.3
transcriere, 3.1.1

141
Obiectul descris
note specifice, 7.10
Ordinea preferată a surselor, 0.5.2
Pagina de titlu
una vs mai multe, 1.1.4.1, 1.1.4.2
Prescurtare, 0.7
Preţuri,8.3
Producător
nume specific, 4.6
Punctuaţie, 0.4
Relaţii cu alte resurse în continuare
note specifice, 7.2.4, 7.2.5
Resurse netipărite
sursa principală, 0.5.2.2
Relaţii cu alte resurse în continuare
note specifice, 7.2.4, 7.2.5
Scriere cu majuscule, 0.8
Scrierea descrierii, 0.6
Secţiuni
modificări ale titlurilor, 1.1.7.2
Serii şi subserii, 0.3.3.1
desemnare netranscrisă ca titlu dependent, 1.1.5.3
informaţii la titlu, 6.3
note, 7.2.4.10, 7.2.4.11, 7.6
titluri, 6.1
titluri paralele, 6.2
Simboluri, 0.11
Subserie, 0.3.3.1
modificări ale titlului, 1.1.7.2
note, 7.2.4.10, 7.2.4.11
vezi şi Serie şi subserie
Suplimente, 0.3.3.1
modificări ale titlului, 1.1.7.3
note, 7.2.4.8, 7.2.4.9
Sursa principală, 0.5.2
Surse de informare, 0.5
Surse recomandate, 0.5.4
Termeni de disponibilizare, 8.3
note, 7.8
Tipărire
data, 4.7
locul, 4.5, 4.6
Tipul şi extinderea resursei, 3.4
Titluri cheie, 0.1.3.1, 8.2
Titluri comune, 0.3.3.1, 1.1.3.6, 1.4.7, 1.5.5.13
transcriere, 1.1.5.2

142
Titluri dependente, 0.3.3.1, 1.1.3.6, 1.4.7, 1.5.5.13
transcriere, 1.1.5.2
Titluri generice, 1.1.3.1
Titluri paralele, 1.3
de serie, 6.2
modificări, 1.3.4
note, 7.1.2, 7.1.3
transcriere, 1.3.3
Titluri propriu zise, 1.1
alegerea, 1.1.4
ale seriilor, 6.1
forma, 1.1.3
modificări, 0.12, 0.13, 1.1.7.1
note, 7.1.1
transcriere, 1.1.5
variaţii, 1.1.6
Utilizarea iniţialelor
în informaţii la titlu, 1.4.3
în titluri propriu zise, 1.1.3.3
Variante la titlu, 1.1.4.3
Zona descrierii fizice, 5
note, 7.5
Zona ediţiei, 2
note, 7.2
Zona materialului specific, 3
Zona notelor, 7
Zona numărului standard (sau alternativa) şi a termenilor de disponibilizare, 8
Zona publicării, difuzării etc.,4
modificări, 4.8
note, 7.4
Zona seriei, 6
note, 7.6
Zona specifică tipului de publicare, 3

143

S-ar putea să vă placă și