Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

VREAU SĂ AFLU

Acest proiect se desfăşoară cu binecuvântarea PS. Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului

COORDONATORI
EPISCOPIA ORTODOXĂ A SĂLAJULUI prin ASOCIAŢIA FILANTROPIA, coordonator pr.Claudiu
Nechita şi prof. Alina Blaj
INSPECTORATUL ŞCOLAR SĂLAJ, prin Inspector Şcolar General, prof. dr. Ioan Abrudan şi inspectorul de
specialitate, prof. Claudia Boha

PARTENERI
LICEELE DIN JUDEŢUL SĂLAJ

MOTTO :
,,Hristos se naşte în inima fiecărui copil, din momentul conceperii”

1
ARGUMENTAREA PROIECTULUI

A. Date statistice
Pe plan mondial, România continuă să fie în frunte în ceea ce priveşte avorturile, înregistrându-se
o rată de 3 avorturi la fiecare naştere vie.
 vârsta elevelor care recurg la un avort a scăzut de la 17-18 ani la 15-16 ani (sunt cazuri chiar la
14 ani sau chiar mai puţin);
 cca. 20% dintre tinerele care recurg la avort la cerere sunt eleve şi studente;
 în lipsa unei informări tinerii nu contientizează consecinţele avortului;
 în primul trimestru din 2010, au fost depistate trei gravide sub 15 ani şi 62 de gravide cu vârste
cuprinse între 15 şi 19 ani, conform datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Sălaj, în
anul 2009 au fost 9 gravide cu vârste sub 15 ani şi 240 de fete între 15 i 19 ani;
 din cele 65 de gravide 16 au recurs la avort în primul trimestru al anului 2010, iar în anul 2009,
din cele 249 de gravide, eleve, 61 au facut avort în spitalele judeţene;
 situaţia este mult mai gravă , în condiţiile în care cifrele din Judeţul Sălaj prezentate anterior
sunt cele deţinute de Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, dar care nu reflectă toate cazurile de copii ce au, la
rândul lor copii şi care au făcut avort
 zilnic se efectuează avorturi în spitalele de ginecologie dar şi în cabinetele particulare şi ne este
dat să vedem destul de des cazuri în care fete tinere, datorită unei hotărâri luate în mod pripit, ajung în
imposibilitatea de a mai deveni vreodată mame, astfel ele riscă să-şi pericliteze viitorul, o familie, o
căsnicie fericită.

B. Urmările avortului
1. Din punct de vedere medical avortul este o intervenţie chirurgicală, deci o operaţie, dar nu este una
obişnuită, pe „câmp deschis” ci este o operaţie oarbă, bazată pe o tehnică specială. Tocmai din acest motiv, anume
că medicul nu vede şi nu poate urmări cu ochii ceea ce efectuează cu mâna, se pot întâmpla incidente, adică există
pericolul perforării uterului cu aparatura folosită, sau pot rămâne resturi, atât placentare cât şi ale produsului de
concepţie, în uter, care provoacă nu rareori infecţii uterine şi duc apoi la cicatrici şi sterilitate (adică imposibilitatea
de a mai menţine o viitoare sarcină). Dar cel mai mare pericol este ruptura uterină, urmată de o hemoragie masivă,
care duce deseori la şoc hemoragic şi uneori chiar la moartea mamei.
Din experienţa îndelungată a medicilor dar şi a preoţilor precum şi din relatările făcute de mame care au
avortat, putem înfăţişa aici multele consecinţe nefaste asupra psihicului. Sindromul post avort cuprinde toate
aceste simptome care apar după avort, iar aici vom enumera câteva:
- tulburări de somn;
- tulburări în alimentaţie;
- tulburări afective;
- depresie;
- gânduri de sinucidere izvorâte din tristeţe, lipsă de speranţă, inutilitate;
- destrămarea relaţiilor interpersonale;
- sindromul „aniversării”;
- psihoze de scurtă durată;
- sentimentul de vinovăţie;
- sentimentul de nelinişte, se retrage frecvent în consumul de alcool sau/şi droguri;
- retrăirea avortului etc.
2. Urmări asupra familiei. Datorită urmărilor fizice sau psihice care apar la părinţi, apar evident dereglări ale
relaţiilor dintre membrii familiei. Pierderea motivaţiei, „răceala” emoţională, dezamăgirile şi alte stări nevrotice sau
psihotice cauzate de omor, simt şi copiii născuţi.
3. Urmări asupra societăţii. Societatea ar fi mult mai fericită dacă membrii ei nu ar fi răniţi de traumatismul
uciderii copiilor nenăscuţi. Orice boală fizică sau psihică a indivizilor se reflectă asupra întregii societăţi. În afară de
aceasta, uciderea copiilor nenăscuţi a dus la o scădere dramatică a natalităţii, generand o adevarata problema
demografica.
4. Întreruperea vieţii unui copil nenăscut vine în contradicţie cu normele etice. Porunca lui Dumnezeu
este: „Să nu ucizi!”. Această poruncă este întipărită în însăşi conştiinţa omului. Fiecare medic, înainte de a primi în
mână diploma, a depus un jurământ public. Formularea de la Geneva a jurământului lui Hipocrate conţine
următoarea expresie: „Voi respecta în mod absolut viaţa umană încă din momentul concepţiei sale… declar aceasta
liber şi în deplină cunoştinţă de cauză, făcând apel la onoarea mea!”
5. Din punct de vedere religios –embrionul este o persoana cu drepturi depline din momentul conceperii, el
având chipul lui Dumnezeu. Din momentul fecundării, adică a unirii ovulului cu spermatozoidul, zigotul, adică
embrionul este deja format şi însufleţit. Desigur, după cum afirmă Biserica, această însufleţire este o taină pe care

2
numai Dumnezeu o ştie, dar argumentele le găsim şi ni le arată Biserica în Vechiul şi Noul Testament din Sfânta
Scriptură, dar le găsim şi în scrierile Sfinţilor Părinţi. În primul rând este porunca dată de Dumnezeu tuturor
creştinilor: „Să nu ucizi!” Nu ni se dă nici un motiv să credem că pot exista circumstanţe atenuante. Biserica spune
clar că avortul este o pruncucidere.

SCOPUL:

1.Proiectul urmăreşte reducerea numărului de avorturi din judeţul Sălaj.


2.Campania de informare ,,Vreau să aflu" are ca scop conştietizarea tinerilor asupra valorii vieţii umane si a
urmărilor avortului

OBIECTIVE:
1. Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru viaţa de
familie.
2.Concepţie şi contracepţie. Informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activităţii sexuale şi
posibilităţile tinerilor în această privinţă.
3.Urmările fizice si psihice ale avortului-prezentarea consecintelor avortului
4.Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei şi a existenţei unui
centru de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în risc de sarcină

GRUPUL ŢINTĂ :
-Elevii liceelor din judeţul Sălaj

DURATA PROIECTULUI:
Martie-Iunie, 2011

LOCUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI


Liceele din Judeţul Sălaj

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

LUNA MARTIE
 semnarea protocolului între Episcopia Sălajulu şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj
 formarea echipei prin recrutarea voluntarilor dintre profesorii de religie
 întâlnirea echipei, selectarea materialelor şi a informaţiilor care vor fi prezentate elevilor
 îndrumarea profesorilor privind modul de expunere al informaţiilor şi al materialelor
LUNA APRILIE-MAI

• Profesorii de religie din licee vor stabili intervalul orar în care se vor prezenta materialele selectate în funcţie
de posibilitatea unităţii de învăţământ de a pune la dispoziţie o sală cu retroproiector,
• modulele se vor prezenta în incinta unităţii de învăţământ,
• profesorii de religie din echipă vor prezenta materialele informative şi vor dezbate cu elevii probleme legate
de avort, relaţiile dintre tineri, responsabilitate, familie, soluţii
• oferirea de materiale elevilor cu caracter informativ
• implicarea elevilor în vederea realizării afişelor de promovare a vieţii într-un stil propriu
IUNIE
• împărţirea de materiale informative,
• 1iunie aprinderea de lumânări în parcurile din oraşe în memoria copiilor avortaţi
• evaluarea proiectului

BUGETUL PROIECTULUI

Cheltuieli pentru consumabile –CD-uri, hârtie pentru pliante, markere,


Cheltuieli pentru transport- 500 Ron

3
OBLIGAŢII:

1. Episcopia Sălajului- coordonator


• Să implementeze proiectul.
• Să delege un reprezentant care să formeze profesorii de religie
• Să supravegheze buna desfăşurare a proiectului
• Să colaboreze cu partenerii implicaţi în proiect
• Să mediatizeze proiectul
• Diplome pentru participanţii la proiect

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj -coordonator


• Să implementeze proiectul
• Să supravegheze buna desfăşurare a proiectului
• Să colaboreze cu partenerii implicaţi în proiect
• Să ofere spaţiu pentru formarea profesorilor de religie
• Să informeze directorii liceelor de desfăurarea proiectului

3.Unităţile de învăţământ
Vor pune la dispoziţia profesorilor implicaţi în proiect o sală cu retroproiector
MEDIATIZARE

• Basilica
• Site-ul Episcopiei Sălajului
• Revista profesorilor de religie şi a elevilor din judeţul Sălaj „Din suflet, pentru suflet”
• Presa locală

FINALIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI

- realizarea unei expoziţii cu afiele realizate de elevi şi a unui album cu fotografii realizate în timpul
derulării proiectului,
-aprinderea lumânărilor în parcurile din oraşe, în memoria copiilor avortaţi
-evaluare modului în care s-a desfăurat proiectul şi gradul în care au fost atinse obiectivele,
-acordarea de diplome participanţilor la proiect

CONTINUITATEA PROIECTULUI

-Campania „Vreau să aflu” îşi propune realizarea unor campanii de informare legate de dependenţa de
tutun, alcool, droguri, jocuri de noroc, internet.
-Organizarea unor conferinţe legate de problemele care afectează armonia familiei.

Episcopia Sălajului, Inspectoratul Judeţean Sălaj


ASOCIAŢIA FILANTROPIA

Inspector social, Inspector Şcolar General,


pr.Claudiu Nechita prof. dr. Ioan Abrudan

prof. Blaj Alina Inspector de specialitate,


prof. Claudia Boha

4
Episcopia Sălajului I.S.J. Sălaj

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:

• Episcopia Sălajului, reprezentată de Pr. Claudiu Nechita


• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sălaj, reprezentat de inspector de specialitate, prof.
Claudia Boha

Şi

• Şcoala.......................................................................................................reprezentată de

..................................................în calitate de director şi prof..........................................,

în calitate de parteneri.
I. DENUMIREA ACTIVITĂŢII
PROIECTUL DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL VREAU SĂ AFLU
II. EXPUNEREA MOTIVELOR
- vârsta elevelor care recurg la un avort a scăzut de la 17-18 ani la 15-16 ani
-cca. 20% dintre tinerele care recurg la avort la cerere sunt eleve şi studente;
-în primul trimestru din 2010, au fost depistate trei gravide sub 15 ani şi 62 de gravide cu vârste cuprinse
între 15 şi 19 ani, conform datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Sălaj, în anul
2009 au fost 9 gravide cu vârste sub 15 ani şi 240 de fete între 15 şi 19 ani; situaţia este mult mai gravă ,
în condiţiile în care cifrele din Judeţul Sălaj prezentate anterior sunt cele deţinute de Direcţia de Sănătate
Publică Sălaj, dar care nu reflectă toate cazurile de copii ce au, la rândul lor copii şi care au făcut avort

III. SCOP
Scăderea numărului de avorturi din Judeţul Sălaj
IV.OBIECTIVE:
1. Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor pentru
viaţa de familie.
2.Urmările fizice şi psihice ale avortului-prezentarea consecinţelor avortului
3.Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei şi a
existenţei unui centru de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în risc de sarcină
.
V.BENEFICIARII
Elevii claselor IX-XII din unitatea de învăţământ mai sus menţionată.

VI. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR


Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării proiectului pentru ca acesta să
se deruleze conform scopului stabilit
1. Episcopia Sălajului- coordonator
• Să implementeze proiectul.
• Să delege un reprezentant care să formeze profesorii de religie

5
• Să supravegheze buna desfăşurare a proiectului
• Să colaboreze cu partenerii implicaţi în proiect
• Să mediatizeze proiectul
• Diplome pentru participanţii la proiect

2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj -coordonator


• Să implementeze proiectul
• Să supravegheze buna desfăşurare a proiectului
• Să colaboreze cu partenerii implicaţi în proiect
• Să ofere spaţiu pentru formarea profesorilor de religie
• Să informeze directorii liceelor de desfăurarea proiectului

3.Unităţile de învăţământ
Clasele de elevi, vor beneficia de aceste cursuri, într-un interval orar stabilit de comun acord cu
diriginţii şi cu directorul şcolii, în funcţie de posibilităţile liceului, ale cadrelor didactice şi ale elevilor.
Vor pune la dispoziţia profesorilor implicaţi în proiect o sală cu retroproiector.

VII.EVALUAREA PROGRAMULUI
La sfârşitul colaborării se vor analiza acţiunile preventiv-educative efectuate, eficienţa şi impactul
acestora asupra beneficiarilor, dificultăţile întâmpinate şi se vor face propuneri de îmbunătăţire a
programului.
VIII. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Episcopia Sălajului I.S.J. Sălaj Şcoala................

Pr. Claudiu Nechita Inspector de specialitate, Director...............

Prof. Claudia Boha

................................................ ...................................... ..........................

6
7