Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION CREANGA”

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.XII.2010
CLASA: a IV-a
PROPUNĂTOR: OLTEAN FLORENTINA
OBIECTUL: religie
SUBIECTUL:NASTEREA DOMNULUI IN TRADITIA CRESTINA
TIPUL.: predare- învăţare-evaluare
UNITATEA DE INVATARE:Marile sarbatori crestine
a) Competente specifice:
2.2-sa manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios;
3.3-sa-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mantuitor al lumii si Om adevarat;
3.4-sa cunoasca evenimentele din viata Mantuitorului;
b) Obiective operaţionale:
O1-sa prezinte evenimentele care au avut loc la Nasterea Domnului, folosindu-se de versetele
evanghelice;
O2-sa enumere minunile care s-au petrecut la Nasterea Domnului;
O3-sa-L identifice pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu;
O4-sa argumenteze importanta intruparii Domnului, folosind cunostintele anterioare;
O5-sa enumere traditiile si obiceiurile legate de nasterea lui Iisus Hristos;
FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: integratoare
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

Tipuri de interactiuni: profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


Tipuri, forme, strategii si instrumente de evaluare:formativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup,
Resurse:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristica, explicatia,expunerea,lectura biblica,
auditia muzicala(colinde),ciorchinele,tabelul S/V/I, teoria inteligentelor multiple;
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, CD-uri cu colinde,flip-chart,icoana Nasterii
Domnului, planse ;
specifice disciplinei : caiet de religie cls. a IV-a, Ed.Sf. Mina, autori-
Muha, Camelia ,Iasi 2009
c) bibliografice: Biblia,ed.Inst. biblic,Buc.1982
Ciobanu,Olimpia,Sunt copil Iisuse ed.Sapientia,Iasi
2001
Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
prin activitati de mentorat.
Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
Evaluarea continuă la clasă;
Cunoaşterea elevului;
Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
Management instituţional/de proiect

d) temporale: 45 minute
TINTA DE PROGRES PROFESIONAL: Existenta unor abilitati si utilizarea unor tehnici de predare care permit realizarea unor activitati in grupuri
mici, facilitarea invatarii prin cooperare.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea atenţiei ☺Rugaciunea”Tatal nostru”
Profesorul solicita elevii sa rezolve Activitate
ghicitoarea data,avand ca tema de individuala
discutie:iarna. 3min.
Plecand de la anotimpul iarna,elevii Activitate Ciorchinele Flip-chart Aprecieri
sunt solicitati sa completeze ciorchinele frontala Fise verbale
de pe flip-chart.
2. Anunţarea O1 ☺Profesorul anunta si scrie titlul
obiectivelor O2 lectiei pe tabla:”Nasterea Domnului in Activitate Expunerea
O3 traditia crestina”. frontala
O4 Profesorul precizeaza elevilor ca astazi
O5 isi vor aduce aminte despre
evenimentele si despre minunile care au 2min. Activitate Explicatia
avut loc la nasterea Domnului;vor frontala
intelege necesitatea Intruparii
Mantuitorului pentru izbavirea
neamului omenesc din robia pacatului
stramosesc si a mortii;vor invata cum
trebuie sa se comporte, sa se
pregateasca pentru intampinarea
acestei alese sarbatori,precum si despre
datinile si obiceiurile acesteia.

3. Dirijarea invatarii O.1 ☺Elevii au ca sarcina de completat Activitate


fisa cu tabelul S/V/I. Astfel, fiecare elev individuala
completeaza pe fisa primele doua Tabelul S/V/I Fise
O.4 coloane ale tabelului cu informatiile pe 3min.
care le cunoaste si pe cele pe care ar
vrea sa le afle despre nasterea Aprecieri
Mantuitorului Iisus Hristos. verbale
Dupa completarea fiselor de catre
elevi,profesorul completeaza pe flip-
chart acelasi tabel cu informatiile date 3min. Activitate Flip-chart
de catre elevi,urmand ca a treia frontala Fise
coloana sa fie completata mai tarziu de
catre acestia.
a)Prezentarea Profesorul prezinta elevilor icoana
conţinutului ce O.1 nasterii Domnului,precum si planse cu 2min. Activitate Explicatia Icoana
urmează a fi predat, evenimentele si minunile nasterii lui frontala Nasterii
recapitulat, sistematizat Iisus. Domnului
şi evaluat Se prezinta elevilor pericopele
evanghelice despre nasterea Domnului, 12min. Planse
O.2 (Luca2,1-20;Matei2,1-13) Activitate Lectura biblica
b) prelegere precum si explicarea si detalierea frontala Explicatia
interactiva acestora. Conversatia
euristica
c) organizarea ☺Colectivul clasei este impartit in
pentru activitatea de functie de tipul de inteligenta al elevilor 1min.
grup in patru grupe cu ajutorul unor jetoane
colorate in diferite culori.
4) Feedback prin O.1 ☺Profesorul verifica daca elevii si-au Activitate Tabelul S/V/I Flip-chart Aprecieri
raportarea la O.2 insusit continutul lectiei prin 5min. frontala Fise verbale
obiectivele propuse O.3 completarea ultimei rubrici de la
iniţial, cu solicitarea O.4 tabelul S/V/I”Am invatat”.
elevilor O.5
5) Obtinerea O.1 ☺Profesorul aplica teoria Activitate pe Teoria Fise Aprecieri
performantelor O.2 inteligentelor multiple ,unde elevii grupe inteligentelor CD-uri verbale
O.5 impartiti in patru grupe ,conform 7min. multiple (colinde)
acestei teorii, vor avea de rezolvat Auditia
sarcini diferite. muzicala
6)Asigurarea O.3 ☺ Se citeste expresiv lectura”Daruri Activitate Lectura
retenţiei şi transferul O.4 pentru Iisus Hristos”. frontala
de cunoştinţe Profesorul imparte cate o fisa la 4min.
fiecare elev avand ca sarcina de lucru Activitate Fise
sa deseneze un „dar” pe care l-ar aduce individuala
pruncului Iisus.
7) Încheierea lecţiei ☺Profesorul face aprecieri generale Activitate Notarea
dar si individuale privind atat frontala
pregatirea elevilor cat si participarea in 3min.
predarea noilor cunostinte.Notarea
elevilor care au participat la lectie.
Elevii canta colindul „Astazi
S-a nascut Hristos”.
Rugaciunea:”Cuvine-se cu adevarat”
IARN A
Fenomene ale
Datini de naturii
iarnă

Sărbători de
Jocuri iarnă
de iarnă

Fisa cu metoda Ciorchinele


Grupa I
Completaţi versurile colindei:
• „Astăzi S-a născut ………………/ Mesia chip …………../
Lăudaţi şi cântaţi /Şi vă…………………..
• Mititel ………………/În scutec de ………………/
Lăudaţi şi …………………/Şi vă bucuraţi.
• Vântul…………, nu-L …………./Neaua………, nu-L………../
Lăudaţi şi ……………./Şi vă bucuraţi.
• Şi de-acum până-n …………./ Mila ……………….să fie/
Lăudaţi şi ……………../ Şi vă bucuraţi.
• Scrieţi mesajul
• Apoi cântaţi colindul
Grupa a II-a
Rezolvând corect rebusul veţi afla pe coloana A-B
bucuria pe care o aşteptaţi în vacanţa ce se apropie.
1.Hristos a …… din morţi.
2. Fetiţa care iubea pe săraci.
3Dar făcut săracilor.
4. Sfinţii sunt …… lui Dumnezeu.
5.Cinsteşte pe tatăl tău şi pe …… ta.
6.Nu se mănâncă de dulce în…….
7. Biblia sau …….
8.Ziua Domnului.
9.Casa lui Dumnezeu.
10.Convorbirea omului cu Dumnezeu.
11.De sfântul …… copiii primesc daruri.
12.Mama lui Iisus, Fecioara …….
13Cea mai importantă slujbă care se săvârşeşte în Biserică.
Iisus Hristos este Fiul lui …….
Grupa a III-a
Coloraţi casetele care conţin enunţul
corect.
Ce aţi obţinut?
Palatul regelui Irod era Fecioara Maria şi Nazaret era aproape de
Fecioara Maria a plecat la Ierusalim dreptul Iosif Ierusalim
al Templu să se locuiau la Nazaret
roage
Templu Sfânt era la Fecioara Maria şi Drumul n-a fost uşor Fecioarei Maria i se
Ierusalim dreptul Iosif au apropiase timpul să
pornit spre Betleem nască

Îngerii cântau în cor Pe cer s-a arătat o stea Au ajuns pe înserat la Trei păstori stăteau
mare şi luminoasă Ierusalim lângă turmele lor

Îngerii au vestit Craii au ajuns la peşteră Hristos S-a născut într-o Craii s-au întors la Irod
păstorilor că iesle cu bucurie
Hristos S-a născut
la Ierusalim
Păstorii I-au adus Îngerul a vestit Iisus Hristos este Fiul Irod s-a bucurat de
daruri: aur, smirnă păstorilor că S-a lui Dumnezeu naşterea Domnului
şi tămâie născut Hristos
Domnul
Grupa a IV-a
Completaţi enunţul,,Dacă aş fi pentru o zi Moş
Crăciun….
A

1
2

6
7

10
11

12

13
14

S-ar putea să vă placă și