Sunteți pe pagina 1din 1

BAC ORAL 47 – 2010

Prof. M. State

“… Astfel îmbrăţişaţi, aruncă neagra şi strălucita lui mantie peste umerii ei albi, îi încunjură talia
strângând-o tare la piept, iar cu ceilaltă mână fluturând o parte a mantiei se ridicară încet, încet prin
aerul luciu şi pătruns de razele lunii, prin nourii negri ai cerului, prin roiurile de stele, până ce ajunseră
în lună. Călătoria lor nu fuse decât o sărutare lungă. … Şi ce frumos făcuse el în lună! Înzestrat cu o
închipuire urieşească, el a pus doi sori şi trei luni în albastra adâncime a cerului şi dintr-un şir de munţi
au zidit domenicul său palat. Colonade ― stânci sure, streşine ― un codru antic ce vine în nouri. Scări
înalte coborau printre coaste prăbuşite, printre bucăţi de pădure ponorâte în fundul râpelor până într-o
vale întinsă tăiată de un fluviu măreţ care părea a-şi purta insulele sale ca pe nişte corăbii acoperite de
dumbrăvi. ... Sau adesea, aşezaţi într-o luntre de cedru, coborau pe ascultătoarele valuri ale fluviului.
El îşi răzima fruntea încununat ă cu flori albastre de genunchiul ei, iar pe umărul ei cânta o pasăre
măiastră.” (Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis, nuvelă)

Cerinţe
Citeşte cu atenţie textul!

1. Ce poţi spune despre autorul textului şi despre situaţia de comunicare?


- Cine este autorul?
- Care este scopul comunicării?
- Ce tip de text este? Precizează două trăsături specifice.
- Cui se adresează?

2. Exprimă-ţi opinia în legătură cu literatura romantică. Susţine, cu argumente, opinia


prezentată.